Organisasjon... 3 Fylkespartiet Medlemmer Medlemsutvikling over tid Representantskapet Møter i Representantskapet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet..."

Transkript

1 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet... 4 Fylkesstyret... 5 Møter i fylkesstyret... 5 Partikontorets sammensetning... 9 Hovedprioriteringene for Akershus SV i Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus...10 Direkte velgerkontakt...10 Mediearbeid...10 Kontakt med meningsbærere...11 Aktiviteter Lokallagslederskolering...11 Ny i SV...12 Dialogmøte med folkevalgte...12 Kvanmokonferanse (sentralt)...12 Sommeravslutning...12 Folkevalgtkonferanse (sentralt)...12 Politiske verksted...12 Ideologiseminar...13 Nominasjonsmøte...13 Arbeid i folkevalgte organer

2 Stortinget...14 Statsbudsjett og kommuneøkonomi...14 Manglende klima- og miljøpolitikk...14 Asylpolitikken...14 Samferdsel...14 SVs alternative budsjett...15 Akershus-saker...15 Annet SV-arbeid...15 Fylkestingsgruppa...16 Utdanning...16 Samferdsel...16 Plan, næring og miljø...17 Styring...17 Interpellasjoner...18 Fylkestingsgruppa...18 Akershus SU

3 har vært et år med god medlemsvekst, valgkamp og økende aktivitet i SVlagene, også etter valget. Akershus SV beholdt stortingsplassen, som var hovedmålet i valgkampen. Fylkespartiet har gjennomført nesten alle aktivitetene i arbeids- og organisasjonsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i Akershus SV hadde 766 medlemmer ved nyttår Dette er det laveste medlemstallet på flere år. En av forklaringene kan være at det er gjort en solid opprydding i forbindelse med overgang til nytt medlemssystem. SV sentralt har gått over til nytt medlemssystem i 2014, noe som gjør at den enkelte lokallagsleder selv skal kunne bruke systemet. Dessverre har dette tatt tid og hatt en del mangler, men fylkessekretær har tilbudt alle lokallagsledere kurs i systemet. Nyhetsbrevet er sendt alle medlemmer med jevne mellomrom gjennom året De siste seks årene har vi hatt følgende medlemsutvikling

4 Representantskapet er Akershus SVs øverste organ mellom årsmøtene. Alle representantskapene har vært godt besøkt med delegater og observatører. Representantskapet er en god diskusjonsarena og mange bidrar med å gi råd og innspill til fylkesstyret og landsstyrerepresentant. Representantskapet har avholdt fire møter i RS 1/ mars RS 2/ mai RS 3/14 Fylkestingssalen, Galleri Oslo 1/14 Valg av representantskap /14 Uttalelse: Akershus på skinner 3/14 Fylkesvalgprogrammet: samferdsel, plan og miljø 4/14 Orienteringssak: møteplan 2014 Fylkestingssalen, Galleri Oslo 5/14 Endringer i representantskapet 6/14 Uttalelse: Ja til matproduksjon, støtt bøndenes kamp! 7/14 Uttalelse: Et arbeidsliv for alle 8/14 Uttalelse: Akershus på sjø 9/14 Fylkesvalgprogrammet: utdanning og kompetanse 10/14 Landsstyresaker Fylkestingssalen, Galleri Oslo 4

5 3. september RS 4/ november 11/14 Uttalelse: Broen over Oslofjorden 12/14 Uttalelse: Tannpuss inn i barnehagene 13/14 Akershus SVs kampanjeuker i oktober 14/14 Orienteringssak: Fadder i fylkesstyret 15/14 Fylkesvalgprogrammet 16/14 Landsstyresaker Fylkestingssalen, Galleri Oslo 17/14 Landsstyresaker: Kommunalplattformen 18/14 Landsstyresaker: Integreringsplattformen 19/14 Nominasjonsprosessen Fylkesstyret er ansvarlige for driften av Akershus SV. De fatter organisatoriske vedtak, og politiske vedtak der saken må behandles før et representantskapsmøte kan avholdes. På årsmøtet i 2014 ble følgende styre valgt: Rannveig Kvifte Andresen Gjermund Skaar Brit Østby Fredriksen Marianne Moltke-Hansen Anders Ekeland Eskild Gausemel Berge Tine Solvang Jon Harald Sand Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem SU-representant Fylkesstyret har avholdt ti møter i perioden, inkludert ett i januar Fylkesstyret har prioritert å jobbe for å styrke lokallaga og hjelpe til med å skaffe lister til valget 2015, bl.a. gjennom fadderordning. Styret organiserer representantskapene og innstiller på sakene til disse møtene. Fylkesstyret holder også kontakt med diverse råd og utvalg sentralt, samt med Fagforbundet gjennom samarbeidsavtale som er tegnet. 88 FS 2/ februar Galleriet Oslo, møterom /14 Fylkesstyret 2014 overordnet diskusjon 15/14 Møteplan /14 Fadderfordeling av lokallag 5

6 17/14 Delegering av politisk ansvar (feminisme, faglig og etnisk) 18/14 Avtalegirodugnaden 19/14 Programkomiteen til valget i /14 Nominasjonskomiteen til valget i /14 Innspillsmøtet med de folkevalgte 22/14 Lokallagslederskolering 23/14 Ny i SV 24/14 Politisk verksted 25/14 Arbeids- og organisasjonsplanen (husk oversendte innspill) 26/14 Oversendte uttalelser fra årsmøtet 27/14 Representantskapet 28/14 Oppsummering av årsmøtet og årsmøtet 2015 FS 3/14 4. mars FS 4/14 3. april Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 30/14 Sosiale medier-ansvarlig 31/14 Leserbrev til neste FS 32/14 Nominasjonsmøtet 33/14 Årsmøte i Fet SV 34/14 Politisk verksted 35/14 Lokallagsledersamlingen 36/14 Vårkampanjen 37/14 Representantskapet: uttalelsen Et arbeidsliv for alle 38/14 Representantskapet: uttalelsen Akershus på skinner 39/14 Representantskapet: uttalelsen om sykkel 40/14 Representantskapet: uttalelsen om båt 41/14 Representantskapet: diskusjonsnotatet fra programkomiteen 42/14 Orienteringssak: Ny i SV 43/14 Orienteringssak: regionsmøter 44/14 Orienteringssak: innspillsmøtet 45/14 Orienteringssak: 8. mars Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 47/14 Leserbrev til neste FS 48/14 Ideologiseminaret /14 Avtalegirodugnaden 50/14 Kvanmokonferansen 51/14 Kampanjeukene 6

7 52/14 Utvalgsledere og mandat for disse 53/14 NOA feirer 100 års jubileum 54/14 Strategi/prioritering fram mot /14 Datoer 2. halvår /14 Uttalelse om F35 kampfly 57/14 Representantskapet: Uttalelse om båt 58/14 Representantskapet: Uttalelse om sykkel 59/14 Representantskapet: diskusjonsnotatene fra programkomiteen 60/14 Orienteringssak: Nominasjon til fylkestingsvalget i /14 Orienteringssak: Uttalelser fra LO Stat FS 5/14 7. mai FS 6/14 5. juni Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 63/14 Leserbrev til neste FS 64/14 Datoer for høstens styremøter 65/14 Politisk verksted om utdanning 26. mai 66/14 Utvalgsledere og mandat for disse 67/14 Faglig seminar i samarbeid med Fagforbundet 68/14 Fredspolitikk og NATO 69/14 1. mai og kampanjeukene 70/14 Hovedstrategi 71/14 Evaluering av arbeidet så langt Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 73/14 Leserbrev 74/14 Ansettelsesutvalg for ny fylkessekretær 75/14 Fadderordningen 76/14 Politisk verksted om næringspolitikk og miljø 10. september 77/14 Hovedreformer til fylkestingsvalget (og perioden) 78/14 Representantskapet 3. september 79/14 Akershus SVs kampanjeuker i oktober 80/14 Fotograf til fylkestingskandidater 81/14 Orienteringssak: Ideologiseminaret 82/14 Orienteringssak: Avtalegirodugnaden 83/14 Orienteringssak: Sommeravslutningen FS 7/14 Galleri Oslo, møterom 7

8 25. august 84/14 Ny fylkesseketær 85/14 Lagsrunde 86/14 Representantskapsmøtet 3. september 87/14 Politisk verksted om areal og miljøpolitikk 10. september 88/14 Ideologiseminaret 89/14 Leserbrev til neste FS 90/14 Ny i SV 24. september 91/14 Politisk verksted om fredspolitikk og NATO 92/14 Viktige frister i høst og fram mot årsmøtet 2015 FS 8/ september FS 9/ oktober FS 10/ november Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 94/14 Lesebrev om el-bil, samt ett til neste møte 95/14 Folkevalgtkonferanse i oktober 96/14 Felleslister i kommunene 97/14 Orienteringssak: Nytt medlemsregister 98/14 Ringerunde til medlemmer på vei ut 99/14 Arbeids- og organisasjonsplan 100/14 Representantskap 27. november 101/14 Alternativt statsbudsjett 102/14 Orienteringssak: Nominasjonsprosessen 103/14 Ideologiseminaret Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 105/14 Hjelp til lokallag som sliter med å stille liste 106/14 Østlandskonferansen 107/14 Arbeids- og organisasjonsplan 108/14 Veien videre for SV 109/14 Innspill til SVs prinspipprogram Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 111/14 Leserbrev om arbeidstidsbestemmelser, samt ett til neste FS 112/14 Innspill til SVs valgkomite 113/14 Representantskap 114/14 Nominasjonsmøtet 115/14 Vinteravslutning 8

9 116/14 Årsmøte FS 11/ desember FS 1/ januar Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde, samt en gjennomgang av lister og lag 118/14 Lesebrev til neste FS 119/14 Arbeidsprogram 120/14 Saksliste til årsmøtet 121/14 Fylkesstyrets beretning til årsmøtet 122/14 Forslag til ordstyrere, referenter og redaksjonskomitee til årsmøtet 123/14 Dato neste fylkesstyremøte 124/14 Ringerunde til medlemmer som ikke har betalt Galleri Oslo, møterom 250 1/15 Lagsrunde 2/15 Leserbrev 3/15 Ordstyrere, referent og redaksjonskomite - årsmøtet 4/15 Dagsorden og gjennomføring av årsmøtet 5/15 Framdrift og 3. innkalling til årsmøtet 6/15 Beretninger 7/15 Arbeid- og organisasjonsplan /15 Budsjett /15 Landsmøtedelegasjon Nicholas Wikinosom var fylkessekretær fram medio juni Han fratrådte da fordi han var innstilt som leder av Sosialistisk Ungdom. Fylkesstyret satte ned et ansettelsesutvalg som bestod av Gjermund Skaar, Brit Fredriksen og Ruth Solveig Birkeland for å finne ny fylkessekretær. 4. august startet Ronja Andresen som fylkessekretær. Rannveig Kvifte Andresen var ikke involvert i ansettelsesprosessen etter at det ble kjent at Ronja var en av søkerne. Fylkeslaget sto uten fylkessekretær i to måneder og har hatt lite overlapp av tidligere og ny fylkessekretær, noe som har vanskeliggjorde oppstart for ny sekretær. 9

10 Akershus SVs hovedprioriteringer for 2014 var å bli en mer synlig politisk aktør i Akershus, å være et spennende og engasjerende parti å være medlem i og å sikre lister og lag i alle kommuner til valget i I arbeids- og organisasjonsplanen fra årsmøtet i 2014 står det at Akershus SV skal bli en mer synlig politisk aktør i Akershus ved mer direkte velgerkontakt, mer mediearbeid og mer kontakt med meningsbærere Årsmøtet vedtok at vi skulle få mer direkte velgerkontakt gjennom støtte til lokallaga og egne politiske kampanjer. Fylkesstyret mener vi delvis har nådd målet. Flere lokallag enn tidligere har vært med på kampanjearbeid og flere lokallag har stått oftere på stand og hatt morgenaksjoner. Målet kan likevel ikke sies å være nådd da vi ikke gjennomførte kampanjen som ble vedtatt på årsmøtet. Fylkespartiet har fulgt opp kravet om støtte til lokallag med både design og trykking av løpesedler og plakater og gjennom å hjelpe dem med å få gode innledere og talere. Lokallagene har vært tilbudt skolering på forskjellige felt, men kun noen få lokallag har ønsket besøk. Representantskapet vedtok på møtet 3. september at Akershus SV likevel ikke skulle arrangere egen høstkampanje, men at fylkeslaget i stedet skulle prioritere arbeidet med kampanjene fra SV sentralt som arrangeres hver vår og høst Årsmøtet vedtok at vi skulle bli det tydeligste partiet i Akershusmediene gjennom støtte til lokallaga i deres arbeid, gjennom mer aktivt mediearbeid i fylkespartiet og gjennom tidlige forberedelser til valget i Fylkesstyret mener vi har nådd målet. Akershus SV har hatt svært god dekning i regionsavisene og på NRK Østlandssendingen. 10

11 Lokallaga har blitt tilbudt medieskolering. Fylkessekretæren har bistått flere lag med pressemeldinger blant annet ved å gi ideer til nye saker eller ved å forfatte sitater og slagord som har gjort sakene mer pressevennlige. Fylkestingsgruppeleder Ruth Birkeland har vært mer på Østlandssendingen det siste året enn hun har vært de foregående 6 årene til sammen. Lokallag har vært varslet i forkant av presseutspillene og har også blitt tatt med på flere av utspillene. Det har vært vanskelig å få presseoppslag på uttalelser fra representantskapet og årsmøtet fordi mange av sakene enten ikke er dagsaktuelle, eller ikke er ny politikk. Unntak, som saken om SVs støtte til lærerne mot KS, gir god uttelling. Det ville vært en styrke om flere uttalelser omhandlet dagsaktuelle saker eller behandlet, for SV, ny politikk. Den enkeltsaken vi har hatt størst dekning på i 2014 må være E18, der både Bærum SV og gruppeleder på fylkestinget, Ruth Birkeland har vært på med både leserinnlegg og presseoppslag gang på gang. Det ble uttalt på Stortinget at Akershus SV har bombardert lokalavisene med innlegg angående E Årsmøtet vedtok at vi skulle bygge sterkere bånd til meningsbærere gjennom tett samarbeid med Fagforbundet, Naturvernforbundet og Utdanningsforbundet. Fylkesstyret mener vi har nådd målet. Båndene til Fagforbundet har blitt enda sterkere i perioden og samarbeidet med Utdanningsforbundet har gått fra svært lite til veldig tett på bare ett år. Vi har jevnlig kontakt med Naturvernforbundet, men har fortsatt litt å gå på der Det ble avholdt lokallagslederskolering i mai på Thon Hotell Slottsparken. Temaene som ble tatt opp var; hva fungerer og hva kan vi bli bedre på?, medlemslister og hjemmeside, valgprogram og lokallagslister. Generalsekretær Silje Schei Tveital kom og holdt en innledning med tittel Hva betyr lokallagslederen for SV? 11

12 Det ble avholdt to Ny i SV på Stortinget. Det første fant sted 6. mars og det andre 24. september. Det i mars var godt besøkt med 13 påmeldte, mens det i september var 5 påmeldte. Bård Vegar Solhjell var til stede på begge Ny i SV, og Gjermund Skaar og Anders Ekeland representert fylkesstyret på det i mars Det ble gjennomført ett dialogmøte med de folkevalgte, Bård Vegar Solhjell (Stortinget) og Ruth Birkeland (Fylkestinget) 12. mars. Det var også planlagt et 8. oktober, men dette ble avlyst på grunn av lav interesse og få påmeldte I april ble Kvanmokonferansen avholdt, under overskriftene velferd, lavutslippsamfunn og integrering Fagligseminaret ble slått sammen med sommeravslutninga som ble avholdt 24. juni. Denne ble avholdt i samarbeid med Fagforbundet, og vi hadde besøk av Gerd-Liv Valla som innledet om seks-timers dagen I og med at det ble arrangert folkevalgtkonferanse fra sentralt i Oslo i september, ble det ikke avholdt egen Akershus-konferanse. Flere folkevalgte fra Akershus møtte på konferansen som hadde en bred dagsorden med to bolker parallellsesjoner i tillegg til plenumsforedrag/debatter. Både praktisk programarbeid og aktuelle politiske saker sto på dagsorden Det ble avholdt fire politiske verksteder i løpet av Det første ble avholdt 25. mars og omhandlet den grønne transportrevolusjonen. Innledning var ved Reidar Ryssdal (tidligere rådgiver i SVs stortingsgruppe). 26 mai var temaet fremtidens skolepolitikk, og Ruth Birkeland og Marit Gran (rektor ved Jessheim videregående skolen) innledet. 10. september ble det avholdt politisk verksted om areal- og miljøpolitikk, med innledning fra professor ved NMBU Petter Ness og fylkesstyrets Anders Ekeland. Det siste politiske verkstedet ble avholdt

13 november og temaet var fredspolitikk og NATO der Ingrid Fiskaa innledet. Det var varierende grad av deltakere på de politiske verkstedene I november arrangerte AkSV heldags ideologiseminar i samarbeid med Oslo SV. Temaer som miljø, fredspolitikk, utviklingspolitikk, feminisme og regjeringserfaring ble tatt opp. Seminaret var godt besøkt og det var gode debatter, som mange deltok i. Det fungerte godt å gjennomføre seminar med flere temaer gjennom dagen og med en enkel bevertning Akershus SV avholdt nominasjonsmøte 10. desember. Etter kampvotering på førsteplassen mellom Gjermund Skaar og Mari Ann Berg, ble Gjermund Skaar valgt til førstekandidat på fylkestingslista. Helga Hustveit og Joel Ene ble enstemmig valgt til andre og tredjeplassen

14 Året 2014 har vært et aktivt år for SV, med en rekk store politiske saker på Stortinget. Men også et år preget av fortsatt dårlige meningsmålinger og viktig listearbeid foran lokalvalget Regjeringen presenterte det mest usosiale statsbudsjettet i Norge på svært mange år. Store skattekutt for de rikeste, en kraftig reduksjon i barnetillegget i uføretrygden og en rekke små og store velferdskutt preget budsjettet. Det var også en skuffende miljø- og klimaprofil i budsjettet. Samferdselsbudsjettet var stort, men også preget av at veksten på vei var større enn veksten på jernbane, for første gang på mange år. Kommuneøkonomien var tøff, men likevel ikke det verste med budsjettet. Det var også skuffelse for manglende forskning og kollektivsatsing i vårt fylke Regjeringen har fått sterk og vedvarende kritikk for manglende miljøsatsing. Med god grunn. Den manglende storsatsingen på klima har uteblitt. Oljepolitikken fortsetter med større fart, og ingen vesentlige nye grep er tatt. I tillegg er det tradisjonelle miljøvernet nedprioritert Mange trodde det skulle komme forbedringer i asylpolitikken, men vi spådde det motsatte har foreløpig fått rett. Fremskrittspartiet har hindre gode løsninger for asylbarna, og prioritert opp retur av søkere kraftig. I tillegg har vi fått en rekke alvorlige enkeltsaker. Regjeringens håndtering av asylpolitikken har vist seg å være en verkebyll for dem Samferdselsutfordringene i fylket er formidable. Befolkningsveksten er stor, og dagens politikk tar ikke godt nok høyde for det. Nasjonal Transportplan innebærer en storstilt satsing på samferdsel i vår region. SV arbeidet for at en langt større del av de samlede midlene skulle gå til kollektivtrafikk i Oslo- 14

15 regionen, samtidig som vei fortsatt vil vere viktig i andre landsdeler. Vi fikk gjennomslag for en plan for utbygging av Intercity-triangelet med en hastighet som kan brukes til lyntog, som det aller viktigste. I tillegg fikk vi gjennom et system med bymiljøavtaler der staten bruker store penger på kollektivtiltak i byene, men med klare krav om å styrke kollektiv på bekostning av vei. Det er bekymringsfullt at det nå foregår en dreining mot vei i samferdslebudsjettene. Både sykkel og kollektivtrafikk i byområdene var nedprioritert i budsjettet SV budsjett i høst var vårt første egne budsjett på 10 år, og ble godt mottatt. Det hadde fem hovedsatsinger. Rettferdig fordeling og kamp mot barnefattigdom, å bygge Norge grønt, likestilling, en leksefri heldagsskole og internasjonal solidaritet. Budsjettet innebar også en kraftig omfordeling gjennom økning av skatter for de rikeste og betydelige skatteletter for de med lave inntekter Av viktige Akershus-saker kan nevnes Forenbu-bane, E18, Ahus-bane, ny fjordforbindelse og oppfølging av Follo-banen på samferdsel. Forskning og høyskolesektoren, med vekt på UMB. Kultur og skole generelt er viktige saker. Jeg har i tillegg deltatt på en rekke forskjellige arrangementer i Akershus, fra lokallagsbesøk til åpne møter og debatter SV har lagt fram en rekke forslag i Stortinget i løpet av det siste året. Forslag om en bemanningsnorm i skolen, og to opptak i barnehagen. Forslag om klimatiltak i alle sektorer, forslag om å begrense luftforurensning i byene og forslag om ny KVU for E18 vestkorridor. Vi har foreslått et nasjonalt bibliotekløft, å anerkjenne Palestina som stat og en rekke andre ting. Høsten 2014 har jeg reist en god del i ulike fylker, særlig på Vestlandet, med sikte på å stille liste i flest mulig fylker. Jeg har også arbeidet med listestilling i Akershus, sammen med fylkesstyret og lokallagene. Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant 15

16 Fylkestingsgruppa har hatt et aktivt år med mange medieutspill og god politisk aktivitet i fylkesting og utvalg. Det rødgrønne samarbeidet har vært konstruktivt og godt. Dette samarbeidet er forankret i egen politisk avtale for valgperioden På utdanningsfeltet har fylkestingsgruppa arbeidet videre med å styrke fagopplæringa og få på plass et skikkelig yrkesfagløft. Dette budskapet har nå fått gjennomslag med egne bevilgninger i økonomiplanen for Men arbeidet med å få på plass et egen lærlingeombud, er vi ikke i mål med. Gjennom de rødgrønnes alternative budsjett har SV foreslått å opprette eget lærlingeombud, styrke voksenopplæringa og tilby norskopplæring for egne ansatte med annet morsmål. På en rekke områder får vi etter hvert gjennomslag: «Teach First» for å styrke rekrutteringa til læreryrket, miljøarbeidere og helsepersonell inn i skolen, god og sunn mat i skolekantinene, bedre bruk av IKT i undervisningen, bedre karrieremuligheter for fagarbeidere. SV-forslaget om å tilby alpint på idrettsfag ved Rælingen videregående, blir en realitet fra høsten I 2014 kom for alvor ny E18 i Vestkorridoren opp. Fylkesutvalget har uttalt seg i kritiske ordelag, men ikke gått mot. Det er SV aleine om. Vi har hatt et godt samarbeid med Oslo SV. Dette samarbeidet er det viktig å videreføre. Sammen med stortingsgruppa er saken også løftet inn i den nasjonale diskusjonen. Både gruppeleder og Bærum SV har skrevet utallige innlegg i Asker og Bærum Budstikke. Vi har markert oss godt. Men denne saken er langt fra vunnet. Det bør bli en viktig valgkampsak i Om lag 60 % av klimagassutslippene i Akershus kommer fra vegtrafikk. Med ny E18 vil bidraget fra Vestkorridoren øke, - og det i en korridor hvor folk også i dag er aller dårligst til å velge kollektiv! SV har nå fått gjennomslag for at de farligste skolevegene skal tryggest innen ti år. Men trenerende forslag som: «vi starter først neste år» og mangelfull oppfølging (rullering av planen hvert fjerde år mot annet hvert år som opprinnelig vedtatt), gjør at SV fortsatt må være en pådriver. 16

17 SV protesterte kraftig på Ruters skeive prispolitikk i Langtreisende pendlere måtte betale for billige 1-soneskort. Fylkestinget var enige i at skeivhetene var for store. Men Ruter er et aksjeselskap med tilhørende mangel på direkte styringsmuligheter. Aksjonæravtalen gir Ruter store friheter. SV er en pådriver for å få revurdert denne avtalen. I 2014 blei Metro helt til Kolsås åpnet. En realisering av et viktig rødgrønt forslag. Det skal vi være stolte over. Men ellers står bygging av flere baner i Akershus i stampe. Siden alle de andre partiene vil bruke Oslopakke 3-midler på ny E18, mangler det fortsatt 3,3 milliarder kroner til Fornebubane. Bane til Ahus (Romeriksbanen) synes å være langt fram i tid. Her bedriver en KVU-arbeid (konseptvalgutredning), - noe en elegant har hoppet bukk over for ny E18 i Vestkorridoren SV er, sammen med Venstre, pådriveren for en grønn utvikling i Akershus. Både innenfor egen drift og for Akershussamfunnet. Vi vil ha flere ladestasjoner for elbil, og vi satser på hydrogen som drivstoff. Gjennom Akershus Energi (Aksjeselskap 100 % eid av Akershus fylkeskommune) er det investert betydelige midler i hydrogenproduksjon, pilotprosjekt for solfangere og i biovarme Akershus fylkeskommune er en stor organisasjon. Det omsettes for nesten 7,5 milliarder kroner. 56 % går til videregående opplæring, 26 % til samferdsel (veger og kollektivtrafikk). Dette er fylkets største oppgaver, og det er her fylkestingsgruppa legger ned mest arbeid. Men vi er også bevisst vårt ansvar som arbeidsgivere, og, i siste instans, også for hvordan fylkeskommunen styres. Vi har et godt samarbeid med fagforeningene, spesielt med Fagforbundet. I mange små og store saker opplever vi at får gjennomslag, direkte eller ved at administrasjonen presiserer våre forslag som egen politikk. Nevnes bør: Gjennomslag for maksimalt to ledd med underleverandører. Dersom det er nødvendig med flere ledd, skal dette godkjennes av fylkeskommunen. Et mer kritisk syn på mål- og resultatstyring. Det er nok et stykke fram, men vi får gehør for at målforskyving og tidsforbruket er et problem. 17

18 /14 Ruters prisøkning fra 1.februar Fylkestinget /14 Billettpriser for honnør, store og prinsipielle endringer. Fylkestinget /14 Barn i institusjon. Fylkestinget /14 Lærernes arbeidstidsordninger. Fylkestinget /14 Hvitvasking og sosial dumping. Fylkestinget /14 Røykfritt utemiljø. Fylkestinget /14 E18 Vestkorridoren og KVU konseptvalgutredning. Fylkestinget Ruth Solveig Birkeland, gruppeleder: Medlem av fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg for samferdsel, administrasjonsutvalget. Andreas Halse: Medlem av fylkestinget og hovedutvalg for utdanning. Harald Sævareid: Medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø, Eskil Gausemel Berge: SU sin representant på gruppemøtene. Nicholas Wilkinson (fram til sommeren) og Ronja Andresen (fra august): Gruppesekretær Kommer seinere. 18

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai

Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai Dagsorden Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referatet fra møtet 20. mai 11/14 Uttalelse:

Detaljer

Beretning for Akershus SV 2013

Beretning for Akershus SV 2013 1 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet... 4 Fylkesstyret... 5 Møter i fylkesstyret... 5 Partikontorets sammensetning... 7 Utvalgene...

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Totalt 35 delegater fra 16 lokallag. Representantskapet var med det vedtaksdyktig.

Totalt 35 delegater fra 16 lokallag. Representantskapet var med det vedtaksdyktig. Akershus SVs representantskap Mandag 10. mars kl. 1800 Fylkestingssalen, Galleri Oslo Delegater til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Brit Østby Fredriksen, Eskild Gausemel Berge, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

Protokoll Akershus SVs årsmøte 2014

Protokoll Akershus SVs årsmøte 2014 Årsmøtet ble avholdt på Thon hotell Triaden i Lørenskog 8-9. februar 2014. Tilstede Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Vilde Folland, Marianne Moltke-Hansen, Hanne

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen

Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen Akershus SVs representantskap 3. september, kl. 18:00 Galleri Oslo, fylkestingssalen Til stede: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Marianne Moltke-Hansen, John Harald Sand,

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015.

Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015. Årsmøtet ble avholdt på Sørmarka kurs- og konferansesenter 7.-8. februar 2015. Tilstede Delegater: Rannveig Kvifte Andresen, Gjermund Skaar, Brit Østby Fredriksen, Anders Ekeland, Marianne Moltke-Hansen,

Detaljer

Endelige vedtak fra årsmøtet 2014

Endelige vedtak fra årsmøtet 2014 Sak 1 Konstituering 1 1 Innkallinger Innkallingene ble godkjent 1 2 Saksliste 1. Konstituering 2. Beretning 3. Arbeids- og organisasjonsplan 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Innkomne forslag 7. Valg 1 3 Dagsorden

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vestfold BERETNING 2008

Vestfold BERETNING 2008 Vestfold BERETNING 2008 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Lars Egeland Turid Bergene Anita Myrseth Ayla Tessem Eva Ulland Shahriyar Boluri Jan Focas Leder Nestleder

Detaljer

Sak 4 - Beretning 2011 Innholdsfortegnelse

Sak 4 - Beretning 2011 Innholdsfortegnelse 1 2 3 Sak 4 - Beretning 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Innholdsfortegnelse Del 1 - Organisasjon... 3 1.1 Fylkesstyret... 3 1.1.2 Fylkesstyrets

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.03 Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe for 2014 Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget

Detaljer

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Akershus SV 793 777 815 842 826

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Akershus SV 793 777 815 842 826 Sak 2: Beretning Beretning for Akershus SV 2012 Organisasjon Akershus SV hadde 826 medlemmer nyttår 2012. Det er en nedgang fra 2011, men allikevel høyere enn 2008-2010. De siste fem årene har vi hatt

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Forord En forutsetning for et parti i vekst er lokallag med aktive og engasjerte medlemmer. SVs lokallag

Detaljer

Forslag fremmet i debattene

Forslag fremmet i debattene Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Innstillingene er fra redaksjonskomiteen på årsmøtet. Sak 5 budsjett - forslag Forslag B.1 Fylkessekretær Stryk andre føring av «regnskap»: Kr 15

Detaljer

Protokoll fra Akershus SVs årsmøte 2011

Protokoll fra Akershus SVs årsmøte 2011 Protokoll fra Akershus SVs årsmøte 2011 Dato: 05.02.2011-06.02.2011 Sted: Sørmarka, Kurs og konferansesenter Åpning Åpning og velkommen ved fylkesleder Rannveig Kvifte Andresen Sak 1: Konstituering 1.4

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

SVs arbeids- og organisasjonsplan

SVs arbeids- og organisasjonsplan SVs arbeids- og organisasjonsplan Vedtatt av SVs landsstyre 24.-25. januar 2014 Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene.

Detaljer

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan.

Sakspapir. 1. Politikk. Sak 04/14 SVs arbeids- og organisasjonsplan. Sak 0/ SVs arbeids- og organisasjonsplan. Arbeids- og organisasjonsplanen er SVs overordnede strategi for vårt politiske og organisatoriske arbeid de neste fire årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Forslag til uttalelser

Forslag til uttalelser Eksterne uttalelser: 1. Akershus på skinner s. 2 2. Kvalitet i skolen støtt lærernes krav s. 3 3. Redd liv i Iran! s. 4 4. Akershus SV vil styrke psykisk helse og rus i kommunene s. 5 Interne uttalelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 2014

BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 2014 0 1 0 1 0 1 0 Telemark SV TELEMARK SV ÅRSBERETNING 0 BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 0 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Rolf Jørn Karlsen Leder Ådne Naper Nestleder

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Sommerpatruljen 2011

Sommerpatruljen 2011 Sommerpatruljen 2011 Bakgrunn Hovedmålet for valgkampen 2011 er å gjøre det beste kommunevalget noensinne. Vi skal øke vår oppslutning i de store byene og komme i posisjon i langt flere kommuner enn i

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

SViPosten - medlemsblad for Ski SV

SViPosten - medlemsblad for Ski SV SViPosten - medlemsblad for Ski SV DEL GODENE NR. 1 - MARS 2015 Utgiver: Ski SV v/ronja Andresen, V.åsen 7, 1405 Langhus ronja.andresen@gmail.com INNHOLD: - Nominasjons- og programmøte - Studiesirkel -

Detaljer

Du vil finne denne lokallagsutsendingen på: http://sv.no/forside/partiet/praktisk-partiarbeid/lokallagsutsendinger

Du vil finne denne lokallagsutsendingen på: http://sv.no/forside/partiet/praktisk-partiarbeid/lokallagsutsendinger Nummer 2 15.06.2011 Innhold: 1 Partilov og innrapportering av inntekter 2 Valgkampforberedelser * 12-2 kampanjen * Nettbutikk * Løpeseddelverktøy: www.web2publishing.no * Informasjon til kandidatene som

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 5. november 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Jan Olav Andersen, Signe Ann Jørgensen, Bjørn Kjensli, Andreas Halse, Bård Vegar Solhjell,

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 29.01.2014 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte FS 6/2009 Tid: 26.03.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Heikki Holmås, Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Rolf Vestvik,

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

REFERAT FRA LS-3-1415

REFERAT FRA LS-3-1415 Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 8. november 2014 Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær REFERAT FRA LS-3-1415 Møtedato: 28.-30. november 2014 Møtested: Maridalen skole Tilstede: Eivind Yrjan

Detaljer

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

Innhold. Nummer 5: 18.12.08. 1 Nye nettsider. 2 Nett- konkurranse. 3 SVs historieprosjekt. 4 Landsmøte. 5 Regjeringsuttalelse og endringsforslag

Innhold. Nummer 5: 18.12.08. 1 Nye nettsider. 2 Nett- konkurranse. 3 SVs historieprosjekt. 4 Landsmøte. 5 Regjeringsuttalelse og endringsforslag Nummer 5: 18.12.08 Innhold 1 Nye nettsider 2 Nett- konkurranse 3 SVs historieprosjekt 4 Landsmøte 5 Regjeringsuttalelse og endringsforslag 6 Lærerromskampanjen 7 Partiskatt 8 1. Mai Hele partikontoret

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015

ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015 ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015 1. Styrets sammensetning På årsmøtet 3. februar 2015 ble følgende styre valgt: Torstein Bae (leder), Gunnell Sandanger (nestleder), Susana Escobar (kasserer), Steinar

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer