Vil du leve i Huldra Borettslag?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du leve i Huldra Borettslag?"

Transkript

1 Økolandsbyen i Hurdal Vil du leve i Huldra Borettslag? - Bærekraft og livskvalitet i praksis AKTIVHUS Fremtidens miljøbolig GAIA ARKITEKTER

2 Innhold Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? S.2 Hurdalsjøen Økologiske Landsby S.3 15 elementer av livet i en økolandsby S.4 Gjøding gård S.5 - Historikk Hurdal S.7 Organisering S.8 - Hvordan bli medlem Felleskap S.9 Selvforsyning S.11 Meitemarken barnehage S.12 Beskrivelse S.14 Shelter S.17 - Shelter 1, 2, 3, 4 og 6 - Tilvalgsmuligheter - hybel og drivhus Reguleringsplan S.26 - Boligtun 1 Kontakt S.28

3 Et liv med tid til livet! Side 1.

4 Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økologi er en faktor som i økende grad vil bestemme retningen på samfunnsutviklingen og de overordnete prioriteringer i tiden som kommer. Dette vil være tilfelle fra det globale nivå ned til det lokale nivå. Gjennom Lokal Agenda 21 vil myndighetene bidra til å mobilisere lokale krefter til innsats for å føre lokalsamfunnet i en bærekraftig retning. Økolandsby representerer kanskje den mest interessante og komplette modellen for en bærekraftig utvikling. Utgangspunktet kan være en gård, eller et område med dyrkningsmuligheter. En økolandsby søker å bli en levende og pulserende enhet med en allsidighet blant folk, virksomheter og interesser. Her bør være rom for forskjellige grader av fellesskap, forskjellige boformer, familiesituasjoner, forskjellige typer virksomheter og arbeid. Ecovillages are the newest and most potent kind of intentional community, and in the vanguard of the environmental movement that is sweeping the world, I believe they unite two profound truths: that human life is at its best in small, supportive, healthy communities, and that the only sustainable path for humanity is in the recovery and refinement of traditional community life. In my view, ecovillages, and the larger social movements of which they are an integral part, are the most promising and important movement in all of history. Its success is crucial for the longterm viability of the human venture. Robert J. Rosenthal Professor of Philosophy Hanover College Side 2.

5 Økolandsbyen i Hurdal Hurdalsjøen Økologiske Landsby er et privat initiativ med en helhetlig innfallsvinkel til spørsmålet om bærekraftig utvikling, hvor økologiske boliger, miljøvennlig livsstil, økologisk dyrkning, sosialt felleskap og kulturelle aktiviteter knyttes sammen til en spennende helhet. Prosjektet utvikles i nært samarbeid med Hurdal kommune og en rekke andre samarbeidspartnere. Målsetningen er å skape et dynamisk og levende miljø hvor beboerne inspireres til å følge opp den økologiske profilen. Estetikk, åndsliv og kultur er en forutsetning for og en del av det bærekraftige. Prosjektets mål er å skape et sted hvor den kulturelle og estetiske dimensjon løfter og bærer frem det økologiske. Viktige elementer i økolandsbyen: - Familieliv - Fellesskap - Naturlig bygging - Permakultur - Selvutvikling - Åndelighet - Naturmedisin - Næringsvirksomhet - Sunn mat og helse - Alternativ energi - Kunst og kultur - Økologisk landbruk - Yoga og meditasjon - Natur - Workshops Side 3.

6 De 15 elementer av livet i en økolandsby Sosialt - Økonomisk Beslutninger Konflikt løsning Forbedring av Omsorg for Integrering av Lokal økomomi Lokal valuta Komplementær Samfunnsoppbygging livskvalieteten barn & eldre handikappede Medisin Grønn Næring Livssyklus analyse Naturlig bygging Forebyggende Helse Vann rensing Fornybar energi Sunn livsstil Produksjon Lokal økologisk mat og Resirkulering Konsum Lev og lær Kommunikasjon Utdannelse & jordsmonn Økologisk Forbedring av Kreativitet Personlig utvikling Åndelighet I pakt med naturen Rikt kulturliv Livets kretsløp Verdenssyn Kulturelt - Spirituelt Vitenskap og Filosofi Lokalt samfunn Bioregioner Permakultur Økolandsby design Villmark biologisk mangfold Antall etablerte økolandsbyer: Europa 138 Nord Amerika 110 Latin Amerika 58 Asia/Oceania 52 Afrika/Midt Østen 21 GEN er en internasjonal paraplyorganisasjon for verdens økolandsbyer. Les mer på: Global Ecovillage Network Side 4.

7 Hurdalsjøen Side 1.

8 Gjøding gård Gjøding gård er tidligere Hurdal Prestegård, og er på ca. 700 dekar. Av disse er 400 dekar skog og 180 dyrket mark. På gården kan vi dyrke alt vi trenger av korn, frukt, grønnsaker og fór til husdyrene. Eiendommen ligger solvendt mot sydvest, med grense til, og utsikt over Hurdalsjøen. Den dyrkede marken består av lettdyrket siltjord og noe leirjord. Resten er skog og beiteareal. Eiendommen strekker seg fra toppen av en liten åskam og ned til sjøen. Området øverst på åskammen er regulert til boligbygging for ca. 50 boliger. Nedenfor ligger fremtidige beitearealer, som strekker seg ned til den dyrkede marken og gårdstunet. Videre går jordene ned til Hurdalssjøen ved Meieriodden, som er en fint opparbeidet badeplass med sandvolleyballbane. Historikk Gården var antakelig bygdas religiøse og verdslige sentrum i hedensk tid. Det er sannsynlig at dette er den første gården i bygda, siden det var den som fikk prest og kirke i kristen tid. Navnet gjøding kan komme av gjøingen, den gjødde eller gjødslede. Det kan henspeile på den fruktbare jorda og det rike fiskelivet i sjøen, eller helt konkret til gjødslet eng. Sørøst for gården ligger Lundby gård med et lite gravfelt fra jernalderen. Side 6.

9 Hurdal - vill, vakker og grønn Hurdal blir ofte omtalt som Østlandets perle, og er et velbenyttet rekreasjonsområde både vinter og sommer. Vi kan friste med alpinsenter, hoppbakke og skiløyper om vinteren, samt flotte bademuligheter og vannaktiviteter om sommeren. Finneinnvandringen på 1600-tallet, glassverkstida på Hurdal Verk og skogen er viktige deler av vår historie, og noen av severdighetene i bygda er også knyttet til disse. Unike rekreasjonsmuligheter kombinert med sentral plassering, gjør Hurdal til en flott kommune å bosette seg i. Den ligger nært inntil, men samtidig skjermet fra den sterke fortettingen rundt hovedflyplassen på Gardermoen. Dette er kommunens store styrke, og gjør Hurdal til en litt annerledes bygd å bo i. Med beliggenhet kun 50 minutters kjøring fra Oslo, og fritids- og friluftslivsmuligheter som ligger og venter, er Hurdal et perfekt sted å bosette seg! 50 minutter nord for Oslo Side 7.

10 Organisering Hurdalsjøen Økologiske Landsby BA er organisert som et samvirke (BA = Begrenset ansvar) med vedtekter og retningslinjer. Medlemmene er likeverdige andelshavere i samvirket. Som medlem bidrar man med ca. 3-5 timer i uka til fellesskapet. Alle voksne medlemmer er med i en av følgende arbeidsgrupper: personal, landbruk, utbygging, økonomi og næring. Samvirket har et arbeidende styre som bl.a forbereder saker til allmøter. Fokuspersonene i hver arbeidsgruppe utgjør styret. Allmøter holdes en gang hver måned og vedtak gjøres etter konsensus. Hvordan bli medlem? Bli med på introduksjonskurs del 1 4 Skriftlig søknad Personalgruppa hjelper deg For å bli med i Huldra Borettslag må man være andelshaver i samvirket. Side 8.

11 Fellesskap Bærebjelken i økolandsbyen er fellesskapet. Fellesskapet er limet, det som holder hele landsbyen sammen, og er derfor noe vi prioriterer høyt. For å ta vare på vårt unike fellesskap har vi utviklet et eget verdigrunnlag og en sosial plattform. Vi prøver hele tiden å finne en optimal balanse for å ivareta våre behov som enkeltindivider samtidig som vi lever i et forpliktende fellesskap. Vi mener at samarbeid, kommunikasjon og respekt for hverandres forskjellighet er nøkkelen til et bra fellesskap og en bedre verden. Blant våre medlemmer finner vi agronomer, musikere, lærere, terapeuter, selvstendige næringsdrivende, en førskolelærer, en brannmann, en murer, en billedkunstner, en steinerpedagog, en sanger, m.m. I økolandsbyen vil vi skape et unikt fellesskap som inspirerer til kreativ livsutfoldelse og en inkluderende livsholdning. Vi skal være et kraftsenter og inspirasjonskilde til økt bevissthet og en mer bærekraftig livsstil Vi er lidenskapelig opptatt av hvordan vi kan øke livskvaliteten og samtidig ta bedre vare på livet i og rundt oss. Vi er ca. like mange barn som voksne og har også en rekke husdyr som hester, sauer, høner med mer. Side 9.

12 Side 1.

13 Selvforsyning Økolandsbyen satser på en høy grad av lokal selvforsyning og en nær kobling mellom bo- og arbeidsmiljø, noe som vil medføre en økt aktivitet i nærmiljøet, god naturtilknytning og dessuten et redusert daglig transportbehov. Bygninger og veier er lagt slik at naturinngrepene blir små. Boligene knyttes til gårdsdriften, slik at det inngås innkjøpsavtaler og faste leveranser av et vidt spekter av økologiske matvarer fra gården, samtidig som det gir mulighet for sesonghjelp i gårdsdriften og deltagelse i driften. Det skal også legges tilrette for dyrkning av grønnsaker, frukt, bær og urter på egen tomt. Vi har nok skog til å være selvforsynt med ved og biobrensel. Hurdalsjøen er rik på fisk. Tilsammen gir dette muligheter for en meget høy grad av lokal forsyning. Økolandsbyen vil berike og forsterke gårdens livsgrunnlag samtidig som gårdsdriften vil berike bo- og arbeidsmiljøet. Side 11.

14 Debio godkjent jordbruk Side 1.

15 Meitemarken Barnehage I hjertet av økolandsbyen er vi i ferd med å etablere Meitemarken gårds- og naturbarnehage. Her har vi tilgang på forskjellige dyr, grønnsakshage og innelokaler i et miljøbygg. Vi holder også på å etablere en naturcamp med utekjøkken, hytter, lavvoer og en stor gamme hvor vi skal brenne bål, lage mat, synge, le og fortelle historier. Økolandsbyen grenser til den vakre Hurdalsjøen hvor vi kan fiske, ro og bade. I løpet av året vil barna få mange opplevelser og møte mennesker som søker det gode liv i økolandsbyen. Vårt ønske er å bidra til at barna blir trygge, sterke, selvsikre og undrende til livets mangfoldige prosesser og sammenhenger. Vi har verksteddager hvor barna lærer å snekre, spikke, tove, så og plante. Gjennom turer, klatring, aking og skiturer får barna et allsidig bevegelses grunnlag. Gjennom aktiv deltakelse blir barna myndiggjort og lærer ved å gjøre. Vi er opptatte av barns rett til medvirkning og medbestemmelse, og for å få til det er vi avhengige av å ha engasjerte, tydelige voksne rollemodeller som er trygge på det de holder på med. DU GLEDER DEG IKKE OVER BLOMSTEN, MEN MED BLOMSTEN. SKJØNNER DU? Arne Næss Side 12.

16 I hønsegården! Side 1.

17 Beskrivelse av tun 1 Hurdalsjøen Økologiske Landsby BA (samvirket) kjøpte i 2004 den sydvendte eiendommen på 680 mål, med 180 mål dyrka mark, driftsbygninger, strandlinje og sydvendte utsiktstomter. Det er innregulert tre boligtun med 50 boliger, kulturtun, næringstun, kurs- og konferansesenter og videreutvikling av det eksisterende gårdstunet. Første byggetrinn, tun 1 vil bestå av 28 boenheter. 10 av disse vil være utleieenheter eiet av samvirket, 2 vil være selveierboliger og 16 vil være organisert i Huldra borettslag. Andelshavere i borettslaget må også være andelshavere i samvirket/ medlemmer i Økolandsbyen. SHELTER Aktivhus as har i samarbeid med Økolandsbyen utviklet det økologiske ferdighuskonseptet Shelter for å møte markedets behov for miljøriktige- og kostnadseffektive boliger av høy kvalitet. Husene i borettslaget vil være av typen Shelter. Shelter er et gjennomført økologisk, pustende hus laget av naturmaterialer. Shelter karakteriseres av: - sunt innemiljø, pustende konstruksjoner og naturlig ventilasjon - miljøvennlige, naturnære og robuste byggematerialer - klimanøytralt og svært lavt energi forbruk - universell utforming - bygges med en solid og flott trekonstruksjon, massivtre og trefiberisolasjon - lavt energibehov som skyldes høy isolasjonsstandard, energieffektiv design, solfanger på taket og effektiv vedkomfyr/ovn som også gir varme til vann. - kan leveres med veksthus. - leveres i seks utgaver: Shelter 1 på 82 kvm BRA, Shelter 2 på 113 kvm BRA, Shelter 3 på 115 kvm BRA, Shelter 4 på 150 BRA, Shelter 6 tomannsbolig og Shelter tremannsbolig / kollektivbolig. BYGGETEKNISK BESKRIVELSE Shelter har en innvendig synlig, solid trekonstruksjon. I yttervegg og tak er det massivtre og trefiberisolasjon. Utvendig er det trepanel på vegg og bordtak av kjerneved furu eller varmebehandlet tre. Det benyttes lavenergivinduer med Side 14.

18 U-verdi = 1,1 i treramme. Innvendige vegger består av liggende trepanel. På gulv i 1.etg. legges heltre furugolv, og i 2. etasje legges et massivtre golv. Her kan også bestilles lyddempet tregolv. Golv i baderom, gang og grovkjøkken er i støpt, armert betong med slipt overflate og med vannbåren gulvvarme. Det vil være naturlig ventilasjon med avtrekkskanal fra våtrom og opp over taket, veggventiler og avtrekksvifte fra komfyr. Det monteres også sentralstøvsuger. Shelter leveres ubehandlet men med en pakke av naturprodukter/inneklimasikre produkter til all overflatebehandling. En kan også bestille ferdig utført overflatebehandling gjennom Aktivhus. Kjøkkeninnredning følger ikke med. Kunden kan her velge løsninger gjennom avtale med Aktivhus eller separat. Baderomsinnredning - toalett, dusjhjørne i herdet glass og vaskeservant - følger med. Hvitevarer er ikke inkludert. ENERGILØSNINGER Shelter leveres med solfanger på taket og tekniske løsninger med vannbåren varme til baderomsgulv og i entreen. Oppvarming i vinterhalvåret vil foregå gjennom en vedfyrt komfyr med bakerovn plassert på kjøkkenet. Denne ovnen varmer også opp vann som deretter ledes ut i det vannbårne systemet. Huset er koblet til strøm for bruk til belysning og teknisk utstyr som vaskemaskin. DIVERSE - 1 parkeringsplass for hver boenhet - Utvendig bod ved inngang. - Bredbåndsoppkobling for telefon og internett - Varmtvannsbereder og energisentral Det tas forbehold om mindre endringer uten at det går utover den generelle standard og kvalitet i prosjektet. FELLESKOSTNADER - Kommunale avgifter - Strøm i fellesarealer - Bygningsforsikring - Vaktmestertjenester - Ytre vedlikehold - Renter av andel gjeld - senere renter og avdrag - Forretningsførsel Side 15.

19 fortsettelse beskrivelse Ved inngåelse av tildelingskontrakt innbetales et a konto innskudd. Beløpet vil ikke bli tilbakeført dersom kjøper av forskjellig årsaker får godkjent av styre å trekke seg fra kontrakten. To måneder før overtakelse innbetales et nytt a konto innskudd.. Resterende innskudd betales ved overtakelse av boenheten. INN YTTING/OVER- TAKELSE Alle husene vil være klar for overtakelse innen to år etter bygge-start. Perioden deles opp i flere byggetrinn. TILDELING AV HUS Boenhetene i Huldra borettslag tildeles etter ansiennitet i Hurdalsjøen Økologiske Landsby. Frist for å melde forkjøpsrett vil bli tydelig annonsert. Dersom det etter tildeling etter ansiennitetsliste fortsatt er boenheter igjen, vil disse tildeles etter prinsippet førstemann til mølla. AKTUELLE LINKER: Økolandsbyen i Hurdal: Aktivhus: Gaia arkitekter: VISION WITHOUT ACTION IS MERELY A DREAM. ACTION WITHOUT VISION JUST PASSES TIME. VISION WITH ACTION CAN CHANGE THE WORLD. Joel Baker Side 16.

20 Shelter Side 1.

21 SHELTER 1 SHELTER 2 SHELTER 3 SHELTER 4 82 m2 BRA 113 m2 BRA 115 m2 BRA 150 m2 BRA SHELTER er utviklet i flere modeller med utgangspunkt i Shelter 1 som er basismodellen og den minste hustypen. Liten bolig med fullverdig planløsning. - Arealeffektive og fullverdige løsninger. - Tilpasset livsløpsstandard! - 3 soverom, fullverdig bad, åpent kjøkken og opphold, solenergi mm Enebolig med mange soverom og gode livsløpsløsninger. - Hems og 4 soverom. - Ekstra gjesterom, soverom eller kontor i 1. etasje. - Stort kjøkken med mulighet for vedfyrt ovn/ komfyr. - Universell standard Enebolig med grovkjøkken velegnet for en økologisk livsstil! - Egen kjøkkenavdeling med grovkjøkken og kjøkkeninngang. - 3 soverom i 2. etg + bod og romslig hems. - Livsløpsstandard kan oppnås ved å avdele del av oppholdsrom til soverom. Enebolig for storfamilien. - Egen kjøkkenavdeling med grovkjøkken og kjøkkeninngang. - Fullverdig livsløpsløsning i 1. etasje. - 4 soverom i 2. etg + bod og romslig hems med utsikt. - Stor soveromsavdeling med kontor og garderobe i 1. etasje. Shelter 2 og 3 er en utvidelse av Shelter 1 med 3 meter i den ene eller andre retning. Shelter 4 og 6 er de største modellene med utvidelse i begge retninger. Shelter er utviklet i samarbeid med Gaia Arkitekter. Shelter 2 Shelter 1 Shelter 3 Shelter 4 Side 18.

22 SHELTER 1 82 m2 BRA Liten bolig med fullverdig planløsning. Totalt innvendig areal BRA: 82 m2 + sportsbod. Arealeffektive og fullverdige løsninger. Tilpasset livsløpsstandard! Fleksible løsninger enkelt å utvide til større shelter-varianter. 1. etasje: Bad har livsløpsstandard og betjening av teknisk rom / energi-sentral. (sol / ved). Åpen kjøkkenløsningen gir fleksibel bruk av oppholds-rom. Åpent opp i midten til 2. etasje gir god romfølelse og spennende lys fra vinduene i 2. etasje. 2 etasje: Grunnløsningen har 3 soverom og hems. Utsikt fra hems i 2. etasje. Planen er fleksibel. Ved å fjerne soverommet foran trapp kan for eksempel hemsen og oppholdsarealet oppe utvides. Side 19.

23 SHELTER m2 BRA Enebolig med mange soverom og gode livsløpsløsninger. Totalt innvendig areal BRA: 113 m2 + sportsbod Hems og 4 soverom i 2. etasje. Ekstra gjesterom, soverom eller kontor i 1. etasje. Romslige oppholdsarealer. Stort kjøkken med mulighet for vedfyrt ovn/ komfyr. Hems med god åpning ned gir luftighet og romfølelse. Godt tilrettelagt for universell standard med mulighet for egen livsløpsavdeling i 1. etasje og fremdeles gode oppholdsarealer! Side 20.

24 SHELTER m2 BRA Enebolig med grovkjøkken velegnet for en økologisk livsstil! Totalt innvendig areal BRA: 115 m2 + sportsbod Egen kjøkkenavdeling med grovkjøkken og kjøkkeninngang. 3 soverom i 2. etg + bod og romslig hems. Gode oppholdsaraler. Grovkjøkkenet har vaskebenk og opplegg for vaskemaskin og er godt egnet som omkledningsrom. Grovkjøkkenet er velegnet til tilberedning av grønnsaker. Livsløpsstandard kan oppnås ved å avdele en del av oppholdsrom til soverom. Side 21.

25 SHELTER m2 BRA Enebolig for storfamilien. Totalt innvendig areal BRA: sportsbod Egen kjøkkenavdeling med grovkjøkken og kjøkkeninngang. Fullverdig livsløpsløsning i 1. etasje. Stor soveromsavdeling med kontor og garderobe i 1. etasje. 4 soverom og gode oppholdsarealer i 2. etasje. Ved å legge 3 meter til på hver side forenes kvalitetene til Shelter 2 og 3. Den åpne hemsløsningen gir spennende rom- og lyskvaliteter. Side 22.

26 SHELTER 6-2 manns bolig 155 m2 BRA 2 selvstendige boenheter. Totalt innvendig areal BRA: sportsbod Leilighetsløsninger med fleksibilitet. Utvendig trapp. 1. etg. 4/5 roms leilighet med livsløpsløsning. 2. etg. 4/5 roms leilighet. Soverom kan modifiseres - evt. fjernes for større oppholdsareal. Arealeffektivitet - Fleksibilitet - kan tilpasses forskjellige behov, leilighetstyper og størrelser. Side 23.

27 Side 24. Utsikt fra boligtomtene

28 TILVALG - Hybel, Drivhus og Bad i 2. etasje Tilvalg Shelter 3, 4 og 6 Kjøkken og vaskerom kan leveres som hybel på 17,5 m2 med dusj/ wc, minikjøkken og egen inngang. Kjøkken i hovedenhet blir da lik kjøkken i Shelter 1 og 2. Pris: På forespørsel Side 25.

29 Boligtun 2 Reguleringsplan Eiendommen utvikles ut fra en helhetlig strategi der økologiske prinsipper brukes i formingen av omgivelsene, slik at det skapes meningsfylte, frodige og vakre omgivelser. Bygninger og øvrige tiltak integreres i stedets kvalitet med en helhetlig arkitektonisk utforming som også gir rom for individualitet. Boligene skal ha godt inneklima, bygges med sunne naturmaterialer, ha energieffektive løsninger og naturbasert renseteknologi. Gjødingelva Full biologisk renseanlegg Boligtun 1 Gård og næriningstun Boligtun 3 Vanntårn Barneskole Båthus Kirke Bussholdeplass Badeplass Hurdalsjøen Side 26.

30 HURDALSJØEN ØKOLOGISKE LANDSBY S ITUASJONSPLAN; "BOLIGTUN 1 - FELLESTUN" MÅL1: DATO; nord BOLIGTUN 1: S3 S4 S4 28 BOLIGER S6 S6 S3 S3 S OG 3- MANNSBOLIGER S5 S4 10 UTLEIEBOLIGER S1 S3 FELLESHUS S2 BARNEHAGE CAFÉ M/BAKERI S6 VERKSTEDER S1 S5 S2 KULTURHUS S2 HELSEKLINIKK S2 NÆRINGSTUN KONTORFELLESSKAP Side 27.

31 Kontakt Telefon: Epost: Adresse: Gjøding gård, 2090 Hurdal Webside: Side 28.

32 Foto: Økolandsbyen Tekst: Simen torp og Kristin Seim Buflod Design: Siri C. Warren

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

QBEN Et sentralt sted å leve

QBEN Et sentralt sted å leve OSLO RODELØKKA / GRÜERLØKKA QBE Et sentralt sted å leve Hus du trives i Kubistiske fasader er blant de mest originale byggene vi har utviklet. avnet spiller på de kubiske elementene som gir fasaden liv

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Rudshagen. Energieffektive eneboliger. på Mortensrud

Rudshagen. Energieffektive eneboliger. på Mortensrud Rudshagen Energieffektive eneboliger på Mortensrud 2 Rudshagen borettslag Mortensrud Godt nytt for energibevisste boligkjøpere. 17 energieffektive eneboliger på 116 m² BRA med carport og hage. Moderne

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene!

BOLIGAVIS. LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser prisene etter dagens marked nå får du mye bolig for pengene! Øster Hus Gruppen Boligavis 3. juni 2015 Nr. 2 årgang 4. ØSTER HUS GRUPPEN BOLIGAVIS Nye eneboliger, rekkehus og leiligheter i Sør-Rogaland LØRDAG 6. JUNI: VISNING PÅ OVER 200 NYE BOLIGER Vi tilpasser

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

GLEDER SEG TIL Å FLYTTE INN LES MER SIDE 4-5

GLEDER SEG TIL Å FLYTTE INN LES MER SIDE 4-5 Når sola tar kvelden i sentrum av Mandal, skinner den fortsatt på Malmø. Nå skal det endelig bygges nye boliger på byens solside. LES MER SIDE 3 GLEDER SEG TIL Å FLYTTE INN LES MER SIDE 4-5 RYDDEARBEIDET

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner HUSKATALOG Det gode liv i generasjoner HUSDRØMMEN Det å utforme og bygge egen bolig er en spennende opplevelse. Mange viktige valg og vurderinger skal gjøres. Flere års planlegging ligger ofte til grunn

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

vendingen den fjerde VERDEN 2031

vendingen den fjerde VERDEN 2031 SE DE NYE POLITISKE TRENDENE Tverrpolitisk enighet om at miljø- og fordelingsspørsmålene må håndteres. Utfordringene har tvunget oss til handling. Vi kan ikke overlate framtiden til tilfeldighetene, uttaler

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer