INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang"

Transkript

1 INTERNREVISOREN Nr. 2 VINTER årgang Foreningens nye tidsalder NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk

2 Styrets leder har ordet Kjære lesere Et begivenhetsrikt halvår har vi bak oss. For syv måneder siden flyttet vi inn Munkedamsveien 3B og innledet en ny epoke for vårt samarbeide med NKRF, Norges Kommunerevisorforbund. Svein Stabekk, vår da nyansatte foreningssekretær, startet da med nærmest blanke ark, men med en stor arbeidsmengde foran seg. Styret i NIRF/S har i lang tid hatt som en høy prioritert aktivitet å ansette en generalsekretær. For å få dette til måtte tre forhold klaffe. Økonomien måtte være på plass, vi var avhengige av gunstige markedsforhold i internrevisjonsbransjen og vi var avhengige av å finne den riktige personen. Disse tre forhold slo til i første halvår i år. Forhandlinger og styrebehandlingen ble avsluttet i løpet av august, og 1. september var også vår generalsekretær Frank Alvern på plass. September var også tiden for å styrke internasjonale bånd. En delegasjon på 20 revisorer fra IIA China kom til Norge på besøk. De fikk sine ønsker innfridd ved presentasjoner både fra NIRF og Nordea og sa seg meget godt fornøyd med det de mottok. Vi skal nok ikke overdrive den faglige betydningen denne typen utveksling gir oss her i Norge, og da tenker jeg først og fremst på grunn av språklige barrierer, men det er et ledd i å være en del av en internasjonal organisasjon og det er helt i tråd med vår grunntanke om fremgang ved å dele. Gjennom hele høsten har det vært nedlagt mye godt arbeid i komiteene og nettverkene. 25. oktober var en spesielt gledelig dag da det var kick off for det nye nettverket med arbeidstittelen "Nettverk for interne uregelmessigheter og misligheter. gi programkomiteen innspill til planene fremover. Disse var mange og danner et svært nyttig grunnlag for komiteens planlegging. En annen stor oppgave som er forløst nå i høst er oversettelsen av "COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework" til "Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk". Utgivelsen er en kjempeprestasjon av vår forening. Måtte den bli å finne under mange juletrær i år og årene fremover! I disse dager feirer Den norske Revisorforening sitt 75 års jubileum. DnR har over mange år bistått oss med kurs-, konferanse- og sekretariatstjenester. Vi har deltatt i feiringen og takket for godt samarbeide. Gaven fra oss i den anledning var selvfølgelig en utgave av vår norske COSO pent pakket inn med tykk gullsløyfe. Med sine 3600 medlemmer er ikke DnR en forening vi kan konkurrere med på størrelse ennå. Kan vi konkurrere på alder? Ja og nei. NIRF ble etablert i Norge i 1951 men våre røtter spores tilbake helt til 1921 og etableringen av Bankrevisorforeningen. Dette borger for en 85-årsmarkering av NIRF og spesielt i finansnettverket neste år. Julen er tiden for å takke for godt samarbeid. Jeg vil derfor takke alle medlemmer for at dere støtter opp om foreningen og de tillitsvalgte for den store innsats dere viser. En spesiell takk sender jeg til vår søsterforening NKRF for den mottakelse og bistand vi har fått i året som har gått. Vi ser frem til vårt videre samarbeid. I november gjennomførte vi vårt årvisse tillitsvalgtseminar. Forsamlingen møttes denne gang til en arbeidsøkt etterfulgt av en enkel kantinemiddag. Primært fokuserte vi denne gang på å Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Hilsen Reidar 2 INTERNREVISOREN 2 05

3 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING President Reidar Døli DnBNOR J: M: Informasjons- og kommunikasjonskomiteen Reidar Døli leder DnBNOR J: M: Konferansekomiteen Even Nilsen leder Fagforbundet J: / Programkomiteen Mari-Anne Teigum leder Internal Audit Activity, Nordea Bank Norge ASA J: Redaksjonskomiteen Alf Eldar Bergset leder KPMG AS J: M: Høringskomiteen Einar Døssland leder Edbo risk management J: Professional Practice Committee PPC Espen Uvholt leder Norsk Hydro J: Nominasjonskomiteen i NIRF og NIRFS Einar Døssland leder Edbo risk management J: Foreningssekretariat Frank Alvern, generalsekretær M: Svein Stabekk, foreningssekretær M: Fax: Postadresse: Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1417 Vika 0115 Oslo Besøksadresse: Munkedamsveien 3B, 4. etg. Internrevisoren: Organ for Norges Interne Revisorers Forening, NIRF Antall utgivelser pr år: 2 Opplag: 800 Meninger og påstander som fremkommer i artikler eller innlegg er ikke nødvendigvis sammenfallende med NIRFs syn. Neste utgave: Sommeren 2006 Har du bidrag til bladet? Ta kontakt med redaksjonens leder for frister m.v. Årsabonnement: Kr 150,- Annonsepriser: Helside: kr 2500,- eks. mva 1/2 side: kr 1500,- eks. mva 1/4 side: kr 750 eks. mva Grafisk produksjon: Pr.info DM Hamar Forsidefoto: Scanpix Creative Innhold 2 Styrets leder har ordet 4 Redaktørens spalte 6 Internrevision och internrevision 8 Rene offentlige anskaffelser eller korrupsjon? 12 Raising the Bar of Internal Audit 12 Internrevisjonskonferansen Helhetlig risikostyring på norsk og internrevisjonens rolle 16 Enterprise Risk Management på norsk 20 Foreningens nye tidsalder noen refleksjoner fra generalsekretæren 23 Medlemsnytt 24 NIRF inngår avtale med IIA 26 Nettverk for statlig sektor er på skinnene Nettverk for statlig sektor: Vellykket første medlemsmøte 30 Canada innfører krav til internrevisjon i statlig virksomhet 32 Intern kontroll og informsjonsteknologi nye risikoer for internrevisor 33 IT-revisjon Nye oppgaver for internrevisor 35 NIRF Nettverket for finanssektoren 36 Høringskommentarer 38 Bli med på nytt nettverk 39 På tampen INTERNREVISOREN

4 Redaktørens spalte En lang produksjonsprosess med mange involverte har resultert i en ny utgave av Internrevisoren. Før deadline settes er det alltid hektisk aktivitet med korrekturlesing, telefoner og mailer for å få hentet inn de siste artiklene. For en tid tilbake ble det besluttet at antall utgivelser av Internrevisoren pr år skulle reduseres fra fire til to, men at omfanget skulle øke. Med denne utgavens 40 sider innfrir vi løftet om utvidet omfang! I utgangspunktet hadde redaksjonskomiteen planlagt en temautgave om risikostyring med hovedvekt på risikostyring i statlig sektor. Imidlertid fant vi det hensiktsmessig å utsette dette temaet til neste utgave fordi dette vil sammenfalle med temaet på NIRFs årlige internrevisjonskonferanse i Bergen, samt at statlige virksomheter har fått veiledningen om Risikostyring i staten, Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen i hende. Vi har derfor i denne utgaven av Internrevisoren valgt et internt fokus ved å berøre noen av NIRFs aktiviteter. Nettverksetableringen er et av flere synlige tegn på at aktiviteten i foreningen øker. Mange bidrag har vi derfor denne gangen hentet fra nettverkene. NIRFs nettverksetableringer er gitt betydelig spalteplass i denne utgaven hvor det enkelte nettverk får presentere seg selv og spennende faglige temaer. Vi har også gleden av å presentere et nytt og sektorovergripende nettverk som er under etablering. Dette nettverket vil fokusere på interne uregelmessigheter og misligheter. Saker vedrørende misligheter er et tema som ofte dukker opp i media. Dette temaet er relevant for oss som internrevisorer og som IIAs standarder omtaler eksplisitt. I forhold til dette temaet har NIRF i samarbeide med Transparency International Norge, arrangert et seminar hvor temaet var relatert til korrupsjon ved offentlige anskaffelser. Nærmere informasjon om seminaret finner du i en artikkel i dette bladet. En annen betydelig NIRF aktivitet er oversettelser av sentrale faglige tungvektere som COSO ERM, Internrevisjonens rolle i Helhetlig risikostyring og GTAG. Oversettelse er et meget krevende arbeid og hvordan dette foregår og hvilke problemstillinger oversetterne står overfor kan du lese mer om. Imidlertid er det mest levende bevis på NIRFs aktivitetsøkning ansettelse av foreningssekretær og generalsekretær. Du kan lese mer om generalsekretærens spennende refleksjoner om Foreningens nye tidsalder! For øvrig har vi denne gangen hentet en meget interessant artikkel fra tidsskriftet til vår svenske søsterorganisasjon i Sverige. Det er et intervju med styrelsesordførande i blant annet Nordea og Uppsala universitet, Hans Dalborg. I dette intervjuet kan du blant annet lese om hva Dalborg mener er kritiske suksessfaktorer for en internrevisjon. Da gjenstår det bare å ønske Internrevisorens lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Redaksjonskomiteen Alf Eldar Bergset - leder KPMG AS J: M: Karl-Helge S. Storhaug Sjøfartsdirektoratet J: M: Jens Arve Hansen Norsk Hydro J: Martin W. Stevens The Mobile Media Company J: Natalie Duchesne Yara International ASA J: Sveinung Svanberg Universitetet i Oslo J: Harald Bergh SEB, Oslo Branch J: Lars Espen Tøsse Universitetet i Oslo J: Hans Conrad Hansen - styrets representant Riksrevisjonen J: M: mai Sett av datoen allerede nå! 4 INTERNREVISOREN 2 05

5 KPMGs Strategic Performance Review and Internal Audit (K SPRint) hjelper deg til en strukturert tilnærming til de tre kritiske suksessfaktorene for intern revisjon: posisjonen, menneskene og prosessene. Stein-Ragnar Noreng, partner, ansvarlig for KPMGs Risk Advisory Services Alf Eldar Bergset, manager, Tlf.: Fax: INTERNREVISOREN

6 Internrevision i Sverige Internrevision och internrevision Text och bild: Inga Astorsdotter Nordea kan inte fungera utan internrevision. Uppsala universitets internrevision måste vara större och ha mer auktoritet om den ska vara ett effektivt verktyg för styrelsen. Detta enligt Hans Dalborg, styrelseordförande i bl.a. Nordea och Uppsala universitet i en intervju om internrevisionen, banken och universitetet. Internrevision arbetar efter samma etiska kod och samma normer oavsett om organisationen är en myndighet eller ett företag, en bank eller en tillverkningsindustri. Men när kollegor träffas vid IRF:s olika arrangemang förvånas man ofta över hur olika arbetsvillkoren är. Skillnaden beror t.ex. på vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka krav som ställs på både verksamheten och internrevisionen, via t.ex. förordningar. Olikheterna beror givetvis också på internrevisionens ställning i organisationen och dess relation till styrelse, revisionskommitté och VD, GD eller motsvarande. En tydlig skillnad är antalet internrevisorer inom olika organisationer. Själv är jag internrevisor vid Uppsala universitet och försöker arbeta enligt god internrevisorssed, tillsammans med min ende arbetskamrat, kollega och tillika chef Thomas Davidsson. Att jobba ensam eller med ett fåtal är vanligt kollegor, särskilt inom offentlig sektor. Skillnad banken och universitet Skillnaden mellan internrevision och internrevision blev ännu tydligare för mig när Hans Dalborg utsågs till universitetets styrelseordförande. Hans Dalborg var under många år VD för Nordbanken och Nordea. Idag är han styrelseordförande för Nordea. Därigenom har han givetvis en gedigen erfarenhet av internrevision, inte bara i Sverige utan även i Norge, Danmark och Finland. Inom koncernen finns sammantaget hisnande omkring hundra (100!) internrevisorer. Riskbilden är givetvis en förklaring. Sannolikheten att ett universitet råkar ut för de risker som en bank kan göra är låg t.ex. när det gäller valutahandel eller krediter. och kvalitetsförbättringar. För att inte tala om vilken tid man kan avsätta på riskanalyser. Tanken svindlar! Även om jag personligen tror att universitets verksamhet är mycket intressantare och mer varierat än en bank, är det nära till hands att som internrevisor känna sig ganska amatörmässig vid en jämförelse. Men trots en spontan vilja att gömma sig så tar nyfikenheten överhand. Hans Dalborg blir därför oemotståndlig som val av intervjuobjekt när jag nu blivit medlem i redaktionskommittén. Det finns likheter i arbetsvillkoren för internrevisorer inom statliga myndigheter och finanssektorn. En likhet är förordningskravet på internrevision. Vid Uppsala universitet, liksom de flesta andra myndigheter med internrevision, skapades funktionen för ca 10 år sedan i och med en förordning om internrevision i statliga myndigheter. Kravet på internrevision inom finanssektorn sträcker sig minst 50 år tillbaka. Hans Dalborg berättar att oavsett kravet på Nordea att ha internrevision - reglerna varierar något i de olika nordiska länderna - så vill banken ha internrevision av ren självbevarelsedrift. Ordning och reda på Nordea När jag kom till dåvarande Nordbanken, mitt i finanskrisen, var det väldigt viktigt att stärka internrevisionens roll. Det viktigaste var att se till att internrevisionen säkerställde att det fanns en intern kontroll som fungerade i den löpande verksamheten. I den meningen kan man säga att en av internrevisionens viktigaste uppgifter är att se till att den löpande rörelsen har sina egna kontrollmekanismer. Detta gäller inom ekonomiavdelningen, men även på operationella avdelningar. Genom att använda internrevisionsrapporterna som ett styrinstrument medverkade Hans Dalborg till att höja statusen på arbetet att ha god ordning inom Nordbanken. När en kontorschef eller enhetschef skulle bedömas var det noga att ta fram huruvida vederbörande hade några anmärkningar i internrevisionen Hans Dalborg om förutsättningar för effektiv internrevision. Internrevisionen måste Styrelseordförande Hans Dalborg. Verka i en kultur som drar nytta av internrevisionen. Ha hög status inom organisationen och kunna agera oberoende av ledningen. Fokusera på de stora relevanta frågorna och inte söka under lampan. Följa upp varje rapport. Men ändå, hundra mot två. Vilken möjlighet till specialisering, till arbete med uppföljning 6 INTERNREVISOREN 2 05

7 Internrevision i Sverige eller om han eller hon hade goda omdömen i dessa sammanhang. Vi hade rankinglistor på olika enheter. Det här gjorde att det blev populärt att ha god ordning. Och det medverkade naturligtvis till att ändra på kulturen i en mera ordningsorienterad riktning. Hans Dalborgs syn på internrevision har inte förändrats sedan han blev styrelseordförande, möjligen förstärkts. Jag har en månatlig kontakt med chefen för internrevisionen där han berättar för mig om sina iakttagelser. Själva behandlingen sker dock i revisionskommittén där jag inte ingår. Men jag är väl informerad om vilka frågeställningar som är av betydelse. Antal anställda Omsättning 2004 (mnkr) Balansomslutning 2004 (mnkr) Antal internrevisorer Internrevision sedan? 50 år minst 10 år Krav på internrevision? Ja, via Ja, via finansinspektionen förordning Kultur? Effektivitet och Kreativitet och ordning nyskapande Tidigare var internrevisionen mer involverad i revisionen av bokslut, alltså i bokslutsarbetet och den finansiella rapporteringen. Den tidigare väldigt intensiva revisionen av enskilda kontor sker numera stickprovsmässigt. Fokus har flyttats mot områden som kan åstadkomma skada på ett annat sätt än ett enskilt kontor. Riskbilden är ständigt under luppen, som t.ex. marknadsrisker, kreditrisker och inte minst operativa risker. Nordeas riskanalysverksamhet är omfattande och det är internrevisionens uppgift att se till att vi har väl fungerande instrument för att följa dessa risker. Finansinspektionens roll Nordea försöker homogenisera internrevisionen i de fyra nordiska länder, men det har varit stora skillnader. Denna skillnad beror inte bara på de enskilda bankerna utan även på vilket sätt de olika finansinspektionerna valt att arbeta med internrevision. En skillnad mellan myndigheter och finanssektorn är finansinspektionens roll. Samtliga internrevisionsrapporter vid Nordea är i princip tillgängliga för finansinspektionen. En internrevisionsrapport som visar på ett allvarligt fel kan gå raka vägen från internrevisionen till finansinspektionen. Internrevisionen på Nordea har alltså en mycket självständig ställning. Det är inte roligt om det skulle ske men finansinspektionen har alltid rätt att vara informerad. Därför behöver rapporten inte nödvändigtvis gå via styrelsen eller revisionskommittén och dessa kan inte heller hindra att en rapport lämnas till finansinspektionen. Nyttan med internrevision Angående nyttan av internrevision ser Hans Dalborg en klar skillnad mellan banken och universitetet. Det är svårt att föreställa sig Nordea utan internrevisionen. Men även nyttan av universitetets internrevision är avsevärt större än kostnaden. Att Hans Dalborg anser att internrevisionen är ett effektivt verktyg för Nordeas styrelse är utom allt tvivel. Där är skillnaden med universitet tydlig. Universitetets internrevision är inte ett effektivt verktyg i samma utsträckning som bankens. För att vara effektivt måste internrevisionen ha tillräcklig auktoritet och tillräcklig storlek för att betraktas som en naturlig del av verksamheten, säger Hans Dalborg. Men den ska inte vara så stor att den betraktas som byråkratisk och kostsam. Det vore att kasta pengar i sjön. Ett universitet har naturligtvis inte samma finansiella risker som en bank, men däremot operationella risker. Internrevision utan förordning I Norge avskaffades för några år sedan kravet på internrevisionen vid bl.a. universiteten och det ledde till att internrevisionsenheter lades ner. På vissa håll finns den dock kvar eftersom myndigheten ser nyttan med verksamheten. Ett lagstöd är förvisso en trygghet för internrevisionen, men samtidigt kan man förmoda att internrevisionens position och inflytande stärks om styrelsen väljer att ha internrevisionen för dess egen skull. Hans Dalborg förmodar att universitetet skulle behålla internrevisionen om man inte var tvungen att ha det. Men jag utgår från att internrevisionen behålls. Internrevisionen måste vara känd, accepterad, inarbetad och dessutom demonstrera goda resultat. Jag vet inte hur ni uppfattas idag. Som någon sorts poliser? Det hör inte till vanligheten, men jag måste medge att visst har det hänt. Begreppet STASI har också passerat. Fullständigt befängt! säger Hans Dalborg. Ett sånt synsätt skulle inte ha någon plats i en bank, åtminstone inte här. Aldrig. Mellanchefer och högre chefer måste ta till sig att revisionskontroll är till för att skydda dem från att det ska bli ännu värre. Cheferna har ju ett ansvar för att styra verksamheten och har man då ett informationsunderlag av betydelse så är det obegåvat att tacka nej till det. Det är uppenbart internrevisorernas situation i universitetsvärlden och bankvärlden skiljer sig åt inte bara när det gäller arbetsvillkor utan i högsta grad de olika kulturer vi verkar i. Ska man kallas för något med koppling till polisväsendet så känns CIA, som alla internrevisorer vet, betydligt bättre än andra öknamn även om man ännu inte är certifierad. Så vi jobbar på det. Liksom på att ständigt bli bättre, effektivare och mer respekterade. Denne artikkelen er tidligere publisert i medlemsbladet til vår svenske søsterforening. INTERNREVISOREN

8 Offentlige anskaffelser Rene offentlige anskaffelser eller korrupsjon? Elisabeth Aaserud er ansatt i KPMGs rådgivningsavdeling og tilhører internrevisjonsenheten Internal Audit Services (IAS). Hun jobber primært med tema relatert til etikk, miljø og samfunnsansvar. Tidligere har hun jobbet med samfunnsansvar for det britiske oljeselskapet Cairn Energy i India og for Norsk Hydro. Av Elisabeth Aaserud, KPMG 2. november 2005 ble det avholdt et seminar i regi av Transparency International (TI) og Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). TI er en Berlinbasert, nonprofit organisasjon som ble stiftet i 1993 hvis hovedformål er å motarbeide korrupsjon nasjonalt og internasjonalt. Fokus for arrangementet var korrupsjon i offentlig sektor. De ulike bidragsyterne belyste hvor og når korrupsjon oppstår, hvordan man kan motvirke dette og hva man kan gjøre for å begrense korrupsjon. Flere trakk frem faren for at korrupsjonen oppstår i skillelinjen mellom offentlig og privat sektor, og alle understreket behovet for åpenhet, dialog og tilrettelegging av offentlig lovverk. Hva ligger i begrepet korrupsjon? På utenriksdepartementets hjemmesider defineres korrupsjon som misbruk av stilling for privat vinning. Den reneste formen for korrupsjon er å gi eller motta bestikkelser. Den senere tids avsløringer har imidlertid vist at problemet er langt mer sammensatt enn som så og grensen mellom korrupsjon og vennskapsforhold kan være vanskelig å skille, da korrupsjon også kan dreie seg om å bygge tette nettverk hvor det utveksles vennetjenester. På denne måten kan det oppstå avhengighetsforhold og takknemmelighetsgjeld som man kan dra nytte av på et senere tidspunkt. Denne formen for korrupsjon finnes i både offentlig og privat sektor og trekkes frem av flere av foredragsholderne. Arrangementet ble innledet av Arvid Halvorsen, styremedlem i TI og direktør for Samfunnsansvar i Norsk Hydro. Han trakk frem den senere tids avsløringer i norsk kommunesektor og i politiadministrasjon. Hvert år gjennomfører TI en verdensomspennende undersøkelse som rangerer graden av korrupsjon i ulike land. Selv om Norge kommer godt ut i internasjonal sammenheng ligger vi på jumboplass i Norden. Årlig brukes ca 200 mrd kroner på offentlige anskaffelser i Norge. Dette er et betydelig beløp og misbruk av disse midlene berører oss alle. Den nye regjeringens forslag om å heve anbudsrammen i offentlig sektor vil ikke akkurat bidra til å hjelpe Norge høyere opp på denne listen, snarere tvert imot. Halvorsen fikk støtte av Hans Conrad Hansen, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen. Han stilte også spørsmål om hvorfor Norge kom så dårlig ut i TIs undersøkelse. Et av problemene i Norge er at ansatte i offentlig sektor ofte får jobb hos tidligere leverandører. Dette bidrar til at det utvikles et nettverket av vennetjenester, avhengighetsforhold og takknemmelighetsgjeld. Videre spurte Hans Conrad Hansen hvem som er verst av store eller små virksomheter. I henhold til Riksrevisjonens rapportering er det de store virksomhetene som kommer dårligst ut selv om det er nettopp disse som burde være best på arbeidsdeling. Dessuten er det mer attraktivt for leverandører å kontakte større organisasjoner hvor de kan få hyppigere og større leverandøravtaler. Enkelte er villige til å strekke seg langt for å få disse avtalene. Selv om regelverket har foreligget lenge, er det først i de senere år at det har blitt mer oppmerksomhet rundt det, og grensene for hva som ansees som korrupsjon har forandret seg dramatisk bare de siste ti årene. Noen etterspør derfor et mer detaljert regelverk, men Hans Conrad Hansen mener det kan være mer fruktbart å ha større fokus på etikk i anskaffelsesprosessen. Pål Hellesylt er avdelingsdirektør i moderniseringsdepartementet. Han skisserte dagens regelverk for offentlig anskaffelser. Pr i dag finnes det ingen direkte anti-korrupsjonsbestemmelser. Isteden finnes det habilitetsbestemmelser Avdelingsdirektør Pål Hellesylt. 8 INTERNREVISOREN 2 05

9 Offentlige anskaffelser og prosedyrer og krav som kan bidra til å hindre korrupsjon. For eksempel må alle innkjøp over registreres på DOF- FIN. DOFFIN er eneste offisielle database for offentlige innkjøp i Norge. Videre finnes det krav til leverandører om at de blant annet må fremlegge skatteattest, og avvise aktører som er tidligere dømt for korrupsjon. Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA trådte i kraft 1.januar Nemnda er oppnevnt av Regjeringen for å gi en raskere, rimeligere klagemulighet for leverandørene på et lavere konfliktnivå og har behandlet neste 700 saker siden oppstart. Arne Slettebø er spesialrådgiver i Byggenæringens landsforbund. Han påpekte at det har skjedd en endring i måten man velger leverandører på. Tidligere så han tendenser til kommunal proteksjonisme med fremvekst av det man nærmest kan betegne som hoffleverandører. Organisasjonen driver derfor bevisst og fokusert opplæring i etikk og integritet av sine ansatte. Slettebø er videre svært bekymret over forslaget om å heve terskelverdien for offentlige anskaffelser, en bekymring han deler med de fleste andre bidragsyterne. Dette kan rett og slett gi spillerom for småskala korrupsjon. Et annet tiltak som kan være med på å begrense korrupsjon er revisjon av bestillinger i offentlig sektor. Ofte kan det være et gap mellom hva som blir bestilt og hva som faktisk blir levert. Hvem får mellomlegget? Neil Stansbury i TI UK har bakgrunn som advokat fra britiske og internasjonale bygge- og anleggsbransjen. Han leder TIs arbeid mot korrupsjon i denne bransjen og har selv over 20 års nasjonal og internasjonal erfaring fra bygg og anlegg. I løpet av sin karriere opplevde han et utbredt overbevisning om at man måtte betale bestikkelser for å vinne anbud. I følge TI er byggebransjen verdens mest korrupte industri, og slår overraskende Paneldeltagerne fra venstre: Arnhild Dordi Gjønnes, Åge Danielsen, Marit Wiig, Sverre Ellingsen, Hans Conrad Hansen, Einar Døssland og Neil Stansbury. nok både våpenindustrien og oljeindustrien. Stansbury peker på flere grunner til at denne bransjen er så korrupt. Byggeprosjekter innehar ofte store og uoversiktlige administrasjonsstrukturer med mange involverte leverandører, kontraktører og underkontraktører. Et enkelt prosjekt kan inneholde opptil 1000 kontrakter. Den eneste måten å stoppe korrupsjonen på er at banker, entreprenører, konsulenter, internasjonale kredittselskaper og myndigheter jobber sammen. I et forsøk på å hjelpe industrien med å få bukt med korrupsjonsproblemet, har TI utviklet et antikorrupsjonssystem, og i Storbritannia har man dannet et anti korrupsjonsforum for ulike bransjer. Neil Stansbury konkluderer med at den eneste måten å få bukt med korrupsjonsproblemene er åpenhet og dialog. Einar Døssland. Representerer Edbo risk management. Korrupsjon kan være svært vanskelig å oppdage. For å kunne avdekke korrupsjon må man se etter det, og det er et paradoks at ledelsen i et selskap selv utpeker eksternrevisor. Derfor er det svært viktig at internrevisor har et godt og ryddig forhold til styret. Videre er det viktig å holde rollene til styre, ledelse, internrevisjon og ekstern revisjon atskilt både for å forhindre korrupsjon og for at de skal kunne kontrollere hverandre. En annen viktig kontrollerende innstans i så måte er media. De har for tiden fokus på dette problemet. Dersom de ansatte opplever at deres organisasjon ikke er i stand til å rydde opp i eventuell korrupsjon internt vil ansatte gå til media med sine mistanker. Undersøkelsen Fraud 508 avdekket at mer enn 33% av korrupsjonstilfellene ble avdekket etter tips fra kunder, ansatte og leverandører mens 23% ble avdekket av internrevisor. Paneldebatt Siste delen av seminaret var arrangert som en paneldebatt bestående av foredragsholderne, samt Arnhild Dordi Gjønnes som er advokat i NHO, Åge Danielsen som er administrerende direktør for Rikshospitalet og styreleder i Forsvarsbygg, toll og avgiftsdirektør Marit Wiig og Sverre Ellingsen som er internrevisjonssjef i Statsbygg. Korrupsjon finnes over alt i både privat og offentlig sektor, på forsjellige nivåer i organisasjonene og i forskjellige former. Flere av de som satt i panelet hadde i løpet av sin profesjonelle karriere støtt på en eller annen form for mislighet eller korrupsjon. På tross av denne dystre statistikken var det stor enighet om at man ikke må miste tilliten til sine ansatte. Det er en fin balansegang mellom god virksomhetsstyring, tillit til de ansatte og å ha et årvåkent blikk for missligheter. Ledelsen i organisasjonen har et nøkkelansvar i å bidra til en god styringskultur for å skape en positiv bedriftskultur. Det INTERNREVISOREN

10 Offentlige anskaffelser er derfor viktig at det jobbes aktivt internt med kontrollrutiner, etikk, leverandørgjennomgang, at det er en kontinuerlig fokus på misligheter og korrupsjon. Særlig tatt i betraktning at det som blir betraktet som korrupsjon i dag, f.eks smøreturer ikke ble sett på som korrupsjon på 1980 tallet. Dette er noe som er i kontinuerlig forandring, og må derfor jobbes kontinuerlig med. For å motvirke korrupsjon var panelet enig om følgende; åpenhet, dialog og tillitsbygging innad i organisasjonen. Anrhild Dordi Gjønnes i NHO tok opp den rødgrønne regjeringens forslag om å høyne grensen for anbud til Med dette vil en rekke kontrakter i f.eks kommunesektoren aldri måtte settes ut på anbud og en svært viktig kontrollfunksjon vil med dette falle bort. Det ble også nevnt at tiltak for misligheter og korrupsjon må integreres i virksomhetsstyringen for å avdekke korrupsjon på et tidelig tidspunkt. Signaler om farer for mislighold og korrupsjon må tas seriøst. Et viktig virkemiddel er internrevisor. Man har opplevd en økende interesse for virksomhetsstyring og internkontroll. Internrevisor skal være en uavhengig tredjepart som både de ansatte og styret har tillit til. Internrevisor beveger seg i organisasjonen på en helt annen måte enn ledelsen og styret og må derfor ikke være redd for å fortelle styret hva som avdekkes i forbindelse med revisjonen. Samtidig kan internrevisor formidle til styret hvis enkelte elementer i organisasjonen opptrer kritikkverdig. Skulle korrupsjon eller misligheter oppdages eller mistenkes, må organisasjonene ha en ryddig og profesjonell måte å håndtere dette på. Det er flere eksempler på at såkalte varslere har blitt avskjediget fra sine stillinger eller utstøtt fra organisasjonen. Panelet var klare på at de som står frem og forteller om korrupsjon eller misligheter i en organisasjon må tas godt vare på. Panelet konkluderte med at selv om mye av arbeidet mot korrupsjon kan gjøres internt i organisasjonene, må det offentlige regelverket tilrettelegges. Fra de lovgivendes side må det jobbes med å gjøre kjent intensjonen bak lovgivningen og i denne sammenheng bør det særlig være fokus på etikk. Dernest må regjeringen gå foran med et godt eksempel og aktivt bruke det regelverket som allerede foreligger i henhold til offentlig anskaffelser på nasjonalt nivå og i kommunesektoren. Oppsummering Konferansens foredragsholdere var i stor grad enige om at den eneste måten å motkjempe korrupsjon er åpenhet, dialog, bevissthet og tilrettelegging av lovverket. For å få til dette er det viktig at organisasjoner har et bevisst forhold til sin internkontroll. Dette innebærer kartlegging av potensielle risikoer og innføring av tilhørende kontroller for å avdekke eventuelle brudd på interne rutiner og retningslinjer samt offentlig lov. Et apropos til konferansen tema kan være å minne om at internrevisors rolle i forhold til misligheter omtales i The Institute of Internal Auditors. I standard1210 A2 heter det at "Interne revisorer skal ha tilstrekkelig kunnskap til å identifisere indikatorene for misligheter, men det forventes ikke at vedkommende skal ha samme kompetanse som en person hvis primæransvar er å oppdage og utrede misligheter". På grunn av intern revisors spesielle rolle i organisasjonen, som en uavhengig instans i forhold til ledelsen, styret og organisasjonen, kan de være et viktig virkemiddel i å begrense og oppdage misligheter og korrupsjon. Intern revisor har en dirkekte kontakt med, og innsikt i, de ulike delene av organisasjonen og kan derfor fungere både preventivt og avdekkende. Transparency International Norge Dronning Maudsgt. 15, PB 1385 Vika, 0114 Oslo Telefon: Telefaks: Transparency International Transparency International Norge (TI Norge) er norsk avd. av Transparency International; en Berlin-basert, non-profit og upartisk global organisasjon stiftet i 1993 for å motarbeide korrupsjon nasjonalt og internasjonalt. TI Norge, etablert , har samme overordnede mål som resten av TI, arbeider utelukkende for allmennyttige formål, driver ikke næringsvirksomhet og er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Gjennom nasjonale avdelinger i 90 land oppmuntrer TI myndighetene til å iverksette effektiv lovgivning og politikk mot korrupsjon, fremme reformer sammen med internasjonale organisasjoner, øke befolkningens bevissthet om og støtte til arbeidet mot korrupsjon, og styrke åpenheten i internasjonale forretningstransaksjoner. TIs korrupsjonsindekser er anerkjent for systematikk og etterrettelighet. TI benytter profesjonelle analyser og høye standarder i sine undersøkelser. Medlemskap i TI er åpent for alle som støtter tiltak som reduserer korrupsjon. TI Norge finansieres av medlemskontingenter, støtte fra staten og støtte fra næringslivet. Kilde: 10 INTERNREVISOREN 2 05

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko?

SIRK. Shady business. Forebygging avdekking håndtering. Risiko Kontroll. Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang. Hvordan balansere prestasjon og risiko? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 1, sommer 2012, 20. årgang Shady business Forebygging avdekking håndtering Antikorrupsjon og internrevisor Tale fra tause tall - Benfords lov Varsling

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 5 Årets arkiv 2015: Høgskolen i Oslo og Akershus AIIM-konferansen 2015. Digital Transformation: Embrace the Chaos Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen

Detaljer

INTERN REVISOREN. ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING

INTERN REVISOREN. ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING INTERN REVISOREN iu ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING Har vi likevel jkke lrert av COSO? Case~in-point # 1: Enron Det gar heldigvis lenge mellom hver gang en konomisk enkelthendeise ryster

Detaljer

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange!

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange! PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 April 2015 Hasse Kristiansen er KPMGs nye cyberkriger: Trusselbildet endrer seg hele tiden Regnskap: Innsparinger, efaktura og ny regnskapslov Ny i styret?

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta SBN Nr 1 Nytt 2010 Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar med information relaterad till SAP.

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet innovasjonogforskning.no Nr. 5 september 2014 PATENT & VAREMERKE Les om Piratkopiering Import av falske varer er et voksende problem immaterielle verdier

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer