PAGINERING ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1"

Transkript

1 PAGINERING ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Ernst Furuhatt / VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte programmer i hele verden. Totalt beregnes verdien av presse- og mediadekningen til ca. 250 millioner kroner.

3 Fakta Formål 5 Driftstilskudd for Omsetning NNR 5 Bransjens økonomiske bidrag 5 Statistikk og Resultat Om statistikken 7 Overnattingsstatistikken 7 Turistkonsum og årsverk 8 Deltakelse i råd og utvalg Oversikt deltakelse 11 Markedsføring Trykte medier Markedsrådet 13 Markedsstrategi Markedskampanjer Distribusjon av brosjyrer 14 Reiseguide Nord-Norge Vinterfoldere Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge 17 Tilrettelegging Messer og workshops 19 Presse og Media på besøk 19 Visningsturer for Turoperatører 19 Digitale medier Prosjekter Hovedweb - nordnorge.com 23 Bransjenett - bransje.nordnorge.com 23 Norgesweb - visitnorway.com 23 Booking - booknorway.com 23 Facebook (sosiale medier) 23 Nyhetsbrev 23 Pressemeldinger 23 Prosjekt Foto 25 Internasjonalt Fiskeprosjekt 25 Internasjonalt Vandreprosjekt 25 Inter-reg prosjektet ARCTICA 25 Prosjekt Asia 25 Vinter Troms 25 Vedlegg presse- og visningsturer 26 INNHOLD 3

4 FAKTA CH / 4 VISSTE DU AT... Julaften 2011 benket «hele» Nederland seg foran tv en for å følge reality-showet «All you need is love», hvor kjærestepar gjenforenes på ulike steder i verden. Tre par møttes igjen i Lofoten, på Hurtigruta og på Nordkapp, og 3 millioner nederlandske TV-seere «snufset» med glede julen inn!

5 Formål NordNorsk Reiseliv as ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events. Driftstilskudd for 2011 Selskapet har et svært godt samarbeid med fylkeskommunene i Nord-Norge. I 2011 har fylkeskommunene bidratt likt med tilskudd til drift og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå i fylkesselskapene. I tillegg har alle fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på NOK 1,3 millioner hver. Nordland fylkeskommune har i tillegg innvilget et tilsagn på NOK 1,8 million til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiseliv i Nordland Gjennom sin engangsbevilgning på NOK 50 millioner bidrar KRD med NOK 10 millioner i Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål. Omsetning NNR NordNorsk Reiseliv as hadde en omsetning på NOK 34,2 millioner i Samlet innsats på markedsføring fra NordNorsk Reiseliv as og øremerkede markedsføringsmidler fra Nærings og Handelsdepartementet var i 2011 i underkant av NOK 30 millioner (15 millioner fra NHD som Innovasjon Norge forvalter, men der aktivitetene planlegges og utføres av NNR og Innovasjon Norge i samarbeid). Bransjens økonomiske bidrag Næringsbidrag fra diverse reiselivsaktører har utgjort totalt NOK 5,9 millioner i 2011, som kom i form av kampanje- og messedeltakelse, egenandeler, salg av annonser i reiseguide og web pakker. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører. FAKTA 5

6 STATISTIKK OG RESULTAT Bjarne Riesto / 6 VISSTE DU AT... Nord-Norge hadde en total økning på over overnattinger, innen ferieog fritidsmarkedet i Nord-Norge tar markedsandeler på ferie og fritidsmarkedet og øker med hele 12%, mens landsgjennomsnittet var 5%.

7 Om statistikken NHO reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/ grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. Enkelte oversikter lages månedsvis, andre kvartalsvis, noen sesongvis og andre på helårsbasis. Oversiktene dekker hele Nord-Norge, de tre fylkene og alle destinasjonene i Nord-Norge med Svalbard. Overnattingsstatistikk for ,049 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2011 er en økning på nesten overnattinger fra 2010 til Dette innebærer en økning på 9%, mens Norge som helhet hadde en økning på 2%. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7% fra 2010 til 2011 og den norske trafikken har hatt en økning på 9% i Tilsvarende tall for Norge som helhet er en nedgang i utenlandstrafikken på 1% og en økning i den norske trafikken på 3%. GJESTEDØGN I PERIODEN 2007 TIL 2011 Ser man på utviklingen i gjestedøgn fra 2007 til 2011 så gjør alle fylkene det bedre over tid og at 2011 var et særdeles godt år for Nord-Norge STATISTIKK OG RESULTAT HOTELL Med kommersielle overnattinger i 2011 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall overnattinger siste året på 8,8%, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1,9%. Av fylkene er det Troms som har den største økningen på 12,7%. Finnmark har hatt en økning på 11,7%, og Nordland har hatt en økning på 5,4%. OVERNATTING ETTER NASJONALITET OG TYPE OVERNATTING Ser man på overnattingsstatistikken etter nasjonalitet er det gledelig å merke seg at Norge, Tyskland, Holland, UK og Sverige prosentvis øker mye siden dette gir utslag i store volumøkninger og dermed gir større økonomiske ringvirkninger enn for land som i utgangspunktet har små volum. En annen viktig informasjon i datagrunnlaget er at Sør Europa synes å ta seg opp igjen og at Russland fortsatt har en stor økning (se tabelloversikt neste side) Nordland Troms Finnmark Sum Nord-Norge OVERNATTINGSTYPER 2011 Hotell sto for 66% av samlet antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge i % av overnattingene skjedde i hytter/ vandrerhjem. Resterende antall overnattinger er jevnt fordelt på telt/vogn og bobiler. I forhold til 2010 har antall hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 10,3%. Fortsetter neste side >> 7

8 Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet og type overnatting Nord- Norge Januar - desember 2011 og 2010 Antall overnattinger Endring fra 2010 til 2011 Markedsandel Prosent Prosent Camping/ Camping/ Camping/ Totalt Hotell hyttegrend/ Totalt Hotell hytte/ Totalt Hotell hytte/ vandrerhjem vandrerhj vandrerhj Totalt ,8 10,3 6,0 10,6 10,6 10,7 Nordmenn ,3 9,4 9,1 10,1 10,8 8,7 Utlendinger ,7 13,5 2,1 12,1 10,0 15,5 Sverige ,1 15,3-3,9 11,6 9,2 16,3 Danmark ,7 2,0 1,4 6,1 5,6 6,7 Finland ,7-4,5 2,6 42,7 21,4 65,5 Island ,3 13,2-44,5 13,6 16,5 7,4 Norden totalt ,9 7,9-0,9 11,6 8,6 16,4 Tyskland ,4 15,7 0,9 17,0 20,9 13,9 Nederland ,8 11,0 9,2 9,4 8,8 9,7 Belgia ,0-14,7 11,3 11,2 9,7 13,0 Sveits ,3 11,7 9,0 23,7 20,3 27,8 Østerrike ,5 42,1-8,8 22,4 21,1 23,6 Sentral-Europa ellers ,1-24,6-40,1 11,1 9,0 16,2 Sentral-Europa totalt ,4 14,6 2,9 15,1 17,4 13,4 Storbritannia ,6 15,2-9,4 8,5 7,2 17,6 Irland ,2 65,2-33,6 6,6 4,9 17,7 UK og Irland totalt ,7 16,4-11,0 8,4 7,1 17,6 Frankrike ,5 0,4 9,1 14,7 10,8 23,1 Spania ,9 9,3 7,8 10,6 9,2 17,0 Italia ,2 14,8 1,1 20,7 16,7 33,6 Sør-Europa ellers ,6-19,5 0,1 5,3 3,4 17,4 Sør-Europa totalt ,7 7,3 5,9 14,3 11,2 24,0 Russland ,4 36,0 5,6 12,3 8,2 26,0 Polen ,3 26,7-1,5 9,9 6,2 14,1 Baltikum ,2 0,8 10,4 18,7 7,8 23,3 Øst-Europa ellers ,4 57,6-1,2 8,5 7,2 11,6 Øst-Europa totalt ,9 39,8 3,8 11,0 7,2 17,1 Europa totalt ,2 15,8 2,9 13,5 12,2 15,2 USA ,8-7,6 34,4 5,5 5,0 13,2 Canada ,5 64,2 17,4 10,3 8,7 19,2 Amerika ellers ,6-7,2 28,4 3,9 3,5 9,1 Amerika totalt ,6-3,3 29,4 5,5 5,0 13,4 Japan ,8-25,1-15,4 7,1 6,3 31,5 Kina ,3 38,0 43,6 2,3 1,4 16,5 Sør-Korea ,1 77,2 12,6 1,0 0,6 5,7 Asia ellers ,7 71,5 5,9 6,6 6,3 10,6 Asia totalt ,5 19,9 5,7 5,2 4,7 14,0 Australia ,1 16,0 45,4 11,0 8,3 26,6 Oseania ellers ,3 38,0-12,1 6,6 5,1 20,9 Oseania totalt ,8 19,1 33,6 10,0 7,5 25,6 Afrika ,5 48,5-49,7 4,9 4,6 7,6 8

9 UTENLANDSKE OVERNATTINGER 2011 Utenlandske overnattinger har i Nord-Norge hatt en økning siste året på 7,7 %, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 0,7 %. Finnmark har hatt størst økning med 14,7 %. Troms har økt med 14,6 % og Nordland med 0,8 %. SVALBARD 2011 Antall overnattinger ved overnattingsstedene i Longyearbyen, inklusiv overnattinger på campingplassen var i 2011 totalt Dette er en økning på 7,2 % i forhold til Den norske trafikken har økt med 15,4 %, mens utenlandstrafikken har gått ned med 14,0 %. CAMPING/HYTTEGRENDER Vel 1 million overnattinger på de nordnorske campingplassene og hyttegrendene i 2011 er en økning på 5 prosent i forhold til 2010, mens Norge som helhet hadde en nedgang på 3 prosent i samme periode. Finnmark har en økning i overnattinger på camping og hyttegrender på 4 prosent, Troms har en økning på 11 prosent og Nordland har en økning på 3 prosent i 2011 sammenlignet Den norske trafikken har økt med 8 prosent og utenlandstrafikken har økt med 1 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i både norsk og utenlandsk trafikk med henholdsvis 2 prosent og 6 prosent. CRUISE Totalt var det 271 anløp av cruisebåter i Nord-Norge i Dette er en nedgang på 10,6 % i forhold til 2010, mens passasjerer til havn representerer en nedgang på 6,3 %. Alle norske cruisehavner hadde samlet en økning på 1,5 % i antall anløp og 11,7 % i antall passasjerer til havn. Antall passasjerer per skip er fortsatt økende. Bookingtallene for 2012 viser en positiv endring hvor en forventer betydelig økning i både antall skip og passasjerer. HURTIGRUTEN Hurtigruten hadde en total økning i antall passasjerer på 0,2% det siste året, med totalt i 2011 mot i Sammenlignet mot passasjerantallet i 2007 har det vært en nedgang i det totale passasjerantallet på 4,1 %. Men totalt antall gjestedøgn om bord på Hurtigruten har hadt en vekst på 2,6 % det siste året og hele 8,9 % i perioden fra 2007 til Noe som viser at det er kun distansetrafikken som har hatt en nedgang (dagsturer, uten lugar). Av Hurtigrutens rundreiseprogram på 11 døgn går 7 døgn i Nord-Norge. (all statistikk er utarbeidet av NHO Reiseliv i samarbeid med LU) Turistkonsum og årsverk Den reiselivsbetingede omsetningen/samlet turistkonsum i Nord- Norge utgjorde 18,6 milliarder kroner i Fordelt på de enkelte fylkene: Finnmark 2.9 milliarder kroner Troms 6,1 milliarder kroner Nordland 9,6 milliarder kroner I 2011 utgjorde sysselsettingen i landsdelen direkte relatert til reiselivet årsverk. Fordelt på de enkelte fylkene: Finnmark årsverk Troms årsverk Nordland årsverk (tall fra NHO Reiseliv og LU Reiselivsstatistikk 2011) STATISTIKK OG RESULTAT 9

10 DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG Ole J Liodden / Naturfokus / Innovation Norway 10 VISSTE DU AT... Northern Lights Airports ble lansert som varemerket for de 9 største lufthavnene nord for Polarsirkelen. Bak initiativet står Avinor og Nordnorsk Reiseliv, og målet er å tiltrekke seg flere turister til Nord-Norge gjennom gode stimuleringstiltak, en tydelig profil og strategisk markedsføring.

11 Oversikt deltakelse NordNorsk Reiseliv har siden oppstart vært med i ulike råd og utvalg, både regionalt og nasjonalt. I 2010 HAR ADM DIR, VÆRT MED I FØLGENDE RÅD OG UTVALG: NHD Strategiske råd for reiseliv Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet Styringskomiteen i Interreg IVA programmet Botnia-Atlantica Styringsgruppe Arena lønnsomme vinteropplevelser Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia Styringskomite prosjekt PRIN Medlem av interimstyret i prosjekt «Fly til Nord-Norge» (Charterfond) RÅD OG UTVALG - AVDELING ALTA: Team reiseliv Finnmark Styringsgruppe for delprosjekt i PRIN: Destinasjonsutvikling Innspillsgruppe for omstrukturering av reiselivsstudiet ved HiF Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland RÅD OG UTVALG - AVDELING BODØ: Innovasjon Norges Markedsgruppe for Tyskland Innovasjon Norges Markedsgruppe for Norge Innovasjon Norges Markedsgruppe for Danmark Lofoten Vinter Arena Innovative Opplevelser Grønt Reiseliv, Fylkesmannens landbruksavdeling Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune FAGSJEF WEB HAR SITTET I FØLGENDE RÅD/UTVALG: Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv Medlem av fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. FAGSJEF MARKED: Alle Innovasjon Norges markedsråd DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG RÅD OG UTVALG - AVDELING TROMSØ: Innovasjon Norges Markedsgruppe for England/Frankrike Innovasjon Norges Markedsgruppe for USA Innovasjon Norges Markedsgruppe for Asia Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Arena lønnsomme vinteropplevelser 11

12 MARKEDSFØRING Espen Mortensen / 12 VISSTE DU AT... New Scandinavian Cooking - ble spilt inn i Kirkenes, Skjervøy, Hammerfest, Tromsø, Vesterålen og på Hurtigruten. I 2012 sendes programmene i mer enn 100 land og har siden oppstarten i 2001 hatt mer enn 250 mill. seere. Repriser har også blitt sendt av tidligere produksjoner fra Nordland, fra Helgeland, Bodø og Lofoten.

13 Markedsrådet Det ble i 2010 etablert et eget markedsråd for Nord-Norge der representanter for alle etablerte destinasjonsselskaper i landsdelen møter. Det ble avholdt 3 markedsråd i I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arenaprosjektene representert. Innovasjon Norge og de tre fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NordNorsk Reiseliv i markedsstrategiske saker og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge (IN) eller alene Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Tett involvering med aktørene i Nord-Norge Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak Større krav til avkastning for aktørene Disse landene er: Norge, Tyskland, Sverige og Nederland MARKEDSFØRING Markeder med spesiell fokus i 2012 er Norge, Tyskland, Sverige, UK, Nederland og Russland. Dette avspeiler også de prioriteringer som reiselivsbedriftene i Nord-Norge har gjort. Markedsstrategi 2012 NordNorsk Reiseliv igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av alle markeder som selskapet hadde planlagt aktivitet på i En evaluering og gjennomgang av denne ble gjort i 2011 med utgangspunkt i nye undersøkelser og tilbakemeldinger fra markedene, markedsrådet og Innovasjon Norge. VÅRE VIKTIGSTE MARKEDER 2012 NordNorsk Reiseliv har, på grunnlag av analyser som ble gjort i 2010 og innspill fra møter i markedsrådet i 2011, videreført og delt inn markedene i 3 hovedgrupper: Etablerte markeder: Markeder der alle tre fylkene har vært aktive og som vil være svært viktige i fremtiden og har et stort volum reisende til Nord-Norge i dag. Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør) >> Sekundære etablerte markeder er: Frankrike, Italia og Spania. Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser stagnasjon i antall besøkene. NNR vil derfor prøve å holde stand i disse markedene ved å gå inn med minimumsinvesteringer. Utviklingsmarkeder: Markeder der noen av fylkene har vært involvert og som representer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse fremover. Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap Dypere forståelse av markedet og målgrupper Mer aktivitet, enten gjennom IN eller kun NNR Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Involvering av aktørene i Nord-Norge Avsetning av midler for salgutløsende tiltak Krav til målbarhet av iverksatte tiltak Lavere krav til avkastning for aktørene Inndelingen er som følger: Storbritannia, Finland, Russland, Danmark og Japan/Kina/Sør-Korea og USA. 13

14 ToFoto / Markedskampanjer 2011 Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norges kontorer i inn og utland. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil således variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene pr marked og deltar aktivt i gjennomføringen av dem. I 2011 ble 15 millioner kroner fordelt på markedene i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Russland. Se eksempel på tiltak som belyser satsingen til venstre >> Distribusjon av brosjyrer REISEGUIDEN NORD-NORGE 2011 Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud gjøres gjennom distribusjon av Reiseguide Nord-Norge. Guiden sendes ut til alle nordnorske turistinformasjoner, større norske turistinformasjoner, til turoperatører og reisebyrå, større aktører og cruiseagenter. Forbrukerne kan bestille guiden via nordnorge.com og på visitnorway.com. Her kan i tillegg guiden leses som elektronisk brosjyre eller lastes ned som PDF. Videre sendes den ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer for distribusjon i de enkelte markedene. VINTERFOLDEREN 2011 NNR distribuerer vinterfolderne til Innovasjon Norges utekontorer, til turoperatører på forespørsel og som PDF på nordnorge.com. Hver enkelt destinasjon er ansvarlig for distribusjon av vinterfolderen lokalt. 14

15 TILTAK SOM BELYSER SATSINGEN KAN VÆRE SOM FØLGER, EKSEMPEL FRA NEDERLAND: NEDERLAND Planlegging sommerkampanjer sammen med INO Planlegging vinterkampanjer sammen med INO Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P) P Norgeskampanje sommer Profilering av NN i innstikk til ANWB Kampioen, Profilering av NN i innstikk til NRC, Online kampanjer - sider til reisemagasin/nettutgaver - ellers er ikke alle tiltak klare Norgeskampanje vinter 2011/ NHD 1 mill Messe 50 pluss - høstferie Annonsering 50 pluss Online aksjoner 50 pluss Nyhetsbrev Visitnorway - kampanjeside - dato ikke klar Vakantiebeurs Oppsøkende markedsarbeid / Kampanje med Voigt Pressetur med Voigt Visningstur Voigt Innsalg næring kampanje Voigt (Rica og Hurtigruten er med i kampanjen med NOK hver) - utnytte vintercharter til Nord- Finland. Satyrt av Voigt Presseturer, 18 pax (flere turer under planlegging) 1 2 Visningsturer, 8 pax (under planlegging) 1 Visitnorway.com og.nl Norgeskatalogen 2/1 sider NNR Distribusjon, 1000 brosjyrer PDF på visitnorway.com Investeringer NNR: kr NHD: 2 mill (1 mill sommer - 1 mill vinter) JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 1 P/M MARKEDSFØRING 15

16 TRYKTE MEDIER Espen Mortensen / 16 VISSTE DU AT... Tilgjengeliggjøring av vinterprodukter med «faste avganger», uansett antall deltakere, har vært en suksess og ble derfor videreført i NNR i I 2012 vil man utvide til flere andre destinasjoner i Nord-Norge.

17 Reiseguide Nord-Norge 2011 For første gang fikk NNR i 2011 på plass en felles reiseguide for hele Nord-Norge, hvor hele landsdelen er delt inn i 13 regioner, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord. Reiseguiden er NordNorsk Reiselivs viktigste markedsførings- og salgsverktøy ute i markedet. Guiden henvender seg både til de som planlegger å reise til Nord-Norge, og til de som reiser rundt i Nord- Norge. Den brukes også på messer og workshops, som PDF og elektronisk guide på nordnorge.com og visitnorway.com. Guiden er turistenes viktigste guide og oppslagsverk når de kommer til Nord-Norge, og turoperatørenes viktigste instrument i planlegging og pakking av sine norgesprogram. Hoveddelen av brosjyren presenterer destinasjonene med kart, turistinformasjoner, verdt å oppleve, overnatting, servering og transport, samt tilgjengelige vinter- og sommeraktiviteter for individuelle besøkende. Språk: Opplag: Innhold: Norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og finsk eksemplarer 136 sider fullfarge Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge Innovasjon Norge produserer en 66-siders profilkatalog for inspirasjon og motivasjon, der sidene skal være luftige og lette, både i tekst og design. Hver av Norges fem regioner presenteres i profildelen over tre dobbeltsider. NordNorsk Reiseliv produserer innholdet som omhandler Nord-Norge i disse guidene. Innholdet varierer fra marked til marked. Katalogene distribueres i markedene Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Russland, Frankrike, Spania, Italia og Polen og produseres i lokale språkversjoner. I tillegg lages det en engelskspråklig katalog til generelt bruk i ulike utviklingsmarkeder som Tsjekkia, Baltikum, India, Sørøst-Asia og Sør-Amerika. Totalt opplag skal være kataloger fordelt på 12 ulike utgaver. TRYKTE MEDIER Vinterfoldere Vinterfoldere for 2011 ble produsert ferdig til Norway Travel Workshop Destinasjonene som deltar med egne foldere er: Kirkenes, Karasjok, Alta, Lofoten og Svalbard. Brosjyrene trykkes på norsk, engelsk og tysk. Folderne har vært en suksess med presentasjon av opplevelsesprogram med faste avganger i vintersesongen. Enkelte destinasjoner har også videreført tilsvar-ende foldere for sommersesongen. 17

18 TILRETTELEGGING Ernst Furuhatt / VISSTE DU AT... En individuell pressetur fra det Russiske magasinet Afisha, der hvor NordNorsk Reiseliv sponset leiebil, overnatting og aktivitetsopplevelser i 4 dager, resulterte i en 14 siders artikkel. Verdien er anslått til hele 1.3 millioner kroner.

19 Messer og workshops Deltagelse på messer i Norge og utlandet er viktige tiltak i flere markeder for å nå frem til sluttbrukeren og treffe de forskjellige lands turoperatører, samt for å få et innblikk i hva forbrukerne etterspør. I 2011 deltok NordNorsk Reiseliv på messer i følgende marked: Tyskland, Russland, Sverige, Italia, Norge, Spania og Storbritannia. Workshops arrangeres i all hovedsak av Innovasjon Norges kontorer nasjonalt og i sær internasjonalt med det formål å tilrettelegge for nettverksbygging og direkte salg. Målet er å pleie tidligere kontakter, etablere nye kontakter og lansere nyheter og endringer i selskapenes virksomhet. Innovasjon Norge holder også markedsseminar med presentasjon av utvikling og trender i markedene under disse arrangementene. NordNorsk Reiseliv deltar på workshops for å spre informasjon om Nord-Norge, sjekke ut etterspørsel og koble nordnorske reiselivsaktører til turoperatører på en måte som tilrettelegger for direkte salg. I 2011 har det vært arrangert workshoper i Norge, Spania, Italia, Russland, England, Tyskland og Danmark. 67 bedrifter har deltatt sammen med NordNorsk Reiseliv. TILRETTELEGGING Messer og Workshops Tidsrom Sted og Marked Merknader Destination Show London, UK Publikumsmesse ITB Berlin, Tyskland Fag-/publikumsmesse MITT Moskva, Russland Fag- og publikumsmesse Tur Gøteborg, Sverige Fag-/publikumsmesse BMT Napoli, Italia Fag- og publikumsmesse NTW Haugesund, Norge Workshop SITC Barcelona, Spania Fag- og publikumsmesse Workshop, Tyskland Hamburg, Tyskland Workshop Expovacasiones Bilbao, Spania Fag-/publikumsmesse Workshop i England London, UK Workshop Workshop, Russland Moskva, Russland St. Petersburg, Russl. Workshop Workshop Danmark København, Danmark Workshop TTG Incontri Rimini, Italia Fagmesse Workshop Spania Madrid, Spania Workshop Scandinavian Show London, UK Publikumsmesse Workshop Italia Milano, Italia Workshop Workshop USA New York, USA Workshop Naturiva Madrid, Spania Fag-/publikumsmesse World Travel Marked London, Storbritannia Fagmesse Fullstendige rapporter fra hver av messene er tilgjengelig på forespørsel til NordNorsk Reiseliv, ved: 19

20 Presse og Media på besøk Pressearbeidet er et av NordNorsk Reiselivs viktigste tiltak i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides egne program tilpasset pressebesøk, ofte sammen med Innovasjon Norge. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk. NordNorsk Reiseliv sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Presseturer er svært viktig og kostnadseffektiv reklame. Resultatene måles i hvor mye man må betale for samme annonseplass. Redaksjonelle artikler har høyere verdi hos kunden enn kjøpt annonseplass. Se siste side for full oversikt over presseturene. NordNorsk Reiseliv AS koordinerte 104 presseturer (318 personer) og 18 grupper (129 personer) med turoperatør med til sammen ca. 447 personer. Verdien på redaksjonell omtale rundt om i verden beregnes til 158 millioner kroner. Disse besøkene var en blanding mellom individuelle reisende journalister/turoperatører, tematiserte gruppeturer, radio- og TV team og bloggere. Flere gode artikler er allerede publisert som et resultat av disse turene. Det er dog stor variasjon i hvor raskt publisering av artikler skjer etter turene. Noen resultatet ser vi rett etter turen er avsluttet, mens det i andre tilfeller kan gå lang tid artiklene publiseres. 20 VISSTE DU AT... Direktejobb mot turoperatører i ulike markeder har bidratt til å øke trafikken. Dette gir bedre resultater for bedriftene. Eksempelvis kan man nevne samarbeidet mellom Rica, Hurtigruten og Voigt Travel som har gitt mersalg til hele Nord-Norge fra Holland. Lignende eksempler finnes fra Russland, Storbritannia og Tyskland. Bjarne Riesto / Mangfoldet av presse- og mediekanaler har vært stort og resultatene produseres i form av: avis-, magasin- og web-artikler, blogger innlegg, reisehåndbøker, fotoreportasjer, samt radioog TV-programmer.

21 FORDELINGEN ER SOM FØLGER: Spania: 16 turer med til sammen 35 journalister / fotografer Italia: 6 turer med til sammen 11 journalister / fotografer Nederland: Russland: Finland: 16 turer med 75 journalister / fotografer 5 turer med 22 journalister / fotografer 1 tur med 6 journalister / fotografer Storbritannia: 11 turer med til sammen 33 journalister / fotografer Sverige: 11 turer med til sammen 29 journalister / fotografer Frankrike: 8 med til sammen 19 journalister / fotografer Japan: 5 turer med til sammen 25 journalister / fotografer USA/Canada: 4 med til sammen 12 journalister / fotografer Kina: Israel: 1 tur for bloggere / journalister med til sammen 6 personer 1 journalist i samarbeid med den Norske Ambassaden i Israel Tyskland: 11 turer med til sammen 36 journalister / fotografer Sveits: 1 tur med 2 journalister / fotografer Danmark: 4 turer med til sammen 9 journalister / fotografer Norge: 3 tur med 3 journalister / fotografer i samarbeid med Widerøe Visningsturer for Turoperatører Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter, i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter, er en meget viktig del av jobben som NNR utfører. Disse turene har oftest en varighet på 3-4 dager. Bedriftene som får besøk kan føre direkte salgsforhandlinger med den enkelte operatør(deltaker på turen). Det sies at: Det er mye enklere å selge noe man har opplevd selv. Erfaringer viser at dette er vel anvendte penger. I 2011 HADDE NNR FØLGENDE VISNINGSTURER: Japan: Frankrike: Storbritannia: Nederland: Russland: Finland Norge: Vandre: 1 visning samarbeid med turoperatøren «Tumlare», 3 personer 2 visningsturer, 7 turoperatører 6 visningsturer, 20 turoperatører 3 visningsturer med diverse tur operatører, 34 turoperatører 1 visningstur, 10 turoperatører 1 visningstur, 6 turoperatører 2 NTW, en post- og en pretur med 38 turoperatører fra ulike markeder 2 visningsturer DE, UK, SE, RU, 8 turoperatører TILRETTELEGGING 21

22 DIGITALE MEDIER Øysten Lunde Ingvaldsen / 22 VISSTE DU AT... Programmet Jakten på nordlyset, med programleder Joanna Lumley, ble solgt videre til mange andre land. Visningene fra 2010 har vært videreført i 2011 og har blitt vist mange ganger i reprise på BBC. Dette har vært ett av de beste presseresultatene Nord-Norge kan vise til gjennom tidene.

23 Hovedweb - nordnorge.com Selskapet har driftet 4 internettportaler visitnordland.no, visittroms.no, finnmark.com og visitnorthernnorway.com. Disse ble slått sammen til en stor felles webportal i juni 2011 på northernnorway.com (engelsk) og norddnorge.com (norsk). I august ble portalen også lansert på tysk. Den nye portalen har en meget positiv utvikling hva gjelder besøkstall. Bransjenett - bransje.nordnorge.com I 2011 er det laget en oppgradert versjon av selskapets bransjeweb, som vil tas i bruk i 2012 når også de øvrige portalene flyttes over på ny webplattform. Bransjeweben skal lette informasjonsflyten til destinasjoner og interessenter, borge for bedre kommunikasjon med og overføring av kunnskap til med reiselivsbransjen i Nord-Norge, samt gjøre det lettere for andre samarbeidspartnere å få tilgang til relevant informasjon om selskapet og aktivitetene som gjennomføres. Norgesweb - visitnorway.com NNR koordinerer regionens synlighet på visitnorway.com gjennom tekster og valg av bilder fra Nord-Norge. I tillegg gis destinasjonene en mulighet for å fremme sitt spesifikke område. Dette gjøres gjennom en Partneravtale med destinasjonsselskaper og turistkontorer som gir partneren synlighet og søkbarhet på alle utgavene av VisitNorway. Den gir videre destinasjonsselskapet tilgang til å benytte visitnorway. com som en markedsføringskanal for sitt geografiske område, og alle sine norske avtalepartnere og/eller medlemmer. Avtalen er med på å redusere destinasjonsselskapenes kostnader. Booking - booknorway.com NordNorsk Reiseliv AS ble aksjonær i 2011 og sitter i fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. Selskapet har tatt en avgjørelse om at Book Norways bookingsystem er den bookingplattformen som skal brukes for å ivareta bedriftenes ønske om direkte salg via nordnorge.com og northernnorway.com. NordNorsk Reiseliv vil starte testing av denne bookingmotoren våren Facebook (sosiale medier) Sosiale medier er blitt en viktig kommunikasjonskanal for å bygge kjennskap og kunnskap om Nord-Norge. I 2011 passerte vi likes på Facebook etter en egen norsk kampanje Vinn en reise til Nord-Norge, samt My Northern Lights og Norway. Your way i UK, Tyskland, Norge, Nederland og Danmark, og mindre webkampanjer i andre europeiske land. Nyhetsbrev Nyhetsbrev fra NordNorsk Reiseliv produseres i to versjoner. Det ene lages for å informere destinasjoner, aktører, eiere, samarbeidspartnere, politikere, og andre interessenter reglemessing om generelle nyheter fra NordNorsk Reiseliv og om selskapets aktiviteter. I 2011 ble det produsert fire utgaver av nyhetsbrevet. Det andre nyhetsbrevet skrives for å informere turoperatører, reisebyråer presse, media og Innovasjon Norges kontorer i Norge og utenlands om nyheter fra aktørene i Nord-Norge. Dette nyhetsskrivet sendes ut månedlig avhengig av hvilket marked det skal ut til. Antall nyhetsbrev varierer fra marked til marked etter behov. Pressemeldinger NNR skriver fortløpende pressemeldinger om landsdelens reiselivsutvikling månedlig, pr kvartal, vinter/sommer og helårlig. DIGITALE MEDIER 23

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien.

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien. ETNYTTÅRMEDUSIKKERHETiVENTE Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009,etårmedusikkerhet ispeddgodehåppåveien. Viharnettoppgjortossferdigmedetsterktårformange innenreiselivet.antallgjestedøgnøktemed2%samtidig

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010

Detaljrapporter. Vedlegg til Årsrapport 2010 2010 Detaljrapporter Vedlegg til Årsrapport 2010 Omslagsfoto: Yngve Ask/Innovasjon Norge. Innholdsfortegnelse 1. SATSINGER, PROGRAMMER OG TJENESTER I 2010... 4 2. INNOVASJON NORGES SATSINGER I 2010...

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer