Vil du leve i Huldra Borettslag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du leve i Huldra Borettslag?"

Transkript

1 Økolandsbyen i Hurdal Vil du leve i Huldra Borettslag? - Bærekraft og livskvalitet i praksis AKTIVHUS Fremtidens miljøbolig GAIA ARKITEKTER

2 Innhold Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? S.2 Hurdalsjøen Økologiske Landsby S.3 15 elementer av livet i en økolandsby S.4 Gjøding gård S.5 - Historikk Hurdal S.7 Organisering S.8 - Hvordan bli medlem Felleskap S.9 Selvforsyning S.11 Meitemarken barnehage S.12 Beskrivelse S.14 Shelter S.17 - Shelter 1, 2, 3, 4 og 6 - Tilvalgsmuligheter - hybel og drivhus Reguleringsplan S.26 - Boligtun 1 Kontakt S.28

3 Et liv med tid til livet! Side 1.

4 Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økologi er en faktor som i økende grad vil bestemme retningen på samfunnsutviklingen og de overordnete prioriteringer i tiden som kommer. Dette vil være tilfelle fra det globale nivå ned til det lokale nivå. Gjennom Lokal Agenda 21 vil myndighetene bidra til å mobilisere lokale krefter til innsats for å føre lokalsamfunnet i en bærekraftig retning. Økolandsby representerer kanskje den mest interessante og komplette modellen for en bærekraftig utvikling. Utgangspunktet kan være en gård, eller et område med dyrkningsmuligheter. En økolandsby søker å bli en levende og pulserende enhet med en allsidighet blant folk, virksomheter og interesser. Her bør være rom for forskjellige grader av fellesskap, forskjellige boformer, familiesituasjoner, forskjellige typer virksomheter og arbeid. Ecovillages are the newest and most potent kind of intentional community, and in the vanguard of the environmental movement that is sweeping the world, I believe they unite two profound truths: that human life is at its best in small, supportive, healthy communities, and that the only sustainable path for humanity is in the recovery and refinement of traditional community life. In my view, ecovillages, and the larger social movements of which they are an integral part, are the most promising and important movement in all of history. Its success is crucial for the longterm viability of the human venture. Robert J. Rosenthal Professor of Philosophy Hanover College Side 2.

5 Økolandsbyen i Hurdal Hurdalsjøen Økologiske Landsby er et privat initiativ med en helhetlig innfallsvinkel til spørsmålet om bærekraftig utvikling, hvor økologiske boliger, miljøvennlig livsstil, økologisk dyrkning, sosialt felleskap og kulturelle aktiviteter knyttes sammen til en spennende helhet. Prosjektet utvikles i nært samarbeid med Hurdal kommune og en rekke andre samarbeidspartnere. Målsetningen er å skape et dynamisk og levende miljø hvor beboerne inspireres til å følge opp den økologiske profilen. Estetikk, åndsliv og kultur er en forutsetning for og en del av det bærekraftige. Prosjektets mål er å skape et sted hvor den kulturelle og estetiske dimensjon løfter og bærer frem det økologiske. Viktige elementer i økolandsbyen: - Familieliv - Fellesskap - Naturlig bygging - Permakultur - Selvutvikling - Åndelighet - Naturmedisin - Næringsvirksomhet - Sunn mat og helse - Alternativ energi - Kunst og kultur - Økologisk landbruk - Yoga og meditasjon - Natur - Workshops Side 3.

6 De 15 elementer av livet i en økolandsby Sosialt - Økonomisk Beslutninger Konflikt løsning Forbedring av Omsorg for Integrering av Lokal økomomi Lokal valuta Komplementær Samfunnsoppbygging livskvalieteten barn & eldre handikappede Medisin Grønn Næring Livssyklus analyse Naturlig bygging Forebyggende Helse Vann rensing Fornybar energi Sunn livsstil Produksjon Lokal økologisk mat og Resirkulering Konsum Lev og lær Kommunikasjon Utdannelse & jordsmonn Økologisk Forbedring av Kreativitet Personlig utvikling Åndelighet I pakt med naturen Rikt kulturliv Livets kretsløp Verdenssyn Kulturelt - Spirituelt Vitenskap og Filosofi Lokalt samfunn Bioregioner Permakultur Økolandsby design Villmark biologisk mangfold Antall etablerte økolandsbyer: Europa 138 Nord Amerika 110 Latin Amerika 58 Asia/Oceania 52 Afrika/Midt Østen 21 GEN er en internasjonal paraplyorganisasjon for verdens økolandsbyer. Les mer på: Global Ecovillage Network Side 4.

7 Hurdalsjøen Side 1.

8 Gjøding gård Gjøding gård er tidligere Hurdal Prestegård, og er på ca. 700 dekar. Av disse er 400 dekar skog og 180 dyrket mark. På gården kan vi dyrke alt vi trenger av korn, frukt, grønnsaker og fór til husdyrene. Eiendommen ligger solvendt mot sydvest, med grense til, og utsikt over Hurdalsjøen. Den dyrkede marken består av lettdyrket siltjord og noe leirjord. Resten er skog og beiteareal. Eiendommen strekker seg fra toppen av en liten åskam og ned til sjøen. Området øverst på åskammen er regulert til boligbygging for ca. 50 boliger. Nedenfor ligger fremtidige beitearealer, som strekker seg ned til den dyrkede marken og gårdstunet. Videre går jordene ned til Hurdalssjøen ved Meieriodden, som er en fint opparbeidet badeplass med sandvolleyballbane. Historikk Gården var antakelig bygdas religiøse og verdslige sentrum i hedensk tid. Det er sannsynlig at dette er den første gården i bygda, siden det var den som fikk prest og kirke i kristen tid. Navnet gjøding kan komme av gjøingen, den gjødde eller gjødslede. Det kan henspeile på den fruktbare jorda og det rike fiskelivet i sjøen, eller helt konkret til gjødslet eng. Sørøst for gården ligger Lundby gård med et lite gravfelt fra jernalderen. Side 6.

9 Hurdal - vill, vakker og grønn Hurdal blir ofte omtalt som Østlandets perle, og er et velbenyttet rekreasjonsområde både vinter og sommer. Vi kan friste med alpinsenter, hoppbakke og skiløyper om vinteren, samt flotte bademuligheter og vannaktiviteter om sommeren. Finneinnvandringen på 1600-tallet, glassverkstida på Hurdal Verk og skogen er viktige deler av vår historie, og noen av severdighetene i bygda er også knyttet til disse. Unike rekreasjonsmuligheter kombinert med sentral plassering, gjør Hurdal til en flott kommune å bosette seg i. Den ligger nært inntil, men samtidig skjermet fra den sterke fortettingen rundt hovedflyplassen på Gardermoen. Dette er kommunens store styrke, og gjør Hurdal til en litt annerledes bygd å bo i. Med beliggenhet kun 50 minutters kjøring fra Oslo, og fritids- og friluftslivsmuligheter som ligger og venter, er Hurdal et perfekt sted å bosette seg! 50 minutter nord for Oslo Side 7.

10 Organisering Hurdalsjøen Økologiske Landsby BA er organisert som et samvirke (BA = Begrenset ansvar) med vedtekter og retningslinjer. Medlemmene er likeverdige andelshavere i samvirket. Som medlem bidrar man med ca. 3-5 timer i uka til fellesskapet. Alle voksne medlemmer er med i en av følgende arbeidsgrupper: personal, landbruk, utbygging, økonomi og næring. Samvirket har et arbeidende styre som bl.a forbereder saker til allmøter. Fokuspersonene i hver arbeidsgruppe utgjør styret. Allmøter holdes en gang hver måned og vedtak gjøres etter konsensus. Hvordan bli medlem? Bli med på introduksjonskurs del 1 4 Skriftlig søknad Personalgruppa hjelper deg For å bli med i Huldra Borettslag må man være andelshaver i samvirket. Side 8.

11 Fellesskap Bærebjelken i økolandsbyen er fellesskapet. Fellesskapet er limet, det som holder hele landsbyen sammen, og er derfor noe vi prioriterer høyt. For å ta vare på vårt unike fellesskap har vi utviklet et eget verdigrunnlag og en sosial plattform. Vi prøver hele tiden å finne en optimal balanse for å ivareta våre behov som enkeltindivider samtidig som vi lever i et forpliktende fellesskap. Vi mener at samarbeid, kommunikasjon og respekt for hverandres forskjellighet er nøkkelen til et bra fellesskap og en bedre verden. Blant våre medlemmer finner vi agronomer, musikere, lærere, terapeuter, selvstendige næringsdrivende, en førskolelærer, en brannmann, en murer, en billedkunstner, en steinerpedagog, en sanger, m.m. I økolandsbyen vil vi skape et unikt fellesskap som inspirerer til kreativ livsutfoldelse og en inkluderende livsholdning. Vi skal være et kraftsenter og inspirasjonskilde til økt bevissthet og en mer bærekraftig livsstil Vi er lidenskapelig opptatt av hvordan vi kan øke livskvaliteten og samtidig ta bedre vare på livet i og rundt oss. Vi er ca. like mange barn som voksne og har også en rekke husdyr som hester, sauer, høner med mer. Side 9.

12 Side 1.

13 Selvforsyning Økolandsbyen satser på en høy grad av lokal selvforsyning og en nær kobling mellom bo- og arbeidsmiljø, noe som vil medføre en økt aktivitet i nærmiljøet, god naturtilknytning og dessuten et redusert daglig transportbehov. Bygninger og veier er lagt slik at naturinngrepene blir små. Boligene knyttes til gårdsdriften, slik at det inngås innkjøpsavtaler og faste leveranser av et vidt spekter av økologiske matvarer fra gården, samtidig som det gir mulighet for sesonghjelp i gårdsdriften og deltagelse i driften. Det skal også legges tilrette for dyrkning av grønnsaker, frukt, bær og urter på egen tomt. Vi har nok skog til å være selvforsynt med ved og biobrensel. Hurdalsjøen er rik på fisk. Tilsammen gir dette muligheter for en meget høy grad av lokal forsyning. Økolandsbyen vil berike og forsterke gårdens livsgrunnlag samtidig som gårdsdriften vil berike bo- og arbeidsmiljøet. Side 11.

14 Debio godkjent jordbruk Side 1.

15 Meitemarken Barnehage I hjertet av økolandsbyen er vi i ferd med å etablere Meitemarken gårds- og naturbarnehage. Her har vi tilgang på forskjellige dyr, grønnsakshage og innelokaler i et miljøbygg. Vi holder også på å etablere en naturcamp med utekjøkken, hytter, lavvoer og en stor gamme hvor vi skal brenne bål, lage mat, synge, le og fortelle historier. Økolandsbyen grenser til den vakre Hurdalsjøen hvor vi kan fiske, ro og bade. I løpet av året vil barna få mange opplevelser og møte mennesker som søker det gode liv i økolandsbyen. Vårt ønske er å bidra til at barna blir trygge, sterke, selvsikre og undrende til livets mangfoldige prosesser og sammenhenger. Vi har verksteddager hvor barna lærer å snekre, spikke, tove, så og plante. Gjennom turer, klatring, aking og skiturer får barna et allsidig bevegelses grunnlag. Gjennom aktiv deltakelse blir barna myndiggjort og lærer ved å gjøre. Vi er opptatte av barns rett til medvirkning og medbestemmelse, og for å få til det er vi avhengige av å ha engasjerte, tydelige voksne rollemodeller som er trygge på det de holder på med. DU GLEDER DEG IKKE OVER BLOMSTEN, MEN MED BLOMSTEN. SKJØNNER DU? Arne Næss Side 12.

16 I hønsegården! Side 1.

17 Beskrivelse av tun 1 Hurdalsjøen Økologiske Landsby BA (samvirket) kjøpte i 2004 den sydvendte eiendommen på 680 mål, med 180 mål dyrka mark, driftsbygninger, strandlinje og sydvendte utsiktstomter. Det er innregulert tre boligtun med 50 boliger, kulturtun, næringstun, kurs- og konferansesenter og videreutvikling av det eksisterende gårdstunet. Første byggetrinn, tun 1 vil bestå av 28 boenheter. 10 av disse vil være utleieenheter eiet av samvirket, 2 vil være selveierboliger og 16 vil være organisert i Huldra borettslag. Andelshavere i borettslaget må også være andelshavere i samvirket/ medlemmer i Økolandsbyen. SHELTER Aktivhus as har i samarbeid med Økolandsbyen utviklet det økologiske ferdighuskonseptet Shelter for å møte markedets behov for miljøriktige- og kostnadseffektive boliger av høy kvalitet. Husene i borettslaget vil være av typen Shelter. Shelter er et gjennomført økologisk, pustende hus laget av naturmaterialer. Shelter karakteriseres av: - sunt innemiljø, pustende konstruksjoner og naturlig ventilasjon - miljøvennlige, naturnære og robuste byggematerialer - klimanøytralt og svært lavt energi forbruk - universell utforming - bygges med en solid og flott trekonstruksjon, massivtre og trefiberisolasjon - lavt energibehov som skyldes høy isolasjonsstandard, energieffektiv design, solfanger på taket og effektiv vedkomfyr/ovn som også gir varme til vann. - kan leveres med veksthus. - leveres i seks utgaver: Shelter 1 på 82 kvm BRA, Shelter 2 på 113 kvm BRA, Shelter 3 på 115 kvm BRA, Shelter 4 på 150 BRA, Shelter 6 tomannsbolig og Shelter tremannsbolig / kollektivbolig. BYGGETEKNISK BESKRIVELSE Shelter har en innvendig synlig, solid trekonstruksjon. I yttervegg og tak er det massivtre og trefiberisolasjon. Utvendig er det trepanel på vegg og bordtak av kjerneved furu eller varmebehandlet tre. Det benyttes lavenergivinduer med Side 14.

18 U-verdi = 1,1 i treramme. Innvendige vegger består av liggende trepanel. På gulv i 1.etg. legges heltre furugolv, og i 2. etasje legges et massivtre golv. Her kan også bestilles lyddempet tregolv. Golv i baderom, gang og grovkjøkken er i støpt, armert betong med slipt overflate og med vannbåren gulvvarme. Det vil være naturlig ventilasjon med avtrekkskanal fra våtrom og opp over taket, veggventiler og avtrekksvifte fra komfyr. Det monteres også sentralstøvsuger. Shelter leveres ubehandlet men med en pakke av naturprodukter/inneklimasikre produkter til all overflatebehandling. En kan også bestille ferdig utført overflatebehandling gjennom Aktivhus. Kjøkkeninnredning følger ikke med. Kunden kan her velge løsninger gjennom avtale med Aktivhus eller separat. Baderomsinnredning - toalett, dusjhjørne i herdet glass og vaskeservant - følger med. Hvitevarer er ikke inkludert. ENERGILØSNINGER Shelter leveres med solfanger på taket og tekniske løsninger med vannbåren varme til baderomsgulv og i entreen. Oppvarming i vinterhalvåret vil foregå gjennom en vedfyrt komfyr med bakerovn plassert på kjøkkenet. Denne ovnen varmer også opp vann som deretter ledes ut i det vannbårne systemet. Huset er koblet til strøm for bruk til belysning og teknisk utstyr som vaskemaskin. DIVERSE - 1 parkeringsplass for hver boenhet - Utvendig bod ved inngang. - Bredbåndsoppkobling for telefon og internett - Varmtvannsbereder og energisentral Det tas forbehold om mindre endringer uten at det går utover den generelle standard og kvalitet i prosjektet. FELLESKOSTNADER - Kommunale avgifter - Strøm i fellesarealer - Bygningsforsikring - Vaktmestertjenester - Ytre vedlikehold - Renter av andel gjeld - senere renter og avdrag - Forretningsførsel Side 15.

19 fortsettelse beskrivelse Ved inngåelse av tildelingskontrakt innbetales et a konto innskudd. Beløpet vil ikke bli tilbakeført dersom kjøper av forskjellig årsaker får godkjent av styre å trekke seg fra kontrakten. To måneder før overtakelse innbetales et nytt a konto innskudd.. Resterende innskudd betales ved overtakelse av boenheten. INN YTTING/OVER- TAKELSE Alle husene vil være klar for overtakelse innen to år etter bygge-start. Perioden deles opp i flere byggetrinn. TILDELING AV HUS Boenhetene i Huldra borettslag tildeles etter ansiennitet i Hurdalsjøen Økologiske Landsby. Frist for å melde forkjøpsrett vil bli tydelig annonsert. Dersom det etter tildeling etter ansiennitetsliste fortsatt er boenheter igjen, vil disse tildeles etter prinsippet førstemann til mølla. AKTUELLE LINKER: Økolandsbyen i Hurdal: Aktivhus: Gaia arkitekter: VISION WITHOUT ACTION IS MERELY A DREAM. ACTION WITHOUT VISION JUST PASSES TIME. VISION WITH ACTION CAN CHANGE THE WORLD. Joel Baker Side 16.

20 Shelter Side 1.

21 SHELTER 1 SHELTER 2 SHELTER 3 SHELTER 4 82 m2 BRA 113 m2 BRA 115 m2 BRA 150 m2 BRA SHELTER er utviklet i flere modeller med utgangspunkt i Shelter 1 som er basismodellen og den minste hustypen. Liten bolig med fullverdig planløsning. - Arealeffektive og fullverdige løsninger. - Tilpasset livsløpsstandard! - 3 soverom, fullverdig bad, åpent kjøkken og opphold, solenergi mm Enebolig med mange soverom og gode livsløpsløsninger. - Hems og 4 soverom. - Ekstra gjesterom, soverom eller kontor i 1. etasje. - Stort kjøkken med mulighet for vedfyrt ovn/ komfyr. - Universell standard Enebolig med grovkjøkken velegnet for en økologisk livsstil! - Egen kjøkkenavdeling med grovkjøkken og kjøkkeninngang. - 3 soverom i 2. etg + bod og romslig hems. - Livsløpsstandard kan oppnås ved å avdele del av oppholdsrom til soverom. Enebolig for storfamilien. - Egen kjøkkenavdeling med grovkjøkken og kjøkkeninngang. - Fullverdig livsløpsløsning i 1. etasje. - 4 soverom i 2. etg + bod og romslig hems med utsikt. - Stor soveromsavdeling med kontor og garderobe i 1. etasje. Shelter 2 og 3 er en utvidelse av Shelter 1 med 3 meter i den ene eller andre retning. Shelter 4 og 6 er de største modellene med utvidelse i begge retninger. Shelter er utviklet i samarbeid med Gaia Arkitekter. Shelter 2 Shelter 1 Shelter 3 Shelter 4 Side 18.

22 SHELTER 1 82 m2 BRA Liten bolig med fullverdig planløsning. Totalt innvendig areal BRA: 82 m2 + sportsbod. Arealeffektive og fullverdige løsninger. Tilpasset livsløpsstandard! Fleksible løsninger enkelt å utvide til større shelter-varianter. 1. etasje: Bad har livsløpsstandard og betjening av teknisk rom / energi-sentral. (sol / ved). Åpen kjøkkenløsningen gir fleksibel bruk av oppholds-rom. Åpent opp i midten til 2. etasje gir god romfølelse og spennende lys fra vinduene i 2. etasje. 2 etasje: Grunnløsningen har 3 soverom og hems. Utsikt fra hems i 2. etasje. Planen er fleksibel. Ved å fjerne soverommet foran trapp kan for eksempel hemsen og oppholdsarealet oppe utvides. Side 19.

23 SHELTER m2 BRA Enebolig med mange soverom og gode livsløpsløsninger. Totalt innvendig areal BRA: 113 m2 + sportsbod Hems og 4 soverom i 2. etasje. Ekstra gjesterom, soverom eller kontor i 1. etasje. Romslige oppholdsarealer. Stort kjøkken med mulighet for vedfyrt ovn/ komfyr. Hems med god åpning ned gir luftighet og romfølelse. Godt tilrettelagt for universell standard med mulighet for egen livsløpsavdeling i 1. etasje og fremdeles gode oppholdsarealer! Side 20.

24 SHELTER m2 BRA Enebolig med grovkjøkken velegnet for en økologisk livsstil! Totalt innvendig areal BRA: 115 m2 + sportsbod Egen kjøkkenavdeling med grovkjøkken og kjøkkeninngang. 3 soverom i 2. etg + bod og romslig hems. Gode oppholdsaraler. Grovkjøkkenet har vaskebenk og opplegg for vaskemaskin og er godt egnet som omkledningsrom. Grovkjøkkenet er velegnet til tilberedning av grønnsaker. Livsløpsstandard kan oppnås ved å avdele en del av oppholdsrom til soverom. Side 21.

25 SHELTER m2 BRA Enebolig for storfamilien. Totalt innvendig areal BRA: sportsbod Egen kjøkkenavdeling med grovkjøkken og kjøkkeninngang. Fullverdig livsløpsløsning i 1. etasje. Stor soveromsavdeling med kontor og garderobe i 1. etasje. 4 soverom og gode oppholdsarealer i 2. etasje. Ved å legge 3 meter til på hver side forenes kvalitetene til Shelter 2 og 3. Den åpne hemsløsningen gir spennende rom- og lyskvaliteter. Side 22.

26 SHELTER 6-2 manns bolig 155 m2 BRA 2 selvstendige boenheter. Totalt innvendig areal BRA: sportsbod Leilighetsløsninger med fleksibilitet. Utvendig trapp. 1. etg. 4/5 roms leilighet med livsløpsløsning. 2. etg. 4/5 roms leilighet. Soverom kan modifiseres - evt. fjernes for større oppholdsareal. Arealeffektivitet - Fleksibilitet - kan tilpasses forskjellige behov, leilighetstyper og størrelser. Side 23.

27 Side 24. Utsikt fra boligtomtene

28 TILVALG - Hybel, Drivhus og Bad i 2. etasje Tilvalg Shelter 3, 4 og 6 Kjøkken og vaskerom kan leveres som hybel på 17,5 m2 med dusj/ wc, minikjøkken og egen inngang. Kjøkken i hovedenhet blir da lik kjøkken i Shelter 1 og 2. Pris: På forespørsel Side 25.

29 Boligtun 2 Reguleringsplan Eiendommen utvikles ut fra en helhetlig strategi der økologiske prinsipper brukes i formingen av omgivelsene, slik at det skapes meningsfylte, frodige og vakre omgivelser. Bygninger og øvrige tiltak integreres i stedets kvalitet med en helhetlig arkitektonisk utforming som også gir rom for individualitet. Boligene skal ha godt inneklima, bygges med sunne naturmaterialer, ha energieffektive løsninger og naturbasert renseteknologi. Gjødingelva Full biologisk renseanlegg Boligtun 1 Gård og næriningstun Boligtun 3 Vanntårn Barneskole Båthus Kirke Bussholdeplass Badeplass Hurdalsjøen Side 26.

30 HURDALSJØEN ØKOLOGISKE LANDSBY S ITUASJONSPLAN; "BOLIGTUN 1 - FELLESTUN" MÅL1: DATO; nord BOLIGTUN 1: S3 S4 S4 28 BOLIGER S6 S6 S3 S3 S OG 3- MANNSBOLIGER S5 S4 10 UTLEIEBOLIGER S1 S3 FELLESHUS S2 BARNEHAGE CAFÉ M/BAKERI S6 VERKSTEDER S1 S5 S2 KULTURHUS S2 HELSEKLINIKK S2 NÆRINGSTUN KONTORFELLESSKAP Side 27.

31 Kontakt Telefon: Epost: Adresse: Gjøding gård, 2090 Hurdal Webside: Side 28.

32 Foto: Økolandsbyen Tekst: Simen torp og Kristin Seim Buflod Design: Siri C. Warren

SHELTER NORGES MEST MILJØVENNLIGE TYPEHUS

SHELTER NORGES MEST MILJØVENNLIGE TYPEHUS SHELTER NORGES MEST MILJØVENNLIGE TYPEHUS AKTIVHUS AS v/kristian STOLL FROKOSTMØTE HOS HUSBANKEN I BERGEN 29. SEPTEMBER 2010 TEMAER 1.FIRMAET 2.HUSTYPER 3. AKTIVHUS VS PASSIVHUS. 4. Evt: - LEVETID - AREALBRUK

Detaljer

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økolandsbyen i Hurdal Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? HULDRA BORETTSLAG GJØDING GÅRD - Tidl. Hurdal Prestegård - Areal: 690 daa. - 170 daa. dyrket mark - 300 daa. skog/kulturlandskap

Detaljer

Et liv med tid til livet

Et liv med tid til livet Alt det du kan gjøre, og alt det du kan drømme at du kan gjøre, skal du sette i gang med. I djervheten bor geniet, kraften og magien. Johann Wolfgang von Goethe Et liv med tid til livet Hurdalsjøen Økolandsbyen

Detaljer

BÆREKRAFTIGE AKTIVHUS ØSTERDALSKONFERANSEN 2015

BÆREKRAFTIGE AKTIVHUS ØSTERDALSKONFERANSEN 2015 Gaia Prosjekt Siv. Ark. MNAL Rolf Jacobsen. BÆREKRAFTIGE AKTIVHUS ØSTERDALSKONFERANSEN 2015 GAIA ARKITEKTER GAIA PROSJEKT HAR ARBEIDET MED BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR I 30 ÅR ETABLERT I 1985 BESTÅR AV 5 SAMARBEIDENDE

Detaljer

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS PLUSSENERGIHUS 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA - GASA AS 1 100% SELVFORSYNT MED FORNYBAR ENERGI MALMØ BO 01 MALMØ - BO01 som Kvalitetsprogram

Detaljer

Alt det du kan gjøre, og alt det du kan drømme at du kan gjøre, skal du sette i gang med. I djervheten bor geniet, kraften og magien

Alt det du kan gjøre, og alt det du kan drømme at du kan gjøre, skal du sette i gang med. I djervheten bor geniet, kraften og magien Vision without action is just a dream Action without vision just passes time Vision with action can change the world Alt det du kan gjøre, og alt det du kan drømme at du kan gjøre, skal du sette i gang

Detaljer

Velkommen til økolandsbyen på Bruvik!

Velkommen til økolandsbyen på Bruvik! Velkommen til økolandsbyen på Bruvik! Foto: Kristian Flo Eldre tegning og foto: Lise Kismul Ønsker du å leve i pakt med naturomgivelsene og delta i et bærekraftig og sosialt fellesskap? Her vil BØL- Bergen

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

MOLDEPANORAMET SOM KULISSE

MOLDEPANORAMET SOM KULISSE www.bjorset.no MOLDEPANORAMET SOM KULISSE I Anevegen på Bjørset har du en utrolig utsikt over fjorden og det fantastiske Moldepanoramaet med 222 delvis snøkledde fjelltopper. Du er tett på naturen, men

Detaljer

MODERNE BOLIGER I LANDLIGE OMGIVELSER SANDE I VESTFOLD TRINN 1 OG 2

MODERNE BOLIGER I LANDLIGE OMGIVELSER SANDE I VESTFOLD TRINN 1 OG 2 MODERNE BOLIGER I LANDLIGE OMGIVELSER SANDE I VESTFOLD TRINN 1 OG BREIVOLLTUNET moderne boliger i landlige omgivelser Breivolltunet har flott beliggenhet. Landlig og idyllisk, med nærhet til fjorden, skogen

Detaljer

Tomannsboliger med unik og solrik beliggenhet

Tomannsboliger med unik og solrik beliggenhet RÅDYRFARET ÅSKOLLEN Tomannsboliger med unik og solrik beliggenhet LEILIGHETER I HORISONTALDELTE TOMANNSBOLIGER RÅDYRFARET ÅSKOLLEN BLOCK WATNE «Drømmestedet for deg som ønsker å bo landlig, men samtidig

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig ved Fløterevet på Godøya 77-92 m 2 / 3 soverom

25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig ved Fløterevet på Godøya 77-92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 25 REKKEHUSLEILIGHETER PÅ GODØYA Praktiske og moderne

Detaljer

Familieboliger i rekke Bogafjell B6. Areal 145 m2 og 156 m2

Familieboliger i rekke Bogafjell B6. Areal 145 m2 og 156 m2 Familieboliger i rekke Bogafjell B6 Areal 145 m2 og 156 m2 Bogafjell I nordvestskråningen på Bogafjell kommer den nye G5-utbyggingen. Området ligger flott til for familieboliger. Tilknytningen til Bogafjell-

Detaljer

EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Leirvika 92 m2 / 3 soverom

EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Leirvika 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA Praktisk og moderne tomannsbolig

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

Flotte familievennlige rekkehus i populært område

Flotte familievennlige rekkehus i populært område TRINN 1 BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL Flotte familievennlige rekkehus i populært område REKKEHUS «Denne utsikten vil du aldri gå lei av!» BOGAFJELL Buggelandskogen BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK

Detaljer

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde SANDANGERSVINGEN 5 SKADBERG, SOLA Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde LEILIGHETER Illustrasjon SKADBERG Sandangersvingen 5 BLOCK WATNE Illustrasjon Bo i lekker og moderne leilighet i Sandangersvingen

Detaljer

i grønne og blå omgivelser

i grønne og blå omgivelser - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN Grødem Gård Innholdsrike FAMILIEboliger i grønne og blå omgivelser Grønt. blått. ut mot havet. Grødem ligger godt plassert i den grønne landsbyen Randaberg, der 65 prosent

Detaljer

Moderne tomannsboliger i barnevennlige omgivelser!

Moderne tomannsboliger i barnevennlige omgivelser! TRINN 4 KONGSTUNET SEM Moderne tomannsboliger i barnevennlige omgivelser! TOMANNSBOLIGER «Dette er virkelig en plass i sola» SEM Kongstunet BLOCK WATNE Et sted for hele familien! 2 BLOCK WATNE Kongstunet

Detaljer

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER Innhold Kontaktinformasjon...2 Om Alpeliv...3 Om hyttene...4 Priseksempel...5 Beskrivelse løsninger...6 Om tomtene...7-8 Tegninger VY 21A...9-13 Snikkern AS // Postboks

Detaljer

TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Blindheimsbreivika 142,5 m2 / 4 soverom

TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Blindheimsbreivika 142,5 m2 / 4 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TO TOMANNSBOLIGER I BLINDHEIMSBREIVKA Praktisk og

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 4 Hus E. Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 4 Plantegninger til 41 leiligheter med 1 til 3 soverom Byggetrinn 4 este stopp: Råstølen Salgsstart: Juni 2016 Planlagt byggestart: 1. kvartal 2017 Planlagt overlevering: 2. kvartal

Detaljer

TO TREMANNSBOLIGER PÅ HOFFLAND. Praktisk og moderne tremannsboliger sentralt og barnevennelig på Hoffland 92 m2 / 3 soverom

TO TREMANNSBOLIGER PÅ HOFFLAND. Praktisk og moderne tremannsboliger sentralt og barnevennelig på Hoffland 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TO TREMANNSBOLIGER PÅ HOFFLAND Praktisk og moderne

Detaljer

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 KB Eiendom AS Neverdal 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 Beliggenhet Fjellmyra 3 ligger i idylliske omgivelser på Neverdal. Tomta som er ca 1200 m2 har en terrengprofil som er sørvendt og med meget gode

Detaljer

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,-

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,- Mesterhus KARITA Et klassisk, storslått hus med store stuer, og full takhøyde i begge etasjer. Boligen har fin beliggenhet på Skålvik i barnevennlige omgivelser. Turområde rett utenfor stuedøren. Kort

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta

GARANTI BOLIGAVIS. Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta GARANTI BOLIGAVIS Nr. 4/2014 Bladet utgis av GARANTI Alta Gakorisletta Borettslag Prisant. 1 260 000 P-Rom 51 m2 Denne leiligheten er perfekt for både unge førstegangs-etablerere og eldre, som ikke trenger

Detaljer

FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN. Praktiske og moderne boliger solrikt og barnevennelig på Jensplassen fra 88 m2-126m2

FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN. Praktiske og moderne boliger solrikt og barnevennelig på Jensplassen fra 88 m2-126m2 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. FEM TOMANNSBOLIGER OG TRE ENEBOLIGER PÅ JENSPLASSEN

Detaljer

Et boligprosjekt fra Block Watne. Tveit. Moderne eneboliger i attraktiv område. Illustrasjonsfoto

Et boligprosjekt fra Block Watne. Tveit. Moderne eneboliger i attraktiv område. Illustrasjonsfoto Et boligprosjekt fra Block Watne Tveit Moderne eneboliger i attraktiv område Illustrasjonsfoto Et boligprosjekt fra Block Watne Illustrasjonsfoto Dette området egner seg ypperlig for barnefamilier. Her

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Stilig og sentralt med fin utsikt

Stilig og sentralt med fin utsikt TUN 4 TUNBAKKEN 27 SKADBERG Stilig og sentralt med fin utsikt ER Mulighet for husbankfinansiering SKADBERG Tunbakken 27 BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Tunbakken 27 SKADBERG Tunbakken ligger flott til i grønne

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen GARANTI BOLIGAVIS Nr. 11/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen Alta Breverud Brl ALTA/BREVERUD BRL Koselig 3-roms BL-leilighet i Breverudmyra. Dette er en innbydende

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Nye leiligheter med gode solforhold og gangavstand til sentrum

Nye leiligheter med gode solforhold og gangavstand til sentrum FASE 3 HOVDEPLASSEN GAMLEGRENDÅSEN Nye leiligheter med gode solforhold og gangavstand til sentrum 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER GAMLEGRENDÅSEN Hovdeplassen BLOCK WATNE «Flytt rett inn i en helt ny og veldig

Detaljer

Landlig idyll for aktive familier

Landlig idyll for aktive familier SKRÅVIKA FLISNESET Landlig idyll for aktive familier TOMANNSBOLIGER FLISNESET Skråvika BLOCK WATNE Fjord og fjell danner rammen om Skråvika. Denne perlen gir familien pusterom og rikelig med muligheter

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 2 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11

- ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B11 - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN GRØDEM GÅRD B4, B5, B8 OG B ENEBOLIGER MED KORT VEI TIL SJØEN PÅ GRØDEM, RANDABERG GRØNT. BLÅTT. UT MOT HAVET. Grødem Gård ligger godt plassert med kort vei til småbåthavnen

Detaljer

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse

Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Geilo / Ustedalen solrike hytter med byggetilatelse Prisantydning: 5.950.000 + omk. Tomt: ca. 1000 kvm beliggenhet Unike tomter i solrikt landskap med panorama utsikt Om geilo Geilo ligger praktfullt

Detaljer

TRE HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER M/CARPORT PÅ TERØY

TRE HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER M/CARPORT PÅ TERØY 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TRE HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER M/CARPORT PÅ TERØY

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM. Praktisk og moderne tomannsbolig med carport sentralt og barnevennelig på Nedregotten, Emblem 92 m2 / 3 soverom

TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM. Praktisk og moderne tomannsbolig med carport sentralt og barnevennelig på Nedregotten, Emblem 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TOMANNSBOLIG M/CARPORT PÅ EMBLEM Praktisk og moderne

Detaljer

Rekkehus for familien i svært barnevennlig område

Rekkehus for familien i svært barnevennlig område TRINN 2 ØYEN NORDRE TOMTER Rekkehus for familien i svært barnevennlig område REKKEHUS TOMTER Øyen Nordre BLOCK WATNE Hus med 4 boenheter 22 25 24 23 Hus med 2 boenheter 17 18 2 BLOCK WATNE Øyen Nordre

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT Praktisk og moderne rekkehusleilighet på barnevennelige Myrland 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig. 3 soverom (2 godkjente + 1 bod som tilfredstiller

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD Praktisk og moderne tomannsboliger Sentral beliggenhet med nærhet til alt 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig er det man får her. 3 soverom (2 godkjente

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold.

2-5. På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. 2-5 På Skinsnesheia skal det bygges 4 tradisjonelle eneboliger i rekke, med gode utsikts- og solforhold. Den nylagte veien slynger seg opp mot Skinsnesheia og hjem til friheten. Til grønne og naturskjønne

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Produsent: MWC AS Modell: Vegglifjell

Produsent: MWC AS Modell: Vegglifjell Modell: Vegglifjell 18,7 m 10,25 m BRA: 103 m 2 BYA: 133 m 2 Hems/oppstue: 33 m 2 Terrasse: 31 m 2 Vegglifjell 103 er ei moderne hytte med åpen himling i stue og kjøkken. Store vinduer gir mye lys inn

Detaljer

Smarte hytter for smarte kunder

Smarte hytter for smarte kunder Det smarte valget! www.smartehytter.no Smarte hytter for smarte kunder 1 Stue i Smarte 68. 2 Stue Smarte 50 og 88 Lunt, lyst og moderne Smarte Hytter gir deg smarte planløsninger, smarte materialvalg,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element

ORD LYS HUS. Moderne boliger. levert som element ORD LYS HUS Moderne boliger levert som element NORD LYS HUS MODERNE BOLIGER LEVERT SOM ELEMENT Boliger som blir levert som element har kort byggetid og blir da betegnet som «tørre bygg». Nye boliger er

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

Kvalitetshytte fra Geilo Laft

Kvalitetshytte fra Geilo Laft Kvalitetshytte fra Geilo Laft Nyoppført kvalitetshytte bygget av. Hytten har en fantastisk kvalitet og detaljrikdom med håndskårne detaljer på alle dørlister, solide åser og bjelker, samt håndhugde søyler

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36

Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36 1 Trodalen Trinn 2. Ole Stenens veg 36 Detaljer Pris: Adresse: By/Sted: Kommune: Fylke: 2 650 000 kr Ole Stenens veg 36 Øyer Øyer Oppland Postnummer: 2636 Finn kode: 70447642 Etasjer: 2 Bruksareal - m²:

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom

Råstølen Park Byggetrinn 2 Hus I. Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom Råstølen Park Byggetrinn 2 Plantegninger til 49 leiligheter med 1 til 3 soverom este stopp: Råstølen Salgstart: Høsten 21 Planlagt byggestart: Våren 216 Planlagt overlevering: Ca. 4. kvartal 217 Ferdig

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Svalevegen. Illustrasjonsbilde. Eneboliger i kjede med ettertraktet beliggenhet på Byåsen.

Svalevegen. Illustrasjonsbilde. Eneboliger i kjede med ettertraktet beliggenhet på Byåsen. Svalevegen Illustrasjonsbilde Eneboliger i kjede med ettertraktet beliggenhet på Byåsen. Illustrasjonsbilde Eneboligene er romslig og vil passe ypperlig til småbarnsfamilier som får den plassen de trenger,

Detaljer

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob TRINN II Dale+Bang Fundament Foto: Nicolai Prebensen, Anders Martinsen, 3D-eksteriør: Goutbeek 3D-interiør: Graf/x For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf 38 12 05 40, megler Andreas Jølstad

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for BOLIG I KVELDE Fosserødåsen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større Larvik Boligbyggelag

Detaljer

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO -

BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - BYGG 3 LOESMOEN HAGEBY - ET GODT STED Å BO - LANDLIG OG BYNÆRT I Loesmoen Hageby får du bokvaliteter du vil sette pris på. De nye, moderne leilighetsbyggene bidrar til en enklere hverdag. Uten utvendig

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Et stort militært jagerfly tar av. Bakken rister. Et øredøvende brøl fyller den grå fuktige luften.

Et stort militært jagerfly tar av. Bakken rister. Et øredøvende brøl fyller den grå fuktige luften. Økolandsby Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Vision without action is merely a dream Action without vision just passes time Vision with action can change the World J.Baker

Detaljer

TO FUNKISBOLIGER PÅ HOVLIA, ELLINGSØYA. Moderne eneboliger i funkis utforming sentralt og barnevennelig på Hovlia 112 m 2 / 3-4 soverom

TO FUNKISBOLIGER PÅ HOVLIA, ELLINGSØYA. Moderne eneboliger i funkis utforming sentralt og barnevennelig på Hovlia 112 m 2 / 3-4 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. TO FUNKISBOLIGER PÅ HOVLIA, ELLINGSØYA Moderne eneboliger

Detaljer

Trivelig på Tornesvatnet

Trivelig på Tornesvatnet Trivelig på Tornesvatnet Mye bolig for pengene Odd Hansen legger nå prosjektet Tornesvatnet med 16 eneboliger i rekke ut for salg. Boligene har gode solforhold og eget uteområde, og er en del av det nye

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

salgstrinn 1-12 Eneboliger

salgstrinn 1-12 Eneboliger salgstrinn 1-12 Eneboliger B1 B2 Barnevennlig, trygt og godt - akkurat passe sentralt Alle 3D-bilder er foreløpige og av illustrativ karakter, og kan således avvike fra sluttproduktet VESTVENDTE BOLIGER

Detaljer

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri.

Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Moderne villa på 486 m2, beliggende på Akrotiri. Skumringstimen ved bassengområdet. Kretaestate salgskode for luksusvillaen er LVI016. 1.0. Kort beskrivelse av objektet. - Tilbud og behov for transportmiddel.

Detaljer

Leiligheter til utrolige priser på Bogafjell B2. Areal 60 m 2-67 m 2

Leiligheter til utrolige priser på Bogafjell B2. Areal 60 m 2-67 m 2 Leiligheter til utrolige priser på Bogafjell B2 Areal 60 m 2-67 m 2 Bogafjell I nordvestskråningen på Bogafjell kommer den nye G5-utbyggingen. Tilknytningen til Bogafjell-Buggeland utbyggingen gir et godt

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

FIRE HUSBANKFINANSIERTE TOMANNSBOLIGER PÅ TERØY. Moderne tomannsboliger over ett plan sentralt og barnevennelig på Terøy.

FIRE HUSBANKFINANSIERTE TOMANNSBOLIGER PÅ TERØY. Moderne tomannsboliger over ett plan sentralt og barnevennelig på Terøy. 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. FIRE HUSBANKFINANSIERTE TOMANNSBOLIGER PÅ TERØY Moderne

Detaljer

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD Kom på visning! Vi vil gjerne vise deg hvor fint det er her GODE OPPLEVELSER GIR ET RIKERE LIV Et hjemmekoselig og trygt alternativ Ta kontakt

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

NØTTERØY BERGAN B6. Nye energivennlige eneboliger NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET

NØTTERØY BERGAN B6. Nye energivennlige eneboliger NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET NØTTERØY BERGAN B6 Nye energivennlige eneboliger NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG EN TIDSRIKTIG BOLIG I DETTE FLOTTE OMRÅDET 2 BERGAN B6 BERGAN Til Tønsberg Til Borgheim BOLIGER I ATTRAKTIVE OMGIVELSER

Detaljer