Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser på Smart Repair NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- NBF KREVER: MERCEDES-BENZ VISER NORGES BILBRANSJEFORBUND"

Transkript

1 NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD ÅRGANG NR TEMA: SKADE/LAKK Sats på Smat Rpai NBF KREVER: NASJONALT REGISTER FOR KJØRETØY- HISTORIKK NÅ! MERCEDES-BENZ VISER Fmtids luksusbil

2 Ta ldls md Pmahyd Hi-TEC baslakk Få jobb gjot ask md vå iovativ Pmahyd Hi-TEC 480 vafotyba baslakk. Et fullt støk alt som tgs fo å påfø Hi-TEC basfag, dmd limis vtull mllomliggd avluftigstid. Ett kot avsluttd avluftigstid, påføs klalakk. Dt ikk vasklig å s ytt vd buk av Pmahyd Hi-TEC 480, h oppås tidsbspals, ma kutt d på vttid, dmd bli vkstdts possstid dust. Spis Hck hlt klt æm. A Axalta Coatig Systms Bad Axalta Coatig Systms Noway AS P.b Ettstad N-0602 Oslo

3 INNHOLD 01/15 6 Nyht 14 Automss NBF m: Nasjoalt gist fo kjøtøyhistoikk å! 16 Fmtids luksusbil 18 Hik Juk: E basj i dig 20 Ktil Eliass: Vi i samm båt favæsfi å i samm fima 24 Fod md smat mobilittsløsig JUS HOLDER GARANTIEN DIN VANN? TEMA: SKADE OG LAKK å md Glasuit lakk 30 Møll Bil sats på Smat Rpai 32 Rasjoll og sikk Smat Rpai abidsplass 36 Lakkspsialist AS: Stolvadø på Vstladt HMS:: 38 Hvt fjd kotollt kjmikali ha magl JUS: 40 Gaatt god gaati? OPPLÆRING OG UTDANNING: 42 Skolkokuas fo VG2-lv i Oslo 34 Bilfagdag! 44 Nytt om av FORDS SMARTE MOBILITETS- LØSNINGER

4 Bilbasj UTGITT AV NORGES BILBRANSJEFORBUND Postboks 5486 Majostu, 0303 Oslo Bsøksadss: Middlthusgat 27, Oslo Tlf: E-post: REDAKTØR Fak Williks E-post: KOMMUNIKASJONSSJEF Egil Stislad E-post: ADMINISTRERENDE DIREKTØR Stig Mot Nils E-post: LAY-OUT OG PRODUKSJON Ja Almås E-post: ANNONSER Salgsasvalig Asbjøg Hastad Atos Tlf: Skad-/lakk! Skad- og lakksak o vi buk my gi på i NBF. Vi mk også at diss saks omåd skap my gi i mdlmsmass. Åsak at dt my aktivitt ifo skad/lakk, og vi ha mag gasjt mdlmm på fltt. TRYKK: BK Gafisk AS, Sadfjod FORSIDEFOTO Shuttstock/Mcds-Bz faggupp skad/lakk, som omalt ivolvt i faglig- og paktisk poblmstil- ABONNEMENT Ilads: k. 495,Utlads: k. 580,- NBF hldig og ka møst to faggupp tilkyttt skad/lakk. D gupp lig. D ad gupp politisk/økoomisk gupp, som ivolvt i statgisk-, politisk- og økoomisk sak. LEDER Sak ifo omådt skad/lakk i stadig 0115 stø gad m omfattd tidlig, og dfo jobb NBF stadig oft i samabid md bgg gupp samtidig. Nå gupp jobb i fllsskap gå d ud btgls ssusgupp skad/ lakk. Totalt dt 13 pso som sitt i diss to gupp. Hv og av dm md spisskomptas som d dl til bst fo basj. Koskvs at NBF ha tilgag på my kuskap, og ka ffktivt NBF PÅ NETT På NBFs ttsid fi du my ifomasjo om NBF og ogaisasjos aktivitt på d foskjllig fag omåd. H lggs også ut yht og ifomasjo om f.ks. kus som NBF aag. Du fi lik til kst ifomasjos kild, bl.a. til lvat mydight. Dl av ttstdt ku tilgjglig fo mdlmm av NBF. Dt tykt bladt tilgjglig som PDF-publikasjo på (Søk tt «bilbasj» i søkfltt) jobb på t bdt utvalg av sak. NBF og basj glt skyld mdlmm i ssusgupp sto takk. Blat viktig sak vi ha jobbt md i å pla- lggig av t ytt skadtidsstudi og utullig av NyDBS væt blat d mst stal. På bgg omåd ha vi kut utfodt motpat kaftig. Gu til at vi ka gjø dt dahjlp fa ssusgupp. Skad-/lakk-kofas gå å av stabl. Som valig dt mag påmldt. Dtt bkft ok gag hvo viktig dt å tabl møtplass ifo dtt fltt. Stig Mot

5 D8082 UV-hdt Guig Rask og kl gjomføig av små paasjo. Vkstd s alltid tt måt å fobd posssffktivitt og dus kostad på: Buk av tkisk avast podukt som askt ka hds vd hjlp av UV-lys, ka gi btydlig ispaig på bgg diss omåd, i motstig til valig guig: Syklustid fo aasjo duss damatisk Kla til slipig tt 5 miutt Kv ikk avlufig mllom lag Ekl å slip Egispaig md dust kabittid Fohadl: C. Chistoffs AS, Tlf.: , Lakkspsialist AS, Tlf.: , Mak it happ. With PPG PPG-loGo t Gistt vamk som tilhø PPG idustis BiGiG iovatio to th sufac. t vamk som tilhø PPG idustis PPG Idustis, md tt.

6 NYHETER Ny Glasuitkatalog Glasuits y tilbhøskatalog ihold som valig dt pofsjoll billakk ka øsk sg til vkstdt sitt fa d yst high-tch spøytpistol til maskigspapi og IR-tøk. Dtt fjd utgav av d tykt katalog, m stuktu d samm som tidlig utgav fo å gi kud gjkjlight og bukvlight. Dt mag y podukt i katalog, og i tillgg dt t gt kapittl md kk podukt spsilt til kaossivkstd. Glasuits tilbhøskatalog også tilgjglig på ttt. Nttutgav by på mag fodl, føst og fmst at kud h ha digital katalog som hl tid oppdatt md d yst podukt. I tillgg dt splittgig, bosjy og dmostasjosvido på kk podukt. Glasuits y tilbhøskatalog ihold vaum; stot stt alt billakk ka øsk sg av tilbhø i dt daglig abidt. Fod øk på yttkjøtøy Målt i vkst bl Fod vi på dt osk yttkjøtøymakdt i Ms makdt gikk tilbak md 4%, ku Fod gist vkst på hl 46,4, o som ga mkt kla 2. plass på salgsstatistikk av yttkjøtøy i Nog. I tillgg va Fod st mk blat d 9 mst solgt yttkjøtøymk som økt salgt i fjo, sammligt md åt fø. På åsbasis oppådd Fod makdsadl på yttkjøtøy på 13,6% t tall impotø ikk ha stt mak til sid Dt bl gistt Fod yttkjøtøy, t tall som ba ovgått gag fø; i All dl av Fods yttkjøtøysutvalg vist vkst i 2014, spsilt y Fod Tasit Coct, som økt md æm 125% i fohold til åt fø. På uopisk basis økt Fods yttkjøtøysalg md 21%. Dt ga mkts høyst makdsadl (11,4%) på yttkjøtøy sid My av foklaig på diss sultat at vi på kot tid ha foyt paktisk talt hl yttkjøtøypogammt og fostkt dt md fl hlt y modll. Rsultatt at vi i dag ha dt mst kompltt, omfattd og mod poduktutvalgt i d dl av makdt hvo Fod koku, si Johy Løvli, salgssjf fo yttkjøtøy hos d osk Fod-impotø. Dt vi mk at osk æigsliv stt stadig stg kav til si yttkjøtøy båd md hsy til fuksjoalitt, sikkht og økoomi og vi få sto uttllig fo d kstmt fokust satsig Fod i Euopa ha gjot og vil gjø på yttkjøtøy. Vå målsttig i å å fotstt vkst, si Løvli. Vi mk tydlig at vi komm stadig høy opp på osk bdifts hadllist. Dt situasjo som gi god smittffkt, si ha. Md t slikt poduktpogam ligg alt til tt fo at vi vil fotstt å styk vå tilstdvæls i dt osk yttkjøtøymakd også i 2015, fastslå Løvli. Nodisk Dkk Impot utvid md Hakook Fa 1. jaua Nodisk Dkk Impot (NDI) impotø fo Hakook Ti i Nog. Koask Hakook Ti av vds støst og hutigst voksd podust av dkk til pso- og vabil, SUV, 4x4, distibusjosbil, buss og lastbil. Hakook dkk slgs i 185 lad, og vds 7. støst dkkpodust md kla målsttig om å bli. 5 i utgag av åt. Hakook Ti OE lvadø til kk kjt bilpodust, bl.a. Mcds, BMW, Audi og Volkswag. Hakook Ti dssut dt st dkkmkt som valgt som offisill lvadø til d tysk acigsi DTM. Nodisk Dkk Impot A/S Skadiavias støst lvadø av dkk, flg og kompltt hjul til all typ kjøtøy. Md 9 lag statgisk fodlt ut ov Nog fa Kistiasad i sø til Tomsø i od, sik NDI si kud god vatilgag md kot lvigstid. Md Hakook Ti i pogammt ha NDI yttlig stykt utvalgt. 6 BILBRANSJEN 01/15

7 Adbuvi 74, 3170 Sm Tlf: E post: Fokus på kvalitt og logistikk Hos Vstfolds støst lakkigsvkstd du sikt topp kvalitt. Vi ha også utviklt våt gt logistikkpogam fo å ku få d poduksjostid. Vi mstbdift som godkjt av NBF og Miljøfytå stiftls. «Vi lytt til kud!» BILBRANSJEN 01/15 7

8 NYHETER Dahl Gupp: Kjøp Møll Bil Fdikstad Dahl Gupp i Sapsbog kjøp Møll Bil Fdikstad og ha tt kjøpt Volkswag- og Audifohadl i Sapsbog, Hald og Fdikstad. Dahls Auto ha væt fohadl av Volkswag sid 1948 og Audi fa Nå vi å ha fått mulight til å ovta Møll Bil Fdikstad, di dt sg om bilmk vi kj godt og stolt av å pst. Vi ovbvist om at d utvidls gi fodl som komm båd kud og oss til god, si i og daglig ld Kistia Walstad i Dahl Gupp. I tillgg til Volkswag- og Audi-fohadl i d t by i Dahl Gupp også Skoda- fohadl Dahls Auto Fdikstad og Dahls Auto Sapsbog. Dahl Gupp av d bilfohadl vi ha samabidt lgst md, og vi kj slskapt som pofsjolt, solid og lagsiktig. Dfo vi tygg på at båd kud og asatt i Fdikstad bli godt ivatatt også i fmtid, si kossjf Fa vst kossjf Pål Syvs, MøllGupp, güd Gua Dahl, Ja Eik Walstad, Hik Walstad og daglig ld i DahlGupp, Kistia Walstad. Pål Syvs i MøllGupp. Slskapt ha id Fdikstad-fohadl sid Vå statgi å skap stk gioal fohadl. Vi opptatt av å ha t fohadltt md støst mulig kokuaskaft, og dfo vil vi av og til fota slik tilpasig som dtt salgt pst. Vi ha båd kjøpt og solgt fohadl tidlig, og dt komm vi til å gjø i fmtid også, si Pål Syvs. M ffktiv 90-si fa Glasuit 80-M miksfag-kostat gi Glasuit 90-si fobdt dkkv takkt væ y bladfoml. Fo vkstd bty dtt dust sjikttykkls, lav matillfobuk og kot possstid. Glasuit ha utviklt hlt y tilæmig til bladfoml, og dt dfo mulig å øk pigmtkostasjo md vabast foml. Diss kostt miksfag øk dkkv makat i d ød, gø og blå faggupp, ifølg podust. Å buk 80-M også klt. Da 80-M miksfag-kostat ikk kv kostat omøig, ka d oppbvas i 500 ml-flask utfo bladalggt. I tillgg 80-M miksfag-kostat t pfkt supplmt til Si 90-lakksystmt, og ka påføs md valig spøyttkikk og utsty. Kompsjosmål fo bsi- og dislmoto. Vi ka også tilby byttsystm fo gaml og slitt mål. Motomt komm også i kompltt kofft. Spø oss om tilbud på dl, tilbhø ll y mål. Idustivi 9, 1473 Løskog Tl.: Faks.: post: Ny Nissasjf i Nog Ads Mam-Lud (39) asatt som y couty maag fo Nissa Nodic Euop, Nog. Ha vil appot til adm. diktø Jack Goski, ld fo Nissa Nodic Euop som ha sitt hovdkoto i æht av Hlsiki, Filad. Mam-Lud ha væt asatt hos Nissa i t å, føst som giosjf, dtt salgssjf og i to piod som assistd couty maag. Ha ha 11 ås fatstid som salgssjf fo Pugot hos Btl O. St Buskud i Damm, fø ha bl asatt i Nissa Nodic Euop, Nog. Jg gld mg til å fotstt oppgav jg ha hatt i kot piod som assistd couty maag, og s fm til å jobb vid samm md t godt osk tam. 8 BILBRANSJEN 01/15

9

10 NYHETER Citoë Nog md «5 FRI» Skoda Fabia Citoë Nog last fa åsskiftt kosptt 5 FRI, som bty at t omfattd svic- og vdlikholdspogam ikludt i pis på y psobil. Kud ka s fm til fm ås bkymigsfitt bilhold. All y Citoë og DS psobil md fobigsmoto solgt fa og md d 1. jaua 2015 vil ha t omfattd pogam fo svic- og vdlikhold ikludt i ybilpis i 5 å ll km, avhgig av hva som itff føst. Ikludt i 5 FRI-avtal svic i hhold til vdlikholdshft, paasjo og utskiftig av slitdl, gatis låbil vd plalagt svicttsy, og påfyll av olj, kjøl- og spylvæsk, samt skift av pæ og vidusviskblad mllom svicttsy, alt utføt hos autoist Citoë-vkstd. 24 tims vihjlp i hl Euopa også dl av pakk. I tillgg komm slvsagt fabikkgaati på 5 å/ km. Citoë Nog øsk å stkk sg da litt lg fo å gjø bilholdt til vå kud kl, og dt gjø vi md iføig av 5 FRI, si Julius Hasko, Bad Maag i Citoë Nog. Kovtig av lakkigskabi Fa olj til dikt gass spdpait gispapakk Kovt lakkigskabi og styk bulij alld føst å Du bhøv ikk å bytt ut lakkigskabi fo å øk kapasitt, dus gifobuk og CO 2 -utslipp. VV Tkikks gi spapakk ka istalls i all ksistd lakkigskabi, uastt åvæd oppvamigsfom. Md vå gi spapakk oppvams vtilasjosluft dikt md kaalb som gå på gass. Alt vamtap i kjl og vamvksl limis. Ett kovtig dt hll ikk o vamtap via skosti(omalt ca. 20 %) og ovføsl av vam, til lakkigskabi, så sto at abidstid fo hv lakkig duss voldsomt. I tillgg til ask og m ffktiv vamkild, bli vamluft ldt via kk jtdys som sp vamluft ask og jv i kabi. Øsk du å vit m s vå ttsid ll ig oss på ig oss på tlfo Lakollvi 10, 1570 Dillig E millio Skoda i fjo Skoda fotsatt vkst i fjo, og lvt 1,04 millio bil på vi mot målt i 2018 på 1,5 millio bil. Skoda hadd vkst i st all gio, og pstt spsilt ba i dt støst kltmakdt, Kia, hvo dt bl satt salgskod md hl 281,400 bil. I følg OFV bl dt gistt y Skoda i Nog i fjo, som va dt st bst tallt fo tt å. Makdsadl bl 5,2 post. Skoda Octavia bl fo øvig d mst kjøpt stasjosvog i Nog sist å, md ygistig. Ov halvpat av all lvt Octavia kom md fihjulsdift, og d y Scout-modll blitt godt mottatt. Dt ba å takk kud fo tillit, og all vå dyktig fohadl fo god isats, si d osk Skoda-diktø Kai Robt Solhim. Dt bl solgt 1,4 post fl bil i Nog i 2014 åt fø, og dt ha ikk væt kjøpt fl psobil i Nog sid gå i i histoi som dt fjd støst «psobilåt» o si h i ladt. Full fat på mid paasjo PPG va av d føst lakkpodust som utviklt UV-podukt til paasjo av billakk. D amikaskbast lakkpodust las å d y UV-fyll D8082. Md d y UV-fyll ka possstid spsilt fo d mid paasjo duss, slik at ma sik økt poduktivitt og løsomht. Dssut oppås bspals på slik måt at dt vk gå på bkostig av bukvlight ll kvalitt på sluttsultatt. D y UV-fyll D8082 kv ifølg podust ig avluftig mllom lag, og d ka slips tt ba 4-5 miutt ud UV-lamp. Dtt sva til ba 20 % av tid, i tillgg til at stømkostad vd UV-tøkig utgjø ba 10 % av d utgift som fobudt md tadisjoll ovstøkig. I tillgg få ma dust matialfobuk. Hvis poduktt oppbvas på iktig måt, ha dt også ubgst potlif, o som igj sik at vkstd ikk tg å kast ovskytd fyll. 10 BILBRANSJEN 01/15

11 g l a s alg s s ot Tilstadsapp s g g p i l i dl kjføomid gskjøp i i / oil m uk æ lå vfb ob t u ga f ANTALL NØKLER: MODELL: ANTIRUSTGARANTI: VARIANT: MOTOR, SYL VOLUM: DRIVHJUL: MOTOR, EFFEKT: GIRTYPE: DRIVSTOFF: KJENNEMERKE: TRIMMET/CHIPTUNET: KJØ Ny PEKON og b TRA ss SERVICE: ukt KT SISTE bil F PKK UTFØRT: Post ORBRU. SERVICEHEFTE/SERVICER FULGT: K KJØ L: EL OD M R: /ADRØ VE VN./P NA.NR GI G GS RE RA : D P : ER M OP SSE RE UM /AD TN N S V PO NA ÅRSMODELL: KOLL. PUTER UTKOBLET: REG. FØRSTE GANG: HEFTELSER: SSE: DRE N/A NAV : IVER GSG DRA OPP Ad R.: G.N RE SSE: DRE N/A NAV F) VOGNMAPPE M/INSTRUKSJONS BOK: INTE TIDLIGERE STØRRE SKADE:Postst d Ko TIDLIGERE ANNEN ENN NORMAL BRUK: RAPPORT DATO: 2 MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING N Fabi Kom Føds lsda mu kat to R.: JØP tak t gjld Ny b il Bu k Ko tak t bil t i gå Slg tt på s fo A ti t st gsst d d Vd i ko gåls tak t av d bil Ikk ako mm Ak t l omm t la dt Ata ll st at økl Post./-st d Fag Utsty som ERK RNN 1 Kjøp MERKNADER - BEDRE ENN SAMLET VURDERING BILE SAMLET VURDERING REGISTERREIM SKIFTET, KM: PER ss F) (c opy ight NB : ER M M NU : ON F ED LE ST TE BEKREFTET KM: mm a v NB R: DLE HAN FOR : : PEER TYL D AN R.: RH O TN F : IL BIL SSESK REVE Nav KILOMETERSTAND: TEKNISK VURDERING - TRAFIKK OG SIKKERHET SBRUKT IMPORTERT: ELG ER Fi SKIFTET, DATO: REGISTERREIM ma av Ad UNDERST. NR.: i Føds E-po st lsda flg. b il ut pist illg g. Uts ty m ot to Typ Post./-st d Piva t Tl st.n gag ikk dd. : REGOG UTVENDIG LYS g. pist UTVENDIG VURDERING o) ds -leksteriør illg Y: sk i g: ETØ g sål dmerknader - BEDRE ENN SAMLET VURDERING MERKNADER - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING ILE:R: (ka VURDERING SAMLETØ R N Å B T s J lfo mod K, fj,o KJTØP d ll K UKT. gt s 1 RU ska L: ESSE: Cha sal V BRiv ssis Ja AV B g EL DR. d slov Rg Sta LG A sg.. dad ELvL: VNoMAOVDN/A R: G D SSA dag p O L G L / E ø E M sæ j d N V a P ERIN lig LI SA : k : m ka spsi opp. G MID KJØ SSE s. uk, GS d fikasj som ikk R: av,. RE llollm Std t FOR o Km. tl: IN dl v Sæl d lds sta /AD GE sikid m øob gsgiv DER ig vi d VN og så m bil,ijfp.åf sgby gsgiv vg pda SUM lkå IN ls M a t, GJEL p o å o d NA s o v R R, å l lg g a p f d v K ø a. sa PRIS d pi b ig pd d IK RsFkoO s g d v l t (s g v l S pa p kalvl k l op fob v a R DEka p å, hol l E: asj a Hvis p i K v o s R t m d a i o d t a O om p gaaja skal ME F JEL ll Bilp m.v. is. T: a Vkd ha o p t t : s llom. tils tid is i til kjø dl d m s av, G il Lv. ET kl. m ig i pkt. p okumtadsap m m igog serlg INSTRUMENTER t b ts.i fo ig f igk. a INNVENDIG dato : SL om t slgvurdering 3 på t ov po B Bilp agsgiv va./ om v so- INTERIØR h: baks lt foå bil al di lmm KE lv t og/ ad ktøyvurdering gis id s k - SVAKERE ENN SAMLET VURDERING s MERKNADER ll kt l - BEDRE ENNl SAMLET dko alllig m tap asvtvtkjø ) oppt MERKNADER : pdivurdering skl. ti gklsamlet ilrfoke ssk OK trbtni U p a i jø o s E a T L o L a h B m t g b v. ø ti M K k a sa. fo d må Gaa t gist vgift o fø il sv is ds teg NE d sva i ti m RKO v omh hadl tøyt ll bilf i b fo m p tkpjltom gsavg dik agsavgift o LÅ A ift t RE d at tt vdå koåo tkajkø jo g v tt JA o t ps S ks akpa t fo d kjø i Om st t kj FØ Tilsta ED tavg å dgk kjø svimd a INN at gl il p dlt øm v lv.ti gist NEI K. ds L jø jo t tått m dm M ift p BYT g k.. v tt d l g appo å k i i g tå T p i T b v s E i ff u gsavg BIL objø d t. T E t m ø l Fabi o s kta fo JA ift a.agvfk ka sto b i æ kat illg lltam tøy på p dl. kotakt kfo tuftl ÅL ig l v pva1tli gss daivt fo di tu K. jø gsuts L NEI k b p v d o v M ø k i ty i a j v pk åp ld hvo igst fø i s k t v sjøp g s pilp kjaøs siki stpjø R b k : Kjø k p fo s o id l. v l b ø 6 v O mva m g Rg må vi usikk a gt t fo 2o.km lig kjø o K som kjø T. o kgj åkajø i slg Rg l FO øv. i ist f a o g v. U 1 l A ti i v d is t s p K v å s s t g o tt ti ig D m s. v tfyll op ali s P tt kt d kb t m ly s. kts å sk gso t fpø g uy tak v ot j ms ba dl a mko tjkø å a ky pp som sta akts : sti Typ kjøp ut/ bi. takt sv sjo i o alkb lå tap pml pht.a R dato Cha Rfu t fo mg jo E g ssis. K. PE sjo ikl. g bil vd lås md 2 a tima asjosk l ous ohpad ulitglø fmas. / a mva KJØ i bø fo i m økk gb lfo sak vilkå t dl å Rtkla, p A s g d. lt s ø å 3. a k i j a ta l kl ta t ivlo. B vdd vgift g SKADETEGNING: Føs v il k k a ogs jo o l b Km.s g t K v d i. o d ig a t g s g o : l d ag tad v ATO ig mi å m v is 3. R. Lå v stagsa bil hpi ø gis l a / v N o d h k a å D k tt a to BESKRIVELSE/KOMMENTAR D GENERELL m k a 4. s sva p pd g aivk Fo si ko Åsa kj m vilk BETA Kjøp K. tilb a tap s k lå vgift tp f K: s fo i LING sdato lt bta t foo u å al vis ha lt fo ER ll DATO: g l4. ljøpd b s avta sk å M bil d t Vd m på l had kas v kv ig ER Bu f l P S m k U i o u k G JØ R M timp jld tak K Eo k B Slg a ak iod lfo påd ka øv på b ot K. ts IV s t il t fo ud av SG tak bi D JA h JA sk Ib Rp Lå AG å p tt om il. ift yttb a NEI NEI DR v l i lå mfa d s av b 5 il Kjøp t fo k P a a P stø Fod s ut i o O sk t ig Vd avgoifv dstå d ap ig ad JA shav biler Lå t p t som fo a o vol kt t lig v K. D: t å IV s Fø fo NBF ha utabidt vid t (f o m dl R.: bf. o kotakt og fi map skjma som ka fob ud buks båd digitalt No gs Bilb as j og på papi. Pogamva fo salg og kudoppfølgig spsiallagt fo bilbasj RS SÆ STE : ED ST : TO DA R LE ND A RH FO BIL : FT RI SK ER ND U NS RIFT: RE : LE SK ED ND ER ST HA ND R U O NS LF I E B ER AK NT LÅ DATO: R DLE HAN FOR ww d. op ibyt Bil plyst tbil FOR ov SIKR foø fo ha ING vig og a s Følg i h t dt id d hold ikk om, a fos til ta hvil t d iki kstsk a ikk g Tafi K. jm sva fo skal kk a. dkk sk bhft Full att t SIGNATUR KUNDE: s: st og dig vo K. Ev Dlv g ska is vo fm tull d g gå av fob F sk osik ad Ba kothold Kjøp ig K. f ak ssls bk t skj t. a kjøp SIDE 13AV 2 / tyvi kap ft foø Jf. p om. ma kjøp vig SU kt. 1, fi s på d Ovf it føs asi M K Fø å ha b ss t l ig. øi mot tigls uly dd p av k g av tatt kk å bak jøpt ag som fos fist i iki sid må u t fom Ålig g fa ttyk. SAL ula att på ba klig sls kjø og av ksid GSR kap lg EPR bst av d if ill E d i S ølg Slg ENTA gss ddl kot d kjøp NT Fa i utfy akt. fim bil lt st Kjøp as u g. ad. b ds. Kjøp k kift ft v d si G vi g AVGdSkd DR(s g itt ov OPPSELGER: k SIGNATUR l DATO: NBF g p i dis fo t sl o t utl : ift a l il il ÅR Bi m b alt v avg dta LK m o VI s om bo v LE, A N t k VT bø ta EA LT Lå KI o bf. w. o.bf. www F NB Tiolik bstå av: dittk jøpsk m ot d. akt) : SE ES DR MERKE: o Kudoppfølgig fø og tt salg o Automatisk oppdatig av pis på kjøtøy og NEI K. oppm ks uds k om på at ift å ha slg gj på ot sg viss kj vilk t md H å ka og Std godtat kotvd og d d ak ls avta t diss. salg ato lt p spt ttvdø is, jffo kjøp s s ti d. pkt. som ta l vå 3 på omfa t baks tts id av a. g ttlov Kjøp s ud sk ift utsty o Salgsmodul fo salg av båd bukt og y kjøtøy o Lag kjøtøy. Ovsikt av lag på y og buktbil o Fiasiig og fosikigsbgig o Pøvkjøig. Full ovsikt ov all typ utlå og pøvkjøig o NBF kotakt NYHET! o Wbpublisig. Publis kjøtøy dikt til kk potal. Uikt bukgssitt Alltid oppdatt md iktig ifomasjo Støtt d flst mk md pis og utsty Lav ivstigstskl Takst og tilstadsappot o Fi flyt av ifomasjo mllom slg og takstma o Bild fo dokumtasjo av påkost o Pass båd PC og ttbtt tiolik_hlsid.idd A

12 NYHETER Fa vst Ev Kals (THH), P Avad (Bilia), Xavi Hyl (Toyota Nog), Scott Smith (LTN) og Fod Hbs (Bilia). Bilia ovta Toyotaog Lxus-fohadl Bilia Psobil vil ovta samtlig aksj i Toyota Hll Bil AS og Toyota Hot Tøsbg AS. Avtal foutstt godkjls fa Kokuastilsyt, og plalagt gjomføt md vikig fa 1. mas. Vi i Bilia ha lg øskt å pst Toyota og Lxus, og svæt tilfds md å bli dl av ds fohadltt gjom ovtakls av pofsjoll og vldv viksomht, som tt våt sy dl mag av d samm vdi og fokusomåd som vi ha i Bilia Psobil, si Fod Hbs, adm.di vd Bilia Pso- bil i kommta. Vi ha å fut iktig statgisk i fo å div vå bilviksomht vid, si Gi Cals, styld i LTN Bilivst. Ha udstk at d statgisk oll LTN Gupp og GEC Holdig ha spilt vd utviklig av Toyota Hll Bil og Toyota Hot Tøsbg gjomføt tt d pla Fakta om slskap: Toyota Hot Tøsbg AS bstå av Toyota-fohadl i Hot, t skadvkstd i Hot, samt Toyota- og Lxus-fohadl i Tøsbg. Toyota Hll Bil AS bstå av Toyotafohadl i Lvag, Stjødal, Okag og Oppdal, samt Toyota- og Lxusfohadl i Todhim. Viksomht solgt ca bil i 2014, gask likt fodlt på y og bukt bil. Viksomht hadd total omstig på ca 900 mill k, og sysslstt 224 åsvk. Bilia Psobil AS autoist fohadl fo Volvo, BMW og Fod md totalt 18 fohadlalgg. Viksomht slg ålig ca bil, gask likt fodlt på y og bukt bil. Viksomht omstt ålig fo ca 4,9 md k, og sysslstt ca. 760 åsvk. som bl lagt fo 10 å sid. Vi s fm til vidutviklig av kjvdi i slskap, og øsk all asatt, Bilia og Toyota-famili i Nog dt bst, si Cals. Xavi Hyl, adm. diktø i Toyota Nog ha følgd kommta til avtal: Vi vil takk LTN Gupp fo godt samabid gjom 10 å, og vi tygg på at d y i i Bilia Psobil vil ivata og vidutvikl dt god abidt hos d ivolvt fohadl, til bst fo kud. Rkodå fo Toyota-hybid 2014 bl t kodå fo Toyotas lavutslippsbil i Nog. Ov 50 post av salgt va hybidbil. På modll hvo fl ulik divlij tilgjglig utgjod hybidsalgt ov 85 post. Toyota gistt y hybidbil i 2014 (opp 4%), o som utgjø 55,6 post av totalsalgt av mkts g psobil sist å. Totalt bl dt solgt Toyota psobil i Nog i fjo ifølg gistigstall fa OFV. Ifomasjossjf Esp Ols i Toyota Nog svæt foøyd md utviklig, og lov da fl hybidbil på osk vi i å fmov: Vi m at hybidbil fyll bhov til folk flst, og alt i alt d bst biltkologi i dag. D som i hybidbil vå mst tilfds kud, og d vil få da fl modll å vlg mllom i å fmov. På d mst populæ modll vå Auis og Yais vlg ov 85 post av kud hybidvaiat. Toyota Nog valgt å ta bot disl fa Yais-utvalgt da modll bl oppgadt i jui. Hybid klat bd disl å dt gjld lokal utslipp av NOx, som ka væ hlsskadlig. Samtidig ha hybid dt lavst CO2-utslippt. Salg av hybidbil dfo våt viktigst bidag til bd byluft og lav klimautslipp, si Esp Ols. I tillgg til d to mst solgt hybidmodll Auis og Yais, (hhv og hybid), bl dt solgt 655 Pius+ Sv, 250 Pius og 30 Pius Plug-i hybid. Totalt i Nog bl dt gistt hybidbil. Toyotas adl utgjod 77 post av dtt, ms søstmkt Lxus stå fo 7 post av hybidbil i BILBRANSJEN 01/15

13 Ihold 3 ulik lamp Tlf: Idustivi 12, 1473 Løskog Faks:

14 NYHETER I to hall vist 116 utstill si tilbud til basj. Automss 2015: Godt foøyd! Vi godt foøyd md sultatt av åts utgav av Automss. Målt på fohåd va bsøkd, og vi dt på Vi spsilt foøyd md at d som kom va «god» bsøk fagfolk md substas som båd hadlt md utstill og hadd mag kokt fospøsl, si Aild Has i ABL i kommta til Bilbasj. Dt vis sg altså klat og tydlig at NBFs mdlmm mgt aktiv båd på alggs- og utstyssid fo tid, si Has, som ka fotll at Automss 2015 hadd samlt 116 utstill ud åts mss, som bl aagt på Nogs Vamss på Lillstøm i dag fbua. Samlt utstilligsflat va kvm, fotll Has. Båd atall utstill og aal va fo øvig dt samm som sist. No dig va dt slvsagt, og stuktudig i makdt s vi også hos oss. Mkoom, ksmplvis, som hadd t stads sist, hadd i å samlt kft på é sto stad. Vi va lls godt foøyd md æm 35 y utstill, hovdsaklig på tugbiltilbhø og vabilidig. Bgg omåd bl vldig vllykkt, o også kk positiv tilbakmldig bkft, fotll Has. Vi lls litt stolt ov at samfdslsmiist Kjtil Solvik Ols hadd fut tid til å stå fo d offisill åpig av Automss At statsåd også tok sg tid til å væ på mss i t tim, sys vi va ksta hygglig akjls av basj. Samfdslsdpatmtt va også md vid, vd at statssktæ Båd Hoksud dltok på Tugbilkofas og sto fo avsluttd oppsummig, d ha også øskt basj vlkomm til fotsatt kotakt og dialog md dpatmtt, si ha vid. Godt bsøk av skol og ugdom sys vi dssut va vldig positivt. Samfdslsmiist Kjtil Solvik Ols sto fo offisill åpig av Automss Aild Has i ABL godt foøyd md Automss Nå valuig utsdt båd til utstill og bsøkd, og så avvt vi md spig sultatt av diss, slutt Aild Has i ABL. Tid fo st utgav av Automss alld fastsatt til fbua BILBRANSJEN 01/15

15 «På 8. åt gå vi i gag md å kv at skadifomasjo fosik igsslskap ha skull bli gjot tilgjglig.» Nasjoalt gist fo kjøtøyhistoikk å! NBF MENER Nå dt ok! Fosikigsslskaps hmmlighold stt liv i fa. Dt sa vi fo tt å sid. NBF kvd at fobuk skull ku få kjskap til vtull sto skad bil d vud å kjøp skull ha. Vi ha tykkt på. Igtig ha skjdd. På 8. åt gå vi i gag md å kv at skadifomasjo fosikigsslskap ha skull bli gjot tilgjglig. NBF vil fotstt å kv dtt fodi dt hadl om å dd liv. Dt t samfusasva å jobb fo t asjoalt gist fo kjøtøyhistoikk. Stadig fl lad i Euopa ha databas d kjøtøyhistoikk lags. E tig potsilt livddd ifomasjo som sto skad. E a kilomthistoikk som fo- hid svidl. Fakta at itasjoal gist som fo ksmpl Cafax ha mag ksmpl på bukt bil som impott til Nog d kilomtstad jukst md og ad ks mpl på bil som ha hatt sto skad. Nå æm vi oss t gist fo kilomtstad. M dt stå fo NBF som gåt at vi ikk også ha t gist på skad. Sat isik vi at Nog bli dt st ladt i Euopa d fobuk ikk ha mulight til å fi slik viktig ifomasjo. Rsultatt: Nog bli t dumpiglad fo bil d kilomt stad jukst EGIL STEINSLAND AVDELINGSLEDER I NORGES BILBRANSJE- FORBUND md ll som ha hatt sto skad. Slik ka vi ikk ha dt. Tig ta tid. Byåkatisk lavføtt bvg sg sakt. Posss komplist. Dt mag uskyldig. M i bu og gu hadl dtt om to fakto. Fosikigsslskap som ikk vil, og Vgdiktoatt som ikk by sg. Koskvs bli at igtig skj. Risiko sitt valig osk fobuk md. NBF si igj: Nå dt ok! La oss håp at vi ikk ok gag op fo døv ø. BILBRANSJEN 01/15 15

16 Fmtids luks Md d luksuiøs, slvkjød sda F 015 Luxuy i Motio, vis Mcds-Bz hvoda fmtids bil bvg sg fa taspotmiddl til komfotablt oppholdsom. Md god plass i t salogaktig miljø, ta F 015 Luxuy i Motio komfot og luksus til t ytt ivå. Et viktig lmt vd bil, som t t foskigskospt, måt d buk avast tkologi til å utvksl ifomasjo mllom passasj, bil og omvd. Dtt gjod dt atulig at bil fikk vdspmi på CES (Cosum Elctoics Show) i Las Vgas. F 015 Luxuy i Motio Mcds-Bz visjoæ sva på vds utviklig, d stadig fl msk bo i stadig stø by. D viktigst luksusva i dt 21.åhud pivat tid og om. Fmtids autoom bil fa Mcds-Bz skal tilby ttopp dtt. Dt volusjod kosptt F 015 Luxuy i Motio dt føst hådgiplig ksmplt fo slik fmtid, si D. Dit Ztsch, styld i Daiml AG og ld fo Mcds-Bz psobil. Fo å gjø biltu til båd sosial og poduktiv is, ka d fm st i pototyp lktoisk sus 180 gad slik at d vd mot passasj bak. Samtidig søg bil fo all ifomasjo ma mått øsk via sks itgt skjm, plasst i dashbodt, samt bak- og sidpal. Passasj ka itag md bil vd hjlp av hådbvgls, «y-tackig», ll vd å bø skjm. Fo to å sid kjøt S 500 INTELLIGENT DRIVE slv hl d histoisk ut som Btha Bz la ut på i 1888, fa Mahim til Pfozhim. Tu vist at vi alld i dag ha tkologi som kvs fo å gjø slvkjød bil til viklight. Md F 015 Luxuy i Motio vis vi hvoda slvkjød bil ka tas fa dt tkologisk mulig til dt kommsilt itssat, si Ztsch. Alld i dag ka fl av vå bil dlvis kjø slv vd hjlp av utstyspakk Distoic Plus. Kosptbil F 015 Luxuy i Motio vis at Mcds-Bz akt å div bilbasjs utviklig også i fmtid, si Johy Kistia Dails, diktø psobil i Mcds-Bz Nog. 16 BILBRANSJEN 01/15

17 usbil BILBRANSJEN 01/15 17

18 E basj i dig D sto utfodig fo bilfohadl fmov, utviklig av d digital salgsflat. Vi s ok hva som komm, m hvo fot komm dt? Dt si Hik Juk (63), som å gå av tt lag kai som ld i Toyota-ogaisasjo. D sist tiå ha ha væt daglig ld av Toyota Ask og Bæum. AV FRANK WILLIKSEN D kaismatisk bilfohadl ha hatt ldstillig i Toyota-ogaisasjo hlt sid 1978, og ha blat at fagbv som opptt. Ha tolig al som bilfohadl md kus i høsoppdtt, m dt ha ha altså også fa my tidlig å E bilfohadlbdift gjspil på godt og vodt dt samfut d dl av, og flkt dfo også d samm dig. No av dt som ha foadt sg mst, at vi å ha hlt ad gl fo pmisjo tilfllt va tidlig. E fohadlbdift summ av mag små ht, og dt si sg slv at å ma ha favæ i kaskj fl måd av asatt md fagbv, dtt utfodd fo bdift. Nå ma ll kvi som skull hatt viss itjig p. tim bli bot ov lag tid, ikk dtt o som la sg komps md vikahjlp. Dtt av vå støst utfodig samm md ba i bahag, som må lvs og hts i bstmt tid. Vi jo avhgig av at folk komm på jobb viksomht som vå ka ikk divs hjmmfa, og vi også avhgig av å åp tidlig, si Hik Juk. «Mgd kudbsøk i butikk ha gått kaftig d.» Fæ på gulvt E utviklig vi lls s tydlig fo tid, at mgd kudbsøk i butikk ha gått kaftig d, o som atulig hg samm md digitalisig av bilomstig. Dtt spd utviklig, som foløpig pgs mst av mag fi od. På litt sikt bli imidltid dtt sto tussl mot tadisjoll bilfohadl i Nog, ikk mist stt samm md CIkav fa bilpodust og impotø som ufolig md vå itjig, fotstt ha. Vi s også at m og m av buktbilomstig fmov vil skj via mkfohadl. Dtt følg av dags omfattd gaatibstmmls og økd kav til sikkht. Bilmakd i dig Hik Juk s t bilmakd som i kaftig dig på fl måt. Vi s i dag at fl og fl uba ug msk mid itsst i bil, og pioit ad taspotfom. Økt itss fo kollktivtaspot tt stikkod; dltakls i bilkollktiv t at. Itss fo altativ fmdiftsfom ha også vokst kaftig d sist å, og makdts tilbakmldig på vldig spd tkologisk utviklig i utolig dyamisk idusti, si Juk. 18 BILBRANSJEN 01/15

19 Viklig ffktivitt D flst bilfohadl jobb md små magi, og foskjll på pluss og mius å åt skal gjøs opp ka væ magial og ba små avvik ka gjø sto utslag på sultatt. E sto utfodig fo tid å fi ffktivittsposss som faktisk ffktiv og gjø dt mulig å sty fl mkaik mst mulig poduktivt. I slik sammhg modll md psolig svictkik, som klt ad ha tatt i buk, vldig spd, si ha. Populæ modll Likvl dt bil slv som avgjø å stk skal stts: Ja, til syvd og sist dt podukts v til å tiltkk sg publikum som avgjød. Dt st viktigst oss som bhadl kud, og at vi kla å gjø jobb vå på bst mulig måt. Likvl dt jo slik at dt hjlp lit hvo dyktig vi md kudbhadlig, dsom podukt vå slutt å væ populæ. Dt fis mag ksmpl på hvoda klt ha bommt md kotsiktig satsig og ovsalg. I Toyota-ogaisasjo i Nog dt lagsiktight som «Fl og fl uba ug msk mid itsst i bil, og pioit ad taspotfom.» d ød tåd, hlt på lij md Toyotas gulggd filosofi, fastslå Hik Juk, som å også ha fått Lxus i i fohadlalggt på Rud: Vldig positivt fo båd kud og asatt, fastslå ha. Hjulskift-kø Hva ha husk bst tt all diss å som Toyota-fohadl? Dt jg føst og fmst husk, at dt ha væt t jvt kjø hl tid. Skal jg tkk fm klt pisod, må dt bli d lødag midt på 1990-tallt da vi fo føst gag ivitt kud vå til gatis hjulskift. Da sto kø fa pot vå og hlt opp til Olav Igstads vi alld da vi åpt klokka Dt va viklig højda, mis ha. Dyk skigld! Og hva skj å? Nå skj dt valig i slik tilfll; jg o litt d og bli litt m vaktmst i gt liv. Så bli dt m tid til babaa, og ikk mist s jg fm til å dyk skiitss my m dt hittil ha væt mulig å gjø. No av dt jg gld mg mst til, lag skitu på Sollihøgda, slutt Hik Juk. BILBRANSJEN 01/15 19

20 Ktil Eliass ha væt giosjf i Hyudai Moto Nog i fm å, og m fohadlbakgu ha væt solid «guskol». Fa fohadl til impotø: Vi i samm båt Slv om dt fohadl som ha d dikt oll, og vi som impotø ha d idikt, sitt vi i samm båt. Da gjld dt å o i samm tig, fastslå giosjf i Hyudai Moto Nog, Ktil Eliass (42). AV FRANK WILLIKSEN Da Ktil tiltådt jobb som giosjf fo fm å sid, kom ha md æm 16 ås salgsfaig fa fl foskjllig bilfohadl, bl.a. Big N. Haug, Aoauto, Bghim, RøhSlm og Bg Auto. I d piod hadd ha all slags stillig i salg fa stat som juioslg til salgssjf. Dt mid valig at folk søk sg fa fohadlivå til impotø dt motsatt, m Ktil sys dtt fouftig kkfølg i fohold til jobb som giosjf. Md mi bakgu vt jg godt hvoda fohadls hvdag, og hvilk utfodig d by på. Dmd også foutstig bd fo å gjø god og iktig jobb, m ha. Da jg kom hit til Hyudai-impotø va dtt t valg mllom to foskjllig altativ. Et mått jg gå fo daglig ld-stillig i fohadlbdift, ll også mått jg sats på jobb hos impotø. Jg valgt altså dt sist, og som giosjf d viktigst oppgav mi å væ fohadls ma hos impotø. H pøv jg å bistå md dt jg ka, lytt til fohadl, væ til std fo dm og vø god spaigpat. H komm slvsagt mi bakgu til god ytt jg vt hva d sakk om, udstk Ktil Eliass, som også opplv at has bakgu fa fohadllddt ha btydig itt hos impotø. Jg opplv at d bakgu sto fodl, som bida til at jg hl tid ha o å tilfø, si ha. Hva mst foskjllig i fohold til di tidlig oll? D støst foskjll jo at jg ikk lg få d dikt kudkotakt om jg hadd hos fohadl. Kickt dt gi å lykks md god hadl få jg ikk lg, fodi mi 20 BILBRANSJEN 01/15

21 «Md mi bakgu vt jg godt hvoda fohadls hvdag.» Ktil Eliass oll å m idikt. Nå hadl dt om å pøv å skap o samm md d klt fohadl, og dt gi faktisk lik sto gld å vi lykks md o også jg ha bidatt til, si ha. Vi jo toss alt i samm båt, og da hjlp dt å o i samm tig. Natuligvis dt alltid tig som ka bli bd på bgg sid av bodt, m skal jg dømm ut fa d fm å jg ha bak mg md Hyudai, så føl jg at vi ha god og stødig flls kus. M du dt iktig å gå fa fohadl til impotø dt motsatt? Ja, dt gjø jg. Nå ma ta «guskol» føst, dtt atulig pogsjo. Hos impotø dt hlt a typ salg dt hadl om, og jg opplv at dt my lt t å ta utviklig vid å ma komm fa fohadlsid. Hyudais 2014 va t å md my motbakk? Ja, dt godt ksmpl på hvo ødvdig yht fo å lykks i bilbasj. Nå ha vi hatt t å d vi stot stt ba ha «solgt d bæa vi ha», og dt tøft å kokut stømm på md yht. Nå bli 2015 igj t yhtså også fo oss, så å skal vi oppov igj på statistikk. Høydpuktt i å bli hlt y ix35 til høst, vldig viktig modll fo oss. Åt stat jo også stkt, md salgsstat fo y i20 og y Gad Sata F vabil. Åt gi lls fl faclifts og oppgdig, og vi ha my m kutt på lag fo 2016 og 2017 også, fotll Ktil Eliass. No du sav fa ditt tidlig fohadl-liv? Dt hd jo jg sav d dikt kud kotakt på gulvt. Nå slg jg på hlt a måt, m få my påfyll og motivasjo fa fohadl og kaskj all mst tt at vi ha gjomføt aktivitt samm. Å opplv følls av mstig viktig, si Ktil, som ha asva fo 22 av Hyudais osk fohadl. Hva div dg i dt daglig? E viktig divkaft fo mg at mi fohadl skal væ bst, slv om dt atuligvis hlht som ovodt viktig fo oss all, slutt Ktil Eliass. Stadad-kabi Rimlig, og samm kvalitt! mistal Nosk kvalitt, tstt gjom 60 å! Dimsjot fo odisk klimafohold, md ovlg diftssikkht og lvtid. 3 ås gaati 3 ås utimssig svic ikludt* Svic og svdl gaats i 10 å Dllag i Adbu Nosk styig og dokumtasjo *Iklud abid, ikk dl/fobuksmatill. Dimsjo Eht Ivdig mål, LxBxH mm 8160 x 4050 x 2700 Utvdig mål, LxBxH mm 8275 x 4167 x 3400 Kjøpot, lysmål, LxB mm 3750 x 2600 Fi spsifikasjo og pis på vå ttsid holgs.o ll kotakt oss på tlf AHEEEHAPHMOCHPEIKJEENJOILOOLAPAHEEEHA BNFFFNBPBKMCBLNLJPJKNGMHFPJLAPBNFFFNB KDHFAGFANKPGCKPEHANBCKHDGFENBPMCGJNOF ACBJNAFCLADCPPKCGBFHBIKCFHCICJHDGJDMF IPDJOCFMJNLJCEKPGKMAKGIGCHCFMHENFPHFE HFMFJKFJEMDFFJEOHNBGOMFDIBANMKECHNBIM HIHLCFFEFLBAOMCIDBEELKFDFFANJHHLHMHIM MFNNNNEPIAMHPMGGJKGIHPNKDFDPAHFHAFHFE APBBBPAPALMDMBFOPDDHFCGKEHBGAGDFDJFDM HHHHHHHPPPPHPPHPHPPPPPHPHHHPPPPPPPHHH Holgs AS Adbu Næigspak Skjllad NO-3158 Adbu BILBRANSJEN 01/15 21

22 50 favæsfi å i samm fima 50 favæsfi å i tt og samm fima st utolig, m dtt hva tidlig diftssjf Svi Has i Kia Løskog ka s tilbak på hos Btl O. St. Ikk st dag gjom all diss å ha ha væt bot fa jobb. AV FRANK WILLIKSEN Jg ha væt hldig og ugått alvolig sykdomm. Litt småpjusk ka jg vl ha følt mg gag i blat, og fokjølt bli også jg av og til, m på jobb ha jg alltid væt, si Svi til Bilbasj, tt at ha ylig gikk av vd oppådd aldsgs. Riktig ok hadd jg gag miskopasjo i t k, m dt fugt hlt fit på jobb md kykk også, mis ha. Misk øk tt at kt hadd haglt og potstt tid. E dasomgag ud fi på Ga Caaia bl fo my kt låst sg fo godt, og opasjo mått til. Takkt væ hlsfosikig i bdift slapp ha uødig vttid. Slv to Svi idtt, tig og filuftsliv ha væt viktig bidag til å hold sg fisk og i god fom. Opp gjom livt ha dt hadlt om båd fotball og ski, og tt ha ha gjot jvt og tutt i all å. Samm md koa Bit ha ha hytt i flott skitg i Tysil, og d buks flittig av famili, som iklud to døt og fi baba. Babaa også ivig på ski, md mofa som flittig smø. Hjmm i bolig på Kløfta på Kløfta ha ha dssut timom som også buks titt og oft. E mllompuddl bida i tillgg til mag og lag tu i æomådt. Hud ha vi alltid hatt, m ba fo tivsls skyld. Dssut hud pfkt tukamat, si Svi. Jg filuftsma på mi hals, og ku ikk ha bodd i blokk. Fo mg dt vldig viktig å ha o å div på md, og dt ha ma i gt hus md hag, si ha. Svis sist asvasomåd va å koodi ttmakdsdift hos Kia-fohadl på Løskog og Esjø. Til Btl O. St kom ha i 1964 som lælig på vkstdt i Waldma Thas gat i Oslo. Svi Has og Hallgi Ols. Dt va spd og læik tid, mis ha, og udskiv gj på at dt ha skjdd voldsom utviklig md bil i d piod. D sto foskjll ligg i d om utviklig av lktoikk og styig av kompot. Vi ha også fått vstlig m hlsvlig hvdag i vkstd. Fø ku vi stå i sky av asbststøv; å podukt alld i utgagspuktt lagt m hlsvlig, vi ha fått godt vutsty, og lagt m miljøvlig stoff og matial å abid md, si Svi, som dt mst av tid ha jobbt md Pugot fa 1964 til fohadlbdift på Løskog bl dlagt i Jg ha hatt t vldig spd og iholdsikt abidsliv i Btl O. St. Også h ha dt væt om utviklig og dt ha hl tid væt t godt std å væ. Dt sist ligg vl også litt i kot å ma bli i viksomht såpass lg, si Svi, som fold ku s tilbak på m 50 ås asttls i fimat. Uik pso Svi uik pso, som ha væt aktivt gasjt i all sid av dift vå, fastslå daglig ld Hallgi Ols i Kia Løskog. Ha ha væt viktig pådiv til dig og kvalittsfobdig, og ha gi og motivasjo som 20-åig, sa Hallgi blat at da Svi Has bl fit i ævæ av god v og kollg fo tid sid. 22 BILBRANSJEN 01/15

23 NYE HORISONTER INNEN PRODUKTIVITET Sjkk ut vå ylakkt ttsid og få fat på poduktivitt di! Klikk h å: Comax.com/o/podukt Comax.com/o/fag Comax.com/o/tjst Comax.com/o/kus AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND Axalta-logo, Axalta, Axalta Coatig Systms, Comax, Comax -logo og Fiv Sta -logo og all ad mk som makt md ll vamk ll gistt vamk fo Axalta Coatig Systms, LLC og dts samabidspat. Axaltas vamk ka ikk buks til o podukt ll tjst som ikk t Axalta-podukt ll Axalta-tjst. HELHETLIG KONSEPT SIKRER LØNNSOM DRIFT Makdsføigkospt Tkisk oppfølgig Pmium podukt Bkymt fo høy påkost vd tilbaklvig av lasigbil? Spot Rpai Kom til oss føst! Lav pis Pmium kvalitt Hutig paasjo PDR Flg Fø Fø Ett Ett Fø Ett Itiø Fø Ett Lykt Fø Ett Nogs ldd billakkigskjd og spsialist på småskad Spot Rpai Lyktovig Lakkfibulkoppttig Rutpaasjo Flgpaasjo Itiøpaasjo BILBRANSJEN 01/15 23

24 Fod md smat mobilittsløsig Slvkjød bil, bildlig og hlt y tafikkommuikasjossystm skal bida til å dus fousig og møt stadig stø tafikkutfodig ffktivt. Fod stat å 25 global kspimt md sikt på mogdags tafikkpoblm. Pivatbilism utfodt i d sto by. Vds mtopol i fd md å bli kvalt av fousig og millag bilkø, som ba bli lg og lg fo hvt å. D samfusøkoomisk gig om, og hvis dt ikk skj adikal dig i løpt av få å dt fa fo at d pivat mobilitt byt samm. Dtt bakgu fo Fods ambisiøs pla fo fmtids taspotløsig fo pivatpso. Pla Fod Smat Mobility ta sikt på å itg data fa bilkjøig md fobdd kommuikasjossystm mllom bil og ifastuktu på t m avast ivå. Samtidig vil Fod stt fat på utviklig av d slvkjød bil. Vi ta i buk iovasjo i all dl av vå viksomht fo å bli båd t podukt- og t mobilittsslskap, fo i sist istas å d måt bfolkig is på, på samm måt som Hy Fod gjod dt fo 111 å sid, sa Fods toppsjf Mak Filds fold i kommta til posjktt. Global mobilittskspimt Dt føst tit i pla Fod Smat Mobility 25 kspimt, hvoav i i Euopa. Hvt kspimt ha som mål å fouts hva kud vil øsk, samt ha bhov fo i mogdags taspotmøst. Vi s vd d bil «sakk» md hvad, sjåfø og kjøtøy kommuis md ifastuktu fo å ugå tafikkok, og msk dl kjøtøy i ulik bildligspogamm fo å dkk si daglig taspotbhov, sa Filds. Ekspimt vi utfø i dag vil fø til hlt y fom fo taspot og mobilitt i løpt av d kommd 10 å og tid tt dt. D 25 plalagt kspimt adss fi global mgatd ksplosiv bfolkigsvkst, stkt voksd middlklass, fokus på fousig og hls, samt dd holdig og pioitig. Alt dtt utfod dags taspotmodll og bgs psolig mobilitt, spsilt i byomåd. 24 BILBRANSJEN 01/15

25 Ekspimt i Lodo Lodo vil bli st fo fl av Fods pilotposjkt, som vil tst ut ulik måt å bli kvitt kø på i tttbbygd byomåd, iklusiv bildlig, itlligt pakig og kollktivtaspotposjkt. Fod fotalt også om utvidls av bildligspogammt i Tysklad, d samabidt mllom d tysk Fod fohadlfoig og DB Rt i Flikst bildlig dt føst bildligspogammt som støttt av bilfohadl. I dag dt mulig å lå alt fa Fod Ka til Fod Tasit i 55 by i Tysklad. Kud gist sg hos d lokal Fod-fohadl, hvo d ka bstill bil via smattlfoapp, ttsid ll p. tlfo. I tillgg til Fod-kjøtøy ha kud også tilgag til Fliksts kjøtøyflåt på totalt bil. I løpt av d sist måd ha bstilligsmgd doblt sg sammligt md føst halvå i fjo. Dt Lodobast foskigskspimtt bykjøig på bstillig, utviklt fo å bida til å fostå hva som bhøvs fo å få til t flksiblt og itgt bildligsopplgg som dkk d isds bhov i sto byomåd. I t pågåd pilotposjkt ka Focus Elctic og 1.0 lits EcoBoost-dv Fista bstills via app ll t tlfost. Bil gjøs tilgjglig md smattlfo-app ll mdlmskot, og tilgjglig 24 tim i døgt, sju dag i uk. Pisig p. miutts buk. Et ytt systm fo bstillig av kjøtu fa std til std, som vil væ m bkvmt buss og økoomisk gustig dosj, vil væ tjst som båd kost- og buksffktivt. Dt hø også md å utvikl y smattlfo-app som vil hjlp sjåfø md å fi passd pakigsplass i dt omådt hvo bilist ha øsk om å pak. Udsøkls vis at bil i t bildligspogam ka statt så mag som 13 ad bil på vi, og ifølg EU-kommisjo kost bilkø i EU ca 900 milliad ko p. å! CityDivigODmad Fod Smat Mobility ta sikt på å itg data fa bilkjøig md fobdd kommuikasjossystm mllom bil og ifastuktu. CityDivigODmad E slvkjød bil Fod ha også vist si tkologi fo føassistas som alld fis på dags bil, og slvkjød bil som vil bli utviklt i å fmov. Vi tilby alld bil som buk pogamva og sso fo båd automatisk lukpakig og paallllpakig i pakigshus, justt hastight bast på tafikkflyt, ll automatisk bmsig i ødsituasjo, si Raj Nai, Fods sjf fo global poduktutviklig. Dt vil bli slvkjød Fod-kjøtøy i fmtid, og vi ha målsttig om å ha t ksmpla ut på vi i æ fmtid. Dags Fod-modll ha også blat at La Kpig, adaptiv cuiskotoll, vaslig av kollisjosfa, atikollisjosassistas md fotgjgoppdagls, blidsoifomasjo, pakigsassistt, tafikkskiltgjkjig, yggkama, automatisk bldig av hovdlys, gfølsomm vidusvisk og sat også køassistas, som vil vasl om tafikkpoblm lg fmm på vi. I lativt kot tid vil d msklig fakto væ dust til o æ ull. Fod tst alld 100% slvkjød Fod Fusio Hybid, som vd hjlp av sso og avast algoitm ka foutsi hvo og hvoda ad bil og fotgjg vil bvg sg. Vå pioitt ikk å kast oss i i t kappløp om å tilby d føst slvkjød bil. Vå pioitt å gjø dt føst slvkjød Fod-kjøtøyt mulig å kjøp fo all, hlt i Hy Fods åd, si Filds. BILBRANSJEN 01/15 25

26 TEMA: SKADE OG LAKK 36 å md Glasuit lakk Da ha gikk av md psjo vd åsskiftt, hadd Ellig Blakstvdt til samm jobbt 36 å md Glasuit lakk. Sid 1986 ha ha væt asatt i Glasuit Nog AS, s BASF Coatigs. Ha ha væt md på all d sto foadig som ha skjdd i basj gjom diss å. AV BJØRN G. LARSEN Jg bgyt å jobb md Glasuit billakk i 1974, fotll Ellig Blakstvdt. Da fikk jg jobb i hos Gadud Faghadl på Høfoss. Gadud va fohadl fo Glasuit. Egtlig va jg asatt som butikksjf, m av mi oppgav va å is udt og bsøk billakkigsvkstd i Høfoss og oppov i Halligdal. Vkstd va små, m jg læt my om basj i løpt av d 8 å jg va asatt hos Gadud, mis ha. I 1986 bl dt utlyst stillig som slg hos C. By Ols, davæd impotø av Glasuit billakk. Jg va i til itvju, og bl asatt i bgyls av jui. Vi bl ig om at jg skull tilt 2. august. I løpt 26 BILBRANSJEN 01/15

27 av somm bl imidltid C. By Ols solgt til Glasuit. Da jg bgyt, va altså dt hos Glasuit Nog. Spd å Da jg bgyt å jobb md Glasuit på 1970-tallt va dt syttisk lakk som domit makdt. Kot tid tt bl imidltid 2K acyl m og m valig. Syttisk lakk ku blads på bladalgg, ms 2K acyl i bgyls ba ku lvs som fdig fag. Ett hvt kom dt også bladigsspt til 2K acyl. Rspt kom fo øvig på kot av katog, og dt gjaldt å hold od på sptkot. Bl t kot lagt fil, ku dt væ vasklig å fi dt igj. På d tid va dt imidltid atskillig fæ fag å hold sty på i dag. Rspt på micofilm stattt tt hvt pappkot. Dtt gjod datatkologi sitt itog, og i dag datatkologi absolutt ødvdight om ma skal hold od på all fag og yas. E a fodl at sptdatabas bli løpd oppdatt. Vafotyba lakk Som d føst av d sto lakklvadø last Glasuit i 1992 vafotyba baslakk fo all si kud. Dt va kjt sak at vafotyba podukt va fmtids podukt, og at dt tt hvt va dt st som vill bli tillatt. Lovgivig va å ikk kla, og dt tok fl å fø dtt kom på plass. Våt føst bladalgg md vafotyba baslakk bl mott hos Toyota Ask og Bæum i apil Mag advat oss mot å gå ut så tidlig, og å få kud til å gå ov til vabas kvd my jobb. Mag bukt båd løsmiddlbast og vafotyba baslakk i stat. Kud oppdagt imidltid fot at va va m løsomt. På slutt av 90-tallt last vi dssut y gasjo vafotyba baslakk md vstlig fobdt gskap. D va kl å påfø og tøkt hutig, samtidig som lakkfobukt miskt. Skpsis i ad dl av bilbasj Billakk oppdagt askt at vafotyba baslakk hadd mag fodl. Skadsjf og bilslg va dt dimot vasklig å ovbvis om at vafotyba lakk va lik god som løsmiddlbast lakk. Fo mag va dt å buk va i lakkoppbyggig på stål uhylig tak. Pss va også md på å hauss opp dtt. «S på all stisputså på motopas», skv mdi. Slikt hadd ma ikk i gaml dag. At bildsig hadd dt sg vstlig gjom å va dt få som tkt på. Tidlig lå t pas hoisotalt. På mod bil skå dt svakt fmov. Gov gus bl bukt til å stø md d ma tidlig bukt valig sad. Ovbvisd agumtasjo Fo å fokla dtt, stoppt jg opp vd haug md «støsad» og tok md mg litt i pos. Da va dt ltt å s at dt ikk bl stødd md sad, m md gus mag gag st md småsti. Stisput bli st dt samm som å skyt på bil md hagl. Myt om kvalitt på vafotyba lakk holdt sg imidltid lg. No bilslg advat kud mot å kjøp bil i viss fag som d visst va lakkt md vafotyba lakk. Ett hvt omalist fohold sg, m jg bukt my tid på dtt. My isig Dt ha blitt my isig gjom å. Jg ha bsøkt kud ov sto dl av ladt. Oppilig va mitt distikt Buskud, Vstfold, Tlmak og Aust-Agd. S ist jg også i Østfold og Nodlad. Ett fi å skjøt imidltid ldls at dt bl fo my, og Nodlad bl kuttt ut. BILBRANSJEN 01/15 27

28 TEMA: SKADE OG LAKK Ellig i sitt tt lmt. Jg sput sjf om jg ikk ku få mask. Ha fyst ba, og pkt på vti lasjosvift på vgg. Jg ha også bsøkt t utvalg kud i ad fylk. Dt ha blitt mag tim bak attt, og mag tt hjmmfa. I gjomsitt ha jg kjøt km i åt. Dt ha fo så vidt gått git, fo jg lik å kjø bil. Nomalt hadd jg ca. 100 ovattigsdøg ålig, m klt å va jg hlt opp i 145. Dt bli va, slv SLIPE- OG POLERINGSPRODUKTER FOR BILLAKKERINGS- OG KAROSSERIVERKSTEDER SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS T: F: E: W: om jg ok mag gag følt mg som sigøy. Foadig i basj Da jg bgyt i basj va dt stot stt -mas vkstd. Abidsfohold va oft så som så. Gjom å ha mag av d små fosvut, og dt ha godd fm stø vkstdht. I dag dt kommt til mag bilskadst, og fl bilfohadl ha slått sg samm og div stø bilskadst. E a modll stø lakkvkstd som divs slvstdig, m som æt kyttt til ll fl bilfohadl. Basj på all måt blitt m pofsjoll. Vkstdt vi i å, Bæum Lakk og Kaossi, ha f. ks. Møll Bil som si støst kud, fotll i og daglig ld Eivid Lidstad. Vi 11 asatt, og ha m 2 poduksjosaal. Vkstdt så godt som hlt ytt. Md vå fi kabi bø vi kla 80 jobb i uk. Totisk skal vi ok ku kla 30 om dag dsom vi ha folk ok. Jg fo øvig av mag tofast Glasuit-kud, og ha bukt Glasuit i 28 å. God abidsplass Et mod billakkigsvkstd i dag god og sikk abidsplass. Fa fo hlsskad miimal hvis ma buk påbudt vutsty, fotstt Blakstvdt. Da va dt alds da jg hadd av mi føst jobb. Jg lakkt hoppski på Splitkifabikk på Høfoss. Ski va lakkt md DD lakk; E lakk av samm typ som dags 2K klalakk m ba my falig. Jg sput sjf om jg ikk ku få mask. Ha fyst ba, og pkt på vtilasjosvift på vgg. Dt fikk da væ godt ok! Ett tid fikk jg likvl gassbidmask, som muligs va gt mot støv, m ovhodt ikk mot løsmidl og isocyaat. Fmtid som psjoist Mag spø mg hva jg skal gjø å som jg blitt psjoist, avslutt Blakstvdt. Jg ha ig kokt pla, m g md at dt bli dl isig som tuist. Dssut ha jg lg væt gasjt i gokat miljøt på Eggmo, og dt ok o av dt jg vil buk tid på. I tillgg ha jg 68-modll «bobl» ståd. Jg ovtok hjmmt tt fold mi fo o tid sid, og d ha jg idt høshust til vkstd. Pla å gjø fullstdig stauig av «bobla». Som du fostå jg skal ok få tid til å gå! 28 BILBRANSJEN 01/15

29 Sikks ha gld av å pst NYE SIKKENS AUTOCLEAR 2.0 Tom Coss Lakk, McLa Lakk avdlig D y klalakk hlt uik. D ask, flxibl og gi dg fiish av toppkvalitt. BS d y tail:

30 TEMA: SKADE OG LAKK Abidsplass md gadi d. Møll Bil sats på Smat Rpai Itss fo Smat Rpai ha væt sto d sist å, båd i bilbasj og hos publikum. Mag bilbasjbdift ha stt bhovt fo y itktskild. Mod bil diftsik og svicitvall lag. Smat Rpai ka væ av fl mulight til å øk itkt. Abidsplass md gadi opp. 30 BILBRANSJEN 01/15

31 AV BJØRN G. LARSEN Ett at «Vildig om Smat Rpai» kom på plass ha kk av d tadisjoll aktø i bilbasj bstmt sg fo å sats. E bilfohadl ha daglig kotakt md t stot atall bil i. Dtt gi mulight til å slg i diss tjst. Sto aktø som Møll Bil og Btl O St ha stt diss mulight. Møll Bil ha ttopp statt opp, og Btl O St følg hakk i hæl. Møll Bil i gag Vi vldig foøyd md at NBF ha fått på plass «Vildig om Smat Rpai», si Kut Esp, ld bilskad hos Møll Bil. Vildig va på mag måt btigls fo at vi ku stat opp md d typ abid. Vå pla va alld fa stat å utfø Smat Rpai/Spot Pait abid i valig mkaisk vkstd hos vå fohadl. Vi to dt viktig ikk å blad samm Smat Rpai md valig skadpaasjo. Dtt ka ltt fø til fostyls i d omal poduksjosposss i skadvkstdt. Da vildig va på plass, hadd vi gulagt fo å fi fm til tkisk løsig. Tidlig fats dt ikk o tkisk løsig som gjod dt mulig å utfø Smat Rpai/Spot Pait jobb på fosvalig måt i t valig mkaisk vkstd. I samabid md Btl O St og Holg s fikk vi fm tkisk løsig som gjod dtt mulig. Må vi faig Vi følt at vi mått vi faig fø vi ullt ut kosptt i sto stil. Møll Bilskad Ski va dt føst vkstdt som fikk istallt d spsill Smat Rpai abidsplass. D istallasjo bl gjot føst og fmst fo å tst utstyt. Som vt ha vi ikk til hsikt å blad Smat Rpai md valig bilskadpaasjo. Abidsplass fugt slik vi hadd øskt, og vi va dmd kla fo ti to istallasjo i pilotbdift hvo hl kosptt ku tsts ut. Valgt falt på Møll Bil Ettstad, Skodafohadl i Oslo. Tst av kosptt i paktisk dift Vi statt 1. sptmb og ikjøig va fot gjot, fotll Maius Misfjod, daglig ld hos Møll Bil Ettstad. Tkisk vikt dt hl upåklaglig fa stat. Kudmottak va ysgjig på hva dtt did sg om, og va umiddlbat istilt på å slg d tjst. Da vi statt sdt vi -post til all vå kud. Hsikt va gtlig ba å fotll at vi å hadd statt opp md dtt tilbudt. Vi fikk imidltid umiddlba aksjo fa fl kud som tok kotakt. Vi ha lagt t systm md stot stt fast pis på sto og små skad. I klt tilfll må vi atuligvis fota spaat vudig. Dt viktig å sty fovtig til kud. Dtt toss alt ikk valig billakkig, og dt o d flst kud ifostått md. Natuligvis dukk dt opp skad som ikk gt fo Smat Rpai. Da hjlp vi til md å bstill tim hos t av Møll Bils skadvkstd. Fl vkstd i dift I løpt av åt dt plalagt at 5-6 y Smat Rpai vkstd skal stts i dift, fotstt Kut Esp. Møll Bil Fous og Møll Bil Ry stat opp i diss dag. Smat Rpai-viksomht skal ikk blads samm md skadvkstdt m difts av dt mkaisk vkstdt. Dt også plalagt Smat Rpai på dt y alggt i Oslo Vst. H skal vi bygg t gt om i pakigshust. Abidsplass skal i i dtt ommt. Møllgupp ha fohadl totalt. Smat Rpai sys gt fo mist halvpat av diss. Vi vil også tilby Smat Rpai hos d ad fohadl, m h plalgg vi å kjøp tjst av ad. Hvo stot makdt? Itss fo Smat Rpai sto. Mag ha oppdagt at dtt t stot makd. Fosikigsslskap i Damak og Tysklad ha aslått at 40 % av bilpak ha skad som ka pas md Smat Rpai-tkikk. I gjomsitt ha hv bil 2,2 slik skad. Buk ma dtt som utgagspukt, samm md psobilpaks støls og t fosiktig aslag fo pis p. skadpaasjo, d ma fot opp i t makd på m 3 md. ko p å. Ikk at at mag itsst i å få dl av d kaka. Vi ha gt på litt a måt, fotll Kut Esp. Vi ha atatt at hv tdj bil som komm i til svic og/ll paasjo ha skad som ka pas md Smat Rpai. Dssut ha vi atatt at ¼ av diss bili vil si ja til paasjo å d få t tilbud på stdt. La oss ta t ksmpl. Gå dt 120 bil gjom t vkstd p. uk vil 40 av diss ha skad. Væ fjd bili vil si ja til paasjo. Dt vil si mist 10 slik skadpaasjo i uk. Husk dssut at hv bil omalt vil ha m skad. I tillgg komm paasjo på it buktbil. Vi to dtt skal bli løsom aktivitt. Rasjoll posss E Smat Rpai paasjo må gå fot. Målt at hl posss ikk skal ta m 1 tim. I paksis vil dt ok oft ta litt lg tid. Dt bty at taksig/pissttig må fogå på kl måt. Dt mst paktisk å dl skad i i gupp md hv si pis, og umiddlbat bstmm hvilk gupp skad hø hjmm i. Vd faktuig komm hv skad opp som valij. Foutstig fo asjoll posss at ma ikk flytt bil ud abidt. Ehv flyttopasjo uødvdig tidstyv. Vid må alt vktøy og matill væ på plass på abidsplass. Skal ma løp udt og ht dt ma tg gå tid fot. No to at Smat Rpai vil ta jobb fa skadvkstdt. Slik dt pp. D skad vi sakk om vil omalt ikk bli pat på t valig skadvkstd, avslutt Kut Esp. Vildig utabidt av NBF NBF ha d sist å fått kk hvdls fa mdlmm vdød Smat Rpai, fotll To Simos, avdligsld i NBF. Mag ha øskt å komm i gag md dtt, m ha væt usik på hvoda d skal gjø dt «iktig». Hvilk gl gjld, og hvilk tiltak må gjomføs fo å sik at asatt ikk utstts fo hlsfa? Vi ha stt at mag som hvd at d div md Smat Rpai i viklight lakk sto flat ut at d hvk ha d lokalitt ll dt utstyt som kvs vd billakkig. Vildig gi kla dfiisjo av Smat Rpai/Spot Pait. D ha som fomål å lgg til tt fo satt ammbtigls fo all som utfø d typ abid. Vildig utabidt i samabid md ldd aktø i skad- og lakkbasj, billakklvadø og lvadø av vkstdutsty. Vildig bl sdt på høig til t stot atall vkstd, også vkstd som abid md Smat Rpai, fø d dlig vsjo folå. Jg vil væ så ubskjd å si at vi ha fått mag positiv tilbakmldig fa foøyd mdlmm til vildig, slutt ha. BILBRANSJEN 01/15 31

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune

Utredning av skolestrukturen i Harstad kommune Utdig av skolstuktu i Hastad kommu Ispill til posjktguppmøt 17. august 2011. Ihold Økoomibildt Bstillig Gjomgag av posjktopplgg Diskusjo av mulig stuktudig Edig i kommus tto diftsutgift vd kopiig av utgiftsivåt

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015. Fremtiden er DIGITAL. App for å. kjøretøy. etter boka

NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015. Fremtiden er DIGITAL. App for å. kjøretøy. etter boka NORGES BILBRANSJEFORBUND BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 86. ÅRGANG NR 02-2015 Fmtid DIGITAL JUS: Slik fota du utbdig hlt tt boka App fo å læ paasjo av ltt kjøtøy Du ka ikk stopp gt. M du ka hid vaplaig. Skift

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT

CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT CASE STUDY WEB: RINGERIKS-KRAFT Mas 2012 INNLEDNING Bhov og mulight d sg 2007 2008-2009 2010 2012? Nttstdt slik dt så ut da vi tok ov i 2007/2008. Total gjomgag av alt ihold og poduksjo av ytt ttstd. Midltidig

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra.

1999,- januar, sal. Størst på bilutstyr. Pacific 500 Volum: 330 liter THU 631550. Nr 1 januar 2013. Fra: Veil: 469,- www.bilxtra. Støst på bilutsty N 1 jaua 2013 sal g a u ja t vi m g d f s k b tak 1999,- Pacific 500 Vlum: 330 lit THU 631550 4 LITER Vil: 469,- 199,GTX 10W40 CAS GTX10404L Fa: 999,- 599,7 amp BATTERILADER STARTHJELP

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Planprogram 2016 Kommundlpln fo tfikksikkht Plnpogm 2016 Hldn kommun Foslg til plnpogm tfikksikkht Innhold 1 Innldning...3 2 Situsjonsbskivls...4 3 Utdningsbhov...4 4 ål og hnsikt md plnn...5 5 Plnposssn...6 6 Ognising...7

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

i r e g n e r det fo r alt b

i r e g n e r det fo r alt b vå k s fo offssfo s u f al Fo b d bu NO h d v o o h y, l Kva 116 m o j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal. Jaua 2012 å Kollkv fosk NB! Dss fosk å auomask mdlmskap

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer