Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines H Petter Vesterås H Signar Tormod Berger AP Lise Eriksen AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Otte Vatn Geir Tore Strand Trond Bjørken Rep. SP AP AP Merknader Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent. I tillegg til ordfører ble Petter Vesterås og Lise Eriksen valgt til å underskrive protokollen Geir Tore Strand fikk permisjon fra kl Dessuten møtte: Navn Jon Arve Hollekim Rådmann Underskrifter:

2 Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Ida Stuberg Petter Vesterås Lise Eriksen ordfører Sakliste Utvalgssaksnr Innhold Saker til behandling Untatt off. PS 31/14 TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp 2014 PS 32/14 PS 33/14 PS 34/14 PS 35/14 PS 36/14 PS 37/14 PS 38/14 Kommuneplanens arealdel , 2. gangs behandling Risiko og sårbarhetsanalyse for Inderøy kommune Bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO) SSF Rederi as - Søknad om serverings- og skjenkebevilling Tilskudd til utbygging av fiberbredbånd Sundnesnesset Organisasjonspolitisk plan Regnskap og årsberetning Inderøy kommune PS 39/14 Budsjettrevisjon juni 2014 og strateginotat 2015 PS 40/14 Sluttrapport investeringsprosjekter PS 41/14 Sommervedlikehold kommunale bygg sommeren 2014 PS 42/14 RS 1/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Attføring på anbud Saker til behandling PS 43/14 PS 44/14 PS 45/14 Ordføreren orienterer Valg av nytt styre for stiftelsen Nils Aas Kunstverksted Temasak: Ny kommunestruktur

3 Saker til behandling PS 31/14 TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp 2014 Rådmannens forslag til vedtak Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2014: Ordføreren får fullmakt til å foreta supplering av komiteen. Rådmannen sørger for nødvendig sekretærhjelp. Inderøy kommune bevilger kr til TV-aksjonen Beløpet dekkes av tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon Saksordfører: Otte Vatn Omforent forslag til komite: Ordfører Lena Oldren Heggstad Otte Vatn Bevilgningen settes til kr. 7200,- Rådmannens forslag med endringsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Følgende oppnevnes til komite for TV-aksjonen 2014: Ordfører Lena Oldren Heggstad Otte Vatn Ordføreren får fullmakt til å foreta supplering av komiteen. Rådmannen sørger for nødvendig sekretærhjelp. Bevilgningen settes til kr ,-. Beløpet dekkes av tilleggsbevilgning til formannskapets disposisjon

4 PS 32/14 Kommuneplanens arealdel , 2. gangs behandling Rådmannens forslag til vedtak Kommuneplanens arealdel vedtas slik den er vedlagt i henhold til plan og bygningslovens Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen og lagt inn de endringene som er listet opp under konklusjon. Følgende reguleringsplaner er opphevet: Nesset hyttefelt, vedtatt den går inn i arealdelen. Langaunet- Framverran vedtatt den går inn i arealdelen. Kjerknesvågen, vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Nausthaugen, vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Solemstunet vedtatt den Planen inngår i arealdelen Undersåker vedtatt den Inngår i arealdelen Stornes vedtatt den Inngår i arealdelen Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Mads Skaugen Rådmannen v/planlegger Kristin Volden orienterte om endringer i planen fra siste behandling. Mads Skaugen la frem følgende forslag: Inderøy kommune tar initiativ til å bidra til universell utforming i allerede opparbeidede friområder Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra Mads Skaugen enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg Natur Kommuneplanens arealdel vedtas slik den er vedlagt i henhold til plan og bygningslovens Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen og lagt inn de endringene som er listet opp under konklusjon. Følgende reguleringsplaner er opphevet: Nesset hyttefelt, vedtatt den går inn i arealdelen. Langaunet- Framverran vedtatt den går inn i arealdelen. Kjerknesvågen, vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Nausthaugen, vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Solemstunet vedtatt den Planen inngår i arealdelen Undersåker vedtatt den Inngår i arealdelen

5 Stornes vedtatt den Inngår i arealdelen Inderøy kommune tar initiativ til å bidra til universell utforming i allerede opparbeidede friområder Saksordfører: Leif Hjulstad Leif Hjulstad fremmet følgende tilleggsforslag: Vedlagte kart med byggegrenser mot sjø danner grunnlaget for å søke om forsøksordning for deler eller hele kommunen. Hovedutvalg Natur sin innstilling med tillegg fremmet i møte enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Kommuneplanens arealdel vedtas slik den er vedlagt i henhold til plan og bygningslovens Inderøy kommune har imøtekommet innsigelsene til planen og lagt inn de endringene som er listet opp under konklusjon. Følgende reguleringsplaner er opphevet: Nesset hyttefelt, vedtatt den går inn i arealdelen. Langaunet- Framverran vedtatt den går inn i arealdelen. Kjerknesvågen, vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Nausthaugen, vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Kjerknesvågen småbåthavn vedtatt den ny reguleringsplan vedtatt mai 2014 Solemstunet vedtatt den Planen inngår i arealdelen Undersåker vedtatt den Inngår i arealdelen Stornes vedtatt den Inngår i arealdelen Inderøy kommune tar initiativ til å bidra til universell utforming i allerede opparbeidede friområder Vedlagte kart med byggegrenser mot sjø danner grunnlaget for å søke om forsøksordning for deler eller hele kommunen.

6 PS 33/14 Risiko og sårbarhetsanalyse for Inderøy kommune Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune vedtar vedlagt forslag til helhetlig ROS-analyse i henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarets kapittel V, 14. Risiko og sårbarhetsanalysen legges til grunn for videreutvikling og oppdatering av kommunens beredskapsplaner. Saksordfører: Signar Berger Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Inderøy kommune vedtar vedlagt forslag til helhetlig ROS-analyse i henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvarets kapittel V, 14. Risiko og sårbarhetsanalysen legges til grunn for videreutvikling og oppdatering av kommunens beredskapsplaner. PS 34/14 Bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO) Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for utviklingshemmede og ungdomsbolig og avlastningsboliger i uprioritert rekkefølge: 1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta. Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller selges. 2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1 over. 3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om Aktivitets/dagsenter.

7 Behandling i Eldres råd Enstemmig som rådmannens forslag Uttalelse i Eldres råd Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for utviklingshemmede og ungdomsbolig og avlastningsboliger i uprioritert rekkefølge: 1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta. Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller selges. 2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1 over. 3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om Aktivitets/dagsenter. Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede Omforent forslag: 1. Rådet tilrår at det arbeides videre med alternativ Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt. 3. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess. Omforent forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede Rådet tilrår at det arbeides videre med alternativ Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt. 3. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess. Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Trond Bjørken Harald Ness ble innvilget permisjon. Saksordfører fremmet følgende forslag:

8 Hovedutvalget tilrår at det arbeides videre med alternativ 2 Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess. Rådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer. Innstilling i Hovedutvalg Folk Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for utviklingshemmede og ungdomsbolig og avlastningsboliger i uprioritert rekkefølge: 1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta. Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller selges. 2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1 over. 3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om Aktivitets/dagsenter. Saksordfører: Petter Vesterås Leif Hjulstad fremmet forslag i samsvar med uttalelse fra rådet for likestilling av funksjonshemmede. Leif Hjulstads forslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Rådet tilrår at det arbeides videre med alternativ Avlastningsbolig for barn må sees som eget prosjekt. 3. Det forutsettes at brukerne involveres i den videre prosess. PS 35/14 SSF Rederi as - Søknad om serverings- og skjenkebevilling Rådmannens forslag til vedtak 1. SSF Rederi AS gis med hjemmel i serveringslovens 3 serveringsbevilling for servering på turbåten «MS Ulabrand» under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.

9 2. Åge Sivertsen, f , godkjennes som daglig leder med Jarle Fossum f som stedfortreder. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet for daglig leder innen 60 dager etter vedtak. 3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at serveringskonseptet blir godkjent av Mattilsynet og at bevillingshaver nøye overholder regelverket som gjelder for slik virksomhet, herunder etterkommer eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og næringsmiddelkontroll. 4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens 8, gis SSF Rederi AS med hjemmel i alkohollovens 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3; øl, vin og brennevin. 5. Åge Sivertsen, f , godkjennes som styrer og Jørgen Sivertsen, f , godkjennes som stedfortreder. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjent Kunnskapsprøve om alkoholloven for begge senest 60 dager etter vedtak. 6. Som skjenkeareal godkjennes «MS Ulabrand» s salong - 30 sitteplasser og soldekk - 20 sitteplasser. 7. Skjenking av alkohol gruppe 1, 2 og 3 tillates mandag søndag fra kl til kl Skjenkebevillingen gjelder for perioden Bevillingen opphører senest dersom den ikke fornyes. 9. Skjenking kan kun skje til passasjerer om bord. Ved anløpssteder underveis må det ikke skjenkes. Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Arne B. Rannem Ann-Kristin Langfjæran tiltrådte møtet. Enstemmig som rådmannens forslaga Innstilling i Hovedutvalg Folk SSF Rederi AS gis med hjemmel i serveringslovens 3 serveringsbevilling for servering på turbåten «MS Ulabrand» under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader. 2. Åge Sivertsen, f , godkjennes som daglig leder med Jarle Fossum f som stedfortreder. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet for daglig leder innen 60 dager etter vedtak. 3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at serveringskonseptet blir godkjent av Mattilsynet og at bevillingshaver nøye overholder regelverket som gjelder for slik virksomhet, herunder etterkommer eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og næringsmiddelkontroll. 4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens 8, gis SSF Rederi AS med hjemmel i alkohollovens 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3; øl, vin og brennevin. 5. Åge Sivertsen, f , godkjennes som styrer og Jørgen Sivertsen, f , godkjennes som stedfortreder. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjent Kunnskapsprøve om alkoholloven for begge senest 60 dager etter vedtak. 6. Som skjenkeareal godkjennes «MS Ulabrand» s salong - 30 sitteplasser og soldekk - 20 sitteplasser. 7. Skjenking av alkohol gruppe 1, 2 og 3 tillates mandag søndag fra kl til kl

10 8. Skjenkebevillingen gjelder for perioden Bevillingen opphører senest dersom den ikke fornyes. 9. Skjenking kan kun skje til passasjerer om bord. Ved anløpssteder underveis må det ikke skjenkes. Saksordfører: Otte Vatn Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet SSF Rederi AS gis med hjemmel i serveringslovens 3 serveringsbevilling for servering på turbåten «MS Ulabrand» under forutsetning av at høringsinstansene ikke har vesentlige merknader. 2. Åge Sivertsen, f , godkjennes som daglig leder med Jarle Fossum f som stedfortreder. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet for daglig leder innen 60 dager etter vedtak. 3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at serveringskonseptet blir godkjent av Mattilsynet og at bevillingshaver nøye overholder regelverket som gjelder for slik virksomhet, herunder etterkommer eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og næringsmiddelkontroll. 4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens 8, gis SSF Rederi AS med hjemmel i alkohollovens 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3; øl, vin og brennevin. 5. Åge Sivertsen, f , godkjennes som styrer og Jørgen Sivertsen, f , godkjennes som stedfortreder. Det forutsettes framlagt dokumentasjon på godkjent Kunnskapsprøve om alkoholloven for begge senest 60 dager etter vedtak. 6. Som skjenkeareal godkjennes «MS Ulabrand» s salong - 30 sitteplasser og soldekk - 20 sitteplasser. 7. Skjenking av alkohol gruppe 1, 2 og 3 tillates mandag søndag fra kl til kl Skjenkebevillingen gjelder for perioden Bevillingen opphører senest dersom den ikke fornyes. 9. Skjenking kan kun skje til passasjerer om bord. Ved anløpssteder underveis må det ikke skjenkes. PS 36/14 Tilskudd til utbygging av fiberbredbånd Sundnesnesset Rådmannens forslag til vedtak: Bygdefiber Sundnesnesset tildeles et tilskudd på kr ,- til utbygging av bredbånd i området. Det forutsettes at utbyggingen skjer i henhold til søknad og at de andre finansieringspartene bidrar i henhold til finansieringsplan. Tilskuddet finansieres over disposisjonsfond Inderøy 2020.

11 Saksbehandler: Trine Berg Fines Signar Berger tok opp spørsmålet sin habilitet. Møtet fant Signar Berger inhabil etter fv. 6 2.avsnitt. Leif Hjulstad la fram forslag om å utsette saken til neste møte. Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Saken utsettes til neste møte. PS 37/14 Organisasjonspolitisk plan Rådmannens forslag til vedtak Vedlagte forslag til organisasjonspolitisk plan for Inderøy kommune vedtas. Behandling i Administrasjonsutvalget Enstemmig som rådmannens forslag Innstilling i Administrasjonsutvalget Vedlagte forslag til organisasjonspolitisk plan for Inderøy kommune vedtas. Saksordfører: Lise Eriksen Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Vedlagte forslag til organisasjonspolitisk plan for Inderøy kommune vedtas.

12 PS 38/14 Regnskap og årsberetning Inderøy kommune Rådmannens forslag til vedtak Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 2013, med kr Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen beslutter detaljert budsjett. Behandling i Eldres råd Enstemmig som rådmannens forslag Uttalelse i Eldres råd Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 2013, med kr Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen beslutter detaljert budsjett. Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede Enstemmig Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:

13 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 2013, med kr Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen beslutter detaljert budsjett. Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Bente Kvam Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg Natur Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 2013, med kr Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen beslutter detaljert budsjett. Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Geir Tore Strand Enstemmig som rådmannens forslag Innstilling i Hovedutvalg Folk Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 2013, med kr Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

14 Saksordfører: Signar Berger Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 2013, med kr Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen beslutter detaljert budsjett. PS 39/14 Budsjettrevisjon juni 2014 og strateginotat 2015 Rådmannens forslag til innstilling: 1. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringer skyldes Opprinnelig budsjett 2014 Helse, omsorg og sosial Refusjon fra staten vedrørende ressurskrevende tjenester, økes Endring Juni 2014 Rev. budsjett Juni Fellesområdet diverse Utgifter til pensjonsutgifter, økes Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes kostnadsrammer: Prosj nr Prosjekt Ramme Rev Brukt Tot Rev Endring ramme pr. forbr pr Budsjett budsj Mai Juni 14 Juni Nytt rådhus trinn II -familiesenter Inderøy oppvekst og kultursenter Mosvik skole - oppgradering Sandvollan skole - trafikksikkerhet U-skolen, bygn.m.tilpassning Sakshaug Kirke- enøk tiltak Salbergstu midlertidig finanisering Heggstad krk inngangsparti Sandvollan Langåsen boligfelt

15 9102 Røra Åsen boligfelt Straumen utbygg. Nessjordet (netto) Straumen utbygg. Nessjordet NTFK Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Utskifting ledningsnett vann Ledningsnett Røra Diverse utskifting/nyanlegg avløp Fjernvarmesentral Venna Total investering eks. startlån Budsjettendringer i investeringer finansiert slik: Total investering eks. startlån Bruk av ubundet investeringsfond -400 Bruk av disposisjonsfond Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune Dekkes av mva-kompensasjon Netto lånebehov inkl. VAR Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak 56/ Rammene for i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger: - Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto avsetning planlegges med 12 mill. kroner i (vel 16 mill. kroner i 2014) - Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset grad bidra til økt aktivitet - Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett. Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Ingrid Melhus Enstemmig som rådmannens forslag Innstilling i Hovedutvalg Natur I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014:

16 Ansvar Endringer skyldes Opprinnelig budsjett 2014 Helse, omsorg og sosial Refusjon fra staten vedrørende ressurskrevende tjenester, økes Endring Juni 2014 Rev. budsjett Juni Fellesområdet diverse Utgifter til pensjonsutgifter, økes Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes kostnadsrammer: Prosj nr Prosjekt Ramme Rev Brukt Tot Rev Endring ramme pr. forbr pr Budsjett budsj Mai Juni 14 Juni Nytt rådhus trinn II -familiesenter Inderøy oppvekst og kultursenter Mosvik skole - oppgradering Sandvollan skole - trafikksikkerhet U-skolen, bygn.m.tilpassning Sakshaug Kirke- enøk tiltak Salbergstu midlertidig finanisering Heggstad krk inngangsparti Sandvollan Langåsen boligfelt Røra Åsen boligfelt Straumen utbygg. Nessjordet (netto) Straumen utbygg. Nessjordet NTFK Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Utskifting ledningsnett vann Ledningsnett Røra Diverse utskifting/nyanlegg avløp Fjernvarmesentral Venna Total investering eks. startlån Budsjettendringer i investeringer finansiert slik: Total investering eks. startlån Bruk av ubundet investeringsfond -400 Bruk av disposisjonsfond Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune Dekkes av mva-kompensasjon Netto lånebehov inkl. VAR Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak 56/ Rammene for i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger:

17 - Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto avsetning planlegges med 12 mill. kroner i (vel 16 mill. kroner i 2014) - Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset grad bidra til økt aktivitet - Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett. Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Per Egil Undersåker Enstemmig som rådmannens forslag Innstilling i Hovedutvalg Folk I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringer skyldes Opprinnelig budsjett 2014 Helse, omsorg og sosial Refusjon fra staten vedrørende ressurskrevende tjenester, økes Endring Juni 2014 Rev. budsjett Juni Fellesområdet diverse Utgifter til pensjonsutgifter, økes Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes kostnadsrammer: Prosj nr Prosjekt Ramme Rev Brukt Tot Rev Endring ramme pr. forbr pr Budsjett budsj Mai Juni 14 Juni Nytt rådhus trinn II -familiesenter Inderøy oppvekst og kultursenter Mosvik skole - oppgradering Sandvollan skole - trafikksikkerhet U-skolen, bygn.m.tilpassning Sakshaug Kirke- enøk tiltak Salbergstu midlertidig finanisering Heggstad krk inngangsparti Sandvollan Langåsen boligfelt Røra Åsen boligfelt Straumen utbygg. Nessjordet (netto) Straumen utbygg. Nessjordet NTFK

18 9108 Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Utskifting ledningsnett vann Ledningsnett Røra Diverse utskifting/nyanlegg avløp Fjernvarmesentral Venna Total investering eks. startlån Budsjettendringer i investeringer finansiert slik: Total investering eks. startlån Bruk av ubundet investeringsfond -400 Bruk av disposisjonsfond Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune Dekkes av mva-kompensasjon Netto lånebehov inkl. VAR Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak 56/ Rammene for i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger: - Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto avsetning planlegges med 12 mill. kroner i (vel 16 mill. kroner i 2014) - Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset grad bidra til økt aktivitet - Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett. Saksordfører: Leif Hjulstad Leif Hjulstad fremmet følgende tilleggsforslag: - Det er et akselererende behov for utbygging av bredbånd til alle innbyggere i kommunen. Vi kan ikke påregne fullfinansiert statlig utbygging og må derfor være forberedt på å øke tilskuddsrammene fra kommunen for å opprettholde ønsket utbyggingstakt. - Vedtak om bygging av biobrenselanlegg på Venna forutsetter en anbudskonkurranse hvor pris har betydelig vekt. På grunn av anlegges beliggenhet kan det være nødvendig å foreta estetiske tiltak som forskjønner området, eks Kunst i Offentlig Rom tiltak. - Eventuelle kostnader med disse tiltak må gå på bekostning av avsetninger og ikke redusert drift.

19 Trond Bjørken fremmet følgende forslag: Punkt 6 strekpunkt 2 - i rådmannens forslag tas ut. Trond Bjørkens forslag falt mot 4 stemmer Leif Hjulstads forslag enstemmig vedtatt Rådmannens forslag med Leif Hjulstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringer skyldes Opprinnelig budsjett 2014 Endring Juni 2014 Rev. budsjett Juni 14 Helse, omsorg og sosial Refusjon fra staten vedrørende ressurskrevende tjenester, økes Fellesområdet diverse Utgifter til pensjonsutgifter, økes Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 3. I Investeringsregnskapet gjøres følgende budsjettendring for 2014 og endringer i prosjektenes kostnadsrammer: Prosj nr Prosjekt Ramme Rev Tot forbr Rev ramme Brukt pr. Endring pr Budsjett budsj Mai Juni 14 Juni Nytt rådhus trinn II -familiesenter Inderøy oppvekst og kultursenter Mosvik skole - oppgradering Sandvollan skole - trafikksikkerhet U-skolen, bygn.m.tilpassning Sakshaug Kirke- enøk tiltak Salbergstu midlertidig finanisering Heggstad krk inngangsparti Sandvollan Langåsen boligfelt Røra Åsen boligfelt Straumen utbygg. Nessjordet (netto) Straumen utbygg. Nessjordet NTFK Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Utskifting ledningsnett vann Ledningsnett Røra Diverse utskifting/nyanlegg avløp Fjernvarmesentral Venna Total investering eks. startlån Budsjettendringer i investeringer finansiert slik:

20 Total investering eks. startlån Bruk av ubundet investeringsfond -400 Bruk av disposisjonsfond Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune Dekkes av mva-kompensasjon Netto lånebehov inkl. VAR Inderøy kommune opptar lån i 2014 på inntil 48,122 mill. kroner ut over vedtatt låneramme i K-sak 56/ Rammene for i gjeldende budsjett og økonomiplan legges i hovedsak til grunn som planleggingsrammer for 2015 med følgende tilleggsforutsetninger: - Inntekter fra Inntektsgarantiordningen estimert til vel 8 mill. kroner avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. Utover dette avsettes ytterligere 4 mill. kroner slik at samlet netto avsetning planlegges med 12 mill. kroner i (vel 16 mill. kroner i 2014) - Mindreutgifter som følge av en overgang til sone II for arbeidsgiveravgift skal i begrenset grad bidra til økt aktivitet - Rammen for kulturbudsjettet justeres noe opp relativt sett. - Det er et akselererende behov for utbygging av bredbånd til alle innbyggere i kommunen. Vi kan ikke påregne fullfinansiert statlig utbygging og må derfor være forberedt på å øke tilskuddsrammene fra kommunen for å opprettholde ønsket utbyggingstakt. - Vedtak om bygging av biobrenselanlegg på Venna forutsetter en anbudskonkurranse hvor pris har betydelig vekt. På grunn av anlegges beliggenhet kan det være nødvendig å foreta estetiske tiltak som forskjønner området, eks Kunst i Offentlig Rom tiltak. - Eventuelle kostnader med disse tiltak må gå på bekostning av avsetninger og ikke redusert drift. PS 40/14 Sluttrapport investeringsprosjekter Rådmannens forslag til vedtak Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes. Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Mads Skaugen Enstemmig som rådmannens forslag Innstilling i Hovedutvalg Natur Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes.

21 Behandling i Hovedutvalg Folk Saksordfører: Siv Furunes Enstemmig som rådmannens forslag. Innstilling i Hovedutvalg Folk Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes. Sakordfører:Signar Berger Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet Sluttrapporter for investeringsprosjekter avsluttet i 2012 og 2013 godkjennes. PS 41/14 Sommervedlikehold kommunale bygg sommeren 2014 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr ,- av vedlikeholdsfondet til ekstra vedlikeholdsoppgaver herunder maling - på kommunale bygg inneværende år. Behandling i Hovedutvalg Natur Saksordfører: Eivind Treider Olsen Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Hovedutvalg Natur Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr ,- av vedlikeholdsfondet til ekstra vedlikeholdsoppgaver herunder maling - på kommunale bygg inneværende år. Saksordfører:

22 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr ,- av vedlikeholdsfondet til ekstra vedlikeholdsoppgaver herunder maling - på kommunale bygg inneværende år. PS 42/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Logistikk i saksutsending Kommunens praksis i forhold til overtagelse av veier i private boligfelt Administrativ styringsgruppe Inn-Trøndelagssamarbeidet Biovarme på Venna Nytt og oppdatert delegeringsreglement Årsrapport Inderøy kommune MINT og nye avtaler Avtale om Hint og Inderøy Museums og Historielag om bygdebok som er inngått Sandvollan barnehage utbygging/premisser Sak om re-/oppfinansiering av Flyndra A/S Reguleringsplan gang-/sykkelveg Kjerknesvågen Pålegg etter skoletilsyn Nettverkssamling i Byregionprogrammet Mottatte høringer o.l. Rådmann orienterte særskilt om forhandlingene med fylkeskommunene omkring revisjon av Mint-avtalen både leieavtaler og vertskommuneavtale. Rådmann orienterte om elevundersøkelsen Enstemmig Vedtak i Formannskapet Formannskapet tar referat og redegjørelse til orientering. RS 1/14 Attføring på anbud PS 43/14 Ordføreren orienterer Ordfører orienterte om:

23 Forhandlinger Coop Oppstartsmøte marin verneplan Innvandringsråd Generalforsamling i Reko A/S Enstemmig Vedtak i Formannskapet Redegjørelsen tas til orientering. PS 44/14 Valg av nytt styre for stiftelsen Nils Aas Kunstverksted Ordførers forslag til vedtak Innstilling legges fram i møte. Saksordfører: Ida Stuberg Ordfører foreslo utsettelse av saken Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Saken utsettes. PS 45/14 Temasak: Ny kommunestruktur KS v/einar Jakobsen orienterte Enstemmig Vedtak i Formannskapet Redegjørelsen tas til orientering.

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30-10.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Petter Vesterås H Lise Eriksen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Petter Vesterås H Lise Eriksen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Arvid Nervik. Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Arvid Nervik. Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 09:00-11.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Randi Løkken

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Randi Løkken Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:00-16.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 12:50-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalget avbrøt møtet kl for å dra på befaring i de nye lokalene til Frivillig Inderøy. Møtet ble satt igjen kl. 12.

Møteprotokoll. Hovedutvalget avbrøt møtet kl for å dra på befaring i de nye lokalene til Frivillig Inderøy. Møtet ble satt igjen kl. 12. Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 09:00-14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 10:30-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Leif Hjulstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad AP AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad AP AP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 10:30-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:40-14:40

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:40-14:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 08:40-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet - Inderøy Rådhus Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 09:00-15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Jostein Erik Gjermstad FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Jostein Erik Gjermstad FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 14:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP Trond Bjørken

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Ida Lise Letnes SP Trond Bjørken Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 09:00-10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00-13.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30-11:45

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:30-11:45 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 09:30-11:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Leif Hjulstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Leif Hjulstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00-09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Christina

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 10:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 14.10.2013 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus. Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00

Møteprotokoll. 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus. Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus Tidspunkt: 09:00-14:00 14:45 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Hovedutvalg Folk 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-14.

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-14. Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 09:00-14.25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar Klev

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 13:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-16:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 09:00-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09: Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 06.03.2012 Tidspunkt: 09:00-13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 14:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lise Eriksen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lise Eriksen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Inderøyheimen Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva Pauline Hedegart

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.01.2016 Tidspunkt: 08:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: 3. etasje, Inderøyheimen. Dato: 20.05.2009. Tidspunkt: 08:30-12:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: 3. etasje, Inderøyheimen. Dato: 20.05.2009. Tidspunkt: 08:30-12:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kristin Lie Slapgaard Ragnar Nossum SP Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kristin Lie Slapgaard Ragnar Nossum SP Harald Ness Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Skarnsundet/Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP Margareth Halle

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP Margareth Halle Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.04.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Laila Roel AP Leif Hjulstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Laila Roel AP Leif Hjulstad Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.02.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva Pauline

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Harald Ness AP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Harald Ness AP Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Inderøyheimen Administrasjon/Inderøyheimen, Inderøyheimen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 02.02.2016 Tidspunkt: 09:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Bakstad SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-12.

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-12. Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 09:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness AP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness AP Karen Elisabeth Wiik Langfjæran SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 14:00-14:40

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 14:00-14:40 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 14:00-14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-18:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy kulturhus Dato: 05.09.2011 Tidspunkt: 18:00-18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 17.02.2010 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Signar Tormod Berger AP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Signar Tormod Berger AP Kjetil Klepp SP Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 09:00-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 08:30-13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: Tidspunkt: 09:00-09:12

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: Tidspunkt: 09:00-09:12 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Konsertsalen, AKSET Kultur- og skolesamfunn Dato: 24.06.2016 Tidspunkt: 09:00-09:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Lena Oldren Heggstad AP Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Kurs, Inderøyheimen Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 14:45-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Trine Berg Fines

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-13:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 09:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Trond Bjørken AP Geir Tore Strand AP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: 09:00-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 08:30-14:15

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 08:30-14:15 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 01.06.2010 Tidspunkt: 08:30-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ulrik Hedegart SP Sissel Margrete Ørsjødal Stuberg SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ulrik Hedegart SP Sissel Margrete Ørsjødal Stuberg SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.03.2017 Tidspunkt: 09:00-12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Inderøyheimen, Administrasjon, Inderøyheimen Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 13:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 08:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 08:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Siv Furunes SV Arne Bragstad Rannem SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Siv Furunes SV Arne Bragstad Rannem SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Otte Vatn SP Per

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:45-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:45-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:45-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: Tidspunkt: 09:

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: Tidspunkt: 09: Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Floåsen, Røra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 09:30-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP Ståle Berg FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP Ståle Berg FRP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.09.2009 Hovedutvalg Natur Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Willy Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Børgin, Inderøy Rådhus Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus. Tidspunkt: 18:00-21.

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. Utvalg: Møtested: Dato: Konsertsalen, Inderøy Kulturhus. Tidspunkt: 18:00-21. Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.06.2009 Inderøy kommunestyre Konsertsalen, Inderøy Kulturhus Tidspunkt: 18:00-21.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 08.03.2010 Tidspunkt: 18:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Arvid Nervik Hans Henrik Nørholm, møtte ikke

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Arvid Nervik Hans Henrik Nørholm, møtte ikke Møteprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 13:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik Ida Stuberg SP Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arvid Nervik Ida Stuberg SP Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP Harald Ness Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: 1. etg. Kantine, Inderøy Rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Hans Henrik Nørholm

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Kl. 11.00: Befaring Sundsøya Eiendom AS Kl. 12.00: Besøk på Flyktningetjenesten Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 13:00-13:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 13:00-13:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 22.09.2010 Tidspunkt: 13:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Randi Løkken AP Per Egil Undersåker SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Randi Løkken AP Per Egil Undersåker SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Arne Bragstad Rannem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:20

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-11:20 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00-11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Lysgården, Inderøyheimen Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Anders Hals MDG

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Anders Hals MDG Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Bakstad SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 12:40-15:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 12:40-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen. Dato: Tidspunkt: 08:30-13:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen. Dato: Tidspunkt: 08:30-13:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.08.2009 Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-12:15

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-12:15 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk 3. etg., Inderøyheimen Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 09:30-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Maria

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Lena Oldren Heggstad AP Sivert Bragstad Rannem SP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.08.2009 Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy. 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2011 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus. Dato: Tidspunkt: 08:30 -

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus. Dato: Tidspunkt: 08:30 - Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Maria

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Knut Øye Brandsås V Tore Wold H Ulrik Hedegart

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Knut Øye Brandsås V Tore Wold H Ulrik Hedegart Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 05.09.2017 Tidspunkt: 09:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Steinar Klev SP Edit Jakobsen KRF

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 09:00-12.30 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Alstad AP Ida Lise Letnes SP Bente Kvam

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Alstad AP Ida Lise Letnes SP Bente Kvam Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 09:00-11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar Klev

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Alstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ingrid Alstad Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 09:00-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:30

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:30 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Trine Berg

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00-10:45

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00-10:45 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 10:00-10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer