Bilstereo Autostereo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilstereo Autostereo"

Transkript

1 Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX

2 Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Ej löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen Utrustad med USB-port samt SD/MMCkortläsare AUX-ingång för anslutning av extern MP3- spelare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Montering 2. Kabelanslutningar 3. Användning 4. Radio 5. Avspelning av MP3/WMA från USB-port eller SD/MMC-kortläsare 6. Tekniska specifikationer 7. Felsökning 1. MONTERING Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. 1.1 Att tänka på före montering Montera enheten på avsedd plats, där den inte är i vägen för föraren eller där den inte kan skada en passagerare vid en tvär inbromsning. Innan du monterar fast bilstereon - anslut kablaget, kontrollera att alla kopplingar är korrekta och starta upp enheten för att kontrollera att alla funktioner fungerar. Använd endast delar som medföljer enheten vid montering. Vid montering av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå. Om du behöver borra i bilen, eller göra andra ingrepp för att rymma bilstereon, kontakta först en fackman. Undvik att montera enheten på ställen i bilen där den kan utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer. 1.2 Front- och bakmontering Denna enhet kan monteras antingen från fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakifrån (DIN-bakmontering, använder sig av de gängade hålen på sidorna av enhetens chassi). För detaljbeskrivning, se följande två avsnitt. 1.3 Frontmontering (metod A) Denna enhet kan frontmonteras i alla instrumentbrädor som har en öppning på 182 x 55 mm (se illustration): Försäkra dig först om att alla anslutningar är korrekt utförda och följ sedan följande steg: 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Koppla loss kabelhärvan och antennen från enheten. 3. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 4. De två medföljande metallnycklarna används för att lossa enheten från höljet. För in nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som håller fast höljet. Lossa höljet genom att trycka det bakåt med hjälp av nycklarna. Vänster nyckel Hölje Sarg Höger nyckel 2

3 5. Montera höljet genom att försiktigt passa in det i instrumentbrädans öppning och böj ut metallflikarna med en skruvmejsel. Troligen kommer inte alla flikar att vara användbara för att låsa höljet, så kontrollera vilka flikar som lämpar sig bäst och säkra höljet med hjälp av dessa. Skruvmejsel Flik/spärr Instrumentbräda 1.4 Att montera loss enheten 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Montera loss metallbandet som fäster enheten till fordonet (se punkt 1.3). 3. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 4. För in de två medföljande nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som låser enheten till instrumentbrädan. Dra sedan försiktigt ut enheten och lossa kablarna. Hölje 6. Koppla ihop antennen och kabelhärvan med enheten och säkerställ att inga kablar eller sladdar har lossnat eller blivit klämda. 7. Skjut in enheten och tryck den försiktigt i läge till dess metallspärrarna på höljet klickar till och låser fast enheten. 8. För att säkra enheten ytterligare, skruva fast den medföljande fästbulten i det gängade hålet på baksidan av enheten, för bulten genom ett av metallbandets hål och säkra det till enheten med hjälp av fjäderbrickan och muttern. Om behov finns, böj till metallbandet för att passa eventuella fästen bakom instrumentbrädan. Skruva sedan fast bandet i en av fordonschassits fasta metalldelar med den medföljande skruven och platta brickan. Metallbandet är inte enbart avsett som stöldskydd utan har också till uppgift att säkerhetsjorda enheten. Fjäderbricka Mutter 1.5 Bakmontering (metod B) Om ditt fordon är en Nissan eller en Toyota är det nödvändigt att bakmontera enheten. Använd skruvhålen markerade med T (för Toyota) eller N (för Nissan), belägna på sidorna av enheten för att säkra den till fordonets fästen. Se till att skruvhålen på enheten och de på fordonets fästen sitter i linje och skruva sedan i skruvarna (5 x 5 mm) på bägge sidor. Observera att enhetens sarg, hölje och metallband inte används vid bakmontering. Enhetens sida med skruvhål T och N markerade Fästbult Metallband Platt bricka Skruv Fordonets fästen Skruv Skruv Instrumentbräda eller konsol Metallband medföljer inte. 9. Koppla tillbaka klampan på batteriets minuspol och snäpp tillbaka sargen på enheten. 3

4 2. KABELANSLUTNINGAR 4

5 3. ANVÄNDNING 1. (på/av-knapp) 2. (tuning/sök/spår/upp-knapp) 3. (tuning/sök/spår/ned-knapp) 4. VOL/SEL-knapp (volymknapp när den vrids, select/valknapp när den trycks in) 5. Reset/nollställningsknapp 6. BND/LOU/ENT (band/loudness/enter) 7. LCD-display 8. AS/PS/Navi-SCH/IPOD MENU 9. DISP (display) 10. AF/REG 11. TA 12. PTY 13. MODE 14. EQ (equalizerknapp) 15. 1, (play/pause) 16. 2, SCN (scan/sök) 17. 3, RPT (repeat/repetera) 18. 4, SHF (shift) 19. 5, DIR (bläddra nedåt i filkatalog) 20. 6, DIR (bläddra uppåt i filkatalog) , förinställbara knappar för snabbval av radiokanal 22. AUX-in (linjeingång för externt ljud) 23. USB-port 24. SD/MMC-port 5

6 Grundläggande funktioner: 3.1 Att slå på och av enheten Tryck in vilken knapp som helst för att slå på enheten. När enheten är på, tryck in och håll -knappen (1) intryckt till dess displayen slocknar och enheten slås av. 3.2 Att ändra ljud- och de manuella equalizerinställningarna Tryck på SEL-knappen (4) för att komma in i ljudinställningsläget. När du är i ljudinställningsläget, tryck återigen på SEL-knappen (4) för att välja vilken equalizerinställning du vill ändra. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: VOL (volym) BAS (bas) TRE (diskant) BAL (balans) FAD (fader) För att göra förändringar i inställningarna, försäkra dig om att korrekt inställning är vald och vrid på SEL-knappen (4) för att justera inställningsvärdena till önskad nivå. Om du trycker in och håller inne SEL-knappen (4) kan du påverka inställningarna för trafikinformationsfunktionen. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: TA SEEK eller TA ALARM -> PI SOUND eller MUTE -> RETUNE L eller RETUNE S -> MASK DPI eller MASK ALL -> BEEP 2:ND -> ALL eller OFF A) TA SEEK eller TA ALARM TA SEEK-läget är en funktion som möjliggör automatisk sökning av kanaler med TP, trafikprogram. När funktionen är aktiverad och en nyss inställd kanal saknar trafikinformationssignal så kommer radion automatiskt att söka upp en radiokanal med trafikinformation. Om du tappar trafikinformationssignalen kommer radions sökfunktion att automatiskt försöka återfinna kanalen. Efter 30 eller 90 sekunders sökning efter stationen (beroende på om enheten är inställd på RETUNE SHORT eller LONG) kommer enheten söka upp närmast tillgängliga kanal med trafikinformation. TA ALARM-läget är en funktion som varnar dig om enheten tappar trafikinformationssignalen men som (till skillnad från TP-SEEK) inte söker upp och byter kanal för att åtgärda detta. Om enheten tappar TP-signalen varnas du istället med två pip efter varandra. Om du byter radiokanal manuellt och den nya kanalen saknar trafikinformationssignal kommer enheten att varna om det med två pip, som ovan. B) PI SOUND eller PI MUTE När man kör längre sträckor och lyssnar på rikstäckande radiokanaler kommer enheten ofta finna överlappande programsignaler som den skiftar mellan beroende på signalstyrka. Ibland sker det dock att programindexet (PI) ändras medan namnet på stationen (AF) består. Ett exempel på detta är t.ex. den svenska radiokanalen P4 som är rikstäckande, men där delar av innehållet är beroende på vilket län man befinner sig i. PI SOUND-läget är en funktion som aktiverar ett kort pipljud när programindexet ändras, som ovan. PI-MUTE fungerar likadant, men ersätter pipljudet med ett kort ljudavbrott. C) RETUNE L eller RETUNE S Med denna funktion ställer du in hur lång tid återsökningen av radiokanaler med trafikinformation eller programindex skall ske. Ifall inte enheten kan hitta en signal med samma PI-information efter en hel genomsökning av frekvensbandet så ställer den tillbaka sig på senast valda station och väntar i några minuter på att återfå mottagningen. Om du ställt funktionen på RETUNE L är återsökningstiden 90 sekunder, för RETUNE S är motsvarande tid 30 sekunder. D) MASK DPI eller MASK ALL Med denna funktion ställer du in hur enheten ska tolka signaler från radiokanaler som saknar RDS (radio data system), information som kompletterar den vanliga radiosignalen med data om kanalen som spelas. MASK DPI filtrerar ut signaler (AF) med skillnader i PI, programindex. MASK ALL filtrerar ut signaler (AF) med skillnader i PI och som saknar signalstarka RDS-signaler. 6

7 E) BEEP 2 ND, BEEP ALL eller BEEP OFF I denna inställning väljer du hur varningsljudet, pipet, ska fungera. De tre olika lägena är valbara genom att vrida volymknappen med- eller motsols. BEEP 2 ND genererar endast ett pipljud då då en av enhetens dubbelknappar har trycks in och hållits inne under minst en sekund. Detta sker exempelvis om du trycker in och håller inne förvalsknappen (21), BND/LOU/ENT (6) eller AS/PS (Navi-SCH) (8). BEEP ALL genererar pipljud vid alla knapptryckningar. BEEP OFF stänger av pipljudsfunktionen helt. 3.3 Loudness Tryck in och håll inne BND/LOU/ENT-knappen (6) för att aktivera loudness-funktionen och öka volymstyrkan i basregistret. Tryck in och håll inne knappen igen för att stänga av funktionen. 3.4 Display Tryck på DISP-knappen (9) för att bläddra mellan enhetens olika statusmeddelanden, vilka varierar beroende på om enheten tar emot en RDS-signal eller inte samt. Statusmeddelandena är i tur och ordning: PS -> CT eller NO CLOCK -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Det valda statusmeddelandet kommer att visas i några sekunder och återgår sedan automatiskt till det normala displayfönstret. 3.5 Equalizerlägen Enheten är utrustad med fyra olika förinställda equalizerlägen. Tryck på EQ-knappen (14) för att skifta mellan lägena som i tur och ordning är: FLAT CLASSICS POP M ROCK M DSP OFF (ingen equalizer) 3.6 AUX-ingång/Line-in Det är möjligt att koppla in externa enheter som t.ex. MP3-spelare genom AUX-ingången (22) på frontpanelen. För att spela upp ljudet från den externa enheten trycker du på MODEknappen (13) och bläddrar dig fram till AUX IN-läget. 3.7 Reset/nollställningsfunktionen Ibland händer det att enheten måste nollställas på grund av nyinstallation, fel eller störningar. För att göra detta trycker du in den försänkta resetknappen (5) med t.ex. en kulspetspenna eller ett uträtat gem och håller den intryckt till dess du ser enheten starta om. Observera att enheten bör nollställas efter nyinstallation eller om anslutningskablarna ändrats eller bytts. 4. RADIO 4.1 Att byta till radioläge Tryck på MODE-knappen (13) för att byta till radioläge. Bytet kommer att indikeras på LCD-displayen med minnesplats, namn och radiofrekvens. 4.2 Att välja frekvensband När du är i radioläge så trycker du på BND/ LOU/ENT-knappen (11) för att välja band. Banden är i löpande ordning: FM1 FM2 FM3 MV(AM) 4.3 Att söka radiostationer Tryck in (2) eller -knappen (3) för att aktivera enhetens automatiska sökfunktion. Om du vill använda dig av den manuella sökfunktionen så trycker du in och håller inne en av dessa två knappar tills dess att texten MANUAL dyker upp på LCD-displayen. Om ingen av knapparna trycks in på några sekunder kommer enheten ställa tillbaka sig i automatiskt sökläge, vilket indikeras med texten AUTO på LCD-displayen. 4.4 Automatisk programsökning och minnessparning För att söka av och spara de 6 starkaste stationerna/kanalerna, tryck in och håll inne AS/PS (Navi-SCH)-knappen (8). Enheten söker då av frekvensbandet efter de 6 starkaste signalerna 7

8 och lagrar dessa i ordning på förval 1-6. För att ställa in en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck först in knappen (1-6) på den station du vill ställa in och tryck sedan kort på AS/PS-knappen. Radion kommer då automatiskt att söka en ny signal för den valda kanalen. Om signalstyrkan är stark nog kommer sökningen att stanna till vid den signalen i några sekunder för att sedan söka vidare. 4.5 Manuell lagring av förval Sök först upp önskad station via det manuella sökningsläget. Tryck sedan in en av förvalsknapparna 1-6 (21) för att välja den station du vill ändra. Håll inne knappen i några sekunder till dess ytterligare ett pip kan höras. Den station du tidigare sökte rätt på har nu sparats på den valda förvalsknappen. 4.6 Användning och inställning av RDS-läget (Radio Data System) A) Rds-Läget. För att aktivera och inaktivera RDS-läget så trycker du på AF/REG-knappen (10). När RDS-läget är aktiverat kommer texten AF att visas på LCD-displayen och namnet på vald radiostation kommer att visas på displayen. Om RDS-signalen från radiostationen blir svagare komer AF-symbolen att börja blinka. Om det går ut en radiovarning eller alarm kommer texten ALARM att visas och volymnivån kommer att justeras till förvald normalvolym. B) Alternativa Frekvenser/Regionalt Läge. AF/REG-knappen används även för att slå på och av den regionala läget (Regional Program Operation). Läget aktiveras och inaktiveras genom att trycka in och hålla inne AF/ REG-knappen (10). Vissa radiokanaler, som exempelvis SR P4, har både lokala/regionala som nationella sändningar där de olika regionala sändningarna normalt har prioritet. När REG-funktionen är aktiverad kommer enheten att prioritera de nationella sändningarna och när funktionen är inaktiv prioriteras normalt de lokala/regionala sändningarna. tre förval skiftar du mellan med tryck på PTYknappen (12) och är i tur och ordning: PTY-MUSIC group (musik) PTY-SPEECH group (tal) PTY off (av) Om du ställer in funktionen på PTY-MUSIC group -inställningen kommer enheten automatiskt att söka rätt på närmast tillgängliga radiostation där det sänds ett PTY-taggat musikprogram. Motsvarande gäller PTY-taggade talprogram om du ställer in funktionen på PTY-SPEECH group. D) Ta, Trafikinformation TA-funktionen (traffic announcement, trafikinformation) slår du på och stänger av genom att trycka in och hålla inne TA-knappen (11). Om du aktiverat TA-funktionen kommer enheten automatiskt skifta till radioläge om trafikinformation skickas ut över RDS. Om enheten är i USB eller AUX-läge vid ett sådant tillfälle så kommer den temporärt att byta till radioläge och justera volymen så att trafikmeddelandet hörs tydligt. När meddelandet är över fortsätter uppspelningen i det läge du befann dig i innan trafikmeddelandet och volymen justeras tillbaka till ditt tidigare val. För att avbryta ett pågående trafikmeddelande trycker du in TAknappen (11) - observera att detta inte stänger av TA-läget permanent. TA-knappen (11) används också till att välja mellan EON TA LO (lokal mottagning) och EON TA DX (avlägsen mottagning) och du skiftar mellan dessa två genom att göra en lång tryckning på knappen. Dessa två inställningar styr om det ska finnas ett gränsvärde i signalstyrkan för att enheten ska aktivera trafikinformationsfunktionen. Om funktionen är inställd på EON TA LO kommer enheten bara att byta till radioläge och spela upp trafikinformation on signalstyrkan övergår det förinställda tröskelvärdet. Om funktionen är inställd på EON TA DX byter enheten till radioläge så fort den mottar ett trafikmeddelande, oavsett signalstyrka. C) Pty, Programtypsfunktionen Programtyp, PTY, är ytterligare en funktion som ingår i RDS-läget och som aktiveras genom att trycka på PTY-knappen (12). Lägets 8

9 5. AVSPELNING AV MP3/WMA FRÅN USB-PORT ELLER SD/MMC- KORTLÄSARE 5.1 Avspelning via USB-port I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (23) som du kan använda för att ansluta en USB-utrustad extern enhet (t.ex. en MP3-spelare). När du kopplar in en extern enhet via USB-porten så kommer den att söka igenom enheten efter MP3- och WMAfiler och påbörja avspelningen automatiskt. Om du är i ett annat läge kan du skifta till USB-läge genom att trycka in MODE-knappen (13) till dess att texten USB visas på LCD-displayen. 5.2 Avspelning via SD/MMC-kortläsare Enheten är även utrustad med en SD/MMCport (Secure Digital/MultiMediaCard) (23) belägen på enhetens frontpanel. Förutom att porten hanterar minneskort så fungerar användning, funktion och navigering precis som på USB-porten. Om du är i ett annat läge kan du skifta till SD/MMC-läge genom att trycka in MODE-knappen (13) till dess att texten SD/ MMC visas på LCD-displayen. OBS! Enheten stödjer endast standard USBminnen (max 16 GB) samt SD/MMC-kort (max 8 GB) som använder sig av Microsofts filsystemsstandard (FAT/FAT-16/FAT-32) och som ger direktaccess till filsystemet. USB-utrustade MP3-spelare delar dessutom ingen standard, vilket kan innebära att olika märken och modeller kan ha olika standarder för kommunikation. Enheten kan därför inte stödja varje MP3- spelare på marknaden. Undvik att lagra viktiga filer på USB-enheter som du använder med din bilstereo då oaktsamt handhavande ibland kan orsaka filkorruption. Enheten kan som mest hantera 700 filer i 300 filkataloger med maximalt 8 underkatalogers djup i strukturen. VARNING! När du kopplar in en MP3-spelare som har ett vanligt, icke uppladdningsbart, batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3-spelaren. Anledningen till detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. 5.3 Att bläddra mellan, söka upp och spela upp spår i USB- eller SD/MMCläge A) Att Välja Spår Tryck in -knappen (3) eller -knappen (2) för att bläddra fram och tillbaka mellan de olika spåren. Aktuellt spårnummer visas på LCDdisplayen. B) Att Välja Och Bläddra Bland Foldrar/ Filkataloger Tryck in DIR -knappen (19) eller DIR -knappen (20) för att bläddra ned respektive upp bland filkatalogerna på skivan. Om den inkopplade USB-enheten saknar filkataloger kommer funktionen att vara inaktiverad. C) Att Pausa Uppspelning Tryck på -knappen (15) för att pausa uppspelningen. Tryck in knappen igen för att återuppta uppspelningen. D) Att Aktivera Introuppspelning Av Spår Tryck in SCN-knappen (16) för att spela upp de första sekunderna av varje spår på skivan. Tryck in knappen igen för att avsluta introfunktionen och spela upp valt spår. E) Att Spela Ett Spår På Repeat Tryck in RPT-knappen (17) för att spela ett spår på repeat. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. F) Att Spela Alla Spår I Slumpmässig Ordning Tryck in SHF-knappen (18) för spela alla spår på skivan i slumpmässig ordning. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. G) Att Välja Spår Genom As/Ps (Navi- Sch)-Knappen AS/PS-knappen (8) fungerar som funktionsvalsknapp för Digital Audio Mode vid MP3- avspelning. Digital Audio Mode använder sig av filnamn och kataloger för att underlätta sökning och bläddring. Läget har fyra olika söklägen som du bläddrar mellan genom att trycka på AS/PS-knappen: 9

10 Searching Track Directly (sök spår) Searching Directory or File Name (sök filkatalog eller filnamn) Navigation From Root (att bläddra igenom filsystemet med start från rotkatalogen) Navigation From Current Directory (att bläddra igenom filsystemet med start från katalogen du befinner dig i) För att välja bokstav, tecken eller nummer vid sökning så vrider du på VOL-knappen (4) och trycker sedan in SEL-knappen (2) för att bekräfta val. När inmatningen är klar trycker du på BND/LOU/ENT-knappen (6) för att starta sökningen. För att bläddra i filsystemet använder du dig av / -knapparna (2, 3) och bekräftar val med BND/LOU/ENT-knappen (6). H) Att Visa Spårinformation Tryck in DISP-knappen (9) för att visa spårnummer, spårlängd, klocka och eventuell övrig information som kan finnas inbäddad i filen. Observera att enheten bara kan visa filnamn och information från den ID3-tag som inbäddad i MP3/WMA-filen du spelar. 5.4 Stödda MP3/WMA-format Enheten stödjer avspelning av MP3/WMA-filer med följande formatbegränsningar: MP3 - MPEG1/2/2.45 Audio Layer 2/3 (44.1 khz), 32~ 320 Kbps & VBR, Stereo WMA - Windows Media Audio (44.1 khz), 32~ 320 Kbps & VBR, Stereo 6. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Allmänna detaljer: Nätspänning: DC 12V, minusjord Chassimått: mm (bredd) x 160 mm (djup) x 50 mm (höjd). Tonkontroll: Bas (vid 100 Hz) +-10 db, Diskant (vid 10 Hz) +-10 db Uteffekt: W x 4 kanaler Strömkonsumtion: A (max) USB/SD/MMC-spelare: Signal/brusförhållande:.. > 60 db Kanalseparation: > 50 db Frekvensrespons: Hz - 20 khz Radio (FM): Frekvensområde: MHz Mittfrekvens: MHz Känslighet: dbμ Stereoseparation: > 25 db Radio (mellanvåg): Frekvensområde: khz Mittfrekvens: khz Känslighet: dbu 10

11 7. FELSÖKNING Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna in enheten till behörig fackman för service och reparation. Symptom Orsak Lösning Ingen strömförsörjning. Inget ljud. Enhetens knappar svarar inte. Radion fungerar inte. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Fordonets tändning är inte påslagen. Säkringen har gått. Volymen är låg eller ljudet tystat (mute). Kabelanslutningarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Enhetens inbyggda mikroprocessor fungerar inte på grund av elektroniskt bakgrundsbrus. Antennkabeln är inte ansluten. Radiosignalen är för svag. Vrid tändningen till ACC om du inte vill starta fordonet. Byt säkring Höj volymen och kontrollera att mute-funktionen inte är aktiverad. Kontrollera kabelanslutningarna. Tryck in resetknappen (5) för att starta om enheten. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt. 11

12 Bilstereo Stereoradio utstyrt med PLL Synthesizer og RDS (Radio Data System) Automatisk minnelagring Ikke avtakbart frontpanel Forhåndsinnstilte equalizer-moduser Utstyrt med USB-port og SD/MMC-kortleser AUX-inngang for tilkobling av ekstern MP3- spiller INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering 2. Kabeltilkoblinger 3. Bruk 4. Radio 5. Avspilling av MP3/WMA fra USB-port eller SD/MMC-kortleser 6. Tekniske spesifikasjoner 7. Feilsøkning 1. MONTERING Bilstereoen bør monteres av fagpersonell. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå pga. feil installasjon. 1.1 Før montering Monter enheten på egnet sted, der den ikke er i veien for føreren, og der den ikke kan skade en passasjer ved en brå nedbremsing. Før du monterer fast bilstereoen - foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil. Dersom du må bore i bilen, eller gjøre andre inngrep for å få plass til bilstereoen, kontakt først fagpersonell. Unngå å montere enheten på steder i bilen der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner. 1.2 Front- og bakmontering Denne enheten kan monteres enten fra fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakfra (DIN-bakmontering, gjør bruk av de gjengede hullene på sidene av enhetens chassis). For detaljbeskrivelse, se følgende to avsnitt. 1.3 Frontmontering (metode A) Denne enheten kan frontmonteres i alle dashbord som har en åpning på 182 x 55 mm (se illustrasjon): Forsikre deg først om at alle tilkoblinger er korrekt utført, og følg så trinnene nedenfor: 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Foreta frakobling av kabelsett og antenne fra enheten. 3. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra deretter utover for å ta den av. 4. De to medfølgende metallnøklene brukes for å løsne enheten fra dekselet. Før nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som holder dekselet fast. Løsne dekselet ved å trykke det bakover ved hjelp av nøklene. Venstre nøkkel Deksel Pyntekant Høyre nøkkel 12

13 5. Monter dekselet ved å føre det forsiktig inn i dashbordets åpning, og bøy ut metallflikene med en skrutrekker. Samtlige fliker vil sannsynligvis ikke kunne brukes for å låse dekselet, så kontroller hvilke fliker som er best egnet, og fest dekselet ved hjelp av disse. Skrutrekker Flik/sperre Dashbord 1.4 Demontere enheten 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Fjern metallbåndet som fester enheten til bilen (se punkt 1.3). 3. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra dretter utover for å ta den av. 4. Før de to medfølgende nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som låser enheten til dashbordet. Dra deretter forsiktig enheten ut, og løsne kablene. Deksel 6. Koble antennen og kabelsettet sammen med enheten, og forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger har løsnet eller blitt klemt. 7. Skyv enheten inn, og trykk den forsiktig på plass til metallsperrene på dekselet klikker til og låser enheten fast. 8. For å sikre enheten ytterligere, skru fast medfølgende festebolt i det gjengede hullet på baksiden av enheten, før bolten inn gjennom ett av metallbåndets hull, og fest det til enheten ved hjelp av fjærskive og mutter. Om nødvendig, bøy metallbåndet for å passe eventuelle fester bak dashbordet. Skru deretter fast båndet i en av bilchassisets faste metalldeler med medfølgende skrue og flat skive. Metallbåndet skal ikke kun være en tyverisikring, men har også som oppgave å sikkerhetsjorde enheten. Fjærskive Mutter 1.5 Bakmontering (metode B) Dersom bilen din er en Nissan eller en Toyota, må du bakmontere enheten. Bruk skruehullene merket med T (for Toyota) eller N (for Nissan), som befinner seg på sidene av enheten, for å feste den til bilens fester. Se til at skruehullene på enheten og på bilens fester er i linje med hverandre, og skru deretter i skruene (5 x 5 mm) på begge sider. Legg merke til at enhetens pyntekant, deksel og metallbånd ikke brukes ved bakmontering. Enhetens side med skruehull merket T og N Metallbånd Festebolt Flat skive Skrue Bilens fester Skrue Skrue Dashbord eller konsoll Metallbånd medfølger ikke. 9. Koble kabelen til batteriets minuspol igjen, og sett pyntekanten på enheten. 13

14 2. KABELTILKOBLINGER 14

15 3. BRUK 1. (på/av-knapp) 2. (tuning/søk/spor/opp-knapp) 3. (tuning/søk/spor/ned-knapp) 4. VOL/SEL-knapp (volumknapp når den vris, select/valgknapp når den trykkes inn) 5. Reset/nullstillingsknapp 6. BND/LOU/ENT (bånd/loudness/enter) 7. LCD-display 8. AS/PS/Navi-SCH/IPOD MENU 9. DISP (display) 10. AF/REG 11. TA 12. PTY 13. MODE 14. EQ (equalizer-knapp) 15. 1, (play/pause) 16. 2, SCN (scan/søk) 17. 3, RPT (repeat/repetere) 18. 4, SHF (shift) 19. 5, DIR [symbol] (bla nedover i filkatalog) 20. 6, DIR [symbol] (bla oppover i filkatalog) , forhåndsinnstillbare knapper for hurtigvalg av radiokanal 22. AUX-in (linjeinngang for ekstern lyd) 23. USB-port 24. SD/MMC-port 15

16 Grunnleggende funksjoner: 3.1 Slå enheten på og av Trykk inn valgfri knapp for å slå på enheten. Når enheten er på, trykk inn og hold [symbol]- knappen (1) inntrykt til displayet slukkes og enheten slås av. 3.2 Endre lyd- og manuelle equalizerinnstillinger Trykk på SEL-knappen (4) for å komme inn i lydinnstillingsmodus. Når du er i lydinnstillingsmodus, trykk en gang til på SEL-knappen (4) for å velge hvilken equalizer-innstilling du vil endre. Innstillingene som kan endres, er som følger: VOL BAS TRE BAL FAD (volum) (bass) (diskant) (balanse) (fader) For å gjøre forandringer i innstillingene, forsikre deg om at korrekt innstilling er valgt, og vri på SEL-knappen (4) for å justere innstillingsverdiene til ønsket nivå. Dersom du trykker inn og holder inne SELknappen (4), kan du påvirke innstillingene for trafikkinformasjonsfunksjonen. Innstillingene som kan endres, er som følger: TA SEEK eller TA ALARM -> PI SOUND eller MUTE -> RETUNE L eller RETUNE S -> MASK DPI eller MASK ALL -> BEEP 2:ND -> ALL eller OFF A) TA SEEK eller TA ALARM TA SEEK-modus er en funksjon som muliggjør automatisk søk etter kanaler med TP, trafikkprogram. Når funksjonen er aktivert og en nylig innstilt kanal ikke har trafikkinformasjonssignal, vil radioen automatisk søke opp en radiokanal med trafikkinformasjon. Dersom du mister trafikkinformasjonssignalene, vil radioens søkefunksjon automatisk prøve å finne igjen kanalen. Etter 30 eller 90 sekunders søk etter stasjonen (avhengig av om enheten er innstilt på RETUNE SHORT eller LONG) vil enheten søke opp den nærmest tilgjengelige kanalen med trafikkinformasjon. TA ALARM-modus er en funksjon som varsler deg om at enheten mister trafikkinformasjonssignalene, men som (til forskjell fra TP-SEEK) ikke søker opp og skifter kanal for å rette opp dette. Dersom enheten mister TP-signalene, 16 varsles du i stedet med to pip etter hverandre. Dersom du skifter radiokanal manuelt, og den nye kanalen ikke har trafikkinformasjonssignal, vil enheten varsle om dette med to pip, som ovenfor. B) PI SOUND eller PI MUTE Når man kjører lengre strekninger og lytter til riksdekkende radiokanaler, vil enheten ofte finne overlappende programsignaler som den veksler mellom avhengig av signalstyrke. Iblant skjer det likevel at programindeksen (PI) endres mens navnet på stasjonen (AF) består. Et eksempel på dette vil være en riksdekkende radiokanal der deler av innholdet er avhengig av hvilket distrikt man befinner seg i. PI SOUND-modus er en funksjon som aktiverer en kort pipelyd når programindeksen endres, som ovenfor. PI-MUTE fungerer på samme måte, men erstatter pipelyden med et kort lydavbrudd. C) RETUNE L eller RETUNE S Med denne funksjonen stiller du inn hvor lenge nytt søk av radiokanaler med trafikkinformasjon eller programindeks skal skje. I tilfelle enheten ikke kan finne et signal med samme PI-informasjon etter en fullstendig gjennomsøking av frekvensbåndet, stiller den seg tilbake på sist valgte stasjon og venter i noen minutter på å gjenoppta mottak. Dersom du har stilt funksjonen på RETUNE L er søketiden 90 sekunder, for RETUNE S er tilsvarende tid 30 sekunder. D) MASK DPI eller MASK ALL Med denne funksjonen stiller du inn hvordan enheten skal tolke signaler fra radiokanaler som ikke har RDS (radio data system), informasjon som kompletterer det vanlige radiosignalet med data om kanalen som er i bruk. MASK DPI filtrerer ut signaler (AF) med forskjeller i PI, programindeks. MASK ALL filtrerer ut signaler (AF) med forskjeller i PI og som mangler signalsterke RDS-signaler.

17 E) BEEP 2 ND, BEEP ALL eller BEEP OFF I denne innstillingen velger du hvordan varsellyden, pipet, skal fungere. De tre forskjellige modusene er valgbare ved at du vrir volumknappen med eller mot klokka. BEEP 2 ND genererer kun en pipelyd når en av enhetens dobbeltknapper er trykket inn og holdt inne i minst et sekund. Dette skjer eksempelvis om du trykker inn og holder inne forvalgsknappen (21), BND/LOU/ENT (6) eller AS/PS (Navi-SCH) (8). BEEP ALL genererer pipelyd ved alle knappetrykkinger. BEEP OFF slår pipelydfunksjonen helt av. 3.3 Loudness Trykk inn og hold inne BND/LOU/ENT-knappen (6) for å aktivere loudness-funksjonen og øke volumstyrken i bassregisteret. Trykk inn og hold inne knappen igjen for å slå av funksjonen. 3.4 Display Trykk på DISP-knappen (9) for å bla mellom enhetens ulike statusmeldinger, som varierer alt etter om enheten mottar et RDS-signal eller ikke. Statusmeldingene er som følger: PS -> CT eller NO CLOCK -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Den valgte statusmeldingen vises i noen sekunder og går deretter automatisk tilbake til normalt displayvindu. 3.5 Equalizer-moduser Enheten er utstyrt med fire ulike forhåndsinnstilte equalizer-moduser. Trykk på EQ-knappen (14) for å veksle mellom modusene, som er som følger: FLAT CLASSICS POP M ROCK M DSP OFF (ingen equalizer) 3.6 AUX-inngang / Line-in Det er mulig å koble inn eksterne enheter som f.eks. MP3-spiller gjennom AUX-inngangen (22) på frontpanelet. For å spille av lyd fra den eksterne enheten trykker du på MODE-knappen (13) og blar deg fram til AUX IN-modus. 3.7 Reset/nullstillingsfunksjon Iblant kan det hende at enheten må nullstilles på grunn av nyinstallasjon, feil eller forstyrrelser. For å gjøre dette trykker du inn den forsenkede reset-knappen (5) med f.eks. en kulepenn eller en utbøyd binders og holder den inntrykt til du ser at enheten starter om igjen. Legg merke til at enheten bør nullstilles etter nyinstallasjon eller dersom tilkoblingskablene er endret eller skiftet ut. 4. RADIO 4.1 Skifte til radiomodus Trykk på MODE-knappen (13) for å veksle til radiomodus. Vekslingen indikeres i LCD-displayet med minneplass, navn og radiofrekvens. 4.2 Velge frekvensbånd Når du er i radiomodus, trykker du på BND/ LOU/ENT-knappen (11) for å velge bånd. Båndene er i løpende rekkefølge: FM1 FM2 FM3 MB (AM) 4.3 Søke etter radiostasjoner Trykk inn (2) eller -knappen (3) for å aktivere enhetens automatiske søkefunksjon. Dersom du vil bruke manuell søkefunksjon, trykker du inn og holder inne en av disse to knappene helt til teksten MANUAL kommer opp i LCD-displayet. Dersom ingen av knappene trykkes inn på noen sekunder, stiller enheten seg tilbake i automatisk søkemodus, noe som indikeres med teksten AUTO i LCDdisplayet. 4.4 Automatisk programsøk og minnelagring For å søke opp og lagre de 6 sterkeste stasjonene/kanalene, trykk inn og hold inne AS/PS (Navi-SCH)-knappen (8). Enheten skanner da frekvensbåndet etter de 6 sterkeste signalene 17

18 og lagrer disse etter hverandre på forvalg 1-6. For å stille inn en stasjon/kanal på en spesifikk forvalgsposisjon, trykk først inn knappen (1-6) på den stasjonen du vil stille inn, og trykk deretter kort på AS/PS-knappen. Radioen søker da automatisk et nytt signal for den valgte kanalen. Om signalstyrken er sterk nok, stanser søket ved signalet i noen sekunder for deretter å søke videre. 4.5 Manuell lagring av forvalg Søk først opp ønsket stasjon via manuell søkemodus. Trykk deretter inn en av forvalgsknappene 1-6 (21) for å velge den stasjonen du vil endre. Hold inne knappen i noen sekunder til ytterligere et pip høres. Stasjonen du tidligere søkte rett på, er nå lagret på valgt forvalgsknapp. 4.6 Bruk og innstilling av RDS-modus (Radio Data System) A) RDS-MODUS For å aktivere og deaktivere RDS-modusen trykker du på AF/REG-knappen (10). Når RDSmodusen er aktivert, vises teksten AF i LCDdisplayet, og navnet på valgt radiostasjon vises i displayet. Dersom RDS-signalet fra radiostasjonen blir svakere, begynner AF-symbolet å blinke. Dersom det sendes en radiovarsling eller alarm, vises teksten ALARM, og volumnivået justeres til forvalgt normalvolum. B) ALTERNATIVE FREKVENSER / REGIONAL MODUS AF/REG-knappen brukes også for å slå på og av regional modus (Regional Program Operation). Modusen aktiveres og deaktiveres ved at man trykker inn og holder inne AF/ REG-knappen (10). Visse radiokanaler har både lokale/regionale og nasjonale sendinger der de forskjellige regionale sendingene normalt har prioritet. Når REG-funksjonen er aktivert, vil enheten prioritere de nasjonale sendingene, og når funksjonen er inaktiv, prioriteres normalt lokale/regionale sendinger. ved at du trykker på PTY-knappen (12). Modusens tre forvalg veksler du mellom med trykk på PTY-knappen (12) og er som følger: PTY-MUSIC group (musikk) PTY-SPEECH group (tale) PTY off (av) Om du stiller inn funksjonen på PTY-MUSIC group -innstillingen, søker enheten automatisk rett på nærmeste tilgjengelige radiostasjon der det sendes et PTY musikkprogram. Tilsvarende gjelder PTY-program med tale om du stiller inn funksjonen på PTY-SPEECH group. D) TA, TRAFIKKINFORMASJON TA-funksjonen (traffic announcement, trafikkinformasjon) slår du på og av ved å trykke inn og holde inne TA-knappen (11). Dersom du har aktivert TA-funksjonen, vil enheten automatisk veksle til radiomodus dersom trafikkinformasjon sendes ut over RDS. Om enheten er i USB eller AUX-modus ved en slik anledning, vil den midlertidig gå over i radiomodus og justere volumet slik at trafikkmeldingen høres tydelig. Når meldingen er over, fortsetter avspillingen i den modusen du befant deg i før trafikkmeldingen, og volumet justeres tilbake til ditt tidligere valg. For å avbryte en pågående trafikkmelding trykker du inn TA-knappen (11) legg merke til at dette ikke slår av TA-modusen permanent. TA-knappen (11) brukes også til å velge mellom EON TA LO (lokalt mottak) og EON TA DX (fjernt mottak) og du veksler mellom disse to ved å trykke lenge på knappen. Disse to innstillingene styrer om det skal finnes en grenseverdi i signalstyrken for at enheten skal aktivere trafikkinformasjonsfunksjonen. Om funksjonen er innstilt på EON TA LO, vil enheten kun gå over i radiomodus og sende trafikkinformasjon dersom signalstyrken overskrider forhåndsinnstilt terskelverdi. Dersom funksjonen er innstilt på EON TA DX, går enheten over i radiomodus så snart den mottar en trafikkmelding, uansett signalstyrke. C) PTY, PROGRAMTYPEFUNKSJONEN Programtype, PTY, er ytterligere en funksjon som inngår i RDS-modusen, og som aktiveres 18

19 5. AVSPILLING AV MP3/WMA FRA USB-PORT ELLER SD/MMC- KORTLESER 5.1 Avspilling via USB-port I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (23) som du kan bruke for tilkobling av en USB-utstyrt ekstern enhet (f.eks. en MP3-spiller). Når du kobler inn en ekstern enhet via USB-porten, vil den søke gjennom enheten etter MP3- og WMA-filer, og begynne avspilling automatisk. Om du er i en annen modus, kan du veksle til USB-modus ved å trykke inn MODE-knappen (13) helt til teksten USB vises i LCD-displayet. 5.2 Avspilling via SD/MMC-kortleser Enheten er også utstyrt med en SD/MMCport (Secure Digital/MultiMediaCard) (23) som befinner seg på enhetens frontpanel. I tillegg til at porten håndterer minnekort, fungerer bruk, funksjon og navigering akkurat som på USB-porten. Om du er i en annen modus, kan du veksle til SD/MMC-modus ved å trykke inn MODE-knappen (13) helt til teksten SD/MMC vises i LCD-displayet. OBS! Enheten støtter kun standard USB-minner (maks. 16 GB) samt SD/MMC-kort (maks. 8 GB) som gjør bruk av Microsofts filsystemstandard (FAT/FAT-16/FAT-32), og som gir direkte tilgang til filsystemet. USB-utstyrte MP3-spillere deler dessuten ingen standard, noe som kan innebære at ulike merker og modeller kan ha ulike standarder for kommunikasjon. Enheten kan derfor ikke støtte enhver MP3-spiller på markedet. Unngå å lagre viktige filer på USBenheter som du bruker med bilstereoen, fordi uforsiktig håndtering iblant kan forårsake at filer ødelegges. Enheten kan maksimalt håndtere 700 filer i 300 filkataloger med maksimalt 8 underkatalogers dybde i strukturen. ADVARSEL! Når du kobler inn en MP3-spiller som har et vanlig, ikke oppladbart, batteri, bør du av sikkerhetsmessige grunner ta batteriet ut av MP3-spilleren. Grunnen til dette er at mange MP3-spillere bruker USB-porten som strømkilde for innebygd batterilader. Å utsette et vanlig batteri for kontinuerlig lading kan få det til å sprekke, lekke eller eksplodere Bla mellom, søke opp og spille av spor i USB- eller SD/MMC-modus A) VELGE SPOR Trykk inn [symbol]-knappen (3) eller [symbol]- knappen (2) for å bla fram og tilbake mellom de ulike sporene. Aktuelt spornummer vises i LCD-displayet. B) VELGE OG BLA BLANT MAPPER/ FILKATALOGER Trykk inn DIR [symbol]-knappen (19) eller DIR [symbol]-knappen (20) for å bla ned og opp blant filkatalogene på platen. Om den innkoblede USB-enheten mangler filkataloger, vil funksjonen være deaktivert. C) TA PAUSE I AVSPILLING Trykk på [symbol]-knappen (15) for å ta en pause i avspillingen. Trykk inn knappen igjen for å gjenoppta avspillingen. D) AKTIVERE INTROAVSPILLING AV SPOR Trykk inn SCN-knappen (16) for å spille de første sekundene av hvert spor på platen. Trykk inn knappen igjen for å avslutte introfunksjonen og spille valgt spor. E) SPILLE ET SPOR PÅ REPEAT Trykk inn RPT-knappen (17) for gjentatt avspilling av et spor. Trykk inn knappen igjen for å gå tilbake til normal avspilling. F) SPILLE ALLE SPOR I TILFELDIG REKKEFØLGE Trykk inn SHF-knappen (18) for å spille alle spor på platen i tilfeldig rekkefølge. Trykk inn knappen igjen for å gå tilbake til normal avspilling. G) VELGE SPOR MED AS/PS (NAVI- SCH)-KNAPPEN AS/PS-knappen (8) fungerer som funksjonsvalgsknapp for Digital Audio Mode ved MP3-avspilling. Digital Audio Mode gjør bruk av filnavn og kataloger for å gjøre det lettere å søke og bla. Modusen har fire ulike søkemoduser som du blar mellom ved å trykke på AS/ PS-knappen: Searching Track Directly (søke etter spor) Searching Directory or File Name (søke etter filkatalog eller filnavn)

20 Navigation From Root (bla gjennom filsystemet med start fra rotkatalogen) Navigation From Current Directory (bla gjenom filsystemet med start fra katalogen du befinner deg i) For å velge bokstav, tegn eller nummer ved søk vrir du på VOL-knappen (4) og trykker deretter inn SEL-knappen (2) for å bekrefte valg. Når innmatingen er ferdig, trykker du på BND/LOU/ ENT-knappen (6) for å starte søket. For å bla i filsystemet gjør du bruk av [symbol]/[symbol]- knappene (2, 3) og bekrefter valg med BND/ LOU/ENT-knappen (6). H) VISE SPORINFORMASJON Trykk inn DISP-knappen (9) for å vise spornummer, sporlengde, klokke og eventuell øvrig informasjon som er innebygd i filen. Legg merke til at enheten kun kan vise filnavn og informasjon fra den ID3-taggen som er innebygd i MP3/WMA-filen du spiller. 5.4 Støttede MP3/WMA-formater Enheten støtter avspilling av MP3/WMA-filer med følgende formatbegrensninger: MP3 - MPEG1/2/2.45 Audio Layer 2/3 (44.1 khz), 32~ 320 Kbps & VBR, Stereo WMA - Windows Media Audio (44.1 khz), 32~ 320 Kbps & VBR, Stereo 6. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Generelle detaljer: Nettspenning: DC 12 V, negativ jord Chassismål: mm (bredde) x 160 mm (dybde) x 50 mm (høyde) Tonekontroll: Bass (ved 100 Hz) +-10 db, diskant (ved 10 Hz) +-10 db Uteffekt: W x 4 kanaler Strømforbruk: A (maks.) USB/SD/MMC-spiller: Signal/støyforhold: > 60 db Kanalseparasjon: > 50 db Frekvensrespons: Hz - 20 khz Radio (FM): Frekvensområde: ,5-108 MHz Midtfrekvens: ,7 MHz Følsomhet: dbμ Stereoseparasjon: > 25 db Radio (mellombølge): Frekvensområde: khz Midtfrekvens: khz Følsomhet: dbu 20

21 7. FEILSØKING Før du begynner å feilsøke enheten, kontroller alltid at kabler og tilkoblinger sitter ordentlig. Dersom feilen vedvarer etter feilsøking, lever enheten inn til behørig fagpersonell for service og reparasjon. Symptom Årsak Løsning Ingen strømforsyning. Bilens tenning er ikke slått på. Vri tenningen til ACC om du ikke vil starte bilen. Ingen lyd. Enhetens knapper virker ikke. Radioen virker ikke. Den automatiske søkefunksjonen for radiokanaler virker ikke. Sikringen har gått. Volumet er lavt eller lyden av (mute). Kabeltilkoblingene er ikke korrekt tilkoblet eller har løsnet. Enhetens innebygde mikroprosessor fungerer ikke på grunn av elektronisk bakgrunnsstøy. Antennekabelen er ikke tilkoblet. Radiosignalet er for svakt. Skift sikring. Øk volumet og kontroller at mutefunksjonen ikke er aktivert. Kontroller kabeltilkoblingene. Trykk inn reset-knappen (5) for å starte enheten på nytt. Kontroller antennekabelen, koble den forsiktig til om den sitter løst, og prøv igjen. Still inn radiokanalen manuelt. 21

22 Autostereo Autostereo, jossa PLL Synthesizer ja RDS (Radio Data System). Automaattinen tallentaminen muistiin Kiinteä etupaneeli Esiasetetut taajuuskorjaintilat USB-liitäntä, SD/MMC-korttipaikka AUX-liitäntä MP3-soittimen yhdistämiseksi SISÄLLYS 1. Asentaminen 2. Johtoliitokset 3. Käyttäminen 4. Radio 5. MP3/WMA-tiedostojen toistaminen USBliitännän tai SD/MMC-korttipaikan avulla 6. Tekniset tiedot 7. Ongelmanratkaisu 1. ASENTAMINEN Autostereon asentaminen on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Biltema ei vastaa virheellisen asentamisen aiheuttamista ongelmista. 1.1 Huomioon otettavaa ennen asentamista Asenna keskusyksikkö paikkaan, jossa se ei haittaa kuljettajaa ja jossa se ei voi vahingoittaa matkustajaa äkkijarrutuksessa. Ennen autostereon asentamista yhdistä johdot. Tarkista, että kaikki liitännät on tehty oikein. Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toiminnot toimivat. Käytä asennuksessa vain laitteen mukana toimitettuja osia. Jos asennuksessa käytetään muita osia tai johtoja, voi aiheutua vaurioita. Jos autoa on porattava tai siihen on tehtävä muutoksia tilan saamiseksi autostereota varten, ota ensin yhteys ammattilaiseen. Vältä asentamasta keskusyksikköä paikkaan, jossa se voi altistua suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle. 1.2 Asennus etu- tai takaosasta Tämä laite voidaan asentaa etuosasta (tavallinen DIN-etuasennus) tai takaosasta (DIN-takaasennus laitteen kylkien kierteilla varustettujen aukkojen avulla). Lisätietoja on seuraavissa kahdessa jaksossa. 1.3 Asennus etuosasta (menetelmä A) Tämä laite voidaan asentaa etuosasta kaikkiin kojetauluihin, joissa on 182 x 55 mm:n aukko (ks. kuva). Varmista ensin, että kaikki liitännät on tehty oikein. Toimi seuraavasti. 1. Tarkista, että sytytysvirta on katkaistu. Irrota liitäntä auton akun miinusnavasta. 2. Irrota johdot ja antenni laitteesta. 3. Tartu levyn yläosaan ja nosta sitä varovaisesti ylöspäin. Irrota vetämällä ulospäin. 4. Irrota laite kotelosta käyttämällä kahta mukana toimitetta metalliavainta. Vie avaimet kotelon oikeassa ja vasemmassa reunassa näkyviin pieniin aukkoihin merkinnät ylöspäin (ks. kuva). Irrota koteloa kiinnittävät metallihakaset painamalla avaimia sisäänpäin. Irrota kotelo painamalla sitä taaksepäin avaimilla. Oikea säädin Kuori Reunus Vasen säädin 22

23 5. Asenna kotelo painamalla se varovaisesti kojelaudan aukkoon. Taivuta metallisia kielekkeitä ruuvitaltalla. Kaikkia kielekkeitä ei todennäköisesti tarvita kotelon lukitsemiseksi paikalleen, joten käytä parhaiten soveltuvia kielekkeitä. Kiinnitä kotelo niiden avulla. Ruuvitaltta Kieleke 1.4 Laitteen irrottaminen 1. Tarkista, että sytytysvirta on katkaistu. Irrota liitäntä auton akun miinusnavasta. 2. Irrota laite metallikiinnikkeestä, jonka avulla se on kiinnitetty autoon (ks. kohta 1.3). 3. Tartu levyn yläosaan ja nosta sitä varovaisesti ylöspäin. Irrota vetämällä ulospäin. 4. Työnnä kaksi mukana toimitettua avainta kotelon oikeassa ja vasemmassa reunassa näkyviin pieniin aukkoihin merkinnät ylöspäin (ks. kuva). Irrota laitteen kojetauluun kiinnittävät metallihakaset painamalla avaimia sisäänpäin. Vedä laite varovaisesti ulos ja irrota johdot siitä. Kojetaulu Kuori 6. Yhdistä antenni ja johdot laitteeseen. Varmista, etteivät johdot tai kaapelit irtoa tai takerru toisiinsa. 7. Paina laitetta varovaisesti sisäänpäin, kunnes kotelon metallikielekkeet lukitsevat laitteen paikalleen napsahtaen. 8. Kiinnitä laite lopullisesti paikalleen ruuvaamalla sen mukana toimitetut kiinnityspultit laitteen takana sijaitsevaan aukkoon, viemällä pultti metallikiinnikkeen aukon läpi ja kiinnittämällä laite jousilevyn ja mutterin avulla. Taivuta metallikiinnikettä tarvittaessa, jotta se sopii mahdolliseen kojetaulun taakse sijoitettuun kiinnikkeeseen. Ruuvaa kiinnike tämän jälkeen kiinni ajoneuvon korin kiinteisiin metalliosiin mukana toimitetulla ruuvilla ja aluslevyllä. Metallikiinnike ei pelkästään vaikeuta laitteen varastamista. Se myös maadoittaa laitteen. Jousialuslevy Mutteri 1.5 Asentaminen takaosasta (menetelmä B) Tämä laite on asennettava Nissan- tai Toyotamerkkiseen autoon takaosasta. Kiinnitä laite kiinnikkeisiin T- (Toyota) tai N (Nissan) -merkittyjen ruuvireikien avulla. Varmista, että laitteen ruuvinreiät ovat auton ruuvinreikien kohdalla. Ruuvaa tämän jälleen 5 x 5 mm:n ruuvit molemmille puolille. Huomaa, että laitteen koteloa, levyä ja metallikiinnikettä ei käytetä, jos laite asennetaan takaosasta. Laitteen kylki, reiät T- ja N-ruuveille merkitty Metallinauha Kiinnityspultti Aluslevy Ruuvi Kiinnike Ruuvi Ruuvi Kojetaulu tai konsoli Metallinauha ei mukana. 9. Yhdistä akkukenkä akun miinusnapaan. Kiinnitä laite takaisin koteloon. 23

24 2. JOHTOLIITOKSET 24

25 3. KÄYTTÄMINEN 1. (virtakytkin) 2. (viritys/haku/raita/alas/ylös-painike) 3. (viritys/haku/raita/alas/alas-painike) 4. VOL/SEL-painike (äänenvoimakkuuden säätäminen kääntämällä, valitseminen painamalla) 5. Nollaamispainike 6. BND/LOU/ENT (taajuusalue/loudness/enter) 7. LCD-näyttö 8. AS/PS/Navi-SCH/IPOD-valikko 9. DISP (näyttö) 10. AF/REG 11. TA 12. PTY 13. MODE (tila) 14. EQ (taajuuskorjain) 15. 1, (toisto/tauko) 16. 2, SCN (haku) RPT (jatkuva toisto) SHF (vaihto) DIR [symbol] (selaaminen kansiossa alaspäin) DIR [symbol] (selaaminen kansiossa ylöspäin) radiokanavien esivalintapainikkeet 22. AUX-in (ulkoisen äänilähteen liitäntä) 23. USB-liitäntä 24. SD/MMC-korttipaikka 25

26 Perustoiminnot 3.1 Virran kytkeminen ja katkaiseminen Voit käynnistää autostereolaitteen painamalla mitä painiketta tahansa. Kun laitteeseen on kytketty virta, voit katkaista virran pitämällä [symbol]-painiketta (1) painettuna, kunnes näyttö pimenee. 3.2 Äänensävyn ja taajuuskorjaimen asetusten säätäminen Voit säätää äänen sävyä painamalla SELpainiketta (4). Valitse muutettava taajuuskorjaimen säätö SEL/MENU-painikkeen (4) avulla. Asetuksia voidaan muuttaa vuorollaan tässä järjestyksessä: VOL BAS TRE BAL FAD (äänenvoimakkuus) (basso) (diskantti) (tasapaino) (häivytys) Voit muuttaa asetuksia varmistamalla, että oikea asetus on valittu ja säätämällä SEL-painikkeen (4) avulla. Voit säätää liikennetiedotusasetuksia pitämällä SEL-painiketta (4) painettuna. Asetuksia voidaan muuttaa vuorollaan tässä järjestyksessä: TA SEEK tai TA ALARM -> PI SOUND tai MUTE -> RETUNE L tai RETUNE S -> MASK DPI tai MASK ALL -> BEEP 2:ND -> ALL tai OFF A) TA SEEK tai TA ALARM Liikennetiedotuksia (TP) lähettäviä kanavia etsitään automaattisesti TA SEEK -toiminnon avulla. Kun tämä toiminto on käytössä ja valitulla kanavalla ei lähetetä liikennetiedotuksia, radio etsii automaattisesti niitä lähettävän kanavan. Jos liikennetiedotussignaali katoaa, radion hakutoiminto yrittää etsiä sen automaattisesti. Kun haku on kestänyt 30 tai 90 sekuntia (sen mukaan onko valittu RETUNE SHORT vai LONG), laite etsii lähimmän liikennetiedotuksia lähettävän kanavan. TA ALARM -toiminto varoittaa liikennetiedotussignaalin katoamisesta, mutta ei etsi signaalia ja vaihda kanavaa, kuten TP-SEEK tekee. Jos liikennetiedotussignaali katoaa, kuulet kaksi äänimerkkiä. Jos vaihdat kanavaa käsin eikä uusi kanava lähetä liikennetiedotuksia, kuulet kaksi äänimerkkiä. B) PI SOUND tai PI MUTE Kun ajat pitkiä matkoja ja kuuntelet valtakunnallista radiokanavaa, laite etsii uuden kyseistä kanavaa lähettävän radioaseman, kun edellisen radioaseman signaali alkaa heiketä. Joskus ohjelmaindeksi (PI) vaihtuu, mutta radiokanavan nimi (AF) säilyy ennallaan. Esimerkki tästä on Ylen Radio Suomi. Se kuuluu koko maassa, mutta ohjelma voi vaihdella alueellisesti. PI SOUND -toiminto antaa lyhyen äänimerkin, kun ohjelmaindeksi muuttuu. PI-MUTE toimii samalla tavalla, mutta äänimerkin sijasta ääni mykistyy hetkeksi. C) RETUNE L tai RETUNE S Tämän toiminnon avulla valitaan, kuinka kauan liikennetiedotuksia lähettävää tai ohjelmaindeksin sisältävää radiokanavaa etsitään. Jos laite ei löydä saman PI-tiedon sisältävää signaalia etsittyään koko taajuusalueen, se palaa edelliselle kanavalle ja odottaa muutaman minuutin ennen vastaanottamisen jatkamista. Jos valitset RETUNE L -vaihtoehdon, etsintää jatketaan 90 sekunnin kuluttua. Jos valitset RETUNE S -vaihtoehdon, aika on 30 sekuntia. D) MASK DPI tai MASK ALL Tämän toiminnon avulla valitaan, kuinka laite tulkitsee sellaisten radiokanavien signaalit, jotka eivät lähetä RDS-tietoja. Nämä tiedot täydentävät tavallista radiolähetystä esimerkiksi kanavan tiedoilla. Jos valitset MASK DPI -vaihtoehdon, signaalit (AF) jätetään pois ohjelmaindeksiä (PI) lukuun ottamatta. Jos valitset MASK ALL -vaihtoehdon, signaalit (AF) jätetään pois, jos ohjelmaindeksi eroaa eikä RDS-signaalia vastaanoteta. E) BEEP 2 ND, BEEP ALL tai BEEP OFF Tämän asetuksen avulla valitaan äänimerkin toiminta. Jokin kolmesta vaihtoehdosta voidaan valita kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä myötä- tai vastapäivään. 26

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

Art. 24-665 BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual. 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-665 BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual. 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO AUTOSTEREO USB Original manual 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker.

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO. Original manual. Art. 24-623 USB

BILSTEREO AUTOSTEREO. Original manual. Art. 24-623 USB BILSTEREO AUTOSTEREO USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Clatronic bilradio med CD-spiller

Clatronic bilradio med CD-spiller Clatronic bilradio med CD-spiller Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG LAC3700R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG LAC3700R i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A (SE) FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USBoch AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare (NO) FM/AM-radio med PLL-tuner og avtakbar

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon Innledning: Parker på et trygt sted hvor bilen ikke er til hinder for andre trafikanter. Slå av tenningen og ta ut tenningsnøkkelen. Les gjennom hele denne veiledningen og kontroller at du har alt som

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO BILSTEREO 3 TFT/LCD-skärm BILSTEREO 3 TFT/LCD-skjerm AUTOSTEREO 3 tuuman TFT/LCD-näyttö BILSTEREO 3 TFT/LCD-skærm The above one is revised by our designer for arrows from single arrow to double arrows

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. --

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. -- Bruksanvisning Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service Art.nr. LIC-SS HMS art.nr. -- Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese...

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer