Organisasjon... 3 Fylkespartiet Medlemmer Medlemsutvikling over tid Representantskapet Møter i Representantskapet...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet..."

Transkript

1 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet... 4 Fylkesstyret... 5 Møter i fylkesstyret... 5 Partikontorets sammensetning... 9 Hovedprioriteringene for Akershus SV i Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus...10 Direkte velgerkontakt...10 Mediearbeid...10 Kontakt med meningsbærere...11 Aktiviteter Lokallagslederskolering...11 Ny i SV...12 Dialogmøte med folkevalgte...12 Kvanmokonferanse (sentralt)...12 Sommeravslutning...12 Folkevalgtkonferanse (sentralt)...12 Politiske verksted...12 Ideologiseminar...13 Nominasjonsmøte...13 Arbeid i folkevalgte organer

2 Stortinget...14 Statsbudsjett og kommuneøkonomi...14 Manglende klima- og miljøpolitikk...14 Asylpolitikken...14 Samferdsel...14 SVs alternative budsjett...15 Akershus-saker...15 Annet SV-arbeid...15 Fylkestingsgruppa...16 Utdanning...16 Samferdsel...16 Plan, næring og miljø...17 Styring...17 Interpellasjoner...18 Fylkestingsgruppa...18 Akershus SU

3 har vært et år med god medlemsvekst, valgkamp og økende aktivitet i SVlagene, også etter valget. Akershus SV beholdt stortingsplassen, som var hovedmålet i valgkampen. Fylkespartiet har gjennomført nesten alle aktivitetene i arbeids- og organisasjonsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i Akershus SV hadde 766 medlemmer ved nyttår Dette er det laveste medlemstallet på flere år. En av forklaringene kan være at det er gjort en solid opprydding i forbindelse med overgang til nytt medlemssystem. SV sentralt har gått over til nytt medlemssystem i 2014, noe som gjør at den enkelte lokallagsleder selv skal kunne bruke systemet. Dessverre har dette tatt tid og hatt en del mangler, men fylkessekretær har tilbudt alle lokallagsledere kurs i systemet. Nyhetsbrevet er sendt alle medlemmer med jevne mellomrom gjennom året De siste seks årene har vi hatt følgende medlemsutvikling

4 Representantskapet er Akershus SVs øverste organ mellom årsmøtene. Alle representantskapene har vært godt besøkt med delegater og observatører. Representantskapet er en god diskusjonsarena og mange bidrar med å gi råd og innspill til fylkesstyret og landsstyrerepresentant. Representantskapet har avholdt fire møter i RS 1/ mars RS 2/ mai RS 3/14 Fylkestingssalen, Galleri Oslo 1/14 Valg av representantskap /14 Uttalelse: Akershus på skinner 3/14 Fylkesvalgprogrammet: samferdsel, plan og miljø 4/14 Orienteringssak: møteplan 2014 Fylkestingssalen, Galleri Oslo 5/14 Endringer i representantskapet 6/14 Uttalelse: Ja til matproduksjon, støtt bøndenes kamp! 7/14 Uttalelse: Et arbeidsliv for alle 8/14 Uttalelse: Akershus på sjø 9/14 Fylkesvalgprogrammet: utdanning og kompetanse 10/14 Landsstyresaker Fylkestingssalen, Galleri Oslo 4

5 3. september RS 4/ november 11/14 Uttalelse: Broen over Oslofjorden 12/14 Uttalelse: Tannpuss inn i barnehagene 13/14 Akershus SVs kampanjeuker i oktober 14/14 Orienteringssak: Fadder i fylkesstyret 15/14 Fylkesvalgprogrammet 16/14 Landsstyresaker Fylkestingssalen, Galleri Oslo 17/14 Landsstyresaker: Kommunalplattformen 18/14 Landsstyresaker: Integreringsplattformen 19/14 Nominasjonsprosessen Fylkesstyret er ansvarlige for driften av Akershus SV. De fatter organisatoriske vedtak, og politiske vedtak der saken må behandles før et representantskapsmøte kan avholdes. På årsmøtet i 2014 ble følgende styre valgt: Rannveig Kvifte Andresen Gjermund Skaar Brit Østby Fredriksen Marianne Moltke-Hansen Anders Ekeland Eskild Gausemel Berge Tine Solvang Jon Harald Sand Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem SU-representant Fylkesstyret har avholdt ti møter i perioden, inkludert ett i januar Fylkesstyret har prioritert å jobbe for å styrke lokallaga og hjelpe til med å skaffe lister til valget 2015, bl.a. gjennom fadderordning. Styret organiserer representantskapene og innstiller på sakene til disse møtene. Fylkesstyret holder også kontakt med diverse råd og utvalg sentralt, samt med Fagforbundet gjennom samarbeidsavtale som er tegnet. 88 FS 2/ februar Galleriet Oslo, møterom /14 Fylkesstyret 2014 overordnet diskusjon 15/14 Møteplan /14 Fadderfordeling av lokallag 5

6 17/14 Delegering av politisk ansvar (feminisme, faglig og etnisk) 18/14 Avtalegirodugnaden 19/14 Programkomiteen til valget i /14 Nominasjonskomiteen til valget i /14 Innspillsmøtet med de folkevalgte 22/14 Lokallagslederskolering 23/14 Ny i SV 24/14 Politisk verksted 25/14 Arbeids- og organisasjonsplanen (husk oversendte innspill) 26/14 Oversendte uttalelser fra årsmøtet 27/14 Representantskapet 28/14 Oppsummering av årsmøtet og årsmøtet 2015 FS 3/14 4. mars FS 4/14 3. april Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 30/14 Sosiale medier-ansvarlig 31/14 Leserbrev til neste FS 32/14 Nominasjonsmøtet 33/14 Årsmøte i Fet SV 34/14 Politisk verksted 35/14 Lokallagsledersamlingen 36/14 Vårkampanjen 37/14 Representantskapet: uttalelsen Et arbeidsliv for alle 38/14 Representantskapet: uttalelsen Akershus på skinner 39/14 Representantskapet: uttalelsen om sykkel 40/14 Representantskapet: uttalelsen om båt 41/14 Representantskapet: diskusjonsnotatet fra programkomiteen 42/14 Orienteringssak: Ny i SV 43/14 Orienteringssak: regionsmøter 44/14 Orienteringssak: innspillsmøtet 45/14 Orienteringssak: 8. mars Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 47/14 Leserbrev til neste FS 48/14 Ideologiseminaret /14 Avtalegirodugnaden 50/14 Kvanmokonferansen 51/14 Kampanjeukene 6

7 52/14 Utvalgsledere og mandat for disse 53/14 NOA feirer 100 års jubileum 54/14 Strategi/prioritering fram mot /14 Datoer 2. halvår /14 Uttalelse om F35 kampfly 57/14 Representantskapet: Uttalelse om båt 58/14 Representantskapet: Uttalelse om sykkel 59/14 Representantskapet: diskusjonsnotatene fra programkomiteen 60/14 Orienteringssak: Nominasjon til fylkestingsvalget i /14 Orienteringssak: Uttalelser fra LO Stat FS 5/14 7. mai FS 6/14 5. juni Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 63/14 Leserbrev til neste FS 64/14 Datoer for høstens styremøter 65/14 Politisk verksted om utdanning 26. mai 66/14 Utvalgsledere og mandat for disse 67/14 Faglig seminar i samarbeid med Fagforbundet 68/14 Fredspolitikk og NATO 69/14 1. mai og kampanjeukene 70/14 Hovedstrategi 71/14 Evaluering av arbeidet så langt Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 73/14 Leserbrev 74/14 Ansettelsesutvalg for ny fylkessekretær 75/14 Fadderordningen 76/14 Politisk verksted om næringspolitikk og miljø 10. september 77/14 Hovedreformer til fylkestingsvalget (og perioden) 78/14 Representantskapet 3. september 79/14 Akershus SVs kampanjeuker i oktober 80/14 Fotograf til fylkestingskandidater 81/14 Orienteringssak: Ideologiseminaret 82/14 Orienteringssak: Avtalegirodugnaden 83/14 Orienteringssak: Sommeravslutningen FS 7/14 Galleri Oslo, møterom 7

8 25. august 84/14 Ny fylkesseketær 85/14 Lagsrunde 86/14 Representantskapsmøtet 3. september 87/14 Politisk verksted om areal og miljøpolitikk 10. september 88/14 Ideologiseminaret 89/14 Leserbrev til neste FS 90/14 Ny i SV 24. september 91/14 Politisk verksted om fredspolitikk og NATO 92/14 Viktige frister i høst og fram mot årsmøtet 2015 FS 8/ september FS 9/ oktober FS 10/ november Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 94/14 Lesebrev om el-bil, samt ett til neste møte 95/14 Folkevalgtkonferanse i oktober 96/14 Felleslister i kommunene 97/14 Orienteringssak: Nytt medlemsregister 98/14 Ringerunde til medlemmer på vei ut 99/14 Arbeids- og organisasjonsplan 100/14 Representantskap 27. november 101/14 Alternativt statsbudsjett 102/14 Orienteringssak: Nominasjonsprosessen 103/14 Ideologiseminaret Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 105/14 Hjelp til lokallag som sliter med å stille liste 106/14 Østlandskonferansen 107/14 Arbeids- og organisasjonsplan 108/14 Veien videre for SV 109/14 Innspill til SVs prinspipprogram Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde 111/14 Leserbrev om arbeidstidsbestemmelser, samt ett til neste FS 112/14 Innspill til SVs valgkomite 113/14 Representantskap 114/14 Nominasjonsmøtet 115/14 Vinteravslutning 8

9 116/14 Årsmøte FS 11/ desember FS 1/ januar Galleri Oslo, møterom /14 Lagsrunde, samt en gjennomgang av lister og lag 118/14 Lesebrev til neste FS 119/14 Arbeidsprogram 120/14 Saksliste til årsmøtet 121/14 Fylkesstyrets beretning til årsmøtet 122/14 Forslag til ordstyrere, referenter og redaksjonskomitee til årsmøtet 123/14 Dato neste fylkesstyremøte 124/14 Ringerunde til medlemmer som ikke har betalt Galleri Oslo, møterom 250 1/15 Lagsrunde 2/15 Leserbrev 3/15 Ordstyrere, referent og redaksjonskomite - årsmøtet 4/15 Dagsorden og gjennomføring av årsmøtet 5/15 Framdrift og 3. innkalling til årsmøtet 6/15 Beretninger 7/15 Arbeid- og organisasjonsplan /15 Budsjett /15 Landsmøtedelegasjon Nicholas Wikinosom var fylkessekretær fram medio juni Han fratrådte da fordi han var innstilt som leder av Sosialistisk Ungdom. Fylkesstyret satte ned et ansettelsesutvalg som bestod av Gjermund Skaar, Brit Fredriksen og Ruth Solveig Birkeland for å finne ny fylkessekretær. 4. august startet Ronja Andresen som fylkessekretær. Rannveig Kvifte Andresen var ikke involvert i ansettelsesprosessen etter at det ble kjent at Ronja var en av søkerne. Fylkeslaget sto uten fylkessekretær i to måneder og har hatt lite overlapp av tidligere og ny fylkessekretær, noe som har vanskeliggjorde oppstart for ny sekretær. 9

10 Akershus SVs hovedprioriteringer for 2014 var å bli en mer synlig politisk aktør i Akershus, å være et spennende og engasjerende parti å være medlem i og å sikre lister og lag i alle kommuner til valget i I arbeids- og organisasjonsplanen fra årsmøtet i 2014 står det at Akershus SV skal bli en mer synlig politisk aktør i Akershus ved mer direkte velgerkontakt, mer mediearbeid og mer kontakt med meningsbærere Årsmøtet vedtok at vi skulle få mer direkte velgerkontakt gjennom støtte til lokallaga og egne politiske kampanjer. Fylkesstyret mener vi delvis har nådd målet. Flere lokallag enn tidligere har vært med på kampanjearbeid og flere lokallag har stått oftere på stand og hatt morgenaksjoner. Målet kan likevel ikke sies å være nådd da vi ikke gjennomførte kampanjen som ble vedtatt på årsmøtet. Fylkespartiet har fulgt opp kravet om støtte til lokallag med både design og trykking av løpesedler og plakater og gjennom å hjelpe dem med å få gode innledere og talere. Lokallagene har vært tilbudt skolering på forskjellige felt, men kun noen få lokallag har ønsket besøk. Representantskapet vedtok på møtet 3. september at Akershus SV likevel ikke skulle arrangere egen høstkampanje, men at fylkeslaget i stedet skulle prioritere arbeidet med kampanjene fra SV sentralt som arrangeres hver vår og høst Årsmøtet vedtok at vi skulle bli det tydeligste partiet i Akershusmediene gjennom støtte til lokallaga i deres arbeid, gjennom mer aktivt mediearbeid i fylkespartiet og gjennom tidlige forberedelser til valget i Fylkesstyret mener vi har nådd målet. Akershus SV har hatt svært god dekning i regionsavisene og på NRK Østlandssendingen. 10

11 Lokallaga har blitt tilbudt medieskolering. Fylkessekretæren har bistått flere lag med pressemeldinger blant annet ved å gi ideer til nye saker eller ved å forfatte sitater og slagord som har gjort sakene mer pressevennlige. Fylkestingsgruppeleder Ruth Birkeland har vært mer på Østlandssendingen det siste året enn hun har vært de foregående 6 årene til sammen. Lokallag har vært varslet i forkant av presseutspillene og har også blitt tatt med på flere av utspillene. Det har vært vanskelig å få presseoppslag på uttalelser fra representantskapet og årsmøtet fordi mange av sakene enten ikke er dagsaktuelle, eller ikke er ny politikk. Unntak, som saken om SVs støtte til lærerne mot KS, gir god uttelling. Det ville vært en styrke om flere uttalelser omhandlet dagsaktuelle saker eller behandlet, for SV, ny politikk. Den enkeltsaken vi har hatt størst dekning på i 2014 må være E18, der både Bærum SV og gruppeleder på fylkestinget, Ruth Birkeland har vært på med både leserinnlegg og presseoppslag gang på gang. Det ble uttalt på Stortinget at Akershus SV har bombardert lokalavisene med innlegg angående E Årsmøtet vedtok at vi skulle bygge sterkere bånd til meningsbærere gjennom tett samarbeid med Fagforbundet, Naturvernforbundet og Utdanningsforbundet. Fylkesstyret mener vi har nådd målet. Båndene til Fagforbundet har blitt enda sterkere i perioden og samarbeidet med Utdanningsforbundet har gått fra svært lite til veldig tett på bare ett år. Vi har jevnlig kontakt med Naturvernforbundet, men har fortsatt litt å gå på der Det ble avholdt lokallagslederskolering i mai på Thon Hotell Slottsparken. Temaene som ble tatt opp var; hva fungerer og hva kan vi bli bedre på?, medlemslister og hjemmeside, valgprogram og lokallagslister. Generalsekretær Silje Schei Tveital kom og holdt en innledning med tittel Hva betyr lokallagslederen for SV? 11

12 Det ble avholdt to Ny i SV på Stortinget. Det første fant sted 6. mars og det andre 24. september. Det i mars var godt besøkt med 13 påmeldte, mens det i september var 5 påmeldte. Bård Vegar Solhjell var til stede på begge Ny i SV, og Gjermund Skaar og Anders Ekeland representert fylkesstyret på det i mars Det ble gjennomført ett dialogmøte med de folkevalgte, Bård Vegar Solhjell (Stortinget) og Ruth Birkeland (Fylkestinget) 12. mars. Det var også planlagt et 8. oktober, men dette ble avlyst på grunn av lav interesse og få påmeldte I april ble Kvanmokonferansen avholdt, under overskriftene velferd, lavutslippsamfunn og integrering Fagligseminaret ble slått sammen med sommeravslutninga som ble avholdt 24. juni. Denne ble avholdt i samarbeid med Fagforbundet, og vi hadde besøk av Gerd-Liv Valla som innledet om seks-timers dagen I og med at det ble arrangert folkevalgtkonferanse fra sentralt i Oslo i september, ble det ikke avholdt egen Akershus-konferanse. Flere folkevalgte fra Akershus møtte på konferansen som hadde en bred dagsorden med to bolker parallellsesjoner i tillegg til plenumsforedrag/debatter. Både praktisk programarbeid og aktuelle politiske saker sto på dagsorden Det ble avholdt fire politiske verksteder i løpet av Det første ble avholdt 25. mars og omhandlet den grønne transportrevolusjonen. Innledning var ved Reidar Ryssdal (tidligere rådgiver i SVs stortingsgruppe). 26 mai var temaet fremtidens skolepolitikk, og Ruth Birkeland og Marit Gran (rektor ved Jessheim videregående skolen) innledet. 10. september ble det avholdt politisk verksted om areal- og miljøpolitikk, med innledning fra professor ved NMBU Petter Ness og fylkesstyrets Anders Ekeland. Det siste politiske verkstedet ble avholdt

13 november og temaet var fredspolitikk og NATO der Ingrid Fiskaa innledet. Det var varierende grad av deltakere på de politiske verkstedene I november arrangerte AkSV heldags ideologiseminar i samarbeid med Oslo SV. Temaer som miljø, fredspolitikk, utviklingspolitikk, feminisme og regjeringserfaring ble tatt opp. Seminaret var godt besøkt og det var gode debatter, som mange deltok i. Det fungerte godt å gjennomføre seminar med flere temaer gjennom dagen og med en enkel bevertning Akershus SV avholdt nominasjonsmøte 10. desember. Etter kampvotering på førsteplassen mellom Gjermund Skaar og Mari Ann Berg, ble Gjermund Skaar valgt til førstekandidat på fylkestingslista. Helga Hustveit og Joel Ene ble enstemmig valgt til andre og tredjeplassen

14 Året 2014 har vært et aktivt år for SV, med en rekk store politiske saker på Stortinget. Men også et år preget av fortsatt dårlige meningsmålinger og viktig listearbeid foran lokalvalget Regjeringen presenterte det mest usosiale statsbudsjettet i Norge på svært mange år. Store skattekutt for de rikeste, en kraftig reduksjon i barnetillegget i uføretrygden og en rekke små og store velferdskutt preget budsjettet. Det var også en skuffende miljø- og klimaprofil i budsjettet. Samferdselsbudsjettet var stort, men også preget av at veksten på vei var større enn veksten på jernbane, for første gang på mange år. Kommuneøkonomien var tøff, men likevel ikke det verste med budsjettet. Det var også skuffelse for manglende forskning og kollektivsatsing i vårt fylke Regjeringen har fått sterk og vedvarende kritikk for manglende miljøsatsing. Med god grunn. Den manglende storsatsingen på klima har uteblitt. Oljepolitikken fortsetter med større fart, og ingen vesentlige nye grep er tatt. I tillegg er det tradisjonelle miljøvernet nedprioritert Mange trodde det skulle komme forbedringer i asylpolitikken, men vi spådde det motsatte har foreløpig fått rett. Fremskrittspartiet har hindre gode løsninger for asylbarna, og prioritert opp retur av søkere kraftig. I tillegg har vi fått en rekke alvorlige enkeltsaker. Regjeringens håndtering av asylpolitikken har vist seg å være en verkebyll for dem Samferdselsutfordringene i fylket er formidable. Befolkningsveksten er stor, og dagens politikk tar ikke godt nok høyde for det. Nasjonal Transportplan innebærer en storstilt satsing på samferdsel i vår region. SV arbeidet for at en langt større del av de samlede midlene skulle gå til kollektivtrafikk i Oslo- 14

15 regionen, samtidig som vei fortsatt vil vere viktig i andre landsdeler. Vi fikk gjennomslag for en plan for utbygging av Intercity-triangelet med en hastighet som kan brukes til lyntog, som det aller viktigste. I tillegg fikk vi gjennom et system med bymiljøavtaler der staten bruker store penger på kollektivtiltak i byene, men med klare krav om å styrke kollektiv på bekostning av vei. Det er bekymringsfullt at det nå foregår en dreining mot vei i samferdslebudsjettene. Både sykkel og kollektivtrafikk i byområdene var nedprioritert i budsjettet SV budsjett i høst var vårt første egne budsjett på 10 år, og ble godt mottatt. Det hadde fem hovedsatsinger. Rettferdig fordeling og kamp mot barnefattigdom, å bygge Norge grønt, likestilling, en leksefri heldagsskole og internasjonal solidaritet. Budsjettet innebar også en kraftig omfordeling gjennom økning av skatter for de rikeste og betydelige skatteletter for de med lave inntekter Av viktige Akershus-saker kan nevnes Forenbu-bane, E18, Ahus-bane, ny fjordforbindelse og oppfølging av Follo-banen på samferdsel. Forskning og høyskolesektoren, med vekt på UMB. Kultur og skole generelt er viktige saker. Jeg har i tillegg deltatt på en rekke forskjellige arrangementer i Akershus, fra lokallagsbesøk til åpne møter og debatter SV har lagt fram en rekke forslag i Stortinget i løpet av det siste året. Forslag om en bemanningsnorm i skolen, og to opptak i barnehagen. Forslag om klimatiltak i alle sektorer, forslag om å begrense luftforurensning i byene og forslag om ny KVU for E18 vestkorridor. Vi har foreslått et nasjonalt bibliotekløft, å anerkjenne Palestina som stat og en rekke andre ting. Høsten 2014 har jeg reist en god del i ulike fylker, særlig på Vestlandet, med sikte på å stille liste i flest mulig fylker. Jeg har også arbeidet med listestilling i Akershus, sammen med fylkesstyret og lokallagene. Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant 15

16 Fylkestingsgruppa har hatt et aktivt år med mange medieutspill og god politisk aktivitet i fylkesting og utvalg. Det rødgrønne samarbeidet har vært konstruktivt og godt. Dette samarbeidet er forankret i egen politisk avtale for valgperioden På utdanningsfeltet har fylkestingsgruppa arbeidet videre med å styrke fagopplæringa og få på plass et skikkelig yrkesfagløft. Dette budskapet har nå fått gjennomslag med egne bevilgninger i økonomiplanen for Men arbeidet med å få på plass et egen lærlingeombud, er vi ikke i mål med. Gjennom de rødgrønnes alternative budsjett har SV foreslått å opprette eget lærlingeombud, styrke voksenopplæringa og tilby norskopplæring for egne ansatte med annet morsmål. På en rekke områder får vi etter hvert gjennomslag: «Teach First» for å styrke rekrutteringa til læreryrket, miljøarbeidere og helsepersonell inn i skolen, god og sunn mat i skolekantinene, bedre bruk av IKT i undervisningen, bedre karrieremuligheter for fagarbeidere. SV-forslaget om å tilby alpint på idrettsfag ved Rælingen videregående, blir en realitet fra høsten I 2014 kom for alvor ny E18 i Vestkorridoren opp. Fylkesutvalget har uttalt seg i kritiske ordelag, men ikke gått mot. Det er SV aleine om. Vi har hatt et godt samarbeid med Oslo SV. Dette samarbeidet er det viktig å videreføre. Sammen med stortingsgruppa er saken også løftet inn i den nasjonale diskusjonen. Både gruppeleder og Bærum SV har skrevet utallige innlegg i Asker og Bærum Budstikke. Vi har markert oss godt. Men denne saken er langt fra vunnet. Det bør bli en viktig valgkampsak i Om lag 60 % av klimagassutslippene i Akershus kommer fra vegtrafikk. Med ny E18 vil bidraget fra Vestkorridoren øke, - og det i en korridor hvor folk også i dag er aller dårligst til å velge kollektiv! SV har nå fått gjennomslag for at de farligste skolevegene skal tryggest innen ti år. Men trenerende forslag som: «vi starter først neste år» og mangelfull oppfølging (rullering av planen hvert fjerde år mot annet hvert år som opprinnelig vedtatt), gjør at SV fortsatt må være en pådriver. 16

17 SV protesterte kraftig på Ruters skeive prispolitikk i Langtreisende pendlere måtte betale for billige 1-soneskort. Fylkestinget var enige i at skeivhetene var for store. Men Ruter er et aksjeselskap med tilhørende mangel på direkte styringsmuligheter. Aksjonæravtalen gir Ruter store friheter. SV er en pådriver for å få revurdert denne avtalen. I 2014 blei Metro helt til Kolsås åpnet. En realisering av et viktig rødgrønt forslag. Det skal vi være stolte over. Men ellers står bygging av flere baner i Akershus i stampe. Siden alle de andre partiene vil bruke Oslopakke 3-midler på ny E18, mangler det fortsatt 3,3 milliarder kroner til Fornebubane. Bane til Ahus (Romeriksbanen) synes å være langt fram i tid. Her bedriver en KVU-arbeid (konseptvalgutredning), - noe en elegant har hoppet bukk over for ny E18 i Vestkorridoren SV er, sammen med Venstre, pådriveren for en grønn utvikling i Akershus. Både innenfor egen drift og for Akershussamfunnet. Vi vil ha flere ladestasjoner for elbil, og vi satser på hydrogen som drivstoff. Gjennom Akershus Energi (Aksjeselskap 100 % eid av Akershus fylkeskommune) er det investert betydelige midler i hydrogenproduksjon, pilotprosjekt for solfangere og i biovarme Akershus fylkeskommune er en stor organisasjon. Det omsettes for nesten 7,5 milliarder kroner. 56 % går til videregående opplæring, 26 % til samferdsel (veger og kollektivtrafikk). Dette er fylkets største oppgaver, og det er her fylkestingsgruppa legger ned mest arbeid. Men vi er også bevisst vårt ansvar som arbeidsgivere, og, i siste instans, også for hvordan fylkeskommunen styres. Vi har et godt samarbeid med fagforeningene, spesielt med Fagforbundet. I mange små og store saker opplever vi at får gjennomslag, direkte eller ved at administrasjonen presiserer våre forslag som egen politikk. Nevnes bør: Gjennomslag for maksimalt to ledd med underleverandører. Dersom det er nødvendig med flere ledd, skal dette godkjennes av fylkeskommunen. Et mer kritisk syn på mål- og resultatstyring. Det er nok et stykke fram, men vi får gehør for at målforskyving og tidsforbruket er et problem. 17

18 /14 Ruters prisøkning fra 1.februar Fylkestinget /14 Billettpriser for honnør, store og prinsipielle endringer. Fylkestinget /14 Barn i institusjon. Fylkestinget /14 Lærernes arbeidstidsordninger. Fylkestinget /14 Hvitvasking og sosial dumping. Fylkestinget /14 Røykfritt utemiljø. Fylkestinget /14 E18 Vestkorridoren og KVU konseptvalgutredning. Fylkestinget Ruth Solveig Birkeland, gruppeleder: Medlem av fylkestinget, fylkesutvalget, hovedutvalg for samferdsel, administrasjonsutvalget. Andreas Halse: Medlem av fylkestinget og hovedutvalg for utdanning. Harald Sævareid: Medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø, Eskil Gausemel Berge: SU sin representant på gruppemøtene. Nicholas Wilkinson (fram til sommeren) og Ronja Andresen (fra august): Gruppesekretær Kommer seinere. 18

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer