Accenture forventer mye av ledelsesverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accenture forventer mye av ledelsesverktøy"

Transkript

1 Testoppgaver 1 Hvorfor er operative systemer så viktige? 2 Hvilke funksjoner ivaretas av et økonomisystem? 3 Hva er innholdet i evalueringsmodellen for valg av økonomisystem? 4 Hvorfor er det viktig å skille mellom informasjon og kunnskap? 5 Hva menes med basiskunnskap, posisjonskunnskap og innovasjonskunnskap? 6 Hva menes med administrativ kunnskap, deklarativ kunnskap, prosessuell kunnskap og analytisk kunnskap? 7 Hva menes med kunnskapsforvaltning? 8 Hvilke bedrifter bør bruke lagerstrategi, flytstrategi eller vekststrategi i sin kunnskapsforvaltning? 9 Hva menes med IT-støttet kunnskapsforvaltning? 10 Hvilke funksjoner kan et intranett ha? 11 Hva menes med case-basert tenkning? 12 Hva er problem beslutning-analyse? 13 Hva er analyse ved hjelp av kritiske suksessfaktorer? 14 Hva er mål-middel-analyse? 15 Hvorfor er det sammenheng mellom lederrolle, informasjonsbehov og systembehov? 16 Hva er forskjellen mellom oppgaveprosesser og styringsprosesser? 17 Hvilke særtrekk er det ved lederes informasjonsbehov? 18 Hva er en elektronisk markedsplass? 19 Hvorfor handler vi på Internett? 20 Hvilke trinn kan defineres i bildebehandling? Accenture forventer mye av ledelsesverktøy (Kilde: digitoday.no 1. juni 2000) Accenture har store forventninger til sitt nye Notesbaserte verktøy for handlingsdrevet balansert målstyring. Vi vil bruke det selv, forsikrer Albert Werkman til digitoday. Albert Werkman er en ledende skikkelse innen Arthur Andersen/ShowBusiness i Nederland. Han presenterer det nye verktøyet for ADBS Action Driven Balanced Scorecard eller «hendelsesdrevet balansert målstyring» på et felles arrangement med Lotus Development i Stockholm. Arrangementet er det første i en serie europeiske presentasjoner bygget rundt Lotus satsing på kunnskapsforvaltning. Balanced Scorecard er en ti år gammel metode som først ble beskrevet i en bok av Kaplan og Norton, forteller Werkman. Det finnes en rekke IT-verktøy som anvender metoden. Hos Balanced Scorecard Forum Norge er det bakgrunnsinformasjon, pekere til vårt lokale BSCmiljø og pekere til litteratur, blant annet til Kaplan og Nortons bok The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Metoden bygger på nøkkelindikatorer som er egnet til å spå hvordan bedrifter vil utvikle seg. Noen av indikatorene er finansielle. Andre har med interne faktorer å gjøre, som markedsføring og personal, og «myke faktorer», som tilbakemeldinger fra kunder, returnerte varer og så videre. Hen- 200

2 Bedriftseksempel Figur 6.24 Accenture vil ta i bruk Notes-basert verktøy for målstyring koblet til kunnskapsforvaltning sikten er å måle hvordan bedriften utvikler seg, og hvor fort utviklingen går, lenge før en uønsket utvikling begynner å prege bunnlinjen. Indikatorene velges slik at de i størst mulig utstrekning gjenspeiler forholdet mellom erklært strategi og faktiske resultater. Verktøyet vårt utvider perspektivet til Kaplan og Norton med analyser bygget på praksisen hos et femtitalls store og fremgangsrike selskaper. Accentures ADBS-verktøy kan brukes til å anskueliggjøre utviklingen i en bedrift på forskjellige måter, og kjøre sammenligninger av deler av bedriften etter delmål, over ulike tidsintervaller og så videre. Det brukes enkel grafikk, der grønn viser normale tilstander, gul problemer under utvikling, og rød fare. Werkman kaller dette «trafikklyset». Handlingene i ADBSverktøyet kan knyttes til bedriftens system for kunnskapsforvaltning. Da ser du ikke bare at kundene klager mer, du sikrer at alle i organisasjonen lærer hvorfor. Werkman har tall fra American Management Association som viser at kontinuerlig framtidsrettet måling av hvordan bedriften utvikler seg, gir direkte utslag i bedriftens framgang. I suksessfaktorer ligger målende bedrifter flere titalls poeng (når hundre er maks) foran ikke-målende bedrifter. Forskjellen er spesielt stor ved avgjørende omorganiseringer. Her oppnådde målende bedrifter en suksessfaktor på 97 prosent, mot 55 prosent for ikke-målende bedrifter. Det som er avgjørende, er at ADBS presenterer informasjonen på en enkel måte. Werkman understreker Accentures store forventninger til styringsverktøyet. Kanskje det avgjørende beviset på denne forventningen er at konsulentorganisasjonen har tenkt å anvende det på sin egen virksomhet. ADBSverktøyet er realisert som en Lotus Notes-applikasjon, og gjør bruk av Notes-moduler innen kunnskapsforvaltning. Spørsmål for diskusjon 1 Hva kan Werkman ha ment med at handlingene i ADBS-verktøyet kan knyttes til bedriftens system for kunnskapsforvaltning slik at alle i organisasjonen lærer hvorfor kundene klager mer? 2 Hvilken sammenheng er det mellom hendelsesorientert balansert målstyring og kunnskapsforvaltning? 3 Hvordan vil en konsulent i Accenture merke at konsulentfirmaet har tatt i bruk ADBS-verktøyet? 4 Hvilken verdikonfigurasjon har Accenture? Hvordan kan ledelsesverktøyet støtte denne verdikonfigurasjonen? 5 Hvilke gevinster kan Accenture forvente fra bruk av sitt nye ledelsesverktøy? 201

3 DHL gir kunder full oversikt (Kilde: Computerworld 6. april 2001, av Henning Meese) E-forretningsdrift er ikke lenger et konkurransefortrinn for verdens største flyfraktselskap, men nødvendig for å tilfredsstille de kravstore kundene. Figur 6.25 Her kan du følge din egen forsendelse med DHL ved å taste inn fraktbrevnummer Et mer internasjonalt selskap enn DHL skal man lete lenge etter. Til sammen er transportøren representert i 128 forskjellige land. Med 254 fly og budbiler skal 140 millioner leveranser distribueres hvert år ansatte har som jobb å sørge for at kundene får levert sine forsendelser på en sikker og rask måte. Da kreves det at logistikken er i orden. Etter å ha vært i bransjen i 30 år har DHL opparbeidet seg stor kompetanse på å flytte varer rundt i verden på en kosteffektiv måte. Derfor har DHL blitt en viktig partner for mange selskaper som har store transportbehov. Med hjelp av Internett posisjonerer DHL seg nå for å inngå enda tettere partnerskap med sine største kunder, men Internett skal være valgfritt, mener DHL. Vi har vært bevisste på ikke ukritisk å kaste oss på e-bølgen. Vårt mål er å være en støtte for våre kunder, uavhengig av om de er knyttet til tradisjonelle bransjer eller er en del av den nye økonomien. Det er viktig å huske at mange av våre kunder ikke er koblet til Internett en gang. Våre kunder har ulike behov, sier Randi Bjerkeland, informasjonskoordinator i DHL, til Computerworld. 202 DHL har utarbeidet en stor portefølje av elektroniske tjenester som gir større eller mindre innsyn i selskapets egne logistikksystemer. I hvilken grad disse tjenestene integreres i kundenes egne IT-systemer avhenger av kundens behov. For de som bare sender en pakke i ny og ne, tilbyr DHL innsyn i forsendingsprosessen på Internett. For de av kundene som baserer store deler av sin logistikk på DHL, tilbyr selskapet full integrasjon med kundens egne forretningsprosesser ved hjelp av EDI (Electronic Data Interchange). I Norge benytter blant andre Kverneland, Norske Veritas og Tandberg Data seg av dette. I 2001 har vi som mål at vi skal ha 100 prosents synlighet på 80 prosent av forsendelsene, sier Bjerkeland. Kundene skal nesten alltid vite hvor forsendelsen er og når den er ventet å komme frem. Det handler om å gjøre all informasjon vi har elektronisk tilgjengelig for kundene. Vi gjør ikke dette for å gjøre folk overflødig hos oss, men for å gi bedre service, sier Bjerkeland. DHL Worldwide Express DHL Worldwide Express ble grunnlagt i 1969 og er i dag verdens ledende flyfraktselskap med egne fly og infrastruktur. DHL har hovedkontor i Belgia, og en andel på 40 prosent av det globale markedet for ekspress flyfrakt. DHL har 254 fly og kjøretøyer. De er representert i 228 land og har ansatte. I 1999 formidlet DHL mer enn 140 millioner forsendelser verden over. Selskapet eies av private aksjonærer samt Deutsche Post AG, Lufthansa Cargo AG og Japan Airlines Comp. Ltd. DHL startet sin virksomhet i Norge i 1979 og har 350 ansatte.

4 Bedriftseksempel De elektroniske tjenestene som tilbys er på ingen måte eksklusive for DHL. Konkurrentene som Fedex og UPS, har også brukt tid og ressurser på å la kundene få innsyn i logistikk-prosessene. I stedet for at denne typen e-business har blitt en konkurransfordel, som mange en periode trodde, har det blitt en forutsetning for å operere i bransjen, mener Bjerkeland. DHL vil ikke fokusere på hvordan de selv sparer penger på å la kunden utføre deler av den jobben de selv tradisjonelt har måttet gjøre. Men det er ikke tvil om at også DHL høster frukter av investeringen. Bedre kundeforhold og betydelig færre kundehenvendelser er noen av gevinstene. DHL vil ikke implementere store e-business-systemer i sin interne drift. Prosessene knyttet til selve transporten er etablerte. Derfor ligger gevinstene med e-business først og fremst på kundesiden, mener Bjerkeland. Vi opererer med en feilmargin på rundt én prosent på våre forsendelser. Målet med elektronisk synlighet er ikke bare at feilmarginen skal reduseres. Minst like viktig er det at våre kunder er informert og kan planlegge deretter. Spørsmål for diskusjon 1 Hvorfor mener DHL at e-forretningsdrift ikke lenger er et konkurransefortrinn? 2 Hvorfor mener DHL at Internett skal være valgfritt? 3 Hva er EDI og hvorfor har DHL valgt denne løsningen? 4 Hvorfor vil ikke DHL implementere store e-business-systemer i sin interne drift? 5 Hvilken verdikonfigurasjon har DHL? Hvilke gevinster forventer DHL fra sitt informasjonssystem? Nettet sparer diesel for Nestlé (Kilde: Finansavisen 21. mai 2001, av Thomas Olsen) 12 store transportkjøpere har i samarbeid med Entra Data utviklet en markedsplass for formidling av transporttjenester. Økt utnyttelsesgrad og billigere transport er målet. Det er tomkjøringen som koster, sier transportsjef Ragnar Åsly i Nestlé Norden. Figur 6.26 Takecargo er navnet på transportkjøpernes egen markedsplass for formidling av transporttjenester som blant andre Nestlé Norden har tatt initiativet til Transportkostnadene i Norge utgjorde for få år siden 7,7 prosent av gjennomsnittlig varekostnad, mens gjennomsnittet i Europa var 2,2 prosent. Utviklingen har ikke bremset dette gapet og nå har 12 store transportkjøpere med selskaper som NorgesGruppen, Nestlé Norden, Lerum Fabrikker, Aas Bryggeri og Hansa Bryggeri i samarbeid med Entra Data laget en innkjøpsportal for å effektivisere arbeidet og redusere kostnadene. Fanesak nummer én til transportarbeiderne har vært høye avgifter på drivstoff. Det blir for enkelt i lengden. Det er den store tomkjøringen i bransjen som koster, sier transportsjef Ragnar Åsly i Nestlé Norden. I Norge utgjør transportmarkedet om lag milliarder årlig og de 12 deltakerne i innkjøpsportalen utgjør om lag 1,5 milliarder kroner. Våre egne beregninger viser besparelser opp mot 23 prosent 203

5 avhengig av hvor godt bedriften utnytter potensialet i portalen, sier adm. direktør Espen Aas i Entra Data. Transportsjefen i Nestlé er mer forsiktig i sine spådommer. Hvis vi i første omgang får en bremsing av kostnadsutviklingen er vi fornøyde. På lengre sikt tror jeg løsningen kan føre til lavere kostnader, men vi sparer penger indirekte ved at produktiviteten øker som følge av den internettbaserte løsningen, sier Åsly. Takecargo er navnet på transportkjøpernes egen markedsplass for formidling av transporttjenester. Formålet med portalen er at transportkjøpere og transportører med Internett kan styre tilbud og etterspørsel på en mer effektiv og strukturert måte. Kjøperne kan raskt og enkelt gi beskjed om sine behov, og transportørene kan i større grad hindre tomme returfrakter og generelt øke sin kapasitetsutnyttelse. Store transportkjøpere har som regel bundet seg til faste avtaler for kjøp av transport med store transportører. De trenger i liten grad et «shoppingsystem». Det vi derimot trenger er et strukturert system som letter vår hverdag. Takecargos integrasjon mot ordresystem, fakturering og regnskap gir oss betydelige effektivitetsgevinster. I tillegg ivaretar systemet all historikk slik at vi og transportøren får bedre oversikt, sier Åsly. Deltakerne i portalen ønsker nå flere store transportkjøpere som medlemmer, og denne uken starter de med informasjonsmøte i Oslo som deretter vil pågå i tre uker over hele landet. Investeringen for å bli med i portalen koster kroner, og i tillegg tilbys deltakerne en opsjon på 1 prosent av portalselskapet for kroner. Transportselskapene er derimot utelukket fra å bli med på eiersiden. Grunnen til dette er at portalen skal være et brukereid portalselskap og deltakerne ønsker medeiere med samme målsettinger og hovedfokus som seg selv, sier Aas. Du er ikke redd at transportselskapene boikotter hele opplegget når de ikke får være med på eiersiden? spør Finansavisen. Nei, de har så store insentiver til å følge med på denne vebb-siden, og det er en «vinn-vinn» situasjon for alle parter, sier Aas. Målet er et femti-talls transportkjøpere på eiersiden. I tillegg består de resterende eierne av blant andre IT-selskap som Entra Data. På sikt planlegger vi en fortrinnsrettet emisjon på 25 prosent av aksjekapitalen mot transportkjøperne samtidig som vi vil åpne for finansielle investorer, sier Aas. Spørsmål for diskusjon 1 Hvor mye koster tomkjøringen når innkjøpsportalen kan føre til besparelser opp mot 23 prosent? 2 Hva kan være årsaker til at transportkjøpere vil ta 3 Hva kan være årsaker til at transportkjøpere ikke vil ta 4 Hva kan være årsaker til at transportører vil ta 5 Hva kan være årsaker til at transportører ikke vil ta 6 Hvorfor ønsker deltakerne i portalen flere store transportkjøpere som medlemmer? 204

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

Slik beholder du kundene dine

Slik beholder du kundene dine Slik beholder du kundene dine Guide til bedre kundetilfredshet Optional front-page image area (Remove this text box if you don`t want to use an image) Innhold Introduksjon... 3 Norske bedrifter spesielt

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 01/2002 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Teorier, metoder og erfaringer

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer