Nr. 3. Ledige lokaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3. Ledige lokaler"

Transkript

1 Nr. 3 Ledige lokaler

2 Innhold GRINI NÆRINGSPARK GRINI NÆRINGSPARK LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN DRAMMENSVEIEN 130 KARENSLYST ALLÉ 9 10 GULLHAUG TORG 1 KIRKEGATA NORDAHL BRUNS GATE SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN SMALVOLLVEIEN ULLENSAKER NÆRINGSPARK 15 STANGE NÆRINGSPARK m² kombinasjonslokaler / kontor / showroom / verksted / produksjon / lager / Kombinasjonslokaler og mulighet for utvikling av nytt tilbygg på ca m 2. Lokalene skreddersys ny leietaker, og kan deles. Mulighet for kjøreramper og kjøreporter. Etablert næringsområde, med attraktiv beliggenhet, med butikker, kontorer og lager. Meget god parkeringsdekning utendørs samt egen parkeringskjeller i underetasjen. 2 Michael Færden / / 3

3 Oslo i utvikling KARENSLYST ALLÉ 9 Etter å ha tilbakelagt en fantastisk fin sommer virker det som alle er fornøyde og at det gode «humøret» tilsynelatende spiller inn på markedet. Det rapporteres om god aktivitet både i transaksjons- og leiemarkedet og aktiviteten har vært god fra tidlig i august, mye tidligere enn normalt. Det var et høyt tempo frem mot sommeren og mye falt på plass før ferien. Ser vi tilbake på transaksjonsvolumet var det et historisk lavt aktivitetsnivå i Q1 og et historisk høyt volum i Q2, totalt sett endte første halvår på ca. 24 milliarder mot ca. 21 milliarder på samme tid i fjor. Statistisk sentralbyrå mente nylig at styringsrenten i Norge vil ligge på 1,5 % fram til utgangen av Det var før rentekuttet i Europa og de nye tallene for norske oljeinvesteringer hvor det forventes et fall på 10 % neste år. Norges Bank valgte å justere ned rentebanen fram mot Det betyr at banken nå tror på et noe mer moderat vekstbilde for norsk økonomi på kort og mellomlang sikt enn tidligere. Som motvekt er det positive makrotall på arbeidsledigheten som er fallende, med kun 3,3 % ledighet, samtidig som industrien viser solide tall og boligmarkedet er relativt positivt. Boligprisene gikk opp 1,6 % i august fra juli Transaksjonsmarkedet En forventning om lav rente på lang sikt gir økt investorinteresse. Bankene konkurrerer internt om lånekundene og avisene har overskrifter om rekordlave fastlånsrenter. Aktiviteten i transaksjonsmarkedet både før og etter sommeren har vært god. Vi registrerer en sterk økning i internasjonale investorers interesse for å investere i Norge, noe som var forventet ville skje, men som har tatt tid. Internasjonale investorers del av det totale transaksjonsmarkedet utgjør hittil i år ca. 30 % mot ca. 10 % av totalmarkedet i hele Ved å investere i Norge får internasjonale investorer høyere avkastning enn i en del andre land. Norge har en trygg økonomi, det er befolkningsvekst, politisk stabilitet, sysselsettingsvekst og god kjøpekraft. Det gir høyere avkastning å investere i Norge i prime CBD enn å investere i for eksempel «high end» i London. Av andre «nye» kjøpere i 2014 er offentlige eiere og børsnoterte eiendomsselskaper mer delaktig hittil i år enn totalt i Når slike kjøpere investerer gir det et signal om at de har tro på langsiktig og god avkastning. og eiendommer. Entra vil være interessant for både lokale og internasjonale investorer. Det er registrert prime yield i Oslo CBD under 5 %, men dette markedet er meget segmentert. Vår prime yield estimat for Oslo sentrum/cbd justeres nå ned til 5 %. Leiemarkedet Kontorledigheten i Oslo har over lang tid ligget stabilt på ca. 7 % og det registreres nå en liten økning i ledigheten. Denne økningen skyldes i hovedsak stor nybyggaktivitet i 2012 og Ledighetsoppgangen anses å være av kortvarig art og vi forventer at ledigheten kan synke noe videre inn i Dette skyldes i hovedsak den begrensede tilførsel av nye kontorlokaler i de to kommende år. Noen av nybyggprosjektene er i tillegg skjøvet frem i tid. Kombinasjonen av begrenset tilførsel av nybygg, økte byggekostnader samt sysselsettingsvekst vil trolig gi en leieprisvekst på mellom 5-10 % for Oslo CBD og stabil leieutvikling for randsoner. Statistisk sentralbyrås oversikt over detaljhandelen viser en vekst på 1,2 % i juni i forhold til mai måned. Vi registrerer en stor satsing på butikk-segmentet i Oslo. Det er snart ferdigstillelse av handelsområdet Aker Brygge, etablering av gågate i Vika Terrassen med nye butikkonsepter, ombygging av Bogstadveien, ombygging av Steen & Støm Magasin, utvikling av butikkdelen i Barcode i Bjørvika og åpning av Paleet på Karl Johan har funnet sted, for å nevne noen. Norge er et land med stor kjøpekraft og nå satses det på at pengene også skal brukes her og forbli i landet. Kort oppsummert Til tross for svakere vekstutsikter i norsk økonomi anses markedet som solid og i balanse. Vi har forventninger om god aktivitet i både utleie- og transaksjonsmarkedet i andre halvår, tilsvarende det vi så i første halvår. 993 m 2 kontor Moderne og kreative kontorlokaler midt i Karenslyst Allé. Gjennomgående lokaler med mye vindusflater som gir et godt lys i lokalene. Lokalene i 4. etasje egner seg godt for organisering i åpent / team landskap, såvel som celle kontorer. Godt med parkeringsplasser samt tilgang til avlåst sykkelparkering. For øvrig er det kort vei til «alt» av offentlig kommunikasjon. En børsnotering av Entra forventes i løpet av relativt kort tid. Marianne Ellila 4 Entras målsetting er å vokse og videreutvikle sine produkter Daglig leder i NAI FirstPartners 5

4 HENRIK IBSENS GATE 100 SKØYEN 266 m² kontor Lyse og moderne kontorlokaler med høy standard, både utseende og teknisk. Åpent kontorlandskap med møteromsfasiliteter. Attraktiv beliggenhet på Solli Plass, litt tilbaketrukket fra sentrum og Aker Brygge/Vika, men likevel sentralt i forhold til kollektivtilbud, caféer, restauranter, gallerier osv. INKOGNITOGATA 33A 250 m² kontor Herskapelig og moderne kontoreiendom beliggende rett bak Slottet nært Solli plass. Effektive, lyse og representative lokaler med høy standard. Felles fasiliteter som treningsrom, møterom og takterrasse. Parkering på eiendommen i eget P-Hus. Trikk og buss rett utenfor eiendommen m² kontor Eiendommen er sentralt beliggende på Skøyen, i et spennende forretningsområde hvor svært mange bransjer er representert. Store vindusflater gir naturlig lys fra alle sider av bygget, hvilket gjør at lokalene egner seg godt for organisering i åpent/team landskap, såvel som cellekontorer. Lokalene har egen kantineløsning og godt med møterom. Skøyen er Norges nest største trafikknutepunkt for offentlig kommunikasjon her finner du både buss, trikk, tog og flytog. Parkering i P-Hus kan tilbys. Tilgang til avlåst sykkelparkering. 6 7

5 RÅDHUSGATEN 26 DRAMMENSVEIEN m 2 kontor Lyse og moderne kontorlokaler med høy standard ferdigstilles januar Lokalene er tilrettelagt for arbeidsplasser i åpent landskap. Tilgang på møteromsavdeling og kantine. Skøyen er et attraktivt kontorområde, og eiendommen ligger i gangavstand fra Skøyen stasjon med flytog, lokaltog, busser og trikker m² kontor KARENSLYST ALLÉ 9 Rådhusgaten 26 er i 2013/2014 fullstendig totalrehabilitert og fremstår i dag som et fremtidsrettet og arealeffektivt kontorbygg med topp moderne innredning. Ledig kontorareal er 5. og 6. etasje hhv 550 m 2 og 350 m 2, til sammen 900 m 2, forbundet via 640 m 2 kontor interntrapp. Kan også deles da det er heis til alle etasjene. Leietaker kan i stor grad påvirke endelig utforming av arealene. Moderne og kreative kontorlokaler midt i Karenslyst Allé. Sykkelparkering i eiendommen. Gjennomgående lokaler med mye vindusflater P-Hus like ved. Kort vei til offentlig kommunikasjon. som gir et godt lys i lokalene. Lokalene i 3. etasje egner seg godt for organisering i åpent / team landskap, såvel som celle kontorer. Godt med parkeringsplasser samt tilgang til avlåst sykkelparkering. For øvrig er det kort vei til «alt» av offentlig kommunikasjon. 8 Michael Færden / / 9

6 GULLHAUG TORG 1 LILLESTRØM / NORDAHL BRUNS GATE m 2 kontor Sentral beliggenhet i Nydalen rask og enkel adkomst fra alle retninger. Moderne og arealeffektive kontorlokaler i hovedsakelig åpen løsning, noe cellekontorer, stillerom og møterom. Tilgang til kantine. God offentlig kommunikasjon Nydalen T-bane med 16 avganger i timen. Parkeringsplasser kan tilbys. Jon W. Bergenhus / / LILLESTRØM / KIRKEGATA m² forretning / butikk / showroom / kontor m 2 showroom / kontor God beliggenhet på Lillestrøm, med ca. 15 min. gange til togstasjon / sentrum, gode buss- og togforbindelser. Enkel adkomst fra hovedvei samme innkjøring som til Norges Varemesse. Lokalene fremstår som moderne med god teknisk innretning. Sentral og lett tilgjengelig eiendom et steinkast unna Lillestrøm tog stasjon. Moderne og lyse lokaler på totalt ca. 695 m 2 BTA over 3 plan. Lokalene kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov. Rikelig med parkering. Michael Færden / / Michael Færden / / 10 11

7 FORNEBU / SOLGANGSBRISEN 5 SMALVOLLVEIEN m 2 butikk / serveringslokaler Flotte butikk/serveringslokaler i nybygg som ferdigstilles Q parkeringsplasser. Lokalene er på gateplan med god eksponering i et etablert bolig- og forretningsområde. Lokalene egner seg både til butikk, servering og ev. til helserelatert virksomhet. Arealet kan innredes og tilpasses leietagers ønsker og behov. Michael Færden / / ANKERVEIEN m² kontor Frittliggende attraktivt kontorbygg i teglstein over to etasjer med heis. Eiendommen er meget fleksibel. Gode parkeringsmuligheter rett utenfor bygget. Beliggende nær grensen til Oslo i et attraktivt område bestående av hovedsaklig kontorlokaler, lagerlokaler og boligområde m² kontor m 2 lager Sentral og god beliggenhet på Alnabru. God eksponering og enkel adkomst til og fra E6. Alnabru har blitt et populært knutepunkt for handel, næring og servicetilbud. En rekke kjente bedrifter har etablert seg i nær området. Det er gangavstand til offentlig kom munikasjon. Parkering rett utenfor eiendommen. Michael Færden / / Jon W. Bergenhus / / 12 13

8 ULLENSAKER NÆRINGSPARK STANGE NÆRINGSPARK m² kombinasjonslokaler Prosjektert nybygg. Ullensaker Næringspark ligger strategisk midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn. Lett tilgjengelig eiendom og enkel adkomst fra E6 i begge retninger. Bygg kan tilpasses leietakers behov. Det kan bygges både kontorlokaler, produksjons-, lager- og logistikkbygg, handelsrettet bygg og kombinasjoner. Boligveksten i Ullensaker kommune er relativt sett den høyeste i landet, noe som skaper et stort behov for handel og næringsarealer i området de kommende år m² Solid eksponering mot E6 og Riksvei 3. Gode kommunikasjonsårer bl.a til Gardermoen, Oslo, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Høyfrekvent døgntrafik på E6 og Riksvei 3. Regulert for plasskrevende handel, lager, industri og kontor. Her kan du både leie og eie. Byggene er energieffektive og leveres bl.a med vannbåren varme. Solid byggherre: Syljuåsen består av to selvstendige entreprenørselskaper, Syljuåsen Oppland AS og Syljuåsen Hedmark AS, de to største aktørene i regionen med ca. 200 ansatte og en omsetning på ca. NOK 425 mill. pr. år. Eiliv Christensen / / 14 Jon W. Bergenhus / / Bjørn Einar Sundby / / 15

9 Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo Tlf: E-post:

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS

LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nr. 1 April 2014 LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS Nytt og flott kvalitetsbygg på Forus vest med en gjennomført høy standard Kanalsletta 3 Langflåtveien 37 Haakon VII s gate 9 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Mustad Park. utvikler i Lysakerbyen, det lokale sentrum for Oslo. elementer i den gamle bebyggelsen og ikke

Mustad Park. utvikler i Lysakerbyen, det lokale sentrum for Oslo. elementer i den gamle bebyggelsen og ikke Mustad Park Innhold Velkommen til Mustad Park 04 Beliggenhet 08 Kommunikasjon 10 Arkitektur 14 Miljø 16 Situasjonsplan 18 Arealtabell 20 Snitt 22 Planer 24 Parkering 34 Kontaktinfo 36 S04 S05 Velkommen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Attraktive næringslokaler sentralt plassert i en av Skandinavias mest attraktive næringsklynger.

Attraktive næringslokaler sentralt plassert i en av Skandinavias mest attraktive næringsklynger. Attraktive næringslokaler sentralt plassert i en av Skandinavias mest attraktive næringsklynger. Om Telenor Arena; Norges store Eventarena Visjonen om å gjøre «store opplevelser større» lå til grunn for

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer