ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA"

Transkript

1 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

2 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

3 Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA Revisors beretning Erklæring Selskaper i TTS Group Hamburg. TTS NMF, som ligger ved innløpet til elven Este i Hamburg, Tyskland, er en verdensledende leverandør av tungløft-kraner. TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013

4 Aksjonærinformasjon UTVIKLING I MARKEDSVERDI (I NOK) Utvikling i markedsverdi HANDEL I TTS-AKSJEN Antall handler Verdi (NOK 1 000) Antall aksjer (1 000) Gjennomsnittlig kurs , Gjennomsnitt per handledag 2 AKSJONÆRHOLDERS INFO ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

5 KURSUTVIKLING Dato Pris (i NOK) Tegningskurs ved emisjonen Åpningskurs STØRSTE AKSJONÆRER * Aksjonær Aksjer % Land 1 RASMUSSENGRUPPEN AS ,29 % NOR 2 SKEIE TECHNOLOGY AS ,31 % NOR 3 LESK AS ,13 % NOR 4 STISK AS ,13 % NOR 5 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ,66 % FIN 6 BARRUS CAPITAL AS ,99 % NOR 7 SKAGEN VEKST ,72 % NOR 8 SKEIE CAPITAL INVESTMENT AS ,92 % NOR 9 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET ,59 % NOR 10 TAMAFE HOLDING AS ,49 % NOR 11 ODIN MARITIM ,49 % NOR HOLBERG NORDEN 12 VERDIPAPIRFONDET ,31 % NOR 13 MERTOUN CAPITAL AS ,04 % NOR 14 UBS AG, LONDON BRANCH ,01 % GBR 15 ITLUTION AS ,70 % NOR 16 PIMA AS ,67 % NOR SKANDINAVISKA ENSKILDA 17 BANKEN ,42 % SWE 18 JP MORGAN CHASE BANK, NA ,41 % SWE 19 VERDIPAPIRFONDET DNB SMB ,31 % NOR 20 SKEIE CONSULTANTS AS ,10 % NOR Totalt, 20 største aksjonærer ,69 % Andre ,31 % Total % *) Per 23. april 2014 FINANSKALENDER 1. Kvartal Mai 2. Kvartal August 3. Kvartal November Generalforsamling 5 Juni Kapitalmarkedsdag 19 November TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 AKSJONÆRHOLDERS INFO 3

6 Styret TRYM SKEIE STYRELEDER Skeie (f. 1968) er en av hovedgrunnleggerne av Skagerak Venture Capital AS (SVC), hvor han er partner og innehar flere styreformanns- og styremedlemsverv i ulike porteføljeselskaper. Skeie har tidligere vært porteføljeforvalter hos Kistefos Venture Capital og stålkonstruktør i Hydralift. Skeie er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), og sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole (NTH). Skeie har vært styreleder i TTS Group ASA siden november BJARNE SKEIE STYREMEDLEM Skeie (f. 1945) har med utgangspunkt som ingeniør en karriere som gründer, industriutvikler og investor i offshore-, utstyrs- og riggindustrien. Dette innbefatter etablering av Maritime Hydraulics AS (1970), samt kjøp og restrukturering av en rekke selskaper som ble fusjonert og notert på Oslo Børs som Skeie Group (1986/87). Skeie var styreleder i TTS Group ASA (tidligere TTS Marine ASA) i tidsrommet og har vært styremedlem siden JAN MAGNE GALÅEN STYREMEDLEM Galåen (f. 1972) er porteføljeforvalter i Rasmussengruppen. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har videreutdanning innen økonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har jobbet i First Securities og som analytiker i Fearnley Fonds. Galåen har også erfaring fra industriselskaper som Aker Maritime og Hydro Aluminium Maritime. Rasmussengruppen AS, hvor Galåen er ansatt, er en av TTS Groups hovedeiere. TORIL EIDESVIK STYREMEDLEM Eidesvik (f. 1968) er konsernsjef i EMS Seven Seas ASA. Hun er utdannet Cand. Jur. fra Universitet i Oslo, og har videreutdanning i økonomi fra Handelshøyskolen BI. Eidesvik var adm. dir. i Green Reefers ASA fra 2008 til 2012 (arbeidende styreleder ) og daglig leder i Actinor Shipping ASA fra 2003 til Eidesvik har hatt ulike stillinger som arbeidende styremedlem og advokat fra 1994 til Hun har bred styreerfaring, bl.a. fra Solstad Offshore ASA, hvor hun har vært medlem siden Eidesvik har vært styremedlem i TTS Group ASA siden MONA LUCILLE TELLNES HALVORSEN STYREMEDLEM, ANSATTVALGT Halvorsen (f. 1970) er Sales Manager i TTS Offshore Handling Equipment AS i Bergen. Hun har hatt flere ulike stillinger i TTS-selskaper, bl.a. som Vice President HR & HSE og Sales Manager for Produksjonssystemer. Halvorsen er utdannet Høyskoleingeniør i produksjonsteknikk fra Høgskolen i Bergen med videreutdanning innen kvalitetssikring og prosjektstyring. Halvorsen har vært ansattvalgt styremedlem i TTS Group ASA siden OLE HENRIK ASKVIK STYREMEDLEM, ANSATTVALGT Askvik (f. 1971) er Vice President Spare Parts ved TTS Marine AS i Kristiansand. Han var tidligere Vice president of Services og har arbeidet ved Hydralift and IUM Shipmanagement. Askvik har studier i Teknisk Eksport fra Høgskolen i Agder. Askvik har vært ansattvalgt styremedlem i TTS Group ASA siden Galåen har vært styremedlem i TTS Group ASA siden ANNE BREIVE STYREMEDLEM Breive (f. 1965), er CFO i Trelleborg Offshore AS. Hun er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en MBA grad fra Glasgow University. Hun har hatt ulike lederstillinger i Norske Skog og Statnett, før hun ble CFO i Løvenskiold-Vækerø AS. Breive har vært styremedlem i TTS Group ASA siden Styret i TTS Group (venstre til høyre): Første rad: Ole Henrik Askvik, Mona Halvorsen, Andre rad: Anne Breive, Trym Skeie, Toril Eidesvik, Tredje rad: Bjarne Skeie, Jan Magne Galåen. Foto: Lars Svenkerud 4 STYRET ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

7 TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 STYRET 5

8 Årsberetning var et utfordrende år for TTS Group. Til tross for en økning i etterspørselen på våre viktigste markeder og en positiv vekst i gruppens driftsinntekter ble driftsresultatene betydelig verre enn forventet. EBITDA for året ble et underskudd på 130 mill. kr, sammenlignet med et overskudd på 157 mill. kr i Konsernets omsetning økte med 14 % til mill. kr i Offshore & Heavy Lift-divisjonen fikk en omsetningsøkning på 296 mill. kr, delvis på grunn av oppkjøp av det tyske tungløftkranselskapet Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH (nåværende TTS NMF) i august Omsetningen i Port & Logisticsog Services-divisjonene økte også i Likevel ble denne veksten delvis motvirket av en lavere omsetning på ca 200 mill. kr i Marine-divisjonen på grunn av endringer i joint venture-strukturen i Kina, som vil bli fullført i De svake driftstallene skyldes hovedsakelig kostnadsoverskridelser på leveranser av avanserte kraner til offshore-fartøyer, lave marginer på en rekke andre offshore-prosjekter og betydelige tap på leveranser av dekksutstyr til store lystfartøyer. I tillegg ble restruktureringen av virksomheten med tungløftutstyr i Tyskland (nåværende TTS NMF) mer utfordrende enn ventet grunnet et svakt marked. Nedskrivninger av varelager fikk også en betydelig negativ innvirkning på konsernets driftsresultater. Leveranser av lasthåndteringsutstyr til bilskip og andre spesialiserte skip bidro derimot positivt til TTS inntjening. TTS Groups nettoresultat for 2013 ble et underskudd på 204 mill. kr, en reduksjon fra et overskudd på 454 mill. kr i 2012, der resultatene var sterkt påvirket av salg av boreutstyrsvirksomheten til Cameron International Corp. Resultatet i 2013 inkluderer en gevinst på 23 mill. kr som var en del av en avtale i forbindelse med salget til Cameron om regulering av kjøpesummen basert på oppnådd fremtidig omsetning. Generalforsamlingen 10. juni 2013 godkjente styrets forslag til utbytte på kr 1,00 per aksje, som totalt utgjør 86,5 mill. kr. Netto rentebærende gjeld utgjorde 92 mill. kr ved slutten av 2013, og egenkapitalen utgjorde 25,5 %, en nedgang fra 36,3 % året før. I november 2013 utnevnte styret Björn Andersson som ny fungerende konsernsjef. Björn Andersson ble permanent ansatt som CEO i mars Etter utskiftingen av CEO har det blitt iverksatt en rekke tiltak for å gjenopprette lønnsomheten og konkurranseevnen i alle divisjoner og forretningsenheter i TTS Group. Det har blitt innført en ny strategi som fokuserer på kunder og markedsandeler. Videre er driftsorientering, utvidelse av produktporteføljer og et bredere tjenestetilbud sentrale elementer fremover. Den strategiske endringen støttes av organisasjonsendringer for å oppnå eierskap til viktige kunder i hele konsernet og effektivisere produktutvikling og anskaffelser. Styret er ikke tilfreds med driften i TTS Group i 2013, men er overbevist om at den operasjonelle omstillingen som har funnet sted fremover vil påvirke lønnsomheten positivt. TTS er i posisjon til å dra nytte av oppgangen i flere segmenter og spesielt til å utnytte den sterke tilstedeværelsen og partnerskapene i Kina og Korea. Denne regionen er ventet å dominere marine-, offshore-skips- og riggmarkedene i de kommende år. TTS skal være i stand til å utnytte sin sterke produksjons- og kostnadsplattform. Global handelsutvikling og utviklingen i oljepris, kombinert med nybyggpriser i industrien er viktige faktorer som påvirker kjernemarkedene til TTS Group. Etter flere svake år bedret markedsutviklingen seg på de fleste av konsernets marine virksomhetsområder i Kontrahering av bulkskip, LNG-tankere og spesialskip som bilskip har vært høy og forventes å holde seg høy. Kontraheringen av offshore-skip har også vært høy i noen år. Imidlertid må man forvente en nedgang i sistnevnte marked. I resten av denne beretningen henviser alle tall til videreført virksomhet med mindre noe annet er oppgitt. 6 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

9 Mål og strategi TTS Groups hovedmål er å konstruere, utvikle og levere løsninger for håndteringsutstyr og tjenester med høy kvalitet til skips- og offshore-bransjene. TTS tar sikte på å støtte kundenes produktivitet og verdiskaping med hjelp av et dedikert fokus på produktkvalitet og utførelse, kundeorienterte tjenester og en innovativ tilnærming til å utnytte ny teknologi. Det er viktig for konsernet å være blant de tre beste aktørene, for å bli betraktet som en mulig leverandør til så mange relevante prosjekter som mulig. Det er derfor vår ambisjon å være på produsentlisten på alle markedene der konsernet driver virksomhet. I den kommende femårsperioden vil organisk vekst ha fokus i konsernets strategi. Våre umiddelbare prioriteringer er å fortsette å jobbe for kundenes tillit og forbedre resultater med hjelp av intern effektivisering og erobring av ytterligere markedsandeler på prioriterte områder. For å lykkes vil TTS fokusere spesielt på følgende områder: Implementering av et forretningsforbedringsprogram, under navnet Momentum. Standardisering av prinsipper for engineering og komponenter, gjennomføring av en konsernovergripende innkjøpsstruktur og utvidelse av produktporteføljen. Utvikling av en sterkere global tilstedeværelse. Dra ytterligere nytte av konsernets sterke markedsposisjon gjennom det kinesiske samarbeidet i Kina og andre deler av Asia. Drift og divisjon TTS Group er et internasjonalt konsern med datterselskaper i 13 land: Brasil, Kina, Finland, Tyskland, Hellas, Italia, Korea, Norge, Polen, Singapore, Sverige, USA og Vietnam. TTS virksomhet ble i 2013 administrert via fire divisjoner: Marine-divisjonen, Offshore & Heavy Liftdivisjonen, Port & Logistics-divisjonen og Servicesdivisjonen. I februar 2014 ble det besluttet å fusjonere Port & Logistics konsernets minste divisjon, som representerer ca. 9 % av totalomsetningen med Marine-divisjonen. Sammenslåingen av Port & Logistics med lasthåndteringskompetansen og markedsnettverk til Marine-divisjonen gir en mer helhetlig tilnærming overfor kunder innenfor cruise, fergelinjer og havneoperasjoner. MARINE-DIVISJONEN Marine-divisjonen leverer et bredt utvalg av lasthåndterings- og dekksutstyrsløsninger. Viktige produkter er kraner, vinsjer, sidedører og lukedeksler og tilpassede RoRo-løsninger og andre løsninger til bilskip, cruiseskip og spesialskip. Etter fusjonen av Port & Logistics- med Marine-divisjonen tilbyr den også et bredt utvalg løsninger for last, material- og passasjerhåndtering til havner og terminaler, med spesialfokus på cruise, passasjergangveier og Ro-Ro-ramper. TTS har et konkurransefortrinn ved å kunne tilpasse komplette løsninger som dekker både onshore- og skipskrav. Divisjonen opererer globalt fra sine hovedbaser i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Kina og Sør-Korea. TTS to joint ventures i Kina er organisert som en del av Marine-divisjonen. TTS Group eier 50 % av TTS Hua Hai Ships Equipment Co. Ltd. og TTS Bohai Machinery Co. Ltd., som er partner med hhv. China State Shipbuilding Corporation (CSSC) og Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC). Dessuten har TTS Hua Hai Ships Equipment en 40 % eierandel i Jiangnan TTS (Nantong) Ships Equipment Co. Ltd., som produserer lukedeksler. OFFSHORE & HEAVY LIFT-DIVISJONEN Offshore & Heavy Lift-divisjonen leverer alle typer kraner til offshore-skip, boreskip og rigger, med særlig vekt på AHC-kraner, så vel som tungløftkraner utviklet av TTS. Divisjonen opererer fra hovedbaser i Norge, Tyskland og Kina. SERVICES-DIVISJONEN Etableringen av en egen Services-divisjon i 2013 representerte en viktig utvikling bort fra et enhetssentrert oppsett til et globalt servicenettverk TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

10 med felles systemer som tilbyr ettersalg og tjenester for hele TTS. Denne typen konsernstruktur gir en enhetlig kvalitet til alle tjenestetilbudene til selskapet. Det er planlagt flere tiltak i 2014, fra reaktiv, ad hoc-støtte til proaktive løsninger og livssyklusserviceprogrammer. Hovedbasene til disse operasjonene er i Norge, Tyskland, Korea og Kina, og nye kontorer er under etablering i USA og Brasil for å støtte TTS offensiv i offshore-markedet. TTS Group Morselskapet i konsernet, TTS Group ASA, har sitt kontor i Bergen og har vært notert på Oslo Børs siden Konsernet driver over hele verden og hadde 1100 ansatte ved utgangen av Ytterligere 165 personer er midlertidig ansatt. Ansatte i TTS Group, geografisk fordeling Ansatte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), som vedtatt av EU. TTS gjennomførte en endring i ett av regnskapsprinsippene i Fra 1. januar 2013 reflekteres aktuarmessig gevinst og tap i «andre inntekter og kostnader» som en del av gjennomføringen av den reviderte IAS 19. Se Note 5 for tilleggsinformasjon som gjelder prinsippendringen. Årsresultat for 2013 Hele året MNOK Omsetning EBITDA Driftsresultat Netto finansposter Overskudd/underskudd før skatt Nettoresultat fra løpende virksomhet Totalt nettoresultat inkludert avhendet Den samlede omsetningen i 2013 var mill. kr, som representerte en økning på 14 % i forhold til Omsetningsøkningen skyldtes hovedsakelig høyere aktivitet i Services- og Offshore & Heavy Lift-divisjonene. Denne veksten er delvis motvirket av en lavere omsetning på ca 200 mill. kr. i Marine-divisjonen på grunn av endringer i joint venture-strukturen i Kina, som vil bli fullført i De økte volumene ble imidlertid motvirket av økte driftskostnader og lav utnyttelse i deler av TTS virksomhet. EBITDA for 2013 ble et underskudd på 130 mill. kr, en reduksjon fra et overskudd på 157 mill. kr i Nedgangen i driftsresultatet skyldtes hovedsakelig kostnadsoverskridelser og lave marginer på offshore-prosjekter og svakere marginer i deler av Marine-divisjonen. På grunn av redusert gjeld ble TTS Groups finanskostnader betydelig redusert i forhold til Salget av borevirksomheten i 2012 førte til en opptjent gevinst på 23 mill. kr i Styret bemerker at det er et potensial for videre gevinster fra salg av borevirksomheten i form av opptjente, omsetningsavhengige gevinster og tilbakeholdte beløp i 2014 og opptjente gevinster i Gjennomgang av årsregnskapet TTS Group ASA presenterer sitt årsregnskap iht. den norske regnskapslovens 3-9 Anvendelse av KONSOLIDERT FINANSREGNSKAP FOR KONSERNET Sum eiendeler i slutten av 2013 var mill. kr, en nedgang på 126 mill. kr fra Reduksjonen kan tilskrives en reduksjon i brutto arbeidskapital. Likevel er netto arbeidskapital noe høy hovedsakelig på grunn av utsettelse av en rekke tungløftprosjekter. 8 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

11 Betaling av utbytte og økt netto arbeidskapital har ført til en økning i netto rentebærende gjeld på 189 mill. kr., til 92 mill. kr. i På slutten av tredje kvartal i 2013 var TTS Group i brudd med et av lånevilkårene for 12-måneders rullerende EBITDA. Man klarte likevel å unngå reklassifiseringskrav for gjelden fordi TTS innhentet godkjenning fra bankene for vilkåret om 12-måneders rullerende EBITDA for perioden 3. kvartal 2013 til og med 2. kvartal I januar 2014 ble TTS informert om at Sigma Drilling avsluttet sin kontrakt med STX Offshore and Shipbuilding Company Ltd (STX) i Korea. TTS har en eierandel i Sigma Drilling med en totalinvestering på 29 mill. kr. Det vesentlige av den første investeringen gjelder en kontantbetaling til verftet som har blitt garantert av tilbakebetalingsgarantien og dermed blir ikke eksponert i like stor grad for den økonomiske situasjonen i STX. Etter denne kunngjøringen avsluttet TTS også kontrakten som gjelder kranlevering til STX, og har krevd STX for erstatning for utført arbeid og andre kostnader som TTS har i forbindelse med gjennomføring av kontrakten. TTS har utført et vesentlig arbeid knyttet til kranpakken, og verdien avhenger av det økonomiske forliket med STX. Finansielle anleggsaktiva var 133 mill. kr i slutten av 2013, sammenlignet med 164 mill. kr i slutten av Eiendelene består av TTS Groups investeringer i Sigma Drilling og joint ventures i Kina. Totalt balanseført fremførbart underskudd ble 58 mill. kr i slutten av Regnskapsvalutaen i TTS er NOK (norske kroner). Siden en betydelig del av både inntekter og utgifter er uttrykt i utenlandsk valuta, kan varierende valutakurser ha en viss innvirkning på konsernets driftsresultater. TTS gjør derfor tiltak for å redusere sin eksponering for valutasvingninger ved bruk av sikringsinstrumenter. Det vises for øvrig til Regnskapsprinsippene avsnitt 3.1.a. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), som vedtatt av EU. Styret bekrefter at regnskapene gir et reelt bilde av selskapets økonomiske stilling per 31. desember Styret er ikke kjent med eventuelle urapporterte hendelser etter balansedagen 31. desember 2013 som kan være av vesentlig betydning for TTS Group eller årsregnskapet for Se Note 30, Senere hendelser for å få mer informasjon. I slutten av 2013 hadde TTS Group ASA en aksjekapital på kr fordelt på aksjer, hver pålydende 0,11 kr. Selskapet eier egne aksjer. KONTANTSTRØM TTS Group hadde en negativ netto kontantstrøm på 127 mill. kr i Kontantstrømmen fra driften var negativ med 138 mill. kr., noe som hovedsakelig skyldtes prosjekter innen offshore og tungløft der forsinkelser forårsaket en oppbygging av arbeidskapital som representerer den største forskjellen mellom den negative EBITDA på 130 og den negative kontantstrømmen fra driften. Netto kontantstrøm fra investeringer i 2013 var positiv med 14 mill. kr. Hovedfaktorene som påvirket kontantstrømmen fra investeringer, var utbytte på 40 mill. kr fra joint ventures og en ekstra omsetningsbasert opptjening på MNOK 23 som stammer fra salget av borevirksomheten i Investeringer i anleggsmidler i 2013 utgjorde 49 mill. kr. I 2013 har TTS Group tatt opp 115 mill. kr i gjeld og betalt nettorenter på gjeld med 32 mill. kr. På slutten av 2013 har TTS en nominell netto rentebærende gjeld på 92 mill. kr og ubrukte tilgjengelige kredittrettigheter på 259 mill. kr i tillegg til en kontantbeholdning på 156 mill. kr. TTS betalte utbytte med 86 mill. kr til aksjonærene i FORSKNING OG UTVIKLING Totalt balanseførte investeringer i FoU i 2013 var 2,7 mill. kr, hovedsakelig knyttet til utvikling av kraner til boreskip. ORDRERESERVE Ordrereserven på slutten av 2013 utgjorde mill. kr, en økning på mill. kr fra slutten av Tallet inkluderer 50 % av ordrereserven i TTS joint ventures i Kina. Det meste av økningen i ordreinngangen gjelder bilskip, offshore-kraner og løfteløsninger til skip, men ordreinngangen i joint ventures økte også i FORTSATT DRIFT Per 31. desember 2013 var TTS egenkapitalandel 25,5 %, en nedgang fra 36,3 % året før. Netto rentebærende gjeld utgjorde 92 mill. kr, uttrykt med den nominelle verdien av den konvertible obligasjonen. TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

12 I samsvar med 3-3 i den norske regnskapsloven bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift, og at kravene til fortsatt drift er oppfylt. Forretningsområder TTS Groups regnskaper omfatter tre separate virksomhetsområder: Marine-divisjonen, Offshore & Heavy Lift-divisjonen and Services-divisjonen. Den tidligere fjerde divisjonen, Port & Logistics, ble slått sammen med Marine-divisjonen i februar MARINE-DIVISJONEN Hele året MNOK Omsetning EBITDA -0, EBITDA margin (%) 0,0 9,4 Ordrereserve* Marine-divisjonen inkluderer den tidligere Port & Logistics-divisjonen. *) Ordrereserven omfatter 50 % av joint ventures og NMF fra 20 august Totalomsetningen i Marine-divisjonen var generelt på høyde med Lavere aktivitet innen dekksutstyr ble stort sett motvirket av økt etterspørsel etter TTS løsninger for skipsløfteutstyr og bilskip. Denne veksten er delvis motvirket av en lavere omsetning på ca 200 mill. kr. i Marine-divisjonen på grunn av endringer i joint venture-strukturen i Kina, som vil bli fullført i EBITDA ble redusert sammenlignet med 2012, noe som hovedsakelig skyldes lavere inntjening i joint ventures og dekksutstyrsvirksomheten hvor tap knyttet til yacht-prosjekter forklarer det svake resultatet. På den positive siden økte ordrereserven betydelig i Marine-divisjonen opplevde positive markedstrender i Kontrahering i bulksektoren nådde nivåer markedet ikke har opplevd siden 2008, og markedet for LNG-tankere ble betydelig forbedret. Markedet for spesialskip var sterkt, med økt etterspørsel etter bil- og lastebilskip (PCTC-er), som er spesielt viktig for TTS Group på grunn av sin sterke posisjon i bilskipsmarkedet. Markedet for havne- og terminalløsninger, som betjenes av TTS havne- og logistikkvirksomhet, bedret seg noe i De fleste av Marine-divisjonens markeder bedret seg i De største ordrene var knyttet til bilskip, et segment der TTS har etablert sterke og varige forbindelser med flere av de største aktørene, og skipsløfteutstyr, der TTS vant milepælkontrakter for sine løsninger både i Vietnam og Brasil. OFFSHORE & HEAVY LIFT-DIVISJONEN Hele året MNOK Omsetning EBITDA -148,4 26,6 EBITDA margin (%) -15,1 3,9 Ordrereserve Omsetningen økte betydelig i Offshore & Heavy Liftdivisjonen i 2013, noe som delvis skyldtes oppkjøp av tungløftkranselskapet TTS NMF i august Dårlige marginer og betydelige forsinkelser på en rekke prosjekter, i tillegg til lavere aktiviteter enn forventet innen tungløftkranvirksomheten, bidro til det betydelige tapet i EBITDA-tapet utgjorde 148 mill. kr. Divisjonen hadde imidlertid et viktig gjennombrudd i rigg- og boreskipsegmentet, og styret mener at så lenge de pågående forbedrings programmene oppnår tilfredsstillende resultater, anses divisjonens potensial som godt. Styrets vedtak om å etablere TTS første fullskala produksjonssted for offshore-kraner på TTS Marine i Shanghai i umiddelbar nærhet til det viktige markedet i Det fjerne Østen underbygger denne oppfatningen. Aktivitetene i offshore-markedet var generelt høy i 2013, selv om etterspørselen falt noe på slutten av året. Markedet for offshore-kraner forventes mer blandet i 2014 enn i Ordrereserven i divisjonen ble betydelig redusert i 2013, noe som hovedsakelig skyldtes et tregt marked for tungløftkraner. SERVICES-DIVISJONEN Hele året MNOK Omsetning EBITDA 43,0 24,3 EBITDA margin (%) 9,7 6,4 Services-divisjonens omsetningsøkning i 2013 på 16 % kan delvis forklares med oppkjøpet av TTS NMF i august 2012, men høyere aktivitet i offshoresegmentene bidro også positivt.driftsresultatet økte med 76 %. Generelt holdt tjenestemarkedet seg ganske flatt gjennom året, hvor lave fraktrater negativt påvirket reservedelssalget. Risikofaktorer og risikostyring TTS Group er utsatt for ulike risikofaktorer. Risikofaktorene har blitt kategorisert i tre ulike typer: a) markedsrisiko, som gjelder mulige endringer i etterspørsel eller pris pga. f.eks. markedssvingninger og makroøkonomiske faktorer, b) finansiell risiko, som 10 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

13 er knyttet til valutarisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og lignende risikofaktorer, og c) driftsrisiko, som representerer risikofaktorer for utilfredsstillende gjennomføring av prosjekter, både teknisk og kommersielt. Styret vurderer driftsrapporter fra ledelsen hver måned. I tillegg til den kontinuerlige risikodempingen gjennomfører styret og ledelsen spesifikke risikoanalyser i forbindelse med store investeringer og kontraktsinngåelser. Spesifikke risikoområder eller prosjekter overvåkes kontinuerlig. MARKEDSRISIKO Det finnes en rekke risikofaktorer knyttet til markedsutviklingen for TTS produkter og tjenester. TTS overvåker disse risikofaktorene gjennom sitt omfattende salgsnettverk, gjennom en rekke forespørsler og ved å overvåke relevant, tilgjengelig informasjon om trender, f.eks. antall kontraherte skip, utnyttelsesindikatorer for skipsverft, utvikling i befraktningsmarkedet, investeringstrender og oljeprisutviklingen. Kontrahering av nye skip både handelsskip og spesialskip representerer den viktigste markedsrisikofaktoren for TTS Group. Kontraheringsnivået påvirker både det totale forretningsvolumet og marginene for TTS hovedprodukter og løsninger i betydelig grad. Tjenester og ettersalg påvirkes i større grad av utviklingen i fraktrater, lovendringer og den generelle utviklingen for tilbud og etterspørsel i marinemarkedene. I begynnelsen av 2014 har TTS Group sikret seg sunne ordrereserver for mesteparten av virksomhetene. Planlagte leveranser av hoveddelen av de nåværende kontraktsforpliktelsene ligger mellom tre måneder og to år frem i tid. Likevel indikerer usikkerheten i verdensøkonomien, oljeprisen og kredittmarkedene risiko knyttet til avbestilling eller utsettelse av ordrer. FINANSIELL RISIKO TTS er eksponert for risikofaktorer som gjelder kreditt, likviditet og valuta, og bruker en aktiv tilnærming til risikostyring i finansmarkedet. Målet med konsernets finansstrategi er å være tilstrekkelig motstandsdyktige til å tåle ugunstige forhold i lengre tid. Kredittrisiko representerer potensielle økonomiske tap som skyldes kontraktspartneres manglende evne til å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. Utviklingen i verdensøkonomien generelt og i den marine virksomheten spesielt har hittil kun ført til beskjedne tap på kundefordringer. Likevel har TTS Group, i samsvar med oppfatningen om at det finnes en betydelig kredittrisiko, iverksatt tiltak for å begrense risikoen ved å begrense kreditten og evaluere den finansielle bæreevnen til kontraktspartnere. TTS arbeider kontinuerlig for å begrense eksponeringen for kredittrisiko. TTS har soliditetskrav for både egenkapitalandel og 12 måneders rullerende EBITDA knyttet til sine lån hos Nordea og DNB. I tredje kvartal mottok TTS et unntak (waiver) for 12 måneders rullerende EBITDA relatert til perioden fram til og med andre kvartal Egenkapitalandelen, inkludert nominell verdi av ansvarlig konvertibelt obligasjonslån var 29,1 %. Kravet er 27,5 %. Den finansielle utviklingen i konsernet har medført økt risiko for brudd på lånebetingelsene. Likviditetsrisiko er risikoen for at TTS ikke evner å oppfylle sine kortsiktige økonomiske forpliktelser og oppfylle dem etter hvert som de forfaller. For å redusere denne risikoen har TTS opprettet konsernkonto system som omfatter de fleste virksomhetene i konsernet. Formålet er å optimere konsernets kontantstrøm, og ordningen omfatter også konsernets kassakreditter/trekkrettigheter. Samlet kan denne likviditetsreserven styre kontantstrømmen optimalt på konsernnivå. Hver måned utarbeider TTS Group en 12-måneders kontantstrømprognose for å forutsi likviditetsbehovene. Den 31. desember 2013 hadde TTS Group utnyttet 74 mill. kr av de samlede kassakredittene/ trekkrettighetene på 300 mill. kr. Når det gjelder valutarisiko, er det TTS policy å sikre alle betydelige valutaeksponeringer. DRIFTSRISIKO TTS Groups leveranser utføres og organiseres hovedsakelig i form av prosjekter. Driftsrisikoen i prosjekter er hovedsakelig knyttet til utilfredsstillende prosjektledelse, feil kalkulasjoner eller utilstrekkelig teknisk gjennomføring av prosjektene. I anbudsfasen gjennomgår prosjektene grundige risikovurderinger for å identifisere og redusere potensielle tekniske og kommersielle risikofaktorer som er involvert. Dessuten utføres evalueringer av prosjektene for å beregne eventuelle andre risikoområder og beredskapsnivået som kreves. TTS opplevde i 2013 en rekke prosjekter der risikovurderingen var utilfredsstillende og utilstrekkelig. Tiltak er iverksatt for å sikre at alle prosjekter blir tilfredsstillende vurdert både før kontraktsinngåelse og TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

14 under gjennomføringen av prosjektet. Risiko knyttet til beregning av prosjektkostnader vurderes basert på tekniske produktspesifikasjoner. Slike risikofaktorer blir derfor naturligvis vanskeligere å vurdere for nye produkter. TTS vil fortsette å fokusere på å forbedre sine risikoovervåkings- og vurderingsverktøy samt prosjektstyringsverktøy. Det er iverksatt tiltak for å sikre at alle selskapene i konsernet gjennomgår fremdrift og risikoreduksjonstiltak regelmessig under prosjektgjennomføringen. Samfunnsansvar I TTS er vi opptatt av å drive forretninger på en etisk og ansvarlig måte. Selskapets samfunnsansvar omfatter KHMS, forretningsetikk, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anti-korrupsjonspolicyer. Vi tar sikte på en bærekraftig utvikling for alle interessenter økonomisk, sosialt og miljømessig. I TTS støttes selskapets samfunnsansvar av en bedriftskultur med kjerneverdiene integritet, åpenhet og ærlighet, lojalitet og initiativ. TTS har virksomheter i 13 land og opererer i svært ulike kulturelle kontekster. Selv om vi er opptatt av å respektere lokal kultur, sørger vi alltid for å etterleve de høyeste standardene for etisk og forretningsmessig atferd. TTS legger vekt på å etterleve lovgivningen på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og utfører virksomheten vår i samsvar med alle bestemmelser som regulerer våre aktiviteter. Vi sørger for at ingen menneskerettigheter blir krenket i forbindelse med aktivitetene våre og tilrettelegger våre ansattes muligheter til å utøve sine lovbestemte rettigheter. Det har også høy prioritet i TTS å tilrettelegge et arbeidsmiljø der ansatte kan trives og utvikle seg som mennesker og fagfolk. Vi støtter våre ansattes muligheter til å organisere seg gjennom bransje- og fagforeninger og tilrettelegger årlige globale møter blant ansattes representanter. TTS er også en sterk forkjemper for like rettigheter for alle ansatte, uavhengig av kjønn, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk bakgrunn, religion eller politisk orientering. I snart 15 år har vi bygget opp konsernets omdømme rundt de solide og varige grunnleggende holdningene i konsernet, «The Spirit of TTS». «The Spirit of TTS» inneholder: TTS visjon og strategi Bedriftskultur Ledelse Etiske retningslinjer «The Spirit of TTS» genererer et sett med kjerneverdier for TTS-konsernet: Kundefokusert tjenester Fokus på kvalitet og faglig dyktighet Respekt for andre Alltid å iverksette positive og effektive handlinger Disse kjerneverdiene vil fortsette å bygge opp forholdet vårt til alle våre interessenter. TTS-konsernet har nulltoleranse for korrupsjon og oppfordrer sine ansatte til å si fra ved den minste mistanke om overtredelser. Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS) Det er viktig for TTS Group å gjennomføre virksomheten på en sikker og pålitelig måte uten at det oppstår skader på mennesker eller miljø. Vi bestreber oss også på å unngå skader eller tap på materielle verdier og på å unngå feil og avvik som kan påvirke kvaliteten på våre leveranser. Vi støtter en bedriftskultur preget av sterk daglig etterlevelse av høye KHMS-standarder, og vi mener at slike hensyn er grunnleggende for å oppnå gode resultater for kunder, aksjonærer og ansatte. Selv om alle ansatte er ansvarlige for å bidra til både sin egen og sine kollegers helse og sikkerhet, har ledere et særlig ansvar for å overvåke og redusere risiko. Vi arbeider systematisk for å forbedre våre ledelsessystemer og KHMS-resultater. Overholdelse av strenge KHMS-tiltak er også et viktig kriterium for TTS når vi velger underleverandører. I 2013 ble en rekke viktige tiltak iverksatt for å styrke TTS KHMS-arbeid. En HR- og HMS-arbeidsgruppe ble etablert på konsernnivå med et mandat om å bidra til økt effektivitet og kvalitet innen HR- og HMS-prosesser. Nye HMS-rapporteringsrutiner ble gjennomført på konsernnivå for å lette etterlevelse av felles HMS-tiltak i hele konsernet. Vi har også gjennomført vår første spørreundersøkelse blant medarbeiderne våre. Denne omfattet alle virksomhetene til TTS i 13 land og nådde ut til over 1000 ansatte på fem språk med en svarprosent på 79. Spørreundersøkelsen viste gode resultater for TTS når det gjelder ansattes engasjement og lojalitet og ga også nyttig informasjon for å vurdere flere HMS-tiltak. Ledelsens policy, forretningsplaner og ledelse- og forretningstiltak er fullt ut diskutert på et årlig tillitsvalgt- og ledermøte holdt av konsernsjefen i TTS Group. En utveksling av synspunkter mellom konsernsjefen og de ulike ansatte-representantene er 12 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

15 også oppmuntret, slik som å skape en felles basis for konsernets fremtidige utvikling. MILJØET TTS har et sterkt fokus på å sørge for at konsernets virksomhet påvirker det fysiske miljøet minimalt. Ved våre produksjonsanlegg i Tyskland, Sør-Korea og Kina har vi iverksatt tiltak for å sørge for at virksomheten drives i samsvar med strenge miljøstandarder. TTS Groups kjernemarkeder er den maritime og offshore-relaterte industrien. Sjøtransport anses generelt å være blant de mest miljøvennlige transportmetodene. Likevel må vi erkjenne at sjøtransport også er en viktig forurensningskilde. Vi legger derfor vekt på å utvikle materialhåndteringsløsninger rettet mot effektivisering og på den måten spare drivstoff og redusere utslipp. Det er også verdt å merke seg at TTS jevnlig har bidratt som rådgiver for nasjonale og internasjonale programmer og tiltak rettet mot å utvikle mer miljøvennlige og effektive metoder for transport og lasthåndtering. Medarbeidere og organisasjon ORGANISASJON OG MILJØ I november ble styret og Johannes D. Neteland enige om å avslutte hans engasjement som konserndirektør i TTS Group. Björn Andersson ble utnevnt som fungerende konsernsjef, som ble gjort permanent i mars Styret har stor tillit til Anderssons evne til å gjennomføre viktige forbedringsprogrammer og lede TTS mot å oppfylle sitt fulle potensial som en ledende, fullskala leverandør av utstyrsløsninger og tjenester til de maritime bransjene. To av divisjonene fikk også nye toppledere i Stefan Gleuel ble utnevnt til Executive Vice President i den nye Services-divisjonen, mens Geir Storaas ble ny Executive Vice President i Offshore & Heavy Lift-divisjon. TTS Group hadde 1100 ansatte ved utgangen av I tillegg hadde konsernet 165 midlertidig ansatte. De kompetente og engasjerte medarbeiderne i TTS er konsernets viktigste suksessfaktor, og styret ønsker derfor å takke alle ansatte for deres bidrag til selskapets virksomhet i TTS opplevde 13 arbeidsplasshendelser som førte til behov for medisinsk behandling i 2013, men ingen dødsfall, ingen tilfeller med hel eller delvis permanent funksjonshemming og ingen alvorlige personskader. Rapportert sykefravær var 3 % i 2013, en økning på 0,5 % fra Hendelser som medførte tapt arbeidstid per million arbeidstimer (LTI-grad), var 8,4 i 2013, en nedgang fra henholdsvis 11,4 i 2012 og 12,4 i Denne trenden tyder på at TTS sterke fokus på risikobevissthet og reduksjon har hatt en positiv virkning, og styret håper at LTI-graden vil stabilisere seg på enda lavere nivåer. TTS Group arbeider kontinuerlig for å sikre et sunt og motiverende arbeidsmiljø for sine ansatte. Som et internasjonalt konsern med virksomhet i svært forskjellige kulturelle sammenhenger har TTS investert betydelige ressurser i å etablere grenseoverskridende forbindelser mellom ledere og ansatte. I alle konsernets divisjoner og datterselskaper gjør man sitt ytterste for å skape en felles bedriftskultur basert på kjerneverdiene integritet, åpenhet, lojalitet og initiativ. TTS aktiviteter er hovedsakelig knyttet til konstruksjon, utvikling og salg aktiviteter med svært begrenset påvirkning av det ytre miljøet. TTS utfører også tjenester og støtteaktiviteter, f.eks. montering og testing av utstyr, basert på svært begrenset bruk av kjemikalier som kan være skadelige for menneskers helse eller miljøet. Produktene som TTS leverer, blir hovedsakelig drevet elektro-hydraulisk, som vil si at de representerer en svært begrenset risiko for forurensning. TTS Groups virksomhet er ikke regulert av lisenser eller tillatelser fra det offentlige. LIKE MULIGHETER TTS fremmer et arbeidsmiljø som tilbyr likestilling, lik behandling og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion og etnisk bakgrunn. Det er et viktig mål at alle ansatte skal oppleve like muligheter når det gjelder faglig og personlig utvikling. Ingeniører utgjør hoveddelen av TTS arbeidsstyrke og representerer et yrke der kvinner tradisjonelt er underrepresentert. Utfordringen med å tiltrekke kvinner til dette området gjenspeiles i TTS, der kvinner utgjør 21 % av arbeidsstyrken. Av konsernledelsens åtte medlemmer er det to kvinner. Tre av styremedlemmene i TTS Group ASA er kvinner, to valgt av aksjonærene og ett av de ansatte. Ifølge loven som forbyr diskriminering basert på funksjonshemming (den norske lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)), har TTS gjort en innsats for å finne operasjoner og implementere kontorplanløsninger som forbedrer TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

16 tilgjengeligheten for alle. Det er også konsernets policy å foreta rimelige arrangementer på arbeidsplassen for å dekke behovene til ansatte med nedsatt syn eller hørsel. STYRET Trym Skeie er styreleder i TTS Group ASA. I tillegg til styreleder besto styret ved utgangen av 2013 av Bjarne Skeie, Jan Magne Galåen, Anne Breive, Toril Eidesvik, Mona Halvorsen og Ole Henrik Askvik. Sammensetningen av styret ble endret i På generalforsamlingen avholdt i juni 2013 fratrådte Kjerstin Fyllingen og ble erstattet av Toril Eidesvik. Jan Magne Galåen ble gjenvalgt for en toårsperiode. REVISOR KPMG AS ble gjenvalgt som revisor for TTS Group ASA for Styreerklæring om eierstyring og selskapsledelse TTS Groups styre følger standardene for god eierstyring og selskapsledelse og bruker den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse aktivt som en retningslinje. En mer detaljert redegjørelse for de aktuelle prinsippene for eierstyring og selskapsledelse gis som et separat avsnitt om Eierstyring og selskapsledelse i årsberetningen. Relevante vedtak fra generalforsamlingen kan finnes på konsernets nettsted, AKSJONÆRSTRUKTUR OG BEGRENSNINGER Aksjene i TTS Group ASA er børsnotert på Oslo Børs, der selskapet omsettes under ticker-koden TTS. Alle aksjer identifiseres med eierens navn. Som reflektert i selskapets vedtekter er det ingen begrensninger i stemmerett eller overføring av eierskap til aksjer, og det finnes heller ikke noen mekanismer for å forebygge oppkjøp. TTS Group ASA har én aksjeklasse, og hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Det er ingen bestemt andel verken individuelt eller i fellesskap for aksjer eid av ansatte i TTS. Enkelte av avtalene som selskapet har inngått med finansinstitusjoner, er betinget av at TTS Group ASA er notert på Oslo Børs. KAPITALSTRUKTUR OG DEN ØKONOMISKE STILLINGEN TIL MORSELSKAPET TTS GROUP ASA Konsernets totale egenkapital ved utgangen av 2013 var 567 mill. kr, hvorav 159 mill. kr var bundet egenkapital og 408 mill. kr annen egenkapital. Morselskapet, TTS Group ASA, innberettet et nettooverskudd for 2013 på 97 mill. kr og et driftsunderskudd på 28 mill. kr. Hovedårsaken til det positive resultatet var utbytter fra datterselskaper og ekstra resultatavhengig opptjening knyttet til salg av borevirksomheten, som delvis ble motvirket av nedskrivning av aksjeverdien i datterselskaper. Egenkapitalen i TTS Group ASA var ved utgangen av 2013, 573 mill. kr. Av dette var 159 mill. kr bundet egenkapital og 415 mill. kr annen egenkapital. På generalforsamlingen i juni 2013 ble styrets forslag til utbytte på 1 kr per aksje godkjent. På grunn av konsernets dårlige økonomiske resultater foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for Årets resultat foreslås overført til annen egenkapital. 14 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

17 Fremtidsutsikter Året 2013 kom med klare tegn på at finansiering ville bli lettere i hele verftsindustrien. Sjøbasert handel vokste og forventes å fortsette veksten, noe som har positiv effekt for etterspørselen etter handelsskip og fremtidige forretningsmuligheter for TTS Marine-divisjon. Energietterspørselen øker, og på lang sikt forventes offshoreleting og produksjon å utvikle seg positivt holde seg på et høyt nivå, selv om utsiktene for 2014 synes være noe utfordrende. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den generelle globale økonomiske utviklingen, likevel er det styrets oppfatning at når de pågående omstillingsprogrammene for virksomheten gjennomføres på en vellykket måte i TTS, vil konsernet være godt posisjonert til å utnytte de aktuelle trendene i markedet. Gjennom sin sterke posisjon og sitt langvarige partnerskap i Kina har TTS etablert et godt grunnlag for å utvide produkttilbudet både i Kina og Sør-Korea, de to største skipsbyggingslandene i verden. Innenfor offshore- og tungløftmarkedene ser styret et uutnyttet potensial for TTS, spesielt dersom konsernet lykkes med sitt strategiske initiativ mot rigg- og boreskipmarkedet. Markedsutsiktene for TTS brede portefølje innen tungløftutstyr er bedret mot slutten av I tillegg forventer styret å se positive virkninger av TTS innsats med å bygge opp et bedre tjenestetilbud med en sterk global tilstedeværelse. Det globale tjenestemarkedet forventes å bedres i Likevel har styret grunn til å tro at de strukturelle endringene i TTS tjenestestrategi vil føre til en økende aktivitet for konsernets tjenestetilbud i Bergen, 23. april 2014 Styret i TTS Group ASA Trym Skeie Styreleder Toril Eidesvik Styremedlem Anne Breive Styremedlem Bjarne Skeie Styremedlem Jan Magne Galåen Styremedlem Björn Andersson Konserndirektør Ole Henrik Askvik Styremedlem Mona Lucille Tellnes Halvorsen Styremedlem TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSBERETNING

18 Eierstyring og selskapsledelse TTS Group ASA (TTS) anvender den norske anbefaling for eierstyring, datert 23. oktober 2012, som retningslinje for sitt arbeid. Følgende prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er vedtatt av styret i TTS Group ASA: 1. Redegjøring for eierstyring og selskapsledelse Hensikten med TTS sine prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å klargjøre rolledeling mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Prinsippene inngår i selskapets årsrapport. «The Spirit of TTS» er å finne på selskapets hjemmeside, Dette heftet beskriver: 1) Visjon og strategi, 2) Bedriftskultur og verdigrunnlag, 3) Ledelse og 4) Etiske retningslinjer. Som et globalt konsern med aktiviteter i 13 land er det kontinuerlig fokus på våre kjerneverdier og vår bedriftskultur. Gjennom en prosess som har involvert samtlige selskaper og divisjoner, har vi diskutert og etablert vårt verdigrunnlag, som er: integritet, åpenhet, lojalitet og initiativ. Kjerneverdiene skal prege TTS sin virksomhet og bidra til samarbeid og fremgang for alle i gruppen. Gjennom et klart verdigrunnlag ønsker TTS å bidra til samfunnsutvikling. Mye av virksomheten i TTS er basert på samarbeid på tvers av land og kulturer. TTS tar samfunnsansvar blant annet gjennom å skape en økt forståelse for kulturelle forskjeller og bidra til økt toleranse. TTS har, gjennom samarbeid med ekstern ekspertise, gjennomført kulturseminarer på tvers av landegrensene for å fremme økt kulturforståelse, og utviklet vår egen «kulturelle håndbok». I denne sammenhengen har TTS også sponset kinesiske kulturarrangementer i Norge og norske kulturelle aktiviteter i Kina. 2. Virksomhet TTS Group ASA sine vedtekter er å finne på selskapets hjemmeside. I 3 er virksomhetens formål definert: «Selskapets formål er å engasjere seg i industriell virksomhet knyttet til skipsbygging, olje- og gassutvinning og havnevirksomhet, inkludert relaterte virksomheter og deltakelse i eller oppkjøp av andre forretningsenheter.» 3. Selskapskapital og utbytte EGENKAPITAL Totalkapital per 31. desember 2013 var MNOK, med en egenkapital på 567 MNOK, tilsvarende en egenkapitalandel på 26 prosent. Selskapets soliditet vurderes kontinuerlig i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil. I januar 2011 tok selskapet opp et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån på 200 MNOK. I løpet av 2011, 2012 og 2013 har 105 MNOK blitt konvertert til aksjer. Innløsningsprisen har blitt justert for å reflektere ekstraordinært aksjeutbytte og tilbakebetaling av kapital. I 2012 solgte TTS Energy AS TTS boreutstyrsvirksomhet for 270 MUSD, med en fortjeneste på 420 MNOK. Tillegget for earn out i 2013 beløper seg til 23 MNOK. AKSJONÆRPOLITIKK Det er TTS sin målsetning at aksjonærene over tid skal oppnå en konkurransedyktig avkastning som reflekterer risikoen i selskapets virksomhet. Basert på vekststrategien til TTS bør aksjonærenes avkastning bli realisert gjennom en økning i verdien av aksjene, i kombinasjon med utbytte når forholdene tilsier dette. Vekst i form av oppkjøp vil bli gjennomført ved bruk av en balansert finansiering bestående av egenkapital og lån. Generalforsamlingen fastsetter det årlige utbyttet basert på forslag fra styret. 16 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

19 Styret i TTS Group ASA foreslår til ordinær generalforsamling, 5. juni 2014, at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret STRATEGI FOR YTTERLIGERE VEKST TTS har siden 1996 gjennomført en rekke vellykkede oppkjøp, og har etablert en ledende posisjon innen sine segmenter av markedet for offshore og maritimt håndteringsutstyr. Med sin bredde i produkter og med sitt gode ry er TTS i dag vel posisjonert for å ta en høyere markedsandel innen maritime og offshore markeder. TTS har i dag fokus på lønnsomhet med sikte på å bedre lønnsomheten generelt, spesielt innen offshoresegmentet. For å oppnå dette er det blitt lansert en rekke strategiske initiativ som skal sikre at konkurranseevnen til TTS produkter styrkes. Den langsiktige strategien for TTS er uendret og TTS har som mål at virksomheten skal vokse vesentlig i løpet av de neste fem årene. Imidlertid ser TTS et potensial for organisk vekst innen alle sine segmenter og har som mål å opprettholde eller bli en av de tre største produsentene innenfor alle segmenter hvor TTS er til stede. FULLMAKTER TIL STYRET Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å utstede inntil aksjer mot kontantinnskudd eller mot vederlag i annet enn penger, inkludert fusjon knyttet til oppkjøp av virksomhet eller eiendeler. Fullmakten er gyldig fram til ordinær generalforsamling 5. juni Ingen aksjer har blitt utstedt på grunnlag av denne fullmakten per 23. april Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å utstede inntil aksjer mot kontantinnskudd til fordel for selskapets ledende ansatte. Denne fullmakten er gyldig inntil 10. juni Til sammen aksjer har blitt utstedt i form av opsjoner med mulig utøvelse første gang etter fremleggelse av resultat per 1. kvartal 2014, tilsvarende maksimalt 50 prosent av tildelte opsjoner. Antall aksjer for videre utøvelse utgjør 12,5 prosent etter fremleggelse av resultat for henholdsvis 2., 3. og 4. kvartal 2014, samt 1. kvartal 2015, i tillegg til opsjoner som ikke er benyttet tidligere. Den 31. mai 2012 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å utstede inntil aksjer mot kontantinnskudd til fordel for selskapets ledende ansatte. Fullmakten er gyldig til 31. mai Til sammen aksjer er tildelt i form av opsjoner, med mulig utøvelse første gang etter fremleggelse av resultat per 1. kvartal 2013, tilsvarende maksimalt 50 prosent av tildelte opsjoner. Antall aksjer for videre utøvelse utgjør 12,5 prosent etter fremleggelse av resultat for henholdsvis 2., 3. og 4. kvartal 2013, samt 1. kvartal 2014, i tillegg til opsjoner som ikke er benyttet tidligere. Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å kjøpe opp til egne aksjer til fordel for selskapets ansatte. Fullmakten er gyldig inntil 30. juni Per 23. april 2014 var fullmakten ubenyttet. Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å kjøpe inntil egne aksjer med den hensikt å slette disse. Fullmakten er gyldig inntil 30. juni Per 23. april 2014 var fullmakten ubenyttet. Den 10. juni 2013 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake en del av det ansvarlig konvertible usikrede obligasjonslånet 2011/2016 opp til totalt NOK. Fullmakten er gyldig inntil 30. juni Per 23. april 2014 var fullmakten ubenyttet. 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående parter AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER Aksjekapitalen per 31. desember 2013 var på NOK, fordelt på aksjer à 0,11 NOK. Selskapet har kun én aksjeklasse med fritt omsettelige aksjer som er oppført i Oslo Børs sitt Match-utvalg med ticker TTS. Hver aksje gir TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 17

20 én stemme. En liste over selskapets 20 største aksjonærer er å finne på selskapets nettside. EGNE AKSJER Egne aksjer kjøpes på Oslo Børs. Per 23. april 2013 var beholdning av egne aksjer på STYRET OG KONSERNLEDELSEN Styret i TTS Group ASA og konsernledelsen behandles som nærstående til TTS, og benytter Oslo Børs for handel av aksjer i TTS. I henhold til norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse bør selskapet ha retningslinjer som sikrer at nærstående melder fra om vesentlige nærstående transaksjoner. Med utgangspunkt i dagens styre og konsernledelse har selskapet ikke funnet dette nødvendig. I henhold til norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse anbefales det at begrunnelsen for en eventuell fravikelse av aksjonærenes fortrinnsrett ved emisjon begrunnes i børsmelding. I den grad dette blir aktuelt vil TTS begrunne en slik fravikelse. NÆRSTÅENDE SELSKAP I TTS-konsernet behandles joint venture-selskapene som joint ventures med transaksjoner som vist i note Fri omsettelighet Som det fremgår av selskapets vedtekter som er å finne på selskapets hjemmeside er det ikke vedtektsfestet noen form for begrensninger på omsetningen av aksjer i TTS. 6. Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes normalt i slutten av mai/begynnelsen av juni. Ordinær generalforsamling for 2013 vil avholdes 5. juni 2014 i henhold til finanskalenderen for Innkalling til generalforsamlingen, inkludert agenda og valgkomiteens innstilling, sendes aksjeeierne senest tre uker før generalforsamling avholdes, og er tilgjengelige på selskapets hjemmeside senest tre uker før generalforsamlingen. Saksdokumentene skal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Aksjeeiere som selv ikke kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. Det blir sendt ut fullmaktsformular som hver enkelt kan fylle ut og sende til administrasjonen. I fullmaktsformularet blir det gitt mulighet til å stemme på hver enkelt sak. Påmeldingsfristen settes til dagen før generalforsamlingen avholdes. Styreleder, leder for valgkomiteen, revisor og konsernsjef er til stede på generalforsamlingen, i tillegg andre styremedlemmer når dette passer. Generalforsamlingen velger møteleder; normalt blir dette styreleder. På grunn av lavt fremmøte på generalforsamlingene har TTS ikke funnet det nødvendig å stille krav om at hele styret skal være til stede. Av samme grunn har man heller ikke funnet det nødvendig å etablere rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen. Dersom det er spesielle saker på agendaen som tilsier behov for dette, blir tiltak vurdert fra generalforsamling til generalforsamling. Det legges til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer. 7. Valgkomité I TTS er valgkomité vedtektsfestet. I henhold til ordinær generalforsamling 10. juni 2013 ble følgende valgkomité valgt: NAVN STATUS STILLING Petter Sandtorv Valgt Formueforvalter, Skagenfondene Bjørn Sjaastad Ikke på valg Konsulent Bjørn Olafsson Gjenvalgt Konsulent Valgkomiteen velger selv leder. Bjørn Olafsson er valgt til leder. Ingen i valgkomiteen er medlem av styret i TTS Group ASA eller inngår i ledelsen i TTS, slik at uavhengighet er ivaretatt. Valgkomiteen har kunnskap om TTS og dets aksjonærer, slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og tilhørende honorarer hvor komiteens innstilling begrunnes. I henhold til norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse bør lederen av valgkomiteen velges av generalforsamlingen og fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid. TTS vurderer det mest hensiktsmessig at komiteen vurderer fordeling av arbeidsoppgaver og dermed også valg av leder. Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens honorar. Komiteens medlemmer samt andre praktiske opplysninger som tidsfrist for å melde kandidater og kontaktinformasjon finnes på selskapets hjemmeside. 18 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2007 Oslo 22.08.07 page 1 Agenda Oppsummering 2. kvartal 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2007 Oslo 31.10.07 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling Utvikling for TTS aksjen og aksjonærstruktur Framtidsutsikter

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK). STATUS PR. 30.06.06 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2006 var NOK 0,89 basert på en omsetning på 384,4 MNOK og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 24,0 MNOK. Resultatet før skatt

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2006 Oslo 31.10.06 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Etablering representasjonskontor i Vietnam Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP

Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP Redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar i GRIPSHIP GRIPSHIPs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i GRIPSHIP AS og revideres årlig. GRIPSHIPs prinsipper

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2007 Oslo 14.05.07 page 1 Agenda Oppsummering 1. kvartal 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 19. mai 2011 kl. 14:00 i selskapet sine lokaler i Folke Bernadottes vei 38, Bergen.

Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 19. mai 2011 kl. 14:00 i selskapet sine lokaler i Folke Bernadottes vei 38, Bergen. Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 19. mai 2011 kl. 14:00 i selskapet sine lokaler i Folke Bernadottes vei

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon 4. kvartal Oslo :44 page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon 4. kvartal Oslo :44 page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2007 Oslo 14.02.08 07:44 page 1 Agenda 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling Utvikling for TTS aksjen og aksjonærstruktur Framtidsutsikter

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic

Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og selskapsledelse i Navamedic Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA ( Selskapet )

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes mandag 8. juni 2015 kl. 14.00 i selskapet sine lokaler, Folke Bernadottes vei

Detaljer

Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes mandag 8. juni 2015 kl. 14:00 i selskapet sine lokaler i Folke Bernadottes vei

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse EBs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Energiselskapet Buskerud AS og ansees å være i tråd med Norsk anbefaling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass 2 0151 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes i Gamle

Detaljer

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Spotmarkedet 60 prosent svakere i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2008 EBITDA USD -0,6 millioner (14,3 millioner) i 2. kvartal og USD

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 22. mai 2017 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Glitre Energi Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er godkjent av styret i Glitre Energi AS og revideres årlig, sist 14. desember E6.

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer