Plansmie. Frogn rådhus, 26. november 2014, Program for kvelden: Oscarsborg møterom Innledning, ved Frogn kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plansmie. Frogn rådhus, 26. november 2014, 18.00-21.00. Program for kvelden: Oscarsborg møterom. 18.00 Innledning, ved Frogn kommune"

Transkript

1 Plansmie Frogn rådhus, 26. november 2014, Program for kvelden: Hva: Innledning, ved Frogn kommune Hvor Oscarsborg møterom Gå i grupper Diverse grupperom Presentasjon av gruppearbeidene Oscarsborg møterom Diskusjon Oscarsborg møterom Vel hjem

2 Oppvarmingsøvelse- lag en visjon (Oppgaven gjøres av alle. Bruk 10 minutter på hele øvelsen) Hver person på gruppa skal skrive ned en visjon for planen. Visjonen kan gjerne være knyttet til gruppeoppgaven, eller den kan gjelde hele planarbeidet. Setningen bør være kort, nærmest som et slagord. Tenk deg om i 3 minutter. Skriv ned visjonen på en post-it lapp og klistre den opp på veggen. Når alle på gruppa er ferdige, leser gruppelederen visjonene høyt. Alle tar hver sin røde merkelapp. Sett lappen på den visjonen du liker best

3 Gruppeoppgaver 1 time NB! Alle skal ikke gjøre alle. Svar på oppgavene som din gruppe har fått tildelt. Gjennomgang på Oscarsborg møterom kl

4 Gruppe 1: Gruppa består av eiendomsutviklere, eiendomsmeglere og arkitekter. Gruppe 1: Fortetting med kvalitet og identitet Hva gir god bokvalitet i et tett og nært bymiljø, og hvilke utfordringer ser du? Hvilke grupper tror du vil bo sentralt på Seiersten, Ullerud og Dyrløkke? Hvordan kan arkitektur og landskap bidra til å utvikle nye identiteter i planområdet? I hvilke områder ligger de største boligpotensialene? Bruk gjerne kartene. Skill tydelig mellom utfordringer i dag og framtidig potensiale. Tid: 1 time. Gjennomgang på Oscarsborg møterom kl

5 Gruppe 4: Gruppa består av statens vegvesen, ruter, prosjekterende landskapsarkitekter og arkitekter, pendlere og næringsdrivende. Gruppe 2: Mindre bil og mer buss, sykkel og gange Hvilket potensiale ligger i at Osloveien blir gate? Hvilke suksesskriterier må være på plass? Og hvordan unngår vi å planlegge for økt trafikk-kaos, støv og støy? (ex 40 km/t) Hvordan bør tverrsnittet se ut? Gående skal prioriteres- hvordan gjør vi dette på en trafikksikker måte? (segregerte systemer eller «shared space»?) Fra kommunens kollektivknutepunkt kan vi forvente en direktelinje mot Oslo og andre viktige målpunkt. Hvor bør punktet ligge? Og hvordan bør kommunens busstilbud se ut i 2020? Bruk gjerne kartene. Skill tydelig mellom utfordringer i dag og framtidig potensiale. Tiid: 1 time. Gjennomgang på Oscarsborg møterom kl Gruppa får 10 minutter til å presentere resultatet av diskusjonen

6 Gruppe 4: Gruppa består av representanter fra idretten, kommunen og organisasjoner Gruppe 3: Aktivitet i hverdagen og i nærmiljøet Hvilke uorganiserte og organiserte fysiske aktiviteter bør vi legge til rette for i planområdet hva bør vi ta vare på, og hva mangler i dag? Hvordan kan hele planområdet bedre tilrettelegges for møter mellom generasjoner, aktiviteter og funksjoner: barn, unge, voksne, eldre? Hvordan kan vi gjøre det å gå og sykle i planområdet til en positiv opplevelse i hverdagen? Bruk kartene. Skill tydelig mellom utfordringer i dag og framtidig potensiale. Tid: 1 time. Gjennomgang på Oscarsborg møterom kl

7 Gruppe 4: Gruppa består av grunneiere, eiendomsutviklere, næringsdrivende og prosjekterende. Oppgave 4: Et attraktivt og levende byområde på Dyrløkke Dyrløkke er kommunens travleste veikryss- hvordan kan vi utnytte dette til noe positivt? Hvordan kan Dyrløkke bli attraktiv og levende by? Hvordan vil du utnytte Dyrløkkes potenisale for næring, bolig, møteplasser og infrastruktur? Hva skal til for å realisere dette potesnialet? Og hva kan hindre oss? Hvordan kan næring i planområdet bidra til å bygge identitet og videreutvikle Drøbak som merkevare? Bruk kartene. Skill tydelig mellom utfordringer i dag og framtidig potensiale. Tid: 1 time. Gjennomgang på Oscarsborg møterom kl

8 Gruppe 6: Gruppa består av ungdommens kommunestyre, ungdommer fra Rudolf og utekontakten Oppgave 5: Byutvikling for barn og unge Hva er det viktig at vi tar vare på i området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke og hva er ikke viktig? Hvordan kan vi få til mer uorganisert aktivitet og sosiale møteplasser for barn og ungdom i planområdet? Tenk deg at det er år Du går en tur fra Dyrløkke, ned Ullerudsletta og til Seiersten, og du er fornøyd med utviklinga i området. Hvem møter du på, og hva ser du? Bruk gjerne kartene. Kan noen av bildene være eksempler på aktiviteter vi kan få til? Tid: 1 time. Gjennomgang på Oscarsborg møterom kl

9 Gruppe 6: Gruppa består av grunneiere, eiendomsutviklere, arkitekter og landskapsarkitekter Oppgave 6: Et godt bomiljø for flere på Seiersten Hvor er det mulig å få plass til nye boliger, og hvilke grupper bør bo her? Vurder bygg og funksjoner i området hva synes du vi bør ta vare på og hva kan vi forkaste? Har Seiersten «alt», eller er det noe mer vi bør få plass til? Bruk kartene. Skill tydelig mellom utfordringer i dag og framtidig potensiale. Tid: 1 time. Gjennomgang på Oscarsborg møterom kl

10 Gruppe1: Fortetting med kvalitet og identitet Hvor: kroketønna møterom Hans Olav Bjerketvedt - BEU Thomas Berget Larsen - DNB eiendom navn? Eiendomsmegler DNB eiendom Birger Kristiansen - Frank Kristiansen AS Ole Reidar Gjems - grunneier Bjørn Nordvik - Frogn kommune Line Stokholm - kile-stokholm arkitekter Anette Svebak- Drøbak arkitektkontor Per Evensen- grunneier Torunn Hjorthol - referent Gruppe 4: Et attraktivt og levende byområde på Dyrløkke Hvor: Møterom byggesak Ragnar Sørlie - AMFi- gruppeleder Sindre Sandberg - Frank Kristiansen AS- Anne- Bergitte Thinn - Berg & Dyhring Richard Slåke - Slåke Invest Jeanette Jacobsen - Drøbak arkitektkontor Lasse Meholm selvstendig næringsdrivende Espen Olafsen - Frogn Næringsråd Jorun Henriksen grunneier Birger Håheim- verneforeningen Lars Johanessen- grunneier Per Ulfsnes - referent Gruppe2: Mobilitet og trafikk Hvor: Møterom Plan Olav Moen Ruter- gruppeleder Arild Sundt - Statens Vegvesen Hans Cats - Ruter John E. Berg - Berg & Dyhring Henrik Fosberg Mathiesen- pendlergruppe Gunvald Øyna - Frogn Næringsråd Bror Bringsværd - Drøbak arkitektkontor Randi Tornås - referent Gruppe 5: Ung i Drøbak Hvor: Ringeplan møterom Anine -UKS gruppeleder Emilie - UKS Navn? UKS (Dyrløkke)Helle Krag + 5 ungdommer fra Underhuset Anne Solhaug + 2 ungdommer Christian Grønn - referent Gruppe 3: Idrett, friluftsliv og folkehelse Hvor: Torkildstranda møterom Anders Johansen - Frogn idrettsråd- gruppeleder Heidi Andresen - DFI Øystein Giertsen - frognmarkas venner Frognmarkas venner - Navn? Mariann Hansen - barn og unges representant Martin Tjugen Lundby - Frogn kommune Maria Kalnæs Danielsen - Folloprosjekt- Eli Moe - referent Gruppe 6: Et godt bomiljø for flere på Seiersten Hvor: Husvik møterom Paal Gundersen - BEU - gruppeleder Jouko Isosomppi - Jostein Røhnsen arkitekter Petter Sponberg - grunneier Tom Brandt - grunneier Erik Villand - grunneier Truls Hagen Emil Tingulstad Mahtab Aslam - Drøbak arkitektkontor Line Guldbrandsen - referent

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Din hverdag hver dag!

Din hverdag hver dag! Vi i Fauske kommune har bestemt oss for å lykkes med å bli en folkehelsekommune. For å kunne lykkes med dette er vi avhengig av at alle i kommunen drar i samme retning. Jeg syntes at folkehelsekonferansen

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 13 april 2015 14:41 Til: Plan PNK Emne: Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Viktighet:

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming

Et lærested for unge voksne med utviklingshemming Et lærested for unge voksne med utviklingshemming FRAMskolen er et folkehøyskolelignende tilbud for deg mellom 18 og 25 år som lever med utviklingshemminger. Skolen vil bidra til å gi deg en god overgang

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013

Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013 Helsefremmende bomiljø Kommunekonferansen Politikk og plan 18.1.2013 Tommy Rønne Husbanken Region Midt-Norge tommy.ronne@husbanken.no Tlf. 951 54 363 «Etterpåklokskap på forhånd» «Fremtidens boliger er

Detaljer

Nyheter fra Kvinner i Business

Nyheter fra Kvinner i Business Nyheter fra Kvinner i Business Kjære medlemmer! Nå er sommeren kommet og vi skal snart alle ta en velfortjent ferie. Som styreleder er det godt å oppleve at det er kommet inn nye krefter i styret som bidrar

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

om overgangsprosessen mot voksenlivet

om overgangsprosessen mot voksenlivet om overgangsprosessen mot voksenlivet Unge med funksjonsnedsettelse blir voksne Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på framtiden. Aller senest ved 13 14-årsalderen trengs en systematisk og langsiktig

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker

Hefte. Innhold. En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker 3 Hefte for grunnskolen Innhold En verden for alle Universell utforming I hagen og nærmiljøet Boligen Skolen vår Inneklima Bakgrunnsstoff Ord og uttrykk i byggesaker for grunnskolen Hefte 3 Pedagogiske

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer