Finanskrise, Eurokrise og Fordelingskrise I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrise, Eurokrise og Fordelingskrise I"

Transkript

1 Finanskrise, Eurokrise og Fordelingskrise I Samplan Lillehammer Bent Sofus Tranøy Professor Høgskolen i Hedmark/Markedshøyskolen

2 Er det én periode som skiller seg ut? (fra Reinhart og Rogoff 2009) Historisk hyppighet av bankkriser for et utvalg av 35 land Andel av landene som har opplevd en bankkrise siste 3 år

3 Noen eksempler på kriser Gjeldskrisen tidlig på 1980-tallet (Latin-Amerika) Sparebankkrisen i USA ved overgangen Sammenbruddet i markedet for junkbonds samme tid Valuta (og bank)krisene i Europa ved inngangen til 90- tallet Fast kurs-høye renter-bankkrise-valutakrise Krisen i Mexico (tequila-krisen) i 1994 Asia-krisen Fast kurs-lave renter-boom-valutafall-høye renter-bankkrise IKT-krisen i 2001 Finanskrisen i 2008/2009

4 Samtidsdiagoser Risikosamfunnet Kunnskapssamfunnet Europeisering Globalisering Rettsliggjøring/audit culture Finansialisering

5 Financialiszation (Palley) Financialization is a process whereby financial markets, financial institutions, and financial elites gain greater influence over economic policy and economic outcomes. Financialization transforms the functioning of economic systems at both the macro and micro levels.

6 Amerikansk finanssektor enorm vekst som andel av BNP, (Kilde: Greta Krippner 2005)

7 Størst er veksten målt i andel av nasjonal profitt: (Kilde: Greta Krippner 2005)

8 Tre kanaler finansialisering virker gjennom changes in the structure and operation of financial markets Større, mer kjøp og salg, mindre tradisjonelle tjenester changes in the behavior of nonfinancial corporations, Alt fra lederlønninger til tidshorisonter and changes in economic policy Rettet inn mot vekst eller stabilisering av aktivaverdier

9 Finansialisering på én slide Større andel av overskuddet havner i finanssektoren Og finansielle investeringer blir relativt viktigere også forbedrifter som hører til i produksjonssfæren. Økonomien blir mer forgjeldet Økende bruk av og handel med verdipapirer Megling og salg blir viktigere sammenlignet med tradisjonelle banktjenester Et mer globalisert finansmarked tettere sammenvevd gjennom både verdipapirhandel og innlån/utlån En mer spekulativ økonomi Tilhørende kulturell endring Børskurser refereres som sentrale fellesanliggende (bankenes) sjeføkonomer seiler opp som de viktigste kommentatorene

10 Gjeld blir stadig viktigere

11 To (makro)økonomiske doktriner Nyklassisk og ny makro Rasjonalitet og framsyn gir en harmonisk økonomi så framt vi har frie markeder Keynesianisme: Frykt og grådighet gir svingninger, påleggger staten et ansvar gjennom finanspolitikken

12 Det nyklassiske verdensbildet Verken informasjon eller rasjonalitet er særlig begrenset Verden er preget av risiko, ikke usikkerhet Pris er et signal som bidrar til selvstabilisering Mekanisme: markeder tilpasser seg endrede forhold mht tilbud og etterspørsel Finansmarkedet er som andre markeder mht prisdannelse Speiler realøkonomien, driver den ikke Gir god allokering av ressurser Enkel aggregering er en dominerende analysemetode Disponerer for Debt as a morality play

13 Aktuelle policyimplikasjoner 1) Økonomisk politikk bør overlates til/begrenses av teknokratier som følger enkle regler om inflasjon/underskudd mv 2) Staten bør ikke bry seg med handelsunderskudd 3) Privat gjeld er ikke noe problem, statsgjeld derimot 4) I en krise gjelder det å gjenvinne troverdigheten hos de private aktørene markedet Slik at aktørenes risikokalkyler justeres i optimistisk retning 5) I tillegg burde finansinstitusjoner ta tap og få lov til å gå konkurs I praksis blir det fort til at hensyn #4 kludrer til for hensyn #5

14 Det Keynesianske verdensbildet Vi handler under grunnleggende usikkerhet om framtiden Det gir en framtredende plass for animal spirits (mennesket er sosialt og påvirkbart) Priser tolkes ulikt avhengig av stemning animal spirits igjen Finansmarkedet kan anta sitt eget liv gjennom spekulasjon Selvforsterkende bobler Kan gi elendig allokering av ressurser Halen logrer med hunden Fallacy of composition og lav normativ ladning i analysen

15 Aktuelle policyimplikasjoner Varige strukturelle ubalanser i handel er et legitimt politisk tema, angripes best ved koordinert valuta- og finanspolitikk Vi må redde systemviktige banker for å hindre panikk og at långivingen tørker ut Vi må redde realøkonomien ved statlige låneopptak om nødvendig, finanspolitikken må innrettes etter konjunkktursykelen

16 To Keynesianere: Minsky/Kindleberger modellen 1: Displacement endrer forventninger og en mani(a) fødes 2: Prosyklisk kreditt gir opptur 3: Smitte og spredning 4: Eufori 5: Kritisk øyeblikk distress 6: Panikk 7: Crash

17 8 forhold ved 2008-krisen De rike låner av de fattige Lave renter i oppgangstider Troen på The great moderation og markedet som selvstabiliserende Frikobling av kredittbeslutning og ansvar Overdreven finansiell innovasjon Moralsk forfall i finanssektoren Finansnæringens politiske makt Stadig skjevere fordeling

18 De rike låner av de fattige Kina, Sør-Korea, Japan, OPEC (og Norge) har lånt til USA Asia-krisen ga et motiv for sparing aldri mer 9 april -logikk i enkelte asiatiske land Et skjebnefellesskap mellom eksportører og deres viktigste eksportmarked Holde egen valuta nede Holde kundens kjøpekraft oppe Redd for verdien av egen finansformue

19 Lave renter i oppgangstider Dobbel Kina-effekt Importert disinflasjon i form av billige varer gjør at sentralbankene setter lavere (korte)renter enn de ellers ville gjort Billige lån fra Kina gir kortere (lange) renter Lave renter medfører også problemer: Øker risikovilje Fyrer opp spekulative bobler Gir råmateriale til kapitalismens mer outrerte institusjoner Hedgefond og enkelte typer private equity

20 The great moderation pluss markedsfundamentalisme Legitimerte: Svekkede kapitaldekningskrav og økende innslag av selvregulering Uregulert kredittforsikring/swaps (CDS) Nye mark to market baserte regnskapsregler Ideen om at man kan prise (og beskytte seg mot) risiko på oversiktlige måter Undervurdert systemisk risiko

21 Frikobling av kredittbeslutning og ansvar I Den som gjør kredittvurdering er frikoblet fra ansvaret hvis lånet ikke betjenes (han har solgt lånet videre) Tidligere bilselgere begynner å selge lån, provisjonslønn Manipulasjon Lokkerenter: Basert på løfte om refinansiering siden boligen jo skal stige i verdi I verste fall negative avdrag de første årene Gjerne uforståelig satt opp

22 Man spilte på flere mekanismer vi kjenner fra nyere atferdsforskning Kortsiktighet Kollektiv optimisme alle andre gjøre det så da må det være lurt? Folk velger minste motstands vei: De resignerer og signerer stoler på selgeren, Og det er opportunt når det spiller sammen med ønsketenkning de vil jo gjerne ha den nye boligen

23 Frikobling av kredittbeslutning og ansvar del 2 Verdipapirisering Muliggjør frikobling av ansvar og beslutning gjennom hele kjeden gjennom stadige videresalg Verdensmestre i risikoberegning, trodde de kunne forstå og dermed prise risiko =>kompliserte, trancherte papirer Provisjonsinntekter hver gang et salg gjøres Bankene begynte også å selge til seg selv! Bruk av skatteparadiser for å skjule at de fortsatt eide papirer de lot som om de hadde solgt Uregulert marked for kredittforsikring AIG solgte bokstavlig talt sin troverdighet AAA stempel

24 Det var ikke bare bilselgerene som hadde perverse incentiver Fondsforvaltere lønnet i henhold til volum under forvaltning Credit rating agencies betalt av de som legger fram produkter til vurdering Fungerte også som konsulenter i bankene Problemstilling: Hvordan få dette papiret opp på AAA-nivå?

25 Overdreven finansiell innovasjon Teknikker oppfunnet med tanke på forsikring Hver forsikringsavtale er også et veddemål, gir anledning til spekulasjon Spekulasjonsmotivet har overtatt Tre problemer: Gir mulighet for å aksle mer risiko pr investert krone Gir fantastiske muligheter til å shorte dvs tjene på fallende markeder Mistanker om at enkelte aktører spekulerte i forlenge boomen nettopp for å kunne tjene på fallet de så komme Mange instrumenter er så kompliserte at det er et problem i seg selv: Vis-a-vis vanlige forbrukere Institusjonene i mellom

26 Vekst i global handel med derivater, på børs og OTC. Indeksert, 1998=100. (Kilde: Financial Developments 2012)

27 Moralsk forfall i finanssektoren Strukturen i bonusordningene Relativ størrelse Store beløp gjør folk villige til å gjøre seg til skurk Eller bare self serving bias because I deserve it? Periodisering: Bonusen kommer med en gang eller i løpet av året, hvis engasjementet går med tap kan det gå lang tid før det blir klart. Nøkkelen er uansett: Hva slags incentiver gir dette mht privat gevinst og bedrifts og/eller samfunnsmessige kostnader? En to-nivå moral hazard

28 Finansnæringens politiske makt Wall Street har enorm lobbymakt: Sørger for skatte og reguleringshull til seg selv Særlig problematisk i USA republicans for a day Kan også tydelig avleses av måten redningsaksjonen er gjennomført på AIG, Goldman Sachs og naked positions i CDSmarkedet

29 Stadig skjevere fordeling Bretton Woods ble designet med velferdsstaten for øyet USA Mangler velferdsstat for store grupper, svake fagforeninger Ingen vesentlig vekst i medianinntekt siden midten av 70-tallet Når underklassen og middelklassen ikke ble rikere, så lånte de (med sikkerhet i bolig) i stedet. Velferdsutbygging i USA og Kina ville bidratt til å stabilisere verdensøkonomien fordi det ville sikret mer effektiv etterspørsel.

30 Productivity vs average wage and vs average income of top 1%, Takk til Herman Schwartz

31 US Income inequality, details Huge absolute and relative gains for top 1% Next 9 % (90-99 th %ile) had some gains, mostly in the top 5% Next 10% (80-90 th %ile) was flat lined Bottom 80% lost income relatively (in some cases absolutely) Takk til Herman Schwartz

32 Utviklingen i fordeling av inntekt over tid (Piketty) Et likt mønster på tvers av mange rike land De øverste 10 prosentene går fra rundt 40-50, ned til 30 og opp igjen Vendepunktene er 30-talls krisa og Reagan-Thatcher revolusjonene En U-formet kurve fra 20 til 5% og tilbake for den rikeste ene prosenten Forklarer mesteparten av variasjonen hos topp 10 Et klart skille mellom de anglosaksiske og de kontinentale landene mht farten den ene prosenten drar fra med

33

34 Fire trekk ved den nye verdensøkonomien IKT, vekst og fordeling Kulturell globalisering Urbanisering Finansialisering

35

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Working Paper Series 2/09

Working Paper Series 2/09 Working Paper Series 2/09 FINANSKRISEN DEN MENNESKELIGE FAKTOR Arne Jon Isachsen CME/BI Mars 2009 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FINANSKRISEN DEN MENNESKELIGE FAKTOR Den

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer

Vil historien gjenta seg?

Vil historien gjenta seg? NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, JUNI 2010 Vil historien gjenta seg? En historisk analyse av den store depresjonen 1929 1933 og finanskrisen 2007-2009 Adel Homayouni Asgeir Aga Nilsen Veileder: Professor

Detaljer

Working Paper Series 1/10

Working Paper Series 1/10 Working Paper Series 1/10 FINANSKRISEN KONSEKVENSER FOR USA Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FINANSKRISEN KONSEKVENSER FOR USA I sine

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig

FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig FINANSKRISEN: Hvorfor finansnæringen er viktig og finanspakkene riktig Finansnæringen har en viktig og sentral funksjon som kapitalformidler, risikoavlaster og kapitalforvalter i samfunnet. Den ivaretar

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN SAMFUNNSØKONOMEN NR. 4, 2009 63. årgang NR. 4 2009 63. årgang SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN Holden: ÅRSAKER OG MEKANISMER Bjerkan: MYNDIGHETENES HÅNDTERING Eika og Prestmo: EFFEKTER AV KRISETILTAK

Detaljer

C i v i t a - n o t a t

C i v i t a - n o t a t nr.7 / 2008 KAPITALISMEN ETTER FINANSKRISEN Artikkel i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale kulturelle rettigheter fastslår retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard

Detaljer

Kannibalsk kapitalisme 1

Kannibalsk kapitalisme 1 Rune Skarstein Kannibalsk kapitalisme 1 Kapitalismen i vedvarende endring Historisk har kapitalismen gått gjennom faser med høy akkumulasjon, og tilsvarende høy vekst, og stagnasjonsfaser som har startet

Detaljer

SIKKER SOM BANKEN. arne jon isachsen

SIKKER SOM BANKEN. arne jon isachsen 78 arne jon isachsen SIKKER SOM BANKEN Å jobbe i bank bør bli like kjedelig som det var før i tiden. Men sterke særinteresser vil trolig sørge for at så ikke skjer. fra tidlig på 1900-tallet og frem til

Detaljer

Bank og finans hva har hendt? og hva har vi lært?

Bank og finans hva har hendt? og hva har vi lært? Bank og finans hva har hendt? og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen Arne Jon Isachsen er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Stanford University

Detaljer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om bank

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om bank Hugin & Munin Special Report ODIN om bank Innhold Innledning 3 Sammendrag 3 Hva er en bank? 4 - Hvordan oppstod banker? 4 - De første bankene 5 - Den enkle bank 5 Type banker 6 Bankene og finanskrisen

Detaljer

Historisk sammenheng mellom finans- og realøkonomiske kriser i Norge

Historisk sammenheng mellom finans- og realøkonomiske kriser i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Historisk sammenheng mellom finans- og realøkonomiske kriser i Norge Anders Øverland Rønningsland Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk En viktig bakgrunn for den ustabile utviklingen i det amerikanske boligmarkedet, som ledet til subprime-krisen og dagens finanskrise, har vært forsøk

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

STATEN OG FINANSKRISEN

STATEN OG FINANSKRISEN STATEN OG FINANSKRISEN Dette er slutten på laissez-faire, påpeker Frankrikes president Nicolas Sarkozy, og får støtte av den tyske finansministeren Peer Steinbrück, som mener at laissez-faire -tilhengernes

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Finanskrisas bakgrunn

Finanskrisas bakgrunn Finanskrisas bakgrunn Rune Skarstein Denne artikkelen tar utgangspunkt i observasjonen at slutten av vekstfasene i kapitalismen har vært preget av en forvokst finanskapital på jakt etter store og raske

Detaljer

Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer

Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer Steng kasinoøkonomien ATTACs erklæring om finanskrisa og demokratiske alternativer Attac Norge, Solidartitetshuset Osterhausgate 27 0183 Oslo Telefon:22989304/22989305 www.attac.no De rike landene er nå

Detaljer