Agenda til møte til styremøte Grønn Byggallianse Onsdag kl kl hos Avantor Nydalsveien 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21"

Transkript

1 0160 OSLO Agenda til møte til styremøte Grønn Byggallianse Onsdag kl kl hos Avantor Nydalsveien 21 til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Sverre Tiltnes Pål Berger varamedlemmer Per Håvard Lindqvist Olav Line Erik A. Hammer Katharina Bramslev firma Oslo Areal Avantor Forsvarsbygg ROM Eiendomsutvikl. mail/fax Linstow Eiendom Steen & Strøm hambra mail/fax mail/fax dato Agenda Referat fra styremøte Referat fra medlemsmøte Miljøkommunikasjon en spydspiss mot markedet Regnskap for Økonomi pr Årsmøte i GBA programpunkter ihht. vedtektene Konferansen Morgendagens Eiendomsmarked skisse til program - budsjett - samarbeidspartnere/medarrangører Status på prosjekter - Forurenset grunn - PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer - Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima - ECO-ark - ECOmat (materialdatabase) Aktiviteter/seminarer - Bygg Reis Deg 2005, seminar Kommunikasjonsstrategi Startpakke Integrert design Aktuelle temaer medlemsmøter (drøftes på møte) Eventuelt Erik A. Hammer/Katharina Bramslev

2 0160 OSLO Møtereferat sak nr styremøte 05.01, onsdag til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Pål Berger Erik A. Hammer Katharina Bramslev Sverre Titlnes varamedlemmer Per Håvard Lindqvist Olav Line firma Storebrand Eiendom Avantor ROM Eiendomsutvikl. mail/fax hambra mail/fax Forsvarsbygg mail/fax Linstow Eiendom Steen & Strøm dato Referat fra styremøte Referatet ble godkjent Referat fra medlemsmøte Referatet ble godkjent Resultat 2005 Styret tar regnskap for konferansen Morgendagens Eiendomsmarked og Grønn Byggallianse foreløpig til orientering og ber om at få fremlagt et revisorgodkjent regnskap til neste møte Økonomi pr Styret tar økonomirapporten til orientering Konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Styret går i utgangspunktet inn for en høstkonferanse i Endelig beslutning om gjennomføring av arrangementet gjøres når program, budsjett og finansiering foreligger. Økonomisk risiko ved arrangementet bør i størst mulig grad taes av medarrangørene Status på prosjekter Styret tar informasjonen om pågående prosjekter til orientering. Aktiviteter/seminarer Styret tar informasjonen om pågående aktiviteter/seminarer til orientering. Kommunikasjonsstrategi Styret ønsker å få seg forelagt en konkret kommunikasjonsstrategi for Grønn Byggallianse Temaer medlemsmøter Søppelsugeanlegg som Enovac/YIT, kan være et tema for et medlemsmøte. Styret tar informasjonen om mulige temaer til medlemsmøtene til orientering Eventuelt Det ble delt en liste hvor aktivitetene i Grønn Byggallianse er satt opp. Erik A. Hammer / Katharina Bramslev

3 Møtereferat Medlemsmøte nr 02/05 deltagere se vedlagte deltagerliste sak nr referent Erik A. Hammer Katharina Bramslev mail/fax møtested Entra Eiendom, Postbygget dato 17.mars 2005 Miljøkommunikasjon en spydspiss mot markedet Hva vil vi fortelle og til hvem? Ruger GBA på en gullgruve som ingen vet noe om? Lars-Ludvig Røed, journalist og rådgiver, innledet om miljøkommunikasjon altså at den i liten grad forekommer. Dette bør endres. Han pekte på at GBAmedlemmene, gjennom sitt daglige arbeid/engasjement, innehar et konkurransefortrinn som bør meddeles omverdenen fordi lavenergi, fravær av miljøgifter, gjenbruk, bilpool etc. ønskes av mange kunder. Når ordet miljø gis et konkret innhold, vekkes interessen i markedet. Vi må altså fortelle hvor flinke vi er, hva miljøsatsing betyr i folks hverdag. Dette vil bedre renomméet, øke troverdigheten og gi et bedre grunnlag for salg av de ulike produktene. GBA ruster nå opp sin mediestrategi (nye websider, utspill fagpresse/medier etc.), og sekretariatet vil heretter også være et ressurssenter som tilbyr medlemmene bistand med utadrettet miljøkommunikasjon. Dette vil omfatte vurdering av mediemuligheter/potensiale og arbeid med prosjektpresentasjoner, presseskriv, medieutspill, årsberetninger, selskapsprofil/rapportering, undersøkelser etc. Omfanget bestemmes og betales av den enkelte bruker Slik tenker vi og slik gjør vi det. Storebrand er prisbelønt for sin satsing på miljø, samfunnsansvar og informasjon. Elin Merete Myrmel-Johansen, Storebrand, fortalte at selskapet begynte med sin miljørapportering i Etterhvert er den utvidet til rapport om såkalt samfunnsansvar der miljø inngår. Miljødelen innebærer idag å holde orden i eget hus (energiforbruk, avfallshåndtering, resirkulering etc.) og i bygningsmassen til Storebrand Eiendom. Selv om miljø/samfunnsansvaret er vanskelig, at få andre i næringslivet følger opp og at det kan koste på kort sikt, medfører det en klar styrking av Storebrand som merkevare. Selskapet møter også de økte forventninger/krav til næringslivet på en positiv måte, og ikke minst støtter de ansatte opp om arbeidet med samfunnsansvar. Miljø- og samfunnsansvaret er idag en integrert del av Storebrand, og man ønsker samme engasjement hos underleverandører og i selskaper der det investeres. I spørreundersøkelser scorer samfunnsansvar høyest (74%) og er altså viktigste faktor for folks totalinntrykk av Storebrand. Tallet for miljøbevissthet er 58% Hva betyr miljøspørsmål for nordmenn? Hva vektlegger vi og hvordan handler vi? Erik Dalen, MMI/Univero, har via den store undersøkelsen Norsk Monitor i en årrekke fulgt utviklingen av ulike verdier/holdninger i den norske befolkningen. Året 1989 var et tidsskille for miljøbevisstheten: Etter en sterk stigning begynte den da å dale. Nordmenns frykt for alvorlige miljøproblemer (og deres ønske om øyblikkelige/drastiske tiltak) sank sterkt fram til 2001, for så å stige litt pånytt. Men samtidig har oppslutningen om hva jeg personlig kan gjøre for miljøet vært konstant, det samme har støtten til miljøvernorganisasjoner vært og synet på at

4 Møtereferat Medlemsmøte nr 02/05 miljøvern er viktig. I miljøspørsmålene fins et paradoks; det er ikke samsvar mellom folks kunnskaper og adferd store kunnskaper medfører ikke korrekt miljøadferd, noe som bør være en utfordring for våre miljømyndigheter. Norge har satset på å hindre adferdsmønstre, ikke utvikle holdninger (jfr. batteriinnsamling, effekt først oppnådd ved forbedret batteriproduksjon). Vi har nå fått en rekke slike problemfrie sektorer der forurensning nærmest er umulig, og folk oppfatter idag at vi kontrollerer miljøproblemene. Samtidig har Norge en fenomenal oppslutning om kildesortering etc. Vi kjøper oss fri fra dårlig miljøsamvittighet det er ingen grunn til å bekymre seg, tenker nordmenn ifølge Erik Dalen. Les mer om Norsk Monitor på Hva gjør de flinkeste rapportørene? Om miljørapportering og bedømmelse av resultatet. Sigve Aasebø, rådgiver i GRIP, (som årlig bedømmer og premierer miljø- og samfunnsrapportering innenfor mange bransjer) understreket at det finnes en rekke målgrupper for rapporteringen, bl.a. myndigheter, ansatte,eiere, kunder, naboer, miljøvernorganisasjoner. Eks.: Prosessindustriens Landsforening (PIL) fikk sitt miljøengasjement pga. svak søkning til bransjen fra studentene, profilen måtte endres. Norge har idag en sterk trend mot åpenhet. En rett til informasjon finnes i grunnloven, og vi har fått en miljøinformasjonslov. Det viktige i rapporteringen utad er å være målfokusert. Foretaksstrategien og profilen må integreres i den praktiske opptredenen. En endring er på gang, fra miljø til det bredere samfunnsansvar, det nytter ikke å være mester i miljø og droppe de sosiale forholdene. Viktig er det også å gjøre jobben først og snakke etterpå ikke omvendt. Litt for mange sier idag litt for mye fint. Og spør dine interesse/mål-grupper om hva de vil vite og lese! Fortell om gamle mål er nådd og hvilke nye mål som er satt opp. Tenk også hvilke kanaler som er mest effektive. Skal du nå kundene, kan det ikke satses på årsrapporten. I verket Global Reporting Initiative finnes gode føringer for prosess/innhold, og GRIP har en egen veileder i miljørapportering (kan bestilles hos GRIP). Dessuten arrangeres kurs Grønn Byggallianse medlemsinfo: * GBA har fått oppdaterte, re-designede websider. Kurs/seminarer/nyheter finnes på. GBA-medlemmene er spesielt invitert til fagseminaret Miljøløsninger i praksis i København april. * Kommunal- og regionaldepartementet har bevilget 1,5 mill. kr. til miljøsekretariatet for bygg-og anleggsnæringen, det skal holde til i Essendropsgt. 3 der RIF, BNL m.fl. har kontorer. GBA er tiltenkt en rådgiver- og samarbeidsrolle i sekretariatet. Neste medlemsmøte (nr3/05) blir torsdag 9. juni 2005 kl til kl Temaet vil være EUs energidirektiv/energisertifisering hva kreves?. Vi kommer tilbake med detaljert program og sted senere, men hold av dagen. Referat og foiler vil bli lagt ut på Katharina Bramslev/Erik A. Hammer

5 til Styret i Grønn Bygg Allianse fra Erik A. Hammer kopi Katharina Th. Bramslev dato sak.nr. sak.nr Resultat 2004 Morgendagens Eiendomsmarked 2004 Konferansen er nå gjort opp. Congresss Conference har sent oss sluttoppgjøret og Husbanken har betalt inn sitt bidrag. Grønn Byggallianse Årsregnskap for Grønn Byggallianse gir et totaloverskudd på kr ,00. Vi har utestående fordringer pr på medlemskontingenten for Bergen Boligbyggelag kr ,00. Bergen Boligbyggelag er purret opp flere ganger og lover nå å bringe saken i orden. Det kan nevnes at de har betalt kontingenten for Totalt MVA å betale for 2004 er kr 4.498,00. Overskuddet fra 2004 overføres til Styret ba om ved sist styremøte om at vi fikk revisor til å gå igjennom regnskapet og revisorgodkjenne dette. Dette arbeidet er stoppet opp pga. MVA-registrering av Grønn Byggallianse. MVA-registrering Sekretariatet har i utgangspunktet vært sikre på at Grønn Byggallianse ble godkjent for MVAregistrering. Dette har tidligere vært drøftet med revisor Øyvin Bertntzen i Revisjonskontoret AS i forbindelse med valg av selskapsform. Det ble sendt et brev til Akershus Fylkesskattekontor om å bli registrert og vi fikk et avslag i brev av Undertegnede har senere vært i møte med Fylkesskattekontoret hvor vi ikke fikk løst saken, men ble bedt om å komme med en ny forespørsel om MVA-registrering. Etter samtale med styreleder Per Mortensen og senere styremedlem Esben Madsen kontaktet vi Oddbjørn Kjøpsvik i KPMG. Han vil se på saken og oversende et brev på vegne av Grønn Byggallianse med begrunnelse for registrering i MVA-manntallet. Vi har fremdeles tro på at registrering kan bli gjort. Kostnadene for dette arbeidet vil beløpe seg til ca. kr ,00 inkl. MVA. Får vi gjennomslag for anken vil vi få kostnaden refundert. Konsekvensene for at vi ikke skulle bli registrert er at vi ikke kan ta MVA på medlemskontingenten og samtidig ikke er fradragsberettiget for inngående MVA. For 2004 kan dette bety at vi må betale samlet tilbake MVA som er lagt på medlemsavgiften for Dette beløper seg til kr ,-. Ser vi da på resultatet for 2004 vil dette være (til orientering) overskudd ihht. regnskap kr ,00 - MVA kr ,00 Underskudd kr ,00 Vi vil orientere ytterligere om dette på møte. Innstilling; Styret tar orienteringen til etterretning og ber om å bli fortløpende orientert om saken. Erik A. Hammer/ Vedlegg; Resultat og balanse for 2004

6 til Styret i Grønn Bygg Allianse fra Erik A. Hammer kopi Katharina Th. Bramslev dato sak.nr. sak.nr Økonomi pr Medlemmer Pr har vi 13 medlemmer. Følgende har ikke betalt kontingent ROM Eiendomsutvikling samt at OBOS ikke har betalt MVA Dette skyldes at vi ennå ikke har fått registrert oss i avgiftsmanntallet. Saken pågår og sekretariatet følger opp. Når registreringen er gjort vil vi purre på det resterende av medlemskontingenten. Totalt utgjør dette kr ,00 inkl. MVA. Innbetaling av kontingent for Bergen og Omegn boligbyggelag er ikke gjort for Dette utgjør kr ,00 inkl. MVA. Ved innbetaling av alle medlemmene utgjør dette kr ,00 + MVA kr ,00, totalt er dette kr ,00. Påløpte kostnader eks. MVA Det er fra sekretariatet nedlagt 609 timer à kr. 750, dvs. kr ,00 eks. MVA Utlegg til web. informasjon mm ,90 eks. MVA Totale utgifter pr er kr ,90 eks. MVA Ihht. budsjett gjenstår det kr ,10 eks. MVA. Dvs. ca.kr ,- pr. mnd. eks. MVA. Dette er ihht. budsjett og aktiviteter planlagt for året. Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Det er påløpt pr kr ,00 eks. MVA for konferansen. Dette er foreløpig dekket over Grønn Byggallianses medlemskontor. Påløpende kostnader til konferansen som dekkes gjennom Grønn Byggallianse sin medlemskonto vil tilbakeført denne etter konferansen (se sak ) MVA Etter anbefaling fra styreleder har vi nyttet advokatfirma KPMG v/ advokat Oddgeir Kjørsvik til å følge opp saken vedr MVA-registrering. Det har pr. i dag ikke innkommet svar fra Akershus fylkesskattekontor og saken purres. Slik vi forstår saken vil vi med stor sannsynlighet bli registrert. Innstilling; Styret tar økonomirapporten til orientering. Erik A. Hammer/ Vedlegg; Exel-regnark budsjett/regnskapsoversikt

7 til Styret i Grønn Bygg Allianse fra Erik A. Hammer kopi Katharina Th. Bramslev dato sak.nr. sak.nr Årsmøte i Grønn Byggallianse Årsmøte er lagt til medlemsmøte Her skal følgende saker behandles ihht. vedtektene; 1. velge møteleder 2. velge to representanter som skal skrive og undertegne protokollen sammen med møtelederen. 3. behandle styrets beretning og regnskap for foregående kalenderår. 4. velge revisor 5. behandle hovedlinjene for alliansens virksomhet og retningsgivende budsjett for kommende kalenderår. 6. fastsette egen medlemskontingent. 7. velge leder, nestleder, to til tre medlemmer og to varamedlemmer til styret. 8. velge valgkomité med to til tre medlemmer. 9. behandle innsendte forslag og andre saker etter styrets innstilling Behandle styrets beretning og regnskap fra foregående kalenderår Vi viser til sak og drøfter på styremøte hvordan vi griper saken fatt. Underlag for styrets beretning fremlegges på styremøte. Velge revisor Sekretariatet anbefaler at vi engasjerer revisor Øivin Berntzen i Revisorkontoret AS som vår revisor. Behandle hovedlinjene for alliansens virksomhet og retningsgivende budsjett for kommende kalenderår Handlingsplanen for 2005 ligger til grunn for det arbeidet som gjennomføres i Her fremkommer også budsjett for Fastsette egen medlemskontingent Sekretariatet er av den mening at medlemskontingenten forblir det samme for Dette er avhengig av om vi blir MVA-registrert. Vi vil derfor anbefale at man kom tilbake til dette når svar fra Akershus Fylkesskattekontor foreligger. Velge leder, nestleder, to til tre medlemmer og to varamedlemmer til styret. Valgkomiteen som består av tekn.sjef Nils Fredrik Skau i Entra Eiendom AS og eiendomssjef Frank Sundborg i Vital Eiendom AS er i gang med sitt arbeid og vil komme med en innstilling i forbindelse med egen innkalling til årsmøte. Velge valgkomité med to til tre medlemmer. Vi anbefaler at valgkomiteen blir sittende et år til. Innstilling; Styret gir sin tilslutning til de retningslinjer som her gies for årsmøte. Erik A. Hammer/

8 til Styret i Grønn Byggallianse fra Katharina Th. Bramslev, Erik A. Hammer kopi dato sak.nr. sak.nr Konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Vi foreslår at konferansen gjøres så matnyttig som mulig, og presenterer en bred vifte av konkrete eksempler på tiltak innen ulike temaer. Vi har fått en del innspill fra våre medlemmer på tiltak de ønsker å få vite mer om bl.a. bil-pool og avfallsugeanlegg, og vi tror at konferansen kan være godt egnet til en presentasjon av slike. Vi tenkte opprinnelig å kun ha ett seminar, dvs ingen parallelle seanser, men foreslår nå likevel å splitte noe av dagen opp i en del for prosjektering og en del for forvaltning/drift. Noen av medlemmene driver kun forvaltning og det er viktig å ta opp temaer som er aktuelle for disse også. Tidspunkt Konferansen er tenkt i uke 43. ( ). Vi er i gang med å undersøke hvilke andre arrangementer som er på den tiden slik at vi ikke kolliderer med evt. disse. Sted Det vurderes flere aktuelle steder i Oslo sentrum. Vi vil komme tilbake til disse. Samarbeidspartnere Etter konferansen I fjor fikk vi klare tilbakemeldinger fra Enova SF og Husbanken, at de gjerne ville være samarbeidspartnere for en ny konferanse neste år. Den gruppering som Grønn Byggallianse representer er viktige målgrupper for begge disse aktørene. Vi har derfor underhånden gjort de oppmerksomme på at vi vil komme tilbake med et konferanseopplegg som vi her presenterer for styret. Arrangør Vi anbefaler at vi engasjerer en sekretær som tar seg påmeldinger og utsendelser. Vi har allerede vært i kontakt med en aktuell person. I fjor laget vi på forhånd vårt eget påmeldingssystem pr. mail, men valgte da å benytte Congress Conference sitt av flere grunner. Vi mener at det systemet vi utviklet er bra nok og bedre enn det Congress Conference brukte og anbefaler således at vårt system blir benyttet til påmeldingen. Budsjett Vårt mål økonomisk er ikke å gå underskudd. Vi har derfor som skrevet over, laget en enklere konferanse med kun to parallellseksjoner. I utgangspunktet regner vi med en total deltagelse på 100 betalende personer, hvorav 60 % er medlemmer av GBA og resterende 40% ikke er det. Med en deltagerpris inkl. lunsj på kr ,00 for medlemmer og kr ,00 for ikke medlemmer, vil vi komme ut i ca. 0 på konferansen. Vi har vedlagt en følsomhetsanalyse med budsjettall som viser resultatet med 75, 100, 150, 175, 200 og 250 deltagere til orientering. Vi har ikke lagt inn en utstillingsdel. Skulle vi gjøre dette kan 10 utstillere kunne gi oss et netto overskudd på utstillingsdelen å kr ,00. Utstillingsplassen er stipulert til en kostnad på kr ,00 for utstiller. Innstilling; Styret godkjenner skissen for konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 og ber sekretariat arbeide ut detaljert program og planer for konferansen ihht. dette grunnlaget /Katharina Th. Bramslev/Erik A. Hammer

9 Forslag til program Velkommen v/ GBAs nye styreleder Nytt fra Enova (de velger selv tittel) v/ dir. Eli Arnstad Nytt fra Husbanken (de velger selv tittel) v/ dir. Alv Sørland? Kaffe og deling i to grupper FOR DEG SOM SKAL BYGGE NYTT Møteleder Katharina Th. Bramslev (ABC for en vellykket prosjekterings- og byggeprosess v/ Terje Gilje, BOB/ Bente Næss, Rembra) Design for effektiv energibruk v/ Torben Esbensen, Esbensen Rådg.ing.AS eller Matthias Schuler, Transsolar Lunsj Kost/nytte for ulike typer solskjerming v/ siv.ing. Ida Bryn, Erichsen og Horgen (Fordeler/ulemper ved ulike fasadematerialer v/ xx) Materialvalgsdatabase forenkler miljøvurderingene v/ NCC? Avfallsugeanlegg noe å satse på? v/ xx Bil-pool tiltak for å redusere parkeringsbehov v/xx Innlegg i ( ) kan tas ut hvis programmet syns for stramt - nå 7 innlegg på 3 timer og 45 min FOR DEG SOM HAR EN BYGNINGSMASSE Å DRIFTE Møteleder Erik A. Hammer Energieffektivitet i bygg Enova bygningsnettverk praktisk nytte og resultat v/øyvind Hartvedt, Linstow Eiendom Hvordan senke effekttopper og derved mindre strømregning v/xxx, TechPartner Lunsj Riktig renhold et must for godt inneklima og samtidig penger å spare v/xxxx, Forsvarsbygg eller Steinar Klubben Nilsen, Byggforsk Miljøindikatorer for miljøbeviste eiendomsforvaltere skal vi benchmarke? v/ Nils Fredrik Skau, Entra Eiendom AS Kan vi bruke og hvorfor? v/eirik Werner, Miljøvernforbundet Finnes det flere farlige materialer i vår bygningsmasse? v/håkon Oen SFT Serviceavtaler god service, godt miljø og sikkerhet v/xxxx Kaffe og samling i plenum Fordeling av kostnader mellom utleier og leietaker en barriere for miljøriktige investeringer? Diskusjon mellom utleier Esben Madsen, Avantor og innleiemegler Anne Bruun Olsen, DTZ Realkapital Byggebransjens nye miljøsekretariat hva skal skje her? v/ Ingunn Marton. Panel m NABU, GRIP, GBA, Statsbygg??? Oppsummering Middag Vedlegg; Budsjett

10 Til Styret i Grønn Bygg Allianse Fra Katharina Th. Bramslev, Erik A. Hammer Kopi Dato sak.nr. sak.nr Status prosjekter PCB-holdige lysarmaturer Det ble holdt et oppfølgingsmøte med gruppen hvor også Håkon Oen fra SFT var tilstede. SFT og fylkesmennenes miljøvernavdeling har hatt en omfattende kontrollaksjon i uke Det ble gjennomført over 300 kontroller over hele landet. En god del fikk advarsel i denne omgang. De av våre medlemmer som ble kontrollert fikk ingen merknader. Oen var fornøyd med det arbeidet vi hadde gjort i gruppen. ROM/NSB Eiendom oversendte til SFT sin handlingsplan og rutiner i forbindelse med utskifting av pcb-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Oen opplyste at man ville benytte samme konsentrerte kontroller av ulike stoffer som er ulovlige i markede. Dette gjelder bla. CCA impregnerte materialer og bromerte flammehemmere. Sekretariatet vil komme tilbake til de stoffer som er særlig fokusert av SFT. Luftmengder i Norske bygg / Energibesparelse i bygg med optimalt inneklima Søknaden til Enova SF er ennå ikke besvart. Sekretariatet har nå tatt direkte kontakt med adm.dir. Eli Arnstad i Enova SF. Hun lovet å se på saken slik at vi kan få et svar på søknaden. Vi vil komme tilbake straks Enova SF har gitt oss et svar. Samarbeidsprosjekt innen Forurenset grunn Vi har purret opp SFTs invitasjon til samarbeid om Forurenset grunn. Tilbakemeldingen er: Når det gjelder ny norsk standard for prøvetaking, som erstatning for SFT veileder 91:01, ligger ansvaret nå hos Standard Norge. De planlegger første referansegruppemøte medio juni. GBA vil da bli invitert. SFT ønsker å oppdatere risikoveileder fra -99 (veiledning 99:01 A og B) og saksbehandlerveileder fra -95 (rapport 95:09). Trolig vil disse slås sammen til en veileder. SFT ønsker å bruke samme referansegruppe som Standard Norge setter sammen for prosjektet over og som GBA skal bli med i. SFT har satt av midler til en veileder/rapport med målgruppe grunneiere. Her ønsker de å samle relevante metoder for fysiske tiltak innen forurenset grunn og utrede metodenes egnethet. De er imidlertid åpne for at GBAs medlemmer er med på å definere hvilken informasjon som gen grunneier har behov for og hvor det er huller i dag. De inviterer derfor sekretariatet til å ta med seg 3-4 representanter fra GBAs

11 medlemmer til et oppstartsmøte i mai hvor vi kan komme med ønsker og innspill. ECOark NAL NABU sendte i februar en søknad til Husbanken om finansiering av et prosjekt som skulle samle kost/nytte tall fra gjennomførte miljøtiltak i ulike prosjekter. Mye av datainnsamlingen skulle skje gjennom studentoppgaver ved NTNU, Arkitekthøyskolen og Ingeniørhøyskolen i Oslo. Informasjonen skulle så legges ut i databasen ECOark.no. GBA har sagt at vi kan bruke inntil 100 sekretariatstimer til dette prosjektet. Husbanken signaliserte først at de ville støtte prosjektet, men har nå fått kutt i sine bevilgninger og har derfor nå avslått søknaden. Sekretariatet mener dette er viktig prosjekt - både næringen og myndighetene etterspør eksempler med erfaringstall og kostnader for ulike tiltak. NABU NAL og GBA-sekretariatet vil derfor søke om økonomisk støtte til prosjektet hos det nye Miljøsekretariatet hos BAE-rådet. ECOmat (ikke GBA-prosjekt) Det er utviklet en 1.versjon av verktøy for miljøvurdering av bygningsprodukter. Verktøyet har foreløpig navnet ECOmat. Det er avtalt å bruke ECOmat i noen konkrete byggeprosjekter for å sikre tilfang på miljøvurderte produkter. Norsk Byggtjeneste er i gang med å programmere en dataversjon av verktøyet slik at de miljøvurderte produktene fortløpende kan legges inn i Byggtjenestens database ODA. Vi har som mål å ha minst 100 miljøvurderte produkter inne ODA innen nyttår. Innstilling: Styret tar prosjektstatusen til orientering. Erik A. Hammer/Katharina Bramslev/

12 til Styret i Grønn Bygg Allianse fra Katharina Th. Bramslev/ Erik A. Hammer kopi dato sak.nr. sak.nr Aktiviteter/seminarer Bygg Reis Deg 2005, seminar GBA v/ EAH har i samarbeidet med RIF, Enova og Byggforsk ansvaret for en av seminardagene på Bygg Reis Deg Programmet er ikke endelig ferdig, men arbeidet er nå i sluttfasen. Målgruppe Vi forutsetter at målgruppen består av praktikere både rådgivere, byggherrer og utførende. Dette gir en ramme for presentasjon av temaer om både på være operative og praktiske for gruppen. De skal ha noe igjen fra temadagen som de kan nytte direkte i sitt arbeide. Programtemaer Følgende programtemaer foreslåes; tema titel Ansv Tid Velkommen. Presentasjon av dagens program. 10 min Internasjonalis ering Energi Miljø Norge en del av verden - Utviklingen internasjonalt hvilken betydning har dette for oss i praksis. Hvilke nye rammebetingelser vil vi få? Hvilke muligheter ligger i nye rammebetingelse for å få gode energieffektive bygg energiberegninger energisertifikater Enova gir muligheter for flere å realisere energieffektivløsninger erfaringer og muligheter for dine prosjekter SH 20 min AGS 30 min AGS 30 min Pause 10 min Energibesparende bygg med optimalt inneklima EAH 20 hjelpemidler for bruk i idefase til bruksfase min Byggenæringen tar miljøansvar et Ingunn 20 samarbeidsprosjekt mellom myndighetene og Marton min næringen. Hvordan holde fokus på gode miljøløsninger. Miljøoppfølging - en del av den systematiske planlegging og gjennomføring av prosjekter MOP for ulike bygningstyper Riktige materialer til riktig bruk Materialvalg i bygg ny metode for utvelgelse av materialer EAH 20 min KTB 20 min Innstilling; Styret tar informasjonen om pågående aktiviteter til orientering /Erik A. Hammer

13 til Styret i Grønn Byggallianse fra Lars Ludvig Røed kopi Katharina Th. Bramslev, Erik A. Hammer dato sak.nr. sak.nr Kommunikasjonsstrategi Grønn Byggallianse Hvorfor kommunikasjon? Med GBA i ordinær drift er nettverkets aktiviteter og resultater velegnete og viktige å formidle til omverdenen. Ved å vektlegge kommunikasjon kan følgende oppnås: 1. Skape forståelse for miljøproblematikk og GBAs rolle/arbeid 2. Forbedre renommeet til medlemsbedriftene og GBA a. ved å understreke innovasjon, dvs. vilje og evne til nyskaping og utvikling hos/i medlemsbedriftene. b. ved å formidle at medlemsbedriftene føler samfunnsansvar 3. Et bedret renommé kan bidra til økt lønnsomhet for medlemmene. 4. Oppmerksomhet som kan bidra til utvidet medlemsgrunnlag/drift og større kjennskap til merkevaren GBA. Kommunisere med hvem? Informasjon har ulike mottagere. Følgende kan identifiseres som interessante for GBA: 1. Egne medlemmer ( internt ) 2. Bransjen (eiendom, meglere, entreprenører, arkitekter, leverandører) 3. Markedet/publikum. Dvs. boligkjøpere, fremtidige boligkjøpere, kommersielle leietagere, miljøengasjerte samt det trolig store flertall av nordmenn som i dag ikke ser på bygg- og eiendomsbransjen som en pådriver i miljøspørsmål. 4. Myndighetene. Departementer/etater som steller med byggebransjen og miljøspørsmål. Av disse vil gruppe 1, altså egne medlemmer, være den med trolig størst interesse for GBAinformasjon, selvsagt fordi informasjonen oppleves som nær og relevant i det daglige arbeid. Også gruppe 2, bransjen, må antas å ha en betydelig interesse for GBA-informasjon ut i fra de viktige kriteriene nærhet og likhet. Mange bransjeaktører er i (nesten) samme posisjon som GBAs medlemmer, og informasjonen kan derfor oppleves som interessant og relevant for disse. Konkurranseaspektet og nysgjerrighet på GBAs aktiviteter/utspill/resultater kan også telle. Den store gruppen markedet/publikum som i prinsippet omfatter alle voksne (lesende) personer i Norge, vil være den som også er vanskeligst å nå. Dels fordi miljøinteressen er vekslende i befolkningen (avhengig av alder, utdanning etc.), dels fordi sakene GBA særlig jobber med vil være faglig orienterte (interne) og dermed ofte lite interessante for et massepublikum. Men her finnes likevel klare muligheter: Boligen - og arbeidsplassen er blant de viktigste innslag i nordmenns liv, og miljøspørsmål knyttet særlig til boligen vil oppleves som relevante for mange, forutsatt at informasjonen ikke er for teknisk og fagtung. Energikostnader, gjenbruk, helsefarlige stoffer etc. har et solid potensial til å interessere brede grupper. Gruppe 4, myndighetene, vil være en enklere gruppe å arbeide med. Dels fordi ulike instanser klart har uttrykt ønske om en løpende kommunikasjon med GBA, dels fordi denne gruppen er lett å identifisere, oversiktlig og dermed lett å nå. Hvordan jobbe overfor de ulike gruppene? 1. Internt (egne medlemmer) - ordningen med medlemsmøter er i dag godt innarbeidet og vil fortsette. - e-post benyttes til beskjeder/innkallinger m.m. - nettsidene vil være et sentralt element. Tjenesten er nå rustet opp, og vil løpende presentere nyheter/fagstoff som antas å være relevant for GBA-medlemmene (og andre interesserte). Sidene oppdateres hver 14.dag. I tillegg finnes her en faglig infobank med alle møtereferater, seminarforedrag etc. Denne infobanken skal gjøres eksklusiv, dvs. med adgang kun for medlemmer. En ordning med passord er under utarbeidelse.

14 - Utarbeide Executive summary/lederinfo om aktuelle fagtemaer. Disse skal være kortfattede, konkrete infoskriv, målsettingen er rask faglig oppdatering av GBA-bedriftenes lederskikt. Pr. i dag er tre utgaver produsert. - Årsrapport/aktivitetsrapport. GBA har som et nettverk ingen plikt til å utarbeide årsrapporter. Det kan likevel være ønskelig å utarbeide aktivitetsrapporter for å synliggjøre og dokumentere arbeidet som er gjort. Dette kan være nyttig/interessant for både medlemmene og GBAs myndighetskontakter (se under). 2. Bransjen - kan først og fremst nås via fagpressen (Byggindustrien/bygg.no, Næringseiendom, Eiendomsnytt, Arkitektnytt etc.) - GBA bør initiere reportasjer/artikler i fagpressen. Dette gjøres ved hjelp av pressemeldinger, direkte mediekontakt eller ved å tilby egenprodusert stoff. Et viktig arbeid ligger i å identifisere og fremme de rette sakene, altså forslag som de nevnte redaksjoner finner interessante. Mediene bør generelt bistås med informasjon og tilrettelegging av reportasjer. 3. Markedet/publikum - kan nås via lokale, regionale og landsdekkende medier (radio/tv/presse/ukeblader/nettsteder) - på samme måte som overfor fagpressen bør GBA initiere reportasjer i disse mediene. Pressemeldinger, direkte kontakt og egenprodusert stoff (innlegg) er eksempler på arbeidsmåter. - både lokale og regionale medier viser i dag stor interesse for nye boligprosjekter, de er en viktig del av forbrukerjournalistikken. Men terskelen for miljørelaterte reportasjer vil trolig være høy, og medienes nyhetskriterier kan være vanskelige å oppfylle for aktører som GBA. Et budskap må ofte spisses, og det må derfor nedlegges arbeid i å finne og presentere de sakene som kan egne seg i medier utenfor fagmiljøene. (se også avsnitt under om informasjonsrådgivning) 4. Myndigheter - direkte kommunikasjon i form av møter, seminarer etc. - GBA vil dessuten markere sine synspunkter på faglige spørsmål i form av brev, høringsnotater m.m. - for å markere GBA som et langsiktig, troverdig fagmiljø og en viktig samtalepartner kan arbeid, innspill og resultater dokumenteres i aktivitetsrapporter/årsrapporter. GBA som mulig kommunikasjonssentral GBA kan etableres som en kommunikasjonssentral for også å bistå de enkelte medlemsbedriftene. GBA besitter i dag miljøkompetanse og har tilgang på kommunikasjonskompetanse (for å ivareta de ovennevnte punkter), altså de to nødvendige forutsetninger for et effektivt og faglig korrekt informasjonsarbeid. Ved behov vil GBA dermed være i stand til også å betjene de medlemsbedrifter som ønsker en ytterligere profilering på miljøsiden. Denne tjeneste vil i så fall betales av den enkelte bruker. En slik informasjonsrådgivning kan bestå av følgende elementer: a) bistand for å kartlegge/avdekke kommunikasjonsmuligheter (som ofte er lite synlige for aktørene selv) og hvordan utnytte disse best mulig. b) Mediekontakt (foreslå/initiere reportasjer overfor mediene, bistå dem med informasjon/tilrettelegging samt produsere stoff som kan tilbys mediene). c) Utarbeidelse av pressemeldinger/mediemateriell d) Utarbeide prosjektpresentasjoner (brosjyrer) e) Bistå med miljødelen i årsrapporten f) Medietrening (intervjuteknikk, hvordan journalister tenker/opptrer m.m.) g) Planlegge events Innstilling; Styret støtter arbeidet med kommunikasjonsstrategien som den her er lagt frem. Arbeidet gjøres innenfor budsjett, men avventer oppstart av dette arbeidet etter at MVAproblematikken er avklart /Lars Ludvig Røed/Erik A. Hammer

15 Til Styret i Grønn Bygg Allianse Fra Katharina Th. Bramslev Kopi Erik A. Hammer Dato sak.nr. sak.nr Startpakke for Integrert design Sekretariatet har samlet erfaring gjennom egne og andres prosjektet på hvordan et byggeeller rehabiliteringsprosjekt best kan rigges, for å lykkes med integrert design. Integrert design vil si en design- og prosjekteringsprosess, der de ulike fagene jobber tett sammen og utnytter hverandres kompetanse optimalt, i stedet for å jobbe parallelt, ofte i konflikt og i konkurranse med hverandre, med sub-optimale løsninger som resultat. Vi foreslår å samle denne erfaringen i en praktisk håndbok for medlemmene en perm med følgende innhold: Forslag til innholdsfortegnelse 1. Hvordan sette sammen et optimalt prosjektteam Stikkord: prekvalifisering, innhenting og evaluering av anbud, organisasjonsform 2. Viktige punkt i kontrakt med prosjekterende og entreprenører honorartype, krav til miljøkunnskaper/-sertifisering, ansvarsfordeling 3. Ideer til en oppstarts kick-off hvem bør delta, tema som bør diskuteres, rammen om møtet (felles studietur, weekend-samling, frokostmøte??) 4. Miljøplan og miljøoppfølgingsprogram (MOP) hva skal en Miljøplan og en MOP inneholde, hvordan implementere dokumentene i prosjektet, ansvarsfordeling mellom byggherre, prosjekterende og entreprenør 5. Eksempler på gode og dårlige løsninger eks på sub-optimale løsninger, gode og dårlige erfaringer, vanlige feil/ barrierer som gir dårlige løsninger og erfaringer fra smarte trekk som var vellykket 6. Viktige verktøy og kontakter henvisning til web-adresser og verktøy å bestille Vi foreslår å dele en slik perm fylt med innhold til hvert medlem på medlemsmøtet 9. juni. Permen følges av en CD-rom slik at medlemmene selv kan kopiere opp flere eksemplarer hvis de ønsker. Tanken er at en prosjektleder skal få denne permen på bordet når han går i gang med et nybygg- eller et større rehabiliteringsprosjekt / Katharina

16 Til Styret i Grønn Bygg Allianse Fra Erik A. Hammer Kopi Katharina Bramslev Dato sak.nr. sak.nr Årsberetning for Grønn Byggallianse eiendomsaktører vedtok på møte en prøveoppstart av Grønn Byggallianse. Det ble valgt et interimstyre som satt frem til stiftelsesmøte I perioden ble det holdt fem interimstyremøter og fire medlemsmøter. Det ble valgt et interimstyret bestående av adm.dir. Per Mortensen, Storebrand Eiendom AS viseadm.dir. Esben Madsen, Avantor AS dir. May Hølen Balkøy, Statsbygg adm.dir. Sverre Tiltnes, Skifte Eiendom AS (Forsvarsbygg) Grønn Byggallianse ble endelig stiftet på stiftelsesmøte Styret i Grønn Byggallianse har siden bestått av; adm.dir. Per Mortensen, Storebrand Eiendom AS (leder) viseadm.dir. Esben Madsen, Avantor ASA adm.dir. Sverre Tiltnes, Forsvarsbygg/Skifte adm.dir. Pål Berger, ROM Eiendomsutvikling adm.dir. Per Håvard Lindqvist, Linstow AS (vara) adm.dir. Olav Line, Steen & Strøm ASA (vara) Valgkomiteen har fra samme dato bestått av; Eiendomssjef Frank Sundborg, Vital Eiendom AS Teknisk dir. Nils Fredrik Skau, Entra Eiendom AS Det har vært avholdt to styremøter siden Grønn Byggallianse ble stiftet og to møter i dialoggruppene Medlemsmøtene Det har vært gjennomført totalt fra og ut 2004 syv medlemsmøter hvorav tre fra stiftelsen og ut året. Følgende temaer har vært behandlet på medlemsmøtene hos Grønn Byggallianse til nå; Utskifting av pcb-holdige kondensatorer i lysarmaturer Forurenset grunn Luftmengder i norske bygg Hva betyr implementering av EU-direktiv om energibruk i bygninger for våre næringsbygg? Miljøprogram / miljøregnskap Miljøriktig materialvalg - hvorfor og hvordan Life cycle costing (LCC) i byggeprosjekter praktisk nytte eller akademisk øvelse?

17 Seminarer/konferanser Seminarer som GBA enten har arrangert eller hvert medarrangør til; Forurenset grunn ( i samarbeide med SFT) Fremtidens bygg (Bygg Reis Deg, RIF, Enova SF) I tillegg til dette arrangerte Grønn Byggallianse i samarbeidet med Husbanken, Miljødepartementet og Enova SF en konferanse 19.oktober 2004 med tittel Morgendagens Eiendomsmarked. Konferansen tok opp sentrale temaer tilpasset eiendomsutviklere og eiere. Det deltok ca. 110 deltagere på konferansen. Prosjekter Følgende prosjekter er i gang/under oppstart både i regi av Grønn Byggallianse eller i samarbeide med Grønn Byggallianse PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer utfasing Forurenset grunn (SFT) ECO-ark (NAL NABU) Energibesparelse i bygg med optimalt inneklima (Riksantikvaren, BE, Enova SF) (under oppstart) Innstilling; Styret godkjenner årsberetningen for Grønn Byggallianse /Erik A. Hammer

18 0160 OSLO Møtereferat styremøte 05.02, onsdag til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Erik A. Hammer Katharina Bramslev Sverre Tiltnes Pål Berger varamedlemmer Per Håvard Lindqvist Olav Line firma Storebrand Eiendom Avantor hambra hambra Forsvarsbygg ROM Eiendomsutvikl. Linstow Eiendom Steen & Strøm mail/fax mail/fax mail/fax dato Referat fra styremøte Referatet ble godkjent Referat fra medlemsmøte Miljøkommunikasjon en spydspiss mot markedet Styret ønsker en orientering om de ulike miljøsertifiseringsordningene som finnes. Referatet ble godkjent Resultat 2004 Utkast til brev til Fylkesskattesjefen i Akershus fra KPMG vedr. MVA-registrering av GBA ble fremlagt på møte og besluttet sendt. Styret tar orienteringen til etterretning og ber om å bli fortløpende orientert om saken Økonomi pr Styret tar økonomirapporten til orientering Årsmøte i Grønn Byggallianse Da MVA-spørsmålet ikke er avklart, vil ikke regnskapet for 2004 bli revidert. Behandling av regnskap for foregående kalenderår kan således ikke bli gjort på årsmøte, men vi må ha et ekstraordinært årsmøte til høsten for å behandlet dette. Pga. mulig beskatning av overskudd i GBA bør det fremkomme i vedtektene at evt. ved oppløsning av GBA vil et evt. overskudd tilfalle formålet. Vedtektsendringen fremmes på årsmøte. Med disse merknadene gir styret sin tilslutning til de retningslinjer som gies i sakspapirene for årsmøte Konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Erfaring fra 2004 var at NAL ikke ga ut sine adresselister da de ikke var samarbeidspartner i konferansen. NAL gjøres som samarbeidspartner slik at dette løser seg i år. Deltagerprisen må reduseres til et nivå som er vanlig for seminarer/konferanser av denne art. Både kostnadssiden, utstilling og mulig tilskudd fra ulike instanser må vurderes. (Justert budsjett vedlegges dette referatet fra styremøte)

19 0160 OSLO Styret godkjenner skissen for konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 og ber sekretariat arbeide ut detaljert program og planer for konferansen ihht. dette grunnlaget Status på prosjekter KTB informerte om møte med SFT vedr. veileder Forurenset grunn. SFT gir kr ,00 til rådgiver for utarbeidelse av veilederen. Fire representanter fra GBA sitter i en arbeidsgruppe som styrer utformingen av veilederen. SFT har bedt om at GBA tar prosjektledelsen av arbeidet. Styret anbefaler at medlemmene + GBA dekker opp kostnadene til prosjektledelse i tråd med organisering av øvrige prosjekter som er i gang i GBA s regi. Styret tar informasjonen om pågående prosjekter til orientering Aktiviteter/seminarer Styret tar informasjonen om pågående aktiviteter/seminarer til orientering Kommunikasjonsstrategi Styret støtter kommunikasjonsstrategien som er beskrevet. Mer kostnader for dette arbeides innarbeides i budsjettet for Startspakke Integrert design Styret gir sin tilslutning til utarbeidelse av startpakke for Integrert design Aktuelle temaer medlemsmøter Energisertifikater/Inspeksjonsordninger vil bli lagt til neste medlemmøte torsdag den Selve forslag til utforming av disse ordningene vil bli lagt ut på høring i løpet av sommeren. Vi har løpende kontakt med NVE om dette. Styret tok orienteringen til etterretning Årsmelding Forslag til årsmelding ble fremlagt på møte. Styret ber om at prosjektene blir beskrevet kort i meldingen. Styret godkjente årsmeldingen med ovennevnte justering. Neste styremøte er onsdag den kl kl Sted vil vi komme tilbake til. Erik A. Hammer / Katharina Bramslev Vedlegg; Justert budsjett for Morgendagens Eiendommarked 2005

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer