Diplom HumanRessurser. Unik og ettertraktet. Diplom HumanRessurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diplom HumanRessurser. http://www.humankapitalgruppen.no. Unik og ettertraktet. Diplom HumanRessurser"

Transkript

1 Unik og ettertraktet

2 2 Et program som vil gi deg: verktøy som ivaretar dine utfordringer. en unik og ettertraktet kompetanse. kunnskaper om hva som gjør medarbeidere engasjerte og energiske kunnskap om dine styrker og talenter. en unik møteplass innenfor "sansebasert" ledelse. Programmet Unik og ettertraktet tilbyr deg og din organisasjon fleksibilitet, nyskapende tanker, HR-identitet og en utvidet HumanRessurs-faglig plattform som vil påvirke både topplinjen og bunnlinjen. er et sertifiseringsprogram for ledere og for deg som er opptatt av å utvikle mennesker og menneskenære organisasjoner. Egil Sandvik Adm. partner HumanKapitalGruppen Jørn Hakon Riise er faglig leder for sertifiseringsprogrammet. Riise er utdannet siviløkonom og i ferd med å avslutte sin doktorgrad innen identitet og læring ved Henley Management College. Han har nylig gitt ut boken Unik og ettertraktet på Damm. De siste 7 årene har Riise arbeidet som konsulent og faglig medarbeider i HR Norge. Han har tidligere vært underdirektør i Arbeidstilsynet. Han er nå seniorpartner i HumanKapitalGruppen Medarbeidere og ledere får stadig større behov for å identifisere seg med sine oppgaver og med den virksomhet de jobber for. Identitet og engasjement blir de sentrale drivere for å skape resultater i kunnskapsbedrifter. Når bunnlinjen blir mer avhengig av medarbeiderengasjement og -utvikling, er det naturlig at HumanRessurs-perspektivet og HR-ansvarlige får økt ansvar og innflytelse. Jørn Hakon Riise Faglig leder for programmet Unik og ettertraktet Info om programmet: eller / Påmelding: eller Hensikt Lene Fjellheim; inspirator, coach og forelesernes representant i Fagrådet. Kristin Vislie er executive coach, styremedlem og partner i HumanKapital Gruppen Mennesket er den sentrale verdiskaper og kunde i kunnskapsbedrifter. Det er menneskets evne til samspill, kommunikasjon, nyskaping og engasjement som er det avgjørende for å lykkes. Programmet Unik og ettertraktet vil gi ledere og HR-ansvarlige en ny forståelse for nye ferdigheter i strategi, HumanRessurser, coaching, økonomi og det vi har valgt å kalle sansebasert ledelse.

3 3 Coaching Det er kvaliteten på måten menneskene i organisasjonen arbeider og samhandler som skiller den beste fra de mindre gode. Coaching er et verktøy for å fremme utviklingen av det potensialet som finnes i individet, teamet og organisasjonen. Du kan piske et menneske til å iverksette en plan, men du kan aldri tvinge det til å ville den. Ønsket om å ville må komme innenfra. Dette gjelder særlig på individnivå, men det gjelder også på organisasjonsnivå. Du kan ikke tvinge organisasjonen til å få til noe. Organisasjonen og de menneskelige ressursene som finnes i organisasjonen, må ville det. Kristin Vislie Seniorpartner HumanKapitalGruppen Bjørn-Erik Buschmann, Henning Lund, Geir Nordal og Egil Sandvik. Lokalene våre ligger noen meter fra strandkanten i Veritas parken. Velferdsbygget, tidligere kalt Suflobygget, var opprinnelig en glasshytte. Undervisningen finner sted i HumanKapitalGruppens lokaler i Veritasveien 2 på Veritasstranda hver tirsdag kl (valgfrie moduler) og hver fredag kl (obligatoriske moduler). Hvorfor Unik og ettertraktet "En bevisst utvikling av bedriftsverdier, medarbeidere og prosesser preger kulturen i Wallenius Wilhelmsen Lines. Når jeg nå ønsker å styrke min kunnskap innen organisasjonsutvikling, søker jeg å gjøre det i et miljø hvor fokus er på nytenkning, "morgendagens HR funksjon" og de muligheter det gir." Turid U. Syversen, Senior Vice President, Organisational Development - Global, Wallenius Wilhelmsen Lines Dag Andersen er seniorpartner, seniorforsker og styreleder i Humankapital Gruppen og forfatter av "Det 5. trinn" som danner programmets faglige plattform. Andersen er Cand. polit. med hovedfag statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Emosjoner blir treningssak Det er et stadig økende behov for økt endringskompetanse, selvutvikling, ny forskning på bevissthet og emosjoner alt dette gjør at vi får et nytt forhold til våre emosjoner. Vi går raskt mot et samfunn der oppbygging av hjernekapital og emosjonell kapital blir hovedmålsettinger både for næringslivet og for den enkelte. Denne kapitaloppbyggingen eller sett med individets øyne: denne berikelsen av livet er i sin kjerne en lærings/treningsprosess. Dag Andersen Seniorpartner HumanKapitalGruppen

4 4 Programmet Unik og ettertraktet er bygd opp rundt 3 temaområder som hver og for seg omfatter 4 moduler, og 4 valgfrie moduler. Kravet til sertifisering er gjennomføring av 16 moduler à 3 timer. I tillegg kommer en integrasjonsmodul i humanøkonomi på 6 timer. Programmet består dermed av totalt 17 moduler over 18 halve dager. Gyrid Garshol, Geir Nordal og Kristin Vislie. Styrk det positive Fremtidsforskning tyder på at vi går mot et samfunn der utviklingen av mennesket blir det grunnleggende. Vi må i økende grad beherske det emosjonelle. Det gjøres med mental trening, man må programmere seg selv med positive bilder. Man må dyrke det positive samarbeidet mellom mennesker Thomas Skaalvik Partner CoachTeam Som statsviter er jeg vant med å tenke helhetlig. Det samme må vi i større grad innen HumanRessurser-området. Denne innsatsen må i større grad gi et bidrag til bedriftens strategiutvikling. HR må også bidra til bunnlinjen på en måte som blir sett og forstått av toppledelsen. Gyrid Garshol Partner HumanKapitalGruppen. Gyrid Garshol er foreleser i programmet. Garshol er cand.polit med hovedfag i statsvitenskap og har tidligere vært direktør ved Norges Markedshøyskole og HR-direktør i Elopak > Jørn Hakon Riise Unik og ettertraktet Hvordan skape en attraktiv virksomhet Les boka som viser hvordan du kan gjøre din virksomhet unik og ettertraktet! Kr 365,- (portofritt tilsendt) Ja, jeg bestiller.. eks. av Unik og ettertraktet à kr 365,- Navn (Bedrift/organisasjon.) Adresse... Postnr.. Dato... Faks kupongen til Damm Undervisning på , eller send e-post til Poststed... Signatur...

5 5 "Våre kunder er også en del av produktene og tjenestene og våre viktigste kilder til utvikling av de tjenester vi tilbyr.". Pris for hele programmet kr ,- pr. modul kr 1.250,- Investering Pris for enkeltmoduler er kr Pris for integrasjonsmodulen er kr Pris pr temaområde er kr Samlet pris for programmet er kr Dette inkluderer to enkle målinger i egen arbeidsgruppe på 12 respondenter og sertifisering. Litteratur og eventuelt lunsj betales separat. Lunsj må evt. faktureres av HKG i og med at det ikke kan betales kontant i kassen hos Veritas. Vi ser at våre deltakere spiser for gjennomsnittlig kr 100,- pr. lunsj. Dersom deltaker bestiller hele programmet samlet, innrømmes en samlerabatt på 10%, totalt kr Skreddersydde bedriftsinterne og åpne programmer kan gjennomføres etter nærmere avtale. Deltakerbevis Deltakerbevis utstedes for hvert temaområde. Det utstedes ikke deltakerbevis for enkeltmoduler eller for integrasjonsmodulen. Sertifisering Sertifisering som krever at samtlige 16 moduler og integrasjonsmodulen er gjennomført i løpet av to år. I tillegg kreves at deltaker har gjennomført minst to målinger av Topplinjen i egen arbeidsgruppe og utarbeidet en kort rapport. Eventuell datastøtte for å gjennomføre to målinger i egen arbeidsgruppe er inkludert i prisen for sertifiseringprogrammet dersom hele programmet bestilles og betales samlet. Fremtidens bedrifter har kunnskap om sin humankapital, og kjenner dermed sitt potensiale. Kraften og ressursene ligger i hver enkelt medarbeider. Som leder er det viktig å se disse ressursene, og ha mot til å gå nye veier ved å inkludere ressursfulle medarbeidere i viktige prosesser. Fremtidens bedrift har medarbeidere som har eierskap til bedriftens visjon, er en del av bedriftens identitet og lever opp til bedriftens image. Siri Abrahamsen Coach Siri Abrahamsen er foreleser i programmet. Hun er Master Practitioner. Info om programmet: eller / Påmelding: eller Dersom deltaker ønsker å foreta en eller flere utvidede målinger i hele sin organisasjon vil Humankapitalgruppens normale prisliste for målinger måtte benyttes. Gjennomføring Modulene tilbys hver fredag kl og hver tirsdag kl i tidsrommet 15. august 15. desember og i tidsrommet 15. januar 15.juni. Dersom minst 8 deltakere melder seg, kan programmet gjennomføres intensivt over to uker med en målingsperiode mellom modulene. Påmelding Du kan melde deg på hele programmet samlet, få 10% rabatt, og så gjennomføre modulene i den rekkefølge og i det tempo som passer deg innenfor rammen av to-årsfristen. Alle modulene gjennomføres minst en gang pr semester. Moduler med stor pågang vil bli gjennomført flere ganger. Når minst 8 deltakere ber om det, vil vi også gjennomføre flere moduler samlet som intensivopplegg. Har du meldt deg på hele programmet samlet, har du full fleksibilitet. Du kan også delta direkte på en modul uten forhåndspåmelding eller -betaling. Det kommer da et registerings- og fakturagebyr på kr 250,- i tillegg til ordinær pris. Du finner påmeldingsskjema for hele programmet og for enkeltmoduler på

6 6 Faglig Råd Den faglige standard for vil bli overvåket av et faglig råd med et flertall av eksterne representanter som er aktivt utøvende ledere og HR-ansvarlige. For studieåret 2004/2005 består det faglige rådet av følgende personer: Berit Hovland, organisasjonssjef i Lotteritilsynet Solfrid Skilbrigt, HR direktør i Steria Skandinavia Arne Henriksen, senior personalrådgiver i KLP Lene Fjellheim, representant for foreleserene Jørn Hakon Riise, faglig leder for programmet "Det mest spennende miljøet innen organisasjon og ledelse i Norge i dag." Berit Hovland, organisasjonssjef Lotteritilsynet HumanKapitalGruppen For HumanKapitalGruppen er det en ambisjon å ligge helt i fronten når det gjelder praksis- og teori innen strategi og ledelse av kunnskapsintensive virksomheter. Vi ønsker å bidra til en bedre praksis for ledelse og organisering av kunnskapsarbeid. Vi ønsker å skrive bøkene som blir lest og utvikle verktøyene som blir brukt sammen med våre kunder. På bildet ser du i front fra venstre til høyre Henning Lund, Ingeborg Roald, Siri Abrahamsen, Lene Fjellheim, Gyrid Garshol og Egil Sandvik. I bakre rekke Kristin Vislie, Jørn Hakon Riise, Thomas Skaalvik, Geir Nordal, Helge Sandvik, og Bjørn-Erik Bauschman. (Bjørn Smulders og Dag Andersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.) Vi har mange og tette relasjoner med krevende kunder. Som konsulenter og tenkere er vi en integrert del av de tjenester og produkter vi tilbyr. Våre kunder er også en del av produktene og tjenestene, og våre viktigste kilder til utvikling av de tjenester vi tilbyr. Vi samarbeider med anerkjente og nyskapende miljøer globalt når det gjelder forskning på den nye humanøkonomien bl.a. The Gallup Organisation og Sveiby Knowledge Associates. Vi leverer avanserte tjenester sammen med Gallup til bunnlinjefokuserte, krevende globale aktører. Vi nettverker med mange eksperter innen Knowledge Management og intellektuell kapital over hele verden. Men vi har fått likeså verdifull energi og kunnskap av å arbeide sammen med det lokale ligningskontor, kommunalteknisk etat i Sandnes, et tilsynsorgan i Førde og trygdekontoret på Lillehammer. Vi fokuserer på det grensesprengende og perspektivutvidende i humanøkonomien, på alle nivåer og innenfor alle sektorer.

7 7 Oversikt over moduler Obligatoriske moduler merket med* Integrasjonsmodul* Modul 00: HR-faglig plattform, identitet og humanøkonomi Litteratur: Unik og ettertraktet og Det 5. trinn veien mot et nytt samfunn Ledelse og måling* Modul 01: Styringskortet Modul 02: Topplinjemålinger I Modul 03: Topplinjemålinger II Modul 04: Selvledelse Litteratur: TopplinjenIQ - Strategi og ledelse som gjør kunnskapsbedrifter klokere Ledelse og coaching* Modul 09: Lederen som coach Modul 10: Individuell coaching Modul 11: Teamcoaching Modul 12: Talentutvikling Ledelse og strategi* Modul 05: Unik og ettertraktet Modul 06: Visjon og verdier Modul 07: Kjernekompetanse Modul 08: Merkevarebygging Litteratur: Unik og ettertraktet Valgfri modul, f.eks. Modul 17: Menneskets drivkrefter Modul 14: Ledermåling Modul 27: Inspirasjon Modul 20: Humanbedriften Litteratur: Coaching hva, hvorfor. hvordan Valgfrie moduler minst en modul må velges i sertifiseringsprogrammet Ledelse og kompetanse Modul 13: Kompetansedeling Modul 14: Ledermålinger Modul 15: Kompetanseutvikling Modul 16: Rekruttering Litteratur: Strategi og ledelse som gjør kunnskapsbedrifter klokere HR og humanøkonomi Modul 17: Menneskets drivkrefter Modul 18: Emosjonalitetens lover Modul 19: Bedriftens 9 felter Modul 20: Humanøkonomi Litteratur: Det 5. trinn veien mot et nytt samfunn Ledelse og arbeidsmiljø Modul 21: Omstilling Modul 22: Konfliktløsning Modul 23: Prestasjonslønn og bonus Modul 24: Helse, miljø, sikkerhet Litteratur: Strategi og ledelse som gjør kunnskapsbedrifter klokere Ledelse og personlig utvikling Modul 25: Kommunikasjon Modul 26: Retorikk Modul 27: Inspirasjon Modul 28: Livskvalitet Litteratur: Kompendium HR og identitet Modul 29: HR-funksjonens identitet Modul 30: Rolleavklaring Modul 31: Internt innsalg Modul 32: Morgendagens HR-funksjon Ledelse og mangfold Modul 33: Mangfoldsledelse Modul 34: Måling av mangfold Modul 35: Inkluderende arbeidsliv Modul 36: Mangfold og kreativitet

8 8 Ansvarlig for programmet Egil Sandvik er ansvarlig for programmet. Han er siviløkonom og har de siste 30 år arbeidet med utvikling av nye utdanningsopplegg for ledere og HR-ansvarlige, bl.a. som direktør for BIs regionale høyskoler, BIs Senter for Leder-utdanning, Norges MarkedsHøyskole og Norsk Insitutt for Personalutvikling og -administrasjon. Han har også vært studierektor ved Handelshøyskolen BI og visiting professor ved Handelshøyskolen i Grenoble. De siste årene har han vært faglig medarbeider i HR Norge samtidig som han har drevet konsulentfirmaet Knowledge Management Group. Sandvik er forfatter av boken Topplinjen- strategi og ledelse som gjør kunnskapsbedrifter klokere. Boken utgis på Damm i løpet av høsten Egil Sandvik Adm.partner HumanKapital Gruppen MENNESKENE BAK DIPLOM HUMANRESSURSER Siri Abrahamsen, NLP Master Practitioner Siri Abrahamsen har økonomi og markedsføringsbakgrunn og har mange års erfaring som leder innen banknæringen. Bl.a. var hun med på oppstarten av Parat 24. Hun er nå coach og inspirator i CoachTeam. Dag Andersen, cand.polit Dag Andersen er forfatter av boken "Det 5. trinn - veien mot et nytt samfunn". Han er styreleder, forsker, faglig leder for Topplinjen og seniorpartner i HumanKapitalGruppen. Bjørn-Eirik Buschmann, bedriftsrådgiver Bjørn-Eirik Buschmann har lang erfaring innenfor personalutvikling som kursholder, markedsansvarlig og rådgiver. Han er partner i Din Utvikling. Lene Fjellheim, NLP Trainer Lene Fjellheim har mange års yrkeserfaring innen salg, ledelse, markedsføring, veiledning og service fra SAS, BI og NHH, og eget IKT firma. Hennes spesialitet er kommunikasjon og motivasjon. Hun er coach, inspirator og partner i CoachTeam. Målesystemer for kunnskapsbedrifter Verdiskapingen måles utilstrekkelig i kunnskapsbedrifter. Vårt 500 år gamle regnskapssystem er ikke laget for den type verdiskaping som er viktig i dag. Utvikling av kunnskapsbedrifter mot bedre resultater krever bedre målesystem. I programmet presenterer vi et nytt målesystem for ledere og HR-ansvarlige med navntet Topplinjen. Topplinjen er et sanseapparat for kunnskapsbedrifter. Den gir øyne og ører til ledelsen. Den forbedrer feedbacken og den gjør organisasjonen klokere. For moderne bedrifter er det å ha løpende innsikt i det som driver medarbeidere og kunder, minst like viktig som råvarer og energi til maskinene. Slik innsikt bedrer evnen til å se hva man gjør. Særpreg systematisk måling av strategi og ledelse med vekt på identitet, engasjement, kunnskap og omdømme tett og organisk samspill mellom individuell utvikling og teamutvikling tett samspill mellom forskning, utdanning, ferdighetsutvikling og arbeid synliggjøring av kulturelle, mellommenneskelige og ikke-fysiske faktorer utvikling av hver enkelt leders talent coaching som fagområde og ferdighet Gyrid Garshol, cand.polit Gyrid Garshol har mange års erfaring innen høyere utdanning, bl.a. som direktør for Norges MarkedsHøyskole. De siste seks årene har hun arbeidet som HR direktør i Elopak. Hun er partner i HumanKapitalGruppen. Henning Lund, NLP Practitioner Henning Lund har over 20 års ledererfaring hvorav de siste 14 årene i bedrifter som COOP, NKL og Frigoscandia. Han er partner i Din Utvikling. Geir Nordal, NLP Master Practioner & Meta coach Geir Nordal har toppledererfaring fra IT-bransjen og sponsorselskap. Han er i dag også coach for eliteserielag i Ishockey, samt tilknyttet støtteapparatet innen mental trening for landslaget i ishockey. Jørn Hakon Riise, siv.øk., MoM Jørn Hakon Riise er forfatter av "Unik og ettertraktet" og har de siste 8 årene arbeidet i NIPA/HR Norge. Han er styremedlem, rådgiver og forsker i HumanKapitalGruppen DA. Riise er faglig leder for Diplom HumanRessurser. Ingeborg Roald, NLP Trainer Ingeborg Roald har arbeidet som regnskapsfører i mange år før hun valgte nye utfordringer. Hennes spesialitet er samlivscoaching. Hun er nå coach og inspirator i CoachTeam. Egil Sandvik, siv.øk Egil Sandvik har mer enn 30 års erfaring med oppbygging av fagutdanninger og høyere utdanninger innen økonomi og administrasjon i Norge. Han har de siste 8 årene arbeidet i NIPA/HR Norge. Helge Sverre Sandvik Helge Sverre Sandvik er kulturarbeider. Han drifter HumanKapitalgruppens datasystemer og administrasjon. Thomas Skaalvik, NLP Trainer & Meta coach Thomas Skaalvik har lang erfaring fra salg, salgsledelse og markedsføring fra mellomstore- og større bedrifter i Norge, England og Tyskland. Bjørn Smulders, NLP Master Practitioner Bjørn Smulders har 18 års erfaring som konsulent, kursleder og coach fra to av Skandinavias større konsulentsselskaper. Kristin Vislie, cand.jur., MoM, Kristin Vislie har mange års erfaring som rådgiver og coach fra offentlig forvaltning og private bedrifter. Hun er styremedlem, rådgiver og coach i HumanKapitalGruppen DA.

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor

Strategi og ledelse som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor Collioureprogrammet - lederutvikling HumanKapitalGruppen starter et nytt program i lederskap som tar topplinjen, kunnskap og emosjoner på alvor du lærer å utvikle din lederatferd med støtte i topplinjen

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no

Unik og ettertraktet. Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004. Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Unik og ettertraktet Workshop Unik og ettertraktet 1. oktober 2004 Jørn Hakon Riise jorn@humankapitalgruppen.no Agenda Mytenes makt Hva er organisasjonsidentitet? Hvordan måle identitetsstyrke? Hvilke

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

CURRICULUM VITAE for Jørn Hakon Riise

CURRICULUM VITAE for Jørn Hakon Riise 1 CURRICULUM VITAE for Jørn Hakon Riise Dronning Astrids gate 5A 0355 Oslo Tlf.: 911 00 032 jhr@unikogettertraktet.no jorn@humankapitalgruppen.no 1. YRKESERFARING OG TILLITSVERV A) Konsulent i eget foretak

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Informasjon/ utdanningsplan

Informasjon/ utdanningsplan Informasjon/ utdanningsplan NLP, Time Line Therapy teknikker Og Sertifisert NLP Master Coach Utdanning i NLP Hva er NLP? NLP står for Nevro Lingustisk Programming- og er læren om hvordan du når frem til

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

NLP Business PractitionerTM En investering i bedre tanker, følelser og resultater

NLP Business PractitionerTM En investering i bedre tanker, følelser og resultater NLP Business PractitionerTM En investering i bedre tanker, følelser og resultater Hvordan har det seg at visse mennesker lykkes så mye bedre enn andre? Det kan gjelde privat eller på jobb. Noen ser ut

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 1 Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 Målsetting Få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge som driver coach utdannelser Finne ut hvilke av disse som er ICF godkjente Bruke resultatet

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN.

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. Transformator AS leverer kompetanse, trening og løsninger innenfor Transformasjonsledelse Lederutvikling Coaching Gruppe-/team

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer

Lederutviklingsprogram 2015/2016. Gehør for ledelse LE DEL SE

Lederutviklingsprogram 2015/2016. Gehør for ledelse LE DEL SE Lederutviklingsprogram 2015/2016 Gehør for ledelse LE DEL SE Målgruppe for prosjektet Rådmannens ledergruppe seksjonsledere Tjenesteledere Noen få nøkkelpersoner Hele personalavdelingen deltar Ressurspersoner

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Medarbeiderundersøkelser verksamt eller verdilaust verktøy?

Medarbeiderundersøkelser verksamt eller verdilaust verktøy? Medarbeiderundersøkelser verksamt eller verdilaust verktøy? Professor Thomas Hoff, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Doktorgradsstipendiat Jon Anders Lone, Psykologisk institutt, Universitetet

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Bergen kommune. Medarbeiderundersøkelser og -samtaler 17.500 ansatte verktøy for felles utvikling?

Bergen kommune. Medarbeiderundersøkelser og -samtaler 17.500 ansatte verktøy for felles utvikling? Bergen kommune Medarbeiderundersøkelser - Ca 270.000 innbyggere og -samtaler - Catvangstrøye 17.500 ansatte - årlig eller verktøy for felles utvikling? Barbro Sofie Lie Barbro Sofie Lie 1 Bystyre Byråd

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Kompetanseutvikling på arbeidsplassen Kompetanseutvikling på arbeidsplassen Ved Trond Stiklestad NiT 26. mars 2015 Trond Stiklestad Siviløkonom og organisasjonssosiolog 1. lektor ved handelshøyskolen i Trondheim/ 1. lektor II Handelshøyskolen

Detaljer

Visste du at dobbelt så mange jobber med kunnskapsbaserte tjenester i dag som for 20 år siden, og at veksten er sterkt økende?*

Visste du at dobbelt så mange jobber med kunnskapsbaserte tjenester i dag som for 20 år siden, og at veksten er sterkt økende?* Lysaker 20.oktober 2005 Visste du at dobbelt så mange jobber med kunnskapsbaserte tjenester i dag som for 20 år siden, og at veksten er sterkt økende?* Arbeidskraftundersøkelsen fra SSB viser at sysselsettingen

Detaljer

HR - OG LEDER. konferansen 2016. Fremtidens arbeidsliv. Oslo, 9. - 10. februar 2016. www.energinorge.no/hrleder2016 l 1

HR - OG LEDER. konferansen 2016. Fremtidens arbeidsliv. Oslo, 9. - 10. februar 2016. www.energinorge.no/hrleder2016 l 1 HR - OG LEDER konferansen 2016 Oslo, 9. - 10. februar 2016 Fremtidens arbeidsliv www.energinorge.no/hrleder2016 l 1 Velkommen til Energi Norges HR- og lederkonferanse som setter søkelys på fremtidens arbeidsliv.

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Training Emotions, Enhancing Awareness

Training Emotions, Enhancing Awareness ( ) Training Emotions, Enhancing Awareness Utdannelsen som ( ) -coach har som mål å sette elevene i stand til å bruke denne metoden i coaching av individer og grupper. Eleven vil selv gå gjennom ( ) -programmet

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

En ny arena for bedrifter, universitet og unge talenter. Arena Talenter Bedrifter Universitet

En ny arena for bedrifter, universitet og unge talenter. Arena Talenter Bedrifter Universitet rena alenter edrifter niversitet Oppdrag Rekruttering Coaching reningsleire eamwork Veiledning eknisk plattform kkreditering Web (live!) Personlig plan Kunnskapstrening I En ny arena for bedrifter, universitet

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Medarbeiderskap. Kunnskap som kapitalform 05.09.2014. Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? Velkommen

Medarbeiderskap. Kunnskap som kapitalform 05.09.2014. Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? Velkommen Medarbeiderskap Velkommen Medarbeiderskap eies av KS og leveres av KS-Konsulent as Hvorfor trenger vi Medarbeiderskap? 1. Kommunen er en kompleks kunnskapsorganisasjon som ikke kan ledes i detalj ovenfra

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging Sandnes-modellen Kommunikasjons og omdømmebygging Jan Inge Abrahamsen Seksjonsleder strategi og økonomi 3. Juni 2008 Kommunikasjonsmodell Verdier Ideen Hvorfor vi er til Hvem vi er Visjonen Visuelt Komm.

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

innenfor energi og kommunikasjon w w w. i n n. n o / u t

innenfor energi og kommunikasjon w w w. i n n. n o / u t u t v i k l i n g s p r o g ra m innenfor energi og kommunikasjon w w w. i n n. n o / u t : utviklingsprogram : tema på de 11 samlingene : dette er et særegent utviklingsprogram spesiallaget for en gruppe

Detaljer

Nyhet! Lær deg metodene i mental trening!

Nyhet! Lær deg metodene i mental trening! Nyhet! Lær deg metodene i mental trening! Som de første i Norge er vi veldig stolte av å kunne tilby deg sertifisering som mentaltrener idre med mentorordning og praktisk erfaring i løpet av programmet.

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok

Medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok Medarbeiderundersøkelser en praktisk håndbok Professor Thomas Hoff, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Doktorgradsstipendiat Jon Anders Lone, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Påstand:

Detaljer

Hva? Ledelse av små og mellomstore bedrifter - SMB 12/4/2009

Hva? Ledelse av små og mellomstore bedrifter - SMB 12/4/2009 Ledelse av små og mellomstore bedrifter - SMB Hva? Programmet er et påbygningsfag i ledelse for de som har tatt faget Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Programmet er også et fag for de som

Detaljer

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Effektive lederkurs på få dager EFMD Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge 22. oktober, 30. 31. oktober 2013 Johan H. Andresen Øyvind Bøhren Ståle Kyllingstad

Detaljer

Attraktiv arbeidsplass

Attraktiv arbeidsplass Attraktiv arbeidsplass HR konferansen 12. og13. februar 2013 Bastian Lie-Nielsen Christian W. Farstad Knowledge Management Consulting AS De neste par timene Bakgrunn Konsept Hvordan utvikle en attraktiv

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Kulturledelse hva snakker vi om?

Kulturledelse hva snakker vi om? Kulturledelse hva snakker vi om? Anna Elisa Tryti, fylkeskultursjef i Hordaland Hva? Bokbåten Epos Kulturlandskapet Museene Kystkultur Samtidskunst Sogespel Næringsutvikling Attraktive stadar for

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende:

Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende: SAK 8 VALG RETTET 29.3.16. Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende: Styreleder Christian Hoel velges for 1 år Styremedlemmer Rajko

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling Utvikling Hva er utvikling? forbedring, framgang, prosess, vekst, forløp Utvikling krever at noe endres; noe tilføres

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

SUNT = ATTRAKTIVT. Hvordan kan du gjøre din bedrift sunnere?

SUNT = ATTRAKTIVT. Hvordan kan du gjøre din bedrift sunnere? SUNT = ATTRAKTIVT Hvordan kan du gjøre din bedrift sunnere? LIVSKVALITET En sunn bedrift er summen av fornøyde enkeltindivid Forretningsidé Åpen Dialog skal utfordre og bistå bedrifter og ledere til å

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenestene - masterprogram Ledelse og organisering i offentlig sektor Skreddersydde videreutdanningsprogram BI skreddersydd program for Rådmenn, Skole- og barnehagesektoren,

Detaljer

Talent Management. Bergen Næringsråd Grete Skeie HR Norge

Talent Management. Bergen Næringsråd Grete Skeie HR Norge Talent Management Bergen Næringsråd Grete Skeie HR Norge Hvem er jeg Cand. polit og bedriftsøkonom Har jobbet i skjæringspunktet strategi og utvikling i 30 år Erfaring fra Handelshøyskolen BI NSB Ericsson

Detaljer

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune

Kompetanseplan 2015. For kommunale og private barnehager i Ski kommune Kompetanseplan 2015 For kommunale og private barnehager i Ski kommune «Barn og elever skal ha et godt læringsmiljø, som bidrar til at de får realisert sitt potensial for læring og utvikling og tilegner

Detaljer

Regionalparker fortid og framtid i Norge

Regionalparker fortid og framtid i Norge Regionalparker fortid og framtid i Norge Morten Clemetsen Parkmøte Solund 11. 12. mai 2015, Erfaringskonferansen natur- og kulturarven, Sogndal 31.10.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013.

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge Agenda Generelt om HR 15.15-16.30 Hva er HR/HRM? - Endring av HR-funksjonen - Forskjellige HRroller/kompetanser

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse.

Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter. reidar.hillesund@craftinghouse. Medarbeidere er gull, glede og gruff. Forstå hvordan du møter, utfordrer og omdanner motkrefter til drivkrefter Mennesker i samspill er gull, glede og gruff Hvordan verdsette sine medmennesker og hvordan

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

Rotary og lederskap. v/berit Elisabeth Öhn, MCC & Senior Manager Accenture, Holmenkollen Rotary

Rotary og lederskap. v/berit Elisabeth Öhn, MCC & Senior Manager Accenture, Holmenkollen Rotary Rotary og lederskap v/berit Elisabeth Öhn, MCC & Senior Manager Accenture, Holmenkollen Rotary Berit Elisabeth Øhn, Senior Manager, MCC, Accenture 15 års erfaring som leder i næringslivet 13 år som bedriftsrådgiver

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Innhold DEL I LEDELSE... 35

Innhold DEL I LEDELSE... 35 Innhold Innledning... 15 Introduksjon... 15 En virksomhets utvikling... 15 Daglig drift og produksjon... 16 Kunde og marked... 17 Organisering, administrasjon og HR... 17 Økonomi og finans... 18 Ledelse

Detaljer

En programskisse fremstilt for: Rådmannsutvalget KS Agder

En programskisse fremstilt for: Rådmannsutvalget KS Agder En programskisse fremstilt for: Rådmannsutvalget KS Agder Disposisjon Arena for fremragende samhandling Faglig pedagogisk opplegg Læringsplattform Modulstruktur (1 tom 6) Modul 1: Samhandling som politisk

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Executive MBA MERKEVARELEDELSE

Executive MBA MERKEVARELEDELSE Executive MBA MERKEVARELEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Executive MBA i merkevareledelse program for studiet Program for studiet 2008-2009 Dato Dag Sted Tema MERKEVARELEDELSE

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL

FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL FUTURUM KONFERANSE 2009 COLOR FANTASY 26. - 28. APRIL 358_invitasjon_8s_TRYKK.indd 1 24.02.2009 12:13:01 FUTURUM KONFERANSE 2009 Nå skjer det igjen. De gode kreftene bringes sammen for å utvikle nye og

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

LEDELSE OG SAMSPILL. Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade

LEDELSE OG SAMSPILL. Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade LEDELSE OG SAMSPILL Et lederutviklingsprogram for ledere tilsluttet Norsk Trevare og Glass/Fasade FORMÅL «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom andre». Formålet med disse samlingene er å utvikle

Detaljer

Fagdag. Kommunikasjonsforeningen i Rogaland inviterer til fagdag om innovasjon og kommunikasjon. Se program og innledere her og meld deg på i dag!

Fagdag. Kommunikasjonsforeningen i Rogaland inviterer til fagdag om innovasjon og kommunikasjon. Se program og innledere her og meld deg på i dag! Fagdag 2010 Anne Aasheim er bekreftet konferansier for fagdagen. Kommunikasjonsforeningen i Rogaland inviterer til fagdag om innovasjon og kommunikasjon. Se program og innledere her og meld deg på i dag!

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer