INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og en eller to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 A) Årsberetning og regnskap for 2007 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 4. INNKOMNE FORSLAG A) Individuell nedbetaling av gjeld sak til informasjon fra styret. Ikke til vedtak, se side 20. B) Innkjøp av nye brannslanger i 2008, forslag fra styret, se side 20. C) Vedta tillegg i vedtektene om egenandel på forsikringen, forslag fra styret, se side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år Oslo, 22. april 2008 Styret i Birger Kolsrud Jåsund /s/ Laila Buhaug /s/ Håvard Alstad /s/ Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og leietager har rett til å være tilstede og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2007 Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET PERIODE Leder Birger Kolsrud Jåsund Styremedlem Laila Buhaug Styremedlem Håvard Alstad VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Geir Jostein Dahl Varamedlem Andreas Solem Kjær GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 3 styremedlemmer er det 1 kvinne og 2 menn. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Borettslagets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. EIENDOMMEN Borettslaget består av 27 andeler. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. BORETTSLAGETS LÅN Borettslaget har 2 lån i Bolig- og næringsbanken ASA. Se balansen samt note i regnskapet.

3 3 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELENOR Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. KABEL-TV GET (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale om internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

4 4 FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Egenandel på forsikringssaker dekket av borettslagets forsikring er kr ,- og må dekkes av beboeren selv. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Andelseierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av borettslagets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert.

5 5 STYRETS ARBEID Det har vært et år med en jevnt stor mengde arbeid der vi i styret har konsentrert oss om i hovedsak fem ting: Få sluttført reklamasjonssaken, få sikkerhet mot innbrudd i garasjen, få kontroll på heisutgiftene og gjennomføre brannsikrende tiltak, samt lage en vedlikeholdsplan for borettslaget. Reklamasjonssaken I løpet av uke 17, denne teksten skrives tirsdag i uke 17, blir Naturbetong ferdige med de siste utbedringene slik det er avtalt mellom styreleder Jåsund, og Naturbetongs Jan Røkke. De siste utbedringene skjer på bakgrunn av punktene Lars Myhrbråten i OPAS, vår byggherreombud, påpekte ved siste gjennomgang i februar Bakgården Under styrets arbeid i fjor skrev vi: Når vi nå skriver april 2007 er vi nesten i havn med alle oppgaver som skal gjennomføres i forhold til rettsforliket av Men det var ikke helt riktig, for i juni begynte det å dryppe igjen, og i høst ble hele gården satt under inspeksjon igjen. Det ble gravet opp på flere strategiske steder og Naturbetong kom frem til at membranen ikke var skjøtt enkelte steder. Etter en del arbeid ble den reparert og denne gangen ble alt tett. I skrivende stund gjenstår å få riktig fall mot slukene, men det skal altså gjøres i løpet av uken. Det betyr at ferdigstilling skjer før mai, bare ett år etter planen. Vi kan i tillegg nevne at borettslaget under dugnaden i mai 2007 via trappen fra Hammergata 1 bar opp 10 kubikk ny jord til bakgården. Taklekkasjene I forrige utgave av styrets arbeid ble det nevnt at vi etter litt tid skulle sjekke at det ikke lå fukt i veggene i leilighetene som har hatt lekkasje det gjelder 403 og 404. Fuktmålinger ble gjennomført i uke 6 i år og vi kan nå med glede melde at det ikke finnes fukt i veggene der det tidligere har vært lekkasjer. Vannpumpen Pumpen i garasjen virker nå som den skal. Brannsikring Vi har sammen med Naturbetong gått igjennom loftene i leilighetene 305 til 309. Det er ingen svakheter i brannsikringen mellom disse. Naturbetong v/jan Røkke har dokumentert dette å overleverer dokumentasjonen sammen med all den andre dokumentasjonen vi skal få ved overlevering og gjennomgang av punktene i rettsforliket. I tillegg har vi testet alle brannvarslerne i de 11 leilighetene i Bentsegata-oppgangen. Fordi etasjene ikke er egne brannceller må hver leilighet ha hver sin varmeutviklingsvarsler. Vi har kontrollert at alle virker. Økonomien i reklamasjonsaken Styret i Sameiet vedtok i 2006 å sette av ,- kroner til ekstraordinære kostnader som følge av reklamasjonssaken, slik som advokathjelp og byggherreombud. Pengene som er til overs vil videreføres i sameiebudsjettet og gå inn i balansen der. Nå som reklamasjonssaken er over regner vi likeledes at utgiftene til denne nå vil nærme seg 0,-

6 6 Garasjeanlegget I de siste årene har vi hatt utallige innbrudd i garasjen. Det har vært svært irriterende og skapt masse ekstra arbeid i tillegg til at vi har fått stjålet fjernkontroller som folk på uforsiktig vis lar ligge i bilen. På den måten er en del skade påført bilene, og i tillegg har et par sykler blitt stjålet. I 2007 fikk vi montert en sikringsbolt på garasjeporten. Det skal nå være fysisk umulig å åpne porten med makt, med mindre man kjører ned hele porten. Siden bolten ble montert har vi ikke hatt innbrudd. Vi har også reparert ventilasjonsanlegget i garasjen i samme anledning renset vi alle ventilasjonsrørene. Det hadde ikke vært gjort på en stund for å si det mildt. Heisen Vi har hatt sinnsvake kostnader knyttet til heisen de siste to årene. Årsaken er at heisen stadig satte seg fast og folk måtte hentes ut og heisen måtte repareres. Ett av målene til styret har vært å få disse kostnadene under kontroll. For å illustrere vi satte i 2006 av ,- kroner til vedlikehold av heisen. Det året hadde vi ,- kroner i kostnader, og i ,-. Grunnen til at det var noe lavere i 2007 var at vi fikk satt et tak på utgiftene vi hadde overfor Euroheis. Saken er at vi har hatt en ekstremt labil heis, så det har sannelig vært vanskelig å være reparatør også. Nå virker det derimot som om antall stopp har stabilisert seg på normalen vi krysser fingrene og at utgiftene for 2008 derfor skal være under kontroll. I hvert fall slik det ser ut i april Vedlikeholdsplan Vi vedtok på årsmøtet 2007 å utarbeide en vedlikeholdsplan for borettslaget. Årsaken er at byggene nå er 10 år gamle, og at vedlikeholdsbehovet vil melde seg med økende tyngde i årene som kommer. Vi velger å være på offensiven. Vi valgte OPAK til å lage vår vedlikeholdsplan. Det viste seg under befaring at vi har hatt en del vedlikeholds- og utbedringsarbeid vi burde gjort. Mye av det som står på listen over ting vi skal gjøre er engangsutbedringer og vil ikke påføre borettslaget vedvarende ekstra utgifter, men det vil selvfølgelig komme en og annen uvanlig regning i året som kommer. Styret i Sameiet vedtok at kostnadene til rapporten deles etter gjeldende fordelingsnøkkel mellom Sameiet og Hammergården borettslag 69% på oss og 31% på næringsseksjonen. Planen kostet til sammen ,- kroner fikk vi støtte til av Husbanken. Spørsmålet om egenandel Mange av borettslagets leiligheter har problemer med badegulvene. Problemet er at varmekablene i gulvet kortslutter og sikringen går, eller jordfeilbryteren slår ut. Årsaken til dette tror vi er at entrepenøren som satte bygget opp Lundenes som senere gikk konkurs (derav reklamasjonssaken) gjorde slett arbeid også med badegulvene. Trolig har de brukt for lite vann i støpen eller mer sannsynlig de har satt på varmen i gulvet for tidlig, slik at mørtelen har blitt helt tørr og løs og ikke transporterer bort varmen fra kablene, som blir varme og kortslutter. Nå er det slik at reparasjon av badegulvene går på forsikringen til borettslaget. Inntil dette styret overtok har borettslaget også betalt egenandelen for de enkelte andelshaverne. Vi syntes derimot at det er et veldig dårlig prinsipp. Blant annet fordi det bryter mot prinsippet deling som fremgår av vedtektene, og at bare egenandelene til baderomsreparasjon vil koste borettslaget ,- kroner hvis alle badegulvene ryker. Og det er bare baderomsspørsmålet hva med andre saker som skulle dukke opp?

7 7 Derfor har styret knesatt et nytt prinsipp når det gjelder egenandelen: Nemlig å følge ansvarsgrensene i vedtektene også i dette spørsmålet. Med andre ord: For skader som tas på forsikringen betaler borettslaget egenandelen når skadene oppstår på fellesområdet, og frem til den enkelte leilighets dør, sikringsskap og vannlås. Innenfor døren, sikringsskapet og deretter, vannlåsen og deretter der er andelshaver ansvarlig. Styret vil legge frem dette som forslag til generalforsamlingen, som en tilføyelse i vedtektene, slik at det ikke er tvil om ansvarsforholdet i fremtiden. Ventilasjonsspørsmålet Vi har i år renset alle ventilatorene i borettslagets leiligheter. Det var nødvendig siden det ikke var gjort på 10 år. Det bør egentlig gjøres hvert 3. eller 4. år. I tillegg fikk vi reparert og renset ventilasjonsanlegget i garasjen, og det var på ingen måte noe renere der enn i leilighetene. Brannsikring Vi har i perioden som har vært sikret, som sagt, at det er branntett mellom leilighetene det var en del av reklamasjonssaken. I tillegg har vi satt i gang arbeidet med å sikre utestående etterarbeid med brannsikringen i garasje og kjellerområdet forøvrig det var en del av utarbeidingen av vedlikeholdsplanen. Vi har også gjennomført en undersøkelse av brannsikringsutstyret til hver enkelt beboer, og kontrollert alle varmedetektorene i leilighetene i Bentsegataoppgangen. Styret vil også foreslå for generalforsamlingen at vi i løpet av høsten 2008 bytter ut brannslangene i alle leilighetene, med nye og bedre varianter. Det vil koste den enkelte noen tusenlapper men det er en høyst anbefalelsesverdig investering. Økonomien forøvrig Dette har vært et par unntaksår hva angår økonomi. Med andre ord styret har måttet bruke penger som fulle sjømenn. Årsaken til det er som nevnt flerdelt a) reklamasjonssaken krevde sitt, b) garasjen krevde sitt, c) heisen krevde sitt og d) vedlikeholdsplanen krevde sitt. Det er likefullt styrets oppfatning at vi har lykkes i målet vi satte oss, nemlig å få kontroll på kostnadene. Reklamasjonssaken er sluttført og kostnadene derav borte. Heisen synes per nå å oppføre seg normalt. Garasjen har vi ikke hatt innbrudd i siden bolten ble montert. Og vedlikeholdsplanen er betalt på 2007-regnskapet. Men de utgifter som kommer som følge av planen vil selvsagt påløpe. Generalforsamlingen 2007 vedtok å øke husleien med 5 % ekstra for å opprette et vedlikeholdsfond derfor er mesteparten av ekstrautgiftene knyttet til vedlikeholdsplanen dekket inn allerede. Oppsummert de urovekkende høye kostnadene knyttet til deler av borettslagets utgifter synes nå å være under kontroll. Styret kommer ikke til å be om høyere husleie ved denne generalforsamlingen. Terrasse til leilighet 501 og 502 Disse to leilighetene søkte borettslaget om å få bygge terrasser inn i loftsetasjen i leilighetene. Generalforsamlingen ga styret grønt lys til at de kunne gjøre det under visse forutsetninger og styret ga beboerne grønt lys med følgende begrensninger:

8 8 a) riktig skjema må fylles ut, b) utbygger må akseptere alle kostnader med byggingen, c) utbygger må akseptere alle kostnader for vedlikehold til evig tid, d) utbygger må akseptere ansvaret for alle utgifter som eventuelt følger av skader utbyggingen kan sies å påføre bygget, e) utbygger må akseptere at disse punktene ikke er uttømmende, og at de også er ansvarlig for andre mulige kostnader som måtte følge av utbyggingen. f) til sist ligger det som forutsetning at Plan- og bygningsetaten i Oslo tillater utbyggingen slik den fremgår av tegningene vist til styret den 8. oktober 2007, og at verken byantikvar, riksantikvar eller noen tilsvarende innstanser har vesentlige innvendinger mot prosjektet. Tillatelsen gjelder fremdeles, men beboerne i 501 og 502 har foreløpig lagt prosjektet på is. Bråk for leilighet 208 og 209 Andelshaverne i disse leilighetene har klaget over bråk fra maskinrommet til Rimi. Ved vår hms-ansvarlige Buhaug har styret arbeidet med bydelsoverlegen for å få Rimi til å fjerne bråket, og Rimi er samarbeidsvillige. Per nå er saken under arbeid, men styret regner med at den vil løses, og informere ytterligere etter hvert. Dørpumpene Tre av de fire fellesdørene på bakkeplan i bakgården er enten koblet fra dørpumpen, eller så drar pumpen døren så hardt at det smeller i hele huset. Styret har vedtatt å kjøpe nye dørpumper til disse dørene, samt en ny pumpe til døren inn til Bentsegataoppgangen den har det samme problemet. Fest Styret arrangerte i august det vi må kunne karakterisere som en svært hyggelig fest i bakgården og en atskillig mindre vellykket tenning av julegran i øsende pisseregn og med juletrelys fra India som gikk i stykker med nesten umiddelbar virkning. Likefullt: Det er målet til dette styret at det blir arrangert fest tre ganger i året juni, august og 1. desember (juletretenning). Neste fest i bakgården er herved satt til lørdag 14. juni med værforbehold. Hold av. Styrets arbeid Denne perioden har styret fordelt arbeidsoppgavene litt annerledes enn før. I korte trekk kan vi si at Jåsund har vært styreleder både i borettslaget og i sameiet, samt sluttført reklamasjonssaken og forøvrig blandet seg borti de fleste saker. Alstad har sittet i sameiestyret og håndtert vedlikeholdssaken. Buhaug har vært HMS-ansvarlig, Dahl har vært garasjeansvarlig og Kjær har vært heisansvarlig. Denne inndelingen har vært praktisk i år og styrehonoraret er fordelt der etter. Men det neste styret står fritt til å organisere seg som det vil.

9 9 BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. INNTEKTER Inntektene var i 2007 kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak en økning i felleskostnadene på 5% fra 1. januar Andre inntekter består i hovedsak av salg av sykler og brukket nøkkel. KOSTNADER Kostnadene var i 2007 totalt kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak mange reparasjoner på heisanlegget/garasje. Konsulenthonorar ble budsjettert med kr 0,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var Juridisk bistand, møteledelse og konsulenthonorar. I regnskapet til Hammergården BRL er det kostnadsført kr ,25 som gjelder kostnader tilhørende Hammergaten. 1 Sameie. I regnskapet til Hammergaten. 1 Sameie er det kostnadsført kr ,92 som gjelder kostnader tilhørende Hammergården BRL. Dette betyr en netto kostnadsøkning for borettslaget på kr ,67. Revisors honorar for regnskapsåret 2007 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

10 10 KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 1,8% Renter på sparekonto: 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34% av total strømpris. FORSIKRING Indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt 9,3%. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 9,7% og renovasjonsavgiften øker med 21%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

11 11 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2008 (Budsjett) Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året 2008, det var 5% økning av felleskostnadene f.o.m øremerket større vedlikeholdsoppgaver i fremtiden, derfor er det en økning i inntektene for 2008 i forhold til I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, 22. april 2008 I styret for Birger Kolsrud Jåsund /s/ Laila Buhaug /s/ Håvard Alstad /s/

12 12 B D O N o r a u d it B D O N o r a u d it O s lo D A V ik a A triu m, M u n k e d a m s v e ie n 4 5 P o s tb o k s V ik a N O s lo T e le fo n : (+ 4 7 ) F a x : (+ 4 7 ) T il g e n e ra lfo rs a m lin g e n i H a m m e rg å rd e n B o re tts la g o s b d o n o ra u d it.n o w w w.b d o n o ra u d it.n o R E V I S J O N S B E R E T N I N G F O R V i h a r re v id e rt å rs re g n s k a p e t fo r H a m m e rg å rd e n B o re tts la g fo r re g n s k a p s å re t , s o m v is e r e t u n d e rs k u d d p å k r ,-. V i h a r o g s å re v id e rt o p p ly s n in g e n e i å rs b e re tn in g e n o m å rs re g n s k a p e t o g fo ru ts e tn in g e n o m fo rts a tt d rift. Å rs re g n s k a p e t b e s tå r a v re s u lta tre g n s k a p, b a la n s e o g n o te o p p ly s n in g e r. R e g n s k a p s lo v e n s re g le r o g g o d re g n s k a p s s k ik k i N o rg e e r a n v e n d t v e d u ta rb e id e ls e n a v re g n s k a p e t. Å rs re g n s k a p e t o g å rs b e re tn in g e n e r a v g itt a v s e ls k a p e ts s ty re o g fo rre tn in g s fø re r. V å r o p p g a v e e r å u tta le o s s o m å rs re g n s k a p e t o g ø v rig e fo rh o ld i h e n h o ld til re v is o rlo v e n s k ra v. V i h a r u tfø rt re v is jo n e n i s a m s v a r m e d lo v, fo rs k rift o g g o d re v is jo n s s k ik k i N o rg e, h e ru n d e r re v is jo n s s ta n d a rd e r v e d ta tt a v D e n n o rs k e R e v is o rfo re n in g. R e v is jo n s s ta n d a rd e n e k re v e r a t v i p la n le g g e r o g u tfø re r re v is jo n e n fo r å o p p n å b e tr y g g e n d e s ik k e rh e t fo r a t å rs re g n s k a p e t ik k e in n e h o ld e r v e s e n tlig fe ilin fo rm a s jo n. R e v is jo n o m fa tte r k o n tro ll a v u tv a lg te d e le r a v m a te ria le t s o m u n d e rb y g g e r in fo rm a s jo n e n i å rs re g n s k a p e t, v u rd e rin g a v d e b e n y tte d e re g n s k a p s p rin s ip p e r o g v e s e n tlig e re g n s k a p s e s tim a te r, s a m t v u rd e rin g a v in n h o ld e t i o g p re s e n ta s jo n e n a v å rs re g n s k a p e t. I d e n g ra d d e t fø lg e r a v g o d re v is jo n s k ik k, o m fa tte r re v is jo n o g s å e n g je n n o m g å e ls e a v s e ls k a p e ts fo rm u e s fo rv a ltn in g o g re g n s k a p s - o g in te rn k o n tro ll-s y s te m e r. V i m e n e r a t v å r re v is jo n g ir e t fo rs v a rlig g ru n n la g fo r v å r u tta le ls e. V i m e n e r a t å rs re g n s k a p e t e r a v g itt i s a m s v a r m e d lo v o g fo rs k rifte r o g g ir e t re ttv is e n d e b ild e av s e ls k a p e ts ø k o n o m is k e s tillin g 3 1. d e s e m b e r o g fo r re s u lta te t o g k o n ta n ts trø m m e n e i re g n s k a p s å re t i o v e re n s s te m m e ls e m e d g o d re g n s k a p s s k ik k i N o rg e. le d e ls e n h a r o p p f ylt s in p lik t til å s ø rg e fo r o rd e n tlig o g o v e rs ik tlig re g is tre rin g o g d o k u m e n ta s jo n a v re g n s k a p s o p p ly s n in g e r i s a m s v a r m e d lo v o g g o d b o k fø rin g s s k ik k i N o rg e. o p p ly s n in g e n e i å rs b e re tn in g e n o m å rs re g n s k a p e t o g fo ru ts e tn in g e n o m fo rts a tt d rift e r k o n s is te n te m e d å rs re g n s k a p e t o g e r i s a m s v a r m e d lo v o g fo rs k rifte r. O s lo, d e n 24. a p ril 2008 B D O N o r a u d it O s lo D A M e re te O tte rs ta d S a n d s n e s /s / s ta ts a u to ris e rt re v is o r F o re ta k s re g is te re t: N O M V A. M e d le m a v D e n n o rs k e R e v is o rfo ren in g. B D O N o ra u d it h a r k o n to re r o v e r h e le la n d e t. F o r o p p d a te rt o v e rs ik t s e w w w.b d o n o ra u d it.n o d o c x

13 HAMMERGÅRDEN BRL INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

14 14 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOSTNADER SAMEIE ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: FRA OPPTJENT EGENKAPITAL

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer