ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA"

Transkript

1 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

2 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

3 Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA Revisors beretning Erklæring Selskaper i TTS Group Hamburg. TTS NMF, som ligger ved innløpet til elven Este i Hamburg, Tyskland, er en verdensledende leverandør av tungløft-kraner. TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013

4 Aksjonærinformasjon UTVIKLING I MARKEDSVERDI (I NOK) Utvikling i markedsverdi HANDEL I TTS-AKSJEN Antall handler Verdi (NOK 1 000) Antall aksjer (1 000) Gjennomsnittlig kurs , Gjennomsnitt per handledag 2 AKSJONÆRHOLDERS INFO ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

5 KURSUTVIKLING Dato Pris (i NOK) Tegningskurs ved emisjonen Åpningskurs STØRSTE AKSJONÆRER * Aksjonær Aksjer % Land 1 RASMUSSENGRUPPEN AS ,29 % NOR 2 SKEIE TECHNOLOGY AS ,31 % NOR 3 LESK AS ,13 % NOR 4 STISK AS ,13 % NOR 5 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,66 % FIN 6 BARRUS CAPITAL AS ,99 % NOR 7 SKAGEN VEKST ,72 % NOR 8 SKEIE CAPITAL INVESTMENT AS ,92 % NOR 9 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET ,59 % NOR 10 TAMAFE HOLDING AS ,49 % NOR 11 ODIN MARITIM ,49 % NOR HOLBERG NORDEN 12 VERDIPAPIRFONDET ,31 % NOR 13 MERTOUN CAPITAL AS ,04 % NOR 14 UBS AG, LONDON BRANCH ,01 % GBR 15 ITLUTION AS ,70 % NOR 16 PIMA AS ,67 % NOR SKANDINAVISKA ENSKILDA 17 BANKEN ,42 % SWE 18 JP MORGAN CHASE BANK, NA ,41 % SWE 19 VERDIPAPIRFONDET DNB SMB ,31 % NOR 20 SKEIE CONSULTANTS AS ,10 % NOR Totalt, 20 største aksjonærer ,69 % Andre ,31 % Total % *) Per 23. april 2014 FINANSKALENDER 1. Kvartal Mai 2. Kvartal August 3. Kvartal November Generalforsamling 5 Juni Kapitalmarkedsdag 19 November TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 AKSJONÆRHOLDERS INFO 3

6 Styret TRYM SKEIE STYRELEDER Skeie (f. 1968) er en av hovedgrunnleggerne av Skagerak Venture Capital AS (SVC), hvor han er partner og innehar flere styreformanns- og styremedlemsverv i ulike porteføljeselskaper. Skeie har tidligere vært porteføljeforvalter hos Kistefos Venture Capital og stålkonstruktør i Hydralift. Skeie er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), og sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole (NTH). Skeie har vært styreleder i TTS Group ASA siden november BJARNE SKEIE STYREMEDLEM Skeie (f. 1945) har med utgangspunkt som ingeniør en karriere som gründer, industriutvikler og investor i offshore-, utstyrs- og riggindustrien. Dette innbefatter etablering av Maritime Hydraulics AS (1970), samt kjøp og restrukturering av en rekke selskaper som ble fusjonert og notert på Oslo Børs som Skeie Group (1986/87). Skeie var styreleder i TTS Group ASA (tidligere TTS Marine ASA) i tidsrommet og har vært styremedlem siden JAN MAGNE GALÅEN STYREMEDLEM Galåen (f. 1972) er porteføljeforvalter i Rasmussengruppen. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har videreutdanning innen økonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har jobbet i First Securities og som analytiker i Fearnley Fonds. Galåen har også erfaring fra industriselskaper som Aker Maritime og Hydro Aluminium Maritime. Rasmussengruppen AS, hvor Galåen er ansatt, er en av TTS Groups hovedeiere. TORIL EIDESVIK STYREMEDLEM Eidesvik (f. 1968) er konsernsjef i EMS Seven Seas ASA. Hun er utdannet Cand. Jur. fra Universitet i Oslo, og har videreutdanning i økonomi fra Handelshøyskolen BI. Eidesvik var adm. dir. i Green Reefers ASA fra 2008 til 2012 (arbeidende styreleder ) og daglig leder i Actinor Shipping ASA fra 2003 til Eidesvik har hatt ulike stillinger som arbeidende styremedlem og advokat fra 1994 til Hun har bred styreerfaring, bl.a. fra Solstad Offshore ASA, hvor hun har vært medlem siden Eidesvik har vært styremedlem i TTS Group ASA siden MONA LUCILLE TELLNES HALVORSEN STYREMEDLEM, ANSATTVALGT Halvorsen (f. 1970) er Sales Manager i TTS Offshore Handling Equipment AS i Bergen. Hun har hatt flere ulike stillinger i TTS-selskaper, bl.a. som Vice President HR & HSE og Sales Manager for Produksjonssystemer. Halvorsen er utdannet Høyskoleingeniør i produksjonsteknikk fra Høgskolen i Bergen med videreutdanning innen kvalitetssikring og prosjektstyring. Halvorsen har vært ansattvalgt styremedlem i TTS Group ASA siden OLE HENRIK ASKVIK STYREMEDLEM, ANSATTVALGT Askvik (f. 1971) er Vice President Spare Parts ved TTS Marine AS i Kristiansand. Han var tidligere Vice president of Services og har arbeidet ved Hydralift and IUM Shipmanagement. Askvik har studier i Teknisk Eksport fra Høgskolen i Agder. Askvik har vært ansattvalgt styremedlem i TTS Group ASA siden Galåen har vært styremedlem i TTS Group ASA siden ANNE BREIVE STYREMEDLEM Breive (f. 1965), er CFO i Trelleborg Offshore AS. Hun er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en MBA grad fra Glasgow University. Hun har hatt ulike lederstillinger i Norske Skog og Statnett, før hun ble CFO i Løvenskiold-Vækerø AS. Breive har vært styremedlem i TTS Group ASA siden Styret i TTS Group (venstre til høyre): Første rad: Ole Henrik Askvik, Mona Halvorsen, Andre rad: Anne Breive, Trym Skeie, Toril Eidesvik, Tredje rad: Bjarne Skeie, Jan Magne Galåen. Foto: Lars Svenkerud 4 STYRET ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

7 TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 STYRET 5

8 Årsberetning var et utfordrende år for TTS Group. Til tross for en økning i etterspørselen på våre viktigste markeder og en positiv vekst i gruppens driftsinntekter ble driftsresultatene betydelig verre enn forventet. EBITDA for året ble et underskudd på 130 mill. kr, sammenlignet med et overskudd på 157 mill. kr i Konsernets omsetning økte med 14 % til mill. kr i Offshore & Heavy Lift-divisjonen fikk en omsetningsøkning på 296 mill. kr, delvis på grunn av oppkjøp av det tyske tungløftkranselskapet Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (nåværende TTS NMF) i august Omsetningen i Port & Logisticsog Services-divisjonene økte også i Likevel ble denne veksten delvis motvirket av en lavere omsetning på ca 200 mill. kr i Marine-divisjonen på grunn av endringer i joint venture-strukturen i Kina, som vil bli fullført i De svake driftstallene skyldes hovedsakelig kostnadsoverskridelser på leveranser av avanserte kraner til offshore-fartøyer, lave marginer på en rekke andre offshore-prosjekter og betydelige tap på leveranser av dekksutstyr til store lystfartøyer. I tillegg ble restruktureringen av virksomheten med tungløftutstyr i Tyskland (nåværende TTS NMF) mer utfordrende enn ventet grunnet et svakt marked. Nedskrivninger av varelager fikk også en betydelig negativ innvirkning på konsernets driftsresultater. Leveranser av lasthåndteringsutstyr til bilskip og andre spesialiserte skip bidro derimot positivt til TTS inntjening. TTS Groups nettoresultat for 2013 ble et underskudd på 204 mill. kr, en reduksjon fra et overskudd på 454 mill. kr i 2012, der resultatene var sterkt påvirket av salg av boreutstyrsvirksomheten til Cameron International Corp. Resultatet i 2013 inkluderer en gevinst på 23 mill. kr som var en del av en avtale i forbindelse med salget til Cameron om regulering av kjøpesummen basert på oppnådd fremtidig omsetning. Generalforsamlingen 10. juni 2013 godkjente styrets forslag til utbytte på kr 1,00 per aksje, som totalt utgjør 86,5 mill. kr. Netto rentebærende gjeld utgjorde 92 mill. kr ved slutten av 2013, og egenkapitalen utgjorde 25,5 %, en nedgang fra 36,3 % året før. I november 2013 utnevnte styret Björn Andersson som ny fungerende konsernsjef. Björn Andersson ble permanent ansatt som CEO i mars Etter utskiftingen av CEO har det blitt iverksatt en rekke tiltak for å gjenopprette lønnsomheten og konkurranseevnen i alle divisjoner og forretningsenheter i TTS Group. Det har blitt innført en ny strategi som fokuserer på kunder og markedsandeler. Videre er driftsorientering, utvidelse av produktporteføljer og et bredere tjenestetilbud sentrale elementer fremover. Den strategiske endringen støttes av organisasjonsendringer for å oppnå eierskap til viktige kunder i hele konsernet og effektivisere produktutvikling og anskaffelser. Styret er ikke tilfreds med driften i TTS Group i 2013, men er overbevist om at den operasjonelle omstillingen som har funnet sted fremover vil påvirke lønnsomheten positivt. TTS er i posisjon til å dra nytte av oppgangen i flere segmenter og spesielt til å utnytte den sterke tilstedeværelsen og partnerskapene i Kina og Korea. Denne regionen er ventet å dominere marine-, offshore-skips- og riggmarkedene i de kommende år. TTS skal være i stand til å utnytte sin sterke produksjons- og kostnadsplattform. Global handelsutvikling og utviklingen i oljepris, kombinert med nybyggpriser i industrien er viktige faktorer som påvirker kjernemarkedene til TTS Group. Etter flere svake år bedret markedsutviklingen seg på de fleste av konsernets marine virksomhetsområder i Kontrahering av bulkskip, LNG-tankere og spesialskip som bilskip har vært høy og forventes å holde seg høy. Kontraheringen av offshore-skip har også vært høy i noen år. Imidlertid må man forvente en nedgang i sistnevnte marked. I resten av denne beretningen henviser alle tall til videreført virksomhet med mindre noe annet er oppgitt. 6 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

9 Mål og strategi TTS Groups hovedmål er å konstruere, utvikle og levere løsninger for håndteringsutstyr og tjenester med høy kvalitet til skips- og offshore-bransjene. TTS tar sikte på å støtte kundenes produktivitet og verdiskaping med hjelp av et dedikert fokus på produktkvalitet og utførelse, kundeorienterte tjenester og en innovativ tilnærming til å utnytte ny teknologi. Det er viktig for konsernet å være blant de tre beste aktørene, for å bli betraktet som en mulig leverandør til så mange relevante prosjekter som mulig. Det er derfor vår ambisjon å være på produsentlisten på alle markedene der konsernet driver virksomhet. I den kommende femårsperioden vil organisk vekst ha fokus i konsernets strategi. Våre umiddelbare prioriteringer er å fortsette å jobbe for kundenes tillit og forbedre resultater med hjelp av intern effektivisering og erobring av ytterligere markedsandeler på prioriterte områder. For å lykkes vil TTS fokusere spesielt på følgende områder: Implementering av et forretningsforbedringsprogram, under navnet Momentum. Standardisering av prinsipper for engineering og komponenter, gjennomføring av en konsernovergripende innkjøpsstruktur og utvidelse av produktporteføljen. Utvikling av en sterkere global tilstedeværelse. Dra ytterligere nytte av konsernets sterke markedsposisjon gjennom det kinesiske samarbeidet i Kina og andre deler av Asia. Drift og divisjon TTS Group er et internasjonalt konsern med datterselskaper i 13 land: Brasil, Kina, Finland, Tyskland, Hellas, Italia, Korea, Norge, Polen, Singapore, Sverige, USA og Vietnam. TTS virksomhet ble i 2013 administrert via fire divisjoner: Marine-divisjonen, Offshore & Heavy Liftdivisjonen, Port & Logistics-divisjonen og Servicesdivisjonen. I februar 2014 ble det besluttet å fusjonere Port & Logistics konsernets minste divisjon, som representerer ca. 9 % av totalomsetningen med Marine-divisjonen. Sammenslåingen av Port & Logistics med lasthåndteringskompetansen og markedsnettverk til Marine-divisjonen gir en mer helhetlig tilnærming overfor kunder innenfor cruise, fergelinjer og havneoperasjoner. MARINE-DIVISJONEN Marine-divisjonen leverer et bredt utvalg av lasthåndterings- og dekksutstyrsløsninger. Viktige produkter er kraner, vinsjer, sidedører og lukedeksler og tilpassede RoRo-løsninger og andre løsninger til bilskip, cruiseskip og spesialskip. Etter fusjonen av Port & Logistics- med Marine-divisjonen tilbyr den også et bredt utvalg løsninger for last, material- og passasjerhåndtering til havner og terminaler, med spesialfokus på cruise, passasjergangveier og Ro-Ro-ramper. TTS har et konkurransefortrinn ved å kunne tilpasse komplette løsninger som dekker både onshore- og skipskrav. Divisjonen opererer globalt fra sine hovedbaser i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Kina og Sør-Korea. TTS to joint ventures i Kina er organisert som en del av Marine-divisjonen. TTS Group eier 50 % av TTS Hua Hai Ships Equipment Co. Ltd. og TTS Bohai Machinery Co. Ltd., som er partner med hhv. China State Shipbuilding Corporation (CSSC) og Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC). Dessuten har TTS Hua Hai Ships Equipment en 40 % eierandel i Jiangnan TTS (Nantong) Ships Equipment Co. Ltd., som produserer lukedeksler. OFFSHORE & HEAVY LIFT-DIVISJONEN Offshore & Heavy Lift-divisjonen leverer alle typer kraner til offshore-skip, boreskip og rigger, med særlig vekt på AHC-kraner, så vel som tungløftkraner utviklet av TTS. Divisjonen opererer fra hovedbaser i Norge, Tyskland og Kina. SERVICES-DIVISJONEN Etableringen av en egen Services-divisjon i 2013 representerte en viktig utvikling bort fra et enhetssentrert oppsett til et globalt servicenettverk TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

10 med felles systemer som tilbyr ettersalg og tjenester for hele TTS. Denne typen konsernstruktur gir en enhetlig kvalitet til alle tjenestetilbudene til selskapet. Det er planlagt flere tiltak i 2014, fra reaktiv, ad hoc-støtte til proaktive løsninger og livssyklusserviceprogrammer. Hovedbasene til disse operasjonene er i Norge, Tyskland, Korea og Kina, og nye kontorer er under etablering i USA og Brasil for å støtte TTS offensiv i offshore-markedet. TTS Group Morselskapet i konsernet, TTS Group ASA, har sitt kontor i Bergen og har vært notert på Oslo Børs siden Konsernet driver over hele verden og hadde 1100 ansatte ved utgangen av Ytterligere 165 personer er midlertidig ansatt. Ansatte i TTS Group, geografisk fordeling Ansatte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), som vedtatt av EU. TTS gjennomførte en endring i ett av regnskapsprinsippene i Fra 1. januar 2013 reflekteres aktuarmessig gevinst og tap i «andre inntekter og kostnader» som en del av gjennomføringen av den reviderte IAS 19. Se Note 5 for tilleggsinformasjon som gjelder prinsippendringen. Årsresultat for 2013 Hele året MNOK Omsetning EBITDA Driftsresultat Netto finansposter Overskudd/underskudd før skatt Nettoresultat fra løpende virksomhet Totalt nettoresultat inkludert avhendet Den samlede omsetningen i 2013 var mill. kr, som representerte en økning på 14 % i forhold til Omsetningsøkningen skyldtes hovedsakelig høyere aktivitet i Services- og Offshore & Heavy Lift-divisjonene. Denne veksten er delvis motvirket av en lavere omsetning på ca 200 mill. kr. i Marine-divisjonen på grunn av endringer i joint venture-strukturen i Kina, som vil bli fullført i De økte volumene ble imidlertid motvirket av økte driftskostnader og lav utnyttelse i deler av TTS virksomhet. EBITDA for 2013 ble et underskudd på 130 mill. kr, en reduksjon fra et overskudd på 157 mill. kr i Nedgangen i driftsresultatet skyldtes hovedsakelig kostnadsoverskridelser og lave marginer på offshore-prosjekter og svakere marginer i deler av Marine-divisjonen. På grunn av redusert gjeld ble TTS Groups finanskostnader betydelig redusert i forhold til Salget av borevirksomheten i 2012 førte til en opptjent gevinst på 23 mill. kr i Styret bemerker at det er et potensial for videre gevinster fra salg av borevirksomheten i form av opptjente, omsetningsavhengige gevinster og tilbakeholdte beløp i 2014 og opptjente gevinster i Gjennomgang av årsregnskapet TTS Group ASA presenterer sitt årsregnskap iht. den norske regnskapslovens 3-9 Anvendelse av KONSOLIDERT FINANSREGNSKAP FOR KONSERNET Sum eiendeler i slutten av 2013 var mill. kr, en nedgang på 126 mill. kr fra Reduksjonen kan tilskrives en reduksjon i brutto arbeidskapital. Likevel er netto arbeidskapital noe høy hovedsakelig på grunn av utsettelse av en rekke tungløftprosjekter. 8 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

11 Betaling av utbytte og økt netto arbeidskapital har ført til en økning i netto rentebærende gjeld på 189 mill. kr., til 92 mill. kr. i På slutten av tredje kvartal i 2013 var TTS Group i brudd med et av lånevilkårene for 12-måneders rullerende EBITDA. Man klarte likevel å unngå reklassifiseringskrav for gjelden fordi TTS innhentet godkjenning fra bankene for vilkåret om 12-måneders rullerende EBITDA for perioden 3. kvartal 2013 til og med 2. kvartal I januar 2014 ble TTS informert om at Sigma Drilling avsluttet sin kontrakt med STX Offshore and Shipbuilding Company Ltd (STX) i Korea. TTS har en eierandel i Sigma Drilling med en totalinvestering på 29 mill. kr. Det vesentlige av den første investeringen gjelder en kontantbetaling til verftet som har blitt garantert av tilbakebetalingsgarantien og dermed blir ikke eksponert i like stor grad for den økonomiske situasjonen i STX. Etter denne kunngjøringen avsluttet TTS også kontrakten som gjelder kranlevering til STX, og har krevd STX for erstatning for utført arbeid og andre kostnader som TTS har i forbindelse med gjennomføring av kontrakten. TTS har utført et vesentlig arbeid knyttet til kranpakken, og verdien avhenger av det økonomiske forliket med STX. Finansielle anleggsaktiva var 133 mill. kr i slutten av 2013, sammenlignet med 164 mill. kr i slutten av Eiendelene består av TTS Groups investeringer i Sigma Drilling og joint ventures i Kina. Totalt balanseført fremførbart underskudd ble 58 mill. kr i slutten av Regnskapsvalutaen i TTS er NOK (norske kroner). Siden en betydelig del av både inntekter og utgifter er uttrykt i utenlandsk valuta, kan varierende valutakurser ha en viss innvirkning på konsernets driftsresultater. TTS gjør derfor tiltak for å redusere sin eksponering for valutasvingninger ved bruk av sikringsinstrumenter. Det vises for øvrig til Regnskapsprinsippene avsnitt 3.1.a. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), som vedtatt av EU. Styret bekrefter at regnskapene gir et reelt bilde av selskapets økonomiske stilling per 31. desember Styret er ikke kjent med eventuelle urapporterte hendelser etter balansedagen 31. desember 2013 som kan være av vesentlig betydning for TTS Group eller årsregnskapet for Se Note 30, Senere hendelser for å få mer informasjon. I slutten av 2013 hadde TTS Group ASA en aksjekapital på kr fordelt på aksjer, hver pålydende 0,11 kr. Selskapet eier egne aksjer. KONTANTSTRØM TTS Group hadde en negativ netto kontantstrøm på 127 mill. kr i Kontantstrømmen fra driften var negativ med 138 mill. kr., noe som hovedsakelig skyldtes prosjekter innen offshore og tungløft der forsinkelser forårsaket en oppbygging av arbeidskapital som representerer den største forskjellen mellom den negative EBITDA på 130 og den negative kontantstrømmen fra driften. Netto kontantstrøm fra investeringer i 2013 var positiv med 14 mill. kr. Hovedfaktorene som påvirket kontantstrømmen fra investeringer, var utbytte på 40 mill. kr fra joint ventures og en ekstra omsetningsbasert opptjening på MNOK 23 som stammer fra salget av borevirksomheten i Investeringer i anleggsmidler i 2013 utgjorde 49 mill. kr. I 2013 har TTS Group tatt opp 115 mill. kr i gjeld og betalt nettorenter på gjeld med 32 mill. kr. På slutten av 2013 har TTS en nominell netto rentebærende gjeld på 92 mill. kr og ubrukte tilgjengelige kredittrettigheter på 259 mill. kr i tillegg til en kontantbeholdning på 156 mill. kr. TTS betalte utbytte med 86 mill. kr til aksjonærene i FORSKNING OG UTVIKLING Totalt balanseførte investeringer i FoU i 2013 var 2,7 mill. kr, hovedsakelig knyttet til utvikling av kraner til boreskip. ORDRERESERVE Ordrereserven på slutten av 2013 utgjorde mill. kr, en økning på mill. kr fra slutten av Tallet inkluderer 50 % av ordrereserven i TTS joint ventures i Kina. Det meste av økningen i ordreinngangen gjelder bilskip, offshore-kraner og løfteløsninger til skip, men ordreinngangen i joint ventures økte også i FORTSATT DRIFT Per 31. desember 2013 var TTS egenkapitalandel 25,5 %, en nedgang fra 36,3 % året før. Netto rentebærende gjeld utgjorde 92 mill. kr, uttrykt med den nominelle verdien av den konvertible obligasjonen. TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

12 I samsvar med 3-3 i den norske regnskapsloven bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift, og at kravene til fortsatt drift er oppfylt. Forretningsområder TTS Groups regnskaper omfatter tre separate virksomhetsområder: Marine-divisjonen, Offshore & Heavy Lift-divisjonen and Services-divisjonen. Den tidligere fjerde divisjonen, Port & Logistics, ble slått sammen med Marine-divisjonen i februar MARINE-DIVISJONEN Hele året MNOK Omsetning EBITDA -0, EBITDA margin (%) 0,0 9,4 Ordrereserve* Marine-divisjonen inkluderer den tidligere Port & Logistics-divisjonen. *) Ordrereserven omfatter 50 % av joint ventures og NMF fra 20 august Totalomsetningen i Marine-divisjonen var generelt på høyde med Lavere aktivitet innen dekksutstyr ble stort sett motvirket av økt etterspørsel etter TTS løsninger for skipsløfteutstyr og bilskip. Denne veksten er delvis motvirket av en lavere omsetning på ca 200 mill. kr. i Marine-divisjonen på grunn av endringer i joint venture-strukturen i Kina, som vil bli fullført i EBITDA ble redusert sammenlignet med 2012, noe som hovedsakelig skyldes lavere inntjening i joint ventures og dekksutstyrsvirksomheten hvor tap knyttet til yacht-prosjekter forklarer det svake resultatet. På den positive siden økte ordrereserven betydelig i Marine-divisjonen opplevde positive markedstrender i Kontrahering i bulksektoren nådde nivåer markedet ikke har opplevd siden 2008, og markedet for LNG-tankere ble betydelig forbedret. Markedet for spesialskip var sterkt, med økt etterspørsel etter bil- og lastebilskip (PCTC-er), som er spesielt viktig for TTS Group på grunn av sin sterke posisjon i bilskipsmarkedet. Markedet for havne- og terminalløsninger, som betjenes av TTS havne- og logistikkvirksomhet, bedret seg noe i De fleste av Marine-divisjonens markeder bedret seg i De største ordrene var knyttet til bilskip, et segment der TTS har etablert sterke og varige forbindelser med flere av de største aktørene, og skipsløfteutstyr, der TTS vant milepælkontrakter for sine løsninger både i Vietnam og Brasil. OFFSHORE & HEAVY LIFT-DIVISJONEN Hele året MNOK Omsetning EBITDA -148,4 26,6 EBITDA margin (%) -15,1 3,9 Ordrereserve Omsetningen økte betydelig i Offshore & Heavy Liftdivisjonen i 2013, noe som delvis skyldtes oppkjøp av tungløftkranselskapet TTS NMF i august Dårlige marginer og betydelige forsinkelser på en rekke prosjekter, i tillegg til lavere aktiviteter enn forventet innen tungløftkranvirksomheten, bidro til det betydelige tapet i EBITDA-tapet utgjorde 148 mill. kr. Divisjonen hadde imidlertid et viktig gjennombrudd i rigg- og boreskipsegmentet, og styret mener at så lenge de pågående forbedrings programmene oppnår tilfredsstillende resultater, anses divisjonens potensial som godt. Styrets vedtak om å etablere TTS første fullskala produksjonssted for offshore-kraner på TTS Marine i Shanghai i umiddelbar nærhet til det viktige markedet i Det fjerne Østen underbygger denne oppfatningen. Aktivitetene i offshore-markedet var generelt høy i 2013, selv om etterspørselen falt noe på slutten av året. Markedet for offshore-kraner forventes mer blandet i 2014 enn i Ordrereserven i divisjonen ble betydelig redusert i 2013, noe som hovedsakelig skyldtes et tregt marked for tungløftkraner. SERVICES-DIVISJONEN Hele året MNOK Omsetning EBITDA 43,0 24,3 EBITDA margin (%) 9,7 6,4 Services-divisjonens omsetningsøkning i 2013 på 16 % kan delvis forklares med oppkjøpet av TTS NMF i august 2012, men høyere aktivitet i offshoresegmentene bidro også positivt.driftsresultatet økte med 76 %. Generelt holdt tjenestemarkedet seg ganske flatt gjennom året, hvor lave fraktrater negativt påvirket reservedelssalget. Risikofaktorer og risikostyring TTS Group er utsatt for ulike risikofaktorer. Risikofaktorene har blitt kategorisert i tre ulike typer: a) markedsrisiko, som gjelder mulige endringer i etterspørsel eller pris pga. f.eks. markedssvingninger og makroøkonomiske faktorer, b) finansiell risiko, som 10 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

13 er knyttet til valutarisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og lignende risikofaktorer, og c) driftsrisiko, som representerer risikofaktorer for utilfredsstillende gjennomføring av prosjekter, både teknisk og kommersielt. Styret vurderer driftsrapporter fra ledelsen hver måned. I tillegg til den kontinuerlige risikodempingen gjennomfører styret og ledelsen spesifikke risikoanalyser i forbindelse med store investeringer og kontraktsinngåelser. Spesifikke risikoområder eller prosjekter overvåkes kontinuerlig. MARKEDSRISIKO Det finnes en rekke risikofaktorer knyttet til markedsutviklingen for TTS produkter og tjenester. TTS overvåker disse risikofaktorene gjennom sitt omfattende salgsnettverk, gjennom en rekke forespørsler og ved å overvåke relevant, tilgjengelig informasjon om trender, f.eks. antall kontraherte skip, utnyttelsesindikatorer for skipsverft, utvikling i befraktningsmarkedet, investeringstrender og oljeprisutviklingen. Kontrahering av nye skip både handelsskip og spesialskip representerer den viktigste markedsrisikofaktoren for TTS Group. Kontraheringsnivået påvirker både det totale forretningsvolumet og marginene for TTS hovedprodukter og løsninger i betydelig grad. Tjenester og ettersalg påvirkes i større grad av utviklingen i fraktrater, lovendringer og den generelle utviklingen for tilbud og etterspørsel i marinemarkedene. I begynnelsen av 2014 har TTS Group sikret seg sunne ordrereserver for mesteparten av virksomhetene. Planlagte leveranser av hoveddelen av de nåværende kontraktsforpliktelsene ligger mellom tre måneder og to år frem i tid. Likevel indikerer usikkerheten i verdensøkonomien, oljeprisen og kredittmarkedene risiko knyttet til avbestilling eller utsettelse av ordrer. FINANSIELL RISIKO TTS er eksponert for risikofaktorer som gjelder kreditt, likviditet og valuta, og bruker en aktiv tilnærming til risikostyring i finansmarkedet. Målet med konsernets finansstrategi er å være tilstrekkelig motstandsdyktige til å tåle ugunstige forhold i lengre tid. Kredittrisiko representerer potensielle økonomiske tap som skyldes kontraktspartneres manglende evne til å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. Utviklingen i verdensøkonomien generelt og i den marine virksomheten spesielt har hittil kun ført til beskjedne tap på kundefordringer. Likevel har TTS Group, i samsvar med oppfatningen om at det finnes en betydelig kredittrisiko, iverksatt tiltak for å begrense risikoen ved å begrense kreditten og evaluere den finansielle bæreevnen til kontraktspartnere. TTS arbeider kontinuerlig for å begrense eksponeringen for kredittrisiko. TTS har soliditetskrav for både egenkapitalandel og 12 måneders rullerende EBITDA knyttet til sine lån hos Nordea og DNB. I tredje kvartal mottok TTS et unntak (waiver) for 12 måneders rullerende EBITDA relatert til perioden fram til og med andre kvartal Egenkapitalandelen, inkludert nominell verdi av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån var 29,1 %. Kravet er 27,5 %. Den finansielle utviklingen i konsernet har medført økt risiko for brudd på lånebetingelsene. Likviditetsrisiko er risikoen for at TTS ikke evner å oppfylle sine kortsiktige økonomiske forpliktelser og oppfylle dem etter hvert som de forfaller. For å redusere denne risikoen har TTS opprettet konsernkonto system som omfatter de fleste virksomhetene i konsernet. Formålet er å optimere konsernets kontantstrøm, og ordningen omfatter også konsernets kassakreditter/trekkrettigheter. Samlet kan denne likviditetsreserven styre kontantstrømmen optimalt på konsernnivå. Hver måned utarbeider TTS Group en 12-måneders kontantstrømprognose for å forutsi likviditetsbehovene. Den 31. desember 2013 hadde TTS Group utnyttet 74 mill. kr av de samlede kassakredittene/ trekkrettighetene på 300 mill. kr. Når det gjelder valutarisiko, er det TTS policy å sikre alle betydelige valutaeksponeringer. DRIFTSRISIKO TTS Groups leveranser utføres og organiseres hovedsakelig i form av prosjekter. Driftsrisikoen i prosjekter er hovedsakelig knyttet til utilfredsstillende prosjektledelse, feil kalkulasjoner eller utilstrekkelig teknisk gjennomføring av prosjektene. I anbudsfasen gjennomgår prosjektene grundige risikovurderinger for å identifisere og redusere potensielle tekniske og kommersielle risikofaktorer som er involvert. Dessuten utføres evalueringer av prosjektene for å beregne eventuelle andre risikoområder og beredskapsnivået som kreves. TTS opplevde i 2013 en rekke prosjekter der risikovurderingen var utilfredsstillende og utilstrekkelig. Tiltak er iverksatt for å sikre at alle prosjekter blir tilfredsstillende vurdert både før kontraktsinngåelse og TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

14 under gjennomføringen av prosjektet. Risiko knyttet til beregning av prosjektkostnader vurderes basert på tekniske produktspesifikasjoner. Slike risikofaktorer blir derfor naturligvis vanskeligere å vurdere for nye produkter. TTS vil fortsette å fokusere på å forbedre sine risikoovervåkings- og vurderingsverktøy samt prosjektstyringsverktøy. Det er iverksatt tiltak for å sikre at alle selskapene i konsernet gjennomgår fremdrift og risikoreduksjonstiltak regelmessig under prosjektgjennomføringen. Samfunnsansvar I TTS er vi opptatt av å drive forretninger på en etisk og ansvarlig måte. Selskapets samfunnsansvar omfatter KHMS, forretningsetikk, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anti-korrupsjonspolicyer. Vi tar sikte på en bærekraftig utvikling for alle interessenter økonomisk, sosialt og miljømessig. I TTS støttes selskapets samfunnsansvar av en bedriftskultur med kjerneverdiene integritet, åpenhet og ærlighet, lojalitet og initiativ. TTS har virksomheter i 13 land og opererer i svært ulike kulturelle kontekster. Selv om vi er opptatt av å respektere lokal kultur, sørger vi alltid for å etterleve de høyeste standardene for etisk og forretningsmessig atferd. TTS legger vekt på å etterleve lovgivningen på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og utfører virksomheten vår i samsvar med alle bestemmelser som regulerer våre aktiviteter. Vi sørger for at ingen menneskerettigheter blir krenket i forbindelse med aktivitetene våre og tilrettelegger våre ansattes muligheter til å utøve sine lovbestemte rettigheter. Det har også høy prioritet i TTS å tilrettelegge et arbeidsmiljø der ansatte kan trives og utvikle seg som mennesker og fagfolk. Vi støtter våre ansattes muligheter til å organisere seg gjennom bransje- og fagforeninger og tilrettelegger årlige globale møter blant ansattes representanter. TTS er også en sterk forkjemper for like rettigheter for alle ansatte, uavhengig av kjønn, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk bakgrunn, religion eller politisk orientering. I snart 15 år har vi bygget opp konsernets omdømme rundt de solide og varige grunnleggende holdningene i konsernet, «The Spirit of TTS». «The Spirit of TTS» inneholder: TTS visjon og strategi Bedriftskultur Ledelse Etiske retningslinjer «The Spirit of TTS» genererer et sett med kjerneverdier for TTS-konsernet: Kundefokusert tjenester Fokus på kvalitet og faglig dyktighet Respekt for andre Alltid å iverksette positive og effektive handlinger Disse kjerneverdiene vil fortsette å bygge opp forholdet vårt til alle våre interessenter. TTS-konsernet har nulltoleranse for korrupsjon og oppfordrer sine ansatte til å si fra ved den minste mistanke om overtredelser. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS) Det er viktig for TTS Group å gjennomføre virksomheten på en sikker og pålitelig måte uten at det oppstår skader på mennesker eller miljø. Vi bestreber oss også på å unngå skader eller tap på materielle verdier og på å unngå feil og avvik som kan påvirke kvaliteten på våre leveranser. Vi støtter en bedriftskultur preget av sterk daglig etterlevelse av høye KHMS-standarder, og vi mener at slike hensyn er grunnleggende for å oppnå gode resultater for kunder, aksjonærer og ansatte. Selv om alle ansatte er ansvarlige for å bidra til både sin egen og sine kollegers helse og sikkerhet, har ledere et særlig ansvar for å overvåke og redusere risiko. Vi arbeider systematisk for å forbedre våre ledelsessystemer og KHMS-resultater. Overholdelse av strenge KHMS-tiltak er også et viktig kriterium for TTS når vi velger underleverandører. I 2013 ble en rekke viktige tiltak iverksatt for å styrke TTS KHMS-arbeid. En HR- og HMS-arbeidsgruppe ble etablert på konsernnivå med et mandat om å bidra til økt effektivitet og kvalitet innen HR- og HMS-prosesser. Nye HMS-rapporteringsrutiner ble gjennomført på konsernnivå for å lette etterlevelse av felles HMS-tiltak i hele konsernet. Vi har også gjennomført vår første spørreundersøkelse blant medarbeiderne våre. Denne omfattet alle virksomhetene til TTS i 13 land og nådde ut til over 1000 ansatte på fem språk med en svarprosent på 79. Spørreundersøkelsen viste gode resultater for TTS når det gjelder ansattes engasjement og lojalitet og ga også nyttig informasjon for å vurdere flere HMS-tiltak. Ledelsens policy, forretningsplaner og ledelse- og forretningstiltak er fullt ut diskutert på et årlig tillitsvalgt- og ledermøte holdt av konsernsjefen i TTS Group. En utveksling av synspunkter mellom konsernsjefen og de ulike ansatte-representantene er 12 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

15 også oppmuntret, slik som å skape en felles basis for konsernets fremtidige utvikling. MILJØET TTS har et sterkt fokus på å sørge for at konsernets virksomhet påvirker det fysiske miljøet minimalt. Ved våre produksjonsanlegg i Tyskland, Sør-Korea og Kina har vi iverksatt tiltak for å sørge for at virksomheten drives i samsvar med strenge miljøstandarder. TTS Groups kjernemarkeder er den maritime og offshore-relaterte industrien. Sjøtransport anses generelt å være blant de mest miljøvennlige transportmetodene. Likevel må vi erkjenne at sjøtransport også er en viktig forurensningskilde. Vi legger derfor vekt på å utvikle materialhåndteringsløsninger rettet mot effektivisering og på den måten spare drivstoff og redusere utslipp. Det er også verdt å merke seg at TTS jevnlig har bidratt som rådgiver for nasjonale og internasjonale programmer og tiltak rettet mot å utvikle mer miljøvennlige og effektive metoder for transport og lasthåndtering. Medarbeidere og organisasjon ORGANISASJON OG MILJØ I november ble styret og Johannes D. Neteland enige om å avslutte hans engasjement som konserndirektør i TTS Group. Björn Andersson ble utnevnt som fungerende konsernsjef, som ble gjort permanent i mars Styret har stor tillit til Anderssons evne til å gjennomføre viktige forbedringsprogrammer og lede TTS mot å oppfylle sitt fulle potensial som en ledende, fullskala leverandør av utstyrsløsninger og tjenester til de maritime bransjene. To av divisjonene fikk også nye toppledere i Stefan Gleuel ble utnevnt til Executive Vice President i den nye Services-divisjonen, mens Geir Storaas ble ny Executive Vice President i Offshore & Heavy Lift-divisjon. TTS Group hadde 1100 ansatte ved utgangen av I tillegg hadde konsernet 165 midlertidig ansatte. De kompetente og engasjerte medarbeiderne i TTS er konsernets viktigste suksessfaktor, og styret ønsker derfor å takke alle ansatte for deres bidrag til selskapets virksomhet i TTS opplevde 13 arbeidsplasshendelser som førte til behov for medisinsk behandling i 2013, men ingen dødsfall, ingen tilfeller med hel eller delvis permanent funksjonshemming og ingen alvorlige personskader. Rapportert sykefravær var 3 % i 2013, en økning på 0,5 % fra Hendelser som medførte tapt arbeidstid per million arbeidstimer (LTI-grad), var 8,4 i 2013, en nedgang fra henholdsvis 11,4 i 2012 og 12,4 i Denne trenden tyder på at TTS sterke fokus på risikobevissthet og reduksjon har hatt en positiv virkning, og styret håper at LTI-graden vil stabilisere seg på enda lavere nivåer. TTS Group arbeider kontinuerlig for å sikre et sunt og motiverende arbeidsmiljø for sine ansatte. Som et internasjonalt konsern med virksomhet i svært forskjellige kulturelle sammenhenger har TTS investert betydelige ressurser i å etablere grenseoverskridende forbindelser mellom ledere og ansatte. I alle konsernets divisjoner og datterselskaper gjør man sitt ytterste for å skape en felles bedriftskultur basert på kjerneverdiene integritet, åpenhet, lojalitet og initiativ. TTS aktiviteter er hovedsakelig knyttet til konstruksjon, utvikling og salg aktiviteter med svært begrenset påvirkning av det ytre miljøet. TTS utfører også tjenester og støtteaktiviteter, f.eks. montering og testing av utstyr, basert på svært begrenset bruk av kjemikalier som kan være skadelige for menneskers helse eller miljøet. Produktene som TTS leverer, blir hovedsakelig drevet elektro-hydraulisk, som vil si at de representerer en svært begrenset risiko for forurensning. TTS Groups virksomhet er ikke regulert av lisenser eller tillatelser fra det offentlige. LIKE MULIGHETER TTS fremmer et arbeidsmiljø som tilbyr likestilling, lik behandling og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion og etnisk bakgrunn. Det er et viktig mål at alle ansatte skal oppleve like muligheter når det gjelder faglig og personlig utvikling. Ingeniører utgjør hoveddelen av TTS arbeidsstyrke og representerer et yrke der kvinner tradisjonelt er underrepresentert. Utfordringen med å tiltrekke kvinner til dette området gjenspeiles i TTS, der kvinner utgjør 21 % av arbeidsstyrken. Av konsernledelsens åtte medlemmer er det to kvinner. Tre av styremedlemmene i TTS Group ASA er kvinner, to valgt av aksjonærene og ett av de ansatte. Ifølge loven som forbyr diskriminering basert på funksjonshemming (den norske lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)), har TTS gjort en innsats for å finne operasjoner og implementere kontorplanløsninger som forbedrer TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

16 tilgjengeligheten for alle. Det er også konsernets policy å foreta rimelige arrangementer på arbeidsplassen for å dekke behovene til ansatte med nedsatt syn eller hørsel. STYRET Trym Skeie er styreleder i TTS Group ASA. I tillegg til styreleder besto styret ved utgangen av 2013 av Bjarne Skeie, Jan Magne Galåen, Anne Breive, Toril Eidesvik, Mona Halvorsen og Ole Henrik Askvik. Sammensetningen av styret ble endret i På generalforsamlingen avholdt i juni 2013 fratrådte Kjerstin Fyllingen og ble erstattet av Toril Eidesvik. Jan Magne Galåen ble gjenvalgt for en toårsperiode. REVISOR KPMG AS ble gjenvalgt som revisor for TTS Group ASA for Styreerklæring om eierstyring og selskapsledelse TTS Groups styre følger standardene for god eierstyring og selskapsledelse og bruker den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse aktivt som en retningslinje. En mer detaljert redegjørelse for de aktuelle prinsippene for eierstyring og selskapsledelse gis som et separat avsnitt om Eierstyring og selskapsledelse i årsberetningen. Relevante vedtak fra generalforsamlingen kan finnes på konsernets nettsted, AKSJONÆRSTRUKTUR OG BEGRENSNINGER Aksjene i TTS Group ASA er børsnotert på Oslo Børs, der selskapet omsettes under ticker-koden TTS. Alle aksjer identifiseres med eierens navn. Som reflektert i selskapets vedtekter er det ingen begrensninger i stemmerett eller overføring av eierskap til aksjer, og det finnes heller ikke noen mekanismer for å forebygge oppkjøp. TTS Group ASA har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Det er ingen bestemt andel verken individuelt eller i fellesskap for aksjer eid av ansatte i TTS. Enkelte av avtalene som selskapet har inngått med finansinstitusjoner, er betinget av at TTS Group ASA er notert på Oslo Børs. KAPITALSTRUKTUR OG DEN ØKONOMISKE STILLINGEN TIL MORSELSKAPET TTS GROUP ASA Konsernets totale egenkapital ved utgangen av 2013 var 567 mill. kr, hvorav 159 mill. kr var bundet egenkapital og 408 mill. kr annen egenkapital. Morselskapet, TTS Group ASA, innberettet et nettooverskudd for 2013 på 97 mill. kr og et driftsunderskudd på 28 mill. kr. Hovedårsaken til det positive resultatet var utbytter fra datterselskaper og ekstra resultatavhengig opptjening knyttet til salg av borevirksomheten, som delvis ble motvirket av nedskrivning av aksjeverdien i datterselskaper. Egenkapitalen i TTS Group ASA var ved utgangen av 2013, 573 mill. kr. Av dette var 159 mill. kr bundet egenkapital og 415 mill. kr annen egenkapital. På generalforsamlingen i juni 2013 ble styrets forslag til utbytte på 1 kr per aksje godkjent. På grunn av konsernets dårlige økonomiske resultater foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for Årets resultat foreslås overført til annen egenkapital. 14 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

17 Fremtidsutsikter Året 2013 kom med klare tegn på at finansiering ville bli lettere i hele verftsindustrien. Sjøbasert handel vokste og forventes å fortsette veksten, noe som har positiv effekt for etterspørselen etter handelsskip og fremtidige forretningsmuligheter for TTS Marine-divisjon. Energietterspørselen øker, og på lang sikt forventes offshoreleting og produksjon å utvikle seg positivt holde seg på et høyt nivå, selv om utsiktene for 2014 synes være noe utfordrende. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den generelle globale økonomiske utviklingen, likevel er det styrets oppfatning at når de pågående omstillingsprogrammene for virksomheten gjennomføres på en vellykket måte i TTS, vil konsernet være godt posisjonert til å utnytte de aktuelle trendene i markedet. Gjennom sin sterke posisjon og sitt langvarige partnerskap i Kina har TTS etablert et godt grunnlag for å utvide produkttilbudet både i Kina og Sør-Korea, de to største skipsbyggingslandene i verden. Innenfor offshore- og tungløftmarkedene ser styret et uutnyttet potensial for TTS, spesielt dersom konsernet lykkes med sitt strategiske initiativ mot rigg- og boreskipmarkedet. Markedsutsiktene for TTS brede portefølje innen tungløftutstyr er bedret mot slutten av I tillegg forventer styret å se positive virkninger av TTS innsats med å bygge opp et bedre tjenestetilbud med en sterk global tilstedeværelse. Det globale tjenestemarkedet forventes å bedres i Likevel har styret grunn til å tro at de strukturelle endringene i TTS tjenestestrategi vil føre til en økende aktivitet for konsernets tjenestetilbud i Bergen, 23. april 2014 Styret i TTS Group ASA Trym Skeie Styreleder Toril Eidesvik Styremedlem Anne Breive Styremedlem Bjarne Skeie Styremedlem Jan Magne Galåen Styremedlem Björn Andersson Konserndirektør Ole Henrik Askvik Styremedlem Mona Lucille Tellnes Halvorsen Styremedlem TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

18 Eierstyring og selskapsledelse TTS Group ASA (TTS) anvender den norske anbefaling for eierstyring, datert 23. oktober 2012, som retningslinje for sitt arbeid. Følgende prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er vedtatt av styret i TTS Group ASA: 1. Redegjøring for eierstyring og selskapsledelse Hensikten med TTS sine prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å klargjøre rolledeling mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Prinsippene inngår i selskapets årsrapport. «The Spirit of TTS» er å finne på selskapets hjemmeside, Dette heftet beskriver: 1) Visjon og strategi, 2) Bedriftskultur og verdigrunnlag, 3) Ledelse og 4) Etiske retningslinjer. Som et globalt konsern med aktiviteter i 13 land er det kontinuerlig fokus på våre kjerneverdier og vår bedriftskultur. Gjennom en prosess som har involvert samtlige selskaper og divisjoner, har vi diskutert og etablert vårt verdigrunnlag, som er: integritet, åpenhet, lojalitet og initiativ. Kjerneverdiene skal prege TTS sin virksomhet og bidra til samarbeid og fremgang for alle i gruppen. Gjennom et klart verdigrunnlag ønsker TTS å bidra til samfunnsutvikling. Mye av virksomheten i TTS er basert på samarbeid på tvers av land og kulturer. TTS tar samfunnsansvar blant annet gjennom å skape en økt forståelse for kulturelle forskjeller og bidra til økt toleranse. TTS har, gjennom samarbeid med ekstern ekspertise, gjennomført kulturseminarer på tvers av landegrensene for å fremme økt kulturforståelse, og utviklet vår egen «kulturelle håndbok». I denne sammenhengen har TTS også sponset kinesiske kulturarrangementer i Norge og norske kulturelle aktiviteter i Kina. 2. Virksomhet TTS Group ASA sine vedtekter er å finne på selskapets hjemmeside. I 3 er virksomhetens formål definert: «Selskapets formål er å engasjere seg i industriell virksomhet knyttet til skipsbygging, olje- og gassutvinning og havnevirksomhet, inkludert relaterte virksomheter og deltakelse i eller oppkjøp av andre forretningsenheter.» 3. Selskapskapital og utbytte EGENKAPITAL Totalkapital per 31. desember 2013 var MNOK, med en egenkapital på 567 MNOK, tilsvarende en egenkapitalandel på 26 prosent. Selskapets soliditet vurderes kontinuerlig i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil. I januar 2011 tok selskapet opp et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån på 200 MNOK. I løpet av 2011, 2012 og 2013 har 105 MNOK blitt konvertert til aksjer. Innløsningsprisen har blitt justert for å reflektere ekstraordinært aksjeutbytte og tilbakebetaling av kapital. I 2012 solgte TTS Energy AS TTS boreutstyrsvirksomhet for 270 MUSD, med en fortjeneste på 420 MNOK. Tillegget for earn out i 2013 beløper seg til 23 MNOK. AKSJONÆRPOLITIKK Det er TTS sin målsetning at aksjonærene over tid skal oppnå en konkurransedyktig avkastning som reflekterer risikoen i selskapets virksomhet. Basert på vekststrategien til TTS bør aksjonærenes avkastning bli realisert gjennom en økning i verdien av aksjene, i kombinasjon med utbytte når forholdene tilsier dette. Vekst i form av oppkjøp vil bli gjennomført ved bruk av en balansert finansiering bestående av egenkapital og lån. Generalforsamlingen fastsetter det årlige utbyttet basert på forslag fra styret. 16 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

19 Styret i TTS Group ASA foreslår til ordinær generalforsamling, 5. juni 2014, at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret STRATEGI FOR YTTERLIGERE VEKST TTS har siden 1996 gjennomført en rekke vellykkede oppkjøp, og har etablert en ledende posisjon innen sine segmenter av markedet for offshore og maritimt håndteringsutstyr. Med sin bredde i produkter og med sitt gode ry er TTS i dag vel posisjonert for å ta en høyere markedsandel innen maritime og offshore markeder. TTS har i dag fokus på lønnsomhet med sikte på å bedre lønnsomheten generelt, spesielt innen offshoresegmentet. For å oppnå dette er det blitt lansert en rekke strategiske initiativ som skal sikre at konkurranseevnen til TTS produkter styrkes. Den langsiktige strategien for TTS er uendret og TTS har som mål at virksomheten skal vokse vesentlig i løpet av de neste fem årene. Imidlertid ser TTS et potensial for organisk vekst innen alle sine segmenter og har som mål å opprettholde eller bli en av de tre største produsentene innenfor alle segmenter hvor TTS er til stede. FULLMAKTER TIL STYRET Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å utstede inntil aksjer mot kontantinnskudd eller mot vederlag i annet enn penger, inkludert fusjon knyttet til oppkjøp av virksomhet eller eiendeler. Fullmakten er gyldig fram til ordinær generalforsamling 5. juni Ingen aksjer har blitt utstedt på grunnlag av denne fullmakten per 23. april Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å utstede inntil aksjer mot kontantinnskudd til fordel for selskapets ledende ansatte. Denne fullmakten er gyldig inntil 10. juni Til sammen aksjer har blitt utstedt i form av opsjoner med mulig utøvelse første gang etter fremleggelse av resultat per 1. kvartal 2014, tilsvarende maksimalt 50 prosent av tildelte opsjoner. Antall aksjer for videre utøvelse utgjør 12,5 prosent etter fremleggelse av resultat for henholdsvis 2., 3. og 4. kvartal 2014, samt 1. kvartal 2015, i tillegg til opsjoner som ikke er benyttet tidligere. Den 31. mai 2012 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å utstede inntil aksjer mot kontantinnskudd til fordel for selskapets ledende ansatte. Fullmakten er gyldig til 31. mai Til sammen aksjer er tildelt i form av opsjoner, med mulig utøvelse første gang etter fremleggelse av resultat per 1. kvartal 2013, tilsvarende maksimalt 50 prosent av tildelte opsjoner. Antall aksjer for videre utøvelse utgjør 12,5 prosent etter fremleggelse av resultat for henholdsvis 2., 3. og 4. kvartal 2013, samt 1. kvartal 2014, i tillegg til opsjoner som ikke er benyttet tidligere. Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å kjøpe opp til egne aksjer til fordel for selskapets ansatte. Fullmakten er gyldig inntil 30. juni Per 23. april 2014 var fullmakten ubenyttet. Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å kjøpe inntil egne aksjer med den hensikt å slette disse. Fullmakten er gyldig inntil 30. juni Per 23. april 2014 var fullmakten ubenyttet. Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake en del av det ansvarlig konvertible usikrede obligasjonslånet 2011/2016 opp til totalt NOK. Fullmakten er gyldig inntil 30. juni Per 23. april 2014 var fullmakten ubenyttet. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående parter AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER Aksjekapitalen per 31. desember 2013 var på NOK, fordelt på aksjer à 0,11 NOK. Selskapet har kun én aksjeklasse med fritt omsettelige aksjer som er oppført i Oslo Børs sitt Match-utvalg med ticker TTS. Hver aksje gir TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 17

20 én stemme. En liste over selskapets 20 største aksjonærer er å finne på selskapets nettside. EGNE AKSJER Egne aksjer kjøpes på Oslo Børs. Per 23. april 2013 var beholdning av egne aksjer på STYRET OG KONSERNLEDELSEN Styret i TTS Group ASA og konsernledelsen behandles som nærstående til TTS, og benytter Oslo Børs for handel av aksjer i TTS. I henhold til norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse bør selskapet ha retningslinjer som sikrer at nærstående melder fra om vesentlige nærstående transaksjoner. Med utgangspunkt i dagens styre og konsernledelse har selskapet ikke funnet dette nødvendig. I henhold til norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse anbefales det at begrunnelsen for en eventuell fravikelse av aksjonærenes fortrinnsrett ved emisjon begrunnes i børsmelding. I den grad dette blir aktuelt vil TTS begrunne en slik fravikelse. NÆRSTÅENDE SELSKAP I TTS-konsernet behandles joint venture-selskapene som joint ventures med transaksjoner som vist i note Fri omsettelighet Som det fremgår av selskapets vedtekter som er å finne på selskapets hjemmeside er det ikke vedtektsfestet noen form for begrensninger på omsetningen av aksjer i TTS. 6. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes normalt i slutten av mai/begynnelsen av juni. Ordinær generalforsamling for 2013 vil avholdes 5. juni 2014 i henhold til finanskalenderen for Innkalling til generalforsamlingen, inkludert agenda og valgkomiteens innstilling, sendes aksjeeierne senest tre uker før generalforsamling avholdes, og er tilgjengelige på selskapets hjemmeside senest tre uker før generalforsamlingen. Saksdokumentene skal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Aksjeeiere som selv ikke kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Det blir sendt ut fullmaktsformular som hver enkelt kan fylle ut og sende til administrasjonen. I fullmaktsformularet blir det gitt mulighet til å stemme på hver enkelt sak. Påmeldingsfristen settes til dagen før generalforsamlingen avholdes. Styreleder, leder for valgkomiteen, revisor og konsernsjef er til stede på generalforsamlingen, i tillegg andre styremedlemmer når dette passer. Generalforsamlingen velger møteleder; normalt blir dette styreleder. På grunn av lavt fremmøte på generalforsamlingene har TTS ikke funnet det nødvendig å stille krav om at hele styret skal være til stede. Av samme grunn har man heller ikke funnet det nødvendig å etablere rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen. Dersom det er spesielle saker på agendaen som tilsier behov for dette, blir tiltak vurdert fra generalforsamling til generalforsamling. Det legges til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer. 7. Valgkomité I TTS er valgkomité vedtektsfestet. I henhold til ordinær generalforsamling 10. juni 2013 ble følgende valgkomité valgt: NAVN STATUS STILLING Petter Sandtorv Valgt Formueforvalter, Skagenfondene Bjørn Sjaastad Ikke på valg Konsulent Bjørn Olafsson Gjenvalgt Konsulent Valgkomiteen velger selv leder. Bjørn Olafsson er valgt til leder. Ingen i valgkomiteen er medlem av styret i TTS Group ASA eller inngår i ledelsen i TTS, slik at uavhengighet er ivaretatt. Valgkomiteen har kunnskap om TTS og dets aksjonærer, slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og tilhørende honorarer hvor komiteens innstilling begrunnes. I henhold til norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse bør lederen av valgkomiteen velges av generalforsamlingen og fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid. TTS vurderer det mest hensiktsmessig at komiteen vurderer fordeling av arbeidsoppgaver og dermed også valg av leder. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens honorar. Komiteens medlemmer samt andre praktiske opplysninger som tidsfrist for å melde kandidater og kontaktinformasjon finnes på selskapets hjemmeside. 18 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer