Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: E-post: Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: +4790507395 E-post: Bjorn.andresen@jansaugen.no Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo"

Transkript

1 Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: E-post: Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo CV Personlig profil Sertifisert Prince-2 prosjektleder. Bjørn har lang erfaring med IT og prosjektarbeid i både offentlig og privat virksomhet fra store data og teleprosjekter i store og komplekse organisasjoner. Han har bl.a. jobbet med prosjektledelse, prosjektstøtte, koordinering, rådgivning, strategiarbeid, dokumentstyring og dokumentasjon, anskaffelser, konfigurasjonsstyring, garantioppfølging mot leverandør. Han har bred erfaring fra arbeid i grupper og samarbeid mellom mennesker og han betrakter seg som omgjengelig, samarbeidsvillig og kreativ. Han liker utfordringer. Han har gjennomført Ansaldos kurs i ERTMS og innføringskurs i RAMS (Sintef) Nøkkelkompetanse Prosjektledelse IT-områder IT-systemer PC-erfaring Kunder Store og mindre prosjekter som omfatter mange fag og organisasjonsledd spredt over hele landet. Prosjektspråk: norsk og engelsk r: Byggherre Leverandør Planlegging oppfølging (konfigurasjonsstyring og dokumentstyring) og gjennomføring Fagområder: Jernbane: Ruteplanlegging og vedlikehold (FDV), Telefoni (Analog IP mobil telerom - driftsoppfølging) IT(diverse typer prosjekter) Byggeendringer (våtrom) Bransjer: Offentlig virksomhet (Jernbane, NRK, UD) og Bank / finans Telefoni / Tele PC-nettverk inkl. sentrale servere Datakommunikasjon og overvåking Vedlikeholdsstyring - FDV Driftssystemer IT og telefoni Arkivsystemer - Dokumenthåndteringssystemer Materiellplanlegging Personellplanlegging - Ruteplanlegging - Frammøtekontroll Arbeidstidsregistrering Økonomisystemer - Lagersystemer Prosjektstyringssystemer Tegneprogrammer Kan bruke de fleste standard Microsoft-produkter som finnes på markedet. Har drevet PC-støttesenter. Har også programmert i flere typer programmeringsspråk. Arbeidet med nettverksoppsett og overvåking. Jernbaneverket Mantena Gardermobanen AS / Flytoget DnB, DnBNOR, Gjensidige NOR Relevant erfaring

2 Varighet: (r) Lefdal installasjon 2014 pågår Installasjon av El i nytt kjøpesenter Fornebu S Prosjektstøtte leverandørhåndtering Støtter prosjektledelsen i Lefdal i håndtering av avvikssaker DnB Varighet: Overgang til IP-telefoni og avanserte mobilløsninger for hele DnB konsernet (r) Prosjektleder, prosjektstøtte, rådgiver, prosjektmedarbeider Ny IP-telefoni løsning ble anskaffet og rullet ut i hele landet. Prosjektet omfattet en stor mengde lokasjoner og fagmiljøer. Prosjektet foretok også et plattformskifte for IP-telefoni underveis i perioden. Prosjektet måtte håndtere to store organisatoriske fusjoner underveis. Alle DnB ansatte skal kun ha 1 telefon (enten mobil eller fasttelefon). Prosjektet innførte mobiltelefoni for et flertall av ansatte. Prosjektet planla også samt innførte et nytt outsourcet driftregime (drift og vedlikehold) for telefoni i DnB konsernet. Var i denne sammenheng ansvarlig for å produsere driftshåndbok i samarbeid med Telenor i flere omganger. Oppsett av rutiner for helpdesk, overvåking og rapportering. Var underveis ansvarlig for prosessen med overlevering fra prosjektorganisasjonen til driftsorganisasjonen. Var en periode på ca. 6 mnd. Driftsansvarlig for fagområde telefoni (IPfasttelefoni, mobiltelefoni med tilhørende tjenester og hjelpesystemer). DnB benyttet HP OpenView til overvåking. Oppfølging konfigurasjonsstyring, kvalitet, dokumentstyring og økonomi. Var ansvarlig for utarbeidelse av planer, kravspesifikasjoner og tilbudsunderlag inkl. kontraktsmaler for drift av Telefonisystemer. Anbuds- og innkjøpsprosess - forhandlinger og kontraktsutarbeidelse (basert på statens standardavtaler). Ledet også arbeidet med å få fram en Telekomstrategi. Oppnådd resultat: Vellykket innføring og tilpassing av IP-telefoni i DnB konsernet samt vellykket omlegging til mobiltelefoni for en stor del av konsernets medarbeidere. Nytt velfungerende driftsregime. Jernbaneverket Maskinsentralen Varighet: Oppsett av Maximo vedlikeholdsstyringssystem Rådgiving ved implementering / vedlikehold av gult materiell og arbeidsmaskiner med vedlikeholdsstyringssystemet Maximo (FDV-system). Oppsett av systemstruktur og vedlikeholdsopplegg. BaneTele Varighet: 2005 Kravspesifikasjon for produksjonsplattform IP--telefoni, ansvarlig for utforming av kravspesifikasjon for Produksjonsplattform for IP Telefoni. Mantena (Togvedlikehold) Lodalen Oslo Varighet: 2004 Anbud på togvedlikehold Sverige Assisterte Mantena i forbindelse med anbud på togvedlikehold i Sverige. Arbeidet bestod i å oversette anbudspapirer til engelsk samt annen generell Side 2 av 5

3 assistanse. Arbeidet også med en generell anbudspakke for togvedlikehold Jernbaneverket Varighet: Prosjektet BaneData. Ansvarlig for tilpassing av standardsystemet og prosjektdeltager Anskaffelse av ny banedatabank med tilhørende Vedlikeholdsstyringssystem (FDV). Systemet ble strukturert opp for å kunne takle alle jernbanefag sin infrastruktur og ha riktig strukturell oppbygging for å kunne registrere bl.a. vedlikehold på enkeltutstyr. Systemet registrerte også hvor utstyret stod geografisk. Tilpassing av vedlikeholdsstyringssystemet Maximo, oppfølging og kvalitetssikring av dokumentasjon samt forberedelse av overgang til vedlikeholdsstyring. Jobbet også med grensesnittet mot ProArc. Oppfølging avplaner, økonomi, endringshåndtering / konfigurasjonsstyring og framdrift. Arbeidet bl.a. med EN Oppnådd resultat: Vellykket innføring av BaneData i Jernbaneverket Gardermobanen / Flytoget Varighet: IT-systemer Gardermobanen Prosjektleder vedlikeholdstyringssystemer (FDV) Prosjektstspråk - engelsk Deltok i prosjektgruppen som gjennomførte og fulgte opp leveransekontrakten for IT-systemer til Gardermobanen. Utarbeidelse og oppfølging av planer, dokumentasjon og dokumentstyring, konfigurasjonsstyring, kvalitet, økonomi og framdrift. Var i denne sammenheng prosjektleder for vedlikeholdsstyringssystemer for tog og infrastruktur samt prosjektstøtte for prosjektleder IT. Arbeidet bestod i innføring av vedlikeholdsstyringssystemet Maximo for alle jernbanefag. Planlegging, oppfølging og endringshåndtering. Så på mulighetene for elektronisk komponentovervåking. Systemet ble innført i Flytogets organisasjon og hos Jernbaneverkets region øst samt på NSB s vedlikeholdsbase i Lodalen. Var IT-rådgiver for planleggingssystemer for materiell og personell. Var ansvarlig for overlevering av programvare og dokumentasjon fra prosjektorganisasjon til driftsorganisasjon. Var ansvarlig for å produsere en driftshåndbok i samarbeid med driftsleverandør. Oppsett av rutiner, overvåking, rapportering etc. Har i Gardermobanens driftfase fungert som IT-rådgiver for Planleggingssystemer og Vedlikeholdsstyringssystemer (Maximo). Oppfølging av dokumentstyring, konfigurasjonsstyring, kvalitet, økonomi og framdrift. Deltok i utformingen av tilbudsgrunnlag for ny maskinvareplattform, ny drift og vedlikeholdsavtale, nytt økonomisystem og endinger til billettsystemet for Flytoget Deltok i utvelgelse og forhandlinger ved valg av nytt økonomisystem og ny driftsog vedlikeholdsleverandør til Flytoget (FDV - kontrakt med fokus på RAMS og LCC) Oppnådd resultat: Vellykket innføring av vedlikeholdsstyringssystem Gardermobanen og Flytoget NSB s IT-enhet Konsulent for Prosjekt Gardermotrafikk og Gardermobanen Arbeidet med prosjektgrunnlaget for PGTIT-prosjektet. Prosjekt Gardermotrafikk IT. Var prosjektleder delprosjekt PGTIT-strategi prosjektet la fram en IT-strategi for drift av Gardermobanen. Var dessuten prosjektdeltaker delprosjekt PGTIT-plan prosjektet la fram en fullstendig IT-plan for drift av Gardermobanen. Deltok i prosjektet som arbeidet fram en fullstendig kravspesifikasjon for alle Gardermobanens IT-systemer. Var i denne fasen prosjektleder for Planleggingssystemer som laget kravspesifikasjon for ruteplanlegging, personellplanlegging, materiellplanlegging og trafikkovervåking. Fungerte ellers Side 3 av 5

4 som prosjektsekretær for hovedprosjektleder NSB Servicedivisjonen NSBs datsentral NSB Materielldivisjonen Deltok i utformingen av NSB Servicedivisjonens IT-strategi og 5 års plan for IT. Deltok i prosjektet "Tollbugt dataløsning" Ny programvareplattform for NSB s hovedkontor. Deltok i prosjektet "Nettverksløsning togdrift" Gjennomgang av nettverksløsningen for drift og vedlikehold av tog. Systemadministrator på sentrale servere. Deltok i konsernprosjekt "Datasikkerhet". Prosjektet gjennomførte en forstudie og utarbeidet styringsdokument for gjennomføring av tiltak for datasikring. Deltok i jernbanevirksomhetsprosjektet "SVITSJ" - hovedprosjektet - ITorganisering - IT-plan Virksomhetsmodell. Prosjektet så på mulige gevinster ved samordning av IT-systemer i Jernbanevirksomheten. Prosjektleder i "Ruteplanprosjektet". Prosjektet gjennomførte en forstudie og laget en plan for innføring av systemer knyttet til ruteplanlegging, personellplanlegging, materiellplanlegging og oppgjør. Prosjektet var vellykket. Bygget fra 1984 opp og ledet støttefunksjonen for PCer. Arbeidet med igangsetting av helpdeskfunksjon og utvikling av programrutiner på PC. Deltok i forarbeidene til IRMA-prosjektet. (Informasjonssystem for Rullende materiell). Underprosjekt "Arbeidsordre" mot Vst. Marienborg. Prosjektleder for igangsettingen av tidsregistreringssystemet CASA ved NSBs verksteder. Håndterte forhold til fagforeninger, datatilsyn, arbeidstilsyn, sivilombudsmann etc. Prosjektet var vellykket Prosjektleder for innføring av lokalnett i NSB s verksteder i Oslo, Drammen, Trondheim, Bergen og Stavanger. Prosjektet var vellykket. Systemadministrator på sentrale servere. Arbeidet med rutiner for nettverksovervåking. Annen erfaring Byggeprosjekt Byggherre Har 10 års erfaring som styreleder i det borettslaget jeg bor i. Borettslaget består av 20 blokker med 546 leiligheter. Vi ble på høsten 2006 ferdig med et våtromsrehabiliteringsprosjekt med utskifting av rør og baderom som strakk seg over 5 år og hadde en kostnadsramme på ca. 100 millioner kroner. Vi kom i mål på plan og under budsjett. Hadde rollen som Byggherre med oppfølging og kontroll av entreprenør og forholdet mellom beboere og entreprenør. Utdanning og sertifiseringer År Utdanning EDB-utdanning gjennom NSB og R-direktoratet År Eksamen Examen Artium på Reallinja Skole Lambertseter Gymnas Kurs Div. kurser i egenutvikling RAMS kurs (holdt av Sintef) Kurs i ERTMS (holdt av Ansaldo): Modul 1 ERTMS basics Modul 2 - ERTMS advanced Modul 3 Operating principles Har gjennomført og bestått PRINCE 2 Foundation og PRINCE2 Practitioner i november 2013 Side 4 av 5

5 Språk Morsmål Norsk Andre språk Egenvurdering Forståelse Tale Skrift Europeisk nivå (*) Engelsk Tysk C2 Lytting Lesing Muntlig interaksjon C2 Muntlig produksjon Skriftlig produksjon Fransk A1 Basis A1 Basis A1 Basis A1 Basis A1 Basis (*) Felles europeisk rammeverket for språk Referanser Oppgis på forespørsel Side 5 av 5

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personlige opplysninger Navn Adresse(r) Lillerydningen 20, 7027 Trondheim Telefonnumre Mobil: +47 970 25 260 E-postadresse(r) Rolf.schanche@jansaugen.no Nasjonalitet(er) Norsk

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid Forord Styring og organisering av IT er et satsingsområde i Arbeids- og administrasjonsdepartementets handlingsprogram for 1999-2001, og det er også et eget prosjektområde i Statskonsult. De fleste prosjekter

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Rune Ask. og er i dag en av de ledende innen organisatorisk sikkerhet.

Rune Ask. og er i dag en av de ledende innen organisatorisk sikkerhet. Rune Ask Tittel: Seniorrådgiver - Informasjonssikkerhet Utdanningsnivå: Ingeniør Født: 1957 OPPSUMMERING AV KOMPETANSE- OG FAGOMRÅDER Rune har 35 års erfaring innen informasjonssikkerhet og IT. Han har

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008

Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Rapport Søkefase Del av Bacheloroppgave 2008 Prosjekt: Lagerstyring på Trostrud-Freno AS Prosjektdeltagere: 05HBTEKDA 05HBTEKDA Utgavedato: 28.03.2008 ole.vaslien@hig.no 1 jon.gronli@hig.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trygge, gode og effektive dataløsninger

Trygge, gode og effektive dataløsninger Trygge, gode og effektive dataløsninger Halden Dataservice -din lokale samarbeidspartner når det gjelder dataløsninger Halden Dataservice as ble etablert i 1989 og er i dag en av de fremste i sin bransje

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer