JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: Viker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING. Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: 0100-2009-0043 Viker"

Transkript

1 JORDSKIFTERETTSMØTE MED HOVEDFORHANDLING Rettsmøtedag: Sted: Møterom Elingård i Fredrikstad rådhus i Fredrikstad Sak nr.: Viker Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Arne P. Kynningrød, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle May-Britt Bøe Hovedforhandling i tvist om grense 1. May-Britt Bøe, Gabels gate 17 B, 0272 Oslo, eier av gnr. 55/50 og 55/ Tone E. Ekeberg Storsletten, Kurlandstien 34 C, 1052 Oslo, eier av gnr. 55/334. Prosessfullmektig for May-Britt Bøe: Advokat John M. Hammervoll, Advokatfirmaet Hammervoll & Co, Holbergs gate 19, 0166 Oslo. Prosessfullmektig for Tone E. Ekeberg Storsletten: Advokatfullmektig Magnus Røysem Haug, Advokatfirmaet Schjødt DA, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo. Eiendommene ligger i Fredrikstad kommune. Til stede: May-Britt Bøe møtte sammen med samboer Pierre Guiron, Tone E. Ekeberg Storsletten møtte sammen med sønnen Glenn Storsletten. Advokat John M. Hammervoll og advokatfullmektig Magnus Røysem. På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens medlemmer inhabile. Pierre Guiron hadde status som vitne og forlot rettsmøtet. Rettens leder orienterte om saksframdrift, dagens opplegg, rettsforlik og ankeregler. Følgende dokument ble framlagt: Krav om grensegang fra May-Britt Bøe Tilsvar fra adv.flm. Magnus Røysem Haug m/21 bilag Innkalling til rettsmøte Viker Østfold jordskifterett 1

2 Prosesskrift fra adv. John M. Hammervoll på vegne av May-Britt Bøe, med 7 bilag Prosesskrift fra adv.flm. Magnus Røysem Haug på vegne av Tone Storsletten m/vedlegg Prosesskrift fra adv. John M. Hammervoll på vegne av May-Britt Bøe m/vedlegg Dokumentene ble gjennomgått i nødvendig utstrekning. Advokat John M. Hammervoll på vegne av May-Britt Bøe, innledet. Han la fram Prosesskrift med framdriftsplan Disposisjonsplan Adv. John M. Hammervoll forklarte saken og la fram Anførselsskriv fra adv. John M. Hammervoll Påstandsskriv fra adv. John M. Hammervoll Det ble nedlagt slik påstand: 1. Grensegangsforretning fremmes og grensene til eiendommen gnr. 55 bnr. 334, herunder grensen mellom gnr. 55 bnr. 334 og gnr. 55 bnr. 50, fastsettes i samsvar med de reelle og korrekte grenser, slik disse kom til uttrykk før utferdigelse av målebrev datert Tone E. Ekeberg Storsletten betaler sakens omkostninger til May-Britt Bøe. Advokatfullmektig Magnus Røysem Haug på vegne av Tone E. Ekeberg Storsletten, innledet. 11 udatert Disposisjon innledningsforedrag Advokatfullmektig Magnus R. Haug forklarte saken og la fram 12 udatert Anførselsskriv Det ble nedlagt slik påstand: 1. Grensen til gnr. 55 bnr. 334 i Fredrikstad kommune fastsettes i tråd med målebrev og tilhørende målebrevkart for eiendommen tinglyst 6. desember May-Britt Bøe dømmes til å erstatte Tone E. Ekeberg Storslettens saksomkostninger. Partene ble formant og avga forsikring. Part 1, May-Britt Bøe eier av gnr. 55/50 og 129, forklarte seg. Part 2, Tone E. Ekeberg Storsletten eier av gnr. 55/334, forklarte seg Viker Østfold jordskifterett 2

3 1. vitne Per Arnljot Wahl framsto, født , adresse H. G. Meldalsvei 3, Fredrikstad, driver restaurant, tidligere eier av gnr. 55 bnr. 334, ble formant, avga forsikring og forklarte seg. 2. vitne Odd Fløymo ble avhørt pr. telefon, født , adresse Korsvoll terrasse 17 B, Oslo, tidligere ingeniør i Norske Esso nå pensjonist, nabo, ble formant, avga forsikring og forklarte seg. 3. vitne Harald Bjørn Sæther, født , adresse Frøyas gate 20, Fredrikstad, tidligere maskinentreprenør nå pensjonist, nabo, ble formant, avga forsikring og forklarte seg. Etter en pause ble det så foretatt befaring. 4 vitner ble avhørt i marka. 4. vitne Pierre Guiron framsto, født i 1944, adresse Gabels gate 17 B, 0272 Oslo, matematiker. Tidligere drevet databedrift nå pensjonist, samboer til May-Britt Bøe, ble formant, avga forsikring og forklarte seg. 5. vitne Tor Heines framsto, født , adresse Ringgt. 46, Sarpsborg, tidligere overingeniør ved Geodataavdelingen i Fredrikstad kommune nå pensjonist, uforbundet med partene, ble formant, avga forsikring og forklarte seg. 6. vitne Jon Ekeberg framsto, født i 1936, adresse Marisvingen 28, Oslo, pensjonist, tidligere eier av gnr. 55/334 og far til Tone E. Ekeberg Storsletten, ble formant, avga forsikring og forklarte seg. 7. vitne Bjørg Christensen framsto, født , adresse Vikerfjellet 21, Fredrikstad, tidligere gårdbruker nå pensjonist, tidligere grunneier av gnr. 55/6, ble formant, avga forsikring og forklarte seg. Området ved portalen ble befart og så området ved skjæra. Det viste seg at eiendommen gnr. 55/6 blir berørt og tas inn som part. Etter en del forhandlinger ble det inngått følgende Rettsforlik Eier av gnr. 55/50 og 55/129, May-Britt Bøe, eier av gnr. 55/334, Tone E. Ekeberg Storsletten og eiere av gnr. 55/6, Liv og Morten Christensen er i dag enige om følgende: 1. Grensen mellom gnr. 55/50 på vestsiden og gnr. 55/334 på østsiden fra pkt. 202 i målebrevet for gnr. 55/334, tinglyst , går videre mot sør og ut i vannet så langt privat eiendomsrett går i retning av det sørøstre landnebb ved Fjeldkilen marina. 2. Grensen langs veien på østsiden av gnr. 55/334 flyttes noe ved at punkt 208 i målebrevet for gnr. 55/334 flyttes inn til eksisterende portstolpe. Grensen videre mot syd mellom denne eiendom og gnr. 55/6 går til nytt påvist punkt Viker Østfold jordskifterett 3

4 3. Grensen mellom gnr. 55/50 og gnr. 55/6 går ut fra påvist punkt ved vestre portalstolpe til gnr. 55/334 og videre i nordlig retning til nytt påvist punkt. 4. Eierne av gnr. 55/6 og gnr. 55/334 søker etter forhandlinger å sette ut i livet tidligere utformet referat for bruken av veien mot syd. 5. Partene betaler selv sine prosesskostnader. 6. Jordskiftekostnadene deles likt mellom eierne av gnr. 55/50 og gnr. 55/334. Viker, 1. juni 2010 Arne P. Kynningrød May Britt Bøe Tone E. Storsletten Liv Christensen Morten Christensen Saken utsettes til det tekniske arbeidet er ferdig i marka. Retten hevet. Fredrikstad, Arne P. Kynningrød Viker Østfold jordskifterett 4

5 AVSLUTNINGSMØTE Rettsmøtedag: Sted: Rettens kontor i Sarpsborg Sak nr.: Viker - utsatt fra Saken gjelder: Krav om grensegang etter jordskifteloven 88 Jordskiftedommer: Protokollfører: Saken er krevd av: Til behandling: Parter: Arne P. Kynningrød, som enedommer etter jordskifteloven 9 annet ledd. Avdelingsingeniør Synnøve Kjølle May-Britt Bøe 1 Grenser 2 Diverse bestemmelser 1. May-Britt Bøe, Gabels gate 17 B, 0272 Oslo, eier av gnr. 55/50 og 55/ Tone E. Ekeberg Storsletten, Kurlandstien 34 C, 1052 Oslo, eier av gnr. 55/ Liv og Morten Christensen, eiere av gnr. 55/6. Prosessfullmektig for May-Britt Bøe: Advokat John M. Hammervoll, Advokatfirmaet Hammervoll & Co, Holbergs gate 19, 0166 Oslo. Prosessfullmektig for Tone E. Ekeberg Storsletten: Advokatfullmektig Magnus Røysem Haug, Advokatfirmaet Schjødt DA, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo. Eiendommene ligger i Fredrikstad kommune. Til stede: Ingen av partene var innkalt og ingen møtte. På bakgrunn av tidligere rettsforlik datert og avmerking og innmåling av grenser under ledelse av avdelingsingeniør Synnøve Kjølle er det utarbeidet slik beskrivelse for 1 Grenser 1.1 Grenseforklaring og målegrunnlag Grensene går i rette linjer mellom de grensepunktene det er oppgitt retning for. Retningen mellom punktene er beregnet ut fra punktenes koordinater og er angitt i forhold Viker Østfold jordskifterett 5

6 til kartets nordretning. Sirkelen er inndelt i 400 grader. Avstanden mellom grensepunktene er horisontale mål i meter. Grensemerkene er bolter/rør av aluminium forsynt med hode. Hodet har påskriften "GRENSE" og JORDSKIFTERETTEN. Grensepunktene i grense nr 1-4 er koordinatbestemt med fasemålende tofrekvent satellittmåleutstyr ved bruk av Statens Kartverk sitt system CPOS. Grensepunktenes koordinater har en forventet nøyaktighet bedre enn 0,1 meter. Grensene er vist på jordskiftekart med kartarkivnummer Kartet består av 1 blad i målestokk 1: Grensebeskrivelse Grense 1 Eiendom på nord og østre side: Gnr. 55 bnr. 6, eiere Liv og Morten Christensen Eiendom på sør og vestre side: Gnr. 55 bnr. 334, eier Tone E. Storsletten Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensa går ut fra punkt 1 mot gnr. 55/50. 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,84 121,82 3,95 2 Off. godkj. grensemerke i stein/betong , ,56 189,59 14,92 3 Off. godkj. grensemerke i jord , ,99 192,93 18, Rør i fjell , ,05 Punkt 210 er hentet fra målebrev for gnr. 55/334, utstedt Herfra fortsetter grensen videre i gammel grense slik målebrevet viser. Grense 2 Eiendom på vestre side: Gnr. 55 bnr. 50, eier May-Britt Bøe Eiendom på østre side: Gnr. 55 bnr. 6, eiere Liv og Morten Christensen Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensa går ut fra punkt 1 mot gnr. 55/ Off. godkj. grensemerke i jord , ,84 6,03 15,46 4 Off. godkj. grensemerke i stein , ,30 Herfra fortsetter grensen videre i gammel grense Viker Østfold jordskifterett 6

7 Grense 3 Eiendom på søndre side: Gnr. 55 bnr. 334, eier Tone E. Ekeberg Storsletten Eiendom på nordre side: Gnr. 55 bnr. 50, eier May-Britt Bøe Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensa går ut fra punkt 1 mot gnr. 55/6. 1 Off. godkj. grensemerke i jord , ,84 321,82 12,47 5 Off. godkj. grensemerke i jord , ,10 Punkt 5 er det samme som punkt 211 i målebrev for gnr. 55/334, utstedt Her ender grensen mot gnr. 55/129. Grense 4 Eiendom på vestre side: Gnr. 55 bnr. 50, eier May-Britt Bøe Eiendom på østre side: Gnr. 55 bnr. 334, eier Tone E. Ekeberg Storsletten Punktnr Beskrivelse Retning Avstand X-koordinat Y-koordinat Grensa mellom eiendommene ut i sjøen går fra punkt 202 hentet fra målebrev for gnr. 55/334, utstedt Kors i fjell , ,92 og går ut i sjøen i retning 222,3 så langt privat eiendomsrett går. 2 Diverse bestemmelser 2.1 Jordskiftekostnader Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i jordskifteloven 74. Rettsmøteutgifter er godtgjøring til meddommere i henhold til rettsgebyrforskriften. På denne bakgrunn utgjør kostnadene følgende: Registreringsgebyr kr 4 300,- Partsgebyr kr 4 644,- Grenselengdegebyr kr 1 720,- Grensemerker kr 280,- Sum kr ,- Kostnadene er etter rettens skjønn fordelt på partene etter den nytten de enkelte har hatt av saken, jf. jordskifteloven 76. I henhold til rettsforliket er partene enige om at jordskiftekostnadene deles likt mellom eierne av gnr. 55/50 og 55/334: Viker Østfold jordskifterett 7

8 Gnr./bnr. Eier skal betale kr har betalt kr skylder kr 55/50 og May-Britt Bøe 5 472, , ,- 55/129 55/334 Tone E. Ekeberg Storsletten 5 472, ,- SUM ,- har til gode kr De pålagte beløpene forfaller til betaling 15 dager fra forkynningsdatoen. Penger til gode blir utbetalt samtidig med forkynningen av saken. 2.2 Forkynning Forkynning skjer etter reglene for postforkynning. 2.3 Ikrafttreden Dersom ikke annet er særskilt bestemt, trer bestemmelsene gitt i denne saken i verk én måned etter at saken er rettskraftig. 2.4 Avslutning av saken Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke på saksbehandlingen og det tekniske arbeidet er én måned regnet fra forkynningsdatoen. Reglene om anke følger forkynningen. 2.5 Matrikkelføring Når saken er rettskraftig, vil det bli framsatt krav om matrikkelføring til den lokale matrikkelmyndighet. 2.6 Tinglysing Jordskifteretten vil sende saken til Tinglysingen. Saken tinglyses på følgende eiendommer: gnr. 55/6, 55/50, 55/129 og 55/334 i Fredrikstad kommune. Retten hevet. Sarpsborg, Arne P. Kynningrød Viker Østfold jordskifterett 8

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Gevinstbetraktninger ved jordskifte

Gevinstbetraktninger ved jordskifte Gevinstbetraktninger ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe Prosjekt: Jordskifterettenes ressursbehov fase 2 Delprosjekt 1, delrapport 1 23. september 2008 Revidert 29. januar 2009 1 Sammendrag... 3

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy

ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? Advokat Tor Erik Hjertøy ORIENTERING OM GANGEN I EN ERSTATNINGSSAK HVA HAR DU KRAV PÅ SOM TRAFIKKSKADET? av Advokat Tor Erik Hjertøy 1. Du har søkt bistand fra advokat Som trafikkskadet har du sikkert mange spørsmål om hvilke

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer