INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 INNHOLD Paris Oslo Astrup Fearnley gruppen 4 Fearnley Securities AS 6 Offshore Rig Houston Beijing Seoul Tokyo Styrets beretning 9 Resultatregnskap 12 Offshore Supply Bangkok Hong Kong Shanghai Balanse eiendeler 13 Shipping Mumbai Balanse egenkapital og gjeld 14 Investment Banking Project Finance Energy Trading Singapore Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Revisors beretning 26 Oslo Bangkok Beijing Hong Kong Houston Mumbai Paris Seoul Shanghai Singapore Tokyo The Astrup Fearnley Global Network 3

3 VIRKSOMHETER INNEN ASTRUP FEARNLEY GRUPPEN ASTRUP FEARNLEY GRUPPEN INNLEDNING Fearnleys historie går helt tilbake til 1869 da selskapets grunnlegger, Thomas Fearnley, etablerte skipsmeglerforretning i Christiania, som Oslo het på den tiden. I dag, 145 år senere, er Astrup Fearnley gruppen en ledende, uavhengig og global leverandør av megler-, analyse-, investerings- og rådgivningstjenester for investorer og selskap involvert i maritime industrier som shipping, offshore og energi. Tjenestene som tilbys er forankret i grundige analyser av shipping og offshore markedene. Gjennom sine datterselskaper tilbyr Astrup Fearnley tjenester innen befraktning, kjøp og salg, kontrahering, rådgivning og analyse. Videre tilbyr gruppen finansielle tjenester som direkteinvesteringer innen shipping, offshore og eiendom, samt investment banking tjenester via Fearnley Securities. Selskapet er representert i Oslo, Paris, Houston, Singapore, Shanghai, Bangkok, Mumbai Seoul, Beijing, Hong Kong og Tokyo. Gruppen har totalt cirka 350 ansatte. FINANCIAL SERVICES Fearnley Securities Fearnley Finans Oslo Debt Capital Markets (DCM), Equity Capital Markets (ECM), M&A. Equity and Credit Sales and Trading, Equity and Credit Research, Direct Investments in Shipping and Offshore Vessels OFFSHORE SERVICES Fearnley Offshore Rig Fearnley Offshore Supply SHIPPING SERVICES Fearnleys Tokyo Seoul Beijing Shanghai Hong Kong Singapore Bangkok Mumbai Oslo Chartering of Tankers, Bulk, LPG, LNG, RoRo and Car carriers. Newbuildings, Sale and Purchase of second-hand vessels, Advisory, Research and Consultancy Services ENERGY TRADING Libra Fearnleys Oslo Houston Singapore Paris Houston Singapore Chartering of Drilling Rigs, Supply- and FPSO Vessels. Newbuildings, Sale and Purchase of Second-Hand Rigs and Drillships. Advisory, Research and Consultancy Services Trades in Naphta, Gasoil, LPG, Refinery Feedstock and Residual Fuel Oil. 4 5

4 VIRKSOMHETSOMRÅDER Fearnley Securities er organisert rundt fire virksomhetsområder; Corporate Finance Fearnley Securities corporate finance avdeling tilbyr rådgivning knyttet til børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp, salg og restruktureringer, samt tilrettelegging og innhenting av egen- og fremmedkapital. Avdelingen består av erfarne rådgivere med lang transaksjonserfaring fra nasjonale og internasjonale transaksjoner. I 2013 så vi en betydelig økning i corporate relatert virksomhet særlig knyttet til utvalgte sub-segmenter av shipping sektoren. Vi deltok som hoved- og medtilrettelegger i en rekke nasjonale og internasjonale emisjoner, som i sum reiste cirka USD 2.5 milliarder i egen- og fremmedkapital for våre kunder. FEARNLEY SECURITIES AS INNLEDNING Fearnley Securities er et norskregistrert verdipapirforetak med kontor i Oslo og medlemskap på Oslo Børs. Selskapet ble stiftet i 1987 og er et heleid datterselskap av Astrup Fearnley AS. Fearnley Securities tilbyr tjenester innen megling og analyse av aksjer og obligasjoner, strategisk og finansiell rådgiving ifm børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp og restruktureringer, samt tilrettelegging av emisjoner i egen- og fremmedkapital. Selskapet har et særskilt fokus på maritime industrier som shipping, offshore og energi. Selskapets hovedmål er å være en preferert, uavhengig og analysefokusert finansiell rådgiver for norske og internasjonale investorer og selskap som er involvert i maritim virksomhet. Fearnley Securities er nært knyttet opp til sine søsterselskap i Astrup Fearnley gruppen. Dette setter selskapets kommersielle virksomhetsområder i en særstilling hva gjelder tilgang til markedsekspertise og industrielt nettverk innen shipping og offshore. Megling Fearnley Securities megler-team består av erfarne aksje- og obligasjonsmeglere med lang fartstid innen megling av norske og globale verdipapir. Fearnley Securities legger stor vekt på analyse- og kunnskapsbasert megling. Kombinasjonen mellom dedikert bransjefokus og global dekning av institusjonelle investorer danner grunnlaget for en solid plasseringsevne ved innhenting av egen- og fremmedkapital på vegne av shipping og offshore selskaper i vekst. Analyse Analyseavdelingen er delt opp i fagområdene Shipping, Offshore og Energi, som igjen er delt opp i produktområdene Aksjer og Obligasjoner. Analyseavdelingen har et sterkt fokus på å tilby et velfundert globalt analyseprodukt med kreative og innovative vinklinger som gir våre kunder merverdi i sine beslutningsprosesser. I sum dekker analyseavdelingen cirka 100 børsnoterte shipping, offshore og energiselskap notert på børser i Asia, Nord-Amerika og Europa. En viktig del av selskapets analysevirksomhet er å knytte investorer og selskaper sammen. Dette gjøres primært i form av nasjonale og internasjonale selskapsroadshows. I 2013 tilrettela vår Corporate Access virksomhet for flere hundre møter over hele verden mellom selskaper, våre egne analytikere og institusjonelle investorer. Videre arrangerte vi shipping & offshore konferanser i hhv Oslo, London og New York. Forretningsstøtte Fearnley Securities forretningsstøtte består av selskapets operasjonelle funksjoner som Compliance, Oppgjør, Finans/Regnskap, IKT og Administrasjon. 6 Forretningsstøtte er nært knyttet opp til selskapets kommersielle aktiviteter for å sikre etterlevelse av foretakets forpliktelser etter lover, regler, forskrifter, samt interne instrukser og rutiner. Videre er det et stort fokus på å besørge at selskapet til en hver tid har robuste systemer som sikrer pålitelighet og rettidighet i oppgjørsfunksjonen og annen rapportering. 7

5 VERDIER Fearnley Securities har utviklet seg betydelig siden etableringen i 1987, hovedsakelig drevet av endringer i det regulatoriske rammeverket, økt globalisering, modernisering innenfor shipping og offshore industrien og en stadig mer sofistikert kundebase. For å sikre konkurransedyktighet og dermed overlevelse i en bransje som preges av intensiv nasjonal og global konkurranse er det viktig for selskapet å samles om visse verdier og prinsipper. Noen av disse prinsippene er så fundamentalt viktig for vår virksomhet at de fortjener å beskrives i noe mer detalj. INTEGRITET - Fearnley Securities skal utøve god forretningsskikk og ha åpen dialog med tilsynsmyndigheter, bransjeorganisasjoner, myndighetsorganer og andre interessenter, slik at våre kunder og offentligheten har tillitt til våre leveranser, vurderinger og beslutninger. Vi skal utøve fair-play og aldri snakke nedsettende om våre konkurrenter. KOMPETANSE Fearnley Securities skal levere kunnskapsbasert megling, finansiell rådgivning og analyse. Selskapet skal ha en global dekning og tilnærming til analyse, kunder og markeder. Vi skal være et stimulerende selskap som oppmuntrer og tilrettelegger for organisk vekst og intern kompetanseutvikling. KREMMERÅND Fearnley Securities skal tenke lønnsomhet i hverdagen ved å søke kreative og kostnadseffektive løsninger for å maksimere våre kunders avkastning. FREMOVERLENT Fearnley Securities skal være faglig nysgjerrige og proaktivt utfordre vedtatte sannheter i den hensikt å utvikle nye og kreative løsninger for våre kunder. Vi skal være endringsvillige. VI ORIENTERT Fearnley Securities verdsetter ekstraordinære enkeltprestasjoner, men våre stolteste øyeblikk har kommet som et produkt av at våre ansatte har jobbet sammen i team for våre kunders beste. Samtlige ansatte i Fearnley Securities er ambassadører for Astrup Fearnleys historie, merkevare og omdømme. Vår suksess har vært, og vil fortsette å være, avhengig av den tillitt våre kunder viser oss. Alt vi gjør hvert råd, hver transaksjon vi gjennomfører og hver samtale vi tar del i skal gjennomføres med den største integritet og etterlevelse av god forretningsskikk og høy etisk standard. Erfaring viser at hvis vi som selskap kan levere på ovennevnte så vil vår egen suksess følge. STYRETS BERETNING MÅL FOR VIRKSOMHETEN Fearnley Securities AS sitt hovedmål er å være en preferert, uavhengig og analysefokusert finansiell rådgiver for norske og internasjonale investorer og selskaper innenfor sektorene shipping, olje-service, og energi. Selskapet skal ha en global dekning og tilnærming til analyse, kunder og markeder. Fearnley Securities AS skal være et selskap med integritet og høy etisk standard. Selskapet skal utøve sitt daglige virke med god forretningsskikk og ha åpen dialog med tilsynsmyndigheter, bransjeorganisasjoner, myndighetsorganer og andre interessenter. Selskapets styre og ledelse ønsker å innrette virksomheten slik at kunder og offentligheten har tillitt til selskapets leveranser, vurderinger og beslutninger. VIRKSOMHETEN Fearnley Securities AS er et norskregistrert verdipapirforetak med kontor i Oslo og medlemskap på Oslo Børs. Selskapet ble stiftet i 1987 og er et heleid datterselskap av Astrup Fearnley AS. Fearnley Securities tilbyr tjenester innen megling og analyse av aksjer og obligasjoner, strategisk og finansiell rådgiving ifm børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp og restruktureringer, samt tilrettelegging av emisjoner i egen- og fremmedkapital. Selskapet har et særskilt fokus på maritime industrier som shipping, olje-service og energi. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. Selskapet har ikke hatt forsknings- eller utviklingsaktiviteter i ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet i selskapet er godt og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Det er lite sykefravær i selskapet og det er ikke registrert skader eller ulykker i året som har gått. 8 9

6 LIKESTILLING Fearnley Securities AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. I sin rekrutteringspolitikk søker selskapet bevisst å tiltrekke seg de aller dyktigste, uten å diskriminere på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion eller andre faktorer. FREMTIDIG UTVIKLING I tillegg til selskapets egen innsats og utvikling er Fearnley Securities sin inntjening påvirket av den generelle aktiviteten i finansmarkedene og aktiviteten innfor shipping og offshore spesielt. Markedet for verdipapirtjenester er svært konkurranseutsatt. Omsetningsvolumene i annenhåndsmarkedet for aksjer har stabilisert seg på historisk lave nivåer. I motsetning til aksjemarkedet så er obligasjonsmarkedet i sterk vekst. Ikke bare hentes det inn rekordbeløp i førstehåndsmarkedet, men også annenhåndsomsetningen i kredittobligasjoner øker. Med den utviklingen vi har sett de siste årene, er obligasjonsmarkedet blitt en stadig viktigere finansieringskilde for næringslivet. Med strammere utlånspraksis i bankene er det grunn til å anta at obligasjonsfinansieringen vil øke ytterligere i årene fremover. Fearnley Securities har en nøktern kostnadsstruktur og solid balanse og er således godt rustet til å takle markedsmessige utfordringer. Styret har et optimistisk grunnsyn og ser positivt på selskapets muligheter, både i 2014 og på lengre sikt. REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET Fearnley Securities AS hadde i 2013 driftsinntekter på NOK mot NOK i Driftsresultatet ble NOK , mot NOK i Årsresultat utgjorde NOK , mot NOK i Selskapets bokførte eiendeler pr utgjorde NOK Selskapets gjeld utgjorde NOK , mens selskapets bokførte egenkapital utgjorde NOK Styret er av den oppfatning at betingelsen om fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret kjenner heller ikke til hendelser etter balansedagen som krever særskilte opplysninger. RESULTATDISPONERING Årets resultat viser et overskudd på NOK som foreslås disponert som følger: Overført til annen egenkapital: NOK Avgitt konsernbidrag (etter skatt): NOK Oslo, 28. mars 2014 FINANSIELL RISIKO OG INTERNKONTROLL Selskapets finansielle risiko er knyttet til egenhandel og kundehandel. Finansielle risiko består i hovedsak av markedsrisiko, kredittrisiko, motpartsrisiko og oppgjørsrisiko. Styret har sørget for utarbeidelse av et internkontrollsystem som vektlegger de vesentlige risikofaktorene i selskapet. Det er implementert instrukser, fullmakter og rutinebeskrivelser samt kontroller av de ulike prosessene i virksomheten. Risikobildet overvåkes løpende og ledelsen gir jevnlig rapport til styret. Jon-Aksel Torgersen (styreformann) Harald Moræus Hanssen (styremedlem) Ellen Merete Hanetho (styremedlem) Lars Jacob Bø (styremedlem) Rolf Johan Ringdal (styremedlem) Even Matre Ellingsen (daglig leder) 10 11

7 RESULTATREGNSKAP BALANSE - EIENDELER Note Driftsinntekter og driftskostnader Kurtasje- og nettohandler Emisjons- og rådgivningsvirksomhet Egenhandel Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostnad fra foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansresultat Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 12 Utsatt skattefordel Hjemmeside Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 4 Inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 5 Investeringer i aksjer Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Fordringer på selskap i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer: Avsatt annen egenkapital 0 0 Overført til annen egenkapital Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Sum overføringer Investeringer Markedsbaserte aksjer 0 0 Markedsbaserte obligasjoner 0 0 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 0 0 Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital 7,8 Aksjekapital ( aksjer á kr 2 000) Overskurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 8 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 9 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre langsiktige forpliktelser 0 0 Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld 10 Leverandørgjeld Gjeld til kunder Gjeld til verdipapirforetak Gjeld til selskap i samme konsern Betalbar skatt 0 0 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Tav ved salg/utrangering av driftsmidler Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Pensjonskostnader uten kontanteffekt Endring i konsernmellomværende Endring i mellomværende med kunder og verdipapirforetak Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fa finansieringsaktiviteter Reduksjon/økning av gjeld stille deltager Innskudd stille deltager Innbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd ol. 0 0 Netto endring i bankinnskudd Beholdning av bankinnskudd pr Beholdning av bankinnskudd pr Oslo, 28. mars 2014 Jon-Aksel Torgersen (styreformann) Harald Moræus Hanssen (styremedlem) Ellen Merete Hanetho (styremedlem) 14 Lars Jacob Bø (styremedlem) Rolf Johan Ringdal (styremedlem) Even Matre Ellingsen (daglig leder) 15

9 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Anleggsaksjer Anleggsaksjer vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler omfatter aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner som inngår i handelsporteføljen. Disse postene vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Fordringer og gjeld Kundefordringer/fordringer på verdipapirforetak og andre fordringer oppføres til pålydende. Avsetning for tap på krav foretas basert på individuell vurdering av de enkelte fordringer. Mellomværende med kunder og verdipapirforetak er presentert brutto. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntektsføring Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kurtasje fra kjøp og salg av finansielle instrumenter inntektsføres ved handelsdato. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Inntekter knyttet til gjenkjøpsavtale og omvendt gjenkjøpsavtale med varighet under 1 måned anses som påløpt ved avtaleinngåelse

10 NOTE 2 Driftsinntekter Kurtasje og nettohandel Emisjons- og rådgivningsvirksomhet Egenhandel Annen driftsinntekt Sum NOTE 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønn og feriepenger Folketrygdavgift Pensjoner Andre ytelser Sum Ytelser til administrerende direktør Lønn til Eivind Hadler Olsen Lønn til Even Matre Ellingsen Annen godtgjørelse til Eiviind Hadler-Olsen Annen godtgjørelse til Even Matre Ellingsen Sum Det er kostnadsført kr i godtgjørelse til styret i 2013 og kr i Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr. I tillegg kommer andre tjenester med kr. LEDERLØNNSFASTSETTELSE I FEARNLEY SECURITIES AS Fearnley Securities AS godtgjørelsespolitikk skal være forankret i selskapets forretningsstrategi og skal til enhver tid være forenlig med dets risikotoleranse og langsiktige interesse slik disse er definert i selskapets policy og retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Medarbeiderne får sin godtgjørelse i tråd med individuelle ansettelsesavtaler. Fearnley Securities AS har etablert visse hovedprinsipper for selskapets godtgjørelsesstrategi. Disse prinsippene gjelder generelt, men vil ha ulik anvendelse på de forskjellige godtgjørelsesordninger, virksomhetsområder og stillingskategorier. Foretakets godtgjørelsesordning består for tiden av følgende hovedelementer: Fast arbeidsgodtgjørelse, variabel godtgjørelse, pensjons- og forsikringsordninger, naturalytelser og utgiftsgodtgjøring. Administrerende direktør, CFO, Leder Meglervirksomheten, Leder Analyse, Leder Corporate Finance, Leder Business Support & Compliance, Compliance medarbeidere og Oppgjørsleder inngår i godtgjørelsesordningen for ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for selskapets risikoeksponering, ansatte med kontrolloppgaver og tillitsvalgte, jf. forskrift av om godtgjørelsesordningen i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Med fast godtgjørelse menes fastlønn til ansatte. Den variable godtgjørelsen skal komme i tillegg til fast godtgjørelse. Av tildelt variabel godtgjørelse skal 50% umiddelbart etter regnskapsavslutning utbetales i kontanter, mens resterende 50% holdes tilbake og klassifiseres som betinget kapital. Den betingede kapitalen er et betinget pengekrav mot selskapet der midlene holdes tilbake av selskapet og utbetales til den ansatte i kontanter med 1/3 hvert år over en treårsperiode. Fearnley Securities AS har ikke regler om fast sluttvederlag i sine ansettelsesavtaler. For 2013 har ansatte som inngår i godtgjørelsesordningen for ledende ansatte, m.m. en samlet fast godtgjørelse i henhold til ansettelsesavtaler på NOK For 2013 er det avsatt for ansatte som inngår i godtgjørelsesordningen en samlet variabel godtgjørelse på NOK NOTE 4 Varige driftsmidler Hjemmeside Inventar, kontor- og datamaskiner Anskaffelseskost Avgang/utrangering Nedskrivning 0 0 Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrives ikke 4 år Avskrivningsplan Nedskrives kun ved verdifall Lineær 18 1 Fast lønn ved siste lønnsjustering i

11 NOTE 5 Aksjer og andelere foretak m.v. Selskapet har ingen egenbeholdning i finansielle instrumenter pr Selskapet oppbevarer 882,97 mill. kr i klientmidler (finansielle instrumenter) hos tredjepart, mens klientansvaret beløper seg til 882,97 mill. kr (finansielle instrumenter). NOTE 9 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Konsernet Astrup Fearnley AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte gjennom Fearnleys Pensjonskasse. Ordningen omfatter 51 ansatte pr , hvorav 2 medlemmer mottok pensjon i Fremtidige ytelser er avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og størrelsen på ytelsen til Folketrygden. NOTE 6 Bankinnskudd Av bankinnskudd er kr bundet i skattetrekksmidler. I tillegg oppbevarer selskapet 67,16 mill. kr i klientmidler (bankinnskudd) hos tredjepart, mens klientansvaret beløper seg til 25,38 mill. kr. Overdekning på 41,78 mill. kr er hensyntatt i balansen under Andre kortsiktige fordringer. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekonstnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Planendring/avkortning Amortisering estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad NOTE 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Fearnley Securities AS er heleid datterselskap av Astrup Fearnley AS. NOTE 8 Egenkapital Annen Aksjekapital Overkurs innskutt EK Annen EK Sum EK Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Mottatt konsernbidrag (etter skatt) EK pr. 31. desember Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,4 % 4,2 % 4,0 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 3,5 % 3,8 % Forventet pensjonsøkning 3,8 % 3,3 % 3,5 % Forventet frivillig avgang 0-8% 0-8% 0-8% Forventet avkastning av fondsmidler 4,3 % 4,0 % 4,4 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring

12 NOTE 10 Leverandørgjeld NOTE 12 Skattekostnad Astrup Fearnley AS Øvrige leverandører Sum NOTE 11 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Fearnley Finans AS Sum Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Skatt på avgitt konsernbidrag Endring i utsatt skatt Virkning av endring i skatteregler Årets skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i balansen Avsatt for mye/for lite tidligere år Avgitt konsernbidrag 0 0 Betalbar skatt i balansen 0 0 Andre fordringer Astrup Fearnley AS Fearnley Finans AS Sum Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Resultat før skattekostnad Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Leverandørgjeld Astrup Fearnley AS Astrup Fearnley AS 0 0 Sum Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Avsatt for mye/for lite tidligere år Skattemessig fradrag ved salg av verdipapirer Deltakerlignede selskap Effekt av endret skattesats fra Annen kortsiktig gjeld Astrup Fearnley AS Sum Skattekostnad Effektiv skattesats 27,02 % 26,50 % 22 23

13 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: NOTE 15 Kapitaldekning (1.000) Deltakerlignet selskap Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Gevinst- og tapskonto Driftsmidler Pensjoner Fremførbart underskudd Sum Netto ansvarlig kapital Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko Posisjons-, valuta og varerisiko Netto utsatt skatt i balansen Operasjonell risiko (standardmetoden) NOTE 13 Pantsettelser og garantier mv. Selskapet har avgitt negativ pantsettelseserklæring i favør av DNB ASA i forbindelse med innvilget kassekredittkontrakter på 10 mill. kr. Selskapet har også pantsatt sine enkle pengekrav til DNB ASA i forbindelse med oppgjørsgarantier ovenfor Norges Bank og VPS. Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 34 % 27 % NOTE 14 Poster som er sammenslått Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum I 2013 er det foretatt omklassifisering av enkelte finansposter til andre driftskostnader. Effekten av en slik omklassifisering i 2012 vill vært 1,67 mill. kr

14 REVISORS BERETNING 26 27

15 Fearnley Securities AS Grev Wedels plass 9 P.O.Box 1158 Sentrum N-0107 Oslo, Norway Phone: Fax: An Astrup Fearnley Company 28

INNHOLD. Styrets beretning 5. Resultatregnskap 8. Balanse eiendeler 9. Balanse egenkapital og gjeld 10. Kontantstrømoppstilling 11

INNHOLD. Styrets beretning 5. Resultatregnskap 8. Balanse eiendeler 9. Balanse egenkapital og gjeld 10. Kontantstrømoppstilling 11 ÅRSRAPPORT 2014 Paris Oslo Offshore Rig Houston Beijing Seoul Tokyo INNHOLD Offshore Supply Bangkok Hong Kong Shanghai Styrets beretning 5 Shipping Mumbai Resultatregnskap 8 Investment Banking Singapore

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015. for. Swedbank Asset Management

Årsregnskap 2015. for. Swedbank Asset Management Årsregnskap 2015 for Swedbank Asset Management AS rg no 994 832107 Årsberetning 2015 for Virksomherens art er et selskap der virksomheten omfatter forvaltning av verdipapirfond, herunder salg og innløsning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer