NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning"

Transkript

1 NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2013 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5 Årsberetning... 7 Kjerneområder... 7 Medlemsutvikling... 7 Kommunaltekniske fagdager og årsmøtet... 8 Hovedstyret... 8 NKF bygg og eiendom... 9 NKF byggesak NKF plan og miljø NKF veg og trafikk NKF Buskerud, Telemark, Vestfold NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag Tidsskriftet Kommunalteknikk Nettstedene Messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk Prosjekter og nye tiltak Plan- og byggesak

3 Bygg og eiendom Vann og avløp Tverrfaglig Oppdragsavtaler Samarbeid med andre organisasjoner nasjonalt Internasjonalt engasjement Annet Resultatregnskap og balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

4 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 UTFORDRINGER Foreningens største utfordringer i 2013 var: Innføring av ny grafisk profil Utvikling og gjennomføring av et stort antall kurs og konferanser Forberedelser til ny medlemsmodell Gjennomføring av messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk Organisering og utvikling av regionalavdelingene OM FORENINGEN Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon som primært formidler kunnskap innenfor de kommunaltekniske fagområdene. Hovedaktivitetene er informasjon og kunnskapsformidling gjennom foreningens tidsskrift, nettsted, diskusjonsforum, faglige nettverksgrupper, kurs og konferanser i regi av fagfora og regionalavdelinger og gjennom messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk. NKF samarbeider med organisasjoner, departementer og direktorater på de kommunaltekniske områdene. VISJON NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. FORMÅL NKF er den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag. NKF har bred tilslutning fra enkeltpersoner, virksomheter og foreninger som arbeider innen disse fagområdene. NKF står for faglig og personlig utvikling og støtte, og er talerør for kommunaltekniske virksomheter. NKFs foreningsidé oppnås gjennom å arbeide med spørsmål og oppgaver knyttet til våre omgivelser som arena for sosiale og kulturelle aktiviteter, vårt fysiske miljø som naturforekomster og ressursgrunnlag, samt vår regionale infrastruktur som forutsetning for bosetning og næringsvirksomhet. 4

5 VERDIGRUNNLAG NKFs virksomhet bygger på åpenhet og ærlighet i deling av kunnskap gjennom etiske og miljøbevisste handlinger. ORGANISERING Medlemskap Alle som ønsker det kan bli medlem, både enkeltpersoner og virksomheter som arbeider innen foreningens virksomhetsområde. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Alle medlemmer kan være representert med personlig fremmøte. Ordinært årsmøte avholdes hvert annet år innen 15. september. Det siste årsmøtet ble arrangert 3. september 2012 i Trondheim, og det neste arrangeres 3. juni 2014 i Bergen. Hovedstyret Hovedstyret har ansvar for koordinering og drift av virksomheten, og er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Fagfora Fagfora har egne styrer. Foreningen har følgende fagfora: NKF bygg og eiendom NKF byggesak NKF plan og miljø NKF veg og trafikk Regionalavdelinger Regionalavdelingene har egne styrer. Foreningen har følgende regionalavdelinger: NKF Buskerud, Telemark, Vestfold NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag 5

6 Leder- og samhandlingsmøtet Leder- og samhandlingsmøtet har oppgaver innen strategi og koordinering, og består av hovedstyret og lederne for fagfora og regionalavdelinger. Administrasjonen stiller på møtene. Administrasjonen Administrasjonen har ansvaret for den daglige driften, og har kontorlokaler i Borggata 1, Oslo. Ved utgangen av 2013 består administrasjonen av: Tittel Navn Rolle/oppgaver Direktør Torbjørn Vinje Overordnet ansvar for administrasjon og økonomi, personalledelse, sekretær for hovedstyret, daglig ledelse av Forum for offentlig service, prosjektleder for Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk Rådgiver Kjersti Larsstuen Kontorleder, stedfortreder for direktør, ansvar for budsjett og regnskap, sekretær for NKF byggesak. Rådgiver Astrid Øygard Nettstedene kommunalteknikk.no og nkfnett.no, spørreverktøyet Questback, intern brukerstøtte, sekretær for NKF plan og miljø. Rådgiver Aslaug Koksvik Redaktør for tidsskriftet Kommunalteknikk, sekretær for NKF veg og trafikk, markedsføring og profilering av NKF. Rådgiver Elisabeth Leikanger Sekretær for NKF bygg og eiendom og for regionalavdelingene. Administra- sjonssekretær Administra- sjonssekretær Sissel Ingebretsen Trude K Stølan Kontor- og kursadministrasjon, fakturering. Kontor- og kursadministrasjon. Det ble utført 5,5 årsverk i Kontaktinformasjon Norsk Kommunalteknisk Forening Borggata Oslo E- post: Nettsted: Facebook: Sentralbord: kommunalteknikk.no facebook.com/kommunalteknikk

7 ÅRSBERETNING KJERNEOMRÅDER NKF arbeider innenfor alle kommunaltekniske fagområder, og har spesiell fokus på fem kjerneområder: 1. Bygg og eiendom 2. Byggesak 3. Plan og miljø 4. Vann og avløp 5. Veg og uteområder MEDLEMSUTVIKLING Antall personlige medlemmer er redusert med 100, og antall virksomhetsmedlemmer er redusert med 197 i løpet av Årsaken er sannsynligvis at mange har begynt tilpasningen til ny medlemsmodell, der det er mulig å registrere det ønskede antall personer på ett medlemskap. Totalt er det registrert 2695 personer på personlige og på virksomhetsmedlemskap, en økning på 138 i løpet av

8 KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER OG ÅRSMØTET Kommunaltekniske fagdager (NKF- dagene) er foreningens hovedarrangement hvert andre år. Det legges vekt på å tilby gode faglige arrangement og sosiale aktiviteter for både medlemmer og andre som er interesserte i de kommunaltekniske fagområdene. Dagene ble sist arrangert september 2012, med foreningens årsmøte 3. september. Det ble gjennomført ekstraordinært årsmøte 5. desember 2013; årsaken var behov for endrede kontingentsatser i forhold til vedtaket om ny medlemsmodell på årsmøtet i De neste Kommunaltekniske fagdagene er juni 2014, med årsmøte 3. juni. HOVEDSTYRET Etter årsmøtet 2. september 2012 har hovedstyret bestått av: Styreleder Ole Johan Krog daglig leder, Bakke AS Nestleder Ann- May Berg avdelingsingeniør, Vann og avløp, Tromsø kommune Medlem Kari Myhre Hellem virksomhetsleder for plan, bygg og geodata, Nesodden kommune Medlem Audun Roalkvam avdelingsleder gjenvinning, IVAR IKS Medlem Anne Karén Birkeland daglig leder, Møvik Byggetjenester AS Varamedlem Malvin Bjorøy kommunalsjef, Røyken kommune Varamedlem May Britt Dahl spesialrådgiver, Bergenshalvøens kommunale kraftselskap Torbjørn Vinje, direktør i NKFs administrasjon, er sekretær for hovedstyret. Hovedstyret har avholdt 11 styremøter i Sentrale saker/oppgaver: Oppfølging av strategiplanen Oppfølging av budsjett og regnskap Vedta ny grafisk profil for foreningen Vedta at Fredrik Horjen ble Årets kommunaltekniker Vedta hvem som skulle motta NKFs reisestipend for 2013 Ansvaret for formannskapet i Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité Representasjon på de nordiske søsterorganisasjonenes årsmøter/- konferanser 1 Se Tverrfaglig, side 28. 8

9 Representasjon på styremøte i International Federation of Municipal Engineering Organisering og utvikling av regionalavdelingene Gjennomføre separate møter med styrene for NKF bygg og eiendom, og NKF Buskerud, Telemark, Vestfold Gjennomføre Leder- og samhandlingsmøte med lederne av fagfora og regionalavdelinger Gjennomføre budsjettmøte med lederne av fagfora og regionalavdelinger Vedta budsjettet for 2014 NKF BYGG OG EIENDOM NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 3. september Etter dette har styret bestått av: Styreleder Jan- Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune Nestleder Beate Németh eiendomssjef, Tromsø kommune* Medlem Rune Grindstuen ingeniør kommunale eigedomar, Vågå kommune Medlem Jan- Ivar Jenssen virksomhetsleder eiendom, Aurskog- Høland kommune Medlem** Tor Espnes eierskapssjef, Trondheim kommune Medlem** Torfinn Myklebust prosjektleiar, Eid kommune Varamedlem Arvid Tangerås prosjekt- og byggeleiar, Kvam herad *Faveo Prosjektledelse AS fra 1. desember. **Torfinn Myklebust rykket opp som styremedlem fra 1. august, da Tor Espnes gikk ut av styret pga overgang til annen bransje. Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKF, er sekretær for NKF bygg og eiendom. Styret har avholdt 6 styremøter i I tillegg har noen saker vært behandlet v/e- post. I 2013 har forumets styre bidratt til oppfølging av foreningens strategiplan, i tillegg til å utarbeide aktivitetsplan med tilhørende budsjett. Totalt er 66 saker behandlet. Sentrale saker/oppgaver: Utvikle nettverksvirksomhet Utvikling og gjennomføring av en rekke kurs og konferanser Prosjektvirksomhet og nye tiltak Videreutvikling av IK- BYGG Web Deltagelse i 3 av Standard Norges- komiteer Gjennomføring av spørreundersøkelse blant forumets medlemmer 9

10 Nettverksvirksomheten Forumet har ved utgangen av året 367 medlemmer og 51 aktive nettverksgrupper. Det er etablert nettverk i samtlige av landets fylker. Gruppene sorterer under følgende fagområder: Renhold, forvaltning og driftsledelse, prosjektledelse, miljø og energi, og boligforvaltning. For de største kommunene er det etablert egne Storbygrupper for eiendomssjefene, prosjektledere, og miljø og energi. Nettverksgruppene administreres av innleide sekretærer som planlegger, gjennomfører og følger opp gruppenes møter. Spørreundersøkelse Målet var blant annet å kartlegge nettverksmedlemmenes opplevelse av nytteverdi. Resultatet (232 respondenter) gir et godt grunnlag for fagforumets videre arbeid. Workshop juni Resultatet fra spørreundersøkelsen var hovedtema da nettverkssekretærene var samlet til Workshop på Gardermoen i juni. Samarbeid Forumet samarbeider med Difi, KS, DiBK og Husbanken, og har samarbeidsavtale med Senter for eiendomsfag. Se Prosjekter og nye tiltak, side

11 Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Bygge- og anleggsprosjekter Modul I Byggeherrens gjennomføringsstrategi Bygge- og anleggsprosjekter Modul II Byggeherrens prosjektstyring Bergen, Oslo og Tromsø Bergen, Oslo og Tromsø Merknader Modul I og II som et kurs Stavanger 51 På bestilling fra Stavanger kommune God offentlig prosjektledelse Hvordan Boliger for fremtiden Byggherreforskriften HMS og SHA i prosjekter Drifts- og renholdsleder- konferansen IK- BYGG - konferansen Asker Oslo, februar Trondheim, Oslo, Sola, Bergen, Fredrikstad Oslo - København, september Oslo, 8. november I samarbeid med Boligbygg Oslo KF, Husbanken m.fl Utstillere: 7 Innføringskurs IK- BYGG Gjennomført i 19 kommuner 165 Gjennomføres på bestilling 75 11

12 NKF BYGGESAK NKF byggesak hadde siste årsmøte 22. mars Etter dette har styret bestått av: Styreleder Elisabeth Kynbråten plan- og bygningssjef, Asker kommune Nestleder Tor K. Hegle plan- og bygningssjef, Lindås kommune Medlem Elling Bollestad overingeniør/fagleder, Ringsaker kommune Medlem Ellen Grønlund prosjektleder, Tronrud eiendom Medlem Malvin Bjorøy kommunalsjef, Røyken kommune Varamedlem Eilert Eilertsen advokat, Byadvokaten i Fredrikstad Varamedlem Birgitte Hille point AS arkitektur + konseptdesign* *Nå Cowi AS Kjersti Larsstuen, rådgiver i NKFs administrasjon, er sekretær for NKF byggesak. Det har vært avholdt åtte styremøter i 2013: To styresamlinger, tre styremøter og tre telefonmøter. Det første styreseminar ble gjennomført februar på hurtigruta mellom Bodø og Tromsø i forkant av Tromsøkonferansen. Det andre i tilknytning til nettverkssamling og kurs i Haugesund i starten på september. Det har vært lite aktivitet knyttet til ByggSøk. Kun noen få kommuner har bedt om støtte til kursvirksomhet. Det ble arrangert nettverkssamling i Haugesund i september Koordinatorene ble invitert til faglig og sosialt opplegg i Haugesund over to- tre dager. I tillegg fikk de som ønsket det delta på det nyutviklede dagskurset om uavhengig kontroll. Nettverkene fikk her en første presentasjon av den nye organiseringen av medlemsstruktur og drift av nettverkene. I tillegg ble grunnlaget lagt for høringssvar til KRD i forbindelse med endringer i pbl og annet regelverk. Involvering av kommunene anses som særdeles viktig i forbindelse med lovendringer. Forumet var representert ved Consortium of European Building Control (CEBC) sitt møte i England i mai og i Israel i oktober. I 2010 ble det inngått avtale om sammenslåing mellom NKF byggesak og FSBT. I 2011 fikk vi overført de aktuelle medlemmene og kassabeholdningen til FSBT. Midlene er øremerket og er derfor innsatt på egen balansepost i NKFs regnskap (kto 2188). En del av midlene er i løpet av 2013 brukt til et eget prosjekt som startet opp i 2012 (se Prosjekter og nye tiltak, side 25). Utfordringer Aktiviteten har vært høy, og presset på styremedlemmene har økt. Styret har derfor besluttet at de ønsker å knytte til seg en ressursgruppe som kan bistå som foredragsholdere, kvalitetssikre temastoff, delta i diverse utvalg eller andre oppgaver som styret ønsker bistand til. Arbeidet med å finne egnede ressurspersoner ble igangsatt i 2011 og fortsatte i I 2013 er noen av disse brukt som 12

13 foredragsholdere på kursene. I tillegg var noen av ressurspersonene med på forumets prøvekurs på Hamar i uavhengig kontroll; målet var å få konstruktive og viktige signaler på retning og innhold i kurset. Nettverksvirksomheten Forumet organiserer om lag 300 kommuner i 30 nettverksgrupper. I hver gruppe deltar 4-14 kommuner, og kommunene kan ha mange saksbehandlere/ledere med på møtene. Det er varierende aktivitet i noen av gruppene. Vel 50 av kommunene har ingen annen tilknytning til NKF enn deltakelse i byggesaksnettverket. En profesjonalisering av nettverkene er under arbeid som følge av ny medlemsstruktur og ny ordning for nettverksdeltakelse. Dette arbeidet ble det orientert om på nettverkssamlingen i september. Dette var også en første dialog med koordinatorene i forhold til hva som skal skje framover. Signalene på forslagene var varierende; ikke negative totalt sett, men noe avventende. Det ble utviklet nytt temastoff, og tidligere utgitt temastoff ble revidert til nettverksgruppemøtene i I forbindelse med lovendringen er det fortsatt et stort etterslep på revisjon av temastoff. Arbeidet med revisjonen ble igangsatt i 2011 ved hjelp av en innleid konsulent. Om lag halvparten er revidert I løpet av 2012 og 2013, men må kvalitetssikres. Revisjonen fortsetter i Temaene i 2013 var: Nr 1 Deling Nr 2 Overtredelsesgebyr Nr 3 Forhåndskonferanse Nr 4 Bruksendring, 2 pakker. En fra helårsbolig til fritidsbolig og en fra fritidsbolig til helårsbolig. Oppdrag På oppdrag fra DiBK har sekretæren vært administrator for et opplæringsprogram for kommunene om universell utforming (K5) i både 2012 og Programmet var en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming. Oppdraget ble avsluttet ved årsskiftet. Totalt ble det fakturert 175 timer til DiBK i NKF gjorde en undersøkelse for DIBK om TEK 10 i november/desember 2013 til en avtalt pris. Undersøkelsen er oversendt i egen rapport før årsskiftet. DIBK ga svært positive tilbakemeldinger på rapporten. Rapporten er foreløpig ikke offentlig. 13

14 Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Merknader Totalt 643 deltakere Plan- og byggesaksseminar Tromsø, februar 145 I samarbeid med NKF plan og miljø Fagkonferanse plan- og byggesak DFDS, november 199 I samarbeid med NKF plan og miljø Nettverkssamling Haugesund i september 21 Eget arrangement over to/tre dager for koordinatorene i nettverket Kurs i uavhengig kontroll 4 kurs Kurs - innføring i byggesaksbehandling 2 kurs Lederseminar for plan- og bygningssjefer Hamar (25), Asker (24), Haugesund (68*) og Fredrikstad (31) Ålesund (30), Fredrikstad (25) * fra HN i Haugesund Se mer omtale under prosjekter 55 I samarbeid med Forum for offentlig service Ullensaker i september 75 Delvis i samarbeid med NKF plan og miljø Styremedlemmene er selv foredragsholdere på en eller flere seksjoner på kursene og konferansene forumet avholder. I tillegg til de to årlige plan- og byggesaksseminarene omfatter dette mange kurs for kommunene og bransjen: Kurs i uavhengig kontroll (delvis) og Innføringskurs i byggesaksbehandling. I 2013 ble kurset Effektiv saksbehandling (utviklet av styret) kjørt for første gang under fagkonferansen i november. Tilbakemeldingene var positive, og foredragene er revidert etter evalueringene med tanke på fagkonferansen i Tromsø i februar 2014 hvor det kjøres på nytt. Kari Myhre Hellem, medlem av NKFs hovedstyre, har deltatt i utvalget for revisjon av blanketter på vegne av forumet; utvalget er nedlagt fra 2014, og arbeidet videreføres gjennom flere arbeidsgrupper. Elisabeth Kynbråten, styreleder i NKF byggesak, har deltatt i et forenklingsprosjekt av regelverket i regi av DiBK. Hun har også deltatt i et prosjekt ledet av SINTEF Byggforsk om alternative virkemidler til lokal godkjenning. 14

15 NKF PLAN OG MILJØ NKF plan og miljø hadde siste årsmøte 23. august Pr består styret av: Styreleder Ståle Undheim plan- og bygningssjef, Sola kommune Nestleder Tone Hammer arealplanlegger, Tromsø kommune Medlem Eva Spirdal- Jacobsen sivilarkitekt, Møre og Romsdal fylkeskommune Medlem Sylvia Friedrich fagleder plan- og byggesak, Lenvik kommune Medlem Hallgeir Strifeldt leder planavdelingen, Alta kommune Varamedlem Ragna Fagerli sivilarkitekt, Trondheim kommune Varamedlem Anna Auganes bygnings- og reguleringssjef, Fredrikstad kommune Astrid Øygard, rådgiver i NKFs administrasjon, er sekretær for NKF plan og miljø. Styret har avholdt åtte styremøter hvorav seks har vært telefonmøter og to i form av styreseminar. Det første styreseminar ble gjennomført februar på hurtigruta mellom Bodø og Tromsø. Det andre styreseminaret ble gjennomført 4. til 7. september i form av en studietur til området Bilbao/St. Sebastian i Spania. Samtlige styremedlemmer deltok og turen ble oppsummert som meget vellykket. Blant forumets aktiviteter og oppgaver i 2013 kan nevnes: Planlegging og gjennomføring av to fagkonferanser innen plan- og byggesak Ferdigstillelse av temaheftene Planveileder og Forslag til interne planrutiner (se Plan- og byggesak, side 25) Revidering av foredragene til innføringskurset i plansaksbehandling som kjøres to ganger årlig Arbeidet med å etablere et nordisk plansamarbeid (se Plan- og byggesak, side 25). Artikler i tidsskriftet Kommunalteknikk. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Merknader Plan- og byggesaksseminar Tromsø, februar 145 I samarbeid med NKF byggesak Fagkonferanse plan- og byggesak DFDS, november 199 I samarbeid med NKF byggesak 15

16 NKF VEG OG TRAFIKK Det siste årsmøtet ble gjennomført 24. mai Etter dette har styret bestått av: Styreleder Helene Vorren fagleder, Ålesund kommune Nestleder Øyvind Hardeland leder veg vedlikehold, Kvinnherad kommune Medlem Kine Nilsen forsker, Sintef Medlem Jostein Vandaskog ingeniør, Plan- og forvaltningsseksjon Voss og Hardanger, Statens vegvesen Region vest Varamedlem Harry Halland leder veg og VA, Verdal kommune Varamedlem Hildbjørg Fludal leder veg og VA, Vindafjord kommune Aslaug Koksvik, rådgiver i NKFs administrasjon, er sekretær for NKF veg og trafikk. Det har blitt avholdt seks styremøter i Et møte i forbindelse med nettverksamling i Oslo i februar, ett møte på Kommunevegdagene i Fredrikstad mai, og et to dagers styreseminar på Voss i oktober i tillegg til tre telefonmøter. Kommunale veger er skattefinansiert, og har gjennom en årrekke vært utsatt for nedprioriteringer sammenlignet med personrettede kommunale tjenester. Det er store etterslep i forhold til vedlikehold av kommunale veger. NKF veg og trafikk har bidratt med sin kunnskap i KS sin NoU om Realkapitalforvaltning. Prosjektlederen deltok på forumets todagers samling i februar for å innhente opplysninger og erfaringer fra nettverksgruppene innen veg og trafikk. 16

17 Strategiplanen for NKF veg og trafikk ble oppdatert i 2013, og styret laget i den forbindelse et årshjul for forumet. Nettverksgrupper Forumets nettverksvirksomhet startet i Ved slutten av 2013 er ti grupper aktive med til sammen 113 kommuner, en økning på 8 kommuner i løpet av året. Forumet har en viktig rolle i å skape et positivt engasjement og medvirke til samhandling mellom kommunene innen fagområdet. Nettverksgrupper er et satsningsområde for forumet. Samarbeid Forumet har samarbeid med Vegforum for byer og tettsteder (VBT). Forumet er medlem i Nordisk vegforum (tidl. Nordisk vegteknisk forbund). Forumet deltar på møter i gruppen Bransjenettverk vinterdrift. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Merknader Nettverksamling Oslo februar 20 Nettverksledere og sekretærer sammen med styret. Kommunevegdagene Fredrikstad februar 125 Det var 11 utstillere 17

18 NKF BUSKERUD, TELEMARK, VESTFOLD Det siste ordinære årsmøtet ble gjennomført 12. juni Etter dette har styret bestått av: Styreleder Tor Kjell Holte sivilingeniør/faglig leder, Infratech AS, Skien Nestleder Erlend Jensen senioringeniør, Reinertsen AS Sekretær Hallgrim Berg avdelingsleiar, Gol kommune Medlem Odd Magne Anderdal leiar eigedom, Hemsedal kommune Medlem Ingfrid Svendsen prosjektleder, Larvik kommune Medlem Jarle Krokeide samferdselsplanlegger - arealplan, Tønsberg kommune Varamedlem Torstein Helgetveit Avdelingsleder Sigdal kommune Varamedlem Jostein Nybråten leder for plan og prosjektering, Ringerike kommune Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKFs administrasjon, er kontaktperson for avdelingen. Styret har holdt ett møte med NKF sentralt, og fem styremøter, herav fire telefonmøter. I tillegg kommer planleggingsmøter for Kiel- seminar. Ingfrid Svendsen har ikke hatt anledning til å delta på styremøtene det siste året. Året som har gått Etter forrige årsmøte var det viktig å få avklart lokallaget sin rolle i forhold til NKF sentralt. Det ble holdt et møte mellom regionalavdelingen og NKF sentralt i Oslo den Møtet gir et godt grunnlag for videre arbeid i avdelingen. Det har vært en god dialog med Fagforum for Infrastruktur i Grenland, VAR- forum i Vestfold og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som er sekretær for begge fagforumene. De to etablerte VA- nettverkene i Buskerud og Telemark har hatt to samlinger hver. Resten av året har gått med til planleggingen av et felles seminar for VA, Bygg & eiendom og Renhold; seminaret avholdes april 2014 på Colorline t/r Kiel. I programkomitéen var det representanter fra ni av kommunene i regionen. 18

19 NKF ROGALAND Det siste årsmøtet ble gjennomført 30. mai Etter dette har styret bestått av: Styreleder Svein Håkon Høyvik seniorrådgiver, vann og avløp, Stavanger kommune Nestleder Ole Jan Bertelsen utbyggingssjef, Rennesøy kommune Kasserer Arnold Tengesdal seksjonsleder, Sandnes kommune Sekretær Anne Kristin Fremsæter Holm ingeniør, vann og avløp, Haugesund kommune Medlem Håkon Døsen prosjektleder, vann og avløp, Karmøy kommune Medlem Eirik Sør- Reime avdelingsleder, kommunalteknisk avd., Hå kommune Medlem Sven- Olav Jensen prosjektleder, Gjesdal kommune Eirik Sør- Reime er medlem av Kontrollrådet fra januar 2013 (kjerneområde er sertifisering av byggevarer). Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKFs administrasjon, er kontaktperson for avdelingen. Styret har hatt åtte styremøter i 2013 samt en del e- post korrespondanse. Hovedtema: Forberedelser til ekskursjon til Bayern Konferanser Nytt fra sentralt hold Mulige tema for tidsskriftet Avdelingen deltok på leder- og samhandlingsmøtet i mars. Styret har deltatt i telefonmøtene med regionavdelingene. Planleggingen av vårkonferansen med årsmøte er startet opp. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Fagekskursjon Sted og tid Bayern, Antall deltakere Merknader 23 Flomsikring, grunnvanns og overvannssikring, VA- systemer med mer. Svært gode tilbakemeldinger. Høstsamling Systemer for evaluering av rådgiver og entreprenørtjenester med mer. Gode diskusjoner. 19

20 NKF HORDALAND Det siste årsmøtet ble gjennomført Etter dette har styret bestått av: Styreleder Svein- Arne Langeland spesialrådgiver, Bergen kommune Nestleder John Magne Bauge senioringeniør, Lindås kommune Sekretær Thorbjørn Pedersen senioringeniør, Askøy kommune Medlem Astrid S. Flatøy jurist, privat firma Medlem Rune Kilen ingeniør, Lindås kommune Medlem Trude Bjørkaas prosjektleder vann og avløp, Askøy kommune Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKFs administrasjon, er kontaktperson for avdelingen. Styret har avholdt åtte styremøter i Aktivitet 2013 var ett middels aktivt år i avdelinga. Det har vært holdt åtte styremøter. Avdelingen arrangerte 23. oktober seminaret Fra planer til drift - med fokus på veglys og grønne områder. Styrets kontaktflate ble benyttet til å få fatt i gode (og rimelige) foredragsholdere. Det var 30 betalende deltakere, hovedsakelig fra Vestlandet, men også Østlandet og Nord- Norge var representert. Avdelingen var representert på NKFs budsjettmøte 5. desember ved styreleder Svein- Arne Langeland. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Fra planer til drift med fokus på veglys og grønne områder Bergen 23. oktober 35 Merknader 20

21 NKF TRØNDELAG Det siste årsmøtet ble gjennomført 6. februar Etter dette har styret bestått av: Styreleder Roar Paulsen daglig leder, Vianova Trondheim AS Medlem Mari Olden byggeplanlegger. Trondheim kommune Medlem Bård Kotheim virksomhetsleder, Teknisk drift, Verdal kommune Medlem Sverre Fjellheim fagansvarlig, plan og byggesak, Åfjord kommune Medlem Bente S. Møller Ingeniør Vann & Miljø, Asplan Viak AS Varamedlem Helge Sødal avdelingsingeniør, Røros kommune Varamedlem Dag Søbstad faglig leder, Søbstad AS Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKFs administrasjon, er kontaktperson for avdelingen. Styret har hatt fem møter i Ett styremøte ble avholdt på Røros desember. Styrets leder deltok i tillegg på leder og samhandlingsmøtet i mars. NKF Trøndelag har i 2013 avholdt årsmøtekonferanse på Oppdal, vegseminar i Trondheim, og tematreff «No- Dig»- seminar, Tunnelering med åpen front i Trondheim i samarbeid med SSTT/Norsk Rørsenter. Forøvrig har styret hatt fokus på medlemslister, og arbeidet med virkemidler for å få med medlemmer både i Sør- og Nord- Trøndelag på NKFs arrangementer. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Årsmøtekonferanse Røros, februar 48 Merknader «No Dig»- seminar Trondheim, 27. August 15 Samarbeid med SSTT og Norsk Rørsenter Vegkurs Trondheim, 4. desember, Rosten 45 21

22 TIDSSKRIFTET KOMMUNALTEKNIKK Tidsskriftet formidler fagkunnskap og erfaringer til og mellom de som arbeider med kommunaltekniske fagområder. Hovedtyngden av artikkelforfatterne er ansatt i kommuner eller kommunale virksomheter. Tidsskriftet publiserer mer enn 100 fagartikler årlig i tillegg til annet redaksjonelt stoff, og har om lag lesere 2. Tidsskriftet har siden 2006 vært tilgjengelig i PDF- format på kommunalteknikk.no. Kommunalteknikk har 10 utgivelser i året. Sidetallet er 56 eller 64 sider. I 2013 ble det gjennomført en leserundersøkelse og en strategisk analyse i forhold til bladets stilling og fremtidige utvikling. Fagartikler Oversikten gir en fordeling av artikler på de kommunaltekniske fagområdene tre siste år: Fagområde Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Administrasjon og ledelse 6 4 % 3 2 % 3 2,5 % Avfall, renovasjon og gjenvinning 11 8 % 11 7 % 3 2 % Bygg og eiendom % % % Plan- og byggesak 11 8 % % % Sikkerhet, brann og beredskap 1 1 % 3 2 % 2 1,5 % Utemiljø, idretts- og grøntanlegg % 9 6 % 7 5 % Vann og avløp % % % Veg, trafikk og samferdsel 12 9 % % % Annet 9 7 % % 11 8 % I alt % % % Abonnement Ved utgangen av året var det 379 betalende abonnenter i tillegg til medlemmene. Redaksjon Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Torbjørn Vinje og redaktør Aslaug Koksvik. 2 Leserundersøkelsen

23 NETTSTEDENE Foreningen har ansvaret for to nettsteder: kommunalteknikk.no og diskusjonsforumet nkfnett.no. Annonser publiseres parallelt på begge nettsteder. Kommunalteknikk.no På foreningens hovednettsted Kommunalteknikk.no er hovedfokus aktuelt og nyheter, og kurs og konferanser på de fem kjerneområdene: Bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, vann og avløp, veg og uteområder. PDF- versjonen av tidsskriftet publiseres i sin helhet i etterkant av utgivelsene på papir. Det ble sendt ut 59 nyhetsbrev fra nettstedet i Dette omfatter generelle nyhetsbrev med artikler, samt mer målrettede nyhetsbrev med markedsføring av kurs, innkalling til årsmøter og lignende. Fra og med uke 38 ble det sendt ut ukentlige nyhetsbrev; målet er minst en artikkel fra hvert kjerneområde hver uke. Nkfnett.no Diskusjonsforumet nkfnett.no har vært i drift i over åtte år. Målet med nettstedet er å dele kunnskap og erfaring gjennom spørsmål og svar- funksjonen, og ved å legge ut dokumenter av felles interesse. Antall brukere er 2453 pr Statistikk utvikling i antall brukere og besøk År Antall brukere I 2013 har det vært 169 postinger av spørsmål/svar, en økning på 43 fra 2012: Fagområde Avfall og gjenvinning Brann og beredskap Bygg og eiendom Byggesak Kart og geodata Ledelse Plan og miljø Utemiljø og grøntanlegg Vann og avløp Veg og uterområder Antall postinger I 2014 er det planlagt en gjennomgang av brukermassen mht fjerning av ugyldige e- postadresser, en restrukturering av fagområdene i tråd med NKFs fem kjerneområder, samt innarbeiding av grafisk profil slik at begge nettsteder kommer i samsvar med hverandre. 23

24 MESSEN MILJØ & TEKNIKK / KOMMUNALTEKNIKK Messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk eies i fellesskap av KS og NKF. Arrangementet består av en fagutstilling, seminarer og konkurranser. Den 20. messen ble arrangert mai 2013 på Telenor Arena, Fornebu, med 170 utstillere, 5000 besøkende og 200 personer på seminarene. Arrangementet ble markedsført gjennom nettstedet kommunalteknikk2013.no. Det økonomiske resultatet ble tilfredsstillende. Styret for messen bestod av: Styreleder Sigmund Kroslid Contr. and Purc. Manager, Palmer Johnson Norway / KS Nestleder Ole Johan Krog Daglig leder, Bakke AS / NKF Medlem Ann- May Berg avdelingsingeniør, Vann og avløp, Tromsø kommune / NKF Medlem Svein Kamfjord fagsjef, KS Bedrift / KS Torbjørn Vinje, direktør i NKF, var prosjektleder for arrangementet. NKF bygg og eiendom, NKF byggesak, NKF plan og miljø og NKF veg og trafikk bidro i planleggingen og gjennomføringen av konkurransene Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg, Norges beste drikkevann og Norges beste uterom. Fagfora bidro også, sammen med Bærum kommune og Norsk Vann, til å skape et godt faglig innhold i seminarer og befaringer. Prosjektlederen, resten av administrasjonen og styremedlemmene Ole Johan Krog og Ann- May Berg benyttet rundt 1600 timer på messen i Det ble etablert et Messeforum i forkant av planleggingen av arrangementet, med representanter for Norsk Vann, VA og VVS- produsentene VVP og Maskingrossisternes Forbund. Forumets representanter fungerte som en referansegruppe for prosjektleder. Messen er grundig evaluert i en omfattende evalueringsrapport. Den neste messen blir i april 2016, med samme styre og prosjektleder. 24

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer