Organisasjon... 3 Fylkespartiet Medlemmer Medlemsutvikling over tid Representantskapet Møter i Representantskapet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet..."

Transkript

1 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet... 4 Fylkesstyret... 5 Møter i fylkesstyret... 5 Partikontorets sammensetning... 9 Hovedprioriteringene for Akershus SV i Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus...10 Direkte velgerkontakt...10 Mediearbeid...10 Kontakt med meningsbærere...11 Aktiviteter Lokallagslederskolering...11 Ny i SV...12 Dialogmøte med folkevalgte...12 Kvanmokonferanse (sentralt)...12 Sommeravslutning...12 Folkevalgtkonferanse (sentralt)...12 Politiske verksted...12 Ideologiseminar...13 Nominasjonsmøte...13 Arbeid i folkevalgte organer

2 Stortinget...14 Statsbudsjett og kommuneøkonomi...14 Manglende klima- og miljøpolitikk...14 Asylpolitikken...14 Samferdsel...14 SVs alternative budsjett...15 Akershus-saker...15 Annet SV-arbeid...15 Fylkestingsgruppa...16 Utdanning...16 Samferdsel...16 Plan, næring og miljø...17 Styring...17 Interpellasjoner...18 Fylkestingsgruppa...18 Akershus SU

3 har vært et år med god medlemsvekst, valgkamp og økende aktivitet i SVlagene, også etter valget. Akershus SV beholdt stortingsplassen, som var hovedmålet i valgkampen. Fylkespartiet har gjennomført nesten alle aktivitetene i arbeids- og organisasjonsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i Akershus SV hadde 766 medlemmer ved nyttår Dette er det laveste medlemstallet på flere år. En av forklaringene kan være at det er gjort en solid opprydding i forbindelse med overgang til nytt medlemssystem. SV sentralt har gått over til nytt medlemssystem i 2014, noe som gjør at den enkelte lokallagsleder selv skal kunne bruke systemet. Dessverre har dette tatt tid og hatt en del mangler, men fylkessekretær har tilbudt alle lokallagsledere kurs i systemet. Nyhetsbrevet er sendt alle medlemmer med jevne mellomrom gjennom året De siste seks årene har vi hatt følgende medlemsutvikling

4 Representantskapet er Akershus SVs øverste organ mellom årsmøtene. Alle representantskapene har vært godt besøkt med delegater og observatører. Representantskapet er en god diskusjonsarena og mange bidrar med å gi råd og innspill til fylkesstyret og landsstyrerepresentant. Representantskapet har avholdt fire møter i RS 1/ mars RS 2/ mai RS 3/14 Fylkestingssalen, Galleri Oslo 1/14 Valg av representantskap /14 Uttalelse: Akershus på skinner 3/14 Fylkesvalgprogrammet: samferdsel, plan og miljø 4/14 Orienteringssak: møteplan 2014 Fylkestingssalen, Galleri Oslo 5/14 Endringer i representantskapet 6/14 Uttalelse: Ja til matproduksjon, støtt bøndenes kamp! 7/14 Uttalelse: Et arbeidsliv for alle 8/14 Uttalelse: Akershus på sjø 9/14 Fylkesvalgprogrammet: utdanning og kompetanse 10/14 Landsstyresaker Fylkestingssalen, Galleri Oslo 4

5 3. september RS 4/ november 11/14 Uttalelse: Broen over Oslofjorden 12/14 Uttalelse: Tannpuss inn i barnehagene 13/14 Akershus SVs kampanjeuker i oktober 14/14 Orienteringssak: Fadder i fylkesstyret 15/14 Fylkesvalgprogrammet 16/14 Landsstyresaker Fylkestingssalen, Galleri Oslo 17/14 Landsstyresaker: Kommunalplattformen 18/14 Landsstyresaker: Integreringsplattformen 19/14 Nominasjonsprosessen Fylkesstyret er ansvarlige for driften av Akershus SV. De fatter organisatoriske vedtak, og politiske vedtak der saken må behandles før et representantskapsmøte kan avholdes. På årsmøtet i 2014 ble følgende styre valgt: Rannveig Kvifte Andresen Gjermund Skaar Brit Østby Fredriksen Marianne Moltke-Hansen Anders Ekeland Eskild Gausemel Berge Tine Solvang Jon Harald Sand Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem SU-representant Fylkesstyret har avholdt ti møter i perioden, inkludert ett i januar Fylkesstyret har prioritert å jobbe for å styrke lokallaga og hjelpe til med å skaffe lister til valget 2015, bl.a. gjennom fadderordning. Styret organiserer representantskapene og innstiller på sakene til disse møtene. Fylkesstyret holder også kontakt med diverse råd og utvalg sentralt, samt med Fagforbundet gjennom samarbeidsavtale som er tegnet. 88 FS 2/ februar Galleriet Oslo, møterom /14 Fylkesstyret 2014 overordnet diskusjon 15/14 Møteplan /14 Fadderfordeling av lokallag 5

6 17/14 Delegering av politisk ansvar (feminisme, faglig og etnisk) 18/14 Avtalegirodugnaden 19/14 Programkomiteen til valget i /14 Nominasjonskomiteen til valget i /14 Innspillsmøtet med de folkevalgte 22/14 Lokallagslederskolering 23/14 Ny i SV 24/14 Politisk verksted 25/14 Arbeids- og organisasjonsplanen (husk oversendte innspill) 26/14 Oversendte uttalelser fra årsmøtet 27/14 Representantskapet 28/14 Oppsummering av årsmøtet og årsmøtet 2015 FS 3/14 4. mars FS 4/14 3. april Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 30/14 Sosiale medier-ansvarlig 31/14 Leserbrev til neste FS 32/14 Nominasjonsmøtet 33/14 Årsmøte i Fet SV 34/14 Politisk verksted 35/14 Lokallagsledersamlingen 36/14 Vårkampanjen 37/14 Representantskapet: uttalelsen Et arbeidsliv for alle 38/14 Representantskapet: uttalelsen Akershus på skinner 39/14 Representantskapet: uttalelsen om sykkel 40/14 Representantskapet: uttalelsen om båt 41/14 Representantskapet: diskusjonsnotatet fra programkomiteen 42/14 Orienteringssak: Ny i SV 43/14 Orienteringssak: regionsmøter 44/14 Orienteringssak: innspillsmøtet 45/14 Orienteringssak: 8. mars Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 47/14 Leserbrev til neste FS 48/14 Ideologiseminaret /14 Avtalegirodugnaden 50/14 Kvanmokonferansen 51/14 Kampanjeukene 6

7 52/14 Utvalgsledere og mandat for disse 53/14 NOA feirer 100 års jubileum 54/14 Strategi/prioritering fram mot /14 Datoer 2. halvår /14 Uttalelse om F35 kampfly 57/14 Representantskapet: Uttalelse om båt 58/14 Representantskapet: Uttalelse om sykkel 59/14 Representantskapet: diskusjonsnotatene fra programkomiteen 60/14 Orienteringssak: Nominasjon til fylkestingsvalget i /14 Orienteringssak: Uttalelser fra LO Stat FS 5/14 7. mai FS 6/14 5. juni Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 63/14 Leserbrev til neste FS 64/14 Datoer for høstens styremøter 65/14 Politisk verksted om utdanning 26. mai 66/14 Utvalgsledere og mandat for disse 67/14 Faglig seminar i samarbeid med Fagforbundet 68/14 Fredspolitikk og NATO 69/14 1. mai og kampanjeukene 70/14 Hovedstrategi 71/14 Evaluering av arbeidet så langt Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 73/14 Leserbrev 74/14 Ansettelsesutvalg for ny fylkessekretær 75/14 Fadderordningen 76/14 Politisk verksted om næringspolitikk og miljø 10. september 77/14 Hovedreformer til fylkestingsvalget (og perioden) 78/14 Representantskapet 3. september 79/14 Akershus SVs kampanjeuker i oktober 80/14 Fotograf til fylkestingskandidater 81/14 Orienteringssak: Ideologiseminaret 82/14 Orienteringssak: Avtalegirodugnaden 83/14 Orienteringssak: Sommeravslutningen FS 7/14 Galleri Oslo, møterom 7

8 25. august 84/14 Ny fylkesseketær 85/14 Lagsrunde 86/14 Representantskapsmøtet 3. september 87/14 Politisk verksted om areal og miljøpolitikk 10. september 88/14 Ideologiseminaret 89/14 Leserbrev til neste FS 90/14 Ny i SV 24. september 91/14 Politisk verksted om fredspolitikk og NATO 92/14 Viktige frister i høst og fram mot årsmøtet 2015 FS 8/ september FS 9/ oktober FS 10/ november Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 94/14 Lesebrev om el-bil, samt ett til neste møte 95/14 Folkevalgtkonferanse i oktober 96/14 Felleslister i kommunene 97/14 Orienteringssak: Nytt medlemsregister 98/14 Ringerunde til medlemmer på vei ut 99/14 Arbeids- og organisasjonsplan 100/14 Representantskap 27. november 101/14 Alternativt statsbudsjett 102/14 Orienteringssak: Nominasjonsprosessen 103/14 Ideologiseminaret Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 105/14 Hjelp til lokallag som sliter med å stille liste 106/14 Østlandskonferansen 107/14 Arbeids- og organisasjonsplan 108/14 Veien videre for SV 109/14 Innspill til SVs prinspipprogram Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 111/14 Leserbrev om arbeidstidsbestemmelser, samt ett til neste FS 112/14 Innspill til SVs valgkomite 113/14 Representantskap 114/14 Nominasjonsmøtet 115/14 Vinteravslutning 8

9 116/14 Årsmøte FS 11/ desember FS 1/ januar Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde, samt en gjennomgang av lister og lag 118/14 Lesebrev til neste FS 119/14 Arbeidsprogram 120/14 Saksliste til årsmøtet 121/14 Fylkesstyrets beretning til årsmøtet 122/14 Forslag til ordstyrere, referenter og redaksjonskomitee til årsmøtet 123/14 Dato neste fylkesstyremøte 124/14 Ringerunde til medlemmer som ikke har betalt Galleri Oslo, møterom 250 1/15 Lagsrunde 2/15 Leserbrev 3/15 Ordstyrere, referent og redaksjonskomite - årsmøtet 4/15 Dagsorden og gjennomføring av årsmøtet 5/15 Framdrift og 3. innkalling til årsmøtet 6/15 Beretninger 7/15 Arbeid- og organisasjonsplan /15 Budsjett /15 Landsmøtedelegasjon Nicholas Wikinosom var fylkessekretær fram medio juni Han fratrådte da fordi han var innstilt som leder av Sosialistisk Ungdom. Fylkesstyret satte ned et ansettelsesutvalg som bestod av Gjermund Skaar, Brit Fredriksen og Ruth Solveig Birkeland for å finne ny fylkessekretær. 4. august startet Ronja Andresen som fylkessekretær. Rannveig Kvifte Andresen var ikke involvert i ansettelsesprosessen etter at det ble kjent at Ronja var en av søkerne. Fylkeslaget sto uten fylkessekretær i to måneder og har hatt lite overlapp av tidligere og ny fylkessekretær, noe som har vanskeliggjorde oppstart for ny sekretær. 9

10 Akershus SVs hovedprioriteringer for 2014 var å bli en mer synlig politisk aktør i Akershus, å være et spennende og engasjerende parti å være medlem i og å sikre lister og lag i alle kommuner til valget i I arbeids- og organisasjonsplanen fra årsmøtet i 2014 står det at Akershus SV skal bli en mer synlig politisk aktør i Akershus ved mer direkte velgerkontakt, mer mediearbeid og mer kontakt med meningsbærere Årsmøtet vedtok at vi skulle få mer direkte velgerkontakt gjennom støtte til lokallaga og egne politiske kampanjer. Fylkesstyret mener vi delvis har nådd målet. Flere lokallag enn tidligere har vært med på kampanjearbeid og flere lokallag har stått oftere på stand og hatt morgenaksjoner. Målet kan likevel ikke sies å være nådd da vi ikke gjennomførte kampanjen som ble vedtatt på årsmøtet. Fylkespartiet har fulgt opp kravet om støtte til lokallag med både design og trykking av løpesedler og plakater og gjennom å hjelpe dem med å få gode innledere og talere. Lokallagene har vært tilbudt skolering på forskjellige felt, men kun noen få lokallag har ønsket besøk. Representantskapet vedtok på møtet 3. september at Akershus SV likevel ikke skulle arrangere egen høstkampanje, men at fylkeslaget i stedet skulle prioritere arbeidet med kampanjene fra SV sentralt som arrangeres hver vår og høst Årsmøtet vedtok at vi skulle bli det tydeligste partiet i Akershusmediene gjennom støtte til lokallaga i deres arbeid, gjennom mer aktivt mediearbeid i fylkespartiet og gjennom tidlige forberedelser til valget i Fylkesstyret mener vi har nådd målet. Akershus SV har hatt svært god dekning i regionsavisene og på NRK Østlandssendingen. 10

11 Lokallaga har blitt tilbudt medieskolering. Fylkessekretæren har bistått flere lag med pressemeldinger blant annet ved å gi ideer til nye saker eller ved å forfatte sitater og slagord som har gjort sakene mer pressevennlige. Fylkestingsgruppeleder Ruth Birkeland har vært mer på Østlandssendingen det siste året enn hun har vært de foregående 6 årene til sammen. Lokallag har vært varslet i forkant av presseutspillene og har også blitt tatt med på flere av utspillene. Det har vært vanskelig å få presseoppslag på uttalelser fra representantskapet og årsmøtet fordi mange av sakene enten ikke er dagsaktuelle, eller ikke er ny politikk. Unntak, som saken om SVs støtte til lærerne mot KS, gir god uttelling. Det ville vært en styrke om flere uttalelser omhandlet dagsaktuelle saker eller behandlet, for SV, ny politikk. Den enkeltsaken vi har hatt størst dekning på i 2014 må være E18, der både Bærum SV og gruppeleder på fylkestinget, Ruth Birkeland har vært på med både leserinnlegg og presseoppslag gang på gang. Det ble uttalt på Stortinget at Akershus SV har bombardert lokalavisene med innlegg angående E Årsmøtet vedtok at vi skulle bygge sterkere bånd til meningsbærere gjennom tett samarbeid med Fagforbundet, Naturvernforbundet og Utdanningsforbundet. Fylkesstyret mener vi har nådd målet. Båndene til Fagforbundet har blitt enda sterkere i perioden og samarbeidet med Utdanningsforbundet har gått fra svært lite til veldig tett på bare ett år. Vi har jevnlig kontakt med Naturvernforbundet, men har fortsatt litt å gå på der Det ble avholdt lokallagslederskolering i mai på Thon Hotell Slottsparken. Temaene som ble tatt opp var; hva fungerer og hva kan vi bli bedre på?, medlemslister og hjemmeside, valgprogram og lokallagslister. Generalsekretær Silje Schei Tveital kom og holdt en innledning med tittel Hva betyr lokallagslederen for SV? 11

12 Det ble avholdt to Ny i SV på Stortinget. Det første fant sted 6. mars og det andre 24. september. Det i mars var godt besøkt med 13 påmeldte, mens det i september var 5 påmeldte. Bård Vegar Solhjell var til stede på begge Ny i SV, og Gjermund Skaar og Anders Ekeland representert fylkesstyret på det i mars Det ble gjennomført ett dialogmøte med de folkevalgte, Bård Vegar Solhjell (Stortinget) og Ruth Birkeland (Fylkestinget) 12. mars. Det var også planlagt et 8. oktober, men dette ble avlyst på grunn av lav interesse og få påmeldte I april ble Kvanmokonferansen avholdt, under overskriftene velferd, lavutslippsamfunn og integrering Fagligseminaret ble slått sammen med sommeravslutninga som ble avholdt 24. juni. Denne ble avholdt i samarbeid med Fagforbundet, og vi hadde besøk av Gerd-Liv Valla som innledet om seks-timers dagen I og med at det ble arrangert folkevalgtkonferanse fra sentralt i Oslo i september, ble det ikke avholdt egen Akershus-konferanse. Flere folkevalgte fra Akershus møtte på konferansen som hadde en bred dagsorden med to bolker parallellsesjoner i tillegg til plenumsforedrag/debatter. Både praktisk programarbeid og aktuelle politiske saker sto på dagsorden Det ble avholdt fire politiske verksteder i løpet av Det første ble avholdt 25. mars og omhandlet den grønne transportrevolusjonen. Innledning var ved Reidar Ryssdal (tidligere rådgiver i SVs stortingsgruppe). 26 mai var temaet fremtidens skolepolitikk, og Ruth Birkeland og Marit Gran (rektor ved Jessheim videregående skolen) innledet. 10. september ble det avholdt politisk verksted om areal- og miljøpolitikk, med innledning fra professor ved NMBU Petter Ness og fylkesstyrets Anders Ekeland. Det siste politiske verkstedet ble avholdt

13 november og temaet var fredspolitikk og NATO der Ingrid Fiskaa innledet. Det var varierende grad av deltakere på de politiske verkstedene I november arrangerte AkSV heldags ideologiseminar i samarbeid med Oslo SV. Temaer som miljø, fredspolitikk, utviklingspolitikk, feminisme og regjeringserfaring ble tatt opp. Seminaret var godt besøkt og det var gode debatter, som mange deltok i. Det fungerte godt å gjennomføre seminar med flere temaer gjennom dagen og med en enkel bevertning Akershus SV avholdt nominasjonsmøte 10. desember. Etter kampvotering på førsteplassen mellom Gjermund Skaar og Mari Ann Berg, ble Gjermund Skaar valgt til førstekandidat på fylkestingslista. Helga Hustveit og Joel Ene ble enstemmig valgt til andre og tredjeplassen

14 Året 2014 har vært et aktivt år for SV, med en rekk store politiske saker på Stortinget. Men også et år preget av fortsatt dårlige meningsmålinger og viktig listearbeid foran lokalvalget Regjeringen presenterte det mest usosiale statsbudsjettet i Norge på svært mange år. Store skattekutt for de rikeste, en kraftig reduksjon i barnetillegget i uføretrygden og en rekke små og store velferdskutt preget budsjettet. Det var også en skuffende miljø- og klimaprofil i budsjettet. Samferdselsbudsjettet var stort, men også preget av at veksten på vei var større enn veksten på jernbane, for første gang på mange år. Kommuneøkonomien var tøff, men likevel ikke det verste med budsjettet. Det var også skuffelse for manglende forskning og kollektivsatsing i vårt fylke Regjeringen har fått sterk og vedvarende kritikk for manglende miljøsatsing. Med god grunn. Den manglende storsatsingen på klima har uteblitt. Oljepolitikken fortsetter med større fart, og ingen vesentlige nye grep er tatt. I tillegg er det tradisjonelle miljøvernet nedprioritert Mange trodde det skulle komme forbedringer i asylpolitikken, men vi spådde det motsatte har foreløpig fått rett. Fremskrittspartiet har hindre gode løsninger for asylbarna, og prioritert opp retur av søkere kraftig. I tillegg har vi fått en rekke alvorlige enkeltsaker. Regjeringens håndtering av asylpolitikken har vist seg å være en verkebyll for dem Samferdselsutfordringene i fylket er formidable. Befolkningsveksten er stor, og dagens politikk tar ikke godt nok høyde for det. Nasjonal Transportplan innebærer en storstilt satsing på samferdsel i vår region. SV arbeidet for at en langt større del av de samlede midlene skulle gå til kollektivtrafikk i Oslo- 14

15 regionen, samtidig som vei fortsatt vil vere viktig i andre landsdeler. Vi fikk gjennomslag for en plan for utbygging av Intercity-triangelet med en hastighet som kan brukes til lyntog, som det aller viktigste. I tillegg fikk vi gjennom et system med bymiljøavtaler der staten bruker store penger på kollektivtiltak i byene, men med klare krav om å styrke kollektiv på bekostning av vei. Det er bekymringsfullt at det nå foregår en dreining mot vei i samferdslebudsjettene. Både sykkel og kollektivtrafikk i byområdene var nedprioritert i budsjettet SV budsjett i høst var vårt første egne budsjett på 10 år, og ble godt mottatt. Det hadde fem hovedsatsinger. Rettferdig fordeling og kamp mot barnefattigdom, å bygge Norge grønt, likestilling, en leksefri heldagsskole og internasjonal solidaritet. Budsjettet innebar også en kraftig omfordeling gjennom økning av skatter for de rikeste og betydelige skatteletter for de med lave inntekter Av viktige Akershus-saker kan nevnes Forenbu-bane, E18, Ahus-bane, ny fjordforbindelse og oppfølging av Follo-banen på samferdsel. Forskning og høyskolesektoren, med vekt på UMB. Kultur og skole generelt er viktige saker. Jeg har i tillegg deltatt på en rekke forskjellige arrangementer i Akershus, fra lokallagsbesøk til åpne møter og debatter SV har lagt fram en rekke forslag i Stortinget i løpet av det siste året. Forslag om en bemanningsnorm i skolen, og to opptak i barnehagen. Forslag om klimatiltak i alle sektorer, forslag om å begrense luftforurensning i byene og forslag om ny KVU for E18 vestkorridor. Vi har foreslått et nasjonalt bibliotekløft, å anerkjenne Palestina som stat og en rekke andre ting. Høsten 2014 har jeg reist en god del i ulike fylker, særlig på Vestlandet, med sikte på å stille liste i flest mulig fylker. Jeg har også arbeidet med listestilling i Akershus, sammen med fylkesstyret og lokallagene. Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant 15

16 Fylkestingsgruppa har hatt et aktivt år med mange medieutspill og god politisk aktivitet i fylkesting og utvalg. Det rødgrønne samarbeidet har vært konstruktivt og godt. Dette samarbeidet er forankret i egen politisk avtale for valgperioden På utdanningsfeltet har fylkestingsgruppa arbeidet videre med å styrke fagopplæringa og få på plass et skikkelig yrkesfagløft. Dette budskapet har nå fått gjennomslag med egne bevilgninger i økonomiplanen for Men arbeidet med å få på plass et egen lærlingeombud, er vi ikke i mål med. Gjennom de rødgrønnes alternative budsjett har SV foreslått å opprette eget lærlingeombud, styrke voksenopplæringa og tilby norskopplæring for egne ansatte med annet morsmål. På en rekke områder får vi etter hvert gjennomslag: «Teach First» for å styrke rekrutteringa til læreryrket, miljøarbeidere og helsepersonell inn i skolen, god og sunn mat i skolekantinene, bedre bruk av IKT i undervisningen, bedre karrieremuligheter for fagarbeidere. SV-forslaget om å tilby alpint på idrettsfag ved Rælingen videregående, blir en realitet fra høsten I 2014 kom for alvor ny E18 i Vestkorridoren opp. Fylkesutvalget har uttalt seg i kritiske ordelag, men ikke gått mot. Det er SV aleine om. Vi har hatt et godt samarbeid med Oslo SV. Dette samarbeidet er det viktig å videreføre. Sammen med stortingsgruppa er saken også løftet inn i den nasjonale diskusjonen. Både gruppeleder og Bærum SV har skrevet utallige innlegg i Asker og Bærum Budstikke. Vi har markert oss godt. Men denne saken er langt fra vunnet. Det bør bli en viktig valgkampsak i Om lag 60 % av klimagassutslippene i Akershus kommer fra vegtrafikk. Med ny E18 vil bidraget fra Vestkorridoren øke, - og det i en korridor hvor folk også i dag er aller dårligst til å velge kollektiv! SV har nå fått gjennomslag for at de farligste skolevegene skal tryggest innen ti år. Men trenerende forslag som: «vi starter først neste år» og mangelfull oppfølging (rullering av planen hvert fjerde år mot annet hvert år som opprinnelig vedtatt), gjør at SV fortsatt må være en pådriver. 16

17 SV protesterte kraftig på Ruters skeive prispolitikk i Langtreisende pendlere måtte betale for billige 1-soneskort. Fylkestinget var enige i at skeivhetene var for store. Men Ruter er et aksjeselskap med tilhørende mangel på direkte styringsmuligheter. Aksjonæravtalen gir Ruter store friheter. SV er en pådriver for å få revurdert denne avtalen. I 2014 blei Metro helt til Kolsås åpnet. En realisering av et viktig rødgrønt forslag. Det skal vi være stolte over. Men ellers står bygging av flere baner i Akershus i stampe. Siden alle de andre partiene vil bruke Oslopakke 3-midler på ny E18, mangler det fortsatt 3,3 milliarder kroner til Fornebubane. Bane til Ahus (Romeriksbanen) synes å være langt fram i tid. Her bedriver en KVU-arbeid (konseptvalgutredning), - noe en elegant har hoppet bukk over for ny E18 i Vestkorridoren SV er, sammen med Venstre, pådriveren for en grønn utvikling i Akershus. Både innenfor egen drift og for Akershussamfunnet. Vi vil ha flere ladestasjoner for elbil, og vi satser på hydrogen som drivstoff. Gjennom Akershus Energi (Aksjeselskap 100 % eid av Akershus fylkeskommune) er det investert betydelige midler i hydrogenproduksjon, pilotprosjekt for solfangere og i biovarme Akershus fylkeskommune er en stor organisasjon. Det omsettes for nesten 7,5 milliarder kroner. 56 % går til videregående opplæring, 26 % til samferdsel (veger og kollektivtrafikk). Dette er fylkets største oppgaver, og det er her fylkestingsgruppa legger ned mest arbeid. Men vi er også bevisst vårt ansvar som arbeidsgivere, og, i siste instans, også for hvordan fylkeskommunen styres. Vi har et godt samarbeid med fagforeningene, spesielt med Fagforbundet. I mange små og store saker opplever vi at får gjennomslag, direkte eller ved at administrasjonen presiserer våre forslag som egen politikk. Nevnes bør: Gjennomslag for maksimalt to ledd med underleverandører. Dersom det er nødvendig med flere ledd, skal dette godkjennes av fylkeskommunen. Et mer kritisk syn på mål- og resultatstyring. Det er nok et stykke fram, men vi får gehør for at målforskyving og tidsforbruket er et problem. 17

18 /14 Ruters prisøkning fra 1.februar Fylkestinget /14 Billettpriser for honnør, store og prinsipielle endringer. Fylkestinget /14 Barn i institusjon. Fylkestinget /14 Lærernes arbeidstidsordninger. Fylkestinget /14 Hvitvasking og sosial dumping. Fylkestinget /14 Røykfritt utemiljø. Fylkestinget /14 E18 Vestkorridoren og KVU konseptvalgutredning. Fylkestinget Ruth Solveig Birkeland, gruppeleder: Medlem av fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg for samferdsel, administrasjonsutvalget. Andreas Halse: Medlem av fylkestinget og hovedutvalg for utdanning. Harald Sævareid: Medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø, Eskil Gausemel Berge: SU sin representant på gruppemøtene. Nicholas Wilkinson (fram til sommeren) og Ronja Andresen (fra august): Gruppesekretær Kommer seinere. 18

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai Dagsorden Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai 11/14 Uttalelse:

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

3. Beretning Akershus SV Innhold

3. Beretning Akershus SV Innhold 1 3. Beretning Akershus SV 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Innhold Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet...

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Beretning for Akershus SV 2013

Beretning for Akershus SV 2013 1 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet... 4 Fylkesstyret... 5 Møter i fylkesstyret... 5 Partikontorets sammensetning... 7 Utvalgene...

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Totalt 35 delegater fra 16 lokallag. Representantskapet var med det vedtaksdyktig.

Totalt 35 delegater fra 16 lokallag. Representantskapet var med det vedtaksdyktig. Akershus SVs representantskap Mandag 10. mars kl. 1800 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Delegater til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Brit Østby Fredriksen, Eskild Gausemel Berge, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2017-2021 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 1 2 3 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan for Buskerud SV 2017-2021 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Hordaland SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Hordaland SV 1 2 Arbeids- og organisasjonsplan for Hordaland SV 2018-2019 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Politisk strategi 2018 Hordaland SV er et radikalt sosialistisk og feministisk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Protokoll Akershus SVs årsmøte 2014

Protokoll Akershus SVs årsmøte 2014 Årsmøtet ble avholdt på Thon hotell Triaden i Lørenskog 8-9. februar 2014. Tilstede Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Vilde Folland, Marianne Moltke-Hansen, Hanne

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2017-2019 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for Hedmark

Detaljer

Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen

Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen Til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Marianne Moltke-Hansen, John Harald Sand,

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter februar 2016.

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter februar 2016. Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 6.-7. februar 2016. Tilstede Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Anders Ekeland, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

Endelige vedtak fra årsmøtet 2014

Endelige vedtak fra årsmøtet 2014 Sak 1 Konstituering 1 1 Innkallinger Innkallingene ble godkjent 1 2 Saksliste 1. Konstituering 2. Beretning 3. Arbeids- og organisasjonsplan 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Innkomne forslag 7. Valg 1 3 Dagsorden

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015.

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015. Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015. Tilstede Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Anders Ekeland, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Sak 4 - Beretning 2011 Innholdsfortegnelse

Sak 4 - Beretning 2011 Innholdsfortegnelse 1 2 3 Sak 4 - Beretning 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Innholdsfortegnelse Del 1 - Organisasjon... 3 1.1 Fylkesstyret... 3 1.1.2 Fylkesstyrets

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Protokoll fra Akershus SVs årsmøte 2011

Protokoll fra Akershus SVs årsmøte 2011 Protokoll fra Akershus SVs årsmøte 2011 Dato: 05.02.2011-06.02.2011 Sted: Sørmarka, Kurs og konferansesenter Åpning Åpning og velkommen ved fylkesleder Rannveig Kvifte Andresen Sak 1: Konstituering 1.4

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Vestfold BERETNING 2008

Vestfold BERETNING 2008 Vestfold BERETNING 2008 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Lars Egeland Turid Bergene Anita Myrseth Ayla Tessem Eva Ulland Shahriyar Boluri Jan Focas Leder Nestleder

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

6. september 2016, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo

6. september 2016, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo 6. september 2016, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Anders Ekeland, Ronny Kjønsø, Edvard Bjørnson, Gjermund Skaar, Edel Havin Beukes, Halvor Ekeland, Gjermund

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.03 Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe for 2014 Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget

Detaljer

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Akershus SV 793 777 815 842 826

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Akershus SV 793 777 815 842 826 Sak 2: Beretning Beretning for Akershus SV 2012 Organisasjon Akershus SV hadde 826 medlemmer nyttår 2012. Det er en nedgang fra 2011, men allikevel høyere enn 2008-2010. De siste fem årene har vi hatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

BERETNING 2014 SAK 3/14. Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Olav Sanness Vika Nestleder,

BERETNING 2014 SAK 3/14. Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Olav Sanness Vika Nestleder, 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 BERETNING 01 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Lars Egeland Leder Olav Sanness Vika Nestleder, 1. Styremedlem Petter Sommervold. Styremedlem

Detaljer

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo

SVs oppslutning stortingsvalg Oslo Det overordnede målet for Oslo SV ved stortingsvalget er å erstatte de mørkeblå med en rødgrønn regjering som har en plattform som er klart preget av SVs kjernesaker. Enten vi velger å delta selv, støtte

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Forord En forutsetning for et parti i vekst er lokallag med aktive og engasjerte medlemmer. SVs lokallag

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Protokoll Akershus SVs årsmøte 2017

Protokoll Akershus SVs årsmøte 2017 Protokoll Akershus SVs årsmøte 2017 Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 4.-5. februar 2017 Tilstede: Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Torleif Hamre, Anders Ekeland, Marianne

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Forslag fremmet i debattene

Forslag fremmet i debattene Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Innstillingene er fra redaksjonskomiteen på årsmøtet. Sak 5 budsjett - forslag Forslag B.1 Fylkessekretær Stryk andre føring av «regnskap»: Kr 15

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

4. Valgkampstrategi. Akershus Sosialistisk Venstreparti

4. Valgkampstrategi. Akershus Sosialistisk Venstreparti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4. Valgkampstrategi Innhold Innledning... 3 1. Politisk strategi... 3 Hovedbudskap... 3 Felles budskap for SV i Norge...

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Forslag til uttalelser

Forslag til uttalelser Eksterne uttalelser: 1. Akershus på skinner s. 2 2. Kvalitet i skolen støtt lærernes krav s. 3 3. Redd liv i Iran! s. 4 4. Akershus SV vil styrke psykisk helse og rus i kommunene s. 5 Interne uttalelser:

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 2014

BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 2014 0 1 0 1 0 1 0 Telemark SV TELEMARK SV ÅRSBERETNING 0 BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 0 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Rolf Jørn Karlsen Leder Ådne Naper Nestleder

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Østensjø SVs årsberetning for 2014

Østensjø SVs årsberetning for 2014 Østensjø SVs årsberetning for 2014 1. Styrets sammensetning På årsmøtet 6.2.2014 ble følgende styre valgt: Torstein Bae (leder), Gunnell Sandanger (nestleder), Lissen Bruce (kasserer), Steinar Fuglevaag

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Styremøte Bodø mars 2008

Styremøte Bodø mars 2008 Styremøte Bodø 1.-2. mars 2008 Tilstede: Leder: Berit Woie Berg 1. nestleder: Arne Langset, kom søndag 2. nestleder: Terje Cruickshank Sekretær: Kerstin Ander-Trønsdal, dro søndag kl 11.45 Kasserer: May

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Årsmelding 2017 for fylkesstyret i Nord-Trøndelag SV

Årsmelding 2017 for fylkesstyret i Nord-Trøndelag SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Årsmelding 2017 for fylkesstyret i I 2017 var det stortingsvalg. Valgkamp og fylkessammenslåing

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 05.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2016 Tid: 09:00 10:20 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

Protokoll for Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Høyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad Møtedato: 6. februar Tid: kl. 12 17 Innkalt: Alle medlemmer av Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer