Årsmelding for Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre"

Transkript

1 Årsmelding for 2008 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

2 Forbundet KYSTEN Side 2

3 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: - Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig. - Drive opplysningsarbeid til økt forståelse for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i vår kysthistorie. - Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk. - Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg. Forbundet KYSTEN Side 3

4 Innhold Forord Tillitsvalgte Landsstyret - fra 15. april 2007: Valgkomité valgt av landmøtet: Studieutvalget: Redaksjonsrådet: Ungdomsutvalget (KUL): Revisjon: Sekretariatet Medlemstall og kontingent Medlemsutvikling lokallagene: Endringer: Kontingent: Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Oversikt over organisasjoner som er medlem av Forbundet KYSTEN: Møter internt i Forbundet KYSTEN Landsstyret: Valgkomiteen: Studieutvalget: Fagrådet: Ungdomslag (KUL): Arrangementer i regi av Forbundet KYSTEN Landsstevnet: KYSTENs råseilseminar: Kystlagseminar på Rennesøy: Representasjon Forbundet KYSTEN er medlem av Norges kulturvernforbund Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) Folkekulturforbundet Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Frivillighet Norge : Deltakelse på seminarer: Topplederkonferanse Utviklingsnett, Riksantikvaren Kystkulturseminar i Bergen Strandsoneseminar Utviklingsnett Workshop Kulturminneåret Seminar om kulturarv og byutvikling I havnebyer I Liverpool Forbundet KYSTEN Side 4

5 8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kunnskapsdepartementet (KD) Utenriksdepartementet (UD) Riksantikvaren (RA) Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Norsk kulturråd Fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: Presentasjon av Kulturminnefondet Møte med Kystverket Oppstarsmøte om verneplan for fartøyer Møte med kulturminneåret Møter i samband med Brest Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Den Norske Turistforening (DNT) Fortidsminneforeningen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Norsk kulturråd Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Voksenopplæringsforbundet Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Årsmøtet til Folkekulturforbundet Landsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern Voksenopplæringsforbundet Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Informasjonsvirksomheten Tidsskriftet KYSTEN: Kystenbrevet: Internett: Annen informasjonsvirksomhet: Medlemsblad i regi av kystlagene: Saker som kommenteres spesielt Brest 2008: Studiearbeid: Kystens UngdomsLags aktiviteter: Kystled: Økonomi og regnskap for Forbundet KYSTEN Side 5

6 Forord Vi skriver februar 2009, og jeg har nettopp gjennomført mitt siste styremøte som leder i Forbundet KYSTEN. En av sakene har vært å forberede landsmøtet i april. Det er første landsmøte etter ny organisering, og jeg gleder meg til å møte representanter fra de lokale lagene. Det er alltid et høydepunkt. Ved gjennomgang av årsmeldinga, ser vi at vi har 114 kystlag, med en tilvekst på seks nye lag det siste året. Vi har også en liten økning i medlemsmassen, og er nærmere medlemmer enn ved forrige landsmøte! Vi har nettopp starta på Kulturminneåret 2009, som fokuserer på hverdagens kulturminner. Forbundet KYSTEN har forberedt dette med seminar på Rennesøy i oktober. Her deltok mange lokale lag, og vi så mange nye fjes. Det kan bety vekst og nye muligheter i organisasjonen. Landsstevnet 2008 fant sted i Fosnavåg. Flinke arrangører hadde sørga for strålende sol under hele stevnet, et arrangement der fiskeskøytene lå tett i tett i hele Vågen. Vi fikk en glimrende gjennomgang av Fosnavågs historie. Dyktige foredragsholdere viste oss hvordan skiftende tider har ført til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Nok en gang et vellykka stevne som går inn i rekka av gode minner og store kystopplevelser! Den andre store begivenheten i 2008, var det store kystkulturstevnet i Brest i Frankrike. Forbundet KYSTEN representerte Norge for femte gang. Tore Friis-Olsen var prosjektleder. Også denne gangen hadde vi bygd opp en norsk landsby med naust og aktiviteter. Nytt i år var fyrtårnet, både med lys og tåkelur. Ellers hadde vi med oss mange små tradisjonsbåter, som alle var på sjøen og ble brukt flere ganger under stevnet. Ca to millioner mennesker var innom den norske standen. På Den norske dagen ble ordføreren med følge vist rundt i den norske landsbyen. Skoleskipet Sjøkurs fra Norge var franskmennenes favorittsted for all representasjon. Kort sagt, Forbundet KYSTEN økte nok en gang sitt omdømme og sin status i Brest! Etter åtte år i styret, fire år som nestleder og fire som leder, sier jeg nå takk for meg. Slik jeg opplever det, har vi et flott styre med ansvarsbevisste, dyktige og handlekraftige styremedlemmer. Sammensetningen med ca halvparten av hvert kjønn, opplever jeg som en styrke. Det samme gjelder aldersspredningen som er større enn tidligere. Det gir også diskusjonene og debattene en høyere himmel og et større rom! Jeg vil takke både sekretariatet og styret for godt samarbeid og god støtte i mitt arbeid som leder. Nå overlater jeg med glede lederjobben til den som valgkomiteen har plukka ut, og landsmøtet velger, til å overta. Det ligger mange spennende oppgaver og utfordringer foran oss. Takk for meg, og lykke til i arbeidet! Grimstad februar 2009 Gerd Helga Stifoss-Hanssen Leder i Forbundet KYSTEN Forbundet KYSTEN Side 6

7 1. Tillitsvalgte 1.1 Landsstyret - fra 15. april 2007: Leder: Gerd Helga Stifoss-Hanssen Nestleder: Arne H. Andreassen Styremedlem Trond N. Martinsen Styremedlem: Sonja Hansen Wahl Styremedlem: Asgeir K. Svendsen Styremedlem: Kari Wigstøl Styremedlem: Marte Bolette Glosli 1. vara. Oddbjørn Nikolaisen 2. vara. Anders Øgsnes 3. vara. John Olav Andreassen Sonja Wahl gikk ut av styret p.g.a. sykdom og Oddbjørn Nikolaisen ble nytt styremedlem høsten Valgkomité valgt av landmøtet: Trond Torgvær (Øksenes kystlag) Karin Buberg (Nærsnes kystlag) Anita Andreassen (Bergen kystlag) 1.3 Studieutvalget: Tore Friis-Olsen (Forbundskontoret) Sonja Hansen Wahl (Folla Kystlag) (Gikk ut av utvalget høsten 2008) Anders Øgsnes (Narvik kystlag) Ingunn Vardøy (Hordaland kystlag) Jan C. Rosenlund (Bragdøya kystlag (Overtok etter Sonja Hansen Wahl.) 1.4 Redaksjonsrådet: Medlem oppnevnt av Landsstyret: Trond N. Martinsen Medlemmer oppnevnt av redaktøren: Åsmund Kristiansen (Hardanger fartøyvernsenter) Pål Christensen (Museum Nord Melbu) Forbundet KYSTEN Side 7

8 Marianne Mathisen (Nordnorsk fartøyvernsenter) Klaus Olesen (Vest-Agder Fylkeskommune) 1.5 Ungdomsutvalget (KUL): Oddveig Andersen (Leirong kystlag) Marte Bolette Glosli (direktemedlem) Ninja Røreng (direktemedlem) Tora Heide (Kystlaget Trondhjem) 1.6 Revisjon: Vardens revisjonskontor Per-Arne Auster 2. Sekretariatet Generalsekretær: Per Hillesund 100% stilling Kontormedarbeider: Mona Vasskog Johansen 80 % stilling Studiekonsulent: Tore Friis-Olsen 50 % stilling Redaktør: Bente Foldvik 75 % stilling Tore Friis-Olsen har vært engasjert i halv stilling i prosjekter som Brest08 og sikkerhet i båt, i tillegg til halv stilling som studiekonsulent. Forbundet KYSTEN Side 8

9 3. Medlemstall og kontingent 3.1 Medlemsutvikling lokallagene: Per hadde Forbundet KYSTEN betalende medlemmer. Det er en økning på 288 medlemmer i forhold til året før. Forbundet har nå 114 tilsluttede kystlag. Det har kommet seks nye kystlag på listen siden i fjor og ett fylkeskystlag har blitt nedlagt. Navn Jeløya kystlag Sum Østfold fylke Kystlaget Viken Sum Oslo fylke Akershus fylkeskystlag NEDLAGT i Kystlaget Vestsiden Drøbak kystlag NEDLAGT I Nesodden kystlag Soon Water kystlag Bunnefjorden kystlag NEDLAGT I Sum Akershus fylke Nærsnes kystlag Sum Buskerud Fylke Loggen kystlag Gokstad kystlag Tjøme kystlag Kystlaget Fredriksvern Hortentangen kystlag Sum Vestfold fylke Langesundsfjorden kystlag Brevikkysten Telemark kystlag Kragerø kystlag Sum Telemark fylke Agder fylkeskystlag Oksefjorden kystlag Kystlaget Immanuells venner Kystlaget Terje Vigen Blindleia kystlag Kystlaget Øster Riisøer (Nytt i 2008) 34 Bragdøya kystlag Søgne kystlag Mandal kystlag Sæløer og Lista kystlag Hitterøy kystlag Flekkefjord kystlag Lindesnes kystlag Sum Aust- og Vest-Agder fylker Egersund kystforening Jæren kystlag Kystlaget Sandnes Rygja kystlag Veteranskibslaget Rogaland Forbundet KYSTEN Side 9

10 Navn Kormt kystlag Leirong kystlag Haadyret kystlag Rennesøy kystlag Riska kystlag (Nytt i 2008) 60 Sum Rogaland Fylke Kystlaget Romsa Bergen kystlag Askøy kystlag Fjell kystlag Sund kystlag Hope trebåtlag Austevoll kystlag Sagvågen kystlag Tysnes kystlag Bømlo kystlag Kvinnherrad kystlag Sveio kystlag Keipane kystlag Holsnøy kystlag Sum Hordaland fylke Kystlaget Hornelen Alden kystlag (Nedlagt i 2008) Indre Sogn kystlag Kalvåg kystlag Kinn kystlag Kystkulturlaget i Vågsøy Sum Sogn og Fjordane Sunnmøre kystlag Herøy museumsbåtlag Herøy kystlag Bjørkedalen kystlag Romsdal kystlag Mellemverftet fartøyvernforening og kystlag Stene notlag Geitbåtens venner Straumsnes utrorslag Otnesbrygga veteranbåtklubb Vestnes kystlag Imarsundet kystlag 9 9 Sum Møre og Romsdal fylke Trøndelag fylkeskystlag Kystlaget Trondhjem Kjeungen kystlag Åfjordbåten kystlag Hemne kystlag Frøya kystlag Innherred kystlag Folla kystlag Jøa kystlag (Nytt i 2008) 47 Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker Kystlaget Salta Gildeskål kystlag Forbundet KYSTEN Side 10

11 Navn Meløy kystlag Rødøy kystlag Steigen kystlag Vestvågøy kystlag Flakstad kystlag 0 0 Nedlagt Vågan kystlag Sortland kystlag Øksnes kystlag Hadsel kystlag Bø kystlag Evenes kystlag Ballangen kystlag Lødingen kystlag Rana kystlag Vefsn kystlag Lurøy kystlag Bremhesten kystlag Dønna kystlag Alstadhaug kystlag Kystlaget Torghatten Vega kystlag Narvik kystlag Nesna kystlag Saltdal kystlag (Nytt i 2008) 9 Sum Nordland fylke Nord-Troms kystlag Arctandria - Tromsø kystlag Sørreisa kystlag Kystlaget Alvestad Astafjord kystlag Gratangen kystlag Kvæfjord kystlag Salangen kystlag Skånland kystlag Tranøy kystlag (Nytt i 2008) 36 Sum Troms fylke Altafjord kystlag Kjøllefjord kystlag Sum Finnmark fylke Totalsum kystlagsmedlemmer Direktemedlemmer Totalt antall medlemmer Medlemmene var fordelt på hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer. Det er ett æresmedlem sentralt og 11 æresmedlemmer i lokallagene. Det er menn og kvinner, dvs. 24 % kvinner i Forbundet KYSTEN. 3.2 Endringer: Det ble opprettet fem nye lokallag i Det er Tranøy kystlag, Troms, Saltdal kystlag, Nordland, Jøa kystlag i Trøndelag, Riska kystlag, Rogaland og Kystlaget Øster Riisøer, Agder. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Alden kystlag ble nedlagt av Forbundet KYSTEN. Forbundet KYSTEN Side 11

12 3.3 Kontingent: Kontingenten for medlemmer i 2008 var: - Hovedmedlem kr. 350,- - Familiemedlem kr. 50,- Fordelingen i organisasjonen er: Forbundet KYSTEN kr. 220,-, Kystlaget kr. 130,-. Til sammen kr. 350,- Andel av kontingenten til fylkeskystlagene er på kr. 30,- for hvert hovedmedlem. Familiemedlemskap koster kr. 50,- og går uavkortet til kystlaget. 3.4 Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Troms fylkeskystlag Trøndelag fylkeskystlag Hordaland fylkeskystlag Rogaland fylkeskystlag Agder fylkeskystlag Indre Oslofjord Kystsamling (IOKS) 3.5 Oversikt over organisasjoner som er medlem av Forbundet KYSTEN: Foruten kystlagene er omkring 50 foreninger og stiftelser, 28 bedrifter, 77 biblioteker 22 skoler og 48 museer tilknyttet Forbundet KYSTEN. Seilklubben Colin Archer, Norsk Motorskøyteklubb og Den Norske Veteranredningsskøyte Forening er tilsluttet forbundet med representasjon på landsmøtet, og valgbarhet til forbundets styrende organer. Foreninger og stiftelser som er medlem av Forbundet KYSTEN: BB 11 Klubben Borre Vikinglag BUL Kristiansand Bømlo teaterverksted Den kristelige menighet Det Norske sjømannskor Engøyholmen kystkultursenter Foreningen Onsøybeviset Fredrikstad fartøyvernsenter Frøya hisorielag Halden historiske samlinger Helgelandslagets Båteierforening AL Hundvåg og Øyane historielag Indre Bunnefjords Motorskøyteklubb KNM Alta Kystgruppa Hermes II Kystsogeveka, Stiftinga Litle Færøyna kystkulturlag Mandal seilforening Mandal sjømannsforening Norges Fiskarlag Norges Husflidslag Norges Roforbund Norsk kulturarv Norsk Seilskuteklubb Ormestad båtforening Redningsselskapet Salten veteranbåtlag Seilskøyteklubben Colin Archerl Sjøskolen i Asker Speidergruppe 1: Søgne sjø Stiftelsen Anna Rogde Stiftelsen Fiskeværmuseet Stiftelsen Frohavet Stiftelsen Guldholmen fyr Stiftelsen Haugesjøen Stiftelsen Havnøy Stiftelsen Landsteilene Stiftelsen Lindesnes Kystkultursenter Stiftelsen Listerskøyta Stiftelsen R/S Risør II Stårheim båtlag Sveriges Segelfartygsførening Tananger Sjøspeidere Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb TS Træskibs sammenslutningen, Danmark Venneforeningen til Brødrene av Sand Veteranredningsskøyteforeningen Veteranbåtlaget EKAR Årdal sogelag Forbundet KYSTEN Side 12

13 4. Møter internt i Forbundet KYSTEN 4.1 Landsstyret: Landsstyret har hatt fire møter i Det var i Oslo, februar, Vega april, Oslo, september og i Oslo november Det ble behandlet 46 saker i landsstyret. 4.2 Valgkomiteen: Valgkomiteen deltok på kystlagsseminaret i Stavanger og gjennomførte samtaler med noen av styrerepresentantene. Valgkomiteen fikk også pratet med flere lokallagsrepresentanter som deltok på seminaret. Valgkomiteen har hatt telefonkontakt utover seminaret i Stavanger. 4.3 Studieutvalget: Studieutvalget har holdt kontakt og ført diskusjoner gjennom e-post. 4.4 Fagrådet: Fagrådet har ett årlig møte om høsten for å oppsummere året som gikk, samt planlegge neste års utgivelser. I 2008 ble det avviklet med alle medlemmer til stede i Forbundet KYSTENs lokaler i Oslo fra 7. til 8. nov. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post og telefon, samt under seminarer og stevner. 4.5 Ungdomslag (KUL): I løpet av 2008 har KUL ikke hatt noen møter, men holdt kontakt og planlagt aktiviteter via e- post, telefon og internett. Informasjon legges ut på internett, sendes ut på e-post og i aktuelle Facebook-grupper. Forbundet KYSTEN Side 13

14 5. Arrangementer i regi av Forbundet KYSTEN 5.1. Landsstevnet: Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres på forskjellige steder på kysten hver sommer. Det er en stor begivenhet for medlemmer og andre interesserte. Landsstevnet i 2008 ble avholdt på Fosnavåg havn, Herøy, med Herøy kystlag som lokale arrangører. Landsstevnet ble arrangert i dagene juli Tittelen for landsstevnet var: Fra vikingeskip til dieselektrisk multifunksjonelle fartøyer. Havna ble fylt opp med gamle gavlbåter, et assosiert utvalg av 1900-tallets fiskebåter, samt hypermoderne havfiskefartøy. Det ble arrangert flere seminarer, blant annet om fiskerihistorien til Fosnavåg. Fiskerimiljøet i Fosnavåg er kjent for sitt voldsomme engasjement for å forbedre teknologien for de sjøfarende. Nå er det ofshore- og supply-fartøy som er satsningsområdet for tidligere fiskere. Det skaper en spennende historie. Motorsamlingen til kystlaget ble vist fram og den imponerte mange av de tilreisende. Som vanlig under landsstevner ble det delt ut følgende priser under samlingen lørdag kveld. Juryen bestod denne gangen av Petter Kvalsvik fra Herøy kystlag, Arnstein Hansen fra Vega kystlag og Arne H. Andreassen fra landsstyret. Prisen for Best bevarte åpne fartøy gikk til Norden, en spisstevning fra 1916 som er ombygd til gavlbåt i Båten eies av Fjell kystlag som har restaurert båten. Prisen for Det beste, tradisjonelle nybygg ble tildelt til Mørebåten Skjerven, som ble døpt under landsstevnet. Båten ble bygd i Bjørkedalen. Best vedlikeholdte fartøy ble gitt til Embla, som er ombygd fra tradisjonell skøyte til lystfartøy. Juryens åpne pris gikk denne gang til et fartøy som er bygd i 1924, men som fortsatt er i aktivt fiske. Havdur deltok blant annet på Lofotfisket i år. Båtens eier, Fritz Andreassen mottok prisen. Prisen for beste håndverker gikk til en gruppe håndverkere som valgte å organisere seg på en ny måte. Miljøet som bygde Bakkejekta fikk prisen. Prisen for Lengst utseilt distanse ble i år delt ut til Linda K som hadde en utseilt distanse på 488 nautiske mil. Mest lovende restaureringsprosjekt gikk til Nybakks Venner, som var satt seg klare mål å tilbakeføre båten til det den en gang var, uten shelterdekk og med teak styrhusfront. Prisen for best bevarte motor eller teknisk innretning gikk til Herøy kystlag og den motorsamlingen som de er i ferd med å bygge opp. 5.2 KYSTENs råseilseminar: Årets råseilsseminar ble avholdt ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Danmark, fra september engasjerte deltakere var til stede og deltok på seilaser og fikk høre mange gode foredrag. Varamedlem Anders Øgsnes var Forbundet KYSTENs representant. Forbundet KYSTEN Side 14

15 5.3 Kystlagseminar på Rennesøy: Det ble for første gang arrangert et kystlagsseminar, som skal arrangeres i årene mellom landsmøtene. Seminaret ble arrangert på Rennesøy oktober 2008 og temaet var Året før kulturminneåret. Det var 56 deltakere fra hele landet. 6. Representasjon Forbundet KYSTEN er representert i utvalg, råd, utredningsarbeider osv. både sentralt og lokalt. I 2008 var Forbundet representert i: Nasjonalkomiteen for Kulturminnedagen , ved Trond Torgvær. Den sentrale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund. Norges Fiskarlags jury til kystkulturprisen ved redaktør Bente Foldvik. Styrerepresentant til Norges kulturvernforbund, ved styremedlem Kari Wigstøl. Nestleder i Folkekulturforbundet, ved studiekonsulent Tore Friis-Olsen. Sentral arbeidsgruppe for Kystens dag, ved generalsekretær Per Hillesund. Oslo Maritime kulturvernsenter, ved Yngve Konglevoll frå Kystlaget Viken. 7. Forbundet KYSTEN er medlem av: 7.1 Norges kulturvernforbund Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for landsomfattende kulturvernorganisasjoner. Norges kulturvernforbund har 19 medlemsorganisasjoner med over enkeltmedlemmer. Et viktig mål for kulturvernforbundet er i første omgang å fremme samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene, og styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv. 7.2 Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) ble formelt stiftet i 1994, og ble organisert som en stiftelse med følgende organisasjoner som medlemmer: Forbundet KYSTEN, Seilskøyteklubben Colin Archer, Den Norske Veteranredningsskøyte Forening, Norsk Motorskøyteklubb, KFUM Oslo Sjøkorps og Norsk Veteranskibsklubb. Stiftelsen disponerer skurene 28 og 29 og kaifronten foran. Det viktigste arrangementet i regi av OMK, er Oslo kystkulturstevne, som arrangeres annen hvert år. Forbundet KYSTENs sekretariat holder til i lokalene til Oslo Maritime Kulturvernsenter. 7.3 Folkekulturforbundet Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Folkekulturforbundet i desember Folkekulturforbundet er ett av 22 godkjente studieforbund som får støtte til drift og opplæring gjennom Kunnskapsdepartementet. Folkekulturforbundet består av organisasjonene Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Noregs Mållag, Hålogaland Amatørselskap, Kringkastingsringen, DIS-Norge, Vestlandske Teaterselskap, Norsk Målungdom og Landslaget for Lokalhistorie. Folkekulturforbundet har samarbeidsavtale med Norges Museumsforbund. Forbundet KYSTEN Side 15

16 7.4 Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Friluftslivets Fellesorganisasjon våren Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 13 største friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen over 1/2 million medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur). 7.5 Frivillighet Norge Forbundet KYSTEN ble medlem høsten Frivillighet Norge er et nyetablert samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Vi arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige virksomheter omkring saker av felles interesse. Så langt er 110 organisasjoner medlemmer. Medlemskap er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. 7.6: Deltakelse på seminarer: Gjennom å arrangere eller delta på seminarer ønsker Forbundet KYSTEN å fokusere på ulike sider ved kystkulturen, og få satt nye problemstillinger på dagsorden. Emnene varierer fra år til år Topplederkonferanse Frivillighet Norge arrangerte topplederkonferanse for de frivillige organisasjonene tirsdag den 10. januar Generalsekretær Per Hillesund deltok Utviklingsnett, Riksantikvaren Temaet for Riksantikvarens seminar i utviklingsnett, var kunnskapsløftet. Det ble arrangert tirsdag den 20. februar Generalsekretær Per Hillesund deltok Kystkulturseminar i Bergen Verdiskaping og kystkultur stod på dagsorden da Riksantikvaren, ABM-utvikling og Fiskeridepartementet inviterte til seminar i Bergen mai Redaktør Bente Foldvik og generalsekretær Per Hillesund deltok Strandsoneseminar Oslofjorden Friluftsråd arrangerte strandsoneseminar tirsdag den 2. september Generalsekretær Per Hillesund deltok Utviklingsnett Det ble arrangert utviklingsnett om kompetanse i fartøyvernet i Kristiansand, 24. september Studiekonsulent Tore Friis-Olsen og styremedlem Kari Wigstøl deltok Workshop Kulturminneåret 2008 Det ble arrangert workshop for de frivillige organisasjonene oktober 2008 i ulike emner. Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok Seminar om kulturarv og byutvikling I havnebyer I Liverpool Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på seminaret On the waterfront, culture, heritage and regeneration of port cities i Liverpool, november. Forbundet KYSTEN Side 16

17 8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Forbundet KYSTEN samarbeider i varierende grad med en rekke departementer, direktorater, foreninger og organisasjoner. Her er de viktigste samarbeidspartnerne KYSTEN har: 8.1. Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Kulturminnevernet i Norge sorterer under Miljøverndepartementet, og departementet bevilger hvert år driftsmidler til forbundet. Disse midlene forvaltes av Informasjonsseksjonen, som samordner departementets informasjonsvirksomhet og samarbeider med ideelle organisasjoner (som Forbundet KYSTEN). Seksjon for kulturminner i Miljøverndepartementet forvalter bl. a. Kulturminneloven og tar seg av registrering av og forskning om kulturminner, og internasjonalt kulturminnevernarbeid. Seksjon for friluftsliv forvalter friluftspolitikken, og har bl.a. ansvar for arbeidsområdet båt/kyst/friluftsliv Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Fiskeridepartementet har ansvar for mange av de områdene innen kystkultur som Forbundet KYSTEN er engasjert i. Fiskeridepartementet har ansvar for havner, fyrstasjoner, lostjenesten, sjømerker og fisket i landet. Det gjør at forbundet arbeider for å opprettholde en god dialog med departementet. Fiskeri- og kystdepartementet organiserer arbeidet med en kystens dag, og Forbundet er med i en arbeidsgruppe for utvikling av dagen Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for virksomheter som museene, de store seilskipene, lokalhistorie, husflid m.m. Det gjør at det ofte er enkeltstående prosjekt Forbundet KYSTEN samarbeider med KKD om. Departementet har fått ansvaret for frivillig sektor og omtales i blant som frivillighetsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) Forbundet KYSTEN samarbeider med KD gjennom voksenopplæringen og medlemsskapet i Folkekulturforbundet. Forbundet KYSTEN videreførte Pedagogisk utviklingsarbeid i Utenriksdepartementet (UD) Forbundet KYSTEN har samarbeidet med informasjonavdelingen i Utenriksdepartementet om å få hjelp og støtte til å representere Norge i Brest, Frankrike i Kystkultur er valgt som et av temaene som Norge skal profilere seg med i årene som kommer Riksantikvaren (RA) Riksantikvaren er ytre etat til Miljøverndepartementet med status som direktorat. Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av landets kulturminner og -miljøer fra de eldste tider og fram til i dag. Blant kulturminner som en ønsker å ta vare på et representativt utvalg av, finner vi bl.a. fartøyer, skipsfunn, handelssteder, fiskevær, fyrstasjoner og hele (kyst) kulturmiljøer og -landskaper. Forbundet KYSTEN skal være med i et samarbeid mellom RA og Norsk Forening for Fartøyvern om verneplan for fartøyer Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Direktoratet for naturforvaltning (DN) har kystkultur skal være ett av satsningsområdene. DN ser positivt på det arbeidet som Forbundet KYSTEN legger ned i utviklingen av en "kystens Forbundet KYSTEN Side 17

18 vandreled" med bruk av enkle båter og fokus på kystkultur og et enkelt miljøvennlig friluftsliv i kystsonen Norsk kulturråd Norsk kulturråd er et rådgivende organ for myndighetene i kulturspørsmål, forvalter Norsk kulturfond, og tar selv initiativ på områder hvor rådet mener det er behov for det Fylkeskommuner og kommuner I tillegg til nevnte departementer, foreninger og etater samarbeider Forbundet KYSTEN og dets lokallag regionalt og lokalt med fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: En av Forbundet KYSTENs oppgaver er å være en pådriver overfor myndighetene i kulturvernsaker, spesielt på områder som gjelder kystkultur og fartøyvern. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner som vi har felles interesser med. Den viktigste kontakten med myndighetene i 2008 var: Presentasjon av Kulturminnefondet Det har vært et møte den mars 2008 med Norsk Kulturminnefonds stab på Røros. Der presenterte Jon Suul seg og sine tanker rundt hvordan fondet kan drives. Organisasjonene fikk presentert seg og fikk fremmet sitt syn på hvordan fondsmidlene bør fordeles. Det var også møte med Kulturminnefondet den 15. oktober Generalsekretær Per Hillesund deltok på begge møtene Møte med Kystverket Det ble avholdt et årlig informasjonsmøte med kystverket fredag den 17. juni 2008 der frivillige organisasjoner som samarbeider med etaten ble innkalt. Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet Oppstartsmøte om verneplan for fartøyer Riksantikvaren holdt oppstartsmøte for arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer onsdag den 27. august Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet Møte med kulturminneåret Norges Kulturvernforbund inviterte til møte med kulturminneåret 2009 den 14. oktober 2008 hos Fortidsminneforeningen. Generalsekretær Per Hillesund deltok Møter i samband med Brest 2008 Prosjektleder Tore Friis-Olsen deltok på fem arbeids- og planleggingsmøter om Brest første halvåret Se rapport om Brest for mer informasjon om disse møtene. 8.3 Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Vi har et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det er en sentral gruppe med oppgave å være ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak. Forbundet KYSTEN Side 18

19 8.3.2 Den Norske Turistforening (DNT) Det er innledet et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det er en sentral gruppe med oppgave å være ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak Fortidsminneforeningen Det er et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN og Fortidsminneforeningen forbindelse med saker som gjelder kulturvern. Det har også vært samarbeid i forbindelse med kulturminneprosjektet der forbundet er representert i styringsgruppen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Norsk forening for fartøyvern og Forbundet KYSTEN samarbeidet om kulturvern, og da spesielt fartøyvern. Det er innledet samarbeid om verneplan for fartøyer og det er en gjensidig informasjonsutveksling Norsk kulturråd Norsk kulturråd er et rådgivende organ for myndighetene i kulturspørsmål, forvalter Norsk kulturfond, og tar selv initiativ på områder hvor rådet mener det er behov for det Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Voksenopplæringsforbundet Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på ledermøte i Voksenopplæringsforbundet 6. Februar Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Ble arrangert på Rica Dyreparken hotell, Kristiansand i dagene april Styremedlem Kari Wigstøl og Beryl Simonsen fra Bragdøya kystlag deltok. Kari Wigstøl ble valgt inn i styret til Norges Kulturvernforbund Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Ble arrangert på Holmenkollen Park hotell 20. mai Generalsekretær Per Hillesund deltok Årsmøtet til Folkekulturforbundet Ble arrangert på Felix konferansesenter i Oslo, 27. mai Studiekonsulent Tore Friis- Olsen og generalsekretær Per Hillesund deltok Landsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern Ble arrangert ombord på hurtigruta september Generalsekretær Per Hillesund deltok Voksenopplæringsforbundet Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på ekstraordinært årsmøte i Voksenopplæringsforbundet 13. November Forbundet KYSTEN Side 19

20 8.4.7 Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Det blir arrangert faste generalsekretærmøter hos Friluftslivets Fellesorganisasjon og der har generalsekretær Per Hillesund møtt etter behov Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Det blir arrangert faste møter for organisasjonene i Norges Kulturvernforbund, der det blir utvekslet erfaringer og informasjon. Generalsekretær Per Hillesund deltar. Forbundet KYSTEN Side 20

Årsmelding for 2009. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Årsmelding for 2009. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre Årsmelding for 2009 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid

Detaljer

Årsmelding for 2010. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2010. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2010 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Årsmelding for 2011. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2011. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2011 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Årsmelding for 2012. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2012. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2012 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Forbundet KYSTEN Side 2

Forbundet KYSTEN Side 2 Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

Detaljer

Formål. Forbundet KYSTEN Side 2

Formål. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: - Fremme bevaring og allmenn

Detaljer

Årsmelding for 2013. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2013. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2013 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Fartøyplan uten museers medvirkning

Fartøyplan uten museers medvirkning Fartøyplan uten museers medvirkning Av Inger Anne Hovland 30.11.2009 21:26 Den nasjonale verneplanen for fartøy er utarbeidet nesten helt uten medvirkning fra museene, enda museumssektoren har bortimot

Detaljer

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Det nasjonale Kulturminneåret 2009 ble formelt åpnet med en konferanse i Trondheim 3. februar. Året ble avsluttet

Detaljer

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år.

Det arbeides videre med dette fram mot landsmøtet i april neste år. Styremøte i FNM, 21. mai. Sted: Norges Kulturvernforbund, Øvre Slottsgate 2b, Oslo Til stede: Sterud, Kari Hop Skiftesvik, Svend Strand, Benedicte Rustad, Anne Løvenskiold, Lucie Lovén, Inger Kristin Tvete

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem

Årsmøte i Kystlaget Trondhjem Årsmøte i Kystlaget Trondhjem på P-Hotels Brattøra torsdag 16. februar 2017 kl. 18:00 NB! Saksliste: 1. Konstituering / valg av referent, ordstyrer samt 2 protokollunderskrivere 2. Årsmelding og regnskap

Detaljer

Norges Kulturvernforbund. Regionmøte Bodø 18. februar 2017

Norges Kulturvernforbund. Regionmøte Bodø 18. februar 2017 Norges Kulturvernforbund Regionmøte Bodø 18. februar 2017 Hovedsektorene i kulturvernet Myndigheter Stat, direktorater, fylkeskommune og kommuner Museer 3800 årsverk Kulturvernorganisasjoner 230 000 medlemmer

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

Strategi. Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017

Strategi. Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017 Strategi Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017 Mål Riksantikvaren vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for å oppnå en god forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Medlemsblad for Kystlaget Viken - Nr 1 2008 - Årgang 10 VIKEN S ÅRSMØTENUMMER INNEHOLDER: FORMANDENS RØST Årsmøtet 2008 AKTIVITETER

Medlemsblad for Kystlaget Viken - Nr 1 2008 - Årgang 10 VIKEN S ÅRSMØTENUMMER INNEHOLDER: FORMANDENS RØST Årsmøtet 2008 AKTIVITETER Medlemsblad for Kystlaget Viken - Nr 1 2008 - Årgang 10 VIKEN S ÅRSMØTENUMMER INNEHOLDER: FORMANDENS RØST Årsmøtet 2008 AKTIVITETER Årsmøte! Tiden for årsmøte er atter en gang her i Viken. Året som er

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Oslo Maritime Kulturhus

Oslo Maritime Kulturhus Oslo Maritime Kulturhus Vi ønsker å utnytte den plasseringen vi har, sentralt i landets hovedstad, som en plattform for formidling av den maritime kulturarven. I september 2011 fikk Skur 28 og 29 på Ahershuskaia

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Årsberetning 2013. Forord

Årsberetning 2013. Forord Forretningsadresse: Gisund Kystlag v/børge Henriksen, Heggeveien 26, 9303 Silsand Hjemmeside: www.kystlaget.com Bankkontor: 9741 11 91811. Organisasjonsnummer: 995 114 429 Årsberetning 2013 Formålsparagrafen

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 Saksliste: Sak 16/08: REFERATER Referat fra styremøte 03.04.08 Sak 17/08: FAGLIG OPPFØLGING AV MUSEUMSREFORMEN Sak 18/08: LANDSMØTET 2008 OG 2009 Sak 19/08: SEKSJON

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup.

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup. Tidsskriftet KYSTEN Leserkretsundersøkelse September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen wwwtns-gallupno/medier Bakgrunn for undersøkelsen Standard leserkretsundersøkelse Undersøkelsen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Retningslinjer for strandsonen

Retningslinjer for strandsonen Retningslinjer for strandsonen Seniorrådgiver Marit Tofte Miljøverndepartementet Landskonferanse i plan- og bygningsrett Balestrand 1. september 2011 Foto: Marianne Gjørv Statlige planretningslinjer for

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015 Adresseliste Saksbehandler: Håvard Holder Telefon: 97432127 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen Vår referanse: 14/10564 Deres referanse: Vår dato: 03.09.2014 Deres dato: Att: HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 I statsbudsjettet 2009 har Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet bevilget midler til Kulturminneåret 2009, disse skal mellom

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Kulturminneåret 2009

Kulturminneåret 2009 Kulturminneåret 2009 Ett tema: DAGLIGLIVETS KULTURMINNER To tilnærmingsmåter: En teoretisk: KULTURUTTRYKK PÅ VANDRING En praktisk: DOKUMENTER KULTURMINNER Fra statsrådens bestilling: - være til gagn for

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer