SHIPPING & OFFSHORE FORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SHIPPING & OFFSHORE FORUM"

Transkript

1 Forretningsplan for utvikling av Bulkforum til SHIPPING & OFFSHORE FORUM Utarbeidet av styret og daglig leder i Bulkforum i nov/des 2012 og januar 2013 INNHOLD SIDE 1. Executive Summary 2 2. Innledning og bakgrunn 3 3. Forretningsidé 7 4. Produkt og tjeneste 7 5. Markedet 7 6. Økonomi 8 7. Organisering og administrasjon 9 8. Handlingsplan 9 9. Vedlegg 1: Offshore- rederier Vedlegg 2: Medlemsoversikt 13!

2 EXECUTIVE SUMMARY Bulkforum ble etablert i 1981 som et forum for analyser og anslag på rateutvikling spesielt innen tank- og bulkmarkedet. Ideen var at medlemmene selv skulle bruke hverandre og felles ressurser og kunnskap til å forbedre hvert enkelt selskaps evne og kapasitet til å vurdere den til enhver tid gjeldende markedssituasjon. Bedre prognosemakeri skulle også inngå i dette arbeidet. Hovedfokuset har siden vært på tradisjonell shipping. På det meste hadde forumet drøyt 90 bedrifter som medlemmer i 2003, med et høyt aktivitetsnivå. I dag har forumet rundt 60 medlemmer med omtrent samme aktivitetsnivå, samt Shippingakademiets (Bulkforum Academy) opplæringsvirksomhet. Utviklingen i Norge går stadig mer i retning av offshore og industriell shipping. Bulkforums styre mener derfor tiden er moden inne for Bulkforum til også å utvide sitt fokusområde i denne retningen. Styret ønsker å gjøre Bulkforum om til et Shipping & Offshore Forum. Dette vil kunne skje på årsmøtet og generalforsamlingen tirsdag 5. februar Denne forretningsplanen vil danne grunnlaget for en slik beslutning på generalforsamlingen. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 2 av 13

3 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN Bulkforum ble etablert i 1981 som et forum for analyser og prognose- makeri om markedet innenfor tank- og bulkshipping. Forløperen til dette var Bulkforum Østlandet i som var et delprosjekt i NTNF- prosjektet Marked og rederi Formålet med dette prosjektet var å stimulere til bedre markedsanalytisk innsikt og utvikling av analytisk hjelpeverktøy. Prosjektet ble gjennomført i regi av Norges Rederiforbund og ble ledet av en styringskomité samt en daglig leder som var utnevnt av NR. Prosjektet var organisert med aire rederifora: Linjeforum, Tankforum, Bulkforum Vestlandet og Bulkforum Østlandet. I delprosjektet Bulkforum Vestlandet deltok bl.a. Victor D. Norman og Tor Wergeland ved NHH. Anders Varmann var leder for Bulkforum Østlandet og den som i 1981 tok initiativet til opprettelsen av Bulkforum som en direkte videreføring av NTNF- prosjektet, men nå som et medlemsforum, på engelsk omtalt som a research oriented network club with its roots in the Norwegian shipping environment and with special focus on the tanker and bulk shipping markets and on industrial logistics. Hans bakgrunn omfattet en karriere som forskningsingeniør hos Eriksberg Mekaniske Verkstad AB i Gøteborg, Marintek i Trondheim, direktør for Shipping Consultants i R.S. Platou, noen år som selvstendig rådgiver, og analytiker i Fearnleys med spesiell fokus på forskningsprogrammet for bulkmarkedet knyttet til Hamersley Iron i Australia. Fra var han selvstendig shippingrådgiver og jobbet bl.a. en del med beltetyper for selvlossende bulkskip, men ble fra 1981 daglig leder for det da nyopprettede Bulkforum. Varmann er i dag et av tre æresmedlemmer, de to andre er Aage R. Aaberg og Jarle Hammer. Opp gjennom årene har følgende vært styreledere i Bulkforum: 1981: Jan Poulsen (interim) : Aage R. Aaberg, Wilh. Wilhelmsen : Cato J. Normann (Trygve Wahlstrøm) : Carl F. Schrumpf : Ragnar Nielsen : Per Anton Kleppa, T. Klaveness : Per Oscar Lund, Fred. Olsen & Co : Jon Edvard Sundnes, Tschudi Shipping : Trond Evju, Leif Høegh & Co : Lars Martin Østerholt, Teekay : Rune Birkeland, Grieg Logistics 2011 Michael Aasland, DNV Medlemsutviklingen i Bulkforum i så ut som den øverste grafen viser. På det meste, i 2003 og Anders Varmanns siste år som daglig leder, var det mer enn 90 bedrifter med som medlem i Bulkforum. Grafen til høyre viser medlemsutviklingen i hele forumets levetid, dog med noe usikkerhet for perioden Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 3 av 13

4 Bulkforum har i løpet av sine 31 år hatt tre daglige ledere: Anders Varmann ( ), Per Anton Kleppa ( ), og fra høsten 2008 Tom O. Kleppestø. I de senere år er forumet utvidet til å omfatte store deler av næringen, dog holdt seg innenfor tradisjonell shipping, og har følgende fem medlemskategorier med følgende antall medlemmer innen hver kategori i parentes, tilsammen 60 medlemmer ved inngangen til 2012: 1. Rederier (20) 2. Meglere (8) 3. Befraktere og industri (11) 4. Bank/ainans/forsikring (6) 5. Services (15) Det har imidlertid vært et betydelig frafall av medlemmer de siste årene, til tross for en liten oppgang i 2009 og Ingen medlemmer innen Services har forlatt forumet de senere år. Sett bort fra de to islandske konkursene (Glitnir og Landsbanki), og et par av bedriftene over som er blitt fusjonert eller alyttet ut av landet, har Bulkforum mistet rundt 30 medlemmer de siste 10 årene, men samtidig fått 16 nye siden I alere år var Sundvolden- seminarene til Bulkforum legendariske, under Anders Varmanns ledelse. Her jobbet man over et par døgn med å forutsi rateutvuklingen i tank- og bulk- markedene. Til høyre ser vi BuFoMa- modellen for markeds- analyse av tørrbulk og kombinertskip over DWT som ble benyttet i 1984 og i mange år fremover. Man lagde Krystallkulen og konkur- rerte om å få rett i prognosene. Slike prognoser er nå tilgjengelig fra alere meglerhus, analytikere og konsul- enter. Seminarene er derfor erstattet av Annual Summit. Bulkforum har i alle år arrangert ulike typer seminarer med ulikt innhold, blant annet markedsoppdateringer. Til høyre ser vi Bulkforums årsprogram i I mange år hadde forumet alere egne medlemsgrupper. Fra programmet ser vi at det i 2003 var en rekke grupper: Crude/tankers, oil product carriers, small product carriers, large bulk carriers, handysize bulk, industrial shipping (dry), short sea shipping (dry), aleet, ainance, og regionale grupper. I de senere år har følgende grupper vært aktive: Tankgruppen, Gassgruppen, Nærskipsgruppen, og Servicegruppen. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 4 av 13

5 Industrishippingseminarene i regi av Bulkforum far 1993 til 2004 var også meget populære, nedenfor er en oversikt over dem. Det har vært gjort forsøk på å arrangere slike de senere årene også, bl.a. til Rotterdam, men medlemmene sier at det ikke er mulig å delta på slike reiser over alere dager lenger, pga. tidsbruk og fravær fra daglige gjøremål. Bulkforum arrangerer i løpet av et normalt år nå følgende arrangement: 1. Årsmøtet i begynnelsen av februar 2. Tjuvholmen- seminarer i mars (Oslo/Bergen); sponset av bedrifter 3. DNV- møtet i mars; sponset av DNV 4. Oslo Shipping Exchange i april/mai i samarbeid med Oslo Rederiforening, Norsk Skipsmeglerforbund og YoungShip 5. Annual Summit på Losby Gods i mai; egenandel fra medlemmer 6. Er med som delarrangør av Oslo Maritime Week annethvert år (når det ikke er Nor- Shipping) 7. Aktualitetsseminar i september/ oktober 8. Market Update- møter i Oslo og Bergen i oktober/ november Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 5 av 13

6 Fornyelse og jubileum: Høsten 2008 tiltrådte dagens daglige leder i en deltidsstilling. I løpet av 2009 lanserte Bulkforum nye hjemmesider og relanserte Shippingakademiet, sågar med støtte på kr fra Innovasjon Norge. I januar 2010 alyttet forumet inn hos Norges Rederiforbund i 1. etg. i et kontorfellesskap med Oslo Rederiforening (samme daglige leder), Norsk Skipsmeglerforbund og YoungShip. Disse aire organisasjonene ble enige om å gjøre noe sammen, og arrangerte våren 2010 Oslo Shipping Exchange for første gang, på Emil & Samuel på toppen av Steen & Strøm, med over 300 deltakere. Arrangementet samlet store deler av næringen og ble ansett som en stor suksess. Året etter, i 2011, ble det gjentatt, denne gangen på Ballroom. Da kom det rundt 200 deltakere, og ble også ansett som vellykket. I 2012 ble det igjen arrangert, denne gang under Oslo Maritime Week, i Posthallen, med drøyt 120 deltakere. Det er igjen planlagt gjennomført torsdag 9. mai På samme tid, i 2010, kom det inn en rekke maritime aktører på den andre siden av gangen i første etasje i Rådhusgaten 25, bl.a. Maritimt Forum Osloajorden. De tok initiativet til Maritimt Råd for Osloregionen, der Bulkforum og de øvrige organisasjonene i kontorfellesskapet deltar. Dette rådet tok initiativet til Oslo Maritime Week, som ble gjennomført for første gang i mai Arrangementet vil gjennomføres de årene det ikke er Nor- Shipping. Nor- Shipping har sågar gått inn som en betydelig aktør i arrangementet og er dermed med på å sikre det økonomisk. I juni 2011 ble det feiret 30- årsjubileum for Bulkforum, der det også ble utnevnt to nye æresmed- lemmer i tillegg til Anders Varmann: Aage R. Aaberg og Jarle Hammer; førstnevnte for sin viktige rolle som styreleder og direktør i Wilh. Wilhelmsen under etableringen av forumet i 1981, sistnevnte for sin iherdige innsats for forumet gjennom alere tiår og den som har sittet lengst i styret. I 2012 kom Bulkforum på Facebook. Samtidig ble navnediskusjonen som hadde vart i noen år lagt død, inntil videre. Shippingforum var allerede tatt av Shippingforum Østlandet. Dette var det ønskede navnet, da Bulkforum av mange oppfattes som for snevert fordi aktivitetene er betydelig bredere. Oppsummert: Bulkforum har gått fra å være et forum innen tank- og bulkmarkedet for selvstendig analyse og prognoser, med over 90 bedrifter som medlemmer på det meste i 2003, til å bli et forum med rundt 60 medlemsbedrifter fra samtlige deler av næringen. Medlemmene samles for presentasjon av analyser, prognoser, og diskusjon. Mye skjer også i fellesskap med de tre andre organisasjonene i kontorfellesskapet. Men aktivitetene og medlemsmassen realekterer ikke nødvendigvis den utviklingen i norsk maritim næring som har foregått de siste årene, med en betydelig dreining mot offshoresegmentene. Halvparten av medlemmene i Norges Rederiforbund er i dag fra denne delen av næringen. Styret ønsker derfor å endre Bulkforum til å bli et Shipping & Offshore Forum med virkning fra årsmøtet tirsdag 5. februar Det er det resten av denne forretningsplanen vil handle om. Vi har allerede sikret oss domenet shippingoffshoreforum.no. Det er bred enighet i styret om at Bulkforum uansett er nødt til å forholde seg til offshore- segmentet, som er der veksten foregår i norsk maritim næring i dag. Det arrangeres en rekke seminarer for segmentet, men ingen egne fora for dypere analyse og diskusjon relatert til markedet, som i Bulkforum. Det kan tyde på at offshore- rederier selv ikke i samme grad som øvrige shippingsegmenter bruker økonomiske og andre analyser for å forstå gjeldende og fremtidig markedsutvikling. Motivasjon for endringen: Tyngdepunktet i norsk maritim næring har beveget seg mot offshore. Bulkforum får gjennom dette alere ben å stå på og muligheter til større inntekter, nye impulser og muligheter til å overføre kunnskap og erfaring rundt markedsanalyse til andre maritime segmenter. Alternativet kan være stagnasjon. Det er lenge siden 1981 og styret vurderer tiden riktig til å lansere en slik endring/tilpasning ett år etter 30- årsjubileet i Risikovurdering: Hva er eventuelt risikoen ved å gjennomføre en slik endring? 1. Kostnader (kan bruke penger på noe som ikke blir noe av) 2. Omdømme for det eksisterende Bulkforum (hva om næringen ikke ønsker en slik endring) 3. Fokus (kan komme til å miste fokus og utvanne det vi allerede driver med) 4. Proailering (kan bli utydelig og dermed oppfattes som irrelevant) 5. Produktet er modent og at det allerede er for mange aktører innen dette området Disse risiki er diskutert i det følgende. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 6 av 13

7 2 FORRETNINGSIDÉ Foreningens formål er å fremme medlemmenes innsikt i forhold som påvirker shippingvirksomhet generelt samt utviklingen for global deepsea, shortsea og offshore marin transport, hovedsakelig gjennom seminarer og møtevirksomhet med presentasjon av analyser, markedsprognoser, samt teknisk utvikling og diskusjoner om dette innen næringen. Ved å utvide Bulkforums tradisjonelle fokusområde til å bli et Shipping & Offshore Forum bør vi kunne beholde de medlemmer vi har, og i tillegg få med interesserte fra subsea- entreprenørene, supply- rederiene, verftene, utstyrsleverandørene og oljeselskapenes logistikkavdelinger. De potensielle nye medlemmene vil kunne ha god nytte og få økt verdiskaping av den kompetansen de kan få gjennom deltakelse i et slikt forum. Hvordan vi skal håndtere tradisjonell shipping og offshore, slik at begge grupper føler seg ivaretatt, blir et viktig suksesskriterium. 3 PRODUKT & TJENESTE Shipping & Offshore Forum skal gi våre nye medlemmer økt forståelse for markedsdynamikk, tilbud/ etterspørsel, økt markedsinnsikt og markedsforståelse. Tilbudet vil i hovedsak være inndelt i tre kategorier, der forumet som møteplass er det vesentlige: 1. Makroutvikling - felles for alle segmenter: Årsmøtet, Annual Summit (Losby), Oslo Shipping Exchange/Oslo Maritime Week, m.m. 2. Deepsea/shortsea: Market Update- møter, Technology updates (Tjuvholmen), DNV- møtet, m.m. 3. Offshore shipping: Market Update- møter, Technology updates (Tjuvholmen), DNV- møtet, m.m. Gjennom våre møter og presentasjoner ønsker vi å bidra med: 1. Markedsinnsikt og markedsforståelse på makro- og mikronivå innenfor ulike segmenter. 2. Teknisk innsikt gjennom presentasjon av ny teknologi og løsninger fra aktuelle leverandører. 4 MARKEDET Med markedet mener vi kundegrupper, kjøpskriterier, geograaisk marked, øvrige aktører. Kundegruppen for Shipping & Offshore Forum spenner fra tradisjonell shipping til offshore transport, ikke rigg til tross for at NR har med disse også i sine offshore- grupper. Deep Sea, Short Sea, Offshore Shipping og Oil and Gas, og Services vil dermed være relevante segmenter. Våre kunder vil da være følgende grupper: 1. Deep sea- rederiene 2. Short sea- rederiene 3. Supply- rederiene, herunder seismikk 4. Logistikkavdelingene hos lasteeierne (Statoil, Hydro m.al.) 5. Services og klasse (klasseselskapene, bankene, meglerne, forsikring, analyse, design) 6. Verft og utstyrsleverandører (STX, Ulstein, Kleven, Rolls- Royce Marin, Siemens m.al.) 7. Aktørene innen det som kalles Subsea Valley langs E- 18 i Oslo og Bærum Rederiene, dvs. post 1-3 i listen over, er kjernen i vår medlemsmasse. Er de med, tror vi resten av bedriftene også vil være interessert i å være med. Se Vedlegg 1 for en oversikt over offshore- selskaper i Norge og Vedlegg 2 for Bulkforums medlemmer p.t. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 7 av 13

8 Våre medaktører (organisasjoner og eventarrangører) er i første rekke disse: MEGLERE OG ADVOKATER: Som inviterer til kundearrangement og utgir ulike publikasjoner med delvis faglig innhold, som Wikborg Reins «Update Shipping Offshore» DNV: Som inviterer til en rekke arrangement for eksisterende og potensielle kunder POLYTEKNISK FORENING: Som har en egen gruppe som heter PF Olje; men det står ikke oppført noen nye møter med shipping eller offshore som tema. INTSOK - NORWEGIAN OIL AND GAS PARTNERS: INTSOK er en stiftelse som ble etablert av myndighet og industri i INTSOKs mål er å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i norsk petroleumsindustri gjennom fokusert internasjonal virksomhet. INTSOK markedsfører norsk olje- og gassindustri i utvalgte områder. Dette gjøres gjennom ulike fellestiltak for medlemsbedriftene som skal øke deres gjennomslagskraft i internasjonale markeder. NOG NORSK OLJE OG GASS: Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiver- organisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO. NCE SUBSEA: NCE Subsea bidrar til å styrke og internasjonalisere undervannsindustrien i Bergensregionen. Rundt 100 bedrifter og organisasjoner er nå en del av klyngenettverket NCE Subsea. Bergensregionen har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervannsteknologi. En vesentlig del av verdens 3000 undervanns- brønner driftes av fagmiljøet i Bergen. NPF NORSK PETROLEUMSFORENING: NPF tilbyr et nettverk og samlingspunkt for medlemmer og bedrifter, bl.a. en utstrakt konferansevirksomhet og medlemsmøter på lokalnivå. Foreningen har mer enn 220 tillitsvalgte som er godt forankret i næringen. Medlemsmøtene i regi av lokalavdelingene er viktige uformelle møteplasser for faglig diskusjon og utveksling av kunnskap - uavhengig av økonomiske og politiske interesser. NPF arrangerer rundt 25 ulike konferanser i løpet av året. I tillegg må vi regne med å ha et forhold til følgende organisasjoner: 1. Norges Rederiforbund 2. Marintek/NTNU/NHH/NI 3. Tekna 4. NITO 5. Norsk Industri - Maritim 6. NCE Maritime (Ålesund) 7. NODE (Kristiansand) Et viktig suksesskriterium for Shipping & Offshore Forum blir å forholde oss til samtlige av disse aktørene på en måte som kompletterer deres virksomhet og vår egen, og slik at vi unngår unødig overlapp. 5 RISIKOFORHOLD Følgende risiki og handlinger har vært diskutert i styret: Risiko: Handling: Risiko: Handling: Risiko: Handling: Kostnadsøkning Forsiktig ekspansjon innenfor de økonomiske rammer vi har. Miste fokus Forsikre oss om at vi opprettholder og øker vårt tilbud innen deepsea og shortsea. Motstand mot endringen Presentere og drøfte forretningsplanen med eksisterende og potensielle medlemmer. Risiko: Pro\il og omdømme Handling: Bli enda tydeligere på hva vi kan levere til våre medlemmer. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 8 av 13

9 6 ØKONOMI Medlemsavgiften er i dag kr per bedrift. Dette er forumets hovedinntekt. I 2012 var omsetningen kr , kostnadene og overskuddet kr Forumet har ingen formue. Med en utvidelse av forumet til Shipping & Offshore Forum er det ventet at såvel inntekter som kostnader vil øke noe. På inntektssiden er det kontingentinntekter som vil øke, mens det på kostnadssiden også vil være økte utgifter til møter, reiser, og øvrig administrasjon. Det vil derfor bli utarbeidet et revidert budsjett dersom årsmøtet bestemmer seg for å følge styrets anbefaling til nytt navn og utvidet virksomhet. Det vil også bli søkt Innovasjon Norge om støtte til konkrete kostnader knyttet til endringen, herunder utvikling av ny logo og proail, oppdatering av nettsider, og kostnader knyttet til det å skaffe nye medlemmer. 7 ORGANISERING OG ADMINISTRASJON AV VIRKSOMHETEN Det er lagt opp til at dagens sekretariat med Tom O. Kleppestø som daglig leder sammen med styret vil kunne lede og administrere det utvidede forumet inntil videre. Dersom medlemstallet og - aktiviteten øker betydelig, vil det vurderes å ansette en person til i en deltidsstilling, eller eventuelt å utvide daglig leders stillingsbrøk fra dagens rundt 40%, eller en kombinasjon av dette. En økt omsetning i forumet vil kanskje også kunne muliggjøre en økt satsing på Academy, som nå er lagt på is inntil videre for å unngå økonomisk risiko knyttet til driften av dette. 8 HANDLINGSPLAN Det er viktig å få inn 1-2 nye styremedlemmer fra offshore- rederier, gjerne fra Ålesund og Stavanger. Denne oppgaven kan gis til valgkomiteen. På årsmøtet tirsdag 5. februar 2013 må det foretas valg og vedtektsendring, dersom styrets forslag om endring vedtas. Følgende vedtekter må da endres: Foreningens navn Endres fra "Bulkforum" til "Shipping & Offshore Forum" 1 Formål Dagens tekst lyder: Foreningens formål er å fremme medlemmenes innsikt i forhold som påvirker shippingvirksomhet generelt samt utviklingen for shippingmarkeder hovedsakelig gjennom seminar og møtevirksomhet. Hovedfokus vil være på bulk- og tankfart samt inter- europeisk skipsfart. Andre segmenter vil også bli berørt. Må utvides fra Hovedfokus vil være på bulk- og tankfart samt inter- europeisk skipsfart. Andre segmenter vil også bli berørt, til også å omfatte offshore som naturlig fokusområde. Forslag til ny tekst: Foreningens formål er å fremme medlemmenes innsikt i forhold som påvirker virksomhet generelt samt utviklingen for global deepsea, shortsea og offshore marin transport, hovedsakelig gjennom seminarer og møtevirksomhet. 2 Medlemmer Dagens tekst lyder: Selskaper som driver med shippingvirksomhet, eller er leverandør av varer eller tjenester til disse samt laste- eiere kan være medlemmer i foreningen. Styret har avgjørelsesmyndighet mht. medlemskap. Foreningen er primært for nevnte grupper og for selskaper med virksomhet i Norden. Styret har adgang til å oppta som medlemmer andre norske/utenlandske bedrifter eller organisasjoner som har en naturlig tilknytning til foreningens virksomhet. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 9 av 13

10 Må se på denne setningen: Foreningen er primært for nevnte grupper og for selskaper med virksomhet i Norden. Forslag til ny tekst: Selskaper som driver med marin og logistikkrelatert transportvirksomhet, eller er leverandør av varer eller tjenester til disse, samt lasteeiere, kan være medlemmer i foreningen. Styret har avgjørelsesmyndighet mht. medlemskap. Foreningen er primært for selskaper med hovedkontor i Norden. Styret har adgang til å oppta som medlemmer andre norske/utenlandske bedrifter eller organisasjoner som har en naturlig tilknytning til foreningens virksomhet. 3 Styret Dagens tekst lyder: Foreningen ledes av et styre bestående av 5-7 medlemmer som velges av Generalforsamlingen for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig Llertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap. Må se på antall styremedlemmer (5-7) i alle fall i en overgangsperiode, gitt at det sittende styret ønsker å fortsette, og vi samtidig må ha inn 2-3 nye styremedlemmer fra offshore- segmentet. Forslag til ny tekst: Foreningen ledes av et styre bestående av 7-10 medlemmer som velges av Generalforsamlingen for 1 år av gangen. Styrets sammensetning bør rellektere klassisk shipping, offshore, lasteeiere og vare- og tjenesteytende virksomhet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig Llertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders dobbeltstemme utslaget. Foreningen forpliktes utad ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap. Øvrige paragrafer ser ikke ut til å måtte endres. Vi må også gjennomføre følgende aktiviteter etter et eventuelt vedtak på årsmøtet: 1. Ved hjelp av valgkomiteen få tak i alere styremedlemmer. 2. I samarbeid med offshore- næringen deainere nærmere hva vi skal tilby de nye offshore- medlemmene slik at det tilpasses deres behov i størst mulig grad. Med dette menes bl.a. sted og format på ulike arrangement, da innholdet jo i stor grad vil være mye av det samme vi har i dag. 3. Sørge for å opprettholde normal drift for eksisterende medlemmer. 4. Rekruttere nye medlemmer. 5. Det må utarbeides en ny logo og proail for det nye forumet, samtidig som relasjonen til det eksisterende må beholdes i en overgangsperiode. Faktura for kontingenten må skje med eksisterende logo og brevpapir etc., men det må følge med et skriv om endringen. 6. Søke om støtte fra Innovasjon Norge - kontakt er allerede opprettet. 7. Planlegge kick- off for det nye forumet på Annual Summit på Losby Gods. 8. Planlegge ulike seminarer for de to gruppene, jfr. Rune Birkelands kommentar ovenfor. Disse må ainne sted i Ålesund, Bergen, Haugesund og Stavanger. Vedlagt ainnes en oversikt over offshore- rederier i Norge som anses å være aktuelle som nye medlemmer i et Shipping & Offshore Forum, samt en liste over dagens medlemmer i Bulkforum. En annen viktig potensiell medlemsgruppe er de medlemmer som har meldt seg ut de senere år; mange av disse kan være aktuelle dersom forumets virksomhet utvides. Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 10 av 13

11 VEDLEGG 1 Noen av offshore- rederiene i Norge 1. BOA Offshore Trondheim 2. Bourbon Offshore Fosnavåg 3. Farstad Shipping ASA Ålesund 4. Golden Energy Offshore Ålesund 5. Havila Offshore Fosnavåg 6. Island Offshore Ulsteinvik 7. Maritime Management AS Leikanger 8. Neptune Offshore Fosnavåg 9. Olympic Shipping Fosnavåg 10. Opstad Offshore Molde 11. Rem Maritime/Management Fosnavåg 12. Remøy Management Fosnavåg 13. Remøy Shipping Fosnavåg 14. SANCO shipping Gjerdsvika 15. Taubaatkompaniet Trondheim 16. Uksnøy & Co AS Brattvåg 17. Volstad Management AS Ålesund 18. DOF Management Storebø 19. Eide Marine Services Høylandsbygd 20. Eidesvik Offshore Bømlo 21. Myklebusthaug Management Fonnes 22. Noraield Offshore Toransvåg 23. North Sea Shipping Bakkasund 24. Rieber Shipping Bergen 25. Sartor Offshore Steinsland 26. Stadt Offshore (S.O.M.) Øvre Ervik 27. Acergy Norway AS Stavanger 28. Deep Ocean/Trico/CTCMarine Haugesund 29. Gulf Offshore Norge Sandnes 30. O.H. Meling & Co Stavanger 31. Østensjø Haugesund 32. Simon Møkster Shipping Stavanger 33. Solstad Offshore Skudeneshavn 34. Deep Sea Supply Arendal 35. Siem Offshore Kristiansand 36. Viking Supply Kristiansand 37. Awilco Oslo 38. Buksér og Berging Oslo 39. CGG Veritas Høvik 40. Fugro Geoteam Oslo 41. PGS Lysaker 42. Seabird Management Oslo 43. Songa Offshore Oslo 44. Waveaield Inseis Lysaker 45. Western Geco Asker Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 11 av 13

12 VEDLEGG 2 Medlemmer av Bulkforum per desember 2012 REDERIER 1. Celsa Armeringsstål AS Mo 2. GasNor AS Bergen 3. Grieg Shipping AS Bergen 4. Golden Ocean AS Oslo 5. Höegh Autoliners AS Oslo 6. Hagland, R. G. Haugesund 7. Hav Chartering AS Oslo 8. Jebsen Management AS Bergen 9. Knock Tankers Oslo 10. Misje Rederi Bergen 11. Saga Forest Carriers International Tønsberg 12. Grieg Star Shipping AS Bergen 13. Teekay Shipping Norway Stavanger 14. Tschudi Shipping Company AS Bærum 15. Ugland Bulk Transport Grimstad 16. Westfal- Larsen Shipping AS Bergen 17. Wilson EuroCarriers Bergen 18. Aasen Shipping Mosterhavn 19. Oslo Bulk AS Oslo 20. Western Bulk AS Oslo MEGLERE 21. Fearnley's Oslo 22. Joachim Grieg & Co Bergen 23. Lorentzen & Stemoco Oslo 24. Oslo Shipbrokers Oslo 25. R.S. Platou ASA Oslo 26. First Securities AS Bergen 27. Ulrik Qvale & Partners AS Oslo BEFRAKTERE & INDUSTRI 28. Elkem Chartering AS Oslo 29. Euro- Nordic Logistics AE Rotterdam 30. Grieg Logistics Bergen 31. Hydro Aluminium Oslo 32. Norske Skogindustrier Skogn 33. Sibelco Nordic AS Rud 34. Rolls Royce Marine AS Ålesund 35. Statoil ASA Stavanger 36. Yara Belgium SA/NV Brussel/Oslo 37. Ulstein International AS Ulsteinvik 38. Wagle Chartering AS Moss Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 12 av 13

13 BANK/FINANS/FORSIKRING 39. Commerzbank Hamburg 40. DNB Bank ASA Oslo 41. DVB Bank SE Nordic Branch Bergen 42. Gard Services Bergen 43. Nordea Bank Norge ASA Oslo 44. Skuld AS Oslo 45. Pareto Shipping AS Oslo SERVICES 46. Det Norske Veritas Høvik 47. Handelshøyskolen BI Oslo 48. Hammer Maritime Strategies Nittedal 49. Intertanko Oslo 50. Marlo AS Heer 51. Marintek Trondheim 52. Norges Rederiforbund Oslo 53. Wikborg Rein Oslo 54. Deloitte AS Bergen 55. Ernst & Young AS Oslo 56. Executives International AS Bønes 57. Bureau Veritas Oslo 58. Wilhelmsen Ships Service AS Lysaker 59. Pon Power AS Oslo 60. Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG Kiel Januar 2013 Forretningsplan: Fra Bulkforum 9l Shipping & Offshore Forum Side 13 av 13

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009 MARITIME MARKET NETWORK PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009 Tirsdag 10. februar kl. 16.00 17.00 Norges Rederiforbund, Oslo Til stede var 39 representanter fra i alt 29 medlemsbedrifter Til stede var

Detaljer

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår

Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår Utviklingen i det totale antall opplæringsplasser med tilskudd 2004-2013 - hvert første halvår 1. halvår 2013 Figur 1 3000 2661 2671 2500 2103 2238 2270 2292 2000 1791 1500 1392 1519 Antall plasser 1000

Detaljer

Sikkerhetsforum 18.11.2015 Offshore Markedssituasjon. Fra vondt til verre. Øyvind Jonassen Sr Rådgiver Norges Rederiforbund

Sikkerhetsforum 18.11.2015 Offshore Markedssituasjon. Fra vondt til verre. Øyvind Jonassen Sr Rådgiver Norges Rederiforbund Sikkerhetsforum 18.11.2015 Offshore Markedssituasjon Fra vondt til verre Øyvind Jonassen Sr Rådgiver Norges Rederiforbund I opplag - eller ute av norsk sokkel i løpet av 2015 (2014) West Navigator Transocean

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs

Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI GCE Blue Maritime Annual Conference NTNU-Ålesund, 30.09.2016 orge har tre globale kunnskapsnav nnen havbaserte

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Valg av aksjonærvalgte medlemmer til Statoil ASAs bedriftsforsamling og valgkomité

Valg av aksjonærvalgte medlemmer til Statoil ASAs bedriftsforsamling og valgkomité Til: Generalforsamlingen i Statoil ASA Sak: Valg av aksjonærvalgte medlemmer til Statoil ASAs bedriftsforsamling og valgkomité Dato: 2012-04-20 1 FORMÅL OG BAKGRUNN I henhold til 11 i selskapets vedtekter,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Milliarder Utvikling i verdiskaping: Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 80 60 40 Endring

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Green Reefers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Green Reefers ASA onsdag 27. februar 2008 kl. 09.00 på selskapets

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal

Velkommen Rektor Geirmund Oltedal FoU-seminar Ålesund 20-21 november 2008 Velkommen Rektor Geirmund Oltedal Høgskolens campus Høgskolen sitt oppdrag Utdanning for industri, næringsliv og helsevesen Anvendt forskning- og utvikling Spissa

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2010

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2010 Norsk Hydro ASA Drammensveien 260 0240 Oslo VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2010 Valgkomiteen

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Tirsdag 10. februar kl. 16.00 Norges Rederiforbund, Oslo www.bulkforum.com

Tirsdag 10. februar kl. 16.00 Norges Rederiforbund, Oslo www.bulkforum.com MARITIME MARKET NETWORK ÅRSMØTE 2009 Tirsdag 10. februar kl. 16.00 Norges Rederiforbund, Oslo www.bulkforum.com MARITIME MARKET NETWORK INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009 Tirsdag 10. februar kl. 16.00 Norges

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningens vedtekter (sist endret på årsmøtet 27.03.2014) 1. Navn Foreningens navn er NORWEA Norsk Vindkraftforening 2. Formål og virkemidler Foreningens formål er: 1. Norwea skal arbeide for å skape

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014

OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014 OVERSIKT OVER UTBETALT STØTTE TIL NOx-MÅLING PÅ SKIP OG RIGGER 2011-2014 14.10.2014 Målenr. Søker Skip IMO nr Dato for gjennomført måling Sum utbetalt - maksimalt 80 % av medgått kostnader 9001,00 Kolbjørn

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Selskapspresentasjoner

Selskapspresentasjoner Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført fire arrangementer i 2014. En selskapspresentasjon er et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer

Detaljer

OCEAN TALENT CAMP VELKOMMEN TIL RÅDHUSPLASSEN 2015. Huskeliste

OCEAN TALENT CAMP VELKOMMEN TIL RÅDHUSPLASSEN 2015. Huskeliste Huskeliste VELKOMMEN TIL OCEAN TALENT CAMP RÅDHUSPLASSEN 2015 Informasjonshefte med timetabell og oversikt over aktiviteter for elever og lærere, samt et oversiktskart over Ocean Talent Camp Rådhusplassen.

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com Norske offshorerederier seiler inn 13 milliarder i Brasil 24 norskeide offshoreskip har fått kontrakter med Petrobras på nesten 13 milliarder kroner, bare i 2010.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i. Young CMI (Norway)

Protokoll fra årsmøte i. Young CMI (Norway) Protokoll fra årsmøte i Young CMI (Norway) Tid: Sted: 10. februar 2015 ki18:00. Kluge Advokatfirmas lokaler i Støperigata 1, Oslo Ordstyrer: Styrets leder Nicolai Lunde 1 KONSTITUERING Innkalling vedlagt

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet)

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) INTSOK Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) Thor Christian Andvik Prosjektdirektør for Barentsregionen www.intsok.com INTSOK - Norwegian Oil & Gas Partners

Detaljer

Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet

Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet Skangass` utvikling av infrastruktur for LNG og forventinger til markedet marin markedet Den Norske Gasskonferansen 11.04-2013 Gunnar Helmen Markeds segmenter Marine Industri Kjøretøy Verdikjeden industri...vårt

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8-10 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8-10 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8-10 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Valgkomiteen har følgende sammensetning: Terje Venold (fungerende leder) Mette I. Wikborg Susanne Munch Thore Leif Teksum var medlem og leder

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten

Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE. Globalisering av offshore servicevirksomheten Avanserte marine operasjoner STATUS OG VEIEN VIDERE Globalisering av offshore servicevirksomheten har styrket maritim klynge NCE Maritime-seminar, Ålesund, 9. september 2008 Forskningsleder logistikk Oddmund

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder

Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass Jan Skogseth, avtroppende styreleder Bransjemøte Norsk Industri Olje & Gass -20.04.17 Jan Skogseth, avtroppende styreleder Norsk Industri i tall og møtesteder (I) 2 500 medlemsbedrifter, 130 000 ansatte, 20 bransjer Representerer all norsk

Detaljer

Omstilling og næringsutvikling i Mosseregionen

Omstilling og næringsutvikling i Mosseregionen Omstilling og næringsutvikling i Mosseregionen Ullensaker 4. juni 2015 Yngvar Trandem Mosseregionens Næringsutvikling AS Samarbeidspartnere ØFK, Innovasjon Norge, NHO-Østfold, Oslo MedTech, NCE Smart Energy

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer