JULEBREV FRA MOTHER COURAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JULEBREV FRA MOTHER COURAGE"

Transkript

1 JULEBREV FRA MOTHER COURAGE I Synnøve Findens fotspor i Afrika var det året det var så bratt oppover! Til nettverket 2005 har vært preget av følgende fokusområder for Mother Courage: 1 Internasjonalisering 2 Kapitalen har kjønn 3 Fra ansattkultur til kultur for entreprenørskap 1 Internasjonalisering Mother Courage sin forretningside er internasjonalisering av innovasjon, entreprenørskap og likestilling. Vi har i 2005 vært i New York, Beijing, Kampala, St. Petersburg, Kiel og Helsinki. Og det har det vært mange reiser til Bergen og Trondheim. Vi har deltatt i to norske delegasjoner: FN, i mars med tema: Beijing + 10, kvinnekonferanse med fokus på oppfølging av Kvinnekonferansen i Beijing 1995 St. Petersburg i oktober; WoMan and Democracy, 4th Women and Democracy - International Baltic Sea Region Conference På vår reise til FN i New York møtte vi to viktige kvinner som på hver sin måte har ført oss videre på vår ferd: Hon Sarmite D. Bulte MP, medlem av parlamentet i Canada, og Joanita Sitenda Najuka, leder av Kyadondo East Rural Women Developing Group Ltd fra Kampala i Uganda. I St. Petersburg møtte vi igjen Ekaterina Lakhova, og vår russiske partner Galina Silinish. Sarmite D. Bulte Joanita Sitenda Januka Ekaterina Lakhova Galina Silinish 1

2 Empowering Women Entrepreneurs Hon Sarmite D. Bulte MP, leder for regjeringens Task Force gruppe Women Entrepreneurship i Canada, var hovedinnleder på frokostseminar og rundebordskonferanse i Oslo den 21. september. Tema var: Empowering Women Entrepreneurs og Hvordan øker vi kvinners tilgang til kapital? Vi fikk Best Practise fra et land som ligger et godt stykke foran oss når det gjelder fokus på kvinner og entreprenørskap, og av en politiker som hadde stor kunnskap om feltet gjennom et brennende engasjement for saken gjennom hele sin politiske karriere. At Bulte selv har vært gründer, er veldig tydelig. Rapprt ligger på Miss Norway Ku - galskap i Uganda Bitten Schei, Unni Viken, Anne Grete Kjørrefjord og Kari Anne Lenvik, begge fra Essentia, var i Uganda på landsbygda i november for å besøke Joanita Sitenda Najuka og hennes arbeid med kvinnene. Mother Courage var støttet av Synnøve Finden for å kartlegge: Hvordan utvikle et kryss kulturelt samarbeid mellom kvinner og entreprenørskap i Norge og Uganda? Vi gikk i den samfunnsengasjerte Synnøve Findens fotspor. Ingen unngår å bli berørt. Det er en helt annen verden. Ute på landsbygda, der det aldri har vært en hvit person, der det ikke er elektrisitet, vann og veier møtte vi kvinner som kjempet for seg og sine barn for å komme ut av fattigdommen. Men det er håp. Det er flott å se at afrikanske kvinner har skjønt at de må organisere seg i et fellesskap for å komme ut av fattigdommen. Og at de må skape sine egne virksomheter. Og at kvinner fra industriland kan gi direkte assistanse ved å bygge nettverk og gi starthjelp. Derfor startet vi vårt arbeid med å kjøpe ei ku som heter Miss Norway. Ei ku melker ti liter pr. dag, der en liter ble beholdt selv. De resterende ni selges på markedet. Pengene går til skolepenger til barna. Norge gir årlig 17 milliarder i bistand. Og vi spør. Hvor går pengene? Vi må sikre at bistand ikke blir almisser, men hjelp til selvhjelp, og at pengene går til brukerne, og ikke tilbake til hvite konsulenter. Les rapporten på Forfatter Guri C. Wiggen har skrevet boka «Fra almisser til verdighet?» Og hun sparer ikke på kritikken mot UD og NORAD. 2

3 Bilateralt samarbeid Russland - Norge, også mellom kvinner? Regjeringen ønsker et intensivert samarbeid med Russland, og ser nord områdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Regjeringen vil bidra til kunnskapsoppbygging om de unike utfordringene i nord områdene, styrke folk-til-folk-samarbeidet og stimulere til økt samarbeid på områdene handel, petroleum, justis, fiskeri, miljø og helse. Et viktig element blir å sørge for at kvinner i politikk og næringsliv i Russland og Norge blir aktive medspillere i utvikling av Barentsregionen. Ekaterina Lakhova kalles for "Likestillingens mor" i Russland, Hun er Russlands mektigste politiske kvinne, og er leder for Komiteen for kvinne- barne og familiesaker i Dumaen. Har mer enn 15 års erfaring med å lede kvinnebevegelsen "Women of Russia ". Vårt første møte med henne var i Moskva februar Lakhova vil gjerne komme til Norge Vi fasiliterer derfor et nettverksseminar i mars 2006 med tittel; Barentshavet et hav av muligheter, også for kvinner? På konferansen i St. Petersburg hadde vi også møte med gründeren Galina Silinish som er Mother Courage sin russiske partner. Hun har vært flere ganger i Norge, og vi har samarbeidet om mange nettverksseminarer i Moskva og i Oslo. Silinish er nå utnevnt til president Putins rådgiver i internasjonale investeringer og entreprenørskap. 2 Kapitalen har kjønn Kjønn er en norm som det enkelte menneske blir sosialisert inn i, som det internaliserer, og som det blir verdsatt og bedømt ut i fra. Kjønn er norm for holdninger, konvensjoner og lovverk som bestemmer hvordan det kjønnede menneske blir behandlet følelsesmessig, juridisk og politisk i samfunnet. Penger lukter ikke, sies det. Jo, penger lukter kjønn. Det eksisterer et kulturelt tabu mellom kvinner og kapital i vår kultur, og det er vanskelig å synliggjøre dette i ett av verdens rikeste land. Kvinnelige gründere merker dette. Det er dyptgripende strukturelle barrierer i en kultur som gjør kvinner til det annet kjønn, rangert under mannen, også når det gjelder eierskap vedr penger og eiendom. For gründerkvinner er mannlighet som norm det speilet som settes opp foran oss, det er det som vi blir målt på, i hvordan vi tenker lønnsomhet og verdiskaping, og hvilken type bedrifter vi bør satse på. Det vil alltid være slik at det er mange gründere som ikke får kapital til prosjektene sine. Det er når det kan påvises en systematisk skjevhet, at problemstillingen blir et offentlig anliggende. Dagens virkemiddelordning rettet mot kvinner virker ikke. Og det er politikernes ansvar å gjøre noe med dette. Fremdeles får kvinner en marginal andel av statens penger. Mens det settes rekord i antall nye bedrifter, får kvinner mindre av den offentlig støtten. På tre år har støtten til kvinnelige gründere krympet fra 37 til 28 prosent fra Innovasjon Norge ( IN ). Ordet verdiskaping er et mantra for politikerne, men det er sjelden koblet til kvinners verdiskaping. Norsk økonomi går så det suser er rekordår i antall nyetableringer i 3

4 Norge. Aldri har så mange startet bedrifter i dette landet. I Oslo startes det for første gang like mange bedrifter av kvinner som menn. IN har krav og betingelser som ikke inkluderer kvinners bedrifter, dette gjelder særlig i urbane strøk hvor det er så å si umulig å skaffe noen form for tilskudd/risikolån til små oppstartsbedrifter innenfor service/tjenesteytende næringer. I dag er det større muligheter for den industrielle sektoren enn servicesektoren for å motta midler og støtte, noe som igjen utelukker kvinner. Kvinner starter selskaper innenfor skjønnhet, helse, kultur, reiseliv, management, handel og tjenesteytende virksomheter. I dag starter 3 av 4 bedrifter innen tjenestesektoren uten at dette reflekteres i virkemiddelssystemet. Det snakkes varmt for de kreative næringen i urbane strøk som vokser frem, men det er ikke ei krone å få til å utvikle disse. Staten må gå foran med et godt eksempel. Virkemidler for å fremme innovasjon og entreprenørskap må i større grad ta hensyn til at kvinner og menn har ulike entreprenørressurser og har ulikt ståsted. I dag praktiseres en kjønnsnøytral virkemiddelpolitikk. 3 Fra ansattkultur til kultur for entreprenørskap Kvinner er ingen sterk pressgruppe i kampen om offentlige ressurser. Derfor får kvinners verdiskaping liten oppmerksomhet. Vi så på valgkampen på TV, leser aviser og tidsskrifter, hører på radio, hører på Stortingets spørretime; leser LO og NHO sine nyhetbrev; kvinners verdiskaping er fraværende.. Det er på tide at feminister løfter frem kvinnelige gründere. Entreprenørskap er kilde til økonomisk selvstendighet og frihet for kvinner. Frihet fra voldelige ektemenn, trafficking og ubrukelige sjefer. Gründerskap aktiviserer, skaper selvstendighet og bidrar til verdighet og selvrealisering. Self employment er den mest kraftfulle strategien til å redusere fattigdommen i verden. Globalt vokser det frem et nett av mikrokredittgrupper for kvinner. Ved hjelp av nettverk og billige lån, der kvinnene hjelper hverandre ut av fattigdommen til oppstart av egen virksomhet etter modell fra Bangladesh, får de en mulighet til å leve et verdig liv. Det er mange gode intensjoner i regjeringens næringspolitikk for gründere; det gjelder etablererstipend, Gründerbank, og sikre gründere og etablerere gode sosiale ordninger, blant annet ved å se på vilkårene for selvstendig næringsdrivende til å kombinere yrkeskarriere med barneomsorg. Og det skal også utvikles en nasjonal handlingsplan for kvinnelige entreprenører og opprette finansieringsordninger som særlig stimulerer til innovasjon og entreprenørskap blant kvinner. Men industrikulturens tenking sitter dypt i ryggmargen, i lover og regler og organisering av samfunnslivet. Vi har ennå et motsetningsforhold mellom arbeidsgiver og ansatt. Mellom arbeid og kapital. Ordet self employment finnes ikke i norsk lov. Vi lever fremdeles i en ansatt kultur. De politiske beslutningsprosessene, virkemiddelapparatet og bistandsarbeidet bærer preg av at de som sitter ved roret i veldig liten grad er rekruttert med en entreprenøriell erfaring basert på visjoner, målrettethet, risikovillighet, utholdenhet og selvstendighet. De fleste regler og rettigheter er knyttet til retten til arbeid. Nå bør vi også rette fokus mot retten til å skape arbeid. 4

5 Gledelig jul Spesiell takk til alle som har støttet oss i 2005: Arni Hole; BFD, May Helen Molvær Grimstad; KrF, Laila Dåvøy; KrF, Guri Størvold; Sp, Liv Signe Navarsete; Sp, Mona Hellund; FLAIR business, Gudveig Dalbakk; GST AS, Unni Beate Sekkesæter; Nettverkskreditt; BA, Berit Gott Johansen; Gott Salg&Nettverk, Alle på Kreagent, Den Canadiske Ambassaden, Sarmite D. Bulte MP, Polyteknisk forening, TroNett; Trondheim, Norges Bygdekvinnelag, Bedriftsforbundet; Alle på Kulturell Dialog, Den norske lægeforening, Hanne Herrman, Norsk Form, CARE, Synneva Heradstveit, Halfrid Hagemoen, Lilian Nabulime, Guro Katharina Vikør; UD, Essentia AS, Unni Viken, BufDir, Joanita Sitenda Najuka, Synnøve Finden ASA, Trolltech AS, Bohus Nordås AS, Sissel Knudsen; Trening & Trivsel, Leni Chr. Jebsen; C MOMENTUM, Lise Falch - Monsen; Henschien Insurance AS, Torstein Selvik, Richard Kiwanuka, Torild Skard; NUPI, Fantasiminister HC Medlien fra Lucky Næroset, Vibeke Omberg; = Oslo, Berit Løitegaard; Arts & Crafts, Operajentene, VIPS jentene, Smuget AS, Ricks Bergen AS, Dag Hotvedt; Akerselva Innovasjon, Torunn Hovde Kaasa; Sp, Linda Hofstad; Høyrekvinnene, Anne Worsøe; Norsk Kapitalforening, Karin Yrvin; Ap, Solveig Schei, Elin Flisen; Dry Products AS, Ann Beth Berg; Småfolk AS, Anne Cathrine Berger, AP, Ellen Alfsen; KrF, Janicke Hjelmervik, Canadian Business Norwegian Association, IT Eksperten AS, Multimedia Namdalen, Sylvi Listhaug; FrP, Borghild Tenden; Venstre, Tove Gjersrud; Høyrekvinnene, Ingunn Gjerstad; SV, Magasinet Gründer, Magasinet Fett, Nationen, Dagsavisen, BT. BA, TV Norge Hordaland, NRK Nyheter, Sånn er Livet. 5

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Veien blir til mens du går deg litt vill. Det er aldri for sent å bli et lykkelig barn

Veien blir til mens du går deg litt vill. Det er aldri for sent å bli et lykkelig barn Veien blir til mens du går deg litt vill Det er aldri for sent å bli et lykkelig barn I never promised you a rose garden Sosialisering Snill pike. Kjønn som kategori for sosial ulikhet Samfunnsengasjement

Detaljer

Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.) Vilje til endring. Sosialt Entreprenørskap på norsk

Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.) Vilje til endring. Sosialt Entreprenørskap på norsk Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.) Vilje til endring Sosialt Entreprenørskap på norsk Bitten Schei og Elisabeth Rønnevig (red.) Vilje til endring Sosialt entreprenørskap på norsk Redaktører: Bitten

Detaljer

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra Stemmer fra gra s rota endring nedenfra H A N D L I N G S P L A N I S O S I A LT E N T R E P R E N Ø R S K A P O G I N N OVA S J O N Mauren Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv

Detaljer

2 GRÜNDERRÅDRAPPORTEN

2 GRÜNDERRÅDRAPPORTEN 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Gründerrådets seks råd 4 Bakgrunn for gründerrådets arbeid 7 Velferdsordninger: Gi gründere samme velferdsrettigheter som lønnsmottagere 8 Informasjon og rådgivning: Etabler

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Aalborg Universitet. Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Women in Business - meningsfulde værdier - relationer i vækst Saghaug, Kristin Margrethe; Lindgren, Peter Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University Citation

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Nr. 4 2013. Gullbarbiekampanjen. Intervjuet: Solveig Horne. Bildeserien: Hva spiser verden? Etisk jul: Julegavetips

Nr. 4 2013. Gullbarbiekampanjen. Intervjuet: Solveig Horne. Bildeserien: Hva spiser verden? Etisk jul: Julegavetips Nr. 4 2013 Gullbarbiekampanjen Intervjuet: Solveig Horne Etisk jul: Julegavetips Bildeserien: Hva spiser verden? LARM nr. 4 2013 INNHOLD 04 06 08 09 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist Intervjuet:

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter

Innovasjon Norge. Delrapport Drømmeløftet. Gründere og oppstartsbedrifter Innovasjon Norge Delrapport Drømmeløftet Gründere og oppstartsbedrifter Delrapport Drømmeløftet mai 2015: Gründere og oppstartsbedrifter Sammendrag Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer