Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II"

Transkript

1 Rutesirkulære / Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Øst Leon Jacobsen

2 Oversikt Del II KONGSVINGER- SOLØR- OG RØROSBANEN Side Ny rutetermin Helligdager Toglederområde Påslag i kjøretidene Gjennomgående ruter Overgang til sommertid Sommertidens opphør overgang til normaltid

3 . Ny rutetermin og med søndag. desember 0 kl.0.00 gjelder ny "Tjenesterutebok R" for Ruteområde Øst, seksjon Nord, del II. samme tidspunkt oppheves "Tjenesterutebok nr.." for ruteområde Øst, seksjon Nord, del I og II samt tilhørende rutesirkulærer.. Helligdager "Helligdag" i tjenesterutebok, rutesirkulære og grafiske ruter gjelder for søndager,. og. juledag, nyttårsdagen, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften,. påskedag, Kristi himmelfartsdag,. pinsedag samt. og. mai.. Toglederområder Togledelsen for Ruteområde Øst, seksjon Nord del II er oppdelt i følgende toglederområder: Oslo toglederområde: (Filipstad) - Skøyen - (Loenga) - Kongsvingerbanen Hamar toglederområde: Hamar - Røros Solørbanen. Påslag i kjøretidene Rørosbanen: På grunn av dårlig sikt til planoverganger på strekningen Tynset - Tolga, er det lagt til et påslag i kjøretidene med minutt på strekningen.. Gjennomgående ruter Det er utarbeidet gjennomgående ruter slik: Lokaltog mellom Kongsvinger og Asker.

4 . Overgang til sommertid Sommertid innføres i Norge fra søndag 9. mars 0 kl Ved overgang til sommertid skal alle offentlige ur flyttes time fram fra kl til kl Togtrafikken Ved overgangen til sommertid gjelder følgende for togtrafikken:. Tog som er underveis søndag 9. mars kl (etter normaltid) fortsetter etter dette tidspunkt som forsinket tog. Forsinkelsen skal søkes redusert i den utstrekning det er anledning til det.. Tog som etter ruteplanen skal kjøre fra utgangsstasjonen i tiden mellom kl og kl søndag 9. mars, skal kjøre fra utgangsstasjonen snarest mulig etter kl (sommertid).

5 . Sommertidens opphør overgang til normaltid Sommertid opphører i Norge fra søndag. oktober 0 kl Ved overgang til normaltid skal alle offentlige ur flyttes time tilbake fra kl til kl Av de dobbelte timer fra kl til kl blir første time å nevne som A, A minutt osv. til A 9 minutter og den andre timen som B på tilsvarende måte. Togtrafikken Ved overgangen til normaltid gjelder følgende for togtrafikken:. Tog som er underveis søndag. oktober, skal når klokken blir 0.00 (etter sommertid) stoppe ved første stasjon og bli stående inntil rutemessig avgangstid etter normaltid er inne, hvoretter toget fortsetter i sin rute.. Tog som skal kjøre fra sin utgangsstasjon søndag. oktober i tidsrommet fra kl til kl (etter sommertid), skal vente til klokken er stilt en time tilbake og kjøre i sin rute etter normaltid i B-timen.. Hvis et tog skal kjøre fra utgangsstasjonen søndag. oktober før kl (sommertid), men er blitt forsinket slik at avgangen ikke kan finne sted før etter kl. 0.00, skal det kjøre forsinket i A-timen og fortsette når klokken blir 0.00 etter reglene i punkt. Oslo,. desember 0 Bjørn Kristiansen Trafikkdirektør

6 Tjenesterutebok Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Rutetermin R Gyldighet: og med søndag. desember 0 Utgitt av: Jernbaneverket Ruteområde Øst

7 Oversikt Side Oversikt over rettelser til tjenesteruteboka Forklaringer til tjenesteruteboka Oversikt over jernbaneforetak Del II KONGSVINGER- SOLØR- OG RØROSBANEN Side Innholdsliste - 9 Ruter for tog 0-9

8 R-sirk. Gjelder Innført nr f.o.m. Hva rettelsen angår den av

9 Forklaringer til tjenesteruteboka. Hodet for togenes rute skal inneholde:.jernbaneforetakets navn (forkortet), togslag og togets nummer..strekning og hvilke dager/tidsrom toget skal kjøre..hvilken hastighet togets rute er basert på..følgende forkortelser er benyttet: Pt = persontog Gt = godstog K = kipptog L = løslokomotiv T = tomtog Hast. = den hastighet togets rute er basert på.. I rubrikk er avstand angitt i kilometer fra. For Østfoldbanens østre linje fra Ski, Meråkerbanen og Nordlandsbanen fra Trondheim og for Ofotbanen fra Narvik Havn.. Mellom rubrikkene og er dobbeltspor angitt med loddrette streker.. I rubrikk er stasjoner skrevet med vanlig skrift, blokkposter (Bp.) med kursiv skrift til venstre i rubrikken og holdeplasser (hp) hvor toget har stopp med kursiv skrift til høyre i rubrikken. I denne rubrikken er dessuten følgende tegn anført: K = stasjon hvor togekspeditør skal gi signal Kjøretillatelse. + = stasjon med sikringsanlegg på strekning uten fjernstyring eller grensestasjon. O = stasjon med enkelt innkjørsignal. = stasjon med enkelt sikringsanlegg.. Mellom rubrikkene og er strekningenes driftsform angitt slik: Strekning med fjernstyring: Tynn ubrutt loddrett strek. Strekning uten fjernstyring: Tynn stiplet loddrett strek.. I rubrikk er anført nummeret på det sporet som toget normalt skal kjøre.. I rubrikk er anført ankomsttid.. I rubrikk er anført tegn for ubetjent stasjon mv. Følgende tegn nyttes: = stasjonen er ubetjent. = stasjonen er ubetjent hverdager. = stasjonen er ubetjent helligdager. = stasjonen er ubetjent lørdager unntatt helligdager. = stasjonen er ubetjent lørdager og helligdager. Dersom tegnene ovenfor brukes for grensestasjon, betyr dette at togekspeditør ikke tjenestegjør. Stasjonen er fjernstyrt. = ruteteknisk opphold (kryssing/kjøring). Er behovet bortfalt kan toget passere stasjonen. = fast stopp når oppholdet er høyst minutt. X = anført ved stopp om det trengs A = kun avstigning (kan også brukes i kombinasjon med X eller ) P = kun påstigning (kan også brukes i kombinasjon med X eller ) 9. I rubrikk er anført avgangs-/passeringstid. 0. I rubrikkene og angis kryssinger og kjøringer på strekning uten fjernstyring med understreking av stasjonsnavn og tilhørende anførsler.. Ruter for lokaltog eller andre tog som kjøres i faste rutemønstre kan ha en enklere oppstilling enn det som er bestemt foran.

10 Oversikt over jernbaneforetak med forkortelser (Jf. gjeldende D-sirkulære) Jernbaneforetak: Cargolink AS CargoNet AS Flytoget AS Green Cargo AB Grenland Rail AS Hector Rail AB Jernbaneverket Jernbaneverket, Norsk Jernbanemuseum LKAB Malmtrafik AB NSB AS NSB Gjøvikbanen AS SJ AB TX Logistik AB Tågåkeriet i Bergslagen AB Forkortelse (signatur): CL CN FLY GC GR HER JBV JBM MTA NSB NG SJ TXL TÅB

11

12 Rutetermin R DEL II FILIPSTAD - OSLO S (LOENGA) - LILLESTRØM - CHARLOTTENBERG KONGSVINGER - ELVERUM HAMAR - RØROS Gjelder fra og med:. desember 0

13 Innholdsliste:

14

15 (SJ) Pt 0 - Charlottenberg Alle dager i tiden. desember til 9. august Hast H-sign H-sign H-sign Hellerud.... Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm P. Åkrene Bp Fetsund.... Roven.... Sørumsand Blaker Rånåsfoss Haga... () 0.. Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa.... Disenå Skarnes.... Sander Galterud Kongsvinger... K+ 0.9 Granli Bp.... Åbogen Matrand Skotterud Magnor.... Charlottenberg ) helligdag 0

16 (SJ) Pt Charlottenberg - Alle dager i tiden. desember til. august Hast. 0.0 Magnor Skotterud Matrand.... Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K+. 9. Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa.... Årnes.... Follvell Bp.... Haga Rånåsfoss Blaker Sørumsand... (). Roven Fetsund Åkrene Bp Lillestrøm... 0 A. H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp...0 Hellerud H-sign H-sign ) lørdag; ikke. april

17 (SJ) Pt - Charlottenberg Alle dager i tiden. desember til. august Hast H-sign H-sign H-sign Hellerud.... Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... P. Åkrene Bp Fetsund Roven Sørumsand Blaker.... Rånåsfoss Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa.... Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K Granli Bp.... Åbogen... (). Matrand.... Skotterud....0 Magnor Charlottenberg.... ) lørdag, helligdag

18 (SJ) Pt Charlottenberg - Alle dager i tiden. desember til. august Hast. 0.0 Magnor.... Skotterud.... Matrand Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K Galterud... () Sander... () 9. Skarnes Disenå.... Seterstøa... () (). Årnes.... Follvell Bp.... Haga.... Rånåsfoss....9 Blaker.... Sørumsand.... Roven Fetsund Åkrene Bp Lillestrøm A. H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud H-sign H-sign ) lørdag, helligdag ) lørdag ) Tog skal holdes tilbake når tog 09 kjøres ) helligdager

19 (SJ) Pt - Charlottenberg Mandag - fredag fra og med 0. august Hast H-sign H-sign H-sign Hellerud.... Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... Åkrene Bp Fetsund Roven Sørumsand Blaker Rånåsfoss Haga.... Follvell Bp.... Årnes Seterstøa Disenå Skarnes.... Sander Galterud Kongsvinger... K+ 0.9 Granli Bp.... Åbogen.... Matrand Skotterud Magnor Charlottenberg MERK: Fortsetter som tog.

20 (SJ) Pt Charlottenberg - Mandag - fredag fra og med 0. august Hast. 00. Charlottenberg Magnor Skotterud.... Matrand.... Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K+ 9. Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa.... Årnes Follvell Bp.... Haga Rånåsfoss Blaker Sørumsand Roven Fetsund.... Åkrene Bp Lillestrøm.... H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign

21 (SJ) Pt - Charlottenberg Alle dager i fra og med 0. august Hast H-sign H-sign H-sign Hellerud.... Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... Åkrene Bp Fetsund.... Roven.... Sørumsand....9 Blaker.... Rånåsfoss Haga.... Follvell Bp.... Årnes Seterstøa.... Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+ 0.9 Granli Bp.... Åbogen.... Matrand.... Skotterud....0 Magnor.... Charlottenberg MERK: Fortsetter som tog.

22 (SJ) Pt Charlottenberg - Alle dager fra og med 9. august Hast. 00. Charlottenberg Magnor.... Skotterud.... Matrand.... Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K+ 9. Galterud Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes.... Follvell Bp.... Haga.... Rånåsfoss....9 Blaker Sørumsand.... Roven Fetsund... () 0. Åkrene Bp Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud H-sign H-sign ) lørdag, søndag

23 (SJ) Pt - Charlottenberg Alle dager fra og med 9. august Hast H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm Åkrene Bp Fetsund.... Roven.... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa.... Disenå... () () 9. Skarnes... () 0. Sander Galterud Kongsvinger... K Granli Bp.... Åbogen Matrand.... Skotterud....0 Magnor.... Charlottenberg.... ) Tog skal holdes tilbake når tog 0 kjøres ) søndag ) lørdag MERK: Fortsetter som tog

24 (SJ) Pt 9 Charlottenberg - Alle dager fra og med 9. august Hast. 00. Charlottenberg Magnor Skotterud Matrand.... Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K+ 9. Galterud Sander Skarnes.... Disenå... () 9.9. Seterstøa.... Årnes... (). Follvell Bp.... Haga Rånåsfoss Blaker Sørumsand Roven Fetsund.... Åkrene Bp Lillestrøm.... H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign ) torsdag, lørdag, søndag ) lørdag 9

25 (NSB) Pt 00 Kongsvinger - Asker Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K Galterud.... Sander Skarnes.... Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm (Fortsettes neste side) 0

26 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

27 (NSB) Pt 00 Asker - Kongsvinger Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm (Fortsettes neste side)

28 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+ 0.

29 (NSB) Pt 00 Kongsvinger - Asker Mandag - lørdag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa.... Årnes Follvell Bp.... Haga Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm (Fortsettes neste side)

30 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

31 (NSB) Pt 00 Asker - Kongsvinger Mandag - lørdag, unntatt helligdager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm (Fortsettes neste side)

32 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+ 0.

33 (NSB) Pt 00 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K Galterud... () 0.9. Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa... () Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm ) Mandag - fredag i tiden 0. august til. desember ) Lørdager og helligdager (Fortsettes neste side)

34 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene p..0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

35 (NSB) Pt 00 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm (Fortsettes neste side) 0

36 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven... () 0.0. Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+ 09. ) Helligdag

37 (NSB) Pt 00 Kongsvinger - Asker Mandag - lørdag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm (Fortsettes neste side)

38 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

39 (NSB) Pt 009 Asker - Kongsvinger Mandag - lørdag, unntatt helligdager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene p. 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm (Fortsettes neste side)

40 (Fortsettelse av tognr. 009) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund... () 9.9 Svingen.... Roven Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+ 0. ) Tog 009 skal holdes tilbake når tog 0 kjøres

41 (NSB) Pt 00 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K Galterud Sander Skarnes.... Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm (Fortsettes neste side)

42 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

43 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen H-sign....9 Elisenberg Bp B....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm () ) Tog 0 skal holdes tilbake når tog kjøres (Fortsettes neste side)

44 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm (). Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven... () 0.. Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+. ) Tog 0 skal holdes tilbake når tog kjøres ) Helligdag 9

45 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Mandag - lørdag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm (Fortsettes neste side) 0

46 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker....9

47 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Mandag - lørdag, unntatt helligdager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

48 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+.

49 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund... (). Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... ) Tog 0 skal holdes tilbake når tog kjøres (Fortsettes neste side)

50 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker....9

51 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

52 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+.

53 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa... ()..0. Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... ) Helligdag (Fortsettes neste side)

54 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

55 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side) 0

56 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+.

57 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

58 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker....9

59 (NSB) Pt 09 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

60 (Fortsettelse av tognr. 09) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+.

61 (NSB) Pt 00 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

62 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker....9

63 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

64 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+. 9

65 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... (Fortsettes neste side) 0

66 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker....9

67 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

68 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+.

69 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

70 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker....9

71 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

72 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+.

73 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud.... Sander... (). 9. Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... ) Lørdager og helligdager (Fortsettes neste side)

74 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

75 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side) 0

76 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven... ().. Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+ 9. ) Lørdag

77 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Søndag - fredag Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud... (). 9. Sander... (). 9. Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... ) Helligdager. (Fortsettes neste side)

78 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

79 (NSB) Pt 09 Asker - Kongsvinger Søndag - fredag Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm (Fortsettes neste side)

80 (Fortsettelse av tognr. 09) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+ 0.

81 (NSB) Pt 00 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud Sander... ) ) 9. Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm lørdager. Tog 00 skal holdes tilbake i Sander når tog kjøres. (Fortsettes neste side)

82 (Fortsettelse av tognr. 00) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

83 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm... / 0. () ) Tog 0 skal holdes tilbake når tog 9 kjøres (Fortsettes neste side)

84 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm... / (). Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven... () 0.. Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+. ) Tog 0 skal holdes tilbake når tog 9 kjøres ) Lørdag 9

85 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Søndag - fredag Hast Kongsvinger... K Galterud Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm (Fortsettes neste side) 0

86 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker....9

87 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Søndag - fredag Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

88 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+.

89 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K Galterud.... Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

90 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker....9

91 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker... ().9. H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... ) Lørdag (Fortsettes neste side)

92 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven... ().. Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss... (). Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+. ) Lørdag ) Tog 0 skal holdes tilbake når tog 0 kjøres

93 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Søndag - fredag Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... (Fortsettes neste side)

94 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

95 (NSB) Pt 0 Asker - Kongsvinger Asker - Seterstøa Søndag - fredag Seterstøa - Kongsvinger Mandag - lørdag Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm.... (Fortsettes neste side) 90

96 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven..... Sørumsand....9 Blaker Rånåsfoss.... Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K

97 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Asker Alle dager Hast Kongsvinger... K+. 9. Galterud Sander Skarnes Disenå.... Seterstøa Årnes Follvell Bp.... Haga.... Auli.... Rånåsfoss Blaker.... Sørumsand.... Roven Svingen Fetsund.... Nerdrum.... Åkrene Bp Lillestrøm.... (Fortsettes neste side) 9

98 (Fortsettelse av tognr. 0) 0.9 Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign Nationaltheatret Elisenberg Bp A H-sign.... Skøyen Lysaker H-sign Skallum Bp A Ballerud Bp A....9 Kokkerud Bp A.... H-sign Sandvika.... Tanumåsen Bp.... Lagerud BpA Åstaddalen Bp A Skaugum BpA.... H-sign Asker

99 (NSB) Pt 09 Asker - Kongsvinger Alle dager Hast. 00. Asker H-sign Skaugum Bp B Åstaddalen Bp B.... Lagerud BpB.... Tanumåsen Bp.... Sandvika.... H-sign Kokkerud Bp B Ballerud Bp B Skallum Bp B....9 H-sign Lysaker Skøyen..... H-sign....9 Elisenberg BpB....0 Nationaltheatret H-sign H-sign H-sign Hellerud Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm (Fortsettes neste side) 9

100 (Fortsettelse av tognr. 09) 0.9 Lillestrøm Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven.... Sørumsand....9 Blaker.... Rånåsfoss Auli.... Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa.... Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+ 0. 9

101 (NSB) Pt 0 - Kongsvinger Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast H-sign H-sign H-sign Hellerud.... Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm Tuen.... Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven.... Sørumsand Blaker Rånåsfoss Auli Haga..... Bodung Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa.... Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+. 9

102 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K Galterud Sander Skarnes.... Disenå.... Seterstøa.... Årnes Follvell Bp.... Bodung Haga.... Auli Rånåsfoss....9 Blaker.... Sørumsand Roven Svingen Fetsund Nerdrum Åkrene Bp....0 Tuen Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign

103 (NSB) Pt 0 - Kongsvinger Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast H-sign H-sign H-sign Hellerud.... Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm Tuen.... Åkrene Bp.... Nerdrum Fetsund Svingen.... Roven.... Sørumsand Blaker Rånåsfoss Auli Haga..... Bodung Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa.... Disenå Skarnes Sander Galterud Kongsvinger... K+. 9

104 (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K Galterud Sander Skarnes.... Disenå Seterstøa.... Årnes.... Follvell Bp.... Bodung.... Haga.... Auli Rånåsfoss....9 Blaker.... Sørumsand Roven Svingen Fetsund Nerdrum.... Åkrene Bp....0 Tuen Lillestrøm H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud....9 H-sign H-sign

105 (NSB) Pt 00 Charlottenberg - Kongsvinger Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast. 0. Charlottenberg Magnor... () Skotterud Matrand.... Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K+ 0. ) mandag - fredag i tiden 0. august til. desember (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Charlottenberg Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K+ 0. () 0.9 Granli Bp.... Åbogen Matrand.... Skotterud....0 Magnor Charlottenberg ) Tog 0 skal holdes tilbake når tog 99 kjøres MERK: Fortsetter som tog 90 00

106 (NSB) Pt 0 Charlottenberg - Kongsvinger Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast. 0. Charlottenberg Magnor Skotterud Matrand.... Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K+ 0. (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Charlottenberg Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K Granli Bp.... Åbogen.... Matrand.... Skotterud Magnor.... Charlottenberg.... MERK: Fortsetter som tog 9 0

107 (NSB) Pt 0 Charlottenberg - Kongsvinger Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast. 0. Charlottenberg Magnor Skotterud Matrand.... Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K+. (NSB) Pt 0 Kongsvinger - Charlottenberg Mandag - fredag, unntatt helligdager Hast Kongsvinger... K Granli Bp.... Åbogen.... Matrand.... Skotterud Magnor.... Charlottenberg.... MERK: Fortsetter som tog 9 0

108 (NSB) Pt 0 Charlottenberg - Lørdag, helligdag Hast. 0. Charlottenberg Magnor.... Skotterud Matrand.... Åbogen Granli Bp Kongsvinger... K Galterud.... Sander Skarnes.... Disenå Seterstøa Årnes.... Follvell Bp.... Haga.... Rånåsfoss....9 Blaker.... Sørumsand.... Roven... () () 9. Fetsund.... Åkrene Bp Lillestrøm.... H-sign.... H-sign.... H-sign.... Fjellsrud Bp Røykås Bp.... Kjerringmyrene Bp.0 Hellerud H-sign H-sign ) Tog 0 skal holdes tilbake når tog kjøres ) i tiden. august til. desember 0

109 (NSB) Pt 0 - Charlottenberg Lørdag, helligdag Hast H-sign H-sign H-sign Hellerud.... Kjerringmyrene Bp 0.0 Røykås Bp.... Fjellsrud Bp.... H-sign H-sign.... H-sign Lillestrøm..... Åkrene Bp Fetsund Roven Sørumsand Blaker.... Rånåsfoss Haga.... Follvell Bp.... Årnes.... Seterstøa.... Disenå Skarnes.... Sander Galterud... () Kongsvinger... K Granli Bp.... Åbogen.... Matrand Skotterud....0 Magnor.... Charlottenberg....0 ) lørdag, søndag i tiden 9. august til. desember MERK: Fortsetter som tog 9 lørdag og 9 søndag. 0

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Vest

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Vest Rutesirkulære / Ruteområde Vest Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Vest Del I og II: Arne Rønhovde Oversikt Del I HØNEFOSS

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Sør

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Sør Rutesirkulære / Ruteområde Sør Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag.desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Sør Rune Selseng Oversikt NESLANDSVATN STAVANGER NELAUG -

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Ny rutetermin Gyldighet: Utgitt av: Ruteplanlegger: Fra og med søndag 14. desember 2014 kl.03.00 Jernbaneverket Ruteområde Øst Arne Hovland 2 Oversikt

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

912...17 914...18 916...19 93...2; 3 94...3 95...4 96...5 10093...20 10094...20; 21 90...2 901...6 902...7 903...8 904...9

912...17 914...18 916...19 93...2; 3 94...3 95...4 96...5 10093...20 10094...20; 21 90...2 901...6 902...7 903...8 904...9 009...0 1009...0; 1 90... 901... 90... 90... 90...9 90...10 90...11 90...1 90...1 909...1 910...1 911...1 91...1 91...1 91...19 9...; 9... 9... 9... 1/1 Ofotbanen (SJ) Pt 90 Bjørnfjell- Narvik Alle dager

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Nord

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Nord Rutesirkulære / Ruteområde Nord Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Nord Harald Hagen Oversikt RUTEOMRÅDE NORD Side Ny rutetermin

Detaljer

RUTEBOK JERNBANENS TJENESTEMENN. Kristiansand Distrikt Setesdalsbanen. Nr. 47 FOR. GJELDER FRA OG MED 14 juni 2009

RUTEBOK JERNBANENS TJENESTEMENN. Kristiansand Distrikt Setesdalsbanen. Nr. 47 FOR. GJELDER FRA OG MED 14 juni 2009 Nr. 47 Kristiansand Distrikt Setesdalsbanen RUTEBOK FOR JERNBANENS TJENESTEMENN GJELDER FRA OG MED 14 juni 2009 FRA SAMME DATO OG KLOKKESLETT OPPHEVES RUTEBOK NR. 46 Forklaringer til Rutebok for jernbanens

Detaljer

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til

(CN) Gt 4903 Kristiansand - Sarpsborg Kristiansand - Grovane Søndager Grovane - Sarpsborg Mandager Hast. 100. 5 Merkn. 4 Til /99 00... 0... 0... 09... 00... 0... 0... 0... 0...9 0...9 9...9...9...9...0...0...0 0...0 09... 9............ 90... 9... 9... 9... 9... 99... 0... 9.................. 90... 90... 90... 90... 9... 9...

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 20.01.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

5046...2 6051...3 6053...3 6055...3 6210...3 6212...3 68004...9

5046...2 6051...3 6053...3 6055...3 6210...3 6212...3 68004...9 00... 00... 00... 00......... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0...9...9 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0...... 00...9 /9 (TÅB) Gt 0 Kongsvinger - Elverum 00. Kongsvinger... K+ 0.00. Kirkenær...

Detaljer

45) 1656, 1660, 1664, 1668, 1672 Dal - Lillestrøm Søndag - fredag i tiden 13. desember til 26. juni

45) 1656, 1660, 1664, 1668, 1672 Dal - Lillestrøm Søndag - fredag i tiden 13. desember til 26. juni BLAD NR., YEN - O S - EIDSVOLL Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ) 4, 4,,,, 4,,, Søndag - fredag.,,,,,, 4,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag, ) Dombås - Lillehammer Mandag - lørdag, Lillehammer - Drammen. 4) Drammen

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

/12

/12 0... 0... 09... 10...9 19...10 1/1 (NSB) Pt 0 Bergen - 0.,.,., 9. Desember Hast. 10 /1 1. Bergen... K+ 1.10. Ulriken Bp... 1.9 Arna... K+ 1.19 P.1 Trengereid... 0. Vaksdal.... Stanghelle... 0.9 Dale...

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Linje 450 Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Tog nr 1691 500 2202 502 5042206 506 2208 508 2210 510 2212 512 2214514 07.01.01-16.06.01 1601 2102 1693 1605 2106 2108 1607 2110 S 2112 1609

Detaljer

48) 5561 Alnabru - Bulken Søndag, unntatt dag før helligdag; også 1. januar, 25., 28. mars, 5., 17. mai.

48) 5561 Alnabru - Bulken Søndag, unntatt dag før helligdag; også 1. januar, 25., 28. mars, 5., 17. mai. BLAD NR., BERGEN - HØNEFOSS Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ), Fredag i tiden. desember til. april fredag i tiden. september til. desember unntatt helligdager. ) Oslo S - Drammen Søndag - fredag. Drammen

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Lokaltog Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 1 Tog nr 546 2200 500 2202 502 504 2206 506 2208 508 2210 510 2212 512 514 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

R14.1 Bane Øst fastlagt

R14.1 Bane Øst fastlagt BB 1 03.06.14 04.06.14 Bratsbergbanen Bratsbergbanen. Skien - 9,5 t totalbrudd fra tirsdag kl. Ingen berørte tog. Ingen ekstratog i nevnte tidsrom. Nordagutu Signalarbeider 20:00 til onsdag kl. 05:30.

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra 11 desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 27.01.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del. Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse

Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del. Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse Resultat fra prosjekt for simulering av høyhastighet (Railconsult) Konklusjon: Med nødvendige kapasitetsforsterkende

Detaljer

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11 DB 11 06.01.12 09.01.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - Drammen. Pigging av to nisjer i forbindelse med plattformfornyelse Lieråsen. Disse må i tilegg sikres. MIT vil da benytte dette bruddet for å

Detaljer

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert Side 1 10.10.2006 Innledning Ulykkesstatistikken er et viktig bidrag til

Detaljer

9) 825 Eidsvoll - Larvik Alle dager. Larvik - Skien mandag - lørdag, unntatt helligdager.

9) 825 Eidsvoll - Larvik Alle dager. Larvik - Skien mandag - lørdag, unntatt helligdager. BLAD NR., DRAMMEN - LARVIK - NORDAGUTU Rutetermin.0 søndag 4..4 - lørdag.. ) 80, 80, 80, 8, 8, 8, 84, 8, 8, 0,,,, 4,, 6,, 8,,,,,, 4,,,,,, 6,, 8,, 80, 8, 8 mandag - fredag, unntatt helligdager. ) 804, 808,

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Gjelder i perioden 10.01.99-12.06.99 Skien Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Lillehammer Tog nr 802

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Kongsvinger hensetting

Kongsvinger hensetting Kongsvinger hensetting Konkurransegrunnlag, Bok 3 VEDLEGG Entreprise 960245 / E2 Elektroarbeider 00C Konkurransegrunnlag Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av Kongsvingerbanen Kongsvinger

Detaljer

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013

Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 Foreløpig ulykkesstatistikk 2013 10.01.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Forklaring til statistikken... 3 3 Ordinær jernbanevirksomhet... 4 3.1 Trafikktall 2013... 4 3.2 Oversikt over jernbaneulykker...

Detaljer

Strekningskompetanse hos jernbanevirksomheter som kjører på det nasjonale jernbanenettet. Tilsynsrapport nr

Strekningskompetanse hos jernbanevirksomheter som kjører på det nasjonale jernbanenettet. Tilsynsrapport nr Strekningskompetanse hos jernbanevirksomheter som kjører på det nasjonale jernbanenettet Tilsynsrapport nr. 2014-26 TILSYNSRAPPORT Strekningskompetanse hos jernbanevirksomheter som kjører på det nasjonale

Detaljer

8) 825 Eidsvoll - Larvik Alle dager. Larvik - Skien Mandag - lørdag, unntatt helligdager.

8) 825 Eidsvoll - Larvik Alle dager. Larvik - Skien Mandag - lørdag, unntatt helligdager. BLAD NR., DRAMMEN - LARVIK - NORDAGUTU Rutetermin. søndag 4..4 - lørdag.. ) 84, 88, 8, 8 Mandag - lørdag, unntatt helligdager. ) 8, 8, 8, 8 Eidsvoll -. - Lørdag; ikke 4. april. 8 - Lørdag; ikke 4. april.

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r

Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Togruter Skien - Oslo S - Oslo Lufthavn Gardermoen - Lillehammer t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 InterCity-tog Busser til/fra Horten (Kontakt telefon 33 30 01 00 for nærmere informasjon) B Holmestrand-Horten-Horten-Tønsberg

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2011

Ulykkesstatistikk 2011 Ulykkesstatistikk.8. Innholdsfortegnelse Innledning... Forklaring til statistikken... Ordinær jernbanevirksomhet.... Trafikktall.... Oversikt over jernbaneulykker.... Personskader.... Hendelser... 6 T-bane...

Detaljer

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011

Jernbanen i Oslo-området moderniseres. Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 Jernbanen i Oslo-området moderniseres Stengt for togtrafikk i perioden 26.6 8.8 2011 All togtrafikk til og fra Nationaltheatret og Oslo S stopper i perioden 26. juni 8. august og erstattes med alternativ

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Buskerudbyen - jernbanens rolle Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Jernbaneverkets strategi 2010-2013 Tilstrekkelig plangrunnlag Strekningsvise utviklingsplaner revidert IC-strategi

Detaljer

R 162.1 Bane Øst fastlagt

R 162.1 Bane Øst fastlagt Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekni/aktivitet Disponerigstid Konsekvens for trafikk/merknader Fra kl Til kl DB 17 09.12.12 08.06.13 Drammenbanen Drammenbanen: Oslo S - Skøyen, branntiltak i Oslotunnelen.

Detaljer

30) 1642 Dal - Drammen Alle dager. Drammen - Kongsberg Mandag - fredag i tiden 12. desember til 7.

30) 1642 Dal - Drammen Alle dager. Drammen - Kongsberg Mandag - fredag i tiden 12. desember til 7. BLAD NR., DRAMMEN - NESLANDSVATN Rutetermin. søndag.. - lørdag..,.,. Desember., ; ikke.,.,. desember.,,,,,,,,, ; ikke.,. desember. ; ikke. desember,. januar,.,.,. april,. juni.,,, ; ikke. desember,. januar.,

Detaljer

Jernbaneverket i samfunnet

Jernbaneverket i samfunnet 2011 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

RAPPORT. -kjønn/alder: Kvinne, 36 år -utdanning: Kurs ombordansvarlig lokaltog, autorisert ombordansvarlig 2000 Ca. 3 år, arbeidet 60% stilling

RAPPORT. -kjønn/alder: Kvinne, 36 år -utdanning: Kurs ombordansvarlig lokaltog, autorisert ombordansvarlig 2000 Ca. 3 år, arbeidet 60% stilling RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 JB RAP: 1/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 12. november 2003 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB)

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

BLAD NR. 7, BERGEN - HØNEFOSS Rutetermin 15.0 søndag lørdag

BLAD NR. 7, BERGEN - HØNEFOSS Rutetermin 15.0 søndag lørdag BLAD NR., BERGEN - HØNEFOSS Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ). januar til. mars fredag;. oktober til. desember fredag; også. desember,.,.,. april,.,. mai. Oslo S - Drammen mandag - fredag, søndag. Drammen

Detaljer

Togruter for NSB Regiontog i Norge

Togruter for NSB Regiontog i Norge Samletabell Foto: BITMAP/Markus Johansson Togruter for NSB Regiontog i Norge 815 00 888 Togreiser til utlandet 820 54 388 * * Kr. 5,45 pr minutt. S0000RH.1306 Foto: BITMAP/Markus Johansson Gjelder i perioden

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2007

Ulykkesstatistikk 2007 Ulykkesstatistikk 1 Innledning...2 2 Forklaring til statistikken...2 3 Ordinær jernbanevirksomhet...3 3.1 Oversikt over jernbaneulykker...3 3.2 Trafikktall...3 3.3 Personskader...3 3.4 Uregelmessig passering

Detaljer

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

17) 5709 Alnabru - Bergseng mandag - fredag, unntatt helligdager. Bergseng - Trondheim S tirsdag -

17) 5709 Alnabru - Bergseng mandag - fredag, unntatt helligdager. Bergseng - Trondheim S tirsdag - BLAD NR., TRONDHEIM S - BÅS Rutetermin. søndag.. - lørdag.., mandag - fredag, søndag. Oslo S - Morskogen mandag - fredag, søndag. Morskogen - mandag - lørdag. - mandag - fredag, søndag. - Oslo S mandag

Detaljer

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Notat Fra Trafikkonsept A/S ved Jon Hamre Til Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon Bergen den 05.05.2014 Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Innhold 1 Innledning 2 Robusthet i togtrafikken

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 16

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fra uke Til uke 1 10 Reg nr Dato fra Dato til Bane Strekning/stasjon med aktivitet/ saktekjøringer Fastlagt disponerigstid (Gjelder ikke hvite tider) NB 4 13.12.15 07.03.16 Nordlandsbanen Hell stasjon:

Detaljer

Mao. data for alle togbevegelser blir sendt til togledersentralen. Det skjer automatisk på de aller fleste strekninger

Mao. data for alle togbevegelser blir sendt til togledersentralen. Det skjer automatisk på de aller fleste strekninger Tog i system Sanntidsdata Sikringssystemet for jernbanen sender data for hver blokkstrekning på de strekninger med fjernstyring. Mao. data for alle togbevegelser blir sendt til togledersentralen. Det skjer

Detaljer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer

R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer R10/R11 R11 Skien Eidsvoll R10 Drammen Lillehammer Tog nr 303 802 305 852 804 307 854 806 309 856 808 311 810 313 812 812 315 K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S K S 31.10.2015-30.11.2015

Detaljer

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

48) 1613 Kongsberg - Drammen Mandag - fredag i tiden 14. desember til 24. juni

48) 1613 Kongsberg - Drammen Mandag - fredag i tiden 14. desember til 24. juni BLAD NR., O S - DMEN Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag, ) Dombås - Lillehammer Mandag - lørdag, Lillehammer -. ),,,,,,,,, Søndag - fredag. ) - Rudshøgda Søndag

Detaljer

27) 834 Alle dager; ikke 24., 25., 31. desember, 13., 14., 16. april, 4. juni.

27) 834 Alle dager; ikke 24., 25., 31. desember, 13., 14., 16. april, 4. juni. BLAD NR., DRAMMEN - LARVIK - NORDAGUTU Rutetermin. søndag.. - lørdag 9.. 4,,, Mandag - lørdag i tiden. desember til. april; ikke. desember; også tirsdag - lørdag i tiden. til. april; også. april; mandag

Detaljer

Asker Oslo S Lillestrøm

Asker Oslo S Lillestrøm Linje 400 Asker Oslo S Lillestrøm Mandag-fredag Ekstra rushtidstog 16.06.02-14.12.02 Asker 0538 08 38 0008 0038 Høn 0540 10 40 0010 0040 Vakås 0541 11 41 0011 0041 Hvalstad 0543 13 43 0013 0043 Billingstad

Detaljer

Hønefoss - Drammen - Oslo S t/r

Hønefoss - Drammen - Oslo S t/r Togruter Hønefoss - Drammen - Oslo S t/r 1 InterCity-tog Hønefoss Drammen Oslo S Tog nr 606 234 550 1607 552 512 694 810 554 812 558 816 62 562 530 1609 c 311 313 317 1627 a f fc fc fc da 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

14) 1910, 1914 Mandag - lørdag i tiden 14. desember til 25. juni

14) 1910, 1914 Mandag - lørdag i tiden 14. desember til 25. juni BLAD NR., YEN - O - RNSJØ (V.L) Rutetermin. søndag.. - lørdag..,,,,,,,, Mandag - lørdag, ),,,,,,,,,,,,,,,, Mandag - lørdag i tiden. desember til. juli mandag - fredag i tiden. juli til. august mandag -

Detaljer

2012 Mer på skinner!

2012 Mer på skinner! 2012 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Utvikling av Kongsvingerbanen. Forslag til nytt rutetilbud

Utvikling av Kongsvingerbanen. Forslag til nytt rutetilbud Utvikling av Kongsvingerbanen Forslag til nytt rutetilbud Januar 2009 Forord Etter åpningen av ny togforbindelse mellom Oslo og Stockholm 7. januar 2007 ble det bestemt at NSB skulle ta initiativ til

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012. Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008

Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012. Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008 Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012 Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008 Innhold Bakgrunn for nytt rutekonsept i Østlandsområdet i 2012 Fra markedsinnsikt til rutekonsept Beskrivelse

Detaljer

Side 2. Banedivisjonen

Side 2. Banedivisjonen Side 1 Side 2 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 600 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen, inkl all sporgrunn: 4 114 km jernbane, herav 227 km dobbeltspor 144 km tilrettelagt

Detaljer

Energiforbruk 2007 2008 2009 2010 2011. Elektrisitet, totalt uten korrigering [GWh] 85.0 83.4 93.4 112.1 104.4

Energiforbruk 2007 2008 2009 2010 2011. Elektrisitet, totalt uten korrigering [GWh] 85.0 83.4 93.4 112.1 104.4 Miljørekneskap Energiforbruk 2007 2008 2009 2010 2011 Elektrisitet, totalt uten korrigering [GWh] 85.0 83.4 93.4 112.1 104.4 Elektrisitet, utvalg uten korrigering [GWh] 78.7 78.1 88.7 108.1 95.8 Elektrisitet,

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

11) 5509 Alnabru - Voss mandag - torsdag, unntatt helligdager. Voss - Bergen tirsdag - fredag, unntatt dag

11) 5509 Alnabru - Voss mandag - torsdag, unntatt helligdager. Voss - Bergen tirsdag - fredag, unntatt dag BLAD NR., YEN - O S - GJ VIK Rutetermin. sέndag.. - lέrdag..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mandag - fredag, unntatt helligdager. ),,,,, lέrdag, sέndag, ogsε helligdag. ) -. - tirsdag - lέrdag, unntatt dag

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L

Mandag-Fredag M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F Lørdag L L L L R10 R10 Skien Oslo S Lillehammer Tog nr 303 802 / 852 804 / 854 806 / 856 808 / 810 / 812 / 812 / 09.06.2013-23.06.2013 305 307 309 311 313 315 315 19.08.2013-14.12.2013 K S K S K S K S K S K S K S K S

Detaljer

11) 823 Eidsvoll - Larvik Alle dager. Larvik - Skien Mandag - lørdag, unntatt helligdager.

11) 823 Eidsvoll - Larvik Alle dager. Larvik - Skien Mandag - lørdag, unntatt helligdager. BLAD NR., DRAMMEN - LARVIK - NORDAGUTU Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ) 84, 8, 88, 8 Mandag - lørdag, unntatt helligdager. ) 8 Eidsvoll -. - Mandag - fredag i tiden 8. mai til. desember. 8 Eidsvoll -

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fastlagtplan pr. 10.11.15

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fastlagtplan pr. 10.11.15 1 50 BB 01 13.12.15 10.12.16 Bergensbanen Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid. Strømutkobling på

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG 17-066 Drmb Denne gjelder. SØN 19.11, 26.11 og 03.12-2017 Skift start: 15:09 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 0:41 Timetillegg 2: 9h32 Arbeidstid: 9h32 Km: 314,600 Buss med bagasjeplass Trasé

Detaljer

STASJONSSTRUKTUR PROSJEKTET

STASJONSSTRUKTUR PROSJEKTET Utredning av Jernbaneverkets stasjonsstruktur. En gjennomgang av stasjoner og holdeplasser for persontrafikk på banenettet. STASJONSSTRUKTUR PROSJEKTET Kongsvingerbanen Jernbaneverket 01.03.2012 Side 1

Detaljer

Togruter NSB. Togruter. Oslo S. Trondheim t/r. Rørosbanen. Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00

Togruter NSB. Togruter. Oslo S. Trondheim t/r. Rørosbanen. Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 Togruter NSB Togruter Oslo S Trondheim t/r banen Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 25 Oslo S Trondheim Kristiansund Trondheim Oslo Lørdager Tog nr 2363 413 417 303 2381 305 2365 307 41 2383 313 2369

Detaljer

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt BB01 BB02 15.06.14 15.06.14 13.12.14 13.12.14 Vossebanen Vossebanen Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid.

Detaljer

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør Vedlikehold og fornyelse Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør oeb@jbv.no 1 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen.

Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkning Hell - Værnes, Nordlandsbanen. Åpent møte på Stjørdal 26.06.2012 Heidi Meyer Midtun Plan Nord, Regional planstab Jernbaneverket Hovedplan Hastighets- og kapasitetsøkende

Detaljer

18) 5807 Alnabru - Nakksjø Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Nakksjø - Orstad s.sp Tirsdag -

18) 5807 Alnabru - Nakksjø Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Nakksjø - Orstad s.sp Tirsdag - BLAD NR., NORDAGUTU - KRISTIANSAND Rutetermin. søndag 4..4 - lørdag..,, Mandag - fredag. Stavanger - Mandag - fredag. - Mandag - lørdag., 4, Søndag - fredag.,, 6, 66, 66 Lørdag. Fredag, unntatt helligdager.

Detaljer

LOKAL VARSLINGSLISTE FOR DRAMMEN

LOKAL VARSLINGSLISTE FOR DRAMMEN Styringssystem Dokumentansvarlig: Gurholt, Øyvind Side: 1 av 7 Hendelse/ sted: Hendelseslogg nr: Hendelsen er meldt av Dato: Kl: etter TH /H nr: Klarmelding mottatt kl: Av: Politi/Brann/ambulanse Buskerud

Detaljer

Asker Oslo S Lillestrøm. Linje 400. Mandag-fredag Første

Asker Oslo S Lillestrøm. Linje 400. Mandag-fredag Første Linje 400 Asker Oslo S Lillestrøm Mandag-fredag Ekstra rushtidstog Asker 0508 38 08 0008 0038b Høn 0510 40 10 0010 0040b Vakås 0511 41 11 0011 0041b Hvalstad 0513 43 13 0013 0043b Billingstad 0515 45 15

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG/ANNEX: 3.3.1.3 Network Statement 2017 3.3.1.3 Forklaringer til strekningsoversikten i STREKNINGSBESKRIVELSE Explanations to Route Overview in ROUTE DESCRIPTION MANUAL

Detaljer

2010 Mer på skinner!

2010 Mer på skinner! 2010 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

Kjartan Kvernsveen. Seksjonssjef ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber

Kjartan Kvernsveen. Seksjonssjef ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber Kjartan Kvernsveen Seksjonssjef ved Marked og kommunikasjon, seksjon for kunde- og markedsrelasjoner, Jernbanedirektørens sentrale staber Kapasitetsfordelingsprosessen (= ruteplanprosessen) En lovstyrt

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 17

Banetekniske planforutsetninger R 17 Nye punkter Endringer Uke: Fastlagt BTP R 17 R 17 - Gjeldene fra desember 2016 OBS! Strøm må være tilgjengelig for Utgår Oppdatert: 20.03.17/ Lill [28.10.2016] til og med søndag 9 desember 2017 opprigging

Detaljer

Asker - Oslo S - Lillestrøm

Asker - Oslo S - Lillestrøm Togruter Asker - Oslo S - Lillestrøm 1 Asker Oslo S Lillestrøm Tog nr 902 2104 1601 904 508 1105 1003 2108 1603 2711 2110 1107 1005 512 2713 2112 Spikkestad 0516 0603 0639 0703 Drammen 0449 0549 0602 0636

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 16

Banetekniske planforutsetninger R 16 1 10 NB 4 13.12.15 07.03.16 Nordlandsbanen Hell stasjon: Spor 2 stengt (fase 20.1) Hell stasjon spor 2 stengt 1 21 OB 1 13.12.15 29.05.16 Ofotbanen Narvik-Riksgrensen. Snørydding, forebyggende vedlikehold,

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG 17-066 Drmb Denne gjelder. SØN 19.11, 26.11 og 03.12-2017 Skift start: 14:04 Timetillegg 1: 0h00 Skift slutt: 0:01 Timetillegg 2: 9h01 Arbeidstid: 9h57 Km: 311,000 Buss med bagasjeplass Trasé

Detaljer

2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

R 162.2 Bane Nord - fastlagt

R 162.2 Bane Nord - fastlagt Rb total 13.09.13 15.09.13 Rørosbanen Hamar - Støren Div. tiltak på punkter langs hele banen. Rb 1 162.2 162.2 Rørosbanen Hamar - Løten. Sanering av sporveksel Ca 35 timers totalbrudd fra kl. 21.10 (Støren-Røros)

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Innhold. Ytelsesordningen 2 av 28

Innhold. Ytelsesordningen 2 av 28 Ytelsesordning Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 6 2.1 Forskriftsmessig regulering... 6 3 Forskriftsmessige forutsetninger... 7 4 Beskrivelse av årsaksregistrering... 9 4.1 Primær årsaker... 9 4.2

Detaljer

18) 5808 Orstad s.sp - Langemyr Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Langemyr - Alnabru

18) 5808 Orstad s.sp - Langemyr Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Langemyr - Alnabru BLAD NR., KRISTIANSAND - STAVANGER Rutetermin. søndag.. - lørdag.. ),, Mandag - fredag. ) - Mandag - fredag. -. ) - Mandag - fredag. - Søndag - fredag. ),,, Søndag - fredag. ),,,, Lørdag. ) Fredag, unntatt

Detaljer

Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området. Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard

Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området. Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard Erfaringer med blandet trafikk i Oslo-området Kapasitetsseminar 29.10.08 Tore Tomasgard CargoNet - kjernevirksomhet I det skandinaviske markedet for kombinerte transporter Svensk datterselskap CargoNet

Detaljer

BUSS for TOG Skift:

BUSS for TOG Skift: BUSS for TOG Skift: 066-7006 17-066 Drmb Denne gjelder. SØN 19.11, 26.11 og 03.12-2017 Skift start: Skift slutt: 6:30 14:41 Timetillegg 1: 0h00 Timetillegg 2: 0h00 Arbeidstid: 8h11 Km: 288,200 Buss med

Detaljer

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015 F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai Bussruter for påske og helligdager 2015 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 03-86 Lier - Oslo, linje 169 Mandag 30., tirsdag 31. mars og onsdag 1. april kjører

Detaljer

Skøyen Oslo S Hakadal Jaren Gjøvik. Linje 300. InterCity-tog

Skøyen Oslo S Hakadal Jaren Gjøvik. Linje 300. InterCity-tog Linje 300 InterCity-tog Skøyen Oslo S Hakadal Jaren Gjøvik Mandag fredag Tog nr Buss 231 273 203 237 239 205 241 207 275 243 277 245 209 247 07.01.01-16.06.01 E E E b Skøyen 0707 0741 0949 1401 1501 1509

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO. Att.:

Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO. Att.: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 7052 Majorstua 0306 OSLO Att.: Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Besøksadresse: Karl Johans gate 41 B, Oslo Telefon: 22 99 59 00 Telefaks: 22 99 59 03 post@sjt.no

Detaljer

17) 5794 Bodø - Lønsdal Mandag - fredag, unntatt helligdager. Lønsdal - Trondheim S Tirsdag - lørdag, Ruteplan: Operativ TPS 4.4.

17) 5794 Bodø - Lønsdal Mandag - fredag, unntatt helligdager. Lønsdal - Trondheim S Tirsdag - lørdag, Ruteplan: Operativ TPS 4.4. BLAD NR., GRONG - TRONDHEIM S Rutetermin. søndag.. - lørdag.. 4, 4 Lørdag; ikke 4. april. 4 Mandag - fredag, helligdag. ) 4, 44,,,, Lørdag, helligdag. Søberg - Søndag - fredag. - Mandag - lørdag. ) 4,

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

40) 5863 Alnabru - Skorstøl Mandag - torsdag, unntatt dag før helligdag; ikke 1. januar, 6. april, 14., 25. mai.

40) 5863 Alnabru - Skorstøl Mandag - torsdag, unntatt dag før helligdag; ikke 1. januar, 6. april, 14., 25. mai. BLAD NR., DRAMMEN - NESLANDSVATN Rutetermin. søndag 4.. - lørdag.. ) Oslo S - Søndag - fredag. - Bergen Mandag - lørdag. Bergen - Evanger Søndag - fredag. Evanger - Oslo S Mandag - lørdag. i tiden 8. mai

Detaljer

17) 5809 Alnabru - Bø Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Bø - Orstad s.sp Tirsdag - fredag, unntatt

17) 5809 Alnabru - Bø Mandag - torsdag, unntatt helligdager. Bø - Orstad s.sp Tirsdag - fredag, unntatt BLAD NR., NORDAGUTU - KRISTIANSAND Rutetermin. søndag.. - lørdag 1.. Mandag - fredag. Stavanger - Mandag - fredag. - Oslo S Mandag - lørdag. Oslo S - Mandag - fredag. - Stavanger. 1 Oslo S - Mandag - fredag.

Detaljer

26) 5911 Alnabru - Dombås mandag - torsdag, unntatt helligdager. Dombås - Trondheim S tirsdag - fredag,

26) 5911 Alnabru - Dombås mandag - torsdag, unntatt helligdager. Dombås - Trondheim S tirsdag - fredag, BLAD NR., EIDSVOLL - BÅS Rutetermin. søndag.. - lørdag..,,,,, mandag - fredag, søndag.,,,,,,,,,, mandag - fredag, unntatt helligdager.,,,,, mandag - lørdag, unntatt helligdager. - mandag - lørdag, unntatt

Detaljer