Agenda til møte til styremøte Grønn Byggallianse Onsdag kl kl hos Avantor Nydalsveien 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21"

Transkript

1 0160 OSLO Agenda til møte til styremøte Grønn Byggallianse Onsdag kl kl hos Avantor Nydalsveien 21 til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Sverre Tiltnes Pål Berger varamedlemmer Per Håvard Lindqvist Olav Line Erik A. Hammer Katharina Bramslev firma Oslo Areal Avantor Forsvarsbygg ROM Eiendomsutvikl. mail/fax Linstow Eiendom Steen & Strøm hambra mail/fax mail/fax dato Agenda Referat fra styremøte Referat fra medlemsmøte Miljøkommunikasjon en spydspiss mot markedet Regnskap for Økonomi pr Årsmøte i GBA programpunkter ihht. vedtektene Konferansen Morgendagens Eiendomsmarked skisse til program - budsjett - samarbeidspartnere/medarrangører Status på prosjekter - Forurenset grunn - PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer - Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima - ECO-ark - ECOmat (materialdatabase) Aktiviteter/seminarer - Bygg Reis Deg 2005, seminar Kommunikasjonsstrategi Startpakke Integrert design Aktuelle temaer medlemsmøter (drøftes på møte) Eventuelt Erik A. Hammer/Katharina Bramslev

2 0160 OSLO Møtereferat sak nr styremøte 05.01, onsdag til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Pål Berger Erik A. Hammer Katharina Bramslev Sverre Titlnes varamedlemmer Per Håvard Lindqvist Olav Line firma Storebrand Eiendom Avantor ROM Eiendomsutvikl. mail/fax hambra mail/fax Forsvarsbygg mail/fax Linstow Eiendom Steen & Strøm dato Referat fra styremøte Referatet ble godkjent Referat fra medlemsmøte Referatet ble godkjent Resultat 2005 Styret tar regnskap for konferansen Morgendagens Eiendomsmarked og Grønn Byggallianse foreløpig til orientering og ber om at få fremlagt et revisorgodkjent regnskap til neste møte Økonomi pr Styret tar økonomirapporten til orientering Konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Styret går i utgangspunktet inn for en høstkonferanse i Endelig beslutning om gjennomføring av arrangementet gjøres når program, budsjett og finansiering foreligger. Økonomisk risiko ved arrangementet bør i størst mulig grad taes av medarrangørene Status på prosjekter Styret tar informasjonen om pågående prosjekter til orientering. Aktiviteter/seminarer Styret tar informasjonen om pågående aktiviteter/seminarer til orientering. Kommunikasjonsstrategi Styret ønsker å få seg forelagt en konkret kommunikasjonsstrategi for Grønn Byggallianse Temaer medlemsmøter Søppelsugeanlegg som Enovac/YIT, kan være et tema for et medlemsmøte. Styret tar informasjonen om mulige temaer til medlemsmøtene til orientering Eventuelt Det ble delt en liste hvor aktivitetene i Grønn Byggallianse er satt opp. Erik A. Hammer / Katharina Bramslev

3 Møtereferat Medlemsmøte nr 02/05 deltagere se vedlagte deltagerliste sak nr referent Erik A. Hammer Katharina Bramslev mail/fax møtested Entra Eiendom, Postbygget dato 17.mars 2005 Miljøkommunikasjon en spydspiss mot markedet Hva vil vi fortelle og til hvem? Ruger GBA på en gullgruve som ingen vet noe om? Lars-Ludvig Røed, journalist og rådgiver, innledet om miljøkommunikasjon altså at den i liten grad forekommer. Dette bør endres. Han pekte på at GBAmedlemmene, gjennom sitt daglige arbeid/engasjement, innehar et konkurransefortrinn som bør meddeles omverdenen fordi lavenergi, fravær av miljøgifter, gjenbruk, bilpool etc. ønskes av mange kunder. Når ordet miljø gis et konkret innhold, vekkes interessen i markedet. Vi må altså fortelle hvor flinke vi er, hva miljøsatsing betyr i folks hverdag. Dette vil bedre renomméet, øke troverdigheten og gi et bedre grunnlag for salg av de ulike produktene. GBA ruster nå opp sin mediestrategi (nye websider, utspill fagpresse/medier etc.), og sekretariatet vil heretter også være et ressurssenter som tilbyr medlemmene bistand med utadrettet miljøkommunikasjon. Dette vil omfatte vurdering av mediemuligheter/potensiale og arbeid med prosjektpresentasjoner, presseskriv, medieutspill, årsberetninger, selskapsprofil/rapportering, undersøkelser etc. Omfanget bestemmes og betales av den enkelte bruker Slik tenker vi og slik gjør vi det. Storebrand er prisbelønt for sin satsing på miljø, samfunnsansvar og informasjon. Elin Merete Myrmel-Johansen, Storebrand, fortalte at selskapet begynte med sin miljørapportering i Etterhvert er den utvidet til rapport om såkalt samfunnsansvar der miljø inngår. Miljødelen innebærer idag å holde orden i eget hus (energiforbruk, avfallshåndtering, resirkulering etc.) og i bygningsmassen til Storebrand Eiendom. Selv om miljø/samfunnsansvaret er vanskelig, at få andre i næringslivet følger opp og at det kan koste på kort sikt, medfører det en klar styrking av Storebrand som merkevare. Selskapet møter også de økte forventninger/krav til næringslivet på en positiv måte, og ikke minst støtter de ansatte opp om arbeidet med samfunnsansvar. Miljø- og samfunnsansvaret er idag en integrert del av Storebrand, og man ønsker samme engasjement hos underleverandører og i selskaper der det investeres. I spørreundersøkelser scorer samfunnsansvar høyest (74%) og er altså viktigste faktor for folks totalinntrykk av Storebrand. Tallet for miljøbevissthet er 58% Hva betyr miljøspørsmål for nordmenn? Hva vektlegger vi og hvordan handler vi? Erik Dalen, MMI/Univero, har via den store undersøkelsen Norsk Monitor i en årrekke fulgt utviklingen av ulike verdier/holdninger i den norske befolkningen. Året 1989 var et tidsskille for miljøbevisstheten: Etter en sterk stigning begynte den da å dale. Nordmenns frykt for alvorlige miljøproblemer (og deres ønske om øyblikkelige/drastiske tiltak) sank sterkt fram til 2001, for så å stige litt pånytt. Men samtidig har oppslutningen om hva jeg personlig kan gjøre for miljøet vært konstant, det samme har støtten til miljøvernorganisasjoner vært og synet på at

4 Møtereferat Medlemsmøte nr 02/05 miljøvern er viktig. I miljøspørsmålene fins et paradoks; det er ikke samsvar mellom folks kunnskaper og adferd store kunnskaper medfører ikke korrekt miljøadferd, noe som bør være en utfordring for våre miljømyndigheter. Norge har satset på å hindre adferdsmønstre, ikke utvikle holdninger (jfr. batteriinnsamling, effekt først oppnådd ved forbedret batteriproduksjon). Vi har nå fått en rekke slike problemfrie sektorer der forurensning nærmest er umulig, og folk oppfatter idag at vi kontrollerer miljøproblemene. Samtidig har Norge en fenomenal oppslutning om kildesortering etc. Vi kjøper oss fri fra dårlig miljøsamvittighet det er ingen grunn til å bekymre seg, tenker nordmenn ifølge Erik Dalen. Les mer om Norsk Monitor på Hva gjør de flinkeste rapportørene? Om miljørapportering og bedømmelse av resultatet. Sigve Aasebø, rådgiver i GRIP, (som årlig bedømmer og premierer miljø- og samfunnsrapportering innenfor mange bransjer) understreket at det finnes en rekke målgrupper for rapporteringen, bl.a. myndigheter, ansatte,eiere, kunder, naboer, miljøvernorganisasjoner. Eks.: Prosessindustriens Landsforening (PIL) fikk sitt miljøengasjement pga. svak søkning til bransjen fra studentene, profilen måtte endres. Norge har idag en sterk trend mot åpenhet. En rett til informasjon finnes i grunnloven, og vi har fått en miljøinformasjonslov. Det viktige i rapporteringen utad er å være målfokusert. Foretaksstrategien og profilen må integreres i den praktiske opptredenen. En endring er på gang, fra miljø til det bredere samfunnsansvar, det nytter ikke å være mester i miljø og droppe de sosiale forholdene. Viktig er det også å gjøre jobben først og snakke etterpå ikke omvendt. Litt for mange sier idag litt for mye fint. Og spør dine interesse/mål-grupper om hva de vil vite og lese! Fortell om gamle mål er nådd og hvilke nye mål som er satt opp. Tenk også hvilke kanaler som er mest effektive. Skal du nå kundene, kan det ikke satses på årsrapporten. I verket Global Reporting Initiative finnes gode føringer for prosess/innhold, og GRIP har en egen veileder i miljørapportering (kan bestilles hos GRIP). Dessuten arrangeres kurs Grønn Byggallianse medlemsinfo: * GBA har fått oppdaterte, re-designede websider. Kurs/seminarer/nyheter finnes på. GBA-medlemmene er spesielt invitert til fagseminaret Miljøløsninger i praksis i København april. * Kommunal- og regionaldepartementet har bevilget 1,5 mill. kr. til miljøsekretariatet for bygg-og anleggsnæringen, det skal holde til i Essendropsgt. 3 der RIF, BNL m.fl. har kontorer. GBA er tiltenkt en rådgiver- og samarbeidsrolle i sekretariatet. Neste medlemsmøte (nr3/05) blir torsdag 9. juni 2005 kl til kl Temaet vil være EUs energidirektiv/energisertifisering hva kreves?. Vi kommer tilbake med detaljert program og sted senere, men hold av dagen. Referat og foiler vil bli lagt ut på Katharina Bramslev/Erik A. Hammer

5 til Styret i Grønn Bygg Allianse fra Erik A. Hammer kopi Katharina Th. Bramslev dato sak.nr. sak.nr Resultat 2004 Morgendagens Eiendomsmarked 2004 Konferansen er nå gjort opp. Congresss Conference har sent oss sluttoppgjøret og Husbanken har betalt inn sitt bidrag. Grønn Byggallianse Årsregnskap for Grønn Byggallianse gir et totaloverskudd på kr ,00. Vi har utestående fordringer pr på medlemskontingenten for Bergen Boligbyggelag kr ,00. Bergen Boligbyggelag er purret opp flere ganger og lover nå å bringe saken i orden. Det kan nevnes at de har betalt kontingenten for Totalt MVA å betale for 2004 er kr 4.498,00. Overskuddet fra 2004 overføres til Styret ba om ved sist styremøte om at vi fikk revisor til å gå igjennom regnskapet og revisorgodkjenne dette. Dette arbeidet er stoppet opp pga. MVA-registrering av Grønn Byggallianse. MVA-registrering Sekretariatet har i utgangspunktet vært sikre på at Grønn Byggallianse ble godkjent for MVAregistrering. Dette har tidligere vært drøftet med revisor Øyvin Bertntzen i Revisjonskontoret AS i forbindelse med valg av selskapsform. Det ble sendt et brev til Akershus Fylkesskattekontor om å bli registrert og vi fikk et avslag i brev av Undertegnede har senere vært i møte med Fylkesskattekontoret hvor vi ikke fikk løst saken, men ble bedt om å komme med en ny forespørsel om MVA-registrering. Etter samtale med styreleder Per Mortensen og senere styremedlem Esben Madsen kontaktet vi Oddbjørn Kjøpsvik i KPMG. Han vil se på saken og oversende et brev på vegne av Grønn Byggallianse med begrunnelse for registrering i MVA-manntallet. Vi har fremdeles tro på at registrering kan bli gjort. Kostnadene for dette arbeidet vil beløpe seg til ca. kr ,00 inkl. MVA. Får vi gjennomslag for anken vil vi få kostnaden refundert. Konsekvensene for at vi ikke skulle bli registrert er at vi ikke kan ta MVA på medlemskontingenten og samtidig ikke er fradragsberettiget for inngående MVA. For 2004 kan dette bety at vi må betale samlet tilbake MVA som er lagt på medlemsavgiften for Dette beløper seg til kr ,-. Ser vi da på resultatet for 2004 vil dette være (til orientering) overskudd ihht. regnskap kr ,00 - MVA kr ,00 Underskudd kr ,00 Vi vil orientere ytterligere om dette på møte. Innstilling; Styret tar orienteringen til etterretning og ber om å bli fortløpende orientert om saken. Erik A. Hammer/ Vedlegg; Resultat og balanse for 2004

6 til Styret i Grønn Bygg Allianse fra Erik A. Hammer kopi Katharina Th. Bramslev dato sak.nr. sak.nr Økonomi pr Medlemmer Pr har vi 13 medlemmer. Følgende har ikke betalt kontingent ROM Eiendomsutvikling samt at OBOS ikke har betalt MVA Dette skyldes at vi ennå ikke har fått registrert oss i avgiftsmanntallet. Saken pågår og sekretariatet følger opp. Når registreringen er gjort vil vi purre på det resterende av medlemskontingenten. Totalt utgjør dette kr ,00 inkl. MVA. Innbetaling av kontingent for Bergen og Omegn boligbyggelag er ikke gjort for Dette utgjør kr ,00 inkl. MVA. Ved innbetaling av alle medlemmene utgjør dette kr ,00 + MVA kr ,00, totalt er dette kr ,00. Påløpte kostnader eks. MVA Det er fra sekretariatet nedlagt 609 timer à kr. 750, dvs. kr ,00 eks. MVA Utlegg til web. informasjon mm ,90 eks. MVA Totale utgifter pr er kr ,90 eks. MVA Ihht. budsjett gjenstår det kr ,10 eks. MVA. Dvs. ca.kr ,- pr. mnd. eks. MVA. Dette er ihht. budsjett og aktiviteter planlagt for året. Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Det er påløpt pr kr ,00 eks. MVA for konferansen. Dette er foreløpig dekket over Grønn Byggallianses medlemskontor. Påløpende kostnader til konferansen som dekkes gjennom Grønn Byggallianse sin medlemskonto vil tilbakeført denne etter konferansen (se sak ) MVA Etter anbefaling fra styreleder har vi nyttet advokatfirma KPMG v/ advokat Oddgeir Kjørsvik til å følge opp saken vedr MVA-registrering. Det har pr. i dag ikke innkommet svar fra Akershus fylkesskattekontor og saken purres. Slik vi forstår saken vil vi med stor sannsynlighet bli registrert. Innstilling; Styret tar økonomirapporten til orientering. Erik A. Hammer/ Vedlegg; Exel-regnark budsjett/regnskapsoversikt

7 til Styret i Grønn Bygg Allianse fra Erik A. Hammer kopi Katharina Th. Bramslev dato sak.nr. sak.nr Årsmøte i Grønn Byggallianse Årsmøte er lagt til medlemsmøte Her skal følgende saker behandles ihht. vedtektene; 1. velge møteleder 2. velge to representanter som skal skrive og undertegne protokollen sammen med møtelederen. 3. behandle styrets beretning og regnskap for foregående kalenderår. 4. velge revisor 5. behandle hovedlinjene for alliansens virksomhet og retningsgivende budsjett for kommende kalenderår. 6. fastsette egen medlemskontingent. 7. velge leder, nestleder, to til tre medlemmer og to varamedlemmer til styret. 8. velge valgkomité med to til tre medlemmer. 9. behandle innsendte forslag og andre saker etter styrets innstilling Behandle styrets beretning og regnskap fra foregående kalenderår Vi viser til sak og drøfter på styremøte hvordan vi griper saken fatt. Underlag for styrets beretning fremlegges på styremøte. Velge revisor Sekretariatet anbefaler at vi engasjerer revisor Øivin Berntzen i Revisorkontoret AS som vår revisor. Behandle hovedlinjene for alliansens virksomhet og retningsgivende budsjett for kommende kalenderår Handlingsplanen for 2005 ligger til grunn for det arbeidet som gjennomføres i Her fremkommer også budsjett for Fastsette egen medlemskontingent Sekretariatet er av den mening at medlemskontingenten forblir det samme for Dette er avhengig av om vi blir MVA-registrert. Vi vil derfor anbefale at man kom tilbake til dette når svar fra Akershus Fylkesskattekontor foreligger. Velge leder, nestleder, to til tre medlemmer og to varamedlemmer til styret. Valgkomiteen som består av tekn.sjef Nils Fredrik Skau i Entra Eiendom AS og eiendomssjef Frank Sundborg i Vital Eiendom AS er i gang med sitt arbeid og vil komme med en innstilling i forbindelse med egen innkalling til årsmøte. Velge valgkomité med to til tre medlemmer. Vi anbefaler at valgkomiteen blir sittende et år til. Innstilling; Styret gir sin tilslutning til de retningslinjer som her gies for årsmøte. Erik A. Hammer/

8 til Styret i Grønn Byggallianse fra Katharina Th. Bramslev, Erik A. Hammer kopi dato sak.nr. sak.nr Konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Vi foreslår at konferansen gjøres så matnyttig som mulig, og presenterer en bred vifte av konkrete eksempler på tiltak innen ulike temaer. Vi har fått en del innspill fra våre medlemmer på tiltak de ønsker å få vite mer om bl.a. bil-pool og avfallsugeanlegg, og vi tror at konferansen kan være godt egnet til en presentasjon av slike. Vi tenkte opprinnelig å kun ha ett seminar, dvs ingen parallelle seanser, men foreslår nå likevel å splitte noe av dagen opp i en del for prosjektering og en del for forvaltning/drift. Noen av medlemmene driver kun forvaltning og det er viktig å ta opp temaer som er aktuelle for disse også. Tidspunkt Konferansen er tenkt i uke 43. ( ). Vi er i gang med å undersøke hvilke andre arrangementer som er på den tiden slik at vi ikke kolliderer med evt. disse. Sted Det vurderes flere aktuelle steder i Oslo sentrum. Vi vil komme tilbake til disse. Samarbeidspartnere Etter konferansen I fjor fikk vi klare tilbakemeldinger fra Enova SF og Husbanken, at de gjerne ville være samarbeidspartnere for en ny konferanse neste år. Den gruppering som Grønn Byggallianse representer er viktige målgrupper for begge disse aktørene. Vi har derfor underhånden gjort de oppmerksomme på at vi vil komme tilbake med et konferanseopplegg som vi her presenterer for styret. Arrangør Vi anbefaler at vi engasjerer en sekretær som tar seg påmeldinger og utsendelser. Vi har allerede vært i kontakt med en aktuell person. I fjor laget vi på forhånd vårt eget påmeldingssystem pr. mail, men valgte da å benytte Congress Conference sitt av flere grunner. Vi mener at det systemet vi utviklet er bra nok og bedre enn det Congress Conference brukte og anbefaler således at vårt system blir benyttet til påmeldingen. Budsjett Vårt mål økonomisk er ikke å gå underskudd. Vi har derfor som skrevet over, laget en enklere konferanse med kun to parallellseksjoner. I utgangspunktet regner vi med en total deltagelse på 100 betalende personer, hvorav 60 % er medlemmer av GBA og resterende 40% ikke er det. Med en deltagerpris inkl. lunsj på kr ,00 for medlemmer og kr ,00 for ikke medlemmer, vil vi komme ut i ca. 0 på konferansen. Vi har vedlagt en følsomhetsanalyse med budsjettall som viser resultatet med 75, 100, 150, 175, 200 og 250 deltagere til orientering. Vi har ikke lagt inn en utstillingsdel. Skulle vi gjøre dette kan 10 utstillere kunne gi oss et netto overskudd på utstillingsdelen å kr ,00. Utstillingsplassen er stipulert til en kostnad på kr ,00 for utstiller. Innstilling; Styret godkjenner skissen for konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 og ber sekretariat arbeide ut detaljert program og planer for konferansen ihht. dette grunnlaget /Katharina Th. Bramslev/Erik A. Hammer

9 Forslag til program Velkommen v/ GBAs nye styreleder Nytt fra Enova (de velger selv tittel) v/ dir. Eli Arnstad Nytt fra Husbanken (de velger selv tittel) v/ dir. Alv Sørland? Kaffe og deling i to grupper FOR DEG SOM SKAL BYGGE NYTT Møteleder Katharina Th. Bramslev (ABC for en vellykket prosjekterings- og byggeprosess v/ Terje Gilje, BOB/ Bente Næss, Rembra) Design for effektiv energibruk v/ Torben Esbensen, Esbensen Rådg.ing.AS eller Matthias Schuler, Transsolar Lunsj Kost/nytte for ulike typer solskjerming v/ siv.ing. Ida Bryn, Erichsen og Horgen (Fordeler/ulemper ved ulike fasadematerialer v/ xx) Materialvalgsdatabase forenkler miljøvurderingene v/ NCC? Avfallsugeanlegg noe å satse på? v/ xx Bil-pool tiltak for å redusere parkeringsbehov v/xx Innlegg i ( ) kan tas ut hvis programmet syns for stramt - nå 7 innlegg på 3 timer og 45 min FOR DEG SOM HAR EN BYGNINGSMASSE Å DRIFTE Møteleder Erik A. Hammer Energieffektivitet i bygg Enova bygningsnettverk praktisk nytte og resultat v/øyvind Hartvedt, Linstow Eiendom Hvordan senke effekttopper og derved mindre strømregning v/xxx, TechPartner Lunsj Riktig renhold et must for godt inneklima og samtidig penger å spare v/xxxx, Forsvarsbygg eller Steinar Klubben Nilsen, Byggforsk Miljøindikatorer for miljøbeviste eiendomsforvaltere skal vi benchmarke? v/ Nils Fredrik Skau, Entra Eiendom AS Kan vi bruke og hvorfor? v/eirik Werner, Miljøvernforbundet Finnes det flere farlige materialer i vår bygningsmasse? v/håkon Oen SFT Serviceavtaler god service, godt miljø og sikkerhet v/xxxx Kaffe og samling i plenum Fordeling av kostnader mellom utleier og leietaker en barriere for miljøriktige investeringer? Diskusjon mellom utleier Esben Madsen, Avantor og innleiemegler Anne Bruun Olsen, DTZ Realkapital Byggebransjens nye miljøsekretariat hva skal skje her? v/ Ingunn Marton. Panel m NABU, GRIP, GBA, Statsbygg??? Oppsummering Middag Vedlegg; Budsjett

10 Til Styret i Grønn Bygg Allianse Fra Katharina Th. Bramslev, Erik A. Hammer Kopi Dato sak.nr. sak.nr Status prosjekter PCB-holdige lysarmaturer Det ble holdt et oppfølgingsmøte med gruppen hvor også Håkon Oen fra SFT var tilstede. SFT og fylkesmennenes miljøvernavdeling har hatt en omfattende kontrollaksjon i uke Det ble gjennomført over 300 kontroller over hele landet. En god del fikk advarsel i denne omgang. De av våre medlemmer som ble kontrollert fikk ingen merknader. Oen var fornøyd med det arbeidet vi hadde gjort i gruppen. ROM/NSB Eiendom oversendte til SFT sin handlingsplan og rutiner i forbindelse med utskifting av pcb-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Oen opplyste at man ville benytte samme konsentrerte kontroller av ulike stoffer som er ulovlige i markede. Dette gjelder bla. CCA impregnerte materialer og bromerte flammehemmere. Sekretariatet vil komme tilbake til de stoffer som er særlig fokusert av SFT. Luftmengder i Norske bygg / Energibesparelse i bygg med optimalt inneklima Søknaden til Enova SF er ennå ikke besvart. Sekretariatet har nå tatt direkte kontakt med adm.dir. Eli Arnstad i Enova SF. Hun lovet å se på saken slik at vi kan få et svar på søknaden. Vi vil komme tilbake straks Enova SF har gitt oss et svar. Samarbeidsprosjekt innen Forurenset grunn Vi har purret opp SFTs invitasjon til samarbeid om Forurenset grunn. Tilbakemeldingen er: Når det gjelder ny norsk standard for prøvetaking, som erstatning for SFT veileder 91:01, ligger ansvaret nå hos Standard Norge. De planlegger første referansegruppemøte medio juni. GBA vil da bli invitert. SFT ønsker å oppdatere risikoveileder fra -99 (veiledning 99:01 A og B) og saksbehandlerveileder fra -95 (rapport 95:09). Trolig vil disse slås sammen til en veileder. SFT ønsker å bruke samme referansegruppe som Standard Norge setter sammen for prosjektet over og som GBA skal bli med i. SFT har satt av midler til en veileder/rapport med målgruppe grunneiere. Her ønsker de å samle relevante metoder for fysiske tiltak innen forurenset grunn og utrede metodenes egnethet. De er imidlertid åpne for at GBAs medlemmer er med på å definere hvilken informasjon som gen grunneier har behov for og hvor det er huller i dag. De inviterer derfor sekretariatet til å ta med seg 3-4 representanter fra GBAs

11 medlemmer til et oppstartsmøte i mai hvor vi kan komme med ønsker og innspill. ECOark NAL NABU sendte i februar en søknad til Husbanken om finansiering av et prosjekt som skulle samle kost/nytte tall fra gjennomførte miljøtiltak i ulike prosjekter. Mye av datainnsamlingen skulle skje gjennom studentoppgaver ved NTNU, Arkitekthøyskolen og Ingeniørhøyskolen i Oslo. Informasjonen skulle så legges ut i databasen ECOark.no. GBA har sagt at vi kan bruke inntil 100 sekretariatstimer til dette prosjektet. Husbanken signaliserte først at de ville støtte prosjektet, men har nå fått kutt i sine bevilgninger og har derfor nå avslått søknaden. Sekretariatet mener dette er viktig prosjekt - både næringen og myndighetene etterspør eksempler med erfaringstall og kostnader for ulike tiltak. NABU NAL og GBA-sekretariatet vil derfor søke om økonomisk støtte til prosjektet hos det nye Miljøsekretariatet hos BAE-rådet. ECOmat (ikke GBA-prosjekt) Det er utviklet en 1.versjon av verktøy for miljøvurdering av bygningsprodukter. Verktøyet har foreløpig navnet ECOmat. Det er avtalt å bruke ECOmat i noen konkrete byggeprosjekter for å sikre tilfang på miljøvurderte produkter. Norsk Byggtjeneste er i gang med å programmere en dataversjon av verktøyet slik at de miljøvurderte produktene fortløpende kan legges inn i Byggtjenestens database ODA. Vi har som mål å ha minst 100 miljøvurderte produkter inne ODA innen nyttår. Innstilling: Styret tar prosjektstatusen til orientering. Erik A. Hammer/Katharina Bramslev/

12 til Styret i Grønn Bygg Allianse fra Katharina Th. Bramslev/ Erik A. Hammer kopi dato sak.nr. sak.nr Aktiviteter/seminarer Bygg Reis Deg 2005, seminar GBA v/ EAH har i samarbeidet med RIF, Enova og Byggforsk ansvaret for en av seminardagene på Bygg Reis Deg Programmet er ikke endelig ferdig, men arbeidet er nå i sluttfasen. Målgruppe Vi forutsetter at målgruppen består av praktikere både rådgivere, byggherrer og utførende. Dette gir en ramme for presentasjon av temaer om både på være operative og praktiske for gruppen. De skal ha noe igjen fra temadagen som de kan nytte direkte i sitt arbeide. Programtemaer Følgende programtemaer foreslåes; tema titel Ansv Tid Velkommen. Presentasjon av dagens program. 10 min Internasjonalis ering Energi Miljø Norge en del av verden - Utviklingen internasjonalt hvilken betydning har dette for oss i praksis. Hvilke nye rammebetingelser vil vi få? Hvilke muligheter ligger i nye rammebetingelse for å få gode energieffektive bygg energiberegninger energisertifikater Enova gir muligheter for flere å realisere energieffektivløsninger erfaringer og muligheter for dine prosjekter SH 20 min AGS 30 min AGS 30 min Pause 10 min Energibesparende bygg med optimalt inneklima EAH 20 hjelpemidler for bruk i idefase til bruksfase min Byggenæringen tar miljøansvar et Ingunn 20 samarbeidsprosjekt mellom myndighetene og Marton min næringen. Hvordan holde fokus på gode miljøløsninger. Miljøoppfølging - en del av den systematiske planlegging og gjennomføring av prosjekter MOP for ulike bygningstyper Riktige materialer til riktig bruk Materialvalg i bygg ny metode for utvelgelse av materialer EAH 20 min KTB 20 min Innstilling; Styret tar informasjonen om pågående aktiviteter til orientering /Erik A. Hammer

13 til Styret i Grønn Byggallianse fra Lars Ludvig Røed kopi Katharina Th. Bramslev, Erik A. Hammer dato sak.nr. sak.nr Kommunikasjonsstrategi Grønn Byggallianse Hvorfor kommunikasjon? Med GBA i ordinær drift er nettverkets aktiviteter og resultater velegnete og viktige å formidle til omverdenen. Ved å vektlegge kommunikasjon kan følgende oppnås: 1. Skape forståelse for miljøproblematikk og GBAs rolle/arbeid 2. Forbedre renommeet til medlemsbedriftene og GBA a. ved å understreke innovasjon, dvs. vilje og evne til nyskaping og utvikling hos/i medlemsbedriftene. b. ved å formidle at medlemsbedriftene føler samfunnsansvar 3. Et bedret renommé kan bidra til økt lønnsomhet for medlemmene. 4. Oppmerksomhet som kan bidra til utvidet medlemsgrunnlag/drift og større kjennskap til merkevaren GBA. Kommunisere med hvem? Informasjon har ulike mottagere. Følgende kan identifiseres som interessante for GBA: 1. Egne medlemmer ( internt ) 2. Bransjen (eiendom, meglere, entreprenører, arkitekter, leverandører) 3. Markedet/publikum. Dvs. boligkjøpere, fremtidige boligkjøpere, kommersielle leietagere, miljøengasjerte samt det trolig store flertall av nordmenn som i dag ikke ser på bygg- og eiendomsbransjen som en pådriver i miljøspørsmål. 4. Myndighetene. Departementer/etater som steller med byggebransjen og miljøspørsmål. Av disse vil gruppe 1, altså egne medlemmer, være den med trolig størst interesse for GBAinformasjon, selvsagt fordi informasjonen oppleves som nær og relevant i det daglige arbeid. Også gruppe 2, bransjen, må antas å ha en betydelig interesse for GBA-informasjon ut i fra de viktige kriteriene nærhet og likhet. Mange bransjeaktører er i (nesten) samme posisjon som GBAs medlemmer, og informasjonen kan derfor oppleves som interessant og relevant for disse. Konkurranseaspektet og nysgjerrighet på GBAs aktiviteter/utspill/resultater kan også telle. Den store gruppen markedet/publikum som i prinsippet omfatter alle voksne (lesende) personer i Norge, vil være den som også er vanskeligst å nå. Dels fordi miljøinteressen er vekslende i befolkningen (avhengig av alder, utdanning etc.), dels fordi sakene GBA særlig jobber med vil være faglig orienterte (interne) og dermed ofte lite interessante for et massepublikum. Men her finnes likevel klare muligheter: Boligen - og arbeidsplassen er blant de viktigste innslag i nordmenns liv, og miljøspørsmål knyttet særlig til boligen vil oppleves som relevante for mange, forutsatt at informasjonen ikke er for teknisk og fagtung. Energikostnader, gjenbruk, helsefarlige stoffer etc. har et solid potensial til å interessere brede grupper. Gruppe 4, myndighetene, vil være en enklere gruppe å arbeide med. Dels fordi ulike instanser klart har uttrykt ønske om en løpende kommunikasjon med GBA, dels fordi denne gruppen er lett å identifisere, oversiktlig og dermed lett å nå. Hvordan jobbe overfor de ulike gruppene? 1. Internt (egne medlemmer) - ordningen med medlemsmøter er i dag godt innarbeidet og vil fortsette. - e-post benyttes til beskjeder/innkallinger m.m. - nettsidene vil være et sentralt element. Tjenesten er nå rustet opp, og vil løpende presentere nyheter/fagstoff som antas å være relevant for GBA-medlemmene (og andre interesserte). Sidene oppdateres hver 14.dag. I tillegg finnes her en faglig infobank med alle møtereferater, seminarforedrag etc. Denne infobanken skal gjøres eksklusiv, dvs. med adgang kun for medlemmer. En ordning med passord er under utarbeidelse.

14 - Utarbeide Executive summary/lederinfo om aktuelle fagtemaer. Disse skal være kortfattede, konkrete infoskriv, målsettingen er rask faglig oppdatering av GBA-bedriftenes lederskikt. Pr. i dag er tre utgaver produsert. - Årsrapport/aktivitetsrapport. GBA har som et nettverk ingen plikt til å utarbeide årsrapporter. Det kan likevel være ønskelig å utarbeide aktivitetsrapporter for å synliggjøre og dokumentere arbeidet som er gjort. Dette kan være nyttig/interessant for både medlemmene og GBAs myndighetskontakter (se under). 2. Bransjen - kan først og fremst nås via fagpressen (Byggindustrien/bygg.no, Næringseiendom, Eiendomsnytt, Arkitektnytt etc.) - GBA bør initiere reportasjer/artikler i fagpressen. Dette gjøres ved hjelp av pressemeldinger, direkte mediekontakt eller ved å tilby egenprodusert stoff. Et viktig arbeid ligger i å identifisere og fremme de rette sakene, altså forslag som de nevnte redaksjoner finner interessante. Mediene bør generelt bistås med informasjon og tilrettelegging av reportasjer. 3. Markedet/publikum - kan nås via lokale, regionale og landsdekkende medier (radio/tv/presse/ukeblader/nettsteder) - på samme måte som overfor fagpressen bør GBA initiere reportasjer i disse mediene. Pressemeldinger, direkte kontakt og egenprodusert stoff (innlegg) er eksempler på arbeidsmåter. - både lokale og regionale medier viser i dag stor interesse for nye boligprosjekter, de er en viktig del av forbrukerjournalistikken. Men terskelen for miljørelaterte reportasjer vil trolig være høy, og medienes nyhetskriterier kan være vanskelige å oppfylle for aktører som GBA. Et budskap må ofte spisses, og det må derfor nedlegges arbeid i å finne og presentere de sakene som kan egne seg i medier utenfor fagmiljøene. (se også avsnitt under om informasjonsrådgivning) 4. Myndigheter - direkte kommunikasjon i form av møter, seminarer etc. - GBA vil dessuten markere sine synspunkter på faglige spørsmål i form av brev, høringsnotater m.m. - for å markere GBA som et langsiktig, troverdig fagmiljø og en viktig samtalepartner kan arbeid, innspill og resultater dokumenteres i aktivitetsrapporter/årsrapporter. GBA som mulig kommunikasjonssentral GBA kan etableres som en kommunikasjonssentral for også å bistå de enkelte medlemsbedriftene. GBA besitter i dag miljøkompetanse og har tilgang på kommunikasjonskompetanse (for å ivareta de ovennevnte punkter), altså de to nødvendige forutsetninger for et effektivt og faglig korrekt informasjonsarbeid. Ved behov vil GBA dermed være i stand til også å betjene de medlemsbedrifter som ønsker en ytterligere profilering på miljøsiden. Denne tjeneste vil i så fall betales av den enkelte bruker. En slik informasjonsrådgivning kan bestå av følgende elementer: a) bistand for å kartlegge/avdekke kommunikasjonsmuligheter (som ofte er lite synlige for aktørene selv) og hvordan utnytte disse best mulig. b) Mediekontakt (foreslå/initiere reportasjer overfor mediene, bistå dem med informasjon/tilrettelegging samt produsere stoff som kan tilbys mediene). c) Utarbeidelse av pressemeldinger/mediemateriell d) Utarbeide prosjektpresentasjoner (brosjyrer) e) Bistå med miljødelen i årsrapporten f) Medietrening (intervjuteknikk, hvordan journalister tenker/opptrer m.m.) g) Planlegge events Innstilling; Styret støtter arbeidet med kommunikasjonsstrategien som den her er lagt frem. Arbeidet gjøres innenfor budsjett, men avventer oppstart av dette arbeidet etter at MVAproblematikken er avklart /Lars Ludvig Røed/Erik A. Hammer

15 Til Styret i Grønn Bygg Allianse Fra Katharina Th. Bramslev Kopi Erik A. Hammer Dato sak.nr. sak.nr Startpakke for Integrert design Sekretariatet har samlet erfaring gjennom egne og andres prosjektet på hvordan et byggeeller rehabiliteringsprosjekt best kan rigges, for å lykkes med integrert design. Integrert design vil si en design- og prosjekteringsprosess, der de ulike fagene jobber tett sammen og utnytter hverandres kompetanse optimalt, i stedet for å jobbe parallelt, ofte i konflikt og i konkurranse med hverandre, med sub-optimale løsninger som resultat. Vi foreslår å samle denne erfaringen i en praktisk håndbok for medlemmene en perm med følgende innhold: Forslag til innholdsfortegnelse 1. Hvordan sette sammen et optimalt prosjektteam Stikkord: prekvalifisering, innhenting og evaluering av anbud, organisasjonsform 2. Viktige punkt i kontrakt med prosjekterende og entreprenører honorartype, krav til miljøkunnskaper/-sertifisering, ansvarsfordeling 3. Ideer til en oppstarts kick-off hvem bør delta, tema som bør diskuteres, rammen om møtet (felles studietur, weekend-samling, frokostmøte??) 4. Miljøplan og miljøoppfølgingsprogram (MOP) hva skal en Miljøplan og en MOP inneholde, hvordan implementere dokumentene i prosjektet, ansvarsfordeling mellom byggherre, prosjekterende og entreprenør 5. Eksempler på gode og dårlige løsninger eks på sub-optimale løsninger, gode og dårlige erfaringer, vanlige feil/ barrierer som gir dårlige løsninger og erfaringer fra smarte trekk som var vellykket 6. Viktige verktøy og kontakter henvisning til web-adresser og verktøy å bestille Vi foreslår å dele en slik perm fylt med innhold til hvert medlem på medlemsmøtet 9. juni. Permen følges av en CD-rom slik at medlemmene selv kan kopiere opp flere eksemplarer hvis de ønsker. Tanken er at en prosjektleder skal få denne permen på bordet når han går i gang med et nybygg- eller et større rehabiliteringsprosjekt / Katharina

16 Til Styret i Grønn Bygg Allianse Fra Erik A. Hammer Kopi Katharina Bramslev Dato sak.nr. sak.nr Årsberetning for Grønn Byggallianse eiendomsaktører vedtok på møte en prøveoppstart av Grønn Byggallianse. Det ble valgt et interimstyre som satt frem til stiftelsesmøte I perioden ble det holdt fem interimstyremøter og fire medlemsmøter. Det ble valgt et interimstyret bestående av adm.dir. Per Mortensen, Storebrand Eiendom AS viseadm.dir. Esben Madsen, Avantor AS dir. May Hølen Balkøy, Statsbygg adm.dir. Sverre Tiltnes, Skifte Eiendom AS (Forsvarsbygg) Grønn Byggallianse ble endelig stiftet på stiftelsesmøte Styret i Grønn Byggallianse har siden bestått av; adm.dir. Per Mortensen, Storebrand Eiendom AS (leder) viseadm.dir. Esben Madsen, Avantor ASA adm.dir. Sverre Tiltnes, Forsvarsbygg/Skifte adm.dir. Pål Berger, ROM Eiendomsutvikling adm.dir. Per Håvard Lindqvist, Linstow AS (vara) adm.dir. Olav Line, Steen & Strøm ASA (vara) Valgkomiteen har fra samme dato bestått av; Eiendomssjef Frank Sundborg, Vital Eiendom AS Teknisk dir. Nils Fredrik Skau, Entra Eiendom AS Det har vært avholdt to styremøter siden Grønn Byggallianse ble stiftet og to møter i dialoggruppene Medlemsmøtene Det har vært gjennomført totalt fra og ut 2004 syv medlemsmøter hvorav tre fra stiftelsen og ut året. Følgende temaer har vært behandlet på medlemsmøtene hos Grønn Byggallianse til nå; Utskifting av pcb-holdige kondensatorer i lysarmaturer Forurenset grunn Luftmengder i norske bygg Hva betyr implementering av EU-direktiv om energibruk i bygninger for våre næringsbygg? Miljøprogram / miljøregnskap Miljøriktig materialvalg - hvorfor og hvordan Life cycle costing (LCC) i byggeprosjekter praktisk nytte eller akademisk øvelse?

17 Seminarer/konferanser Seminarer som GBA enten har arrangert eller hvert medarrangør til; Forurenset grunn ( i samarbeide med SFT) Fremtidens bygg (Bygg Reis Deg, RIF, Enova SF) I tillegg til dette arrangerte Grønn Byggallianse i samarbeidet med Husbanken, Miljødepartementet og Enova SF en konferanse 19.oktober 2004 med tittel Morgendagens Eiendomsmarked. Konferansen tok opp sentrale temaer tilpasset eiendomsutviklere og eiere. Det deltok ca. 110 deltagere på konferansen. Prosjekter Følgende prosjekter er i gang/under oppstart både i regi av Grønn Byggallianse eller i samarbeide med Grønn Byggallianse PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer utfasing Forurenset grunn (SFT) ECO-ark (NAL NABU) Energibesparelse i bygg med optimalt inneklima (Riksantikvaren, BE, Enova SF) (under oppstart) Innstilling; Styret godkjenner årsberetningen for Grønn Byggallianse /Erik A. Hammer

18 0160 OSLO Møtereferat styremøte 05.02, onsdag til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Erik A. Hammer Katharina Bramslev Sverre Tiltnes Pål Berger varamedlemmer Per Håvard Lindqvist Olav Line firma Storebrand Eiendom Avantor hambra hambra Forsvarsbygg ROM Eiendomsutvikl. Linstow Eiendom Steen & Strøm mail/fax mail/fax mail/fax dato Referat fra styremøte Referatet ble godkjent Referat fra medlemsmøte Miljøkommunikasjon en spydspiss mot markedet Styret ønsker en orientering om de ulike miljøsertifiseringsordningene som finnes. Referatet ble godkjent Resultat 2004 Utkast til brev til Fylkesskattesjefen i Akershus fra KPMG vedr. MVA-registrering av GBA ble fremlagt på møte og besluttet sendt. Styret tar orienteringen til etterretning og ber om å bli fortløpende orientert om saken Økonomi pr Styret tar økonomirapporten til orientering Årsmøte i Grønn Byggallianse Da MVA-spørsmålet ikke er avklart, vil ikke regnskapet for 2004 bli revidert. Behandling av regnskap for foregående kalenderår kan således ikke bli gjort på årsmøte, men vi må ha et ekstraordinært årsmøte til høsten for å behandlet dette. Pga. mulig beskatning av overskudd i GBA bør det fremkomme i vedtektene at evt. ved oppløsning av GBA vil et evt. overskudd tilfalle formålet. Vedtektsendringen fremmes på årsmøte. Med disse merknadene gir styret sin tilslutning til de retningslinjer som gies i sakspapirene for årsmøte Konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 Erfaring fra 2004 var at NAL ikke ga ut sine adresselister da de ikke var samarbeidspartner i konferansen. NAL gjøres som samarbeidspartner slik at dette løser seg i år. Deltagerprisen må reduseres til et nivå som er vanlig for seminarer/konferanser av denne art. Både kostnadssiden, utstilling og mulig tilskudd fra ulike instanser må vurderes. (Justert budsjett vedlegges dette referatet fra styremøte)

19 0160 OSLO Styret godkjenner skissen for konferansen Morgendagens Eiendomsmarked 2005 og ber sekretariat arbeide ut detaljert program og planer for konferansen ihht. dette grunnlaget Status på prosjekter KTB informerte om møte med SFT vedr. veileder Forurenset grunn. SFT gir kr ,00 til rådgiver for utarbeidelse av veilederen. Fire representanter fra GBA sitter i en arbeidsgruppe som styrer utformingen av veilederen. SFT har bedt om at GBA tar prosjektledelsen av arbeidet. Styret anbefaler at medlemmene + GBA dekker opp kostnadene til prosjektledelse i tråd med organisering av øvrige prosjekter som er i gang i GBA s regi. Styret tar informasjonen om pågående prosjekter til orientering Aktiviteter/seminarer Styret tar informasjonen om pågående aktiviteter/seminarer til orientering Kommunikasjonsstrategi Styret støtter kommunikasjonsstrategien som er beskrevet. Mer kostnader for dette arbeides innarbeides i budsjettet for Startspakke Integrert design Styret gir sin tilslutning til utarbeidelse av startpakke for Integrert design Aktuelle temaer medlemsmøter Energisertifikater/Inspeksjonsordninger vil bli lagt til neste medlemmøte torsdag den Selve forslag til utforming av disse ordningene vil bli lagt ut på høring i løpet av sommeren. Vi har løpende kontakt med NVE om dette. Styret tok orienteringen til etterretning Årsmelding Forslag til årsmelding ble fremlagt på møte. Styret ber om at prosjektene blir beskrevet kort i meldingen. Styret godkjente årsmeldingen med ovennevnte justering. Neste styremøte er onsdag den kl kl Sted vil vi komme tilbake til. Erik A. Hammer / Katharina Bramslev Vedlegg; Justert budsjett for Morgendagens Eiendommarked 2005

Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima

Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima Prosjektbeskrivelse 15.09.2005 Energibesparelse i bygninger med optimalt inneklima Kunnskapsmangel om godt inneklima fører til unødig energiforbruk Grønn Byggallianse er et nettverk bestående av 13 av

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus.

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. 2014 Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref. Dato 15.09.2006 HØRING - ENDRINGER I TEKNISKE FORSKRIFTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (TEK)

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Møtereferat til styremøte 09.01

Møtereferat til styremøte 09.01 Postaderesse Møtereferat til styremøte 09.01 onsdag 04.02.2009 kl. 14.00 kl. 16.00 hos Entra Eiendom deltagere Nils Fredrik Skau Nils Vangdal Morten Lie Morten Tvedt Erik Stenseng Sverre Tiltnes firma

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering GRØNBERG VEL www.gronberg-vel.no ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Opprop / registrering Åpning av møtet Kort orientering om

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av. norsk energigassforening

VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av. norsk energigassforening invitasjon VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av norsk energigassforening Sammen for en sterk energigassbransje Dette er et initiativ for å samle alle som ønsker å delta i, og bidra til en sterk og positiv

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer