NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning"

Transkript

1 NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2013 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5 Årsberetning... 7 Kjerneområder... 7 Medlemsutvikling... 7 Kommunaltekniske fagdager og årsmøtet... 8 Hovedstyret... 8 NKF bygg og eiendom... 9 NKF byggesak NKF plan og miljø NKF veg og trafikk NKF Buskerud, Telemark, Vestfold NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag Tidsskriftet Kommunalteknikk Nettstedene Messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk Prosjekter og nye tiltak Plan- og byggesak

3 Bygg og eiendom Vann og avløp Tverrfaglig Oppdragsavtaler Samarbeid med andre organisasjoner nasjonalt Internasjonalt engasjement Annet Resultatregnskap og balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

4 HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 UTFORDRINGER Foreningens største utfordringer i 2013 var: Innføring av ny grafisk profil Utvikling og gjennomføring av et stort antall kurs og konferanser Forberedelser til ny medlemsmodell Gjennomføring av messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk Organisering og utvikling av regionalavdelingene OM FORENINGEN Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon som primært formidler kunnskap innenfor de kommunaltekniske fagområdene. Hovedaktivitetene er informasjon og kunnskapsformidling gjennom foreningens tidsskrift, nettsted, diskusjonsforum, faglige nettverksgrupper, kurs og konferanser i regi av fagfora og regionalavdelinger og gjennom messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk. NKF samarbeider med organisasjoner, departementer og direktorater på de kommunaltekniske områdene. VISJON NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. FORMÅL NKF er den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag. NKF har bred tilslutning fra enkeltpersoner, virksomheter og foreninger som arbeider innen disse fagområdene. NKF står for faglig og personlig utvikling og støtte, og er talerør for kommunaltekniske virksomheter. NKFs foreningsidé oppnås gjennom å arbeide med spørsmål og oppgaver knyttet til våre omgivelser som arena for sosiale og kulturelle aktiviteter, vårt fysiske miljø som naturforekomster og ressursgrunnlag, samt vår regionale infrastruktur som forutsetning for bosetning og næringsvirksomhet. 4

5 VERDIGRUNNLAG NKFs virksomhet bygger på åpenhet og ærlighet i deling av kunnskap gjennom etiske og miljøbevisste handlinger. ORGANISERING Medlemskap Alle som ønsker det kan bli medlem, både enkeltpersoner og virksomheter som arbeider innen foreningens virksomhetsområde. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Alle medlemmer kan være representert med personlig fremmøte. Ordinært årsmøte avholdes hvert annet år innen 15. september. Det siste årsmøtet ble arrangert 3. september 2012 i Trondheim, og det neste arrangeres 3. juni 2014 i Bergen. Hovedstyret Hovedstyret har ansvar for koordinering og drift av virksomheten, og er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Fagfora Fagfora har egne styrer. Foreningen har følgende fagfora: NKF bygg og eiendom NKF byggesak NKF plan og miljø NKF veg og trafikk Regionalavdelinger Regionalavdelingene har egne styrer. Foreningen har følgende regionalavdelinger: NKF Buskerud, Telemark, Vestfold NKF Rogaland NKF Hordaland NKF Trøndelag 5

6 Leder- og samhandlingsmøtet Leder- og samhandlingsmøtet har oppgaver innen strategi og koordinering, og består av hovedstyret og lederne for fagfora og regionalavdelinger. Administrasjonen stiller på møtene. Administrasjonen Administrasjonen har ansvaret for den daglige driften, og har kontorlokaler i Borggata 1, Oslo. Ved utgangen av 2013 består administrasjonen av: Tittel Navn Rolle/oppgaver Direktør Torbjørn Vinje Overordnet ansvar for administrasjon og økonomi, personalledelse, sekretær for hovedstyret, daglig ledelse av Forum for offentlig service, prosjektleder for Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk Rådgiver Kjersti Larsstuen Kontorleder, stedfortreder for direktør, ansvar for budsjett og regnskap, sekretær for NKF byggesak. Rådgiver Astrid Øygard Nettstedene kommunalteknikk.no og nkfnett.no, spørreverktøyet Questback, intern brukerstøtte, sekretær for NKF plan og miljø. Rådgiver Aslaug Koksvik Redaktør for tidsskriftet Kommunalteknikk, sekretær for NKF veg og trafikk, markedsføring og profilering av NKF. Rådgiver Elisabeth Leikanger Sekretær for NKF bygg og eiendom og for regionalavdelingene. Administra- sjonssekretær Administra- sjonssekretær Sissel Ingebretsen Trude K Stølan Kontor- og kursadministrasjon, fakturering. Kontor- og kursadministrasjon. Det ble utført 5,5 årsverk i Kontaktinformasjon Norsk Kommunalteknisk Forening Borggata Oslo E- post: Nettsted: Facebook: Sentralbord: kommunalteknikk.no facebook.com/kommunalteknikk

7 ÅRSBERETNING KJERNEOMRÅDER NKF arbeider innenfor alle kommunaltekniske fagområder, og har spesiell fokus på fem kjerneområder: 1. Bygg og eiendom 2. Byggesak 3. Plan og miljø 4. Vann og avløp 5. Veg og uteområder MEDLEMSUTVIKLING Antall personlige medlemmer er redusert med 100, og antall virksomhetsmedlemmer er redusert med 197 i løpet av Årsaken er sannsynligvis at mange har begynt tilpasningen til ny medlemsmodell, der det er mulig å registrere det ønskede antall personer på ett medlemskap. Totalt er det registrert 2695 personer på personlige og på virksomhetsmedlemskap, en økning på 138 i løpet av

8 KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER OG ÅRSMØTET Kommunaltekniske fagdager (NKF- dagene) er foreningens hovedarrangement hvert andre år. Det legges vekt på å tilby gode faglige arrangement og sosiale aktiviteter for både medlemmer og andre som er interesserte i de kommunaltekniske fagområdene. Dagene ble sist arrangert september 2012, med foreningens årsmøte 3. september. Det ble gjennomført ekstraordinært årsmøte 5. desember 2013; årsaken var behov for endrede kontingentsatser i forhold til vedtaket om ny medlemsmodell på årsmøtet i De neste Kommunaltekniske fagdagene er juni 2014, med årsmøte 3. juni. HOVEDSTYRET Etter årsmøtet 2. september 2012 har hovedstyret bestått av: Styreleder Ole Johan Krog daglig leder, Bakke AS Nestleder Ann- May Berg avdelingsingeniør, Vann og avløp, Tromsø kommune Medlem Kari Myhre Hellem virksomhetsleder for plan, bygg og geodata, Nesodden kommune Medlem Audun Roalkvam avdelingsleder gjenvinning, IVAR IKS Medlem Anne Karén Birkeland daglig leder, Møvik Byggetjenester AS Varamedlem Malvin Bjorøy kommunalsjef, Røyken kommune Varamedlem May Britt Dahl spesialrådgiver, Bergenshalvøens kommunale kraftselskap Torbjørn Vinje, direktør i NKFs administrasjon, er sekretær for hovedstyret. Hovedstyret har avholdt 11 styremøter i Sentrale saker/oppgaver: Oppfølging av strategiplanen Oppfølging av budsjett og regnskap Vedta ny grafisk profil for foreningen Vedta at Fredrik Horjen ble Årets kommunaltekniker Vedta hvem som skulle motta NKFs reisestipend for 2013 Ansvaret for formannskapet i Nordisk Kommunalteknisk Samarbeidskomité Representasjon på de nordiske søsterorganisasjonenes årsmøter/- konferanser 1 Se Tverrfaglig, side 28. 8

9 Representasjon på styremøte i International Federation of Municipal Engineering Organisering og utvikling av regionalavdelingene Gjennomføre separate møter med styrene for NKF bygg og eiendom, og NKF Buskerud, Telemark, Vestfold Gjennomføre Leder- og samhandlingsmøte med lederne av fagfora og regionalavdelinger Gjennomføre budsjettmøte med lederne av fagfora og regionalavdelinger Vedta budsjettet for 2014 NKF BYGG OG EIENDOM NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 3. september Etter dette har styret bestått av: Styreleder Jan- Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune Nestleder Beate Németh eiendomssjef, Tromsø kommune* Medlem Rune Grindstuen ingeniør kommunale eigedomar, Vågå kommune Medlem Jan- Ivar Jenssen virksomhetsleder eiendom, Aurskog- Høland kommune Medlem** Tor Espnes eierskapssjef, Trondheim kommune Medlem** Torfinn Myklebust prosjektleiar, Eid kommune Varamedlem Arvid Tangerås prosjekt- og byggeleiar, Kvam herad *Faveo Prosjektledelse AS fra 1. desember. **Torfinn Myklebust rykket opp som styremedlem fra 1. august, da Tor Espnes gikk ut av styret pga overgang til annen bransje. Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKF, er sekretær for NKF bygg og eiendom. Styret har avholdt 6 styremøter i I tillegg har noen saker vært behandlet v/e- post. I 2013 har forumets styre bidratt til oppfølging av foreningens strategiplan, i tillegg til å utarbeide aktivitetsplan med tilhørende budsjett. Totalt er 66 saker behandlet. Sentrale saker/oppgaver: Utvikle nettverksvirksomhet Utvikling og gjennomføring av en rekke kurs og konferanser Prosjektvirksomhet og nye tiltak Videreutvikling av IK- BYGG Web Deltagelse i 3 av Standard Norges- komiteer Gjennomføring av spørreundersøkelse blant forumets medlemmer 9

10 Nettverksvirksomheten Forumet har ved utgangen av året 367 medlemmer og 51 aktive nettverksgrupper. Det er etablert nettverk i samtlige av landets fylker. Gruppene sorterer under følgende fagområder: Renhold, forvaltning og driftsledelse, prosjektledelse, miljø og energi, og boligforvaltning. For de største kommunene er det etablert egne Storbygrupper for eiendomssjefene, prosjektledere, og miljø og energi. Nettverksgruppene administreres av innleide sekretærer som planlegger, gjennomfører og følger opp gruppenes møter. Spørreundersøkelse Målet var blant annet å kartlegge nettverksmedlemmenes opplevelse av nytteverdi. Resultatet (232 respondenter) gir et godt grunnlag for fagforumets videre arbeid. Workshop juni Resultatet fra spørreundersøkelsen var hovedtema da nettverkssekretærene var samlet til Workshop på Gardermoen i juni. Samarbeid Forumet samarbeider med Difi, KS, DiBK og Husbanken, og har samarbeidsavtale med Senter for eiendomsfag. Se Prosjekter og nye tiltak, side

11 Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Bygge- og anleggsprosjekter Modul I Byggeherrens gjennomføringsstrategi Bygge- og anleggsprosjekter Modul II Byggeherrens prosjektstyring Bergen, Oslo og Tromsø Bergen, Oslo og Tromsø Merknader Modul I og II som et kurs Stavanger 51 På bestilling fra Stavanger kommune God offentlig prosjektledelse Hvordan Boliger for fremtiden Byggherreforskriften HMS og SHA i prosjekter Drifts- og renholdsleder- konferansen IK- BYGG - konferansen Asker Oslo, februar Trondheim, Oslo, Sola, Bergen, Fredrikstad Oslo - København, september Oslo, 8. november I samarbeid med Boligbygg Oslo KF, Husbanken m.fl Utstillere: 7 Innføringskurs IK- BYGG Gjennomført i 19 kommuner 165 Gjennomføres på bestilling 75 11

12 NKF BYGGESAK NKF byggesak hadde siste årsmøte 22. mars Etter dette har styret bestått av: Styreleder Elisabeth Kynbråten plan- og bygningssjef, Asker kommune Nestleder Tor K. Hegle plan- og bygningssjef, Lindås kommune Medlem Elling Bollestad overingeniør/fagleder, Ringsaker kommune Medlem Ellen Grønlund prosjektleder, Tronrud eiendom Medlem Malvin Bjorøy kommunalsjef, Røyken kommune Varamedlem Eilert Eilertsen advokat, Byadvokaten i Fredrikstad Varamedlem Birgitte Hille point AS arkitektur + konseptdesign* *Nå Cowi AS Kjersti Larsstuen, rådgiver i NKFs administrasjon, er sekretær for NKF byggesak. Det har vært avholdt åtte styremøter i 2013: To styresamlinger, tre styremøter og tre telefonmøter. Det første styreseminar ble gjennomført februar på hurtigruta mellom Bodø og Tromsø i forkant av Tromsøkonferansen. Det andre i tilknytning til nettverkssamling og kurs i Haugesund i starten på september. Det har vært lite aktivitet knyttet til ByggSøk. Kun noen få kommuner har bedt om støtte til kursvirksomhet. Det ble arrangert nettverkssamling i Haugesund i september Koordinatorene ble invitert til faglig og sosialt opplegg i Haugesund over to- tre dager. I tillegg fikk de som ønsket det delta på det nyutviklede dagskurset om uavhengig kontroll. Nettverkene fikk her en første presentasjon av den nye organiseringen av medlemsstruktur og drift av nettverkene. I tillegg ble grunnlaget lagt for høringssvar til KRD i forbindelse med endringer i pbl og annet regelverk. Involvering av kommunene anses som særdeles viktig i forbindelse med lovendringer. Forumet var representert ved Consortium of European Building Control (CEBC) sitt møte i England i mai og i Israel i oktober. I 2010 ble det inngått avtale om sammenslåing mellom NKF byggesak og FSBT. I 2011 fikk vi overført de aktuelle medlemmene og kassabeholdningen til FSBT. Midlene er øremerket og er derfor innsatt på egen balansepost i NKFs regnskap (kto 2188). En del av midlene er i løpet av 2013 brukt til et eget prosjekt som startet opp i 2012 (se Prosjekter og nye tiltak, side 25). Utfordringer Aktiviteten har vært høy, og presset på styremedlemmene har økt. Styret har derfor besluttet at de ønsker å knytte til seg en ressursgruppe som kan bistå som foredragsholdere, kvalitetssikre temastoff, delta i diverse utvalg eller andre oppgaver som styret ønsker bistand til. Arbeidet med å finne egnede ressurspersoner ble igangsatt i 2011 og fortsatte i I 2013 er noen av disse brukt som 12

13 foredragsholdere på kursene. I tillegg var noen av ressurspersonene med på forumets prøvekurs på Hamar i uavhengig kontroll; målet var å få konstruktive og viktige signaler på retning og innhold i kurset. Nettverksvirksomheten Forumet organiserer om lag 300 kommuner i 30 nettverksgrupper. I hver gruppe deltar 4-14 kommuner, og kommunene kan ha mange saksbehandlere/ledere med på møtene. Det er varierende aktivitet i noen av gruppene. Vel 50 av kommunene har ingen annen tilknytning til NKF enn deltakelse i byggesaksnettverket. En profesjonalisering av nettverkene er under arbeid som følge av ny medlemsstruktur og ny ordning for nettverksdeltakelse. Dette arbeidet ble det orientert om på nettverkssamlingen i september. Dette var også en første dialog med koordinatorene i forhold til hva som skal skje framover. Signalene på forslagene var varierende; ikke negative totalt sett, men noe avventende. Det ble utviklet nytt temastoff, og tidligere utgitt temastoff ble revidert til nettverksgruppemøtene i I forbindelse med lovendringen er det fortsatt et stort etterslep på revisjon av temastoff. Arbeidet med revisjonen ble igangsatt i 2011 ved hjelp av en innleid konsulent. Om lag halvparten er revidert I løpet av 2012 og 2013, men må kvalitetssikres. Revisjonen fortsetter i Temaene i 2013 var: Nr 1 Deling Nr 2 Overtredelsesgebyr Nr 3 Forhåndskonferanse Nr 4 Bruksendring, 2 pakker. En fra helårsbolig til fritidsbolig og en fra fritidsbolig til helårsbolig. Oppdrag På oppdrag fra DiBK har sekretæren vært administrator for et opplæringsprogram for kommunene om universell utforming (K5) i både 2012 og Programmet var en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming. Oppdraget ble avsluttet ved årsskiftet. Totalt ble det fakturert 175 timer til DiBK i NKF gjorde en undersøkelse for DIBK om TEK 10 i november/desember 2013 til en avtalt pris. Undersøkelsen er oversendt i egen rapport før årsskiftet. DIBK ga svært positive tilbakemeldinger på rapporten. Rapporten er foreløpig ikke offentlig. 13

14 Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Merknader Totalt 643 deltakere Plan- og byggesaksseminar Tromsø, februar 145 I samarbeid med NKF plan og miljø Fagkonferanse plan- og byggesak DFDS, november 199 I samarbeid med NKF plan og miljø Nettverkssamling Haugesund i september 21 Eget arrangement over to/tre dager for koordinatorene i nettverket Kurs i uavhengig kontroll 4 kurs Kurs - innføring i byggesaksbehandling 2 kurs Lederseminar for plan- og bygningssjefer Hamar (25), Asker (24), Haugesund (68*) og Fredrikstad (31) Ålesund (30), Fredrikstad (25) * fra HN i Haugesund Se mer omtale under prosjekter 55 I samarbeid med Forum for offentlig service Ullensaker i september 75 Delvis i samarbeid med NKF plan og miljø Styremedlemmene er selv foredragsholdere på en eller flere seksjoner på kursene og konferansene forumet avholder. I tillegg til de to årlige plan- og byggesaksseminarene omfatter dette mange kurs for kommunene og bransjen: Kurs i uavhengig kontroll (delvis) og Innføringskurs i byggesaksbehandling. I 2013 ble kurset Effektiv saksbehandling (utviklet av styret) kjørt for første gang under fagkonferansen i november. Tilbakemeldingene var positive, og foredragene er revidert etter evalueringene med tanke på fagkonferansen i Tromsø i februar 2014 hvor det kjøres på nytt. Kari Myhre Hellem, medlem av NKFs hovedstyre, har deltatt i utvalget for revisjon av blanketter på vegne av forumet; utvalget er nedlagt fra 2014, og arbeidet videreføres gjennom flere arbeidsgrupper. Elisabeth Kynbråten, styreleder i NKF byggesak, har deltatt i et forenklingsprosjekt av regelverket i regi av DiBK. Hun har også deltatt i et prosjekt ledet av SINTEF Byggforsk om alternative virkemidler til lokal godkjenning. 14

15 NKF PLAN OG MILJØ NKF plan og miljø hadde siste årsmøte 23. august Pr består styret av: Styreleder Ståle Undheim plan- og bygningssjef, Sola kommune Nestleder Tone Hammer arealplanlegger, Tromsø kommune Medlem Eva Spirdal- Jacobsen sivilarkitekt, Møre og Romsdal fylkeskommune Medlem Sylvia Friedrich fagleder plan- og byggesak, Lenvik kommune Medlem Hallgeir Strifeldt leder planavdelingen, Alta kommune Varamedlem Ragna Fagerli sivilarkitekt, Trondheim kommune Varamedlem Anna Auganes bygnings- og reguleringssjef, Fredrikstad kommune Astrid Øygard, rådgiver i NKFs administrasjon, er sekretær for NKF plan og miljø. Styret har avholdt åtte styremøter hvorav seks har vært telefonmøter og to i form av styreseminar. Det første styreseminar ble gjennomført februar på hurtigruta mellom Bodø og Tromsø. Det andre styreseminaret ble gjennomført 4. til 7. september i form av en studietur til området Bilbao/St. Sebastian i Spania. Samtlige styremedlemmer deltok og turen ble oppsummert som meget vellykket. Blant forumets aktiviteter og oppgaver i 2013 kan nevnes: Planlegging og gjennomføring av to fagkonferanser innen plan- og byggesak Ferdigstillelse av temaheftene Planveileder og Forslag til interne planrutiner (se Plan- og byggesak, side 25) Revidering av foredragene til innføringskurset i plansaksbehandling som kjøres to ganger årlig Arbeidet med å etablere et nordisk plansamarbeid (se Plan- og byggesak, side 25). Artikler i tidsskriftet Kommunalteknikk. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Merknader Plan- og byggesaksseminar Tromsø, februar 145 I samarbeid med NKF byggesak Fagkonferanse plan- og byggesak DFDS, november 199 I samarbeid med NKF byggesak 15

16 NKF VEG OG TRAFIKK Det siste årsmøtet ble gjennomført 24. mai Etter dette har styret bestått av: Styreleder Helene Vorren fagleder, Ålesund kommune Nestleder Øyvind Hardeland leder veg vedlikehold, Kvinnherad kommune Medlem Kine Nilsen forsker, Sintef Medlem Jostein Vandaskog ingeniør, Plan- og forvaltningsseksjon Voss og Hardanger, Statens vegvesen Region vest Varamedlem Harry Halland leder veg og VA, Verdal kommune Varamedlem Hildbjørg Fludal leder veg og VA, Vindafjord kommune Aslaug Koksvik, rådgiver i NKFs administrasjon, er sekretær for NKF veg og trafikk. Det har blitt avholdt seks styremøter i Et møte i forbindelse med nettverksamling i Oslo i februar, ett møte på Kommunevegdagene i Fredrikstad mai, og et to dagers styreseminar på Voss i oktober i tillegg til tre telefonmøter. Kommunale veger er skattefinansiert, og har gjennom en årrekke vært utsatt for nedprioriteringer sammenlignet med personrettede kommunale tjenester. Det er store etterslep i forhold til vedlikehold av kommunale veger. NKF veg og trafikk har bidratt med sin kunnskap i KS sin NoU om Realkapitalforvaltning. Prosjektlederen deltok på forumets todagers samling i februar for å innhente opplysninger og erfaringer fra nettverksgruppene innen veg og trafikk. 16

17 Strategiplanen for NKF veg og trafikk ble oppdatert i 2013, og styret laget i den forbindelse et årshjul for forumet. Nettverksgrupper Forumets nettverksvirksomhet startet i Ved slutten av 2013 er ti grupper aktive med til sammen 113 kommuner, en økning på 8 kommuner i løpet av året. Forumet har en viktig rolle i å skape et positivt engasjement og medvirke til samhandling mellom kommunene innen fagområdet. Nettverksgrupper er et satsningsområde for forumet. Samarbeid Forumet har samarbeid med Vegforum for byer og tettsteder (VBT). Forumet er medlem i Nordisk vegforum (tidl. Nordisk vegteknisk forbund). Forumet deltar på møter i gruppen Bransjenettverk vinterdrift. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Merknader Nettverksamling Oslo februar 20 Nettverksledere og sekretærer sammen med styret. Kommunevegdagene Fredrikstad februar 125 Det var 11 utstillere 17

18 NKF BUSKERUD, TELEMARK, VESTFOLD Det siste ordinære årsmøtet ble gjennomført 12. juni Etter dette har styret bestått av: Styreleder Tor Kjell Holte sivilingeniør/faglig leder, Infratech AS, Skien Nestleder Erlend Jensen senioringeniør, Reinertsen AS Sekretær Hallgrim Berg avdelingsleiar, Gol kommune Medlem Odd Magne Anderdal leiar eigedom, Hemsedal kommune Medlem Ingfrid Svendsen prosjektleder, Larvik kommune Medlem Jarle Krokeide samferdselsplanlegger - arealplan, Tønsberg kommune Varamedlem Torstein Helgetveit Avdelingsleder Sigdal kommune Varamedlem Jostein Nybråten leder for plan og prosjektering, Ringerike kommune Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKFs administrasjon, er kontaktperson for avdelingen. Styret har holdt ett møte med NKF sentralt, og fem styremøter, herav fire telefonmøter. I tillegg kommer planleggingsmøter for Kiel- seminar. Ingfrid Svendsen har ikke hatt anledning til å delta på styremøtene det siste året. Året som har gått Etter forrige årsmøte var det viktig å få avklart lokallaget sin rolle i forhold til NKF sentralt. Det ble holdt et møte mellom regionalavdelingen og NKF sentralt i Oslo den Møtet gir et godt grunnlag for videre arbeid i avdelingen. Det har vært en god dialog med Fagforum for Infrastruktur i Grenland, VAR- forum i Vestfold og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som er sekretær for begge fagforumene. De to etablerte VA- nettverkene i Buskerud og Telemark har hatt to samlinger hver. Resten av året har gått med til planleggingen av et felles seminar for VA, Bygg & eiendom og Renhold; seminaret avholdes april 2014 på Colorline t/r Kiel. I programkomitéen var det representanter fra ni av kommunene i regionen. 18

19 NKF ROGALAND Det siste årsmøtet ble gjennomført 30. mai Etter dette har styret bestått av: Styreleder Svein Håkon Høyvik seniorrådgiver, vann og avløp, Stavanger kommune Nestleder Ole Jan Bertelsen utbyggingssjef, Rennesøy kommune Kasserer Arnold Tengesdal seksjonsleder, Sandnes kommune Sekretær Anne Kristin Fremsæter Holm ingeniør, vann og avløp, Haugesund kommune Medlem Håkon Døsen prosjektleder, vann og avløp, Karmøy kommune Medlem Eirik Sør- Reime avdelingsleder, kommunalteknisk avd., Hå kommune Medlem Sven- Olav Jensen prosjektleder, Gjesdal kommune Eirik Sør- Reime er medlem av Kontrollrådet fra januar 2013 (kjerneområde er sertifisering av byggevarer). Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKFs administrasjon, er kontaktperson for avdelingen. Styret har hatt åtte styremøter i 2013 samt en del e- post korrespondanse. Hovedtema: Forberedelser til ekskursjon til Bayern Konferanser Nytt fra sentralt hold Mulige tema for tidsskriftet Avdelingen deltok på leder- og samhandlingsmøtet i mars. Styret har deltatt i telefonmøtene med regionavdelingene. Planleggingen av vårkonferansen med årsmøte er startet opp. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Fagekskursjon Sted og tid Bayern, Antall deltakere Merknader 23 Flomsikring, grunnvanns og overvannssikring, VA- systemer med mer. Svært gode tilbakemeldinger. Høstsamling Systemer for evaluering av rådgiver og entreprenørtjenester med mer. Gode diskusjoner. 19

20 NKF HORDALAND Det siste årsmøtet ble gjennomført Etter dette har styret bestått av: Styreleder Svein- Arne Langeland spesialrådgiver, Bergen kommune Nestleder John Magne Bauge senioringeniør, Lindås kommune Sekretær Thorbjørn Pedersen senioringeniør, Askøy kommune Medlem Astrid S. Flatøy jurist, privat firma Medlem Rune Kilen ingeniør, Lindås kommune Medlem Trude Bjørkaas prosjektleder vann og avløp, Askøy kommune Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKFs administrasjon, er kontaktperson for avdelingen. Styret har avholdt åtte styremøter i Aktivitet 2013 var ett middels aktivt år i avdelinga. Det har vært holdt åtte styremøter. Avdelingen arrangerte 23. oktober seminaret Fra planer til drift - med fokus på veglys og grønne områder. Styrets kontaktflate ble benyttet til å få fatt i gode (og rimelige) foredragsholdere. Det var 30 betalende deltakere, hovedsakelig fra Vestlandet, men også Østlandet og Nord- Norge var representert. Avdelingen var representert på NKFs budsjettmøte 5. desember ved styreleder Svein- Arne Langeland. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Fra planer til drift med fokus på veglys og grønne områder Bergen 23. oktober 35 Merknader 20

21 NKF TRØNDELAG Det siste årsmøtet ble gjennomført 6. februar Etter dette har styret bestått av: Styreleder Roar Paulsen daglig leder, Vianova Trondheim AS Medlem Mari Olden byggeplanlegger. Trondheim kommune Medlem Bård Kotheim virksomhetsleder, Teknisk drift, Verdal kommune Medlem Sverre Fjellheim fagansvarlig, plan og byggesak, Åfjord kommune Medlem Bente S. Møller Ingeniør Vann & Miljø, Asplan Viak AS Varamedlem Helge Sødal avdelingsingeniør, Røros kommune Varamedlem Dag Søbstad faglig leder, Søbstad AS Elisabeth Leikanger, rådgiver i NKFs administrasjon, er kontaktperson for avdelingen. Styret har hatt fem møter i Ett styremøte ble avholdt på Røros desember. Styrets leder deltok i tillegg på leder og samhandlingsmøtet i mars. NKF Trøndelag har i 2013 avholdt årsmøtekonferanse på Oppdal, vegseminar i Trondheim, og tematreff «No- Dig»- seminar, Tunnelering med åpen front i Trondheim i samarbeid med SSTT/Norsk Rørsenter. Forøvrig har styret hatt fokus på medlemslister, og arbeidet med virkemidler for å få med medlemmer både i Sør- og Nord- Trøndelag på NKFs arrangementer. Arrangementer i 2013 Arrangementets navn Sted og tid Antall deltakere Årsmøtekonferanse Røros, februar 48 Merknader «No Dig»- seminar Trondheim, 27. August 15 Samarbeid med SSTT og Norsk Rørsenter Vegkurs Trondheim, 4. desember, Rosten 45 21

22 TIDSSKRIFTET KOMMUNALTEKNIKK Tidsskriftet formidler fagkunnskap og erfaringer til og mellom de som arbeider med kommunaltekniske fagområder. Hovedtyngden av artikkelforfatterne er ansatt i kommuner eller kommunale virksomheter. Tidsskriftet publiserer mer enn 100 fagartikler årlig i tillegg til annet redaksjonelt stoff, og har om lag lesere 2. Tidsskriftet har siden 2006 vært tilgjengelig i PDF- format på kommunalteknikk.no. Kommunalteknikk har 10 utgivelser i året. Sidetallet er 56 eller 64 sider. I 2013 ble det gjennomført en leserundersøkelse og en strategisk analyse i forhold til bladets stilling og fremtidige utvikling. Fagartikler Oversikten gir en fordeling av artikler på de kommunaltekniske fagområdene tre siste år: Fagområde Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Administrasjon og ledelse 6 4 % 3 2 % 3 2,5 % Avfall, renovasjon og gjenvinning 11 8 % 11 7 % 3 2 % Bygg og eiendom % % % Plan- og byggesak 11 8 % % % Sikkerhet, brann og beredskap 1 1 % 3 2 % 2 1,5 % Utemiljø, idretts- og grøntanlegg % 9 6 % 7 5 % Vann og avløp % % % Veg, trafikk og samferdsel 12 9 % % % Annet 9 7 % % 11 8 % I alt % % % Abonnement Ved utgangen av året var det 379 betalende abonnenter i tillegg til medlemmene. Redaksjon Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Torbjørn Vinje og redaktør Aslaug Koksvik. 2 Leserundersøkelsen

23 NETTSTEDENE Foreningen har ansvaret for to nettsteder: kommunalteknikk.no og diskusjonsforumet nkfnett.no. Annonser publiseres parallelt på begge nettsteder. Kommunalteknikk.no På foreningens hovednettsted Kommunalteknikk.no er hovedfokus aktuelt og nyheter, og kurs og konferanser på de fem kjerneområdene: Bygg og eiendom, byggesak, plan og miljø, vann og avløp, veg og uteområder. PDF- versjonen av tidsskriftet publiseres i sin helhet i etterkant av utgivelsene på papir. Det ble sendt ut 59 nyhetsbrev fra nettstedet i Dette omfatter generelle nyhetsbrev med artikler, samt mer målrettede nyhetsbrev med markedsføring av kurs, innkalling til årsmøter og lignende. Fra og med uke 38 ble det sendt ut ukentlige nyhetsbrev; målet er minst en artikkel fra hvert kjerneområde hver uke. Nkfnett.no Diskusjonsforumet nkfnett.no har vært i drift i over åtte år. Målet med nettstedet er å dele kunnskap og erfaring gjennom spørsmål og svar- funksjonen, og ved å legge ut dokumenter av felles interesse. Antall brukere er 2453 pr Statistikk utvikling i antall brukere og besøk År Antall brukere I 2013 har det vært 169 postinger av spørsmål/svar, en økning på 43 fra 2012: Fagområde Avfall og gjenvinning Brann og beredskap Bygg og eiendom Byggesak Kart og geodata Ledelse Plan og miljø Utemiljø og grøntanlegg Vann og avløp Veg og uterområder Antall postinger I 2014 er det planlagt en gjennomgang av brukermassen mht fjerning av ugyldige e- postadresser, en restrukturering av fagområdene i tråd med NKFs fem kjerneområder, samt innarbeiding av grafisk profil slik at begge nettsteder kommer i samsvar med hverandre. 23

24 MESSEN MILJØ & TEKNIKK / KOMMUNALTEKNIKK Messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk eies i fellesskap av KS og NKF. Arrangementet består av en fagutstilling, seminarer og konkurranser. Den 20. messen ble arrangert mai 2013 på Telenor Arena, Fornebu, med 170 utstillere, 5000 besøkende og 200 personer på seminarene. Arrangementet ble markedsført gjennom nettstedet kommunalteknikk2013.no. Det økonomiske resultatet ble tilfredsstillende. Styret for messen bestod av: Styreleder Sigmund Kroslid Contr. and Purc. Manager, Palmer Johnson Norway / KS Nestleder Ole Johan Krog Daglig leder, Bakke AS / NKF Medlem Ann- May Berg avdelingsingeniør, Vann og avløp, Tromsø kommune / NKF Medlem Svein Kamfjord fagsjef, KS Bedrift / KS Torbjørn Vinje, direktør i NKF, var prosjektleder for arrangementet. NKF bygg og eiendom, NKF byggesak, NKF plan og miljø og NKF veg og trafikk bidro i planleggingen og gjennomføringen av konkurransene Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg, Norges beste drikkevann og Norges beste uterom. Fagfora bidro også, sammen med Bærum kommune og Norsk Vann, til å skape et godt faglig innhold i seminarer og befaringer. Prosjektlederen, resten av administrasjonen og styremedlemmene Ole Johan Krog og Ann- May Berg benyttet rundt 1600 timer på messen i Det ble etablert et Messeforum i forkant av planleggingen av arrangementet, med representanter for Norsk Vann, VA og VVS- produsentene VVP og Maskingrossisternes Forbund. Forumets representanter fungerte som en referansegruppe for prosjektleder. Messen er grundig evaluert i en omfattende evalueringsrapport. Den neste messen blir i april 2016, med samme styre og prosjektleder. 24

23. April, Thon Hotel Opera, Oslo

23. April, Thon Hotel Opera, Oslo ÅRSMØTE NKF BYGG OG EIENDOM 2014 23. April, Thon Hotel Opera, Oslo Årsberetning 2013 Resultatregnskap 2012 og 2013 Budsjett 2014 Aktivitetsplan 2014 Valgkomiteens innstilling Styrets innstilling til valgkomite

Detaljer

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014 NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2014 NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 23. april 2014. Etter dette har styret bestått av: Styreleder Jan-Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune Nestleder Beate Németh

Detaljer

NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM

NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM NKF bygg og eiendom ÅRSMØTE 2012 3. SEPTEMBER, TRONDHEIM NKF BYGG OG EIENDOMS ÅRSBERETNING 2011 (INNLEDNING FRA HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING) NKF BYGG OG EIENDOMS REGNSKAP 2010/ 2011 BUDSJETT 2012 AKTIVITETSPLAN

Detaljer

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2015

NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2015 NKF BYGG OG EIENDOM ÅRSBERETNING 2015 NKF bygg og eiendom hadde årsmøte 23. april 2014. Etter dette har styret bestått av: Styreleder Jan-Egil Clausen seksjonsleder, EBY, Oslo kommune Nestleder Beate Németh

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12.

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12. 1 VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. 1 Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016 Kurs og seminarer Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 13.1. 13.1. Asker Samarb med Pocessing AS Renhold av offentlige bad Asker Samarb med Pocessing AS Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 27.1.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2014 Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5 Årsberetning...

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2012 2015 Vedtatt på hovedstyrets møte 8. desember 2011 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer 1 HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Vedtatt av hovedstyret i møte 1.12.2005. Behandlet av FOBEstyret i møte 13.1.2006. MÅL / GJENNOMFØRING HOVEDMÅL: FOBE skal være det ledende

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Nordisk Plansamabeid. Hallgeir Strifeldt. Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem

Nordisk Plansamabeid. Hallgeir Strifeldt. Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem Nordisk Plansamabeid Hallgeir Strifeldt Fagleder Plan Alta kommune NKF Plan & Miljø styremedlem Nordisk Plansamarbeid - bakgrunn Norsk Kommunalteknisk forening har tatt initiativ å etablere en nordisk

Detaljer

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2016 Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5 Årsberetning...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2015 Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5 Årsberetning...

Detaljer

Strategidokument for NKF NKF OG FREMTIDEN

Strategidokument for NKF NKF OG FREMTIDEN 1 Strategidokument for NKF NKF OG FREMTIDEN Innhold 1. Noen grunnleggende endringer 2. Visjon, formål og verdigrunnlag for NKF. 3. Strategisk utgangspunkt 4. Strategiske utfordringer NKFs økonomiske grunnlag

Detaljer

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen 2004, Sted, tema 2 2006 3 4 DET OFFENTLIGE Eiendomsforvaltning

Detaljer

AVTALE OM DELTAKELSE I FAGLIG NETTVERKSGRUPPE INNEN VANNFORVALTNING MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF INFRASTRUKTUR

AVTALE OM DELTAKELSE I FAGLIG NETTVERKSGRUPPE INNEN VANNFORVALTNING MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF INFRASTRUKTUR AVTALE OM DELTAKELSE I FAGLIG NETTVERKSGRUPPE INNEN VANNFORVALTNING MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF INFRASTRUKTUR 1. INNMELDING Avtale mellom NKF infrastruktur og kommunen om innmelding til deltakelse i

Detaljer

NKF OG FREMTIDEN - HØRINGSDOKUMENT

NKF OG FREMTIDEN - HØRINGSDOKUMENT 1 NKF OG FREMTIDEN - HØRINGSDOKUMENT Innhold 1. Noen grunnleggende endringer 2. Visjon, foreningsidé, formål og verdigrunnlag for NKF. 3. Strategisk utgangspunkt 4. Strategiske utfordringer NKFs økonomiske

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK

AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK AVTALE OM DELTAKELSE I VEGFAGLIG NETTVERKSGRUPPE MED SEKRETÆRBETJENING FRA NKF VEG OG TRAFIKK Mellom Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), og. kommune, heretter kalt kommunen, er det i dag inngått følgende

Detaljer

Teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse i boligforvaltningen. Kompetansebehov. FREDRIK HORJEN DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 13.02.

Teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse i boligforvaltningen. Kompetansebehov. FREDRIK HORJEN DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 13.02. Teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse i boligforvaltningen. Kompetansebehov. FREDRIK HORJEN DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 13.02.2014, Gardermoen Program for kommunal boligforvaltning Meld. St. 17 (2012-2013)

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015

Nyheter. IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Nyheter IK-bygg-konferansen Oslo, KLP, 5. november 2015 Agenda IK-bygg Kort presentasjon Nasjonalt tilstandsbarometer Integrasjon med Boligmappa FDV-bygg Revisjon Spørsmål fra salen Kort presentasjon av

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. Universell Utforming, KS Agenda. Oslo, onsdag 4. november 2014

IK-bygg. !l formålsbygg og boliger. Universell Utforming, KS Agenda. Oslo, onsdag 4. november 2014 IK-bygg!l formålsbygg og boliger Universell Utforming, KS Agenda Oslo, onsdag 4. november 2014 Hva er IK- bygg? IK- bygg er et internkontrollsystem (ikke FDV- system) som synliggjør byggets =lstand og

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2014-15 Innholdsfortegnelse 1. Om forumet 3 Medlemskap 3 Landsmøtet 3 Styret 3 Daglig drift og ledelse 4 2. Strategi- og tiltaksplan 5 HOVEDMÅL 1:

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

IK-bygg. Inneklimafagdag, NAAF. !l formålsbygg og boliger. Stavanger, tirsdag 25. november 2014

IK-bygg. Inneklimafagdag, NAAF. !l formålsbygg og boliger. Stavanger, tirsdag 25. november 2014 IK-bygg!l formålsbygg og boliger Inneklimafagdag, NAAF Stavanger, tirsdag 25. november 2014 Hva er IK- bygg? IK- bygg er et internkontrollsystem (ikke FDV- system) som synliggjør byggets =lstand og skaderisiko

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Ledningsnett i veggrunnen

Ledningsnett i veggrunnen Ledningsnett i veggrunnen GEO-forum, Tromsø-2017-01-18 Kommunal veileder Jørn Holtan Vegdirektoratet 1 Statens vegvesen 2 Vegdirektoratet 3 Stortinget Lover og bevilgninger kommuneprp m.m Regjering Fylkeskommune

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok

1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok 1. Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8. 2. Kommunal eiendomsforvaltning. FREDRIK HORJEN 26.08.2014, NKF Finnmark. Karasjok Byggdokumentasjon fra papir 6l Byggne8 2 DiBK. DET OFFENTLIGE Matrikkel Byggesak

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER ÅRSBERETNING 2005

FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER ÅRSBERETNING 2005 FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER ÅRSBERETNING 2005 Forrige årsmøte ble holdt torsdag 8. september 2005 på Rica Travel Hotel, Bergen med 16 medlemmer til stede. Etter dette har styret bestått av

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Geomatikks kundeforum Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Geomatikks kundeforum Tjenester og løsninger for ledninger

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Nytt fra KS Innkjøpsforum. Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015

Nytt fra KS Innkjøpsforum. Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015 Nytt fra KS Innkjøpsforum Lin Helliesen, styreleder KSI KSI årssamling Alta, 25.3.2015 Hvorfor er gode innkjøp viktig? Dekke befolkningens behov God kvalitet Konkurransedyktige priser Nærings- og leverandørutvikling

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006-2008

ÅRSBERETNING 2006-2008 ÅRSBERETNING 2006-2008 Innholdsfortegnelse Styrets sammensetning... 3 Styremøter... 3 Ekstraordinært landsmøte... 3 Medlemsutvikling... 3 Sekretærtjenester... 3 Fokusområder... 4 Informasjon og kommunikasjon...

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innledning Porsgrunn kommune deltok i perioden 2005 2008

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Workshop Gruppeoppgaver: Standard kravspesifikasjoner for kommunale bygg Trenger vi det og hvordan bør de i så fall være?

Workshop Gruppeoppgaver: Standard kravspesifikasjoner for kommunale bygg Trenger vi det og hvordan bør de i så fall være? Workshop Gruppeoppgaver: Standard kravspesifikasjoner for kommunale bygg Trenger vi det og hvordan bør de i så fall være? NKF har startet arbeid med utarbeidelse av Standard kravspesifikasjoner for kommunale

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

URIF Oslo. RIF Høstmøte Ingeniørenes hus i Oslo 25.august 2014

URIF Oslo. RIF Høstmøte Ingeniørenes hus i Oslo 25.august 2014 URIF Oslo RIF Høstmøte Ingeniørenes hus i Oslo 25.august 2014 Agenda Hvem er vi URIFs mål Hvordan jobber vi nå Samarbeid med Trøndelag og Hordaland Hvilke prosjekter har vi Hvem er vi? Frode Seglem, Prosjektleder,

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005

GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 GENERALFORSAMLING itsmf Norge 2005 Onsdag 6. april 2005 kl 15.30 Holmekollen Park Hotel Oslo Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre Interkommunal VA-norm i Rogaland - status og veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i Rogaland Veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013

ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013 Fra: Tina Skarheim Dato: 10.09.2013 Til: Dokument nr.: 13-3811 Kopi til: ASSS Styringsgruppe - Referat fra møte 17.-18.september 2013 Tid: 17.-18.september 2013 Sted: Tilstede: Fravær: Scandic Kristiansand

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR

AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR Sak 10 NLA ARBEIDSPLAN 2010 - TABELL AKTIVITET STATUS OPPGAVER ANSVAR 1 STYRKE PROFIL 1-1 Synliggjøre profesjonen arbeider for å synliggjøre profesjonen ved å bidra til økt medieomtale av NLA, landskapsarkitekter

Detaljer

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser

Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Brukerutvalg om offentlige anskaffelser Møtedato: 26.02.2015 Møtetidspunkt: 09-11.30 Møtested: Difi Møtet innkalt av Møteleder Referent Til stede Fraværende/forfall Evt. ressurspersoner Mona Stormo Andersen

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

2. Oppnådde resultater

2. Oppnådde resultater Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Sluttrapport- 2014 1. Innledning Prosjektnavn: Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Start og sluttdato: Hovedansvarlig søker: Trondheim kommune v/ Solveig Dale,

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KS OG ASSS-KOMMUNENE 1. SAMARBEIDSPARTER Avtalen er inngått mellom ASSS-kommunene 1 og KS. ASSS-kommunene er den ene parten i denne samarbeidsavtalen og KS den andre parten i samarbeidsavtalen.

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer