Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon"

Transkript

1 Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Harlans seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad

2 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan seminar er det 35. i rekken og fokuserer denne gang på utfordringene innen helikopterintegrasjon. Det spesielle med helikopterintegrasjon er de komplekse materiellmessige utfordringer, nye og strengere krav til kontroll med risikoelementer og påfølgende sikkerhetsstyring. Dette involverer tett samarbeid mellom de ulike forsvarsgrenene, samt at det setter nye krav til sertifiseringsregime og hvilken påvirkning dette vil ha på organisasjonen for øvrig. Slik Forsvaret er organisert i dag vil det trolig også være nødvendig med et visst samarbeid med ulike sivile aktører for å kunne gjøre dette på en mest mulig effektiv måte. Utfordringene er således svært sammensatt og spenner over et vidt spekter innen alt fra materiell til ledelse og organisasjon. Komitéen anser årets tema for å være meget aktuelt i forbindelse med anskaffelsen av de nye NH-90 helikoptrene til Forsvaret. Denne helikoptertypen skal fungere som organisk våpenbærende helikopter fra Fridtjof Nansen klasse fregatt og vil ha stor betydning for dette kampsystemet. I tillegg vil helikopteret bistå kystvakten i deres daglige tjeneste, samtidig som det vil brukes til ulike sivilt initierte oppdrag slik som søk, redning, ambulansetjeneste etc.

3 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 3 Marineingeniørgruppen Marineingeniøren er, eller har vært, en teknisk offiser i Sjøforsvaret. Han eller hun har minst fireårig utdannelse fra skipsteknisk- eller elektronikk/våpen linje ved Sjøkrigsskolen, eller tilsvarende teknisk utdannelse som kvalifiserer til krigsskole nivå 2. Utdanningen har vært gjenstand for flere endringer, men det har alltid vært den lengste tekniske utdannelsen i regi av Sjøkrigsskolen som har kvalifisert til marineingeniørtittelen. Marineingeniørgruppen er en faglig og sosial forening med følgende formål: Gjennom Harlans seminar, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper Gjennom sosialt samvær styrke samholdet og kontakten mellom gruppens medlemmer Å ivareta marineingeniørens interesser både innen SMS s organer og i Sjøforsvaret generelt Harlans Seminar Harlans seminar er bygget over Georg og Ingeborg Harlans legat til videre utdannelse av maskinoffiserer i den kongelige Norske Marine. Legatet er opprettet ved en testamentarisk gave fra tidligere fastlønnet maskinoffiser i Marinen, Jakop Georg Tveten Harlan (1968) og hustru Ingeborg Harlan (1971). Harlans seminar har vært avholdt på Solstrand Hotell & Bad siden 1973 og er blitt et begrep så vel i Forsvaret som i det tekniske miljø i samfunnet for øvrig. Felles for alle seminarene er at de har en sponsor og en spesielt utvalgt æresgjest.

4 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 4 Årets æresgjest

5 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 5 Per Erik Gøransson Født: 26.februar 1950 Utdannelse: Stabsskole II Stabsskole I 1983 NTH, Teknisk Kybernetikk Sjøkrigsskolen Marineingeniørlinje Diverse kurs NHH, NTH og Tjeneste: Gikk av med pensjon Leder for Forsvarets Logistikkorganisasjons Investeringsavdeling avdeling Kjeller, med ansvarsområde Luftforsvarsprosjekter ( ) Prosjektleder for Forsvarets anskaffelsesprosjekt for nye fregatter.(p6088) Kontraktsportefølje på ca 17 milliarder NOK ( ) Assisterende Prosjektleder for P6088, med ansvar for organisasjon, kvalitetssikring, økonomi og støttefunksjoner. ( ) Assisterende prosjektleder for Nato Seasprarrow Missile Program i Washington, DC, USA. Et multinasjonalt prosjektkontor som hadde ansvar for vedlikehold og oppdatering av 13 nasjoners luftvernsystemer for skip. 10 av Nasjonene videreutviklet sammen missilet - ESSM. ( ) Selger for elektriske fremdriftsystemer til fartøyer hos SIEMENS. ( ) Delprosjektleder for Skipsbyggingskontrakt for Ula klasse undervannsbåter. ( ) Prosjektoffiser med ansvar for uttesting av det totale fremdriftsystem for ULA klassen. Testing ble foretatt i Kiel, BRD. Etter testene var ferdigstilt og anlegget nedbygget, overført til Emden for byggeoppsyn. ( ) Prosjektoffiser ved Ula-prosjektet med ansvar for fremdriftsanlegg og automasjon. ( ) Maskinmester på Kobben klasse undervannsbåter ( 75 79) Annet: Har i perioden 2001 til 2007 vært norsk representant i Nato Seasparrow Styrekomité Har vært teknisk forhandler for 2 MOUer for Norge i forbindelse med Nato Seasparrow og har hatt ansvaret for en MOU med Spania i forbindelse med samarbeid om bygging av nye fregatter

6 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 6 Seminarets beskytter

7 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 7 Rear Admiral Morten Jacobsen Rear Admiral Morten Jacobsen was born in 1955 and started his military education at the Royal Norwegian Naval Academy in After graduating in 1978, he joined the submarine service. In 1982 he passed the Commanding Officers Qualifying Course in Royal Navy (UK) where after he took command of a Kobben class submarine. After his first sea duty, RADM Jacobsen was instructor and tactical advisor at the Submarine School. For one year he was the school s commandant, before he moved to Tromsø and North-Norway in 1987, to take command of 2. Submarine Squadron. RADM Jacobsen spent one year at the Norwegian School of Economics and Business administration from 1989 and joined the Naval Materiel Command in 1990 as head of the Underwater Weapons Branch. In this position he was also project manager for the integration of TP613 heavyweight torpedoes into The Hauk class FPBs, and Norwegian representative in the Steering Committee of NATO project Low cost ASW weapon. After attending the Staff College, from 92 to 93, RADM Jacobsen came back to the Naval Materiel Command as project manager for new sea mines. He was Chief of Staff in the Submarine service from 95 to 97 and responsible for training and force production of Submarines, Divers and Naval Special Forces. During this period RADM Jacobsen also was the Norwegian representative in the Steering Committee of the NATO project Submarine Rescue System. RADM Jacobsen established and managed the Nordic Submarine project Viking in Malmö Sweden from 1997 to 2001 during which time the project concept- and definition phase was carried out in co-operation with industry. Upon his return to Norway in 2001, he became the head of the Project Division of Naval Materiel Command. RADM Jacobsen attended Seminar Höhere Führung at Führungsakademie der Bundeswehr in the autumn of During 2002 the restructuring of the Norwegian armed forces gained speed, and RADM Jacobsen was given the opportunity to lead the organisational development of one joint Procurement Division within the newly established Norwegian Defence Logistics Organisation (NDLO). He was head of this procurement organisation as Commodore until mid 2005, when he was promoted to Rear Admiral as Director of Norwegian Defence Systems Management Division; within NDLO. He is at present responsible for the configuration management and readiness of all Weapon Systems and equipment in the Norwegian Armed Forces. Jacobsen has been married for more than 25 years and has three sons. He enjoys playing golf or playing with model trains when time permits.

8 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 8 Program Torsdag 1.november 2007 Seksjon 1 Politikk og tematisk oversikt Leder: Christian Wines Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Introduksjon til temaet Helikopterintegrasjon i Forsvaret (Kontreadmiral Morten Jacobsen) Norsk forsvarspolitikk med relevans for anskaffelse av nye fregatter og nye helikoptre (Flaggkommandør (pensj.) Jacob Børresen Seniorrådgiver ved Norsk Institutt for Strategiske studier) - Norges behov for et forsvar - Hvorfor trenger vi Sjøforsvaret? - Fregattenes og Kystvaktens roller og skillet mellom disse Utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN) (Ståle Pedersen - FOHK 1 ) Kaffepause Søk og redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi (Kjell Jacob Johannessen Seniorrådgiver Justisdepartementet) Bakgrunn og prosessen mot ny BSL 2 D 5-1 og betydning for kontinentalsokkel flyging og Sjøforsvaret (Geir Hamre Luftfartstilsynet) Paneldebatt 1 FOHK=Fellesoperativt hovedkvarter 2 BSL=Bestemmelser for Sivil Luftfart

9 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 9 Kveldsarrangement Kl 1830 Fotografering i Hagestuen (lokalet utenfor spisesal) Kl 1900 Aperitif i Midtgaard (lokalet utenfor seminarrom) Navy Vocalis synger Kl 2000 Festmiddag i Sommerstuen (aller innerste spisesal) Bordsettingsplan vil bli oppslått Etter middag Kaffe og sosial samling i baren

10 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 10 Fredag 2.november 2007 Seksjon 2 Sikkerhet og sertifisering Leder: Fredrik Bolstad Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Helikopteroperasjoner i Sjøforsvaret (Trude Sviggum KNM Tordenskjold) - Presentasjon av nåværende og fremtidige HK-plattformer i Kystvakten og Kysteskadren - Innføring i HK-dekkstjenesten (FDO 3 / HKO 4 ) - Introduksjon til nivå og klasse (level and class) Den maritime helikopterorganisasjonen; oppbygging, drift, utfordringer og fremtid (Dag Monsen Luftoperativt Inspektorat) - Teknisk Brief NH-90 - Flyging med nye helikoptertyper - Våpensystemer (sonar / torpedo etc) Kaffepause / utsjekk Sikkerhetsstyring og sertifisering (Ole Jacob Nordahl Det Norske Veritas) Risikoanalyse på landingsplattformer til sjøs og på land (Olai Rune Hjetland Det Norske Veritas) Paneldebatt Lunsj 3 FDO= Flydekksoffiser 4 HKO=Helikopter Kontroll Offiser

11 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 11 Seksjon 3 Utsyn og Tekniske utfordringer (Engelskspråklig) Leder: Christian Wines Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Helicopter integration in the US Navy surface combatants (Mr. James Webster US Navy) - Dynamic interface design and certification with an emphasis on determining availability of helicopter flight decks at sea Forecasting and observing wave and weather conditions in Norwegian waters (Øyvind Breivik Meteorologisk Institutt) - Wave and maritime weather forecasting - Forecasting for helicopter operations Kaffepause Advances in ship helicopter support systems enhancing mission operability and reduced crewing (Mr. James Webster US Navy) Presentation of the existing SHOLS 5 system and future concepts for improved availability (Finn Otto Sanne Kongsberg Seatex) - The SHOLS system installed on the Nordkapp and Fridtjof Nansen class - The Landing Period Designator (LPD) concept Paneldebatt Avslutningsord (Kommandørkaptein Stein Ivar Alsaker) 5 Ship Helicopter Operations Limitations

12 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 12 Administrative opplysninger Fellestransport Det er satt opp følgende fellestransport: Buss fra HOS/Sjaluppen til Solstrand torsdag 1. november kl 0800 Buss fra HOS/Sjaluppen til Solstrand torsdag 1.november kl Denne går via Flesland med fastsatt avgang fra Flesland kl Buss fra Solstrand fredag 2.november kl 1715 via Flesland til HOS Diverse telefonnumre Solstrand Hotel & Bad Taxi Os (ca kr 400,- til Flesland) Utsjekk Utsjekk innen kl 1200 avreisedato. Den enkelte gjør opp minibar, bar, telefon og andre utgifter ved utsjekk. Marineingeniører som har sluttet i Sjøforsvaret skal også betale hotellrommet. Arrangementskomité for Harlans seminar 2007 Programansvarlige: Orlogskaptein Fredrik Bolstad, tlf FLO/Systemstyring Maritime Kapasiteter Integrerte Plattformsystemer Kapteinløytnant Christian Wines, tlf FLO/Systemstyring Maritime Kapasiteter Integrerte Plattformsystemer Arrangementsansvarlig: Orlogskaptein Harald Tholo, tlf FLO/Systemstyring Maritime Kapasiteter Integrerte Våpensystemer

13 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 13 Foredragsholdere Jacob Børresen Flaggkommandør (pensj.) Jacob Børresen har tilbakelagt en lang militær karriére, blant annet som skipssjef, militær sekretær for Forsvarsministeren og som leder av militære operasjoner og øvelser. Han har også hatt en omfattende publikasjonsvirksomhet i norsk og internasjonal fagpresse og i norske aviser om forsvars- og sikkerhetspolitikk, og har i tillegg utgitt flere hefter og bøker. Han er i dag NORISS faglig forsvar- og sikkerhetspolitisk rådgiver og har den siste tiden også vært medlem i Forsvarspolitisk Utvalg. Jacob Børresen var for øvrig sponsor for Harlan seminaret i Uteksaminert Sjøkrigsskolen 1968 Ubåttjeneste Ubåt sjefskurs i Storbritannia 1973 Sjef KNM Ula, Kobben og Utsira Adjutant for Forsvarssjefen NK fregatten KNM Stavanger Sjøforsvarets stabsskole Militærstipendiat Norsk utenrikspolitisk institutt Sjef fregatten KNM Oslo 1985 Militær sekretær for Forsvarsminister Johan Jørgen Holst Sjef SST/Organisasjonskontoret ORG NATO Defence College i Roma 1989 Forsvarets høgskole, totalforsvarskurset 1992 Sjef Operasjonsstab Forsvarskommando Nord Norge Sjef Trøndelag Sjøforsvarsdistrikt NK Ops-Log divisjonen i SHAPE, Belgia Herunder daglig leder for SACEURs krisestyringsstab med ansvar for planlegging og ledelse av NATOs operasjoner i Bosnia (Operation Joint Endeavour) desember 95 juni 97 Kommandant Akershus festning Stabssjef Forsvarets overkommando/sjøforsvarsstaben Konsulent eget firma Jacob Børresen v. nr.: Tilsatt som prosjektmedarbeider på prosjekt Forsvarets historie ved Institutt for forsvarsstudier Seniorkonsulent Europaprogrammet Daglig leder Stiftelsen KNM Narvik Senior rådgiver Norsk institutt for strategiske studier med ansvar for strategi, forsvars- og sikkerhetspolitikk Medlem av Utenriksdepartementets Utvalg for Sikkerhet og Nedrusting, Nedrustingsutvalget Medlem av Forsvarspolitisk utvalg Medlem av faglitterær forfatterforening. Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Horten

14 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 14 Ståle Pedersen Ståle Pedersen har lang erfaring fra fregattvåpenet, blant annet som nestkommanderende på KNM Narvik. Etter at dette fartøyet ble tatt ut av tjeneste, som siste Oslo-klasse fregatt, begynte han i 2007 ved Fellesoperativt Hovedkvarter (FOHK) som operasjonsoffiser for overflatefartøyer. Mer spesifikt er han fagoffiser for fregatt og stillingen omfatter blant annet koordinasjon av maritime aktiviteter innenfor AWW (Above Water Warfare) segmentet. Yrkeserfaring: Nestkommanderende KNM Narvik Neskommanderende KNM Trondheim OPS OFF KNM Trondheim Leder Langkurs Maritime Operasjoner (LMOPS) Leder NLK og leder for revisjon NLK Navoff KNM Narvik Batt off 2 KNM Stavanger Nav off 2 KNM Narvik Operasjonsromsbestyrer KNM Trondheim Operasjonsromsbestyrer KNM Æger Matros operasjonsromstjeneste KNM Bergen, KNM Stavanger Utdanning: Elev Nasjonalt Langkurs (NLK) SKSK SKSK 1 operativ linje Forkurs Ingenørhøyskole SKSK Kjell Jacob Johannessen Født i Oslo i 1952, bosatt i Stavanger. Har flyteknisk bakgrunn. Har arbeidet i ca 30 år i forskjellige roller innenfor en av verdens største vedlikeholds organisasjoner, (Helikopter Service og Astec Helikopterservice), med helikoptervedlikehold som fokus. Har arbeidet som flytekniker, kontroll tekniker, sjef for planavdeling, sjef for helikopterflåtestyring; logistikksjef, sjef for Vedlikeholdsstyring og direktør for den kommersielle markedsavdelingen. Etter ca 2 år i Braathens som salgsansvarlig, har mitt arbeid fra ca. nyttår 2006 vært knyttet til Justisdepartementet som seniorrådgiver innenfor redningshelikoptersaker. Er bedt om å lede anskaffelseses prosjektet for nye redningshelikopter.

15 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 15 Geir Hamre Fagsjef helikopter, Luftfartstilsynet (Head of Helicopter Section, N-CAA) Helikopterrelatert yrkeserfaring: Flyger 339 skvadron, Skvadronssjef 337 skvadron (Kystvakthelikoptre), Sjef helikopterkontoret Forsvarets Overkommando, Norsk representant for Bell Helicopter Textron, Daglig leder Aquilo AS, Inspektør mellomtunge helikoptre i Luftfartstilsynet, Fagsjef helikopter i Luftfartstilsynet, Utdanning: Luftforsvarets flygerskole Luftkrigsskole Luftforsvarets Stabskole I og II.

16 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 16 Trude Sviggum Født 01 oktober 1973 Foruten at Trude Sviggum er en lidenskapelig fallskjermhopper, har hun siden høsten 2005 jobbet som hovedinstruktør i helikopterkontroll ved KNM Tordenskjold på Haakonsvern. Hun er også Sjøforsvarets representant i NATO HOSTAC 6 Yrkeserfaring: 08/ /2005 KV Senja/Nordkapp: Helikopterkontroll offiser 11/ /2001 Sjøforsvarets Plan- og beordringskontor: Personelloffiser for operativt befal i Sjøforsvaret 07/ /1998 KNM Måløy: Skipsoffiser (Artilleri offiser, sambandsoffiser, navigasjonsoffiser) 07/ /1994 KNM Vale: Artilleribefal Utdanning: 2007 d.d Langkurs Maritime Operasjoner Kystvakt linje Sjøkrigsskolen Maritim utdanning, Operativ Befalsskolen for marinen Teknisk utdanning, Elektronikk/våpen linjen Årdal videregående skole Allmenne fag Sertifikater: STCW-95 Dekksoffiser klasse 2 6 HOSTAC = Helicopter Operations from Ships other than Aircraft Carriers

17 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 17 Dag Monsen Kompetanse innen operativ ledelse, instruksjon, trening, simulatordrift og seleksjon. Sivile og militære flysertifikater for fly og helikopter. Dekksoffiser kl. V. Maritim bakgrunn. Behersker norsk, engelsk og nederlandsk muntlig/skriftlig Befalsskolen for Marinen (Operativ marine) MTB Landgangsfartøy 1989 Overgang til Luftforsvaret. Flyskole i Norge. Luftkrigsskolen Flygerutdannelse i USA Flyger redningstjenesten (Sea-King) Flyger kystvakten (Lynx) Stabsinstruktør i Nederland. Evaluator og eksaminator på alle typer fly oppdrag XO 337 Skvadron (Kystvakten). Stabs studier Stabsoffiser SAR/KV Luftoperativt Inspektorat. Dekker samtlige maritime helikopter operasjoner inkl. NH-90. Norsk representant NATO HOSTAC (Helicopter Operations from Ships Other than Aircraft Carriers), NATO SARP (Search And Rescue Panel) og JEC Lynx FMFT (Lynx Full Mission Flight Trainer Joint Executive Committee/styringsgruppe) Luftforsvarets deltaker i fartøyssertifiseringsprosessen. Deltar i flyger seleksjon (intervju og uttaksflyging).

18 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 18 Ole Jacob Nordahl Fødselsår : 1955 Nordahl har offisersutdannelse fra Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets Stabsskole. Han har 15 års ledererfaring fra ulike stillinger i Forsvaret, med hovedvekt på store materiellanskaffelser. De siste 12 årene har han som rådgiver bistått Sjøforsvaret med utvikling og implementering av styringssystemer, gjennomføre risikoanalyser, håndtering av usikkerhet i store anskaffelsesprosjekter i tillegg til å koordinere DNVs aktiviteter mot Sjøforsvaret. Nøkkelkompetanse: Prosess- og kvalitetsutvikling Endringsledelse Usikkerhetsledelse Risikoledelse (HMS) Prosjektledelse og -støtte Akademisk utdanning og formelle autorisasjoner: Sjøkrigsskolen, operativ linje Søforsvarets Stabsskole (1985 del 1 og 1991 del 2) Yrkeserfaring: Det Norske Veritas AS ( ) (1) Prosjektleder for FLOs Helikopterintegrasjonsprosjekt ( ). Dette arbeidet har bestått i prosjektledelse, og koordinering ovenfor en lang rekke avdelinger innen FLO samt mot Kysteskadren, Kystvakten, KNM Tordenskjold, og Luftoperativt Inspektorat. Prosjektarbeidet har foregått innen områdene: Systemteknikk, usikkerhetshåndtering, risikoanalyser, utvikling av styringssystem, utvikling av metodegrunnlag, utarbeidelse av plan og policydokumenter, opplæring av personell i metodegrunnlag. (2) Yte prosjektstøtte ved større anskaffelsesprosjekter i Sjøforsvaret. En del av dette arbeidet har vært å integrere bistand til prosjektene fra forskjellige typer DNV kompteanse, og å tilpasse dette til de enkelte prosjekters behov. Den største enkeltområet innen dette har vært sentrert rundt analyse av usikkerhet, og å medvirke til prosjektetenes styring og planlegging for å holde usikkerheten under kontroll. Arbeidet er gjort i forbindelse med prosjektene: Nye eskortefartøyer. (ILS, Usikkerhetsanalyser, usikkerhetshåndterig) Nytt Sjømålsmissil (ILS, kvalitetsrevisjon av hovedleverandør, usikkerhetsanalyser, kontraktsarbeider) Nytt havarivernfelt (Verifikasjon av kontrusjonen ifm prosjektering og bygging) Nytt logistikkfartøy (Usikkerhetshåndtering) Kystjegerkommandoen (ILS, Prosjektledelse, usikkerhetshåndtering, systemteknikk, kvalitetsrevisjoner) Nye MTB er (Usikkerhetsanalyser)

19 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 19 (3) Utvikling av HMS sikkerhetsstyringssystem hvor arbeidet har bestått i å hjelpe Forsvarets Logistikkorganisasjon i Bergen med utvikling av organisasjon, systemer, rutiner og prosedyrer for å kunne ivareta sikkerheten (HMS) ved anskaffelse og drift av materiellsystemer. (4) Delta i utviklingen av Forsvarets system for håndtering av usikkerhet innenfor PRINSIX, herunder å drive pilotuttesting på Luftforsvarets Sindre II prosjekt. Forsvaret ( ) (1) Leder planavdelingen ved SFK/Prosjektdisjon med ansvar for planlegging og oppfølging av Sjøforsvarets prosjektportefølje. (2) Leder for personell, stasjon og organisasjon ved Sjøkrigsskolen, hvor han var ansvarlig for en større omorganisering og betydelige bygningsmessige oppgraderinger. (3) Prosjektleder for oppgradering og nybygging av Kystartilleriets kontrollerbare minefelt og torpedobatterier. Ledet prosjektet fra prosjektstart gjennom prosjektdefinisjon frem til systemkontrakter var inngått. (4) Sjef for Torpedobatteri og øvingsavdeling. (5) Avdelingsleder på Sjøforsvarets Skolesenter/KNM T Undervannsavdelingen med ansvar for opplæring og kompetanseutvikling for befal og mannskaper innenfor område Torpedo, Mine og KKS systemer for Kystartilleriets undervannsvåpen. (6) NK og torpedooffiser ved torpedobatteri. (7) Leder for Plan og Nærforsvarsavdelingen ved Narvik Sjøforsvarsdistrikt. (8) Batterisjef og Fortsadjutant ved Nes Fort. (9) Tropssjef og ildleder ved Nes Fort. Kurs og opplæring: 2006: Kurs i UK MOD, SJP 430 og Safety Caseoppbygging. 2002: DNV Consulting Course 2002: SHE-for employees, DNV Norway 1999: Risikoanalysekurs 1998: Klassesystematikk 1997: Kurs i usikkerhetshåndtering 1994: Kurs i kvalitetssikring (ISO) : Kurser i prosjektledelse, England 1980: Langkurs Torpedo/Mine

20 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 20 Olai Rune Hjetland Academic and Professional Attainment: Master of Science Technical University of Norway, Civil Engineering, 1980 Summary of Professional Experience: Mr. Hjetland has extencive professional experience including aviation safety management. He has served 8 years as manager within aviation (airport and aviation authority), has been national representative in international committees. He has broad experience within safety management, aviation infrastructure, management, planning and construction, national authorities, international cooperation as well as administration. Mr. Hjetland has work experience from: - DNV - Civil Aviation Authority Norway - Oslo Airport, Gardermoen (airport planning/operation/management) - consulting companies within aviation and heavy infrastructure - Norwegian Defense Civil Engineering Dept. (FBT) Present Position: Principal consultant Head of Section Transportation, DNV Industry Other Information: JAA Safety Strategy Initiative (JSSI); Mr. Hjetland was Norwegian representative in JSSI Steering Group ( ), member of Occurrence Data Analysis Working Group (2003). Nordic Analysis Working Group (NAWG) (all Nordic countries CAA represented): Mr. Hjetland was chairman ( ) and member ( ). Mr. Hjetland has also professional training in Safety Management, Risk Analysis, Quality Audit, Project management, ICAO PANS-OPS procedure design, Commercial Pilot Theory, CNS in Civil Aviation and has been Glider pilot/instructor.

21 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 21 Mr James Webster Mr. James Webster is employed by Naval Sea Systems Command, in the surface ship design group, SEA 05D. He graduated from the State University of New York Maritime College with a Bachelors of Engineering in Naval Architecture in Mr. Webster began working with the firm Gibbs & Cox, Incorporated following graduation from SUNY Maritime College. While studying ship hydrodynamics at Stevens Institute of Technology, he managed the Naval Architecture group in the New York office. During his 18 years at Gibbs & Cox, Incorporated, Mr. Webster lead the naval architecture group in the areas of ship hydrodynamics and loads, structural design, weight control. His responsibilities included ship concept design, preliminary design and contract design of commercial and naval vessels. Mr. Webster managed the US Navy FFG 7 Oliver Hazard Perry Class displacement limit upgrade program and the ROCN PFG 2 Class contract and detailed design. Mr. Webster was the principle naval architect of the PFG 2 ACS project developed through the contract level of design for the Taiwan Navy. Mr. Webster transferred to the Washington office of Gibbs & Cox, Inc. as the Department Manager of the Naval Architecture group and was a senior naval architect on the SC-21 program, the precursor to the DDG1000, Zumult Class. During this time Mr. Webster performed the initial investigations of the SC-21 low-signature trimaran and developed the wave piercing mono-hull hull form concepts. He performed integrated propulsion system integration studies during the SC-21 Analysis of Alternatives stage of design supporting the decision to employ an integrated electric power-propulsion system on SC-21. Mr. Webster left private industry to lead the surface ship hydrodynamics team at Naval Sea Systems Command in There his duties included ship hydrodynamicist of the Arsenal Ship Program, the SC-21 program, and the DD-21 program. Mr. Webster performed studies and lead a team of NSWCCD hydrodynamicists in the research of tumblehome hull form ship hydrodynamic performance. Mr. Webster lead studies using potential and viscous resistance computational methods, hullform propulsor integration, ship motions and capsize resistance using sub-scale tests and viscous and potential flow numeric models. Mr. Webster worked closely with the Office of Naval Research in managing the DD-21 accelerated hydrodynamics program. Mr. Webster has written papers for the American Towing Tank Society, tumble home ship hydrodynamics and the Society of Naval Architects and Marine Engineers on ship stability. Mr. Webster was detailed from Naval Sea Systems Command to Code 33 of the Office of Naval Research in February 2002 as the Ship Design Manager of the X-Craft, now known as the Sea Fighter. He completed his Masters in Systems Engineering at the University of Virginia in May of In addition to his duties as the ship design manager of the X-Craft, Mr. Webster served as the Project Manager of the Sea Coaster 100-foot air lubricated high speed catamaran and the designer and principle naval architect of the wave-piercing tumblehome 100-tonne Advanced Electric Ship performance evaluation large scale technology demonstrator. This ship is currently operating in Lake Pend Oreille, Idaho. Mr. Webster is responsible for the development and management of the NAVSEA sponsored Warship Design Course. The course has been offered annually to US and international navy naval architects and marine engineers for the past two years at the University of Michigan. Mr. Webster is currently directs the study of alternate propulsion systems for the US Navy. He has authored the definitive reports on this subject to the Chief of Naval Operations in 2005 and the Report to Congress in 2006.

22 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 22 Dr Øyvind Breivik Date of birth: Present position: Scientist at The Norwegian Meteorological Institute, since January Education: January 1995 to September 1998: Dr Scient (Ph D) student in oceanography, Department of Geophysics, University of Bergen. Current projects: Developing an operational stochastic model for forecasting drifting objects in collaboration with the Norwegian Rescue Co-ordination Centre. Implementing spectral wave models for numerical wave forecasting and hindcasting at medium to high resolution (4-20 km). Developing operational trajectory models for oil and drifting ships. General scientific experience and past projects: : Post doc, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre, Bergen, Norway. Developed a scheme for assimilating HF-radar current observations in an operational high-resolution ocean model in the EuroROSE project. Also involved in the DIADEM real time assimilation project. June-July 1997: A two-month scientific stay at the French marine research institute (IFREMER) in Brest, France. Worked with Dr Bertrand Chapron on satellite remote sensing and the impact of the sea-state on the radar scatterometer signal. January 1995 to August 1996: Funded by the European Coupled Atmosphere-Wave- Ocean Model (ECAWOM) project to develop a new geophysical scatterometer model function with sea state input from the WAM wave model, see Barthel and Breivik (1998), as part of my Dr Scient degree. Implementing a network of HF-radars to monitor the Norwegian Coastal Current and specifically the current conditions around two petroleum terminals on the western coast of Norway in cooperation with the local Vessel Traffic Service to improve the safety of ships traversing narrow shipping lanes with variable currents.

Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov

Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov Rett kompetanse og strategi for opprettholdelse av materiell stridsevne Harlans Seminar 2011 Solstrand Hotel &

Detaljer

HARLANS SEMINAR 2001. Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret

HARLANS SEMINAR 2001. Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret HARLANS SEMINAR 2001 Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret Solstrand Fjord Hotel, Os 2. 3. november 2001 ÅRETS SPONSOR KOMMANDØR ATLE T. KARLSVIK BIOGRAFI Atle T. Karlsvik ble utnevnt til

Detaljer

Nettverksbasert forsvar. Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad

Nettverksbasert forsvar. Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad Nettverksbasert forsvar Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad 30 31 oktober 2008 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 36. i rekken og fokuserer denne gang på utfordringene med innføring av Nettversksbasert

Detaljer

Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar

Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Harlans Seminar 2009 Solstrand Hotel & Bad 5 6 november 2009 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 37. i rekken og tema i år er Operativ logistikk i fremtidens

Detaljer

x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad

x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad 4 5 november 2010 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 38. i rekken

Detaljer

Teknologi og kompetanse frem mot 2025

Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Harlans seminar 2006 Solstrand bad og hotell Tema for årets seminar er Teknologi og kompetanse - frem mot 2025 Årets seminar går av stabelen 3-4 november 2006. Seminaret

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Harlans seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

KL Trude Sviggum, Elev LMOPS

KL Trude Sviggum, Elev LMOPS KL Trude Sviggum, Elev LMOPS Første HK-plattform i Sjøforsvaret? (KNM Trondheim ca 1970) HK-plattformer i Sjøforsvaret Kystvakten 3 stk Nordkapp klasse fartøy: KV Andenes, KV Senja og KV Nordkapp Operative

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal FoU-seminar Ålesund 20-21 november 2008 Velkommen Rektor Geirmund Oltedal Høgskolens campus Høgskolen sitt oppdrag Utdanning for industri, næringsliv og helsevesen Anvendt forskning- og utvikling Spissa

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer

Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer Harlan seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan seminar er det 41. i rekken,

Detaljer

Knowledge Based Development Forum

Knowledge Based Development Forum KBD-Forum Knowledge Based Development Forum Seminar 2.-3. februar 2011 Fredfoss konferansesenter KBD-Forum har i år invitert en av verdens fremste eksperter, Ron Mascitelli for å fortelle om hvordan riktige

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Årsseminar 2007. Transport. Fra kunde, - til selgermakt. 2 4 mars. Oslo - Kiel - Oslo om bord på MS Color Fantasy

Årsseminar 2007. Transport. Fra kunde, - til selgermakt. 2 4 mars. Oslo - Kiel - Oslo om bord på MS Color Fantasy Årsseminar 2007 2 4 mars Oslo - Kiel - Oslo om bord på MS Color Fantasy Transport. Fra kunde, - til selgermakt VELKOMMEN TIL LOGISTIKKFORENINGEN.NO ØSTLANDSAVDELINGENS ÅRSSEMINAR 2007 Årets seminar kobler

Detaljer

Harland seminar 5-6 november 2004

Harland seminar 5-6 november 2004 Harland seminar 5-6 november 2004 Sikkerhetsstrategi Effektiv og sikker drift kan Marinen utnytte sivil praksis? Per Marius Berrefjord Vice President DET NORSKE VERITAS UTFORDRING Effektiv og sikker drift

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Enabling LNG Terminals 2 3 Kun for illustrasjon og representer ikke nødvendigvis faktiske transportruter.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer

Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer Harlans Seminar Solstrand Fjord Hotell 5-6 november 2004 Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer Hva er det som skal til for å drifte et fartøy? Hvilke grunnleggende forutsetninger

Detaljer

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret?

Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? Harlans Seminar 26 Status teknisk utdanning i Sjøforsvaret? KK Stein Erik Sund Sjøforsvarets skoler Stab KNM HH Befalssolen Sjøkrigsskolen KNM Tordenskjold Seniorinspektør OK Jens Ekerhovd (midl) Sjef

Detaljer

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter

Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Rolls-Royce Opplæringssenter - en del av Norsk Maritimt Kompetansesenter Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Sjøforsvarets skoler

Sjøforsvarets skoler Ny utdanningsordning MUF 20. november 2006 Bernt Grimstvedt, Sjef Sjøforsvarets Skoler Presentasjonens innhold 1. Sjøforsvaret 2. 3. Sjøforsvarets nivådannede utdanning 2009 4. Sjøforsvarets interesser

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Overvåkning og Beslutningsstøtte

Overvåkning og Beslutningsstøtte Utfordringer for sjøtransport i Nordområdene Overvåkning og Beslutningsstøtte Maritim innovasjon Svalbard 2008 Magnus S. Eide DNV Research & Innovation 03. Mars 2008 Innhold Bakgrunn Prosjektoversikt MAROFF

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Exercise Barents Rescue 2005

Exercise Barents Rescue 2005 Barents Rescue 2005 Exercise Barents Rescue 2005 Brannsjefkonferansen i Alta 30. mai 2008 v/helge Eidsnes Organisering av BR 2005 v/utenriksdept Sentral planleggingsgruppe Aktive deltakere 1 Øvingsledelse

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

SIKKERHETSSEMINAR om trygge opplevelser for folk på fotballstadioner

SIKKERHETSSEMINAR om trygge opplevelser for folk på fotballstadioner SOS EVENT SECURITY AS og fotballklubben Odd grenland samarbeider om sikkerhetsseminar knyttet til arrangementer på fotballstadioner. SIKKERHETSSEMINAR om trygge opplevelser for folk på fotballstadioner

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

CRM Columbus IT og Marlink

CRM Columbus IT og Marlink CRM Columbus IT og Marlink Columbus IT maximizing productivity Columbus IT Columbus IT CRM 2011 Trial Columbus IT maximizing productivity Spesialtilpasset norsk versjon Registrer deg på Automatisk oppslag

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

General Information 1

General Information 1 General Information 1 Historical Development 1989 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 1. Norsk Energiverk Forsikring AS (NEFO) established in 1989 as a Captive for a number of Norwegian Hydro Utility Companies.

Detaljer

NATO MAINTENANCE AND SUPPLY AGENCY - NAMSA

NATO MAINTENANCE AND SUPPLY AGENCY - NAMSA FORSVARET NORWEGIAN ARMED FORCES Forsvarets Norwegian Defence logistikkorganisasjon Logistics NATO MAINTENANCE AND SUPPLY AGENCY - NAMSA Oberstløytnant Terje Jonsmyr FLO/Forsyning Driftanskaffelser/Militære

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS

OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS OSC Business Idea Contribute to Improved safety for personnel Protecting the environment Increased innovation in the Maritime Industry Based on Simulation and visualization

Detaljer

Offentlig journal. Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget

Offentlig journal. Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01-31.01 2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2014 Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget nternkontrollsystem - konsulent

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOGMAKT 2011 Forsvarets logistikkonferanse Sessvollmoen, 4-5. mai 2011 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv 29.04.2011 1 29.04.2011 1 Sjefen

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Aanderaa Data Instruments (AADI)

Aanderaa Data Instruments (AADI) Aanderaa Data Instruments (AADI) The worldwide export is larger than 80% of the total production. AADI develops sensors, instruments and systems for measurements and monitoring in very demanding environments.

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS. Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators

DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS. Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators DEN BLÅ SKOLEN I ARKTIS Nordkapp maritime fagskole Nordkapp videregående skole North Cape Simulators 1 North Cape Simulators Etablering av et offentlig arktisk kompetanse- og treningssenter innen beredskap,

Detaljer

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.

MARKOM2020. «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor. MARKOM2020 «NHD anser MARKOM2020 som den viktigste arenaen for arbeidet med å finne svar på utfordringene maritim utdanning står overfor.» St. prop 1S 2013, 1.3.3 Gjennom MARKOM2020 er utviklingen av høyere

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Kapittel 3 Flåteplanen av 1960... 37 «Små og mange»: Flåteplanens styrkestruktur... 41

Kapittel 3 Flåteplanen av 1960... 37 «Små og mange»: Flåteplanens styrkestruktur... 41 Osloklassens historie.book Page 5 Tuesday, May 15, 2007 9:35 AM Innhold Kapittel 1 Innledning........................................ 11 Kapittel 2 Marinen etter krigen............................... 21

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2010. Dok.dato: 31.03.2010. Dok.dato: 23.03.2010

Dok.dato: 26.03.2010. Dok.dato: 31.03.2010. Dok.dato: 23.03.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04-09.04 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2010 nvitasjon til halvårlig samarbeidsmøte mellom Avinor og Meteorologisk institutt nvitasjon til møte

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Omstilling i Rolls-Royce Marine

Omstilling i Rolls-Royce Marine Omstilling i Rolls-Royce Marine Jan Petter Hagen, Director of Business Transformation Rolls-Royce Trusted to deliver excellence Rolls-Royce kort fortalt Sivil luftfart Forsvar Marine Atomkraft Power Systems

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse

Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse Bedre prosjektvirksomhet med gode veiledere for prosjektledelse Håvard O. Skaldebø, director, Metier AS 31.10. 2014 Litt prosjekthistorie på 4:14 min http://www.youtube.com/watch?v=vt3y2vd7348 Study reveals

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Nytt fra Ranheim og Averøy

Nytt fra Ranheim og Averøy Nytt fra Ranheim og Averøy Energos Ranheim Energigjenvinning Nordmøre Energigjenvinning (Averøy) Energiutnyttelse 2006 Avfall Norge, Stavanger 7. september 2006 ENERGOS AS Aksjeselskap stiftet 17 Juni

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Håvard O. Skaldebø, PMP, CCE, (haa-skal@online.no) Styreleder, PMI Norway Oslo Chapter (www.pmi-no.org) Prosjekt 2005, 12.oktober 2005, Hotel Rainbow,

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN)

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening Status Norwegian Aerospace Industry Cluster (NAIC) og Fighter Team Norway (FTN) NMLF Logistikkonferanse Sarpsborg 8 nov 2012 Aerospace Cluster for hva? og for

Detaljer

Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet

Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet Engelsk oversettelse for navn, betegnelser og titler i fylkeskommunene på Østlandet Norsk Engelsk oversettelse Fylkeskommune Fylkestinget Politisk organisering County Authority County Council Fylkesordfører

Detaljer

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08

Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Programområde NbFsystemer Harlans seminar fredag 31/10-08 Arild O Arnesen Kommandørkaptein FD IV Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging Innhold i presentasjon FD organisasjon FD IV. organisasjon

Detaljer

TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR?

TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR? TOPP BEREDSKAP I 17 DAGER ER DU KLAR? SIKKERHETSDAGENE 2013, 23. OKTOBER ARRANGEMENTSSYKLUS Søkerfase Etablering Strategisk planlegging Operasjonell planlegging «Operational Readiness» Olympiske leker

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer