Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 11-05-2012-11-05-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Meny Vennesla Alkoholomsetning omsetningsoppgaver - gebyrer. Samlemappe. (Se tidl. sak 10/00242.) Omsetningsoppgave for Meny Vennesla / U Dok.dato: Jour.dato: Restaurant Hong Kong AS Vennesla AS Alkoholomsetning omsetningsoppgaver - gebyrer. Samlemappe. (Se tidl. sak 10/00242.) Omsetningsgebyr 2012 for Restaurant Hong Kong Vennesla AS 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Digg AS Alkoholomsetning omsetningsoppgaver - gebyrer. Samlemappe. (Se tidl. sak 10/00242.) Omsetningsgebyr for Digg AS 11/ I Vest-Agder fylkeskommune Nytt bibliotek - kulturhus. Diverse i forbindelse med utbyggingen - tilskudd. Se tidl. sak 08/01810 og 10/0214. Nytt bibliotek - kulturhus. Tilskudd til innholdsproduksjon og utvikling av kulturhus. Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ N Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for plan og utbygging - maueiv Gnr. 6, bnr. 24, Nesvegen 19 - Detaljreguleringsplan. (Se tidl. sak 11/00784.) Saksutskrift - Detaljreguleringsplan Nesvegen 19, Gnr. 6, bnr. 24. (Tidl. sak 11/00784.) Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ N Seksjon for oppvekst - casmar Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr. 6, bnr. 24, Nesvegen 19 - Detaljreguleringsplan. (Se tidl. sak 11/00784.) Godkjent reg.plan Nesvegen 19 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd

2 11/ N Vennesla ungdomsskole - gunkje Organisasjonsseksjonen - lovran Refusjonskrav VUS Refusjonskrav til UiA våren 2012 for praksisundervisning Saksansv: Vennesla ungdomsskole / gunkje Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / gunkje 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Lensmannen i Vennesla og Iveland Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning 2011 og (Se tidl. sak 11/00729.) Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning fra 17. mai komiteen i Øvrebø 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Skatteoppkreveren i Vennesla Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning 2011 og (Se tidl. sak 11/00729.) Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning fra 17. mai komiteen i Øvrebø. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV Vennesla - Rolf Velle Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning 2011 og (Se tidl. sak 11/00729.) Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning fra 17. mai komiteen i Øvrebø. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune - Plan- og miljøseksjonen Gnr. 24, bnr Heisel 23. Ett-trinns søknadsbehandling. Bygging av garasje. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen Korrigert Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven kap. 19 gnr. 24 bnr 105, Heisel 23, 4700 Vennesla Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Ronnie Johannessen Gnr. 24, bnr Heisel 23. Ett-trinns søknadsbehandling. Bygging av garasje. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen Gnr. 24, bnr. 160, Heisel - Korrigert søknad om garasje. Norsk Byggservice. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ I Cesile Stølen Rapportering / registrering av skader på lekepark, benker, m.m. Samlemappe. (Fiksgatami.no) Vedr. lekeplasser / friområder på Solknipen. Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor

3 11/ U Odd Gunnar Jakobsen Gnr. 6, bnr Auravegen 22b. Revidert søknad om oppføring av enebolig i 3 plan med stor garasje i underetasjen. Tiltakshaver: Kenneth Lundevold. (Se tidl. sak 09/00270.) Gnr. 6, bnr Auravegen 22b. Klage på vedtak. 11/ I Vennesla viltlag I v/ Olav Geir Honnemyr Vennesla viltlag Se tidl. sak 11/ Fellingstillatelse og fellingsrapport 2011 for Vennesla viltlag 1 - bever. 11/ I Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Vennesla kommune elevmapper PP-tjenesten, enhet for barn og famile Innkalling - Avskjermet Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Eikeland skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Referat fra ansvarsgruppemøte - Avskjermet Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / strole 11/ I Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Sakkyndig vurdering fra PPT 2012/2013 Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / gunkje 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Alfred Bakke Gnr. 99, bnr Røyknes. Rekvisisjon av oppmålings-forretning. Tiltakshaver: Alfred Bakke. Matrikkelbrev over gnr. 99 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Go'biten kiosk og gatekjøkken v/ Rune Eriksen Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Svar på søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Go'biten kiosk og gatekjøkken 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Vestre Torv Legesenter 17. mai komitèen for Hægeland Søknad om fritak fra 17. mai komitèen - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / johwen Saksbeh: Servicetorget / johwen 11/ I

4 Dok.dato: Jour.dato: Anita Derksen 17.- mai komitèen for Øvrebø Tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse i 17. mai-komiteen. Saksansv: Servicetorget / johwen Saksbeh: Vennesla kommune / ordfor 11/ N Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr. 5, bnr. 364 og 365, Lundevegen 35. Privat detaljreguleringsplan - fortetting av boliger. Søker: Kristiansand Byggrådgivning. (Se tidl. sak 10/00510.) Saksutskrift - Gnr. 5, bnr. 364 og 365, Lundevegen 35. Ny behandling av privat detaljregulering. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 11/ N Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for plan og utbygging - iverun Gnr. 23, bnr Skulebergåsen. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver: Lene Kjelvik. Saksutskrift - Klage på vedtak - søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven kap gnr. 23 bnr. 477, Skulbergåsen. 11/ U Birkedal Maskin AS Gnr. 23, bnr. 255, Tjønnvollvegen 12. Søknad om rammetillatelse - Riving av eksisterende bolig og oppføring av 2 stk. 4-mannsboliger. Tiltakshaver: Tjønnvollvegen utbygging AS. (Se tidl. sak 10/01302.) SV: Tjønnvollvegen 12 - oppsetting av gjerde p.g.a. høyspentledning. 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 DiGG Kafe & Restaurant Utleie av lokaler i det nye kulturhus/bibliotek. Korrespondanse på mail 30/4, 3/5 og 7/5 vedr. søndagsåpent på Digg Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesalf Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ U 'Anne Kristin Stedjan-Sundin' Gnr. 99, bnr. 46, Øygarden - Røyknes. Søknad om dispensasjon fra LNF- formålet - oppføring av enebolig og garasje. Tiltakshaver: Bjørg Stedjan. SV: Ankefrist Gnr. 99, bnr. 46, Øygarden, Røyknes. 11/ N Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for plan og utbygging - sagodd

5 Gnr. 7, bnr. 34, 40 og 155, Veråsvegen 59. Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. Konsulent / forslagsstilller: Finn Oskar Hansen. Saksutskrift - Gnr. 7, bnr. 34, 40 og 155, Veråsvegen 59. Privat detaljreguleringsforslag. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ N Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for plan og utbygging - saklei Gnr. 6, bnr. 1881, Nesvegen 35. Søknad om enkle tiltak - Enebolig med garasje. Tiltakshaver: Trond Johannessen. (Se tidl. sak 09/01522.) Saksutskrift - Gnr. 6, bnr. 1881, Nesvegen 35. Klage på dispensasjonssak - Enebolig med garasje. Tiltakshaver: Trond Johannessen. 11/ N Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for byggforvaltning - nesing Ekstraordinært vedlikehold kommunale bygg Saksutskrift - Prioritering og fordeling av midler til ekstra-ordinært vedlikehold av bygg Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn - elevmapper og familie, PP-tjenesten Innkalling til tilbakemeldingssamtale kl Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 11/ N Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for plan og utbygging - iverun Gnr. 93, bnr. 6, Kile - Søknad om bygging av hus i LNF område. Søker: Mikael og Åshild Godtfredsen. Saksutskrift - Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven kap gnr. 93 bnr. 6, m.fl., Kile på Hægeland. 11/ N Enhet for plan og utbygging - iverun Økonomiseksjonen - wensir Gnr. 93, bnr. 6, Kile - Søknad om bygging av hus i LNF område. Søker: Mikael og Åshild Godtfredsen. Beregning av plan/dele og byggesaksgebyr / U Arkivdel: Elevmapper Tilg. kode: UO oppvekst Offl 13, Fvl 13 Evje og Hornnes kommune Søknad om refusjonsgaranti for spesialundervisning og oppfølging fra assistent. Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 11/ U Arkivdel: Elevmapper Tilg. kode: UO oppvekst Offl 13, Fvl 13 Evje og Hornnes kommune

6 Søknad om refusjonsgaranti for spesialundervisning for elev for skoleåret Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ I Kari Jeppestøl Arntzen Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Anmodning om innsyn i dokument. Saksansv: Servicetorget / Reidunn Hagelin Saksbeh: Servicetorget / Reidunn Hagelin 12/ U Kari Jeppestøl Arntzen Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal / Anmodning om innsyn i dokument. Saksansv: Servicetorget / Reidunn Hagelin Saksbeh: Servicetorget / Reidunn Hagelin 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Aud Marit Emanuelsen Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale - Takker ja til 85% stilling som rådgiver fra Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / robkri 12/ I Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Se tidl. sak 11/00023 og 11/02098 Egenerklæring om konsesjonsfrihet. 12/ I Meglerhuset Sædberg AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Se tidl. sak 11/00023 og 11/02098 Erklæring om konsesjonsfrihet. 12/ U Meglerhuset Sædberg AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Se tidl. sak 11/00023 og 11/02098 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av gnr. 6 bnr. 1933, Vennesla kommune. 12/ U Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet, for underskrift av kommunen Samlemp. Se tidl. sak 11/00023 og 11/02098 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av gnr. 26 bnr. 3, 7, 8 og 9, samt gnr. 58 bnr. 45, Vennesla kommune. 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd

7 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ U Offentlige tilskudd til private barnehager (Se tidl. sak 11/01692.) 12/ Forespørsel om anbefaling til Husbanken og bekreftelse på tilskudd ved utvidelse av Djupmyra FUS bhg. Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Harald Hamre Kunnskapsprøve om serveringsloven Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen - skjenkebevilling - Harald Hamre 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Linda Fagerheim Olsen Kunnskapsprøve om serveringsloven Kunnskapsprøve om alkohollovgivningen - skjenkebevilling - Linda Fagerheim Olsen 12/ U Rema Paal Sællmann Johnsen Søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikke frem t.o.m Svar på søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikke i tidsrommet til Rema 1000 Vennesla 12/ U Kasald AS Søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikke frem t.o.m Svar på søknad om søknad om serverings- og skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk i tidsrommet til Kasald AS 12/ I Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse- og omsorg Varsel om tilsyn - Venneslaheimen omsorgssenter. Oversender foreløpig rapport etter tilsyn ved Venneslaheimen omsorgssenter, 11. og 12. april Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd

8 Enhet for byggforvaltning - bolwen Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / bolwen 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ U Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ U Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ U Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2012/ Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for plan og utbygging - iverun Gnr. 31, bnr. 4. Søknad om dispensasjon fra LNF- formål samt deling og omdisponering etter jordloven. Søker: Olav Upsahl. Saksutskrift - Søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven kap gnr. 31 bnr. 4, Homstean i Øvrebø. 12/ N Enhet for plan og utbygging - iverun Økonomiseksjonen - wensir Gnr. 31, bnr. 4. Søknad om dispensasjon fra LNF- formål samt deling og omdisponering etter jordloven. Søker: Olav Upsahl. Beregning av plan/dele og byggesaksgebyr / I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Aud Marit Emanuelsen Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Arbeidsavtale - Takker ja til rådgiver fast 85% stilling. Saksansv: Vennesla kommune / forhar Saksbeh: Vennesla kommune / forhar 12/ N

9 Servicetorget - Ruth Brenna Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Gnr. 79, bnr. 149 Hægeland - Søknad om dispensasjon v/utvidelse av forretningsbygg. Søker: Ager Traktor og Maskin AS. Saksutskrift - Dispensasjonssak for utvidelse av forretningsbygg over ledningstrase Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Flatnes Bygg Consult AS Gnr. 57, bnr. 97, Bjørkestien - tomt 1. Oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. (Se tidl. sak 11/01604.) Gnr. 57, bnr. 97, Bjørkestien - tomt 1. Søknad om RAMMETILLATELSE OG igangsettelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Flatnes Bygg Consult AS Gnr. 57, bnr. 97 og 121, Bjørkestien - tomt 2. Søknad om rammetillatelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. Tiltakshaver: Bjørkestien Utvikling AS. (Se tidl. sak 11/01604.) Gnr. 57, bnr. 97 og 121, Bjørkestien - tomt 2. Søknad om rammetillatelse samt igangsettingstillatelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Flatnes Bygg Consult AS Gnr. 57, bnr. 97 og 121, Bjørkestien - tomt 3. Søknad om rammetillatelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. Tiltakshaver: Bjørkestien Utvikling AS (Se tidl. sak 11/01604.) Gnr. 57, bnr. 97 og 121, Bjørkestien - tomt 3. Søknad om rammetillatelse for oppføring av to-mannsbolig. Søker: Flatnes Bygg Consult AS. Tiltakshaver: Bjørkestien Utvikling AS 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Gnr. 23, bnr. 233, Gobiten. Søknad om bruksendring av kjeller til spisested. Tiltakshaver: Rune Eriksen. Gnr. 23, bnr. 233, Gobiten. Manglende opplysninger. Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven Tiltakshaver: Rune Eriksen. 12/ I Rune Torgersen Gnr. 103, bnr. 2, Liansknuttvegen - Søknad om bygging av landbruksveg/tømmerveg - Søker: Rune Torgersen. Bekreftelse på avlysning av søknad om traktorvei etter befaring. 12/ I Dok.dato: Jour.dato:

10 Vest-Agder fylkeskommune - Plan- og miljøseksjonen Gnr. 6, bnr. 531, Tvidøblane 30. Melding om oppstart av reguleringsarbeid. Søker: Cowi AS. Gnr. 6, bnr. 531, Tvidøblane 30 - Varsel om påbegynt planarbeid. Anbefaler utsetting av reguleringsplanarbeidet til det er utarbeidet områdereguleringsplan. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Vennesla skole - hoyrei Økonomiseksjonen - omdsig Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Vennesla skole / hoyrei 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Statens Sivilrettsforvaltning Søknad om tilskudd til fri rettshjelp i Vennesla og Iveland kommune - igangsetting av ordning. (Se tidl. sak 10/02281.) Særskilte rettshjelpstiltak - årsrapport og regnskap / N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Marnar Jordskiftrett Sak forkynning av sak for Marnar jordskifterett. Gnr. 99, bnr. 12, 67, 47, 40 - Røyknes. Sak sak for Marnar jordskifterett. Gnr. 99, bnr. 12, 67, 47, 40 - Røyknes. Behandling av saken - ønsker rettsmekling for å få enighet om grensene. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 12/ N Servicetorget - Ruth Brenna Seksjon for samfunnsutvikling - aareir Miljøfyrtårn - En miljøsertifisering for bedring av kommunens miljøprofil. Se tidl. sak 09/02080 Saksutskrift - Ang. miljøsertifisering av kommunale enheter og foretak. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ U Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 6, bnr Tvidøblane 10 - Søknad i ett trinn - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny. Tiltakshaver: Alf Petter Wilhelmsen. Gnr. 6, bnr Tvidøblane 10 - Søknad i ett trinn - riving av eksisterende enebolig og oppføring av ny. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U

11 Gnr. 6, bnr. 432, Brandekleiv 4 - Ett-trinns søknad om tilbygg og fasadeendring på bolig. Tiltakshaver: Harald Hodnemyr Tilbygg Brandekleiv 4 - Innkommen søknad er mangelfull. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Unique Cinema Sysstems Unique Cinema Systems digitalkino Spørsmål vedr. pakke merket "Transitbox kino" Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 79, bnr. 4, Hægeland. Søknad om grensejustering. Søker: Leif Hægeland. (Se tidl. sak 10/00900.) Gnr. 79, bnr.200. Tinglysing av målebrev Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 12/ U Bjørn -Morten Guldahl Gnr. 5, bnr. 612, Bjørkelivegen, Vennesla - Søknad om kartforretning. Søker: Bjørn Morten Guldahl. (Se tidl. sak 10/00901.) Oversendelse av målebrev og avregning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune - regionalutvikling Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i Vest-Agder Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene i Vest-Agder Brev fra kulturdepartementet. Saken behandles i fylkeskommune s hovedutvalg Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 12/ I Avfall Sør Avfall Sør - avtale vedr. oppgavefordeling renovasjonssaker. Avfall Sør Husholdning - undertegnet avtale vedr. oppgavefordeling renovasjonssaker. 12/ I Dok.dato: Jour.dato:

12 Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvern Vennesla Trevarefabrikk AS - Oppføling etter kontroll/inspeksjon av virksomheten. Vennesla Trevarefabrikk AS - Oppføling etter kontroll/ inspeksjon av virksomheten Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for byggforvaltning - bolwen Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / bolwen 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for byggforvaltning - bolwen Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / bolwen 12/ I Svein Bakken Gnr. 24, bnr Heisel 32 B Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Bygging av bod - garasje, rive eksisterende bod. Tiltakshaver: Svein Bakken Gnr. 24, bnr Heisel 32 B Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Bygging av bod garasje, rive eksisterende bod. Tiltakshaver: Svein Bakken 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd KLP - Kommunal Landspensjonskasse Personalmappe - Avskjermet Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / jorkat Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Økonomiseksjonen - magvig Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun

13 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Statens vegvesen - Region Sør Søknad om trafikksikring ved Eikeland oppvekstsenter Søknad om trafikksikring Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / strole 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Økonomiseksjonen - magvig Innmelding - Avskjermet Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Melding til barneverntjenesten i Vennesla - Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ I Åse Fjeldsgård Gnr. 6, bnr. 57, Snr. 8 / 24, Sentrumsgården 55. Klagesak i forbindelse med støy, m.m. Gnr. 6, bnr. 57, Snr. 8 / 24, Sentrumsgården 55. Klagesak i forbindelse med støy, m.m. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 12/ I Kulturdepartementet Utkast til lov om Norsk kulturråd - høring. Høring - utkast til lov om Norsk kulturråd Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013

Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Offentlig journal Periode: 12-02-2013-12-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00237-205 I Fysioterapeut Øivind Heyn Internett - endringsforespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013

Offentlig journal Periode: 18-01-2013-18-01-2013 Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal Periode: 18-01-201-18-01-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 22.01.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer