På tide med et navnebytte. Hvorfor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På tide med et navnebytte. Hvorfor?"

Transkript

1 På tide med et navnebytte. Hvorfor? Notat til medlemmene i Norsk Rockforbund Oslo, Norsk Rockforbund har siden etableringen i 1982 vært i stadig utvikling og er i dag en totalt annerledes organisasjon enn vi var i starten. Mange av de opprinnelige målene og arbeidsområdene har enten falt bort, eller er tatt over av andre. Noen av dem har tiden løpt fra, mens andre fortsatt er like aktuelle. Den største endringen er at vi har spisset vårt arbeidsfelt til å være en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for landets konsertarrangører. Norsk Rockforbund har i dag et navn som ikke gjenspeiler det organisasjonen er, og vi bruker mye tid på å forklare omverdenen hva vi faktisk gjør. Dette er tid vi burde brukt på å formidle vårt budskap som den tydelige interesseorganisasjonen vi ønsker å være. Gjennom en navneendring ønsker vi å tydeliggjøre hva organisasjonen faktisk gjør og er, noe som igjen vil bidra til en posisjonering og ytterligere styrking av Norsk Rockforbund som interesseorganisasjon. Notatet inneholder: Del 1: Norsk Rockforbunds utvikling Del 2: Situasjonsanalyse A- Kulturpolitisk B- Samfunnet rundt oss C- Norsk Rockforbund DEL 3: Veien videre

2 DEL 1 Norsk Rockforbunds utvikling Norsk Rockforbund har gjennom årene tatt en del veivalg. Gjennom disse valgene har NRF blitt formet til den organisasjonen vi er i dag. Nedenfor følger litt historikk: Norsk Rockforbund ble etablert på Blitz september 1982 etter at det hadde vært avholdt et høringsmøte på Røros året før. Organisasjonen skulle fremme norsk rock, med utgangspunkt i de frivillige rockeklubbene, som man så for seg som et naturlig sentrum i de lokale rockemiljøene tallet På 80-tallet hadde Norsk Rockforbund et bredt nedslagsfelt som involverte utøverinteresser, utgivelse av Rock Furore, kassettkopiering og arrangørinteresser tallet På 90-tallet var det etter hvert 19 faste medarbeidere i organisasjonen, men da arbeidsmarkedstiltak som SKAP og KAJA ble nedlagt måtte det nedbemannes. Denne nedbemanningen var også grunnen til at Norsk Rockforbund valgte å innsnevre sitt arbeidsområde da man organiserte seg i Samlet Norsk Rock Samlet Norsk Rock På begynnelsen av 90-tallet hadde det blitt etablert to nye "rockeorganisasjoner", GramArt og Rockens Interesseorganisasjon (RIO), ved siden av Norsk Rockforbund og Akks. Alle fire søkte driftsmidler over statsbudsjettet. I 1994 gikk disse fire organisasjonene sammen og opprettet paraplyorganisasjonen Samlet Norsk Rock. Dette skjedde i stor grad på initiativ fra Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité, som ønsket å effektivisere både kommunikasjonen og tildelingsarbeidet. For organisasjonene ble det sett på som fordelaktig å tale rockens sak med én samlet stemme. Norsk Rockforbund var lenge primus motor i dette arbeidet, og fikk blant annet innført en sektorisering av Samlet Norsk Rock der Norsk Rockforbund ble arrangørsektor, GramArt og RIO ble utøversektor, mens Akks ble tiltenkt en rolle som opplæringssektor. Samlet Norsk Rock drev dessuten prosjektet Norgesnettet i perioden 1995 til Norgesnettet ble senere en selvstendig organisasjon som var et nettverk og en leverandør av teknisk utstyr/ kursing/ oppfølging for de største konsertscenene Fagrådet Norsk Bluesunion (NBU) ble opprettet.

3 1998- Fagråd for Norske Rockefestivaler (NRFE) ble opprettet Utmelding av Samlet Norsk Rock 1999 ble preget av store politiske og organisatoriske endringer. Den klart viktigste av disse kom allerede i desember I forbindelse med bevilgningene over statsbudsjettet for ble det klart at én samlet stemme ikke var nok til å ivareta interessene til alle organisasjonene i Samlet Norsk Rock. NRF meldte seg derfor ut, og Samlet Norsk Rock ble senere nedlagt NRF på egne ben Fagråd for studentarrangører (FaSt) ble opprettet. Norsk Rockforbund sto nå utenfor Samlet Norsk Rock og jobbet for konsertarrangørene. Fra 2000-tallet startet en periode der Norsk Rockforbund profesjonaliserte driften og begynte å jobbe strategisk interessepolitisk for å bedre rammebetingelsene til landets konsertarrangører. Første store politiske seier ble "kronet" våren 2004 med Samstemtprosessen og kulturløfter på milliarder fra både opposisjonspartier og regjeringspartier i forbindelse med Kulturmeldingen. Siden da har NRF opparbeidet seg et sterkt politisk nettverk, gode samarbeidspartnere og har jevnlig kunne feire nye politiske seire Handlingsprogram og handlingsplan ble innført Fagråd for rockeklubber (FFR) ble etablert. På Landsmøte 2006 åpnet vi opp for at alle konsertarrangører, uavhengig av organisasjonsform, skulle kunne bli medlem i Norsk Rockforbund. Bakgrunn for dette var at vi som konsertarrangørenes organisasjon ville stå mye sterkere hvis vi representerte alle konsertarrangørene og til nå hadde alle AS stått utenfor. I tillegg ble det påpekt at Norsk Rockforbund fronter kulturnæringene som et satsningsområde i norsk kulturpolitikk. Samtidig førte dette til at de medlemmer som ikke arrangerte konserter mistet medlemskapet Norsk Rockforbund utfordres av medlemmene med tanke på valuta for penga, hva man skal med fagrådene og hva man får for å være medlem i Norsk Rockforbund. Bakgrunn er at fagrådene fungerer delvis, men samtidig sliter med manglende definering av hva de skal gjøre. Med bakgrunn i denne usikkerheten utarbeider styret nye felles retningslinjer for fagrådene slik at disse skal få likt mandat Styret begynner arbeidet med å se på fremtidig organisering av fagrådene, etter innspill

4 fra medlemmene. Utgangspunkt er at medlemsmassen er variert og økende. Etter at Norgesnettet ble lagt ned har man også sett behov for en organisasjon som også fokuserer på profesjonalisering av de store scenene Landsmøte 2010 gir styret et oppdrag om å utarbeide en ny modell for organisasjonsmodell som i større grad samsvarer med konsertarrangørenes hverdag Landsmøte 2012 vedtar en ny organisasjonsmodell uten fagråd. Samtidig innføres Arrangørpolitisk plattform og Arrangørfaglige satsningsområder. Norsk Rockforbund hjelper Norsk Blues Union (NBU) å etablere en egen sjangerorganisasjon for blues. DEL 2 Situasjonsanalyse For å forstå den utviklingen Norsk Rockforbund har hatt siden etableringen i 1982 og hvorfor det nå er avgjørende at vi gjør noen grep for å sikre at Norsk Rockforbund i fremtiden har den posisjonen som vi ønsker; som en faglig og politisk sterk interesseorganisasjon for norske konsertarrangører, er det nødvendig å se på hva som har skjedd rundt oss og hvor vi står i dag. A- Kulturpolitisk Terrenget har endret seg da må kartet justeres! Norsk Rockforbund har vært en viktig aktør i arbeidet med at rocken fikk sin annerkjennelse. I starten på 80-tallet var dette en sjanger som ikke hadde anseelse politisk og det var stor sjangerdiskriminering. Gradvis har rock og undersjangre fått mer og mer annerkjennelse og ble gjennom Kulturløftet 1 løftet og sidestilt med andre sjangre som jazz og klassisk. Arbeidet med å løfte rock som sjanger nådde sitt endelige mål da rocken fikk sin egen Stortingsmelding, St.mld 21: Samspill- Stortingsmelding om rytmisk musikk» i Riktig nok eksisterer det fremdeles en tydelig forskjell når det kommer til statlig støttetilskudd fordelt på sjanger, men rocken er nå i mye større grad akseptert, føler seg like viktig som andre sjangre og står sterkere i offentlig kulturpolitikk enn noen gang. Dette ser vi blant annet gjennom at det nå finnes gode støtteordninger for det rytmiske musikkfeltet og uttalte politiske strategier for utviklingen av feltet.

5 Norsk Rockforbund skal være stolt av denne utviklingen og vi skal ikke glemme dette viktige arbeidet som ble gjort for å likestille musikksjangrene. Vi står i dag på skuldrene til de som kjempet denne kampen fra den tid da rocken var i marginene og ble sett på ikke bare som dårlig musikk men representerte en samfunnsfare. I så måte kan vi si at Norsk Rockforbund har fylt sitt mandat og nådd sitt mål. Rocken har fått sitt eget museum, det er etablert gode sjangernøytrale støtteordninger som arrangørstøtten, festivalstøtten og musikkutstyrsordningen og, ikke minst, politikere fra samtlige partier har hørt om sjangeren og til og med kanskje deltatt på en festival. Samtidig har tiden gjort at de som i sin ungdom identifiserte seg med rockens uttrykk og livsstil selv har posisjonert seg i jobber og verv, både politisk og sosialt, og således har en helt annen aksept for rockens uttrykk, identitet og samfunnsmessige verdi enn hva tidligere generasjoner hadde. Nå må vi fortsette dette arbeidet, ikke gjennom å kjempe for én spesifikk sjanger, men gjennom å være vaktbikkjer for at sjangerne skal behandles likt. Vi skal ønske nye crossoversjangre velkommen, og vi må jobbe for sjangernøytralitet i alle ledd. Dette er i dag nedfelt i Arrangørpolitisk plattform: «Norsk Rockforbund mener det må jobbes for jevnere fordeling av midler til konsertarrangører uavhengig av sjangertilhørighet. Alle musikksjangre er like viktige og dette bør gjenspeiles i alle støtteordninger». Skal vi jobbe etter den arrangørpolitiske plattformen så må vi ikke minst selv ha fokus på sjangernøytralitet i alle ledd, og da virker det dermed ulogisk å ha et navn som gir helt tydelige, feil signal. I 2013 ble NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 lagt frem. Denne tar en gjennomgang av den kulturpolitikken som er ført siden 2005 og gir en anbefaling om hvor det bør satses etter Kulturutredningen peker på flere ting som går rett inn i Norsk Rockforbunds mandat. Her står det at: Det er på tide med et lokalt kulturløft! Fokus på det frie feltet. Grasroten må bygges Fokus på fremførings og øvingslokaler Fokus på ungdomsklubber og grasrot Publikum i sentrum Fokus på kulturnæringene Vi jobber for gode konsertopplevelser til alle, vi fokuserer på at ungdom også skal kunne oppleve gode konsertopplevelser og det lokale kulturløftet det snakkes om er svært relevant for våre medlemmer ettersom de lokale arrangørene allerede er en infrastruktur som kan styrkes for å få til et mer robust lokalt kulturliv.

6 B- Samfunnet rundt oss Siden starten i 1982 har det skjedd store endringer i samfunnet rundt oss. Det har vært en teknologisk revolusjon og internett er kommet for å bli. Dette gjør at verden er blitt liten, tilgjengeligheten stor og informasjonsmulighetene enorme. Fra å være et lilleputtland jobber norsk musikkbransje nå i et internasjonalt perspektiv, og har tilgang til artister fra hele verden og vi produserer mye bra musikk her hjemme. Opplevelsesøkonomi er blitt et begrep og har fått en anerkjennelse. Man snakker om kultur som næring, at kultur skaper arbeidsplasser og de aller fleste kommuner har nå startet arbeidet med å utvikle kulturnæringene i egen region. Den digitale revolusjonen har bidratt til at hele maktbalansen i norsk musikkbransje har endret seg radikalt. Tidligere satt «makten» hos platebransjen, mens livebransjen ble sett på som et supplement og en markedsføringskanal. Man turnerte for å bygge opp et publikum som ville kjøpe platen til artisten. I dag har platesalget stupt og liveinntektene er blitt den viktigste inntektskilden for en artist. Dette har resultert i at flere og flere band har reunion og legger ut på turneer. Pengene tjenes på veien! Antall festivaler har eksplodert. Fra at det tidligere fantes et fåtall festivaler i Norge, er det i dag slik at vi finner en festival på hver fjelltopp, i enhver dal, by og bygd. Å oppleve musikk live er blitt en «vanlig» opplevelse og blant publikum på dagens klubber og festivaler finner man et mangfold av unge og gamle. Norge elsker livemusikk. Likevel stiller dette nye krav til konsertarrangørene, både gjennom å dyrke sin egen identitet, profesjonalisere driften og hele tiden være i forkant av publikums ønsker, slik at man lager et produkt som er interessant nok til å trekke publikummere. Publikum er blitt mer kravstore ettersom tilbudet og mangfoldet av konserter/festivaler er så stort og er blitt «prosumenter» - de ønsker ikke lenger bare å ta i mot, men også delta i opplevelsen. I dette landskapet av et samfunnssosialt og teknologisk paradigmeskifte, har mye blitt endret. Måten vi kommuniserer og opplever musikk, måten vi relaterer oss til interessefelt, måten vi signaliserer identitet, måten vi bygger sosiale relasjoner og måten vi konsumerer kunst- og kulturinntrykk. I dette skiftet må også vi observere, registrerer og tilpasse oss for ikke å bli uaktuelle og i utakt med utviklingen. En av de viktigere endringer hos et publikum i dag, kontra bare for noen år siden, handler nettopp om sjangernøytralitet. Dagens musikkonsumenter hører gjerne på alle sjangere og man forholder seg i stadig større grad til enkeltlåter, enn å følge slavisk en artist. Publikum har blitt altetende, og sjangerskillene er mindre markante. Dette ligger i kjernen av den prosess vi som organisasjon må forholde oss til, og stake ut en ny kurs etter. Da vil navnet Norsk Rockforbund være et tungt anker som holder oss igjen. Vi ser målet, men vi kan ikke seile for fulle seil.

7 Det er ingen tvil om at det i dag er et større behov for en faglig sterk interesseorganisasjon for konsertarrangører. Gjennom økte krav til arrangørene er det viktig at noen ser det store bildet og klarer å fokusere på alle aspekter ved arrangørbransjen, enten det dreier seg om frivillighet, identitetsutvikling, økonomiarbeid, like rammebetingelser eller sikkerhetsarbeid. Norske konsertarrangører trenger en sterk interesseorganisasjon. I dag er NRF den eneste organisasjon som tar denne rollen, men det er flere andre organisasjoner som snuser på feltet. C- Norsk Rockforbund Norsk Rockforbund administrativt har endret seg. Tidligere hadde man 3 daglige ledere i ulik stillingsprosent som alle hadde ansvar for sin medlemsgruppe (daglig leder for FaSt, daglig leder for NBU, daglig leder for NRF). Man hadde da bygget opp en organisasjon der man jobbet i søyler, spisset mot forskjellige medlemsgrupperinger (fagrådene). Gjennom de siste årene har vi rendyrket stillingene i administrasjonen. Alle jobber nå for hele medlemsmassen og man ser en styrke i å heller grave seg inn i fagfelt innen arrangørfaget og tilgjengeliggjøre dette for hele medlemsmassen. Dermed slipper man dobbeltarbeid og at alle skal vite litt om alt. Vi er blitt sterkere faglig sett og kan vise til en enorm produksjon av kurs og seminarer, prosjekter og publikasjoner. Norsk Rockforbund jobber mot myndigheter og brukes som en faglig organisasjon av både myndigheter, andre organisasjoner og ikke minst medlemmene våre. Vi har sett en eksplosiv utvikling i egen medlemsmasse og har de siste årene kunnet skilte med medlemsrekord hvert år. Vi har en mengde faglige ressurspersoner rundt oss og er uten tvil blitt en svært viktig leverandør av arrangørfaglig kunnskap enten det er til Rikskonsertene, Kulturdepartementet, Direktorat for Samfunnssikkerhet- og Beredskap eller utdanningsinstitusjoner. Vi har den faglige tyngden og nettverket til å ta den posisjonen vi ønsker, som konsertarrangørenes interesseorganisasjon, likevel ser vi at navnet vårt kommuniserer noe annet enn det vi ønsker å være. Dette gjør at mange fortsatt ikke tror de kan høre hjemme i vår organisasjon, mange ikke forstår hvem vi er, og at enkelte organisasjoner føler seg truet av vårt arbeid. NRFs medlemmer i dag er et mangfold av konsertarrangører: Studentarrangør (med/uten eget lokale) Blues- eller rockeklubb (med/uten eget lokale) Konsertforening Festival (innendørs/utendørs) Spillested

8 Kulturhus Kommunale ungdomsklubber Kulturkirke Promotør Musikkverksteder Bookingbyråer Sjangermessig opererer våre medlemmer innen et mangfold av rytmiske sjangre fra pop, rock, country, elektronika, metal, jazz og world musikk. DEL 3 Veien videre Viktigheten av et mangfold av konsertarrangører er noe politikerne i dag kan forstå og ettersom det mangler helhetlige politiske strategier for arrangørfeltet, er det fortsatt en viktig jobb NRF kan gjøre her. Det er mer penger til konsertarrangørene vi ønsker å kjempe for, ikke mer penger til rock. Et sitat fra formann Mao sier dette på en fin måte: «Det er ikke nøye om katten er svart eller hvit så lenge den fanger mus. Organisasjonen har gjennom årene tatt noen prinsipielle valg om hvilken retning man ønsker å ta. Vi har valgt å spisse oss til å være en ren arrangørorganisasjon der vi fokuserer på konsertarrangering som fag. Samtidig har navnet Norsk Rockforbund bestått, og det har ikke vært oppe som egen sak på landsmøte tidligere. Dog var det flere delegater som luftet dette fra talerstolen under Landsmøte 2012 i Oslo, i forbindelse med endring av organisasjonsstrukturen. Vi opplever når vi er ute i feltet i dag en stor grad av misforståelse rundt hvem vi representerer, hvilken bredde vi har i medlemsmassen og hvor bredt vi faktisk jobber. Dette gjelder både ute i møte med bransjen generelt, media og ikke minst i det politiske felt. Vi bruker mye tid på å forklare hvem vi faktisk er, og representerer. Skal NRF ha en sterk posisjon i fremtiden så må vi kommunisere tydeligere. For å lykkes må vi glede oss over historien og de strålende resultatene som ligger bak oss og fokusere på å plassere oss i midten av diskusjonen og ta den posisjonen som vi i dag mener å ha, og dit vi ønsker å gå. Det er en ny tid og vi må nå være krystallklare på hva vi gjør og hvem vi er til for. Tiden er overmoden for et navneskifte, og i det et strategivalg for hva vi ønsker å være i årene fremover.

9 NRF har blitt en tung organisasjon rent faglig. Dette er takket være en medlemsmasse som har bred arrangørbakgrunn, er mangfoldig og der vi har en fellesnevner - nemlig at vi alle er konsertarrangører. Fremtidens organisasjon skal i større grad gjenspeile det vi faktisk er og gjør, det som faktisk samler oss i organisasjonen. Vi skal altså ikke endre innholdet, men bygge opp og forsterke innholdet vårt gjennom tydeligere å kommunisere hva vi gjør og gjøre det enda bedre. Organisasjonen må ha et navn som er mer forståelig og deskriptivt, et navn som ikke bidrar til å skape denne usikkerheten rundt hvem det er vi jobber for.

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 ERT REVIDZZFORUMS A RSK J E AV NO SMØT LAND 13.04.20 1 2. 19 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber,

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Norsk Rockforbund Postboks 440, Sentrum 0103 Oslo 19. oktober 2004

Norsk Rockforbund Postboks 440, Sentrum 0103 Oslo 19. oktober 2004 Norsk Rockforbund Postboks 440, Sentrum 0103 Oslo 19. oktober 2004 Kultur- og Kirkedepartementet Postmottak Vedlegg: Samstemt om taktskifte i pop, rock, jazz og folkemusikk. Tiltakspakke for norsk musikk

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Pressemelding 27. 10. 2014: Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen

Detaljer

Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014

Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014 Musikkutstyrsordningens innspill til Kulturutredningen 2014 15. november 2012 Oppsummering: Kulturutredningen 2014 er satt ned av Regjeringen for å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005,

Detaljer

Samstemt! innspill til statsbudsjettet 2010

Samstemt! innspill til statsbudsjettet 2010 Samstemt! innspill til statsbudsjettet 2010 1 Samstemt! fortsatt med på notene Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til å

Detaljer

SAKSPAPIRER. Norsk Rockforbunds Landsmøte 9. 11.mai 2014

SAKSPAPIRER. Norsk Rockforbunds Landsmøte 9. 11.mai 2014 SAKSPAPIRER Norsk Rockforbunds Landsmøte 9. 11.mai 2014 1 Innhold DAGSORDEN... 3 SAKSLISTE:... 5 SAKSPAPIRER:... 8 LM-sak 01/14 KONSTITUERING... 8 LM-sak 02/14 ÅRSBERETNING... 10 LM-sak 03/14 NAVNEENDRING...

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2013

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2013 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2013 2 Samstemt! innspill til statsbudsjettet 2013 De siste årene har det skjedd flere strukturelle endringer for det rytmiske musikkfeltet, både gjennom Kulturløftet

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Høringssvar: NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget.

Høringssvar: NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget. Finansdepartementet Postboks 8008, Dep 0030 Oslo Høringssvar: NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget. Innledning Vi viser til tilsendt høringsbrev vedrørende Kulturmomsutvalgets utredning NOU 2008: 7 Utvidelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. Norsk jazzforums strategiplan

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

NKRF på vakt for fellesskapets verdier. Kommunikasjonsstrategi

NKRF på vakt for fellesskapets verdier. Kommunikasjonsstrategi NKRF på vakt for fellesskapets verdier Kommunikasjonsstrategi 1 Kommunikasjonsstrategi, januar 2011 Innhold 2 Innledning og bakgrunn 4 Hovedutfordringer for kommunikasjon 6 Politikk vs. fag Uklar hovedstrategi

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

Musikkråd? Kulturråd? Kulturnettverk? Kjært barn har mange navn

Musikkråd? Kulturråd? Kulturnettverk? Kjært barn har mange navn Musikkråd? Kulturråd? Kulturnettverk? Kjært barn har mange navn I begynnelsen var 76 Fellesrådet for Sang- og Musikkorganisasjonene i Norge så dagens lys Paraplyorganisasjon Felles forum og talerør overfor

Detaljer

Mellom liten og stor Tonar og ord. Synnøve Kvile Høgskulelektor ved musikkseksjonen, Høgskulen Stord/Haugesund

Mellom liten og stor Tonar og ord. Synnøve Kvile Høgskulelektor ved musikkseksjonen, Høgskulen Stord/Haugesund Mellom liten og stor Tonar og ord Synnøve Kvile Høgskulelektor ved musikkseksjonen, Høgskulen Stord/Haugesund Utdrag frå ein observert skulekonsert Illustrasjonsfoto: Lars Opstad/Rikskonsertene Kva for

Detaljer

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE

STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 1 2 STRATEGI FOR FRIVILLIGHET NORGE 2014-2018 Frivillighet Norges organisasjon er et verktøy for å realisere de politiske målene medlemmene har vedtatt at Frivillighet

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

MAU/MUSIKERMØTET 2012

MAU/MUSIKERMØTET 2012 Musikernes arbeidsutvalg i Norsk jazzforum (MAU) MAU/MUSIKERMØTET 2012 dato: mandag 9. januar 2012 sted: Nasjonal jazzscene, Karl Johansgate 35, Oslo PROGRAM 10.00 Velkommen Kort introduksjon av Musikernes

Detaljer

Høringssvar til utvikling av strukturen i regionale kompetansesentre for musikk

Høringssvar til utvikling av strukturen i regionale kompetansesentre for musikk Oslo, 3. april 2017 KULTURRÅDET v / Musikkseksjonen PB 8052 Dep 0031 OSLO Høringssvar til utvikling av strukturen i regionale kompetansesentre for musikk Musikkutstyrsordningen og Norske Konsertarrangører

Detaljer

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Fredag 14.okt Comfort Hotell Unionsmøtet ble åpnet av kultursjef i Trondheim Kommune Bård Eidet. Vi ble også ønsket velkommen av vertskapet Trondheim Bluesklubb

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Musikkfeltet som arena for makt og herredømme. MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås

Musikkfeltet som arena for makt og herredømme. MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås Musikkfeltet som arena for makt og herredømme MUS 2325: Forelesning 8. november 2011 Svein Bjørkås Disposisjon: Teorier om kunst og makt Kapitalbegrepet hos Pierre Bourdieu Symbolsk makt og ordensproblemet

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

NORGESNETTET. Mie Berg Simonsen. Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74

NORGESNETTET. Mie Berg Simonsen. Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 NORGESNETTET Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 2 Økonomiske rammer s. 3 Organisering s. 4 Målgrupper/brukere s. 5 Aktivitet

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Utøve og oppleve musikk Bjarne Dæhli på Ledermøtet i Hedmark og Oppland musikkråd

Utøve og oppleve musikk Bjarne Dæhli på Ledermøtet i Hedmark og Oppland musikkråd Utøve og oppleve musikk 1 Fremtiden? Musikkrådet og de frivillige musikkorganisasjonene er rådspurt og lyttet til i alle kulturpolitiske spørsmål Frivillig sektors musikk- og kulturtilbud er like høyt

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Veien til innflytelse 25. september 2015

Veien til innflytelse 25. september 2015 Veien til innflytelse 25. september 2015 Mange veier til innflytelse Avhenger av: Når? Hvem? Budskap flere eller spisse? Mantra God organisering + God sak = innflytelse To eksempler: Interesseorganisasjon

Detaljer

UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning

UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning UKM 07/17 Ungdomsdemokratiet i fremtidig kirkeordning Vedtak Komiteens generelle merknader Komiteen er svært positivt innstilt til å regelfeste de demokratiske arenaene som i dag er etablert og som opererer

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 91 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Bodø Næringsforums medlemmer. Undersøkelsen har som formål

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

TEMPO AKTIVITETSRAPPORT 2012

TEMPO AKTIVITETSRAPPORT 2012 TEMPO AKTIVITETSRAPPORT 2012 1. OM TEMPO Tempo endret i 2012 navn fra Rockforum til Tempo. Dette er fordi at organisasjonen ikke lenger jobber kun for rock, men for alle sjangre innenfor det rytmiske feltet.

Detaljer

Spillestedstøtten. en rytmepolitisk støtteordning i takt med tiden

Spillestedstøtten. en rytmepolitisk støtteordning i takt med tiden 1 Spillestedstøtten en rytmepolitisk støtteordning i takt med tiden «Jeg ønsker at alle norske byer skal bli rockebyer med øvingslokaler og spillesteder for rocken.» TROND GISKE, AFTENPOSTEN 18.10.2005

Detaljer

Kulturutredningen høringsuttalelse fra Språkrådet

Kulturutredningen høringsuttalelse fra Språkrådet Fra: Arnfinn Muruvik Vonen [mailto:arnfinn.muruvik.vonen@sprakradet.no] Sendt: 1. juli 2013 23:51 Til: Postmottak KUD Emne: Kulturutredningen 2014 - høringsuttalelse fra Språkrådet Kulturdepartementet

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Det vises til Bystyrets budsjettvedtak sak 240/08 der alle 8 kulturbydeler ble tildelt kr hver til samarbeidsprosjekter i 2009.

Det vises til Bystyrets budsjettvedtak sak 240/08 der alle 8 kulturbydeler ble tildelt kr hver til samarbeidsprosjekter i 2009. Dato: 26. februar 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Tilskudd til samarbeidsprosjekter Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-330-200802038-8 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder fordeling av samarbeidsmidler

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Samstemt! «Vi gjør det dere ba oss om vil dere gjøre det vi ber dere om?» INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2006

Samstemt! «Vi gjør det dere ba oss om vil dere gjøre det vi ber dere om?» INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2006 Samstemt! «Vi gjør det dere ba oss om vil dere gjøre det vi ber dere om?» INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2006 Fono, Landslaget for Spelemenn, NorgesNettet, Norsk jazzforum, Norsk Folkemusikk- og Danselag,

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Den musikalske regnbuen

Den musikalske regnbuen Den musikalske regnbuen - Arcoiris musical - Musikk kan være som regnbuen,den kan ha mange ulike farger. Men det er ikke sikkert alle ser de samme fargene samtidig. Klassetrinn: 1. - 7. klasse OM PROGRAMMET

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN

INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN INTERKOMMUNAL KULTURSKOLE FOR AUDNEDAL, ÅSERAL, HÆGEBOSTAD MÅL OG HANDLINGSPLAN 2010 2013 Vedtatt av Styret for den interkommunale kulturskolen, 15.mars 2011 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR IK-SKOLEN 2010-2013

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA NORSK VISEFORUM

HØRINGSSVAR FRA NORSK VISEFORUM Norsk kulturråd post@kulturradet.no preben.von.der.lippe@kulturradet.no hilde.sornaes@kulturradet.no Oslo, 3.april 2017 HØRINGSSVAR FRA NORSK VISEFORUM Kommentarer til notatet om utvikling av strukturen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer