STYRETS BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING 2012-2014"

Transkript

1 STYRETS BERETNING

2 1 Innledning Idrettens verdigrunnlag Styring, ledelse og administrasjon Styrets sammensetning Ansatte pr. 26. april Utvalg i perioden og deltakere Tillitsvalgte/representasjon Prioriterte arbeidsområder Generelle betraktninger resultat strategidokument Anlegg Ungdomsidrett Arrangement Idrettsråd Særkretser Kjerneoppgaver Utdanning Idrettsråd kompetanserettede tiltak Øvrige oppgaver Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag Idrettsbingo AS Trondheim Idrettsklinikk AS Idrettens Hederskveld Folkehelsearbeidet Antidopingarbeidet Toppidrett Idrettspolitisk arbeid Bedre rammebetingelser Offentlige tilskudd Merverdiavgift Anlegg Lov og organisasjonsarbeid-klubbadmin Idrettens hus Fakta om Sør-Trøndelag Idrettskrets

3 1 Innledning Styrets beretning har tatt utgangspunkt i vedtatt Langtidsplan på Sør-Trøndelag Idrettskrets Kretsting 21. april Styret har avholdt 22 styremøter i løpet av Tingperioden. I tillegg har det vært avholdt 2 ekstraordinære styremøter i perioden. Det har pr vært 139 saker til behandling. Møtene har fortrinnsvis funnet sted i Trondheim Spektrum, i tillegg til Hitra, Holtålen, Bjugn, Ranheim friidrettshall, København ifb med besøk Idrettens Analysesenter/anleggsbefaringer og Curlinghallen i Trondheim. Styret har valgt å organisere seg i en utvalgsstruktur, som gjenspeiler våre arbeidsområder: Idrettsrådsutvalget Ungdomsutvalget Anleggsutvalget Folkehelseutvalget Særkretsutvalget I tillegg utfører Sør-Trøndelag Idrettskrets ulike oppgaver av administrativ art: Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten Service og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse og anleggsutviklingen Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning Drift av Idrettens Hus Idrettskretsen er også involvert i ulike former for arrangement og prosjekt, vi har inntil 1. oktober 2013 hvor vi solgte oss ut vært 100 % eier av Idrettsbingo AS. I tillegg har vi en eierandel på 26% i Trondheim Idrettsklinikk AS. Begge disse eierskapene vil bli omtalt senere i styrets beretning. Sør-Trøndelag Idrettskrets visjon er: FLEST I BREDDEN BEST I TOPPEN 3

4 2 Idrettens verdigrunnlag Idretten skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Idretten skal være en folkebevegelse og en positiv drivkraft i samfunnet. Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Idrettens aktivitet skal bygge på grunnverdiene glede, helse, fellesskap og ærlighet. STIKs målsetting er å være fremste bidragsyter for å oppnå: Flest i bredden, best i toppen. STIK skal fortsatt arbeide for at alle skal ha en mulighet til å drive idrett ut fra sine ønsker, forutsetninger, behov og ambisjoner og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Toppidretten skal utvikles slik at det oppnås topp resultater på nasjonalt og internasjonalt nivå. STIK skal arbeide for en idrett fri for doping og for ærlighet og Fair Play i alle sammenhenger. STIK mener at norsk idrett i sin grunnleggende form er inkluderende og vil arbeide for at dette fortsatt skal være kjernen i vårt arbeid. Idretten må tilby et fellesskap basert på sine kjerneverdier glede, helse, fellesskap og ærlighet. Alle som ønsker det må gis mulighet til å engasjere seg i idrett ut fra sine egne ønsker, behov og forutsetninger. Å styrke kjernevirksomheten aktiviteten i lagene - er idrettens viktigste samfunnsbidrag til å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og en bedre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité sin lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under NIF. Dette danner også grunnlaget for Idrettskretsen sitt arbeid. IDRETTSGLEDE FOR ALLE er NIFs visjon i tingperioden

5 3 Styring, ledelse og administrasjon 3.1 Styrets sammensetning Kretsleder Terje Roel Trondheim Basketballklubb Nestleder Olve Morken Ålen IL Styremedlem Berit Gjelten NTNUI Styremedlem Ådne Røkkum Bjugn-Ørland Skøyteklubb Styremedlem Bjørn Åge Berntsen Trondhjems Alpinliga Styremedlem Frode Geving Hommelvik IL Styremedlem Anne Sophie Hunstad Nidelv IL Varamedlem Sigrid Bratsberg Wing OK Varamedlem Andreas Krogstad Trondheim Seilforening (perm nov 2012) Valgkomité Leder Reidun Vikan Trondhjems skøiteklubb Komitemedlem Jon Anders Kokkvoll Røros IL Komitemedlem Bjarne Brubakk Malvik (gikk inn som medlem) Varamedlem May Romundstad Sverresborg IL Trakk seg fra vervet som leder og Reidun Vikan tok over som leder Kontrollkomité Medlem Guri Solem Byåsen IL Medlem Harald Bjerkan Trondhjems Turnforening Varamedlem Ellen Beate Sandseter Trondhjems Seilforening Varamedlem Ole Ivar Folstad Trondhjems Turnforening 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014 Organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland Fagkonsulent Bjørg Østvik Skauge (60 %) Økonomikonsulent Eva Dyrnes Olsen Idrettsfaglig rådgiver Maj Elin Svendahl Idrettsfaglig rådgiver Robert Olsvik (50 % - prosjektstilling og 50% STIK) Utviklingskonsulent Ivan Leraand 3.3 Utvalg i perioden og deltakere. Idrettsrådsutvalget: Leder: Olve Morken Berit Gjelten Sør-Trøndelag Idrettskrets Sør-Trøndelag Idrettskrets 5

6 May Romundstad Trond Bakken Bjarne Brubak Arne K Fredriksen Administrativ støtte: IR Trondheim Skaun IR Malvik IR( ) Malvik IR( ) Ivan Leraand Ungdomsutvalget: Leder Berit Gjelten Sør-Trøndelag Idrettskret Sigrid Bratsberg Sør-Trøndelag Idrettskrets Atle Rolstadaas SK Freidig, alpint Julie Instad Hole Strindheim IL håndball Anna Solberg Trollelg/TSK kunstløp(fra høsten 2013) Sigurd Harby SK Freidig, innebandy(trakk seg høsten 2013) Administrativ støtte: Maj Elin Svendahl Anleggsutvalget: Leder: Ådne Røkkum Bjørn Åge Berntsen Anne-Lise Bratsberg Ingrid Hoftun Arve Withbro Frank Gjengaar Administrativ støtte: Folkehelse: Ansvarlig: Administrativ støtte: Særkretsutvalget: Leder: Deltagere: Administrative støtte: Sør-Trøndelag Idrettskrets Sør-Trøndelag Idrettskrets Idrettsrådet i Trondheim Kommune Hemne IL Sør-Trøndelag Skikrets Sør-Trøndelag Fylkeskommune-observatør Ivan Leraand Frode Geving Maj Elin Svendahl Terje Roel Anne Sophie Hunstad Alle særkretser Kjell Bjarne Helland Andre utvalg-prosjekter i tingperioden: Felles anleggsutvalg med Nord-Trøndelag Idrettskrets (NTIK) Samarbeidet mellom idrettskretsene er videreført siden Deltagere fra STIK: Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ivan Leraand. Frank Gjengaar møter som observatør fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) 3.4 Tillitsvalgte/representasjon Representant i Integreringsutvalget i NIF Terje Roel: Kretsleder Sør-Trøndelag Idrettskrets Representant Programkomite IK NIF Terje Roel: Kretsleder Sør-Trøndelag Idrettskrets (frem til høsten 2013) Representanter til Olympiatoppens ressursgruppe Terje Roel: Kretsleder Sør-Trøndelag Idrettskrets 6

7 Kjell Bjarne Helland: Organisasjonssjef Sør-Trøndelag Idrettskrets Styret i Idrettsbingo AS (solgt ) Leder Kjell Bjarne Helland Medlem Siri Darell Medlem Lars Tvete Varamedlem Kåre Claussen Styret i Trondheim Idrettsklinikk AS Leder Kjell Bjarne Helland Medlem Trine Løkke Medlem Gunnvor Halmøy Medlem Gaute Sunde Kåre Romulslis legat Berit Gjelten: Sør-Trøndelag Idrettskrets Representasjon til fylkesaksjonskomiteen for TV aksjonen Ivan Leraand: Adm Sør-Trøndelag Idrettskrets Representasjon til styringsgruppa for Partnerskap folkehelse, Sør- Trøndelag fylkeskommune Kjell Bjarne Helland: Adm. Sør-Trøndelag Idrettskrets IdrettsregionEN og StudiebyEN: Prosjektfokus: Jobbe for tilrettelegging av kombinasjonen idrett og utdanning, og være den naturlige region som velges for dette. Deltakere fra Trondheim kommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, NTNU, HIST. Kjell Bjarne Helland er leder av prosjektgruppen. ArrangementsregionEN: Idrett, fylke, kommune og næringsliv er enige om at regionen skal tiltrekke seg arrangement. Dette gjelder både for topp- og breddeidrett, barn - og ungdomsidrett og voksenidrett/bedriftsidrett. Det er utarbeidet en arrangementsstrategi for regionen, hvor arrangementshåndbok, tilgang til arrangementsfond, arrangementsoversikter og planer som foreligger om fremtidige arrangement er viktige faktorer. Dette er behandlet og vedtatt i Idretten, Næringslivet(NIT), Trondheim bystyre og vil videre bli behandlet i Fylkestinget i Sør-Trøndelag. Kjell Bjarne Helland er leder av arbeidsgruppen. Det er en egen styringsruppe hvor Terje Roel deltar. 7

8 4 Prioriterte arbeidsområder Kretsens styre og administrasjon har brukt Strategidokumentet som fundament for sitt arbeid. STIK har i inneværende tingperiode konsentrert sin innsats om fem prioriterte arbeidsområder. Hvert prioriterte arbeidsområde har hatt sine mål, strategier og ansvar. Planen ble videre brutt ned til konkrete målbare arbeidsoppgaver som styret og administrasjonen måles på. Anlegg Anlegg er den viktigste enkeltfaktor for aktivitet. STIK skal være en pådriver og ha en ledende rolle i prosesser omkring større interkommunale anlegg. Vi skal ta føringen der flere idretter, flere kommuner eller flere fylker ønsker å samarbeide om anlegg. Vi skal arbeide for å få større uttelling på søknader om ordinære spillemidler, programsatsingsmidler og særlige tilskudd til anleggsprosjekter i vårt interesseområde. Ungdomsidrett STIK skal tilby kompetanse om ungdoms aktivitetsmønster både de som deltar i idrett og de som velger å stå utenfor. Vi skal ha fokus på anleggsog aktivitetsutvikling slik at vi styrker ungdoms mulighet til sjøl å styre aktivitet, organisering og arenaer. Idrettsglede for alle er idrettskretsens ansvar. Arrangement STIK skal lede arbeidet med å utvikle en arrangementsstrategi for vårt interesseområde. STIK skal verne om særforbundenes og særkretsenes eierskap til arrangementer, og sørge for tett dialog mellom idrett, næringsliv og politiske miljøer i arrangementsspørsmål. Idrettsråd STIK skal ha rollen som idrettsrådenes fremste allierte i møtet med lokale folkevalgte. STIK skal bidra til at lokale idrettspolitikere har et godt fagmiljø i ryggen. Vi skal være lokalidrettens støttespiller. Statusen til lokal idrettspolitikk skal styrkes, gode idrettsledere er entreprenører og inspiratorer. Særkretser STIK skal ha rollen som idrettsrådenes fremste allierte i møtet med lokale folkevalgte. STIK skal bidra til at lokale idrettspolitikere har et godt fagmiljø i ryggen. Vi skal være lokalidrettens støttespiller. Statusen til lokal idrettspolitikk skal styrkes, gode idrettsledere er entreprenører og inspiratorer. 8

9 5 Generelle betraktninger resultat strategidokument Anlegg ANLEGG Sør-Trøndelag Idrettskrets trenger moderne og tidsriktige idretts- og nærmiljøanlegg for utvikling av lokalsamfunn og av idretten. Moderne og tidsriktige idretts- og nærmiljøanlegg er viktig for å stoppe frafallet i idretten blant ungdom. Derfor må det prioriteres anlegg som appellerer til denne målgruppen. Anleggsutbygging krever i dag profesjonell kompetanse på mange områder, derfor er det mange lokale ildsjeler som kvier seg for å starte utbyggingsprosjekt. For å støtte ildsjelene og idrettslagene er det viktig at de gis gode rammevilkår og den støtte som er nødvendig for å gjennomføre anleggsprosjekt. Samhandling på tvers av ulike brukergrupper er nødvendig for effektiv utbygging og drift av idrettsanlegg. Derfor bør idrettsanlegg som regel bygges i tilknytting til skoler. I lokalsamfunnet er samhandling mellom skole og idrettslag om bygging og drift av anlegg en ønsket løsning. STIK har som policy at det skal bygges flerbrukshaller jf. veileder fra Kulturdepartementet. STIK innstiller ikke på spillemidler til gymsaler. Interkommunale anlegg er meget viktig. Gjennom bygging av slike anlegg får en flere partnere inn i et samarbeid som omhandler planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Ordningen har gunstigere spillemiddelordninger, men per i dag er de ikke gode nok. STIK mener at arbeidet for flere interkommunale anlegg skal prioriteres. STIKs rolle Anlegg er den viktigste enkeltfaktor for aktivitet. STIK skal være en pådriver og ha en ledende rolle i prosesser omkring større interkommunale anlegg. Vi skal ta føringen der flere idretter, flere kommuner eller flere fylker ønsker å samarbeide om anlegg. Vi skal arbeide for å få større uttelling på søknader om ordinære spillemidler, programsatsingsmidler og særlige tilskudd til anleggsprosjekter i vårt interesseområde. Mål Vi skal få det offentlige til å bygge og drifte idrettsanleggene, mens idretten fyller anleggene med aktivitet - idretten skal gis tilgang til anlegg på langsiktig, gode og forutsigbare vilkår Resultat: Gjøres jevnlig gjennom politisk påvirkning, fri hall og baneleie på plass TK og mange av kommunene har det for trinnet 6 til 19 år. 9

10 Har hatt 2 møter med STFK om fri hall og baneleie samt tilgang til de fylkeskommunale haller (flere står en del ledige). Sålangt har STFK en pott på 1 mill det kan søkes på. Anleggsutfordringene størst i Trheim Vedlikeholdsutfordringer i flere kommunale anlegg Bygd 3 fylkeskommunale fleridrettshaller i Tingperioden og flere under planlegging I perioden skal det bygges og planlegges flere interkommunale anlegg Resultat: STIK har vært deltaker og pådriver i prosesser med målsetting å få på plass flere interkommunale anlegg. Vi erfarer at dette er tunge prosesser. Mest fordi slike anlegg er store både i omfang og økonomiske forpliktelser. Videre er det lang planleggingshorisont og behov for kommunale forpliktelser over mange år. Alt dette er utfordrende idretten, men vi ser at forhold som knapphet på areal og kompleksiteten i anlegg og byggeprosesser snart vil kreve at flere aktører samarbeider for å realisere store anlegg. STIK bygger ikke anlegg, men vil fortsatt stå på for å bistå sør-trøndersk idrett i anleggsarbeid. Pågår prosess mellom Trondheim, Malvik og Stjørdal og neste fase er nå aktivitet mot politikerne i de respektive kommuner. Motorsportsenter Skaun (mulig samarbeid mellom Trondheim, Orkdal og Skaun) Idretter og aktiviteter, der ungdom i stor grad sjøl organiserer og driver aktiviteten, skal få flere og bedre anlegg. Idrettsanlegg skal være åpne og tilgjengelig for egenorganisert aktivitet Resultat: Vi ser at flere idrettslag og andre anleggseiere legger til rette for egenorganisert aktivitet noen gjør det i ferier og noen har det som fast innslag i timeplanen for anlegget. Det vi ikke har er anlegg kun for egenorganisert idrett for eksempel som parker for freestyle ski, freeski, freestyle snowboard og snowboardcross i kommersielle skianlegg. Her må vi finne gode løsninger i samarbeid med utøvere som driver frie aktiviteter og få disse til å ta ansvar for egne anlegg. Flest mulig kommuner skal ha fri hall og baneleie i Sør-Trøndelag Idrettskrets Resultat: Norges Håndballregion Region Midt Norge har gjennomført denne kartlegging og den viser at vi fortsatt har en vei å gå. Samtidig ser vi at det i enkelte kommuner signaliseres at idretten ikke har innvendinger til å betale et symbolsk beløp. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har ikke fri halleie i sine idrettshaller, men avsatt en pott på ca 1 million som det kan søkes refusjon fra. Det er her dialog på at man skal ha samme prinsipp som i Trondheim kommune om fri halleien også i de fylkeskommunale anlegg. 10

11 Vi skal ha anlegg som styrker regionens mulighet til å få tildelt nasjonale og internasjonale mesterskap. Disse skal prioriteres ved tildeling av spillemidler Resultat: Dette har vi gjennom Granåsen (arr hvert år), Lerkendal, Friidrettshallen, ulike skianlegg (Røros NM 2015), Selbu. Alpint på Oppdal, Golfbanen på Byneset. Hurtigløpsbanen i Bjugn. Øya Friidrettsstadion, Curlinghall Leangen, Byhall/arrangementshallen fortsatt uavklart. Påvirke NIF sentralt til å arbeide for at nasjonale anlegg får finansiering over statsbudsjettet Resultat: Meldt inn i tilsvar Idrettsmeldingen, men ble ikke tatt inn. Men må her jobbe videre. Det er søkt om VM2021 i Nordiske grener i Trondheim og blir Trondheim tildelt dette vil Granåsen få status nasjonalanlegg i kommende periode. 5.2 Ungdomsidrett UNGDOMSIDRETT Den norske idretten representert ved det lokale idrettslaget har vært garantisten for et trygt og inkluderende oppvekstmiljø. Nesten alle unger i Norge er innom idrettslaget. Når våre unge medlemmer beveger seg fra barne- til ungdomsstadiet så merker vi at idrettslagene utfordres. I en tid med mange muligheter for utfoldelse kan idretten havne lenger unna oppmerksomhetens sentrum enn vi liker. Det foreligger ikke et entydig svar på hvorfor forholdsvis store grupper ungdom trapper ned eller avslutter sin innsats i idretten. Faktisk foreligger det en mengde undersøkelser om prosessene som foregår, men kunnskapen er ikke lett tilgjengelig. Vi har derfor liten innflytelse på hvordan vi opptrer overfor ungdomskullene våre. Frafallet i ungdomsårene er for stort det er viktig at vi vet hvorfor så mange slutter. Det er meget viktig at alle har fokus på utvikling hos den enkelte utøver i ungdomsidretten ikke på resultat som mange har. Vi må samarbeide bedre i alle organisasjonsledd for å finne materiell, verktøy og eksempler som viser fram erfaringene hos de som lykkes med å ta vare på ungdom i idrettslagene. De gode eksemplene skal fram. Ungdom må få idrettslige muligheter ut fra sine egne forutsetninger. Aktivitetsmønsteret er i stadig endring og altfor mange forlater det organiserte aktivitetstilbudet. Det er en stor utfordring å møte ungdommen med et aktivitetstilbud som speiler interessene i den yngre generasjonen. Vi må ta vare på unge som forlater utøverrollen og prøve å gi dem utfordringer som ledere, trenere og dommere. 11

12 Vi ser også at norsk idrett har en utfordring med å nå fram til grupper som faller utenom den tradisjonelle norske aktiviteten og organiseringen og vanskeligstilte grupper er underrepresenterte hos oss. Vi skal ikke være til for eliten, men for alle. STIKs rolle STIK skal tilby kompetanse om ungdoms aktivitetsmønster både de som deltar i idrett og de som velger å stå utenfor. Vi skal ha fokus på anleggs- og aktivitetsutvikling slik at vi styrker ungdoms mulighet til sjøl å styre aktivitet, organisering og arenaer. Idrettsglede for alle er idrettskretsens ansvar. Mål Frafallet i ungdomsidretten skal reduseres Resultat: Medlemstallet går ned for denne gruppen, både gutter og jenter. Vi vet ikke om de slutter eller reduserer antall idretter å være aktive i. Et nytt registreringssystem er på trappene, men innfasing vil erfaringsmessig ta noen år. «Idrettsskole for ungdom» kan være et tiltak for å fange opp de som vil være aktive på et annet nivå, og dette er noe vi sprer informasjon om Få ungdom fra hele idrettskretsen til å delta på Lederkurs for ungdom 2 Lederkurs for ungdom år gjennomført med stor suksess: 28 deltagere i 2013 og 20 deltakere i 2014, fra ulike lag og idretter Kurs gjennomført med stor suksess. Her kommer nok ungdomsutvalget med mer. Vi skal ta vare på unge i roller som dommer, trener, funksjonær og leder Resultat: I tillegg til Lederkurs for ungdom, har vi hatt følgende arrangement for å støtte opp og gi faglig påfyll til ungdom som har ulike lederoppgaver: November inspirasjonssamling med tema ungdomsidrett November 2013 samling for unge trenere, ledere Øke deltakelsen fra underrepresenterte grupper Trondheim er den kommunen i Sør-Trøndelag med det største antallet innbyggere ned fremmedkulturell bakgrunn. Samtidig har Trondheim en andel innbyggere med liten evne til å betale kontingenter og treningsavgifter med mer. Idrettsrådet i Trondheim(IRT) har i en årrekke vært operatør i en ordning som gjelder innenfor kommunens grenser ordningen har stimulert idrettslag til å tilby ordinær aktivitet for barn og ungdom med en fremmedkulturell bakgrunn og aktivitet for unger fra fattige familier. Sør-Trøndelag Idrettskrets var tidligere operatør for ordningen som nå drives av Idrettsrådet i Trondheim. IRT leier pr dato arbeidskraft fra STIK for å drive ordningen dette vil sannsynligvis opphøre i 2014, da vil ansatte i IRT overta fullt ut. Ordningen har eksistert i Trondheim 12

13 siden 1995 og har hvert år kanalisert mellom kr 500 og 800 i direkte pengestøtte til idrettslag som tar ansvar for underrepresenterte grupper. Øke deltakelsen fra underrepresenterte grupper ved særskilte bevilgninger Resultat: Her er vi midt inne i en uavklart diskusjon i norsk idrett. Inaktive skal idretten jobbe for å gi tilbud til disse, eventulet hvordan? Hva er betydning av Folkehelse i Idretten og hva legger politikerne i det samme? Følger det friske penger med dette? Oppsummert, her må Idrettsstyret og idretten generelt ha en strategisk diskusjon. Ref. aktuell høring angående folkehelsestrategi for norsk idrett. Vi skal vise fram gode eksempler på lag som lykkes med ungdomsidrett Resultat: Ungdomsutvalget har spredd informasjon om gode tiltak, som for eksempel: Åpen hall i Hegra IL Basistrening i fleridrettslag, som i Klæbu og Malvik «Bli med no» - et prosjekt i Ørland/Bjugn med målsetting om å beholde de unge i idretten, gjennom sterkere medvirkning og involvering av de unge selv, med fokus på at de «unges stemme» skal komme fram STIK har, sammen med NIF, arrangert en Nasjonal barne- og ungdomskonferanse i november 2013, hvor nettopp gode eksempler, forskning og erfaringer fra ulike ledd i idretten ble presentert Strindheim ILs håndballskole med tema holdningsskapende arbeid - 6 ungdommer fra lederkurs ungdom var veiledere og gjennomførte et opplegg for 15o unge håndballspiller med både leik, gruppearbeid og tegning, med fokus på oppførsel på banen, både internt i eget lag og overfor motspillere. 5.3 Arrangement ARRANGEMENT Arrangement er i dag en økonomisk bærebjelke i mange idrettslag. Pengestrømmene som følger arrangementer er betydelige. Større arrangementer er attraktive for arrangører, aktive, lokalsamfunn, media, sponsorer og næringsliv. Omsetningen og omtalen gjør at mange næringlivsaktører, politiske miljøer og nasjonale og internasjonale særforbund ser på dette som attraktive markeder. Eierforholdet til gode arrangementer er arvesølv som tilhører idretten. STIK skal være sentral i å gjøre vår region til en attraktiv samarbeidspartner for arrangører. I et samarbeid med næringslivet, utdanningsinstitusjoner og det offentlige kan vi dra til oss store og små mesterskap, idrettspolitiske møter og konferanser. STIK skal støtte disse prosessene. 13

14 STIKs rolle STIK skal lede arbeidet med å utvikle en arrangementsstrategi for vårt interesseområde. STIK skal verne om særforbundenes og særkretsenes eierskap til arrangementer, og sørge for tett dialog mellom idrett, næringsliv og politiske miljøer i arrangementsspørsmål. Mål STIK skal arbeide for å samordne interessene innenfor kretsen i et arrangementsfellesskap ArrangementsregionÉN, et samarbeid mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune, Sør- Trøndelag Idrettskrets, særkretser og næringslivet Resultat:Arrangementsstrategien nå behandlet i Idretten, TK/Bystyret, NiT(Næringsforeningen i Trondheimsregionen)og gode tilbakemeldinger kommet fra alle. Fortsatt ikkje politisk behandlet i STFK, men positive signaler. Gjennom ArrangementregionEN skal det i perioden arrangeres/søkes på flere internasjonale og nasjonale mesterskap - vi skal få store idrettspolitiske møter og arrangementer til vår region Resultat:Noen allerede gjennomførte, men legger her også ved noen eksempler om prosesser i gang. VM 2021, Tour Trøndelag 2016, NM ski 2015 Røros, Nasjonal Barn- og ungdomskonferanse nov 2013, Nasjonal inkluderingskonferanse s 2014, Nasjonal Anleggskonferanse 2014, Nasjonal Idrettsrådskonferanse 2015, Idrettstinget 2015, Studentidrettslekene 2013, Hyundai Grand Prix 2013(Friidrett), WC junior Skøyter 2014, VM Junior Skøyter 2014, ISU WC senior Skøyter 2014, osv.. Vi skal opprette et Arrangementsfond en støtte til arbeidet med å få flere store arrangementer til STIKs ansvarsområde Resultat: Det foreligger forslag til dette som skal behandles på Idrettskretstinget 2014 Vi skal ta vare på arrangementskompetansen som finnes i kretser og lag Resultat: Her har vi gjennom 2 møter med SK og noen lag fått informasjon om hva som finnes, men ikke noen formalisering i felles dokument. Vi har dessverre ikke budsjetter eller ressurser til å drive dette arbeidet. Vi kunne gjort det og burde strengt talt gjort det, men da må det avsettes midler til ressurser. På grunn av at det ofte arrangeres store og små arrangementer i vår region så foredles kompetansen fortløpende. Svakheten er at få har etablert arrangementsmanualer som kunne være benyttet for å sikre kvalitet og ikke minst spare tid. 14

15 Vi skal utvikle infrastrukturen i Granåsen for å bygge et lokalt senter for utdanning, aktivitet og arrangement Resultat: Toppidrettsenteret åpnet i 4. oktober 2013 og må allerede nå sies å være en suksess. Tunge kompetansemiljø er med og flere også meldt sin interesse. I dag inneholder senteret foruten Olympiatoppen Midt Norge, Senter for Toppidrettsforskning(NTNU), Høyskolen i Nord Trøndelag, Trondheim Idrettsklinikk, Granåsen Legesenter, Trondheim Turnforening, Impuls treningssenter, Konferansesenter og Prima. Med et VM2021 vil Granåsen stå for en betydelig videreutvikling som vil komme hele regionen til del. STIK skal støtte opp om Bedriftsidrettens arbeid med å få festivaler og bransjemesterskap (brannmannsvm, idrettsfestivalen.no) til kretsens geografiske område Resultat: Ettersom vi «deler hus» så jevnlig i dialog. Vi driver aktiv fremsnakking av de i ulike fora hvor beslutningstagere også deltar. Bedriftsidrettens dekkes også av vedtatte Arrangementsstrategi Idrettsfestivalen som arrangeres hvert år i januar setter nye rekorder hvert eneste år. Årets arrangement hadde opp imot deltagere (torsdag til søndag) og avholdes i Trondheim Spektrum. Dette er Norges største bedriftsidrettsarrangement. Bedriftsidrettskretsen mottar også tilskudd fra STIK 15

16 5.4 Idrettsråd IDRETTSRÅD Idrettsrådene er det idrettspolitiske leddet som opererer nærmest idrettslagene. Idrettsrådet er STIK sitt organisasjonsledd inn mot idrettslagene i den enkelte kommune. Frivilligheten er av uvurderlig verdi i samfunnet, og det er en offentlig oppgave å legge til rette for en aktiv frivillig sektor. Frivillig aktivitet foregår først og fremst i lokalsamfunnet, altså i kommunene. Relasjonen og samhandlingen mellom frivillig og offentlig sektor handler i stor grad om relasjonen mellom den enkelte kommune og de frivillige organisasjonene. Det arbeid som legges ned innenfor idretten er en viktig samfunnsmessig ressurs. STIKs rolle STIK skal ha rollen som idrettsrådenes fremste allierte i møtet med lokale folkevalgte. STIK skal bidra til at lokale idrettspolitikere har et godt fagmiljø i ryggen. Vi skal være lokalidrettens støttespiller. Statusen til lokal idrettspolitikk skal styrkes, gode idrettsledere er entreprenører og inspiratorer. Mål Alle kommuner i Sør-Trøndelag Idrettskrets skal ha et fungerende idrettsråd Resultat: Vi har 24 operative idrettsråd. Kommunene Snillfjord og Åfjord mangler. STIK har hatt spesifikke møte med idretten i Åfjord og Snillfjord med det som siktemål å få opp igjen et velfungerende idrettsråd i kommunene. Styret og administrasjonen har fulgt opp idrettsrådene ved å gjennomføre besøk hos alle ordførere i vårt ansvarsområde for å sikre lokal forankring av formalisert kontakt mellom kommune og idrett. Dagsorden på disse møtene var idrettsrådets rolle, høringsrett i idrettssaker, faste møtefora, informasjonsflyt, idrettens betydning i lokalsamfunn, anlegg og en politisk behandlet samrbeidsavtale mellom kommunen og den lokale idretten representert ved Idrettsrådet. Ordførerne har vært positive og understreket behovet for en god dialog mellom idrett og kommune. Det er gjennomført en rekke dialogmøter for å få tilbakemelding fra idrettsrådene og for å stimulere til idrettspolitisk arbeid. 2012: dialogmøte på Orkanger vedrørende Idrettsmeldingen, oppmøte på seks IRårsmøter, gjennomført seks møter med ordfører, IR og STIK, innspill fra STIK til NIF med ønske om opprettelse av sentralt IR-utvalg, påvirkningsarbeid overfor NIF sentralt for å få på plass godkjent grafisk profil(logobruk) for alle idrettsråd, 16

17 deltatt på folkemøter og «meglingsmøter» sammen med IR, vi deltok på fellesmøte for IR i Sør og Nord - Trøndelag 2013: dialogmøte på Orkanger vedrørende idrettens rolle, engasjement i klubber, avtale med kommunen og anlegg, to dialogmøter på Kyrkseterøra vedrørende frivillighetens rolle og plan for idrett og fysisk aktivitet, ett folkemøte i Børsa med tema anlegg og det offentliges ansvar (hele kommunestyret representert på møtet), gjennomført to spesialmøter med idretten i henholdsvis åfjord og Snillfjord kommuner for å få på plass idrettsråd, gjennomført fem regionmøter med tema idrettsråd, kommune og anlegg, deltatt på tolv årsmøter to idrettsråd hadde i tillegg ekstraordinære årsmøter, gjennomført tre møter med ordfører, IR og STIK. IR-utvalget har hatt omfattende runder med alle idrettsråd og idrettslag/kommuner der idrettsråd har manglet i forbindelse med Idrettens Hederskveld i 2012 og Alle idrettsråd i Sør-Trøndelag Idrettskrets skal ha en samarbeidsavtale med sin kommune Resultat: her er vi ikke helt i mål, åtte idrettsråd har signert avtale med sin hjemkommune. Det er likevel viktig å nevne at de fleste Idrettsråd er i dialog med sin kommune om å få på plass en avtale. Vi har godt håp om å ha flere signerte avtaler i STIK tar opp temaet samarbeidsavtale i våre møter med politikere helt til vi har alle på plass. Alle Idrettsråd skal etablere samarbeid også mot politisk nivå i kommunen Resultat: her er vi ikke i mål, de fleste idrettsråd melder om et godt forhold til politisk nivå i kommunen, men ikke alle saker som angår idretten lokalt blir forelagt Idrettsrådet så lenge vi ikke har en forpliktende avtale på plass Vi skal sørge for at kommunal saksgang og planverk er godt kjent hos Idrettsrådet og at alle idrettsråd har høringsrett i saker som angår idrett og fysisk aktivitet Resultat: vi har mange kompetente Idrettsråd på plass. Mange av våre tillitsvalgte har etter hvert fått flere år som medlem i Idrettsråd. Det bedrer rolleforståelse og ansvarsfordeling det letter arbeidet for den lokale idretten og til sist kommunen. Idrettsrådene har også blitt flinkere til å ta kontakt med STIK for hjelp og veiledning i saker som er sensitive eller komplekse dette styrker både idrettsrådene og STIK. Idrettsrådene skal hvert år sette opp en prioritert liste over behovet for idrettsanlegg Resultat: de best fungerende rådene har også dette på plass det er en klar sammenheng mellom et formalisert forhold til hjemkommunen og det å få innsyn i og innflytelse på prosesser som for eksempel anleggsbygging Alle kommuner skal ha minst én idrettsskole for barn Resultat: Dette har vært tema i ordførermøtene også. 21 kommuner har dette på plass. Utfordringen er at flere har dette, men ikke registrert det og derfor får heller ikke vi vite om det. 17

18 Idrettsrådene skal være en samarbeidspart for STIK når det gjelder utdanningstiltak lokalt Resultat: Vi har brukt idrettsrådene til å arrangere og ta ansvar. Vi merker at tema og tid på året er avgjørende for response lokalt. For eksempel kjørte vi høsten 2013 et omfattende program som vi tilbød tre kommuner/idrettsråd. Tre parallelle økter med tema barneidrett, tema styrearbeid og økonomistyring samt tema ungdomsidrett. Erfaringene fra denne runden vil vi bruke til å justere og styrke dette arbeidet. 5.5 Særkretser SÆRKRETSER Særkretser og regioner er STIKs kontaktpunkt mot aktivitet og utøver. Vi arbeider alle for de tusener av aktive. Den beste måten å støtte arbeidet i særkretser og regioner på er å ha en sterk og klar dialog med våre politikere. Vi vil da fremme arbeidet for bedre rammevilkår for idrettslagene våre. STIKs rolle STIKs rolle er å være den sentrale støttespilleren for våre særkretser og regioner i samhandlingen med sør-trønderske politikere. Vi skal stille vårt nettverk på administrativt og politisk nivå til disposisjon for de som ønsker vår bistand. STIK har et særlig ansvar i saker der flere særkretser og regioner har felles interesser og i anliggende som ligger utenfor selve den fysiske aktiviteten. STIK skal være tydelige og synlige i lov- og verdispørsmål og fellesidrettslige saker. Mål Vi i STIK skal ha en direkte kommunikasjon med alle særkretser og regioner i sitt ansvarsområde gjennom etablering av nye og styrking av eksisterende møteplasser Resultat: Alle i styret har ansvar for sin særkrets. Vi har meget god kontakt med de fleste særkretser. De som ikke har regionalt ledd har vi direkte kontakt med både de lag som tar kontakt og de enkeltes særforbund. Etablert et forum kalt «Trønderidretten i posisjon» hvor blant annet styremedlemmer i de ulike særforbund med postadresse Trøndelag inviteres. Sålangt gjennomført 4 møter med meget gode tilbakemeldinger. Har jevnlige kontakt både administrativt og politisk med de ulike særkretser. Vi skal arbeide for at det blir lettere å kombinere idrett og utdanning Resultat: Spisset toppidretts er et unikt tilbud i offentlig regi og med god omtale både i egen region og resten av landet. Dette gjelder for videregående skole. 18

19 «Gode hoder-gode hjerter» et suksessprosjekt med tanke på å løfte tema. Vært både i TV2, NRK og blitt ett mye brukt tema i pressen også nå. Det er utviklet et toppspillerprogram(lagsutøvere) og topputøverprogram(individuelle) på NTNU. Nå er både HiST, NTNU og HiNT med fra fagmiljøene. Gjennomført flere møter og arrangementer i perioden med meget god deltagelse. Siste hadde vi i Granåsen i forbindelse med World Cup Kombinert hvor vi samlet over 200 idrettselever og lærere fra nord- og sør- trøndelag til konferanse. STIK skal øke særkretsenes kompetanse i saker som angår NIFs lover, administrasjon, organisasjon og økonomi Resultat: Gjøres jevnlig gjennom ulike kurser og på ulike case som går. Det oppleves som at samarbeidet her er godt og tilbakemeldingene vi får i STIK er positive med tanke på ønsket bistand. Det er mange henvendelser på epost, telefon og flere fysiske møter hver eneste uke. Vi ser det som meget positivt at vi mottar så mange henvendelser og da med tanke på at Særkretser, særforbund, idrettsråd og idrettslag tydeligvis vet hvor de skal rette sine spørsmål og har tillit til kompetente og raske svarstider fra STIK. STIK skal samarbeide tett med særkretser for å øke den generelle informasjonsflyten og kompetanseoverføringen Resultat: Flere saker i denne tingperioden av blant annet nasjonal karakter har gjort at dette vært svært viktig, i tillegg jobbes det administrativ fortløpende ved behov STIK skal ha gode og tydelige kommunikasjonskanaler mellom idretten og politikken på nasjonalt nivå, fylkes- og kommunenivå Resultat: Utarbeidet info strategi som gjør at all info fortrinnsvis går ut i bolker og da med lenkehenvisninger. Disse går også nå til ordførerne i hver kommune Gjennomført møte med alle 26 ordførere 6 møter på Stortinget Jevnlig kontakt med Idrettsstyret og STIK brukes ofte ifb med utvalgsarbeide, høringssinstans og rådgiver/» temperaturmåler» STIK utøver ofte rollen som fasilitator(ifb spørsmål anlegg, arrangement, idrettspolitiske spørsmål) 6 Kjerneoppgaver 6.1 Utdanning STIK tilbyr en rekke ulike utdannings- og kompetansetiltak på forskjellige områder, alt fra barneidrett og førstehjelp til økonomi og styrearbeid. Vi ser at økt kompetanse, 19

20 for eksempel når det gjelder idrettens lover og regler kan redusere konflikter og gjøre hverdagen enklere for klubbene, i forbindelse med avvikling av årsmøter, økonomi og organisasjonsspørsmål med mer. Idrettskretsen kan levere kompetansetiltak lokalt, etter den enkelte klubbs ønsker og behov, eller vi kan arrangere kurs eller temakvelder hvor det er åpen påmelding for alle. Vi har i inneværende periode etablert et forum for daglige ledere i idrettslag/ansatte i idrettslag for økt kompetanse og erfaringsutveksling. Dette har blitt svært godt mottatt og stadig flere deltakere kommer på samlingene. Klubbadmin, idrettens eget medlemsadministrasjonssystem, ble lansert høsten 2013, noe som har ført til behov for mer kompetanse og kursing ute i klubbene. Nedenfor følger en kort presentasjon av våre utdanningstiltak, som avsluttes med en oversikt over gjennomførte tiltak. Klubbutvikling Klubbutvikling er alle tiltak i klubben (møter, kurs, prosesser) som bidrar til å utvikle klubben fra en nå-situasjon mot en enda bedre framtidig situasjon. Helhetlig klubbutvikling er felles virkemidler som benyttes for å ivareta alle områdene i klubben, slik at alle områdene fungerer godt i forhold til hverandre. Eksempel på virkemidler er klubbesøk og startmøter med analyse av hele klubben. Denne analysen vil danne utgangspunktet for valg av spesifikk utvikling på noen områder i klubbene. Spesifikk klubbutvikling er verktøy, prosesser og kurs som benyttes for å ivareta spesifikke temaer/spesifikke områder i klubben. Eksempel på kurs for å utvikle et spesifikt område kan være trenerkurs, økonomikurs eller styrekurs. STIK kan tilby følgende organisasjonskurs, som kan tilpasses den enkelte klubbs behov: Klubbens styrearbeid i praksis, 4 timer Lover, regler, retningslinjer 4 timer Økonomistyring og regnskap, ulike moduler á 4 timer Idrettens rammebetingelser 4 timer Anlegg generelt 4 timer Møteledelse 4 timer Barn og ungdom Vi tilbyr aktivitetslederkurs barneidrett, og ulike temakvelder etter klubbens ønske. På ungdomssiden har vi blant annet lederkurs for ungdom år, samlinger for ungdom og temakvelder. Andre fellesidrettslige kompetansetiltak Vi har også i inneværende periode tilbudt kurs og temakvelder innen førstehjelp og kosthold, blant annet 5 hjertestarter-/førstehjelpskurs i samarbeid med Trondheim kommune, for lag hjemmehørende i kommunen. 20

Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014 Trondheim 19. november 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 18 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Gjest: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Berit Gjelten og Sigrid

Detaljer

PROTOKOLL. Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER. 23.ordinære ting. og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Lørdag 21.

PROTOKOLL. Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER. 23.ordinære ting. og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Lørdag 21. PROTOKOLL Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER 23.ordinære ting og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag Lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal 2.0 Saksliste 2.1. Åpning Felles åpning

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Trondheim 18. desember 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg Forfall: Berit

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 21. mars 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 22 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Olve Morken(på telefon), Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Berit Gjelten, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Trondheim 9. april 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Jul Linda Hofstad

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 21. januar 2016 Protokoll kretsstyremøte nr 21 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg, Julie Hole og Kristian Pettersen

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Til særkretser, idrettsråd, særforbund med representasjonsrett 25. oktober 2017

Til særkretser, idrettsråd, særforbund med representasjonsrett 25. oktober 2017 Til særkretser, idrettsråd, særforbund med representasjonsrett 25. oktober 2017 Innkalling til ekstraordinært idrettskretsting og ekstraordinært ting for Idrettens studieforbund i Sør-Trøndelag på Scandic

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Til Særkretser Idrettsråd Særforbund med representasjonsrett 21. januar 2016

Til Særkretser Idrettsråd Særforbund med representasjonsrett 21. januar 2016 Til Særkretser Idrettsråd Særforbund med representasjonsrett 21. januar 2016 INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTING OG TING IDRETTENS STUDIEFORBUND I SØR- TRØNDELAG PÅ RØROS 22. 24. APRIL 2016 1. Styret i Sør-Trøndelag

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 3 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 3 2014-2016 Trondheim 17. juni 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 3 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ronald Lindberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland(på

Detaljer

Styrets beretning for SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS FLEST I BREDDEN BEST I TOPPEN

Styrets beretning for SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS FLEST I BREDDEN BEST I TOPPEN Styrets beretning for 2014-2015 SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS FLEST I BREDDEN BEST I TOPPEN STYRETS BERETNING FOR 2014-2015 Innledning Styrets beretning for 2014-2015 har tatt utgangspunkt i Sør-Trøndelag

Detaljer

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN 2016-2017 Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING...2 2. IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR...3 3. IDRETTSANLEGG...4 4. SAMARBEID MED

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 15. mai 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 2 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ronald Lindberg, Ådne Røkkum(telefon) og Bjørn Åge Berntsen Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag!

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag! VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS 2016-2019 Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! MÅL FOR NORDLAND IDRETTSKRETS HOVEDMÅL Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! DELMÅL 1 ORGANISASJONSSERVICE - Alle

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Troms idrettskrets Handlingsplan

Troms idrettskrets Handlingsplan Troms idrettskrets Handlingsplan 2016-2018 Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument 2015-2019 som skal være styrende for idretten i Norge. Troms idrettskrets sin handlingsplan er vårt tilsvar på hva

Detaljer

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig Side 1 1 Idrettsplan 2015 2016 for Oppland Idrettskrets (OIK) 1.1. Innledning Norges Idrettsforbund (NIF)

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 30. april 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 1 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ronald Lindberg, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Bjørn Åge Berntsen, Linda Hofstad Helleland

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettsglede for alle Langtidsplan 2016-2020 og langtidsbudsjett 2016-2018 Finnmark idrettskrets Langtidsplan 2016-2020 Innledning Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 2019 som er styrende

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

IR-seminar 19. november

IR-seminar 19. november IR-seminar 19. november Hva er idrettsrådenes rolle? Hva står det i loven? Lovnorm for idrettsråd (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for NN idrettsråd, stiftet (dato/år), med senere

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 11. februar 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 21 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Sigrid Bratsberg og Ådne Røkkum(sak

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014 Trondheim 19. juni 2012 Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014 Tilstede: Forfall: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Andreas Krogstad, Olve Morken(på

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 1. Status idretten i Larvik Tall og økonomi Finansiering av idrettsanlegg Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget:

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016)

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016) NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN 2017 2020 (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016) 2 1. INNLEDNING Idretten i Nord-Trøndelag IDRETTSLAGENE er grunnpilaren i nordtrønderidretten. Nordtrønderidretten

Detaljer

Idrettspolitisk manifest for Trøndelag

Idrettspolitisk manifest for Trøndelag Idrettspolitisk manifest for Trøndelag «Flest i bredden, -best i toppen» Felles innsats for et sunnere og sprekere Trøndelag Helge Kvithyll Spesialrådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune Organisering Bestiller

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning

Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettsrådet, supperåd eller reell påvirkning Idrettspolitisk konferanse Rica Hell Hotel, Stjørdal 13. 14.11. 2008 v/ulrik Opdal Innhold Arbeidsoppgaver definert i loven Felles utfordringer: idretten og

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Innledning: Handlingsplanen bygger på Virksomhetsplan og Idrettspolitisk plattform, vedtatt på Idrettskretstinget 23. april 2016. Disse planene bygger Idrettspolitisk dokument, vedtatt

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012

Møte med særkretsleddene. Stavanger Forum 10. januar 2012 Møte med særkretsleddene Stavanger Forum 10. januar 2012 Agenda Retningslinjer for fordeling av fylkesmidler Aktivitetsflater for alle Idrettens kompetansesenter AOB 50 idretter 25 særkretser 23 idrettsråd

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember Fra idé til virkelighet TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.desember 2010 Fra idé til virkelighet Felles anleggsplan I 2007 vedtok Nord- og Sør-Trøndelag Idrettskrets å utarbeide en felles Trøndersk Anleggsplan den første planen kom

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017

STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 STRATEGIDOKUMENT 2013-2017 Innledning På skitinget på Hamar i juni 2012 vedtok skitinget Skipolitisk dokument for perioden 2012-2016. Dokumentet er tilgjengelig på http://www.skiforbundet.no/omnsf/strategidokument/sider/strategidokumenter.aspx

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid

Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid Idrettsråda si rolle i frivillig arbeid Dagkonferanse om folkehelse og frivillig arbeid Quality Hotel Alexandra, Molde 03.12.2008 v/ulrik Opdal Innhold Arbeidsoppgaver definert i loven Felles utfordringer:

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid

3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1 Aktivitetsflater, spillemidler og treningstid 3.2.1.1. Spillemidler Hovedutfordring: Det er relativt store forskjeller kommunene i fylket når det gjelder anleggsdekning. Byene har normalt sett en

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Rogaland idrettskrets 2019

Rogaland idrettskrets 2019 Rogaland idrettskrets 2019 Visjon Idretten i Rogaland er anerkjent som fylkets største leverandør av stolte øyeblikk og bedret folkehelse. - Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil. Plakatversjon Stolte øyeblikk

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020

Elling Finnanger og Frode Moen. Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Trøndersk toppidrett 2020 Senter i Granåsen Trøndersk toppidrett 2020 RBK Champions league semifinale Medaljer alle Nordiske Grener OL og VM Trondheims Ørn Europa mester Trenere

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 17. november 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 17 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Terje Roel, Linda Hofstad

Detaljer

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014

Deres ref: Vår ref:705555-v1 18.september 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Kampidrettenes anleggsplan

Kampidrettenes anleggsplan Kampidrettenes anleggsplan Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. KORT OM DE FEM KAMPIDRETTSFORBUNDENE... 4 3. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 4 4. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE...

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 7/2012-2013 ONSDAG 30. JANUAR 2013 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Arbeid i det lokale idrettsrådet

Arbeid i det lokale idrettsrådet Arbeid i det lokale idrettsrådet Landskonferanse for lokale musikkråd 31.10. 02.11. 2008 v/ulrik Opdal Innhold Idrettsrådets plass i NIF Arbeidsoppgaver Idrettsrådet sterke saker - hvordan Arbeidet i Molde

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets

Kursoversikt 2010 Høst. Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Kursoversikt 2010 Høst Kurs og utviklingstilbud fra Troms idrettskrets Velkommen til ny kurssesong Høsten er høysesong for kurs innen idrett og vi håper at du eller noen i din klubb ønsker å være med på

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

FYSAK-SAMLING OPPDAL. 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til. Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets

FYSAK-SAMLING OPPDAL. 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til. Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets FYSAK-SAMLING OPPDAL 14.-15. mars 2013 Om idrettsskoler og litt til Maj Elin Svendahl Sør-Trøndelag Idrettskrets SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Fakta: 26 kommuner inkl Rindal 524 idrettslag Ca 132 400 medlemmer

Detaljer

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike 17.06 2015 Fra «Tvedt-rapporten», via «Kortreist Kvalitet» til «Den norske toppidrettsmodellen 2022» 18. juni 2015 2 Norges Idrettsforbund Den

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Kampidrettenes utviklingsplan anlegg

Kampidrettenes utviklingsplan anlegg Kampidrettenes utviklingsplan anlegg Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 6 2. DAGENS ANLEGGSSITUASJON FOR KAMPIDRETTENE... 7 3. SÆRLIGE UTFORDRINGER OG BEHOV FOR KAMPIDRETTENE... 8 4. EKSISTERENDE POLITISKE

Detaljer

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015

Deres ref: Vår ref:741032-v1 27.april 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer