Magne Glomnes. TeknaJBI seminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magne Glomnes. TeknaJBI seminar 12.02.09"

Transkript

1 Magne Glomnes TeknaJBI seminar

2 ERTMS=European Rail Traffic Management System

3 ERTMS=European Rail Traffic Management System

4

5

6

7

8 ERTMS - Kostnadsanslag Kostnads anslag: ca 15 milliarder kr + eventuelle tiltak på enkelte stasjoner for å gjøre dem fjernstyrte Årlig investeringssum: ca 1 milliard kr over en 15 årsperiode Erfaringsstrekning: ca 150 mill kr eks CTC Eventuell innføring av ERTMS i Norge bør inngå i en strategisk langtidsplan for utvikling av jernbanen

9

10 The National Surface Transportation Policy and Revenue Study Commission. Signed by President George W. Bush on August 10, Part of the Congressional Mandate: it is in the National interest to preserve and enhance the surface transportation system to meet the needs of the United States for the 21st century. The Commissions report is issued in January 2008, see

11 The Commission etablerte en undergruppe, Passenger Rail Working Group (PRWG), for å undersøke hvordan et effektivt Intercity jernbanesystem for USA bør se ut i Jernbanene ble utbygd i USA fra ca Baltimore & Ohio var den første jernbanen som åpnet for allmen, rutedrevet gods- og persontrafikk. Jernbanene ble bygget og drevet av private selskaper. Jernbaner var Big Business, og jernbaneaksjer ble spekulasjonsobjekter. I 1869 ble den første transkontinentale jernbanen åpnet. Trafikken økte. Jernbanene hadde tilnærmet monopol før bilene og flyene var kommet i moden alder. Det skjedde etter 2. verdenskrig. De store private jernbaneselskapene i USA er nå godstransportører.

12 Passasjertogenes storhetstid i USA, : Hurtige, komfortable og lønnsomme. På trettitallet hadde passasjertrafikken på jernbane sin storhetstid i USA, med strømlinje-tog trukket av de mest moderne damplokomotiver med flere tusen hestekrefter, vannfylling i fart, komfortable Pullman vogner og hastigheter opp i 100 mph.

13 Etter krigen ble bilene/bussene og flyene de viktigste transportmidlene for passasjertrafikk i USA. Av skinnegående systemer var metroer og forstadstadstog fortsatt viktige. Jernbaner har som sagt vært privatfinansiert fra starten i USA. Da bilene kom, så imidlertid de føderale myndigheter det som statens ansvar å investere i interstatlige motorveier. Godstrafikk på jernbane har hittil gått med overskudd, og finansiert infrastrukturen selv. I 1956 underskrev president Eisenhower en lov for å bygge et miles ( km) Interstate Highway System, som var ca 95% komplett i Amtrak leier sportilgang fra godsoperatørene for sin Intercity-trafikk. Nye spor for Intercity jernbane har hittil blitt oversett. Unntak: NEC.

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Økning av folketallet i USA fram til mill mill mill 2050 (prognose) 420 mill ( + 40% fra 2007) Befolkningen eldes samtidig som den øker: Antall eldre enn 75 år = 17 mill (6%) i 2000 Antall eldre enn 75 år ventes å bli 46 mill (11%) i 2050 Økt alder tilsier større behov for kollektivtransport

23

24

25

26 Relasjon Los Angeles- San Diego Washington- Philadelphia New York- Albany New York- Philadelphia New York- Providence Seattle- Portland New York- Washington New York- Boston Boston- Philadelphia Washington- Boston Los Angeles- San Francisco Strekning (km) Reisetid (timer/min) Gjennomsnittshastighet (km/h) Amtrak s Air-Rail markedsandel t / 40 min % t / 38 min % t / 30 min % t / 09 min % t / 49 min % t / 30 min % t / 47 min % t / 25 min % t / 55 min % t / 33 min % t/ 00 min Amtrak s Share of Air-Rail Travel

27

28

29

30

31

32 Summary of range of high average annual capital investment levels analyzed for all modes. Range of high capital investment levels analyzed (billions of constant dollars). Range Range Range Through 2020 Through 2035 Through 2055 Currently Sustainable From To From To From To Highway $68 $207 $240 $182 $250 $185 $276 Transit $13 $21 $32 $23 $34 $26 $46 Freight Rail $4 $5 $7 $5 $7 $6 $8 Passenger Rail $1 $7 $7 $9 $9 $8 $8 All Modes Combined $86 $241 $286 $220 $301 $225 $338

33 Passenger Rail Working Group (PRWG) anbefaler å undersøke nærmere: Bruker fordeler: tids- og kostnadsbesparelser for trafikantene redusert kø/kork på motorveier og i luften korridorspesifikke tall for trafikk, inkl overgang fra bil og fly Samfunns fordeler: virkning på eiendomsutvikling/ knutepunktsutvikling/ større tetthet økonomisk utvikling sikkerhetsfordeler ved overgang fra bil til tog forbedret luft- og vannkvalitet potensielle helsefordeler klimaforbedringer redusert energiforbruk Trafikktall og overganger: publikums preferanser for togreiser, basert på alle tilbudene om bord i tog i forhold til andre transport former.

34 Oppsummering fra PRWG: Tog er en av de sikreste transportformer vi har. Hvert år dør mennesker på veiene i USA. Overgang fra bil til tog gjør det totale transportsystemet sikrere. Bare størrelsen av USA gjør planlegging og bygging av infrastruktur for transport til en kompleks, kostbar og langsiktig prosess. Planene må derfor også være langsiktige. Utbygging av Intercity systemet vil være en investering for framtiden, både når det gjelder kapasitet og miljøvennlig transport, med flere muligheter for trafikantene. Utbygging av passasjer- og godskapasitet på en samordnet måte kan gi synergieffekter. Jernbanetransport er mer energi-effektivt enn bil og fly. Transportsystemet som PRWG anbefaler, har evnen til å: - trekke til seg passasjerer fra bil - trekke til seg passasjerer fra fly - redusere bruk av fossile drivstoffer - redusere utslipp av drivhusgasser - avlaste veikøer og luftrom kork for gjenværende bilister og flypassasjerer

35 Oppsummering fra PRWG, fortsatt: Befolkningsveksten i USA vil i nær framtid forårsake ytterligere køer og kork på motorveiene og i luften i de ti megaregionene. Det anbefales å bygge ut Intercity linjer i befolkningstette korridorer for reiser mellom 160 og 800 km. Et balansert transportsystem med flere modi er viktig for en nasjons sikkerhet, både for å kunne evakuere mennesker under katastrofer, eller for å være gjensidig back-up for hverandre når en eller flere modi i perioder ikke fungerer. Andre nasjoner eller samling av nasjoner innser viktigheten av å satse på Intercity utbygging for trafikantene, økonomisk utvikling og miljøet. Frankrike, Spania, Tyskland, Japan, Kina og flere andre land investerer betydelig i høyhastighetstog.

36 PRWG anbefaler: En visjon for et nasjonalt Intercity linjenett fram til Linjenettet må inkludere det nåværende nasjonale linjenettet, planlagte korridorer i delstatene og nye høyhastighetskorridorer i tett befolkete områder. Visjonen/langtidsplanen skal være dynamisk. Sette opp en finansieringsplan. F eks 80% føderal og 20% delstatlig fordeling. Bidrag fra billettavgifter, alternativ bruk av motorveimidler, drivstoff avgifter, diverse typer fonds for miljøtiltak etc. Implementeringsplan. Lage en nasjonal rail strategy for gods- og persontrafikk. Investere i innsamling av data for å underbygge en multi-modal transportplan. Definere regjeringens og andre instansers roller for å gjennomføre planen.

37 STRATEGISK TRANSPORTPLAN FOR NORGE, PERSPEKTIV 50 ÅR Magne Glomnes

38 STRATEGISK TRANSPORTPLAN FOR NORGE, PERSPEKTIV 50 ÅR VISJON: UTVIKLE ET KOMPLETT TRANSPORTSYSTEM FOR GODS OG PERSONER SOM ER: o TILGJENGELIG FOR ALLE o KAPASITETSKRAFTIG o HURTIG o EFFEKTIVT o SIKKERT o TRYGT o MILJØVENNLIG o ENERGIBESPARENDE o KOMFORTABELT o RIMELIG Å BENYTTE o VEDLIKEHOLDSVENNLIG

39 Skal en slik plan lykkes, må jernbanen gjøre sin del av jobben, en del som må bli mye større enn den er i dag!

40 HVA SKAL EN STRATEGISK LANGTIDSPLAN 50 ÅR FRAMOVER BLANT ANNET GI SVAR PÅ? Hvor mye og hvordan redusere reisetidene fram til 2060? Hvor mye og hvordan øke godskapasiteten fram til 2060? For hvilken trafikk og hvordan skal Alnabru-terminalen utbygges? Forbedrete/nye traseer Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger: Høyhastighetstog? Hvor og når? Separate eller deling med godstog? Hvordan benytte Rørosbanen i tiden fremover? Elektrifisere? Hvordan benytte Solørbanen i tiden fremover? Elektrifisere? Østfold indre linje? Kan disse banene brukes mer for godstog? Østfoldbanen Moss- svenskegrensen, dobbeltsportrase etc? Vestfoldbanen, sammenkoble m/ banen til Stavanger? Eventuelt hvordan? Hvordan innkoble nye Sørlands- og Bergensbanen uten at godstogene går gjennom Oslo-tunnelen, men direkte inn på Alnabru-terminalen? Forbinde Vestfold og Østfold med bro over Oslofjorden? Nærtrafikken Oslo-området, Trondheim, Bergen, Stavanger i fremtiden? Nordlandsbanen; flere og lengre kryssingsspor, elektrifisere etc? Hvordan eventuelt innføre ERTMS i tiden mot 2060?

41

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner i Norge

Kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner i Norge Jernbaneverket Kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner i Norge Rapport Juli 2010 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Jernbaneverket Kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner

Detaljer

Reisevaner på fly 2013

Reisevaner på fly 2013 TØI rapport 1335/2014 Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Petter Dybedal Reisevaner på fly 2013 TØI rapport 1335/2014 Reisevaner på fly 2013 Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Petter Dybedal

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

World of Green Cities Grønne byer

World of Green Cities Grønne byer World of Green Cities Grønne byer Klimaprognosene som ble lansert i 2008 viste seg ikke å være radikale. I årene etter 2010 ble det klart at bare radikale tiltak kunne hindre store endringer i de klimatiske

Detaljer

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord

Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Regionrådet for Hadeland 19.6. 2015. Felles vilje for felles mål Historikk og mål for arbeidet til Stor-Oslo Nord Utgangspunkt: Bakgrunn: Sommeren 2012: Gjøvikregionen og kommunene Gran, Lunner og Nittedal

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer