Innhold i dette nummeret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold i dette nummeret:"

Transkript

1 Nr. 1/2009 EAA Bulletin Innhold i dette nummeret: Side 2: Lederen Side 3: Årsberetning 2008 Side 4: Tekninsk utvalg Side 6: Årsrapport fra OU 2008 Økonomisk rapport EAA Chapter Side 7: Protokoll fra årsmøte 2008 Hjelp! Nå bygger jeg TO fly! Del 12 Side 13: Til Salgs! Side 14: Annonse Side 16: Kjøp og salg h t t p : / / w w w. e a a n o

2 lederen Godt Nytt År alle sammen! Det viser seg atter en gang at vi kom litt på etterskudd med deler av vår årsplan. Ett av våre mål var å gjennomføre utgivelsen av fire nummer av vårt medlemsblad i fjor. Riktignok ble EAA Bulletin 4/2007 gitt ut i januar 2008 så i den forstand har vi våre ord i behold med antall utgitte nummer, men det er jo på bekostning av ett nummer mindre i For en større leserkrets legger vi imidlertid ut hvert nummer på vår hjemmeside. Det kan jo være av interesse for ikke medlemmer å lese hva EAA 573 har å tilby. En annen hensikt med dette er om det er mulig å begrense opplagstallet og dermed spare tryknings- og distribusjonsutgifter. Pengene vi sparer, kan brukes på en bedre måte, i bedre service for byggere og en bedre oppfølging av flight safety for våre piloter. Så en liten oppfordring til dere som setter pris på å få bladet i hende. Send inn en liten epistel om hva dere driver på med eller er interessert i. Håpet er at flere medlemmer får inspirasjon til å skrive. Et medfølgende bilde eller to vil vi sette meget stor pris på. Det er blant annet mangel på stoff eller noen til å skrive et bidrag som gjør at bladet ikke kommer til riktig tid. En beskjeden utvidelse av antall sider kan også komme på tale hvis flere deltar. Bidrag sendes redaktøren En annen forsinkelse ble det for antall first flights. LN-BGK som pryder forsiden, var klar for flyging før jul, men mye dårlig vær kombinert med jobb utelukket dette. Tredje januar 2009 var imidlertid den store dagen kommet, og jeg fikk fornøyelsen som copilot og fotograf å delta i chase flygingen. Jo da, jeg fikk anledning til å fly Alf Olavs RV-7, Wilco. Jeg husker at jeg hadde gjort noe liknende før selv etter nærmere 3 års fravær fra all flyging. Man glemmer ikke å sykle når man en gang har lært det, sier et gammelt ordtak. Årsrapportene fra byggeprosjektene begynner å komme inn. Jeg vil minne alle byggeledere om å sende inn rapporten for Det forutsettes i praksis av Luftfartstilsynet at alle som bygger eller søker om godkjenning av et Experimental-prosjekt skal være medlem i EAA Chapter 573, NORWAY. Medlemskap i Chapter 573, NORWAY innebærer ikke automatisk medlemskap i moderorganisasjonen i USA. Alle interesserte i hjemme-bygging av fly, bør være medlem av hovedorganisasjonen EAA i USA. Adresse er: Experimental Aircraft Association, Witman Airfield, Oshkosh, Wi , USA innen Like ens ber jeg om at flytidsoversikt, uhell og salg/kjøp av eksperimental registrerte luftfartøyer blir rapportert. Bruk skjema i BHB s (Byggehåndbokens) kapittel til dette formål. Jeg får svært ofte e-post eller telefon fra både kjente og ukjente om selvbygging og/eller restaurering av eldre luftfartøy. Når vi får gjort ferdig revisjonen av vår BHB (som også er blitt altfor mye forsinket), vil vi legge deler av denne ut på vår hjemmeside. Vi driver egentlig dårlig PR for vår virksomhet. Siden BHB er å få på CD til selvkost, kan også de som i første omgang ikke har konkrete byggeplaner finne det formålstjenlig å skaffe seg denne. BHB er et MUST for selvbyggere, men kan med fordel også studeres av flyentusiaster. Byggeprosjekt kan gjennomføres i løpet av 3-4 år uten at det føles altfor tyngende og BHB hjelper deg med gjennomføringen. Men mye av vår PR forsømmelse ligger i mangel av et FlyIn. Tidligere møttes vi til et FlyIn på Frya flyplass ved Ringebu i Gudbrandsdalen. Det er annonsert et stort flystevne på Rygge til sommeren og der skal vi i alle fall være representert. Vi tar opp begge sakene i første styremøte og ser hva vi kan gjøre med dette. Søknad om bygging av nye typer luftfartøy som tidligere ikke er gransket av EAA og bygget i Norge, skaper litt ekstra arbeid for TU (Teknisk Utvalg) når det foreligger lite informasjon og erfaring med typen. Det er riktignok byggers ansvar å skaffe tilveie nødvendig beskrivelse av luftfartøyet, men vår policy er at TU innhenter en del dokumentasjon utenom det som fremkommer på modellbeskrivelsen. Dokumentasjon kan være på strukturstyrke fra lasttest eller analyse, og/eller stabilitet og flyegenskaper. Normalt er dette unødvendig for modeller vi kjenner gjennom mye erfaringsdata, men for ukjente typer med avansert konstruksjon og ytelse kan dette skape hodebry. Vi skjønner jo at den enkelte som søker om et byggeprosjekt, gjerne vil ha noe som er unikt, men da skal en huske på at den som gransker et helt nytt prosjekt kanskje må spørre seg selv om han virkelig har nok underlag til å bedømme om flyet er sikkert eller ikke. Dermed kan det ta lang tid å få en søknad igjennom papirmølla. Derfor ber jeg at flybygger in spe kikker på hva som allerede finns i vårt inventory, og som kan aksepteres og tilfredsstiller sitt ego. Husk at et byggeprosjekt er en omfattende investering i tid og gjerne mye penger. Det er ikke så morsomt om ens pryd og glede til syvende og sist viser seg ikke å ha tilfredsstillende styrke eller egenskaper. Det er dessverre eksempler på flere prosjekter som det er investert mye tid og resurser i og som ikke har svart til forventningene, og noen er rett og slett groundet av LT. Ser man på byggere i andre land (spesielt USA), så bygges ofte et fly nr. 2. Det kan selvfølgelig være varierende motiver for dette, men det har noe med at neste prosjekt skal bli det jeg så gjerne vil bygge. Og perfeksjonisme er ikke så dumt å følge. Noen søknader om restaurering har også skapt diskusjon i EAA og LT. Enden på visa er så langt at LT har skjerpet rutinen og omfanget for hva de godtar av restaurering av gamle fly og helikoptre som våre medlemmer ønsker over i eksperiment klasse. Luftfartøyet må nå ikke bare være eldre enn 30 år, men også være Annex II fly. Dvs. ikke ha EASA typegodkjenning, ikke være i produksjon og dermed ikke ha blitt overført til EASA typegodkjenning. For gamle mer komplekse helikoptre krever LT nå adskillig mer på vedlikeholdssiden enn de først forlangte da noen av våre medlemmer først fikk tillatelse til å restaurere og operere slike for noen år siden. Til slutt vil jeg takke medlemmer som gjennom samtaler, tilbakemeldinger på telefon, e-post eller brev gir uttrykk for at styret gjør en god jobb. Det er en glede å se at andre lykkes i sin streben å bygge seg et luftfartøy og få det i lufta. Det er dog visse små formaliteter som må følges. Hvis dette ikke gjøres slik boka sier, blir det merarbeid på de tillitsmenn i foreningen som er satt til å påse at regelverket følges. BjV. FORSIDEFOTO: Håvard Lundstrøm på sin første flight med nyrestaurert AcroSport LN-BGK. Flygingen fant sted lørdag Foto: BjV. med Alf Olav Frogs kamera. 2

3 ÅRSBERETNING 2008 Styret har hatt følgende sammensetning: Etter årsmøtet Styreleder: Bjørnar Vollstad, Nestleder: Tor Wattum Kasserer: Tore Bjølgerud Styremedlem (1): Håkon Haugen (sekretær) Styremedlem (2): Mike Boxill (leder OU) Styremedlem (3): Knut Brødreskift (materialforvalter) Teknisk Utvalg: Johan A. Mürer Teknisk leder - Tekn. Granskere: Arnold K. Hansen, Harald Pettersen og Jan Erich Linderud Øyvind Øglænd har vært kontaktet i forbindelse med uttalelser i helikoptersaker. Operativt Utvalg: Mike Boxill Operativ leder Gøsta Johansson Operativ kontrollør fly Håvard Lundstrøm Operativ kontrollør helikopter EAA Bulletin: Håkon Haugen Redaktør Kvalitetsleder: Fredrik Lebesby Revisor: Nils Magne Kjus Møter: Det er avholdt 2 styremøter. Det ble ikke avholdt noen grillaften. Styreleder fikk ikke anledning til dette slik vi opprinnelige hadde tenkt. Jeg beklager dette og vil prøve å få arrangert dette ved neste korsvei. EFLEVA: (Eureopean Federation for Light, Experimental and Vintage Aircraft) Knut er delegat til denne organisasjonen som har til formål å ivareta interessen for våre medlemmer i europeisk sammenheng. Medlemstall: Det er innbetalt medlemskontingent tilsvarende 254 medlemmer. 27 nyinnmeldte medlemmer er kommet til etter Årsmøtet I tillegg er 2 nyinnmeldte registrert som medlemmer fra Ett tidligere medlem er gjenopptatt. 55 medlemmer er strøket pga. ubetalt kontingent fra Det sendes purring for ubetalt medlemskap for 2007/2008. Prosjektinnehavere må være medlem og har betalt sin kontingent. Flystatistikk: Ved utgangen av perioden er det registrert 62 nybyggerprosjekter og 14 restaureringsprosjekter. 3 prosjekter har fått Permit To Fly (tidl. LDB) og har fløyet. 2 fullt ferdige prosjekter venter på inspeksjon fra Luftfartstilsynet. 4 nye prosjekter har fått byggetillatelse og 2 nye restaureringsprosjekt er godkjent. Det er gitt beskjed fra Luftfartstilsynet at ingen luftfartøy som står i EASA registret vil kunne få registrering i Eksperimentalklassen. Eventuelle restaureringer må derfor foregå på godkjent flyverksted. Samarbeid med Luftfartstilsynet: Samarbeidet er godt. Den nye BSL B 3-1 ble implementert og har så langt virket etter sin hensikt. Det er antydet at forskriften kanskje må revideres på grunn av nye EASA regler. EAA 573 s vedlikeholdskurs ble godkjent av Luftfartstilsynet den 12. februar Det er avholdt 4 kurs på Kjeller hvorav 2 for Rotax eiere. De to andre var vårt standardkurs for eiere av luftfartøy med konvensjonell motor. Et kurs ble avviklet på Sola september. I alt har 35 medlemmer deltatt på kursene. Noen medlemmer som tidligere har hatt dispensasjon for eget vedlikehold har fått ny tillatelse iht. BSL B 3-1. Den endelige prosedyre for oppnåelse av rettighet for eget vedlikehold er enda ikke helt klar, men vil bli gjenstand for nærmere diskusjon med LT. Vi er oppmerksom på stort arbeidspress ved kontoret i Bodø. Det ser likevel ut som om administrasjonen kom noe sent i gang med kunngjøring av prosedyrer ved fornyelse av LDB da det i prinsippet var satt en og samme utløpsdato for samtlige luftfartøyer ( ). I ettertid har det kommet mange forespørsler om dette. Leder og nestleder forfattet sammen et brev til LT om bl.a. tolkningsspørsmål ved utstedelse av luftdyktighetsbevis. Brevets innhold med svar fra LT vil bli gjennomgått umiddelbart etter Styrets Årsberetning Støymåling, verktøy: Det er ikke utført støymålinger i løpet av sesongen. Knut Brødreskift, Arne Kvaale, Fredrik Lebesby og Bjørnar Vollstad er de eneste som er utsjekket på støymålinger. Kalibrering av utstyr ble gjort i 2007 og anbefalt fornyet i juni Knut Brødreskift står for utlån av utstyr. Byggehåndboken: Ny utgivelse av Byggehåndboken, (BHB utgave 5 utgitt i 2004), er blitt forsinket, men nødvendig info og skjemaer for søknader er gitt nye medlemmer ved behov. Svein K. Johnsen koordinerer revisjonen, men det er Styreleders ansvar å få gjort ferdig grunnlagsmateriale for revisjonen og dette vil måtte bli gjort i løpet av For innsendelse av nye punkter til BHB brukes Skjema Styret 3

4 Teknisk Utvalg: Leder: Johan Mürer Tekniske granskere: Arnold K. Hansen Jan Erich Linderud Harald Pettersen Teknisk Utvalgs årsberetning for 2008: TU har behandlet 8 søknader om nybygg og restaurering, hvorav 6 er godkjent av LT. - En søknad om restaurering av helikopter så vi oss dessverre nødt til å avslå pga grensetilfelle og LTs varslede policy og regelendring i fm restaurering og harmonisering med EASAs regelverk. Behandlingen i TU skapte en bred diskusjon med støtte av bl annet Øyvind Øglænd. - En søknad er fortsatt under behandling (kompleks konstruksjon med manglende dokumentasjon og utprøvning og vekt over 2000 kg). - 4 fixed-wing fly er inspisert (Bjørnebekk har tiltrådt som assistent på en inspeksjon), hvorav 1 stk helikopter og 2 stk fixed-wing har fløyet vellykkede jomfruturer så langt i år (en til står for tur før året er omme). - TU har deltatt på flere styremøter og holder regelmessig og god dialog med formann Bjørnar Vollstad. - TU anser at det oppfyller sine oppgaver, men har behov for assistanse av en kompetent person i fm sluttinspeksjoner. Vi registrer at LT foretrekker at EAA foretar en inspeksjon og sender en status før de kommer på besøk fra Bodø. Godkjente nybygg- og restaureringsprosjekter 2008 Dato Type LT # /Ny / Rest Navn Adresse Kontrollør Adresse Søknad dato Sonex Xenos 290 Ny Svein A. Jørgensen 7434 Storås Lasse Andersen Skatval P. Bowers FlyBaby 291 Ny Tommy H. Jahr 2033 Åsgreina Tor Wattum Heggedal Piper Cub PA Rest Iver Berg 2636 Øyer Mathias Baardseth Lillehammer Fiesler Storch 293 Rest Tor Nørstegård 1900 Fetsund Johan A. Mürer Oslo RV-7 QB 294 Ny Ola Mikalsen 9700 Lakselv Odd Steffen Knutsen Lakselv Cozy MK IV 295 Ny Erlend Moen 5463 Uskedalen Knut Brødreskift Tranby

5 Sluttbesiktning utført av EAA 2008 Håkon Haugens RV-6, LN-ABL. Mürer/Vollstad, mai Alf Olav Frogs RV-7, LN-BAW. Mürer/Vollstad, juli Roger Engerbretsens VP-II, LN-RME. Mürer, okt Håvard Lundstrøms AcroSport, LN-GBK, Bjørnebekk, november First Flights LT # Type Byggeleder Pr. fly dato Perm. PTF LN- Første flyging N/R Merknad 248 Safari helikopter Harald Olsen, 1 Høylandet RV-7 Alf Olav Frog, ("WILCO") Manstad RV-6A Håkon Haugen, Bagn OHO 1. flight BAW 1. flight ABL 1. flight Ny Ny Importert halvferdig fra USA Ny Noter: Håvard Lundstrøms AcroSport, LN-BGK er booket for inspeksjon av B. E. Hansen fra LT neste uke og vi håper Håvard flyr Acro en før året er omme. Noen flotte fly 2008 o Rogers VP-II Alf-Olavs RV-7 Wilco Håkons RV-6A 5

6 Årsrapport fra OU 2008 Operativ Utvalg har bestått av: Operativ Leder Mike Boxill, Operativ kontrollør (fly) Gøsta Johansen og Operativ kontrollør (heli.) Håvard Lundstrøm. 1. Styremøter. Opertiv Leder var på styremøte 21/ Håvard Lundstrøm er stedfortreder for Operativ Leder og OU s faste styremedlem. 2. Prøveflygingsprogram (helikopter). Prøveflygingsprogram for Prosjekt 248, LN-OHO v/roar Olsen ble anbefalt Provisorisk flygehåndbok til Safari helikopteret, som beskrevet på Internet, ble også anbefalt. 3. Fornyelse av Prøveflygingstillatelse. Fornyelse av prøveflygingstillatelse for Prosjektnr. 223, LN-ABM v/ Arnold Kr. Hansen ble anbefalt Prøveflygeleder (fly) a) Alf Olav Frog ble anbefalt godkjent som Prøveflygeleder på Prosjektnr. 286, LN-BAW, b) Håvard Lundstrøm ble anbefalt godkjent som Prøveflygeleder på Prosjektnr. 227, LN-BGK, Prøveflygingsrapport. Ingen rapporter mottatt. 6. Provisorisk Flygehåndbok. Ingen mottatt for vurdering. 7. Misforhold innen OU-Leders ansvarsområde/ sikkerhet. Intet å bemerke. Mike Boxill OU-Leder I tillegg til dette fra Mike har Leder sendt anbefalinger for prøveflyging for prøveflyging for Alf Olav Frog og Håkon Haugen. Info om dette er i ettertid (forglemmelse) sendt OU. BjV. Økonomisk rapport, EAA Chapter 573 Regnskap 2008 Regnskapet er avsluttet ved utgangen av oktober og går fra til Regnskapet er avsluttet med driftsresultat på kr Vår største inntektskilde er medlemskontingenten, men vi har også i år hatt problemer med å få inn kontingenten fra medlemmene. Pr har vi 250 betalende medlemmer mot 262 i 2007 Medlemskontingenten for 2008 utgjør kr ,-. Største utgiftposten vår er EAA Bulletin med tre utgaver i Dette ga oss en utgift på kr ,-. Distribusjon av samme kostet oss kr ,-. Nest største kostnadspost er kontorleie på Kjeller som utgjør kr ,-. Vi har også hatt et overskudd på Teknisk Vedlikeholdskurs på Tranby, Tore Bjølgerud (sign) 6

7 EAA Chapter 573 Norway Protokoll fra årsmøtet 22/ Antall fremmøtte: 13 Formannen ønsket velkommen Ordstyrer ble valgt: Nils Magne Kjus Valg av referent: Håkon Haugen Ingen kommentar til innkallingen. Formannen gikk igjennom årsberetningen, ingen kommentar. Teknisk Utvalg ble gjennomgått av Johan Mürer, godkjent. Årsrapport Operativt Utvalg gått igjennom av Bjørnar Vollstad. Godkjent uten kommentar Rapport fra kvalitetsleder ikke meldt inn. Regnskap og regnskapsrapport gått gjennom av kasserer. Regnskapet ble anbefalt godkjent. Revisjonsberetningen opplest av revisor, og regnskapet anbefalt godkjent av revisor. Brev sendt LT vedr. Permit to Fly, Særskilt flygetillatelse og Særskilt luftdyktighetsbevis Formann gikk gjennom dette brevet. Vi har i øyeblikket ikke fått noen svar fra LT. Medlemskontingenten er i dag kr. 300,- og årsmøtet hadde ingen ønsker om å endre denne. Innkomne forslag vedr. hjemmesiden og EAA Bulletin: En mer proff hjemmeside samt at vi ikke trykker opp bladet, men legge det ut på vår hjemmeside som en nedlastbar pdf. Signaler fra årsmøtet var at de gjerne ville beholde bladet og forslaget ble sendt tilbake til styret for videre behandling. Valg: Styrets sammensetning som var i 2008 fortsetter i Nils Kjus gjenvalgt som revisor. Ole Erik Strande og Johan Mürer gjenvalgt i valgkomiteen. Diplom fra EAA for First Flight utdelt av formann til Harald Olsen (ikke tilstede), Alf Olav Frog (ikke tilstede) og Håkon Haugen. Håkon Haugen (sign) Sekretær Hans Chr. Erstad (sign) HJELP! Nå bygger jeg TO fly! Del 12: Lakkering, sammensetting, mere halehjuls flyging og første oppstart! Forrige artikkel sluttet med at skroget ble levert til lakkereren vår; Reidar Jensen som driver Råde Lakkering. Vi hadde byggefri mens Reidar & co holdt på, men jeg var titt og ofte innom og sjekket progresjonen. Bla a så Wilco slik ut da han var blitt helt hvit: Det så strøkent ut! Jeg fikk også være med og hjelpe til flere ganger i prosessen og bla a var jeg med da buene skulle settes ut og maskeres. Dette var moro! (og så hjalp det jo litt på prisen også, og det gjorde jo ikke noe.) Igjen brukte Reidar og Trond kun de berømte øyemålene sine og satte ut buene så pene og symmetriske at det var en fryd å se på! 7

8 Vingene var i mellomtiden blitt helt ferdig og det var en stor dag da jeg kunne begynne å ta av maskeringen: Det var en enda større dag da skroget endelig var ferdig til henting! Det så aldeles strøkent ut! Til selve sammensettingen hadde jeg vært så heldig at jeg hadde fått låne en hangar av en av de andre gutta som har eget fly på Rygge. Dette flyet var på hovedettersyn så vi kunne få låne hangaren hans i en hel måned. Ikke dårlig! Flott å ha skikkelig gulv når vi både skulle drive med fin-mekanikk og krabbe rundt på gulvet. (hangaren min har foreløpig bare singel gulv) Det første vi gjorde var å sette på haleflata. Selve monteringen var ganske enkel: alt hadde jo vært på før, så alle huller var boret og tilpasset. Vi la derfor haleflata på plass, satte i cleco er, puttet i bolter, skiver og muttre, torque t dem og dermed hadde Wilco plutselig vokst betraktelig! og se åssen dette EGENTLIG hadde blitt! Nyyyyyydelig!! Kjell har et aldri så lite RV-grin der han drar Wilco ut av hallen: Så fulgte høyderorene, halefinna og tilslutt sideroret. Så ble de noen flere warstories med Reidar før vi dro avgårde: Reidar og jeg satte så på walkway s i vingerøttene og så kunne jeg kjøre vingene av gårde til Rygge. Alt gikk rett på og uten særlige vanskeligheter. Dermed var haleseksjonen på flyet komplett! Utrolig gøy å se at flyet tok form rett foran øynene våre! Og så FORT som det gikk framover nå! Deretter bar det opp på innleid bilhenger og av gårde til Rygge dro vi med skroget også. 8 Hittil i byggeprosessen hadde vi jo for det meste drevet med små deler av ymse slag som ikke gjorde så mye av seg, men nå kunne vi se at Wilco vokste fra dag til dag!

9 Mens vi drev på med dette kom jeg til å tenke på det Jan Berge, RV-6 bygger og eier hadde sagt da vi satte i gang med flybyggingen høsten 2005: - Fokuser på de små detaljene og gjør dem ferdig. - Alle detaljene settes så sammen til et stort stykke. - Til slutt settes stykkene sammen til et fly. Vel; nå var vi faktisk akkurat på siste setningen: å sette alle delene sammen til et fly! Og de neste delene som stod for tur lagde jammen vei i vellinga: vingene skulle nemlig på! Her står de klare og venter i vingekrybba: Litt olje ble smurt på vingebjelkene og så ble den høyre vingen ble forsiktig ledet inn i senterseksjonen og etter litt vennlig overtalelse smatt den inn på plass gitt! Vi hadde noen monteringsbolter (dvs vanlige bolter med gjengene slipt av) som vi satte inn og dermed var Wilco med ett blitt mye større! Venstre ving kom like enkelt på plass og jammen ble det stas å se Wilco nå! Du verden! EAA Chapter 573 Norway De egentlige vingeboltene; Close Tolerance (CT) boltene, hadde ligget i fryser n over natta for å være litt lettere å få på plass, og monteringsboltene ble nå en for en erstattet med CT-bolter. Og det VAR jammen CT-bolter ja! Er definitivt de trangeste boltene jeg noen gang har vært borti! Og etter at de satt på plass og fikk romtemperatur, satt de DØNN! Men det var jo jammen godt også da! Vi snakker jo her tross alt om hovedboltene til vingene da! Kjell måtte rugge litt på vingene mens jeg hjalp CT-boltene på plass med en soft-hammer: Før vi satte dem inn i vingebjelkene, trakk vi fram ledningene til pos, nav-, strobe- og landingslys og la dem klare til sammenkobling. Vi monterte også sokker i balanserors-gjennomføringene til cockpit for å tette igjen hullene som kaldlufta ellers kunne komme pøsende inn gjennom. Ifølge det jeg hadde sett på nettet, var det å få tettet igjen disse store åpningene det viktigste man kunne gjøre for å unngå en kald cockpit vinterstid. (og en kald cockpit hadde nok ikke fristet Cecilia til å være med på vinterflyging vil jeg tro ) Sokkene hadde jeg kjøpt fra USA av et firma som lager dem og monteringen var enkel. Det var åtte bolter på hver side, fire store og fire litt mindre og alle kom på plass etter hvert. Skiver og muttere ble montert, torque t og dermed var vingene på! Balanseror og flaps ble satt på, og dette var fort gjort. Alt passet helt fint. Så sjekket vi utslagene på alle rorene og flaps en, og alt var innenfor Van s min- og max verdier såklart. J Så var det tid for å koble sammen ledningene i vingetippene og sette tippene på vingene. Med elektrikere på teamet og et rullebrett fra Biltema gikk den jobben som en lek. Så ble vingene lagt på bukker og det store (bokstavelig talt) øyeblikk var kommet! 9

10 Vi måtte improvisere litt med planker og diverse da han skulle trilles inn, men snart var Wilco endelig hjemme! Jeg hadde parallelt med sluttmonteringen også begynt på papirarbeidet. Blant annet hadde jeg fått tilsendt de forskjellige journalene som trengtes. Det var gøy å se min EGNE journaler! Hittil i livet hadde jeg jo bare sett journalene til klubbfly og X antall 737 ere, men nå stod det altså LN-BAW der! Deretter ble ledningene i vingerøttene koblet sammen og så kunne vi slå på både nav-, strobe- og landingslysene! Dette begynte virkelig å likne et fly! Vi måtte dra det ut av hangaren og ta et par bilder av noen fornøyde flybyggere: Kermit (min andre RV-7) hadde vært lagret i hangaren min til nå, men pga plassen måtte han ut nå, så jeg kjørte han hjem til garasjen for der var det jo nå ledig plass. Der står han nå og venter på høstens og vinterens byggeinnsats. Det er rart å se på Kermit og sammenlikne med Wilco nå: det er nesten helt utrolig at dette er identiske skrog! Kermit ser veldig puslete ut i forhold... men bare vent! Skal nok bli et fly av han en gang også! I neste artikkel skal jeg lage en oversikt over papirmølla man må igjennom, (det er faktisk ikke så gærnt ) så jeg skriver ikke mere om det i denne omgang. Innimellom sluttmonteringen måtte jeg jo få meg mer halehjulstrening. Jeg leide enda en gang NRFK s trofaste Cub, LN-ACL en dag igjen og fikk masse praksis. Jeg landet både på asfalt og gress, med og uten sidevind, med og uten motor, gjorde trepunkt og hjullandinger og synes jeg etter hvert fikk LITT tak på det i alle fall! Vi rakk akkurat å bli ferdige med vingemonteringen før vi måtte flytte over i hangaren min med alt vårt pikk og pakk. (verktøy, deler etc etc). Vi konstruerte vår egen tauetraktor og dro hele stasen av gårde. Odd satt som Taue-superwisor med radiokontakt inn i bilen til meg og overvåket det hele. Paal Mortensen kom på besøk en dag og da bygget vi rampe foran hangaren og landganger inni den, så da kunne i alle fall Wilco enkelt trilles inn og ut. Takk for hjelpen nok en gang Paal! Cecilia ville til og med være å fly tøyflyet som hun kaller det, tilbake til Kjeller på kvelden. Modig gjort, for du er jo ganske nyutdannet i dette her som hun sa. Og det hadde hun jo helt rett i! 10

11 Vel, tilbake til Wilco: Vel etablert i hangaren min begynte vi med å montere propellen. Den hadde jo vært satt på året før da vi tilpasset motordekslene, så det var en enkel jobb å montere den nå. Nok en gang brukte vi krana jeg hadde kjøpt på Biltema, og den gjorde at jobben gikk som en lek. Deretter begynte vi på de tingene som skal gjøres før første start. Først måtte motoren få den første (og forhåpentligvis ikke den SISTE.!) olje: Så var det var å preoil e motoren; dvs å ta ut pluggene og kjøre den på starteren mens vi luftet oljetrykkssensoren inntil vi hadde indikert oljetrykk. Jeg fikk det ærefulle verv å sette fart i prop en for aller første gang mens Kjell stod klar med fastnøkkel ved sensoren, så jeg satte meg på plassen min og ropte Kontakt! Fra Kjells plass ved oljetrykks sensoren kom det tilbake: Kontakt og dermed vred jeg om på nøkkelen og jammen fikk prop en fart på seg! Jeg storkoste meg der jeg satt og så ut på den spinnende disken rett foran nesa! Ojoj! EAA Chapter 573 Norway Deretter var det tid for FUEL! Men før det valgte jeg å forsikre flyet. Til nå hadde nemlig begge flyene vært forsikret på innboforsikringen min, så der hadde Gjensidige vært veldig greie! Koster jo nesten ittno! Men nå skulle vi altså snart fylle fuel på flyet for aller første gang. Vi skulle bla flushe tankene, finne unusable fuel, kalibrere FF-måleren, sjekke max FF og tilslutt kalibrere tankmålerne. Jeg tenkte som så at det var greit å la forsikringen gjelde fra nå av. Jeg hadde nok ikke møtt den helt store forståelsen hos Gjensidige hvis hele stasen hadde tatt fyr, og så ringt for å få oppgjør fordi innboet mitt hadde begynt å brenne etter at jeg fylte på høyoktan flybensin...! Dessuten skulle jeg jo snart begynne taxeprøvene, og innbo kan man jo som kjent ikke taxe rundt med... :-) Jeg sendte forespørsler til fire selskaper og fikk svar fra to av dem. Jeg endte opp med Nova Consult i Tønsberg. Espen Thuve gav meg et meget bra tilbud som rundt (!) under konkurrenten, samtidig som de lovte 15 % reduksjon ved neste fornyelse. Dette var jo meget bra og 10 lapper var jo en masse flybensin! Så da var alt klappet og klart for aller første fuel fylling: Vi skulle også drille hull i hjulakslene til låsepinnene for hjulmuttrene, men akslene var laget av så hardt stål (heldigvis!) at her måtte det en proff med ditto utstyr til: Sogn fra maskinverkstedet på flystasjonen kom opp en dag (ETTER arbeidstid såklart ) og fiksa biffen for oss. Flotte saker! Etter 3 omganger med starteren kom det fra Kjell: Nå kommer olja! Og rett etterpå begynte oljetrykket å stige! Det fortsatte pent oppover og stoppet på ca 16 PSI, og det var vi fornøyd med. Nå visste vi at olja hadde kommet fram til de forskjellige delene inni motoren. Det første vi gjorde var å skylle fuel tankene: vi fylte rundt 10 liter i hver tank og dro så flyet rundt på asfalten mens vi rugget og tippet på det. Deretter ble all fuel en drenert ut via dren-punktene i vingene og opp i et filter. Så ble filteret sjekket: nesten ikke no spon i det hele tatt! Kun noen få knappenåls hoder, og det var til å leve med. Deretter fylte vi 20 liter til i hver tank, koblet fuel slangen fra innsprøytningspumpa og førte den ned i ei Jerrykanne. 11

12 12 Så opp i cockpit en med meg igjen og jeg startet den elektriske boosterpumpa. Den måtte også luftes litt viste det seg, men etterhvert pøste den fuel ned i kanna som en foss! Vi målte kapasiteten både i level flight og ved max climb attitude, og den gav ca 3,3 liter/min, dvs rundt 200 liter i timen! Den måtte minimum kunne levere rundt 80 liter, så det var overkapasitet i massevis! Så ble FF-visningen på EFIS en sjekket ved at vi fylte opp ei Jerrykanne med booster pumpa mens vi tok tida. Så justerte vi FF-visningen deretter. Dette var jo bare en foreløpig kalibrering. Finkalibreringen skulle vi ta i prøveflyperioden med ordentlige data som vi samlet mens vi fløy turene i testprogrammet. Den 26. juli skulle vi kalibrere fueltank-målerne men akkurat den dagen var tankanlegget til Shell ute av drift... utgjort! Vel, da måtte vi jo til med noe annet, og Kjell og jeg tok for oss neste punkt på lista: første oppstart! Dette hadde vi jo sett fram til, snakket om og planlagt for i månedsvis, så det var to ivrige guttunger som begynte å gjøre det klart! Vi sjekket, dobbeltsjekket og trippelsjekket alt som var mulig å sjekke, og så var det ingen grunn til å vente lenger: Wilco ble tjoret fast til den ene hangarpillaren, så ble halen tjoret ned slik at den ikke kunne løfte seg, og så ble både tårnet og brannstasjonen varslet om at det var en oppstart med et småfly på gang. Er det så spesielt da? spurte tårnassistenten. Vel, denne motoren har aldri vært startet før og flyet har jeg bygget sjøl i garasjen, sa jeg, så det hadde vært fint om du kunne gi brannstasjonen en heads up også? Da ble det helt stille en liten stund i telefonen, så ble det svart: Greit! 5 minutter seinere kom en svær brannbil kjørende inn på området hvor vi stod. Flott service! Kjell stod klar med brannapparat han også, og med en god del høyere puls enn vanlig gikk jeg gjennom sjekklista og vred om på nøkkelen! Motoren tente på andre omdreiningen og gikk plutselig som den aldri hadde gjort noe annet! Oljetrykket kom opp med en gang og dermed var det bare å nyte stunden! Det var veldig spesielt å sitte i cockpit en og både høre og se motoren! Den brummet i vei så det var en fryd! Kjell var et eneste stort RV-glis og holdt begge tomlene i været da jeg kikket bort på ham. Odd var utnevnt til utøvende journalist for anledningen og løp rundt med fotoapparatet mens brannfolka passet på det hele. Ja, dette var MORO med store bokstaver! ENDELIG var vi ved denne milepælen! Kjell tok seg en runde rundt motoren for å se etter lekkasjer og andre ulumskheter, fant ingen og satte tomlene i været på nytt! Han hadde det like moro som meg tror jeg! Altfor fort var de 3 minuttene omme (fabrikanten sa max 4 min for første oppstart) så det var tid for å dra ut mixture n igjen, og dermed senket freden seg over området og vi tre gratulerte hverandre med resultatet. Gjett om vi var stolte! Dette var virkelig en skikkelig milepæl! Og fra nå av trengte jeg ikke lenger å lage flylyder når jeg satt i cockpit en, for nå laget jo motoren flylydene sjøl! Du verden.! Pga en teknisk svikt ble det ikke noen bilder utenfra av seansen, men her er i alle fall et bilde av motorinstrumentene: Som du ser er det ikke indikert noe turtall, men feilen fant vi dagen etter: en pinne i en koblingsplugg satt i feil hull. Og når pinner kommer i feil hull, blir saker og ting som oftest heeeelt feil. Dagen etter stilte Cecilia opp som slangemenneske og rengjøringssjef. Flyet måtte nemlig både støvsuges og vaskes overalt innvendig og det inkluderte også helt bakerst i haleseksjonen, og da er det kjekt at man ikke er 1,90 høy! Hun ser ikke så HELT happy ut her, for på dette bildet kommer hun krabbene ut etter en drøy halvtime langt inni der og baki der er det ikkeno sted for folk med klaustrofobi

13 Her svinger hun i alle fall støvkluten fra en mer behagelig posisjon: Neste trinn i prosessen var å begynne med resten av motorprøvene, taxeprøvene og veiing, men i skrivende stund (29. juni 2008) er det tid for å sende inn artikkelen så fortsettelse følger i neste nummer folkens! Da kan du også lese om Byggelederens (dvs meg) sluttkontroll, Kontrollørens (dvs Kjell) sluttkontroll, EAA s tekniske kontroll og Luftfartstilsynets sluttkontroll. Tilsynet kommer 10/ og har altså vært her da du leser dette. Håper vi ikke får for mange anmerkninger slik at vi kan fly rett etterpå! Og i så fall får du jo lese om første flyturen også! Det er virkelig spennende tider framover for oss på Manstad Flyfabrikk! Som vanlig avslutter jeg med timeregnskapet vårt: Canopy: 165 Fuselage: 368 Cowling, prop, spinner: 149 Engine/FF 520 Instruments/wiring 446 Left wing 50 Right wing 46 Tailsection 65 Antall arbeidsdager: 188 Som vanlig er dette det TOTALE antall timer vi har brukt, og ikke bare de som er nevnt i denne artikkelen. I og med at haleseksjon, vinger og skrog var nesten ferdig da jeg kjøpte EAA Chapter 573 Norway Wilco, vil jo timeantallet for disse delene være vill-ledende. Dog er timene for resten av jobbene realistiske, for disse gjør vi jo fra scratch. Helt til slutt: Her er en link til en flott RV-film! Den viser bedre enn ord hvorfor noen av oss er så gale at vi bygger et fly... Det er faktisk en av de aller beste RV-filmene jeg har sett! Spesielt pga kommentarene han leser. Filmen (ca 6 minutter) anbefales på det varmeste! h t t p : / / w w w. y o u t u b e. c o m / watch?v=o7zsayy6ube PS: Han er 58 år og både han og vingmannen hans er pensjonerte jagerflygere fra USAF... Hilsen Alf Olav Frog RV-bygger og forhåpentligvis snart også RV-FLYGER! For etterlatte etter Eigil Hovind selges følgende: Auster restaureringsprosjekt. Flyet ble demontert for ca 30 år siden da det var utgått på tid. De fleste delene finnes intakt, men noe av plexiglasset gikk tapt i en brann. 1 sett Understell komplet m/hjul, hjulleggene er nye. Auster er i deler og må bygges opp og trekkes, alle deler til flyet er tilstede, vinger, ror, cowling, instrumenter, stag etc. Trespiler og noe plexiglass for windshield og dører mangler. 2 stk. Fuselage, 1stk. restaurert og ferdig primet og ett stk for eventuelle deler. 1 stk. Ny Sensenic propell modell 74DM stk. Lycoming O-320 B2B, Overhalt, konservert og lagret ca 25 år. 1 par + 1 ski L2500 Landes Airglas ski, Fab. 1968, meget god stand. 1 sett EDO flottører m rigg Alt selges fortrinnsvis under ett til høystbydende. Påbegynt Steen Skybot prosjekt: Byggetegninger, diverse trematerialer for vingeribber, aluminiumsprofiler samt samtlige 4130 rør for å kunne sveise sammen skroget. Safety wires og sveiseelektroder. En del av trematerialet som skal benyttes i vingeribbene er laget ferdig. Innkjøpspris på alle delene for Skybolt er mellom ,- Flyblader Mange årganger med flyblader som Flynytt, AOPA samt mange andre. Verktøy Mye forskjellig spesialverktøy for flybygging selges også. Ta kontakt for eventuelt å avtale tid for besiktning med Håkon Haugen, tlf

14 14

15 15

16 B Returadresse: EAA Chapter 573 Norway, Småflyhavna, N-2007 KJELLER, Norway EAA BULLETIN Medlemsorgan for EAA Chapter 573, NORWAY Småflyhavna, 2007 Kjeller Redaktør: Håkon Haugen, 2930 Bagn Tlf , Mob Styreleder: Bjørnar Vollstad Styrets sammensetning 2008: Bjørnar Vollstad Tlf: Tor Wattum Tlf: Knut Brødreskift Tlf: Håkon Haugen Tlf: Tore Bjølgerud Tlf: Mike Boxill Tlf: Teknisk Utvalg: Johan A. Mürer Tlf: Jan Erich Linderud Tlf: Arnold K. Hansen Tlf: Harald B. Pettersen Tlf: Operativt Utvalg: Mike Boxill Tlf: Gøsta Johansen (Fly) Tlf: Håvard Lundstrøm Tlf: Sekretær: Håkon Haugen Tlf: Kvalitetsleder: Fredrik Lebesby Tlf: Arkivar: Ole Erik Strande Tlf: Til salgs! Federal 2100 hydraulski komplett med pumpe, vaiere/strikker,slanger og koblinger, samt forsterkningstag og sikkerhetsvaiere til understell. Passer til Super Cub. Selges kr ,- el. høystb. EDO 2000 komplett med rigg til PA Super Cub/Cessna 172. Flotørene er i bra stand, men de må lakkeres. Selges kr ,- el høystb. Henvendelse Bjørn Roven tlf Mail. Andel i Hanne Jeg er for tiden uten flylisens - noe jeg fortsatt jobber med for å få tilbake. Dette har medført at min Europa XS LN-HJD - døpt Hanne - står uvirksom. For å få flyet i drift igjen vurderes salg av en andel til en kompetent halehjulspilot. Flyet er en Monowheel og er i prøveflygingsfasen. Følgelig må en deleier også påta seg prøveflyging etter egen autorisasjon fra LT. Undertegnede står som prøveflygeleder. Høy utnyttelse kan påregnes til svært konkurransedyktige kostnader! Flyet har base Kjeller. Interesserte bes ta kontakt på eller mobil for alle data. Hans Jørgen Danielsen Glastar vurderes solgt. Fløyet ca 270 timer siden bygget ferdig i Motor: Subaru 2,5 liter med dobbelt overliggende kammer. Utstyr: GPS, moving map, antikollisjonsutstyr. Cruise: 110 knop. Stigeevne. 900 fot/min. Bensinforbruk: 23 liter/time på cruise.(veiavgifter kan tilbakebetales) Varmeapparat: I særklasse. GlaStar er et kortbanefly med spesillt snille flyegenskaper, lavt støynivå, lite vibrasjoner. Pris: N.kr Henvendelse: Owe Sand, eller 16 Betalinger til EAA 573 gjøres til: Postbanken, konto: Kontingent 2007 Kr 300,- Støytest for miljøbevis Kr 1200,- Leie av vekter Kr 200,- Leie av avball.utstyr Kr 500,- Byggehåndboken (CD) Kr 175,- Vekter, avball.utstyr og BHB bestilles av Knut Brødreskift: Gebyrer til LT gjøres til: Bank konto (merk hva det gjelder) Se gebyrregulativet for priser. ANNONSEPRISER Bulletin tilbyr gratis annonseplass for medlemmene for små "hylleannonser". For større og kommersielle annonser er det følgende priser: 1/1- side Kr 600,- 1/2-side " 350,- 1/4-side " 200,- 1/8- side " 150,- Mindre enn 1/8-dels side " 100,- Har dere glemt noe? EAA Chapter 573 har enda utestående kontingent fra mange medlemmer. Vær snill å betale skyldig kontingent så sparer vi penger for purring. Hilsen kassereren For siste info besøk vår hjemmeside: Seilfly type Schleicher K 8B selges m/henger Flyet trenger en kontroll av duk og liming før Luftdyktighetsbevis kan utstedes. Flyet er i meget god stand og duken er helt fin. Ta kontakt med redaktøren Håkon Haugen Redaksjonen avsluttet; 11/

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN Nå er det tid for halehjul. Klubben har inngått leieavtale med Ola Nordgaard om leie av cuben hans (den gule som står i midtgangen i hangaren). Klubben har pr i dag en halehjuls

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Klubbutsjekk Røros Flyklubb

Klubbutsjekk Røros Flyklubb Klubbutsjekk Røros Flyklubb 2010 Gjennomført klubbutsjekk i Røros Flyklubb er gyldig så lenge medlemmet er aktiv flyger i Røros Flyklubb. Går det mer enn 12 mnd siden siste flyging med klubbflyet, må det

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21

VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 18/6-2010 kl.19-21 Årsmøte, 18/6-2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

EFK/M ÅRSMELDING 2015

EFK/M ÅRSMELDING 2015 EFK/M ÅRSMELDING 2015 1. STYRET Fram til årsmøtet, 28. feb. 2015: Leder: Nestleder: Styremedlem/kasserer: Thomas Midtsund Jan Ove Toverud Ola Langholen Harry Sjøbrend Steinar Storm Kristiansen Svein Svingen

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2012 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Innhold i dette nummeret:

Innhold i dette nummeret: Nr. 3/2009 EAA Bulletin Innhold i dette nummeret: Side 2: Side 3: Side 4: Side 7: h Lederen Innkalling til årsmøte Vedlikeholdskurs Glasair II TD Bygginge av luftens Ferrari t t p : / / w w w. Side 10:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

4. Monter cowlingen (snuten) og fest den med skruene som ligger i samme posen som skruene til å feste motoren.

4. Monter cowlingen (snuten) og fest den med skruene som ligger i samme posen som skruene til å feste motoren. 1 og 2. Bruk kun en 3 x45 mm skrue på hver side til å feste understell til hjulkåper med hjul. Vent med å skru inn de to små skruene til modellen er helt ferdig. 3. Fest motoren med feste til kroppen med

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Vectra 2000 16v Turbo mandag 16. april 2007 Sist oppdatert onsdag 29. oktober 2008

Vectra 2000 16v Turbo mandag 16. april 2007 Sist oppdatert onsdag 29. oktober 2008 Vectra 2000 16v Turbo mandag 16. april 2007 Sist oppdatert onsdag 29. oktober 2008 Opprinnelig en original 2000 16v fwd, som etterhvert har gått igjennom drastiske modifikasjoner. {mospagebreak title=utgangspunkt}

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

BSL B. Flytekniske bestemmelser

BSL B. Flytekniske bestemmelser BSL B Flytekniske bestemmelser FARTØYDOKUMENTER Luftdyktighetsbevis Vedlikeholdsrapport Flygehåndbok Masse- og balanseunderlag Radiosertifikat fra Post- og teletilsynet Miljødyktighetsbevis Reisejournal

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Innkallelse til årsmøtet 2015 Mandag 9. November 2015. Klokken 19:30 Sted: Lierskogen Samfunnshus

Innkallelse til årsmøtet 2015 Mandag 9. November 2015. Klokken 19:30 Sted: Lierskogen Samfunnshus Innkallelse til årsmøtet 2015 Mandag 9. November 2015. Klokken 19:30 Sted: Lierskogen Samfunnshus Dagsorden 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 3. Årsberetning

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til:, Susanne, Øyvind, Sigrid,, Anne, Gro-Elin, Maren Dato: 26. November 2013 Kl.: 19:00-23:00 Sted: Sandslimarka, hos Sigrid Fremmøtte:, Susanne, Øyvind, Sigrid,, Anne, Gro-Elin,

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Protokoll til Årsmøte

Protokoll til Årsmøte Protokoll til Årsmøte Phoenix RC-Club 2/11/2015 R.Sannes 1of 7 Saksliste Årsmøte i Phoenix Rc-Club, onsdag 11 februar, klokken 19, Meierigaarden Kro, Lørenfallet. Årsberetning Regnskap Eventuelt Valg Notater:

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Velkommen til del 2 av Miljøtoget!

Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Velkommen til del 2 av Miljøtoget! Her på Norsk Luftfartsmuseum kan større eller mindre grupper gå sammen med en voksen og jobbe med disse oppgavene. Her vil vi fokusere på luftfartshistorie og miljø.

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer