Diplom HumanRessurser. Unik og ettertraktet. Diplom HumanRessurser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diplom HumanRessurser. http://www.humankapitalgruppen.no. Unik og ettertraktet. Diplom HumanRessurser"

Transkript

1 Unik og ettertraktet

2 2 Et program som vil gi deg: verktøy som ivaretar dine utfordringer. en unik og ettertraktet kompetanse. kunnskaper om hva som gjør medarbeidere engasjerte og energiske kunnskap om dine styrker og talenter. en unik møteplass innenfor "sansebasert" ledelse. Programmet Unik og ettertraktet tilbyr deg og din organisasjon fleksibilitet, nyskapende tanker, HR-identitet og en utvidet HumanRessurs-faglig plattform som vil påvirke både topplinjen og bunnlinjen. er et sertifiseringsprogram for ledere og for deg som er opptatt av å utvikle mennesker og menneskenære organisasjoner. Egil Sandvik Adm. partner HumanKapitalGruppen Jørn Hakon Riise er faglig leder for sertifiseringsprogrammet. Riise er utdannet siviløkonom og i ferd med å avslutte sin doktorgrad innen identitet og læring ved Henley Management College. Han har nylig gitt ut boken Unik og ettertraktet på Damm. De siste 7 årene har Riise arbeidet som konsulent og faglig medarbeider i HR Norge. Han har tidligere vært underdirektør i Arbeidstilsynet. Han er nå seniorpartner i HumanKapitalGruppen Medarbeidere og ledere får stadig større behov for å identifisere seg med sine oppgaver og med den virksomhet de jobber for. Identitet og engasjement blir de sentrale drivere for å skape resultater i kunnskapsbedrifter. Når bunnlinjen blir mer avhengig av medarbeiderengasjement og -utvikling, er det naturlig at HumanRessurs-perspektivet og HR-ansvarlige får økt ansvar og innflytelse. Jørn Hakon Riise Faglig leder for programmet Unik og ettertraktet Info om programmet: eller / Påmelding: eller Hensikt Lene Fjellheim; inspirator, coach og forelesernes representant i Fagrådet. Kristin Vislie er executive coach, styremedlem og partner i HumanKapital Gruppen Mennesket er den sentrale verdiskaper og kunde i kunnskapsbedrifter. Det er menneskets evne til samspill, kommunikasjon, nyskaping og engasjement som er det avgjørende for å lykkes. Programmet Unik og ettertraktet vil gi ledere og HR-ansvarlige en ny forståelse for nye ferdigheter i strategi, HumanRessurser, coaching, økonomi og det vi har valgt å kalle sansebasert ledelse.

3 3 Coaching Det er kvaliteten på måten menneskene i organisasjonen arbeider og samhandler som skiller den beste fra de mindre gode. Coaching er et verktøy for å fremme utviklingen av det potensialet som finnes i individet, teamet og organisasjonen. Du kan piske et menneske til å iverksette en plan, men du kan aldri tvinge det til å ville den. Ønsket om å ville må komme innenfra. Dette gjelder særlig på individnivå, men det gjelder også på organisasjonsnivå. Du kan ikke tvinge organisasjonen til å få til noe. Organisasjonen og de menneskelige ressursene som finnes i organisasjonen, må ville det. Kristin Vislie Seniorpartner HumanKapitalGruppen Bjørn-Erik Buschmann, Henning Lund, Geir Nordal og Egil Sandvik. Lokalene våre ligger noen meter fra strandkanten i Veritas parken. Velferdsbygget, tidligere kalt Suflobygget, var opprinnelig en glasshytte. Undervisningen finner sted i HumanKapitalGruppens lokaler i Veritasveien 2 på Veritasstranda hver tirsdag kl (valgfrie moduler) og hver fredag kl (obligatoriske moduler). Hvorfor Unik og ettertraktet "En bevisst utvikling av bedriftsverdier, medarbeidere og prosesser preger kulturen i Wallenius Wilhelmsen Lines. Når jeg nå ønsker å styrke min kunnskap innen organisasjonsutvikling, søker jeg å gjøre det i et miljø hvor fokus er på nytenkning, "morgendagens HR funksjon" og de muligheter det gir." Turid U. Syversen, Senior Vice President, Organisational Development - Global, Wallenius Wilhelmsen Lines Dag Andersen er seniorpartner, seniorforsker og styreleder i Humankapital Gruppen og forfatter av "Det 5. trinn" som danner programmets faglige plattform. Andersen er Cand. polit. med hovedfag statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Emosjoner blir treningssak Det er et stadig økende behov for økt endringskompetanse, selvutvikling, ny forskning på bevissthet og emosjoner alt dette gjør at vi får et nytt forhold til våre emosjoner. Vi går raskt mot et samfunn der oppbygging av hjernekapital og emosjonell kapital blir hovedmålsettinger både for næringslivet og for den enkelte. Denne kapitaloppbyggingen eller sett med individets øyne: denne berikelsen av livet er i sin kjerne en lærings/treningsprosess. Dag Andersen Seniorpartner HumanKapitalGruppen

4 4 Programmet Unik og ettertraktet er bygd opp rundt 3 temaområder som hver og for seg omfatter 4 moduler, og 4 valgfrie moduler. Kravet til sertifisering er gjennomføring av 16 moduler à 3 timer. I tillegg kommer en integrasjonsmodul i humanøkonomi på 6 timer. Programmet består dermed av totalt 17 moduler over 18 halve dager. Gyrid Garshol, Geir Nordal og Kristin Vislie. Styrk det positive Fremtidsforskning tyder på at vi går mot et samfunn der utviklingen av mennesket blir det grunnleggende. Vi må i økende grad beherske det emosjonelle. Det gjøres med mental trening, man må programmere seg selv med positive bilder. Man må dyrke det positive samarbeidet mellom mennesker Thomas Skaalvik Partner CoachTeam Som statsviter er jeg vant med å tenke helhetlig. Det samme må vi i større grad innen HumanRessurser-området. Denne innsatsen må i større grad gi et bidrag til bedriftens strategiutvikling. HR må også bidra til bunnlinjen på en måte som blir sett og forstått av toppledelsen. Gyrid Garshol Partner HumanKapitalGruppen. Gyrid Garshol er foreleser i programmet. Garshol er cand.polit med hovedfag i statsvitenskap og har tidligere vært direktør ved Norges Markedshøyskole og HR-direktør i Elopak > Jørn Hakon Riise Unik og ettertraktet Hvordan skape en attraktiv virksomhet Les boka som viser hvordan du kan gjøre din virksomhet unik og ettertraktet! Kr 365,- (portofritt tilsendt) Ja, jeg bestiller.. eks. av Unik og ettertraktet à kr 365,- Navn (Bedrift/organisasjon.) Adresse... Postnr.. Dato... Faks kupongen til Damm Undervisning på , eller send e-post til Poststed... Signatur...

5 5 "Våre kunder er også en del av produktene og tjenestene og våre viktigste kilder til utvikling av de tjenester vi tilbyr.". Pris for hele programmet kr ,- pr. modul kr 1.250,- Investering Pris for enkeltmoduler er kr Pris for integrasjonsmodulen er kr Pris pr temaområde er kr Samlet pris for programmet er kr Dette inkluderer to enkle målinger i egen arbeidsgruppe på 12 respondenter og sertifisering. Litteratur og eventuelt lunsj betales separat. Lunsj må evt. faktureres av HKG i og med at det ikke kan betales kontant i kassen hos Veritas. Vi ser at våre deltakere spiser for gjennomsnittlig kr 100,- pr. lunsj. Dersom deltaker bestiller hele programmet samlet, innrømmes en samlerabatt på 10%, totalt kr Skreddersydde bedriftsinterne og åpne programmer kan gjennomføres etter nærmere avtale. Deltakerbevis Deltakerbevis utstedes for hvert temaområde. Det utstedes ikke deltakerbevis for enkeltmoduler eller for integrasjonsmodulen. Sertifisering Sertifisering som krever at samtlige 16 moduler og integrasjonsmodulen er gjennomført i løpet av to år. I tillegg kreves at deltaker har gjennomført minst to målinger av Topplinjen i egen arbeidsgruppe og utarbeidet en kort rapport. Eventuell datastøtte for å gjennomføre to målinger i egen arbeidsgruppe er inkludert i prisen for sertifiseringprogrammet dersom hele programmet bestilles og betales samlet. Fremtidens bedrifter har kunnskap om sin humankapital, og kjenner dermed sitt potensiale. Kraften og ressursene ligger i hver enkelt medarbeider. Som leder er det viktig å se disse ressursene, og ha mot til å gå nye veier ved å inkludere ressursfulle medarbeidere i viktige prosesser. Fremtidens bedrift har medarbeidere som har eierskap til bedriftens visjon, er en del av bedriftens identitet og lever opp til bedriftens image. Siri Abrahamsen Coach Siri Abrahamsen er foreleser i programmet. Hun er Master Practitioner. Info om programmet: eller / Påmelding: eller Dersom deltaker ønsker å foreta en eller flere utvidede målinger i hele sin organisasjon vil Humankapitalgruppens normale prisliste for målinger måtte benyttes. Gjennomføring Modulene tilbys hver fredag kl og hver tirsdag kl i tidsrommet 15. august 15. desember og i tidsrommet 15. januar 15.juni. Dersom minst 8 deltakere melder seg, kan programmet gjennomføres intensivt over to uker med en målingsperiode mellom modulene. Påmelding Du kan melde deg på hele programmet samlet, få 10% rabatt, og så gjennomføre modulene i den rekkefølge og i det tempo som passer deg innenfor rammen av to-årsfristen. Alle modulene gjennomføres minst en gang pr semester. Moduler med stor pågang vil bli gjennomført flere ganger. Når minst 8 deltakere ber om det, vil vi også gjennomføre flere moduler samlet som intensivopplegg. Har du meldt deg på hele programmet samlet, har du full fleksibilitet. Du kan også delta direkte på en modul uten forhåndspåmelding eller -betaling. Det kommer da et registerings- og fakturagebyr på kr 250,- i tillegg til ordinær pris. Du finner påmeldingsskjema for hele programmet og for enkeltmoduler på

6 6 Faglig Råd Den faglige standard for vil bli overvåket av et faglig råd med et flertall av eksterne representanter som er aktivt utøvende ledere og HR-ansvarlige. For studieåret 2004/2005 består det faglige rådet av følgende personer: Berit Hovland, organisasjonssjef i Lotteritilsynet Solfrid Skilbrigt, HR direktør i Steria Skandinavia Arne Henriksen, senior personalrådgiver i KLP Lene Fjellheim, representant for foreleserene Jørn Hakon Riise, faglig leder for programmet "Det mest spennende miljøet innen organisasjon og ledelse i Norge i dag." Berit Hovland, organisasjonssjef Lotteritilsynet HumanKapitalGruppen For HumanKapitalGruppen er det en ambisjon å ligge helt i fronten når det gjelder praksis- og teori innen strategi og ledelse av kunnskapsintensive virksomheter. Vi ønsker å bidra til en bedre praksis for ledelse og organisering av kunnskapsarbeid. Vi ønsker å skrive bøkene som blir lest og utvikle verktøyene som blir brukt sammen med våre kunder. På bildet ser du i front fra venstre til høyre Henning Lund, Ingeborg Roald, Siri Abrahamsen, Lene Fjellheim, Gyrid Garshol og Egil Sandvik. I bakre rekke Kristin Vislie, Jørn Hakon Riise, Thomas Skaalvik, Geir Nordal, Helge Sandvik, og Bjørn-Erik Bauschman. (Bjørn Smulders og Dag Andersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.) Vi har mange og tette relasjoner med krevende kunder. Som konsulenter og tenkere er vi en integrert del av de tjenester og produkter vi tilbyr. Våre kunder er også en del av produktene og tjenestene, og våre viktigste kilder til utvikling av de tjenester vi tilbyr. Vi samarbeider med anerkjente og nyskapende miljøer globalt når det gjelder forskning på den nye humanøkonomien bl.a. The Gallup Organisation og Sveiby Knowledge Associates. Vi leverer avanserte tjenester sammen med Gallup til bunnlinjefokuserte, krevende globale aktører. Vi nettverker med mange eksperter innen Knowledge Management og intellektuell kapital over hele verden. Men vi har fått likeså verdifull energi og kunnskap av å arbeide sammen med det lokale ligningskontor, kommunalteknisk etat i Sandnes, et tilsynsorgan i Førde og trygdekontoret på Lillehammer. Vi fokuserer på det grensesprengende og perspektivutvidende i humanøkonomien, på alle nivåer og innenfor alle sektorer.

7 7 Oversikt over moduler Obligatoriske moduler merket med* Integrasjonsmodul* Modul 00: HR-faglig plattform, identitet og humanøkonomi Litteratur: Unik og ettertraktet og Det 5. trinn veien mot et nytt samfunn Ledelse og måling* Modul 01: Styringskortet Modul 02: Topplinjemålinger I Modul 03: Topplinjemålinger II Modul 04: Selvledelse Litteratur: TopplinjenIQ - Strategi og ledelse som gjør kunnskapsbedrifter klokere Ledelse og coaching* Modul 09: Lederen som coach Modul 10: Individuell coaching Modul 11: Teamcoaching Modul 12: Talentutvikling Ledelse og strategi* Modul 05: Unik og ettertraktet Modul 06: Visjon og verdier Modul 07: Kjernekompetanse Modul 08: Merkevarebygging Litteratur: Unik og ettertraktet Valgfri modul, f.eks. Modul 17: Menneskets drivkrefter Modul 14: Ledermåling Modul 27: Inspirasjon Modul 20: Humanbedriften Litteratur: Coaching hva, hvorfor. hvordan Valgfrie moduler minst en modul må velges i sertifiseringsprogrammet Ledelse og kompetanse Modul 13: Kompetansedeling Modul 14: Ledermålinger Modul 15: Kompetanseutvikling Modul 16: Rekruttering Litteratur: Strategi og ledelse som gjør kunnskapsbedrifter klokere HR og humanøkonomi Modul 17: Menneskets drivkrefter Modul 18: Emosjonalitetens lover Modul 19: Bedriftens 9 felter Modul 20: Humanøkonomi Litteratur: Det 5. trinn veien mot et nytt samfunn Ledelse og arbeidsmiljø Modul 21: Omstilling Modul 22: Konfliktløsning Modul 23: Prestasjonslønn og bonus Modul 24: Helse, miljø, sikkerhet Litteratur: Strategi og ledelse som gjør kunnskapsbedrifter klokere Ledelse og personlig utvikling Modul 25: Kommunikasjon Modul 26: Retorikk Modul 27: Inspirasjon Modul 28: Livskvalitet Litteratur: Kompendium HR og identitet Modul 29: HR-funksjonens identitet Modul 30: Rolleavklaring Modul 31: Internt innsalg Modul 32: Morgendagens HR-funksjon Ledelse og mangfold Modul 33: Mangfoldsledelse Modul 34: Måling av mangfold Modul 35: Inkluderende arbeidsliv Modul 36: Mangfold og kreativitet

8 8 Ansvarlig for programmet Egil Sandvik er ansvarlig for programmet. Han er siviløkonom og har de siste 30 år arbeidet med utvikling av nye utdanningsopplegg for ledere og HR-ansvarlige, bl.a. som direktør for BIs regionale høyskoler, BIs Senter for Leder-utdanning, Norges MarkedsHøyskole og Norsk Insitutt for Personalutvikling og -administrasjon. Han har også vært studierektor ved Handelshøyskolen BI og visiting professor ved Handelshøyskolen i Grenoble. De siste årene har han vært faglig medarbeider i HR Norge samtidig som han har drevet konsulentfirmaet Knowledge Management Group. Sandvik er forfatter av boken Topplinjen- strategi og ledelse som gjør kunnskapsbedrifter klokere. Boken utgis på Damm i løpet av høsten Egil Sandvik Adm.partner HumanKapital Gruppen MENNESKENE BAK DIPLOM HUMANRESSURSER Siri Abrahamsen, NLP Master Practitioner Siri Abrahamsen har økonomi og markedsføringsbakgrunn og har mange års erfaring som leder innen banknæringen. Bl.a. var hun med på oppstarten av Parat 24. Hun er nå coach og inspirator i CoachTeam. Dag Andersen, cand.polit Dag Andersen er forfatter av boken "Det 5. trinn - veien mot et nytt samfunn". Han er styreleder, forsker, faglig leder for Topplinjen og seniorpartner i HumanKapitalGruppen. Bjørn-Eirik Buschmann, bedriftsrådgiver Bjørn-Eirik Buschmann har lang erfaring innenfor personalutvikling som kursholder, markedsansvarlig og rådgiver. Han er partner i Din Utvikling. Lene Fjellheim, NLP Trainer Lene Fjellheim har mange års yrkeserfaring innen salg, ledelse, markedsføring, veiledning og service fra SAS, BI og NHH, og eget IKT firma. Hennes spesialitet er kommunikasjon og motivasjon. Hun er coach, inspirator og partner i CoachTeam. Målesystemer for kunnskapsbedrifter Verdiskapingen måles utilstrekkelig i kunnskapsbedrifter. Vårt 500 år gamle regnskapssystem er ikke laget for den type verdiskaping som er viktig i dag. Utvikling av kunnskapsbedrifter mot bedre resultater krever bedre målesystem. I programmet presenterer vi et nytt målesystem for ledere og HR-ansvarlige med navntet Topplinjen. Topplinjen er et sanseapparat for kunnskapsbedrifter. Den gir øyne og ører til ledelsen. Den forbedrer feedbacken og den gjør organisasjonen klokere. For moderne bedrifter er det å ha løpende innsikt i det som driver medarbeidere og kunder, minst like viktig som råvarer og energi til maskinene. Slik innsikt bedrer evnen til å se hva man gjør. Særpreg systematisk måling av strategi og ledelse med vekt på identitet, engasjement, kunnskap og omdømme tett og organisk samspill mellom individuell utvikling og teamutvikling tett samspill mellom forskning, utdanning, ferdighetsutvikling og arbeid synliggjøring av kulturelle, mellommenneskelige og ikke-fysiske faktorer utvikling av hver enkelt leders talent coaching som fagområde og ferdighet Gyrid Garshol, cand.polit Gyrid Garshol har mange års erfaring innen høyere utdanning, bl.a. som direktør for Norges MarkedsHøyskole. De siste seks årene har hun arbeidet som HR direktør i Elopak. Hun er partner i HumanKapitalGruppen. Henning Lund, NLP Practitioner Henning Lund har over 20 års ledererfaring hvorav de siste 14 årene i bedrifter som COOP, NKL og Frigoscandia. Han er partner i Din Utvikling. Geir Nordal, NLP Master Practioner & Meta coach Geir Nordal har toppledererfaring fra IT-bransjen og sponsorselskap. Han er i dag også coach for eliteserielag i Ishockey, samt tilknyttet støtteapparatet innen mental trening for landslaget i ishockey. Jørn Hakon Riise, siv.øk., MoM Jørn Hakon Riise er forfatter av "Unik og ettertraktet" og har de siste 8 årene arbeidet i NIPA/HR Norge. Han er styremedlem, rådgiver og forsker i HumanKapitalGruppen DA. Riise er faglig leder for Diplom HumanRessurser. Ingeborg Roald, NLP Trainer Ingeborg Roald har arbeidet som regnskapsfører i mange år før hun valgte nye utfordringer. Hennes spesialitet er samlivscoaching. Hun er nå coach og inspirator i CoachTeam. Egil Sandvik, siv.øk Egil Sandvik har mer enn 30 års erfaring med oppbygging av fagutdanninger og høyere utdanninger innen økonomi og administrasjon i Norge. Han har de siste 8 årene arbeidet i NIPA/HR Norge. Helge Sverre Sandvik Helge Sverre Sandvik er kulturarbeider. Han drifter HumanKapitalgruppens datasystemer og administrasjon. Thomas Skaalvik, NLP Trainer & Meta coach Thomas Skaalvik har lang erfaring fra salg, salgsledelse og markedsføring fra mellomstore- og større bedrifter i Norge, England og Tyskland. Bjørn Smulders, NLP Master Practitioner Bjørn Smulders har 18 års erfaring som konsulent, kursleder og coach fra to av Skandinavias større konsulentsselskaper. Kristin Vislie, cand.jur., MoM, Kristin Vislie har mange års erfaring som rådgiver og coach fra offentlig forvaltning og private bedrifter. Hun er styremedlem, rådgiver og coach i HumanKapitalGruppen DA.

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

THE TEAM MAKES THE DREAM

THE TEAM MAKES THE DREAM THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april www.prosjektledelse.org VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere 2012 2

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham

Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham 61)UDSSRUWQU )UDIRUVNQLQJWLOXWYLNOLQJ 5HJQVNDSVUnGJLYQLQJLVPnEHGULIWVVHJPHQWHW Kristijane C. Bulukin Paul N. Gooderham 61)SURVMHNWQU NWYHUGLVNDSQLQJL60%VHNWRUHQ6W\UNLQJDYSnYLUNQLQJHQIUD DXWRULVHUWHUHJQVNDSVI

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer