Årsmelding EnergiRike 2010 Side 1 av 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding EnergiRike 2010 Side 1 av 9"

Transkript

1 Side 1 av 9 Årsmelding 2010 BAKGRUNN EnergiRike er et samarbeidsorgan mellom de større aktørene i energi- og prosessindustrien og den petromaritime næringen på Vestlandet, først etablert i 2001 med 5 medlemmer. Energirike har i dag 26 medlemmer, hvorav Alcoa og Bergen Group kom til i Aktørene skal i fellesskap arbeide for å forankre en allmenn forståelse for den betydning energibruk og energitilgang har for verdiskaping, miljø, kompetanseutvikling, sysselsetting, distriktsutvikling og vekst. EnergiRike er møtested og arena for energi og verdiskaping på Vestlandet Tilhørigheten til store industrielle energibrukere og energiprodusenter på Vestlandet gir interessefellesskapet dets egenart. EnergiRike arbeider for industriens omdømme, rammevilkår og forutsigbarhet. EnergiRike konsentrerer sitt virke om årlige møteplasser: EnergiRikekonferansen EnergiRike Topplederforum EnergiRike Studentforum EnergiRike Temamøter arrangeres ved behov. Nettstedet til EnergiRike er iløpet av året nyutviklet, klargjort og oppdatert. EnergiRike skal: Videreutvikle EnergiRikekonferansen som årlig norsk konferanse om energi og verdiskaping, og befeste dens stilling som nasjonal og internasjonal arena for kommunikasjon og meningsutveksling Informere skole og samfunn om verdiskaping, kompetanse og næringsutvikling med utgangspunkt i energi og EnergiRike Forklare verdikjeden og sette den i en samfunnsøkonomisk og miljømessig sammenheng Bygge prosessindustriens, næringens og Vestlandsregionens omdømme Synliggjøre ledende kompetanse-, og leverandørmiljøer i regionen Profilere regionen som konkurransedyktig for nye etableringer

2 Side 2 av 9 VIRKSOMHETEN I 2010 Årsmøte Årsmøte ble arrangert på Rica Maritim Hotel i Haugesund i henhold til vedtekter. Styret Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Lars Anders Myhre, styreleder Lyse Tonny Nundal, konserndirektør BKK Are Jaastad, fabrikksjef Hydro Aluminium Karmøy Gro Jofrid Trovåg Amundsen, Vice President StatoilHydro Odd Husmo, adm. direktør Eramet Norway Gunn Margareth Lassesen, divisjonssjef Haugaland Kraft Kristin Kinn Kaste, teknologidirektør Gassco Per Øyvind Sævartveit, adm. direktør Sør-Norge Aluminium Jon Are Rørtveit, markedsdirektør ONS Foundation Styreleder i EnergiRike er Lars Ander Myhre. Daglig leder og sekretær for styret er Einar Womersley Waage, Haugaland Kraft Det har i 2010 vært avholdt 6 styremøter. Aktører i EnergiRike Medlemmer EnergiRike omfatter ved utløpet av 2010 i alt 26 medlemmer: Alcoa, Bergen Group, ONS Foundation, Statoil Kårstø, Naturkraft, Gassco, Hydro Aluminium Karmøy, Aibel, Statkraft region Vest-Norge, Eramet Norway, Elkem Saudefaldene, Gasnor, Sør-Norge Aluminium Husnes, Sunnhordland Kraftlag, Eramet Titan & Iron, Boliden Odda, Tyssefaldene Tyssedal, Knutsen OAS Shipping, Eidesvik Offshore, Haugaland Kraft, Hatteland Group, BKK, Lyse, Logica, Wärtsilä Norway, Polytec Støttemedlemmer Interesseorganisasjoner og andre relevante virksomheter representert i regionen og som har idéelle målsettinger forenlig med EnergiRike, kan søke støttemedlemskap i interessefellesskapet. Interessefellesskapet omfatter ved utløpet av 2010 i alt 9 støttemedlemmer. Disse er: Norsk Industri, Fagforbundet for Industri Energi, Energibedriftenes landsforening, Tekna, NITO, Norsk Vasskraft og Industristadmuseum, LO, FLT og NHO EnergiRike Topplederforum Bakgrunn Toppledersamlingen EnergiRike Summit ble første gang arrangert i Navnet er senere endret til EnergiRike Topplederforum.

3 Side 3 av 9 Målet med EnergiRike Topplederforum er å samle ledere i medlemsbedriftene og politikere til et utvidet møte slik at barrierer blir identifisert, virkemidler diskutert og muligheter for et konstruktivt samarbeid etablert om viktige områder innen energitilgang, energibruk, miljø og verdiskaping. Tema skal speile behovet for innsikt og kunnskap på særlig aktuelle områder til hjelp for beslutningsprosessen og den daglige drift hos medlemsbedriftene. EnergiRike Topplederforum 2010 EnergiRike Topplederforum 2010 ble arrangert tirsdag 26. januar på Rica Maritim Hotel i Haugesund med 40 deltakere. Tema var Hvilke konsekvenser får resultatene fra klimatoppmøtet i København for bedriftene i interessefellesskapet EnergiRike? - Infrastruktur og rammebetingelser for å realisere industri- og klimapolitiske mål Kommentarene etter toppmøtet var mangslungne, og gikk fra bedrag mot menneskeheten til at dette er et første steg i riktig retning. Til tross for manglende konklusjoner om utslippsreduksjoner med mer, vil klimatoppmøtet få konsekvenser for vår fremtid. Følgende hadde forberedte innlegg på møtet: Erling Sande, leder Stortingets Energi- og miljøkomité Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri Gro Brækken, adm. direktør Oljeindustriens landsforening Frode Alfheim, områdeansvarlig for faglig politikk fagforbundet Industri Energi Marius Holm, nestleder miljøstiftelsen Bellona Are Jaastad, fabrikksjef Hydro Karmøy EnergiRike Studentforum Bakgrunn EnergiRike Studentforum er en møteplass for yngre mennesker som tar høyere utdanning og som arbeider i EnergiRikeregionen knyttet til aktørene i interessefellesskapet. Målet med EnergiRike Studentforum er omdømmebygging, skape holdninger og relasjoner, utfordre studentene gjennom faglig casekonkurranse, motivere for realfag, sikre kompetanse og støtte rekrutteringen for aktørene i interessefellesskapet EnergiRike. Nettverkssamarbeid innbefatter studenter ved NTNU, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund. EnergiRike studentkontakter har etter avtale med EnergiRike bistått daglig leder i den praktiske tilrettelegging og gjennomføring av EnergiRikekonferansene og andre aktiviteter i regi av EnergiRike. Studenter fra relevante linjer ved samarbeidende læresteder har vært invitert og deltatt kostnadsfritt på EnergiRikekonferansene i Haugesund EnergiRike Studentforum 2010 ble arrangert for tredje gang fredag 25. og lørdag 26. juni på Rica Maritim Hotel i Haugesund og Siratun på Utsira. Fylkesordfører i Rogaland Tom Tvedt og ordfører på Utsira Jarle Nilsen ønsket ca 70 studenter og ressurspersoner velkommen til EnergiRike Studentforum hvor årets tema var Klimapolitikk Dette er vår fremtid, hva gjør vi?

4 Side 4 av 9 Inviterte foredragsholdere var: Åslaug Haga, Norsk Industri og tidligere olje- og industrimister, med foredraget Fornybar energi. Det neste industrieventyret. Nestleder i miljøstiftelsen Bellona bidro med foredraget Vi trenger en energirevolusjon! Brian Bjordal, adm. direktør i Gassco holdt foredraget Oppgjørets tiår. Professor Arne Bredesen NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk holdt motivasjonsforedrag for studentene på Utsira. I tillegg bidro ressurspersoner for motivasjon og inspirasjon under studentenes arbeid med case-oppgaven på Utsira: Sigve Apeland Gassco, John Kristian Økland Gassco, Odd Helge Otterø Bjerknessenteret, Gunnar Birkeland Polytec og Gottfried Heinzerling IRIS. Med utgangspunkt i foredrag hvor det fremgikk bl.a. at Haugesundregionen har spesielt god tilgang på kompetanse, industriareal og energi var case-oppgaven: Bruk Utsira som et eksempel på at det er mulig å nå målsetningen om reduksjon av klimagassutslipp og opprettholde en levekraftig verdiskaping i regionen. Ta utgangspunkt i øyens energiressurser, geologiske formasjoner samt nærhet til kontinentet og andre ressurser som kan brukes for å nå målet. Gruppen velger selv om den vil fokusere på en enkelt løsning, eller en mer helhetlig tilnærming med like mye fokus på politiske løsninger som teknologiske. Etter teamarbeid i gruppene konkurrerte studentene om å presentere forslag til løsninger på caseoppgaven. En jury sammensatt av representanter fra Gassco, Polytec, IRIS og Bjerknessenteret UiB kåret vinnerteamet. Sponsorer for EnergiRike Studentforum 2010 var Gassco, Norsk Industri, Eramet Norway, Fagforbundet for Industri Energi og ONS Foundation. EnergiRikekonferansen 2010 EnergiRikekonferansen ble arrangert i Haugesund tirsdag 10. og onsdag 11. august. Arrangementet befestet sin stilling som norsk konferanse om energi og verdiskaping. EnergiRikekonferansen ble arrangert for 9 gang og hadde ca 220 påmeldte deltakere. Konferansen ble åpnet av styreleder i EnergiRike Lars Anders Myhre med hilsener fra fylkesvaraordfører i Hordaland Tom-Christer Nilsen og ordfører i Haugesund Petter Steen. Møteleder for konferansen var Lars Anders Myhre, styreleder i EnergiRike. Tema første konferansedag var Oppgjørets tiår Klimapolitikk Hva gjør vi? Norsk og europeisk energipolitikk er i sterk endring som følge av ambisiøse klimapolitiske målsettinger. Norge er i forhandlinger med EU om fremtidige norske forpliktelser for fornybar energibruk og reduksjon av klimagassutslipp. Overordnede globale og internasjonale beslutninger vil få konsekvenser for industrien. Dersom forventede forpliktelser skal innfris står vi foran et omfattende investeringsprogram innenfor ny fornybar energiproduksjon, energiomlegging og ikke minst nettanlegg de nærmeste årene.

5 Side 5 av 9 Tema ble belyst gjennom følgende foredrag: Oppgjørets tiår Brian Bjordal, adm. direktør Gassco Konsekvenser av klimatoppmøtet i København Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri Elektrisitetsforsyning Auke Lont, konsernsjef Statnett Statkrafts grønne satsing bra for Norge, bra for miljøet! Steinar Bysveen, konserndirektør Statkraft Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Energieffektive transportløsninger Hallgeir Langeland, stortingsrepresntant SV Månelandingen er ikke avlyst! Scenarier viser at energietterspørselen globalt vil øke i all overskuelig fremtid. Selv om fornybare energikilder er under rivende utvikling, vil også fremtidens energibruk komme hovedsakelig fra kull, olje og gass. All forbrenning av fossil energi medfører utslipp av CO 2. Fangst, transport, bruk og lagring av CO 2 kan ta den største delen av kuttene i utslipp fra energisektoren. Energisektoren står for to tredeler av alle CO 2 -utslipp i verden. Vegar Stokset, Head og Communications TCM DA Nasjonalt løft for klimavennlig energiproduksjone og prosessindustri Norsk industri er i verdenstoppen på miljø, og produserer varer vi trenger mer av globalt. Samtidig kan utslippene reduseres kraftig, og energibruken effektiviseres. Nye ordninger vil gjøre norsk industri rustet for vekst og verdiskapning, og vise vei mot nullutslippsløsninger for industrien globalt. Prosjekter for reell demonstrasjon av ny teknologi er et viktig skritt på veien mot økt maritim energiproduksjon. Marius Holm, nestleder miljøstiftelsen Bellona Miljøforbedringer i prosessanlegg Konferansens faglig/sosiale arrangement var i år lagt til Hydro Aluminium på Karmøy og samlet ca 100 deltakere. EnergiRike inviterte til et av landets fremste industriområder hvor de enkelte videreforedlingsenhetene fremstår som livskraftige bedrifter med forkus på egne kunde og markedsforhold. Tema andre konferansedag var Næringsutvikling og energiutfordringer Klimapolitikk og konsekvenser for energi- og prosessindustrien og den petromaritime industrien

6 Side 6 av 9 Hva betyr det for energi- og prosessindustrien og den petromaritime industrien i Europa generelt og på Vestlandet spesielt at det føres en klimapolitikk som innebærer at EU innen 2020 skal redusere utslipp av drivhusgasser med 20 prosent, spare 20 prosent energi og fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det totale energiforbruket? John G. Thuestad, Executive Vice president and Group president Global Primary Productss Alcoa Inc New York, NY innledet med foredrag om næringsutvikling og energiutfordringer. Tema ble videre belyst av følgende: Frode Alfheim, områdeansvarlig for faglig politikk fagforbundet Industri Energi Paal Frisvold, leder Europabevegelsen Erna Solberg, leder Høyre Statsråd Trond Giske, nærings- og handelsdepartementet holdt avslutningsvis foredrag om samme tema. Paneldebatten avsluttet andre konferansedag Norge har naturressurser, kompetansemiljøer og samfunnsmessige forutsetninger for å bli et samfunn med tilnærmet null klimautslipp, en stor eksportør av klimavennlig kraft til Europa, teknologi til verden og et godt hjemland for verdensledende energi- og teknologibedrifter. Er miljøpolitikk, energipolitikk og næringsutvikling i Norge forenlig med landets ambisjoner? I så fall, hvordan gjør vi det? I panelet satt: Erna Solberg, Trond Giske, Stein Lier-Hansen, Frode Alfheim, John G. Thuestad, Paal Frisvold og stortingsrepresentant Siri Meling Ordstyrer: Bjørn Vidar Lerøen, politisk rådgiver Oppsummering og avslutning Styreleder i EnergiRike Lars Anders Myhre oppsummerte avslutningsvis en nyttig og vellykket konferanse. EnergiRike er blitt 9 år. Organisasjonen har vist seg levedyktig og etablert fora for meningsbrytining og aktuelle poengterte problemstillinger. EnergiRike har tatt opp kontroversielle problemstillinger og spørsmål gjerne vinklet og presentert av engasjerte personer med markerte synspunkt i møte med beslutningstakere fra politikk og næringsliv. EnergiRike vil være en pådriver i bruken av landsdelens komparative fordeler for økt energiproduksjon, sikring av energiforsyningen og økt verdiskaping. Plakatutstilling Plakatutstillingen i sammenheng med konferansen hadde i år 10 utstillere. Skole/arbeidsliv Utdanningsmesser EnergiRike har deltatt med profilering på utdanningsmessen på Stord i januar og på Karmøy i november.

7 Side 7 av 9 Kontakt med utdanningsmiljø EnergiRike har gjennom flere år bygget kontakt og samarbeid med foreningen for sivilingeniørstudenter på linje for energi og miljø ved NTNU samt realfagstudenter ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Dette innebærer blant annet invitasjon og fri deltakelse på EnergiRikekonferansen. Reise og opphold dekkes av studentene selv. Det er i 2010 ytterligere etablert kontakt med Norges handelshøyskole og Høgskolen Stord/Haugesund. Omdømme, motivasjon, inspirasjon og holdningsdannelse for real/teknologifag/kommunikasjon i videregående skole Bakgrunn: Interessefellesskapet EnergiRike og medlemsbedriftene bidrar i samarbeid med Rogaland fylkeskommune som motivasjonsbygger, kunnskapsformidler og inspirator overfor elever/lærere i real/teknologifag/kommunikasjon ved videregående skoler i Nord-Rogaland. Prosjektet ble introdusert for fylkeskommunen og skoleledelsen i samarbeid med EnergiRikeaktørene Gassco og ONS Foundation høsten 2009, med oppstart desember 2009 og gjennomføring i Prosjektet konkluderte primo september Prosjektdeltakere: Asbjørn Velde, rektor Vardafjell vgs Kristin Kinn Kaste, teknologidirektør Gassco Jon Are Rørtveit, informasjonnsdirektør ONS Foundation Ingrid Charlotte Søndenaa, rådgiver Rogaland fylkeskommune Jan Hempel, Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Knut Oskar Sørskaar, lektor Skeisvang vgs Hanne Christine Gilje Birkeland, lektor Vardafjell vgs Einar Womersley Waage, daglig leder EnergiRike (prosjektleder) Gjennomføring: Idé og tema ble introdusert av EnergiRike høsten og vinteren 2009/2010 for fylkeskommunen, skolene ved rådgivere og lærere samt opplæringskontor mm. Tema CCS ble av rådgivere/lærere tatt inn i skolearbeid mm. hvor dette var relevant Deltakende elever og lærere gjennomførte våren 2010 fellssamling om tema CCS med presentasjoner av Gassco, ONS Foundation og EnergiRike Deltakende elever og lærere gjennomførte våren 2010 ekskursjon til Gassco med faglig opplegg Rådgivere og lærere i samarbeid med EnergiRike besøkte ONS 2010 tidligere i messeuken for oppdatering og forberedelse 85 elever, lærere og rådgivere fra Vardafjell, Skeisvang, Karmsund og Ølen vgs. besøkte ONS 2010 fredag 27. august i Stavanger.

8 Side 8 av 9 Oppsummering / tilbakemeldinger Deltakende lærere har alle meldt positivt tilbake med hensyn til aktiviteter, opplegg, gjennomføring, elevenes reaksjoner og prosjektets målsetting. Elevene pekte på det motiverende i å se at naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling har stor betydning for næringsliv og samfunn, lokalt og internasjonalt. Solide og inspirerende foredragsholdere. Kunnskapsrike og opptatt av sitt fagområde. Besøket på ONS konferansen var meget vellykket. Konklusjoner og anbefalinger: Prosjektgruppen evaluerte prosjektet, opplegg og gjennomføring i etterkant av besøket på energimessen ONS 2010 og anbefalte å videreføre tiltaket. Videreføring av tiltaket skjer i samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og EnergiRike som et tilbud for motivasjonsbygging, kunnskapsformidling og inspirasjon overfor elever/lærere i real/teknologifag/kommunikasjon ved videregående skoler i Nord-Rogaland Nettstedet energirike.no Hjemmesiden er betydelig oppdatert og utvidet i løpet av året. Nyhetsbrev er etablert. Arbeidsmiljøet EnergiRike har ingen ansatte, men leier administrasjonsressurs for daglig ledelse av foreningen etter avtale med Haugaland Kraft.. Arbeidsmiljøet er godt. Ytre miljø EnergiRike arbeider sammen med medlemmene og andre parter i regionen for en bærekraftig utvikling med det felles mål å bruke renest mulig og fornybar energi. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Økonomi 2010 EnergiRike har i 2010 et negativt årsresultat på kr Resultatet går til fradrag på akkumulert egenkapital som pr utgjorde kr Ny egenkapital pr er kr Resultatet har sammenheng med økt aktivitetsnivå for omdømmebygging og profilering. Sum driftsinntekter i 2010 utgjør kr , fordelt med NOK som medlemskontingent, konferanseinntekter EnergiRikekonferansen kr , EnergiRike Studentforum kr Hovedpostene på kostnadsiden utgjør: Konsulenthonorar NOK Av dette har daglig leder etter avtale fakturert 912 timer med NOK Andre konsulentutgifter i forbindelse med konferansearrangement og drift av EnergiRike utgjør henholdsvis NOK og NOK

9 Side 9 av 9 Markedsføring NOK som omfatter bl.a. markedsføring og salgskostnader for konferansen og møter inklusive profileringselementer. Møtekostnader NOK i forbindelse med konferanse og faglig/sosialt arrangement. Det er tilrettelagt for og inngått avtale med Deloitte AS Haugesund om revisjon av foreningens regnskap. Generelt Styret har lagt fortsatt driftsforutsetning til grunn ved vurdering og fremleggelse av foreningens regnskap. Styret kjenner ikke til at det har oppstått forhold etter fremleggelsen av regnskapet som vil innvirke negativt på selskapets driftsøkonomi eller driften generelt. Beretning og regnskap for 2010 for EnergiRike vedtas for fremleggelse i det ordinære årsmøte med innstilling om godkjennelse. Sted/dato Lars Anders Myhre Kristin Kinn Kaste Are Jaastad styreleder styremedlem styremedlem Gunn Margareth Lassesen Odd Husmo Gro Jofrid Trovåg Amundsen styremedlem styremedlem styremedlem Tonny Nundal Per Øyvind Sævartveit Jon Are Rørtveit styremedlem styremedlem styremedlem Einar Womersley Waage daglig leder

Studentforum 2010 PROGRAM OG INFORMASJON. Tid: Fredag 25. - Lørdag 26. Juni Sted: Lille Maritim, Haugesund og Siratun, Utsira

Studentforum 2010 PROGRAM OG INFORMASJON. Tid: Fredag 25. - Lørdag 26. Juni Sted: Lille Maritim, Haugesund og Siratun, Utsira Studentforum 2010 Tid: Fredag 25. - Lørdag 26. Juni Sted: Lille Maritim, Haugesund og Siratun, Utsira PROGRAM OG INFORMASJON Vi takker våre sponsorer: Fagforbundet for Industri og energi TEMA Klimapolitikk

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus

Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus Sjekkes mot fremføring I dag lanserer NHO-fellesskapet en viktig felles sak om et viktig felles mål; et politikkdokument

Detaljer

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon Bærekraſtige energiløsninger i et samfunnsperspektiv Program og informasjon EnergiRike Studentforum 2013 en Lyse Mariero og Stavangerregion fredag 21. juni - søndag 23. juni Vi takker for støtten til arrangementet:

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

program og informasjon

program og informasjon Studentforum 2012 program og informasjon statoil kårstø og sauda fredag 22. - søndag 24. juni Treffe andre unge og være kreativ - noe for deg? Vi takker for støtten til arrangementet: tema: energieffektivisering

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon

EnergiRike Studentforum 2013. Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv. Program og informasjon Bærekra ige energiløsninger i et samfunnsperspektiv Program og informasjon EnergiRike Studentforum 2013 en Lyse Mariero og Stavangerregion fredag 21. juni - søndag 23. juni Vi takker for støtten til arrangementet:

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre EnergiRikekonferansen 2007-7. august, Haugesund En viktig gruppe for LO Foto: BASF IT De rike lands ansvar I 2004 stod i-landene, med 20 prosent

Detaljer

Regjeringens målsetting. Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007

Regjeringens målsetting. Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007 Regjeringens målsetting for CO 2 -fangst og -deponering Statssekretær Anita Utseth (Sp) Oslo, 23. mars 2007 Ambisiøse mål i energi- og miljøpolitikken Regjeringen vil opprettholde verdiskapingen i olje-

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser

Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser Mandat for Innsatsgruppe Rammer og Samfunnsanalyser Bakgrunn Visjonen til Energi21 Europas energi- og miljønasjon - fra nasjonal energibalanse til grønn leveranse legger lista høyt både for teknologiutvikling

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft

DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO. Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft DIALOGMØTE OM ENERGIFORSKNING, OSLO Jon Brandsar, konserndirektør Statkraft VI GIR VERDEN MER REN ENERGI No. 1 89% 283 INNEN FORNYBAR ENERGI I EUROPA FORNYBAR ENERGI KRAFT- OG FJERNVARMEVERK 33% AV NORGES

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren!

En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren! En bred og samlende FoU-strategi for energisektoren! Hovedmålsetninger etablert Ny kunnskap og nye teknologiske løsninger som styrker forsyningssikkerheten gjennom større variasjon i energikilder og fleksibilitet

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress.

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten Klimapolitikk i krysspress. EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress." Undersøkelsen ble gjennomført i andre halvdel av august. I alt henvendte

Detaljer

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator 1. Prosessen frem til foreløpig programplan 2. Programplanutkastet hva sier den? 3. Samspill med FME Programplan prosess

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2008

Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for energi, industri og miljø Innkalling til Årsmøte 2008 Faggruppe for Energi, Industri og Miljø (FEIM) Tekna Oslo avdeling Onsdag 13. februar 2008 kl. 1800, i Ingeniørenes Hus Styret ønsker

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Ingenting må gå til spille forskning,utdanning og kompetanse Lene Mostue, direktør Energi21 EnergiRikekonferansen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Orientering om "NTVA En nasjonal energistrategi "

Orientering om NTVA En nasjonal energistrategi Orientering om "NTVA En nasjonal energistrategi 2013-2017" Lanseringsmøte i Oslo 2013-10-14 Sverre Aam Leder NTVA's energiutvalg fra juni 2012 NTVA's energiutvalg Oppnevnt av NTVA's styre 10. desember

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass -20.04.17 Jan Skogseth, avtroppende styreleder Norsk Industri i tall og møtesteder (I) 2 500 medlemsbedrifter, 130 000 ansatte, 20 bransjer Representerer all norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR. SMB Odda 2011.

ÅRSBERETNING FOR. SMB Odda 2011. ÅRSBERETNING FOR SMB Odda 2011. 1av7 Innhold: 1. Organisasjon 2. Økonomi 3. Foreningens virksomhet 4. Medlemmer 5. Fremtidsutsikter 6. Styret 7. Personalforhold 1. Organisasjon: SMB Odda Org. nr.: 985

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Førde, 26. august 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20 mål Konsekvenser

Detaljer

Klimaløsninger for Grenlandsindustrien. Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013

Klimaløsninger for Grenlandsindustrien. Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013 Klimaløsninger for Grenlandsindustrien Trond Risberg Teknologisk rådgiver CCS, ZERO 22. april 2013 Vår visjon: En moderne verden uten utslipp som skader natur og miljø ZERO EMISSION RESOURCE ORGANISATION:

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

Ekspertpanel: #Drømmeløftet

Ekspertpanel: #Drømmeløftet Q Norsk økonomi står ifølge statsminister Erna Solberg foran en betydelig omstilling de nærmeste årene i lys av reduserte oljeinvesteringer og oljepriser som for tiden er lave. Vi ber deg her ta stilling

Detaljer

Klimakur 2020 Lars Petter Bingh. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland

Klimakur 2020 Lars Petter Bingh. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland Klimakur 2020 Lars Petter Bingh Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland Klimamål 2030 Karbonnøytralitet: Norge skal sørge for globale utslippsreduksjoner

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Energirådet. Møteplass for toppledere i energisektoren

Energirådet. Møteplass for toppledere i energisektoren Energinæringen og energirelaterte næringer ekskl. petroleumsvirksomheten er ikke et veldefinert begrep. Kjernevirksomheten i denne næringen er kraftbransjen med alle energiselskapene. Foruten energiselskapene

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Verdiskaping knyttet til nye teknologier. Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011

Verdiskaping knyttet til nye teknologier. Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011 Verdiskaping knyttet til nye teknologier Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011 Innhold Premissene Prosess Prioriteringer - forsterke Punkt nivå 2 Punkt nivå 3 Punkt nivå 4 Innhold Strategiprosess

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 UMB 27.September 2011 Dagens tema Hva er Energi21 Rolle, funksjon,

Detaljer

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017 INDUSTRIMELDING OG VEIKART ICG, 31. mai 2017 Industrimelding ikke Næringsmelding «Regjeringens visjon for en aktiv industripolitikk er: Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon» «I praksis

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet

Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Næringspolitisk verksted,

Detaljer

SAMMENDRAG AV VEIKART FOR PROSESSINDUSTRIEN ØKT VERDISKAPING MED NULLUTSLIPP I 2050

SAMMENDRAG AV VEIKART FOR PROSESSINDUSTRIEN ØKT VERDISKAPING MED NULLUTSLIPP I 2050 SAMMENDRAG AV VEIKART FOR PROSESSINDUSTRIEN ØKT VERDISKAPING MED NULLUTSLIPP I 2050 VISJON: ØKT VERDISKAPING MED NULLUTSLIPP I 2050 Vår visjon er at norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen betydelig

Detaljer

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser

Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Utbygging av fornybar energi og landskapskonsekvenser Slik? Slik? Vestlandsforsking Vestlandsforsking Slik? Slik? Vestlandsforsking Kraftnytt.no Eli Heiberg Nasjonal landskapskonferanse Bergen 24.-25.

Detaljer

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet Programplanutvalget Forskning er nøkkelen til omlegging energisystemet Energiomlegging og kutt i klimagasser er vår tids største prosjekt Forskningsinnsats nå, vil gjøre totalkostnaden lere X Samling energiforskningen

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Næringslivets klimaerklæring. Næringslivets klimapanel

Næringslivets klimaerklæring. Næringslivets klimapanel Næringslivets klimaerklæring Næringslivets klimapanel Fra visjon til praktiske løsninger For å utvikle et helhetlig bidrag fra norsk næringsliv til løsning av energi- og klimautfordringen, har Næringslivets

Detaljer

Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG 18.03.13

Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG 18.03.13 Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG 18.03.13 Felles politisk mål for Agder Det bør være et uttalt mål i den norske energi- og klimapolitikken at Norge må påta seg rollen som et grønt batteri

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Teknologisk møteplass

Teknologisk møteplass Teknologisk møteplass Innledning: Are-Magne Kregnes Siemens Are-Magne Krenges I løpet av de neste 40 minuttene.. Energi21 Økonomisk potensiale Industriens ambisjoner og mål Industriens utfordringer? I

Detaljer

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Samarbeidsseminar DN-NVE 18. november

Detaljer

Karmøy The world s best

Karmøy The world s best OEDs høringsmøte om nettutvikling på Haugalandet Karmøy The world s best starting Stein Øvstebø point Leder Kraftsystem&Nett Haugesund 24. september 2015 (1) OEDs høringsmøte om nettløsning på Haugalandet

Detaljer

Sverre Aam, Styreleder Energi21

Sverre Aam, Styreleder Energi21 En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi - 2014 OREEC Foresight Det Grønne skiftet og næringspotensialet 18. 19. november 2014, Quality Spa

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

GASSEN KOMMER TIL NORGE

GASSEN KOMMER TIL NORGE GASSEN KOMMER TIL NORGE Kårstø Kollsnes Tjeldbergodden Nyhamna Melkøya Snurrevarden Risavika 1970+: Stortinget bestemmer at gassen skal ilandføres i Norge Friggfeltet åpner sept 1977 1987: Brundtland-kommisjonen

Detaljer

Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv. Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona

Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv. Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona Et kritisk & konstruktivt blikk på Energi21s strategiske anbefalinger - ut fra et miljøperspektiv Frederic Hauge Leder, Miljøstiftelsen Bellona The Challenge 80 % of global energy production is based on

Detaljer

FREMTIDEN LIGGER I SKOGEN. Velkommen til skog- og miljøkonferanse Notodden,

FREMTIDEN LIGGER I SKOGEN. Velkommen til skog- og miljøkonferanse Notodden, FREMTIDEN LIGGER I SKOGEN Velkommen til skog- og miljøkonferanse Notodden, 16.10.2017 Skog- og miljø konferanse I skogen vår finnes løsninger på å bygge svært klimavennlig. Derfor peker mange på at vi

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

FOU satsing innen energi- og klimaplanen. Anne Solheim Seniorrådgiver ipax

FOU satsing innen energi- og klimaplanen. Anne Solheim Seniorrådgiver ipax FOU satsing innen energi- og klimaplanen Anne Solheim Seniorrådgiver ipax Hovedmål i planen Rogaland skal produsere 4TWh ny fornybar energi innen 2020 Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20 prosent

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Arenaer: NHOs energipanel. Tore Myhre, NHO

Arenaer: NHOs energipanel. Tore Myhre, NHO Arenaer: NHOs energipanel Tore Myhre, NHO NHOs Energipanel Kristin Skogen Lund, NHOs president (leder) Christian Berg, Hafslund ASA Knut Bø, Technip Norge AS Svein Richard Brandtzæg, Norsk Hydro ASA Sverre

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45 Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til:

TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Nettverkstreff med fokus på Lean involvering i hele verdikjeden. Tirsdag 29. september 2015. Nettverkstreffet skjer hos Årets Leanprisvinner 2014: Olvondo Industries

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer