Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

2

3 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird Sallaum Lines Eships Global Woolim Årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 3

4 Global Vika 4 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

5 Hovedpunkter 2012 RESULTAT OG LIKVIDITET 2012 har også vært et vanskelig år for selskaper innenfor shipping. Flere aktører har gått konkurs, og mange har vært gjennom store tiltak for å sikre videre drift av sine respektive selskaper. Som kjent har Global Skipsholding 1 AS «GSH 1» tidligere måtte ta over ansvar for drift av skip grunnet leietakere som har gått konkurs, noe som har hatt store konsekvenser for konsernets likviditet og resultat de siste årene. De gjenværende bareboat 1 leietakerne i GSH 1 har kommet seg godt gjennom det siste året, og det er ingen som har gått konkurs. Leieinntektene til GSH 1 er kontraktsfestet slik at kontantstrømmen i selskapet er kjent inntil skipene går av kontrakt. Grunnet de tidligere konkursene av leietakerne er det allikevel press på konsernets likviditet. ENDRING AV NAVN PÅ SKIP I forbindelse med ny leiekontrakt på bilskipene etter tilbakelevering fra Dyviships XI og Dyviships XII, skiftet MV «Dyvi Adriatic» navn til MV «Silver Sun» og MV «Dyvi Baltic» skiftet navn til MV «Silver Sky». Ny leietaker er Sallaum Lines og kontrakten er en bareboat leiekontrakt med 3 års løpetid. UTBETALING Usikkerheten i kapitalmarkedene har vært betydelig også i 2012, og dette kommer i tillegg til selskapets svake likviditetssituasjon. Dette medfører stor risiko og usikkerhet rundt fremtidig utvikling for konsernet og aksjonærenes verdier. Styrets grunnlag for fortsatt drift bygger på en forståelse med finanskreditorene om at deres kreditorposisjon skal fullt ut ivaretas før eventuell utdeling av utbytte til aksjonærene finner sted. Konsernets bokførte egenkapital var negativ per Styret vurderer løpende grunnlaget for fortsatt drift herunder hensynet til en forsvarlig egenkapital og forståelsen med finanskreditorene om likviditetssituasjonen som muliggjør at morselskapet og konsernet kan innfri sine forpliktelser etterhvert som de forfaller. 1 Bareboat certeparti, dvs leiekontrakt av skip hvor leietaker er fullt ut ansvarlig for mannskap og teknisk drift av skipet. Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 5

6 Cirka aksjonærer Global Skipsholding 1 AS Global Atrium AS Hawk Explorer AS PCTC Holding I AS GSH1 Chem-Prod Carrier II AS GSH1 Chem-Prod Carrier III AS Chem Glory AS GSH1 Chem-Prod Carrier I AS Athos Shipping Inc Porthos Shipping Inc Hawk Explorer 1 2D seismikkskip Silver Sun/Silver Sky 2 bilskip Global Aker og Global Vika 2 kjemikalietankskip Woo Won, Woo Tae og Woo Hwang 3 kjemikalietankskip 1 kjemikalietankskip solgt kjemikalietankskip solgt 2008/2009 Eships Quest og Eships Prelude 2 produkt-/kjemikalietankskip Global Skipsholding 1 AS Innledning I denne årsrapporten presenteres årsregnskapet 2012 for Global Skipsholding 1 AS «GSH 1» sammen med oppdatert status for konsernet samt en generell markedsoppdatering for de største shipping-segmentene. Struktur og oversikt GSH 1 ble etablert i 2004 og har siden oppstarten investert i totalt 20 skip via 100 prosent eide datterselskap. Etter at selskapet gjorde sin siste investering i 1. kvartal 2008, ble konsernet ansett som fullinvestert og er nå inne i driftsfasen. I løpet av årene er i alt 10 av skipene solgt, slik at konsernet i dag har en gjenværende flåte på 10 skip. Flåten består nå av ett seismikkskip, to bilskip, to produkt-/ kjemikalietankskip samt fem rene kjemikalietankskip, og porteføljen er således fremdeles noe diversifisert. Se for øvrig side 7 for oversikt over flåte og leiekontrakter. Alle skipene er kjøpt på såkalte «sale-leaseback» kontrakter, det vil si at skipene er leid tilbake til selger etter kjøpet. De fleste leietakerne har kjøpsopsjoner underveis og/eller ved utløpet av leieperioden. Dette er en rett, men ikke en plikt, for leietaker til å kjøpe skipet tilbake igjen til en forhåndsavtalt pris. Selskapets virksomhet er i hovedsak knyttet til utleie av skip på bareboat leiekontrakter, da 8 av de 10 skipene i dag er beskjeftiget på denne type kontrakter. Dette er en kontraktsform som innebærer at det er leietaker som til enhver tid er ansvarlig for drift av skipene, både hva gjelder kostnader og eventuelt såkalt «off-hire», det vil si dager hvor skipene ikke er i drift og/eller ikke har inntjening. De kontraktsfestede leieinntektene på skipene gjør at konsernet i utgangspunktet skal være skjermet mot svingninger i markedsinntjeningen under forutsetning av at leietakerne oppfyller sine betalingsforpliktelser. Imidlertid kan det, som GSH 1 erfarer, være problematisk når motparter får betalingsproblemer, og spesielt i dagens markedssituasjon med lave rater og begrensede alternativer for beskjeftigelse av skipene. GSH 1 måtte som kjent ta tilbake MT «Global Aker» og MT «Global Vika» i forbindelse med at leietakeren Samho Shipping Co. Ltd. søkte om konkursbeskyttelse i april Disse skipene er fremdeles beskjeftiget på kortere tidscertepartier. Under et tidscerteparti, og til forskjell fra bareboat leiekontrakter, er eier ansvarlig for teknisk drift og bemanning av skipene, mens rene operasjonelle kostnader (drivstoff, havneutgifter etc.) dekkes av leietaker. En slik modell gjør det langt enklere å gjøre korte kontrakter, skifte leietaker samt at det reduserer risikoen ved betalingsproblemer hos leietaker. Imidlertid ligger teknisk risiko på eier av skipet. Salg av skip Alle skipene i konsernet var i utgangspunktet utleid på lange sale-leaseback kontrakter, men ulike forhold har medført at konsernet har sett seg tvunget til å selge enkelte skip. To av skipene ble solgt høsten 2007 (MV «Atlantic Traveller» og MT «Berana») etter terminering av leiekontraktene på grunn av leietakers manglende kontraktsoppfyllelse. I perioden måtte konsernet selge åtte av skipene for å bedre likviditeten og sikre aksjonærverdiene i konsernet etter at en av leietakerne (SH Marine Co., Ltd.) gikk konkurs våren De første skipene som ble solgt i 2008 var fire Aframax tankskip på leiekontrakt til AET Inc Ltd («Eagle Auriga», «Eagle Carina», «Eagle Centaurus» og «Eagle Corona»), mens tre av kjemikalietankskipene som tidligere var på leiekontrakt til SH Marine («Chem Tulip», «Chem Clover» og «Chem Marigold») ble solgt i løpet av 2008 og Det siste skipet, «Global Bislet» som tidligere også var utleid til SH Marine, seilte en periode i spotmarkedet før det ble solgt våren Totalt sett har konkursen i SH Marine påført konsernet store tap. 6 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

7 Investert egenkapital i eksisterende prosjekter Segmentfordeling av eksisterende flåte (på prosjektverdi) 15 % 23 % 22 % 38 % 28 % 14 % SeaBird Sallaum Lines Eships Global 20 % Woolim 23 % 17 % Seismikkskip Bilskip Produkt-/ kjemikalietankskip Kjemikalietankskip Investeringsoversikt Leietaker og kontraktsperioder Skip Type Atlantic Traveller Ro / Pax Fjord Line / DFDS Skipet ble solgt i november 2007 Hawk Explorer Seismikkskip SeaBird Exploration Berana Produkt tanker Access Marine Skipet ble solgt i september 2007 Eagle Auriga Eagle Carina Eagle Centaurus Eagle Corona Aframax tanker Aframax tanker Aframax tanker Aframax tanker AET Skipet ble solgt i 4. kvartal 2008 AET Skipet ble solgt i 4. kvartal 2008 AET Skipet ble solgt i 4. kvartal 2008 AET Skipet ble solgt i 4. kvartal 2008 Silver Sun Bilskip (PCTC) Dyviships XI Sallaum Lines Silver Sky Bilskip (PCTC) Dyviships XII Sallaum Lines Eships Quest Eships Prelude Produkt-/kjemikalietankskip Produkt-/kjemikalietankskip Emirates Ship Investment Company (Eships) Emirates Ship Investment Company (Eships) Chem Clover Kjemikalietankskip SH Marine Skipet ble solgt i desember 2008 Chem Tulip Chem Marigold Chem Glory Kjemikalietankskip Kjemikalietankskip Kjemikalietankskip SH Marine Skipet ble solgt i januar 2009 SH Marine Skipet ble solgt i april 2009 SH Marine Skipet ble solgt i april 2010 Global Aker Kjemikalietankskip Samho Shipping Skipet seiler på tidscerteparti Global Vika Kjemikalietankskip Samho Shipping Skipet seiler på tidscerteparti Woo Tae Kjemikalietankskip Woolim Shipping Woo Hwang Kjemikalietankskip Woolim Shipping Woo Won Kjemikalietankskip Woolim Shipping Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 7

8 Markedsoppdatering Shippingmarkedet ble nok et vanskelig år for shippingmarkedene. Vedvarende problemer i verdensøkonomien bidro til dempede forventninger i starten på året, og den forsterkede krisen i Eurosonen sørget sammen med problemer også i andre regioner for et marked preget av lav vekst i etterspørselen. Veksten i global BNP endte på rundt 3 prosent for året, mens etterspørselsveksten for sjøtransport lå på i overkant av 7 prosent. Dette er i seg selv positivt, men kontraheringsbølgen (bestilling av nye skip) som stammer fra perioden før finanskrisen sørget for en flåtevekst i 2012 på 7,8 prosent. Selv om dette er noe ned fra 2011 er det fremdeles et høyt nivå, og en betydelig utfordring i forhold til flåteutnyttelsen som falt videre i 2012 med 1 prosentpoeng til 84 prosent. Samlet sett betyr dette at rater og skipspriser fremdeles har vært under press. De viktige markedene som bulk og container ble verst rammet, mens tank- og bilskipsmarkedene gjorde det noe bedre. Den relativt svake veksten i etterspørselen sammenholdt med vedvarende flåtevekst gjorde at skipsverdiene fortsatte å falle også i 2012 selv om det var noe mindre bratt enn i Eksempelvis ble fallet for tankskip på om lag 5-10 prosent. Nybyggsprisene falt også noe mindre enn foregående år, og endte om lag 5-10 prosent ned. Også for 2012 har denne utviklingen ført til omfattende tap i shipping-sektoren, og ytterligere selskaper har søkt konkursbeskyttelse 1 og omstrukturering av gjeld som konsekvens av det vedvarende fallet i skipsverdier og relativt svak inntjening. Makroøkonomisk utvikling Global vekst forventes å øke i 2013 ifølge IMF World Economic Update. Faktorene som tidligere har svekket vekst er mindre fremtredende. Nye politiske retningslinjer har redusert den akutte risikoen for krise i Eurosonen og USA, selv om effekten av dette er noe forsinket for Eurosonen. Japan har beveget seg mot resesjon men nye grep av den Japanske sentralbanken forventes å styrke veksten i nærmeste fremtid. Samtidig er bildet noe blandet når det gjelder fremvoksende økonomier hvor noen opplever styrket vekst mens andre sliter med faktorer som svak ekstern etterspørsel og innenlandske kapasitetsproblemer. IMF forventer at global BNP vekst vil ligge på 3,5 prosent for 2013, noe som er en økning fra 2012 hvor man endte opp med om lag 3 prosent. De viktigste driverne for vekst i 2012 var som forventet de fremvoksende økonomiene, men også USA hvor veksttallene overrasket på oppsiden. Historisk sett har økningen i behovet for sjøtransport-kapasitet økt raskere enn den globale økonomiske veksten, så når man legger til grunn IMF sin forutsetning for 2013 og en økning på rundt 3-4 prosent de kommende årene, tilsier dagens prognoser på shipping-kapasitet at det fremdeles vil være for mange skip i markedet fremover. Et sentralt spørsmål i så måte er som tidligere om prognosene som nå foreligger er korrekte, og om de underliggende beregningene i tilstrekkelig grad har ivaretatt alle «usikre» momenter. Både ordreboken fremover, skipene som allerede er bestilt og som skal leveres samt skip som kanselleres eller som ikke ferdigstilles, er usikre momenter som vil ha betydning for hvordan shippingmarkedet vil utvikle seg fremover. Det har vist seg at shippingmarkedene til en viss grad har lykkes i å tilpasse kapasiteten til fallet i etterspørselen ved å resirkulere gamle skip og begrense antallet nybygg som leveres hvert år, men den sterke veksten i verdensflåten i 2012 viser at denne tilpasningen ikke er over. Som følge av dette har man sett betydelige svekkelser i både skipspriser og fraktrater i Konkursbeskyttelse er en gjeldsforhandlingsordning der selskapet får beskyttelse mot kreditorer for en kortere periode mens de gjennomfører tiltak som skal sikre at selskapets kreditorer behandles likt. 8 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

9 Tankmarkedet 2012 ble det fjerde svake året på rad i tankmarkedet, noe som illustreres ved en 8 prosent nedgang i forhold til Baltic Indeksen fra For tankskipsredere har dermed det vanskelige markedet vedvart i 2012, noe som har fått fatale konsekvenser for en rekke selskaper. Etterspørselen etter tonnasje økte i 2012, men det ga dessverre ikke det store løftet i ratene. Etterspørselsveksten var først og fremst drevet av økte seilingsdistanser, redusert fart og lavere produktivitet, og den viktigste faktoren i dette bildet var høy netto flåtevekst. Selv om nybygg levert gikk noe ned fra 2011 ble det skrapet færre enn i 2011, noe som resulterte i en flåtevekst på over 7 prosent. Gitt det vedvarende svake inntektsbildet har det vært helt sentralt for tankrederne å kutte operasjonelle kostnader, inkludert både teknisk drift, bemanning, havneutgifter og bunkers (drivstoff). Alene er imidlertid ikke dette tilstrekkelig, fraktratene bør videre opp skal tankmarkedet kunne friskmeldes. IEA (International Energy Agency) forventer at importen av olje og oljeprodukter vil øke i asiatiske markeder som Kina og India i 2013, men den svake utviklingen i europeisk og amerikansk økonomi i tillegg til en forventet flåtevekst på om lag 6 prosent gir lite håp om en rask gjenhenting i inneværende år. På litt sikt er det imidlertid mulig at strukturelle endringer i oljemarkedene vil kunne bidra positivt til økt etterspørsel etter oljetransport, og da spesielt for produkt-tankskip: USAs målsetning om å være selvforsynt med energi innen 2020 Raffineri-virksomheten flyttes østover ved nyetableringer i Asia samt stenging av amerikanske og europeiske anlegg. Åpningen av arktiske ruter (nord-øst/nord-vest passasjene) samt utvidelsen av Panamakanalen som vil stå ferdig i Bilskipsmarkedet Det ble en lovende start for bilskipsmarkedet i Etter at kamphandlingene var over i Libya ble det åpnet for import av nye og brukte biler fra Europa og USA samtidig som man så sterk vekst i salget av biler i USA og en japansk bilproduksjon som hadde hentet seg inn igjen etter tsunamien. Imidlertid ble oppturen snart bremset av en rekke andre faktorer slik som streik ved koreanske bilfabrikker, razzia mot alle de store biltransportørene av Japan Fair Trade Commission for påståtte brudd på monopollovgivning samt pågående områdedisputter mellom Kina og Japan over Senkaku/Diaoyu øyene; alle hendelser som bidro til lavere tonnasjeetterspørsel. Dette førte til at befraktningsratene i 2012 så en fallende trend utover året, og endte opp lavere enn ved inngangen til For 2013 er det forventet at veksten i global nybilproduksjon vil ligge på omlag 2 prosent. Veksten foregår hovedsakelig i det kinesiske markedet (forventet omlag 8 prosent), mens salget av nybiler forventes å synke i Europa med om lag 4 prosent. Imidlertid er det god balanse på tilbudssiden i bilskipsmarkedet med en lav ordrebok basert på organisk flåtevekst og en jevn aktivitet på skrapingssiden fra de fleste operatørene. Samlet sett kan det derfor se ut til at flåteveksten de nærmeste 2 til 3 årene vil ligge på et tilnærmet null-nivå og bidra til stabilitet på ratesiden selv i et vanskelig marked. Containermarkedet Containerskipsmarkedet var preget av overkapasitet gjennom hele 2012, et resultat av en alt for høy kontraheringsaktivitet på nye og større containerskip fra både de store linjene, tonnasjeleverandører og investorer i perioden frem til og delvis etter Som følge av en hard kamp om markedsandeler blant de store rederiene har markedet sett en utvikling mot stadig større skip, noe som også har bidratt til å øke tilbudssiden. Containerfraktmarkedet hadde i 2012 ett av sine mest volatile år noensinne, mens befraktningsratene for containerskip forble lave. Imidlertid klarte flere av rederiene å oppnå lønnsomhet for året samlet sett takket være en kortvarig men betydelig oppgang i spot-fraktratene i første halvår Det har derimot vært langt verre for de rene tonnasjeleverandørene som ikke har dratt fordelen av svingningene i fraktratene, men som kun har sett lave befraktningsrater for sine skip. Prognoser tilsier at volumveksten vil være noe mindre enn kapasitetsveksten i 2013, noe som fortsatt vil legge press på ratene for containerskip, i hvert fall på de viktige asiatiske Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 9

10 eksportrutene. Leveringer av store nybygg på over TEU foregår nå med et snitt på ett nytt skip hver åttende dag, noe som forventes å presse ut skip på TEU fra Asia-Europa rutene. Disse skipene vil igjen erstatte Panamax-skip på TEU i andre ruter, noe som vil føre til at eldre Panamax-skip vil tas ut av operasjon og legges opp eller skrapes. Eiere av denne typen containerskip vil dermed fortsette å slite i tiden fremover. Hovedvekten av nye containerskips-leveringer vil være på store skip som beskrevet ovenfor, mens det er svært liten ordrebok for skip i størrelsesorden TEU. Disse mindre skipene kan ikke uten videre erstattes av større skip på grunn av begrensninger i fysiske dimensjoner i havnene samt av andre operasjonelle årsaker, noe som betyr at de mindre containerskipene har langt lysere utsikter. Det forventes fra enkelte analytikere at dette segmentet vil være det første til å dra nytte av en oppgang i verdensøkonomien. For 2013 kan man forvente at linjeoperatørene vil fortsette å optimalisere sin operasjon og flåtesammensetning for å sikre lønnsomhet, men det er nødvendig med en vekst i etterspørselen for å se en rateoppgang i markedet. Bulkmarkedet De fundamentale markedsforholdene i bulkmarkedet ble ytterligere svekket i 2012, hovedsakelig som et resultat av at mange nye skip ble levert fra verftene gjennom året. På tross av en svak global økonomisk vekst så man økt etterspørsel etter tonnasje takket være Kina. Kinesiske aktører utnyttet store arbitrasjemuligheter i jernmalm og kullpriser og importerte dermed større volumer i tørrbulklaster enn den underliggende etterspørselen normalt skulle tilsi var et meget vanskelig år for bulkskipsredere og de lave ratene fortsatte gjennom året. Flere analytikere anser at denne situasjonen har potensiale til å vare minst et par år til. Når de nye eco-spec (bruker mindre drivstoff) skipene blir levert fra midten av 2013 vil sannsynligvis problemene bli ennå mer langvarige for rederne med minst drivstoffeffektive skip. Men for redere som investerer i ny og moderne teknologi kan dette være en god mulighet til å posisjonere seg for neste syklus. Oppsummering Som forventet fortsatte overkapasiteten i verdensflåten å legge et betydelig press på ratene i de fleste sektorene også i 2012, noe som har svekket både de store rederiene (som for eksempel OSG og Korea Line) og skipsverftene. I et marked preget av global økonomisk krise og av lavere enn forventet kinesisk vekst, leverte skipsverftene over nye skip til markedet med en samlet kapasitet på over 150 millioner dødvekttonn («dwt»). Selv om skrapingsaktiviteten har vært historisk høy så har verdensflåten faktisk økt med 35 prosent over de siste fire årene, og det vil ta tid for markedet å absorbere en slik økning på tilbudssiden. Imidlertid var det kun 840 nye skip i ordre i 2012, noe som bare er litt flere enn i bunnåret Analytikere mener man derfor kan se konturene av et marked i likevekt om et par år dersom man får drahjelp fra etterspørselssiden, noe som gir grunn til forsiktig optimisme. Det er i år som i fjor på sin plass å påpeke at utviklingen på design av nye og mer drivstoff-effektive skip tyder på at man vil kunne se et todelt marked fremover hvor moderne tonnasje vil få høyere rater og i tillegg gi bedre lønnsomhet for operatørene, noe som er problematisk for verdiutviklingen for eldre skip. Det betyr også at nybyggsaktiviteten vil kunne ta seg opp igjen av samme årsak. Konklusjonen er at det fremdeles er grunn til å ha tro på at markedet kan komme tilbake innen utløpet av selskapets leiekontrakter, og at man vil oppleve en bedring i årene som kommer. Kun de største og mest kjente shipping-segmentene er omtalt i denne markedsoppdateringen. Kilde: Markedsrapporter, meglere og annen generell markedsinformasjon. 10 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

11 SeaBird (Hawk Explorer) MV «Hawk Explorer» er utleid på en langsiktig leiekontrakt til SeaBird Exploration, som er et seismikk/deep-sea selskap notert på Oslo Børs. Den opprinnelige kjøpsprisen i desember 2005 var cirka 5 millioner dollar, men det ble i 2006 investert ytterligere i skipet gjennom en ombygging til et såkalt «2D» seismikkskip. Etter denne ombyggingen, som leietaker selv var fullt ut ansvarlig for, ble ny kjøpskontrakt inngått høsten Gjennom denne ble hele skipet inklusive seismikkutstyret kjøpt slik at samlet prosjektpris (inkl. 5 millioner dollar fra 2005) utgjorde cirka 31 millioner dollar. Det opprinnelige leieforholdet på 3 år ble samtidig terminert og erstattet med en ny 8-års bareboat leiekontrakt til samme leietaker til en fast dagrate for hele leieperioden. Etter restruktureringen av selskapets gjeld i 2011 har situasjonen for SeaBird gradvis bedret seg, og selskapet er i overensstemmelse med sine forpliktelser overfor GSH 1. Seismikkmarkedet er generelt styrket i 2012 og 2013, og SeaBird drar nytte av dette i form av gode rater og høy flåteutnyttelse. Andel av investert egenkapital Leietaker har kjøpsopsjoner underveis og ved utløpet av leieperioden. Dersom opsjonen utøves, vil avkastningen (IRR) bli noe høyere enn prosjektets forventede avkastning. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 73 millioner norske kroner. Leieforholdet løper som forventet. 23 % Nøkkeldata Fakta om skipet Skipsnavn: Byggested/verft: Eierselskap: Leietaker: Hawk Explorer Norge/Tangen Verft Hawk Explorer AS SeaBird Exploration gruppen Skipstype: Byggeår/ombygd: 2D Seismikkskip 1984/2006 totalt ombygd til seismikkskip Utløp leiekontrakt: 2014 Utestående pantelån: 10,75 millioner dollar Klasseselskap: Register/flagg: DNV Bahamas Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 11

12 Sallaum Lines (Silver Sun og Silver Sky) MV «Silver Sun» («Dyvi Adriatic») og MV «Silver Sky» («Dyvi Baltic») ble kjøpt i 2007 for tilbakeleie til henholdsvis Dyviships XI AS og Dyvships XII AS, og prosjektprisen utgjorde omlag 34 millioner dollar, tilsvarende cirka 200 millioner norske kroner. Dette er to bilskip, eller såkalte «PCTC» (Pure Car and Truck Carriers), som hver har en kapasitet til å frakte biler. Dyviships XI og Dyviships XII er selskaper som tidligere hovedsakelig var kontrollert av Dyvi-gruppen, og som siden ble kontrollert gjennom Norwegian Car Carriers (NOCC). Begge skipene var utleide fra GSH 1 på 5-års bareboat leiekontrakter til forhåndsavtalte dagrater gjennom hele leieperioden. Leietaker hadde videre leid ut skipene på tidscertepartier; det siste året til Sallaum Lines for «Silver Sun» og Abou Merhi Lines for «Silver Sky». Da de opprinnelige bareboat leiekontraktene løp ut ønsket ikke Dyviships XI/XII å forlenge, og skipene ble således tilbakelevert i mars Da markedet for salg av bilskip fremdeles ikke ble vurdert som tilstrekkelig fordelaktig forhandlet GSH 1 i mellomtiden frem nye bareboat leiekontrakter med Sallaum Lines for begge skipene. Andel av investert egenkapital 14 % Disse kontraktene har begge en løpetid på tre år med en markedsbasert kjøpsopsjon ved utløp slik at GSH 1 vil dra fordelen av et eventuelt bedret marked i prosent av avtalt leie for hele tre-års perioden er forskuddsbetalt fra leietaker ved overtakelse av skipene, mens resterende 25 prosent forfaller løpende. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 42 millioner norske kroner. Nøkkeldata Fakta om skipene Skipsnavn: Byggested/verft: Silver Sun og Silver Sky Kina/Jiangnan Shipyard Skipstype: Byggeår: Bilskip / PCTC 1988 (Silver Sun) og 1989 (Silver Sky) Eierselskap: PCTC Holding I AS Leietaker: Sallaum Lines Utløp leiekontrakt: 2012 Utestående pantelån: 8,15 millioner dollar Kapasitet: Klasseselskap: Register/flagg: biler DNV Panama 12 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

13 Eships (Eships Quest og Eships Prelude) Denne investeringen i to kjemikalietankskip ble gjennomført i juni 2007 og hadde en prosjektpris på omlag 42 millioner dollar, tilsvarende cirka 250 millioner norske kroner. Selger og leietaker er Emirates Ship Investment Company («Eships»). Andel av investert egenkapital 20 % Eships er et privat, delvis statseid, selskap, som er lokalisert i de Forente Arabiske Emirater (UAE). Selskapet ble etablert i 1996 i et samarbeid med Klaveness-gruppen (Norge). Selskapet er en langsiktig industriell aktør, som hovedsakelig har sin satsning innen produkt- og tanksegmentet. Skipene er utleide på 7-års bareboat leiekontrakter til faste dagrater i hele leieperioden. MT «Eships Quest» er videresluttet på tidscerteparti til Statoil, mens MT «Eships Prelude» er videresluttet til Bryggen Tankers i Bergen. Skipene er moderne «double hull» skip, det vil si skip med dobbelt skrog slik at lasten er beskyttet av to ytre lag og dermed reduseres faren for alvorlige utslipp dersom det skulle skje et uhell. Skipene forventes å fortsatt være attraktive ved utløp av leiekontraktene. Det foreligger ingen opsjoner for leietaker til å kjøpe skipene tilbake. Grunnet lave skipsverdier og brudd på låneavtalens krav til minimumsverdi i forhold til låneverdi, har konsernet vært i forhandling med långiver siden Forhandlingen har til formål å finne en løsning som reduserer bankens restverdieksponering etter utløpet av leiekontraktene for begge skipene og som derigjennom kan hindre et påtvunget salg på et lavt prisnivå. En omstrukturering av gjelden slik banken krever vil forhindre at prosjektet selges i dag til en pris lavere enn gjelden, men vil også kunne gjøre det vanskelig å realisere en mulig oppside skulle skipsverdiene stige i mellomtiden. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 60 millioner norske kroner. Leieforholdet løper som forventet. Nøkkeldata Fakta om skipene Skipsnavn: Byggested/verft: Eships Quest og Eships Prelude Japan/Sasaki Skipstype: Byggeår: 2003 Produkt-/kjemikalietankskip Eierselskap: Athos Shipping Inc./Porthos Shipping Inc. Leietaker: Eships LLC. Utløp leiekontrakt: 2014 Utestående pantelån: 19,2 millioner dollar Kapasitet: Ca dwt. 1 Klasseselskap: BV Register/flagg: Marshall Islands 1 Dwt = dødvekttonn, dvs. den største vekten skipet kan bære av last og beholdninger. Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 13

14 Global (Global Aker og Global Vika) Investeringen i de to kjemikalietankskipene MT Global Aker («Samho Jewelry») og MT Global Vika («Samho Heron») ble gjennomført i desember 2007 og hadde en prosjektpris på omlag 74 millioner dollar, tilsvarende cirka 410 millioner norske kroner. Andel av investert egenkapital 28 % Selger og opprinnelig leietaker var Samho Shipping Co., Ltd. («Samho»). Skipene var i utgangspunktet utleide på 10-års bareboat leiekontrakter til faste dagrater i hele leieperioden, men GSH 1 terminerte leiekontraktene i juni 2011 etter at Samho våren 2011 ba om konkursbeskyttelse. Etter terminering av leiekontraktene med Samho og nødvendige reparasjoner, oppgraderinger og navnendringer, har begge skipene vært utleide på tidscertepartier, i tillegg til at «Global Vika» i en periode har operert i spot markedet. Siden høsten 2012 er begge skipene leid ut på tidscerteparti-basis. Et tidscerteparti er en leiekontraktsform som innebærer at eier av skipet er ansvarlig for teknisk drift og bemanning av skipene, mens rene operasjonelle kostnader (drivstoff, havneutgifter etc.) dekkes av leietaker. GSH 1 har engasjert Norstar Ship Management, et Singapore basert selskap, som ansvarlig for bemanning, teknisk drift samt kommersiell operasjon av skipene. «Global Aker» seiler i dag for Nordic Tankers på et ettårig tidscerteparti (med en opsjon på videre ett år), mens «Global Vika» seiler på et ettårig tidscerteparti for Cavalier Enterprises Inc. De korte kontraktene er begrunnet ut fra at det i dag er et svakt marked, og man vil kunne benytte seg av en rateoppgang som mulig kommer på noe lengre sikt. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 75 millioner norske kroner. Nøkkeldata Fakta om skipene Skipsnavn: Byggested/verft: Global Aker og Global Vika Japan/Usuki Skipstype: Byggeår: Kjemikalietankskip 1999 (Global Vika) og 2001 (Global Aker) Eierselskap: Leietaker: GSH1 Chem-Prod Carrier II AS Nordic Tankers og Cavalier Enterprises Inc Kapasitet: Ca dwt. (Global Vika) Ca dwt. (Global Aker) Utløp leiekontrakt: 2013 Utestående pantelån: 43,6 millioner dollar Klasseselskap: Register/flagg: Korea (KR) Malta 14 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

15 Woolim (Woo Won, Woo Tae og Woo Hwang) Denne investeringen i tre kjemikalietankskip ble gjennomført i januar 2008 og hadde en prosjektpris på omlag 43 millioner dollar, tilsvarende cirka 235 millioner norske kroner. Selger og leietaker er Woolim Shipping. Andel av investert egenkapital 15 % Woolim Shipping ble etablert i 1983 og er et koreansk kjemikalie-/oljetankskipsrederi som har spesialisert seg på operasjon av mindre skip i størrelsesorden til dwt.1 Selskapet driver en flåte på nærmere 25 skip. Alle tre skipene er utleide på 10-års bareboat leiekontrakter til faste dagrater i hele leieperioden. Skipene er samtidig videresluttet på tidscertepartier for anerkjente selskaper innen segmentet for mindre kjemikalietankskip for deler av perioden. Skipene er moderne «double hull» og forventes å fortsatt være attraktive skip ved utløp av leieperioden. Leietaker har opsjoner på å kjøpe tilbake skipene i og ved utløp av leieperioden. Dersom opsjonene utøves, vil avkastningen (IRR) øke utover prosjektets forventede avkastning. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 40 millioner norske kroner. Leieforholdet løper som forutsatt. Nøkkeldata Fakta om skipene Skipsnavn: Byggested/verft: Woo Won, Woo Tae og Woo Hwang Korea/Nokbong Shipbuilding Skipstype: Byggeår: Kjemikalietankskip 2001 (Woo Won), 2002 (Woo Tae) og 2003 (Woo Hwang) Eierselskap: Leietaker: GSH1 Chem-Prod Carrier III AS Woolim Shipping Co. Ltd. Kapasitet: Ca dwt. (Woo Won and Woo Hwang) Ca dwt. (Woo Tae) Utløp leiekontrakt: 2018 Utestående pantelån: 24,8 millioner dollar Klasseselskap: Register/flagg: Korea (KR) Malta Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 15

16 Årsregnskap Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

17 Årsberetning 2012 Global Skipsholding 1 AS Selskapets virksomhet Global Skipsholding 1 AS («GSH 1») startet sin virksomhet i mars 2004 med det formål å drive handel med, og investeringer i skip, verdipapirer, andeler og andre finansielle produkter innenfor shipping, herunder deltakelse i andre selskaper med liknende virksomhet, samt drift og operasjon av skip og selskaper som eier skip. GSH 1 har forretningsadresse på Bolette Brygge 1, Oslo. Selskapets operative virksomhet drives gjennom 100 prosent eide datterselskaper som eier skipene og som sammen med morselskapet omtales som konsernet. GSH 1 og konsernet ble fullinvestert i løpet av 1. kvartal 2008 og det er ikke ledig likviditet til nye investeringsformål. Et vedvarende dårlig shippingmarked de siste fire årene har medført globalt færre lasteoppdrag og lave rater. Dette har igjen ført til likviditetsproblemer for mange shippingselskaper. Som tidligere meldt rammet dette leietaker Samho Shipping Co. Ltd. («Samho») med full styrke våren Skipene Global Aker (ex. Samho Jewelry) og Global Vika (ex. Samho Heron) ble tatt tilbake og leid ut på korte tidscertepartier til markedsrater. Da ny leietaker av Global Vika også fikk problemer i februar 2012, måtte skipet søke ny, midlertidig beskjeftigelse i spotmarkedet, som frem til nytt tidscerteparti ble inngått i september 2012, ga en bedre inntjening enn tilsvarende markedsrate for skip på tidscerteparti. Begge skipene var ved årsslutt leid ut på korte tidscertepartier. Dette betyr at GSH 1 nå mottar en fast tidscertepartirate og er selv ansvarlig for teknisk drift og bemanning, mens rene reiseavhengige kostnader som drivstoff, havneutgifter etc. dekkes av leietaker. En slik modell gjør det enklere å gjøre korte kontrakter, skifte leietaker samt at det reduserer risikoen ved betalingsproblemer hos leietaker. Imidlertid ligger teknisk risiko på eier av skipet. Leiekontraktene med Norwegian Car Carrier (NOCC) for bilskipene Dyvi Adriatic og Dyvi Baltic løp ut etter 5 år i mars 2012 da NOCC ikke benyttet opsjonen til å forlenge leieforholdet. Da markedet for salg av bilskip fremdeles ikke ble vurdert som tilstrekkelig fordelaktig, forhandlet GSH 1 nye bareboat leiekontrakter for begge skipene med bilskipsoperatøren Sallaum Lines. Disse kontraktene har begge en løpetid på tre år med en markedsbasert kjøpsopsjon ved utløp, slik at GSH 1 vil få fordelen av et eventuelt bedre marked i Sallaum Lines har oppfylt sine betalingsforpliktelser under leieavtalen. Som del av leieavtalen med Sallaum Lines skiftet skipene navn til Silver Sun (ex Dyvi Adriatic) og Silver Sky (ex Dyvi Baltic). Som nevnt har shipping- og kapitalmarkedene siden 2008/2009 medført store utfordringer, og ikke minst har markedsprisene for skip falt betydelig. Dette påvirker ikke i seg selv kontantstrømmene under leieavtalene eller driften i GSH 1 direkte, men det har hatt og vil ha negativ effekt på selskapets låneavtaler hvor det er knyttet minstekrav til selskapets soliditet, likviditetsreserve og skipenes markedsverdi målt i forhold til utestående lån. Konsernet er som følge av dette i brudd på vesentlige krav under samtlige låneavtaler per GSH 1 er derfor kommet til en forståelse med sine to långivende banker om hvordan denne situasjonen skal håndteres fremover. Denne forståelsen av låneforholdene er vesentlig for Styrets vurdering om forutsetning for fortsatt drift. Bortfallet av kontraktene med Samho medfører også i 2012 en revurdering av prosjektets balanseførte verdi da oppnådd markedsrate per for kjemikalieskipet Global Vika ikke er tilstrekkelig til å opprettholde avskrivningsplanen som ble satt ved forrige årsskifte. Det er derfor foretatt en ekstraordinær nedskrivning for nevnte skip per med NOK 16,3 mill. Per 31. desember 2012 består konsernets flåte av følgende 10 skip: Tidspunkt Desember 2005/ September 2006 Mars 2007 Juni 2007 Desember 2007 Januar 2008 Skip og leiekontrakter Hawk Explorer - kjøp av skrog (2005), deretter kjøp av ferdig ombygd skip inkl. seismikkutstyr (2006) - ett 2D» seismikkskip med 8-års leiekontrakt som utløper i Silver Sun (Dyvi Adriatic) og Silver Sky (Dyvi Baltic) - to bilskip med opprinnelig 5-års leiekontrakter som utløp i mars 2012, nye 3-års leiekontrakter som utløper mars 2015 er inngått. Eships Quest og Eships Prelude - to produkt-/kjemikalietankskip med 7-års leiekontrakter som utløper i Global Aker (tidligere Samho Jewelry) og Global Vika (tidligere Samho Heron) - to kjemikalietankskip med opprinnelig 10-års leiekontrakter som ble terminert i april Begge skipene er engasjert på tidscertepartier. Woo Won, Woo Tae og Woo Hwang - tre kjemikalietankskip med 10-års leiekontrakter som utløper i Alle skipene med unntak av Global Aker og Global Vika, er utleid på «bareboat» certepartier. Dette er en kontraktsform som innebærer at det er leietaker som til enhver tid er ansvarlig for befraktning og skipenes drift. Dette betyr at leietaker har ansvar for operasjon, kostnader ved og organisering av mannskaper, inndekking av forsikringer og vedlikehold av skipene, både hva gjelder alle praktiske driftsforhold, kostnader og eventuelt såkalt tidstap ved driftsstans. Denne kontraktsformen, herunder de kontraktsfestede leieinntektene for skipene, gjør at konsernet i utgangspunktet ikke skal bære risiko for svingninger i markedsinntjeningen, men forutsetter at leietakerne oppfyller sine betalings- og vedlikeholdsforpliktelser. Konsernet har markedsrisiko ved salg av skip ved avtalt utløp eller som følge av kansellering av leiekontrakten. Fortsatt drift Usikkerheten i kapitalmarkedene var betydelig i 2012 og er det fortsatt, noe som medfører høye finansieringskostnader for bankene og dårligere likviditet i markedet. Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 17

18 Dette sammenholdt med selskapets svake likviditetssituasjon medfører stor usikkerhet rundt fremtidig utvikling for konsernet og aksjonærenes verdier. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utfallet av leietakersituasjonen for prosjektene i GSH 1 konsernet, som under gitte forutsetninger vil kunne ha en ytterligere negativ effekt på selskapets likviditet og egenkapital. Konsernets egenkapital var negativ per 31. desember Selskapets styre anser til tross for dette at forutsetningene om fortsatt drift fremdeles er til stede. I denne vurderingen legges det vekt på at uavhengig av vurdering om risiko for eventuelt ytterligere tap av selskapets egenkapital, foreligger det en forståelse med selskapets finanskreditorer, som etter styrets og administrasjonens vurdering samlet sett gjør at GSH 1 kan innfri kjente og løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Som grunnlag for videre fortsatt drift og langsiktig finansiering av konsernet, er det forutsatt at konsernets leietakere oppfyller sine leie- og vedlikeholdsforpliktelser. Styrets grunnlag for vurdering av fortsatt drift bygger også på en forståelse med finanskreditorene om at deres kreditorposisjon skal fullt ut ivaretas før eventuell utdeling av kapital til aksjonærene finner sted. GSH 1 har avgitt garantier for datterselskapenes gjeld overfor finanskreditorene på samlet USD 47,95 mill. og styret har lagt til grunn ved vurdering av fortsatt drift at konsernets samlede gjeld skal kunne betjenes gjennom skipenes gjenværende kontantstrøm, beskjeftigelsesmuligheter og restverdier, slik at morselskapsgarantiene ikke skal bli gjort gjeldene. Konsernets hovedvaluta er USD, mens regnskapet avlegges i norske kroner. Dette innebærer at konsernets gjeld og skip er omregnet til NOK med ulike valutakurser. Styret har ved sin vurdering av en forsvarlig, verdijustert egenkapital hensyntatt det forhold at konsernets løpende forpliktelser i USD blir betjent gjennom at både skipenes inntjening og markedsverdi er nominert i USD. Alternativt for GSH1 anvendes en separat vurdering av bokført verdi ved utløpet av/bortfall av leiekontrakten, hvor bokført verdi ved kontraktsutløp måles opp mot beregnet netto fremtidig leieinntekt basert på dagens markedsbetingelser som videreføres over skipets gjenværende økonomiske levetid. Ved disse beregningene benyttes et avkastningskrav som reflekterer at dette er langsiktige investeringer som er organisert og gjennomført med sikte på å unngå en direkte markedseksponering i rater og skipsverdier. De ulike leietakerne representerer hver for seg ulike motpartsrisiki (kredittrisiko), hvilket er forsøkt ivaretatt ved å benytte et avkastningskrav på 9,2 prosent som representerer et gjennomsnitt av de ulike leietakerne. Skipene Global Vika og Global Aker var ved årsskiftet 2011/2012 utleid på tidscertepartier med utløp i 2013 hvorav Global Aker med mulighet til 12 mnd forlengelse. Da markedsraten per for skipet Global Vika anvendt som fremtidig inntekt over skipets resterende økonomiske levetid vil gi en lavere prosjektverdi enn gjennomsnillig charterfri markedsverdi per , er gjennomsnittlig megleranslag på USD 8,5 mill lagt til grunn ved verdsettelsen av skipet per 31. desember Dette medfører en nedskrivning av bokført verdi av skipet Global Vika i 2012 på NOK 16,3 mill. Nedskrivningsbeløpet avhenger av ratenivået, og en økning i raten for Global Vika på cirka USD 2.000/dag ville vært tilstrekkelig til å unngå nedskrivningen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til de ulike leietakernes evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser under leiekontraktene. Denne motpartsrisikoen vil i utgangspunktet være en del av risikomarginen som legges til grunn ved fastsettelse av diskonteringssatsen for totalkapitalen. Et annet forhold som vil kunne påvirke skipenes restverdi ved fremtidig kontraktsutløp, er mer drivstofføkonomisk skipsdesign som vil kunne medføre at både rater og skipsverdier på eldre tonnasje settes under ytterligere press. Verdivurdering av skip Markedsverdiene gjennom året 2012 har for de fleste skipstyper vært preget av fortsatt nedgang. Med unntak av kjemikalieskipene Global Vika og Global Aker har konsernet alle sine skip på langsiktige kontrakter med en gjennomsnittlig gjenværende leieperiode på cirka tre år for hele flåten. Skipene er utleid på faste dagrater, slik at konsernets inntjening ikke direkte er eksponert overfor markedsbasert leie for tilsvarende tonnasje. Ved vurdering av skipenes prosjektverdi gjennomføres beregninger av neddiskonterte verdier av kontantstrømmene fra de ulike leiekontraktene og opprinnelig estimert restverdi for de ulike skipene ved utløpet av leiekontraktene. I tillegg gjøres også en konkret vurdering av antatt restverdi ved utløp av de enkelte leieperiodene. Eventuelle nedskrivninger gjennomføres etter en konkret vurdering av avvik mellom bokført verdi per 31. desember 2012 og nåverdien av kontantstrømmene (leie + restverdi). Arbeidsmiljø og personale Selskapets styre ønsker å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling i samsvar med lov om likestilling mellom kjønnene og tilstrebe at dette avspeiles i selskapets drift og styrende organer. Selskapet har ingen egne ansatte. Forretningsfører, samt teknisk kompetanse, er engasjert for å ta seg av den daglige driften i selskapet og bistå styret i dets arbeid. Selskapet har således ikke noen form for arbeidsgiveransvar, og det har ikke vært sykefravær, skader eller ulykker i selskapet i løpet av Det er ikke iverksatt tiltak i forhold til arbeidsmiljø eller likestilling i selskapets virksomhet. Selskapet har fire styremedlemmer, alle menn. 18 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

19 Miljørapportering Selskapets egen virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Det alt vesentligste av konsernets virksomhet er knyttet til utleie av skip på bareboat certepartier. Det er da leietaker som skal forholde seg til de krav og regler som til enhver tid er gjeldende i forhold til miljø og forurensing. Ved tidscertepartier vil managementselskapet som opererer skipet forholde seg til de samme miljø- og forurensningskrav på vegne av eier. Som eier av selskap innenfor sjøfart, ønsker imidlertid styret i GSH 1 å fremme viktigheten av å ta ansvar for miljøet, og tilstrebe minimalt med forurensende virkninger. Hendelser etter balansedagen Det har ikke vært vesentlige hendelser i selskapet eller konsernet etter balansedagen. Andre forhold I forbindelse med bokettersyn fra skatteetaten har selskapet mottatt utkast til vedtak om endring av ligning for perioden vedrørende skattemessig behandling av emisjonskostnader. Det er i samme utkast informert om at tilleggsskatt på 45 prosent vurderes. Det omtvistede beløp utgjør et inntektspåslag på NOK 81,6 mill. med tillegg for tilleggsskatt som vil bli avregnet mot akkumulert fremførbart skattemessig underskudd og beskatningstidspunktet fremføres til inntektsår hvor GSH 1 oppebærer alminnelig inntekt. Selskapet og dets juridiske rådgivere er ikke enig i skatteetatens vurdering, og har inngitt kommentarer til utkastet. Selskapet er kjent med at det foreligger en lignende sak som er behandlet av Tingretten hvor skatteetaten fikk medhold. Nevnte sak er anket inn for Lagmannsretten. Endelig utfall i denne sak vil kunne skape presedens for GSH 1. Likeledes har GSH 1 mottatt varsel om endring av ligning for 2009 vedrørende behandling av skattemessig fradrag for garanti- og driftsforpliktelser ytet som lån til skipseiende datterselskap etter konkursen i SH Marine i GSH 1 har opprettholdt krav om skattemessig fradrag på NOK 311,8 mill.i tilsvar til skattemyndighetene i januar I august 2012 mottok GSH 1 «Utvidelse av endringssak» fra skatteetaten, slik at endringssaken utvides til også å omfatte inntektsårene 2010 og Det er i disse årene krevd skattemessig fradrag for ytterligere NOK 76 mill. Fremtidig utvikling av egenkapitalen og vurdering av risikoaspekter Det er ikke planlagt nye emisjoner i GSH 1, men det kan bli nødvendig å benytte andre kapitalkilder for å sikre en langsiktig finansiering av konsernet. Hovedfokus for konsernet fremover vil således være oppfølging av investeringene og de inngåtte leiekontraktene samt å sikre konsernet en fortsatt langsiktig finansiering. GSH 1 konsernets fremtidige kontantstrøm vil hovedsakelig være avhengig av: - at de ulike leietakerne oppfyller sine betalings- og vedlikeholdsforpliktelser, - driftskostnader og -inntekter dersom skip blir tilbakelevert som følge av betalingsmislighold fra leietakere, - finansieringskostnader samt - markedsverdi av skipene når den relevante leieavtale utløper. Finansiell risiko Konsernets inntekter, eiendeler og gjeld er i hovedsak i USD. Dette innebærer en operasjonell valutasikring for den del av skipsporteføljen som er finansiert av fremmedkapital. Egenkapitalen i selskapet og konsernet er innbetalt i NOK og er således utsatt for valutasvingninger i forholdet NOK/USD. Det er ikke inngått avtaler som reduserer valutarisikoen for egenkapitalen. Konsernets pantelån er i henhold til investeringsmandatet sikret mot svingninger i rentenivået gjennom inngåelse av rentesikringsavtaler som er knyttet opp mot de opprinnelige leieperiodene. Rentesikringsavtalene for tre av konsernets skip utløp i Gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid er 3,9 år. Disse forpliktelser er ikke balanseført. Disse avtalene er etablert samtidig med kontraktsinngåelsen av de enkelte leieavtalene. Dette gjør at konsernet i liten grad vil oppnå likviditetsmessige fordeler ved fallende globalt rentemarked. Ved salg av skip og nedbetaling av tilhørende pantegjeld vil også inngåtte rentesikringsavtaler måtte innløses. Ved fallende rentenivå vil restverdien av slike rentesikringsavtaler være negativ, hvilket innebærer en negativ likviditetseffekt ved et eventuelt skipssalg. Ved årets slutt ble den negative verdien av inngåtte rentesikringsinstrumentene anslått til TUSD Resultat, investeringer, finansiering, kontantstrøm og likviditet Morselskapets driftsresultat for 2012 viser et underskudd på TNOK 2 015, mens årsresultatet ble et underskudd på TNOK I dette beløpet inngår et regnskapsmessig tap på netto TUSD ved overføring av 5 datterselskaper til underkonsernet Global Atrium som ledd i finansieringsløsningen med hovedkreditor. I tillegg er årsresultatet positivt påvirket av en netto valutagevinst på TNOK Morselskapets likviditetsbeholdning var TNOK per 31. desember Totalkapitalen var ved utgangen av året TNOK Bokført egenkapital per 31. desember 2012 var TNOK eller cirka 5 % av totalkapitalen. For konsernet var samlede driftsinntekter i 2012 TNOK Årets driftsresultat ble et overskudd på TNOK Årsresultatet er negativt påvirket av nedskrivninger på TNOK og positivt påvirket av en netto valutagevinst på TNOK som følge av at forholdet NOK/USD har styrket seg gjennom året. Konsernets årsresultat ble et overskudd på TNOK Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 19

20 Konsernets likviditetsbeholdning var TNOK per 31. desember Konsernets totalkapital var ved utgangen av året TNOK , mens bokført egenkapital var negativ på TNOK Årsresultat og disponeringer Morselskapets årsresultat ble et underskudd på TNOK Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Beløp i TNOK Fra annen egenkapital Totalt disponert Selskapet hadde ikke fri egenkapital per 31. desember Oslo, 17. april 2013 Trym O. Sjølie Daglig leder Jan S. Vigmostad Styrets leder Anders Ingebrigtsen Styremedlem Alf Olsen Styremedlem Christer Wennersten Styremedlem 20 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 4 Aksjekurs og utbetalinger 5 Kursutvikling 6 Drift, forvaltning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Skipsholding 2 AS

Årsrapport 2014 Global Skipsholding 2 AS Årsrapport 2014 Global Skipsholding 2 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...8 Eiendeler...9 Egenkapital og gjeld...10 Kontantstrømoppstilling... 11 Regnskapsprinsipper...12 Noter...13 Revisjonsberetning...16

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport desember 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 4 Aksjekurs og utbetalinger 5 Kursutvikling 6 Drift, forvaltning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 2 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 2 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 2 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 2 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shippingprosjektene: Shipping-Land... 12

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2013 Etatbygg Holding III AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...16

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding 1 AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsrapport 2013 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2013 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2013 Global Skipsholding 1 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...7 Eiendeler...8 Egenkapital og gjeld...9 Kontantstrømoppstilling...10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter...12 Revisjonsberetning...22

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire.

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire. RAPPORT 2. KVARTAL 2005 2. KVARTAL 2005 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2005 USD 16.460.000 (2. kvartal 2004: USD 15.777.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.477.000 (USD 4.048.000).

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer