Hovedkontor i Namsos Avdelinger Nærøy Grong

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedkontor i Namsos Avdelinger Nærøy Grong"

Transkript

1 ÅRSMELDING & REGNSKAP 2013

2 Namdalshagen AS jobber med, og for, virksomheter i hele Namdalen. Det vil si at vi dekker over innbyggere fordelt på 14 kommuner. Flatanger Fosnes Grong Høylandet Leka Lierne Namdalseid Namsos Namsskogan Nærøy Overhalla Røyrvik Snåsa Vikna Hovedkontor i Namsos Avdelinger Nærøy Grong Hovedsamarbeidspartnere: Indre Namdal Regionråd Utvikling

3 Daglig leder oppsummerer 2013 OLAV WEGLO Namdalshagen AS har i 2013 arbeidet med å styrke sine programmer: 1) Gründerlab 2) Trainee Namdal 3) Næringshageprogrammet. Målet med programmene er å styrke konkurransekraften hos bedriftene. Vi er med andre ord et innovasjonsselskap, som gjennom våre aktiviteter bidrar til nyskaping og vekstkraft i bedrifter. Det gir gode samfunnseffekter i form av økt verdiskaping i Namdalskommunene. Går det godt med næringslivet i en kommune, går det også bra med økonomien og tjeneste tilbudet hos kommunene som barnehage-, skole-, helse- og kulturtilbud. Derfor er det viktig at politisk- og administrativ ledelse i kommunene er engasjert i næringsutvikling. I Flatanger kommune blir vi aktivt brukt som deres første linjetjeneste innenfor næringsutvikling. Dette er en trend som vi registrerer kommer mer og mer i flere kommuner i Norge. Kommunene velger å sette den kommunale næringsutviklingen ut på anbud, og resultatet er at flere og flere næringshager i Norge blir tildelt denne driftsoppgaven. Resultateffekten er at vi får et helhetlig kostnadseffektivt rådgivningstilbud til næringslivet i en eller flere kommuner. For kunden som er en bedrift eller gründer blir det også enklere å orientere seg hvor de kan få hjelp og veiledning. Jeg mener at det er viktig å få samordnet virkemiddelapparatet mot næringslivet, slik at bedriften / gründeren kun får en dør å gå inn, for å få hjelp og rådgivning. I Ytre Namdal har vi i 2013 vært noe underbemannet, men fra årsskifte har vi økt kapasiteten ved at Tore Ramstad begynte som prosjektleder. Totalt sett har vi en rimelig bra tilstedeværelse i Namdalen, noe som gjør at vi fanger opp det som skjer av næringsutvikling. Vi har et godt samarbeid Midtre Namdal samkommune utvikling, Kystgruppen, NYN, Indre Namdal Regionråd, Nord-Trøndelag fylkeskommune, SIVA, JobbINT og Innovasjon Norge. Vi har 2013 gjennomført en kundeundersøkelse, og totalt sett er over 85 prosent av våre kunder godt fornøyd med våre leveranser. Det går også frem i undersøkelsen at i 2014 vil bedriftene ha behov for kompetanse og rådgivning spesielt innenfor salg/service/markedsføring og strategiarbeid. Dette vil vi følge opp. Det vi må arbeide videre med er å få en tydeligere profil i markedet. Oppsummert har vi i 2013 levert resultater som forventet, og ikke minst utviklet selskapet i en positiv retning. Fakta om Namdalshagen AS: 5 ansatte 8 traineer Omsetning NOK ,- Årsresultat NOK ,- Egenkapital NOK ,-

4 Næringshageprogrammet PROSJEKTLEDER LARS PETTER LANGÅS Næringshageprogrammet tilrettelegger for flere kunnskapsarbeidsplasser i distriktene. I næringshagen får små bedrifter tilgang til relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriftene, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet. Næringshageprogrammet legger sterk vekt på innovasjon og nyskaping. Hovedtyngden av aktiviteten foregår innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Siva gir en nasjonal basisfinansiering til næringshager som er kvalifisert for deltakelse i næringshageprogrammet. I tillegg blir næringshagene finansiert av fylkeskommunen og med egenandel fra bedriftene selv. Næringshage - programmet blir finansiert av Kommunal- og regional - departe mentet. Målbedrifter vi har arbeidet aktivt med i 2013: Arkitektkontoret Blom AS - arkitektkontor Bedriftsutvikling, samlokalisert i Næringshagen, Namsos, Midtre-Namdal Bygg Con AS Stålkonstruksjoner Strategiplan, Namsos, Midtre-Namdal Jobb-Link AS - Bemanningstjenester Bedriftsutvikling, Grong, Indre-Namdal Jørum Gård - Ridesenter Bedriftsutvikling, Grong, Indre-Namdal Namsen Auto AS Bil/bobil forretning Bedriftsutvikling, Grong, Indre Namdal Namsos Næringsforening - Næringsforening Medlemsundersøkelse, samlokalisert i Næringshagen, Namsos, Midtre-Namdal Optiheat Energi AS Vannbåren varmeløsninger Bedriftssamtaler, samlokalisert i Næringshagen, Namsos, Midtre-Namdal Remi Rasmussen Garasjer Kundeundersøkelse, Flatanger Nils Myren Gårdsbruk Næringsplan, Flatanger Neptun Settefisk AS Settefiskanlegg Budsjettmodellering, samlokalisert i Næringshagen, Namsos, Midtre-Namdal RS Gulv AS Gulvavretting Prosjektledelse, Namsos, Midtre-Namdal Åstrand Scooter & ATV AS Scooter og ATV forretning Bedriftsutvikling, Grong, Indre-Namdal Retura NT AS Avfallstransportør Internrevisjon miljø-/kvalitet NS-EN ISO 9001/14001, Namsos, Midtre-Namdal Våt Drøm Reklamebyrå AS Reklamebyrå Prosjektutvikling, samlokalisert i Næringshagen, Namsos, Midtre-Namdal Namdal Byggservice Entreprenør AS - Byggentreprenør Arealbehov næringsbygg, Grong, Indre-Namdal Mester-Bygg AS Byggentreprenør Rekrutteringsprosesser, Namsos, Midtre-Namdal I tillegg ble det arbeidet med prosjekt-/prosessledelse til øvrige offentlige (kommuner og helseforetak) og private kunder som ikke defineres innenfor målbedrifter og næringshageprogrammet.

5 Innoakva AS Lauvøya Marina

6 Traineer i 2013 Hege Sekkenes Master i fiskehelsebiolog Val Forskning og utvikling AS Tone Aglen Jensen Handelsøkonom & fysioterapeut Namsos kommune Helse Nord-Trøndelag Trainee Namdal Hovedmålet for Trainee Namdal er å rekruttere nyutdannede unge mennesker med høy kompetanse til offentlige og private virksomheter i regionen. En av de største og viktigste investeringene til en virksomhet er å ansette personell. I 2013 har vi hatt 8 traineer i 11 virksomheter. Fra oppstarten av ordningen i 2005 har vi til sammen hatt 25 traineer i 37 virksomheter i Namdalen. Hilde Guddingsmo Master i pedagogikk NAV Namsos Turid Korsnes Lian Bachelor markedsføring Skogmo Industripark AS PROSJEKTLEDER OLAV WEGLO Tor Gunnar Høilo Ingeniør Arkitektkontoret Blom AS Linda Hagen Oseanograf Aqua Kompetanse AS Ragnhild Solvi Bachelor logistikk Skogmo Industripark AS Nils Fredrik Vestvik Havbruk Marin Harvest ASA Salmar Bjørøya Fiskeoppdrett AS Aquakompetanse AS

7 GünderLab I Namdalshagen AS GründerLab har vi i 2013 kunnet tilby følgende tilpassede aktiviteter til våre deltakere: RÅDGIVNINGSOMRÅDET Her har vi samlet all nødvendig ekspertise for å hjelpe deg i gang. Her får du hjelp til å vurdere forretningsidéen, hjelp til markedsundersøkelser, finansieringsbistand og hjelp til å sette opp budsjett. Det er gjennomført flere samlinger og kurs, der hovedvekten er lagt på kvalitet og målretting i nært samarbeid med gründernes ønsker, bl.a.: Personlighetstrening Tidsstyring 25 gründere har vært innom ordningen i nye gründere kom inn i 2013 Vi har hatt ca 60 henvendelser 6 bedrifter har blitt kommersialisert En kort presentasjon av noen av deltakerne: ETABLERERKURS Det er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Proneo AS. Namdalshagen AS har avtale med Proneo AS i forbindelse med gjennomføring av etablererkurs i Namdalen. I 2013 har det vært gjennomført 2 kurs, med til sammen 18 deltakere spredt over hele Namdalen. De fleste av disse har kommet i gang med sin bedrift. CONNECT SPRINGBRETT Dette er en møtearena hvor gründere får tilbakemeldinger fra et tverrfaglig panel. Panelet er tilpasset bedriftens behov og består av ressurspersoner som jurister, patenteksperter, investorer og personer med kunnskap om relevant marked. Gjennom Springbrett får deltakerne et bedre grunnlag for riktige strategiske valg. Det har vært arrangert 6 springbrett i KVINNOVASJON Det er et tilbud til kvinnelige gründere, hvor hovedfokus er nettverk og mentorbistand er det siste året med dette tilbudet. I 2013 deltok 4 kvinner. Bedrift Kommune Info Candelo Namsos Slukke telys Explore Ytre Namdal Nærøy Kajakk Mitec AS Namsos Styringssystemer hjem Kolverado AS Nærøy Opplevelsessenter Lafteprod Namdalseid Laft og snekkeri Østvik Gård Namsos Omsorgsgård Buøy Gård Nærøy Gårdsturisme MB Maskin Høylandet Grave-entreprenør JetSetBid Namsos Netthandel Bergsmo Trapp Grong Trappeproduksjon Design Bjørn H AS Vikna Design RB Service AS Namsos Servicetjenester Koselige hjem Flatanger Praktisk bistand Løvøen Øvre Vikna Gårdsturisme Namdalsbryggeriet Grong Ølbryggeri Storelocator Namsos Nettsted for klær Varøy Kjøkken Nærøy Gårdsturisme Kafe Herlaug Leka Kafeteria PROSJEKTLEDER INGAR STRØM

8 Ytre Namdal For avdeling Ytre Namdal har 2013 vært et hektisk år. Dette har i stor grad sammenheng med bemanningssituasjonen da avdelingen kun har hatt en ansatt meste - parten av året. Vi har vært engasjert i enkelte krevende utviklingsprosjekter med løpende prosjektledelse og i tillegg rådgivning og oppfølging på flere mindre prosjekter. Avdelingen representerer en habil inntjening med akseptabel faktureringsgrad på medgått tid. Tjenestetilbudet har vært fokusert på næringshageprogrammet og består primært av bedriftsrettet rådgivning og prosjektledelse. Utover dette har vi vært involvert i oppfølging av utviklingsprosjektet for Rørvik Lufthavn, på oppdrag fra Kystgruppen, samt sekretariatsfunksjoner for Ytre Namdal Offshoreutvalg. Vi deltar i faste møter i Ytre Namdal Utviklingsforum, og erfarer at forumet er et positivt organ som fremmer samhandling med offentlige og private utviklingsaktører i regionen. Innenfor næringshageprogrammet har vi hatt løpende rådgivning i løpet av året mot 6 ulike virksomheter som vi har samarbeidsavtale med. (målbedrifter) Den tyngste aktøren her har vært Sikkerhetssenteret Rørvik as (SSR as) hvor vi har vært aktivt engasjert i forretningsutviklingen av selskapet, utarbeidelse av forretningsplan, budsjetter, emisjonsprosess, prosjektbeskrivelser og presentasjoner. I tillegg har vi hatt ansvaret for en del løpende administrative oppgaver opp mot styret. I forbindelse med SSR as har det også vært lagt ned en betydelig innsats i løpende FoU-prosjekter. Et større samarbeidsprosjekt har vært organisert som partnerskap og har bla. resultert i 7 godkjente SkatteFUNN-søknader, samt sentral godkjenning og en større bevilgning fra Forskningsrådet. Namdalshagen AS var representert på AquaNor-messa i august, og promoterte her Sikkerhetssenterets virksomhet. Gjennom året har vi arbeidet med andre målbedrifter hvor det også har vært arbeidet med FoU-relaterte prosjekter som har medført godkjenning fra Forskningsrådet sentralt. FoU-innsatsen har resultert i at en har opparbeidet en spisset kompetanse i forhold til Forskningsrådet/ SkatteFUNN. Det er etablert en konstruktiv og god kontaktflate opp mot disse instansene. Vi erfarer at vi har gode dialoger med det øvrige virkemiddelapparatet; Innovasjon Norge, fylkeskommunen, regionalt næringsfond, og det er positive relasjoner til kommunene i Ytre Namdal, både på administrativt og politisk nivå. Det har vært en konstruktiv utvikling og etablert gode samarbeids- og samhandlingsrelasjoner til Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal iks. AVDELINGSLEDER PER ARNE SØRLI

9 STYRET i NAMDALSHAGEN Styret 2013/2014 i Namdalshagen AS Foran fra venstre: Anita Østbye (styremedlem), Lill Tove Røed (styremedlem) og Hege Skillingstad (nestleder). Bak fra venstre: Sigurd Pettersen (styreleder), Ragnar Waalen (styremedlem), Per Olav Tyldum (styremedlem) og Olav Weglo (daglig leder). EIERE i NAMDALSHAGEN EIERE: Selskapet har aksjer pålydende kr 1 000,- per aksje, samlet aksjekapital utgjør ,-. Selskapet har 23 aksjonærer: - SIVA SF 326 aksjer - Namdalsavisa 250 aksjer - Statskog SF 250 aksjer - Grong Sparebank 106 aksjer - NTE Holding AS 101 aksjer - Namsos kommune 100 aksjer - Overhalla Næringsbygg AS 100 aksjer - SS-Invest AS 75 aksjer - Leiv Eriksson Nyskaping 71 aksjer - Leka kommune 28 aksjer - Jaras Eiendom AS 25 aksjer - Skogmo Industripark AS 22 aksjer - Nærøy kommune 22 aksjer - Flatanger kommune 20 aksjer - NTFK kommune 20 aksjer - AS Reko 20 aksjer - Høylandet kommune 20 aksjer - Vikna kommune 20 aksjer - Fosnes kommune 12 aksjer - Norsk Landbruksrådgivning Namdal SA 10 aksjer - Robrygga legekontor 10 aksjer - Grong kommune 10 aksjer - Namsos Industribyggeselskap AS 10 aksjer

10 STYRETS ÅRSBERETNING 2013

11 RESULTATREGNSKAP og BALANSE 2013

12 RESULTATREGNSKAP og BALANSE 2013

13 RESULTATREGNSKAP og BALANSE 2013

14 REVISORS BERETNING 2013

15 REVISORS BERETNING 2013

16 Designtrykk Namsos Portrettfoto - Fotokompaniet. Naturfoto - Kjartan Trana. OLAV WEGLO LARS PETTER LANGÅS PER ARNE SØRLI TORE RAMSTAD INGAR STRØM Namdalshagen AS Søren R. Thornæs veg 10, 7800 NAMSOS Telefon: E-post: Internett:

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE

NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE SAK 42/11 NY PARTNARSKAPSAVTALE MED HALLIGDAL NÆRINGSHAGE Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer om ny partnarskapsavtale med Regionrådet for Hallingdal (vedlegg 1). Utgangspunktet er at alle næringshagar

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene

Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl, Tommy Clausen og Gry Alsos Arbeidsnotat nr.: 1006/2014 ISSN-nr: 0804-1873 Prosjektnr: 1291

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

Nyskapingsguiden for Trøndelag

Nyskapingsguiden for Trøndelag Nyskapingsguiden for Trøndelag Gode muligheter i Trøndelag Har du en god forretningsidé som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift? Da kan Trøndelag være stedet. Trøndelag er

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Rapport Mobil kulturinkubator

Rapport Mobil kulturinkubator Rapport Mobil kulturinkubator Rapport for Kulturinkubatoren per desember 2007 1. Bakgrunn for prosjektet Sitat fra prosjektsøknad På møte den 10.juni 2004, der representanter fra Cultiva, Kristiansand

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer