Årsmelding EnergiRike 2010 Side 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding EnergiRike 2010 Side 1 av 9"

Transkript

1 Side 1 av 9 Årsmelding 2010 BAKGRUNN EnergiRike er et samarbeidsorgan mellom de større aktørene i energi- og prosessindustrien og den petromaritime næringen på Vestlandet, først etablert i 2001 med 5 medlemmer. Energirike har i dag 26 medlemmer, hvorav Alcoa og Bergen Group kom til i Aktørene skal i fellesskap arbeide for å forankre en allmenn forståelse for den betydning energibruk og energitilgang har for verdiskaping, miljø, kompetanseutvikling, sysselsetting, distriktsutvikling og vekst. EnergiRike er møtested og arena for energi og verdiskaping på Vestlandet Tilhørigheten til store industrielle energibrukere og energiprodusenter på Vestlandet gir interessefellesskapet dets egenart. EnergiRike arbeider for industriens omdømme, rammevilkår og forutsigbarhet. EnergiRike konsentrerer sitt virke om årlige møteplasser: EnergiRikekonferansen EnergiRike Topplederforum EnergiRike Studentforum EnergiRike Temamøter arrangeres ved behov. Nettstedet til EnergiRike er iløpet av året nyutviklet, klargjort og oppdatert. EnergiRike skal: Videreutvikle EnergiRikekonferansen som årlig norsk konferanse om energi og verdiskaping, og befeste dens stilling som nasjonal og internasjonal arena for kommunikasjon og meningsutveksling Informere skole og samfunn om verdiskaping, kompetanse og næringsutvikling med utgangspunkt i energi og EnergiRike Forklare verdikjeden og sette den i en samfunnsøkonomisk og miljømessig sammenheng Bygge prosessindustriens, næringens og Vestlandsregionens omdømme Synliggjøre ledende kompetanse-, og leverandørmiljøer i regionen Profilere regionen som konkurransedyktig for nye etableringer

2 Side 2 av 9 VIRKSOMHETEN I 2010 Årsmøte Årsmøte ble arrangert på Rica Maritim Hotel i Haugesund i henhold til vedtekter. Styret Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Lars Anders Myhre, styreleder Lyse Tonny Nundal, konserndirektør BKK Are Jaastad, fabrikksjef Hydro Aluminium Karmøy Gro Jofrid Trovåg Amundsen, Vice President StatoilHydro Odd Husmo, adm. direktør Eramet Norway Gunn Margareth Lassesen, divisjonssjef Haugaland Kraft Kristin Kinn Kaste, teknologidirektør Gassco Per Øyvind Sævartveit, adm. direktør Sør-Norge Aluminium Jon Are Rørtveit, markedsdirektør ONS Foundation Styreleder i EnergiRike er Lars Ander Myhre. Daglig leder og sekretær for styret er Einar Womersley Waage, Haugaland Kraft Det har i 2010 vært avholdt 6 styremøter. Aktører i EnergiRike Medlemmer EnergiRike omfatter ved utløpet av 2010 i alt 26 medlemmer: Alcoa, Bergen Group, ONS Foundation, Statoil Kårstø, Naturkraft, Gassco, Hydro Aluminium Karmøy, Aibel, Statkraft region Vest-Norge, Eramet Norway, Elkem Saudefaldene, Gasnor, Sør-Norge Aluminium Husnes, Sunnhordland Kraftlag, Eramet Titan & Iron, Boliden Odda, Tyssefaldene Tyssedal, Knutsen OAS Shipping, Eidesvik Offshore, Haugaland Kraft, Hatteland Group, BKK, Lyse, Logica, Wärtsilä Norway, Polytec Støttemedlemmer Interesseorganisasjoner og andre relevante virksomheter representert i regionen og som har idéelle målsettinger forenlig med EnergiRike, kan søke støttemedlemskap i interessefellesskapet. Interessefellesskapet omfatter ved utløpet av 2010 i alt 9 støttemedlemmer. Disse er: Norsk Industri, Fagforbundet for Industri Energi, Energibedriftenes landsforening, Tekna, NITO, Norsk Vasskraft og Industristadmuseum, LO, FLT og NHO EnergiRike Topplederforum Bakgrunn Toppledersamlingen EnergiRike Summit ble første gang arrangert i Navnet er senere endret til EnergiRike Topplederforum.

3 Side 3 av 9 Målet med EnergiRike Topplederforum er å samle ledere i medlemsbedriftene og politikere til et utvidet møte slik at barrierer blir identifisert, virkemidler diskutert og muligheter for et konstruktivt samarbeid etablert om viktige områder innen energitilgang, energibruk, miljø og verdiskaping. Tema skal speile behovet for innsikt og kunnskap på særlig aktuelle områder til hjelp for beslutningsprosessen og den daglige drift hos medlemsbedriftene. EnergiRike Topplederforum 2010 EnergiRike Topplederforum 2010 ble arrangert tirsdag 26. januar på Rica Maritim Hotel i Haugesund med 40 deltakere. Tema var Hvilke konsekvenser får resultatene fra klimatoppmøtet i København for bedriftene i interessefellesskapet EnergiRike? - Infrastruktur og rammebetingelser for å realisere industri- og klimapolitiske mål Kommentarene etter toppmøtet var mangslungne, og gikk fra bedrag mot menneskeheten til at dette er et første steg i riktig retning. Til tross for manglende konklusjoner om utslippsreduksjoner med mer, vil klimatoppmøtet få konsekvenser for vår fremtid. Følgende hadde forberedte innlegg på møtet: Erling Sande, leder Stortingets Energi- og miljøkomité Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri Gro Brækken, adm. direktør Oljeindustriens landsforening Frode Alfheim, områdeansvarlig for faglig politikk fagforbundet Industri Energi Marius Holm, nestleder miljøstiftelsen Bellona Are Jaastad, fabrikksjef Hydro Karmøy EnergiRike Studentforum Bakgrunn EnergiRike Studentforum er en møteplass for yngre mennesker som tar høyere utdanning og som arbeider i EnergiRikeregionen knyttet til aktørene i interessefellesskapet. Målet med EnergiRike Studentforum er omdømmebygging, skape holdninger og relasjoner, utfordre studentene gjennom faglig casekonkurranse, motivere for realfag, sikre kompetanse og støtte rekrutteringen for aktørene i interessefellesskapet EnergiRike. Nettverkssamarbeid innbefatter studenter ved NTNU, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund. EnergiRike studentkontakter har etter avtale med EnergiRike bistått daglig leder i den praktiske tilrettelegging og gjennomføring av EnergiRikekonferansene og andre aktiviteter i regi av EnergiRike. Studenter fra relevante linjer ved samarbeidende læresteder har vært invitert og deltatt kostnadsfritt på EnergiRikekonferansene i Haugesund EnergiRike Studentforum 2010 ble arrangert for tredje gang fredag 25. og lørdag 26. juni på Rica Maritim Hotel i Haugesund og Siratun på Utsira. Fylkesordfører i Rogaland Tom Tvedt og ordfører på Utsira Jarle Nilsen ønsket ca 70 studenter og ressurspersoner velkommen til EnergiRike Studentforum hvor årets tema var Klimapolitikk Dette er vår fremtid, hva gjør vi?

4 Side 4 av 9 Inviterte foredragsholdere var: Åslaug Haga, Norsk Industri og tidligere olje- og industrimister, med foredraget Fornybar energi. Det neste industrieventyret. Nestleder i miljøstiftelsen Bellona bidro med foredraget Vi trenger en energirevolusjon! Brian Bjordal, adm. direktør i Gassco holdt foredraget Oppgjørets tiår. Professor Arne Bredesen NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk holdt motivasjonsforedrag for studentene på Utsira. I tillegg bidro ressurspersoner for motivasjon og inspirasjon under studentenes arbeid med case-oppgaven på Utsira: Sigve Apeland Gassco, John Kristian Økland Gassco, Odd Helge Otterø Bjerknessenteret, Gunnar Birkeland Polytec og Gottfried Heinzerling IRIS. Med utgangspunkt i foredrag hvor det fremgikk bl.a. at Haugesundregionen har spesielt god tilgang på kompetanse, industriareal og energi var case-oppgaven: Bruk Utsira som et eksempel på at det er mulig å nå målsetningen om reduksjon av klimagassutslipp og opprettholde en levekraftig verdiskaping i regionen. Ta utgangspunkt i øyens energiressurser, geologiske formasjoner samt nærhet til kontinentet og andre ressurser som kan brukes for å nå målet. Gruppen velger selv om den vil fokusere på en enkelt løsning, eller en mer helhetlig tilnærming med like mye fokus på politiske løsninger som teknologiske. Etter teamarbeid i gruppene konkurrerte studentene om å presentere forslag til løsninger på caseoppgaven. En jury sammensatt av representanter fra Gassco, Polytec, IRIS og Bjerknessenteret UiB kåret vinnerteamet. Sponsorer for EnergiRike Studentforum 2010 var Gassco, Norsk Industri, Eramet Norway, Fagforbundet for Industri Energi og ONS Foundation. EnergiRikekonferansen 2010 EnergiRikekonferansen ble arrangert i Haugesund tirsdag 10. og onsdag 11. august. Arrangementet befestet sin stilling som norsk konferanse om energi og verdiskaping. EnergiRikekonferansen ble arrangert for 9 gang og hadde ca 220 påmeldte deltakere. Konferansen ble åpnet av styreleder i EnergiRike Lars Anders Myhre med hilsener fra fylkesvaraordfører i Hordaland Tom-Christer Nilsen og ordfører i Haugesund Petter Steen. Møteleder for konferansen var Lars Anders Myhre, styreleder i EnergiRike. Tema første konferansedag var Oppgjørets tiår Klimapolitikk Hva gjør vi? Norsk og europeisk energipolitikk er i sterk endring som følge av ambisiøse klimapolitiske målsettinger. Norge er i forhandlinger med EU om fremtidige norske forpliktelser for fornybar energibruk og reduksjon av klimagassutslipp. Overordnede globale og internasjonale beslutninger vil få konsekvenser for industrien. Dersom forventede forpliktelser skal innfris står vi foran et omfattende investeringsprogram innenfor ny fornybar energiproduksjon, energiomlegging og ikke minst nettanlegg de nærmeste årene.

5 Side 5 av 9 Tema ble belyst gjennom følgende foredrag: Oppgjørets tiår Brian Bjordal, adm. direktør Gassco Konsekvenser av klimatoppmøtet i København Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri Elektrisitetsforsyning Auke Lont, konsernsjef Statnett Statkrafts grønne satsing bra for Norge, bra for miljøet! Steinar Bysveen, konserndirektør Statkraft Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Energieffektive transportløsninger Hallgeir Langeland, stortingsrepresntant SV Månelandingen er ikke avlyst! Scenarier viser at energietterspørselen globalt vil øke i all overskuelig fremtid. Selv om fornybare energikilder er under rivende utvikling, vil også fremtidens energibruk komme hovedsakelig fra kull, olje og gass. All forbrenning av fossil energi medfører utslipp av CO 2. Fangst, transport, bruk og lagring av CO 2 kan ta den største delen av kuttene i utslipp fra energisektoren. Energisektoren står for to tredeler av alle CO 2 -utslipp i verden. Vegar Stokset, Head og Communications TCM DA Nasjonalt løft for klimavennlig energiproduksjone og prosessindustri Norsk industri er i verdenstoppen på miljø, og produserer varer vi trenger mer av globalt. Samtidig kan utslippene reduseres kraftig, og energibruken effektiviseres. Nye ordninger vil gjøre norsk industri rustet for vekst og verdiskapning, og vise vei mot nullutslippsløsninger for industrien globalt. Prosjekter for reell demonstrasjon av ny teknologi er et viktig skritt på veien mot økt maritim energiproduksjon. Marius Holm, nestleder miljøstiftelsen Bellona Miljøforbedringer i prosessanlegg Konferansens faglig/sosiale arrangement var i år lagt til Hydro Aluminium på Karmøy og samlet ca 100 deltakere. EnergiRike inviterte til et av landets fremste industriområder hvor de enkelte videreforedlingsenhetene fremstår som livskraftige bedrifter med forkus på egne kunde og markedsforhold. Tema andre konferansedag var Næringsutvikling og energiutfordringer Klimapolitikk og konsekvenser for energi- og prosessindustrien og den petromaritime industrien

6 Side 6 av 9 Hva betyr det for energi- og prosessindustrien og den petromaritime industrien i Europa generelt og på Vestlandet spesielt at det føres en klimapolitikk som innebærer at EU innen 2020 skal redusere utslipp av drivhusgasser med 20 prosent, spare 20 prosent energi og fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det totale energiforbruket? John G. Thuestad, Executive Vice president and Group president Global Primary Productss Alcoa Inc New York, NY innledet med foredrag om næringsutvikling og energiutfordringer. Tema ble videre belyst av følgende: Frode Alfheim, områdeansvarlig for faglig politikk fagforbundet Industri Energi Paal Frisvold, leder Europabevegelsen Erna Solberg, leder Høyre Statsråd Trond Giske, nærings- og handelsdepartementet holdt avslutningsvis foredrag om samme tema. Paneldebatten avsluttet andre konferansedag Norge har naturressurser, kompetansemiljøer og samfunnsmessige forutsetninger for å bli et samfunn med tilnærmet null klimautslipp, en stor eksportør av klimavennlig kraft til Europa, teknologi til verden og et godt hjemland for verdensledende energi- og teknologibedrifter. Er miljøpolitikk, energipolitikk og næringsutvikling i Norge forenlig med landets ambisjoner? I så fall, hvordan gjør vi det? I panelet satt: Erna Solberg, Trond Giske, Stein Lier-Hansen, Frode Alfheim, John G. Thuestad, Paal Frisvold og stortingsrepresentant Siri Meling Ordstyrer: Bjørn Vidar Lerøen, politisk rådgiver Oppsummering og avslutning Styreleder i EnergiRike Lars Anders Myhre oppsummerte avslutningsvis en nyttig og vellykket konferanse. EnergiRike er blitt 9 år. Organisasjonen har vist seg levedyktig og etablert fora for meningsbrytining og aktuelle poengterte problemstillinger. EnergiRike har tatt opp kontroversielle problemstillinger og spørsmål gjerne vinklet og presentert av engasjerte personer med markerte synspunkt i møte med beslutningstakere fra politikk og næringsliv. EnergiRike vil være en pådriver i bruken av landsdelens komparative fordeler for økt energiproduksjon, sikring av energiforsyningen og økt verdiskaping. Plakatutstilling Plakatutstillingen i sammenheng med konferansen hadde i år 10 utstillere. Skole/arbeidsliv Utdanningsmesser EnergiRike har deltatt med profilering på utdanningsmessen på Stord i januar og på Karmøy i november.

7 Side 7 av 9 Kontakt med utdanningsmiljø EnergiRike har gjennom flere år bygget kontakt og samarbeid med foreningen for sivilingeniørstudenter på linje for energi og miljø ved NTNU samt realfagstudenter ved Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Dette innebærer blant annet invitasjon og fri deltakelse på EnergiRikekonferansen. Reise og opphold dekkes av studentene selv. Det er i 2010 ytterligere etablert kontakt med Norges handelshøyskole og Høgskolen Stord/Haugesund. Omdømme, motivasjon, inspirasjon og holdningsdannelse for real/teknologifag/kommunikasjon i videregående skole Bakgrunn: Interessefellesskapet EnergiRike og medlemsbedriftene bidrar i samarbeid med Rogaland fylkeskommune som motivasjonsbygger, kunnskapsformidler og inspirator overfor elever/lærere i real/teknologifag/kommunikasjon ved videregående skoler i Nord-Rogaland. Prosjektet ble introdusert for fylkeskommunen og skoleledelsen i samarbeid med EnergiRikeaktørene Gassco og ONS Foundation høsten 2009, med oppstart desember 2009 og gjennomføring i Prosjektet konkluderte primo september Prosjektdeltakere: Asbjørn Velde, rektor Vardafjell vgs Kristin Kinn Kaste, teknologidirektør Gassco Jon Are Rørtveit, informasjonnsdirektør ONS Foundation Ingrid Charlotte Søndenaa, rådgiver Rogaland fylkeskommune Jan Hempel, Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Knut Oskar Sørskaar, lektor Skeisvang vgs Hanne Christine Gilje Birkeland, lektor Vardafjell vgs Einar Womersley Waage, daglig leder EnergiRike (prosjektleder) Gjennomføring: Idé og tema ble introdusert av EnergiRike høsten og vinteren 2009/2010 for fylkeskommunen, skolene ved rådgivere og lærere samt opplæringskontor mm. Tema CCS ble av rådgivere/lærere tatt inn i skolearbeid mm. hvor dette var relevant Deltakende elever og lærere gjennomførte våren 2010 fellssamling om tema CCS med presentasjoner av Gassco, ONS Foundation og EnergiRike Deltakende elever og lærere gjennomførte våren 2010 ekskursjon til Gassco med faglig opplegg Rådgivere og lærere i samarbeid med EnergiRike besøkte ONS 2010 tidligere i messeuken for oppdatering og forberedelse 85 elever, lærere og rådgivere fra Vardafjell, Skeisvang, Karmsund og Ølen vgs. besøkte ONS 2010 fredag 27. august i Stavanger.

8 Side 8 av 9 Oppsummering / tilbakemeldinger Deltakende lærere har alle meldt positivt tilbake med hensyn til aktiviteter, opplegg, gjennomføring, elevenes reaksjoner og prosjektets målsetting. Elevene pekte på det motiverende i å se at naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling har stor betydning for næringsliv og samfunn, lokalt og internasjonalt. Solide og inspirerende foredragsholdere. Kunnskapsrike og opptatt av sitt fagområde. Besøket på ONS konferansen var meget vellykket. Konklusjoner og anbefalinger: Prosjektgruppen evaluerte prosjektet, opplegg og gjennomføring i etterkant av besøket på energimessen ONS 2010 og anbefalte å videreføre tiltaket. Videreføring av tiltaket skjer i samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og EnergiRike som et tilbud for motivasjonsbygging, kunnskapsformidling og inspirasjon overfor elever/lærere i real/teknologifag/kommunikasjon ved videregående skoler i Nord-Rogaland Nettstedet energirike.no Hjemmesiden er betydelig oppdatert og utvidet i løpet av året. Nyhetsbrev er etablert. Arbeidsmiljøet EnergiRike har ingen ansatte, men leier administrasjonsressurs for daglig ledelse av foreningen etter avtale med Haugaland Kraft.. Arbeidsmiljøet er godt. Ytre miljø EnergiRike arbeider sammen med medlemmene og andre parter i regionen for en bærekraftig utvikling med det felles mål å bruke renest mulig og fornybar energi. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Økonomi 2010 EnergiRike har i 2010 et negativt årsresultat på kr Resultatet går til fradrag på akkumulert egenkapital som pr utgjorde kr Ny egenkapital pr er kr Resultatet har sammenheng med økt aktivitetsnivå for omdømmebygging og profilering. Sum driftsinntekter i 2010 utgjør kr , fordelt med NOK som medlemskontingent, konferanseinntekter EnergiRikekonferansen kr , EnergiRike Studentforum kr Hovedpostene på kostnadsiden utgjør: Konsulenthonorar NOK Av dette har daglig leder etter avtale fakturert 912 timer med NOK Andre konsulentutgifter i forbindelse med konferansearrangement og drift av EnergiRike utgjør henholdsvis NOK og NOK

9 Side 9 av 9 Markedsføring NOK som omfatter bl.a. markedsføring og salgskostnader for konferansen og møter inklusive profileringselementer. Møtekostnader NOK i forbindelse med konferanse og faglig/sosialt arrangement. Det er tilrettelagt for og inngått avtale med Deloitte AS Haugesund om revisjon av foreningens regnskap. Generelt Styret har lagt fortsatt driftsforutsetning til grunn ved vurdering og fremleggelse av foreningens regnskap. Styret kjenner ikke til at det har oppstått forhold etter fremleggelsen av regnskapet som vil innvirke negativt på selskapets driftsøkonomi eller driften generelt. Beretning og regnskap for 2010 for EnergiRike vedtas for fremleggelse i det ordinære årsmøte med innstilling om godkjennelse. Sted/dato Lars Anders Myhre Kristin Kinn Kaste Are Jaastad styreleder styremedlem styremedlem Gunn Margareth Lassesen Odd Husmo Gro Jofrid Trovåg Amundsen styremedlem styremedlem styremedlem Tonny Nundal Per Øyvind Sævartveit Jon Are Rørtveit styremedlem styremedlem styremedlem Einar Womersley Waage daglig leder

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Hordaland Olje og Gass (HOG) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Innovasjon og virksomhetsutvikling Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 12

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer