Innhold i dette nummeret:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold i dette nummeret:"

Transkript

1 Nr. 1/2009 EAA Bulletin Innhold i dette nummeret: Side 2: Lederen Side 3: Årsberetning 2008 Side 4: Tekninsk utvalg Side 6: Årsrapport fra OU 2008 Økonomisk rapport EAA Chapter Side 7: Protokoll fra årsmøte 2008 Hjelp! Nå bygger jeg TO fly! Del 12 Side 13: Til Salgs! Side 14: Annonse Side 16: Kjøp og salg h t t p : / / w w w. e a a n o

2 lederen Godt Nytt År alle sammen! Det viser seg atter en gang at vi kom litt på etterskudd med deler av vår årsplan. Ett av våre mål var å gjennomføre utgivelsen av fire nummer av vårt medlemsblad i fjor. Riktignok ble EAA Bulletin 4/2007 gitt ut i januar 2008 så i den forstand har vi våre ord i behold med antall utgitte nummer, men det er jo på bekostning av ett nummer mindre i For en større leserkrets legger vi imidlertid ut hvert nummer på vår hjemmeside. Det kan jo være av interesse for ikke medlemmer å lese hva EAA 573 har å tilby. En annen hensikt med dette er om det er mulig å begrense opplagstallet og dermed spare tryknings- og distribusjonsutgifter. Pengene vi sparer, kan brukes på en bedre måte, i bedre service for byggere og en bedre oppfølging av flight safety for våre piloter. Så en liten oppfordring til dere som setter pris på å få bladet i hende. Send inn en liten epistel om hva dere driver på med eller er interessert i. Håpet er at flere medlemmer får inspirasjon til å skrive. Et medfølgende bilde eller to vil vi sette meget stor pris på. Det er blant annet mangel på stoff eller noen til å skrive et bidrag som gjør at bladet ikke kommer til riktig tid. En beskjeden utvidelse av antall sider kan også komme på tale hvis flere deltar. Bidrag sendes redaktøren En annen forsinkelse ble det for antall first flights. LN-BGK som pryder forsiden, var klar for flyging før jul, men mye dårlig vær kombinert med jobb utelukket dette. Tredje januar 2009 var imidlertid den store dagen kommet, og jeg fikk fornøyelsen som copilot og fotograf å delta i chase flygingen. Jo da, jeg fikk anledning til å fly Alf Olavs RV-7, Wilco. Jeg husker at jeg hadde gjort noe liknende før selv etter nærmere 3 års fravær fra all flyging. Man glemmer ikke å sykle når man en gang har lært det, sier et gammelt ordtak. Årsrapportene fra byggeprosjektene begynner å komme inn. Jeg vil minne alle byggeledere om å sende inn rapporten for Det forutsettes i praksis av Luftfartstilsynet at alle som bygger eller søker om godkjenning av et Experimental-prosjekt skal være medlem i EAA Chapter 573, NORWAY. Medlemskap i Chapter 573, NORWAY innebærer ikke automatisk medlemskap i moderorganisasjonen i USA. Alle interesserte i hjemme-bygging av fly, bør være medlem av hovedorganisasjonen EAA i USA. Adresse er: Experimental Aircraft Association, Witman Airfield, Oshkosh, Wi , USA innen Like ens ber jeg om at flytidsoversikt, uhell og salg/kjøp av eksperimental registrerte luftfartøyer blir rapportert. Bruk skjema i BHB s (Byggehåndbokens) kapittel til dette formål. Jeg får svært ofte e-post eller telefon fra både kjente og ukjente om selvbygging og/eller restaurering av eldre luftfartøy. Når vi får gjort ferdig revisjonen av vår BHB (som også er blitt altfor mye forsinket), vil vi legge deler av denne ut på vår hjemmeside. Vi driver egentlig dårlig PR for vår virksomhet. Siden BHB er å få på CD til selvkost, kan også de som i første omgang ikke har konkrete byggeplaner finne det formålstjenlig å skaffe seg denne. BHB er et MUST for selvbyggere, men kan med fordel også studeres av flyentusiaster. Byggeprosjekt kan gjennomføres i løpet av 3-4 år uten at det føles altfor tyngende og BHB hjelper deg med gjennomføringen. Men mye av vår PR forsømmelse ligger i mangel av et FlyIn. Tidligere møttes vi til et FlyIn på Frya flyplass ved Ringebu i Gudbrandsdalen. Det er annonsert et stort flystevne på Rygge til sommeren og der skal vi i alle fall være representert. Vi tar opp begge sakene i første styremøte og ser hva vi kan gjøre med dette. Søknad om bygging av nye typer luftfartøy som tidligere ikke er gransket av EAA og bygget i Norge, skaper litt ekstra arbeid for TU (Teknisk Utvalg) når det foreligger lite informasjon og erfaring med typen. Det er riktignok byggers ansvar å skaffe tilveie nødvendig beskrivelse av luftfartøyet, men vår policy er at TU innhenter en del dokumentasjon utenom det som fremkommer på modellbeskrivelsen. Dokumentasjon kan være på strukturstyrke fra lasttest eller analyse, og/eller stabilitet og flyegenskaper. Normalt er dette unødvendig for modeller vi kjenner gjennom mye erfaringsdata, men for ukjente typer med avansert konstruksjon og ytelse kan dette skape hodebry. Vi skjønner jo at den enkelte som søker om et byggeprosjekt, gjerne vil ha noe som er unikt, men da skal en huske på at den som gransker et helt nytt prosjekt kanskje må spørre seg selv om han virkelig har nok underlag til å bedømme om flyet er sikkert eller ikke. Dermed kan det ta lang tid å få en søknad igjennom papirmølla. Derfor ber jeg at flybygger in spe kikker på hva som allerede finns i vårt inventory, og som kan aksepteres og tilfredsstiller sitt ego. Husk at et byggeprosjekt er en omfattende investering i tid og gjerne mye penger. Det er ikke så morsomt om ens pryd og glede til syvende og sist viser seg ikke å ha tilfredsstillende styrke eller egenskaper. Det er dessverre eksempler på flere prosjekter som det er investert mye tid og resurser i og som ikke har svart til forventningene, og noen er rett og slett groundet av LT. Ser man på byggere i andre land (spesielt USA), så bygges ofte et fly nr. 2. Det kan selvfølgelig være varierende motiver for dette, men det har noe med at neste prosjekt skal bli det jeg så gjerne vil bygge. Og perfeksjonisme er ikke så dumt å følge. Noen søknader om restaurering har også skapt diskusjon i EAA og LT. Enden på visa er så langt at LT har skjerpet rutinen og omfanget for hva de godtar av restaurering av gamle fly og helikoptre som våre medlemmer ønsker over i eksperiment klasse. Luftfartøyet må nå ikke bare være eldre enn 30 år, men også være Annex II fly. Dvs. ikke ha EASA typegodkjenning, ikke være i produksjon og dermed ikke ha blitt overført til EASA typegodkjenning. For gamle mer komplekse helikoptre krever LT nå adskillig mer på vedlikeholdssiden enn de først forlangte da noen av våre medlemmer først fikk tillatelse til å restaurere og operere slike for noen år siden. Til slutt vil jeg takke medlemmer som gjennom samtaler, tilbakemeldinger på telefon, e-post eller brev gir uttrykk for at styret gjør en god jobb. Det er en glede å se at andre lykkes i sin streben å bygge seg et luftfartøy og få det i lufta. Det er dog visse små formaliteter som må følges. Hvis dette ikke gjøres slik boka sier, blir det merarbeid på de tillitsmenn i foreningen som er satt til å påse at regelverket følges. BjV. FORSIDEFOTO: Håvard Lundstrøm på sin første flight med nyrestaurert AcroSport LN-BGK. Flygingen fant sted lørdag Foto: BjV. med Alf Olav Frogs kamera. 2

3 ÅRSBERETNING 2008 Styret har hatt følgende sammensetning: Etter årsmøtet Styreleder: Bjørnar Vollstad, Nestleder: Tor Wattum Kasserer: Tore Bjølgerud Styremedlem (1): Håkon Haugen (sekretær) Styremedlem (2): Mike Boxill (leder OU) Styremedlem (3): Knut Brødreskift (materialforvalter) Teknisk Utvalg: Johan A. Mürer Teknisk leder - Tekn. Granskere: Arnold K. Hansen, Harald Pettersen og Jan Erich Linderud Øyvind Øglænd har vært kontaktet i forbindelse med uttalelser i helikoptersaker. Operativt Utvalg: Mike Boxill Operativ leder Gøsta Johansson Operativ kontrollør fly Håvard Lundstrøm Operativ kontrollør helikopter EAA Bulletin: Håkon Haugen Redaktør Kvalitetsleder: Fredrik Lebesby Revisor: Nils Magne Kjus Møter: Det er avholdt 2 styremøter. Det ble ikke avholdt noen grillaften. Styreleder fikk ikke anledning til dette slik vi opprinnelige hadde tenkt. Jeg beklager dette og vil prøve å få arrangert dette ved neste korsvei. EFLEVA: (Eureopean Federation for Light, Experimental and Vintage Aircraft) Knut er delegat til denne organisasjonen som har til formål å ivareta interessen for våre medlemmer i europeisk sammenheng. Medlemstall: Det er innbetalt medlemskontingent tilsvarende 254 medlemmer. 27 nyinnmeldte medlemmer er kommet til etter Årsmøtet I tillegg er 2 nyinnmeldte registrert som medlemmer fra Ett tidligere medlem er gjenopptatt. 55 medlemmer er strøket pga. ubetalt kontingent fra Det sendes purring for ubetalt medlemskap for 2007/2008. Prosjektinnehavere må være medlem og har betalt sin kontingent. Flystatistikk: Ved utgangen av perioden er det registrert 62 nybyggerprosjekter og 14 restaureringsprosjekter. 3 prosjekter har fått Permit To Fly (tidl. LDB) og har fløyet. 2 fullt ferdige prosjekter venter på inspeksjon fra Luftfartstilsynet. 4 nye prosjekter har fått byggetillatelse og 2 nye restaureringsprosjekt er godkjent. Det er gitt beskjed fra Luftfartstilsynet at ingen luftfartøy som står i EASA registret vil kunne få registrering i Eksperimentalklassen. Eventuelle restaureringer må derfor foregå på godkjent flyverksted. Samarbeid med Luftfartstilsynet: Samarbeidet er godt. Den nye BSL B 3-1 ble implementert og har så langt virket etter sin hensikt. Det er antydet at forskriften kanskje må revideres på grunn av nye EASA regler. EAA 573 s vedlikeholdskurs ble godkjent av Luftfartstilsynet den 12. februar Det er avholdt 4 kurs på Kjeller hvorav 2 for Rotax eiere. De to andre var vårt standardkurs for eiere av luftfartøy med konvensjonell motor. Et kurs ble avviklet på Sola september. I alt har 35 medlemmer deltatt på kursene. Noen medlemmer som tidligere har hatt dispensasjon for eget vedlikehold har fått ny tillatelse iht. BSL B 3-1. Den endelige prosedyre for oppnåelse av rettighet for eget vedlikehold er enda ikke helt klar, men vil bli gjenstand for nærmere diskusjon med LT. Vi er oppmerksom på stort arbeidspress ved kontoret i Bodø. Det ser likevel ut som om administrasjonen kom noe sent i gang med kunngjøring av prosedyrer ved fornyelse av LDB da det i prinsippet var satt en og samme utløpsdato for samtlige luftfartøyer ( ). I ettertid har det kommet mange forespørsler om dette. Leder og nestleder forfattet sammen et brev til LT om bl.a. tolkningsspørsmål ved utstedelse av luftdyktighetsbevis. Brevets innhold med svar fra LT vil bli gjennomgått umiddelbart etter Styrets Årsberetning Støymåling, verktøy: Det er ikke utført støymålinger i løpet av sesongen. Knut Brødreskift, Arne Kvaale, Fredrik Lebesby og Bjørnar Vollstad er de eneste som er utsjekket på støymålinger. Kalibrering av utstyr ble gjort i 2007 og anbefalt fornyet i juni Knut Brødreskift står for utlån av utstyr. Byggehåndboken: Ny utgivelse av Byggehåndboken, (BHB utgave 5 utgitt i 2004), er blitt forsinket, men nødvendig info og skjemaer for søknader er gitt nye medlemmer ved behov. Svein K. Johnsen koordinerer revisjonen, men det er Styreleders ansvar å få gjort ferdig grunnlagsmateriale for revisjonen og dette vil måtte bli gjort i løpet av For innsendelse av nye punkter til BHB brukes Skjema Styret 3

4 Teknisk Utvalg: Leder: Johan Mürer Tekniske granskere: Arnold K. Hansen Jan Erich Linderud Harald Pettersen Teknisk Utvalgs årsberetning for 2008: TU har behandlet 8 søknader om nybygg og restaurering, hvorav 6 er godkjent av LT. - En søknad om restaurering av helikopter så vi oss dessverre nødt til å avslå pga grensetilfelle og LTs varslede policy og regelendring i fm restaurering og harmonisering med EASAs regelverk. Behandlingen i TU skapte en bred diskusjon med støtte av bl annet Øyvind Øglænd. - En søknad er fortsatt under behandling (kompleks konstruksjon med manglende dokumentasjon og utprøvning og vekt over 2000 kg). - 4 fixed-wing fly er inspisert (Bjørnebekk har tiltrådt som assistent på en inspeksjon), hvorav 1 stk helikopter og 2 stk fixed-wing har fløyet vellykkede jomfruturer så langt i år (en til står for tur før året er omme). - TU har deltatt på flere styremøter og holder regelmessig og god dialog med formann Bjørnar Vollstad. - TU anser at det oppfyller sine oppgaver, men har behov for assistanse av en kompetent person i fm sluttinspeksjoner. Vi registrer at LT foretrekker at EAA foretar en inspeksjon og sender en status før de kommer på besøk fra Bodø. Godkjente nybygg- og restaureringsprosjekter 2008 Dato Type LT # /Ny / Rest Navn Adresse Kontrollør Adresse Søknad dato Sonex Xenos 290 Ny Svein A. Jørgensen 7434 Storås Lasse Andersen Skatval P. Bowers FlyBaby 291 Ny Tommy H. Jahr 2033 Åsgreina Tor Wattum Heggedal Piper Cub PA Rest Iver Berg 2636 Øyer Mathias Baardseth Lillehammer Fiesler Storch 293 Rest Tor Nørstegård 1900 Fetsund Johan A. Mürer Oslo RV-7 QB 294 Ny Ola Mikalsen 9700 Lakselv Odd Steffen Knutsen Lakselv Cozy MK IV 295 Ny Erlend Moen 5463 Uskedalen Knut Brødreskift Tranby

5 Sluttbesiktning utført av EAA 2008 Håkon Haugens RV-6, LN-ABL. Mürer/Vollstad, mai Alf Olav Frogs RV-7, LN-BAW. Mürer/Vollstad, juli Roger Engerbretsens VP-II, LN-RME. Mürer, okt Håvard Lundstrøms AcroSport, LN-GBK, Bjørnebekk, november First Flights LT # Type Byggeleder Pr. fly dato Perm. PTF LN- Første flyging N/R Merknad 248 Safari helikopter Harald Olsen, 1 Høylandet RV-7 Alf Olav Frog, ("WILCO") Manstad RV-6A Håkon Haugen, Bagn OHO 1. flight BAW 1. flight ABL 1. flight Ny Ny Importert halvferdig fra USA Ny Noter: Håvard Lundstrøms AcroSport, LN-BGK er booket for inspeksjon av B. E. Hansen fra LT neste uke og vi håper Håvard flyr Acro en før året er omme. Noen flotte fly 2008 o Rogers VP-II Alf-Olavs RV-7 Wilco Håkons RV-6A 5

6 Årsrapport fra OU 2008 Operativ Utvalg har bestått av: Operativ Leder Mike Boxill, Operativ kontrollør (fly) Gøsta Johansen og Operativ kontrollør (heli.) Håvard Lundstrøm. 1. Styremøter. Opertiv Leder var på styremøte 21/ Håvard Lundstrøm er stedfortreder for Operativ Leder og OU s faste styremedlem. 2. Prøveflygingsprogram (helikopter). Prøveflygingsprogram for Prosjekt 248, LN-OHO v/roar Olsen ble anbefalt Provisorisk flygehåndbok til Safari helikopteret, som beskrevet på Internet, ble også anbefalt. 3. Fornyelse av Prøveflygingstillatelse. Fornyelse av prøveflygingstillatelse for Prosjektnr. 223, LN-ABM v/ Arnold Kr. Hansen ble anbefalt Prøveflygeleder (fly) a) Alf Olav Frog ble anbefalt godkjent som Prøveflygeleder på Prosjektnr. 286, LN-BAW, b) Håvard Lundstrøm ble anbefalt godkjent som Prøveflygeleder på Prosjektnr. 227, LN-BGK, Prøveflygingsrapport. Ingen rapporter mottatt. 6. Provisorisk Flygehåndbok. Ingen mottatt for vurdering. 7. Misforhold innen OU-Leders ansvarsområde/ sikkerhet. Intet å bemerke. Mike Boxill OU-Leder I tillegg til dette fra Mike har Leder sendt anbefalinger for prøveflyging for prøveflyging for Alf Olav Frog og Håkon Haugen. Info om dette er i ettertid (forglemmelse) sendt OU. BjV. Økonomisk rapport, EAA Chapter 573 Regnskap 2008 Regnskapet er avsluttet ved utgangen av oktober og går fra til Regnskapet er avsluttet med driftsresultat på kr Vår største inntektskilde er medlemskontingenten, men vi har også i år hatt problemer med å få inn kontingenten fra medlemmene. Pr har vi 250 betalende medlemmer mot 262 i 2007 Medlemskontingenten for 2008 utgjør kr ,-. Største utgiftposten vår er EAA Bulletin med tre utgaver i Dette ga oss en utgift på kr ,-. Distribusjon av samme kostet oss kr ,-. Nest største kostnadspost er kontorleie på Kjeller som utgjør kr ,-. Vi har også hatt et overskudd på Teknisk Vedlikeholdskurs på Tranby, Tore Bjølgerud (sign) 6

7 EAA Chapter 573 Norway Protokoll fra årsmøtet 22/ Antall fremmøtte: 13 Formannen ønsket velkommen Ordstyrer ble valgt: Nils Magne Kjus Valg av referent: Håkon Haugen Ingen kommentar til innkallingen. Formannen gikk igjennom årsberetningen, ingen kommentar. Teknisk Utvalg ble gjennomgått av Johan Mürer, godkjent. Årsrapport Operativt Utvalg gått igjennom av Bjørnar Vollstad. Godkjent uten kommentar Rapport fra kvalitetsleder ikke meldt inn. Regnskap og regnskapsrapport gått gjennom av kasserer. Regnskapet ble anbefalt godkjent. Revisjonsberetningen opplest av revisor, og regnskapet anbefalt godkjent av revisor. Brev sendt LT vedr. Permit to Fly, Særskilt flygetillatelse og Særskilt luftdyktighetsbevis Formann gikk gjennom dette brevet. Vi har i øyeblikket ikke fått noen svar fra LT. Medlemskontingenten er i dag kr. 300,- og årsmøtet hadde ingen ønsker om å endre denne. Innkomne forslag vedr. hjemmesiden og EAA Bulletin: En mer proff hjemmeside samt at vi ikke trykker opp bladet, men legge det ut på vår hjemmeside som en nedlastbar pdf. Signaler fra årsmøtet var at de gjerne ville beholde bladet og forslaget ble sendt tilbake til styret for videre behandling. Valg: Styrets sammensetning som var i 2008 fortsetter i Nils Kjus gjenvalgt som revisor. Ole Erik Strande og Johan Mürer gjenvalgt i valgkomiteen. Diplom fra EAA for First Flight utdelt av formann til Harald Olsen (ikke tilstede), Alf Olav Frog (ikke tilstede) og Håkon Haugen. Håkon Haugen (sign) Sekretær Hans Chr. Erstad (sign) HJELP! Nå bygger jeg TO fly! Del 12: Lakkering, sammensetting, mere halehjuls flyging og første oppstart! Forrige artikkel sluttet med at skroget ble levert til lakkereren vår; Reidar Jensen som driver Råde Lakkering. Vi hadde byggefri mens Reidar & co holdt på, men jeg var titt og ofte innom og sjekket progresjonen. Bla a så Wilco slik ut da han var blitt helt hvit: Det så strøkent ut! Jeg fikk også være med og hjelpe til flere ganger i prosessen og bla a var jeg med da buene skulle settes ut og maskeres. Dette var moro! (og så hjalp det jo litt på prisen også, og det gjorde jo ikke noe.) Igjen brukte Reidar og Trond kun de berømte øyemålene sine og satte ut buene så pene og symmetriske at det var en fryd å se på! 7

8 Vingene var i mellomtiden blitt helt ferdig og det var en stor dag da jeg kunne begynne å ta av maskeringen: Det var en enda større dag da skroget endelig var ferdig til henting! Det så aldeles strøkent ut! Til selve sammensettingen hadde jeg vært så heldig at jeg hadde fått låne en hangar av en av de andre gutta som har eget fly på Rygge. Dette flyet var på hovedettersyn så vi kunne få låne hangaren hans i en hel måned. Ikke dårlig! Flott å ha skikkelig gulv når vi både skulle drive med fin-mekanikk og krabbe rundt på gulvet. (hangaren min har foreløpig bare singel gulv) Det første vi gjorde var å sette på haleflata. Selve monteringen var ganske enkel: alt hadde jo vært på før, så alle huller var boret og tilpasset. Vi la derfor haleflata på plass, satte i cleco er, puttet i bolter, skiver og muttre, torque t dem og dermed hadde Wilco plutselig vokst betraktelig! og se åssen dette EGENTLIG hadde blitt! Nyyyyyydelig!! Kjell har et aldri så lite RV-grin der han drar Wilco ut av hallen: Så fulgte høyderorene, halefinna og tilslutt sideroret. Så ble de noen flere warstories med Reidar før vi dro avgårde: Reidar og jeg satte så på walkway s i vingerøttene og så kunne jeg kjøre vingene av gårde til Rygge. Alt gikk rett på og uten særlige vanskeligheter. Dermed var haleseksjonen på flyet komplett! Utrolig gøy å se at flyet tok form rett foran øynene våre! Og så FORT som det gikk framover nå! Deretter bar det opp på innleid bilhenger og av gårde til Rygge dro vi med skroget også. 8 Hittil i byggeprosessen hadde vi jo for det meste drevet med små deler av ymse slag som ikke gjorde så mye av seg, men nå kunne vi se at Wilco vokste fra dag til dag!

9 Mens vi drev på med dette kom jeg til å tenke på det Jan Berge, RV-6 bygger og eier hadde sagt da vi satte i gang med flybyggingen høsten 2005: - Fokuser på de små detaljene og gjør dem ferdig. - Alle detaljene settes så sammen til et stort stykke. - Til slutt settes stykkene sammen til et fly. Vel; nå var vi faktisk akkurat på siste setningen: å sette alle delene sammen til et fly! Og de neste delene som stod for tur lagde jammen vei i vellinga: vingene skulle nemlig på! Her står de klare og venter i vingekrybba: Litt olje ble smurt på vingebjelkene og så ble den høyre vingen ble forsiktig ledet inn i senterseksjonen og etter litt vennlig overtalelse smatt den inn på plass gitt! Vi hadde noen monteringsbolter (dvs vanlige bolter med gjengene slipt av) som vi satte inn og dermed var Wilco med ett blitt mye større! Venstre ving kom like enkelt på plass og jammen ble det stas å se Wilco nå! Du verden! EAA Chapter 573 Norway De egentlige vingeboltene; Close Tolerance (CT) boltene, hadde ligget i fryser n over natta for å være litt lettere å få på plass, og monteringsboltene ble nå en for en erstattet med CT-bolter. Og det VAR jammen CT-bolter ja! Er definitivt de trangeste boltene jeg noen gang har vært borti! Og etter at de satt på plass og fikk romtemperatur, satt de DØNN! Men det var jo jammen godt også da! Vi snakker jo her tross alt om hovedboltene til vingene da! Kjell måtte rugge litt på vingene mens jeg hjalp CT-boltene på plass med en soft-hammer: Før vi satte dem inn i vingebjelkene, trakk vi fram ledningene til pos, nav-, strobe- og landingslys og la dem klare til sammenkobling. Vi monterte også sokker i balanserors-gjennomføringene til cockpit for å tette igjen hullene som kaldlufta ellers kunne komme pøsende inn gjennom. Ifølge det jeg hadde sett på nettet, var det å få tettet igjen disse store åpningene det viktigste man kunne gjøre for å unngå en kald cockpit vinterstid. (og en kald cockpit hadde nok ikke fristet Cecilia til å være med på vinterflyging vil jeg tro ) Sokkene hadde jeg kjøpt fra USA av et firma som lager dem og monteringen var enkel. Det var åtte bolter på hver side, fire store og fire litt mindre og alle kom på plass etter hvert. Skiver og muttere ble montert, torque t og dermed var vingene på! Balanseror og flaps ble satt på, og dette var fort gjort. Alt passet helt fint. Så sjekket vi utslagene på alle rorene og flaps en, og alt var innenfor Van s min- og max verdier såklart. J Så var det tid for å koble sammen ledningene i vingetippene og sette tippene på vingene. Med elektrikere på teamet og et rullebrett fra Biltema gikk den jobben som en lek. Så ble vingene lagt på bukker og det store (bokstavelig talt) øyeblikk var kommet! 9

10 Vi måtte improvisere litt med planker og diverse da han skulle trilles inn, men snart var Wilco endelig hjemme! Jeg hadde parallelt med sluttmonteringen også begynt på papirarbeidet. Blant annet hadde jeg fått tilsendt de forskjellige journalene som trengtes. Det var gøy å se min EGNE journaler! Hittil i livet hadde jeg jo bare sett journalene til klubbfly og X antall 737 ere, men nå stod det altså LN-BAW der! Deretter ble ledningene i vingerøttene koblet sammen og så kunne vi slå på både nav-, strobe- og landingslysene! Dette begynte virkelig å likne et fly! Vi måtte dra det ut av hangaren og ta et par bilder av noen fornøyde flybyggere: Kermit (min andre RV-7) hadde vært lagret i hangaren min til nå, men pga plassen måtte han ut nå, så jeg kjørte han hjem til garasjen for der var det jo nå ledig plass. Der står han nå og venter på høstens og vinterens byggeinnsats. Det er rart å se på Kermit og sammenlikne med Wilco nå: det er nesten helt utrolig at dette er identiske skrog! Kermit ser veldig puslete ut i forhold... men bare vent! Skal nok bli et fly av han en gang også! I neste artikkel skal jeg lage en oversikt over papirmølla man må igjennom, (det er faktisk ikke så gærnt ) så jeg skriver ikke mere om det i denne omgang. Innimellom sluttmonteringen måtte jeg jo få meg mer halehjulstrening. Jeg leide enda en gang NRFK s trofaste Cub, LN-ACL en dag igjen og fikk masse praksis. Jeg landet både på asfalt og gress, med og uten sidevind, med og uten motor, gjorde trepunkt og hjullandinger og synes jeg etter hvert fikk LITT tak på det i alle fall! Vi rakk akkurat å bli ferdige med vingemonteringen før vi måtte flytte over i hangaren min med alt vårt pikk og pakk. (verktøy, deler etc etc). Vi konstruerte vår egen tauetraktor og dro hele stasen av gårde. Odd satt som Taue-superwisor med radiokontakt inn i bilen til meg og overvåket det hele. Paal Mortensen kom på besøk en dag og da bygget vi rampe foran hangaren og landganger inni den, så da kunne i alle fall Wilco enkelt trilles inn og ut. Takk for hjelpen nok en gang Paal! Cecilia ville til og med være å fly tøyflyet som hun kaller det, tilbake til Kjeller på kvelden. Modig gjort, for du er jo ganske nyutdannet i dette her som hun sa. Og det hadde hun jo helt rett i! 10

11 Vel, tilbake til Wilco: Vel etablert i hangaren min begynte vi med å montere propellen. Den hadde jo vært satt på året før da vi tilpasset motordekslene, så det var en enkel jobb å montere den nå. Nok en gang brukte vi krana jeg hadde kjøpt på Biltema, og den gjorde at jobben gikk som en lek. Deretter begynte vi på de tingene som skal gjøres før første start. Først måtte motoren få den første (og forhåpentligvis ikke den SISTE.!) olje: Så var det var å preoil e motoren; dvs å ta ut pluggene og kjøre den på starteren mens vi luftet oljetrykkssensoren inntil vi hadde indikert oljetrykk. Jeg fikk det ærefulle verv å sette fart i prop en for aller første gang mens Kjell stod klar med fastnøkkel ved sensoren, så jeg satte meg på plassen min og ropte Kontakt! Fra Kjells plass ved oljetrykks sensoren kom det tilbake: Kontakt og dermed vred jeg om på nøkkelen og jammen fikk prop en fart på seg! Jeg storkoste meg der jeg satt og så ut på den spinnende disken rett foran nesa! Ojoj! EAA Chapter 573 Norway Deretter var det tid for FUEL! Men før det valgte jeg å forsikre flyet. Til nå hadde nemlig begge flyene vært forsikret på innboforsikringen min, så der hadde Gjensidige vært veldig greie! Koster jo nesten ittno! Men nå skulle vi altså snart fylle fuel på flyet for aller første gang. Vi skulle bla flushe tankene, finne unusable fuel, kalibrere FF-måleren, sjekke max FF og tilslutt kalibrere tankmålerne. Jeg tenkte som så at det var greit å la forsikringen gjelde fra nå av. Jeg hadde nok ikke møtt den helt store forståelsen hos Gjensidige hvis hele stasen hadde tatt fyr, og så ringt for å få oppgjør fordi innboet mitt hadde begynt å brenne etter at jeg fylte på høyoktan flybensin...! Dessuten skulle jeg jo snart begynne taxeprøvene, og innbo kan man jo som kjent ikke taxe rundt med... :-) Jeg sendte forespørsler til fire selskaper og fikk svar fra to av dem. Jeg endte opp med Nova Consult i Tønsberg. Espen Thuve gav meg et meget bra tilbud som rundt (!) under konkurrenten, samtidig som de lovte 15 % reduksjon ved neste fornyelse. Dette var jo meget bra og 10 lapper var jo en masse flybensin! Så da var alt klappet og klart for aller første fuel fylling: Vi skulle også drille hull i hjulakslene til låsepinnene for hjulmuttrene, men akslene var laget av så hardt stål (heldigvis!) at her måtte det en proff med ditto utstyr til: Sogn fra maskinverkstedet på flystasjonen kom opp en dag (ETTER arbeidstid såklart ) og fiksa biffen for oss. Flotte saker! Etter 3 omganger med starteren kom det fra Kjell: Nå kommer olja! Og rett etterpå begynte oljetrykket å stige! Det fortsatte pent oppover og stoppet på ca 16 PSI, og det var vi fornøyd med. Nå visste vi at olja hadde kommet fram til de forskjellige delene inni motoren. Det første vi gjorde var å skylle fuel tankene: vi fylte rundt 10 liter i hver tank og dro så flyet rundt på asfalten mens vi rugget og tippet på det. Deretter ble all fuel en drenert ut via dren-punktene i vingene og opp i et filter. Så ble filteret sjekket: nesten ikke no spon i det hele tatt! Kun noen få knappenåls hoder, og det var til å leve med. Deretter fylte vi 20 liter til i hver tank, koblet fuel slangen fra innsprøytningspumpa og førte den ned i ei Jerrykanne. 11

12 12 Så opp i cockpit en med meg igjen og jeg startet den elektriske boosterpumpa. Den måtte også luftes litt viste det seg, men etterhvert pøste den fuel ned i kanna som en foss! Vi målte kapasiteten både i level flight og ved max climb attitude, og den gav ca 3,3 liter/min, dvs rundt 200 liter i timen! Den måtte minimum kunne levere rundt 80 liter, så det var overkapasitet i massevis! Så ble FF-visningen på EFIS en sjekket ved at vi fylte opp ei Jerrykanne med booster pumpa mens vi tok tida. Så justerte vi FF-visningen deretter. Dette var jo bare en foreløpig kalibrering. Finkalibreringen skulle vi ta i prøveflyperioden med ordentlige data som vi samlet mens vi fløy turene i testprogrammet. Den 26. juli skulle vi kalibrere fueltank-målerne men akkurat den dagen var tankanlegget til Shell ute av drift... utgjort! Vel, da måtte vi jo til med noe annet, og Kjell og jeg tok for oss neste punkt på lista: første oppstart! Dette hadde vi jo sett fram til, snakket om og planlagt for i månedsvis, så det var to ivrige guttunger som begynte å gjøre det klart! Vi sjekket, dobbeltsjekket og trippelsjekket alt som var mulig å sjekke, og så var det ingen grunn til å vente lenger: Wilco ble tjoret fast til den ene hangarpillaren, så ble halen tjoret ned slik at den ikke kunne løfte seg, og så ble både tårnet og brannstasjonen varslet om at det var en oppstart med et småfly på gang. Er det så spesielt da? spurte tårnassistenten. Vel, denne motoren har aldri vært startet før og flyet har jeg bygget sjøl i garasjen, sa jeg, så det hadde vært fint om du kunne gi brannstasjonen en heads up også? Da ble det helt stille en liten stund i telefonen, så ble det svart: Greit! 5 minutter seinere kom en svær brannbil kjørende inn på området hvor vi stod. Flott service! Kjell stod klar med brannapparat han også, og med en god del høyere puls enn vanlig gikk jeg gjennom sjekklista og vred om på nøkkelen! Motoren tente på andre omdreiningen og gikk plutselig som den aldri hadde gjort noe annet! Oljetrykket kom opp med en gang og dermed var det bare å nyte stunden! Det var veldig spesielt å sitte i cockpit en og både høre og se motoren! Den brummet i vei så det var en fryd! Kjell var et eneste stort RV-glis og holdt begge tomlene i været da jeg kikket bort på ham. Odd var utnevnt til utøvende journalist for anledningen og løp rundt med fotoapparatet mens brannfolka passet på det hele. Ja, dette var MORO med store bokstaver! ENDELIG var vi ved denne milepælen! Kjell tok seg en runde rundt motoren for å se etter lekkasjer og andre ulumskheter, fant ingen og satte tomlene i været på nytt! Han hadde det like moro som meg tror jeg! Altfor fort var de 3 minuttene omme (fabrikanten sa max 4 min for første oppstart) så det var tid for å dra ut mixture n igjen, og dermed senket freden seg over området og vi tre gratulerte hverandre med resultatet. Gjett om vi var stolte! Dette var virkelig en skikkelig milepæl! Og fra nå av trengte jeg ikke lenger å lage flylyder når jeg satt i cockpit en, for nå laget jo motoren flylydene sjøl! Du verden.! Pga en teknisk svikt ble det ikke noen bilder utenfra av seansen, men her er i alle fall et bilde av motorinstrumentene: Som du ser er det ikke indikert noe turtall, men feilen fant vi dagen etter: en pinne i en koblingsplugg satt i feil hull. Og når pinner kommer i feil hull, blir saker og ting som oftest heeeelt feil. Dagen etter stilte Cecilia opp som slangemenneske og rengjøringssjef. Flyet måtte nemlig både støvsuges og vaskes overalt innvendig og det inkluderte også helt bakerst i haleseksjonen, og da er det kjekt at man ikke er 1,90 høy! Hun ser ikke så HELT happy ut her, for på dette bildet kommer hun krabbene ut etter en drøy halvtime langt inni der og baki der er det ikkeno sted for folk med klaustrofobi

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb

Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Nr. 3 2009 42. årgang ISSN 0805-7192 Offisielt organ for Norsk A Modell Klubb Model A Restorers Club Norway Region Kun kr 69,-- Frid A Moen, datterdatter av Anne Moen FOR(D)mannens side Kroppen vår er

Detaljer

HALLO HALLO MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING

HALLO HALLO MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING HALLO HALLO MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING NR. 92(4/05) 21.ÅRGANG DESEMBER 2005 ISSN 0801-9800 NRHF's adresse: Norsk Radiohistorisk Forening Mekanikerveien 32 0683 Oslo Telefon: 22 75 62

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

I NR. 1 2002. Medlemsblad for Norsk Flytek ;P-

I NR. 1 2002. Medlemsblad for Norsk Flytek ;P- I NR. 1 2002 Medlemsblad for Norsk Flytek ;P- I .raem.renui ie Vi bygger ditt HL- i rnnvu på Romerike I ENEBOLIGER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vår nye katalog. Arnt Borgen

Detaljer

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb Slepeflyutredning NTNU Flyklubb 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 4 3 Alternativer... 5 3.1 HK 36 TTC Super Dimona som slepefly... 6 3.1.1 Tekniske data... 6 3.1.2 Beskrivelse... 6 3.1.3 Flyets grunndata

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk informerer nr. 2 2010 - årg. 28 www.ope lregister et.no TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat Klubben for Opel folk Trøndelagsavdelingen inviterer til vårtur søndag 2. Mai Vi skal

Detaljer

Cadillac friends Norway 30,-

Cadillac friends Norway 30,- Cadillac friends Norway 30,- 2-2009 Cruise night Lillestrøm 4th july CFN Treff på Dovre Hot August night i Trondheim Cruise night 4 July Lillestrøm Garasje runde Nyrestaurert Eldorado 1971 Motorvecan i

Detaljer

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER

Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER Nr. 3 2013 SERIEBIL - SPESIAL EKSTRA STORT NUMMER 2 HOVEDSTYRET Leder Arild Vik, Hordaland Tlf.: 919 95 700 arild@nlrk.no Nestleder Eirik Lunde, Rogaland Tlf.: 911 06 396 eirik@nlrk.no Styremedlemmer Stig-Rune

Detaljer

Les i dette nummer om: Mini på Stranda Norsk sportsbil Norgesløpet på Hamar

Les i dette nummer om: Mini på Stranda Norsk sportsbil Norgesløpet på Hamar Nr. 1-2009 - 25. årg. Les i dette nummer om: Mini på Stranda Norsk sportsbil Norgesløpet på Hamar Mobil smøreoljer får du hos Bunker Oil, tlf 70104747 Bensin og Diesel. Skaff deg betalingskort på 70104747

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen nr. 2-2008 side 2 Blandtanking med Bioetanol E85 i bensinen Tekst/foto: Arne Langaas En på jobben kan kjøre sin dieselbil på brukt frityrolje eller

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Viktig! Redaktør for ett nummer. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter.

Viktig! Redaktør for ett nummer. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter. A V D E L I N G S N Y T T L A N D S T R E F F 2 0 1 2 3 2012 År 37 4WD F O U R W H E E L D R I V E - M E D L E M S B L A D F O R N O R S K L A N D R O V E R K L U B B L E D E R S O R D Avdelingene Avd.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer