Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spillet om lovgiverne JURIST KONTAKT. Hvem styrer? Tariffoppgjøret: Det meste forhandles. Balkan roper på rettsvern. Bør menneskerettighetene"

Transkript

1 JURIST KONTAKT Tariffoppgjøret: Det meste forhandles lokalt SIDE 20 Balkan roper på rettsvern SIDE 14 Hvem styrer? Bør menneskerettighetene grunnlovsfestes? SIDE 30 Spillet om lovgiverne SIDE 8 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5/ ÅRGANG

2 SEMINAR OM INTERNASJONAL VOLDGIFT 10. september 2002 Den norske avdeling av Det internasjonale handelskammer (ICC) inviterer til seminar om internasjonal voldgift. Seminaret tar sikte på å gi deltakerne øket innsikt i internasjonal voldigft. Det vil bli gitt praktiske råd til kontraktsforhandlinger, utforming av voldgiftsklausul, samt en gjennomgang av forslaget til ny voldgiftslov, jfr NOU 2001:33. Formannen for ICCs internasjonale voldgiftsdomstol i Paris vil innlede. I tillegg kommer representanter for ICCs norske komite for internasjonal voldgift. Målgruppe: Jurister og representanter fra næringslivet som arbeider med internasjonale handelsforhold og transaksjoner. Sted og tid: Hotel Continental, Oslo, tirsdag 10. september 2002 Språk: Seminaret avholdes på engelsk og norsk. Påmelding: Til Anne Marie Holtedahl, advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech eller tlf ) Påmeldingsfrist: 5. august 2002 Deltageravgift: NOK 3900,- Godkjenning: Kurset vil bli godkjent som etterutdanning for advokater. PROGRAM VELKOMST Formann i Den norske komiteen for internasjonal voldgift Anders Ryssdal VOLDGIFT VED DET INTERNASJONALE HANDELSKAMMER (ICC) Presentasjon av ICCs voldgiftssystem sentrale elementer, kostnadseffektivitet, fremdrift og fordeler ved verdensomspennende håndhevelse Formann Robert Briner, ICCs internasjonale voldgiftsdomstol Fremdrift og praktisk opplegg av en internasjonal voldgiftssak Saksøkers perspektiv: Anders Ryssdal (Wiersholm, Mellbye & Bech) Saksøktes perspektiv: Helge Jakob Kolrud (Haavind Vislie) Møteleder: Sigvard Jarvin (Jones, Day, Reavis & Pogue) Lunsj SENTRALE VALG VED UTFORMING AV VOLDGIFTSKLAUSUL Lovvalg, valg av sted for voldgift, valg av voldgiftsinstitutt, betydningen av preseptorisk vs. deklaratorisk rett. Giuditta Cordero Moss (Lindh Stabell Horten) NORSK REGELVERK OM VOLDGIFT Forslaget om UNCITRAL modellov NOU 2001:33 vs. gjeldende rett Thomas Svensen (Regjeringsadvokaten) HVORDAN BEST PROSEDERE FOR ET INTERNASJONALT VOLGIFTSTRIBUNAL Panel av voldgiftsdommere: Robert Briner, Gunnar Nerdrum, Sigvard Jarvin, Helge Jakob Kolrud, Anders Ryssdal Slutt

3 NNHOLD Lederen Klart for neste tariffrunde! Det er resultatet av langsiktig tariffarbeid fra Norges Juristforbund og vår hovedorganisasjon Akademikerne som blir stående etter at tariffoppgjøret er ferdig for de største av våre medlemsgrupper i stat og kommune. Rekordstor lokal pott i statlig sektor og utelukkende lokale forhandlinger i kommunesektoren er en viktig seier. Arbeidsgiversiden har erkjent at kompetanse er noe man må kjøpe, ikke ta for gitt. Men vi er bare halvveis. Veien videre mot et lønnsnivå som står i forhold til kompetansen, er like lang som den strekningen vi allerede har trasket. Og vi må begynne med én gang. Nå er det klart for lokale forhandlinger, og våre medlemmer må engasjere seg på egen arbeidsplass. Selv om vi ikke når alle mål i første runde, må vi tenke langsiktig. Likevel er det soleklart at vi må få ut solide tillegg allerede i år. I kommunesektoren, der alt skal tas ut lokalt, har vi lagt frem et krav på 6 7 prosent i snitt. Men vi er ikke mange på hvert sted, så her må juristene slå seg sammen med kolleger fra de andre forbundene innenfor Akademikerne. Nå får vi virkelig se verdien av å tilhøre en familie av organisasjoner for høyt utdannede arbeidstakere. Også i statlig sektor er det viktig å bruke det verktøyet som en stor lokal pott utgjør. Her utgjør juristene en stor og sterk gruppe som må vise hvor avhengig arbeidsgiver er av vår kompetanse. Sammen med andre akademikere dekker vi en meget stor andel av nøkkelfunksjonene, noe som må komme klart frem under de kommende forhandlingene. Det sier seg selv at sekretariatets forhandlingsledere ikke kan følge opp lokale forhandlinger på det store antall arbeidsplasser der jurister har sitt virke. Men de lokale tillitsvalgte vil kunne søke råd hos både ansatte og sentrale tillitsvalgte i seksjonene NJ-S og NJ-K. Stå på videre! Leif Lie Leder av hovedstyret i Norges Juristforbund Hvem lager egentlig lovene? På skolen lærte vi om de tre statsmakter den lovgivende, utøvende og dømmende. Stortinget skal lage de lovene som Regjeringen skal sette ut i livet og domstolene skal dømme etter, forklarte en myndig lektor med universitetsstudier som alibi. I noen korte blaff av ungdomstiden trodde man vel på den historien at stortingsrepresentantene sitter på sine plasser foran maleriet av sine forgjengere på Eidsvoll og pønsker ut nye paragrafer. Snart sto det klart at faglig kompetente byråkrater i kulissene i stor grad bidro med utkast og bakgrunnsmateriale. Men det tok litt tid før vi skjønte at spekteret av offisielle og ikke minst uoffisielle aktører var bredt i det politiske spillet om lovgivningen. Lobbyister blir de kalt, de som på egne eller andres vegne søker å påvirke de politiske beslutningene. Ikke minst utformingen av lovverket. Fenomenet er gammelt, men de siste årene har vi sett en markant spredning av lobbyistenes oppdragsgivere og spillearenaer, først i utlandet og senere i stigende grad her hjemme. Organisasjoner og bedrifter, Regjering og Storting, forvaltning og pressgrupper figurerer både som målgrupper og oppdragsgivere for en stadig mer profesjonalisert stand av påvirkere. Påvirkning av politiske beslutningstakere kan absolutt være et stuerent bidrag til en demokratisk prosess, så lenge kanalen er åpen for alle aktuelle aktører. Men er den det? Eller er det størrelsen på lommeboken som teller? Media har pekt på utvekslingen av personer mellom lobby- og politikermiljøene, men det er merkelig at vi ikke har sett noen bred debatt om de politiske beslutningsprosessene i sin helhet. Så vi spør: Hvem lager egentlig lovene? Jan Lindgren Redaktør Siden sist 4 Hvem har hendene på spillekontrollen? Med Stortinget som Playstation 8 Balkan etter krigenes tiår: Ropet på rettsvern 14 Tariffoppgjøret: Historisk i kommunesektoren: Alt skal forhandles lokalt 20 Staten satset på kompetanse: Både i pose og sekk 22 Klart svar: Konfliktbasert trakassering på arbeidsplassen 24 Sivilombudsmannen: Hva er «faglig forsvarlig» medisinsk behandling? 26 Høyesterettsjustitiarius: Fra menneskerettsloven til grunnlovsfesting av menneskerettigheter 30 NJ Forum 45 Kurs for tillitsvalgte 48 Meninger: Åpent spørsmål om kontraktsmedhjelperansvaret 50 Nytt karaktersystem på jus: Bokstavelig talt trøbbel 53 Jurister 54 Kryssord 58 Etter flere år med tøft arbeidsmarked: Endelig opptur for juristene 59 Kronprinsbryllup i Stockholm 1823: Fra grunnlovsfaderens reisedagbok 60 Bokhyllen 61 På tampen: Hallo, er det hos Dusteforbundet? 62

4 Siden sist Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus Telefon: Telefaks: Abonnement Kr 390,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 27. mai 2002 Forsidefoto: Ole-Martin Gangnes Norges Juristforbund Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Internett: E-post: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: NJ-akutten: Telefon: E-post: Fransk inspirasjon Vi bør trekke ut det beste fra den franske loven og la dette være en inspirasjonskilde når norsk vergemålsrett skal revideres. Kristin Ryan skriver dette i avhandlingen «Beskyttelse av voksne, en fremstilling av fransk rett og en sammenligning mellom fransk og norsk rett». Arbeidet inngår i det såkalte vergemålsprosjektet, hvor målet er en revisjon av dagens regelverk på området. Belyser historien via bestefar Steinar Bugge skriver om sin egen morfar i arbeidet «Raseideologi og juristliv». Morfaren var en tysk advokat av jødisk hærkomst med egen praksis i Berlin. Etter nazistenes maktovertakelse i 1933 begynte en utrenskning av jøder fra det tyske rettsvesenet, og det er dette temaet som behandles gjennom morfarens historie. Avhandlingen viser hvordan nazistene gradvis endret systemet og hvilke teknikker de benyttet. Sexforbrytere på nett I den danske byen Værløse advarte nylig borgermesteren, i brevs form, tusen skolebarn og deres foreldre mot en ukjent mann som forsøkte å lokke til seg barn med løfter om godterier og penger. Tiltaket vakte oppsikt i politiet, men foreldrene var glad for advarselen, melder dansk TV2. I USA er imidlertid slike advarsler satt i system og tatt mye lenger. Seksten stater har nå lagt ut detaljerte opplysninger om dømte sexforbrytere på Internett. Dette inkluderer foto, navn og adresse. I flere av statene må man møte opp hos politiet for å få tilgang til nettsidene, mens det andre steder er lagt rett ut uten noen passord. Personene står registrert på livstid. Menneskerettighetsgrupper og andre er kritiske. Prikken som setter deg på trikken Regjeringen går inn for å innføre en ordning med prikkbelastning av førerkortet. Følgende typer overtredelser vil føre til prikkbelastning: Fartsovertredelser, kjøring på rødt lys, ulovlig forbikjøring og overtredelser av vikepliktsregler. Overtredelser skal i hovedsak registreres med to prikker. Dersom en person foretar flere overtredelser samtidig, vil vedkommende bli registrert med summen av antall prikker som er angitt for de enkelte overtredelsene. Man skal bli varslet av politiet når man har oppnådd seks prikker. Førerkortet vil bli inndratt for seks måneder når en fører er registrert med åtte prikker eller mer i løpet av en treårsperiode. Treårsperioden blir regnet fra tidspunktet for hver enkelt overtredelse. Juristforsikringen: Telefon: E-post: Adresse- og stillingsendringer: E-post: Hovedstyret: Leif Lie (leder) Kari Østerud (nestleder) Nina Sandborg Stephensen Ansten Klev (NJ-S) Karl Marthinussen (NJ-A/DNA) Jan Erling Berg (NJ-P) Per Ragnar Bronken (NJ-Stud) Liselotte Aune Lee (NJ-K) Svein Kristensen (NJ-D/DnD) Fung. generalsekretær: Erik Graff

5 Siden sist Skjønner ikke hvor lite de skjønner Domstolene har et problem med regnskapsrett, og Høyesterett skjønner ikke engang hvor lite de skjønner. Rettslig overprøving av ligningsvedtak er derfor et lottospill, sier professor Ole Gjems-Onstad til Finansavisen. Han mener Elf-saken fra 1997 viser dette. I den saken var regnskapet enkelt å forstå, men domstolene, inkludert Høyesterett, ser ut til å mene at opplysninger som fremkommer klart av tallene, er ufullstendige hvis de ikke ledsages av en verbal forklaring, sier Gjems-Onstad. Han legger skylden på et juridisk studium der regnskapsregler er tatt ut av obligatorisk pensum. Dessuten synes han lovgiver lar det gå inflasjon i skjønnsbestemte formuleringer. Vi lever i en tidsepoke der forutberegnelighet ikke nødvendigvis settes høyest, sier professoren. Ser etter nye jaktmarker Advokatbransjen har vært en lukket bransje i årtier. Nå er det på tide å bryte gamle mønstre, sier siviløkonom Marianne Smith Magelie til Finansavisen. Hun har begynt som markedsdirektør i advokatfirmaet Simonsen Føyen og ser bransjen med andre øyne enn advokatene selv. Tidligere har hun jobbet mange år i reiselivsnæringen. Aktivt salg og markedsføring har blitt uglesett og tatt som et tegn på at man har lite å gjøre. Det må vi bort fra, sier hun. Magelie tror rammeavtaler vil bli viktig etter hvert. Det er viktig å opprette et kundeforhold allerede før kunden egentlig har bruk for oss. På dette området henger advokatbransjen ti år etter, mener hun. For dårlig opplæring i avhør Politispesialist Asbjørn Rachlew synes opplæringen av politifolk som skal foreta avhør, er for dårlig. Han er selv en av pionerene i Norge når det gjelder metodeutvikling innenfor dette feltet. I et intervju med bladet Politipost etterlyser han en sentralisert opplæring. Det har vært brukt manipulative teknikker fjernt fra lovverk og mellommenneskelig etikk. Dette er en utvikling som blant annet skyldes mangel på kvalitetssikring. Slike teknikker i en setting med varetektsfengsling og isolasjon kan fort føre til falske tilståelser, advarer han. Han mener nye avhørsmetoder skiller seg vesentlig fra de gamle ved å fokusere mer på samarbeid og tillit. Oslo politidistrikt har sitt eget utdanningsopplegg for etterforskerne og har blant annet tatt i bruk videoopptak av avhørene. Uforsvarlig politikjøring Det er rett og slett ikke forsvarlig å sette nyutdannede polititjenestemenn til å kjøre forfølgelse, sier Sintef forsker Lillian Fjerdingen til bladet Politipost. En Sintef-rapport slår nemlig fast at dagens kjøreutdanning i politiet er for dårlig. To ukers undervisning i løpet av tre skoleår er alt som blir gitt av kjøreopplæring. Det er heller ingen systematisk opplæring under praksisperioden. Rapporten er laget på oppdrag fra Politidirektoratet og følger en analyse av 44 biljakter som alle endte med personskader eller død. I rapporten anbefales det at Politihøgskolen utvikler en spesialutdanning i mer avansert bilkjøring som forfølgelse, eskorte og spaning. Juristkontakt

6 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Familien under lupen Verdenskonferansen «Family Life and Human Rights» avholdes delvis i Oslo og delvis i København august. Familien og det juridiske rammeverket, samt menneskerettighetene i forhold til alle aspekter av familieliv, vil bli diskutert. Det kommer deltakere fra hele verden. Carsten Smith, Lucy Smith, Hans Danelius, John Eekelaar, Morten Kjærum, Göran Lambertz, Marie Therese Meulders-Klein og Richard G. Wilkins er blant innlederne. Mer informasjon på Bedre køller til politiet Politiet får nye køller, melder bladet Politipost. Det er en ny teleskopisk batong som nå erstatter den gamle, korte gummikølla. I følge politiførstebetjent Anders Snortheimsmoen i beredskapstroppen er de gamle køllene altfor uforutsigbare med tanke på skader de kan påføre folk. Gummikølla er myk og har innstøpt bly i tuppen. Det gjør at den kan få meget stor hastighet. I tillegg er den for kort, påpeker han. Den nye batongen er sammenleggbar, og fullt utslått skal den være lang nok til å avvæpne personer med kniv. Det er en trygghet å kunne ha en kølle lett tilgjengelig, sier Snortheimsmoen. Billige lån i vekst Statens Pensjonskasse er i ferd med å bli en av landets største banker. På litt over ett år er utlånene doblet til nesten 12 milliarder. Et statsansatt par kan nå låne til sammen 1,5 millioner billige kroner i SPK. De kan spare over kroner per år på boliglånet. Likevel er det bare 13 prosent av de statsansatte som har slike boliglån, skriver Aftenposten. Hvis halvparten av de statsansatte får øynene opp for lånemuligheten, vil SPK bli en bank på størrelse med Nordea. Renten på statslånene er 6,5 prosent. Det er rundt 1,5 prosentpoeng billigere enn i DnB, en annen bank der staten er tungt inne. Høyesterett snur Høyesterett har avgjort at norske skattebetalere ikke lenger kan ilegges tilleggskatt og samtidig dømmes for skatteunndragelser. Dette er stikk i strid med det Høyesterett tidligere har avgjort. Det er Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) som har seiret over årelang norsk rettspraksis, skriver Aftenposten. To direktører ble ilagt tilleggsskatt fordi de ikke oppga skattefordeler de hadde fått ved tildeling av aksjeopsjoner. Begge ble i tillegg tiltalt for overtredelse av ligningsloven. Høyesterett slår nå fast at dersom det foreligger en endelig avgjørelse om å ilegge tilleggsskatt, er det ikke adgang til å reise straffesak for det samme forholdet. Tilleggskatt på fem millioner kroner slipper også fiskeeksportøren fra Ålesund som tidligere er dømt til fengsel og tilleggsskatt etter skattesnusk. Årsaken til at han ikke får tilleggsskatt, er at Høyesterett i en enstemmig dom sier at en skattyter ikke kan ilegges forhøyd tilleggsskatt etter en endelig domfellelse eller frifinnelse i straffesak. Kommer bistandspengene frem? Korrupsjon er tema for et seminar Juristforeningens Humanitæraksjon arrangerer i Oslo 3. september. Korrupsjon og hvitvasking i norsk næringsliv, samt i internasjonale relasjoner skal debatteres av foredragsholdere og i ulike panel. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen er invitert for å snakke om hvorvidt norske bistandspenger kommer dit de skal, og justisminister Odd Einar Dørum skal snakke om hvilke midler staten har for å bekjempe korrupsjon generelt. Økokrimsjef Einar Høgetveit og den tidligere forhørsdommeren Eva Joly er også invitert. NY VERSJON BIBJURE 3 Elektronisk bibliotek og erfaringsarkiv inkludert håndtering av fulltekst. BIBJURE 3 tilrettelegger elektronisk informasjonshåndtering som omfatter publisert og internt materiale. Informasjon katalogiseres etter BIBJURE-INDEX eller hjemmel. Database i BIBJURE 3: Nyere norsk juridisk litteratur. Tidsskriftsartikler (LoR,JV,TfR ++). Nordiske festskriftsartikler. Arkiv som etableres av bruker: Kartotek over eget bibliotek. Erfaringsarkiv m/tekstdokumenter. BIBJURE-INDEX benyttes i det systematiske registeret i Norges Lover og i registerene RT og RG. Tilleggsmodul for strekkode utlån og begrenset innsyn er tilgjengelig. PRIS: kr ,- eks.mva per lisens. Antallet lisenser tilsvarer antall arbeidsstasjoner programmet skal benyttes fra. Minimum 2 lisenser. Oppdatering: Ta kontakt. BibJure Tel: Diagnostica, Sondrevn 1 Fax: Oslo 6 Juristkontakt

7 Siden sist «Deep Throat» avslørt? Mannen som hjalp USAs medier med å felle president Richard Nixon var en forbigått politimann som ønsket hevn. Den anonyme kilden kalt «Deep Throat» var Martin Felt, påstår avisen The Guardian. «Deep Throat» er amerikansk politisk journalistikks mest berømte anonyme kilde. Denne personen forsynte reporterne Bob Woodward og Carl Bernstein med innside-informasjon under Watergatekrisen i Martin Felt bor nå i California, der Bob Woodward skal ha besøkt ham så sent som for tre år siden. I 1972 var han nummer tre i USAs føderale politi FBI. Han ble forbigått da sjefsposten skulle besettes etter den legendariske Edgar J. Hoovers død. Fra fire til fem store Årets utgave av den europeiske advokatfirmaoversikten «European Legal 500» har fem norske advokatfirmaer på sin liste. Nykommer av året er advokatfirmaet Schødt AS. «De fire store», det vil si BA-HR, TKGL, Wiersholm, Mellbye & Bech samt Wikborg, Rein & Co, har dermed blitt til «De fem store». «The signs are that the traditional stronghold of the Big Four has been broken», heter det om markedet i Norge. Rangeringen skjer etter intervjuundersøkelser blant advokater og kjøpere av advokattjenester. Oversikten viser at Schødt nå er det største firmaet i forhold til antall ansatte, med 145 advokater. Wikborg, Rein & Co og TKGL er de neste, med henholdsvis 139 og 133 advokater. Offentlig overmot Bevisstheten og kunnskapen om kriserisiko og beredskap er dårlig innen offentlig forvaltning. Det konkluderer Direktoratet for sivilt beredskap etter en undersøkelse blant toppledere i kommuner, direktorater og tilsyn. Nesten halvparten av rådmennene mener det er lite eller ikke sannsynlig med en krise i kommunen som følge av svikt i tele-, dataeller strømsystemene. 43 prosent av statlige ledere tror det er lite sannsynlig at deres ansvarsområde skal rammes av kriser etter sabotasje, hacking og lignende. Overmotet blant statlige og kommunale ledere er større enn risikoen skulle tilsi, sier avdelingsdirektør Arthur Gjengestø i Direktoratet for sivilt beredskap. Kildene beskyttes En TV2-journalist nektet å fortelle politiet hvem som var hans kilde. Nå får han støtte av Høyesterett. Under en SEFO-etterforskning av politilekkasjer nektet journalisten å oppgi hvem som var hans kilde, til tross for han ble pålagt det av Oslo forhørsrett. Han påkjærte forhørsrettens kjennelse til Borgarting lagmannsrett, som ga journalisten medhold. Påtalemyndigheten påkjærte så saken videre til Høyesterett, som slår fast at «det skal vektige grunner til for at utgangspunktet om kildevern skal fravikes». Ny stilling eller adresse? Fyll ut kupongen og send den til Norges Juristforbund. Medlemsnummer (se adressen på Juristkontakt): Navn: Juridisk embetseksamen år: Tlf. arbeid (direkte): E-post: Mobil tlf: Gammelt arbeidssted: Nytt arbeidssted: Ny tittel: Fra dato: Medlem i Den Norske Advokatforening: Ja Nei Ny privat adresse: Vil nevnes under ansettelser i Juristkontakt: Ja Nei For offentlig ansatte: Trekk i lønn? Ja Nei Norges Juristforbund Kristian Augusts gate Oslo Faks E-post: Juristkontakt

8 Spillet om lovgiverne Hvem har hendene på spillekontrollen? Med Stortinget som Playstation Det moderne demokratiet er et informasjonssamfunn. I det kompliserte nettet av politikere, lobbyister og andre maktmennesker gjelder det å trykke på de rette knappene hvis du skal nå frem med en sak. Hvem lager egentlig lovene våre, og hvem påvirker hvem? Og hvem har kontroll over maktmenneskene? Internasjonalt begynner også de regjerende politikerne å utnytte informasjonssamfunnets påvirkningsmuligheter. Av Ole-Martin Gangnes Er Stortinget blitt en Playstation for profesjonelle påvirkere? Og hvem holder på spillekontrollen pressgrupper eller håndlangere for organisasjoner og bedrifter eller kanskje regjeringens «spindoktorer»? (Foto: Ole-Martin Gangnes). 8 Juristkontakt

9 «All makt i denne sal», sa parlamentarismens far Johan Sverdrup om Stortinget. Den lovgivende forsamlingen møter imidlertid et annet samfunn nå enn da parlamentarismen fikk sitt gjennombrudd i Ekspertvelde Profesjonelle informasjonsrådgivere, økende internasjonalisering, teknologisk utvikling og et helt annet informasjonssamfunn har gjort bildet mer utydelig. Begrepet «lovgiver» er da heller ikke noe entydig. Mange enkeltpersoner, grupper og komiteer har normalt vært delaktige i en lovs tilblivelse, og påvirkningsmulighetene er mange. Det skal det da også være i et demokratisk samfunn. Men vet vi nok om de prosessene som foregår i komiteer og gjennom uformelle bånd? En undersøkelse utført av Geelmuyden.Kiese forteller at nesten 90 prosent av landets stortingsrepresentanter lar seg påvirke av lobbyistene. 95 prosent av stortingsrepresentantene ser på lobbyister som en ressurs. Så mye som 97 prosent av de spurte representantene svarer at de kontaktes av lobbyister én gang i uken eller oftere. Sosiolog Erling Berrum har sett på fenomenet i sin hovedfagsoppgave og slår fast at det også mot departementene foregår en utbredt lobbyvirksomhet. Ofte henvender politikerne seg til nettopp et departement for å innhente uavhengig informasjon. Dessuten møter politikerne en mengder av informasjon i sakene og mener de trenger hjelp til å forenkle og sette den inn i sammenhenger. Slik sett har det foregått en byråkratisering av politikken, mener han. Politikerne slår tilbake Samtidig med at den profesjonelle informasjonsbransjen har vokst, har de politikerne som styrer oss, funnet måter å slå tilbake på. I alle fall om vi ser utenfor Norges grenser. «Spindoktor» er et begrep som har gått inn i politisk dagligtale i Storbritannia, men også i Danmark. De kaller seg gjerne politiske rådgivere, pressekontakter eller noe annet. Det dreier seg ofte om informasjonsrådgivere som har skiftet side. Her handler det om å hjelpe til med å mestre det politiske spillet, ikke minst gjennom å bruke media. Eller ved å få en sterkere politisk kontroll over embetsverket. Fenomenet har ikke tatt av på samme måte i Norge, men også hos oss er det mange som mener at embetsmannsrollen er utfordret. Tanken om et departement som et politisk sekretariat har slått mer rot, selv om få hittil har beskyldt et departement for å komme med regjeringsbestilte svar på faglige spørsmål. Mange mener for øvrig at det er en styrke for demokratiet om politikerne får større kontroll over departementene. Stortingsmakt Og når lovene først er vedtatt; hvor god kontroll har Stortinget med den utøvende makt? Her er det skjedd en stille revolusjon de siste årene. Det har presset seg fram mer åpenhet på flere felter, kanskje som et forsøk på å bøte på manglende åpenhet på andre. Gjenom 90-tallet har det kommet en rekke kontrollreformer. Kontrollinstansene tar fatt i stadig flere saker. Også dette kan ses på som et forsøk fra Stortinget på å vinne tilbake makt. Trond Helleland (H), leder av Stortingets justiskomité, mener at stortingsrepresentantene må ha en kritisk holdning til sine kilder (Foto: Ole-Martin Gangnes). Politikeren: Forsøker å få uavhengige råd Lobbyvirksomhet blir et problem hvis du er en ukritisk mottaker, sier Trond Helleland, leder av Stortingets justiskomité. Det er to måter å takle lobbyvirksomhet på. Enten som ukritisk mottaker av informasjon og synspunkter eller som en kilde du bruker for å avveie saken. Jeg tror de fleste her på Stortinget har den siste holdningen, mener Trond Helleland (H). Lovgivning er politikk Noe som imidlertid veier tungt er departementets forarbeid. Og det er noe de som jobber med å påvirke, vet om. Når de vanskelig tilgjengelige lovene skal behandles, blir det som oftest dette forarbeidet som avgjør. Vi som er politikere, er jo heller ikke fagpersoner, sier Helleland. Han er ikke selv jurist, men har tilgang til juridisk kompetanse for rådgivning. Dessuten har også partiet et nettverk av kompetanse jeg drar nytte av. Men det er viktig å huske at lovgivning er politikk. Det politiske miljøet er på mange måter snudd. Vi sender de generelle signalene, og ekspertene lager lovene. Men noen ganger får dette utilsiktede konsekvenser. Et eksempel er at vi har vedtatt en plan- og bygningslov som ikke virker i praksis, sier han. Sammenbrudd på mailsystemet Han føler at det er veldig forskjellig fra sak til sak i hvilken grad Stortinget styrer lovgivningen. Ser vi på EU- og EØS-innflytelsen, er påvirkningen marginal fra vår side. I andre saker varierer det. Straffelovkommisjonen hadde en tung juridisk kompetanse, men når det kommer til stykket, blir det en politisk avgjørelse til slutt. Jeg tenker på forslaget om å forandre narkotikalovgivningen, sier Helleland. Han mener derfor at den politiske prosessen fortsatt er avgjørende og at Stortinget har en reell makt til å påvirke. Men i den prosessen sitter vi selvfølgelig ikke isolert fra verden utenfor. Det kommer innspill fra både lobbyister, privatpersoner og i høringsuttalelser. Presseoppslag og TV-programmer virker også inn. Slik sett har e- post vært både en velsignelse og en forbannelse. Enkelte ganger bryter hele mailsystemet sammen, forteller han. Alle vil lovreguleres Helleland ser at lovgivning er noe som brer om seg på alle felter i samfunnet, med særlig fokus på rettighetslovgivning. En slags jusifisering. Flere og flere grupper påvirker for å få sitt område lovregulert. Det har nok med å gjøre at dersom du får lovregulert det din interessegruppe holder på med, gir det aksept i samfunnet og kanskje statsstøtte. Det er i alle fall den oppfatningen mange har. Derfor er det interessant å se på den retorikken som er rundt dette med å kutte i antall lover. Det er jo ikke akkurat den veien det går, mener han. Skal vi tro lederen av justiskomiteen, ser det dermed ut til at de som forsøker å påvirke lovgiveren, enten det er politikere eller departementer, kan få nok oppdrag i framtiden. Juristkontakt

10 Spillet om lovgiverne Advokat Fredrik Sejersted har forsket på Stortingets styrking av kontrollen med Regjeringen og hvilke saker som har utløst denne prosessen (Foto: Ole-Martin Gangnes). Forskeren: Stortinget fører sterkere kontroll En rekke små og store skandaler har tvunget frem en sterkere kontroll av den utøvende makt, sier advokat Fredrik Sejersted. Det har i realiteten skjedd en konstitusjonell reform i Norge. En rekke nye kontrollreformer som utviklet seg på 90-tallet, får samlet denne effekten, mener advokat Fredrik Sejersted. I boken «Kontroll og konstitusjon» gjennomgår han de politiske skandalene som førte til en stille revolusjonen av Stortingets muligheter for å føre kontroll. 10 Juristkontakt

11 Spillet om lovgiverne Det havarerte fusjonsforsøket mellom Telenor og Telia er blant de enkeltsakene som Fredrik Sejersted mener har bidratt til Stortingets skjerpede kontroll med Regjeringen. Skandaleliste Det Sejersted kaller den andre kontrollbølgen, fant sted etter at klimaet for å kontrollere den utøvende makt hardnet til mot slutten av 80-tallet. Det hadde sammenheng med at opposisjonen, i mangel på reelle regjeringsalternativer, begynte å rendyrke sin rolle som nettopp opposisjon og vaktbikkje. Mange av kontrollfunksjonene vokste frem etter konkrete enkeltsaker. Skandalelisten fra perioden 1990 til 2000 er lang og førte til flere større parlamentariske granskinger. Norges Bank-bygget, Uni Storebrands Skandia-raid, Mossad-saken, Moland-saken, ny direktør på Rikshospitalet, norsk våpeneksport, Televerkets kryssubsidiering, Winix- og Tress-sakene om feilslått offentlig IT satsning, støtten til ungdomsorganisasjonene, Lund-rapporten, Furre-saken, bankkrisen, kostnadene for Nordhordlandsbroen og fastlandsforbindelsene til Magerøya og Nordkapp, barnepikesaken og adopsjonssaken hvor statsråder grep inn i ordinær saksbehandling, Gardermoenprosjektet, Telianorfusjonen, overskridelsene i Nordsjøen og utbyggingen av Rikshospitalet er noen av de største. Både statsråder og embetsmenn ble satt på «tiltalebenken», og hoder rullet. Ikke minst fikk de åpne høringene mye å si. Stille revolusjon De viktigste kontrollfunksjonene som kom, var Kontroll- og konstitusjonskomiteen og det nye samspillet denne fikk med Riksrevisjonen. Tidligere sendte Riksrevisjonen én rapport i året til Stortinget, men nå oversender den enkeltrapporter om særlig viktige granskinger. Oppfølgingen av Riksrevisjonen er dermed kraftig utvidet. Samtidig fikk den nye komiteen stor betydning, både i kraft av sin egen virksomhet og ved å være katalysator for andre prosesser. Det er når man ser den samlede oversikten over kontrollreformene, det blir tydelig at det har skjedd en total reform og en relativt stille revolusjon, sier Fredrik Sejersted, som arbeider hos Regjeringsadvokaten. I tillegg til Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonens nye rolle har det kommet flere kontrollinstanser. Kontrollutvalget for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget) som blant annet leverte rapporten om overvåkingen av Berge Furre og felte både statsråd og embetsmenn, EØS-utvalget som driver parlamentarisk kontroll med Europa-politikken, flere parlamentariske granskningskommisjoner (tidligere ble slike kommisjoner utpekt av Regjeringen), innføring av åpne, TV-overførte høringer, innføring av spontanspørretimen, en endring av Sivilombudsmannens rolle mot å kunne drive mer systematiske undersøkelser og lage særskilte rapporter, samt åpne høringer i komiteene. Mer skjønn enn jus Dette har fått rettslige og politiske konsekvenser som jeg mener er på sin plass. Alt bråket som har vært rundt en rekke saker, er helt utmerket fordi det ansvarliggjør Regjeringen. Kontroll er tross alt en kjernefunksjon i alle parlamenter, sier Sejersted. Han understreker at det må dreie seg om å kontrollere i etterkant og avviser at dette kan smake av Stortingsregjereri. Kontroll er egentlig det motsatte av nettopp dette og forutsetter at det er et skille i arbeidsfordelingen mellom Regjering og Storting, påpeker Sejersted. Han tror heller ikke at dette kan føre til at det blir mer jus enn politikk på Stortinget. Det var mer av det på 1800-tallet. På 1900-tallet ble det mindre, men jussen gir seg heller utslag i kriteriene for kontroll. Spørsmålet blir ofte om en statsråd har gjort noe ulovlig eller om det er gjort noe som er dumt. Det er selvfølgelig ikke sikkert det er gjort noe som er klokt, selv om det ikke er juridisk feil. Heldigvis etterprøver Stortinget mer etter skjønn og ser mindre på jussen i en sak. Men det er klart at et juridisk argument har stor gjennomslagskraft og brukes som et våpen både defensivt og offensivt, sier han. Hvem styrer embetsverket? «Stortinget kjenner bare statsråden» er en velkjent frase i politikken. Utgangspunktet er at Stortinget ikke skal føre kontroll med embetsmenn, men i praksis kommer også disse i søkelyset når fokus settes på en statsråd. I vårt naboland Danmark har det pågått en debatt om embetsmannens rolle en stund. Når departementer fremstår mer som politiske sekretariater, kan skillene mellom politikere og embetsmenn oppfattes som uklare. I Storbritannia er det påstander om at politiske rådgivere forsøker å påvirke embetsverket i stor grad. Her hjemme har embetsverket kommet mer i fokus etter flere granskinger. Mest kjent er hendelsene etter Furre-saken i 1997, men også i en del andre saker har embetsmenn måtte forklare seg på Stortinget. Fredrik Sejersted mener det er en noe sterkere kontroll fra Stortinget også direkte mot embetsverket. Diskusjonen om embetsmannsrollen er veldig gammel, men har ligget i ro hos oss en stund. Det kan nok være nyttig å ta den opp også her i landet, sier han. ap ro pos [translatørbyrå] Et av Norges største og ledende translatørbyråer Bred juridisk kompetanse - 2 fast ansatte jurister 17 ansatte medarbeidere, hvorav 6 statsautoriserte translatører Rask levering Rutiner for kvalitetssikring Rammeavtaler med flere store bedrifter Apropos Translatørbyrå AS Karl Johans gate 16 B Postboks 266 Sentrum 0103 Oslo Telefon (+47) Telefaks (+47) E-post: Internett: Juristkontakt

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE

uristkontakt Nå river kommunen selv Snikbygging i strandsonen: SLIK VIRKER DE NYE BOKSTAVKARAKTERENE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 6 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Dørum inviterer juristene: Hvor er dere i samfunnsdebatten? Prostituerte for retten: Fra antikkens Hellas til Skiippagurra camping

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA!

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 2 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kompetansemedarbeiderne: Setter krav til lederen Etterforskning av telekilder: Må søke fritak fra taushetsplikt Etter BA-HR-saken:

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE

uristkontakt Lavere kvinneandel for hvert lønnstrinn Lønnsundersøkelsen STRAMMERE ARBEIDSMARKED FOR NYUTDANNEDE MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 9 2002 36. ÅRGANG uristkontakt NJ-Kommunes leder: Pensjonskommisjonen svikter langtidsutdannede Bare å venne seg til: Omstilling blir en permanent situasjon Lønnsundersøkelsen

Detaljer

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20 JURIST KONTAKT Med klarinett og pasta: Leif ble leder Side 12 og 65 Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15 Else Bugge Fougner om åremål Side 20 Debatten om fristilling fortsetter Side 53 MEDLEMSBLAD

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så?

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG. uristkontakt. Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Justispolitikk: Valgflesket er fett men hva så? Finnes det liv etter fengsel? Juristforbundet drar på tur NJ-kommentaren Nøytrale

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte

uristkontakt Mest lønnsomt å holde kjeft! Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 4 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Ytringsfrihet på arbeidsplassen: Mest lønnsomt å holde kjeft! Advokater tenker kvalitet Make lov Myten om statsansatte European Young

Detaljer

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd?

uristkontakt Gatejuristen Klienter på utsiden: Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 6 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Klienter på utsiden: Gatejuristen Forsvarsadvokater langt fra JAG Personvern med advokatvakt Arbeidsmarkedet: Bunnen nådd? www.universitetsforlaget.no

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Tolljuristene håvet inn 193 milliarder

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen

uristkontakt Men tro gjerne på julenissen Hysj, ikke nevn julen! Vil utvide DNA-registeret Rettssikkerhet i skuddlinjen MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 9 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Hysj, ikke nevn julen! Men tro gjerne på julenissen Utvalg har tenkt ferdig: Vil utvide DNA-registeret Nord-Kaukasus: Rettssikkerhet

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Ildprøve for UDI-jurist: Måtte i høring på Stortinget Historisk tilbakeblikk: Da juryen

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer