Årsrapport «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»"

Transkript

1 Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport

2 Innholdsfortegnelse Som steiner i vann Nøkkeltall 4 Hovedpunkter Konsernsjefen har ordet 6 Ferd Finansielle Investeringer 8 Ferd Industrielle Investeringer 10 Ferd Sosiale Entreprenører 12 Troverdighet 14 Dette er Ferd 16 Historikk 18 Visjon, forretningsidé og verdier 20 Konsernledelsen 22 Ledere forretningsområder 23 Eventyrlyst 24 Styrets årsberetning 26 Styret 32 Resultatregnskap 33 Totalresultat 33 Balanse 34 Kontantstrømoppstilling 36 Oppstilling over endring i egenkapitalen 37 Noter 38 Ferd Holding AS 72 Revisors beretning 80 Lagspill 82 Strategi 84 Eierstyring og selskapsledelse 88 Langsiktighet 90 Ferd arbeider innenfor en virkelighet der innovasjon og endringsvilje er nødvendig for å lykkes. Men i en omskiftelig verden er det viktig å ha en tydelig og sterk forankring, verdier som gir virksomheten retning. Ferds verdiforankring er definert gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet. Fire verdier valgt ut som essensen av mer enn 160 års virksomhet i konsernet som i dag er kjent som Ferd. Og som fortsatt, lik steiner i vann, gir oss en vei og en retning, som faste punkter underveis mot å skape varige verdier og sette tydelige spor. 2

3 troverdighet Eventyrlyst Lagspill Langsiktighet 3

4 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. IFRS IFRS NGAAP NGAAP NGAAP NGAAP NGAAP NGAAP Resultat Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Effektiv skattesats 6,5 % 5,8 % 1 % -2 % 4 % 2 % 15 % 26 % Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Soliditet Egenkapital Egenkapitalandel (%) bokførte verdier 62 % 59 % 53 % 72 % 70 % 77 % 63 % 52 % Verdijustert egenkapital Egenkapitalandel (%) verdijustert 67 % 66 % 63 % 79 % 77 % 81 % 76 % 67 % Likviditet Kontanter og noterte aksjer og andeler Avkastning Egenkapitalrentabilitet (%) bokførte verdier 22 % 16 % -39 % 21 % 12 % 64 % 19 % 22 % Egenkapitalrentabilitet (%) verdijustert 15 % 27 % -30 % 22 % 15 % 28 % 12 % Sum eiendeler bokførte verdier pr. virksomhetsområde NOK mill. Driftsresultat siste 8 år NOK mill. Ferd Eiendom (1 238) Øvrige/konserneliminering (-302) 3000 IFRS Ferd Capital (10 337) 2000 IFRS NGAAP NGAAP NGAAP 963 NGAAP 785 NGAAP Ferd Invest (3 816) NGAAP Ferd Alternative Investeringer (6 699)

5 Hovedpunkter 2010 Ferd hadde en økning i verdijustert egenkapital på 2,4 mrd. kroner til 17 mrd. kroner, tilsvarende 15,3 prosent Alle forretningsområder hadde positiv verdiutvikling i 2010 Ferd Alternative Investeringer oppnådde sterke resultater i porteføljen av investeringer gjort rett etter finanskrisen Alle porteføljeselskapene i Ferd Capital hadde god utvikling Aibel vant flere store kontrakter og har en rekordstor ordrebok Verdier og virkelighet. For Ferd er verdier et nøkkelbegrep på mer enn ett nivå. Verdier er et virkemiddel, som grunnlaget for verdibasert ledelse. Men verdier er også et mål, både økonomisk og i form av menneskelig utvikling. For visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor rommer mer enn det selvsagte for næringsvirksomhet. Den forteller også om Ferds forhold til medarbeidere, forretningsforbindelser, samarbeidspartnere og til samfunnet som vi er en del av. Som et privateid selskap har Ferd stor frihet til å velge hvordan vi vil arbeide og hva vi vil oppnå. Formuleringene i visjon og verdigrunnlag forteller om våre valg. De er viktige for oss. Det er likevel ikke ord som er prøven på hva vi står for. Det viser vi gjennom hva vi gjør. Spredt utover i denne årsrapporten følger fire korte streif i tekst og bilder, hvert av dem viet én av våre verdier som en utdyping av hva verdien innebærer, og som eksempel på at den betyr noe i praksis. 5

6 Konsernsjefen har ordet Som et privat selskap har Ferd alltid hastverk, unntatt med å utgi Årsrapporten. Hovedgrunnen til at du får den først nå, er at Ferd eier en del snodige ting som det tar litt tid å sette en realistisk verdi på. Det lever vi godt med. Det som er litt verre å takle er at mitt oppdrag her og nå er å se bakover til 2010 i mars Dette kan sammenlignes med å se i bakspeilet mens du tramper på gassen. Det er krevende hvert år, men enda verre i år. Konsernsjef Johan H. Andresen jr. Jeg synes det er riktig å tidfeste nøyaktig når jeg skriver dette. Det er torsdag kveld, 17. mars. Situasjonen på atomkraftverkene i Japan er fortsatt uavklart, og Gadafi sier han vil ta Benghazi i natt. Skrivesperre virker som en mild ubeleilighet akkurat nå. Og mens verden forandrer seg kontinuerlig og svarte svaner kommer som perler på en snor, er det godt å ha noe som er bestandig. I 2011 fyller Ferd ti år, og svært mye har forandret seg siden Men ikke våre verdier. De er fortsatt Troverdighet, Eventyrlyst, Lagspill, Langsiktighet. Internt vet vi hva disse verdiene betyr. Når vi skal fortelle det til våre venner på utsiden, krever det litt ekstra. Forhåpentlig er det enklere å vise til eksempler. I årsrapporten har vi valgt å presentere noen som vi mener viser at vi forsøker å leve i samsvar med verdiene. Det finnes sikkert andre eksempler der dette ikke er like tydelig, men vår bevissthet om at verdiene betyr noe, bidrar til at vi kan bli enda bedre til å etterleve dem i fremtiden. Mange organisasjoner har lagspill som en av sine verdier. Den er på mange måter opplagt, men samtidig krevende å få til kontinuerlig. Innenfor de enkelte forretningsområdene og bedriftene våre fungerer det bra, men vi har som ambisjon at lagspillet skal fungere på tvers av disse. Her har vi mye å hente. Rimeligvis har de fleste nok med sitt til daglig, men vi er likevel avhengige av å få idéer fra hverandre, å teste egne resonnementer på hverandre, å se muligheter som oppstår fordi vi jobber sammen. En suksesshistorie fra i fjor er Ferd Eiendoms innsats for å kunne tilby Aibel et kontorbygg i Asker. Det er allerede under oppføring. En annen suksesshistorie er arbeidet mange enkeltpersoner i våre forretningsområder og bedrifter gjør for Ferd Sosiale Entreprenører. Utrykket «å spille hverandre gode» kommer virkelig til sin rett her. «I 2011 fyller Ferd 10 år. Mye har forandret seg, men ikke våre verdier som fortsatt er troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Uansett, 2010 var et godt år for Ferd. Vi måler våre resultater i utviklingen i verdijustert egenkapital (VEK), og vi er nå tilbake på trendlinjen fra før finanskrisen og på en ny høyeste notering. Det som likevel er mest gledelig, er at alle bedrifter og forretningsområder bidro positivt til dette. Noen, som Aibel, Swix Sport og Special Opportunities-porteføljen hos 6

7 Ferd Alternative Investeringer, gjorde sågar kvantesprang. Andre, som Elopak og Ferd Eiendom, har store deler av sin portefølje knyttet opp mot utviklingsprosjekter som først om noen år vil begynne å gi effekt. Den prosentvise økningen i VEK er solid om enn ikke på Berkshire Hathaway-nivå de fleste år. Rentes rente-effekten gjør seg dessuten gjeldende, så vår totale kapasitet til både å videreutvikle bedrifter og gjøre nye investeringer er betydelig. I tillegg har vi en lånefasilitet som er nesten ubrukt. En nykommer i fjor var Interwell. Et glitrende eksempel på en vekstentreprenør, en slik vi gjerne så flere av i Norge. Fra mitt ståsted er det to opplevelser med interwell som forhåpentlig sier noe om verdier. Den første er at Ferd av de ansatte som også er eiere, ble foretrukket fremfor et utenlandsk Private Equityfond. Vi vet at vi ble valgt fordi Ferd kan bidra til den internasjonale ekspansjonen som Interwell har påbegynt, og ut fra det faktum at vi har en felles horisont med de andre eierne. Jeg håper at verdiene vi står for også var et bidrag til at vi ble valgt. Den andre opplevelsen kom da jeg besøkte Interwells Stavanger-avdeling første gang. I stedet for å gå inn kontorinngangen gikk jeg gjennom monteringshallen. Der kom jeg i snakk med en gjeng karer som åpenbart var stolte over sin arbeidsplass, og som på alle måter ønsket Ferd og meg velkommen. Det fortalte meg at også vi hadde gjort et riktig verdi valg. For det å velge hvem man skal jobbe sammen med, det er virkelig et verdivalg. Jeg tror at de aller fleste mennesker har et sett med verdier som styrer deres adferd, og at disse verdiene i stor grad er satt og vanskelig for meg å endre. Derfor forsøker jeg alltid å få et godt inntrykk av dette verdisettet i et jobbintervju. Den mest direkte måten er når jeg spør: «Hvilke verdier ønsker du å gi til dine barn?» Det finnes ikke ett, men mange riktige svar på dette, forutsatt at søkeren har tenkt over spørsmålet har for verdens del startet på måter som ingen kunne forutse. Like lite som noen forutså Berlinmurens fall, var det noen som trodde at en rekke land i Nord- Afrika og Midtøsten skulle få oppleve befolkningens åpne krav om endringer. Jordskjelvet og den påfølgende tsunamien i Japan var enda mer uforutsigbart. Dette er hendelser som på kort sikt til en viss grad vil merkes også av bedrifter i Ferd, men effektene er forbigående. Det som er verre, er det vi ikke i samme grad kan påvirke, nemlig fremtiden til de ansatte hos våre kunder og leverandører i disse landene. Alle har enten slekt eller venner som er direkte berørt. Selv om mediene naturligvis viser kun deler av hele sannheten, er det bildene av omsorg og omtanke mellom de rammede menneskene som står sterkest igjen i minnet. Det er verdiene våre som gjør oss menneskelige. Johan H. Andresen jr. PS. Når du leser dette har det gått vel to måneder siden jeg skrev det. Det har skjedd mye rundt oss og meg, og i verden for øvrig i den tiden. Likevel, poenget er fortsatt det samme; Verdiene består. 7

8 Ferd finansielle investeringer Ferd Finansielle Investeringer Ferd Finansielle Investeringer består av Ferd Invest, Ferd Alternative Investeringer og Ferd Eiendom FERD INVEST Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter en betydelig portefølje av børsnoterte nordiske selskaper. Portefølje Aksjeporteføljen er konsentrert og har betydelig vekt innen mellomstore selskaper. FERD ALTERNATIVE INVESTERINGER Ferd Alternative Investeringer har ansvaret for konsernets fondsinvesteringer i ulike aktivaklasser. området gjør også direkte investeringer som Ferd har de rette forutsetningene for å vurdere og eie, men som faller utenfor de øvrige investeringsmandatene. Portefølje Hedgefond Special Opportunities Special Investments Aksjefond Private Equity Fond Norsk Mikrofinansinitiativ FERD EIENDOM Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten omfatter utvikling, utleie og forvaltning av kontor-, lager- og logistikkeiendommer og utvikling av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Portefølje Kontor Lager/logistikk Boligprosjekter Utenlandske fond VÅRE FORRETNINGSOMRÅDER Siden begynnelsen av 2007 har Ferd Finansielle Investeringer omfattet tre forretningsområder: Ferd Invest, Ferd alternative Investeringer og Ferd Eiendom. Ferd Invest tar hånd om konsernets investeringer i børsnoterte aksjer i Norge og det øvrige Norden, Ferd Alternative Investeringer foretar investeringer innenfor ulike aktivaklasser og Ferd Eiendom utvikler og forvalter konsernets bolig- og næringseiendommer. RAMMEBETINGELSER OG MARKEDER I utgangspunktet ligger forholdene vel til rette for at vi i skal kunne levere gode resultater innenfor våre tre forretningsområder. Vi kan konsentrere oss om vår eneste eiers langsiktige resultat- og risikomål og må ikke løpende innfri mer eller mindre flyktige ønsker fra andre store eiere eller fra kunder. Det regulatoriske regimet vi er underlagt er dessuten lite tyngende, sammenlignet med regelverket en del institusjonelle investorer hjemme og ute lever med. Gunstige rammebetingelser bidrar til at vi kan ha korte beslutningsveier. Dessuten er den finansielle stillingen til konsernet god, slik at vi har stor frihet til å foreta de investeringer vi til enhver tid finner interessante. Samtidig er det sterk konkurranse om de gode forretningene i mange av de finansmarkedene vi er aktive i, og denne konkurransen er ikke blitt svakere i de siste årene. Daglig må vi prøve å hevde oss mot investorer som kanskje pr. hode er både smartere og mer energiske enn oss, og på enkelte områder kommer tilfanget av slike konkurrenter fra hele verden. Mange av dem har dessuten klart større menneskelige og finansielle ressurser enn vi kan mønstre, og det er forholdsvis lett å tallfeste når de gjør det bedre enn oss. VÅR ARBEIDSFORM For at vi likevel skal kunne levere gode resultater, må vi først og fremst utøve en god dømmekraft når det gjelder hvilke investeringer vi går inn i, og hvilke vi avstår fra. Når vi investerer, er vi også helt avhengige av å finne en god balanse mellom handlekraft og ydmykhet. Når vi har vurdert en investerings mulighet så godt det lar seg gjøre for oss, må vi kunne mobilisere handlekraft til å gjennomføre investeringen, selv om markedsforholdene skulle være uoversiktlige. Samtidig må vi ha med oss en ydmyk grunnholdning, og ha klart for oss at det alltid vil være mye vi ikke vet og overskuer i en gitt situasjon. Finans markedene er dessuten sjelden så sjenerøse at vi blir innvilget tilstrekkelig tid til å sette oss inn i absolutt alle sider ved en investering. Derfor legger vi alltid vekt på å forstå hva som er de tre-fire viktigste risikofaktorene ved en investering, og ha et godt grep om disse. Det daglige arbeid i Ferd Finansielle Investeringer foregår i mindre arbeidsgrupper, lite preget av hierarki. Dette innebærer at den enkelte medarbeider kan ha stor innflytelse på hvilke investeringer som foretas, og at lederne for de tre forretningsområdene har store fullmakter til å foreta de endelige investeringsvalgene. Av slike medarbeidere må vi naturlig nok kreve at de i utgangspunktet bringer med seg både kompetanse og lærevillighet. Dette er imidlertid ikke nok, for vi tror at det er helt avgjørende for våre resultater at vi klarer å bygge opp erfarne investeringsmiljøer. Det er først når vi lar dyktige medarbeidere få 8

9 Ferd Finansielle Investeringer består av forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Alternative Investeringer og Ferd Eiendom. Bak fra venstre: Tom Erik Myrland, Jacob Aars-Rynning, Knut Tolo, Jarle Mork, Geir Karlsen og Arthur Sletteberg. Foran fra venstre: Carl Brynulfsen, Christer Alm, Trine Sellæg Aulie, Pål Sylte, Gaute Garshol, Lars-Christian Tvedt og Christian Halvorsen. mulighet til å bli erfarne at vi kan håpe å få dyrket frem investeringsgrupper som både demonstrerer god dømmekraft og en god balanse mellom handlekraft og ydmykhet. For oss i Ferd Finansielle Investeringer innebærer derfor konsernets kjerneverdi «langsiktighet» i første rekke at vi tar oss tid til å bygge erfarne investeringsgrupper. «Langsiktighet» innebærer imidlertid ikke at vi nødvendigvis sitter lenge med våre investeringer, og det innebærer i alle fall ikke at vi feier det vi måtte ha av dårlige investeringer under teppet. Strategien vi har valgt for de tre forretningsområdene, er nærmere omtalt på side 86. ÅRET 2010 Ved inngangen til 2010 så vi for oss at året ville bli et konsolideringsår, der vi skulle få sette av litt ekstra tid til å videreutvikle interne prosesser, særlig hos Ferd Alternative Investeringer og Ferd Invest, som begge hadde et meget intenst Slik ble det ikke, og særlig for førstnevnte har markedsmulighetene vært så interessante at vi har måttet holde et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. Selv om vi alltid søker å arbeide gjennom så små og kompakte grupper som hensynet til forsvarlig drift tillater, mener vi at markedsmulighetene tilsier at Ferd Alternative Investeringer nå øker bemanningen. I Ferd Invest var 2010 det første året med et rent nordisk investeringsmandat. Vi tror at det er naturlig og riktig å ha en nordisk innretning av våre børsnoterte investeringer, og vår aksjegruppe er i ferd med å bli godt innkjørt i sitt nordiske investeringsoppdrag. Ferd Eiendom er det av våre tre forretningsområder som er i den tydeligste oppbyggingsfasen når det gjelder investeringsvolumet. For denne gruppen var 2010 det første året med det vi kan kalle «full bemanning». Med erfarne medarbeidere på plass tror vi at vi skal klare å gjennomføre den betydelige opptrappingen som er planlagt i Ferds eiendomsinvesteringer på en god måte. Forretningsområdene er nærmere beskrevet på Ferds hjemmeside 9

10 Ferd industrielle investeringer Ferd Industrielle Investeringer Ferd Capital er en aktiv og langsiktig investor i privateide og børsnoterte selskaper. Investeringsstrategi Ferd Capital investerer i selskaper i spennet mellom senfase venture og buy-out. Investeringer pr Elopak (96,6 %) Swix Sport (100 %) Mestergruppen (90,6 %) Aibel (49 %) TeleComputing (46 %) Ventureportefølje Energy Ventures Fond I, II og III Energy Ventures AS (25 %) Interwell (34 %) Investeringskriterier Geografi Norden, med hovedfokus på Norge Bransje Bransjeuavhengig, men med fokus på IKT/TMT i ventureinvesteringer Egenskaper ved selskapet Sterk markedsposisjon, unik teknologi eller unik forretningsmodell Størrelse på investeringen NOK mill per investering over investeringsfasen Exit Klart identifiserte exitmuligheter Påvirkning Styreplass og reell påvirkning på selskapets strategi, samt sammensetning av styret og ledelse Eierandel % Eiersituasjon Privateide og børsnoterte selskap Ferd Capital er ansvarlig for Ferds industrielle investeringer og har en helhetlig tilnærming til investeringer som strekker seg fra venture til buy-out. I 2010 leverte forretningsområdets porteføljeselskaper svært gode resultater, og det ble foretatt en investering i Interwell (tidligere Well Technology Group). MARKED Globalt var det makroøkonomiske klimaet i 2010 preget av gjenvunnet, men forsiktig optimisme. Lokalt fortsatte ikke Oslo Børs den ekstremt gode utviklingen i 2009 på samme nivå, men avkastningen var likevel rundt 18 prosent. Dette gjenspeiler både underliggende vekst og fornyet tro på fremtiden. Kredittmarkedet forble relativt stabilt, tross truslene om sammenbrudd i gresk, portugisisk og spansk økonomi. Konkurransen i den norske private equity-sektoren ble hardere i 2010, med relativt høye priser og et moderat antall investeringer. Medregnet investeringer av alle størrelser ble det gjennomført rundt 150, sammenlignet med 80 i 2009 og 130 i Antallet ventes å øke i 2011, og konkurransen vil trolig forbli høy. PORTEFØLJESELSKAPER Mange av våre porteføljeselskaper kunne vise til meget sterke resultater i Dette var dels en følge av et forsterket strategisk fokus etter de foregående årenes turbulens i finansmarkedet, dels av den underliggende økonomiske veksten. Ferd Capitals sterke involvering i mange av porteføljeselskapene gjennom 2009 har vært et bidrag til oppnådd suksess. Aibel vant en rekke store kontrakter i løpet av året, og måtte etter hvert starte en rekrutteringskampanje for å kunne levere i henhold til avtale. Selskapet gikk inn i 2011 med rekordfulle ordrebøker. Mot slutten av året ble det startet en gjennomgang av selskapets strategiske muligheter, med børsnotering som ett av de vurderte alternativene. Elopak oppnådde et forbedret driftsoverskudd i 2010 sammenlignet med foregående år. Hovedårsaken til dette var en vellykket snuoperasjon i Nord- Amerika som brakte lønnsomheten i dette markedet opp på samme nivå som i konsernet forøvrig. Elopak klarte også å beholde eller øke markedsandelen i alle prioriterte segmenter og markeder. Napatech oppnådde i 2010 en rekordomsetning på 25,6 millioner amerikanske dollar, med en tilhørende økning i EBITDA-marginen fra 10 til 21 prosent. I TeleComputing har fokus vært på lønnsomhetsforbedring gjennom operasjonell effektivisering, og selskapets EBIT vokste fra 66 MNOK i 2009 til 101 MNOK i Ship Equip fortsatte den sterke veksten fra 2009 gjennom hele Selskapet fikk Frontline inn på kundesiden, og viste dermed styrke innenfor shippingsegmentet, som er en viktig drivkraft for selskapets utvikling. 10

11 Ferd Capital er ansvarlig for Ferds industrielle investeringer. Bak fra venstre: Erik Fausa Olsen, Pål M. Rødseth, Runar Kvåle, Helge Hellebust, Bjørn Erik Reinseth, Dagfinn Teigland og Peter Sunde. Foran fra venstre: Annar Bøhn, Trond Solberg, Anette Juel Knudtzon, Jonas Borge, Eskild Larsen, Morten Borge og Jo Lunder. Swix Sport hadde et spennende år, både på grunn av lanseringen av den revolusjonerende nye skistaven Swix Triac 1.0 og overtakelsen av den sveits iske skismøringsprodusenten Toko. Den lønnsomme veksten i selskapet fortsatte, med en omsetningsvekst på 42 prosent og 66 prosent økning av EBITDA. NYE INVESTERINGER Ferd Capital var aktivt involvert i flere potensielle oppkjøp i 2010, både på eget initiativ og i tilrettelagte salgsprosesser. Resultatet ble likevel bare én ny investering. Bakgrunnen er den harde konkurransen i de tilrettelagte prosessene, og prisforventningene som møtte oss i våre egeninitierte fremstøt. Samlet ga disse i mange tilfeller opphav til verdsettelser som vi ikke fant grunnlag for i selskapenes evne til langsiktig verdiskaping. I oktober inngikk imidlertid Ferd Capital en avtale om å kjøpe 34 prosent av aksjene i brønnteknologi- og oljeserviceselskapet Well Technology Group (nå interwell). Det norske selskapet er ledende innenfor høyteknologiske løsninger for olje- og gassbrønner, med en internasjonal kundebasis i både land- og offshore basert petroleumsindustri, og en omsetning på 323 millioner kroner i Ferd Capital vil bidra med ekspertise, struktur og kapital for at selskapet skal kunne videreutvikle sin unike teknologiplattform. Selskapet representerer også et nytt tilskudd til Ferd Capitals cluster av oljeserviceselskaper, som fra før av omfatter Aibel, ArkEx og Energy Ventures. ORGANISASJON Mot slutten av 2009 ble Ferd Capital og Ferd Venture slått sammen til ett forretningsområde. I 2010 ble det høstet fordeler av omorganiseringen gjennom at de samlede ressursene kunne utnyttes ved investeringer i selskaper i sen venturefase såvel som oppkjøp av modne selskaper, og også i den totale porteføljeforvaltningen. Vårt ønske om å bidra aktivt på driftssiden medførte at en av våre medarbeidere mot slutten av året trådte ut av organisasjonen for å fungere som midlertidig finansdirektør i Interwell. Sammen med økende aktivitetsnivå innebærer dette at Ferd Capital vil utvide medarbeiderstaben i FREMTIDSUTSIKTER Vi ser på Ferd Capitals selskapsportefølje som sterk, og har stor tro på både teamet og strategien til forretningsområdet. Derfor møter vi 2011 med tillit til at vi skal gjøre både gode investeringer og vellykkede salg i løpet av året. Ferd Capital har en høy grad av fleksibilitet sammenlignet med mange konkurrenter, og vi forventer at dette vil gi god uttelling også i Ferd Capital er nærmere beskrevet på Ferds hjemmeside 11

12 Ferd sosiale entreprenører Ferd Sosiale Entreprenører Ferd investerer i sosiale entreprenører som reflekterer vår visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Våre sosiale entreprenører Har innovative løsninger på noen av samfunnets sosiale problemer Bygger organisasjoner eller strukturer som løser oppgaver og utfordringer som hverken det offentlige eller markedet så langt har identifisert eller klart å løse. Bidrar til at barn og unge utvikler seg og sitt potensial. Er opptatt av de sosiale resultatene, men klarer å bruke den økonomiske bunnlinjen til å bygge strukturer som hjelper flest mulig, fortest mulig og gjør bedriften levedyktig over tid. Investeringsfilosofi Ferd Sosiale Entreprenører ser etter dyktige mennesker og selskaper som klarer å skape positiv endring blant barn og unge. Vi vil møte de som har svar på utfordringer samfunnet ikke har klart å løse, med muligheter for å skape en vellykket virksomhet som når stadig flere. Vi bruker vår kapital kombinert med kunnskap og erfaring om forretningsutvikling, til økt resultatoppnåelse og raskere utvikling av selskapet. Våre sosiale entreprenører skal oppleve at de får inn en partner som bryr seg om dem og det de ønsker å oppnå. Investeringer Kjør for livet Gladiator Trivselsleder Forandringsfabrikken UNICUS ASFALT Forskerfabrikken Ungt Entreprenørskap I løpet av 2010 etablerte Ferd Sosiale Entreprenører en diversifisert portefølje, og Ferd ble synlige som en forkjemper for sosialt entreprenørskap i Norge. Første større konferanse i Norge om sosialt entreprenørskap avholdt i mai. Her ble Forandringsfabrikken kåret til årets sosiale entreprenør Fem sosiale entreprenører inn i porteføljen; Unicus, New Page, Forandringsfabrikken, Trivselsleder og Aball1. Vår første nedleggelse av et selskap i porteføljen kom med New Page. Flere store oppslag om selskapene i porteføljen i sentrale medier. To felles samlinger for våre entreprenører for nettverk og utveksling på tvers. Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som reflekterer Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Våre sosiale entreprenører har innovative løsninger på sosiale problemer, og bruker den økonomiske bunnlinjen til å hjelpe flest mulig, fortest mulig, og til å gjøre bedriften levedyktig over tid. FSE ønsker først og fremst å bidra til selskaper som gjør at barn og unge får utviklet seg og sitt potensial. Organisasjon Styret har satt av inntil 20 millioner kroner årlig til arbeidet, og i 2010 brukte vi 7,2 millioner kroner. Ut over områdets 1,5 ansatte har ansatte fra Ferds andre forretningsområder og Ferds datterselskaper Elopak og Aibel lagt ned mange timer i styre arbeid og annen oppfølging av våre sosiale entreprenører. Vi har også benyttet ekstern kompetanse, først og fremst gjennom pro bono innsats fra kompetente personer som supplerer vår kompetanse. På bakgrunn av en vridning av strategien mot økt innsats for porteføljeselskapene, ble det besluttet å øke kapasiteten for FSE med ett årsverk for Marked Det ble en markant økning i antall forespørsler i Mange ble avslått allerede på telefon, og alt for få oppfylte FSEs kriterier fullt ut. Vi har derfor spisset presentasjonen på nettsidene våre og utviklet et forenklet nettbasert skjema for henvendelser. Vi har valgt en smal innretning for hva vi anser som sosialt entreprenørskap, ved at det må være en klar forretningsmessighet i aktiviteten og en sannsynlighet for økonomisk bærekraft på sikt. Andelen passende prosjekter har økt siden 2009, og flere prosjekter har dermed blitt videre vurdert og kommet inn i porteføljen. Fortsatt trenger vi å nå bredere ut med de mulighetene Ferd representerer for de rette sosiale entreprenørene med vekstambisjoner. Satsingen har vært presentert gjennom svært mange foredrag i løpet av året både fra konsernsjef i Ferd og av leder for FSE. Vi fortsetter å jobbe med synlighet og bevisstgjøring i 2011, spesielt gjennom velferdkonferansen med den tilhørende velferdprisen til årets sosiale entreprenør. I tillegg ønsker vi å være aktivt til stede i sosiale medier, blant annet med egen Facebook-gruppe og Twitterprofil for FSE. Våre investeringer REHAB-piloten gikk til nyttår ut av porteføljen som første selskap etter avtale perioden på tre år. New Page fikk ikke anbud i Oslo og Bergen og måtte 12

13 NOTE: To make your own alternative version of the logo is not allowed without permission from Nina, responsible Art Direcotor in KFL/DFL. Please contact me for help: Varige verdier og tydelige spor Katinka Greve Leiner og Martine Turmo i Ferd Sosiale Entreprenører. legge ned driften. Alle andre i porteføljen har vist god fremgang og er i stadig utvikling. Ungt Entreprenørskap etablerer ved Ferds hjelp en internasjonal pris for sosialt entreprenørskap, Forskerfabrikken har spredd sine kurstilbud ut over landet og hatt over 2000 unge på kurs, vi har inngått ny avtale med Gatemagasinet asfalt som nå går med overskudd, Trivsels leder nådde rundt 350 skoler, Unicus har gått fra fire til syv ansatte, Forandringsfabrikken er etterspurt og stadig flere får gleden av å prøve Aball1. Fremtidsutsikter Vi har all grunn til å tro at det i 2011 blir enda større aktivitet og oppmerksomhet rundt arbeidet med sosiale entreprenører i Norge. Den største utfordringen fremover er å utvikle bedre resultatindikatorer på de sosiale effektene av selskapenes aktiviteter. Vi ønsker å synliggjøre hva innsatsen kaster av seg, både økonomisk og sosialt for samfunnet. Flere av de sosiale entreprenørene i porteføljen vår er nå så etablerte med sine aktiviteter at dette lettere lar seg gjøre. Vi vil også fortsatt være på jakt etter nye, spennende selskaper til porteføljen. Ferd Sosiale Entreprenører er nærmere beskrevet på Ferds hjemmeside :ASFALT GATEMAGASINET Gir mening og arbeid I salg i Stavanger og Sandnes fra 1. april : Kr 50,- (Halvparten går til selger) 13

14 Verdier og virkelighet troverdighet: Trygghet for at løfter holdes, strategier gjennomføres, mål blir nådd. Og åpenhet overfor medier og omverden, langt ut over det et familieeid selskap er forpliktet til. Engasjerte medarbeidere: Både de ansatte og ledelsen bidro sterkt til at snuoperasjonen i Aibel ble en suksess. For Ferd Capital er det et prinsipp alltid å ha ressurser til å følge opp sine selskaper, både finansielt og kompetansemessig. 14

15 Travle tider: Snuoperasjonen i Aibel har gjort at oljeserviceselskapet igjen er en konkurransedyktig aktør nå med den mest velfylte ordreboken noen sinne, og i full gang med å rekruttere nye medarbeidere. I gode tider, og i dårlige En strøm av nye kontrakter, gjenvunnet lønnsomhet, rekruttering av nye medarbeidere: Oljeserviceselskapet Aibel er i dag en konkurransedyktig aktør med høy tillit i markedet til tross for at finanskrise og store kommersielle og juridiske utfordringer, særlig i USA, gjorde at selskapet i 2008 sto på kanten av stupet. I mellomtiden har Aibel vært gjennom en bemerkelsesverdig snuoperasjon. Eierne i hovedsak Ferd har bidratt med kapital, kompetanse og aktiv innsats. aibels medarbeidere og ledelse, på sin side, med fleksibilitet og sterk vilje til å yte noe ekstra mens tett samarbeid og åpen kommunikasjon har styrket det gjensidige tillitsforholdet. For Ferd Capital er det et prinsipp å ha både menneskelige og finansielle ressurser til å følge opp investeringer. Ved å tilføre 537 av de 600 millionene snuoperasjonen krevde ble Ferd hovedeier med en andel på rundt 80 prosent, det meste direkte, noe gjennom Herkules Private Equity Fund II, der Ferd er største investor. Engasjementet i Aibel går tilbake til 2007, da en norsk investorgruppe med Ferd som deltaker overtok selskapet fra utenlandske eiere. Planlagt investeringshorisont var mellom fem og syv år, med børsnotering som mulig avslutning på eierskapet. Alt tyder nå på at planen kan gjennomføres som forutsatt. Og på at Ferds eierskap ble et avgjørende bidrag til å skape varige verdier og sette tydelige spor. 15

16 Dette er Ferd Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. Industriell og finansiell aktivitet konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital, samtidig som det i kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil. I tillegg til den rent kommersielle virksomheten kommer forretningsområdet Ferd Sosiale Entreprenører som støtter utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer som arbeider for at særlig barn og unge skal kunne skape en bedre fremtid for seg selv og samfunnet de lever i. Ferd eies av Johan H. Andresen jr. med familie, men har siden 2004 hatt et uavhengig styre der styreleder og samtlige medlemmer er eksterne. INDUSTRIELLE INVESTERINGER Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige aktive egenkapitalinvesteringer. Porteføljen er nordisk med hovedfokus på Norge, og omfatter spekteret fra heleide selskaper til eierandeler over 15 prosent i børsnoterte såvel som unoterte selskaper. Ferd Capital forvalter verdier for ca. seks milliarder kroner og har betydelig kapital tilgjengelig for nye investeringer. Porteføljen har følgende hovedposter: Elopak (96,6 prosent eierandel) er verdens tredje største leverandør av kartongbaserte emballasjesystemer for flytende næringsmidler, med en global virksomhet der 94 prosent av omsetningen skjer utenfor Norge. Ferds eierinteresse går tilbake til 1957 og etableringen av Elopak, som i utgangspunktet hadde en ikke-eksklusiv europeisk lisens for produksjon og salg av Pure-Pak drikkevareemballasje. I 1987 overtok Elopak den amerikanske lisensgiveren Ex-Cell-O Corporations samlede emballasjevirksomhet, med alle rettigheter til Pure-Pak-systemet på verdensbasis, både for tappemaskiner og emballasjeprodukter. Swix Sport (100 prosent eierandel) er et merkevarehus som utvikler, produserer og markedsfører skismøring, staver, tilbehør og tekstiler til sport og aktiv fritid under varemerkene Swix, Toko, Ulvang og Bavac. Selskapet har en omfattende virksomhet i både Norge og utlandet, blant annet gjennom datter selskaper i USA, Japan, Tyskland og Sveits. Eierskapet går tilbake til 1978 da virksomheten ble kjøpt fra det svenske kjemi- og farmasiselskapet Astra. Aibel (49 prosent eierandel) er en ledende leverandør til oppstrøms olje- og gassindustri, med norsk sokkel som primærmarked. Selskapet står for drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore- og landbaserte anlegg, og leverer også komplette produksjons- og prosessanlegg, systemer og teknologitjenester. Ferd gikk inn på eiersiden i 2007 og økte sin andel betydelig gjennom tilførsel av ny kapital i TeleComputing (96,1 prosent eierandel) er en ledende leverandør av IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Selskapet leverer et bredt spekter av nettbaserte applikasjoner og kundetilpassede drifts- og outsourcingtjenester og i tillegg systemutvikling, kundebistand og andre konsulenttjenester. Ferds eierandel ble overtatt i begynnelsen av Interwell (34 prosent eierandel) leverer egenutviklet høyteknologisk brønnverktøy til den internasjonale olje- og gassindustrien samt tilhørende tjenester og kompetanse. Selskapet er verdensledende på sitt område, med produkter og tjenester som kan gi oljeselskaper økte inntekter og store kostnadsreduksjoner gjennom mer effektiv produksjon og høyere utnyttelses grad for olje- og gassbrønner. Ferd overtok sin eierandel høsten Mestergruppen (90,6 prosent eierandel) er et av landets ledende byggevarekonsern. Konsernet fokuserer på proffmarkedet og eier blant annet byggevarekjeden Byggeriet. Byggevarekjeden har 96 utsalg. Boligkjedene Mesterhus og Systemhus er en sentral del av konsernets virksomhet med sine 216 medlemmer, spredt over hele Norge. Mesterhus var i 2010 landets største boligbygger. Dessuten er konsernet en stor aktør med tomte- og prosjektutviklingsaktiviteter over hele Norge. Mestergruppen er i god vekst og inngikk nylig avtale om kjøp av byggevareselskapet Sentrum Bygg AS i Oslo. Ferd overtok sin eierandel våren Venture-porteføljen omfatter industrielle investeringer i mindre og yngre unoterte foretak. Ferd Capital går inn som aktiv eier i porteføljeselskapene med andeler mellom 10 og 50 prosent, og bidrar til økt verdiskaping gjennom å tilføre risikokapital, kompetanse og 16

17 nettverk. Porteføljen består i hovedsak av teknologibaserte virksomheter med stort vekstpotensial og sterk ledelse, med hovedfokus på bedrifter i IKT-sektoren. Ved årsskiftet omfattet porteføljen direkte investeringer i 14 selskaper og i tillegg indirekte investeringer i olje-, gass- og energisektoren gjennom Energy Ventures I, II og III der Ferd er største eier, og i managementselskapet Energy Ventures AS. FINANSIELLE INVESTERINGER Ferd bygger og driver forvaltningsmiljøer som investerer i et bredt spekter av finansielle aktivaklasser gjennom forretningsområdene Ferd Invest, Ferd Alternative Investeringer og Ferd Eiendom. Konsernets finansielle styrke gir frihet til å konsentrere seg om langsiktige resultatog risikomål, mens korte beslutningsveier og uavhengighet gjør at man kan utnytte muligheter som krever handlekraft. De finansielle forretningsområdene har til sammen ca. 11,7 milliarder kroner til forvaltning. Ferd Invest er en aktiv investor som forvalter en betydelig portefølje av norske, svenske, danske og finske aksjer, børsnoterte såvel som aksjer i små og mellomstore selskaper. Forretningsområdet investerer primært i selskaper der man mener å se et stort potensial, og har som mål å oppnå høyere avkastning enn en samlet nordisk indeks. Ferd Alternative Investeringer (tidligere Ferd Ekstern Forvaltning) ble etablert i 2007 for å investere gjennom eksterne internasjonale samarbeidspartnere i aktivaklasser, fond og land der Ferd ikke utøver den daglige forvaltningen selv. De to siste årene har forretningsområdet i stadig større utstrekning gjort direkte investeringer i finansmarkedene i egen regi, i tillegg til å følge opp eksterne forvaltere. Dette er bakgrunnen for navneendringen. Forretningsområdets siktemål er å oppnå god risikojustert avkastning og risikospredning for konsernet. Porteføljen omfatter investeringer i hedgefond, rentefond og utenlandske aksje- og private equity-fond. I tillegg kommer to spesialporteføljer: Special Opportunities ble etablert tidlig i 2009 for å utnytte muligheter i kjølvannet av finanskrisen, og er under avvikling. Special Investments er opprettet for å kunne gjøre gode enkeltinvesteringer som faller utenfor Ferds øvrige investeringsmandater. Ferd Alternative Investeringer forvalter også Ferds eierinteresser i Norsk mikrofinansinitiativ (NMI) i Herkules Private Equity Fund I, II og III samt eierandelen på 40 prosent i fondenes eksklusive investeringsrådgiver Herkules Capital I AS. Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets eiendomssatsing. Virksomheten omfatter utvikling, utleie og forvaltning av kontor-, lager- og logistikkeiendommer og utvikling av boligeiendom for salg, i hovedsak i Oslo-området. Prosjektene gjennomføres dels i egen regi, dels i samarbeid med utvalgte eksterne samarbeidspartnere. Ferd Eiendom investerer også i utenlandske eiendomsfond. SOSIALE INVESTERINGER Ferd Sosiale Entreprenører er et eget forretningsområde der de sosiale resultatene veier tyngre enn de økonomiske. Primært utøver Ferd sitt samfunnsansvar gjennom den ordinære forretningsmessige driften. Visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor gjør det imidlertid naturlig også å støtte sosiale entreprenører som har innovative svar på sosiale utfordringer som hverken det offentlige eller markedet har løst. Støtten går i hovedsak til entreprenører som arbeider for at mennesker, og særlig barn og unge, skal få muligheter til å utvikle sitt potensial og nå sine mål. Det er vanligvis en forutsetning at virksomheten sikter mot å bli økonomisk bærekraftig og dermed i stand til å nå flere. Porteføljen besto ved årsskiftet av investeringer i syv sosiale entreprenører. Støtten gis dels ved at ressurspersoner hos Ferd tilfører kompetanse innenfor strategi og forretningsutvikling, dels ved at portefølje bedriftene gis tilgang til kapital og til å utnytte Ferds nettverk. Ferd Ferd Capital Ferd Invest Ferd alternative investeringer Ferd Eiendom Ferd Sosiale Entreprenører Elopak (96,6 %) Swix Sport (100 %) Mestergruppen (90,6 %) Aibel (49 %) TeleComputing (96,1 %) Interwell (34 %) Ventureportefølje Energy Ventures Fond I, II og III Energy Ventures AS (25 %) Nordisk aksjeportefølje Hedgefond Utenlandske aksjefond Private Equity Fond Herkules Private Equity Fund I, II og III Herkules Capital I AS (40 %) Special Investments Special Opportunities Norsk Mikrofinansinitiativ (NMI) Kontor Lager/logistikk Boligprosjekter Utenlandske fond Ungt Entreprenørskap Forskerfabrikken Gatemagasinet ASFALT Unicus Kjør for livet Gladiator Trivselsleder Forandringsfabrikken 17

18 Historikk Konsernet som i dag bærer navnet Ferd, er et resultat av nytenking og evne til omstilling i den tradisjonsrike familieeide Tiedemanns-gruppen. Hovedtrekkene i nåværende struktur og organisasjon ble utformet i årene 1998 til 2000, mens navnet Ferd ble introdusert i Selskapet har imidlertid en historie som går tilbake til før 1778, og har vært i samme families eie siden Utgangspunktet var tobakksproduksjon, men gjennom historien har virksomheten omfattet et vidt spekter av finansielle, industrielle og maritime aktiviteter, som etter hvert utgjorde hovedtyngden av konsernets omsetning. Tobakksproduksjonen ble solgt i 1998, de siste tobakksaksjene i I dag fremstår Ferd som profesjonelle eiere som utøver langsiktig, aktivt eierskap i norske foretak med internasjonalt potensial, og som bygger og driver forvaltningsmiljøer som investerer i et bredt spekter av finansielle aktiva Ferd Eiendom og partner Skanska Bolig igangsetter byggingen av de første boligene i Tiedemannsbyen, et prosjekt som i løpet av ti til femten år skal gi 1400 nye boenheter på tomten etter den tidligere tobakksfabrikken på Ensjø i Oslo. Ferd Alternative Investeringer introduseres som nytt navn for Ferd Ekstern Forvaltning. Navneskiftet skyldes utvidet mandat. Ferd Eiendom kjøper Henrik Ibsens gate 4 i Oslo Ferd Capital kjøper en eierandel på 34 prosent i Well Technology Group (WTG) nå Interwell. Swix Sport kjøper den sveitsiske skivoksprodusenten Toko. En omfattende snuoperasjon i oljeserviceselskapet Aibel avsluttes med godt resultat. Ferds aktive egenkapitalinvesteringer samles i én organisatorisk enhet ved at Ferd Capital og Ferd Venture slås sammen under navnet Ferd Capital. Ferd Capital overtar en eierandel på 46 prosent i TeleComputing for ca. 250 millioner kroner. Ferd Sosiale Entreprenører blir et selvstendig forretningsområde. Ferd Invests mandat utvides til å omfatte aksjer i Norge, Sverige, Danmark og Finland generelt, etter tidligere å ha vært begrenset til norske og svenske børsnoterte aksjer samt aksjer i nordiske små og mellomstore bedrifter Ferd Sosiale Entreprenører etableres for å bringe engasjementet for organisasjoner og gründere som vil nå sosiale mål med forretningsmessige metoder, inn i faste former. Ferd Ekstern Forvaltning får et utvidet investeringsmandat for å kunne utnytte mulighetene i kjølvannet av finanskrisen Norsk mikrofinansinitiativ, NMI, lanseres etter initiativ fra Johan H. Andresen jr. Ferd Capital investerer 276 millioner kroner i Kongsberg Automotive. Ferd Capital etablert som eget forretningsområde for langsiktige industrielle investeringer som en videre utvikling av Ferd Industrial Holdings. Ferd Private Equity Fund skifter navn til Herkules Private Equity Fund, rådgivningsselskapet Ferd Equity Partners til Herkules Capital. Ferd Eiendom etablerer partnerskap med Skanska Bolig for utbygging av Tiedemannsbyen på tomten etter den tidligere tobakksfabrikken på Ensjø i Oslo Ferd Private Equity og Ferd Industrial Holdings kjøper oljeserviceselskapet Aibel. Energy Ventures III fulltegnet med 1,3 milliarder kroner i kommittert kapital. Ferd Venture er strategisk samarbeidspartner og største investor. Pronova BioPharma børsnoteres til en kurs som tilsvarer godt over en trettendobling av investert kapital i løpet av tre års eierskap. Grace Reksten Skaugen tiltrer som styreleder for Ferd Holding. Ferd Ekstern Forvaltning etableres som eget forretningsområde for investeringer der Ferd ikke selv utøver den daglige forvaltningen. Ferd Venture gjennomfører exit i Nacre for 13 ganger investert beløp etter to og et halvt års eierskap Ferd Private Equity Fund II fulltegnet med 4,25 mrd. kroner. Ferd er største investor. 18

19 2005 Ferd selger seg ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Nær 2,3 milliarder kroner frigjøres for virksomhet i Ferds egen regi. Energy Ventures II etablert med Ferd Venture som største investor. Ferd Eiendom går inn som aktiv partner i Selvaag Pluss. Ferd Private Equity gjennomfører salg av Collett Pharma. Ferd Eiendom arrangerer arkitektkonkurranse om alternativ bruk av fabrikkeiendommen på Ensjø i Oslo som er utleid til Skandinavisk Tobakskompagni Salg av TiTech Visionsort, verdensledende norsk selskap innenfor automatisk avfallssortering. Ferd Holding får nytt styre, for første gang med bare eksterne medlemmer. Swix Sport overtar Elite Sport og dermed varemerkene Ulvang og Bavac. Ferd Private Equity Fund etableres, med Ferd Private Equity som ledende investor, og investeringene i Collett. Pharma og Pronova BioPharma som en del av kapitalen. Ferd Private Equity kjøper Pronova BioPharma (tidligere Pronova Biocare) Ferd Private Equity kjøper Collett Pharma. Elopak overtar mønekartongvirksomheten i nederlandske Variopak og sveitsiske SIG Combibloc Forretningsområdet Ferd Industri skifter navn til Ferd Private Equity. Byggestart for Malerhaugveien markerer Ferd Eiendoms første satsing innenfor boligutvikling og på forvandlingen av Ensjø i Oslo fra «bilby» til «boligby». Ferd selger Erling Sande AS og avvikler dermed engasjementet innenfor import og salg av motorsykler, utenbordsmotorer og snøscootere. Ferd Venture er en av initiativtakerne til etableringen av Energy Ventures Konsernet endrer navn til Ferd Virksomheten organiseres i forretningsområdene Elopak, Industri, Invest, Venture og Eiendom J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjoneres inn i danske Skandinavisk Tobakskompagni, og Tiedemannskonsernet er dermed ute av all operativ tobakksvirksomhet. Johan H. Andresen jr. overtar Under Johan H. Andresen seniors ledelse blir Tiedemanns et konsern med et vidt spekter av virksomhetsområder, blant annet marin oppdrett, miljøteknologi, sportsutstyr, import og salg av utenbordsmotorer og motorsykler og finansielle investeringer. Det er imidlertid den internasjonale emballasjeprodusenten Elopak som etter hvert står for den største delen av omsetningen, etterfulgt av Tiedemanns Tobaksfabrik som i denne perioden fullfører en konsolidering av den norske tobakksbransjen Satser på miljøteknologi med Elopakprosjektet Autosort, et system for automatisk sortering av avfall. Senere skilt ut som eget selskap under navnet TiTech Visionsort Elopak kjøper sin amerikanske lisensgiver Ex-Cell-Os emballasjevirksomhet, og dermed alle rettigheter til Pure-Paksystemet på verdensbasis Andresens Bank fusjoneres inn i Christiania Bank og Kreditkasse (nå Nordea) Kjøper Swix fra det svenske legemiddel- og kjemiselskapet Astra Etablerer drikkekartongprodusenten Elopak med Pure-Pak-lisens for europa og produksjonsanlegg i røyken De tre første generasjonene av familien Andresen videreutviklet J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik gjennom mer enn hundre års eierskap. Fabrikken gikk fra å være en av de større i Christiania til å bli Norges desidert ledende dels fordi eierne gikk nye veier, blant annet med rask omstilling til ny teknologi og pionervirksomhet innenfor reklame; dels gjennom en lang serie oppkjøp som bidro til å konsolidere bransjen Etablerer Golden West Shipping Co. A/S Joh. H. Andresen er sentral i reetableringen av Andresens Bank Deltar i etableringen av Gyldendal Norsk Forlag Joh. H. Andresen blir tredje generasjons eier av firmaet ved farens død Første etablering i utlandet: Ny fabrikk i Charlottenberg skal betjene det svenske markedet Nicolai Andresen overtar J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik etter farens død Den første Johan H. Andresen kjøper firmaet som senere har vært i familiens eie Johann Ludwig Tiedemann overtar firmaet, som fra nå av bærer hans navn I. & L. Jacobsen s Tobaks-Fabrique i Christiania mottar kongelig privilegiebrev. 19

20 Visjon, forretningsidé og verdier Visjon Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor FORRETNINGSIDÉ Ferd skal satse på aktivt og langsiktig eierskap i sterke selskaper med et internasjonalt potensial samt finansielle investeringer, basert på kjernekompetanse innen finans, forretningsutvikling og nettverk Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst. Vi skal heller ikke glemme vår rolle som betydelig og verdifull aktør i samfunnet. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer enn kortsiktige bobler vi skal stå for solide prosjekter som varer. Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes. Av forretningsidéen fremgår det at Ferd fremdeles skal være engasjert både i operativ virksomhet og i finansielle investeringer. Historisk har denne kombinasjonen gitt konsernet gode resultater, og Ferd har bygget kompetanse på begge områder. Forretningsidéen understreker konsernets langsiktighet. Vi skal altså ikke basere oss på å gjøre raske «klipp». Den sier dessuten at vi ikke bare skal være langsiktige, men vi skal også være aktive eiere der vi har dominerende posisjoner. Dette forplikter oss som konsern til å utvikle nødvendig kompetanse slik at vi kan bistå våre selskaper i videreutviklingen. Det vil være en spesiell utfordring å legge forholdene til rette slik at selskapene kan utnytte hverandres spisskompetanse. 20

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014?

Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Smart kapital hvor går de smarte pengene i 2014? Citykonferansen 2014 Tom Erik Myrland Investeringsdirektør Ferd Dagens temaer «Rammevilkår» «Strategi» Visjon og verdier Eiers risikotoleranse Konkurransefortrinn

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Asfalt Stolt redaktør: Helle Aasand med Asfalt, det nye gatemagasinet for Stavanger og Sandnes. Asfalt skal selges av mennesker som er

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL 1. HALVÅR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Tall i mrd kr. Verdijustert egenkapital 25,5

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner

Sosialt Entreprenørskap. November 2013 @katinkaleiner Sosialt Entreprenørskap November 2013 @katinkaleiner Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår vi Årets Sosiale Entreprenør 2014

Detaljer

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011

Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Sosialt entreprenørskap, UMB 22.juni 2011 Eline Synneva Lorentzen Ingstad Senter for entreprenørskap Stipendiat i sosialt entreprenørskap Ferd Sosiale Entreprenører Studieprogrammet i sosialt entreprenørskap

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap

Sosialt Entreprenørskap Sosialt Entreprenørskap Folkehelsekonferansen Oslo 14. oktober 2014 @oyvind_sandvold Agenda Hvem er vi Hva er sosialt entreprenørskap Hva ser vi etter Hvordan gjør vi det Hvem gjør vi det med Hva oppnår

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR NØKKELTALL Tall i mrd kr. 1. HALVÅR 2015 2014 2013 2012 2011 Verdijustert egenkapital 26,3 24,9 24,3

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap hvordan ta risiko for å få effekt Stiftelseskonferansen 14. mai, 2013 Johan H. Andresen Agenda Sosialt Entreprenørskap hva er det? Hvordan vi engasjerer oss Forstått risiko gir

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen?

Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Verdiskaping i Finansnæringen Har effektiv formidling av kapital gått på bekostning av verdiskapningen? Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Gardermoen14. november 2013 Innhold Norsk forvaltningsindustri

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

"Fra ryddig fjøsdrift til verdibasert risikoforståelse"

Fra ryddig fjøsdrift til verdibasert risikoforståelse "Fra ryddig fjøsdrift til verdibasert risikoforståelse" Skagens Nyttårskonferanse 10. januar, 2012 Johan H. Andresen Twitter: @FerdOwner #nyttar2013 Agenda Fra ryddig fjøsdrift til varige verdier og tydelige

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Sosialt Entreprenørskap

Sosialt Entreprenørskap Sosialt Entreprenørskap -Muligheter som skaper nye fremtider Stiftelseskonferansen 21. mars Johan H. Andresen Twitter: @FerdCEO Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Visjon Instrumentelle verdier Kompetanse

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning

Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFF Seminar Torsdag 28. november 2002 Vend selskapets innside ut; - Tilleggsinformasjon om verdiskapning NFFs retningslinjer for slik rapportering Glen Rødland Styremedlem i NFF og formann i komitéen Agenda

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011

Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Kort Introduksjon Holmen Spesialfond Oslo, November 2011 Holmen AS, PB 1273 Vika, N-0111 Oslo Hjemmeside: www.holmenfond.no 1 En kort introduksjon til Holmen Spesialfond Krav til investor s. 3 Fakta Holmen

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Agenda 1. Introduksjon til Springfondet 2. Hva er venture-kapital? 3. Hva ser investor etter? 4. Hvordan finner jeg en investor? About

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Solid drift og styrket innskuddsdekning

Solid drift og styrket innskuddsdekning F O K U S B A N K E R F I L I A L A V D A N S K E B A N K A / S S O M M E D E N F O R V A L T N I NG S K A P I T A L P Å O V E R 3 0 0 0 MI L L I A R D E R D A N S K E K R O N E R E R E T A V NO R D E

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO

Private Equity-bransjen gjennom 10 år. Joachim Høegh-Krohn, CEO Private Equity-bransjen gjennom 10 år Joachim Høegh-Krohn, CEO Bransjen gjennom 10 år - En bransje preget av profesjonalisering og vekst Den norske venturekapitalforeningen ble startet i februar 2001.

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden Holberg Norden 1 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra København og MSc fra City University, London. Aksjemarkedserfaring k siden 1996. Bakgrunn

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden 1 Holberg Norden Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Bakgrunn som porteføljeforvalter, analytiker og megler i Nordea og ABG Sundal Collier. Hogne Tyssøy (50)

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer