Eiendomsutvikling og fasilitetsstyring i usikre tider NBEF og forfatter. FDVU System --- FDVU (FM) DATALØSNINGER FOR STORE BYGGEIERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eiendomsutvikling og fasilitetsstyring i usikre tider. 12.-13.03.08 NBEF og forfatter. FDVU System --- FDVU (FM) DATALØSNINGER FOR STORE BYGGEIERE"

Transkript

1 FDVU System mars 2008 Håkon Kvåle Gissinger FDVU (FM) DATALØSNINGER FOR STORE BYGGEIERE NTNU prosjekt basert på en samling av fire masteroppgaver 4 studenter fra 2005 kullet Plass til flere studenter fra 2006 kullet Hovedproblemstilling Hva er beste praksis for innføring og bruk av FDVU (FM) dataløsninger hos store byggeiere/forvaltere. KoBE støtter utarbeidelse av en veileder på bakgrunn av de 4 masteroppgavene med kr ,- 2

2 Delproblemstillinger Som bygget dokumentasjon (Arvid Eliassen) Arealforvaltningssystem (Arne Johan Solesvik) Prosessverktøy (Arne Grostøl) Toppsystem for tekniske installasjoner (Jon Harry Nilsen) Ajourhold av data (Ledig) 3 Arne Johan Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere Intervju med 9 eiendomsforvaltere (TE, SiB, Hordaland FK, Telenor, Kristiansand Eiendom, BBB, Lillehammer kommune, Sykehuset innlandet, Rom Eiendom) og 4 systemleverandører (Datec Norge, Lydia, Norconsult, Plania). 4

3 Arne Johan, Sentrale funn for de som ikke lykkes Arbeidet har blitt nedprioritert. Arbeidet har ikke blitt prioritert økonomisk. Det her ikke vært di riktige ressursene som har arbeidet med innføringen. Systembrukerne har vært mad åutvikle systemene for systemleverandørene. 5 Jon Harry Valg av toppsystem for SD anlegg Er valgt løsning for region nord noe å satse på for resten av NSB systemet? Har problem med å finne relevant litteratur Hovedutfordringen er proprietær signalering 6

4 Arvid Eliassen FDV dokumentasjon (fra byggeprosjekt til drift) Vanskelig å finne litteratur (de danske oppgavene henviser stort sett til internett) Strukturerte intervjuer (Aspelin-ram AS, Eidsvoll kommune, Undervisningsbygg, Pecunia, SIB). 7 FDV-dokumentasjon, sentrale funn Har ikke et bevisst forhold til dette (unntatt undervisningsbygg og SiB). De som har bevisst forhold (kravspek.)får ikke levert riktig informasjon. Dokumentasjonen må sorteres i aktiv og passiv dokumentasjon. 8

5 Arne Grostøl Prosesser som trenger FDV verktøy Kvantitativ undersøkelse til ca 100 respondenter (middels store forvaltere med egenproduksjon på teknisk drift) Opplisting av forslag til prosesser med ja/nei spørsmål om prosessen praktiseres i bedriften. 9 Dataverktøy Eg trur også at den generelle utviklinga av systemer går i retning av stadig enklare og betre integrasjons metodar - slik at ein (med litt fikling) kan kople spesialiserte delsystem - til eit avhengig av den enkelte organisasjon - komplett system (Sigurd Nes) 10

6 FDV system Økonomi SD Areal Modell Som Bygget dok 11 Forskjellige typer datasystem Infrastruktur og kontorstøtte Styringssystem for tekniske installasjoner Sentrale informasjonsdatabaser Økonomisystem System for dokumentasjon av saksbehandling Prosessverktøy 12

7 KFDVUSP-System Alle programvareleverandører selger FDV system. Som eiendomsforvalter trenger dere kanskje først og fremst et KFVU system Som driftstjenesteleverandør trenger dere kanskje et D system. 13 Prosessorienterte system Fysisk tilstand Fysisk Tilstand Fysisk Tilstand NS 3424 Tilstandsanalyse Vedlikeholds Planlegging Vedliekholdstiltak Vedlikeholdstiltak Vedlikeholdstiltak Virksomhetsbehov Feilmeldinger Service Kontrollrunder Dagsens gjøremål Arbeidsordre Arbeidsordre Arbeidsordre Arbeids Ledelse 14

8 Eksempel på Prosessverktøy (fra moduler som tilbys i markedet) Vedlikeholdsplanlegging Arbeidsordre (Drift) Byggeregnskap Leietakeradministrasjon (Svært mange underprosesser) Kontraktsadministrasjon (Driftsavtaler) Tilsyn/Timeregistrering (Strekkode) Nøkkeladministrasjon Helpdesk Kontorflytting Fakturering av felleskostnader Booking (Møterom, Hotellrom osv) Internkontroll 15 Anwendungsfelder Bestandsdokumentation (Bygningsregister) Flächemanagement (Arealforvaltning) Vertragsmanegement (arbeidsordre/driftsavtaler) Reinigungsmanagement (Rengjøring) Umzugsmanegement (miljø) Energimanagement (energi) Instandhaltungsmanagement (Vedlikehold) Schließanlagenverwaltung (nøkler) Vermietung (utleie) Betriebskostenmanagement (kostnadsstyring/nøkkeltall) Controlling (controlling) 16

9 Trondheim Eiendom Bruker Proline for byggeregnskap (K) Bruker Jonathan som arealforvaltningssystem (F) Har tilgang til kommunens digitale kartverk med kobling mot GAB (F) Bruker BRA Arkiv som arkivsystem tegninger (F). Bruker BOEI til administrasjon av leietakerne (F). Har eget system for energioppfølging (F/D) Vil anskaffe et eget system for å logge hendelser i kundesenter og utarbeide arbeidsordrer (F/D). Vil vurdere å ta i bruk Jonathan til renholdsplanlegging (D) Bruker Idrift som VU system Eget system (Open Source) for å håndtere klargjøring av kommunale boliger (V) Har behov for et P system 17 Universitetet i Oslo Arealoversiktssystem, Phytagoras (F) IK/DV system, Excel/Wordbasert (F) IK EI, Egenutviklet (F) SD anlegg, ulike leverandører og merker (D) Parkeringsdatabase, Webbasert, egenutviklet (S) APAS El og vannforbruk (D) Adgangskontrollsystem Tian DV Forvaltningssystem nye bygninger (F) Kontraktshåndtering, Propman (D) Branndokumentasjon, Word mm (D) Tegningsarkiv, filbasert (F) Prosjektarkiv, filbasert (K) 18

10 Universitetet i Oslo, Kjernevirksomhetens system med grensesnitt mot eiendomsforvaltningen. Arealbooking Ad-Hoc, modul i undervisningsplansystemet Syllabus Studentsystem Ansatteoversikt Kunstdatabase, egenutviklet, WEB ready Regnskapssystem, Oracle 19 Valg av integrasjonsnivå Det finnes tre type integrasjonnivå Manuell opdatering Automatisk periodisk opdatering Sanntidsopdatering For hver økning i integrasjonsnivå øker kostnadene dramatisk. I praksis er vi kommet svært kort i sambruk av data (integrerte system) Utviklingen går svært sakte pga proprietære filformat. Nytt filformat for Bygningsinformasjonsmodeller (IFC 2.X.2) kan løse noe av denne problematikken. 20

11 Takk for oppmerksomheten! Arealforvaltningssystem Et grafisk arealforvaltningssystem er helt nødvendig for internhusleieberegning og for å få gode nøkkeltall Det koster 7-10 kr pr m2 å innføre et slikt system. Før du anskaffer et slikt system må du ha ressurser til å ajourføre dataene i etterkant (min 1 årsverk pr 1 mill m2) 22

12 Forvaltningsoppgaver som krever arealforvaltningsverktøy Planlegging av nye byggeprosjekt Internhusleieadministrasjon (hvem bruker hvilke lokaler) Renholdsplanlegging Nøkkeltall for andre arealtyper enn bruttoareal (Renholdt areal, opvarmet areal Funksjons areal ) Boligutleie (krever oversikt over boareal og fellesareal) 23 Innformasjonsdatabaser; Etablering Kostnad Nytte Tid 24

13 Informasjonsdatabaser; Brukspotensiale Geografisk dekning Datakvalitet Tematisk dekning 25 Fysisk inndeling En bygning bør ha identisk nummerering i forvaltningssystem og kommunes kartdata Bygg A Bygg B Eiendel Bygg C Summen av etasjeplanene utgjør det komplette bygg. En eiendel inneholder et klart spesifisert utvalg av bygninger. 26

14 Inndeling i Leieobjekt Fellesareal, bygg Fordeles matematisk Teknisk rom Leietaker A Leietaker B Leietaker C 27 Komplett og konsistent!!!!! Enhver kvadratmeter må være med (komplett) Ingen kvadratmeter må være med mer enn en gang (Konsistent) Gjelder både for fysisk inndeling og inndeling i leieobjekt 28

15 Identifikasjonssystem Et konsistent identifikasjonssystem er en grunnleggende faktor for å kunne integrere flere ulike datasystem. Fokuser på egen virksomhet (eiendomsforvaltning) når du planlegger identifikasjonssystem (forholdet til brukerne reguleres bedre gjennom (intern)husleie-avtaler)). Ikke bruk mer enn 3 nivå i identifikasjonssystemet Byggkategori- Område-Bygning Når du først har valgt et identifikasjonssystem så forsøk å minimere alle endringer i systemet. Husk at NS3457 er en Bygningstypetabell (ikke en Bygningsfunksjonstabell) 29 To komplette og konsistente system RÅDMANN DIREKTØR DIREKTØR DIREKTØR ENHETSLEDER ENHETSLEDER ENHETSLEDER ENHETSLEDER ENHETSLEDER MELLOMLEDER MELLOMLEDER MELLOMLEDER MELLOMLEDER TOTALAREAL INTERNLEIEKONTRAKT SKOLER BARNEHAGER SYKEHJEM SKOLE 1 SKOLE 2 BARNEHAGE SYKEHJEM 1 SYKEHJEM 2 LEIEOBJEKT 1 LEIEOBJEKT 2 LEIEOBJEKT 1 LEIEOBJEKT 2 30

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere Dato: 10.04.2008

Detaljer

Effektiv forvaltning med FDV system

Effektiv forvaltning med FDV system Effektiv forvaltning med FDV system Plania: Om Plania Selskapet ble etablert i 1986 Leverer lt løsninger innen følgende områder : - Eiendomsforvaltning - Drift og vedlikehold - Medisinteknisk utstyr og

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Sluttrapport fra Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Versjon 1 Denne rapporten er utarbeidet av Elin Økstad og Lars von Krogh i samarbeid med prosjektgruppen Desember 2000

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING

HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING HO-4/2011 GOD KOMMUNAL EIENDOMS- FORVALTNING 2 God eiendomsforvaltning gir økt økonomisk og politisk handlefrihet. Som folkevalgt representant, er man ombud for innbyggerne og skal se til at fellesskapets

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

FDVU-systemer muligheter og begrensninger

FDVU-systemer muligheter og begrensninger FDVU-systemer muligheter og begrensninger Storefjell 7 mars 2007 Ole Petter Andersen sportation Facility Asset Service Power Generation Process Manufacturing Oil and Gas Mining Aviation Communication Pharmaceuticals

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628

PS 08/25 Organisering av eiendomsforvaltningen. 2008/1628 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2008 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering SNÅSA KOMMUNE 10.09.2014 FORORD Økonomistyring Rutiner og tiltak som sikrer god økonomistyring og rapportering

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer