Årsmelding for Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for 2008. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre"

Transkript

1 Årsmelding for 2008 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

2 Forbundet KYSTEN Side 2

3 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: - Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig. - Drive opplysningsarbeid til økt forståelse for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i vår kysthistorie. - Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk. - Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg. Forbundet KYSTEN Side 3

4 Innhold Forord Tillitsvalgte Landsstyret - fra 15. april 2007: Valgkomité valgt av landmøtet: Studieutvalget: Redaksjonsrådet: Ungdomsutvalget (KUL): Revisjon: Sekretariatet Medlemstall og kontingent Medlemsutvikling lokallagene: Endringer: Kontingent: Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Oversikt over organisasjoner som er medlem av Forbundet KYSTEN: Møter internt i Forbundet KYSTEN Landsstyret: Valgkomiteen: Studieutvalget: Fagrådet: Ungdomslag (KUL): Arrangementer i regi av Forbundet KYSTEN Landsstevnet: KYSTENs råseilseminar: Kystlagseminar på Rennesøy: Representasjon Forbundet KYSTEN er medlem av Norges kulturvernforbund Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) Folkekulturforbundet Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Frivillighet Norge : Deltakelse på seminarer: Topplederkonferanse Utviklingsnett, Riksantikvaren Kystkulturseminar i Bergen Strandsoneseminar Utviklingsnett Workshop Kulturminneåret Seminar om kulturarv og byutvikling I havnebyer I Liverpool Forbundet KYSTEN Side 4

5 8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kunnskapsdepartementet (KD) Utenriksdepartementet (UD) Riksantikvaren (RA) Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Norsk kulturråd Fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: Presentasjon av Kulturminnefondet Møte med Kystverket Oppstarsmøte om verneplan for fartøyer Møte med kulturminneåret Møter i samband med Brest Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Den Norske Turistforening (DNT) Fortidsminneforeningen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Norsk kulturråd Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Voksenopplæringsforbundet Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Årsmøtet til Folkekulturforbundet Landsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern Voksenopplæringsforbundet Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Informasjonsvirksomheten Tidsskriftet KYSTEN: Kystenbrevet: Internett: Annen informasjonsvirksomhet: Medlemsblad i regi av kystlagene: Saker som kommenteres spesielt Brest 2008: Studiearbeid: Kystens UngdomsLags aktiviteter: Kystled: Økonomi og regnskap for Forbundet KYSTEN Side 5

6 Forord Vi skriver februar 2009, og jeg har nettopp gjennomført mitt siste styremøte som leder i Forbundet KYSTEN. En av sakene har vært å forberede landsmøtet i april. Det er første landsmøte etter ny organisering, og jeg gleder meg til å møte representanter fra de lokale lagene. Det er alltid et høydepunkt. Ved gjennomgang av årsmeldinga, ser vi at vi har 114 kystlag, med en tilvekst på seks nye lag det siste året. Vi har også en liten økning i medlemsmassen, og er nærmere medlemmer enn ved forrige landsmøte! Vi har nettopp starta på Kulturminneåret 2009, som fokuserer på hverdagens kulturminner. Forbundet KYSTEN har forberedt dette med seminar på Rennesøy i oktober. Her deltok mange lokale lag, og vi så mange nye fjes. Det kan bety vekst og nye muligheter i organisasjonen. Landsstevnet 2008 fant sted i Fosnavåg. Flinke arrangører hadde sørga for strålende sol under hele stevnet, et arrangement der fiskeskøytene lå tett i tett i hele Vågen. Vi fikk en glimrende gjennomgang av Fosnavågs historie. Dyktige foredragsholdere viste oss hvordan skiftende tider har ført til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Nok en gang et vellykka stevne som går inn i rekka av gode minner og store kystopplevelser! Den andre store begivenheten i 2008, var det store kystkulturstevnet i Brest i Frankrike. Forbundet KYSTEN representerte Norge for femte gang. Tore Friis-Olsen var prosjektleder. Også denne gangen hadde vi bygd opp en norsk landsby med naust og aktiviteter. Nytt i år var fyrtårnet, både med lys og tåkelur. Ellers hadde vi med oss mange små tradisjonsbåter, som alle var på sjøen og ble brukt flere ganger under stevnet. Ca to millioner mennesker var innom den norske standen. På Den norske dagen ble ordføreren med følge vist rundt i den norske landsbyen. Skoleskipet Sjøkurs fra Norge var franskmennenes favorittsted for all representasjon. Kort sagt, Forbundet KYSTEN økte nok en gang sitt omdømme og sin status i Brest! Etter åtte år i styret, fire år som nestleder og fire som leder, sier jeg nå takk for meg. Slik jeg opplever det, har vi et flott styre med ansvarsbevisste, dyktige og handlekraftige styremedlemmer. Sammensetningen med ca halvparten av hvert kjønn, opplever jeg som en styrke. Det samme gjelder aldersspredningen som er større enn tidligere. Det gir også diskusjonene og debattene en høyere himmel og et større rom! Jeg vil takke både sekretariatet og styret for godt samarbeid og god støtte i mitt arbeid som leder. Nå overlater jeg med glede lederjobben til den som valgkomiteen har plukka ut, og landsmøtet velger, til å overta. Det ligger mange spennende oppgaver og utfordringer foran oss. Takk for meg, og lykke til i arbeidet! Grimstad februar 2009 Gerd Helga Stifoss-Hanssen Leder i Forbundet KYSTEN Forbundet KYSTEN Side 6

7 1. Tillitsvalgte 1.1 Landsstyret - fra 15. april 2007: Leder: Gerd Helga Stifoss-Hanssen Nestleder: Arne H. Andreassen Styremedlem Trond N. Martinsen Styremedlem: Sonja Hansen Wahl Styremedlem: Asgeir K. Svendsen Styremedlem: Kari Wigstøl Styremedlem: Marte Bolette Glosli 1. vara. Oddbjørn Nikolaisen 2. vara. Anders Øgsnes 3. vara. John Olav Andreassen Sonja Wahl gikk ut av styret p.g.a. sykdom og Oddbjørn Nikolaisen ble nytt styremedlem høsten Valgkomité valgt av landmøtet: Trond Torgvær (Øksenes kystlag) Karin Buberg (Nærsnes kystlag) Anita Andreassen (Bergen kystlag) 1.3 Studieutvalget: Tore Friis-Olsen (Forbundskontoret) Sonja Hansen Wahl (Folla Kystlag) (Gikk ut av utvalget høsten 2008) Anders Øgsnes (Narvik kystlag) Ingunn Vardøy (Hordaland kystlag) Jan C. Rosenlund (Bragdøya kystlag (Overtok etter Sonja Hansen Wahl.) 1.4 Redaksjonsrådet: Medlem oppnevnt av Landsstyret: Trond N. Martinsen Medlemmer oppnevnt av redaktøren: Åsmund Kristiansen (Hardanger fartøyvernsenter) Pål Christensen (Museum Nord Melbu) Forbundet KYSTEN Side 7

8 Marianne Mathisen (Nordnorsk fartøyvernsenter) Klaus Olesen (Vest-Agder Fylkeskommune) 1.5 Ungdomsutvalget (KUL): Oddveig Andersen (Leirong kystlag) Marte Bolette Glosli (direktemedlem) Ninja Røreng (direktemedlem) Tora Heide (Kystlaget Trondhjem) 1.6 Revisjon: Vardens revisjonskontor Per-Arne Auster 2. Sekretariatet Generalsekretær: Per Hillesund 100% stilling Kontormedarbeider: Mona Vasskog Johansen 80 % stilling Studiekonsulent: Tore Friis-Olsen 50 % stilling Redaktør: Bente Foldvik 75 % stilling Tore Friis-Olsen har vært engasjert i halv stilling i prosjekter som Brest08 og sikkerhet i båt, i tillegg til halv stilling som studiekonsulent. Forbundet KYSTEN Side 8

9 3. Medlemstall og kontingent 3.1 Medlemsutvikling lokallagene: Per hadde Forbundet KYSTEN betalende medlemmer. Det er en økning på 288 medlemmer i forhold til året før. Forbundet har nå 114 tilsluttede kystlag. Det har kommet seks nye kystlag på listen siden i fjor og ett fylkeskystlag har blitt nedlagt. Navn Jeløya kystlag Sum Østfold fylke Kystlaget Viken Sum Oslo fylke Akershus fylkeskystlag NEDLAGT i Kystlaget Vestsiden Drøbak kystlag NEDLAGT I Nesodden kystlag Soon Water kystlag Bunnefjorden kystlag NEDLAGT I Sum Akershus fylke Nærsnes kystlag Sum Buskerud Fylke Loggen kystlag Gokstad kystlag Tjøme kystlag Kystlaget Fredriksvern Hortentangen kystlag Sum Vestfold fylke Langesundsfjorden kystlag Brevikkysten Telemark kystlag Kragerø kystlag Sum Telemark fylke Agder fylkeskystlag Oksefjorden kystlag Kystlaget Immanuells venner Kystlaget Terje Vigen Blindleia kystlag Kystlaget Øster Riisøer (Nytt i 2008) 34 Bragdøya kystlag Søgne kystlag Mandal kystlag Sæløer og Lista kystlag Hitterøy kystlag Flekkefjord kystlag Lindesnes kystlag Sum Aust- og Vest-Agder fylker Egersund kystforening Jæren kystlag Kystlaget Sandnes Rygja kystlag Veteranskibslaget Rogaland Forbundet KYSTEN Side 9

10 Navn Kormt kystlag Leirong kystlag Haadyret kystlag Rennesøy kystlag Riska kystlag (Nytt i 2008) 60 Sum Rogaland Fylke Kystlaget Romsa Bergen kystlag Askøy kystlag Fjell kystlag Sund kystlag Hope trebåtlag Austevoll kystlag Sagvågen kystlag Tysnes kystlag Bømlo kystlag Kvinnherrad kystlag Sveio kystlag Keipane kystlag Holsnøy kystlag Sum Hordaland fylke Kystlaget Hornelen Alden kystlag (Nedlagt i 2008) Indre Sogn kystlag Kalvåg kystlag Kinn kystlag Kystkulturlaget i Vågsøy Sum Sogn og Fjordane Sunnmøre kystlag Herøy museumsbåtlag Herøy kystlag Bjørkedalen kystlag Romsdal kystlag Mellemverftet fartøyvernforening og kystlag Stene notlag Geitbåtens venner Straumsnes utrorslag Otnesbrygga veteranbåtklubb Vestnes kystlag Imarsundet kystlag 9 9 Sum Møre og Romsdal fylke Trøndelag fylkeskystlag Kystlaget Trondhjem Kjeungen kystlag Åfjordbåten kystlag Hemne kystlag Frøya kystlag Innherred kystlag Folla kystlag Jøa kystlag (Nytt i 2008) 47 Sum Sør- og Nord-Trøndelag fylker Kystlaget Salta Gildeskål kystlag Forbundet KYSTEN Side 10

11 Navn Meløy kystlag Rødøy kystlag Steigen kystlag Vestvågøy kystlag Flakstad kystlag 0 0 Nedlagt Vågan kystlag Sortland kystlag Øksnes kystlag Hadsel kystlag Bø kystlag Evenes kystlag Ballangen kystlag Lødingen kystlag Rana kystlag Vefsn kystlag Lurøy kystlag Bremhesten kystlag Dønna kystlag Alstadhaug kystlag Kystlaget Torghatten Vega kystlag Narvik kystlag Nesna kystlag Saltdal kystlag (Nytt i 2008) 9 Sum Nordland fylke Nord-Troms kystlag Arctandria - Tromsø kystlag Sørreisa kystlag Kystlaget Alvestad Astafjord kystlag Gratangen kystlag Kvæfjord kystlag Salangen kystlag Skånland kystlag Tranøy kystlag (Nytt i 2008) 36 Sum Troms fylke Altafjord kystlag Kjøllefjord kystlag Sum Finnmark fylke Totalsum kystlagsmedlemmer Direktemedlemmer Totalt antall medlemmer Medlemmene var fordelt på hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer. Det er ett æresmedlem sentralt og 11 æresmedlemmer i lokallagene. Det er menn og kvinner, dvs. 24 % kvinner i Forbundet KYSTEN. 3.2 Endringer: Det ble opprettet fem nye lokallag i Det er Tranøy kystlag, Troms, Saltdal kystlag, Nordland, Jøa kystlag i Trøndelag, Riska kystlag, Rogaland og Kystlaget Øster Riisøer, Agder. Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Alden kystlag ble nedlagt av Forbundet KYSTEN. Forbundet KYSTEN Side 11

12 3.3 Kontingent: Kontingenten for medlemmer i 2008 var: - Hovedmedlem kr. 350,- - Familiemedlem kr. 50,- Fordelingen i organisasjonen er: Forbundet KYSTEN kr. 220,-, Kystlaget kr. 130,-. Til sammen kr. 350,- Andel av kontingenten til fylkeskystlagene er på kr. 30,- for hvert hovedmedlem. Familiemedlemskap koster kr. 50,- og går uavkortet til kystlaget. 3.4 Liste over fylkeskystlag og sammenslutninger Troms fylkeskystlag Trøndelag fylkeskystlag Hordaland fylkeskystlag Rogaland fylkeskystlag Agder fylkeskystlag Indre Oslofjord Kystsamling (IOKS) 3.5 Oversikt over organisasjoner som er medlem av Forbundet KYSTEN: Foruten kystlagene er omkring 50 foreninger og stiftelser, 28 bedrifter, 77 biblioteker 22 skoler og 48 museer tilknyttet Forbundet KYSTEN. Seilklubben Colin Archer, Norsk Motorskøyteklubb og Den Norske Veteranredningsskøyte Forening er tilsluttet forbundet med representasjon på landsmøtet, og valgbarhet til forbundets styrende organer. Foreninger og stiftelser som er medlem av Forbundet KYSTEN: BB 11 Klubben Borre Vikinglag BUL Kristiansand Bømlo teaterverksted Den kristelige menighet Det Norske sjømannskor Engøyholmen kystkultursenter Foreningen Onsøybeviset Fredrikstad fartøyvernsenter Frøya hisorielag Halden historiske samlinger Helgelandslagets Båteierforening AL Hundvåg og Øyane historielag Indre Bunnefjords Motorskøyteklubb KNM Alta Kystgruppa Hermes II Kystsogeveka, Stiftinga Litle Færøyna kystkulturlag Mandal seilforening Mandal sjømannsforening Norges Fiskarlag Norges Husflidslag Norges Roforbund Norsk kulturarv Norsk Seilskuteklubb Ormestad båtforening Redningsselskapet Salten veteranbåtlag Seilskøyteklubben Colin Archerl Sjøskolen i Asker Speidergruppe 1: Søgne sjø Stiftelsen Anna Rogde Stiftelsen Fiskeværmuseet Stiftelsen Frohavet Stiftelsen Guldholmen fyr Stiftelsen Haugesjøen Stiftelsen Havnøy Stiftelsen Landsteilene Stiftelsen Lindesnes Kystkultursenter Stiftelsen Listerskøyta Stiftelsen R/S Risør II Stårheim båtlag Sveriges Segelfartygsførening Tananger Sjøspeidere Tjøme og Nøtterøy dykkeklubb TS Træskibs sammenslutningen, Danmark Venneforeningen til Brødrene av Sand Veteranredningsskøyteforeningen Veteranbåtlaget EKAR Årdal sogelag Forbundet KYSTEN Side 12

13 4. Møter internt i Forbundet KYSTEN 4.1 Landsstyret: Landsstyret har hatt fire møter i Det var i Oslo, februar, Vega april, Oslo, september og i Oslo november Det ble behandlet 46 saker i landsstyret. 4.2 Valgkomiteen: Valgkomiteen deltok på kystlagsseminaret i Stavanger og gjennomførte samtaler med noen av styrerepresentantene. Valgkomiteen fikk også pratet med flere lokallagsrepresentanter som deltok på seminaret. Valgkomiteen har hatt telefonkontakt utover seminaret i Stavanger. 4.3 Studieutvalget: Studieutvalget har holdt kontakt og ført diskusjoner gjennom e-post. 4.4 Fagrådet: Fagrådet har ett årlig møte om høsten for å oppsummere året som gikk, samt planlegge neste års utgivelser. I 2008 ble det avviklet med alle medlemmer til stede i Forbundet KYSTENs lokaler i Oslo fra 7. til 8. nov. Øvrige rådslagninger foretas pr. e-post og telefon, samt under seminarer og stevner. 4.5 Ungdomslag (KUL): I løpet av 2008 har KUL ikke hatt noen møter, men holdt kontakt og planlagt aktiviteter via e- post, telefon og internett. Informasjon legges ut på internett, sendes ut på e-post og i aktuelle Facebook-grupper. Forbundet KYSTEN Side 13

14 5. Arrangementer i regi av Forbundet KYSTEN 5.1. Landsstevnet: Forbundet KYSTENs landsstevne arrangeres på forskjellige steder på kysten hver sommer. Det er en stor begivenhet for medlemmer og andre interesserte. Landsstevnet i 2008 ble avholdt på Fosnavåg havn, Herøy, med Herøy kystlag som lokale arrangører. Landsstevnet ble arrangert i dagene juli Tittelen for landsstevnet var: Fra vikingeskip til dieselektrisk multifunksjonelle fartøyer. Havna ble fylt opp med gamle gavlbåter, et assosiert utvalg av 1900-tallets fiskebåter, samt hypermoderne havfiskefartøy. Det ble arrangert flere seminarer, blant annet om fiskerihistorien til Fosnavåg. Fiskerimiljøet i Fosnavåg er kjent for sitt voldsomme engasjement for å forbedre teknologien for de sjøfarende. Nå er det ofshore- og supply-fartøy som er satsningsområdet for tidligere fiskere. Det skaper en spennende historie. Motorsamlingen til kystlaget ble vist fram og den imponerte mange av de tilreisende. Som vanlig under landsstevner ble det delt ut følgende priser under samlingen lørdag kveld. Juryen bestod denne gangen av Petter Kvalsvik fra Herøy kystlag, Arnstein Hansen fra Vega kystlag og Arne H. Andreassen fra landsstyret. Prisen for Best bevarte åpne fartøy gikk til Norden, en spisstevning fra 1916 som er ombygd til gavlbåt i Båten eies av Fjell kystlag som har restaurert båten. Prisen for Det beste, tradisjonelle nybygg ble tildelt til Mørebåten Skjerven, som ble døpt under landsstevnet. Båten ble bygd i Bjørkedalen. Best vedlikeholdte fartøy ble gitt til Embla, som er ombygd fra tradisjonell skøyte til lystfartøy. Juryens åpne pris gikk denne gang til et fartøy som er bygd i 1924, men som fortsatt er i aktivt fiske. Havdur deltok blant annet på Lofotfisket i år. Båtens eier, Fritz Andreassen mottok prisen. Prisen for beste håndverker gikk til en gruppe håndverkere som valgte å organisere seg på en ny måte. Miljøet som bygde Bakkejekta fikk prisen. Prisen for Lengst utseilt distanse ble i år delt ut til Linda K som hadde en utseilt distanse på 488 nautiske mil. Mest lovende restaureringsprosjekt gikk til Nybakks Venner, som var satt seg klare mål å tilbakeføre båten til det den en gang var, uten shelterdekk og med teak styrhusfront. Prisen for best bevarte motor eller teknisk innretning gikk til Herøy kystlag og den motorsamlingen som de er i ferd med å bygge opp. 5.2 KYSTENs råseilseminar: Årets råseilsseminar ble avholdt ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Danmark, fra september engasjerte deltakere var til stede og deltok på seilaser og fikk høre mange gode foredrag. Varamedlem Anders Øgsnes var Forbundet KYSTENs representant. Forbundet KYSTEN Side 14

15 5.3 Kystlagseminar på Rennesøy: Det ble for første gang arrangert et kystlagsseminar, som skal arrangeres i årene mellom landsmøtene. Seminaret ble arrangert på Rennesøy oktober 2008 og temaet var Året før kulturminneåret. Det var 56 deltakere fra hele landet. 6. Representasjon Forbundet KYSTEN er representert i utvalg, råd, utredningsarbeider osv. både sentralt og lokalt. I 2008 var Forbundet representert i: Nasjonalkomiteen for Kulturminnedagen , ved Trond Torgvær. Den sentrale kystledgruppen, ved generalsekretær Per Hillesund. Norges Fiskarlags jury til kystkulturprisen ved redaktør Bente Foldvik. Styrerepresentant til Norges kulturvernforbund, ved styremedlem Kari Wigstøl. Nestleder i Folkekulturforbundet, ved studiekonsulent Tore Friis-Olsen. Sentral arbeidsgruppe for Kystens dag, ved generalsekretær Per Hillesund. Oslo Maritime kulturvernsenter, ved Yngve Konglevoll frå Kystlaget Viken. 7. Forbundet KYSTEN er medlem av: 7.1 Norges kulturvernforbund Norges Kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for landsomfattende kulturvernorganisasjoner. Norges kulturvernforbund har 19 medlemsorganisasjoner med over enkeltmedlemmer. Et viktig mål for kulturvernforbundet er i første omgang å fremme samarbeid mellom de frivillige kulturorganisasjonene, og styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv. 7.2 Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) ble formelt stiftet i 1994, og ble organisert som en stiftelse med følgende organisasjoner som medlemmer: Forbundet KYSTEN, Seilskøyteklubben Colin Archer, Den Norske Veteranredningsskøyte Forening, Norsk Motorskøyteklubb, KFUM Oslo Sjøkorps og Norsk Veteranskibsklubb. Stiftelsen disponerer skurene 28 og 29 og kaifronten foran. Det viktigste arrangementet i regi av OMK, er Oslo kystkulturstevne, som arrangeres annen hvert år. Forbundet KYSTENs sekretariat holder til i lokalene til Oslo Maritime Kulturvernsenter. 7.3 Folkekulturforbundet Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Folkekulturforbundet i desember Folkekulturforbundet er ett av 22 godkjente studieforbund som får støtte til drift og opplæring gjennom Kunnskapsdepartementet. Folkekulturforbundet består av organisasjonene Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Noregs Mållag, Hålogaland Amatørselskap, Kringkastingsringen, DIS-Norge, Vestlandske Teaterselskap, Norsk Målungdom og Landslaget for Lokalhistorie. Folkekulturforbundet har samarbeidsavtale med Norges Museumsforbund. Forbundet KYSTEN Side 15

16 7.4 Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) Forbundet KYSTEN ble tatt opp som medlem i Friluftslivets Fellesorganisasjon våren Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for de 13 største friluftslivsorganisasjonene i landet med til sammen over 1/2 million medlemskap og ca 3500 lokale lag og foreninger. FRIFOs formål er å fremme det tradisjonelle, naturvennlige friluftslivet og allemannsretten (retten til fri ferdsel i norsk natur). 7.5 Frivillighet Norge Forbundet KYSTEN ble medlem høsten Frivillighet Norge er et nyetablert samarbeidsforum for hele frivillig sektor, stiftet 19. september Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar til å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. Vi arbeider for et best mulig samspill mellom frivillige virksomheter omkring saker av felles interesse. Så langt er 110 organisasjoner medlemmer. Medlemskap er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. 7.6: Deltakelse på seminarer: Gjennom å arrangere eller delta på seminarer ønsker Forbundet KYSTEN å fokusere på ulike sider ved kystkulturen, og få satt nye problemstillinger på dagsorden. Emnene varierer fra år til år Topplederkonferanse Frivillighet Norge arrangerte topplederkonferanse for de frivillige organisasjonene tirsdag den 10. januar Generalsekretær Per Hillesund deltok Utviklingsnett, Riksantikvaren Temaet for Riksantikvarens seminar i utviklingsnett, var kunnskapsløftet. Det ble arrangert tirsdag den 20. februar Generalsekretær Per Hillesund deltok Kystkulturseminar i Bergen Verdiskaping og kystkultur stod på dagsorden da Riksantikvaren, ABM-utvikling og Fiskeridepartementet inviterte til seminar i Bergen mai Redaktør Bente Foldvik og generalsekretær Per Hillesund deltok Strandsoneseminar Oslofjorden Friluftsråd arrangerte strandsoneseminar tirsdag den 2. september Generalsekretær Per Hillesund deltok Utviklingsnett Det ble arrangert utviklingsnett om kompetanse i fartøyvernet i Kristiansand, 24. september Studiekonsulent Tore Friis-Olsen og styremedlem Kari Wigstøl deltok Workshop Kulturminneåret 2008 Det ble arrangert workshop for de frivillige organisasjonene oktober 2008 i ulike emner. Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok Seminar om kulturarv og byutvikling I havnebyer I Liverpool Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på seminaret On the waterfront, culture, heritage and regeneration of port cities i Liverpool, november. Forbundet KYSTEN Side 16

17 8. Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN Forbundet KYSTEN samarbeider i varierende grad med en rekke departementer, direktorater, foreninger og organisasjoner. Her er de viktigste samarbeidspartnerne KYSTEN har: 8.1. Offentlige myndigheter Forbundet KYSTEN samarbeider med: Miljøverndepartementet (MD) Kulturminnevernet i Norge sorterer under Miljøverndepartementet, og departementet bevilger hvert år driftsmidler til forbundet. Disse midlene forvaltes av Informasjonsseksjonen, som samordner departementets informasjonsvirksomhet og samarbeider med ideelle organisasjoner (som Forbundet KYSTEN). Seksjon for kulturminner i Miljøverndepartementet forvalter bl. a. Kulturminneloven og tar seg av registrering av og forskning om kulturminner, og internasjonalt kulturminnevernarbeid. Seksjon for friluftsliv forvalter friluftspolitikken, og har bl.a. ansvar for arbeidsområdet båt/kyst/friluftsliv Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Fiskeridepartementet har ansvar for mange av de områdene innen kystkultur som Forbundet KYSTEN er engasjert i. Fiskeridepartementet har ansvar for havner, fyrstasjoner, lostjenesten, sjømerker og fisket i landet. Det gjør at forbundet arbeider for å opprettholde en god dialog med departementet. Fiskeri- og kystdepartementet organiserer arbeidet med en kystens dag, og Forbundet er med i en arbeidsgruppe for utvikling av dagen Kultur- og kirkedepartementet (KKD) Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for virksomheter som museene, de store seilskipene, lokalhistorie, husflid m.m. Det gjør at det ofte er enkeltstående prosjekt Forbundet KYSTEN samarbeider med KKD om. Departementet har fått ansvaret for frivillig sektor og omtales i blant som frivillighetsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) Forbundet KYSTEN samarbeider med KD gjennom voksenopplæringen og medlemsskapet i Folkekulturforbundet. Forbundet KYSTEN videreførte Pedagogisk utviklingsarbeid i Utenriksdepartementet (UD) Forbundet KYSTEN har samarbeidet med informasjonavdelingen i Utenriksdepartementet om å få hjelp og støtte til å representere Norge i Brest, Frankrike i Kystkultur er valgt som et av temaene som Norge skal profilere seg med i årene som kommer Riksantikvaren (RA) Riksantikvaren er ytre etat til Miljøverndepartementet med status som direktorat. Riksantikvaren har ansvaret for forvaltningen av landets kulturminner og -miljøer fra de eldste tider og fram til i dag. Blant kulturminner som en ønsker å ta vare på et representativt utvalg av, finner vi bl.a. fartøyer, skipsfunn, handelssteder, fiskevær, fyrstasjoner og hele (kyst) kulturmiljøer og -landskaper. Forbundet KYSTEN skal være med i et samarbeid mellom RA og Norsk Forening for Fartøyvern om verneplan for fartøyer Direktoratet for Naturforvaltning (DN) Direktoratet for naturforvaltning (DN) har kystkultur skal være ett av satsningsområdene. DN ser positivt på det arbeidet som Forbundet KYSTEN legger ned i utviklingen av en "kystens Forbundet KYSTEN Side 17

18 vandreled" med bruk av enkle båter og fokus på kystkultur og et enkelt miljøvennlig friluftsliv i kystsonen Norsk kulturråd Norsk kulturråd er et rådgivende organ for myndighetene i kulturspørsmål, forvalter Norsk kulturfond, og tar selv initiativ på områder hvor rådet mener det er behov for det Fylkeskommuner og kommuner I tillegg til nevnte departementer, foreninger og etater samarbeider Forbundet KYSTEN og dets lokallag regionalt og lokalt med fylkeskommuner og kommuner Kontakt med offentlige myndigheter: En av Forbundet KYSTENs oppgaver er å være en pådriver overfor myndighetene i kulturvernsaker, spesielt på områder som gjelder kystkultur og fartøyvern. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner som vi har felles interesser med. Den viktigste kontakten med myndighetene i 2008 var: Presentasjon av Kulturminnefondet Det har vært et møte den mars 2008 med Norsk Kulturminnefonds stab på Røros. Der presenterte Jon Suul seg og sine tanker rundt hvordan fondet kan drives. Organisasjonene fikk presentert seg og fikk fremmet sitt syn på hvordan fondsmidlene bør fordeles. Det var også møte med Kulturminnefondet den 15. oktober Generalsekretær Per Hillesund deltok på begge møtene Møte med Kystverket Det ble avholdt et årlig informasjonsmøte med kystverket fredag den 17. juni 2008 der frivillige organisasjoner som samarbeider med etaten ble innkalt. Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet Oppstartsmøte om verneplan for fartøyer Riksantikvaren holdt oppstartsmøte for arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer onsdag den 27. august Generalsekretær Per Hillesund deltok på møtet Møte med kulturminneåret Norges Kulturvernforbund inviterte til møte med kulturminneåret 2009 den 14. oktober 2008 hos Fortidsminneforeningen. Generalsekretær Per Hillesund deltok Møter i samband med Brest 2008 Prosjektleder Tore Friis-Olsen deltok på fem arbeids- og planleggingsmøter om Brest første halvåret Se rapport om Brest for mer informasjon om disse møtene. 8.3 Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med: Friluftsrådenes Landsforbund (FL) Vi har et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det er en sentral gruppe med oppgave å være ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak. Forbundet KYSTEN Side 18

19 8.3.2 Den Norske Turistforening (DNT) Det er innledet et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening om utvikling av kystleder. Det er en sentral gruppe med oppgave å være ideformidler, pådriver og koordinator for regionale/lokale tiltak Fortidsminneforeningen Det er et samarbeid mellom Forbundet KYSTEN og Fortidsminneforeningen forbindelse med saker som gjelder kulturvern. Det har også vært samarbeid i forbindelse med kulturminneprosjektet der forbundet er representert i styringsgruppen Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) Norsk forening for fartøyvern og Forbundet KYSTEN samarbeidet om kulturvern, og da spesielt fartøyvern. Det er innledet samarbeid om verneplan for fartøyer og det er en gjensidig informasjonsutveksling Norsk kulturråd Norsk kulturråd er et rådgivende organ for myndighetene i kulturspørsmål, forvalter Norsk kulturfond, og tar selv initiativ på områder hvor rådet mener det er behov for det Kontakt med samarbeidende organisasjoner: Voksenopplæringsforbundet Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på ledermøte i Voksenopplæringsforbundet 6. Februar Årsmøtet til Norges Kulturvernforbund Ble arrangert på Rica Dyreparken hotell, Kristiansand i dagene april Styremedlem Kari Wigstøl og Beryl Simonsen fra Bragdøya kystlag deltok. Kari Wigstøl ble valgt inn i styret til Norges Kulturvernforbund Årsmøtet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Ble arrangert på Holmenkollen Park hotell 20. mai Generalsekretær Per Hillesund deltok Årsmøtet til Folkekulturforbundet Ble arrangert på Felix konferansesenter i Oslo, 27. mai Studiekonsulent Tore Friis- Olsen og generalsekretær Per Hillesund deltok Landsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern Ble arrangert ombord på hurtigruta september Generalsekretær Per Hillesund deltok Voksenopplæringsforbundet Studiekonsulent Tore Friis-Olsen deltok på ekstraordinært årsmøte i Voksenopplæringsforbundet 13. November Forbundet KYSTEN Side 19

20 8.4.7 Generalsekretærmøter hos Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) Det blir arrangert faste generalsekretærmøter hos Friluftslivets Fellesorganisasjon og der har generalsekretær Per Hillesund møtt etter behov Faste møter hos Norges Kulturvernforbund Det blir arrangert faste møter for organisasjonene i Norges Kulturvernforbund, der det blir utvekslet erfaringer og informasjon. Generalsekretær Per Hillesund deltar. Forbundet KYSTEN Side 20

Årsmelding for 2009. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre

Årsmelding for 2009. Forbundet KYSTEN. fartøyer og kystmiljø. -For bevaring og bruk av eldre Årsmelding for 2009 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 FORMÅL Forbundet er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid

Detaljer

Årsmelding for 2010. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2010. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2010 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Årsmelding for 2011. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2011. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2011 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Årsmelding for 2012. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2012. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2012 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Formål. Forbundet KYSTEN Side 2

Formål. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder: - Fremme bevaring og allmenn

Detaljer

Forbundet KYSTEN Side 2

Forbundet KYSTEN Side 2 Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

Detaljer

Årsmelding for 2013. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø.

Årsmelding for 2013. Forbundet KYSTEN. -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Årsmelding for 2013 Forbundet KYSTEN -For bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Forbundet KYSTEN Side 2 Formål Forbundet KYSTEN er en organisasjon for vern av norsk kystkultur. Formålet er -

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010

Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Norsk Fyrhistorisk Forening i Kulturminneåret 2009 Styreleder Eli Johanne Ellingsve 24.01.2010 Det nasjonale Kulturminneåret 2009 ble formelt åpnet med en konferanse i Trondheim 3. februar. Året ble avsluttet

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Strategi. Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017

Strategi. Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017 Strategi Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2014-2017 Mål Riksantikvaren vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for å oppnå en god forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Medlemsblad for Kystlaget Viken - Nr 1 2008 - Årgang 10 VIKEN S ÅRSMØTENUMMER INNEHOLDER: FORMANDENS RØST Årsmøtet 2008 AKTIVITETER

Medlemsblad for Kystlaget Viken - Nr 1 2008 - Årgang 10 VIKEN S ÅRSMØTENUMMER INNEHOLDER: FORMANDENS RØST Årsmøtet 2008 AKTIVITETER Medlemsblad for Kystlaget Viken - Nr 1 2008 - Årgang 10 VIKEN S ÅRSMØTENUMMER INNEHOLDER: FORMANDENS RØST Årsmøtet 2008 AKTIVITETER Årsmøte! Tiden for årsmøte er atter en gang her i Viken. Året som er

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Årsberetning 2013. Forord

Årsberetning 2013. Forord Forretningsadresse: Gisund Kystlag v/børge Henriksen, Heggeveien 26, 9303 Silsand Hjemmeside: www.kystlaget.com Bankkontor: 9741 11 91811. Organisasjonsnummer: 995 114 429 Årsberetning 2013 Formålsparagrafen

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup.

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup. Tidsskriftet KYSTEN Leserkretsundersøkelse September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen wwwtns-gallupno/medier Bakgrunn for undersøkelsen Standard leserkretsundersøkelse Undersøkelsen

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER Åkle i rutevev fra Vest-Agder. ÅRSMELDING 2014 HUSFLIDSKONSULENTEN I VEST-AGDER 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidsbutikker

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24.

Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. M e d l e M s b l a d Kristiansand Husflidslag Januar 2016 Innkalling til årsmøte. Onsdag 27. januar 2016 kl. 19.00 i Setesdalsveien 24. dagsorden; 1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Oslo Maritime Kulturhus

Oslo Maritime Kulturhus Oslo Maritime Kulturhus Vi ønsker å utnytte den plasseringen vi har, sentralt i landets hovedstad, som en plattform for formidling av den maritime kulturarven. I september 2011 fikk Skur 28 og 29 på Ahershuskaia

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 Saksliste: Sak 16/08: REFERATER Referat fra styremøte 03.04.08 Sak 17/08: FAGLIG OPPFØLGING AV MUSEUMSREFORMEN Sak 18/08: LANDSMØTET 2008 OG 2009 Sak 19/08: SEKSJON

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Sjøgangen, medlemsblad for Kystlaget Viken Nr 1 2009 - Årgang 11

Sjøgangen, medlemsblad for Kystlaget Viken Nr 1 2009 - Årgang 11 Sjøgangen, medlemsblad for Kystlaget Viken Nr 1 2009 - Årgang 11 VIKEN S ÅRSMØTENUMMER INNEHOLDER: FORMANDENS RØST Årsmøtet 2009 Kulturminneåret AKTIVITETER Årsmøte! Tiden for årsmøte er atter en gang

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning?

Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Hvilke støtteordninger for friluftsliv forvalter Direktoratet for naturforvaltning? Kristine O Stene, Friluftslivseksjonen, Direktoratet for naturforvaltning DNs viktigste støtteordninger for friluftslivet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Årsmelding NFHF 2007 2009

Årsmelding NFHF 2007 2009 Årsmelding NFHF 2007 2009 Forord Juni måned begynnelsen på en ny, lang sommer på kysten. Det går også mot slutten på nok en styreperiode i NFHFs historie. Det sittende styret ble valgt på landsmøtet på

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009

Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 Utlysning Norges kulturvernforbund for Kulturminneåret 2009 I statsbudsjettet 2009 har Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet bevilget midler til Kulturminneåret 2009, disse skal mellom

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering Organisering Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 70 organisering 8 Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen.

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

j()k1f 2014 Sjøkurs, tidligere hurtigruteskipet Ragnvald Jarl og følger

j()k1f 2014 Sjøkurs, tidligere hurtigruteskipet Ragnvald Jarl og følger Aud Lindseth Fra: Trine Kvalø Sendt: 7. juni 2013 13:32 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Tokt 2014 til Rørvik Vedlegg: 130318 Forslag 4 til seilingsrute.xlsx; Tema og program Tokt 2014.doc Har du fatt denne

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Årsrapport 2012 Nettverk fjord- og kystkommuner. Årsrapport Nettverk fjord- og kystkommuner 2012

Årsrapport 2012 Nettverk fjord- og kystkommuner. Årsrapport Nettverk fjord- og kystkommuner 2012 1 Årsrapport 2012 Nettverk fjord- og kystkommuner 2 Innhold 1. Styreleder om 2012...side 3 2. Utviklingen av NFKK. side 4 3. Styrets arbeid... side 4 4. Aktiviteter... side 5 5. Medlemsstatus side 7 6.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis.

Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg 3 - begrensninger i lokale farleder for bruk av farledsbevis. HOVEDKONTORET Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref.: Vår ref.: 2014/1924-62 Arkiv nr.: 700 Saksbehandler: Henning Osnes Teigene Dato: 30.07.2015 Høring av endringer i lospliktforskriften vedlegg

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer