VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:"

Transkript

1 1 Årsrapport 2012

2 2

3 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for Resultatregnskap... 8 Balanse pr Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning

4 Fondsfinans Fondsfinans er et kunnskapsbasert verdipapirforetak med langsiktig verdiskapning for kundene som mål. Fondsfinans har som forretningsidé å være et selvstendig og ledende verdipapirforetak forankret i Norge og det norske verdipapirmarkedet. Selskapet skal ha høy integritet og etisk standard, en solid kapitalbase og lav risikoprofil. HISTORIKK Fondsfinans ble stiftet i 1950, og er i dag Norges eldste uavhengige fondsmeglerselskap. Styreformann, Erik Must, kom inn som deleier i Fondsfinans i Fra 1. januar 1995 ble virksomheten innad organisert som et partnerskap (Indre Selskap). Pr 31.desember 2012 var det 19 partnere i Fondsfinans DIS. Fondsfinans ASA, som eies 100 % av Erik Must AS, er ansvarlig deltaker i det Indre Selskap. ADMINISTRASJON - MEDARBEIDERE Selskapet ledes av administrerende direktør Nils Erling Ødegaard (55). Ødegaard er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Master i Economics fra University of California. Han begynte i selskapet i 1990, etter syv år i Den norske Creditbank. Ødegaard har arbeidet som meglersjef fra 1995 til 1997, leder av rådgivningsvirksomheten fra 1997 til 2005 og administrerende direktør fra Fondsfinans hadde 57 medarbeidere i Oslo og 2 medarbeidere i New York ved utgangen av Av disse var 42 i markedsrettet arbeid. En rekke nyansettelser de siste årene har tilført selskapet betydelig kompetanse. De fleste av våre medarbeidere har høyskole- eller universitetsutdannelse. Flere har tilleggsutdannelse, som for eksempel autorisert finansanalytiker. De aller fleste har lang erfaring fra bransjen eller finansiell sektor forøvrig. Mange har i tillegg bakgrunn fra industri, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Fondsfinans legger vekt på å være en teambasert arbeidsplass med fokus på kvalitet, trivsel og sosial sikkerhet. Firmaets medarbeidere har i en årrekke engasjert seg i eksterne råd og utvalg. VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: Aksje, derivat og obligasjonsmegling Analyse Prosjekter og finansiell rådgivning Det heleide datterselskapet i New York er primært et salgskontor for analyser og øvrige produkter som tilbys i Oslo. Selskapets hovedfokus er å være blant de ledende på analyse og første- og annenhåndsomsetning innen sektorene fisk og bank/finans i Norge. I tillegg skal vi ha fokus på utvalgte deler av energi- og offshorerelaterte sektorer. I løpet av de siste fem årene har Fondsfinans gjennomført rådgivningsoppdrag, børsintroduksjoner, spredningssalg, fusjoner, salg og andre egenkapitaltransaksjoner med en samlet transaksjonsverdi på ca 50 milliarder. SOLIDITET Fondsfinans hadde en balanse ved årets utgang på 234,6 mill (mot 219,2 mill ved forrige årsskifte). Selskapets egenkapital var 93,6 mill (inklusiv overfunding pensjonsfond). Samlet kjernekapital utgjorde 70,7 mill. Dette tilsier en kapitaldekning iht. kapitalkravforskriften på 27,87 % sammenlignet med lovens minimumskrav på 8 %. Partnerne i DIS Fondsfinans har i 2013 fornyet et ansvarlig lån på 20 mill. Erik Must AS, som eier 100 % av aksjene i Fondsfinans ASA, hadde pr. 31. desember 2012 bokført egenkapital på mill. I tillegg til investeringer i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS, med datterselskapene Fondsavanse AS (100 % eierskap) og Must Invest AS (87 % eierskap), pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal (85 % eierandel) med 599 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld 4

5 Årsberetning for 2012 Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige medarbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur. Fondsfinans har fokus på norsk næringsliv og utvikling av lønnsomme norske selskaper som gir aksjonærene en god avkastning. Fondsfinans er opptatt av å bidra til økt verdiskapning og har ambisjoner om å være en spesialisert aktør i norsk finansnæring, som er viktig for utvikling av økt verdiskapning i næringslivet forøvrig. Selskapets målsetting er å kombinere finansiell og strategisk rådgivning. Nærhet til norsk næringsliv gir grunnlag for en unik forståelse av norske selskaper og deres rammebetingelser. I annenhåndsmarkedet ønsker Fondsfinans spesielt å fokusere på utvalgte bransjer og aksjer, med ambisjoner om å videreutvikle selskapets analysemetodikk til å bli ledende innen bransjen. Verdipapirvirksomhet er kunnskapsbasert og markedet stiller økte krav. Fondsfinans er derfor opptatt av å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne. Kompetanseutvikling er en forutsetning for at de dyktigste medarbeiderne forblir best. Riktige holdninger og en god bedriftskultur er avgjørende for høyest mulig kvalitet på våre tjenester. Markedet preges av en stadig hardere konkurranse. Det øker kravene til innsats og hardt arbeid fra våre medarbeidere og en ubetinget vilje til å gjøre det ytterste for å tilfredsstille kundenes ønsker, og levere tjenester av høyeste kvalitet. Langsiktighet, utholdenhet og tålmodighet i alle sammenhenger er grunnleggende verdier og holdninger i Fondsfinans. Langsiktige kunderelasjoner forutsetter etterlevelse av høye etiske standarder. overfunding knyttet til pensjonssystemet på 15,2 mill og et ansvarlig lån på 20 mill fra partnerne i DIS Fondsfinans. Selskapet har i mai 2013 søkt Finanstilsynet om å få godkjent det ansvarlige lånet som en del av ansvarlig kapital. I samsvar med regnskapslovens krav bekreftes det at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift. Årlig avkastning på Oslo Børs All Share Index Utvalgte landsindekser 2011 og 2012 Norske delindekser 2011 og 2012 Emisjoner på Oslo Børs bn RESULTAT OG FINANSIELL STILLING Fondsfinans hadde en nedgang i driftsinntektene sammenlignet med Totale driftsinntekter ble 64,4 mill. mot 73,0 mill. i Driftsresultatet ble på -2,4 mill mot -1,6 mill i Det ble utbetalt godtgjørelse til partnere med i alt 16,0 mill. Ordinært resultat før skatt ble Fondsfinans hadde en balanse ved årets utgang på 234,6 mill. (mot 219,2 mill. ved forrige årsskifte). Kjernekapital utgjorde 70,7 mill. Dette tilsier en kapitaldekning iht. kapitalkravforskriften på 27,87 % sammenlignet med lovens minimumskrav på 8 %. Selskapet hadde en 5

6 MARKEDSUTVIKLINGEN I 2012 OG UTSIKTENE FOR 2013 Aksjemarkedet Etter et turbulent år i 2011 snudde markedet i positiv retning igjen i Den brede norske børsindeksen, OSEBX steg 15,4 % og andre nordiske børser var også sterke. OMX Stockholm 30 Index steg 16,4 % og OMX Copenhagen 20 Index steg 29,0 %. Det amerikanske aksjemarkedet hadde en lignende utvikling: Dow Jones hadde en positiv avkastning på 10,2 %, mens S&P 500 var opp 16,0 % (alt i lokal valuta). Børsen hadde en meget sterk oppgang de første to månedene i Den første store korreksjonen kom i mars og varte gjennom mai, da OSEBX gikk ned nærmere 15 %. Hovedårsaken var fornyet usikkerhet rundt gjeldsproblemer i flere europeiske land, samt svakere makroutvikling i Kina, USA og Tyskland. I juni måned ble det vedtatt flere tiltak i Europa for å hjelpe kriserammede banker, og en stimulipakke på 120 milliarder euro kom på plass. Dette gjenopprettet tillitt i markedet. I tillegg vant New Democracy parti i Hellas, noe som reduserte risikoen for at Hellas skulle forlate eurosamarbeidet. OSEBX nådde høyeste nivå i 2012 den 14. september. Da var den opp over 24 % siden bunnotering i begynnelsen av juni. Etter den fire måneder lange oppgangen i aksjemarkedene kom en ny korreksjon, til tross for ytterligere lettelser fra sentralbanker både i USA og i Europa. I begynnelsen av november kom det en kortvarig sell-off som følge av presidentvalget i USA, men markedene hentet seg raskt inn igjen etter at Hellas fikk ytterligere en redningspakke og kinesiske makrotall viste forbedringstegn i landet. Råvarepriser viste seg å være veldig volatile gjennom Rogers brede råvareindeks endte flatt, men hadde flere store opp- og nedganger; alle relatert til aksjemarkedene, men med noe større utslag. Oljeprisene holdt seg fortsatt på et høyt nivå. Brent var opp 3,7 % mens WTI gikk ned 5 %. Spreaden mellom de to utvidet seg ytterligere gjennom året og var på nesten $20 ved utgangen av Aker Philadelphia Shipyard, som er notert på Oslo Axess, var børsvinner i 2012 og steg hele 268 %. Aksjeverdien ble mer enn tredoblet i løpet av en uke i august etter at selskapet inngikk en avtale om salg av to produkttankere. I den andre enden finner vi bl.a. Archer som falt 71,4 % etter at selskapet fikk finansielle problemer og måtte gå inn i forhandlinger med dets långivere. Blant børsens største selskaper var DNB, Telenor og Yara best med en verdistigning på hhv 23,7 %, 20,1 % og 17,2 %. Statoil falt derimot 5,4 %. Omsetningen på børsen falt ca 35 % i 2012 sammenlignet med året før. De 40 mest omsatte aksjene utgjorde over 93 % av den totale omsetningen. Utenlandske investorer fortsatte å øke sin andel av markedsverdien på Oslo Børs. Deres beholdning var 35,8 %, mens norske privatpersoners beholdning fortsatt var relativt lav på 3,7 %. Selvaag Bolig, Veripos og Borregaard ble notert på Oslo Børs i fjor og Crudecorp ble notert på Oslo Axess. Sevan Drilling, Polarcus, Spectrum, og Bridge Energy ble overført fra Oslo Axess til Oslo Børs. Statoil Fuel & Retail ble kjøpt opp av kanadiske Alimentation Couche Tard i juli. Det var 10 andre selskaper som ble tatt av børsen i tillegg til Statoil Fuel & Retail. Emisjonsaktiviteten var beskjeden i Selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess hentet til sammen 18,5 mrd, sammenlignet med 38,7 mrd året før. Største emisjon ble gjort av Northland Resources, som hentet 1,8 mrd i februar i forbindelse med finansiering av Kaunisvaara prosjektet. Borregaard hentet også inn et stort beløp på 1,7 mrd i forbindelse med børsnoteringen. BNP-veksten på verdensbasis var 3,2% i 2012, ned fra 3,9% året før. IMF anslår (april 2013) veksten til å bli 3,3 % for 2013 og 4,0 % for 2014, hvor fremvoksende økonomier fortsatt vil være hoveddrivere. IMF forventer at veksten i fremvoksende markeder vil være 5,3 % og 5,7 % for 2013 og Hovedutfordringer i år vil være knyttet til gjeldssituasjonen i Europa, hvordan USA skal løse fiscal cliff problematikken samt hvorvidt Kina kan opprettholde veksten. Med lav arbeidsledighet og stabil BNPvekst fremstår Norge som meget solid. Norges Bank senket styringsrenten med 0,25 % i mars i 2012 og har ikke rørt den siden. Den nyeste rentebanen tilsier at renten vil holdes lav ut Dette vil bidra til høyere investeringsaktivitet og forhindre en sterkere krone. Hovedindeksen har så langt i år (16. mai) steget rundt 10 %. Vi er positive til aksjemarkedet da både vekst og fundamentale makroindikatorer, som sysselsetting og industriproduksjon, beveger seg i riktig retning, om enn langsomt. Vi tror imidlertid at markedet må leve med en høyere grad av uro og svingninger enn vanlig, da situasjonen i Europa fortsatt er veldig usikker. Rentemarkedet Obligasjoner har tradisjonelt utgjort en liten del av kredittfinansieringen i Norge. Ved inngangen til 2012 utgjorde finansiering via obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter ca 15 % av den totale kredittilførsel til næringslivet. Økte krav til kjernekapital i banksystemet og bankenes ønske om å redusere avhengigheten av kortsiktig internasjonal funding, har ført til at bankene vil ha større del av kundenes kredittbehov dekket i obligasjonsmarkedet. I USA står obligasjonsmarkedet for ca 50 % av kredittilførselen til næringslivet og vi forventer de nærmeste årene en utvikling i Norge hvor obligasjonsmarkedene vil stå for 30 til 35 % av kredittilførselen. Norske renter Avkastning på norske og internasjonale 10- års statsobligasjoner Sentralbankrenter 6

7 VIRKSOMHETEN Megling aksjer, obligasjoner og derivater Året 2012 ble et godt år for aksjer med OSEBX opp 15,4 % på året som helhet. Året var likevel ikke uten turbulens, fordi problemene i den europeiske økonomien igjen ble satt på dagsorden på vårparten, da Gresk statsgjeld ble restrukturert og landet måtte gjennom flere runder med valg. Volumene i aksjemarkedet var likevel fortsatt langt fra nivåene vi så før finanskrisen. Obligasjonsmarkedet var i en noe avventende modus i begynnelsen av året, men vi så en betydelig inngang i kredittspreader mot slutten av 2012 som gjorde at året som helhet ble meget godt for de fleste investorer med eksponering mot kredittmarkedet. I tråd med markedet var inntektene fra aksjemegling ned fra 2011, men vi så en bedring mot slutten av året; en trend vi tar med oss inn i det nye året. Vi styrket vår satsning mot marketmaking i 2012, noe som ga en bedring i resultater for året som helhet. Inntekter fra annenhåndsomsetning i obligasjoner fortsatte den positive utviklingen, og 2012 ble det beste året på obligasjoner i nyere tid. Av større førstehåndstransaksjoner kan nevnes 325mm i en fondsobligasjon for Sparebanken Vest, 375mm i et ansvarlig lån for Sparebanken Vest og 100mm obligasjon for Villa Organic. Fondsfinans hadde 15 meglere gjennom 2012, uendret fra Vi styrket vårt kreditteam gjennom ansettelse av ytterligere en kredittanalytiker. Analyse Analyseavdelingen består i dag av 9 analytikere i tillegg til en innleid. Analytikerne har variert faglig og yrkesmessig bakgrunn: 8 er siviløkonomer, 1 er sosialøkonom og 1 medisiner. Avdelingens hovedfokus er å være ledende innen fisk og bank/finans. I tillegg vil vi ha god analysedekning på utvalgte energi- og offshorerelaterte selskaper. Med dagens antall analytikere vil vi kunne dekke de viktigste selskapene/sektorene på Oslo Børs. Fondsfinans har analysedekning av 43 selskaper med fullt produktspekter. Vi dekker 24 av de største og mest likvide selskapene som inngår i OSEBX-indeksen. Disse selskapene utgjør ca 56 % av indeksens markedsverdi. I løpet av første halvdel av 2013 planlegges det å ta opp dekning på flere selskaper, spesielt innen bank/finans. Fondsfinans analysevirksomhet er fundamentalt basert, med hovedfokus på selskaper med identifiserbare omsetningsog inntjeningsdrivere. Prosjekter og finansiell rådgivning Fondsfinans gjennomførte et variert spekter av oppdrag i 2012, blant annet rådgivning ved oppkjøp for Papyrus, Ragn-Sells og Domstein. Vi var lead, eller co-lead, ved obligasjonsutstedelse for Tizir ( 855 m) og Arendal Fossekompani ( 400 m), samt fondsobligasjon for Sparebanken Vest ( 700 m). Andre viktige oppdrag vi hadde i 2012 var refinansiering av obligasjoner for Villa Organic ( 100 m) og Domstein ( 100 m), konvertibel for Trans Euro Energy ( 60 m), og egenkapitalemisjoner for Silver Pensjonsforsikring ( 118 m), Bridge Energy ( 110 m) og Villa Organic ( 30 m). Corporatemarkedet var preget av usikkerhet gjennom året, og avdelingens resultat for 2012 er sterkt preget av at de to største oppdragene vi jobbet med i 2012 til slutt ikke kom til transaksjon. Corporate teamet var stabilt i løpet av 2012, og ble styrket i august ved ansettelsen av to juniorer fra NHH. Avdelingen består av tolv personer. Andre forhold Selskapets pensjonsforpliktelser er delvis dekket i egen pensjonskasse som i dag har syv aktive medlemmer og åtte pensjonister. Alle ansatte som er født i 1954 eller senere fikk den sine ytelser omgjort til fripoliser. Alle nyansatte blir gitt en innskuddspensjonsordning fra og med Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet har vært ubetydelig. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets drift har ingen innvirkning på det ytre miljøet. Erik Must AS eier 100 % av aksjene i Fondsfinans ASA. På generalforsamlingen i Fondsfinans ASA i mai 2013, ble Christian Must (39) valgt som ny styreformann. Han er sivilingeniør fra NTNU (Industriell økonomi) og har en variert praksis fra norsk næringsliv. De siste 8 år har han arbeidet i Fondsfinans som finansanalytiker og corporatemedarbeider. Selskapets ledergruppe består av fem menn og en kvinne. Styret består av tre menn og to kvinner. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling og for å unngå diskriminering i virksomheten og styret. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår følgende overskuddsdisponering: Konsernbidrag til morselskap Til pensjonsfond Til annen egenkapital Årsresultat Oslo, den 13. mai 2013 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Styreformann Nils Erling Ødegaard Adm. direktør Luciana Berger Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 7

8 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Driftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad og andre personalkostnader 5,6, Arbeidsgodtgjørelse 1, Avskrivning på varige driftsmidler Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter Kapitalutgifter DIS Fondsfinans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Konsernbidrag Til pensjonsfond Til annen egenkapital

9 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansiering pensjonsforpliktelser Investering i datterselskap Andre investeringer i verdipapirer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer Sikringsforretninger Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 14,15,16 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Pensjonsfond Sum egenkapital Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kunder Betalbar skatt Forskuddstrekk Skyldige lønn og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 13. mai 2013 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Styreformann Nils Erling Ødegaard Adm. direktør Luciana Berger Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 10

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter - - Ordinære avskrivninger Endring i kortsiktige fordringer Endring i kortsiktig gjeld eks skatter og konsernbidrag Endring i kortsiktige investeringer Endring overfinansiering pensjonsordning Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto innbetalinger ved salg av aksjer Netto utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Tilbakebetaling av ansvarlig lån Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapsloven av sist endret med lov av , og tilfredsstiller kravene i Finansdepartementets forskrift av sist endret 20. desember 2011 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer i presentasjonskrav til regnskapet er innarbeidet i tidligere års regnskap, slik at tallene er sammenlignbare. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteberegning. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Pensjonskostnader Fondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Se note 6. Fra og med ble pensjonsordning for nye ansatte i Fondsfinans ASA endret fra å være ytelsesbasert til innskuddsbasert. Fra ble de som er født i 1953 og tidligere værende i den ytelsesbaserte pensjonsordningen mens de øvrige gikk over til innskuddsbasert ordning. Verdipapirer Kortsiktige investeringer i verdipapirer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler består av finansielle instrumenter som er notert på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurdert til markedspris pr Andre finansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke er notert på regulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsipp for omløpsmidler. Langsiktige investeringer i verdipapirer Langsiktige investeringer i verdipapirer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Handelsportefølje Egen beholdning av finansielle instrumenter som ledd i investeringstjenestevirksomhet er definert som handelsportefølje. Netto gevinst eller tap resultatføres blant driftsinntekter. Finansielle derivater Foretaket har interne rammer som tillater bruk av finansielle derivater for egen regning i begrenset omfang og først og fremst som ledd i risikoreduksjon. Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, mens andre derivater vurderes til teoretisk verdi. For verdiberegning av ikkebørsnoterte opsjoner benyttes Black & Scholes modell. Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer i handelsporteføljen inngår verdien av derivatene i fastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene. Gevinst og tap på finansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter. Valuta Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurser pr Netto agio eller disagio resultatføres blant annen finanskostnad. Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs. Avskrivning Avskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette er vurdert som bedriftsøkonomisk korrekt. Godtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans Posten arbeidsgodtgjørelse omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsen. Transaksjoner nærstående parter Fondsfinans ASA har for inntektsåret 2012 fakturert Erik Must AS med ,- Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er fakturert med ,-. Beløpene gjelder diverse tjenesteyting. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er søsterselskap til Fondsfinans ASA, mens Erik Must AS er morselskapet. NOTE 2 FINANSIELL MARKEDSRISIKO Finansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold: 1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner i ulike finansielle instrumenter. 2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere i forbindelse med annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Foretakets finansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorte forretninger anses lav. Rammene for eksponering i ulike finansielle instrumenter er meget begrenset, og det er stilt krav til spredning og maksimal andel i unoterte finansielle instrumenter. Fondsfinans har netto langsiktig investering i USD tilsvarende 15,5 mill. Utover dette er valutaposisjonen i foretaket minimal. NOTE 3 ENKELTTRANSAKSJONER Store enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen. NOTE 4 SALGSINNTEKTER Megling Egenhandel Marketmaking Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester Andre driftsinntekter Fondsfinans driver global virksomhet, men hovedtyngden av kundene er lokalisert i Norge. 12

13 NOTE 5 LØNNSKOSTNADER Ved utgangen av 2012 var antall årsverk 55, fordelt på 57 ansatte Lønn og annen godtgjørelse Arbeidsavgift Pensjonskostnader Andre ytelser NOTE 6 FORETAKETS PENSJONSORDNING Fondsfinans ASA har pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir rett til fremtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Fra og med 2011 ble pensjonsordningen for nye ansatte innskuddsbasert. Ordningene tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er lagt følgende parameter til grunn: Årlig avkastning pensjonsmidler 4,0 % Diskonteringsrente 4,2 % Årlig lønnsvekst 0 % - 3,5 % Årlig G-regulering 3,25 % Årlig regulering av løpende pensjoner 0,2 % Antall aktive medlemmer 7 Antall pensjonister 8 Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetningene er det lagt vekt på at Fondsfinans Pensjonskasse har en høy andel av kapitalen plassert i aksjer (70,9 %), samtidig som pensjonskassens bokførte avkastning de siste tre år har vært 6,3 % i gjennomsnitt pr år. Overfinansiering (se også note 1): Netto pensjonskostnad fremkommer slik: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Amort.tap (gevinst) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avkorting Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) Markedsverdi av pensjonsmidler Balanseført netto overfinansiering Ikke avskrivbare driftsmidler Total NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar kontormaskiner Saldoavskrivning 20-30% Anskaffelses-kost pr Tilgang dette året Avgang dette året Anskaffelses-kost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Avgang dette året Bokført verdi pr NOTE 8 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG ANDRE INVESTERINGER I VERDIPAPIRER 2012 Investering i datterselskap Fondsfinans INC Kostpris Nedskrivning Bokført verdi Fondsfinans INC har forretningskontoret i New York. Bokført egenkapital pr : USD , tilsvarende Resultat pr : USD , tilsvarende Det er ikke utarbeidet konsernregnskap etter regnskapslovens 3-7 (1). Morselskapet Erik Must AS utarbeider konsernregnskap. Andre investeringer i verdipapirer Finansnett 15 B-aksjer

14 NOTE 9 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER, ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG FINANSIELLE DERIVATER Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall Eierandel Handelsportefølje Markedsbaserte verdipapirer Børsnoterte AFG ,002% BOR ,095% BRIDGE ,307% HNB ,019% NPEL ,333% OSLO ,025% PCIB ,135% SADG ,021% SIOFF ,045% SVEG ,027% Diverse mindre poster Total * Som en reduksjon av markedsrisiko i vår marketmakingportefølje har vi solgt OBX futures som per hadde en markedsverdi på -2,29 mill Andre finansielle instrumenter IPNETT NORSUN REDCORD Total Obligasjoner MINGFRN VILLAFRN SAS NOR KLEPPFRNPERP SVEG NSG Total Handelsportefølje Sikringsforretninger (aksjebeholdninger sikret med terminsalg, null posisjon) Verdien aksjebeholdninger Verdien terminforretninger Verdien av sikringsforretninger rapportert i balansen

15 NOTE 10 FORDRINGER Kundefordringer: 2012 Kundefordringer før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 1. januar Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere er foretatt spesifiserte tapsavsetninger) + Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden + Nye spes. tapsavsetninger - - Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifierte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Sum spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Kundefordringer netto for tapsavsetninger Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere ikke er foretatt spesifiserte tapsavsetninger) Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden - Nye spesifiserte tapsavsetninger - Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden Netto endring i uspesifiserte tapsavsetninger Tap på fordringer resultatført i Andre kortsiktige fordringer: Fordringer overfor konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer NOTE 11 KORTSIKTIG GJELD Selskapets kortsiktige gjeld til kunder er i forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Ingen av de forfalte poster er eldre enn 30 dager. Gjeld til kredittinstitusjoner inkluderer trekkfasilitet med bank i samband med finansiering av terminsalg for kunder. NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Mellomværende med foretak i samme konsern Gjeld til konsernselskaper Sum NOTE 13 SKATTEKOSTNAD Beregning av skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Avsatt konsernbidrag Fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt % betalbar skatt 40 Endring i utsatt skatt Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag Betalbar skatt 40 - For mye avsatt skatt tidligere år Årets skattekostnad Beregning av utsatt skatt Fremførbart underskudd Overfinansiering pensjonsmidler Grunnlag for endring i utsatt skatt % utsatt skatt NOTE 14 EGEN KAPITAL Endringer Aksjekapital Overfinansiering pensjonsforpliktelser Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Selskapet har avsatt et konsernbidrag til morselskapet Erik Must AS, brutto kr , netto etter skatt kr Annen kortsiktig gjeld Sum Sum annen kortsiktig gjeld

16 NOTE 15 KAPITALDEKNING Beregningsgrunnlag Kredittrisiko etter standardmetoden Operasjonell risiko Markedsrisiko Sum beregningsgrunnlag Fradrag i beregningsgrunnlag Kjernekapital Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning iht kapitalkravsforskriften Kjernekapitaldekning iht kapitalkravsforskriften Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital 27,87 % 27,80 % 27,87 % 23,06 % Avstemming ansvarlig kapital Selskapskapital Annen egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital datterselskapet Gyldendal (85 % eierandel) med 599 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld. NOTE 17 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL er ansvarlig lån fra partnerne i DIS Fondsfinans. Fondsfinans har til behandling hos Finanstilsynet en søknad for å få lånet godkjent som ansvarlig kapital etter beregningsforskriften. Lånet er evigvarende og gir kun avkastning hvis Fondsfinans går med overskudd. Långiverne får da som avkastning en andel av overskuddet som står i forhold til deres andel av total kapital (aksjekapital og ansvarlig lån). NOTE 18 KLIENTMIDLER Klientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølge Finansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av Bankinnskudd tilhørende investorene pr Fondsfinans klientansvar pr Over-/underdekning 62 NOTE 19 ANDRE FORPLIKTELSER (UTENFOR BALANSEN) Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådra seg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder alle kontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/sikkerhetsstillelse i forbindelse med derivathandel gjennom Oslo Clearing. Alle kunder har oppfylt sine margininnbetalinger pr NOTE 20 BANKGARANTIER OG SIKKERHETSSTILLELSE Fondsfinans har følgende bankgarantier: Likviditetsgaranti i favør VPS 25,0 mill Fradrag i kjernekapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Kjernekapital iht kapitalkravsforskriften Fradrag i tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Tilleggskapital iht kapitalkravsforskriften Netto ansvarlig kapital iht kapitalkravsforskriften På grunn av nye EU regler, er det ikke lenger tillatt for meglerhus å stille bankgaranti overfor Oslo Clearing. All kontantsikkerhet må nå stilles ved å overføre penger til en bankkonto i Oslo Clearings navn. Pr hadde Fondsfinans overført følgende til Oslo Clearing, som sikkerhet for aksjer og derivater: Sikkerhetsstillelse, derivater 8,0 mill Tilleggssikkerhet pga. innføring av EMIR 1,8 mill NOTE 21 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn / honorar Styrets formann - Øvrige styremedlemmer Administrerende direktør (*) Revisor, revisjon (inkl. mva.) NOTE 16 EGENKAPITAL Aksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av aksjer, pålydende hver. Fondsfinans ASA er 100 % eiet av Erik Must AS, et selskap eiet av Erik Must og hans familie. Erik Must er styreleder og Trine Must er styremedlem i Fondsfinans ASA. Erik Must AS hadde pr en bokført egenkapital på mill. I tillegg til investeringer i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100 % eierskap) og Must Invest AS (87 % eierskap) pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av (*) Overskuddsandel fra Det Indre Selskapet (*) Lønn Pr har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktør eller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtaler om tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte eller tillitsvalgte. 16

17 NOTE 22 SIKKERHETSSTILLELSE OVERFOR KUNDER Fondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleres av forskrift av nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket med hjemmel i verdipapirhandelloven Fondets formål er ved manglende økonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter. Sikringsfondet dekker inntil norske kroner for hver enkelt kunde. NOTE 23 KONSERN Fondsfinans ASA inngår i konsernregnskapet til Erik Must AS. Regnskapet kan utleveres på selskapets kontor i Oslo. NOTE 24 FORDRINGER OG GJELD Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år, eller gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år. 17

18 18 Revisjonsberetning

19 19

20 FONDSFINANS ASA, HAAKON VII S GATE 2, POSTBOKS 1205 VIKA, N-0110 OSLO TLF.: , FAX: , ORG. NR , 20

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fondsfinans. vi ha fokus på utvalgte deler av energi- og offshorerelaterte sektorer.

Fondsfinans. vi ha fokus på utvalgte deler av energi- og offshorerelaterte sektorer. Årsrapport 2013 1 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2013... 5 Resultatregnskap... 9 Balanse pr. 31.12... 10 Kontantstrømoppstilling... 12 Noter til regnskapet... 13 Revisjonsberetning... 19 3

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer