Årsmelding for Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre"

Transkript

1 Årsmelding for 2008 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

2 Forbundet KYSTEN Side 2

3 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: - Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig. - Drive opplysningsarbeid til økt forståelse for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i vår kysthistorie. - Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk. - Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg. Forbundet KYSTEN Side 3

4 Innhold Forord Tillitsvalgte Landsstyret - fra 15. april 2007: Valgkomité valgt av landmøtet: Studieutvalget: Redaksjonsrådet: Ungdomsutvalget (KUL): Revisjon: Sekretariatet Medlemstall og kontingent Medlemsutvikling lokallagene: Endringer: Kontingent: Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Oversikt over organisasjoner som er medlem av Forbundet KYSTEN: Møter internt i Forbundet KYSTEN Landsstyret: Valgkomiteen: Studieutvalget: Fagrådet: Ungdomslag (KUL): Arrangementer i regi av Forbundet KYSTEN Landsstevnet: KYSTENs råseilseminar: Kystlagseminar på Rennesøy: Representasjon Forbundet KYSTEN er medlem av Norges kulturvernforbund Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) Folkekulturforbundet Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Frivillighet Norge : Deltakelse på seminarer: Topplederkonferanse Utviklingsnett, Riksantikvaren Kystkulturseminar i Bergen Strandsoneseminar Utviklingsnett Workshop Kulturminneåret Seminar om kulturarv og byutvikling I havnebyer I Liverpool Forbundet KYSTEN Side 4

5 8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kunnskapsdepartementet (KD) Utenriksdepartementet (UD) Riksantikvaren (RA) Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Norsk kulturråd Fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: Presentasjon av Kulturminnefondet Møte med Kystverket Oppstarsmøte om verneplan for fartøyer Møte med kulturminneåret Møter i samband med Brest Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Den Norske Turistforening (DNT) Fortidsminneforeningen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Norsk kulturråd Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Voksenopplæringsforbundet Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Årsmøtet til Folkekulturforbundet Landsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern Voksenopplæringsforbundet Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Informasjonsvirksomheten Tidsskriftet KYSTEN: Kystenbrevet: Internett: Annen informasjonsvirksomhet: Medlemsblad i regi av kystlagene: Saker som kommenteres spesielt Brest 2008: Studiearbeid: Kystens UngdomsLags aktiviteter: Kystled: Økonomi og regnskap for Forbundet KYSTEN Side 5

6 Forord Vi skriver februar 2009, og jeg har nettopp gjennomført mitt siste styremøte som leder i Forbundet KYSTEN. En av sakene har vært å forberede landsmøtet i april. Det er første landsmøte etter ny organisering, og jeg gleder meg til å møte representanter fra de lokale lagene. Det er alltid et høydepunkt. Ved gjennomgang av årsmeldinga, ser vi at vi har 114 kystlag, med en tilvekst på seks nye lag det siste året. Vi har også en liten økning i medlemsmassen, og er nærmere medlemmer enn ved forrige landsmøte! Vi har nettopp starta på Kulturminneåret 2009, som fokuserer på hverdagens kulturminner. Forbundet KYSTEN har forberedt dette med seminar på Rennesøy i oktober. Her deltok mange lokale lag, og vi så mange nye fjes. Det kan bety vekst og nye muligheter i organisasjonen. Landsstevnet 2008 fant sted i Fosnavåg. Flinke arrangører hadde sørga for strålende sol under hele stevnet, et arrangement der fiskeskøytene lå tett i tett i hele Vågen. Vi fikk en glimrende gjennomgang av Fosnavågs historie. Dyktige foredragsholdere viste oss hvordan skiftende tider har ført til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Nok en gang et vellykka stevne som går inn i rekka av gode minner og store kystopplevelser! Den andre store begivenheten i 2008, var det store kystkulturstevnet i Brest i Frankrike. Forbundet KYSTEN representerte Norge for femte gang. Tore Friis-Olsen var prosjektleder. Også denne gangen hadde vi bygd opp en norsk landsby med naust og aktiviteter. Nytt i år var fyrtårnet, både med lys og tåkelur. Ellers hadde vi med oss mange små tradisjonsbåter, som alle var på sjøen og ble brukt flere ganger under stevnet. Ca to millioner mennesker var innom den norske standen. På Den norske dagen ble ordføreren med følge vist rundt i den norske landsbyen. Skoleskipet Sjøkurs fra Norge var franskmennenes favorittsted for all representasjon. Kort sagt, Forbundet KYSTEN økte nok en gang sitt omdømme og sin status i Brest! Etter åtte år i styret, fire år som nestleder og fire som leder, sier jeg nå takk for meg. Slik jeg opplever det, har vi et flott styre med ansvarsbevisste, dyktige og handlekraftige styremedlemmer. Sammensetningen med ca halvparten av hvert kjønn, opplever jeg som en styrke. Det samme gjelder aldersspredningen som er større enn tidligere. Det gir også diskusjonene og debattene en høyere himmel og et større rom! Jeg vil takke både sekretariatet og styret for godt samarbeid og god støtte i mitt arbeid som leder. Nå overlater jeg med glede lederjobben til den som valgkomiteen har plukka ut, og landsmøtet velger, til å overta. Det ligger mange spennende oppgaver og utfordringer foran oss. Takk for meg, og lykke til i arbeidet! Grimstad februar 2009 Gerd Helga Stifoss-Hanssen Leder i Forbundet KYSTEN Forbundet KYSTEN Side 6

7 1. Tillitsvalgte 1.1 Landsstyret - fra 15. april 2007: Leder: Gerd Helga Stifoss-Hanssen Nestleder: Arne H. Andreassen Styremedlem Trond N. Martinsen Styremedlem: Sonja Hansen Wahl Styremedlem: Asgeir K. Svendsen Styremedlem: Kari Wigstøl Styremedlem: Marte Bolette Glosli 1. vara. Oddbjørn Nikolaisen 2. vara. Anders Øgsnes 3. vara. John Olav Andreassen Sonja Wahl gikk ut av styret p.g.a. sykdom og Oddbjørn Nikolaisen ble nytt styremedlem høsten Valgkomité valgt av landmøtet: Trond Torgvær (Øksenes kystlag) Karin Buberg (Nærsnes kystlag) Anita Andreassen (Bergen kystlag) 1.3 Studieutvalget: Tore Friis-Olsen (Forbundskontoret) Sonja Hansen Wahl (Folla Kystlag) (Gikk ut av utvalget høsten 2008) Anders Øgsnes (Narvik kystlag) Ingunn Vardøy (Hordaland kystlag) Jan C. Rosenlund (Bragdøya kystlag (Overtok etter Sonja Hansen Wahl.) 1.4 Redaksjonsrådet: Medlem oppnevnt av Landsstyret: Trond N. Martinsen Medlemmer oppnevnt av redaktøren: Åsmund Kristiansen (Hardanger fartøyvernsenter) Pål Christensen (Museum Nord Melbu) Forbundet KYSTEN Side 7

8 Marianne Mathisen (Nordnorsk fartøyvernsenter) Klaus Olesen (Vest-Agder Fylkeskommune) 1.5 Ungdomsutvalget (KUL): Oddveig Andersen (Leirong kystlag) Marte Bolette Glosli (direktemedlem) Ninja Røreng (direktemedlem) Tora Heide (Kystlaget Trondhjem) 1.6 Revisjon: Vardens revisjonskontor Per-Arne Auster 2. Sekretariatet Generalsekretær: Per Hillesund 100% stilling Kontormedarbeider: Mona Vasskog Johansen 80 % stilling Studiekonsulent: Tore Friis-Olsen 50 % stilling Redaktør: Bente Foldvik 75 % stilling Tore Friis-Olsen har vært engasjert i halv stilling i prosjekter som Brest08 og sikkerhet i båt, i tillegg til halv stilling som studiekonsulent. Forbundet KYSTEN Side 8

9 3. Medlemstall og kontingent 3.1 Medlemsutvikling lokallagene: Per hadde Forbundet KYSTEN betalende medlemmer. Det er en økning på 288 medlemmer i forhold til året før. Forbundet har nå 114 tilsluttede kystlag. Det har kommet seks nye kystlag på listen siden i fjor og ett fylkeskystlag har blitt nedlagt. Navn Jeløya kystlag Sum Østfold fylke Kystlaget Viken Sum Oslo fylke Akershus fylkeskystlag NEDLAGT i Kystlaget Vestsiden Drøbak kystlag NEDLAGT I Nesodden kystlag Soon Water kystlag Bunnefjorden kystlag NEDLAGT I Sum Akershus fylke Nærsnes kystlag Sum Buskerud Fylke Loggen kystlag Gokstad kystlag Tjøme kystlag Kystlaget Fredriksvern Hortentangen kystlag Sum Vestfold fylke Langesundsfjorden kystlag Brevikkysten Telemark kystlag Kragerø kystlag Sum Telemark fylke Agder fylkeskystlag Oksefjorden kystlag Kystlaget Immanuells venner Kystlaget Terje Vigen Blindleia kystlag Kystlaget Øster Riisøer (Nytt i 2008) 34 Bragdøya kystlag Søgne kystlag Mandal kystlag Sæløer og Lista kystlag Hitterøy kystlag Flekkefjord kystlag Lindesnes kystlag Sum Aust- og Vest-Agder fylker Egersund kystforening Jæren kystlag Kystlaget Sandnes Rygja kystlag Veteranskibslaget Rogaland Forbundet KYSTEN Side 9

10 Navn Kormt kystlag Leirong kystlag Haadyret kystlag Rennesøy kystlag Riska kystlag (Nytt i 2008) 60 Sum Rogaland Fylke Kystlaget Romsa Bergen kystlag Askøy kystlag Fjell kystlag Sund kystlag Hope trebåtlag Austevoll kystlag Sagvågen kystlag Tysnes kystlag Bømlo kystlag Kvinnherrad kystlag Sveio kystlag Keipane kystlag Holsnøy kystlag Sum Hordaland fylke Kystlaget Hornelen Alden kystlag (Nedlagt i 2008) Indre Sogn kystlag Kalvåg kystlag Kinn kystlag Kystkulturlaget i Vågsøy Sum Sogn og Fjordane Sunnmøre kystlag Herøy museumsbåtlag Herøy kystlag Bjørkedalen kystlag Romsdal kystlag Mellemverftet fartøyvernforening og kystlag Stene notlag Geitbåtens venner Straumsnes utrorslag Otnesbrygga veteranbåtklubb Vestnes kystlag Imarsundet kystlag 9 9 Sum Møre og Romsdal fylke Trøndelag fylkeskystlag Kystlaget Trondhjem Kjeungen kystlag Åfjordbåten kystlag Hemne kystlag Frøya kystlag Innherred kystlag Folla kystlag Jøa kystlag (Nytt i 2008) 47 Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker Kystlaget Salta Gildeskål kystlag Forbundet KYSTEN Side 10

11 Navn Meløy kystlag Rødøy kystlag Steigen kystlag Vestvågøy kystlag Flakstad kystlag 0 0 Nedlagt Vågan kystlag Sortland kystlag Øksnes kystlag Hadsel kystlag Bø kystlag Evenes kystlag Ballangen kystlag Lødingen kystlag Rana kystlag Vefsn kystlag Lurøy kystlag Bremhesten kystlag Dønna kystlag Alstadhaug kystlag Kystlaget Torghatten Vega kystlag Narvik kystlag Nesna kystlag Saltdal kystlag (Nytt i 2008) 9 Sum Nordland fylke Nord-Troms kystlag Arctandria - Tromsø kystlag Sørreisa kystlag Kystlaget Alvestad Astafjord kystlag Gratangen kystlag Kvæfjord kystlag Salangen kystlag Skånland kystlag Tranøy kystlag (Nytt i 2008) 36 Sum Troms fylke Altafjord kystlag Kjøllefjord kystlag Sum Finnmark fylke Totalsum kystlagsmedlemmer Direktemedlemmer Totalt antall medlemmer Medlemmene var fordelt på hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer. Det er ett æresmedlem sentralt og 11 æresmedlemmer i lokallagene. Det er menn og kvinner, dvs. 24 % kvinner i Forbundet KYSTEN. 3.2 Endringer: Det ble opprettet fem nye lokallag i Det er Tranøy kystlag, Troms, Saltdal kystlag, Nordland, Jøa kystlag i Trøndelag, Riska kystlag, Rogaland og Kystlaget Øster Riisøer, Agder. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Alden kystlag ble nedlagt av Forbundet KYSTEN. Forbundet KYSTEN Side 11

12 3.3 Kontingent: Kontingenten for medlemmer i 2008 var: - Hovedmedlem kr. 350,- - Familiemedlem kr. 50,- Fordelingen i organisasjonen er: Forbundet KYSTEN kr. 220,-, Kystlaget kr. 130,-. Til sammen kr. 350,- Andel av kontingenten til fylkeskystlagene er på kr. 30,- for hvert hovedmedlem. Familiemedlemskap koster kr. 50,- og går uavkortet til kystlaget. 3.4 Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Troms fylkeskystlag Trøndelag fylkeskystlag Hordaland fylkeskystlag Rogaland fylkeskystlag Agder fylkeskystlag Indre Oslofjord Kystsamling (IOKS) 3.5 Oversikt over organisasjoner som er medlem av Forbundet KYSTEN: Foruten kystlagene er omkring 50 foreninger og stiftelser, 28 bedrifter, 77 biblioteker 22 skoler og 48 museer tilknyttet Forbundet KYSTEN. Seilklubben Colin Archer, Norsk Motorskøyteklubb og Den Norske Veteranredningsskøyte Forening er tilsluttet forbundet med representasjon på landsmøtet, og valgbarhet til forbundets styrende organer. Foreninger og stiftelser som er medlem av Forbundet KYSTEN: BB 11 Klubben Borre Vikinglag BUL Kristiansand Bømlo teaterverksted Den kristelige menighet Det Norske sjømannskor Engøyholmen kystkultursenter Foreningen Onsøybeviset Fredrikstad fartøyvernsenter Frøya hisorielag Halden historiske samlinger Helgelandslagets Båteierforening AL Hundvåg og Øyane historielag Indre Bunnefjords Motorskøyteklubb KNM Alta Kystgruppa Hermes II Kystsogeveka, Stiftinga Litle Færøyna kystkulturlag Mandal seilforening Mandal sjømannsforening Norges Fiskarlag Norges Husflidslag Norges Roforbund Norsk kulturarv Norsk Seilskuteklubb Ormestad båtforening Redningsselskapet Salten veteranbåtlag Seilskøyteklubben Colin Archerl Sjøskolen i Asker Speidergruppe 1: Søgne sjø Stiftelsen Anna Rogde Stiftelsen Fiskeværmuseet Stiftelsen Frohavet Stiftelsen Guldholmen fyr Stiftelsen Haugesjøen Stiftelsen Havnøy Stiftelsen Landsteilene Stiftelsen Lindesnes Kystkultursenter Stiftelsen Listerskøyta Stiftelsen R/S Risør II Stårheim båtlag Sveriges Segelfartygsførening Tananger Sjøspeidere Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb TS Træskibs sammenslutningen, Danmark Venneforeningen til Brødrene av Sand Veteranredningsskøyteforeningen Veteranbåtlaget EKAR Årdal sogelag Forbundet KYSTEN Side 12

13 4. Møter internt i Forbundet KYSTEN 4.1 Landsstyret: Landsstyret har hatt fire møter i Det var i Oslo, februar, Vega april, Oslo, september og i Oslo november Det ble behandlet 46 saker i landsstyret. 4.2 Valgkomiteen: Valgkomiteen deltok på kystlagsseminaret i Stavanger og gjennomførte samtaler med noen av styrerepresentantene. Valgkomiteen fikk også pratet med flere lokallagsrepresentanter som deltok på seminaret. Valgkomiteen har hatt telefonkontakt utover seminaret i Stavanger. 4.3 Studieutvalget: Studieutvalget har holdt kontakt og ført diskusjoner gjennom e-post. 4.4 Fagrådet: Fagrådet har ett årlig møte om høsten for å oppsummere året som gikk, samt planlegge neste års utgivelser. I 2008 ble det avviklet med alle medlemmer til stede i Forbundet KYSTENs lokaler i Oslo fra 7. til 8. nov. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post og telefon, samt under seminarer og stevner. 4.5 Ungdomslag (KUL): I løpet av 2008 har KUL ikke hatt noen møter, men holdt kontakt og planlagt aktiviteter via e- post, telefon og internett. Informasjon legges ut på internett, sendes ut på e-post og i aktuelle Facebook-grupper. Forbundet KYSTEN Side 13

14 5. Arrangementer i regi av Forbundet KYSTEN 5.1. Landsstevnet: Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres på forskjellige steder på kysten hver sommer. Det er en stor begivenhet for medlemmer og andre interesserte. Landsstevnet i 2008 ble avholdt på Fosnavåg havn, Herøy, med Herøy kystlag som lokale arrangører. Landsstevnet ble arrangert i dagene juli Tittelen for landsstevnet var: Fra vikingeskip til dieselektrisk multifunksjonelle fartøyer. Havna ble fylt opp med gamle gavlbåter, et assosiert utvalg av 1900-tallets fiskebåter, samt hypermoderne havfiskefartøy. Det ble arrangert flere seminarer, blant annet om fiskerihistorien til Fosnavåg. Fiskerimiljøet i Fosnavåg er kjent for sitt voldsomme engasjement for å forbedre teknologien for de sjøfarende. Nå er det ofshore- og supply-fartøy som er satsningsområdet for tidligere fiskere. Det skaper en spennende historie. Motorsamlingen til kystlaget ble vist fram og den imponerte mange av de tilreisende. Som vanlig under landsstevner ble det delt ut følgende priser under samlingen lørdag kveld. Juryen bestod denne gangen av Petter Kvalsvik fra Herøy kystlag, Arnstein Hansen fra Vega kystlag og Arne H. Andreassen fra landsstyret. Prisen for Best bevarte åpne fartøy gikk til Norden, en spisstevning fra 1916 som er ombygd til gavlbåt i Båten eies av Fjell kystlag som har restaurert båten. Prisen for Det beste, tradisjonelle nybygg ble tildelt til Mørebåten Skjerven, som ble døpt under landsstevnet. Båten ble bygd i Bjørkedalen. Best vedlikeholdte fartøy ble gitt til Embla, som er ombygd fra tradisjonell skøyte til lystfartøy. Juryens åpne pris gikk denne gang til et fartøy som er bygd i 1924, men som fortsatt er i aktivt fiske. Havdur deltok blant annet på Lofotfisket i år. Båtens eier, Fritz Andreassen mottok prisen. Prisen for beste håndverker gikk til en gruppe håndverkere som valgte å organisere seg på en ny måte. Miljøet som bygde Bakkejekta fikk prisen. Prisen for Lengst utseilt distanse ble i år delt ut til Linda K som hadde en utseilt distanse på 488 nautiske mil. Mest lovende restaureringsprosjekt gikk til Nybakks Venner, som var satt seg klare mål å tilbakeføre båten til det den en gang var, uten shelterdekk og med teak styrhusfront. Prisen for best bevarte motor eller teknisk innretning gikk til Herøy kystlag og den motorsamlingen som de er i ferd med å bygge opp. 5.2 KYSTENs råseilseminar: Årets råseilsseminar ble avholdt ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Danmark, fra september engasjerte deltakere var til stede og deltok på seilaser og fikk høre mange gode foredrag. Varamedlem Anders Øgsnes var Forbundet KYSTENs representant. Forbundet KYSTEN Side 14

15 5.3 Kystlagseminar på Rennesøy: Det ble for første gang arrangert et kystlagsseminar, som skal arrangeres i årene mellom landsmøtene. Seminaret ble arrangert på Rennesøy oktober 2008 og temaet var Året før kulturminneåret. Det var 56 deltakere fra hele landet. 6. Representasjon Forbundet KYSTEN er representert i utvalg, råd, utredningsarbeider osv. både sentralt og lokalt. I 2008 var Forbundet representert i: Nasjonalkomiteen for Kulturminnedagen , ved Trond Torgvær. Den sentrale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund. Norges Fiskarlags jury til kystkulturprisen ved redaktør Bente Foldvik. Styrerepresentant til Norges kulturvernforbund, ved styremedlem Kari Wigstøl. Nestleder i Folkekulturforbundet, ved studiekonsulent Tore Friis-Olsen. Sentral arbeidsgruppe for Kystens dag, ved generalsekretær Per Hillesund. Oslo Maritime kulturvernsenter, ved Yngve Konglevoll frå Kystlaget Viken. 7. Forbundet KYSTEN er medlem av: 7.1 Norges kulturvernforbund Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for landsomfattende kulturvernorganisasjoner. Norges kulturvernforbund har 19 medlemsorganisasjoner med over enkeltmedlemmer. Et viktig mål for kulturvernforbundet er i første omgang å fremme samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene, og styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv. 7.2 Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) ble formelt stiftet i 1994, og ble organisert som en stiftelse med følgende organisasjoner som medlemmer: Forbundet KYSTEN, Seilskøyteklubben Colin Archer, Den Norske Veteranredningsskøyte Forening, Norsk Motorskøyteklubb, KFUM Oslo Sjøkorps og Norsk Veteranskibsklubb. Stiftelsen disponerer skurene 28 og 29 og kaifronten foran. Det viktigste arrangementet i regi av OMK, er Oslo kystkulturstevne, som arrangeres annen hvert år. Forbundet KYSTENs sekretariat holder til i lokalene til Oslo Maritime Kulturvernsenter. 7.3 Folkekulturforbundet Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Folkekulturforbundet i desember Folkekulturforbundet er ett av 22 godkjente studieforbund som får støtte til drift og opplæring gjennom Kunnskapsdepartementet. Folkekulturforbundet består av organisasjonene Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Noregs Mållag, Hålogaland Amatørselskap, Kringkastingsringen, DIS-Norge, Vestlandske Teaterselskap, Norsk Målungdom og Landslaget for Lokalhistorie. Folkekulturforbundet har samarbeidsavtale med Norges Museumsforbund. Forbundet KYSTEN Side 15

16 7.4 Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Friluftslivets Fellesorganisasjon våren Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 13 største friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen over 1/2 million medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur). 7.5 Frivillighet Norge Forbundet KYSTEN ble medlem høsten Frivillighet Norge er et nyetablert samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Vi arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige virksomheter omkring saker av felles interesse. Så langt er 110 organisasjoner medlemmer. Medlemskap er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. 7.6: Deltakelse på seminarer: Gjennom å arrangere eller delta på seminarer ønsker Forbundet KYSTEN å fokusere på ulike sider ved kystkulturen, og få satt nye problemstillinger på dagsorden. Emnene varierer fra år til år Topplederkonferanse Frivillighet Norge arrangerte topplederkonferanse for de frivillige organisasjonene tirsdag den 10. januar Generalsekretær Per Hillesund deltok Utviklingsnett, Riksantikvaren Temaet for Riksantikvarens seminar i utviklingsnett, var kunnskapsløftet. Det ble arrangert tirsdag den 20. februar Generalsekretær Per Hillesund deltok Kystkulturseminar i Bergen Verdiskaping og kystkultur stod på dagsorden da Riksantikvaren, ABM-utvikling og Fiskeridepartementet inviterte til seminar i Bergen mai Redaktør Bente Foldvik og generalsekretær Per Hillesund deltok Strandsoneseminar Oslofjorden Friluftsråd arrangerte strandsoneseminar tirsdag den 2. september Generalsekretær Per Hillesund deltok Utviklingsnett Det ble arrangert utviklingsnett om kompetanse i fartøyvernet i Kristiansand, 24. september Studiekonsulent Tore Friis-Olsen og styremedlem Kari Wigstøl deltok Workshop Kulturminneåret 2008 Det ble arrangert workshop for de frivillige organisasjonene oktober 2008 i ulike emner. Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok Seminar om kulturarv og byutvikling I havnebyer I Liverpool Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på seminaret On the waterfront, culture, heritage and regeneration of port cities i Liverpool, november. Forbundet KYSTEN Side 16

17 8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Forbundet KYSTEN samarbeider i varierende grad med en rekke departementer, direktorater, foreninger og organisasjoner. Her er de viktigste samarbeidspartnerne KYSTEN har: 8.1. Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Kulturminnevernet i Norge sorterer under Miljøverndepartementet, og departementet bevilger hvert år driftsmidler til forbundet. Disse midlene forvaltes av Informasjonsseksjonen, som samordner departementets informasjonsvirksomhet og samarbeider med ideelle organisasjoner (som Forbundet KYSTEN). Seksjon for kulturminner i Miljøverndepartementet forvalter bl. a. Kulturminneloven og tar seg av registrering av og forskning om kulturminner, og internasjonalt kulturminnevernarbeid. Seksjon for friluftsliv forvalter friluftspolitikken, og har bl.a. ansvar for arbeidsområdet båt/kyst/friluftsliv Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Fiskeridepartementet har ansvar for mange av de områdene innen kystkultur som Forbundet KYSTEN er engasjert i. Fiskeridepartementet har ansvar for havner, fyrstasjoner, lostjenesten, sjømerker og fisket i landet. Det gjør at forbundet arbeider for å opprettholde en god dialog med departementet. Fiskeri- og kystdepartementet organiserer arbeidet med en kystens dag, og Forbundet er med i en arbeidsgruppe for utvikling av dagen Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for virksomheter som museene, de store seilskipene, lokalhistorie, husflid m.m. Det gjør at det ofte er enkeltstående prosjekt Forbundet KYSTEN samarbeider med KKD om. Departementet har fått ansvaret for frivillig sektor og omtales i blant som frivillighetsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) Forbundet KYSTEN samarbeider med KD gjennom voksenopplæringen og medlemsskapet i Folkekulturforbundet. Forbundet KYSTEN videreførte Pedagogisk utviklingsarbeid i Utenriksdepartementet (UD) Forbundet KYSTEN har samarbeidet med informasjonavdelingen i Utenriksdepartementet om å få hjelp og støtte til å representere Norge i Brest, Frankrike i Kystkultur er valgt som et av temaene som Norge skal profilere seg med i årene som kommer Riksantikvaren (RA) Riksantikvaren er ytre etat til Miljøverndepartementet med status som direktorat. Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av landets kulturminner og -miljøer fra de eldste tider og fram til i dag. Blant kulturminner som en ønsker å ta vare på et representativt utvalg av, finner vi bl.a. fartøyer, skipsfunn, handelssteder, fiskevær, fyrstasjoner og hele (kyst) kulturmiljøer og -landskaper. Forbundet KYSTEN skal være med i et samarbeid mellom RA og Norsk Forening for Fartøyvern om verneplan for fartøyer Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Direktoratet for naturforvaltning (DN) har kystkultur skal være ett av satsningsområdene. DN ser positivt på det arbeidet som Forbundet KYSTEN legger ned i utviklingen av en "kystens Forbundet KYSTEN Side 17

18 vandreled" med bruk av enkle båter og fokus på kystkultur og et enkelt miljøvennlig friluftsliv i kystsonen Norsk kulturråd Norsk kulturråd er et rådgivende organ for myndighetene i kulturspørsmål, forvalter Norsk kulturfond, og tar selv initiativ på områder hvor rådet mener det er behov for det Fylkeskommuner og kommuner I tillegg til nevnte departementer, foreninger og etater samarbeider Forbundet KYSTEN og dets lokallag regionalt og lokalt med fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: En av Forbundet KYSTENs oppgaver er å være en pådriver overfor myndighetene i kulturvernsaker, spesielt på områder som gjelder kystkultur og fartøyvern. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner som vi har felles interesser med. Den viktigste kontakten med myndighetene i 2008 var: Presentasjon av Kulturminnefondet Det har vært et møte den mars 2008 med Norsk Kulturminnefonds stab på Røros. Der presenterte Jon Suul seg og sine tanker rundt hvordan fondet kan drives. Organisasjonene fikk presentert seg og fikk fremmet sitt syn på hvordan fondsmidlene bør fordeles. Det var også møte med Kulturminnefondet den 15. oktober Generalsekretær Per Hillesund deltok på begge møtene Møte med Kystverket Det ble avholdt et årlig informasjonsmøte med kystverket fredag den 17. juni 2008 der frivillige organisasjoner som samarbeider med etaten ble innkalt. Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet Oppstartsmøte om verneplan for fartøyer Riksantikvaren holdt oppstartsmøte for arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer onsdag den 27. august Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet Møte med kulturminneåret Norges Kulturvernforbund inviterte til møte med kulturminneåret 2009 den 14. oktober 2008 hos Fortidsminneforeningen. Generalsekretær Per Hillesund deltok Møter i samband med Brest 2008 Prosjektleder Tore Friis-Olsen deltok på fem arbeids- og planleggingsmøter om Brest første halvåret Se rapport om Brest for mer informasjon om disse møtene. 8.3 Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Vi har et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det er en sentral gruppe med oppgave å være ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak. Forbundet KYSTEN Side 18

19 8.3.2 Den Norske Turistforening (DNT) Det er innledet et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det er en sentral gruppe med oppgave å være ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak Fortidsminneforeningen Det er et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN og Fortidsminneforeningen forbindelse med saker som gjelder kulturvern. Det har også vært samarbeid i forbindelse med kulturminneprosjektet der forbundet er representert i styringsgruppen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Norsk forening for fartøyvern og Forbundet KYSTEN samarbeidet om kulturvern, og da spesielt fartøyvern. Det er innledet samarbeid om verneplan for fartøyer og det er en gjensidig informasjonsutveksling Norsk kulturråd Norsk kulturråd er et rådgivende organ for myndighetene i kulturspørsmål, forvalter Norsk kulturfond, og tar selv initiativ på områder hvor rådet mener det er behov for det Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Voksenopplæringsforbundet Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på ledermøte i Voksenopplæringsforbundet 6. Februar Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Ble arrangert på Rica Dyreparken hotell, Kristiansand i dagene april Styremedlem Kari Wigstøl og Beryl Simonsen fra Bragdøya kystlag deltok. Kari Wigstøl ble valgt inn i styret til Norges Kulturvernforbund Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Ble arrangert på Holmenkollen Park hotell 20. mai Generalsekretær Per Hillesund deltok Årsmøtet til Folkekulturforbundet Ble arrangert på Felix konferansesenter i Oslo, 27. mai Studiekonsulent Tore Friis- Olsen og generalsekretær Per Hillesund deltok Landsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern Ble arrangert ombord på hurtigruta september Generalsekretær Per Hillesund deltok Voksenopplæringsforbundet Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på ekstraordinært årsmøte i Voksenopplæringsforbundet 13. November Forbundet KYSTEN Side 19

20 8.4.7 Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Det blir arrangert faste generalsekretærmøter hos Friluftslivets Fellesorganisasjon og der har generalsekretær Per Hillesund møtt etter behov Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Det blir arrangert faste møter for organisasjonene i Norges Kulturvernforbund, der det blir utvekslet erfaringer og informasjon. Generalsekretær Per Hillesund deltar. Forbundet KYSTEN Side 20

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober

Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Årsmøte 2014 Norheimsund 10. 12. oktober Innholdsfortegnelse 4 5 6 7 14 21 21 22 28 30 31 32 33 Velkommen Årsmøteprogram Konstituering av årsmøtet Årsmelding Regnskap Fastsettelse av kontingent Eksklusjon

Detaljer

Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014

Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014 Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Bjørvika 17. 20. juli 2014 #kysten2014 Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Når vi nå ønsker dere velkommen til Landsstevnet i 2014 ligger det en mangeårig

Detaljer

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010

Folkekulturforbundet. Årsmelding og regnskap 2010 Folkekulturforbundet 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Forsidefoto: teatergruppa Unge Spor, medlem av NATF Innhold Tilbakeblikk... 3 Kapitel 2: Organisasjon... 5 Medlemmer... 5 Årsmøtet 2010... 6 Fylkesledd...

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Det nasjonale Kulturminneåret 2009 ble formelt åpnet med en konferanse i Trondheim 3. februar. Året ble avsluttet

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang

Bibliotekaren. Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode. Landsstyret møttes for første gang Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 1 Bibliotekarbildene i Ola Nordmanns hode Landsstyret møttes for første gang Ågot Bergers bok Mangfoldighedens biblioteker anmeldt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2013

FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2013 FRITHJOFS VENNER Høstens medlemsnummer nr. 2/2013 MEDLEMSBLAD FOR FRITHJOFS VENNER Redaksjonen: Fredrik Lange- Nielsen Vigdis Mette Amlie Brit Lehne Bladets adresse Frithjofs Venner Postboks 134 Sentrum

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer