S150 S120 NOR BRUKSANVISNING HJERTEFREKVENSMÅLER HEART RATE MONITOR. S120/150 NOR kansi2002 5/2/02 8:51 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S150 S120 NOR BRUKSANVISNING HJERTEFREKVENSMÅLER HEART RATE MONITOR. S120/150 NOR kansi2002 5/2/02 8:51 Page 1"

Transkript

1 S120/150 NOR kansi2002 5/2/02 8:51 Page 1 Tryckt i Finland. Graphic Design CIS. NOR Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN KEMPELE Finland Tel Fax BRUKSANVISNING S120 S150 HJERTEFREKVENSMÅLER NOR A HEART RATE MONITOR

2 Klokkeslett File Options Måling av hjertefrekvens Hente fram informasjonen fra den siste treningsøkten Registrering Exercise Set Function Set Bike Set User Set Monitor Set Watch Set CountDown/ CountUp Timer Wheel size Birthday Sound On/Off Alarm BasicUse ExeSet Speed On/Off HR max Units 1/2 Time 1/2 Timer 1 Timer 2 Auto- Start On/Off Help On/Off Date Timer 3 Limits 1 Limits 2 Limits 3 ROAD MAP OK Opp/Ned Recovery Sykkelfunksjonene finnes kun i S150 manual S NOR A , 12:12

3 INNHOLD Denne brukerveileidingen inneholder brukerinformasjon for hjertefrekvensmålerne Polar S120 TM og Polar S150 TM. Informasjonen som bare gjelder S150, er merket med en grå bakgrunn og et sykkelsymbol. A. KOMME I GANG... 4 DELENE I HJERTEFREKVENSMÅLERNE POLAR S120/S KNAPPER OG FUNKSJONER... 5 SLIK FESTER DU PULSBELTET (SENDEREN)... 6 SLIK MÅLER DU HJERTEFREKVENSEN... 6 HVIS DET OPPSTÅR PROBLEMER: ELEMENTER SOM KAN FORSTYRRE... 6 S150: MONTERE SYKKELHOLDEREN OG HASTIGHETSADAPTEREN... 7 S150: MONTERE HASTIGHETSSENSOREN... 7 ETTER TRENING: SLIK TAR DU VARE PÅ HJERTEFREKVENSMÅLEREN.. 8 PROGRAMVALG OG FUNKSJONER... 9 Klokkeslett... 9 Måling av hjertefrekvens... 9 Registrering... 9 Minnefunksjon Innstillingsmodus B. INNSTILLINGER TRENINGSINNSTILLINGER BasicUse Treningssett Slik bestemmer du treningssonene FUNKSJONER Stille inn uavhengig CountDown/CountUp tidtakeren INNSTILLINGER FOR BRUKEROPPLYSNINGER Angi fødselsdato Angi maksimumspuls (HR max ) MÅLINGSINNSTILLINGER Slå aktivitetslyd på/av Velge målenheter Slå hjelpen på/av KLOKKEINNSTILLINGER Stille inn alarm Stille inn klokkeslett Stille inn dato Tips for klokkeinnstillinger manual S NOR A , 12:12

4 SYKKELINNSTILLINGER (S150) Angi hjulstørrelse Slå hastighetsmålingen på/av Slå AutoStart på/av C. TRENING MÅLING AV HJERTEFREKVENS Velge BasicUse eller treningssett S150: Slå sykkelfunksjoner på/av REGISTRERINGSMODUS FUNKSJONER UNDER TRENING Veksle mellom treningsinformasjon på displayet CountDown- eller CountUp-tidtaker Lagre rundetid og mellomtid Treningspauser Stoppe en treningsøkt Nullstille turdistansen (S150) FUNKSJONER BARE FOR TRENINGSSETT (EXESET) Slå sonealarm for hjertefrekvens på/av Bytte mellom treningssoner Kontrollere gjeldende hjertefrekvensgrenser med Heart Touch-funksjonen Beregning av pulsfall D. HENTE FRAM IGJEN TRENINGSINFORMASJON Treningstid/ Treningsavstand Pulsfallinformasjon Gjennomsnittsfart og maksimumsfart under treningen (S150) Samlet treningstid Treningssonegrenser Tid brukt innenfor, over og under treningssonene Samlet sykkeltid (S150) Samlet sykkeldistanse (S150) Rundeinformasjon E. TILLEGGSFUNKSJON: KOBLING TIL DATAMASKIN F. STELL OG VEDLIKEHOLD G. FORHOLDSREGLER H. VANLIGE SPØRSMÅL I. TEKNISKE SPESIFIKASJONER J. BEGRENSET POLAR-GARANTI K. OPPHAVSRETT L. DISPLAYSYMBOLER M.INDEKS manual S NOR A , 12:12

5 a KOMME I GANG Denne delen beskriver de viktigste sidene ved måling av hjertefrekvensen med Polar S120/S150. Etter at du har lest dette kapitlet, bør du lese kapitlene Innstillinger, Trening og Hente fram treningsinformasjon slik at du får mest ut av hjertefrekvensmåleren. DELENE I HJERTEFREKVENSMÅLERNE POLAR S120/S150 Senderen måler hjertefrekvensen din og overfører informasjon til mottakeren (pulsklokken). Den elastiske stroppen holder senderen fast slik at den sitter godt, men ikke strammer. Mottakeren viser hjerterytmen og annen informasjon under trening. Angi dine egne innstillinger i mottakeren og analyser treningsfilen etter treningen. S150-settet inneholder også: en sykkelholder, som du bruker til å feste mottakeren til sykkelstyret en hastighetssensor, som måler hastighet og distanse under sykling en adapter, som overfører data fra hastighetssensoren til mottakeren 4 manual S NOR A , 12:12

6 KNAPPER OG FUNKSJONER Signal Slår alarmen for pulsgrensene på/av under trening Reset Nullstiller hjertefrekvensmåleren Opp Bla frem i menyen, eller øke verdien på valgt innstilling Når du trykker på knappen og holder den nede, skifter du pulsgrenser (limits) for treningssonen i treningsmodus Stopp/Gå tilbake Stopper stoppeklokken, og pulsregistreringen avsluttes Et trykk: gå tilbake et nivå i menyen og hold nede: Tar deg tilbake til klokkefunksjon (utgangspunktet) uansett hvor du er i menyen Start/OK Åpner en meny, eller bekrefter en innstilling Starter måling av hjertefrekvens Mellomtider eller rundetider Ned Bla tilbake i menyen, eller redusere verdien på valgt innstilling 5 manual S NOR A , 12:12

7 SLIK FESTER DU PULSBELTET (SENDEREN) 1. Fest den elastiske stroppen til senderen. 2. Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt uten å stramme. Fest stroppen rundt brystkassen, like nedenfor brystmusklene. 3. Fukt de to elektrodeområdene bak på senderen. 4. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger mot huden, og at Polar-logoen står riktig vei, midt på brystet. 5. Hold mottakeren mindre enn en meter fra senderen. SLIK MÅLER DU HJERTEFREKVENSEN Displayet er tomt når mottakeren sendes fra fabrikken. Når du skal bruke mottakeren første gang, aktiverer du displayet ved å trykke på OK to ganger. Klokkeslettet vises. 1. Når displayet viser klokkeslettet, trykker du på OK. Hjertefrekvensen din vises etter noen sekunder. 2. på OK en gang til. Stoppeklokken starter. Treningsinformasjonen blir nå registrert. 3. på Stopp to ganger hvis du vil avslutte hjertefrekvensmålingen. HVIS DET OPPSTÅR PROBLEMER: ELEMENTER SOM KAN FORSTYRRE Hvis hjertefrekvensmålingen er ujevn eller unormal, eller det ikke vises noe puls i det hele tatt, kontroller at: de to elektrodeområdene bak på senderen er fuktet du ikke er i nærheten av andre som bruker hjertefrekvensmåler (1 meter unna) det ikke er noen andre former for elektromagnetisk stråling i nærheten av Polar-mottakeren, f.eks. fjernsynsapparater, mobiltelefoner eller høyspentledninger 6 manual S NOR A , 12:12

8 S150: MONTERE SYKKELHOLDEREN OG HASTIGHETSADAPTEREN Fartsretning Sjekk at sykkelholderen sitter skikkelig fast på sykkelstyret. Ved behov kan du feste gummiputen på innsiden av sykkelholderen. Fest sykkelholderen med strips til sykkelstyret. Den skal monteres på høyre side av sykkelstyret. Fest adapteren til sykkelholderen slik at ledningen peker mot venstre. adapteren ned slik at den sitter godt. Plasser klokken (mottakeren) og stram remmen slik at den sitter godt. S150: MONTERE HASTIGHETSSENSOREN 1. Finn et passende sted for hastighetssensoren på framsiden av den høyre gaffelen. Vask og tørk området. 2. Trekk adapterledningen fra sykkelholderen for adapteren til gaffelen slik at ledningen ikke henger løst. Surr ledningen rundt framgaffelen og bremse- eller girvaieren, hvis det er nødvendig. 3. Plasser gummiputen på gaffelen, og hastighetssensoren på gummiputen. 4. Juster vinkelen på måleren som vist i tegningene. Fartsretning 3-5 mm 0.12" - 0.2" 3-5 mm 0.12" - 0.2" 7 manual S NOR A , 12:12

9 5. Tre stripsene gjennom fartssensoren og stram forsiktig til. 6. Fest eikemagneten rett ovenfor måleren. Vri magneten rundt eiken før du setter på metalldekslet. 7. Kontroller at hastighetssensoren ikke kommer borti eikene. Avstanden mellom sensoren og magneten bør være 3-5 mm. 8. Stram stripsene godt til, og klipp av de lange endene. 9. Fest adapterledningen med strips. Kontroller at du kan svinge styret på normal måte, at bremseledninger og girledninger ikke kommer borti måleren, og at måleren ikke forstyrrer bremsene eller giringen. ETTER TRENING: SLIK TAR DU VARE PÅ HJERTEFREKVENSMÅLEREN 1. Rengjør senderen med vann og mild såpe. 2. Skyll den i rent vann. 3. Tørk senderen forsiktig med en ren klut. 4. Hold mottakeren ren og tørk vekk ev. fuktighet. 5. Oppbevar hjertefrekvensmåleren på et tørt sted. Smuss og støv vil forringe ledeevnen og funksjonene til senderen, mens svette og fuktighet kan gjøre elektrodene fuktige og dermed aktivere senderen slik at batteriet brukes opp. 8 manual S NOR A , 12:12

10 PROGRAMVALG OG FUNKSJONER Dette kapitlet gir deg en oversikt over funksjonene til hjertefrekvensmåleren. Klokkeslett OK Opp FILE Opp OPTIONS Heart rate measuring mode (Måling av hjertefrekvens) OK Recording mode (Registrering) Klokkeslett Polar S120/S150 er en klokke med to tidssoner, viser dato og ukedag og har alarmfunksjon. Måling av hjertefrekvens Viser hjertefrekvensen. I denne modusen kan du velge om du vil trene med BasicUse eller med et treningssett. Valget blir aktivert når du starter stoppeklokken. Registrering Viser hjertefrekvensen og annen treningsinformasjon i henhold til angitte alternativer for hjertefrekvensmålingen, og registrerer informasjonen i en fil. 1. BasicUse: Du kan måle og registrere treningsinformasjon uten å angi noen innstillinger. 2. Treningssett: Du kan programmere tre tidtakere med ulike treningssoner for treningen. Du kan også programmere beregning av pulsfall. 9 manual S NOR A , 12:12

11 Minnefunksjon (File): Henter fram igjen informasjonen fra den siste treningen: total varighet for treningen gjennomsnittlig og maksimum hjertefrekvens pulsfallverdi hjertefrekvensgrenser for treningssonene tid innenfor, ovenfor og nedenfor treningssonene rundeinformasjon total treningstid distanse syklet under treningen (S150) gjennomsnittsfart og maksimumsfart (S150) total sykkeltid (S150) total distanse (S150) Innstillingsmodus (Options) Angi følgende innstillinger. Velge pulsgrenser (EXE. SET): velg BasicUse uten innstillinger, eller angi et eget treningssett med tidtakere og treningssoner. Funksjoner (FUNCTION SET): angi uavhengig CountDown- eller CountUp-tidtaker. Brukerinformasjon (USER SET): angi alder og maksimumspuls. Stille funksjoner (MONITOR SET): lyd på/av, angi målenheter, hjelpinformasjon på/av. Stille klokken (WATCH SET): angi alarm, klokkeslett og dato. Sykkelinnstillinger (BIKE SET) (S150): angi hjulstørrelse, hastighetsmåling på/av, AutoStart på/av. 10 manual S NOR A , 12:12

12 b INNSTILLINGER (Options) Klokkeslett Ned OPTIONS OK EXE. SET FUNCTION SET BIKE SET Opp Opp USER SET MONITOR SET WATCH SET Opp Opp Opp Les dette kapitlet før du bruker hjertefrekvensmåleren under trening, slik at du stiller inn Polar S120/S150 optimalt for deg. Du kan når som helst gå tilbake til forrige modus ved å trykke på stoppknappen. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. TRENINGSINNSTILLINGER OPTIONS OK EXE. SET OK BasicUse (0) ExeSet (1) Opp OK Timer1 Timer2 Timer3 Limits1 Limits2 Limits3 Recovery Opp Opp Opp Opp Opp Opp Opp I denne modusen kan du velge om du vil trene med BasicUse-funksjonen eller ditt eget treningssett. Hvis du velger et treningssett, kan du stille inn tre tidtakere, tre treningssoner og beregning av pulsfall. Du kan også angi treningstype i hjertefrekvensmålingsmodus før du velger registreringsmodus. 11 manual S NOR A , 12:12

13 1. BasicUse BasicUse er en enkel treningstype. Du angir ingen innstillinger før du begynner å trene med BasicUse. Hjertefrekvensgrenser brukes ikke i dette programvalget. Under trening vises følgende valgfrie verdier i displayet: gjeldende hjertefrekvens og gjennomsnittlig hjertefrekvens under trening hjertefrekvens i prosent av maksimumspulsen stoppeklokke klokkeslett mellomtider og rundetider CountDown- eller CountUp-tidtaker gjeldende fart, gjennomsnittsfart og maksimumsfart (S150) turdistanse (S150) Angi BasicUse 1. Hvis du er i visningen som viser klokkeslett, må du bla fram eller tilbake til Options vises på displayet. 2. på OK. EXE. SET vises. 3. på OK. Bla fram eller tilbake til BasicUse vises. 4. på OK. Mottakeren går tilbake til EXE. SET. på stoppknappen og hold den nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen, eller bla fram eller tilbake for å fortsette med innstillingene. Du har valgt BasicUse og du kan begynne treningen. Men husk å angi alder og maksimumspuls HR max, (se Innstillinger for brukeropplysninger) slik at hjertefrekvensen i prosent av maksimumspulsen vises korrekt. 2. Treningssett Hvis du vil få fullt utbytte av hjertefrekvensmåleren, bør du angi ditt eget treningssett. Når du bruker et treningssett, kan du se alle de samme opplysningene som for BasicUse. Men i tillegg kan du bruke tidtakere, treningssoner og beregning av pulsfall. 12 manual S NOR A , 12:12

14 Treningssett Tidtakere 1, 2 og 3 På/Av Hjertefrekvensgrenser 1, 2 og 3 På/Av Beregning av pulsfall På/Av Tidtakerne følger etter hverandre. Ved slutten av hver tidtaker vil mottakeren signalere med en lyd at du skal bytte hjertefrekvensgrense. Du bytter ved å trykke på øverste høyre knapp og holde den nede. Hjertefrekvensgrensene er uavhengig av tidtakerne. Du kan også bare angi hjertefrekvensgrenser og veksle mellom dem under trening uten å bruke tidtakere. Angi et treningssett 1. Hvis du er i visningen som viser klokkeslett, må du bla fram eller tilbake til OPTIONS vises på displayet. 2. på OK. EXE. SET vises. 3. på OK. Bla fram eller tilbake til ExeSet vises. 4. på OK. "Timer1" vises på displayet. 5. på OK. Bla fram eller tilbake for å slå tidtaker 1 på eller av. på OK. Hvis du slår av tidtaker 1, trykker du på Opp og fortsetter fra punkt 9. Hvis du slår på tidtaker 1, fortsetter du fra punkt Minuttene begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å justere minuttene til tidtaker 1. på OK. 7. Sekundene begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å justere sekundene til tidtaker 1. på OK. 8. Gjenta punktene 5-7 for å justere tidtakerne 2 og 3. Hvis tidtaker 1 er slått av, vil ikke tidtakerne 2 og 3 vises. Hvis tidtaker 2 er slått av, vil ikke tidtakeren 3 vises. 9. Limits1 vises. på OK. 10. Lim1High vises. Bla fram eller tilbake for å angi øvre hjertefrekvensgrense. 11. på OK. Lim1Low vises. Bla fram eller tilbake for å angi nedre hjertefrekvensgrense. Hvis du vil slå av Limits1, trykker du på signalknappen og holder den nede. 12. på OK og Opp. 13. Gjenta punktene 9-12 for å angi grensene 2 og manual S NOR A , 12:12

15 Hvis grensene er slått av og du ønsker å aktivere dem igjen, trykker du OK i det aktuelle Limits-displayet. OFF begynner å blinke. på signalknappen og hold den nede. Grensene vil vises igjen. 14. Angi grensene, og bla fram. Recovery vises på displayet. 15. på OK. Bla fram eller tilbake for å slå Recovery (pulsfall) på eller av. på OK. Hvis du slår av pulsfallfunksjonen, trenger du ikke å angi flere treningsinnstillinger. på stoppknappen og hold den nede for å avslutte treningsinnstillingene. Hvis du slår på pulsfallfunksjonen, fortsetter du fra punkt TIMER eller Hr begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å velge. A. Tidsbasert pulsfallberegning (TIMER): Pulsfallet slutter når forhåndsinnstilt tid nås. eller B. Hjertefrekvensbasert pulsfallberegning (Hr): Pulsfallet slutter når hjertefrekvensen faller til forhåndsinnstilt frekvens. Bekreft ved å trykke på OK. 17. A. Hvis du valgte tidsbasert pulsfallberegning, blar du fram eller tilbake for å stille inn pulsfalltelleren (minutter og sekunder). Bekreft valgene ved å trykke på OK. B. Hvis du valgte frekvensbasert pulsfallberegning, blar du fram eller tilbake for å angi frekvensverdien som skal avslutte pulsfallet. på OK. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Du har angitt et treningssett, og du kan begynne treningen. Men husk å angi alder og maksimumspuls HR max, (se Innstillinger for brukeropplysninger) slik at hjertefrekvensen i prosent av maksimumspulsen vises korrekt. 14 manual S NOR A , 12:12

16 SLIK BESTEMMER DU TRENINGSSONENE Treningssonene er et intervall mellom nedre og øvre hjertefrekvensgrense uttrykt i prosent av nåværende maksimumspuls (HR max ). (Se Innstillinger for brukeropplysninger om hvordan du bestemmer maksimumspulsen, HR max.) Hjertefrekvens mellom 50 % og 60 % av maksimumspuls: Lett intensitet. Denne sonen er bra for oppvarming og restitusjon. Hjertefrekvens mellom 60 % og 70 % av maksimumspuls: Lett til moderat intensitet. Denne sonen er bra for beskjeden muskeltrening, slanking og opprettholdelse av vekten. Denne sonen venner kroppen til å trene. Hvis målet ditt er å konkurrere, vil du begynne å bygge opp utholdenhetsgrunnlaget i denne sonen. Hjertefrekvens mellom 70 % og 85 % av maksimumspuls: Moderat til høy intensitet. Spesielt effektiv når det gjelder forbedring av aerob trening og utholdenhet. Jo bedre form du er i, desto høyere er prosenten av fett som brukes til forbrenningen, og du kan dermed trene lenger med samme intensitet, og samtidig spare på de begrensede lagrene av karbohydrater i musklene. Hjertefrekvens mellom 85 % og 100 % av maksimumspuls: Høy til maksimum intensitet. Tidvis trening i denne sonen vil øke maksimum ytelseskapasitet. Det øker muskeltoleransen for melkesyre (flytter anaerob terskel opp) og forbedrer spurtevnen og evnen til kort, intens innsats. 15 manual S NOR A , 12:12

17 FUNKSJONER OPTIONS OK EXE. SET Opp FUNCTION SET OK CD/CU Timer I denne modusen kan du angi en uavhengig tidtaker som CountDown (ned til null) eller CountUp (opp fra null). Du kan for eksempel bruke denne timeren til å assistere deg ved intervalltrening eller forhindre væskemangel på den måten at timeren minner deg på å drikke regelmessig. 1. Hvis du er i visningen som viser klokkeslett, må du bla fram eller tilbake til Options vises på displayet. 2. på OK. EXE. SET vises. 3. på Opp. FUNCTION SET vises. Stille inn uavhengig CountDown/CountUp tidtakeren (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. FUNCTION SET vises. 5. på OK. CDTimer (CountDown) eller CUTimer (CountUp) vises. 6. Teksten begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å velge CountDown eller CountUp. 7. Minuttene begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å justere minutter. 8. på OK. Sekundene begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å justere minutter. på OK. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. 16 manual S NOR A , 12:12

18 INNSTILLINGER FOR BRUKEROPPLYSNINGER OPTIONS OK EXE. SET Bla Opp/ Ned USER SET OK Birthday OK HR Max I denne modusen angir du fødselsdato og personlig maksimumspuls (HR max ), som brukes ved visning av hjertefrekvensen i prosent av maksimumspulsen. 1. Hvis du er i visningen som viser klokkeslett, må du bla fram eller tilbake til Options vises på displayet. 2. på OK. EXE. SET vises. 3. Bla fram til USER SET vises på displayet. Angi fødselsdato (Birthday) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. USER SET vises. 5. på OK. Birthday og Day blinker på displayet. 6. Bla fram eller tilbake for å velge dag. 7. på OK. Birthday og Month blinker på displayet. 8. Bla fram eller tilbake for å velge måned. 9. på OK. Birthday og Year blinker på displayet. Bla fram eller tilbake for å velge årstall. på OK. Hvis du bruker Units 2 (se kapittel Innstillinger for skjerm / Velge målenheter ), vil rekkefølgen være måned-dag-år. Kalender dekker datoer fra 1921 til manual S NOR A 17

19 Angi maksimumspuls (HR max ) (Gjenta trinn 1-9 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 10. Etter at du har angitt fødselsdatoen, vises HR Max og et blinkende tall. Dette er en aldersbasert maksimumspuls (HR max ) regnet ut på grunnlag av fødselsdatoen din (HR max = alder). 11. A. på OK for å godta den aldersbaserte maksimumspulsen. eller B. Hvis du vet den nøyaktige, nåværende maksimumspulsen din, blar du fram eller tilbake for å angi korrekt verdi, og trykker på OK. Mottakeren går tilbake til USER SET-displayet. Mottakeren beregner den aldersbaserte maksimumspulsen i henhold til fødselsdato og datoinnstillinger. Kontroller datoinnstillingene slik at den aldersbaserte maksimumspulsen blir korrekt (se kapitlet Klokkeinnstillinger). Når mottakerbatteriet byttes, vil maksimumspulsverdien forsvinne fra minnet. Skriv ned maksimumspulsverdien slik at du lett kan finne den igjen: på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. MÅLINGSINNSTILLINGER OPTIONS OK EXE. SET Bla Opp/ Ned MONITOR SET OK Sound Units Help Opp Opp 18 Med dette programvalget kan du: slå lydsignal på/av (Sound) velge målenheter (Units) velge om du vil bruke hjelpefunksjonen (Help) manual S NOR A 18

20 1. Hvis du er i visningen som viser klokkeslett, må du bla fram eller tilbake til OPTIONS vises på displayet. 2. på OK. EXE. SET vises. 3. Bla fram eller tilbake for å finne MONITOR SET. Slå aktivitetslyd på/av (Sound) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. MONITOR SET vises. 5. på OK. "Sound" vises på displayet. 6. på OK. On eller OFF begynner å blinke. 7. Bla fram eller tilbake for å slå lyden på eller av. på OK. på stoppknappen for å gå tilbake til MONITOR SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Lydfunksjonen består av knappelyd og lydsignal for følgende funksjoner i frekvensmålings- og registreringsmodus: start, stopp, runderegistrering, alarmsignal for uavhengig CountDown/CountUp, og signal for avslutning av pulsfallberegning. Den består ikke av treningssonesignal, tidtakerlyder (1, 2 og 3) eller klokkesignal. Velge målenheter (Units) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. MONITOR SET vises. 5. på OK og bla fram eller tilbake til "Units" (målenheter) vises på displayet. 6. på OK. Bla fram eller tilbake for å velge Units 1 eller 2. på OK. på stoppknappen for å gå tilbake til MONITOR SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Målenheter 1 (Units 1) Målenheter 2 (Units 2) Innstilling for dag, måned, år måned, dag, år fødselsdato: Hastighet km/t mph Distanse km miles Tur km miles 19 manual S NOR A 19

21 Slå hjelpen på/av (Help) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. MONITOR SET vises. 5. på OK og bla fram eller tilbake til "Help" vises på displayet. 6. på OK. Bla fram eller tilbake for å slå hjelpefunksjonen på eller av. på OK. på stoppknappen for å gå tilbake til MONITOR SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Hvis du har valgt frekvensmålings- eller registreringsmodus, og du endrer opplysningene i den midterste raden, vi hjelpefunksjonen vise navnet på den nye funksjonen i noen få sekunder. KLOKKEINNSTILLINGER OPTIONS OK EXE. SET Bla Opp/ Ned WATCH SET OK ALARM TIME DATE Opp Opp I denne modusen kan du angi klokkeslett, dato og alarm. Du kan angi klokkeslettet for to ulike tidssoner (TIME 1 og TIME). 1. Hvis du er i visningen som viser klokkeslett, må du bla fram eller tilbake til OPTIONS vises på displayet. 2. på OK. EXE. SET vises. 3. Bla fram eller tilbake til WATCH SET vises på displayet. 20 Stille inn alarm (ALARM) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. WATCH SET vises. 5. på OK. ALARM vises på skjermen. 6. på OK. On eller OFF begynner å blinke. manual S NOR A 20

22 7. Bla fram eller tilbake for å slå alarmen på eller av. på OK. Hvis du slår av alarmen, trenger du ikke å angi flere alarminnstillinger timers modus, hopp over dette punktet. 12-timers modus, bla fram eller tilbake for å velge AM/ PM og trykk på OK. Hvis du vil aktivere 12-timers modus, finner du mer informasjon nedenfor under "Stille inn klokkeslett". 9. Timene begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å angi riktig time. på OK. 10. Minuttene begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å angi riktig minutt. på OK. på stoppknappen for å gå tilbake til WATCH SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Stille inn klokkeslett (TIME) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. WATCH SET vises. 5. på OK. Bla fram eller tilbake til TIME1/ TIME2 vises på displayet. 6. på OK. TIME1 eller TIME2 begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å velge TIME1 eller på OK. 12h/ 24h begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å velge klokkeslettmodus 12h eller 24h. på OK. 8. I 12h-modus: Bla fram eller tilbake for å velge AM/ PM. på OK. I 24h-modus: Hopp over dette punktet. 9. Timene begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å angi riktig time. på OK. 10. Minuttene begynner å blinke. Bla fram eller tilbake for å angi riktig minutt. på OK. Tallet 2 i nederste høyre hjørne i klokkeslett-displayet viser at Time 2 er i bruk. på stoppknappen for å gå tilbake til WATCH SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. 21 manual S NOR A 21

23 Stille inn dato (DATE) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. WATCH SET vises. 5. på OK. Bla fram eller tilbake til DATE vises på displayet. 6. på OK. Day vises på displayet og tallet begynner å blinke. 7. Bla fram eller tilbake for å velge dag. 8. på OK. Month vises på displayet og tallet begynner å blinke. 9. Bla fram eller tilbake for å velge måned. 10. på OK. Year vises på displayet og tallet begynner å blinke. 11. Bla fram eller tilbake for å velge årstall. på OK. 12h-modus: Rekkefølgen er måned, dag, år. på stoppknappen for å gå tilbake til WATCH SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Tips for klokkeinnstillinger Med disse snarveiene kan du stille alarm og klokke mye raskere: Snarvei til innstillinger for alarm og klokkeslett Klokkeslettet vises trykk på og hold nede signalknappen Du kan nå stille alarm og klokke Velge Time 1 eller Time 2 Klokkeslettet vises trykk på og hold nede ned-knappen veksle mellom Time 1 og Time 2 22 manual S NOR A 22

24 SYKKELINNSTILLINGER (S150) OPTIONS OK EXE. SET Bla Opp/ Ned BIKE SET OK Wheel Speed AutoStrt Opp Opp Med dette programvalget kan du: angi hjulstørrelse velge om du vil måle hastigheten eller ikke velge om du vil at registreringen skal starte automatisk når du beveger sykkelen 1. Hvis du er i visningen som viser klokkeslett, må du bla fram eller tilbake til OPTIONS vises på displayet. 2. på OK. EXE. SET vises. 3. Bla fram eller tilbake til BIKE SET vises på displayet. Angi hjulstørrelse (Wheel) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. BIKE SET vises. 5. på OK. Wheel og et tall vises. 6. på OK. Bla fram eller tilbake for å angi omkretsen på hjulet (mm). på OK. Hjulstørrelsen oppgis alltid i mm, uansett om målenhet 1 eller 2 (Units) er i bruk. på stoppknappen for å gå tilbake til BIKE SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Når mottakerbatteriet byttes, vil hjulstørrelsen forsvinne fra minnet. Skriv ned omkretsen slik at det er lett å finne frem verdien igjen: mm. 23 manual S NOR A 23

25 Se på hjulet og se om hjulstørrelsen i tommer er trykket på. På oversikten nedenfor finner du diameter til venstre eller ERTRO og korresponderende innstilling av hjulstørrelse i mm till høyre. ERTRO HJULDIAMETER (tommer) HJULSTØRRELSE INNSTILLING (mm) x x x x x1 1/8 Tubular C x20C x23C x25C C Tubular (700 B) 2237 Slå hastighetsmålingen på/av (Speed) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. BIKE SET vises. 5. på OK. Bla fram eller tilbake til "Speed" vises. 6. på OK. Bla fram eller tilbake for å slå hastighetsmålingen på eller av. på OK. på stoppknappen for å gå tilbake til BIKE SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Slå AutoStart på/av (AutoStrt) (Gjenta trinn 1-3 hvis du starter i klokkefunksjonen.) 4. BIKE SET vises. 5. på OK. Bla fram eller tilbake til "AutoStrt" vises. 6. på OK. Bla fram eller tilbake for å slå AutoStart på eller av. på OK. på stoppknappen for å gå tilbake til BIKE SET. på og hold stoppknappen nede for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Hvis du slår på AutoStart, vil registreringen starte automatisk med en gang du begynner å bevege sykkelen og slutter når du stopper sykkelen. AutoStart og Stop gir nøyaktige hastighets- og distansegjennomsnitt. 24 manual S NOR A 24

26 c TRENING Du kan velge mellom to modi for treningen: frekvensmåling eller registrering. I frekvensmålingsmodus vises hjertefrekvensen, men treningsdata registreres ikke. I registreringsmodus starter stoppeklokken og andre beregninger, og treningen registreres. Klokkeslett OK Måling av hjertefrekvens OK Registreringsmodus 1. MÅLING AV HJERTEFREKVENS 1. Start i klokkefunksjonen. 2. på OK. Hjertefrekvensen din vises i noen sekunder. Følgende informasjon vises: Treningstype (ExeSet eller BasicUse). Dette er treningstypen som blir aktivert når du bruker registreringsmodusen. Klokkeslett E1 (treningssett)/ E0 (BasicUse) Hjertefrekvens 25 manual S NOR A 25

27 S150: følgende display alternerer med forrige display: Bike/ Bike Off S (hastighet) og A (autostart); understreking viser at funksjonen er på. Klokkeslett Hjertefrekvens b0 (sykkel av)/ b1 (sykkel på) Velge BasicUse eller treningssett I frekvensmålingsmodusen kan du velge mellom to treningstyper. Valget blir aktivert når du starter registreringsmodusen. BasicUse (ingen innstillinger) Treningssett (ExeSet) med tidtakere, treningssoner og pulsfallberegning. Angi ExeSet-innstillingene med programvalget Options (se kapitlet Treningsinnstillinger). I innstillingsmodus (Options) eller i frekvensmålingsmodus kan du velge å trene med BasicUse eller ExeSet. Velge treningstype i frekvensmålingsmodus (HR): BasicUse eller ExeSet vises i den øverste raden. på og hold nede opp-knappen til du har angitt ønsket type. på OK for å starte registreringsmodusen. S150: Slå sykkelfunksjoner på/av I frekvensmålingsmodus kan du slå sykkelfunksjonene på eller av ved å trykke på og holde nede ned-knappen. Alternativet vises i hjørnet nederst til høyre: b0 = sykkel av b1 = sykkel på 26 manual S NOR A 26

28 2. REGISTRERINGSMODUS I frekvensmålingsmodusen trykker du på OK for å starte registreringsmodus. I klokkefunksjonen trykker du på og holder OK nede for å starte registreringsmodus. Stoppeklokken og treningsregistreringen startert når du starter registreringsmodusen. Firkanter som vises kontinuerlig på høyre side av displayet, indikerer at treningen registreres. Den nye treningsfilen registreres over den forrige. FUNKSJONER UNDER TRENING Følgende funksjoner kan brukes både med BasicUse og et treningssett. ØVERSTE RADEN MIDTERSTE RADEN Veksle mellom treningsinformasjon på displayet: kort på ned-knappen for å velge opplysningene i den midterste raden. Når du endrer opplysningene i den midterste raden, vil også øvre og nedre rad endres. rundetid CD/CU tidtaker klokkeslett stoppeklokke hastighet på opp-knappen for å velge opplysningene i den øverste raden. klokkeslett stoppeklokke rundetid CD/CU tidtaker distanse hastighet gjennom- høyeste hastighet snittshastighet De samme opplysningene kan ikke vises i den midterste og øverste raden på samme tid. 27 manual S NOR A 27

29 NEDERSTE RADEN på og hold nede ned-knappen for å velge hjertefrekvensopplysningene i den nederste raden. Gjeldende hjertefrekvens Avlesning i procent av HR max Gjennomsnittlig hjertefrekvens Hjertefrekvens i prosent av maksimumspulsen vises bare hvis du har angitt fødselsdatoen din og maksimumspulsen (se kapitlet Innstillinger for brukeropplysninger). CountDown- eller CountUp-tidtaker Du kan bruke en uavhengig tidtaker under treningen. Bruken av denne tidtakeren registreres ikke i filen. Still inn tidtakeren slik det beskrives i kapitlet "Funksjonsinnstillinger". på signalknappen for å starte CountDown- eller CountUptidtakeren. Mens tidtakeren løper, kan du nullstille den ved å trykke på signalknappen en gang til. Tidtakeren vil gi fra seg fem lydsignaler før den stopper, dersom aktivitetslydene er slått på (se kapitlet Målingsinnstillinger). Tidtakeren kan når som helst startes igjen i frekvensmålingsmodus og registreringsmodus. Lagre rundetid og mellomtid på OK for å registrere en runde. Rundetid og mellomtid vil bli vist. Først Rundetid Deretter Mellomtid Gjennomsnittlig hjertefrekvens for runden Rundenummer Du kan ikke registrere flere enn 60 (S120) eller 50 (S150) runder. 28 manual S NOR A 28

30 Treningspauser på stoppknappen. Stoppeklokken og treningsregistreringen stanses midlertidig. De fem stolpene på høyre side av displayet beveger seg ikke lenger. CountDown- og CountUp-tidtakerne stopper ikke. på OK for å fortsette treningen. Eller trykk på stoppknappen igjen for å gå tilbake til klokkefunksjonen. Mottakeren går automatisk tilbake til klokkefunksjonen innen fem minutter hvis du glemmer å avslutte hjertefrekvensmålingen etter at du har stoppet stoppeklokken og løsnet senderen fra brystet. Hvis hastighetsmålingen er skrudd på, returnerer S150 til klokkefunksjonen etter 30 minutter. Stoppe en treningsøkt 1. på stoppknappen for å stoppe treningsøkten. 2. på stoppknappen igjen. Klokkefunksjonen vises på displayet. Runde- og mellomtider registreres automatisk når du avslutter treningen. Nullstille turdistansen (S150) 1. Bla fram til "Trip" vises i den øverste raden. 2. på og hold signalknappen nede til trip-verdien er null. Slipp knappen. 3. på OK for å fortsette treningen. 29 manual S NOR A 29

31 FUNKSJONER BARE FOR TRENINGSSETT (EXESET) Følgende funksjoner kan bare brukes i treningssettet. Alle funksjonene som beskrives i kapitlet Funksjoner under trening, er også tilgjengelige i denne treningstypen. Du kan bruke tre tidtakere og tre treningssoner når du trener med et treningssett. Treningssonene er uavhengig av tidtakerne: Hjertefrekvenssonegrensene byttes ikke automatisk, men på slutten av hver tidtaker vil du høre et signal som minner deg om å bytte grense manuelt. Kontroller at du har slått på lydfunksjonen, slik at du hører signalet! Hvis tidtakerne er slått på, vil de automatisk starte når du starter stoppeklokken. Tidtakerne veksler i denne rekkefølgen: 1, 2, 3, 1, 2, 3 osv. Du vil høre 1 signal på slutten av tidtaker 1, 2 signal på slutten av tidtaker 2 og 3 signal på slutten av tidtaker 3. Disse signalene vil minne deg på å bytte grense. Tidtakerne stopper når du stopper stoppeklokken. Slå sonealarm for hjertefrekvens på/av på og hold signalknappen nede. Når hjertefrekvensen er utenfor sonegrensen, og vises, vil mottakeren gi et lydsignal sammen med hvert hjerteslag. S150: Turdistansen nullstilles ved at du trykker på og holder signalknappen nede. Derfor bør ikke turen vises i øverste rad når du slår på eller av sonealarmen. Bytte mellom treningssoner Bytt treningssone ved å trykke på og holde nede opp-knappen. Grensene vises i noen sekunder når de aktiveres. 30 manual S NOR A 30

32 Kontrollere gjeldende hjertefrekvensgrenser med Heart Touch-funksjonen Hold mottakeren tett inntil Polar-logoen på senderen. 1. Gjeldende hjertefrekvensgrenser for treningen vises. 2. Tiden du har vært i angitte treningssone, vises. Beregning av pulsfall på OK og hold knappen nede for å starte beregning av pulsfall. Under pulsfallet ser du følgende opplysninger: Fortsetter i samsvar med dine innstillinger: A. tidsbasert eller B. hjertefrekvensbasert pulsfallberegning. A. Tidsbasert pulsfall Pulsfallteller Gjeldende hjertefrekvens B. Hjertefrekvensbasert pulsfall Differanse mellom forhåndsinnstilt og gjeldende hjertefrekvens Gjeldende hjertefrekvens Ved slutten av pulsfallet Pulsfallvarighet Fall i hjertefrekvensen Du kan avbryte beregningen av pulsfallet ved å trykke på stoppknappen. Etter beregning av pulsfallet stanses treningen. Fortsett treningen ved å trykke på OK, eller stopp treningsøkten ved å trykke på stoppknappen. 31 manual S NOR A 31

33 d HENTE FRAM IGJEN TRENINGSINFORMASJON (File-modus) Du kan hente fram informasjonen fra den siste treningsøkten i minnefunksjonen (File). Klokkeslett Opp FILE OK Hente fram informasjonen fra den siste treningsøkten 1. Start med å vise klokkefunksjonen. 2. på Opp. FILE vises. 3. på OK. Den viktigste informasjonen i filen vises: Navn på treningsøkt (ExeSet eller BasicUse) Dato og klokkeslett for start (alternerer) S150: Sykkelsymbol, hvis hastigheten ble målt under treningen 4. på OK. Exe. Time vises. Bla fram for å hente verdiene i filen. De ligger i denne rekkefølgen: S120: Exe. Time RecoHR/RecoTime Tot. Time Limits1 InZone/ Above/Below 1 Limits2 InZone/Above/Below 2 Limits3 InZone/Above/Below 3 LAPS S150: Exe. Time/Exe. Dist RecoHR/RecoTime Spd. Avg/Spd. Max Tot. Time Limits1 InZone/Above/Below 1 Limits2 InZone/ Above/Below 2 Limits3 InZone/Above/Below 3 Rid. Time Odometer LAPS 32 Du kan når som helst gå tilbake til klokkefunksjonen ved å trykke på og holde nede stoppknappen. manual S NOR A 32

34 1 Exe. Time: Hvor lenge du trente med stoppeklokken på. Exe. Dist (S150): Avstanden som du syklet under trening. Alternerer med Exe. Time. Gjennomsnittlig hjertefrekvens under treningen (AVG) og maximum hjertefrekvens under treningen (MAX) vises annenhver gang i den nederste raden. 2 Pulsfallinformasjon (vises bare hvis beregning av pulsfall ble brukt under treningen): RecoTime (vises hvis tidsbasert pulsfall ble brukt): Pulsfallvarighet Fall i hjertefrekvensen Eller RecoHr (vises hvis frekvensbasert pulsfall ble brukt): Tiden det skulle ta å nå den forhåndsdefinerte hjertefrekvensen Fall i hjertefrekvensen 3 4 Spd. Avg/ Spd. Max (S150): Gjennomsnittsfart og maksimumsfart under treningen (verdiene vises annenhver gang). Tot. Time: Samlet treningstid for flere treningsøkter, fra forrige nullstilling. Samlet treningstid (Tot. Time) vises i timer og minutter inntil 99 timer og 59 minutter. Etter dette vises den samlede treningstiden i 100 timer inntil 9999 timer er nådd. 33 manual S NOR A 33

35 Limits 1/ 2/ 3: Treningssonegrenser 1, 2 og 3 vises hvis du trente med et treningssett og grensene var slått på under treningen. InZone 1/ Above1/ Below1, InZone 2/ Above 2/ Below 2, InZone 3/ Above 3/ Below 3: Tid brukt innenfor, over og under treningssonene 1, 2 og 3 (verdiene vises tredje hver gang). Disse ble beregnet når de aktuelle grensene ble brukt. Rid. Time (S150): Samlet sykkeltid for flere treningsøkter, fra forrige nullstilling. Odometer (S150): Samlet sykkeldistanse for flere treningsøkter, fra forrige nullstilling. LAPS: Rundeinformasjon (vises hvis runder ble registrert under treningen). Start med at displayet viser LAPS og antall registrerte runder. på OK og bla fram eller tilbake for å hente registrerte runder: Mellomtid Rundetid S150: Hastighet på slutten av runden Rundenummer Hjertefrekvens på slutten av runden og gjennomsnittlig hjertefrekvens i runden (to verdier vises annenhver gang i nederste rad). på stoppknappen for å gå ut av registrerte runder. Nullstilling av mottakeren og bytte av batteri nullstiller totalsummene (Tot. Time, Rid. Time, Odometer). Vi anbefaler derfor å føre en treningsdagbok. 34 manual S NOR A 34

36 e TILLEGGSFUNKSJON: KOBLING TIL DATAMASKIN Med Polar S120/S150 kan du laste ned treningsinnstillinger og skjermsymboler fra websiden via Polar UpLink. For å kunne bruke UpLink, trenger du en PC med lydkort (kompatibelt med SoundBlaster TM ) og dynamiske høyttalere eller høretelefoner. Flere instrukser finner du på Du kan også forberede innstillingene og lage egne skjermsymboler med tilleggsprogramvaren Polar Precision Performance (versjon 3.02 eller nyere). Du kan imidlertid ikke overføre treningsinformasjonen til en datamaskin. Du kan se skjermsymbolet ved å trykke på og holde nede opp-knappen i klokkefunksjonen. Standardlogoen er modellnavnet. 35 manual S NOR A 35

37 f Polar hjertefrekvensmåler er et høyteknologisk instrument og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor vil hjelpe deg å bruke produktet i samsvar med garantibestemmelsene slik at du kan ha glede av produktet i mange år. Ta vare på Polar hjertefrekvensmåler Vask Polar senderen etter bruk med mildt såpevann. Tørk forsiktig etter vask. Oppbevar aldri senderen i fuktig tilstand. Svette og fuktighet holder elektrodene våte og senderen aktivert, noe som reduserer batterienes levetid. Oppbevar Polar hjertefrekvensmåler på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar den i et materiale som ikke puster, for eksempel en plastikkpose eller våt treningsbag. Ikke bøy eller strekk senderen. Det kan skade elektrodene. Senderen skal BARE tørkes med håndkle. Hardhendt håndtering kan skade elektrodene. Ikke utsett Polar hjertefrekvensmåler for ekstrem kulde (under -10 C) eller varme (over +50 C). Ikke utsett Polar hjertefrekvensmåler for direkte sollys i lengre perioder, for eksempel i en varm bil. Ikke la hastighetssensoren komme under vann. Unngå harde støt mot hastighetssensoren. Det kan skade den. Batterier STELL OG VEDLIKEHOLD Polar sender Beregnet levetid for batteriene i senderen er 2500 timer. Ta kontakt med forhandler eller Polar Servicesenter angående bytting av sender. Polar gjenvinner brukte sendere. Polar mottakeren Beregnet levetid for batteriene i Polar mottakeren er 1,5 år ved normal bruk (1 tim om dagen, 7 dager i uken). Merk deg at ved overdreven bruk av alarmsignalene, tappes batteriet raskere. Av hensyn til garantiavtalen må ikke Polar-mottakeren åpnes av andre enn Polar Servicesenter, som er autorisert av Polar Electro Oy. For å sikre at senderen er vanntett, og at komponentene ikke blir ødelagt. Da utføres også en full kontroll av Polar hjertefrekvensmåler. Service Hvis Polar hjertefrekvensmåler trenger service, kan du kontakte Polar Servicesenter. Serviceavtalen gir deg mer informasjon. 36 Hvis service er utført av en person som ikke er autorisert, gjelder ikke garantien om at senderen er vanntett. manual S NOR A 36

38 g Bruker du pulsklokken mens du sykler, hold øynene på veien og bruk fornuft. Kontroller at styret kan svinges normalt og at ikke bremse- eller gir-vaiere hektes av målerne. Kontroller også at målerne ikke hindrer bruk av pedaler, bremser eller gir. Bruk av Polar hjertefrekvensmåler i vann Polar S120 hjertefrekvensmåler er vanntett ned til 50 meter. Polar S150 hjertefrekvensmåler er vanntett ned til 30 meter. Hjertefrekvensmåling i vann kan ha visse tekniske begrensninger: Klorholdig vann i basseng, og sjøvann, leder så godt at elektrodene til Polar-senderen kan kortsluttes, med det resultat at EKG-signalene ikke kan registreres av senderen. Hvis du hopper i vannet eller gjør voldsomme bevegelser under svømming, kan det føre til at vannmotstanden flytter senderen til et sted på kroppen der det er umulig å registrere EKG-signaler. Styrken på EKG-signalene varierer avhengig av personens vevssammenheng og andelen personer som har problemer med hjertefrekvensmåling er betydelig høyere i vann enn ved annen bruk. Polar hjertefrekvensmåler og forstyrrelser FORHOLDSREGLER Elektromagnetiske forstyrrelser Forstyrrelser kan forekomme nær høyspentledninger, trafikklys, kraftledninger for jernbane, trikker, fjernsyn, bilmotorer, ergometersykler med datautstyr, en del motordrevne treningsapparater, mobiltelefoner eller når du går gjennom elektriske sikkerhetsporter. Treningsutstyr Flere forskjellige typer treningsutstyr inneholder elektronikk eller elektriske komponenter, for eksempel LED-display, motorer og elektriske bremser, som kan forårsake forstyrrelser. Du kan prøve å unngå disse problemene på denne måten: 1. Fjern senderen fra brystkassen, og bruk treningsutstyret på vanlig måte. 2. Flytt på mottakeren til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med hjertesymbolet. Forstyrrelser er ofte verst rett foran displaypanelet på utstyret, mens venstre og høyre side av displayet er relativt fritt for forstyrrelser. 3. Sett senderen tilbake, og hold etter beste evne mottakeren i området uten forstyrrelser. 4. Hvis Polar hjertefrekvensmåler fortsatt ikke virker sammen med treningsutstyret, er det mulig at treningsutstyret sender ut for kraftige forstyrrelser for trådløs måling av hjertefrekvensen. 37 manual S NOR A 37

39 Trening kan innebære en viss risiko, spesielt for dem som har vært mye stillesittende. Før du begynner på et regelmessig treningsprogram, bør du svare på spørsmålene nedenfor for å kontrollere helsestatusen din. Hvis svaret er ja på ett eller flere av spørsmålene, anbefaler vi at du tar kontakt med lege før du begynner på programmet. 1. Har du ikke trent de siste 5 årene? 2. Har du høyt blodtrykk? 3. Har du høyt kolesterolinnhold i blodet? 4. Har du symptomer på noen sykdommer? 5. Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner? 6. Har du tidligere hatt pusteproblemer? 7. Er du i en rekonvalesensperiode etter en alvorlig sykdom eller medisinsk behandling? 8. Bruker du pacemaker eller en annen implantert elektronisk enhet? 9. Røyker du? 10. Er du gravid? Legg merke til at i tillegg til treningsintensiteten kan medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma, pustebesvær og så videre samt noen energidrikker, alkohol og nikotin påvirke hjerterytmen. Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du kjenner uventet smerte eller slapphet med hensyn til treningens intensitetsnivå, bør du avslutte treningen eller senkeintensiteten. Hvis du er allergisk mot stoffer som kommer i kontakt med huden, kan du sjekke hva materialene i Polar hjertefrekvensmåler i kapitlet Tekniske spesifikasjoner. Du bør bære senderen slik at den kommer i kontakt med huden for å sikre at senderen fungerer som den skal. Hvis du likevel ønsker å feste senderen utenpå en trøye, må du stramme trøyen godt under elektrodene. Advarsel for personer med pacemaker, defibrillator eller andre implanterte elektroniske enheter. Personer som har pacemaker, bruker Polar hjertefrekvensmåler på egen risiko. Før slike brukere begynner å bruke hjertefrekvensmåleren, bør de gjennomføre en test under oppsyn av lege. Testen skal gjennomføres for å sikre pålitelig og sikker bruk når pacemaker og hjertefrekvensmåler brukes samtidig. 38 Kombinasjonen av fuktighet og friksjon mellom senderen og treningklær kan medføre at senderen farger av på lyst treningstøy. manual S NOR A 38

40 h VANLIGE SPØRSMÅL Hva gjør jeg hvis......jeg ikke vet hvor i innstillings- (Options) eller minnesløyfen (File) jeg befinner meg? på og hold stoppknappen nede til klokkefunksjonen vises....jeg ikke finner den forrige treningsfilen? Du kan ha brukt programvalg for måling av hjertefrekvens under treningen, noe som betyr at treningen ikke blir lagret. For å registrere treningen, må du slå på stoppeklokken ved å trykke på OK i Måling av hjertefrekvens....ingen avlesing av hjertefrekvens (- -)? 1. Løft mottakeren opp mot brystet ditt i nærheten av Polar-logoen. Mottakeren begynner å lete etter hjertefrekvenssignal igjen. 2. Kontroller at elektrodene på senderen er fuktet og at du tar den på som anvist. 3. Kontroller at senderen er ren. 4. Kontroller at det ikke er noen form for elektromagnetisk stråling i nærheten av Polar-mottakeren, for eksempel fjernsynsapparater, mobiltelefoner, CRT-skjermer osv. 5. Har du hatt hjerteproblemer som kan ha endret EKG-mønsteret ditt? Ta i så fall kontakt med lege....hjertesymbolet blinker uregelmessig? 1. Kontroller at Polar-mottakeren er innenfor mottaksområdet og ikke mer enn 1 meter fra Polar senderen du har på deg. 2. Kontroller at den elastiske stroppen ikke har løsnet under treningen. 3. Kontroller at elektrodene på senderen er fuktet. 4. Kontroller at det ikke er noen andre hjertefrekvenssendere i mottaksområdet (1 meter). 5. Hjerterytmeforstyrrelser kan gi uventede utslag i avlesingen. I slike tilfeller bør du kontakte lege....hjertefrekvensmåling blir uregelmessig eller ekstremt høy? Du kan ha kommet innenfor rekkevidden til sterke elektromagnetiske signaler som fører til feil avlesning på mottakerens display. Kontroller omgivelsene, og flytt deg lenger unna kilden til forstyrrelsene. 39 manual S NOR A 39

41 ...displayet er tomt eller teksten forsvinner? Hvis displayet er tomt, trykker du på OK to ganger for å aktivere mottakeren. Da vil klokkefunksjonen dukke opp. Hvis teksten forsvinner i displayed, sjekk batteriene....det ikke skjer noe når jeg trykker på knappene? Tilbakestill Polar-hjertefrekvensmåleren. Ved tilbakestilling endres innstillingene slik at standardinnstillingene vil gjelde. 1. på RESET med tuppen av en penn. Displayet fylles med sifre. Hvis du ikke trykker på noen av knappene i løpet av det første minuttet etter at du har nullstilt mottakeren, vil den automatisk gå tilbake til klokkefunksjonen. 2. en gang på en av de knappene. Klokkefunksjonen vises på displayet....batteriet på mottakeren må byttes? All service bør gjøres av en autorisert Polar-serviceperson. Det er viktig å forsikre seg om at garantien fortsatt gjelder og ikke påvirkes av reparasjoner utført av en forhandler som ikke er autorisert av Polar. Polar Servicesenter kontrollerer at mottakeren er vanntett etter at batteriet er satt i, og foretar en grundig sjekk av hele Polar hjertefrekvensmåleren....hastighetssensoren viser 00, eller hvis displayet ikke viser noen hastighet når jeg sykler? 1. Sjekk at hastighetssensoren har riktig plassering og avstand i forhold til eikemagneten. 2. Sjekk at du har slått på sykkelfunksjoner....s150 mottakeren viser hastigheter og avstander når jeg har den festet til håndleddet? Skru av hastighetsmålingen. Dette forhindrer mottakeren i å registrere feilaktige hastighetssignaler som kan oppstå på grunn av fuktighet på huden din. 40 manual S NOR A 40

42 i TEKNISKE SPESIFIKASJONER Polar Hjertefrekvensmåler er laget for å indikere nivået på fysiologisk anstrengelse og for måling av intensiteten i sportsaktivitet og under trening. Ingen annen bruk er tilsiktet eller innforstått. Hjertefrekvensen som vises, indikerer antall hjerteslag per minutt. Sender Batteritype: Innebygd Lithium-celle Batteriets levetid: Gjennomsnittlig 2500 timers bruk Brukstemperatur: -10 C til +50 C/ 14 F til 122 F Materiale: Polyuretan Vanntett Elastisk stropp Materiale i spennen: Materiale i stroppen: Polyuretan Nylon, polyester og naturgummi inkludert en liten mengde latex Mottaker Batteritype: CR 2032 Batteriets levetid: Gjennomsnittlig 1,5 år (1t/ dag, 7 dager/ uke) Brukstemperatur: -10 C til +50 C/ 14 F til 122 F Vanntett: S120: ned til 50 meter S150: ned til 30 meter Materiale i mottakerstroppen: Polyuretan Bakdekselmateriale og materiale i stroppespennen: Rustfritt i henhold til kravene i EU-direktivet 94/27/EU og dets tilføyelse 1999/C 205/05 om nikkelpåvirkning fra stoffer som kommer i direkte og varig kontakt med hud. Klokken har en nøyaktighet på ±2,0 sekunder, per dag ved en temperatur på inntil 25 C. Nøyaktigheten av hjertefrekvensmålingen: ±1 % eller ±1 slag per minutt, avhengig av hvilken verdi som er størst, under ellers stabile forhold. 41 manual S NOR A 41

/S210. Hurtigreferanse S410 /S210 S410

/S210. Hurtigreferanse S410 /S210 S410 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen uttrykt i slag pr. minutt, prosent av HR max, eller gjennomsnittspuls, samt treningsøktens varighet. Hurtigreferanse Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler. Klokken

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

S610i. Hurtigreferanse

S610i. Hurtigreferanse Covers S610i NOR A.fh8 12/4/02 11:28 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

Hurtigreferanse. S720i /S710i

Hurtigreferanse. S720i /S710i COMPLETE HR Viser pulsen i slag pr. minutt, i prosent av makspuls, eller som gjennomsnittspuls, i tillegg til treningens varighet. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler for intervalltrening som

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

S725 SYKKELMONITOR. Displaysymboler S725 SYKKELMONITOR. Tilleggsutstyr for Polar S725

S725 SYKKELMONITOR. Displaysymboler S725 SYKKELMONITOR. Tilleggsutstyr for Polar S725 Tilleggsutstyr for Polar S725 Polar Cadence sensor: Trådløs sensor som måler tråkkfrekvens. Polar S725 gir mulighet for infrarød kommunikasjon med Polars treningsanalyseprogramvare. Se veiledning på vedlagte

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Detaljer

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Display symbols Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tlf.nr. +358-8-520 2100 Faks +358-8-520 2300 www.polar.fi Indikerer en pågående pulsmåling, og blinker i takt med

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300

FITNESS. Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 FITNESS Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17927467.00 ENG/SWE/DNK/FIN/NOR B User Manual Bruksanvisning Brugerhåndbog

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: A 2 A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler. Sensoren er kompatibel

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS fartsmåler W.I.N.D. er konstruert for å måle fart og distanse når du sykler. Den er ikke beregnet til noe annet bruk. Den siste versjonen

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Polar CS100. Brukerveiledning

Polar CS100. Brukerveiledning Polar CS100 Brukerveiledning INNHOLD Informasjon som er relevant i forhold til bruk av produktet sammen med senderen, er i blå tekst. 1. INTRODUKSJON TIL POLAR SYKKELMONITOR...7 1.1 PRODUKTETS DELER...7

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A NOR BRUKSANVISNING Polar F6 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

Polar CS200. Brukerveiledning

Polar CS200. Brukerveiledning Polar CS200 Brukerveiledning INNHOLD Informasjon som er relevant i forhold til bruk av produktet sammen med kadensmåleren, er i blå tekst. 1. INTRODUKSJON TIL POLAR SYKKELMONITOR...7 1.1 PRODUKTETS DELER...7

Detaljer

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM

19627429.00 DNK/NOR A NOR SLIK KOMMER DU I FORM SLIK KOMMER DU I FORM 19627429.00 DNK/NOR A NOR INNHOLD 1. Bruk hjertefrekvensen... 3 2. En verden av muligheter... 4 3. Treningssoner... 6 4. Den perfekte treningsøkt... 8 1. BRUK HJERTEFREKVENSEN I denne

Detaljer

Polar F4. Brukerveiledning

Polar F4. Brukerveiledning Polar F4 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F4... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENING... 5 Slik bærer du senderen... 5 3. UNDER TRENING...

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok

POLAR FT1 POLAR FT2. Brukerhåndbok POLAR FT1 POLAR FT2 Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT1 / POLAR FT2 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Bli kjent med FT1/FT2 treningscomputer... 5 Menystruktur... 5 Symboler

Detaljer

Hurtigreferanse. S810i S810i HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse. S810i S810i HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S810i NOR A.fh8 31/7/02 13:22 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen uttrykt i slag pr. minutt, prosent av HR max, eller gjennomsnittspuls, samt treningsøktens varighet. Du kan stille inn inntil

Detaljer

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402

495 Spinner FX. UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 495 Spinner FX UF-902G-FX-NF Art.no: 101402 1 DETALJERT DELEKART 2 DELE LISTE: hovedramme 101402-1 stabilisator skive 101402-10 stabilisator låsemutter M8 101402-11 krank deksel 101402-12 pedal venstre

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Polar RS200. Brukerveiledning

Polar RS200. Brukerveiledning Polar RS200 Brukerveiledning KNAPPER PÅ MONITOREN Merk: Et kort trykk på en knapp har en annen virkning enn hvis knappen trykkes inn og holdes nede i lengre tid. Et vanlig trykk: Trykk på og slipp knappen.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

Takk for at du valgte Polar!

Takk for at du valgte Polar! Polar M91 ti fastsetter OwnZone, som er din individuelle treningssone. OwnZone gir deg mulighet for å tilpasse dine treningsøkter til ditt personlige nivå. Med kaloriforbrenningsfunksjonen OwnCal, kan

Detaljer

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning

Polar H7 Heart Rate Sensor. Brukerveiledning Polar H7 Heart Rate Sensor Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 Pulssensor Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar H7 Pulssensor. NORSK Den siste versjonen av denne brukerhåndboken

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER BRUKERVEILEDNING VIKTIGE FORHOLDSREGLER VIKTIG: Før du benytter deg av NORDIC 225 rower, ber vi deg om å lese nøye gjennom disse viktige forholdsreglene for å redusere risikoen for skade. 1. Før du påbegynner

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer

Polar CS500. Hurtigveiledning

Polar CS500. Hurtigveiledning Polar CS500 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. BLI KJENT MED CS500-SYKKELCOMPUTEREN... 3 Knappfunksjoner og menystruktur... 6 2. KONFIGURER SYKKELCOMPUTEREN... 9 Angi grunnleggende innstillinger...

Detaljer

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2

190 cycle. Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 190 cycle Varenummer: 101109 BP 250 2006-2007, Version 2 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C NORSK Denne brukermanualen inneholder instruksjoner for Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D.

Detaljer

G1 GPS Sensor Brukerveiledning

G1 GPS Sensor Brukerveiledning G1 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G1 GPS-sensor. Polar G1 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING

230 Spinner FX BRUKSANNVISNING 230 Spinner FX BRUKSANNVISNING UF-9.2G-FX-NF 1 Delekart 2 Deleliste NAVN PÅ DEL DEL NR. NAVN PÅ DEL DEL NR. hovedramme 1 bremseklosser 44 krank deksel 10 brems armer 45 krank bolt 11 brems bolt rund 46

Detaljer

G3 GPS Sensor Brukerveiledning

G3 GPS Sensor Brukerveiledning G3 GPS Sensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Gratulerer! Du er nå den stolte eier av en Polar G3 GPS-sensor. Polar G3 gir deg data om hastighet og distanse under utendørsaktiviteter ved hjelp av GPS-teknologi

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

FORENKLET BRUKERVEILEDNING

FORENKLET BRUKERVEILEDNING Pro Form 400 C FORENKLET BRUKERVEILEDNING 1 HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke fungerer riktig eller gå i stykker,

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17923225.00 SWE/DNK/FIN/NOR

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B NOR BRUKSANVISNING Polar F11 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING 1. Forholdsregler For din egen sikkerhet, bør du regelmessig inspisere apparatet for skader og slitasje. Dersom du overlater apparatet til en annen person, er det ditt ansvar å passe

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Viktig sikkerhetsinstruks

Viktig sikkerhetsinstruks Varenr: 104578 Viktig sikkerhetsinstruks Forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd på en slik måte at den skal gi maksimal sikkerhet. Likevel er det noen forhåndsregler du bør ta når du skal benytte sykkelen.

Detaljer

Slik virker Polar hjertefrekvensmåler Innstillinger Starte hjertefrekvensmålingen OwnZone Funksjoner under hjertefrekvensmålingen

Slik virker Polar hjertefrekvensmåler Innstillinger Starte hjertefrekvensmålingen OwnZone Funksjoner under hjertefrekvensmålingen INNHOLD Slik virker Polar hjertefrekvensmåler... 6 Deler... 6 Komme i gang... 7 Knapper og funksjoner... 8 Programvalg (mode) og funksjoner... 9 Innstillinger... 11 Innstilling av brukeropplysninger...

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brukerveiledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brukerveiledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D.- og

Detaljer

Polar F7. Brukerveiledning

Polar F7. Brukerveiledning Polar F7 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F6... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 2. FØR TRENINGEN... 5 Slik bærer du senderen... 5 Dataoverføring...

Detaljer

BRUKERMANUAL For 230 Rower

BRUKERMANUAL For 230 Rower ccc BRUKERMANUAL For 230 Rower VIKTIGE FORHOLDSREGLER BUILT FOR HEALTH VIKTIG: Før du benytter deg av denne romaskinen, er det viktig at du leser og setter deg inn i de følgende forholdsreglene. 1. Dette

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: BRUKERMANUAL Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim apparat.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

750P Spinner FX UF-19-FX-NF

750P Spinner FX UF-19-FX-NF 750P Spinner FX UF-19-FX-NF 1 Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Polar CS300. Brukerveiledning

Polar CS300. Brukerveiledning Polar CS300 Brukerveiledning POLAR CS300 SYKKELMONITORS DELER Monitor Monitoren viser og registrerer sykkel- og treningsdata under trening. Polar Speed Sensor Trådløs hastighetssensor som måler hastighet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Psykiske lidelser og fysisk aktivitet. Treningsdagbok

Psykiske lidelser og fysisk aktivitet. Treningsdagbok Psykiske lidelser og fysisk aktivitet Innledning: Effekten av fysisk trening på psykisk helse er velkjent og dokumentert. Ved behandling av psykiske lidelser bør fysisk trening inngå som en naturlig og

Detaljer