Årsrapport Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

2 Asfalt Stolt redaktør: Helle Aasand med Asfalt, det nye gatemagasinet for Stavanger og Sandnes. Asfalt skal selges av mennesker som er eller har vært rusmiddelavhengige, eller som av andre årsaker er i en vanskelig livssituasjon. Dermed får mennesker med små muligheter i det vanlige arbeidsmarkedet en 20 sjanse til å tjene til livets opphold ved ærlig arbeid. Dette styrker både selvrespekten og respekten de møter hos andre. Kirkens Bymisjon i Rogaland og leder for Bymisjonssenteret i Stavanger, Maggi Hatløy, er sentrale i stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland som står bak magasinet. Prosjektet støttes av Ferd gjennom oljeserviceselskapet Aibel, der Ferd direkte og indirekte er hovedeier. Teknisk leder for Aibel i Stavanger, Kjetil Sævareid, er styremedlem i stiftelsen på vegne av Ferd. Foto: Helge Rossebø, Aibel.

3 Engasjement for sosiale entreprenører Ferd støtter utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer som arbeider for at mennesker særlig barn og unge skal kunne virkeliggjøre sine muligheter og ideer, og dermed skape en bedre fremtid for både seg selv og samfunnet de lever i Ferd utøver sitt samfunnsansvar primært gjennom den forretningsmessige virksomheten. Konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor gjør det imidlertid også naturlig å ta ansvar for oppgaver som hverken marked eller myndigheter løser, men som er av betydning for enkeltmennesker og for samfunnets fremtid, og i videre forstand dermed også for konsernets egen fremtid. Dette er bakgrunnen for Ferds engasjement innenfor sosialt entreprenørskap, et engasjement som ble ytterligere forsterket i Støtten gis dels i form av kompetanse gjennom personlig innsats fra ressurspersoner blant Ferds medarbeidere, dels som tilgang til lokalt og internasjonalt nettverk og dels som kapital, gitt med de krav til styring og forvaltning som Ferd som aktiv eier og investor har lært seg å stille. Ferd satser primært på sosiale entreprenører som gjenspeiler selskapets visjon og verdier, og på prosjekter som har potensial for å utgjøre en betydelig forskjell. Entreprenører i en oppstartseller vekstfase prioriteres fremfor store og veletablerte organisasjoner, og engasjementet er i utgangspunktet ofte for et begrenset tidsrom. Ferds engasjement i sosialt entreprenørskap har etter hvert fått et omfang som gjør det naturlig å organisere disse aktivitetene i en egen enhet på linje med forretningsområdene. Dette vil bli gjort i løpet av første halvår Nedenfor nærmere omtale av et utvalg av Ferds sosiale entreprenører. NMI AS er et nytt partnerskap mellom private og offentlige aktører. Formålet er å finansiere lokale mikrofinansinstitusjoner i fattige land gjennom direkte eller indirekte investeringer, dels i form av egenkapital, dels gjennom lån og garantier. NMI bidrar også med faglig bistand og teknisk støtte til de lokale aktørene, som på sin side står for den konkrete mikrofinansvirksomheten, basert på innsikt i lokale forhold og behov. Mikrofinansinstitusjoner tilbyr små lån og andre finansielle tjenester til fattige mennesker som vil etablere egen virksomhet, og som ikke har lånemuligheter i det ordinære bankvesenet. Lånene gis uten sikkerhet, men kredittrisikoen er erfaringsmessig meget lav. Mikrofinans har vist seg å være et effektivt bidrag til å redusere antall fattige i verden. NMI er resultatet av et initiativ som Ferds eier og konsernsjef Johan H. Andresen jr. tok i Dette resulterte i en prosess som i løpet av 2008 kom så langt at NMI ble formelt etablert og ordinært styre valgt. Amerikanske Richard Weingarten med tung erfaring fra både Wall Street og mikrofinans i FN-regi ble ansatt som administrerende direktør. Fondet vil gjøre sine første investeringer i første kvartal Richard Weingarten. Av en samlet forpliktet kapital på 600 millioner kronet kommer halvparten med like deler fra Ferd, DnB NOR- Vital, KLP og Storebrand, halvparten fra det offentlige gjennom Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Fra alle deltakerne er det lagt stor vekt på at fondet skal være økonomisk bærekraftig, ha en sunn, kommersiell innretning, og god eierstyring og selskapsledelse. Fra Ferds side er avkastningskravene likevel lavere enn for den øvrige virksomheten. Eier og konsernsjef Johan H. Andresen jr. representerer Ferd i NMIs styre, der Halvor Stenstadvold er styreformann. I etableringsfasen fungerte Ferds konserndirektør for finansielle investeringer, Arthur Sletteberg, som leder av interimstyret for NMI, og før dette for styringsgruppen som ble nedsatt våren Arbeidsgruppen som utviklet konseptet bak NMI hadde Ferd Capitals Anette Juel Knudtzon som aktiv deltaker. Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som fremmer etablererkultur og kreativitet gjennom å gi elever og studenter førstehånds erfaring fra nyskaping og bedriftsetablering. Som hovedsponsor bidrar Ferd dels økonomisk, dels gjennom at medarbeidere i konsernet sentralt, i forretningsområdene og tilknyttede selskaper stiller opp som jurymedlemmer ved konkurranser og mesterskap, og i andre praktiske funksjoner. Ferd står også for tildelingen av de årlige Ferd-prisene for student- og ungdomsbedrifter. I tillegg har konsernsjef og eier Johan H. Andresen jr. styreverv i de unge etablerernes paraplyorganisasjon Junior Achievement Young Enterprise Europe. Ferds engasjement springer ut av konsernets visjon om å skape 48

4 varige verdier og sette tydelige spor sammen med en erkjennelse av at Norges fremtid er avhengig av evnen til nyskaping og entreprenørskap hos kommende generasjoner. Forskning viser doblet sannsynlighet for at elever og studenter som har gjennomført Ungt Entreprenørskaps konsepter senere etablerer egen bedrift. Det er også verdt å merke seg at jenter og elever fra minoritetsgrupper er sterkt representert blant de unge etablererne, og at ungdomsbedrifter de siste årene har hatt mer enn femti prosent kvinnelige ledere eller styreledere. Samtidig er Ungt Entreprenørskap med på å skape en kulturendring over tid ved at skolen åpner seg for næringslivet, og næringslivet engasjerer seg i og for skolen. Ungt Entreprenørskap støttes av flere tunge norske næringslivsaktører, organisasjoner og myndigheter. Den uavhengige liberale tankesmien Civita skal bidra til økt forståelse og oppslutning om verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Dette er mål som også gjenspeiler Ferds verdier gjennom at de er grunnleggende forutsetninger for menneskers mulighet til å utnytte eget potensial og virkeliggjøre sine ideer. Ferd var blant initiativtakerne da Civita ble etablert i 2003, og eier og konsernsjef Johan H. Andresen jr. er aktiv som styremedlem. ER-bedrift for Entreprenørskap i Rehabilitering er et ettårig utdannelsestilbud for tidligere rusavhengige som vil skape seg en ny fremtid. Tilbudet er basert på Ungt Entreprenørskaps konsept for studentbedrifter, og innbærer at deltakerne får veiledning og praktisk erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. ER-bedrift drives i regi av REHABpiloten AS, grunnlagt av Lise Aasmundstad, som også er eier og daglig leder. Ferd har stilt garanti for driften; i tillegg bidrar Ferds eier og konsernsjef Johan H. Andresen med tid, kompetanse og nettverk. Prosjektet har også støtte fra Helsedirektoratet og Stiftelsen Scheibler. Forskerfabrikken i Oslo har som formål å stimulere barn og unges nysgjerrighet og forskertrang, og tilbyr blant annet sommerskole og ettermiddagskurs der deltakerne får være med på spennende og morsomme eksperimenter i regi av profesjonelle forskere. Slik vil Forskerfabrikken bidra til økt forståelse av forskningens og naturfagenes betydning for samfunnet, og samtidig formidle almenkunnskaper og stimulere rekrutteringen til forskning og teknologifag i Norge. Forskerfabrikken har også et tilbud om etterutdanning av lærere som underviser i naturfag. Dr. philos. Hanne S. Finstad startet arbeidet med prosjektet for syv år siden. I 2008 gikk Ferd inn som bidragsyter, økonomisk og med menneskelige ressurser. Både Elopak og Swix Sport har forsknings- og utviklingsavdelinger som kan tilføre aktuell kompetanse, og teknisk direktør Ole-Petter Trovaag i Elopak er styreleder i Forskerfabrikken. GATEMAGASINET :ASFA LT Gir mening og arbeid I salg i Stavanger og Sandnes fra 1. april : Kr 50,- (Halvparten går til selger) Det nystartede gatemagasinet Asfalt skal selges i Stavanger og Sandnes av mennesker som er eller har vært rusavhengige, eller som av andre årsaker er i en vanskelig livssituasjon. Dermed får mennesker med små muligheter i det vanlige arbeidsmarkedet en sjanse til å tjene til livets opphold, og på en måte som styrker både selvrespekten og respekten de møter hos andre. Erfaringene med tilsvarende magasiner i andre norske byer og fra utlandet viser gode resultater. Kirkens Bymisjon i Rogaland og leder for Bymisjonssenteret i Stavanger, Maggi Hatløy, er sentrale i stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland som står bak magasinet. Oljeserviceselskapet Aibel, der Ferd direkte og indirekte er hovedeier, har engasjert seg i prosjektet og ser dette som et naturlig ledd i å realisere selskapets verdigrunnlag og etikk. Teknisk leder for Aibel i Stavanger, Kjetil Sævareid, er styremedlem i stiftelsen på vegne av Ferd, som på sin side bidrar med en økonomisk garanti i inntil tre år. Asfalt støttes også av SpareBank1 SR-Bank, Kirkens Bymisjon, Crux Oppfølgingssenter, FunkisHuset, Stiftelsen psykiatrisk opplysning og Byprestene i Sandnes. Noen av kreftene bak Asfalt: Fra venstre Johan H. Andresen jr.; redaktør Helle Aasand; Kjetil Sævareid fra Aibel; styreleder for Stiftelsen Gatemagasinet Rogaland, Maggi Hatløy fra Kirkens Bymisjon; og Paul Hjelmervik, varamedlem i styret for stiftelsen og leder for Jobb1, Bymisjonssenteret. Foto Helge Rossebø, Aibel. 49

5 Konsernledelsen Johan H. Andresen jr. Eier og konsernsjef BA fra Dartmouth College, USA (1988); MBA fra Rotterdam School of Management Erasmus University, Nederland (1993). Har ledet Ferd siden fullført generasjonsskifte i 2000 og har tidligere erfaring som partner i konsernet, og som Product Manager i International Paper Co., USA. Styremedlem i NMI - Norsk Mikrofinans Initiativ, Ungt Entreprenørskap, Norge, Junior Achievement Young Enterprise, Europe og Civita Senter for næringsliv og samfunn. Medlem av representantskapet og valgkomitéen for Storebrand og bedriftsforsamlingen i Orkla. Rådsmedlem i NHOs Forum for familiebedrifter og aktivt eierskap; medlem av RSM Erasmus University Advisory Board. Global Counsellor i The Conference Board. JOHN GIVERHOLT FINANSDIREKTØR Siviløkonom fra Manchester University, England (1976), høyere revisoreksamen fra NHH (1979). Finansdirektør i Ferd siden Har tidligere vært direktør i Orkla, konserndirektør i Den norske Bank og assisterende økonomidirektør i Norsk Hydro. Styremedlem i Telenor og Kongsberg Gruppen. Arthur sletteberg Konserndirektør finansielle investeringer Siviløkonom fra NHH (1985), videreutdannelse i internasjonal økonomi ved Institut für Weltwirtschaft, Tyskland (1986). Konserndirektør i Ferd siden Kom fra stillingen som finansdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, har tidligere blant annet vært investeringsdirektør i Storebrand, assisterende banksjef i Den norske Bank og konsulent i Norges Bank. Medlem av representantskap og valgkomité i DnB NOR. Jo lunder Konserndirektør industrielle investeringer Handelsøkonom fra Handelsakademiet (1986), MBA fra Henley Management College, England (1996), Executive Management Program ved IMD, Sveits (1998). Konserndirektør i Ferd fra 2007 og leder av Ferd Capital. Kom fra stillingen som konsernsjef for Ementor, har tidligere vært CEO og styreleder i VimpelCom, administrerende direktør i Telenor Privat og viseadministrerende direktør i Telenor Mobil. Styreformann i Elopak og Swix Sport, styreleder i Aibel AS og Aibel Group Ltd og styremedlem i Pronova BioPharma og OSJC VimpelCom. 50

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI

02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI 02/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Ferd-veteran skal lede NMI Innhold Norsk mikrofinansinitiativ: Sletteberg inn som leder 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kast, nye muligheter: Om fordeling og

Detaljer

virksomhetsrapport 2012

virksomhetsrapport 2012 STATENS INVESTERINGSFOND FOR NæRINGSVIRKSOMhET I UTVIKLINGSLAND virksomhetsrapport skaper verdier bekjemper fattigdom INNHOLD Dette er Norfund Norfund - statens investeringsfond for næringsvirksomhet i

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel

01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel 01/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nytt partnerskap eier Aibel Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Nytt kapittel i Aibel-sagaen: «the beginning of a beautiful friendship» Aibel Side 4 Ny Eierstruktur:

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

02/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Gode råd fra garvede menn

02/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as. Side 4 Gode råd fra garvede menn 02/2013 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Gode råd fra garvede menn Innhold Advisory Board: Lang erfaring på toppen i norsk næringsliv Eiendom: Bygger for Aibel i Bergen 4 Sosialt entreprenørskap:

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Entreprenørskap i Samfunnets Tjeneste

Entreprenørskap i Samfunnets Tjeneste Entreprenørskap i Samfunnets Tjeneste Ungt og Sosialt Entreprenørskap Ringerikskonferansen 12 okt, 2010 Johan H. Andresen www.ferd.no Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Visjon Instrumentelle verdier

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11

Transition NEWS. Fremtidens nordiske arbeidsmarked. Tema: No. 2. Hos Logica er endringer helt vanlig side 10-11 Transition NEWS No. 2 Tema: Fremtidens nordiske arbeidsmarked Norden i det globale marked De nordiske arbeidsministrene ser fremover side 4-5 Ledelse er nøkkelen til fremtiden i SEB side 8-9 Hos Logica

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere

Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere 04/2012 Konsernmagasin Utgitt av ferd as Side 4 Nye forretningsområder, nye ledere Innhold 4 Innhold Leder Side 3 Jul og nytt år: Tid for ønskeliste Ferd Side 4 Ferd Hedgefond: Et nytt forretningsområde

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer