flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "flygelederen Suser til statene SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE"

Transkript

1 flygelederen 3 09 SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE Suser til statene SIDE 8-13 SAMFERDSEL: UTDANNING: SIKKERHETSKULTUR: Grønn komiteleder SIDE 6-7 Møtte fremtidens flygeledere SIDE 14 Stadig bedring SIDE 22-23

2 flygelederen SPARER MILLIONER PÅ SKOLEBYTTE Suser til statene SIDE lederen Dyr strategi SAMFERDSEL: Grønn komiteleder SIDE 6-7 UTDANNING: Møtte fremtidens flygeledere SIDE 14 SIKKERHETSKULTUR: Stadig bedring SIDE DESTINASJON USA: Avinor valgte Undaf. FOTO: ANDERS FORSETH flygelederen NUMMER 3 OKTOBER 2009 ÅRGANG 37 Heri opptatt NFF-Nytt Ansvarlig redaktør: Terje Dahlseng Eide Layout: Frode Antonsen Trykk: Grøset Innlegg, tips og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: Flygelederen v/terje Dahlseng Eide Gjerdåsveien 12b 8010 Bodø E-post: NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Norsk Flygelederforening Norwegian Air Traffic Controllers Association Pb. 141, 1330 Fornebu Telefon: Telefaks: E-post: E-post: NFFs styre Paul Johannessen Olav Aadal Robert Gjønnes Frode N. Bøe Tom-Snorre Skaret Birthe Heggren Tomas Bertelsen Sverre Ivar Elsbak Christian Berge Webmaster: Anders Forseth formann 1. viseformann 2. viseformann sekretær kasserer 1. styremedlem 2. styremedlem 1. vararepresentant 2. vararepresentant Redaksjonen avsluttet 11. oktober 2009 ISSN (Trykt utgave) ISSN X (Elektronisk utgave) Omsider kom dommen: Avinor forlater skolen selskapet eier sammen med NUAC-kameratene Luftfartsverket og Naviair, i alle fall hva gjelder flygelederutdanning. Nå bærer det tilbake til USA for tre år i første omgang tilbake til den gamle samarbeidspartner University of North Dakota, Aerospace Foundation, UNDAF. Det er den andre kontrakten som UNDAF blir tildelt etter anbudsprosesser i år. Den første var bare på ett kull med tolv elever og ble avgjort før sommeren. Da var det to tilbydere, UNDAF og Entry Point North (EPN). Da Avinor valgte å tildele en så liten kontrakt, til andre enn den selskapet eier sammen med to av sine samarbeidspartere i prosjektet om å lage én norderuopeisk luftromsblokk, var det knapt noen overraskelse at heller ikke den store kontrakten gikk til EPN. Her var det åpenbart penger å spare. 25 millioner årlig sier flysikringsdirektør Knut Skaar at Avinor kommer til å spare i utdanningskostnader. Det er på ingen måte hele besparelsen. For å få hele regnestykket må man også regne inn det som ikke anføres på budsjettet til Utdanning & Trening. Det er mer enn én enhetsleder som har merket at utdanning svir på budsjettet. Totalt blir også det beløpet skyhøyt. Spesielt forpliktelsen med å stille med én instruktør per tre elever har svidd. I kontrakten med UNDAF har man ikke forpliktelser til å stille med instruktører, men rett til det. Så kan man innvende at ved ikke å være involvert som eier eller med egne instruktører mister man påvirkningskraft på utformingen av flygelederutdannelsen. Helt frem til man gikk sammen med LFV og Naviair i 2004 for å deleie egen skole, hadde Avinor, og før det sumpen Gary Clark Luftfartsverket, kjøpt utdanning av flygeledere på kontrakter og stort sett vært tilfreds. Man var absolutt tilfreds med UNDAF og resultatene man fikk i form av aspiranter. Så fant at man ikke hadde behov for å utdanne mer der. Eller mer riktig; hadde ikke behov for å utdanne i det hele tatt. Men, man inngikk etter hvert et strategisk samarbeid med nabolandene med et anslått behov på 6-8 elever per år ut Det reelle har vist seg i tråd med NFFs oppfatning å være det mangedobbelte. Kostnadene har eksplodert i forhold til hva Flesland-regimet anslo. Valget man tok ved i gå inn som eier i EPN har vist seg å være en dyr strategi, basert på uriktig og sviktende grunnlag. Det er noe ved den siste delen som lyder kjent. Til slutt ble strategien for dyr. Midt i et pågående resultatforbedringsprogram, hadde ikke Avinor råd til å la være å velge bort «egen» skole når gevinsten var så stor. Strategien om å velge best og billigst når det gjelder flygelederutdanning forplikter. Selv om det provoserer naboene. De har jo kommet ut av EPN-prosjektet med å halvere sine kostnader per elev! Snart lyses det ut stilling som training coordinator. Vedkommende skal være bindeledd mellom Avinor, elever og UNDAF og skal ikke minst påse at kontrakten blir fylt opp og at opplæringen er i henhold til Eurocontrols common core content. Avinor har så absolutt mye å gå på hva gjelder elevkontakt og -oppfølging. Det kom til fulle frem da NFF besøkte Malmö for å møte de nåværende elevene i september. Her har den kommende koordinator en stor og viktig jobb foran seg.

3 innhold Tar styring i himmelen Knut Arild Hareide (KrF) leder transportkomiteen. 8 Ad Undaf Best og billigst i USA. 10 Sparer millioner på bytte EPN-kostnader settes på regningen for gammel moro Ulike konkurransevilkår Får EPN-sjefen til å hente frem «epler og pærer». 14 Fremtidens flygeledere Nærmere 30 av dem meldte seg inn i foreningen. 16 Nordisk møte fikk nei Får likevel nordeuropeisk luftromsinformasjon Feiret i lufta Akrobatikk over Rygge. 20 SAS med nytt kallesignal Litt mindre krøll denne gangen 22 Kommer aldri i mål men blir stadig bedre på sikkerhet. 26 Hvor ble det av luftfarten? SAS-direktør misfornøyd med rammebetingelsene Diskuterte sanksjoner Nasjonalt samarbeidsforum for Just Culture. 30 Sjeldent møte i Oslo IFATCA på Norges-visitt. 32 Hjelp fra oven Flyger Knut Backer tar den faglige biten. 32 Vi hadde et mål om å redusere kostnadene ved institusjonell flygelederutdanning med 30 prosent. Det nådde vi. Gunhild Hernes Synnestvedt, kontraktsansvarlig i Avinor

4 formannen har ordet Time for change Avinor har endelig kåret en vinner i den velkjente konkurranseutsettingen av den institusjonelle delen av flygelederutdannelsen den såkalt «store» anbudsrunden. Denne gang viste det internasjonale markedet innen bransjen en betydelig interesse for Avinor. Ikke vanskelig å forstå, siden vinneren faktisk får tilgang til å utdanne norske flygeledere innen alle kategorier; kontrolltårn/twr, innflygingskontroll/approach og områdekontroll/acc frem til 2012, med mulighet for ytterligere forlengelse av kontrakten til og med år Vinneren av den «lille» kontrakten, som kun innbefattet et enslig kull (tolv elever) for ACC utdannelse og vinner av den «store» ble den samme, nemlig University of North Dakota Aerospace Foundation (UNDAF) i Grand Forks, USA. UND er av FAA (Federal Aviation Administration) allerede kåret til den beste av de tolv utdanningsinstitusjoner som leverer flygeledere til USA. I den store konkurransen møtte UNDAF flere aktører; NATS (UK), BAE Systems (UK og Sverige), FABEC (en nystartet skole i regi av samarbeidet «Functional Airspace Block, Europe Central») og dagens leverandør til Avinor; EPN (Entry Point North, i Malmø). Avinor gjenopptar nå altså samarbeidet med sin tidligere leverandør av institusjonell utdannelse. En leverandør som i flere år ble benyttet frem til 2003, da all utdanning av flygeledere ble vedtatt stoppet «grunnet overtallighet». Det viste seg å bli en beslutning som i ettertid ikke vil kunne karakteriseres som annet enn en skandale. Ingen har ennå fått oversikt over de økonomiske konsekvensene av denne beslutningen. De operative konsekvensene preger den dag i dag hver eneste av landets tjenestesteder; annenhver helg på jobb året rundt i tillegg til en betydelig ekstrainnsats, mens de skyldige ennå går løs. EPN kom altså til kort i Avinors konkurranse. Dette tilsier at skolen fremdeles har en vei å gå før eiernes forventninger kan bli innfridd. Det siste året har vi sett et frafall av norske flygelederaspiranter i en størrelsesorden som Luftfartsverket/Avinor aldri tidligere har opplevd. Andre utdanningsmodeller har tradisjonelt satt sine forventninger sin «normal» til 80 prosent bestått. Til sammenligning opererer for eksempel USA med mer enn 90 prosent bestått per i dag. Hvordan er så status for Avinor? Ett av de siste norske kullene er «EPN Course 0716» (innebærer oppstart uke 16 i 2007). Av totalt sju norske elever er i dag kun en 1 eneste elev ennå under utdanning. Seks har måttet avslutte sin opplæring; tre under EPN-perioden og tre i OJT-fasen (on job training/praksisperioden). Dette skulle i så fall gi en uttelling på 85 prosent frafall. Hvis man ser på kullene «EPN0709» og «EPN0716» samlet, er faktisk seks av ti allerede «terminert». Tre elever har til nå bestått, mens en fremdeles er under utdanning. Begrepet «suksessfaktor» blir i denne sammenheng absurd. En forverring av resultatene på dette området tilsier selvsagt umiddelbare økonomiske konsekvenser for Avinor. Dagens situasjon kan absolutt ingen si seg tjent med. Hver enkelt aspirant som må avslutte sin utdannelse opplever også andre og vidtrekkende konsekvenser. En motivert ungdom, som i utgangspunktet tar sats for å bli flygeleder, vil måtte investere en betydelig mengde tid og anstrengelser for å kunne nå sitt mål. En bråstopp i utdannelsen vil alltid komme ubeleilig, og det trengs uansett en EPN kom altså til kort i Avinors konkurranse. Dette tilsier at skolen fremdeles har en vei å gå før eiernes forventninger kan bli innfridd. periode for å kunne ta seg inn igjen for å skifte kurs. Timing for avbrutt utdannelse, og dermed også for en «automatisk» avslutning av arbeidskontrakten med Avinor, samsvarer slett ikke alltid med fristene for søknad om opptak til alternativ utdanning. I tillegg har vedkommende som et resultat av dagens utdanningsmodell pådratt seg et studielån av betydelig størrelse. Om kun en, eller maksimalt to, av ti aspiranter måtte avslutte sin utdanning på denne måten, kunne vi kanskje snakke om en utdanning med en «kalkulert risiko». Med de uholdbare resultatene vi nå har fått kjennskap til, endres imidlertid dette bildet fullstendig. Den som får avbrutt sin utdannelse vil ha utbytte av all den hjelp og bistand han eller hun kan få. Det er derfor med beklagelse vi registrerer at hvert enkelt frafall fremdeles ser ut til å komme uforberedt på arbeidsgiver, og at planer for oppfølging av slike tilfeller ennå ikke synes utarbeidet på forhånd. 4

5 FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE Representanter fra NFF møtte de norske EPNaspirantene i Malmø i september. Vi konstaterte dessverre raskt at avstanden mellom aspirantene og deres fremtidige arbeidsgiver fremdeles er betydelig større enn geografien skulle tilsi, selv om vi gjentatte ganger har blitt forsikret om det motsatte. Eksempler på direkte feilinformasjon, manglende oppfølging på flere områder, samt også eksempler på manglende studielån for skolegang i 15 måneder, tilsier at det her fins et betydelig forbedringspotensial. «Dere er ikke Avinors ansvar». Vi ser ingen grunn til at noen skal tillates å distansere seg fra fremtidige kolleger på en slik måte. NFF har gjentatte ganger bedt arbeidsgiver om å få bidra til å få foretatt en fullstendig gjennomgang og evaluering av hele flygelederutdannelsen. Fra opptak til og med siste del av OJT. EPN bør selvsagt også innbefattes i denne gjennomgangen, men utgjør uansett kun en del av dagens norske utdannelsesmodell. At resultatene på svensk og dansk side, også innen samme kull aspiranter, har store variasjoner i forhold til Avinors «suksessfaktor», fremstår som mer enn oppsiktsvekkende. Avinor har nå, ved å velge UNDAF som sin samarbeidspartner, flyttet brikkene helt tilbake til start. En ypperlig anledning til å foreta en betimelig og høyst nødvendig oppussing av dagens norske utdanningsmodell. Et naturlig valg ville derfor nå være straks å foreta en fullstendig gjennomgang og revisjon av hele utdanningsmodellen, fra rekruttering og seleksjon, institusjonell trening, enhetstrening og rettighetskurs, ETP og avsluttende OJT. Vi skylder så vel kunder som oss selv å tilrettelegge for en så god og effektiv utdanning som overhodet mulig, herunder bibeholdt best mulig kvalitet, minst mulige kostnader og en best mulig «score» for våre aspiranter. NFF er fremdeles mer enn klar for å kunne bidra. paul k. johannessen formann NFF 5

6 Ingen bomber på Soria Moria > 7. oktober la de rødgrønne valgvinnerne frem sin regjeringserklæring uten noen overraskelser hva gjelder luftfart. Avsnittet i Soria Moria II om «et godt flytilbud» stadfester at regjerningspartiene viderefører dagens politikk med å opprettholde infrastrukturen, flyplassnettet, kryssubsidiering og statlige kjøp av ulønnsomme flyruter. Antallet flyplasser beholdes dersom ikke lokale initiativ tilsier noe annet. Men det som står om luftfart gir også positive signaler i forhold til at regjeringen vil vurdere å tilføre midler for å få til en rettferdig konkurranse, for eksempel mellom Rygge og Grønn transportsjef Den tidligere miljøvernministeren skal lede transport- og kommunikasjonskomiteen. Også her blir miljø viktig. SÅ VIDT INN Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide fikk med knapp margin plass på Stortinget de fire neste årene. Til tross for at KrF leverte det dårligste valgresultatet i partiets historie, får partiet ledervervet i den attraktive transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget frem til Ikke alle i Arbeiderpartiet skal være like fornøyd med at partiet ga slipp på ledervervet i stortingskomiteen flest representanter ønsker seg til. Jeg er litt overrasket over at KrF får lederposisjonen i en så viktig komité, innrømmer Hareide. Etterfølger Sandberg. Etter at han tok jobben som organisasjonsdirektør i Schibsted ASA i 2007, har han vært ute av rikspolitkken. Som første gangs fast innvalgt stortingspolitiker, har 36-åringen fra Bømlo nå fått en posisjon mange ønsker seg. KrF-mannen omtalt som både fakta Knut Arild Hareide Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti (KrF). Ny leder for transport- og kommunikasjonskomiteen Utdannet siviløkonom fra NHH. Tidligere miljøvernminister under Bondevik II, fra juni 2004 til oktober Har vært politisk rådgiver i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og statssekretær i Finansdepartementet. 2. nestleder KrF flygelederen wonderboy og partiets kronprins etterfølger FrPs Per Sandberg som komitéleder i transport og kommunikasjon. Knut Arild Hareide blir også KrFs eneste komitéleder. Jeg har ikke så mye erfaring på med stortings- og komitéarbeid, men jeg gleder meg til å ta fatt, sier han. I forrige stortingsperiode fikk han drøyt 100 dagers stortingserfaring, da han som vararepresentant vikarierte i Laila Dåvøys sykdomsfravær. Det er en nyttig erfaring å ha når jeg nå skal lede komitéarbeidet, sier han. Tidenes yngste. Selv om han ikke har sittet fast på tinget før, har han mye på cv en: Tidenes yngste KrF-minister da han ledet Miljøverndepartementet under Bondevik IIregjeringen, politisk rådgiver i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og statssekretær i Finansdepartementet. 2. nestleder i partiet fra Samferdsel er en svært spennende sektor. Jeg ser frem til å jobbe med et nytt fagfelt. Samferdsel er noe alle er opptatt av. Det merket jeg godt i valgkampen. Hva blir de viktigste utfordringene? Det kollektive og vei blir det overordna her. Men det er en stor og særdeles viktig sektor. Det er mye å ta fatt på og sette seg inn i, svarer KrF-politikeren, som planlegger reiser til alle landets fylker for å hente førstehåndskunnskap om sitt nye fagfelt. Ikke-tema i valgkampen. Luftfart var et ikke-tema i valgkampen denne gangen. Luftfarten selv føler den prioriteres bort forhold til vei og jernbane. I august la Statistisk Sentralbyrå frem tall som viste at det har vært satset mye på samferdsel de siste årene spesielt på vei- og jernbane. Hvorfor ble luftfarten borte i valgkampen? Konfliktlinjene er ikke tilstede slik de har vært tidligere. Verken sjø eller luft ble så mye omtalt i valgkampen, men det betyr ikke at det er mindre viktige områder. Fly er en transportform flere og flere bruker jevnlig og luftfart er en sektor jeg kommer til å være opptatt av. Av de første jeg skal ha møter med, er nettopp flyselskapene, sier komitélederen Jeg vokste opp i nærhet til flyplassene på Haugesund og Stord, så jeg vet hvor viktig flytransport er for mange mennesker, sier Hareide. Miljøvennlig transport. Han tiltrår formelt 20. oktober. Innen den tid vil også resten av komiteens medlemmer være klare. Den tidligere miljøvernministeren legger ikke skjul på at mer miljøvennlig transport blir et viktig område for ham også innen luftfart. Jeg ser ikke for meg store strukturelle endringer i sektoren, men jeg vil utfordre til ytterligere fokus på mer miljøvennlig transport. Luftfarten har gjort en god på med å få ned utslippene siste år. Den jobben må fortsette, sier Hareide. Av departementene er miljø og samferdsel nok dem som har mest kontakt, så jeg jobbet en del opp mot sektoren da jeg satt i Msiljøverndepartementet. Den gangen var konfliktnivået i luftfarten et helt annet enn i dag. Det er kjekkere å jobbe med utvikling og få til nye nytt, konstaterer han. Tekst: TERJE DAHLSENG EIDE Foto: KRISTELIG FOLKEPARTI KRFS ENESTE: Før valget varslet Knut Arild Hareide at han vurderte å gi seg med politikken om det ikke ble stortingsplass. Etter å ha knepet utjevningsmandatet fra Akershus på målstreken, blir han nå partiets eneste komitéleder kommende periode i den attraktive transport- og kommunikasjonskomiteen. 6

7 Gardermoen, kommenterer Avinors konsernsjef Sverre Quale, og refererer til følgende: I siste setning i avsnittet fra regjeringserklæringens omtale av luftfart heter det: «Sikre at utviklingen av flyplasser utenfor Avinor-systemet ikke svekker muligheten til å opprettholde et desentralisert flyplasstilbud over hele landet. Regjeringen vil vurdere tiltak for å sikre finansieringen av Avinors lufthavner». Tolker du også at det kan bli aktuelt å gjeninnføre statlige kjøp av regionale lufthavntjenester? Dette temaet ble nedtonet i eiermeldingen, som det nye stortinget skal behandle i høst. Men jeg kan se andre måter å tilføre midler, som for eksempel ved sanering av statsgjeld eller øremerkede midler til regionale lufthavner eller sikkerhetstiltak Det gir åpninger på mange ulike måter. Utbyttepolitikken skal jo nå vurderes fra år til år. Det er positivt for oss, sier Quale. Setter pris på prisfrys Det er klokt av Avinor å ta et hvileskjær nå. FORESLÅR NULLØKNING Det sier Torbjørn Lothe, direktør i flyselskapenes bransjeorganisasjon NHO Luftfart. Han mener Avinor gjør lurt i å se på egen resultatforbedring, og setter selvsagt pris på at Avinor har foreslått for Samferdselsdepartementet at luftfartsavgiftene forblir på 2009-nivå også i I den situasjonen flyselskapene er i nå, er det et klokt grep heller å se på egen situasjon; se på egen resultatforbedring og investeringsplaner, fremfor å øke avgiftene, sier Torbjørn Lothe. Selskapene befinner seg i litt ulike situasjoner, men uansett hvordan man snur og vender på det; konkurranseutfordringene er tøffere enn noen gang, sier Lothe. Fundamentale utfordringer. Han trekker frem Norwegian på den ene siden, som kjemper med Ryan Air og Easy Jet i lavprissegmentet og SAS på den andre siden, som det gamle tradisjonelle nettverksselskapet. SAS har fundamentale utfordringer i forhold til ny markedstilpasning. Det er derfor viktig at Avinor holder avgiftene nede, så dette er positive nyheter, mener Lothe. Han mener det er på høy tid at man tar dagens luftfartssystem, der det med kryssfinansiering overføres penger fra de lønnsomme til de ulønnsomme lufthavnene, opp til vurdering. Det blir stadig mer kryssubsidiering. Systemet i Norge er veldig ambisiøst med en infrastruktur det er dyrt å opprettholde. Og den er brukerfinansiert. Det spørs hvor lenge det holder. DIREKTØR I NHO LUFTFART: Torbjørn Lothe. FOTO: RUTER.NO Det bør sørges for at vi får en riktig struktur og et riktig antall flyplasser som drives så effektivt som mulig, sier Torbjørn Lothe. Er det for mange flyplasser i Norge? Det er et politisk spørsmål som jeg synes det er betimelig å sette på dagsorden, mener Lothe. Det var imidlertid lite i regjeringserklæringen, som ble lagt frem 7. oktober, som tydet på at fokus på denne saken er nært forestående. Ikke på bunnlinja. Avinor foreslo opprinnelig en avgiftsøkning på 4,1 prosent. Det inkluderer underveisavgiften, som skal gjenspeile de reelle kostnadene vedrørende driften og skal over tid gå i null. Den innkreves av Eurocontrol. Security er også en kostbasert avgift. De øvrige avgifter har Avinor har overfor Samferdselsdepartementet foreslått å holde på dagens nivå. Det betyr at flyselskapene slipper 3,5 prosent avgiftsøkning til neste år. Med dagens trafikknivå betyr det 140 millioner i tapte inntekter som Avinor må finne i egne resultatforbedringer. Deler av det vi kommer frem til i resultatforbedringsprogrammet kan bidra her. De forbedringer vi kommer frem til i resultatforbedringsprosjektet trenger ikke nødvendigvis vise seg på bunnlinja, men kan også komme i form av lavere avgifter for flyselskapene i en vanskelig tid, kommenterer konsernsjef Sverre Quale. Samferdselsdepartementet fastsetter luftfartavgiftene, normalt tidlig i november, etter at forslaget har vært på høring. Tekst: TERJE DAHLSENG EIDE 7

8 63 MÅ GÅ: I løpet av oktober skal SAS kvitte seg med 63 ansatte på teknisk side, skriver NA24. Behovet for mindre vedlikehold er noe av årsaken bak oppsigelsene. MD-80 skal fases ut og i tillegg rammes SAS av passasjersvikt med påfølgende kapasitetskutt. Tidligere har SAS Tekniske blitt redusert med rundt 225. Lasertrøbbel i tårnet Også i Sverige har man problemer med at personer laserstråler fly, med de alvorlige konsekvenser det kan ha for flysikkerheten. Siden i vår har Arlanda-tårnet hatt problemer med at personer har lyst med laser mot kontrolltårnet også. Saken er poltianmeldt, men ingen er tatt ennå. Laserstråler kan skade synet. Derfor har man nå gått til innkjøp av briller for å beskytte øynene mot den slags sabotasje. Her demonstrerer fagforeningsleder Peter Lennartsson det nye utstyret. Dommen: Best og billigst i USA Uansett hvordan man vektet og vurderte de ulike faktorene, var svaret det samme. UTDANNING TIL USA University of North Dakota, Aerospace Foundation (UNDAF) kom ut både best og billigst av de fem innkomne anbudene på all flygelederutdanning i Avinor-regi de neste tre årene, med opsjon på to nye år. I slutten av september fikk anbudskonkurransen omsider sin vinner: Avinor vender sin egen skole ryggen og sender sine flygelederelever tilbake til UNDAF i småbyen Grand Forks, North Dakota. Der kjøpte Avinor sine utdanningstjenester inntil kontrakten ble kansellert under Take Off-05-prosjektet i Siden 2005 har Avinor benyttet Entry Point North (EPN), som selskapet eier sammen med svenske Luftfartsverket (LFV) og danske Naviair, til institusjonell utdanning av flygelederelever. Forsinket. Avinor fikk anbud fra fem interessenter; EPN, UNDAF, BAE Systems, NATS og FABEC (Functional Airspace Block Central Europe). Sistnevnte ble tidlig sjaltet ut av konkurransen av evalueringsgruppen i Avinor. Målet var å lande på en konklusjon i løpet av juni, men ting trakk veldig ut. Etter noen hektiske avslutningsdager i september, fikk de ulike tilbyderne vite dommen, noen måneder forsinket. Det hadde både med kapasitetsproblemer internt å gjøre vi er rimelig skviset på ressurser og ferieavvikling, sier kontraktsansvarlig Gunhild Hernes Synnestvedt i Avinor. Amerikanske UNDAF kom best ut på alle fire hovedkriterier. Disse ble ikke rangert i prioritert rekkefølge eller gitt en relativ vekting av betydning opp mot hverandre. Nådde målet. Hun medgir at det var store prisforskjeller mellom de ulike tilbyderne. EPN var den desidert dyreste. Hva de enkelte tilbyderne forlangte, kan hun av konkurransehensyn ikke opplyse. Men: Vi hadde et mål om å redusere kostnadene ved institusjonell flygelederutdanning med 30 prosent. Det nådde vi, konkluderer Avinors kontraktsansvarlige. En vesensforskjell når Avinor nå velger å vrake egen skole fullstendig hva angår flygelederutdanning, er at man nå ikke må stille med instruktører på skolen. På EPN har Avinor forpliktet seg til å stille med en instruktør per tre elever. Dette har skapt store problemer med å frigi nødvendige personellressurser fra anstrengt bemannede enheter og tilsvarende høye ekstrakostnader fordi man har måttet supplere med å leie inn kostbar instruktørhjelp fra britiske NATS. Vi er ikke forpliktet til å stille med instruktører, men har forbeholdt oss retten til å gjøre det, opplyser Gunhild Hernes Synnestvedt. Tidligere i år ble UNDAF gitt kontrakt på anbudskonkurransen for ett enkelt kull. Da var det bare EPN som var amerikanernes konkurrent. Da var det knapt noen overraskelse at også hovedanbudet, som omhandler institusjonell utdanning for 36 elever per år i tidsrommet , også gikk til andre enn EPN. Sluttforhandlinger. Tilbyderne fikk beskjed om utfallet av konkurransen i slutten av september. Deretter trådte en karenstid på 15 8

9 Bedre omdømme for Avinor Avinor er bedre likt i år. Nå er det «bare» 22 prosent som har et dårlig totalinntrykk av selskapet. Det kom frem i omdømmemålingen «Store norske bedrifter» som Synovate gjennomfører hvert år. I 2008 hadde 39 prosent et dårlig inntrykk av Avinor, noe som plasserte selskapet på sisteplass i målingen. I år ble det 114. plass, delt med SAS, Norske Skog og DNB Nor. 18 prosent av de spurte har et godt inntrykk av Avinor, mens 60 prosent ikke har noen formening. I 2006 hadde 50 prosent av de spurte et dårlig inntrykk av Avinor. Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen maner til edruelighet når det gjelder denne undersøkelsen. I fjor ble den gjennomført da enkelte arbeidstakergrupper var ute i streik. Denne gang var mediedekningen om Avinor konsentrert om investeringsfrys, rammebetingelser og mulige restriksjoner i flytrafikken som følge av dette. Men det går altså riktig vei dager i kraft, for å gi de involverte mulighet til eventuelt å påklage beslutningen. Hittil har ingen av tilbyderne signalisert at de vil klage på beslutningen, men avklaringsmøter med dem av tilbyderne som ønsker det, vil bli avholdt, opplyser Synnestvedt. Andre uken av oktober reiste kontraktsansvarlig Synnestvedt til North Dakota for å starte sluttforhandlingene av kontrakten med UNDAF, og samtidig følge opp planleggingen av oppstart av enkeltkullet fra det lille anbudet. På UNDAF ble nyheten om tildeling av kontrakt naturlig nok mottatt med stor tilfredshet. Chuck Pineo, Vice President of THE DECISION IS...UNDAF: I vår vant amerikanske UNDAF i North Dakota anbudet om ett enkeltkull med flygelederelever. Nå skal all flygelederutdanning de neste tre årene foregå hos Avinors tidligere kontraktspartner i Grand Forks. Her den lokale flyplassen. FOTO: UND Business Development ved UNDAF, var på reise og ikke tilgjengelig for ytterligere kommentar. Tekst: TERJE DAHLSENG EIDE Lyser ut UNDAF-stilling Snart utlyses det stilling ledig med tittel training coordinator, med ansvar for å følge opp kontrakten som skal tegnes om utdanning ved UNDAF. Det er en heltidsstilling som vil få et eget ansvar for å følge opp elever og kontraktdetaljer ved UNDAF. Om vedkommende som får stillingen vil flytte til Grand Forks eller ei, blir opp til den som blir valgt, sier flysikringsdirektør Knut Skaar. Vedkommende vil uansett komme til å tilbringe mye tid ved skolen. Den skal sitte i skolerådet, påse at kontraktsvilkårene blir oppfylt og være bindeleddet mellom Avinor, elever og skolen. Skaar lover en tettere oppfølging av elever enn hva tilfellet har vært ved EPN. Det er også en fordel at elevene er samlet på en campus og ikke som nå, der de bor for seg selv eller i grupper i Malmö-området. Det har med å skape identitet og tilhørighet til miljøet å gjøre. Også faglig vil elevene få utbytte av å utveksle erfaringer og tilbakemeldinger, samt at de vil kunne samles om studiene. Det er alle godt tjent med, sier Skaar. fakta Anbud flygelederutdanning To forskjellige anbudskonkurranser er gjennomført Den ene omfattet ett kull á tolv elever gikk til amerikanske UNDAF. De starter i USA 6. januar Hovedanbudet omfattet all flygelederutdanning i perioden , med opsjon på ytterligere to år (1+1). Inntil 36 elever per år. UNDAF (University of North Dakota, Aerospace Foundation) har blitt tildelt kontrakten. De første elevene i dette anbudet begynner i august/september er ferdig selektert. Fem tilbydere kom med tilbud: UNDAF, NATS (UK), BAE Systems (UK og Sverige), FABEC (en nystartet skole i regi av «Functional Airspace Block, Europe Central») og dagens leverandør til Avinor, EPN. I evalueringsgruppen satt Gunhild Hernes Synnestvedt, Hanne Beate Laugerud, Jesper Krogh, Odd-Harald Schjetne, Gunnar Olsen Skårn og Olav Aadal (NFF). flygelederen 9

10 Settes på regningen for gamle vedtak Konsernsjef Sverre Quale konstaterer at EPN så langt har vært nok en kostbar erfaring med årsak i gamle beslutninger. Med konkurranseutsettingen og kontrakten med UNDAF i boks, registrerer Quale at flygelederutdanningen på EPN har sørget for at mange flere millioner har rent ut av Avinor-kassen de siste årene enn hva som kunne vært tilfelle med bruk av annen leverandør. I 2004 vedtok daværende regime midt i Take Off-05 å inngå et «strategisk skolepartnerskap» med nabolandene, blant annet for å spare penger. Det anslåtte behovet var på 6-8 elever årlig, til og med Det slo som kjent kraftig feil. Mangedobling av det tiltenkte skolebehovet har følgelig fått kostnadene til å eksplodere, ettersom eierne betaler per elevplass benyttet. Da de tre første årenes drift skjermet for konkurranse var over, var det kun Avinor av de tre eierne som valgte å prøve ut markedet for å finne rimeligere tjenester. Dette er en av de tingene vi tar med oss videre etter beslutningene som ble fattet i 2003/2004. Men beløpene vi snakker om her er ikke større, isolert sett, enn hva vi har sett på andre områder, sier Quale og peker på to eksempler: Tapte penger gjennom et år med delvis stengt og nattestengt luftrom i Midt-Norge og regnestykker tilknyttet kontrollsentralene som har blitt regnet på ny med helt andre svar enn daværende ledelse kom frem til. Vi kan legge til et par andre: I 2007 dekket Avinor store deler av underskuddet for underveistjenesten for 2006 og 2007 selv. Det var en regning i hundremillionersklassen. For et år siden disputerte NHH-stipendiat Eric Lofquist med en doktorgradsavhandlig der han hevdet at ledernes valg svekket sikkerheten i Avinor gjennom Take Off-05-prosjektet. Gjort er gjort og spist er spist. Det nytter ikke se bakover. Vi har justert kursen på mange områder, fastslår konsernsjefen. Sparer 25 GÅR EGEN VEI Det opplyser flysikringsdirektør Knut Skaar etter at at beslutningen i anbudskonkurransen om flygelederutdanning de neste tre årene er fattet. Å tegne kontrakt med UNDAF gir altså en besparelse på 75 millioner kroner, bare for grunnutdanning, for til sammen 108 flygelederelever i årene Det gir en reduksjon per elev på rundt kroner sammenliknet med dagens situasjon. Det er en stor innsparing, konkluderer Skaar. Det er grunn til å tro at det totale beløpet bespart er atskillig høyere. Tar man med øvrige kostnader forbundet med utdanning på EPN blant dem alle vakter som må dekkes på overtid på hjemmeenheten når instruktører reiser på skolen, samt andre tilhørende utgifter som ikkebelastes budsjett for Utdanning & Trening vil regnestykket bli betydelig bedre, sett med Avinor-øyne. Jobber med budsjett. Flysikringsdirektøren sier årets budsjett for Utdanning & Trening er på rundt 70 millioner kroner. Budsjettet for 2010 er under utarbeidelse. Hva skjer nå med Avinors engasjement ved EPN? Vi har fortsatt mange flygelederelever ved skolen, som også vil være der i 2010, og disse følges opp på vanlig måte. Vi skal fortsette å benytte EPN til andre kurs, svarer han. Når man ser på innsparingen forbundet med flygelederutdanning, vil det være grunn til å tro at det også er penger å spare på andre IKKE RÅD TIL Å LA VÆRE: Konsernsjef Sverre Quale og flysikringsdirektør Knut Skaar konstaterer tilfreds at det er store beløp å spare på å flytte flygelederutdanningen. mill. i året Utdanningskostnadene reduseres med 25 millioner kroner årlig når Avinor nå flytter sin flygelederutdanning bort fra den skolen der de selv er deleier. typer kurs, som OJTI og OJTI-oppfriskningskurs Det trenger ikke nødvendigvis være tilfellet. Det er atskillig flere elementer i vårt engasjement ved EPN. Spørsmålet er hvilke deler vi skal benytte, sier flysikringsdirektøren, og understreker at eierskapet ved skolen skal fortsette. Vi har ingen planer om å gjøre noe med det, all den tid øvrige eiere ikke stiller eierkrav til oss som vi ikke kan oppfylle. Den type krav har dessuten ikke kommet, sier Skaar. Medeierne reagerte. Medeiernes toppledere svenske Luftfartsverkets flysikringsdirektør Thomas Allard og danske Naviairs Morten Dambæk skrev midt i evalueringsprosessen et brev adressert til Knut Skaar og konsernsjef Sverre Quale, der de sterkt oppfordret Avinor til å la sin flygelederutdanning forbli ved EPN. Med henvisning til et stadig sterkere nordeuropeisk samarbeid dro de Avinors forpliktelse til samarbeidet i tvil, ettersom nordmennene valgte å vurdere andre tilbydere ved første mulighet, etter de tre første årenes avtalte konkurransebeskyttede drift. I et svarbrev til nevnte Allard og Dambæk fremholdt Skaar/Quale at Norges forpliktelse slett ikke var svekket, men at kostnadsutviklingen på EPN har tvunget Avinor til å se mot andre løsninger. I brevet oppfordret, der Avinors toppledere utdyper sine beveggrunner, oppfordrer de EPNs styre til å se på kostnadsutviklingen ved skolen. Også Avinor ønsker at EPN leverer ut- 10

11 danning som er konkurransedyktig på pris og at skolen posisjonerer seg i forhold til det en nordeuropeisk FAB trenger. Dette ønsker vi selvsagt å medvirke til, sier Skaar. Men EPN må bli mer konkurransedyktig. Hovedårsaken til at vi nå tar flygelederutdanningen bort fra EPN, er at den ene forutsetningen ikke er oppfylt; om å få til en lavere kostnad på utdanning av flygeledere, sier flysikringsdirektøren. Snart styremøte. Skaar understreker at Avinor fortsatt vil bidra til at strategien om en harmonisert utdanning i den fremtidige luftromsblokken blir oppfylt, en strategi «som skal gi gode effekter på sikkerhet, kapasitet og kostnader», selv om man nå velger delvis å forlate skolen. EPN er ikke nødvendigvis dyrere enn alle andre, men mer kostbart enn vi foretrakk nå, sier Skaar, som inntil mai selv satt i skolens styre. Nå er Oddvar Maudal og Torbjørn Henriksen norske representanter i EPN-styret. Ebbe Oldenburg fra LFV Holding er styreformann. Skaar og Quale har foreløpig ikke fått spesielle reaksjoner fra sine medeiere på beslutningen. 29. oktober skal EPNs styre møtes i Oslo. Da kommer ventelig anbudssaken på agendaen. Vi har samme relasjoner som før. Vi har, og har hatt, en god dialog. Akkurat i denne saken har vi ulik strategi. Vi går litt egne veier når det gjelder utdanning, samtidig som LFV og Naviair er i ferd med å stifte et nytt felles selskap innen NUAC-prosjektet, der vi ikke er med. Etter hvert skal alt bli en del av et felles nordeuropeisk luftrom og vi melder oss langt fra ut av det samarbeidet. Optimal ressursbruk er vår fokus og prioritet og derfor velger vi som vi gjør nå, sier Avinors konsernsjef Sverre Quale. Ingenting endret. Forholdet vårt til nordeuropeisk samarbeid og langsiktige planer Mer enn pris som felte EPN Avinors egen skole leverte det klart dyreste tilbudet av samtlige i anbudskonkurransen, men også på andre områder kom EPN dårligere ut i sammenlikningen med UNDAF. Blant annet fikk EPN trekk for mangel på testing og opplæring av instruktører før de begynner i tjenesten. I tillegg ba EPN om å få benytte elever som pseudopiloter i simulatoren. EPNs tilbud ville ha krevd justeringer i forhold til blant annet øvings- og fareområder, terrengproblematikk vedrørende AFIS og militære øvingsaspekter. EPN hadde også den er slett ikke endret, understreker han. Skaar og Quale peker samtidig på at mens LFV og Naviair tidligere har drevet med egen skolevirksomhet, har Avinor/Luftfartsverket tradisjonelt forholdt seg til enkontraktsstrategi når det gjelder utdanning av flygeledere. Utgangspunktene er forskjellig. Danskene og svenskene hevder det er billigere nå enn før. For oss er det ikke tilfelle. Vi velger nå å se fremover, mot et nordeuropeisk samarbeid tettere enn noen sinne, sier de. Tekst og foto: TERJE DAHLSENG EIDE lengste opplæringstiden på institusjon av alle. UNDAFs tilbud medfører også behov for enkelte justeringer, men ingen store problemer ble identifisert, og amerikanerne kom totalt sett best ut. I tillegg kunne de tilby de den laveste prisen. 11

12 REDDER FRA FLORØ: Nå har også Florø lufthavn blitt base for 330-skvadronen. Onsdag 2. september foretok justisminister Knut Storberget den offisielle åpningen foran 500 fremmøtte på AFIS-plassen ved Norges vestligste by. Dette er redningsskvadronens sjette base. Fra før er redningshelikoptere plassert på Banak, i Bodø, på Ørland, Sola og Rygge. Dekningen på nordvestlandet er altså blitt atskillig bedre med nybasen på Florø. Basen skal ha ett helikopter med mannskap på seks personer og døgnkontinuerlig beredskap. Prosjektet med å etablere base for Sea King, med tilhørende lokaliteter, har kostet rundt 70 millioner kroner. NFF har for øvrig lenge tatt til orde for at Florø burde oppgraderes til flyplass med flygekontrolltjeneste. Konkurrerer ikke på like vilkår Som ikke-subsidiert institusjon kan ikke Entry Point North (EPN) konkurrere prismessig med tilbydere som UNDAF. TAPTE ANBUDSKAMPEN Det mener skolesjef Anne Kathrine Jensen ved EPN. Vi er et rent kommersielt selskap. Vi får ikke penger fra andre, men må dekke alle våre omkostninger gjennom prisene vi tar for kursene våre, noe eierne selv var med på å bestemme da skolen ble stiftet, sier Jensen. Hun fremholder at EPN er en av få aktører i utdanningsmarkedet som ikke er subsidiert av tjenesteytere eller industri som dermed kan tilby lavere priser som ikke gjenspeiler de reelle kostnader relatert til utdanning. De tre eierne Avinor, Luftfartsverket og Naviair betaler skolen ut fra benyttede elevplasser. Vi konkurrerer ikke på like vilkår. Vi kan ikke konkurrere med subsidierte virksomheter, som UNDAF. Også de har finansiering utenfra. Fra hvor vet jeg ikke, men antar det er fra industrien, sier Anne Kathrine Jensen. Spørsmål om strategi. Hun beklager at kunden Avinor har valgt å ta all flygelederutdanning bort den fellesskandinaviske skolen i Malmö. Samtidig undrer hun seg over hvilken strategi eieren Avinor har når selskapet trekker ut flygelederutdanningen fra egen skole, samtidig som man deltar i et stadig mer omfattende nordeuropeisk samarbeid. Hva synes du om at Avinor som eier trekker flygelederutdanningen ut? Det beklager jeg, og det er vel det meste jeg kan si om den saken, sier Jensen. Det koster å ha egen skole. Å sammenlikne subsidierte løsninger med egen skole, blir litt som å sammenlikne epler og pærer. Det er mer et spørsmål om strategi. Ønsker man å ha påvirkning gjennom eierskap eller å shoppe kontrakter der det er billigst, uten den samme muligheten til å påvirke, sier Anne Kathrine Jensen. Da Avinor var med å starte skolen, var forventet bestilling 6-8 plasser per år. Slik ble det ikke. Plutselig trengte man 100 flygeledere, og i stedet i stedet for seks, ønsket Avinor inntil 36 elevplasser per år. At Avinor på det tidspunkt ikke hadde et riktig bilde av situasjonen, er vanskelig å være uenig i. TALL IKKE TILGJENGELIG: Hvilken suksessrate antall utsjekkkede flygeledere kontra hvor mange som startet på utdanningen fra tiden på EPN, var ikke mulig å få opplyst fra avdelingen for Utdanning og Trening i Avinor. Etter retningslinjer fra ledelsen skal suksessrate oppgis i prosent per de til enhver tid 100 siste elever. Dette tallet har vi ikke tilgjengelig per tiden, så dette må vi få komme tilbake til senere, får Flygelederen opplyst. Halv pris. Skolesjefen hevder at kostnadsutviklingen i EPN er god, med kostnadsnedgang hvert år siden oppstarten. Jensen viser dessuten til at medeierne Luftfartsverket (LFV) og Naviair som begge hadde egne skoler før EPN ble stiftet i 2005 begge har fått lavere kostnader per elev etter at EPN ble en realitet. Lønns- og prisutvikling hensyntatt, viser beregninger at LFV og Naviair betaler halvparten per utsjekket flygeleder sammenliknet med da de drev egen skole, altså er det 50 prosent billigere i dag, sier EPNs skolesjef. Et ganske interessant regnestykke, mener hun. Ved å kjøpe kontrakter der det er billigst, oppnår man kanskje en god pris. Men gjennom å ha en egen skole betaler man seg med i et felleskap der man har påvirkningskraft og innflytelse over utdannelsen. Det er en stor fordel, mener Anne Kathrine Jensen. Hvilke konsekvenser får Avinors beslutning om å benytte UNDAF for EPN? Det får ingen umiddelbare konsekvenser. Vi har veldig mange elever på skolen nå. I 2008 startet det 120 nye elever her. Det gjør det også i år og store deler av dem kommer til å være her også i Fra neste høst, når Avinor skulle sende nye elever, kan det imidlertid få konsekvenser dersom ikke ikke lykkes i å tiltrekke andre kunder, sier Jensen. Fleksibel modell. At det får konsekvenser for bemanning, tviler hun imidlertid på. En fleksibel forretningsmodell, der kundene stiller med instruktørkrefter, gjør at antallet fast ansatte kan holdes nede. Denne forpliktelsen har blant annet vist seg å være en 12

13 TILBØD EN KVART MILLIARD: De tre skandinaviske pilotforeningene for SAS-flygere tilbød tidlig i oktober økonomisk skakkkjørte SAS å redusere totale godtgjørelser på ti prosent en besparelse på lønn, pensjon og øvrige godtgjørelser som utgjør 250 millioner svenske kroner. Til sammen har SAS-pilotene i år bidratt med en milliard svenske kroner til flyselskapet. I februar gikk de med på kostnadsreduksjoner og effektiviseringsbidrag på over 700 millioner SEK ved lanseringen av «Core SAS». SAS VERDENSTREER: SAS er tredje best i verden på punktlighet målt blant verdens største flyselskaper, melder selskapet i en pressemelding. Samtidig opprettholder SAS også posisjonen som Europas mest punktlige selskap i tilsvarende sammenligning. For september var punktligheten 93.5 prosent. Bare Japanair (94.49 prosent) og Hawaiian Airlines (93.6 prosent) var bedre. TIL ETTERRETNING: EPNs skolesjef Anne Kathrine Jensen beklager Avinors beslutning om å ta all grunnutdanning for flygeledere bort fra EPN de neste tre årene. Per Ekløv til venstre. Bildet er tatt da EPN-lederne besøkte NFFs høstsamling i FOTO: TERJE DAHLSENG EIDE svøpe for Avinor, som har forpliktet seg til å stille med en instruktør per tre elever. Trang flygelederbemanning har i stedet ført til dyrt innleide instruktører fra NATS. Vi ønsker at kundene skal være med på å utdanne elevene og vil ha operative flygeledere inn i utdannelsen, slik at man får impulser og påvirkning fra den operative verden. Dessverre har Avinor leid inn instruktører fra NATS i stedet. Det er synd, ikke minst for Avinor. Da får man ikke sjansen til å bli kjent med forholdene på skolen, sier Anne Kathrine Jensen. 75 prosent. Suksessraten ut fra skolen etter gjennomført institusjonell utdanning ligger på rundt 90 prosent. Etter at opplæring på enhetene er gjennomført, er tallet rundt 75 prosent. LFV har den høyeste suksessraten, mens Avinor og Naviair har noe lavere tall. LFV er meget langt fremme i metodikk når det gjelder enhetstrening. De er dyktige å undervise og har et godt undervisningsmiljø, mener Jensen. Vi er glade for å ha Avinor som eier og kunde og vil prøve å legge til rette for at de kommer tilbake til oss for å utdanne flygeledere også om noen år, sier Jensen. Hun har fått tilbakemeldingen og registrerer at Avinor valgte UNDAF ikke bare på grunn av prisen, men blant annet også fordi de tilbyr kortere institusjonell utdanning. Jeg har fått se begrunnelsen for avslaget og tar til etterretning av Avinor ønsker kortere institusjonell utdanning. EPNs opplæringsmodell er å bruke mye tid på grunnutdannelsen for å forkorte opplæringen på enhetene. Dette var det eierne ble enig om, da EPN ble grunnlagt. Men vi skal jobbe for å tilby kortere kurs og har et klart mål om å få Avinor tilbake som kunde. Men dette gir oss også en mulighet. For ettersom Avinor som eier også har vært en stor kunde, har vi ikke kunnet tilby våre tjenester til andre. Nå kan vi gå ut på markedet å forsøke å få nye kunder. Det vil vi også gjøre, sier EPNs skolesjef. Tekst: TERJE DAHLSENG EIDE 13

14 Lederduo på turne >NFFs formann Paul Johannessen og 1. viseformann Olav Aadal har benyttet høsten til å reise rundt for å besøke flere lokalavdelinger for å bli bedre kjent med sine medlemmer og høre hva som opptar personellet på de enkelte enheter. Tromsø og Stavanger ble besøkt i september, mens Bodø sto på reiseruta tidlig i oktober. Lokaltillitsvalgte fra omkringliggende enheter ble også invitert til disse samlingene. På grunn av en anstrengt personellsituasjon var det ikke alle som kunne slippe fra for å delta. Til sammen har reprentanter fra ti enheter fått mulighet til å møte NFFs nye formann. GODT OPPMØTE: 48 norske elever ved EPN kom da NFF inviterte til møte i Malmö. MELDTE SEG INN: I underkant av 30 elever ved EPN meldte seg inn i NFF etter informasjonsmøtet i Malmø. Fullt hus i Malmö Det var trangt om plassen da NFF dro til Malmö for å treffe de norske elevene ved EPN. STOR INTERESSE En opptelling viste at til sammen 48 elever møtte opp for å snakke med delegasjonen fra NFF. Etter møtet meldte nærmere 30 av dem seg inn i foreningen. At samtlige norske elever ved skolen dukket opp, overgikk absolutt alle forventninger, sier NFF-formann Paul Johannessen, som sammen med kasserer Tom-Snorre Skaret og 2. viseformann/leder Faglig Utvalg Robert Gjønnes hadde reist ned til Skåne en av de første dagene av september. Med på lasset var også redaktøren av herværende magasin. Sto over Sturup. NFFs delegasjon hadde opprinnelig tenkt å besøke Entry Point North for blant annet å få møte ledelsen der. Men ettersom anbudsprosessen vedrørende flygelederutdanningen på det tidspunkt ikke var fullført, ville foreningen unngå eventuelle problemstillinger vedrørende habilitet NFF har hatt en representert i den interne saksbehandlingen av konkurranseutsettingen og avsto derfor å dra ut til skolen ved Sturup flyplass. I stedet inviterte NFF elevene til treff på et møterom på et hotell i Malmö. Stol etter stol ble båret inn. Etternølerne måtte likevel innta ståplasser i det overfylte konferanselokalet. Alle deltakerne på møtet virket å være svært motiverte elever. Vi håper at vi kan får 14

15 Alle tre steder ble vi tatt imot av tillitsvalgte som hadde forberedt besøket godt. Vi fikk et meget godt innblikk i de lokale forholdene og en god ide om hvilke saker som var mest omdiskutert. sier Paul Johannessen. På kontrollsentralene var «En virtuell kontrollsentral Norge» et omdiskutert tema. Også GAT/turnus og fremtiden til Bodø OFIR/HF-tjenesten ble tatt opp. I Tromsø venter kollegene fortsatt på tilbygg, etter mer enn ti års ventetid. Flere faglige problemstillinger ble også luftet. Vi fikk mange gode innspill fra engasjerte medlemmer, sier NFFs formann. mye glede av dem i tiden fremover, sier Paul Johannessen, som beskriver møtet som veldig nyttig. Kom frem nye. Det kom frem mange detaljer som tilsier at oppfølgingen av våre fremtidige kolleger per i dag ikke fungerer tilfredsstillende. Dette stemmer dårlig med de tilbakemeldinger vi tidligere har fått fra arbeidsgiverhold, sier NFFs formann og peker på at tilsvarende problemstillinger ble tatt opp også av det første norske kullet ved skolen i 2005/2006. Det burde tilsi tilstrekkelig med tid til å kunne få til en bedring på dette området. Vi fikk dessuten påvist flere misforståelser tilknyttet fremtidige arbeids- og lønnsforhold som ansatt i Avinor, forteller Paul Johannessen, som sammen med styrekollegene selvsagt benyttet anledningen til å presentere NFF for potensielle nye medlemmer noe mange av dem nå er. Tekst og foto: TERJE DAHLSENG EIDE Uten lønn eller lån siden januar Tre av de norske elevene ved EPN har ikke fått studielån fra Statens Lånekasse og har dermed gått uten lån eller lønn helt siden januar på flygelederstudiet. Slik vil situasjonen være inntil mars neste år, når de er ferdige på EPN og begynner som lønnede flygelederaspiranter på norsk enhet. De tre har dermed måttet ty til snille familiemedlemmer og oppsparte midler for finansiere oppholdet i Malmö. Problemet er at de ikke har et tilstrekkelig antall studiepoeng fra tidligere studier, avbrutt for å starte på flygelederutdanningen, til å utløse rett til ytterligere lånekasselån. EPN kvalifiserer ikke til studiepoeng underveis i studiet. Poengene utløses ikke før hele den institusjonelle utdanningen er avsluttet. Dermed kan ikke elevene opptjene seg rett til studielån underveis i utdanningen heller. De har tatt opp problemet med Avinor, men noen hjelp derfra kan de ikke påregne. Jeg skjønner selvsagt at det ikke er enkelt å gå så lenge uten lån eller lønn, men kjenner ikke detaljene i denne saken spesielt. Vi har vært i dialog med lånekassen og sørget for at elevene har fått en rimelig sikkerhet for å få lån. At noen avbryter andre studier for å begynne på flygelederutdanning, må nesten den enkelte ta ansvar for selv. Avinor har ikke oversikt over hvor den enkelte står i forhold til lånekassen, sier flysikringsdirektør Knut Skaar, og opplyser at det slett ikke er en enkel sak å få godkjent et studie som flygeleder, som ikke resulterer i noen akademisk grad, i Skandinavia. Det er enda vanskeligere utenfor. Der har vi gjort jobben i forhold til lånekassen, også når det gjelder UNDAF, sier han. 15

16 NEAP North European ANS Providers NEFAB North European Fucntional Airspace Block Ingen nordisk refer Men det nordeuropeiske luftromsprosjektet lover å dele informasjon. NORDISK MØTE De fem nordiske flygelederforeningene ønsket å få etablert et forum der de nordiske arbeidstakerne kunne møte NEFAB-prosjektet sammen. Foreningene ba derfor i juni, gjennom et felles brev til det nordeuropeiske samarbeidsprosjektet, om at det ble opprettet en referansegruppe der foreningene samlet kunne få mulighet for å få felles informasjon fra prosjektorganisasjonen på formelt nivå. De nordiske flygelederne ba om at to arbeidstakerrepresentanter hvorav minst en fra flygeledernes fagforening fra hvert land, skulle få plass, for å kunne følge luftromsprosjektet på nært hold. På den måten vil vi sikre en fordelaktig involvering og dialog, begrunnet de. Ikke mandat. I midten av september kom svaret fra NEAP, som har ansvaret for arbeidet med å etablere en nordeuropeisk luftromsblokk gjennom NEFAB-prosjektet: NEAP har ikke mandat til å opprette den type referansegruppe. De ulike foreningene må forholde seg egen tjenesteyter når det gjelder forhandlinger på formelt nivå. I tillegg er de to øvrige NEFAB-landenes flygelederforeninger Estland og Latvia ikke en del av den nordiske gruppen. Men vi skal sørge for en god informasjonsdelingsprosess for å informere og diskutere fremdrift, innhold og utfordringer i prosjektet, fortalte NEAP-programmets leder Matts-Anders Nyberg til de nordiske flygelederforeningenes årlige måte september var 18 delegater samlet i Oslo. Utenom de fire formelle norske delegatene, stilte arrangøren NFF med resten av styret som observatører. Informerte nordisk møte. Fra NEAP/NEFAB kom NEAP-programsjef Nyberg og Anders Sætre for å fortelle om utviklingen. NEAP skal opprette en styringsgruppe for NEFABprosjektet, som skal følge og styre prosjektet mot en nordeuropeisk luftromsblokk. Styringsgruppen skal også se til at informasjonsdelingsprosessen fungerer. Sætre er NEFAB-prosjektets leder og får det praktiske ansvaret for dette. Vi skal lage en tiltaksplan som blant annet omhandler produksjon av nyhetsbrev, artikler og delta på konferanser og messer. Som dette, sa Sætre. Utredning av potensielle problemområder, som juridiske forhold, vedrørende et felles nordeuropeisk luftrom, har kommet i gang. Overraskelser i vente. Akkurat jussen tror IFATCA-president Marc Baumgartner kan føre til uoverkommelige problemer på veien mot Single European Sky (SES) og funksjonelle luftromsblokker. Han omtalte SES med dens FAB er som en motesak. FAB is a nice fashion for the time being, but like high heels it will be over, sa han i sitt innlegg. Vi kommer til å se mange overraskelser de neste månedene, når juristene ser nærmere på dette. Her må landenes grunnlover endres, varslet IFATCA-presidenten og oppfordret de nordiske foreningene å kreve sin rett til social dialogue (medvirkning gjennom dialog). Sett press på dem, sa han til årets nordiske møte. NFFs formann, Paul Johannessen: Vi ser ingen grunn til å akseptere dette svaret fra NEAP. Om prosjektet har til hensikt å bli realisert, nytter det ikke å fortsette arbeidet uten å initiere organisasjonenes representanter til en social dialogue. De nordiske flygelederforeningene har til hensikt å følge opp saken. Også Northrop Grumman Park Air Systems var representert med Øivind Klausen. Klausen fortalte blant annet om den norske grenen av selskapet sin involvering i teknologidelen av SES, SESAR. Vi fikk tilslag på alle WP (work packages) som vi søkte på, fortalte Klausen om selskapet, som blant annet utvikler bakkekontrollsystemer. Neste nordiske møte er i Stockholm i september neste år. Tekst og foto: TERJE DAHLSENG EIDE SKAL DELE INFO: NEAPs programsjef Matts-Anders Nyberg fortalte heller tar sikte på å dele informasjon på veien mot en nordeuropeisk 16

17 ansegruppe Nabo-nytt Danmark Naviair vil fra 1. januar 2010 privatiseres som statseid aksjeselskap. Innen neste sommer vil alle organisatoriske endringer være gjort. Naviair har også foreslått lønnskutt, men det har den danske foreningen ikke gått med på. Men foreningen er også betenkt over den økonomiske krisen og vurderer andre løsninger, som for eksempel økt arbeidstid. Finland Til tross for fallende trafikktall til og fra finske flyplasser opplever finnene en økning i antall overflyginger. Alle Finavia-ansatte er tvunget til å ta 18 dager ulønnet permisjon i år. Arbeidsgiver avgjør både når og hvor mange dager i slengen for den enkelte. Arbeidstaker skal dog ha minst to måneders forhåndvarsel. Rovaniemi ACC skal stenges og ansvaret for luftrommet flyttes til Tampere. Personellet kan imidlertid velge å bli værende for å jobbe TWR/APP; ingen blir med andre ord tvunget til å flytte. Island Keflavik flyplass ble privatisert 1. januar i år. Mange flygeledere forlater de dårlige tider på Island for å jobbe andre steder, og sju har forlatt så langt, de fleste fra Keflavik TWR/APP. Keflavik flyplass (ikke Isavia) ønsket at tårnflygeledere før opplæring til innflygingstjeneste startet skulle signere en kontrakt for tre år bindingstid etter utsjekk. Brudd på denne ville medføre en bot på opptil ni millioner islandske kroner. Dette for å hindre nyutdannede å forlate til fordel for jobb i utlandet. Flygelederne nektet. Dermed fikk ikke tårnflygelederne opplæring nå. I stedet tok ledelsen inn aspiranter fra grunnkurset. Grunnkurset for flygeledere er dessuten privatisert for å redusere kostnader. Nå må studentene betale kurset selv. årets nordiske møte at prosjektet ikke har fått mandat til å lage en formell referansegruppe med foreningene, men at man luftromsblokk. Sverige Man planlegger å starte flygelederutdanning i regi av universiteter fra neste høst. Foreløpig har den svenske foreningen ikke detaljert kunnskap om dette. Luftfartverket har, som Avinor, valgt RELTA-testen for engelskprøvene. Flygeledere kan imidlertid bruke hvilken som helst annen test, bare den er tilsynsgodkjent. De må i så tilfelle betale for testen selv. Med nåværende avgiftsregime er det for øyeblikket billigere for lufthavnene å ha flygekontrolltjeneste enn AFIS, dette fordi kontrollerte flyplasser er 75 prosent sponset av underveisinntektene. Når det gjelder remotely operated tower flygledning på distans vet den svenske foreningen foreløpig ikke om konseptet vil virke. Foreløpig vet man for lite om flere aspekter som omhandler både tekniske og operative løsninger. 17

18 ÅPNET ALTA: Nye Alta lufthavn ble åpnet 25. september. En halv milliard kroner har blitt brukt på ny terminal, tårn, teknisk bygg, flyoppstillingsplasser, rullebane og parkering. Luftfarten har spilt en nøkkelrolle i moderniseringen av Norge, uttalte statssekretær Erik Lahnstein under den offisielle åpningen, melder avinor.no og pekte på turistpotensialet. Avinors styreleder Inge K. Hansen var opptatt av solidaritet med flyselskapene i en tøff økonomisk hverdag, og av miljøutfordringene. SAS representant, Ove Myrvold, mente på sin side at arbeidet med nye Alta lufthavn var det beste samarbeidsprosjektet selskapet hadde deltatt i sammen med Avinor. Konsernsjef Sverre Quale roste prosjektet for forbilledlig ledelse og for en «fantastisk flott» lufthavn. RYAN AIR STARTET: Lavprisgiganten Ryanair har startet å fly fra Rygge. 30. september foretok billigselskapet med ekstraavgiftene sin første avgang fra Moss lufthavn, Rygge. Flyet gikk til Madrid og oppstarten ble behørig markert. I løpet av oktober kommer det irske flyselskapet til å tilby åtte destinasjoner i Europa fra østfoldflyplassen. FEIRET MED FLAGG: 100-årsjubileumet for norsk luftfart og luftsport har blitt markert ved flere anledninger i år. På Rygge var selve jubileumsflyshowet i august. KLASSISK SYN: F16 flankerer veteranen, De Havilland Vampire. 100 fly på utstilling. Flere enn 40 av dem viste seg frem i lufta. FEIRING MED TRØKK PÅ HJEMMEBANE: 720-skvadronen, med sine Bell 412SP, holder til på Rygge. Her viser de seg frem. Alt kom til ære for det som skjedde en maidag i mai det året ble Norsk Luftseiladsforening en realitet. Da møttes de første entusiastene i frimurerlogen i Kristiania for å lage forening som skulle «virke for luftseiladsens utvikling i videnskapens, forsvarets, teknikkens og sportens tjeneste». Fra pionerene i hovedstaden selve 18

19 FLERE FRA RYGGE: Samferdselsdepartementet (SD) har de siste månedene lettet rammebetingelsene for Moss lufthavn, Rygge. I statsråd 18. september ble det vedtatt at konsesjonen skal tillate inntil kommersielle flybevegelser i året. SD vil samtidig vurdere ulike tiltak for å sikre at en videre vekst på Moss lufthavn ikke svekker muligheten til å opprettholde et desentralisert flyplasstilbud innenfor Avinor. Dette melder regjeringen.no. RUTER PÅ ANBUD: 19. oktober er fristen for interesserte flyselskap å legge inn anbud på drift av regionale ruter i Nord-Troms og Finnmark, opplyser Samferdselsdepartementet. Tilbydere i alle EØS-land er invitert til å delta i anbudet, som gjelder fra 1. april 2010 og tre år fremover. Anbudet omhandler to ruteområde, som begge blir trafikkert av Widerøe i dag. Tildeling skjer tidligst 21. desember. Maksimalprisene skal være på samme nivå som i inneværende periode. I forrige runde ble det innført en maksprisreduksjon på 20 prosent. Denne blir altså opprettholdt. FOLK OG FLY: I underkant av fant veien til Rygge i løpet av jubileumsflyshowet. Her E-3A AWACS i fokus. SUISSEKOMPETANSE: Patrouille Suisse, det sveitsiske luftforsvarets oppvisningsteam, flyr i spiss formasjon med sine Northrop F-5E Tiger II. YAKS: Aerostars Yak aerobatic team i sving. Showtime! starten på norsk organisert luftfart og luftsport har veien gått via Norsk Aero Klubb til dagens Norges Luftsportforbund. 100-årsjubileumet har blitt markert ved mange anledninger og steder rundt om i landet. Sivile og militære aktører og organisasjoner har alle bidratt til feiringen siden seinvinteren og i løpet av året. Så også lørdag 22. og søndag 23. august. Jubileumsflyshowet på Rygge Rygge Air Show hadde mye å by på for flyentusiaster. Bildene viser litt av hva i underkant av til sammen tilskuere over to dager fikk se. Nær sagt som vanlig under norske flyshow var parhestene Jan Erik Autofil-Larssen og SAS-flyger Rolf Liland guider gjennom de ulike displayene. Også for to år siden var det jubileumsshow på Østfold-flyplassen, den gang for å feire helikopterskvadronen 720s 40-årsjubileum. Samtidig markerte stevnet overgangen fra ren militær flyplass til også å bli sivil lufthavn. Flystevnet ble arrangert av Luftforsvaret, i samarbeid med Norsk Luftsportforbund (NLF) og de lokale klubbene Rygge flyklubb, Borg flyklubb og Nimbus fallskjermklubb. Samme konstellasjon sto bak også årets stevne, som ikke bare ga folket flymoro. Det ser også ut som om det ender med overskudd. Og når blir neste flyshow på Rygge? Det foreligger ingen konkrete planer, men GIL (genrealinspektøren for luftforsvaret) har uttalt at det har vært to meget gode arrangementer på Rygge de siste årene Sier showets presse- og informasjonssjef Jon Erik Bergh. Tekst: TERJE DAHLSENG EIDE Foto: ANDERS FORSETH 19

20 Mindre krøll Det var atskillig mer trøbbel sist gang SAS byttet kallesignal innenlands. FRA CNO TIL SAS Den gangen etter årsskiftet var det ukevis med store problemer med like kallesignal og utstrakt møtevirksomhet mellom selskapet og Avinor. Den norske delen av SAS hadde blitt skilt ut som eget selskap, SAS Braathens. Nytt radiokallesignal ble Scanor. Rutenumrene måtte endres. Kallesignalene hadde fått et ekstra 4-tall først i kallesignalet og det var ofte mange like kallesignal samtidig. Da man gikk fra Scandinavian til Scanor, var det gjort et dårlig forarbeide med tanke på callsign clash, og vi hadde store problemer de første ukene, husker Knut Backer, SAS-flyger og nestleder i Norsk Flygerforbund. 1. oktober i år gikk man motsatt vei fra Scanor til Scandinavian etter at SAS Norge opphørte å eksistere som eget selskap. Nå opererer alle SAS-fly på samme AOC (air operator certificate, driftstillatelse) med kallesignal Scandinavian. Færre vanskeligheter. Overgangen ved denne anledningen har vært mykere, i alle fall hva gjelder kallesignalproblematikk. Det har ikke vært like mange tilfeller med like fakta Tilbake til Scandinavian SAS kjøpte Braathens i Konkurransetilsynets krav var Braathens skulle bestå som eget selskap i minst to år. Den norske delen av SAS ble etter hvert slått sammen med Braathens i et nytt eget selskap, SAS Braathens, med eget AOC (air operator certificate, driftstillatelse) og radiokallesignal Scanor. Fram til dette hadde SAS vært ett selskap med en AOC, uansett land. Senere skiftet SAS Braathens navn til SAS Norge, men fortsatt på egen/samme AOC. Etter 1. oktober er imidlertid alle SAS-fly Sverige, Danmark, Norge og interkontinentalt underlagt samme AOC og opererer med samme callsign, Scandinavian. flygelederen kallesignal som sist, selv om flere ruter har fått nye firesifrede nummer. Heldigvis ser det ut til at det har gått ganske så bra denne gangen. Jeg har selv fløyet mye etter 1. oktober, og jeg har ikke verken opplevd eller hørt om vanskeligheter eller problemer i forbindelse med overgangen, sier Knut Backer. Knut Riis, sjefflygeleder ved Gardermoen kontrolltårn har registrert det samme. I 2005, den gang som opplæringsleder, var Riis svært involvert i arbeidet med å løse problemene med like kallesignal. Heldigvis ble det ikke samme format på dette denne gangen, sier Knut Riis. Men like kallesignal har like fullt skapt vansker denne gangen også. Clashing callsigns skal rapporteres som luftfartshendelser i MESYS og vi har sendt endel herfra allerede, sier sjefflygelederen. Har mottatt rapporter. Vi har fått noen rapporter, men ikke så mange som vi fryktet. Første helgen kom det en del rapporter i MESYS, men så har det roet seg, sier safety manager Anne Ki Chavez i flysikringsdivisjonen. I 2005 ble det gjort mye for å bøte på problematikken da alle kallesignalene til CNO fikk et ekstra 4-tall først, ikke minst på Gardermoen med Knut Riis i spissen. Tette møter med SAS hjalp og man landet på en løsning en greide å leve med, sier hun Vi observerer dette veldig nøye og følger med. Den gang var det mye mer støy, men det er ikke uproblematisk denne gangen heller, med enkelte konstellasjoner samtidig på frekvensen. Det er tidlig å si noe sikkert. Det er fortsatt kort tid siden endringen, legger hun til. Tekst: TERJE DAHLSENG EIDE HADDE TO RUTENUMMER: I etterkant av kallesignalproblemene i 2005 måtte numrene på en rekke ruter endres. Det førte i mange tilfeller til forskjellig radiokallesignal og kommersielle rutenummer. For eksempel het våre ruter mellom Stavanger og Oslo SK4003 etc, men ATS-callsign var CNO003. Vi fjernet altså 4-tallet på callsignet her. Nå kan vi ikke bruke SAS003 som callsign, siden dette er en rute som går på svensk innenriks. Derfor brukes nå SAS4003 på rute SK4003, sier SASpilot Knut Backer og minner om tidligere ordninger i SAS, der rutenummer og kallesignal begynte på 0 og 1 i Sverige (innenriks), 2 i Danmark, og 3 i Norge, 5 til UK, og 9 på langruter. 20

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14

94 PROSENT AV JENTENE STRØK. Når ikke opp. på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 2 10 flygelederen 94 PROSENT AV JENTENE STRØK Når ikke opp på opptaksprøvene SIDE 10 SVERIGE: ISLAND: USA: Tapte tårn SIDE 16 Etter asken SIDE 20 36 nye SIDE 14 flygelederen 2 10 lederen 94 PROSENT AV

Detaljer

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI:

flygelederen Gir grønn GEVINST og økt kapasitet LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: flygelederen NYTT TRAFIKKSYSTEM Gir grønn GEVINST og økt kapasitet SIDE 8-12 1 08 LOKALISERING: FLYSIKRING: NORSK TEKNOLOGI: Ny vurdering av Røyken SIDE 14-15 Lederkabalen løst SIDE 20-25 Tok hjem prestisjepris

Detaljer

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE

FLYGE 3 LEDEREN TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21. flygelederen.no TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE FLYGE 3 LEDEREN flygelederen.no 2014 12 26 40 TIDENES STØRSTE VANT RETTEN TIL DOMENE DE FIRE STORE TI ÅR MER PÅ JOBB 14-21 LEDER Det norske eksempelet R ett før dette magasin gikk til trykkeriet var Flygelederen

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer