Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere"

Transkript

1

2 2

3 Sten på sten I 2011 fortsatte vi vårt langsiktige arbeid med å bygge firmaet sten på sten. Etter god vekst og historisk høy omsetning i 2010, klarte vi å opprettholde nivået omtrent på det samme i Vi er alle forhold tatt i betraktning fornøyd med dette. I 2011 hadde vi en jevn oppdragsmengde knyttet til oppkjøp, transaksjoner og børs/verdipapir. Vår høye andel av antall transaksjoner målt ved Mergermarkets statistikk i det norske og nordiske markedet, er opprettholdt i Selmer har lang tradisjon i å representere utenlandske konserns interesser i Norge, både gjennom løpende rådgivning og ved emisjoner, fusjoner og oppkjøp. Også i 2011 kom en betydelig del av vår oppdragsmengde fra utenlandske aktører samt fra norske kunder med internasjonalt fokus. Særlig vår rådgivning til China National Bluestar i deres oppkjøp av Elkem er et eksempel på dette. I 2011 intensiverte vi vårt arbeid med å utvikle bilaterale relasjoner med internasjonale advokatfirma for å kunne bistå deres kunder i Norge og vise versa. Vi fortsatte vår satsning på å rekruttere unge og talentfulle medarbeidere samtidig som vi evnet å tiltrekke oss mer erfarne advokater og partnere innen flere av våre områder. Kontinuerlig rekruttering og talentutvikling er et av de viktigste virkemidler for å nå våre langsiktige mål. Våre medarbeidere er blant de fremste innen sine fagfelt og deres gjennomføringsevne og verdiskaping overfor våre kunder er en av våre viktigste suksessfaktorer. Vår satsning på finansiell rådgivning som et supplement til våre juridiske tjenester hvor jurister og økonomer arbeider sammen for å løse kundens behov gir i mange tilfeller en bedre helhetsforståelse for oppdraget og resulterer i bedre rådgivning. Vår tillit og anerkjennelse i markedet har vært økende de siste årene hvilket også har resultert i flere topprangeringer hos de internasjonale ratingbyråene samt anerkjennelse fra våre kunder gjennom analyseselskapet Prosperas årlige undersøkelse som vi er takknemlige for. Hvordan markedet vil utvikle seg i 2012 gjenstår å se, men vi kan trygt slå fast at rammebetingelsene fortsatt er usikre. Vi mener vi med vår forretningsmodell og vår samlede kompetanse er godt posisjonert i forhold til utførelsen av de oppdrag våre kunder vil ha behov for å løse. Vi takker alle våre kunder for tilliten de har vist oss ved å velge Selmer som sin rådgiver i utøvelsen av alle små og store oppdrag i Steinar ter Jung Adm. direktør 3

4 Selmeråret 2011 Q1 Bluestar kjøpte Elkem AS Selmer bistod China National Bluestar (Group) Co. Ltd i kjøpet av Elkem AS fra Orkla ASA. Elkem har virksomhet i Norge og mer enn 20 andre land. Kjøpesummen var på 12 milliarder kroner. Dette er så langt et av de største kinesiske oppkjøpene utenfor Kina. Avtalen ble gjennomført i mars 2011 etter et års forberedende arbeid. Oppdraget involverte til sammen 60 medarbeidere i Selmer og ble ledet av advokatene Are Herrem og Camilla Magnus. Bluestar eies av det statlige kinesiske selskapet ChemChina og det amerikanske private equityfirmaet Blackstone Group. Selmer ledet selskapsgjennomgangen, bistod Bluestar i avtaleforhandlinger og utarbeidet konkurransemelding til EU. Q2 Historisk for norsk petroleumsnæring Njord Gas Infrastructure AS (NGI) skrev historie da de kjøpte ExxonMobils 8,036 % eierandel i Gassled. NGI ble dermed det første selskapet uten petroleumsproduksjon som har blitt akseptert som lisenshaver på norsk kontinentalsokkel. Selmer bisto NGI under oppkjøpet, samt med utstedelsen og noteringen av obligasjonslånene som finansierte transaksjonen. Fra Selmer ble prosjektet ledet av Thomas G. Michelet, Øyvind Olimstad og Katriina Kekkonen. NGI eies av UBS International Infrastructure Fund og CDC Infrastructure (Frankrike). Gassled eier samtlige av de store gasstransportsystemene fra norsk kontinentalsokkel til det europeiske kontinent og Storbritannia. Obligasjonsprogrammet, som utgjør ti milliarder kroner, ble notert på Oslo Børs i juni Transaksjonen fikk mye oppmerksomhet, både politisk og i bransjen, og har utløst flere påfølgende salg av eierandeler i Gassled fra Statoil, Total og Shell. 4

5 Selmer i media Presseoppslag totalt: 134 Presseoppslag pr. medium: Digitale medier Trykte medier Presseoppslag pr. måned: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 5

6 Selmeråret 2011 Q3 Milliardsalg av Steen & Strøm Storebrand Eiendom sto for en av de største eiendomstransaksjonene i 2011, da de solgte Steen & Strøm Magasin og H&Mbygget i Karl Johans gate til Søylen Eiendom AS. Selmeradvokatene Mikkel Vislie og Live S. Spandow bisto Storebrand Eiendom under salget, som omfattet både eiendommene og driftsselskapet Steen & Strøm Drift AS. Den totale eiendomsmassen var på kvadratmeter og kjøpesummen i overkant av én milliard kroner. Søylen, som gjennomførte kjøpet sammen med Schage Eiendom AS, har arbeidet målrettet i lang tid for å sikre seg kjøpesenteret. Ambisjonen er å forvandle Steen & Strøm Magasin til et varehus av internasjonal klasse. Q4 Gigantfunn på norsk sokkel Oljeselskapene Statoil, Lundin, Petoro, Det norske og Maersk stod bak verdens største oljefunn i Funnene Aldous Major og Avaldsnes, som senere ble omdøpt av Olje- og energidepartementet til Johan Sverdrup-feltet, er estimert til å kunne inneholde millioner fat olje. Oljefeltet Johan Sverdrup er så langt avdekket å befinne seg i produksjonslisens 265 og produksjonslisens 501 på den norske kontinentalsokkelen. Over tid skal oljefeltet slås sammen på eiersiden gjennom en såkalt unitisering. Fra Selmer ble Bengt Lie Hansen og Øyvind Olimstad i november engasjert av Lundin for å bistå under forhandlingene og utarbeidelsen av en Pre-Unit Agreement, hvilket er første steg i unitiseringsprosessen. 6

7 Kompetanse og anerkjennelse i markedet Vi er stolte av anerkjennelsen vi oppnår i internasjonale rangeringer. I 2011 ble vi nok en gang utnevnt som "Law Firm of the Year" for Norge 2011, av International Financial Law Review (IFLR). Arbeidsliv Vi håndterer hele det arbeids- og pensjonsrettslige fagfeltet, og har spisskompetanse innen omstilling, nedbemanning og pensjon. Vi arbeider i tett samarbeid med våre øvrige kompetanseområder, som Corporate. Våre advokater har bakgrunn fra blant annet Arbeids- og inkluderingsdepartementet, EU-kommisjonen, HSH og Bedriftsforbundet. The employment practice at this firm continues to gain recognition for its expertise in pensions and general employment advice. Chambers 2011 Bank, finans og forsikring Vi besitter spisskompetanse på alle områder innen finans og finansieringsformer, herunder finansinstitusjonenes rammevilkår, forhandlinger og dokumentasjonsarbeid i forbindelse med finansiering av skip, rigger, fast eiendom og bedriftsoppkjøp, verdipapirhåndtering, finansinstitusjonenes salg og markedsføring av finansprodukter, og regelverk knyttet til compliance. The exceptional reputation of its banking, finance and insurance practice merits Selmer s rise in the rankings this year. With a strong presence acting on mid-market transactions, the team has remained busy providing regulatory and restructuring advice to domestic and international clients. Chambers 2011 Corporate (og M&A) Rådgivning innen selskapsforhold, aksjerett, kjøp og salg av virksomhet, joint ventures, eierstyring og selskapsledelse utgjør Selmers største arbeidsområder. Vi er ledende i transaksjonsrådgivning og høster stor internasjonal anerkjennelse på dette feltet. The 34 lawyers who make up Selmer s corporate team receive resounding praise from clients: I am delighted with them: they are very confident, hard-working, commercially sound, they understand what we want to achieve and anticipate problems. Selmer handles a broad range of matters, such as combined financial and legal due diligence, corporate governance and structure, and joint ventures for clients in the oil, gas and renewable energy sectors. Chambers 2011 Europa og konkurranse Selmer har bred erfaring innen konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser, og fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer (de fire friheter). Vår kombinasjon av advokater og økonomer gir oss et fortrinn i konkurranse- og statsstøttesaker, hvor økonomiske vurderinger ofte er viktige for resultatet. This firm offers clients a wide spectrum of competition law advice, including M&A-related matters, public procurement, state aid, leniency and litigation cases. Chambers 2011 Fast eiendom Selmer arbeider løpende med de ledende eiendomsmiljøene i Norge, både eiere, tilretteleggere, utviklere og byggebransjen, og håndterer alle typer problemstillinger og prosjekter. Vi gir råd i en rekke eiendomstransaksjoner, byggeprosjekter og ved prosjektutvikling for nærings-, bolig- og fritidseiendommer. This full-service practice is made up of around 25 real estate and construction lawyers. Interviewees praise the group s excellent transactional capabilities and great efficiency. Chambers 2011 Finansiell analyse og transaksjonsstøtte Som eneste advokatfirma i Norge har Selmer et team av revisorer og økonomer som utfører transaksjonsstøtte, finansiell analyse og rådgivning i forbindelse med restrukturering og granskning. Denne tverrfaglige rådgivningen er unik og bidrar internt til økt markedsforståelse, fleksibilitet og gjennomføringsevne, som fører til bedre løsninger og merverdi for våre kunder. 7

8 Fornybar energi Selmer har i lang tid vært rangert som ledende rådgiver innen energiområdet. Vi bistår offentlige myndigheter og beslutningstakere, vannkraftaktører og andre innen fornybar energisegmentet. Rådgivningen utføres ofte i samarbeid med våre andre forretningsområder som skatt og avgift, bank og finans, konkurranserett og finansiell analyse og transaksjonsstøtte. This firm has traditionally focused on hydroelectric power plant transactions and has over the past twelve months continued to act on a number of mandates in the field. It also has a considerable amount of expertise in issues in the nuclear, renewables and cleantech sector. Chambers 2011 Olje, gass og offshore Innenfor alle faser av petroleumsvirksomheten bistår vi olje- og gasselskaper, leverandørbedrifter og norske myndigheter. Selmer yter rådgivning til alle typer virksomheter relatert til offshore, shipping og skipsbygging. This oil and gas team remains busy with contractual work in this area including regulatory matters. Chambers 2011 Prosedyre og tvisteløsninger Selmer har advokater med lang og omfattende erfaring i forskjellig typer tvisteløsninger. Våre advokater har bred erfaring med prosedyre for både domstoler og voldgiftsretter og brukes også som voldgiftsdommere. Vi prosederer regelmessig innen ulike forretningsjuridiske og privatrettslige fagområder for både norske og utenlandske virksomheter, offentlige myndigheter og privatpersoner. Vi har den spisskompetansen som er nødvendig for å gjennomføre kompliserte prosedyreoppdrag. Restrukturering, insolvens og granskning Selmer anses som ledende innenfor restrukturering, insolvens og granskning, og vi bistår norske og utenlandske virksomheter med finansiell restrukturering, uavhengig granskning og insolvensrettslige problemstillinger. Vårt fagmiljø håndterer også komplekse og omfattende konkurser og gjeldsforhandlinger. The 12-strong team at Selmer continues to impress market observers. As liquidators and trustees, its lawyers handle some of the most prominent bankruptcies in Norway. Chambers 2011 Skatt og avgift Våre spesialister har lang og allsidig erfaring fra offentlig og privat virksomhet i Norge, og er blant de fremste på sine fagfelt i landet. Vi har et sterkt internasjonalt fokus. Vår betydelige kunnskap om sammenhengene mellom skatt, avgift og regnskap bidrar til at vi yter sømløs rådgivning på disse feltene, med en kompetanse og tilnærming advokater tradisjonelt ikke har hatt. This group is visible acting on M&A taxation and international taxation matters, as well as work undertaken by its VAT group. The team been particularly active in the renewable energy sector of late, assisting with the structuring and tax planning of several international transactions regarding the establishment of global investment funds in this area. Chambers 2011 Telekom, teknologi og media Våre advokater har bred erfaring med rettsspørsmål knyttet til teknologi-, media- og telekommunikasjonsbransjene. Vi bistår ledende norske og internasjonale aktører med virksomhetsoverdragelser (M&A) og andre transaksjoner eller endringer, kjøp og salg av produkter og tjenester, regulatoriske rammebetingelser, kontraktsrett, tvistehåndtering, immaterielle rettsforhold og generelle forretningsjuridiske spørsmålsstillinger. This firm has continued to develop its IP practice over the last year. The department also attracts work from the telecommunications sector, and is particularly strong on technology issues, questions of outsourcing, licensing and transactional IP matters. Chambers

9 Legal 500 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Banking & Finance (inc. shipping finance) Corporate and M&A EU and competition Electricity, nuclear and renewable Employment Insolvency and corporate recovery Intellectual property and TMT Offshore construction and shipbuilding Oil and gas Real estate and construction Tax Tier 1: Leading / Tier 2: Highly recommended / Tier 3: Recommended 9

10 Samfunnsansvar I Selmer har vi tro på at vi blir bedre rådgivere ved å delta i fora hvor vi kan bidra og påvirke faglig og kommersielt. Vi er også opptatt av å støtte opp om mennesker, grupper og initiativ, som får utbytte av vårt engasjement. Offentlige utvalg Selmer er medlem av, og leder, flere lovutvalg og styrer. Våre advokater er blant annet representert i mange av Advokatforeningens lovutvalg. Ved å bidra får vi være med å påvirke samfunnsutviklingen og lovgivningen. Dette vil alltid være viktig for oss. Pro bono Som bidrag til vår samfunnsansvarsrolle tar vi pro bono-oppdrag for humanitære organisasjoner og foreninger. Det er særlig vår prosesskompetanse som benyttes. Selmer bidrar på denne måten til at organisasjonene og foreningene får tjenester av høy kvalitet som de ellers ikke ville hatt anledning til å kjøpe. Selmer har i samarbeid med Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe tatt på seg prosedyreoppdrag for utvalgte asylsøkere i prinsipielle saker hvor det er særlig behov for domstolsprøving. Denne gruppen har vanligvis ikke krav på fri rettshjelp til domstolsprøving av sakene sine, og vi har derfor valgt å bistå i alt fire saker i Så langt har vi nådd frem med én av sakene. De andre sakene skal prøves for retten i løpet av våren Dette gjør vi for å sikre nødvendig rettssikkerhet for alle grupper, og ikke minst de svakeste i vårt samfunn. Selmer støtter også stiftelsen Aktiv mot kreft. Vi har vært juridisk støttespiller siden 2007 og fadderbedrift siden Kunst og design Da Selmer flyttet inn i nye lokaler på Tjuvholmen i 2008 ønsket vi å profilere unge, norske kunstnere. I 2011 fortsatte vi denne satsingen. Hvert år kjøper vi et nytt kunstverk, og i fjor bestilte vi en unik vegginstallasjon av kunstneren Anders Sletvold Moe. Anders Sletvold Moe (f. 1978) er fra Steinkjer og bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Konsthögskolan i Malmø hvor han gikk ut i Inverted Corner, som er å finne i møteromsavdelingen i 2. etasje, peker tilbake på byggets utforming gjennom sin minimale, men likevel effektfulle utforming. Sletvold Moe benytter maling i fluoriserende farger og naturlig lys for å skape en optisk effekt. Fargene og lyset gir veggen liv og en svevende karakter som om den holder på en indre hemmelighet, at noe inne i den forsiktig presser seg ut. Sletvold Moe arbeider med romlige, skulpturelle installasjoner som vokser ut av rommets egen arkitektur og er alltid utført på stedet. Installasjonene har et minimalistisk uttrykk og en stilren og gjennomført kvalitet som samtidig bekrefter og lekent bryter med den eksisterende arkitekturen. 10

11 11

12 Nyansatte

13 Våre medarbeidere Totalt antall ansatte: 193 Nyansatte i 2011: 32 Gjennomsnittlig alder: 37,76 Kjønnsfordeling: Menn Kvinner Advokater Administrasjon Fullmektiger Finansrådgivere Ansatt ansvarlige advokater Partnere God kjønnsfordeling skaper et bedre miljø. Vi etterstreber å finne en god balanse i hele organisasjonen og gjennom vårt talentprogram satser vi strategisk på våre kvinnelige ressurser. Selmer er også samarbeidspartner med Alarga. Dette er en ideell organisasjon, som styrker konkurransekraften i næringslivet ved å rekruttere dyktige masterstudenter med fremmedkulturell bakgrunn til norske bedrifter. 13

14 Partneroversikt Einar Bakko SA C FE Nils Bugge C SO TM Sverre Hveding SA Asbjørn Berg P F T Lars Knem Christie C BV Mads Iversen S OG C Even Berg F P Nils Kristian Einstabland TM I FE Harald Johannessen SA S Thomas Steen Brandi IR C TM Anne Kjølseth Ekerholt C André Istad Johansen A C Bransjer B Bank, finans og forsikring C Corporate F Fast eiendom FE Fornybar energi H Handel og industri O Offentlig sektor OG Olje og gass SO Shipping og offshore TM Teknologi, media og telekom T Transport Fagområder A Arbeidsliv BV Børs og verdipapir E Entreprise EU EU, EØS og konkurranserett FA Finansiell analyse og transaksjonsstøtte I Immaterialrett IR Insolvens, restrukturering og granskning MA Transaksjoner og M&A P Prosedyre S Selskapsrett SA Skatt og avgift Knut Endre B O Harald Evensen EU Einar Grette B C Halvor Grov FA Tor Herdlevær B C Are Herrem C Camilla Magnus C BV Katinka Mahieu EU TM P Thomas G. Michelet C OG Marius Juul Møller C MA S Sverre Nordlie F C Jeppe Normann A IR P

15 Up and coming Morten Sandli Stilling: Partner og advokat Morten Sandli er vår yngste partner og leder forretningsområdet skatt og avgift. Sandli arbeider særlig med skatte- og selskapsrettslige spørsmål knyttet til kapital- og investeringsstrukturer, og restruktureringer innenfor markedet for aktiv eierkapital (private equity). Han arbeider også med skatterettslige forhold knyttet til fast eiendom og eiendomstransaksjoner, og bistår i klage- og rettssaker mot skattemyndighetene. Camilla Magnus Stilling: Partner og advokat Camilla Magnus ble utnevnt som partner i utgangen av Hun var også en av lederne for gruppen som jobbet med det omfattende Bluestarkjøpet av Elkem i fjor. Magnus arbeider primært med transaksjoner, selskapsrett, verdipapirhandelsrett og kontraktsrett. Hun har bred erfaring med rådgivning i norske og internasjonale transaksjoner for kunder innenfor industri og aktiv eierkapital (private equity). Thomas Reppe Wetting Stilling: Partner og advokat Thomas Reppe Wetting ble allerede i 2009 anbefalt av Chambers & Partners i deres årlige rangering av verdens beste advokater. Wetting arbeider hovedsakelig med virksomhetsoverdragelser og eiendomstransaksjoner. Han har særlig kompetanse innenfor selskapsrett, samt strukturering av, og skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til, transaksjoner. Wetting har også omfattende erfaring med strukturering og syndikering av investeringsprosjekter. Anne Helene Osberg direktør HR Roy M. Slettvold FE C Sverre S. Tysland C OG Andreas Rørvik F B Ingar Solheim C B Jon Vinje SA P C Morten Sandli SA Bernt Olav Steinland B BV Mikkel Vislie F Christian Selmer C Svein Sulland P F Thomas Reppe Wetting F C Jon E. Skjørshammer IR B F Robert Sveen C Lars Weyer-Larsen F B

16 Styrets beretning 2011 Selmers styre: Martin Berggreen Rove, Anne Kjølseth Ekerholt, Lars Weyer-Larsen, Andreas Rørvik, Mikkel Vislie, Frøydis Eikenes, Steinar ter Jung og Lars Knem Christie Advokatfirmaet Selmer DA yter forretningsjuridisk rådgivning supplert med finansiell kompetanse. Selmer er blant de største og mest anerkjente advokatfirma i Norge. Vi har et stort nettverk innen næringsliv og offentlig sektor, og en betydelig del av vår virksomhet er internasjonalt orientert. Selmers oppdragsmengde i 2011 har for en stor del vært innen områdene corporate, bank/finans, fast eiendom, olje & gass, insolvens/restrukturering og EU/ konkurranse. I Mergermarkets oversikt er Selmer blant de advokatfirmaene som har bistått ved flest transaksjoner i 2011 både i Norge og Norden. I mars 2011 kåret International Financial Law Review Selmer til Law Firm Of The Year i Norge for fjerde gang på fem år. Antall sykedager utgjorde tilsvarende 4,6 % av total arbeidstid i Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet er godt. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Selmer legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn i alle stillingskategorier. Selskapet har en samlet kvinneandel på 45 % pr Blant ansatte fee-earners er 25 % kvinner, og tre av selskapets 39 deltakere er kvinner. Gjennom selskapets talent- og organisasjonsutviklingsprogram tilstrebes økt andel av kvinner blant ledende feeearners og deltakere. Selmer hadde totalt 193 medarbeidere ved årsskiftet. Selmers medarbeidere deltar i offentlig lovutredningsutvalg, skriver faglige artikler mv. og deltar i FoU-prosjekter ved Universitet i Oslo. Vi utvikler metodikk innen selskapets hovedarbeidsområder og dybdeutredninger i enkelt- 16

17 oppdrag. Etterutdannelse og kompetanseoppbygging skjer i regi av SelmerSkolen, selskapets eget utdannelsessenter og ved deltagelse i eksterne kurs og seminarer. Selmers omsetning i 2011 utgjorde kr. 374,1 millioner mot kr 381,9 millioner i 2010, en reduksjon på 2 %. Årsresultatet i 2011 ble kr. 123,4 millioner mot kr 137,4 millioner i 2010, en reduksjon på 10 %. Det er i 2011 kostnadsført kr. 35,1 millioner som godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats mot kr. 33,3 millioner i Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er god. Timereserven pr er bokført med kr. 12,7 millioner mot 16,6 millioner pr Årsresultatet disponeres i henhold til avtale. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Oslo, 15. mars 2012 Andreas Rørvik Styrets leder Anne Kjølseth Ekerholt Styremedlem Lars Knem Christie Styremedlem Lars Weyer-Larsen Styremedlem Mikkel Vislie Styremedlem Frøydis Eikenes Styremedlem Martin Berggreen Rove Styremedlem Steinar ter Jung Adm. direktør 17

18 Regnskapstall (NOK 1000) Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Arbeidsgodtgjørelse deltakere Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld

19

20 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Besøksadresse: Tjuvholmen allé Oslo Tlf:

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18

s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 18 Årsrapport 2014 Innhold Grette er ytterligere styrket Grette er ytterligere styrket s. 3 Høydepunkter i 2014 s. 4 Grette topprangert i internasjonale kåringer s. 9 Nye e s. 10 Våre medarbeidere s. 12 Ledelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet Kluge Advokatfirma DA VirkEligheten bak tallene. Les mer om: Våre forfattere er også advokater Snorre Haukali har ordet Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar Digital Privatkopiering Energieventyret

Detaljer

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer

Nytt liv i markedet? Lovendring gir ny aktivitet

Nytt liv i markedet? Lovendring gir ny aktivitet Agenda Et magasin fra wiersholm N u m m e r 1, 2 0 1 0 guide Skatt: Unngå fallgruvene guide Immaterialrett: Eier selskapet ideene? guide Konkurranserett: hold tidsfristene INNSIKT KRAFTBRANSJEN: Lovendring

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer