Nst6alrfatf. oinic4 441 sfar ;or 94n, 7144;ntf-ppå P*4 4.4d, 1,4,njonat Mat# < fi.a Sati %aadræp. Si a /44;,14-tt,49,41/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nst6alrfatf. oinic4 441 sfar. 6464444;or 94n, 7144;ntf-ppå P*4 4.4d, 1,4,njonat 44.1. Mat# < fi.a Sati %aadræp. Si a46114- /44;,14-tt,49,41/"

Transkript

1 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. tawriintficsasa Kjennetegn på lite aktive eldre: Nst6alrfatf Mat# < fi.a Sati %aadræp oinic4 441 sfar Aktiviteter for eldre som finnes i min kommune i dag: ;or 94n, 7144;ntf-ppå P*4 4.4d, 1,4,njonat 44.1 t 4 Tre viktige åtes~ til1,at eldre ikke deltar på de aktivitetene som finnes: kb.lp14:1 gant $4,15, 2: D iva-5 kt,t,s4z, 4.4" ee P0t4 (4,3 sdertaczik0tazin9m Si a /44;,14-tt,49,41/

2 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. 311,1/4S:asilliantiersilege Årsak:60A)Stiathtlaillf- raitiaisat " Tiltak: ffifig, t Målet med tiltaket: ale Sed aerinsdait~ ittakan Msdaa egasit Hva Hvem Når dasi nfa: ToVeak gnemr7t:sti Sa Kostnad/finansiering cainveirir sks. p gb dtt ics.nlifiselt< iswv /11 ^ 14.4 in:ws 4 444# Ser14 iledgeti rakr nta /44./V In inne Welaa. 47«.

3 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. ":- rietitricsainiårai= Kjennetegn på lite aktive eldre: Ce- rdsid,714s/avey; Pmssive gytevekt irkasnolert, "Iclemiard "zlite n nerts-e y;,,dintbe Aktiviteter for eldre som finnes i min kommune i dag: StaNignepper, I pensjetmistilag, sentforcmns,sangkor, diz 1Wmi, meaf alctiwitefelr%freld, binso, apinektforat skat Tre viktige Seeltessbilat eldreiiikke deltaf på de aktivitetene som finnes: etrjorti 4c6n'takithoet frirs,cpt:h5 ebran.sr-vskys5 S 440i4 e Satinet cle3med " "Wier W v,1ha aktvelle 41Vie4lltrii4 Noal 40 rn 14% "Pagke he44ns.

4 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. 68e.2 Årsak:,Nassiendt rio Tiltak: ippi4.1ce litnihstes(it+, ""StAppskt: menkirs. Målet med tiltaket:ft iiscd4k4ts iconielfte sts ts akelvialetts Hva Hvem Når Kostnad/finansiering tr:). 4 CCIPP r!mt Tra. Cltørk Mtsei0 Ps3 j e Vaait am, W -es;ibiskry3 anhos$4teg okt;v44.1 dija Istvpnic ta med114lat. netanalarl invitts 1.+0r tasuci tett 6R-MiG

5 r Dørstokkrnila. Hvorfor så lang. Kjennetegn på lite aktive eldre: fr forki sk. Ts, *te cslqat" so vorf4ate Aktiviteter for eldre som finnes i min kommune i dag: eretsit".44knyi alwrittrh4re.."e Sidrn ordan-, 11(iketwv44 St u kersiksi 'bocc4s Metturis eto Airs as 1/2 15a44, erirwlojtkm* 0%44slaystite tt:ximpte *h«.16 t.åttirmetaft OinAsipltank, Maktmtbsigør Tre viktige årsaker til at eldre ikke deltar på de aktivitetene som finnes: Tyrtatwit 14Ink~ rma dt j ^%, "%. ti a4m44.4* ts41144 Wsl4r Wtestlat 7J-ItUt, itt C

6 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. 's9rdget1'eia Årsak: Tiltak: Oldrimhbin 1,104*br re Målet med tiltaket: Å41 demat44iv4is (frset am I (4%nme otk-kv 4{thsharclaat Hva Hvem Når Chindet ite Ptsss 4.0»"Arstireb Li(m's invis") Kostnad/finansiering 1ibst i t 6.4w4bstes wsitts

7 @ Dørstokkmila. Hvorfor sållang? licisanaillia - rsitre.., )--41:4r :111r, Arsak: (41 dtbktivi"å* 41"44. 44g14t. aissic dr Tiltak: Sig tlr ita bitakfts".t lerktailk Målet med tiltaket: * å " asaa nek Hva Hvem Når Kostnad/finansiering

8 ,. Dørstokkmila. Hvorfor så lang. _ - '23",r4a,_asia Årsak: thisit fres sa tida j4, akat Tiltak: +44 $41 W 41 VA4.4t» ~ Målet med tiltaket: f. (14444,44,40~. frk e «44 vi~e m IAL%ia.rithis. Hva Hvem Når Kostnad/finansiering 14.1/4414# 4t4sivakåtta S.vaomsn "444/4,,,4, 'N 1111"41

9 ø dir sui sadt:ø. Dørstokkmila. Hvorfor så lang.!jrnratal:a Årsak: h 41-C /1P1 ',31 `tai:7?7"- Tiltak: rb-l: rr, ita. t; "") v / Målet med tiltaket: 4. ( yc L - r I L- L-C Hva Hvem Når Kostnad/finansiering

10 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. :11a-Vera'1anta Årsak: Tiltak: /kice,,t 7-7 it,nt 7,7 Målet med tiltaket: L- (Y,1 ta 1,3 e / E 4 ("te 1:11 t/,,tr- Hva Hvem Når Kostnad/finansiering k-e_ finr-cfr- hiac o ret d 2-e / Lenn

11 r Dørstokkmila. Hvorfor så lang. l!'"nrifik;_asahnin Kjennetegn på lite aktive eldre: S/t" f- 2-C2 2l--' , ( 1/` LL -4/ ± /a - '11± Aktiviteter for eldre som finnes i kommuneri dag: 2 L ' ! 2- l{ 2"--2 -; L22 r t Tre viktige årsaker til at eldre ikke deltar på de aktivitetene som finnes: ), //)

12 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. it.rrairitsika -IsN za a Årsak: tiøssw /AbiSitand Tiltak: ntaktfint! lokal kniakt sid Målet med tiltaket: Bedt Linktralact Hva Hvem Når Kostnad/finansiering anadi, kontattdrisias itred

13 r Dørstokkmila. Hvorfor så lang. tat:~1,- :saiazis Kjennetegn på lite aktive eldre: NaellY 9 SeLleffetidt-jy Ive, passw, EtCsows.Dtrk4 scwisilide Aktiviteter for eldre som finnes i min kommune i dag: Sentorkor Senicirclaas, Trtnindp sate "BriacK,t Ist stor ske vardrirner,» C65 genter Btesentral infitnek tutirj, etittak Tre viktige åiirsaker til at eldre ikke deltar på de aktivitetene som finnes: 51,551ilbisd dteiltink Agemtar k enta kat Pk4i eti rb21rennidiekt.

14 r Dørstokkmila. Hvorfor så lang. r4t31lasainiaan Kjennetegn på lite aktive eldre: - Aktiviteter for eldre som finnes i min kommune i dag: I / _ - Tre viktige årsaker til at eldre ikke deltar på de aktivitetene som finnes: la pe-r0on 3:

15 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. 1!:3",r4Ltigs_asa Årsak: Tiltak: Målet med tiltaket: / Hva Hvem Når Kostnad/finansiering, 1(2/(il I - Cr(72 ;, / "c /t /C;. L/ 7 ( 7L, - tl(, t 0 // n,l/ ( 4": ) (..<G A-0.1))./1 2-c

16 41 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. :Irentif,;_asia Årsak: 7 Tiltak: Målet med tiltaket: 71 )"?, Hva Hvem Når Kostnad/finansiering

17 e Dørstokkmila. Hvorfor så lang. :ur-7111rtalres:aa LKiennetegn50.41,4-1- på lite aktive mennektets eldre: 3e,kniat,it4 17>de/43 $4.4,nom g: ifa de14,kals ;vttielm1/4- ait t ra inlemport- Aktiviteter for eldare som finnes i min kommune i dag: Zetneidg4Is4 fa499^94,e, malik 4 r nen ;$01/ 41.1ita 5 176;:(71Erearise!d) IffieseAtir-kaj Tre viktige årsaker til at eldre ikke deltar på de aktivitetene som finnes: IC:Ser ati fianice Vi l d.kke giobi atel ararrrt7

18 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. sainaiiiiiii7a Årsak: 0610, atdirial trindlidis citaj ikonated Tiltak: OrtAatnelt vridesonlietrpna9 Linati Målet med tiltaket: ry& ea laritdadrej Crtivar7 Hva Hvem Når Kostnad/finansiering 1/2musiltar Jfiltu 6s4 entatzt artmebni Bits4firgrXr seb Airmitt4tem k»cs4t5-4 rt ki4un't #44 Yg

19 timdørstokkmila. Hvorfor så lang. Årsak: anikint akteviti Arieginlait Tiltak: Ulikk 0.,41/1.5 Målet med tiltaket: Sosidi jaitver- 44å4,, d ans 0j 4 kardieservenv opurrie: 7 Hva Hvem t inona asin titrkteisit #.4 Når Kostnad/finansiering "44 olvd".1"41 inaitheait?nsfristi Sat rt< Omialc Å cr,44 4 e k»545 e dergh, 8" 5 64fat kidhe kdoo,att. tistr,

20 Dørstokkmila. Hvorfor så lang. asegtis.: Kjennetegn på lite aktive eldre:.clq /UPUC-Cl-ktij (-7C)2L t Y. ru_,gubarickutisituliskak-vcl Lahr-Lf-P---> ctuisti vtil-tatr,_ G5,4_,L,sk-eiu-L}L}5,0 ' ) DeL5-- * vuautr- uutri(39 r xl-1pct rjlkct L Ouo-ut. Aktiviteter for eldre som finnes i min kommune i dag: 1Witak LutL: - 6CkAA- /t-c-vii 7N4EuLca,cie, Let b Lle k -tvice, 3-inug.cuuti crre.tec 1 cuottc-ltutrlc picre scoi -xtrzylk-t- Oteck.- daj (X/1) OUCti" Qt0L- C Tre viktige år-saker til at eldre ikke deltar på de-1 aktivitetene som finnes: 1: D6kLtc-c-tuurcA-*.k-v-c,L,LL-c E,-,y-1(c)uizyru,(a.y\r\i LuytcL5 -, CtuuguA3. wiaft hrbud, aki..uti-utlar. 1reqT-Civvvu t2tiblely-tul 3,uuu Gruipp,

21 Dørstokkmila.Hvorfor så lang.!r"-nrarania Årsak: I D Fut ks-('. Tiltak: LV,Kut; t1_ki.tui.ctecid L ( 45) Lteit I r SjutuCIL, -h-r115y)v-, Målet med tiltaket: - 1Cor AyL.\/1, uyt, ca.2 also C(/[dLk_Y -Lbikt culll ov ICULMf(1112., Lub[Wx- tll Hva Hvem Når Kostnad/finansiering Vor Lict-ti CLAI inndtb1/1.1 Dziti - hillcu-l- -,f> -u,bi mai65 ut,extuul, to:- e_47 4-eacH )2.-(xce,cacturcut5 kibucl kar - rcukt - 9.uttL. bl.r dikz-- lgi s-l Ftlko vkyvvi-lla,1,4- Lia kar prob, b c`"45-e ouz C1LLL ocria-e, rp-e-ol/9 ocw vitt cw- OtcLus b -1---r-661xtfre.2,(Itre, r rvuzet. to - Law-vietr- fx1,0 _4, ;2FÅSIS -lotetek8 G "tlifi ckti

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Evidens-basert me dis in i den odontologiske hverdagen

Evidens-basert me dis in i den odontologiske hverdagen Evidens-basert me dis in i den odontologiske hverdagen ASBJ0RN JOKSTAD Denne artikkelen vii beskrive og forklare prinsippene for evidensbasert medisin (EBM) ved a bruke en konsnuert historie. Jeg er allmennpraktiserende

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\ L86l: VJIHV-9V I i AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\ 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1

Detaljer

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self.

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self. 0) WHT WONDERFULL WORLD ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, r see bees r+? of l--- green red ro - ses too l see thenbloom lor me and you a"a t r think Lrr= PTC to my - self J ll--=.----- rhal a Won F. G,rr what a Won

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer 93/24 August 1993 Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer av Bjart J. Holtsmark Forskningsavdelingen Seksjon for Økonomisk

Detaljer

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten!

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! AL REGLER FOR TO SPILLERE ELLER LAG Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! Sp For to spille ell lag legg de til spilleglene nedenfor. Hvis de spill med lag, bør de

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Vedlegg. til. mote i Kommunest ret. 6. desember 2012 14.5 12.146112.148 12.149.12.15 12 151/12. Sak nr: Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider.

Vedlegg. til. mote i Kommunest ret. 6. desember 2012 14.5 12.146112.148 12.149.12.15 12 151/12. Sak nr: Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider. Vedlegg til mote i Kommunest ret 6. desember 2012 Sak nr: 14.5 12.146112.148 12.149.12.15 12 151/12 Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider. Hemsedal kommune Hade lan 20121 Ok pr 02 04 2012 fl Il fl

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. f yu have issues viewing r accessing this file cntact us at NCJRS.gv. Natinal Criminal Justice Reference Service 'j.- ficjfs This inicrfiche was prduced frm dcuments received fr inclusin in the NCJRS data

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer