I bokhyllen: Del 1: Fylkesvise stempelhåndbøker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I bokhyllen: Del 1: Fylkesvise stempelhåndbøker"

Transkript

1 I bokhyllen: Del 1: Fylkesvise stempelhåndbøker Av Peer-Christian Ånensen Uten litteratur hadde filatelien fremdeles vært på steinalderstadiet og vår kjære hobby hadde neppe hatt den utbredelse som den har i dag. Det er opp i gjennom tidene utgitt mye bra litteratur til glede for samlere innenfor de utroligste samleområder, og litteraturen spenner vidt fra generelle oversikter til meget spesialiserte håndbøker (om til dels et meget snevert tema). Jeg blir ofte forundret over hvor liten interesse mange samlere viser for litteratur. De fleste samlere har fokus på frimerkekataloger så de «kan se hvor mye samlingen er verd». Men å bruke penger på å skaffe seg annen litteratur som kan gi dem bedre og mer utfyllende informasjon slik at man kan ha enda mer glede av hobbyen men nei, det ønsker man ikke. «Penger skal brukes på kjøp av objekter, og ikke rekvisita & litteratur» som en samler sa det! Men for endel samlere er det også uvitenhet om hva som finnes av litteratur. Og for å hjelpe disse samlerne, starter her en artikkelserie hvor man tar for seg hva som finnes av litteratur innenfor ulike samleområder. Første del vil ta for seg de fylkesvise stempelhåndbøkene som er utgitt. Bøker som dekker mindre deler av ett fylke er utelatt. Innledning Leser man i eldre tidsskrifter, er hovedfokuset på frimerker, helpost, stempelmerker o.l. Når stempler blir omtalt er det gjerne i forbindelse med hvilke stempler (typer og steder) man kan finne på en bestemt utgave. (hvilket jo er en effektiv måte å få benyttet endel av dublettene!) Og når man ikke hadde økonomi til å samle stempler på NK 1, begynte fokuset på andre utgaver som var «billige» eller som man hadde massevare av. Dette var nok bakgrunnen for den økende interessen for å samle stempler på røde frimerker (3 sk posthorn, og 10-øres utgavene ca. 1900): De var rimelige i anskaffelse og lett å få tak i som massevare. Utover på 1900-tallet begynner man å få mer fokus også på andre måter å samle poststempler. I 1936 kommer f.eks. Max Nørgaard med flere artikler i Nordisk Filatelistisk Tidsskrift med oversikter over stempler brukt ombord på norske jernbaner og skip, brevhus som har fått Kronet Posthorn-stempler, mv. 1941: Poststempelfortegnelse I 1941 utgir Oslo Filatelist-Klub Fortegnelse over norske poststempler Fortegnelsene var utarbeidet av Stian Sanness. For første gang får man en samlet fortegnelse over: - 3-rings nummerstemplene brukt fra alle enringsstemplene utsendt ca med angivelse av fylke, opprettelsesdato, når fått stempel + nytt stempel, samt en verdiangivelse. - Schweizerstempler 1878/80 - Stempler med tverrbjelker (TL) - Hullstempler (TH og IIH) - Toringsstempler (IIL) - Schweizer-stempler (SL). Ifølge Arne Bye i Frimerke-Kontakt nr. 5/1964 begynte Stian Sanness dette arbeidet med å lage notater fra Postverkets arkiver ca. 1918, som supplert med Dr. Justus Anderssens løse notater fra samme arkiver, «... ad årelange studier ble til en voluminøs protokoll med alle norske poststeders navn - beliggenhet - start og stopp - utlevering av stempler... et voldsomt arbeide som først ble avsluttet et tiår senere. Men... det ble da ingen penger til noen trykking før i 1940erne og selv da måtte saken stort sett begrenses til kun 12 Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3 / 2011

2 å omfatte stempler utgitt FØR 1894.» Det er et utrolig imponerende arbeid som Stian Sanness her gjorde. Og vi samlere kan være ham evig takknemlig for de utallige timene han må ha tilbrakt i Postens arkiver for å lage notater om stemplene. Husk at dette var før kopimaskinen og datamaskinens tidsalder. Dette heftet på 60 sider ble meget populært blant datidens samlere. Den dag i dag vi finner det rett som det er i kassene med litteratur som selges på auksjoner, noe som forteller om hvor populært det var og de er ofte meget velbrukte! 1951: Utvidet fortegnelse I 1951 utgir Oslo Filatelistklubb en revidert og utvidet stempelfortegnelse Fortegnelse over norske poststempler etter Den første delen av denne boken er en kopi av 1941-heftet. Del 2 omfatter, i tillegg til rettelser og tillegg til stempelfortegnelsene fra 1941-heftet, en fortegnelse over nummerstempler (4- og 3-rings) brukt ved brevhus; Prefilatelistiske [sic] stempler med angivelse av tidligste kjente stempeldato i hhv. blått, svart og rødt; kjente enringsstempler og 3-ringsnummerstempler brukt på NK 1, NK 4; Norske førstedagsstempler ; og Norske luftpoststempler Dette heftet kommer man i dag, over i betydelig mindre grad enn 1941-heftet. Jeg husker det var først på midten av 1990-tallet at jeg endelig fikk tak i mitt eksemplar (hadde hatt fotokopi siden 1980, som etterhvert hadde blitt ganske fillete!) Landsdekkende oversikter Arne Bye tar i Frimerke-Kontakt nr. 5/1964 opp tanken om utgivelse av Stian Sanness arbeider med norske poststempler, men sier at «Dessværre kan en ikke - med Frimerke-Kontakts midler la trykke og medta i bladet et såvidt stort Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3 / 2011 verk som S.S - Det vil trolig bli ca det tredoble av f.e. T. Soot-Ryens «Regnskabsbok for frimerkefremstillingen» med sine sider... ville jo fullstendig sprenge bladets økonomiske og abonnementsmessige ramme. Nok kan en introdusere verket med disse sider... likeså å få med enkelte prøver på selve tekstsidene.» Han skriver videre at en mulig løsning kunne være at om et tilstrekkelig antall samlere, klubber og Norsk Filatelistforbund hadde «så stor interesse for dette Sanness mangeårige strev at de var interessert i dets videre skjebne, slik at de på en eller annen måte subskriberte saken - så et vist fast opplag kunne sikres på forhånd...». I dag vet vi at det ble funnet en løsning. I 1969 utgir Norsk Filatelistforbund Håndbok over norske filatelistika Filatelistiske emner som tidligere ikke er behandlet i norske håndbøker. Her er medtatt den 77 siders lange artikkelen Norske poststempler fortegnelse og typer med Arne Bye som forfatter. Artikkelen ble også utgitt som særtrykk. Oversikt hadde fokus på poststedet, med informasjon om opprettelsestidspunkt, nedleggelse, navneendringer, status, etc. samt hvilke stempler poststedet hadde fått utlevert. Oversikten omfattet bare postkontorer og poståpnerier, ikke brevhus eller reisende postekspedisjoner. I noen av utgavene av Frimerke- Kontakt mellom nr. 5/1964 og nr. 6/1965 kommer det eksempler på oppsettet (alle bokstav «A» og begynnelsen på bokstav «Ba»). Denne poststeds- og poststempelfortegnelsen samt økende interesse for hjemstedssamling, gjorde at flere og flere samlere begynte å sysle med tanker om å lage en fylkesvis oversikt over poststedene og poststempler for «sitt» fylke. Og etter at boken Fortegnelse over poststempler med «Kronet Posthorn» med Bjørn E. Bunæs ble utgitt i 1976, ble arbeidet med å lage fylkesvise oversikter enda enklere. Og I 1987 kom Håndbok over norske 4-ringsnummerstempler med Bjørn E. Bunæs og Anders Langangen som forfattere. Dermed hadde man hovedgrunnlaget for å lage flere fylkesoversikter. Anders Langangen hadde i Nft nr. 9/1986 til 7/1988 en artikkelserie om Norske poststempler som omhandlet Enringsstemplene Gjennom sine arkivstudier hos Postverket og i Riksarkivet i årene hadde han samlet inn et betydelig materiale om norske poststempler som etterhver ble 13

3 bearbeidet og systematisert. Publisering av dette kildematerialet ble på midten av 1990-tallet satt bort til Sten Isaksen, Bodø. Da det varte og rakk før noe ble publisert, ble Oslo Filatelistklubb forespurt om publisering av del 2-6 som dekket poststemplene utsendt i årene (manuset for disse delene var ikke avsendt ennå!) en oppgave OFK påtok seg med glede. Så våren 1997 forelå de 5 heftene for salg. Først i 1999 var heftet med Norges poststempler med dato ferdigstilt fra Sten Isaksen. For den manglende perioden gikk tiden uten at Isaksen fikk ferdigstilt heftet, så i 2003 fikk Langangen endelig manuset sitt i retur. Han utgav da først heftet på eget forlag, men våren 2004 ble OFK forespurt om de kunne utgi også dette heftet. De første fylkesoversiktene Oddbjørn Salte var først ute med å utgi en fylkesvis oversikt. I 1981 utkom Poststeder i Rogaland Dette 64 siders heftet i A5-format følger samme systematikk og oppsett som Bye s artikkel i Norsk Filatelistika. Salte har videreført til «dagens» stempeltyper. Høsten 1981 utgir Kjetil Barfelt ett 20 siders hefte (kopierte sider stiftet sammen) om Poststeder i Østfold fylke (våren 1982 kommer et ark med rettelser og tillegg til oversikten). Barfelts oversikt har fokus på poststedet så det finnes ikke informasjon om stempeltyper o.l. (med unntak av angivelse av 3- & 4-rings nummerstempler). Østfold Høsten 1982 kommer Kjetil Barfelt med en utvidet og forbedret oversikt «Fortegnelse over poststedene i Østfold». Nå er også informasjon om poststempler inkludert. Oppstillingen er som hos Bye. I tillegg er heftet utvidet med Maskinstempler, Rullestempler, og Særstempler (med illustrasjoner) og Paquebotstempler. Telemark Da Katalog over poststempler i Telemark blir utgitt i 1989, blir det satt en ny standard for hvordan de fylkesvise stempelhåndbøkene skal være. Boken ble utgitt av Skien Filatelistklubb med John Erik Helland, Harry Trondsen, Leif Kr. Wolden og Dag Aabjørnsrød som forfattere. Med illustrasjoner av alle stemplene økes brukervennligheten betydelig. Poststedene er sortert alfabetisk innenfor hvert kommune. For hvert poststempel er angitt registrert bruksperiode. Informasjon om rullestempler og maskinstempler er ikke inkludert i boka. Buskerud I 1993 utkommer en murstein av en stempelhåndbok. Frimerkeklubbene i Buskerud utgir da Poststempler i Buskerud fylke med Øivind Rojahn Karlsen som redaktør. Listen blir nå hevet i forhold til Telemarks-boka, for her gir man også informasjon om utsendelse av stemplene, samt at rulleog maskinstempler er inkludert. Også her er poststedene sortert alfabetisk innenfor hvert kommune. Dette er forøvrig den eneste stempelhåndboken som er utgitt med støvbind! 14 Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3 / 2011

4 Finmark Boken Posthistorie og poststempler fra Finnmark fylke med John Erik Tegler som forfatter blir utgitt av Norsk Filatelistforbund i Poststedene blir listet alfabetisk, og for hvert poststed gis informasjon om opprettelse, navneendring, status, nedleggelse, osv. Det vises illustrasjoner av stemplene brukt ved poststedene, men ingen informasjon om utsendelse, brukstid mv. Et visst pekepinn om brukstid får man allikevel da det i stor grad har basert seg på illustrasjon av Postmuseets stempelkort (hvor avtrykkene viser dato før utsendelse). Bakerst i boken finnes informasjon om ved hvilket poststed det enkelte oblatstempel er benyttet, landpostruter og brukere av frankeringsmaskiner En styrke ved denne boken er informasjonen om skipsposten i Finmark og postforbindelsen med Russland, Feltpostkontorer, krigen med de provisoriske stemplene/håndanulleringene fra evakuerte poståpnerier, mv. Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3 / 2011 Vest-Agder I 1996 kommer boken Poststedene i Vest-Agder med Birger Stillufsen og Gunnar H. Hansen som forfattere. Boken er utgitt av Norsk Filatelistforbund. I tillegg til informasjon om poststedet (opprettelse, navneendring, status, nedleggelse mv.) er det også infomasjon om hvem som har vært poståpner/brevhusbestyrer. innenfor hver kommune. For hvert poststempel er angitt den teoretiske brukstiden. Tildeling av de ulike oblatstemplene, samt landpostbudstempler (med rutebetegnelse) er opplistet i begynnelsen av boken. Aust-Agder Poststedene i Aust-Agder med Gunnar Helvig Hansen blir utgitt i Boken, som er utgitt på eget forlag, følger mye samme mal som Vest-Agderboken. Nordland Datostempler i Nordland fylke ca utgitt av Reidar Steen i 1999 på eget forlag, er kanskje den minst kjente av de fylkesvise stempeloversiktene. innenfor hver kommune. I tillegg til informasjon om start/statusendring, nedleggelsestidspunkt, mv., dato for utlevering stempler, er det gjort et forsøk på å angi registrert bruksperiode. Et meget stort minus med denne stempeloversikten er at det ikke er noen stempelillustrasjoner. Videre finnes det heller ikke informasjon om rulle- og maskinstempler. Møre og Romsdal Poststeder i Møre og Romsdal ble utgitt av Dag Erik Børseth i 2000 på eget forlag. etter navn på opprettelsestidspunktet. Statusendringer og navneendringer er angitt hver for seg. Navn på poståpnere/brevhusbestyrere er angitt. For stemplene er det ikke gitt noen informasjon ut over selve stempelillustrasjonen. Troms I 2002 utkom Poststedene i Troms med stempeloversikt med Arvid Jørgensen som forfatter. Poststedene er sortert alfabetisk etter navn på 15

5 opprettelsestidspunktet. For hvert poststed er først angitt informasjon om opprettelsestidspunkt, status/-endring, navneendring, nedleggelse mv. Når det gjelder stemplene kommer først all informasjon mht. utsendelse og innsendelse med antatt brukstid, deretter er illustrasjon av stemplene vist under. For de store postkontorene blir det derfor litt vel mye blading frem og tilbake hvis man trenger informasjon om stemplene. Boken omfatter kun faste poststeder, så for ambulerende brevhus og reisende postekspedisjoner ombord i skip & jernbane, samt for militær feltpost må man gå til andre kilder. En stor svakhet mener jeg. Jeg foretrekker at alt om temaet er samlet i samme bind (og så får man heller være flink med å kreditere personene som man bruker stoff fra (+ selvfølgelig spørre på forhånd om tillatelse til slik bruk!). Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3 / 2011 Med sin gjennomarbeidete og vel gjennomtenkte oppsett og presentasjon av poststedene og stemplene benyttet, står Rogalandsboka i en klasse for seg! Rogaland I slutten av november 2004 kom endelig den lenge varslede stempelhåndboken Poststemplene i Rogaland tettpakkede sider fylt med illustrasjoner av poststempler, posthistoriske data om poststedene samt et stort antall fargeillustrasjoner av brevforsendelser. Man skal ikke bla mange sider i boken før man skjønner at her er det nedlagt et betydelig antall arbeidstimer med innsamling av informasjon om de ulike stemplene samt historiske data om poststedene. Håndboken er laget av Stempelgruppen i Rogaland (bestående av 13 personer) med Hallvard Slettebø som hovedredaktør. Alle poststedene er ordnet alfabetisk innenfor hver kommune (og ikke alfabetisk innenfor fylket). For hvert poststed kommer først en fullstendig informasjon om opprettelse, status, navneendringer, nedleggelse, mv. inkludert henvisninger til sirkulærer. Denne informasjonen er skrevet i tekstform, noe jeg føler gir en mykere og bedre presentasjonsform enn de tabellariske oppstillingene som er benyttet i flere andre stempelhåndbøker. Stemplene er ordnet kronologisk og rett under angjeldende stempelillustrasjon er det gitt informasjon om utsendelsesdato, innsendelsesdato samt første og siste registrerte bruksdato. Mens de fleste andre fylkesvise stempelhåndbøkene ikke angir registrert bruksperiode, eller man angir en teoretisk/antatt brukstid, har Stempelgruppen i Rogaland nedlagt et betydelig arbeid med å registrere bruksperioder for hvert stempel (et slik arbeid er så omfattende at man må være en gruppe for å få det grundig nok). Og informasjonen om maskinstemplene er den beste som noensinne er sett i en stempelhåndbok. Og man viser hele stempelet, dvs. 2x navn/datofelt og 2x bølgelinjer (og ikke bare deler av stempelet som i de fleste andre stempelbøkene). Maskinstemplene kommer samlet etter poststedets ordinære stempler (hånd-/stativ- eller rullestempler). Etter de kommunevise oversiktene kommer kapitler som omhander skipspost, jernbane, oblatstempler og tysk feltpost. Helt bakerst kommer et fyldig 10- siders register over poststeder/ poststemper. Det største ankepunktet mot denne boken er at det bare er medtatt stempler t.o.m (dvs. at ingen stempler med postnummer er med). Et annet forbedringspotensiale er bruk av piler/streker på illustrasjonene av nesten identiske stempler (og ikke bare en tekstbeskrivelse). Den grundige bearbeidingen 17

6 av stoffet, og gjennomtenkte presentasjonen, gode layout og systematikk, gjør at denne fylkesvise stempelhåndboken står i en klasse for seg og bør være malen som andre fremtidige stempelbokforfattere strekker seg etter (og forsøker å overgå). Så selv om du ikke samler poststempler fra Rogaland bør du ha denne håndboken for å se hvordan det kan gjøres! Vestfold I 2005 ser boken Poststempler brukt i Laurvig og Jarlsberg amt/vestfold dagens lys. Boken, som er i A4-format, er redigert av Bjørn Marstrøm og utgitt av Nordre Vestfold Filatelistklubb i samarbeid med frimerkeklubbene i Vestfold. etter navn på opprettelsestidspunktet. For hvert stempel er angitt dato for utsendelse/retur samt registrerte bruksperiode. Kvaliteten på stempelillustrasjonene er av varierende kvalitet og for en del av dem må det ha skjedd noe galt ved utkjøringen av trykkfiler siden de har så lav oppløsning. Allerede i 1991 ble det utgitt et lite hefte i A5-format over Poststempler brukt i Laurvig og Jarlsberg amt / Vestfold Også dette ble redigert av Bjørn Marstrøm Det var begrenset med illustrasjoner av stemplene i dette heftet. Oslo Det foreløpig siste tilveksten til de fylkesvise håndbøkene over norske poststempler kom i Da utgav Kjell Åge Johansen, på eget forlag, boken Poststeder i Christiania / Kristiania / Oslo basert på bygrensene fra Boken dekker bare de faste poststedene, så reisende postekspedisjoner på skip og jernbane er ikke inkludert. Oslo, med sine mange og store postkontorer, er ikke det enkleste området å lage stempelbok over. Inntil man på midten av 1950-tallet begynte med å angi litra i stemplene, kan det være vanskelig å skille mange av stemplene fra hverandre. Det er dessverre kun i noen ytterst få tilfeller at det er angitt forskjellene ved beskrivelse/piler av stempler som er tilnærmet identiske/meget like. En får håpe at dette blir kraftig forbedret ved evt. senere utgaver! Oversiktene over maskinstempler og maskinstemplene med tekst er fyldig. Her har forfatteren vært heldig å hatt tilgang til detaljerte protokoller fra Brevavdelingen, Oslo Postkontor. I tillegg til disse fylkesvise stempelhåndbøkene finnes det et meget stort antall småskriv/hefter som dekker en eller to kommuner. Og i klubbtidsskrifter finnes et vell av artikler som tar for seg et bestemt poststed/mindre geografisk område. Også i ikke-filatelistisk presse, f.eks. årbøker fra historielag etc. kan man finne artikler om lokale poststeder/-historie. Samler du på en kommune eller ett av fylkene som er omtalt ovenfor, eller har lyst på å starte en samling på en kommune/fylke, anbefales å anskaffe utgitt litteratur. Med ett eller to unntak er alle de fylkesvise stempelbøkene ennå å få tak i. Mange av de er til salgs fra forbundets forlag (se annonse annet sted i bladet). Og mange av frimerkehandlerne har et godt utvalg i slike bøker eller kan skaffe de på forespørsel. Som en vil se av oversikten mangler det stempelbøker på Akershus, Hedmark, Oppland, Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, og Nord- Trøndelag. Det hadde også vært ønskelig med bedre og oppdaterte oversikter for Østfold og Nordland. Går du med planer om å utgi en stempelbok over noen av disse fylkene eller kjenner til noen som holder på med slikt arbeid, så er redaktøren meget takknemlig for tips. Tilsvarende gjelder selvfølgelig også for revisjon av de tidligere utgitte bøkene! Kilder: - Eget filatelistisk bibliotek - Oslo Filatelistklubbs bibliotek 18 Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr. 3 / 2011

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Odd Arve Kvinnesland Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Samler blant annet på Norge: Skipspostekspedisjoner

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 31/12. Namsos 14/1. Namsos 22/10

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 31/12. Namsos 14/1. Namsos 22/10 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by Innhold: Håndskrevne påskrifter (nummerert HS1 osv) Datostempler Datonummeratører (nummerert D1 osv) Stempler Høyknes (nummerert H-01

Detaljer

Kampen mot forfalskninger

Kampen mot forfalskninger Del 3: «Kopimaskin»-stempler Reaksjonene på de to første artiklene har vært overveldende. I flere klubb-blader har artiklene vært omtalt og flere har også egne oppfølgingsartikler om emnet. Økte kunnskaper

Detaljer

Samling av moderne poststempler en krevende hobby

Samling av moderne poststempler en krevende hobby Samling av moderne poststempler en krevende hobby av Bjørn Marstrøm Med moderne stempler mener jeg poststemplene som er tatt i bruk fra 1956. I21og I21N enrings stativstempel med diameter 21 med mer med

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 16/4. Namsos 31/12. Namsos 14/1

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by. Nsos 25/10. Namsos 16/4. Namsos 31/12. Namsos 14/1 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsos by Innhold: Håndskrevne påskrifter (nummerert HS1 osv) Datostempler Datonummeratører (nummerert D1 osv) Stempler Høyknes (nummerert H-01

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo

Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo FILOS 2011 Utstillingskatalog Regional frimerkeutstilling arrangert av Oslo Filatelistklubb Sær- og motivstempler i Kristiania/Oslo Av Kjell Åge Johansen Bilde 1: Eksempel på de tidligste særstempler,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune. Appelvær 24/5-80. Appelvær 16/8-80. APPELVÆR Innsendt

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune. Appelvær 24/5-80. Appelvær 16/8-80. APPELVÆR Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Nærøy kommune Innhold: Appelvær Abelvær Buø Eidshaug Fjeldvig Fjølviken Fjølvika Foldereid Galtnes Galtneset Gjerdinga Haugfles Hofles Høkholm

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Malvik kommune Innhold: Hommelvik, (Hommelvig) Hundhamaren Malvik, (Malvig) Midtsandan Mostadmarka, (Mostadmark, Sneisen, Brobak) Mostadmarken

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Poststeder i Trondheim. Innhold

Poststeder i Trondheim. Innhold Innhold Innhold... 1 Innledning... 4 Poststedenes navn... 6 Poststedene - en kronologisk oversikt... 8 Poststedene - statistikk... 12 Brevhus... 13 Håndstempler - ulike typer... 14 I Trondheim sentrum...

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By Innhold: Ekne Kastrå (Sundalen i Aasen) Markabygda (Birkelund - Skogns

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune. NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By. EKNE Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Levanger kommune NB omfatter ikke Levanger by - se egen fil Levanger By Innhold: Ekne Kastrå (Sundalen i Aasen) Markabygda (Birkelund - Skogns

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Bjugn kommune Innhold: Asserøy Assurøy Bjugn Indre Bjugn [Bjugn] Elveng Fauskan Gjølja Høybakken [Høibakken, Skjøren] Lysøysundet [Lysøsundet]

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt?? Registreringer ved: AA - Arnt Aspås EA - Erling Aune FH - Frode Hammer HLO - Hans Ludvig Olsen HT - Harry Trondsen IWR - Ian W. Reed KA - Kristian Aune TAa - Tore Aasbjørg TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske

Detaljer

INNLEDENDE BEMERKNINGER. Disse reviderte retningslinjene gjelder på utstillinger etter 1. januar 2009.

INNLEDENDE BEMERKNINGER. Disse reviderte retningslinjene gjelder på utstillinger etter 1. januar 2009. Org.: HS Side: 1 av 6 INNLEDENDE BEMERKNINGER. Disse reviderte retningslinjene gjelder på utstillinger etter 1. januar 2009. 1. INNLEDNING 1.1 Disse retningslinjene gir praktiske råd om hvordan man skal

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg Rapport Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 Forord til Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 I 2005 ga Kultur- og kirkedepartementet ut publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2005. Denne

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Registreringer ved: Innhold: Flasnes Overhalla (Overhalvden, Overhallen) Skage i Namdalen (Skage) Skogmo Sætervollen (Eida

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Flatanger kommune INNHOLD: Bjørøya Bjørøen - Bjørø Bosviken Einvika Einviken Flatanger Lauvsnes - Lausnes - Løvsnes Hasvåg Hasvåg i Flatanger

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE 2960 Røn Røn 01.07.1887 17.03.1968 2960 Røn 18.03.1968 02.04.2001 Stempler med postnummer Landpostbud Rute 208569 Rute 208569 Rute 208566 Hjelpestempler: HJ 30.03.1931-16.04.1931 02.04.1935-09.04.1935

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Krigs- og Feltpostforeningen. Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud

Krigs- og Feltpostforeningen. Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud Krigs- og Feltpostforeningen Presentasjon OFK 23/5-2011 Bjørn Muggerud Formål Krigs- og Feltpostforeningen har som formål å fremme interessen for posthistorie knyttet til postkontroll, postsensur og feltpost

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Overhalla kommune Registreringer ved: Innhold: Flasnes Overhalla (Overhalvden, Overhallen) Skage i Namdalen (Skage) Skogmo Sætervollen (Eida

Detaljer

ELDEN Innsendt ELDA Innsendt?? ELDA Innsendt

ELDEN Innsendt ELDA Innsendt?? ELDA Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namdalseid kommune Innhold: Elda (nytt Elden) Gryta Namdalseid (Elden - Namdalseidet) Nord-Statland Sjøåsen (Rødhammer - Rødhamar) Tøttdal (Tøtdal)

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden. Invester i en god fritid.

På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden. Invester i en god fritid. På jakt etter en avstressende og lærerik hobby? Bli med til frimerkets spennende verden Invester i en god fritid. Frimerker skaper kontakt. Frimerker er nærbilder av Norge. Frimerker er historie og nasjonsbygging.

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Meldal kommune Innhold: Bergsrønning Drogsetmoen Jerpstad Kvamsgjerdet, Kvam Løkken Verk, Løkkens Verk Meldal, Meldalen, Kalstad i Meldalen,

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune. 117 Innsendt?? FÅNES Innsendt?? Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Frosta kommune Innhold: Fånes Frosta (Frosten) Holmberget Hyndøyvågen Kvamman på Frosta (Kvamme i Frosta Markabygd) Småland Tautra (Tautra i

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt??

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Grong kommune. AUNFOSS Innsendt?? Registreringer ved: AA - Arnt Aspås EA - Erling Aune HLO - Hans Ludvig Olsen HT - Harry Trondsen IWR - Ian W. Reed TAa - Tore Aasbjørg TK - Trygve Karlsen Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Høylandet kommune Innhold: Flått (Flaat - Flåt - Flott) Høylandet (Hølandet - Hølandet i Namdal - Høylandet i Namdalen) Kongsmoen (Kongsmo) Tyldum

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Rennebu kommune Innhold: Berkåk, Birkåker, Birkaaker, Rennbo, Birkager i Meldalen, Birkager, Bjerkager, Meldal, Sundset i Rennbo, Sundset i Rønnebøe,

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S. SAUPSTAD Innsendt?? 7078

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S. SAUPSTAD Innsendt?? 7078 Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Trondheim - del S Innhold: Saupstad Selsbakk Sentralstasjonen Singsaker Sjetnemarka Sluppen Spongdal Stavset Steinshylla Strindheim Sverresborg

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Steinkjer by Innhold: Steinkjer hovedpost, håndstempler, side 1-5 Steinkjer maskinstempler, side 6-9 Steinkjer rullestempler, side 9 Steinkjer

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde

Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Fotografi som kultur- og naturhistorisk kilde Mastergradsstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU har som del av sitt studieforløp krav om obligatorisk utplassering i en relevant institusjon/bedrift i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Stjørdal kommune Innhold: Elvarli [Nordre Elvran, Elvarlien] Flornes [Floren, Flora] Forradal [Aadalen i Forradalen] Hegra [Hegre] Hell Hollan

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Lierne kommune Innhold: Kvelia (Kveli i Lierne) Mebygda Murumoen Nordli (Nordlid) Skjelbreid Sørli (Sørlid) Sørli (nytt) Sørli (Jule) Tunnsjøen

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune. BY i FOSEN Innsendt BY I FOSNA Innsendt

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune. BY i FOSEN Innsendt BY I FOSNA Innsendt Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Åfjord kommune BY Poståpneriet BY I FOSEN opprettet fra 01.07.1902 i Aafjorden herred. Navneendring til BY I FOSNA 01.07.1922 Navneendring til

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune

Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Nordenfjeldske Filatelistforenings Stempelkatalog Trøndelag Namsskogan kommune Innhold: Bjørhusdal (Østre Finvolden) Bjørnstad Brekkvasselv (nytt) Finnvollan (Brekkvasselv) Finvolden Flåtådal (Trongfoss)

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer