Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline. Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline. Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda"

Transkript

1 Finansiering av drift og vedlikehold for Jekta Pauline Gardermoen 19. september 2014 Tom Berland Fjord- og Jektnemnda

2

3 Innhold Jekta Pauline kort historie Driftsorganisasjonen Fjord- og Jektnemnda Finansiering av drift og vedlikehold Prosjekter framover Gjennomførte prosjekter/investeringer Glimt fra årets aktiviteter

4

5 Kort historie Bygget på Letnes Gård på Inderøy 1860 "Letnesjekta" Omfattende ombygging på Steinkjer i "Pauline" Solgt videre i 1914 "Nævra" Ombygget flere ganger i perioden Restaurert tilbake til 1897-design i perioden gjendøpt til "Pauline"

6 Kort historie Overtatt av Egge Museum Drift satt ut til Stiftelsen Pauline (knyttet til Eggebogen Båtforening i Steinkjer) i 1985 Klassifisert som passasjerfartøy, kommersiell drift Brukt som skoleskip Brukt til kulturhistoriske turer til Arkhangelsk Brukt som "partytelt"

7 Kort historie På grunn av stadig strengere krav til passasjerskip og til kompetanse til skipper og mannskap, ble det ikke lenger mulig å ha kommersiell drift av båten på tallet Stiftelsen Pauline gikk over ende Jekta Pauline ble liggende stort sett brakk på Eggebogen

8 Kort historie Det marine miljøet på Kjerknesvågen gjør en henvendelse til Egge Museum i 2007 og ber om å få overta driftsansvaret for Pauline Driftsorganisasjon etablert på Kjerknesvågen i 2008, avtaler kommer på plass Jekta Pauline flyttes til Kjerknesvågen 31. august 2008.

9

10

11 Fjord- og Jektnemnda Det marine miljøet på Kjerknesvågen besto av Kjerknesvågen Kai- og Båtforening og Innherred Kystlag Kjerknesvågen Kai- og Båtforening bygger og drifter marinaen på Kjerknesvågen og tilhørende slipp-fasiliteter Innherred Kystlag er et aktivt og ressurssterkt lag under Foreningen Kysten

12 Fjord- og Jektnemnda For å ha en lokal forbindelse til eier (Egge Museum) ble Inderøy Museums- og historielag trukket med i arbeidet Støtteorganisasjonen Paulines Venner eksisterte fremdeles og ble trukket med sikret tilknytning til Eggebogen

13 Fjord- og Jektnemnda Fjord- og Jektnemnda ble etablert som et samarbeid mellom 4 organisasjoner: Inderøy Museums- og historielag (hovedpartner) Kjerknesvågen Kai- og båtforening (infrastruktur) Innherred Kystlag (drift og vedlikehold, bemanning) Paulines Venner (medlemsorganisasjon, PR-ansvar) Juridisk sett er Fjord- og Jektnemnda underlagt Museums- og historielaget.

14 Interessenter Fjord- og Jektnemnda forholder seg til Egge Museum som eier Stiklestad Nasjonale Kultursenter som hovedansvarlig/-garantist for fortsatt drift Riksantikvaren som setter begrensninger på drift og vedlikehold av vernehensyn

15 Ansvarsfordeling Egge Museum dekker eierkostnader knyttet til båten (f.eks. verdiforsikring) Stiklestad Nasjonale Kultursenter yter fast årlig basisdriftstilskudd på vegne av Fylkeskommunen Riksantikvaren yter tilskudd til viktige vedlikeholdsprosjekter etter søknad

16 Kategorisering Fjord- og Jektnemnda forvalter Jekta Pauline som en museumsbåt Jekta Pauline kan benyttes i forbindelse med: Formidling av kystkultur til publikum Andre kulturarrangementer i Trøndelag Mannskapsopplæring Ikke-kommersielle bestillingsoppdrag Jekta Pauline er klassifisert ned til fritidsfartøy

17 Riksantikvarens begrensninger Riksantikvaren har i avtaledokument fastlagt at: Reparasjon og vedlikehold skal utføres i overensstemmelse med fartøyets egenart og med metoder og prinsipper som det er tradisjon for på dette fartøyet.

18 Riksantikvarens begrensninger Dette tolkes slik at det ikke er krav om åpne anbudsrunder for vedlikeholdsprosjekter, men at vi kan engasjere fagfolk med spesialkompetanse direkte Vi mener også at vi ut fra denne avtaleteksten kan forsvare å benytte lokal spesialkompetanse i Midt- Norge til slike oppdrag slik at vi sikrer at denne kompetansen kan opprettholdes I nærområdet til Jekta Pauline

19 Andre begrensninger Fjord- og Jektnemnda (og de fire bakenforstående organisasjonene) har ingen ansatte, kun frivillige All daglig drift må gjøres på dugnad, og det krever normalt at bestilt vedlikeholdsarbeid må gjøres i nærområdet (Midt-Norge). Aller best er det om det kan utføres på Kjerknesvågen.

20

21 Finansiering av drift og vedlikehold

22 Hovedposter i regnskapet 2012 Utgifter Dugnadskostnader kr Investeringer kr Vedlikehold kr Leie av havneplass kr Inntekter Tilskudd SNK kr Tilskudd Riksantikvar kr Tilskudd Stiftelsen UNI kr Andre tilskudd kr T

23 Hovedposter i regnskapet 2013 Utgifter Dugnadskostnader kr Investeringer kr Vedlikehold kr Leie av havneplass kr Inntekter Tilskudd SNK kr Tilskudd Riksantikvar 0kr Tilskudd Stiftelsen UNI kr Andre tilskudd kr T

24 Hovedposter i prognose 2014 Utgifter Dugnadskostnader kr Investeringer kr Vedlikehold kr Leie av havneplass kr Inntekter Tilskudd SNK kr Tilskudd Riksantikvar kr Tilskudd Stiftelsen UNI kr Andre tilskudd kr T

25

26 Søknadsprosess Søknadsprosessen starter om høsten med utarbeidelse av budsjett og prioritering av investerings- og vedlikeholdsprosjekter Deretter må det kartlegges hvem som kan levere, hva det vil koste og hvor mye som kan gjøres med egen innsats Det må dokumenteres hvorfor det er behov for å gjennomføre tiltaket

27 Søknadsprosess Det avklares hvem vi skal søke tilskudd fra til de enkelte tiltak. Vi samler inn evt. fotodokumentasjon og skriver en prosjektbeskrivelse. Vi utarbeider et kostnadsbudsjett for prosjektet. Vi utarbeider en finansieringsplan for prosjektet. Vi utarbeider ferdig søknad med innledning og vedlegg.

28

29

30 Eksempel Søknad Stiftelsen UNI 2014 Se søknadsdokument.

31 Hva er viktig i søknadsprosessen Man må overbevise noen som ikke kjenner til båten hvorfor det er viktig å støtte tiltaket. Man må forklare hvem som søker, og hvordan fartøyet forvaltes og finansieres. Man må kunne argumentere godt for det omsøkte tiltaket.

32 Hva er viktig i søknadsprosessen Man må sette seg inn i kravene til søknadsutforming sett opp liste over nødvendige dokumenter som må/bør vedlegges søknaden. Man må kunne dokumentere god styring med drift og økonomi.

33 Hva skjer så En god søknad gir grunnlag for tilsagn om støtte. Det betyr ikke at støtten nødvendigvis vil bli utbetalt. Tilskuddsyter må overbevises at tiltaket er gjennomført på en god og korrekt måte i henhold til beskrivelsen i søknaden.

34 Rapportering En god rapport er uhyre viktig Den gjør det mulig for tilskuddsyter å utbetale tilskuddet Den gjør det lettere å få nye tilskudd ved senere anledning Den gir søkerorganisasjonen et godt renomme hos tilskuddyter

35 Rapportering En god rapport skal dokumentere på en overbevisende måte at prosjektet er gjennomført i henhold til plan/beskrivelse. En av de beste måter å dokumentere på er ved bruk av foto. Man må beskrive hvordan prosjektet er utført, samt hvem som har utført det.

36 Rapportering Kostnadsrapportering er selvsagt nødvendig, det kan være lurt å sette opp eget regnskap for prosjektet. Mange tilskuddsytere ønsker å bidra til deler av finansieringen, ikke dekke 100% av kostnadene. Egeninnsats kan tas med i kostnadene, og dermed blir tilskuddet en delfinansiering.

37

38 Eksempel Rapport til Stiftelsen UNI 2013 Se rapport-dokument.

39 Prosjekter framover

40 Prosjekter framover Nytt råsegl Kostnad seilduk + festeanordninger kr Kostnad barking ca kr Kostnad montering og testing ca kr Ferdigstilt våren 2015

41

42

43 Prosjekter framover Plankeplan (i løpet av 2015?) Kostnad til kartlegging og tilstandsvurdering av hudplankene kr Kostnad til oppmåling og dokumentasjon kr Vil avdekke vedlikeholds- og reparasjonsbehov

44 Prosjekter framover Akterdekk Behov for utskiftning av hele eller deler av akterdekket de nærmeste 2-3 år. Kostnad ikke beregnet.

45

46 Gjennomførte prosjekter

47 Gjennomførte prosjekter Ny mast ( )

48

49

50 Gjennomførte prosjekter Nytt dieselaggregat/lysmotor ( )

51

52 Gjennomførte prosjekter Ny saluttkanon ( )

53 Gjennomførte prosjekter Elektronisk navigasjonsutstyr/aisanlegg LED-lanterner og AOS lanternekontroller LED-belysning i bysse Gjennomført i

54

55 Gjennomførte prosjekter Nytt skandekk (flaker) Gjennomført i

56 Byggmester Jo Ivar Rostad ledet arbeidet. Halvparten av de gamle flakbordene er fjernet. Typisk råteskade på gammelflakene. Nye flakbord under tilpassing.

57

58

59

60 Takk for oppmerksomheten

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 91/12 Havnestyre 06.12.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Havnedirektør/ Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 13.11.2012

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING

ÅRSMELDING 2003. BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING BIRI BYGDEFORUM Organisasjonsnummer : 983693141 ÅRSMELDING 2003 1. STYRINGSGRUPPAS SAMMENSETNING Leder: Medlemmer: Guro Kirkerud Ingeborg Semb Magnar Linderud Øystein Snuggerud Ola Krageberg Jorid Sønstegaard

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Kjenner du denne Kvinnen?

Kjenner du denne Kvinnen? Kjenner du denne Kvinnen? Torsdag 14. oktober 2010 gikk hun på internett. rapport fra prosjektene Bevaring og formidlig av svalbard museums historiske fotosamling del 1, 2 og 3. 2010-2013 Med støtte av:

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Veiledning for beregning av rammetilskudd

Veiledning for beregning av rammetilskudd Veiledning for beregning av rammetilskudd GENERELT Dette er en veiledning til organisasjoner som søker LNU Utveksling. Denne veiledning vil gå inn på de ulike postene i budsjettarket, og forklare kort

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer