Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon"

Transkript

1 Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Harlans seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad

2 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan seminar er det 35. i rekken og fokuserer denne gang på utfordringene innen helikopterintegrasjon. Det spesielle med helikopterintegrasjon er de komplekse materiellmessige utfordringer, nye og strengere krav til kontroll med risikoelementer og påfølgende sikkerhetsstyring. Dette involverer tett samarbeid mellom de ulike forsvarsgrenene, samt at det setter nye krav til sertifiseringsregime og hvilken påvirkning dette vil ha på organisasjonen for øvrig. Slik Forsvaret er organisert i dag vil det trolig også være nødvendig med et visst samarbeid med ulike sivile aktører for å kunne gjøre dette på en mest mulig effektiv måte. Utfordringene er således svært sammensatt og spenner over et vidt spekter innen alt fra materiell til ledelse og organisasjon. Komitéen anser årets tema for å være meget aktuelt i forbindelse med anskaffelsen av de nye NH-90 helikoptrene til Forsvaret. Denne helikoptertypen skal fungere som organisk våpenbærende helikopter fra Fridtjof Nansen klasse fregatt og vil ha stor betydning for dette kampsystemet. I tillegg vil helikopteret bistå kystvakten i deres daglige tjeneste, samtidig som det vil brukes til ulike sivilt initierte oppdrag slik som søk, redning, ambulansetjeneste etc.

3 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 3 Marineingeniørgruppen Marineingeniøren er, eller har vært, en teknisk offiser i Sjøforsvaret. Han eller hun har minst fireårig utdannelse fra skipsteknisk- eller elektronikk/våpen linje ved Sjøkrigsskolen, eller tilsvarende teknisk utdannelse som kvalifiserer til krigsskole nivå 2. Utdanningen har vært gjenstand for flere endringer, men det har alltid vært den lengste tekniske utdannelsen i regi av Sjøkrigsskolen som har kvalifisert til marineingeniørtittelen. Marineingeniørgruppen er en faglig og sosial forening med følgende formål: Gjennom Harlans seminar, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper Gjennom sosialt samvær styrke samholdet og kontakten mellom gruppens medlemmer Å ivareta marineingeniørens interesser både innen SMS s organer og i Sjøforsvaret generelt Harlans Seminar Harlans seminar er bygget over Georg og Ingeborg Harlans legat til videre utdannelse av maskinoffiserer i den kongelige Norske Marine. Legatet er opprettet ved en testamentarisk gave fra tidligere fastlønnet maskinoffiser i Marinen, Jakop Georg Tveten Harlan (1968) og hustru Ingeborg Harlan (1971). Harlans seminar har vært avholdt på Solstrand Hotell & Bad siden 1973 og er blitt et begrep så vel i Forsvaret som i det tekniske miljø i samfunnet for øvrig. Felles for alle seminarene er at de har en sponsor og en spesielt utvalgt æresgjest.

4 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 4 Årets æresgjest

5 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 5 Per Erik Gøransson Født: 26.februar 1950 Utdannelse: Stabsskole II Stabsskole I 1983 NTH, Teknisk Kybernetikk Sjøkrigsskolen Marineingeniørlinje Diverse kurs NHH, NTH og Tjeneste: Gikk av med pensjon Leder for Forsvarets Logistikkorganisasjons Investeringsavdeling avdeling Kjeller, med ansvarsområde Luftforsvarsprosjekter ( ) Prosjektleder for Forsvarets anskaffelsesprosjekt for nye fregatter.(p6088) Kontraktsportefølje på ca 17 milliarder NOK ( ) Assisterende Prosjektleder for P6088, med ansvar for organisasjon, kvalitetssikring, økonomi og støttefunksjoner. ( ) Assisterende prosjektleder for Nato Seasprarrow Missile Program i Washington, DC, USA. Et multinasjonalt prosjektkontor som hadde ansvar for vedlikehold og oppdatering av 13 nasjoners luftvernsystemer for skip. 10 av Nasjonene videreutviklet sammen missilet - ESSM. ( ) Selger for elektriske fremdriftsystemer til fartøyer hos SIEMENS. ( ) Delprosjektleder for Skipsbyggingskontrakt for Ula klasse undervannsbåter. ( ) Prosjektoffiser med ansvar for uttesting av det totale fremdriftsystem for ULA klassen. Testing ble foretatt i Kiel, BRD. Etter testene var ferdigstilt og anlegget nedbygget, overført til Emden for byggeoppsyn. ( ) Prosjektoffiser ved Ula-prosjektet med ansvar for fremdriftsanlegg og automasjon. ( ) Maskinmester på Kobben klasse undervannsbåter ( 75 79) Annet: Har i perioden 2001 til 2007 vært norsk representant i Nato Seasparrow Styrekomité Har vært teknisk forhandler for 2 MOUer for Norge i forbindelse med Nato Seasparrow og har hatt ansvaret for en MOU med Spania i forbindelse med samarbeid om bygging av nye fregatter

6 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 6 Seminarets beskytter

7 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 7 Rear Admiral Morten Jacobsen Rear Admiral Morten Jacobsen was born in 1955 and started his military education at the Royal Norwegian Naval Academy in After graduating in 1978, he joined the submarine service. In 1982 he passed the Commanding Officers Qualifying Course in Royal Navy (UK) where after he took command of a Kobben class submarine. After his first sea duty, RADM Jacobsen was instructor and tactical advisor at the Submarine School. For one year he was the school s commandant, before he moved to Tromsø and North-Norway in 1987, to take command of 2. Submarine Squadron. RADM Jacobsen spent one year at the Norwegian School of Economics and Business administration from 1989 and joined the Naval Materiel Command in 1990 as head of the Underwater Weapons Branch. In this position he was also project manager for the integration of TP613 heavyweight torpedoes into The Hauk class FPBs, and Norwegian representative in the Steering Committee of NATO project Low cost ASW weapon. After attending the Staff College, from 92 to 93, RADM Jacobsen came back to the Naval Materiel Command as project manager for new sea mines. He was Chief of Staff in the Submarine service from 95 to 97 and responsible for training and force production of Submarines, Divers and Naval Special Forces. During this period RADM Jacobsen also was the Norwegian representative in the Steering Committee of the NATO project Submarine Rescue System. RADM Jacobsen established and managed the Nordic Submarine project Viking in Malmö Sweden from 1997 to 2001 during which time the project concept- and definition phase was carried out in co-operation with industry. Upon his return to Norway in 2001, he became the head of the Project Division of Naval Materiel Command. RADM Jacobsen attended Seminar Höhere Führung at Führungsakademie der Bundeswehr in the autumn of During 2002 the restructuring of the Norwegian armed forces gained speed, and RADM Jacobsen was given the opportunity to lead the organisational development of one joint Procurement Division within the newly established Norwegian Defence Logistics Organisation (NDLO). He was head of this procurement organisation as Commodore until mid 2005, when he was promoted to Rear Admiral as Director of Norwegian Defence Systems Management Division; within NDLO. He is at present responsible for the configuration management and readiness of all Weapon Systems and equipment in the Norwegian Armed Forces. Jacobsen has been married for more than 25 years and has three sons. He enjoys playing golf or playing with model trains when time permits.

8 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 8 Program Torsdag 1.november 2007 Seksjon 1 Politikk og tematisk oversikt Leder: Christian Wines Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Introduksjon til temaet Helikopterintegrasjon i Forsvaret (Kontreadmiral Morten Jacobsen) Norsk forsvarspolitikk med relevans for anskaffelse av nye fregatter og nye helikoptre (Flaggkommandør (pensj.) Jacob Børresen Seniorrådgiver ved Norsk Institutt for Strategiske studier) - Norges behov for et forsvar - Hvorfor trenger vi Sjøforsvaret? - Fregattenes og Kystvaktens roller og skillet mellom disse Utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN) (Ståle Pedersen - FOHK 1 ) Kaffepause Søk og redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi (Kjell Jacob Johannessen Seniorrådgiver Justisdepartementet) Bakgrunn og prosessen mot ny BSL 2 D 5-1 og betydning for kontinentalsokkel flyging og Sjøforsvaret (Geir Hamre Luftfartstilsynet) Paneldebatt 1 FOHK=Fellesoperativt hovedkvarter 2 BSL=Bestemmelser for Sivil Luftfart

9 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 9 Kveldsarrangement Kl 1830 Fotografering i Hagestuen (lokalet utenfor spisesal) Kl 1900 Aperitif i Midtgaard (lokalet utenfor seminarrom) Navy Vocalis synger Kl 2000 Festmiddag i Sommerstuen (aller innerste spisesal) Bordsettingsplan vil bli oppslått Etter middag Kaffe og sosial samling i baren

10 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 10 Fredag 2.november 2007 Seksjon 2 Sikkerhet og sertifisering Leder: Fredrik Bolstad Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Helikopteroperasjoner i Sjøforsvaret (Trude Sviggum KNM Tordenskjold) - Presentasjon av nåværende og fremtidige HK-plattformer i Kystvakten og Kysteskadren - Innføring i HK-dekkstjenesten (FDO 3 / HKO 4 ) - Introduksjon til nivå og klasse (level and class) Den maritime helikopterorganisasjonen; oppbygging, drift, utfordringer og fremtid (Dag Monsen Luftoperativt Inspektorat) - Teknisk Brief NH-90 - Flyging med nye helikoptertyper - Våpensystemer (sonar / torpedo etc) Kaffepause / utsjekk Sikkerhetsstyring og sertifisering (Ole Jacob Nordahl Det Norske Veritas) Risikoanalyse på landingsplattformer til sjøs og på land (Olai Rune Hjetland Det Norske Veritas) Paneldebatt Lunsj 3 FDO= Flydekksoffiser 4 HKO=Helikopter Kontroll Offiser

11 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 11 Seksjon 3 Utsyn og Tekniske utfordringer (Engelskspråklig) Leder: Christian Wines Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Helicopter integration in the US Navy surface combatants (Mr. James Webster US Navy) - Dynamic interface design and certification with an emphasis on determining availability of helicopter flight decks at sea Forecasting and observing wave and weather conditions in Norwegian waters (Øyvind Breivik Meteorologisk Institutt) - Wave and maritime weather forecasting - Forecasting for helicopter operations Kaffepause Advances in ship helicopter support systems enhancing mission operability and reduced crewing (Mr. James Webster US Navy) Presentation of the existing SHOLS 5 system and future concepts for improved availability (Finn Otto Sanne Kongsberg Seatex) - The SHOLS system installed on the Nordkapp and Fridtjof Nansen class - The Landing Period Designator (LPD) concept Paneldebatt Avslutningsord (Kommandørkaptein Stein Ivar Alsaker) 5 Ship Helicopter Operations Limitations

12 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 12 Administrative opplysninger Fellestransport Det er satt opp følgende fellestransport: Buss fra HOS/Sjaluppen til Solstrand torsdag 1. november kl 0800 Buss fra HOS/Sjaluppen til Solstrand torsdag 1.november kl Denne går via Flesland med fastsatt avgang fra Flesland kl Buss fra Solstrand fredag 2.november kl 1715 via Flesland til HOS Diverse telefonnumre Solstrand Hotel & Bad Taxi Os (ca kr 400,- til Flesland) Utsjekk Utsjekk innen kl 1200 avreisedato. Den enkelte gjør opp minibar, bar, telefon og andre utgifter ved utsjekk. Marineingeniører som har sluttet i Sjøforsvaret skal også betale hotellrommet. Arrangementskomité for Harlans seminar 2007 Programansvarlige: Orlogskaptein Fredrik Bolstad, tlf FLO/Systemstyring Maritime Kapasiteter Integrerte Plattformsystemer Kapteinløytnant Christian Wines, tlf FLO/Systemstyring Maritime Kapasiteter Integrerte Plattformsystemer Arrangementsansvarlig: Orlogskaptein Harald Tholo, tlf FLO/Systemstyring Maritime Kapasiteter Integrerte Våpensystemer

13 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 13 Foredragsholdere Jacob Børresen Flaggkommandør (pensj.) Jacob Børresen har tilbakelagt en lang militær karriére, blant annet som skipssjef, militær sekretær for Forsvarsministeren og som leder av militære operasjoner og øvelser. Han har også hatt en omfattende publikasjonsvirksomhet i norsk og internasjonal fagpresse og i norske aviser om forsvars- og sikkerhetspolitikk, og har i tillegg utgitt flere hefter og bøker. Han er i dag NORISS faglig forsvar- og sikkerhetspolitisk rådgiver og har den siste tiden også vært medlem i Forsvarspolitisk Utvalg. Jacob Børresen var for øvrig sponsor for Harlan seminaret i Uteksaminert Sjøkrigsskolen 1968 Ubåttjeneste Ubåt sjefskurs i Storbritannia 1973 Sjef KNM Ula, Kobben og Utsira Adjutant for Forsvarssjefen NK fregatten KNM Stavanger Sjøforsvarets stabsskole Militærstipendiat Norsk utenrikspolitisk institutt Sjef fregatten KNM Oslo 1985 Militær sekretær for Forsvarsminister Johan Jørgen Holst Sjef SST/Organisasjonskontoret ORG NATO Defence College i Roma 1989 Forsvarets høgskole, totalforsvarskurset 1992 Sjef Operasjonsstab Forsvarskommando Nord Norge Sjef Trøndelag Sjøforsvarsdistrikt NK Ops-Log divisjonen i SHAPE, Belgia Herunder daglig leder for SACEURs krisestyringsstab med ansvar for planlegging og ledelse av NATOs operasjoner i Bosnia (Operation Joint Endeavour) desember 95 juni 97 Kommandant Akershus festning Stabssjef Forsvarets overkommando/sjøforsvarsstaben Konsulent eget firma Jacob Børresen v. nr.: Tilsatt som prosjektmedarbeider på prosjekt Forsvarets historie ved Institutt for forsvarsstudier Seniorkonsulent Europaprogrammet Daglig leder Stiftelsen KNM Narvik Senior rådgiver Norsk institutt for strategiske studier med ansvar for strategi, forsvars- og sikkerhetspolitikk Medlem av Utenriksdepartementets Utvalg for Sikkerhet og Nedrusting, Nedrustingsutvalget Medlem av Forsvarspolitisk utvalg Medlem av faglitterær forfatterforening. Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Horten

14 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 14 Ståle Pedersen Ståle Pedersen har lang erfaring fra fregattvåpenet, blant annet som nestkommanderende på KNM Narvik. Etter at dette fartøyet ble tatt ut av tjeneste, som siste Oslo-klasse fregatt, begynte han i 2007 ved Fellesoperativt Hovedkvarter (FOHK) som operasjonsoffiser for overflatefartøyer. Mer spesifikt er han fagoffiser for fregatt og stillingen omfatter blant annet koordinasjon av maritime aktiviteter innenfor AWW (Above Water Warfare) segmentet. Yrkeserfaring: Nestkommanderende KNM Narvik Neskommanderende KNM Trondheim OPS OFF KNM Trondheim Leder Langkurs Maritime Operasjoner (LMOPS) Leder NLK og leder for revisjon NLK Navoff KNM Narvik Batt off 2 KNM Stavanger Nav off 2 KNM Narvik Operasjonsromsbestyrer KNM Trondheim Operasjonsromsbestyrer KNM Æger Matros operasjonsromstjeneste KNM Bergen, KNM Stavanger Utdanning: Elev Nasjonalt Langkurs (NLK) SKSK SKSK 1 operativ linje Forkurs Ingenørhøyskole SKSK Kjell Jacob Johannessen Født i Oslo i 1952, bosatt i Stavanger. Har flyteknisk bakgrunn. Har arbeidet i ca 30 år i forskjellige roller innenfor en av verdens største vedlikeholds organisasjoner, (Helikopter Service og Astec Helikopterservice), med helikoptervedlikehold som fokus. Har arbeidet som flytekniker, kontroll tekniker, sjef for planavdeling, sjef for helikopterflåtestyring; logistikksjef, sjef for Vedlikeholdsstyring og direktør for den kommersielle markedsavdelingen. Etter ca 2 år i Braathens som salgsansvarlig, har mitt arbeid fra ca. nyttår 2006 vært knyttet til Justisdepartementet som seniorrådgiver innenfor redningshelikoptersaker. Er bedt om å lede anskaffelseses prosjektet for nye redningshelikopter.

15 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 15 Geir Hamre Fagsjef helikopter, Luftfartstilsynet (Head of Helicopter Section, N-CAA) Helikopterrelatert yrkeserfaring: Flyger 339 skvadron, Skvadronssjef 337 skvadron (Kystvakthelikoptre), Sjef helikopterkontoret Forsvarets Overkommando, Norsk representant for Bell Helicopter Textron, Daglig leder Aquilo AS, Inspektør mellomtunge helikoptre i Luftfartstilsynet, Fagsjef helikopter i Luftfartstilsynet, Utdanning: Luftforsvarets flygerskole Luftkrigsskole Luftforsvarets Stabskole I og II.

16 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 16 Trude Sviggum Født 01 oktober 1973 Foruten at Trude Sviggum er en lidenskapelig fallskjermhopper, har hun siden høsten 2005 jobbet som hovedinstruktør i helikopterkontroll ved KNM Tordenskjold på Haakonsvern. Hun er også Sjøforsvarets representant i NATO HOSTAC 6 Yrkeserfaring: 08/ /2005 KV Senja/Nordkapp: Helikopterkontroll offiser 11/ /2001 Sjøforsvarets Plan- og beordringskontor: Personelloffiser for operativt befal i Sjøforsvaret 07/ /1998 KNM Måløy: Skipsoffiser (Artilleri offiser, sambandsoffiser, navigasjonsoffiser) 07/ /1994 KNM Vale: Artilleribefal Utdanning: 2007 d.d Langkurs Maritime Operasjoner Kystvakt linje Sjøkrigsskolen Maritim utdanning, Operativ Befalsskolen for marinen Teknisk utdanning, Elektronikk/våpen linjen Årdal videregående skole Allmenne fag Sertifikater: STCW-95 Dekksoffiser klasse 2 6 HOSTAC = Helicopter Operations from Ships other than Aircraft Carriers

17 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 17 Dag Monsen Kompetanse innen operativ ledelse, instruksjon, trening, simulatordrift og seleksjon. Sivile og militære flysertifikater for fly og helikopter. Dekksoffiser kl. V. Maritim bakgrunn. Behersker norsk, engelsk og nederlandsk muntlig/skriftlig Befalsskolen for Marinen (Operativ marine) MTB Landgangsfartøy 1989 Overgang til Luftforsvaret. Flyskole i Norge. Luftkrigsskolen Flygerutdannelse i USA Flyger redningstjenesten (Sea-King) Flyger kystvakten (Lynx) Stabsinstruktør i Nederland. Evaluator og eksaminator på alle typer fly oppdrag XO 337 Skvadron (Kystvakten). Stabs studier Stabsoffiser SAR/KV Luftoperativt Inspektorat. Dekker samtlige maritime helikopter operasjoner inkl. NH-90. Norsk representant NATO HOSTAC (Helicopter Operations from Ships Other than Aircraft Carriers), NATO SARP (Search And Rescue Panel) og JEC Lynx FMFT (Lynx Full Mission Flight Trainer Joint Executive Committee/styringsgruppe) Luftforsvarets deltaker i fartøyssertifiseringsprosessen. Deltar i flyger seleksjon (intervju og uttaksflyging).

18 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 18 Ole Jacob Nordahl Fødselsår : 1955 Nordahl har offisersutdannelse fra Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets Stabsskole. Han har 15 års ledererfaring fra ulike stillinger i Forsvaret, med hovedvekt på store materiellanskaffelser. De siste 12 årene har han som rådgiver bistått Sjøforsvaret med utvikling og implementering av styringssystemer, gjennomføre risikoanalyser, håndtering av usikkerhet i store anskaffelsesprosjekter i tillegg til å koordinere DNVs aktiviteter mot Sjøforsvaret. Nøkkelkompetanse: Prosess- og kvalitetsutvikling Endringsledelse Usikkerhetsledelse Risikoledelse (HMS) Prosjektledelse og -støtte Akademisk utdanning og formelle autorisasjoner: Sjøkrigsskolen, operativ linje Søforsvarets Stabsskole (1985 del 1 og 1991 del 2) Yrkeserfaring: Det Norske Veritas AS ( ) (1) Prosjektleder for FLOs Helikopterintegrasjonsprosjekt ( ). Dette arbeidet har bestått i prosjektledelse, og koordinering ovenfor en lang rekke avdelinger innen FLO samt mot Kysteskadren, Kystvakten, KNM Tordenskjold, og Luftoperativt Inspektorat. Prosjektarbeidet har foregått innen områdene: Systemteknikk, usikkerhetshåndtering, risikoanalyser, utvikling av styringssystem, utvikling av metodegrunnlag, utarbeidelse av plan og policydokumenter, opplæring av personell i metodegrunnlag. (2) Yte prosjektstøtte ved større anskaffelsesprosjekter i Sjøforsvaret. En del av dette arbeidet har vært å integrere bistand til prosjektene fra forskjellige typer DNV kompteanse, og å tilpasse dette til de enkelte prosjekters behov. Den største enkeltområet innen dette har vært sentrert rundt analyse av usikkerhet, og å medvirke til prosjektetenes styring og planlegging for å holde usikkerheten under kontroll. Arbeidet er gjort i forbindelse med prosjektene: Nye eskortefartøyer. (ILS, Usikkerhetsanalyser, usikkerhetshåndterig) Nytt Sjømålsmissil (ILS, kvalitetsrevisjon av hovedleverandør, usikkerhetsanalyser, kontraktsarbeider) Nytt havarivernfelt (Verifikasjon av kontrusjonen ifm prosjektering og bygging) Nytt logistikkfartøy (Usikkerhetshåndtering) Kystjegerkommandoen (ILS, Prosjektledelse, usikkerhetshåndtering, systemteknikk, kvalitetsrevisjoner) Nye MTB er (Usikkerhetsanalyser)

19 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 19 (3) Utvikling av HMS sikkerhetsstyringssystem hvor arbeidet har bestått i å hjelpe Forsvarets Logistikkorganisasjon i Bergen med utvikling av organisasjon, systemer, rutiner og prosedyrer for å kunne ivareta sikkerheten (HMS) ved anskaffelse og drift av materiellsystemer. (4) Delta i utviklingen av Forsvarets system for håndtering av usikkerhet innenfor PRINSIX, herunder å drive pilotuttesting på Luftforsvarets Sindre II prosjekt. Forsvaret ( ) (1) Leder planavdelingen ved SFK/Prosjektdisjon med ansvar for planlegging og oppfølging av Sjøforsvarets prosjektportefølje. (2) Leder for personell, stasjon og organisasjon ved Sjøkrigsskolen, hvor han var ansvarlig for en større omorganisering og betydelige bygningsmessige oppgraderinger. (3) Prosjektleder for oppgradering og nybygging av Kystartilleriets kontrollerbare minefelt og torpedobatterier. Ledet prosjektet fra prosjektstart gjennom prosjektdefinisjon frem til systemkontrakter var inngått. (4) Sjef for Torpedobatteri og øvingsavdeling. (5) Avdelingsleder på Sjøforsvarets Skolesenter/KNM T Undervannsavdelingen med ansvar for opplæring og kompetanseutvikling for befal og mannskaper innenfor område Torpedo, Mine og KKS systemer for Kystartilleriets undervannsvåpen. (6) NK og torpedooffiser ved torpedobatteri. (7) Leder for Plan og Nærforsvarsavdelingen ved Narvik Sjøforsvarsdistrikt. (8) Batterisjef og Fortsadjutant ved Nes Fort. (9) Tropssjef og ildleder ved Nes Fort. Kurs og opplæring: 2006: Kurs i UK MOD, SJP 430 og Safety Caseoppbygging. 2002: DNV Consulting Course 2002: SHE-for employees, DNV Norway 1999: Risikoanalysekurs 1998: Klassesystematikk 1997: Kurs i usikkerhetshåndtering 1994: Kurs i kvalitetssikring (ISO) : Kurser i prosjektledelse, England 1980: Langkurs Torpedo/Mine

20 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 20 Olai Rune Hjetland Academic and Professional Attainment: Master of Science Technical University of Norway, Civil Engineering, 1980 Summary of Professional Experience: Mr. Hjetland has extencive professional experience including aviation safety management. He has served 8 years as manager within aviation (airport and aviation authority), has been national representative in international committees. He has broad experience within safety management, aviation infrastructure, management, planning and construction, national authorities, international cooperation as well as administration. Mr. Hjetland has work experience from: - DNV - Civil Aviation Authority Norway - Oslo Airport, Gardermoen (airport planning/operation/management) - consulting companies within aviation and heavy infrastructure - Norwegian Defense Civil Engineering Dept. (FBT) Present Position: Principal consultant Head of Section Transportation, DNV Industry Other Information: JAA Safety Strategy Initiative (JSSI); Mr. Hjetland was Norwegian representative in JSSI Steering Group ( ), member of Occurrence Data Analysis Working Group (2003). Nordic Analysis Working Group (NAWG) (all Nordic countries CAA represented): Mr. Hjetland was chairman ( ) and member ( ). Mr. Hjetland has also professional training in Safety Management, Risk Analysis, Quality Audit, Project management, ICAO PANS-OPS procedure design, Commercial Pilot Theory, CNS in Civil Aviation and has been Glider pilot/instructor.

21 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 21 Mr James Webster Mr. James Webster is employed by Naval Sea Systems Command, in the surface ship design group, SEA 05D. He graduated from the State University of New York Maritime College with a Bachelors of Engineering in Naval Architecture in Mr. Webster began working with the firm Gibbs & Cox, Incorporated following graduation from SUNY Maritime College. While studying ship hydrodynamics at Stevens Institute of Technology, he managed the Naval Architecture group in the New York office. During his 18 years at Gibbs & Cox, Incorporated, Mr. Webster lead the naval architecture group in the areas of ship hydrodynamics and loads, structural design, weight control. His responsibilities included ship concept design, preliminary design and contract design of commercial and naval vessels. Mr. Webster managed the US Navy FFG 7 Oliver Hazard Perry Class displacement limit upgrade program and the ROCN PFG 2 Class contract and detailed design. Mr. Webster was the principle naval architect of the PFG 2 ACS project developed through the contract level of design for the Taiwan Navy. Mr. Webster transferred to the Washington office of Gibbs & Cox, Inc. as the Department Manager of the Naval Architecture group and was a senior naval architect on the SC-21 program, the precursor to the DDG1000, Zumult Class. During this time Mr. Webster performed the initial investigations of the SC-21 low-signature trimaran and developed the wave piercing mono-hull hull form concepts. He performed integrated propulsion system integration studies during the SC-21 Analysis of Alternatives stage of design supporting the decision to employ an integrated electric power-propulsion system on SC-21. Mr. Webster left private industry to lead the surface ship hydrodynamics team at Naval Sea Systems Command in There his duties included ship hydrodynamicist of the Arsenal Ship Program, the SC-21 program, and the DD-21 program. Mr. Webster performed studies and lead a team of NSWCCD hydrodynamicists in the research of tumblehome hull form ship hydrodynamic performance. Mr. Webster lead studies using potential and viscous resistance computational methods, hullform propulsor integration, ship motions and capsize resistance using sub-scale tests and viscous and potential flow numeric models. Mr. Webster worked closely with the Office of Naval Research in managing the DD-21 accelerated hydrodynamics program. Mr. Webster has written papers for the American Towing Tank Society, tumble home ship hydrodynamics and the Society of Naval Architects and Marine Engineers on ship stability. Mr. Webster was detailed from Naval Sea Systems Command to Code 33 of the Office of Naval Research in February 2002 as the Ship Design Manager of the X-Craft, now known as the Sea Fighter. He completed his Masters in Systems Engineering at the University of Virginia in May of In addition to his duties as the ship design manager of the X-Craft, Mr. Webster served as the Project Manager of the Sea Coaster 100-foot air lubricated high speed catamaran and the designer and principle naval architect of the wave-piercing tumblehome 100-tonne Advanced Electric Ship performance evaluation large scale technology demonstrator. This ship is currently operating in Lake Pend Oreille, Idaho. Mr. Webster is responsible for the development and management of the NAVSEA sponsored Warship Design Course. The course has been offered annually to US and international navy naval architects and marine engineers for the past two years at the University of Michigan. Mr. Webster is currently directs the study of alternate propulsion systems for the US Navy. He has authored the definitive reports on this subject to the Chief of Naval Operations in 2005 and the Report to Congress in 2006.

22 Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 22 Dr Øyvind Breivik Date of birth: Present position: Scientist at The Norwegian Meteorological Institute, since January Education: January 1995 to September 1998: Dr Scient (Ph D) student in oceanography, Department of Geophysics, University of Bergen. Current projects: Developing an operational stochastic model for forecasting drifting objects in collaboration with the Norwegian Rescue Co-ordination Centre. Implementing spectral wave models for numerical wave forecasting and hindcasting at medium to high resolution (4-20 km). Developing operational trajectory models for oil and drifting ships. General scientific experience and past projects: : Post doc, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre, Bergen, Norway. Developed a scheme for assimilating HF-radar current observations in an operational high-resolution ocean model in the EuroROSE project. Also involved in the DIADEM real time assimilation project. June-July 1997: A two-month scientific stay at the French marine research institute (IFREMER) in Brest, France. Worked with Dr Bertrand Chapron on satellite remote sensing and the impact of the sea-state on the radar scatterometer signal. January 1995 to August 1996: Funded by the European Coupled Atmosphere-Wave- Ocean Model (ECAWOM) project to develop a new geophysical scatterometer model function with sea state input from the WAM wave model, see Barthel and Breivik (1998), as part of my Dr Scient degree. Implementing a network of HF-radars to monitor the Norwegian Coastal Current and specifically the current conditions around two petroleum terminals on the western coast of Norway in cooperation with the local Vessel Traffic Service to improve the safety of ships traversing narrow shipping lanes with variable currents.

Teknologi og kompetanse frem mot 2025

Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Harlans seminar 2006 Solstrand bad og hotell Tema for årets seminar er Teknologi og kompetanse - frem mot 2025 Årets seminar går av stabelen 3-4 november 2006. Seminaret

Detaljer

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Harlans seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 1 JANUAR 2006 Ormen Lange Som skapt for FFU Side 5 Nye undervannskontrakter Side 7 FFU Seminar 2006 Side 9 Diamonds and wirecutting Side 10

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free

Mattea 3 000 days Loss Time Injury Free Utgitt av Published by 2.2014 Vol. 62 TESS58 Bulk Carrier delivery The 57 572-dwt MV Lunita is the first of six bulkers contracted for delivery from Japanese yards from 2014-2017. Page 3+18-21. Mattea

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012 7) 8 Mange nybygg på gang 14 Ny lov for sjøfolk 22 Flere fritidsskippere 24 Jobber for norsk flagg Våre produkter handler om lokalkunnskap

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000 Annual Report UNIS 2000 Årsmelding UNIS 2000 Contents Innhold UNIS Board 2000 Academic workgroups Staff at UNIS Report of the Directors 2000 Styrets beretning 2000 Regnskap, noter Statistics Statistikk

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur

Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur Vurdering av sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer i kritisk infrastruktur Oslo, mars 2013 NRS-rapport 2013/3 Norsk Romsenter Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan med særskilte

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18 Innhold Side Vi står på! 1 Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2 90-årenes telenett 8 Bredbåndsnett 13 Satellittkommunikasjon 18 Optisk kommunikasjon 22 Morgendagens mobilkommunikasjon - GSM

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer