3. kvartal Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2013. Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene"

Transkript

1 3. kvartal 2013 Beskrivelse av virksomheten og sikkerhetsmassene

2 Eiendomskreditt Del 1. Eierstruktur, virksomhet og økonomi Del 2. Bolighypotek (boligkreditt) Del 3. Eiendomshypotek (næringskreditt) Del 4. Innlån, likviditet og rating

3 Del 1: Eiendomskreditt AS Kredittforetak (eid av 85 sparebanker) Etablert i 1998 Kontor i Bergen 37% rene boliglån, 63% næring/leiegård, hvorav 10% til boligformål 15 år uten tap, ubetydelig mislighold Vel 12 årsverk administrerer 4,5 mrd i EK og 7,3 mrd. i KfS

4 Del 1: Landsdekkende kredittforetak Pantelån som eneste produkt Vedtektsfestede lånegrenser (55 65%) Egen distribusjon og samarbeid med sparebanker og organisasjoner God geografisk spredning, - men med hovedvekt på Sør-Norge. - ¾-del av lånene er gitt i Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland 28% fastrente, 46% flytende rente og 26% NIBOR

5 Del største aksjonærer Sparebanken Sogn & Fj. 10,26% Fana Sparebank 10,00% Sparebanken Vest 10,00% Sparebanken Øst 4,65% Voss Sparebanken 4,60% Sparebanken Pluss 4,16% Luster Sparebank 2,92% Sandnes Sparebank 2,78% Skudenes & Aakra Sp.b. 2,72% Haugesund Sparebank 2,70% Aksjonærer (fordelt på grupper) Frendebanker 12 44,23% Terra banker 59 29,45% Uavhengige banker 6 19,36% Sparebank 1 banker 8 6,01% Ansatte 2 0,95% Total ,00%

6 Del 1: Organisasjon Jan Kaare Hellevang Adm.direktør Geir Rasmussen Utlån/Marked/IT Lars W. Lynngård Finans Johan K. Lyngvær Økonomi Styret: Nils Martin Axe (Adm.banksjef Fana Sparebank), styreleder Arvid Andenæs (Adm.banksjef Sparebanken Sogn og Fjordane) Gunnar Skeie (Daglig leder Sparebankstiftelsen Hardanger) Svein Ivar Førland (Adm.banksjef Sandnes Sparebank) Dag Olav Løseth (Banksjef Orkdal Sparebank)

7 Del 1. Den gode sirkel bærende forretningside Lav kredittrisiko Billige innlån Lave tap Lave kostnader Lave utlånsrenter Attraktiv for gode låntakere

8 Del 1. Låneformål Boliger Borettslag Utleiegårder Næringsbygg

9 Del 1. Utlånsvirksomheten Eiendomskreditt AS OMF Bolighypotek (boligkreditt) OMF Eiendomshypotek (næringskreditt) Utlån som ennå ikke er overført til OMF porteføljene Fra 2009 oppfyller alle nye utlån kriteriene for å inngå i sikkerhetsmassen for bolighypotek eller eiendomshypotek. Det er fortsatt en liten portefølje av eldre lån ca 4% - som ennå ikke er overført til en av sikkerhetsmassene da de ikke oppfyller alle kriteriene for å kunne overføres (oppdatert takst etc.).

10 Del 1. Distribusjon av utlån Boliglån: Hovedsaklig egendistribusjon Huseiernes landsforbund Hjemmeside Annonsering / DM Fra eierbanker Fastrentelån fra Eikabanker og mindre Frendebanker Næringslån: Hovedsaklig fra eierbanker i 2012 (63%) - økende Andel egendistribusjon 37% i minkende Hovedsakelig DM

11 Del 1. Stikkord 3. kvartal 2013 Resultat før skatt kr 31,7 mill. (21,3 mill.) Netto renteinntekter kr 43,7 mill. (kr 30,1 mill.) Netto renteinntekter utgjør 1,20% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,98%) Driftskostnader kr 13,7 mill. (kr 12,2 mill.). Samlede kostnader utgjør 0,37% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,38%) Utlånsvolum kr 4,2 mrd., opp 11,1% hittil i år og 18,6% siste 12 mnd. Forvaltningskapital kr 5,1 mrd. (kr 4,5 mrd.) Kapitaldekning 14,17%, ren kjernekapitaldekning 9,98% Egenkapitalavkastning før skatt 12,6% (10,5%) og etter skatt 9,05% (7,55%%)

12 Del 1. Hovedtall fra resultatregnskapet Tall i 1000 kr Netto renteinntekter Andre inntekter Driftskostnader Gev/tap verdipapirer Avsatt til uspes. tap Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

13 Del 1. Hovedtall fra balansen Eiendeler: Utlån Bankinnskudd Obligasjoner Andre fordringer Sum eiendeler Gjeld og egenkapital: Verdipapirgjeld Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon 40 Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

14 Del 1. Finansielle nøkkeltall Tall i % av GFK Netto rente 1,20% 0,99% 0,90% 1,13% Andre driftsinnt. 0,01% 0,03% 0,05% 0,05% Driftskostnader 0,37% 0,38% 0,40% 0,42% Resultat før skatt 0,87% 0,73% 0,53% 0,77% Do. uten tap/gevinst verdipapirer 0,85% 0,65% 0,54% 0,75% Kapitaldekning 14,17% 13,18% 14,11% 14,15% Kjernekapitaldekning 9,98% 9,83% 10,12% 9,43% Egenkap./forv.kap. 7,32% 6,93% 6,89% 5,67%

15 Del 1. Mislighold og tap Eiendomskreditt har aldri realisert tap på utlån. Per var seks engasjementer med utestående krav på kr 32,4 mill. misligholdt over 90 dager. Mislighold utgjør 077% av utlån. Det er ikke funnet grunn til å gjøre nedskrivninger på individuelle utlån eller grupper av utlån per

16 Del 1. Kapitaldekning Ren kjernekapitaldekning 9,98% Kjernekapitaldekning 11,13% Kapitaldekning 14,17% Samlet tellende ansvarlig kapital utgjør Kr 490,1 mill. Ren kjernekapital utgjør kr 345,1 mill. Periodens resultat er ikke inkludert.

17 Del 2. Bolighypotek (boliglån) Sikkerhetsmassen kan bestå av: Eneboliger og rekkehus Selveierleiligheter Fritidseiendommer Borettslag (kun fellesgjeld) Boligaksjeselskaper Lån må ligge innenfor 65% av forsvarlig verdi (maksimalt lavere grense kan settes etter vurdering) Fritidseiendommer må ligge innenfor 55% av forsvarlig verdi

18 Del 2.

19 Del 2.

20 Del 2.

21 Del 2. Bolighypotekporteføljen (Tall i mill. kr) Bolighypotek Brutto utlån til kunder bolighypotek Fast rente 29% 28% Antall lån i sikkerhetsmassen Gjennomsnittlig lån per kunde 1,520 1,364 Gjennomsnittlig belåningsgrad (LTV) 37,4% 37,5% Sikkerhetsmassen, inkl. fyllingssikkerhet Obligasjoner i omløp Overpantsettelse (OC) 14 % 19 %

22 Del 3. Eiendomshypotek (næringslån) Sikkerhetsmassen kan bestå av: Boligeiendommer for utleie Kombinerte bolig- og næringseiendommer Butikk- og handelseiendommer Kontoreiendommer Kombinerte næringsbygg Øvrige næringsbygg Ikke jordbruk/skogbruk/ tomter/utbyggingsprosjekter/ oppdrettsanlegg/ spesialanlegg Lån må ligge innenfor 55% av langsiktig verdi (bolig for utleie 60%) Krav om kurant beliggenhet P.t. kan lån ikke være større enn 60 mill kr

23 Del 3. Generelle krav ved lån til næringseiendommer Sentral beliggenhet Lett omsettelige Utleibare generelt anvendelige Lite konjunktur-/råstoffavhengige OG Debitors betjeningsevne og vilje må være god

24 Del 3. Eiendomshypotekporteføljen (Tall i mill. kr) Eiendomshypotek Brutto utlån til kunder eiendomshypotek Gjennomsnittlig lån per kunde (1000 kr) 8,620 8,074 Antall lån Fast rente 25% 25% Flytende rente 75% 75% Gjennomsnittlig belåningsgrad i forhold til markedsverdi av pantesikkerhet (LTV) 41,4% 42,3% Sikkerhetsmassen, inkl. fyllingssikkerhet Obligasjoner i omløp Overpantsettelse (OC) 18,9% 28%

25 Del 3. 5 % 14 % Eiendomshypotek - OMF Fylkesvis fordeling 5 % 16 % 17 % 18 % 18 % Rogaland Oslo Akershus Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud Østfold Sør-Trøndelag Trøndelag Vestfold Nordland Vest-Agder Finnmark Møre og Romsdal Aust-Agder Telemark Nord-Trøndelag (tom) Hedmark Oppland

26 Del 3.

27 Del 3.

28 Del 3. Eiendomshypotek

29 Del 4. Innlånsstruktur Nye brutto låneopptak i 2013 (mill. kr): Eiendomshypotek 795 Bolighypotek 200 Seniorobligasjoner 225 Sertifikater 225 Endring i innlånssammensetning (mill. kr): Eiendomshypotek Bolighypotek Seniorobligasjoner + 53 Sertifikater - 235

30 Del 4. Innlån og (skygge)rating FIRST Swedbank SEB DNB Markets Pareto Securities Nordea Markets Juli 2012 Juni 2013 Mai 2012 Juni 2012 Juni 2013 Selskapsrating A- A A- BBB+ Seniorlån A- A A- BBB+ Bolighypotek (OMF) AAA AAA AAA AAA AAA Eiendomshypotek (OMF) Ikke ratet Ikke ratet AA- AA- AA- Selskapet har som målsetting å sikre selskapets obligasjoner en tilfredsstillende internasjonal rating i løpet av 2014.

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året Tall i tusen kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Verd Boligkreditt AS - quick facts

Verd Boligkreditt AS - quick facts Verd Boligkreditt - et spesielt OMF-foretak Verd Boligkreditt AS - quick facts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Aug 2012

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Aug 2012 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Aug 2012 Verd Boligkreditt AS Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene - og drifter

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Feb 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011

Verd Boligkreditt AS. Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS Investorpresentasjon Mars 2011 Verd Boligkreditt AS - quickfacts Etablert høsten 2009 med 9 uavhengige sparebanker på Sør- og Vestlandet som eiere Sparebanken Vest eier 40% av aksjene

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Delårsrapport Pr. 31.3.2013

Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Delårsrapport Pr. 31.3.2013 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2012 31.12.2011 Resultat før skatt 5.875 5.507 3.395 22.654 19.506 Brutto utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance... 3 2 Selskapsstruktur og virksomhet... 3 3 Basel II - Kapitaldekningsregler...

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer