Nikolai Astrup er Stortingsrepresentant for Oslo , og han er andre nestleder i Energi- og miljøkomiteen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nikolai Astrup er Stortingsrepresentant for Oslo 2013-2017, og han er andre nestleder i Energi- og miljøkomiteen."

Transkript

1 Energi & Miljø 2015 Torsdag 5. februar kl FOREDRAGSHOLDERE Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant og Nestleder Energi- og miljøkomiteen Foredrag 5. februar kl 09:00 DEN STORE INNSATSEN HVORDAN SKAL VI REDDE VERDEN? Den virkelige klimakampen omhandler ikke bare å tenke grønt i byggebransjen, men inneholder klimabevissthet og bekymring i hele næringslivet. Hva betyr egentlig det grønne skiftet, og hvem tar ansvar? Hvilke tanker har myndighetene og hvilke konkrete grep vil de gjøre for å øke miljøbevissthet og engasjement generelt og i eiendomsbransjen spesielt? Hvordan vil vi klare å redde verden med en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling? Nikolai Astrup er Stortingsrepresentant for Oslo , og han er andre nestleder i Energi- og miljøkomiteen. Sverre Tiltnes, Programdirektør i Bygg21 Foredrag 5. februar kl 09:15 BYGG 21- FRA STRATEGIER TIL GODE PROSJEKTEKSEMPLER Bygg21 er et langsiktig samarbeidsprogram mellom byggenæringen, staten og andre sentrale aktører. Målet er å øke produktiviteten, sikre rett kvalitet på bygg og redusere byggefeil. Bygg 21 la frem sine 3 strategier. Hva er foreløpig status etter at Bygg 21 strategiene ble fremlagt? Vil bransjen klare å kombinere gode miljøambisjoner med fremtidens prosjektgjennomføring? Klarer vi å samarbeide og enes om noen felles plattformer? Debatt5. februar kl 09:25 Norwegian Green Building Council (NGBC) skal være landets ledende leverandør av helhetlige, samlende og anerkjente klassifiserings- og sertifiseringssystemer, og skal tilby beste kunnskap om bærekraft i norsk bygg og eiendom. På sikt skal NGBC tilby norske versjoner av BREEAM for alle typer bygg, og alle livsfaser for bygd miljø.

2 Mona Ingebrigtsen, Administrerende Direktør i Oslo Areal Oslo Areal AS er et av de største eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på m2. Oslo Areal AS er et 100% eiet datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet eier, forvalter og utvikler Gjensidige sine eiendomsinvesteringer i Norge. Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier for dagens og morgendagens leietakere. Rolf Thorsen, Administrerende Direktør i Oslo S Utvikling Rolf Thorsen var Norges beste roer på 1980-tallet, sammen med Alf Hansen. Han tok VM-gull og har ellers mange internasjonale medaljer i både VM og OL. Thorsen var visepresident i Norges Roforbund fra 1996 til 2000 og president fra 2000 til Parallelt med ro-karrieren jobbet Thorsen i NCC-konsernet. Han har hatt mange funksjoner i selskapet, fra og med 2007 har han vært administrerende direktør for NCC Property Development AS. I 2014 tok Thorsen over som ny toppsjef i Oslo S utvikling. Roar Smelhus, Markedsdirektør i Hjellnes Consult Hjellnes Consult as er et ledende tverrfaglig rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen markedsområdene bygg og eiendom, anlegg, industri, infrastruktur, energi og miljø. Hjellnes Consult påtar seg, alene eller i nært samarbeid med eksterne partnere, ansvaret for helheten i prosjektene. Ethvert prosjekt planlegges for hele sin levetid, og all planlegging og prosjektering kombineres med miljørettet kompetanse.

3 Isak Oksvold, Miljøsjef i Aspelin Ramm Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som ønsker å bidra til å skape attraktive bymiljøer. Byggene og rommene mellom byggene skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde. Målet om at vi skal forbruke mindre energi oppnås ved å bygge bedre og legge til rette for deling. Aspelin Ramm har deltatt i utformingen av Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen, komplekse prosjekter som har vært viktige for bymiljøet og byens attraktivitet. Isak Oksvold er Direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm. Anders Fylling, Forskningssjef i SINTEF Byggforsk Foredrag 5. februar kl 10:00 BLI BEST PÅ MILJØBYGG FREMTIDENS LØSNINGER Hvordan kan byggebransjen bidra til en bærekraftig byutvikling? Hvilke nye løsninger finnes for å øke energibesparelser i både nye og rehabiliterte bygg? Hva slags teknologi kan brukes i både bygging- og driftsfase? Gjør vi valg kun basert på investeringskostnader eller går utviklingen i retning av bruk av livsløp (LCC og LCA) som et supplement til bedre beslutninger? Vi presenterer de nyeste løsningene som kan brukes for å nå de beste resultatene innen klima og miljø. Sivilingeniør Anders Fylling jobber som forskingssjef på avdeling for Energi og arkitektur i SINTEF Byggforsk siden I tillegg til sivilingeniørutdanning fra Maskin, energi og strømningsteknikk ved NTNU, har Fylling også sosiologi i sin fagbakgrunn. Anders har lang erfaring som leder av kompetansemiljøer både hos rådgiver og entreprenør. Han har vært leder for kompetanseutvikling og innovasjon i Ø.M. Fjeld og har jobbet flere år i Multiconsult. Anders har i hele sin yrkeskarriere hatt hovedfokus på bærekraft, strategi, forretningsutvikling, FOU og ledelse innen fornybar energi, energibruk og miljø i industri og bygg. Sveinung Jørgensen, Forsker ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen, Forsker på NHH Foredrag 5. februar kl 10:50 BÆREKRAFTIGE FORRETNINGSMODELLER Bedrifter er med på å skape klimaproblemet og dette problemet kan neppe løses uten deres hjelp. Men skal bedrifter løse problemene de og andre har skapt, krever det at bedrifter innoverer for å utnytte nye forretningsmuligheter gjennom å utforme bærekraftige forretningsmodeller som både er ansvarlige og lønnsomme. Sveinung Jørgensen er førsteamanuensis, dr.ekon. ved Høgskolen i Lillehammer og Lars Jacob Tynes Pedersen førsteamanuensis, Ph.D. ved NHH. De forsker på forretningsmodeller, bærekraft og innovasjon. Sammen har de gitt ut boken Ansvarlig og lønnsom og våren 2015 holder de det nettbaserte kurset Bærekraftige forretningsmodeller på NHH Executive. Les mer om dem her: HvaErProblemet.no.

4 Mikkel Kragh, Global Facade and Architectural Design Leder - High Performance Building i Dow Corning Foredrag 5. februar kl 11:10 THE VALUE OF DESIGN What is the value of good design? Design as product, process or both? We will discuss design and the relationship between aesthetics, quality and architecture. We will also highlight the interesting relationship between value in monetary and qualitative terms. Good design is potentially good business. Good design doesn t cost, but it pays. How? Kasper Guldager Jensen, Partner i 3XN og Direktør i GXN Foredrag 5. februar kl 12:50 BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR I NORDEN Arkitektur har en betydelig rolle i bærekraftig eiendoms- og byutvikling. Hvordan tilby fleksible utviklingsmuligheter, god design og lønnsomhet og samtidig finne nye bærekraftige løsninger? Hvordan kan dette gjøres når vanskelige værforhold også må tilpasses? Hvordan kan Skandinavias prosjekter være en lærerik modell på bærekraftig og innovativ arkitektur både i Norden og i hele verden? Kasper Guldager Jensen er en partner av 3XN og direktør for GXN selskapets innovasjonsselskap. GXN ble etablert i 2007 for å utnytte, integrere og skape den nyeste kunnskap og teknologi i design og arkitektur. GXNs misjon er å utvikle et byggekultur som bidrar positivt til omverdenen, arkitektonisk og miljømessig.kasper er engasjert i forskning og utvikling av bærekraftig design, digitale prosesser og nye materialer, hvor han ser stort potensial for innovasjon. I løpet av få årene, blitt Kasper Guldager Jensen kjent som talsmann for arkitekturen i fremtiden med fokus på nye forretningsmodeller, grønne teknologier og integrering av nye materialer. Ole Wiig, Daglig og faglig leder i Narud Stokke Wiig (NSW) Foredrag 5. februar kl 13:10 SPISELIG ARKITEKTUR ER DET MULIG? Vi former våre byer og tettsteder uten hensyn til behovet for økende matvaredyrking. Store landbruksarealer gir tapt for økt bygningsmasse og annen infrastruktur. Landbruksmyndighetene utfordres. «Vertical Farming» er dyrking av matplanter kombinert med bygg i byer, ved å bruke bygningskroppen for helårlig matproduksjon - i tillegg til tak, terrasser, gårdsrom, torg og parker. Konseptet er komplimenterende til det urbane og bynære landbruket. Det øker dyrkingsarealene og matvaresikkerheten, og i tillegg renser gråvann til drikkevann. La oss koble globale utfordringer med konkrete lokale satsninger, hvor arkitekturen blir både et strategisk og kreativt virkemiddel. La gamle bytorg få ny bruk for dyrking av mat og andre nyttevekster, la parkpaviljonger og grønne områder få nye bruksområder. Det vil skape nytt næringsliv og grobunn for en ny og spennende arkitektur. Eivind Sælen, Administrerende Direktør i GK Norge Foredrag 5. februar kl 13:30 MILJØPROFIL VERDI FOR LEIETAKERE OG ARBEIDSTAKERE En høy miljøprofil i alle ledd er viktig for å styrke merkevarer. Hva innebærer dette, og hvilke praktiske og økonomiske fordeler og ulemper kan leietakere få ved å vise et høyt miljøengasjement, samt å bruke og bo i et energiprofilert bygg? Ideen om at bygg med lavt energiforbruk er mørkt, grått, trist er bare en historie. Hvordan kan innovasjon og miljøfokus henge sammen med kvalitet, trivsel og komfort? Vi diskuterer hvilke som er de viktigste driverne for at leietakere velger miljøprofilerte bygg. Vi ser på erfaringer fra ulike brukeres ståsted etter noe tids bruk.

5 Per T. Halvorsen, Direktør Leder Kontordrift i Gjensidige Foredrag 5. februar kl 13:30 MILJØPROFIL VERDI FOR LEIETAKERE OG ARBEIDSTAKERE En høy miljøprofil i alle ledd er viktig for å styrke merkevarer. Hva innebærer dette, og hvilke praktiske og økonomiske fordeler og ulemper kan leietakere få ved å vise et høyt miljøengasjement, samt å bruke og bo i et energiprofilert bygg? Ideen om at bygg med lavt energiforbruk er mørkt, grått, trist er bare en historie. Hvordan kan innovasjon og miljøfokus henge sammen med kvalitet, trivsel og komfort? Vi diskuterer hvilke som er de viktigste driverne for at leietakere velger miljøprofilerte bygg. Vi ser på erfaringer fra ulike brukeres ståsted etter noe tids bruk. Bjørn Arild Wisth, Viseadministrerende Direktør i Nordic Choice Hotels Foredrag 5. februar kl 13:30 MILJØPROFIL VERDI FOR LEIETAKERE OG ARBEIDSTAKERE En høy miljøprofil i alle ledd er viktig for å styrke merkevarer. Hva innebærer dette, og hvilke praktiske og økonomiske fordeler og ulemper kan leietakere få ved å vise et høyt miljøengasjement, samt å bruke og bo i et energiprofilert bygg? Ideen om at bygg med lavt energiforbruk er mørkt, grått, trist er bare en historie. Hvordan kan innovasjon og miljøfokus henge sammen med kvalitet, trivsel og komfort? Vi diskuterer hvilke som er de viktigste driverne for at leietakere velger miljøprofilerte bygg. Vi ser på erfaringer fra ulike brukeres ståsted etter noe tids bruk. Samarbeidspartnere og sponsorer:

6

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst

Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. Kompromissløst NYHETSBREV NORWEGIAN GREEN BUILDING COUNCIL Nyhetsbrev Norwegian Green Building Council Schweigaards gate 21 og 23 Oslo. Vi gratulerer ROM Eiendom AS med Norges første BREEAM- NOR Excellent!. 29. juli

Detaljer

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen Eiendomsbransjen En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen 1 Om Senter for eiendomsfag Senter for eiendomsfag er et nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess

Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Respect Uncovered Hvordan Norges Mest Respekterte Virksomheter Opprettholder Sin Suksess Vår undersøkelsen Norge har de siste årene opplevd sterk økonomisk vekst sammenliknet med mange andre land i verden.

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer