PAGINERING ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1"

Transkript

1 PAGINERING ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Ernst Furuhatt / VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte programmer i hele verden. Totalt beregnes verdien av presse- og mediadekningen til ca. 250 millioner kroner.

3 Fakta Formål 5 Driftstilskudd for Omsetning NNR 5 Bransjens økonomiske bidrag 5 Statistikk og Resultat Om statistikken 7 Overnattingsstatistikken 7 Turistkonsum og årsverk 8 Deltakelse i råd og utvalg Oversikt deltakelse 11 Markedsføring Trykte medier Markedsrådet 13 Markedsstrategi Markedskampanjer Distribusjon av brosjyrer 14 Reiseguide Nord-Norge Vinterfoldere Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge 17 Tilrettelegging Messer og workshops 19 Presse og Media på besøk 19 Visningsturer for Turoperatører 19 Digitale medier Prosjekter Hovedweb - nordnorge.com 23 Bransjenett - bransje.nordnorge.com 23 Norgesweb - visitnorway.com 23 Booking - booknorway.com 23 Facebook (sosiale medier) 23 Nyhetsbrev 23 Pressemeldinger 23 Prosjekt Foto 25 Internasjonalt Fiskeprosjekt 25 Internasjonalt Vandreprosjekt 25 Inter-reg prosjektet ARCTICA 25 Prosjekt Asia 25 Vinter Troms 25 Vedlegg presse- og visningsturer 26 INNHOLD 3

4 FAKTA CH / 4 VISSTE DU AT... Julaften 2011 benket «hele» Nederland seg foran tv en for å følge reality-showet «All you need is love», hvor kjærestepar gjenforenes på ulike steder i verden. Tre par møttes igjen i Lofoten, på Hurtigruta og på Nordkapp, og 3 millioner nederlandske TV-seere «snufset» med glede julen inn!

5 Formål NordNorsk Reiseliv as ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events. Driftstilskudd for 2011 Selskapet har et svært godt samarbeid med fylkeskommunene i Nord-Norge. I 2011 har fylkeskommunene bidratt likt med tilskudd til drift og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå i fylkesselskapene. I tillegg har alle fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på NOK 1,3 millioner hver. Nordland fylkeskommune har i tillegg innvilget et tilsagn på NOK 1,8 million til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiseliv i Nordland Gjennom sin engangsbevilgning på NOK 50 millioner bidrar KRD med NOK 10 millioner i Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål. Omsetning NNR NordNorsk Reiseliv as hadde en omsetning på NOK 34,2 millioner i Samlet innsats på markedsføring fra NordNorsk Reiseliv as og øremerkede markedsføringsmidler fra Nærings og Handelsdepartementet var i 2011 i underkant av NOK 30 millioner (15 millioner fra NHD som Innovasjon Norge forvalter, men der aktivitetene planlegges og utføres av NNR og Innovasjon Norge i samarbeid). Bransjens økonomiske bidrag Næringsbidrag fra diverse reiselivsaktører har utgjort totalt NOK 5,9 millioner i 2011, som kom i form av kampanje- og messedeltakelse, egenandeler, salg av annonser i reiseguide og web pakker. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører. FAKTA 5

6 STATISTIKK OG RESULTAT Bjarne Riesto / 6 VISSTE DU AT... Nord-Norge hadde en total økning på over overnattinger, innen ferieog fritidsmarkedet i Nord-Norge tar markedsandeler på ferie og fritidsmarkedet og øker med hele 12%, mens landsgjennomsnittet var 5%.

7 Om statistikken NHO reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/ grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. Enkelte oversikter lages månedsvis, andre kvartalsvis, noen sesongvis og andre på helårsbasis. Oversiktene dekker hele Nord-Norge, de tre fylkene og alle destinasjonene i Nord-Norge med Svalbard. Overnattingsstatistikk for ,049 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2011 er en økning på nesten overnattinger fra 2010 til Dette innebærer en økning på 9%, mens Norge som helhet hadde en økning på 2%. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 7% fra 2010 til 2011 og den norske trafikken har hatt en økning på 9% i Tilsvarende tall for Norge som helhet er en nedgang i utenlandstrafikken på 1% og en økning i den norske trafikken på 3%. GJESTEDØGN I PERIODEN 2007 TIL 2011 Ser man på utviklingen i gjestedøgn fra 2007 til 2011 så gjør alle fylkene det bedre over tid og at 2011 var et særdeles godt år for Nord-Norge STATISTIKK OG RESULTAT HOTELL Med kommersielle overnattinger i 2011 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall overnattinger siste året på 8,8%, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1,9%. Av fylkene er det Troms som har den største økningen på 12,7%. Finnmark har hatt en økning på 11,7%, og Nordland har hatt en økning på 5,4%. OVERNATTING ETTER NASJONALITET OG TYPE OVERNATTING Ser man på overnattingsstatistikken etter nasjonalitet er det gledelig å merke seg at Norge, Tyskland, Holland, UK og Sverige prosentvis øker mye siden dette gir utslag i store volumøkninger og dermed gir større økonomiske ringvirkninger enn for land som i utgangspunktet har små volum. En annen viktig informasjon i datagrunnlaget er at Sør Europa synes å ta seg opp igjen og at Russland fortsatt har en stor økning (se tabelloversikt neste side) Nordland Troms Finnmark Sum Nord-Norge OVERNATTINGSTYPER 2011 Hotell sto for 66% av samlet antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge i % av overnattingene skjedde i hytter/ vandrerhjem. Resterende antall overnattinger er jevnt fordelt på telt/vogn og bobiler. I forhold til 2010 har antall hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 10,3%. Fortsetter neste side >> 7

8 Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet og type overnatting Nord- Norge Januar - desember 2011 og 2010 Antall overnattinger Endring fra 2010 til 2011 Markedsandel Prosent Prosent Camping/ Camping/ Camping/ Totalt Hotell hyttegrend/ Totalt Hotell hytte/ Totalt Hotell hytte/ vandrerhjem vandrerhj vandrerhj Totalt ,8 10,3 6,0 10,6 10,6 10,7 Nordmenn ,3 9,4 9,1 10,1 10,8 8,7 Utlendinger ,7 13,5 2,1 12,1 10,0 15,5 Sverige ,1 15,3-3,9 11,6 9,2 16,3 Danmark ,7 2,0 1,4 6,1 5,6 6,7 Finland ,7-4,5 2,6 42,7 21,4 65,5 Island ,3 13,2-44,5 13,6 16,5 7,4 Norden totalt ,9 7,9-0,9 11,6 8,6 16,4 Tyskland ,4 15,7 0,9 17,0 20,9 13,9 Nederland ,8 11,0 9,2 9,4 8,8 9,7 Belgia ,0-14,7 11,3 11,2 9,7 13,0 Sveits ,3 11,7 9,0 23,7 20,3 27,8 Østerrike ,5 42,1-8,8 22,4 21,1 23,6 Sentral-Europa ellers ,1-24,6-40,1 11,1 9,0 16,2 Sentral-Europa totalt ,4 14,6 2,9 15,1 17,4 13,4 Storbritannia ,6 15,2-9,4 8,5 7,2 17,6 Irland ,2 65,2-33,6 6,6 4,9 17,7 UK og Irland totalt ,7 16,4-11,0 8,4 7,1 17,6 Frankrike ,5 0,4 9,1 14,7 10,8 23,1 Spania ,9 9,3 7,8 10,6 9,2 17,0 Italia ,2 14,8 1,1 20,7 16,7 33,6 Sør-Europa ellers ,6-19,5 0,1 5,3 3,4 17,4 Sør-Europa totalt ,7 7,3 5,9 14,3 11,2 24,0 Russland ,4 36,0 5,6 12,3 8,2 26,0 Polen ,3 26,7-1,5 9,9 6,2 14,1 Baltikum ,2 0,8 10,4 18,7 7,8 23,3 Øst-Europa ellers ,4 57,6-1,2 8,5 7,2 11,6 Øst-Europa totalt ,9 39,8 3,8 11,0 7,2 17,1 Europa totalt ,2 15,8 2,9 13,5 12,2 15,2 USA ,8-7,6 34,4 5,5 5,0 13,2 Canada ,5 64,2 17,4 10,3 8,7 19,2 Amerika ellers ,6-7,2 28,4 3,9 3,5 9,1 Amerika totalt ,6-3,3 29,4 5,5 5,0 13,4 Japan ,8-25,1-15,4 7,1 6,3 31,5 Kina ,3 38,0 43,6 2,3 1,4 16,5 Sør-Korea ,1 77,2 12,6 1,0 0,6 5,7 Asia ellers ,7 71,5 5,9 6,6 6,3 10,6 Asia totalt ,5 19,9 5,7 5,2 4,7 14,0 Australia ,1 16,0 45,4 11,0 8,3 26,6 Oseania ellers ,3 38,0-12,1 6,6 5,1 20,9 Oseania totalt ,8 19,1 33,6 10,0 7,5 25,6 Afrika ,5 48,5-49,7 4,9 4,6 7,6 8

9 UTENLANDSKE OVERNATTINGER 2011 Utenlandske overnattinger har i Nord-Norge hatt en økning siste året på 7,7 %, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 0,7 %. Finnmark har hatt størst økning med 14,7 %. Troms har økt med 14,6 % og Nordland med 0,8 %. SVALBARD 2011 Antall overnattinger ved overnattingsstedene i Longyearbyen, inklusiv overnattinger på campingplassen var i 2011 totalt Dette er en økning på 7,2 % i forhold til Den norske trafikken har økt med 15,4 %, mens utenlandstrafikken har gått ned med 14,0 %. CAMPING/HYTTEGRENDER Vel 1 million overnattinger på de nordnorske campingplassene og hyttegrendene i 2011 er en økning på 5 prosent i forhold til 2010, mens Norge som helhet hadde en nedgang på 3 prosent i samme periode. Finnmark har en økning i overnattinger på camping og hyttegrender på 4 prosent, Troms har en økning på 11 prosent og Nordland har en økning på 3 prosent i 2011 sammenlignet Den norske trafikken har økt med 8 prosent og utenlandstrafikken har økt med 1 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang i både norsk og utenlandsk trafikk med henholdsvis 2 prosent og 6 prosent. CRUISE Totalt var det 271 anløp av cruisebåter i Nord-Norge i Dette er en nedgang på 10,6 % i forhold til 2010, mens passasjerer til havn representerer en nedgang på 6,3 %. Alle norske cruisehavner hadde samlet en økning på 1,5 % i antall anløp og 11,7 % i antall passasjerer til havn. Antall passasjerer per skip er fortsatt økende. Bookingtallene for 2012 viser en positiv endring hvor en forventer betydelig økning i både antall skip og passasjerer. HURTIGRUTEN Hurtigruten hadde en total økning i antall passasjerer på 0,2% det siste året, med totalt i 2011 mot i Sammenlignet mot passasjerantallet i 2007 har det vært en nedgang i det totale passasjerantallet på 4,1 %. Men totalt antall gjestedøgn om bord på Hurtigruten har hadt en vekst på 2,6 % det siste året og hele 8,9 % i perioden fra 2007 til Noe som viser at det er kun distansetrafikken som har hatt en nedgang (dagsturer, uten lugar). Av Hurtigrutens rundreiseprogram på 11 døgn går 7 døgn i Nord-Norge. (all statistikk er utarbeidet av NHO Reiseliv i samarbeid med LU) Turistkonsum og årsverk Den reiselivsbetingede omsetningen/samlet turistkonsum i Nord- Norge utgjorde 18,6 milliarder kroner i Fordelt på de enkelte fylkene: Finnmark 2.9 milliarder kroner Troms 6,1 milliarder kroner Nordland 9,6 milliarder kroner I 2011 utgjorde sysselsettingen i landsdelen direkte relatert til reiselivet årsverk. Fordelt på de enkelte fylkene: Finnmark årsverk Troms årsverk Nordland årsverk (tall fra NHO Reiseliv og LU Reiselivsstatistikk 2011) STATISTIKK OG RESULTAT 9

10 DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG Ole J Liodden / Naturfokus / Innovation Norway 10 VISSTE DU AT... Northern Lights Airports ble lansert som varemerket for de 9 største lufthavnene nord for Polarsirkelen. Bak initiativet står Avinor og Nordnorsk Reiseliv, og målet er å tiltrekke seg flere turister til Nord-Norge gjennom gode stimuleringstiltak, en tydelig profil og strategisk markedsføring.

11 Oversikt deltakelse NordNorsk Reiseliv har siden oppstart vært med i ulike råd og utvalg, både regionalt og nasjonalt. I 2010 HAR ADM DIR, VÆRT MED I FØLGENDE RÅD OG UTVALG: NHD Strategiske råd for reiseliv Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet Styringskomiteen i Interreg IVA programmet Botnia-Atlantica Styringsgruppe Arena lønnsomme vinteropplevelser Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia Styringskomite prosjekt PRIN Medlem av interimstyret i prosjekt «Fly til Nord-Norge» (Charterfond) RÅD OG UTVALG - AVDELING ALTA: Team reiseliv Finnmark Styringsgruppe for delprosjekt i PRIN: Destinasjonsutvikling Innspillsgruppe for omstrukturering av reiselivsstudiet ved HiF Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland RÅD OG UTVALG - AVDELING BODØ: Innovasjon Norges Markedsgruppe for Tyskland Innovasjon Norges Markedsgruppe for Norge Innovasjon Norges Markedsgruppe for Danmark Lofoten Vinter Arena Innovative Opplevelser Grønt Reiseliv, Fylkesmannens landbruksavdeling Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune FAGSJEF WEB HAR SITTET I FØLGENDE RÅD/UTVALG: Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv Medlem av fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. FAGSJEF MARKED: Alle Innovasjon Norges markedsråd DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG RÅD OG UTVALG - AVDELING TROMSØ: Innovasjon Norges Markedsgruppe for England/Frankrike Innovasjon Norges Markedsgruppe for USA Innovasjon Norges Markedsgruppe for Asia Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Arena lønnsomme vinteropplevelser 11

12 MARKEDSFØRING Espen Mortensen / 12 VISSTE DU AT... New Scandinavian Cooking - ble spilt inn i Kirkenes, Skjervøy, Hammerfest, Tromsø, Vesterålen og på Hurtigruten. I 2012 sendes programmene i mer enn 100 land og har siden oppstarten i 2001 hatt mer enn 250 mill. seere. Repriser har også blitt sendt av tidligere produksjoner fra Nordland, fra Helgeland, Bodø og Lofoten.

13 Markedsrådet Det ble i 2010 etablert et eget markedsråd for Nord-Norge der representanter for alle etablerte destinasjonsselskaper i landsdelen møter. Det ble avholdt 3 markedsråd i I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arenaprosjektene representert. Innovasjon Norge og de tre fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NordNorsk Reiseliv i markedsstrategiske saker og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge (IN) eller alene Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Tett involvering med aktørene i Nord-Norge Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak Større krav til avkastning for aktørene Disse landene er: Norge, Tyskland, Sverige og Nederland MARKEDSFØRING Markeder med spesiell fokus i 2012 er Norge, Tyskland, Sverige, UK, Nederland og Russland. Dette avspeiler også de prioriteringer som reiselivsbedriftene i Nord-Norge har gjort. Markedsstrategi 2012 NordNorsk Reiseliv igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av alle markeder som selskapet hadde planlagt aktivitet på i En evaluering og gjennomgang av denne ble gjort i 2011 med utgangspunkt i nye undersøkelser og tilbakemeldinger fra markedene, markedsrådet og Innovasjon Norge. VÅRE VIKTIGSTE MARKEDER 2012 NordNorsk Reiseliv har, på grunnlag av analyser som ble gjort i 2010 og innspill fra møter i markedsrådet i 2011, videreført og delt inn markedene i 3 hovedgrupper: Etablerte markeder: Markeder der alle tre fylkene har vært aktive og som vil være svært viktige i fremtiden og har et stort volum reisende til Nord-Norge i dag. Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør) >> Sekundære etablerte markeder er: Frankrike, Italia og Spania. Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser stagnasjon i antall besøkene. NNR vil derfor prøve å holde stand i disse markedene ved å gå inn med minimumsinvesteringer. Utviklingsmarkeder: Markeder der noen av fylkene har vært involvert og som representer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse fremover. Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap Dypere forståelse av markedet og målgrupper Mer aktivitet, enten gjennom IN eller kun NNR Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Involvering av aktørene i Nord-Norge Avsetning av midler for salgutløsende tiltak Krav til målbarhet av iverksatte tiltak Lavere krav til avkastning for aktørene Inndelingen er som følger: Storbritannia, Finland, Russland, Danmark og Japan/Kina/Sør-Korea og USA. 13

14 ToFoto / Markedskampanjer 2011 Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norges kontorer i inn og utland. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil således variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene pr marked og deltar aktivt i gjennomføringen av dem. I 2011 ble 15 millioner kroner fordelt på markedene i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Russland. Se eksempel på tiltak som belyser satsingen til venstre >> Distribusjon av brosjyrer REISEGUIDEN NORD-NORGE 2011 Målrettet utsendelse av brosjyrer og produkttilbud gjøres gjennom distribusjon av Reiseguide Nord-Norge. Guiden sendes ut til alle nordnorske turistinformasjoner, større norske turistinformasjoner, til turoperatører og reisebyrå, større aktører og cruiseagenter. Forbrukerne kan bestille guiden via nordnorge.com og på visitnorway.com. Her kan i tillegg guiden leses som elektronisk brosjyre eller lastes ned som PDF. Videre sendes den ut til Innovasjon Norges utenlandskontorer for distribusjon i de enkelte markedene. VINTERFOLDEREN 2011 NNR distribuerer vinterfolderne til Innovasjon Norges utekontorer, til turoperatører på forespørsel og som PDF på nordnorge.com. Hver enkelt destinasjon er ansvarlig for distribusjon av vinterfolderen lokalt. 14

15 TILTAK SOM BELYSER SATSINGEN KAN VÆRE SOM FØLGER, EKSEMPEL FRA NEDERLAND: NEDERLAND Planlegging sommerkampanjer sammen med INO Planlegging vinterkampanjer sammen med INO Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P) P Norgeskampanje sommer Profilering av NN i innstikk til ANWB Kampioen, Profilering av NN i innstikk til NRC, Online kampanjer - sider til reisemagasin/nettutgaver - ellers er ikke alle tiltak klare Norgeskampanje vinter 2011/ NHD 1 mill Messe 50 pluss - høstferie Annonsering 50 pluss Online aksjoner 50 pluss Nyhetsbrev Visitnorway - kampanjeside - dato ikke klar Vakantiebeurs Oppsøkende markedsarbeid / Kampanje med Voigt Pressetur med Voigt Visningstur Voigt Innsalg næring kampanje Voigt (Rica og Hurtigruten er med i kampanjen med NOK hver) - utnytte vintercharter til Nord- Finland. Satyrt av Voigt Presseturer, 18 pax (flere turer under planlegging) 1 2 Visningsturer, 8 pax (under planlegging) 1 Visitnorway.com og.nl Norgeskatalogen 2/1 sider NNR Distribusjon, 1000 brosjyrer PDF på visitnorway.com Investeringer NNR: kr NHD: 2 mill (1 mill sommer - 1 mill vinter) JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 1 P/M MARKEDSFØRING 15

16 TRYKTE MEDIER Espen Mortensen / 16 VISSTE DU AT... Tilgjengeliggjøring av vinterprodukter med «faste avganger», uansett antall deltakere, har vært en suksess og ble derfor videreført i NNR i I 2012 vil man utvide til flere andre destinasjoner i Nord-Norge.

17 Reiseguide Nord-Norge 2011 For første gang fikk NNR i 2011 på plass en felles reiseguide for hele Nord-Norge, hvor hele landsdelen er delt inn i 13 regioner, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord. Reiseguiden er NordNorsk Reiselivs viktigste markedsførings- og salgsverktøy ute i markedet. Guiden henvender seg både til de som planlegger å reise til Nord-Norge, og til de som reiser rundt i Nord- Norge. Den brukes også på messer og workshops, som PDF og elektronisk guide på nordnorge.com og visitnorway.com. Guiden er turistenes viktigste guide og oppslagsverk når de kommer til Nord-Norge, og turoperatørenes viktigste instrument i planlegging og pakking av sine norgesprogram. Hoveddelen av brosjyren presenterer destinasjonene med kart, turistinformasjoner, verdt å oppleve, overnatting, servering og transport, samt tilgjengelige vinter- og sommeraktiviteter for individuelle besøkende. Språk: Opplag: Innhold: Norsk, engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, italiensk, spansk, russisk og finsk eksemplarer 136 sider fullfarge Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge Innovasjon Norge produserer en 66-siders profilkatalog for inspirasjon og motivasjon, der sidene skal være luftige og lette, både i tekst og design. Hver av Norges fem regioner presenteres i profildelen over tre dobbeltsider. NordNorsk Reiseliv produserer innholdet som omhandler Nord-Norge i disse guidene. Innholdet varierer fra marked til marked. Katalogene distribueres i markedene Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Russland, Frankrike, Spania, Italia og Polen og produseres i lokale språkversjoner. I tillegg lages det en engelskspråklig katalog til generelt bruk i ulike utviklingsmarkeder som Tsjekkia, Baltikum, India, Sørøst-Asia og Sør-Amerika. Totalt opplag skal være kataloger fordelt på 12 ulike utgaver. TRYKTE MEDIER Vinterfoldere Vinterfoldere for 2011 ble produsert ferdig til Norway Travel Workshop Destinasjonene som deltar med egne foldere er: Kirkenes, Karasjok, Alta, Lofoten og Svalbard. Brosjyrene trykkes på norsk, engelsk og tysk. Folderne har vært en suksess med presentasjon av opplevelsesprogram med faste avganger i vintersesongen. Enkelte destinasjoner har også videreført tilsvar-ende foldere for sommersesongen. 17

18 TILRETTELEGGING Ernst Furuhatt / VISSTE DU AT... En individuell pressetur fra det Russiske magasinet Afisha, der hvor NordNorsk Reiseliv sponset leiebil, overnatting og aktivitetsopplevelser i 4 dager, resulterte i en 14 siders artikkel. Verdien er anslått til hele 1.3 millioner kroner.

19 Messer og workshops Deltagelse på messer i Norge og utlandet er viktige tiltak i flere markeder for å nå frem til sluttbrukeren og treffe de forskjellige lands turoperatører, samt for å få et innblikk i hva forbrukerne etterspør. I 2011 deltok NordNorsk Reiseliv på messer i følgende marked: Tyskland, Russland, Sverige, Italia, Norge, Spania og Storbritannia. Workshops arrangeres i all hovedsak av Innovasjon Norges kontorer nasjonalt og i sær internasjonalt med det formål å tilrettelegge for nettverksbygging og direkte salg. Målet er å pleie tidligere kontakter, etablere nye kontakter og lansere nyheter og endringer i selskapenes virksomhet. Innovasjon Norge holder også markedsseminar med presentasjon av utvikling og trender i markedene under disse arrangementene. NordNorsk Reiseliv deltar på workshops for å spre informasjon om Nord-Norge, sjekke ut etterspørsel og koble nordnorske reiselivsaktører til turoperatører på en måte som tilrettelegger for direkte salg. I 2011 har det vært arrangert workshoper i Norge, Spania, Italia, Russland, England, Tyskland og Danmark. 67 bedrifter har deltatt sammen med NordNorsk Reiseliv. TILRETTELEGGING Messer og Workshops Tidsrom Sted og Marked Merknader Destination Show London, UK Publikumsmesse ITB Berlin, Tyskland Fag-/publikumsmesse MITT Moskva, Russland Fag- og publikumsmesse Tur Gøteborg, Sverige Fag-/publikumsmesse BMT Napoli, Italia Fag- og publikumsmesse NTW Haugesund, Norge Workshop SITC Barcelona, Spania Fag- og publikumsmesse Workshop, Tyskland Hamburg, Tyskland Workshop Expovacasiones Bilbao, Spania Fag-/publikumsmesse Workshop i England London, UK Workshop Workshop, Russland Moskva, Russland St. Petersburg, Russl. Workshop Workshop Danmark København, Danmark Workshop TTG Incontri Rimini, Italia Fagmesse Workshop Spania Madrid, Spania Workshop Scandinavian Show London, UK Publikumsmesse Workshop Italia Milano, Italia Workshop Workshop USA New York, USA Workshop Naturiva Madrid, Spania Fag-/publikumsmesse World Travel Marked London, Storbritannia Fagmesse Fullstendige rapporter fra hver av messene er tilgjengelig på forespørsel til NordNorsk Reiseliv, ved: 19

20 Presse og Media på besøk Pressearbeidet er et av NordNorsk Reiselivs viktigste tiltak i forbrukermarkedsføringen. Det utarbeides egne program tilpasset pressebesøk, ofte sammen med Innovasjon Norge. Tidligere pressekontakter blir fulgt opp og bearbeidet for gjenbesøk hovedsakelig av Innovasjon Norge. Resultat blir sendt til destinasjoner som har hatt pressebesøk. NordNorsk Reiseliv sender også ut nyhetsbrev direkte til pressekontakter og gjennom Innovasjon Norges presse-nyhetsbrev. Presseturer er svært viktig og kostnadseffektiv reklame. Resultatene måles i hvor mye man må betale for samme annonseplass. Redaksjonelle artikler har høyere verdi hos kunden enn kjøpt annonseplass. Se siste side for full oversikt over presseturene. NordNorsk Reiseliv AS koordinerte 104 presseturer (318 personer) og 18 grupper (129 personer) med turoperatør med til sammen ca. 447 personer. Verdien på redaksjonell omtale rundt om i verden beregnes til 158 millioner kroner. Disse besøkene var en blanding mellom individuelle reisende journalister/turoperatører, tematiserte gruppeturer, radio- og TV team og bloggere. Flere gode artikler er allerede publisert som et resultat av disse turene. Det er dog stor variasjon i hvor raskt publisering av artikler skjer etter turene. Noen resultatet ser vi rett etter turen er avsluttet, mens det i andre tilfeller kan gå lang tid artiklene publiseres. 20 VISSTE DU AT... Direktejobb mot turoperatører i ulike markeder har bidratt til å øke trafikken. Dette gir bedre resultater for bedriftene. Eksempelvis kan man nevne samarbeidet mellom Rica, Hurtigruten og Voigt Travel som har gitt mersalg til hele Nord-Norge fra Holland. Lignende eksempler finnes fra Russland, Storbritannia og Tyskland. Bjarne Riesto / Mangfoldet av presse- og mediekanaler har vært stort og resultatene produseres i form av: avis-, magasin- og web-artikler, blogger innlegg, reisehåndbøker, fotoreportasjer, samt radioog TV-programmer.

21 FORDELINGEN ER SOM FØLGER: Spania: 16 turer med til sammen 35 journalister / fotografer Italia: 6 turer med til sammen 11 journalister / fotografer Nederland: Russland: Finland: 16 turer med 75 journalister / fotografer 5 turer med 22 journalister / fotografer 1 tur med 6 journalister / fotografer Storbritannia: 11 turer med til sammen 33 journalister / fotografer Sverige: 11 turer med til sammen 29 journalister / fotografer Frankrike: 8 med til sammen 19 journalister / fotografer Japan: 5 turer med til sammen 25 journalister / fotografer USA/Canada: 4 med til sammen 12 journalister / fotografer Kina: Israel: 1 tur for bloggere / journalister med til sammen 6 personer 1 journalist i samarbeid med den Norske Ambassaden i Israel Tyskland: 11 turer med til sammen 36 journalister / fotografer Sveits: 1 tur med 2 journalister / fotografer Danmark: 4 turer med til sammen 9 journalister / fotografer Norge: 3 tur med 3 journalister / fotografer i samarbeid med Widerøe Visningsturer for Turoperatører Studieturer for inviterte turoperatører og reisebyråagenter, i forbindelse med innsalg av nye og etablerte produkter, er en meget viktig del av jobben som NNR utfører. Disse turene har oftest en varighet på 3-4 dager. Bedriftene som får besøk kan føre direkte salgsforhandlinger med den enkelte operatør(deltaker på turen). Det sies at: Det er mye enklere å selge noe man har opplevd selv. Erfaringer viser at dette er vel anvendte penger. I 2011 HADDE NNR FØLGENDE VISNINGSTURER: Japan: Frankrike: Storbritannia: Nederland: Russland: Finland Norge: Vandre: 1 visning samarbeid med turoperatøren «Tumlare», 3 personer 2 visningsturer, 7 turoperatører 6 visningsturer, 20 turoperatører 3 visningsturer med diverse tur operatører, 34 turoperatører 1 visningstur, 10 turoperatører 1 visningstur, 6 turoperatører 2 NTW, en post- og en pretur med 38 turoperatører fra ulike markeder 2 visningsturer DE, UK, SE, RU, 8 turoperatører TILRETTELEGGING 21

22 DIGITALE MEDIER Øysten Lunde Ingvaldsen / 22 VISSTE DU AT... Programmet Jakten på nordlyset, med programleder Joanna Lumley, ble solgt videre til mange andre land. Visningene fra 2010 har vært videreført i 2011 og har blitt vist mange ganger i reprise på BBC. Dette har vært ett av de beste presseresultatene Nord-Norge kan vise til gjennom tidene.

23 Hovedweb - nordnorge.com Selskapet har driftet 4 internettportaler visitnordland.no, visittroms.no, finnmark.com og visitnorthernnorway.com. Disse ble slått sammen til en stor felles webportal i juni 2011 på northernnorway.com (engelsk) og norddnorge.com (norsk). I august ble portalen også lansert på tysk. Den nye portalen har en meget positiv utvikling hva gjelder besøkstall. Bransjenett - bransje.nordnorge.com I 2011 er det laget en oppgradert versjon av selskapets bransjeweb, som vil tas i bruk i 2012 når også de øvrige portalene flyttes over på ny webplattform. Bransjeweben skal lette informasjonsflyten til destinasjoner og interessenter, borge for bedre kommunikasjon med og overføring av kunnskap til med reiselivsbransjen i Nord-Norge, samt gjøre det lettere for andre samarbeidspartnere å få tilgang til relevant informasjon om selskapet og aktivitetene som gjennomføres. Norgesweb - visitnorway.com NNR koordinerer regionens synlighet på visitnorway.com gjennom tekster og valg av bilder fra Nord-Norge. I tillegg gis destinasjonene en mulighet for å fremme sitt spesifikke område. Dette gjøres gjennom en Partneravtale med destinasjonsselskaper og turistkontorer som gir partneren synlighet og søkbarhet på alle utgavene av VisitNorway. Den gir videre destinasjonsselskapet tilgang til å benytte visitnorway. com som en markedsføringskanal for sitt geografiske område, og alle sine norske avtalepartnere og/eller medlemmer. Avtalen er med på å redusere destinasjonsselskapenes kostnader. Booking - booknorway.com NordNorsk Reiseliv AS ble aksjonær i 2011 og sitter i fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. Selskapet har tatt en avgjørelse om at Book Norways bookingsystem er den bookingplattformen som skal brukes for å ivareta bedriftenes ønske om direkte salg via nordnorge.com og northernnorway.com. NordNorsk Reiseliv vil starte testing av denne bookingmotoren våren Facebook (sosiale medier) Sosiale medier er blitt en viktig kommunikasjonskanal for å bygge kjennskap og kunnskap om Nord-Norge. I 2011 passerte vi likes på Facebook etter en egen norsk kampanje Vinn en reise til Nord-Norge, samt My Northern Lights og Norway. Your way i UK, Tyskland, Norge, Nederland og Danmark, og mindre webkampanjer i andre europeiske land. Nyhetsbrev Nyhetsbrev fra NordNorsk Reiseliv produseres i to versjoner. Det ene lages for å informere destinasjoner, aktører, eiere, samarbeidspartnere, politikere, og andre interessenter reglemessing om generelle nyheter fra NordNorsk Reiseliv og om selskapets aktiviteter. I 2011 ble det produsert fire utgaver av nyhetsbrevet. Det andre nyhetsbrevet skrives for å informere turoperatører, reisebyråer presse, media og Innovasjon Norges kontorer i Norge og utenlands om nyheter fra aktørene i Nord-Norge. Dette nyhetsskrivet sendes ut månedlig avhengig av hvilket marked det skal ut til. Antall nyhetsbrev varierer fra marked til marked etter behov. Pressemeldinger NNR skriver fortløpende pressemeldinger om landsdelens reiselivsutvikling månedlig, pr kvartal, vinter/sommer og helårlig. DIGITALE MEDIER 23

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig.

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig. ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Terje Rakke Nordic Life Helgeland Reiseliv / www.visithelgeland.com VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Internasjonalt pressearbeid 211 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Bli synlig i pressen Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norges markedsarbeid. Gode artikler og TVprogrammer gir en

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike IPP møte 2 desember i Oslo Delphine Vallon Frankrike Markeds oversikt Antall aviser, magasiner, tv stasjoner osv. Hva er de viktigste media for oss? 17 nasjonale og 69 regionale dagsaviser Ca. 400 ukeblader

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Fungerer Markedsrådet slik det er i dag? Hvilken informasjon viktig? Hvordan jobber vi sammen? Bør markedsrådet deles opp: Reiselivssjefsmøte

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 Innledning visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som profilerings- og markedsføringsprosjekt for Norefjell regionen. Denne rapporten er en oppsummering

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013

Sortland Rotary Klubb APRIL 2013 Reiselivssjef Roy Odd Schøyen forteller om reiselivet og Masterplan for Vesterålen Datakurs med vekt på bruk av power-point ved Finn Moe Quiz Distriktskonferansen 1 Møte 16. april 2013. Presidenten ønsket

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

HELG HEL ELAND EN DEL

HELG HEL ELAND EN DEL HELGELAND EN DEL AV NORDNORSK O REISELIV Steinar Sæterdal Var i mange år markeds /produktdirektør d ktdi ktø i OVDS / Hurtigruten Driveret et egetlitekonsulent konsulent /utviklingsselskap Real Tourism

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Hvordan kan individuelle opplevelsesleverandører lykkes med samarbeid? - 1,5 år med Wild Norway

Hvordan kan individuelle opplevelsesleverandører lykkes med samarbeid? - 1,5 år med Wild Norway Hvordan kan individuelle opplevelsesleverandører lykkes med samarbeid? - 1,5 år med Wild Norway Intro 4 år som marinejeger 3 år på Idrettshøgskolen 4 år som Svalbardguide 2 år Guideopplæringen på Svalbard

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

INNHOLD: SEPTEMBER 2012

INNHOLD: SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 INNHOLD: Ny buss på Norkyn Arena Nordkyn i oktober Hotel Nordkyn på tur Vi har en plan Fisketurismen vokser Vandreturisme på Nordkyn Sommersesongen 2012 Nordkyn Nordic Safari med ny båt

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer