Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst"

Transkript

1 Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2 FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Biltema Nordic Services AB

2 Ekolod med trådlös sonarsensor GODKÄNNANDE Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: OBS! = Risk för mindre personskada. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. Denna smarta produkt är avsedd för både fritidsfiskare och proffs som vill ta reda på vattendjup och var fisken finns. Enheten kan användas i åar, insjöar och till havs och fungerar utmärkt för att upptäcka fiskstim inom ett visst område. Så fungerar ett ekolod Ekolod baseras på ljudvågor. Systemet använder ljudvågorna för att hitta och definiera struktur, bottenkontur och sammansättning samt djupet direkt under givaren. Givaren sänder ut ljudvågor och avgör avståndet genom att mäta tiden det tar att sända ljudvågorna tills de träffar ett objekt och reflekteras tillbaka. Med den reflekterade signalen kan man tolka ett objekts position, storlek och sammansättning. 2

3 TEKNISKA DATA Art.nr Modell FFW Skärm TN/ANTI- UV LCD grön LED, 40X39 mm Batteri 4 st. AAA alkaliska batterier Djup max/min 40 m/0,7 m Drifttemperatur -10 C till 50 C Temperatur vid -20 C till 70 C förvaring Vikt 300 g Mått 120 x 67 x 31 mm MÄRKNING Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen. En manual medföljer produkten. AnVÄNDNINGS- OMRÅDE Detta fiskelod passar att användas av både fritidsfiskare och proffs, för att veta var fisken finns och på vilket djup. Produkten kan användas för att lokalisera fiskstim i hav, sjö eller vattendrag. SÄKERHETS- INFORMATION OBS! Den nedre delen av den trådlösa givaren bör inte vidröras under pågående mätning eftersom den kan orsaka fysiskt obehag och vävnadsskador. Den trådlösa givaren får bara vidröras vid antenndelen när den har varit i vattnet. Maximalt RF-avstånd är 30 meter, om det är lugnt vatten. Indikatorn för signalstyrkan försvinner om avståndet mellan fiskelodet och den trådlösa givaren är över 30 meter. 3

4 ANVÄNDNING Uppackning VARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela. flöte, använd det andra hålet för att fästa kroken med hjälp av en tunnare lina. En tunnare lina går dock lätt sönder vid ett hinder, därför föreslår vi att du inte drar i den om det inte är nödvändigt. Tekniker med glidlina rekommenderas inte eftersom det ökar risken att förlora den trådlösa givaren. Om du ändå använder en glidlina, ta en tunnare lina efter den nedre tyngden eftersom du inte kan få tillbaka den trådlösa givaren om den nedre linan med krok slits av. Installation/ montering Trådlös givare Att använda den trådlösa ekolodsgivaren är mycket enkelt. Fäst givaren i änden på din fiskelina och kasta den i vattnet, precis som när du fiskar med flöte eller bete. fig. 16 Knyt fast fiskelinan i det främre hålet på den trådlösa givaren. Om du vill använda den trådlösa givaren som ett statiskt Risken för att din lina går av ökar om du använder linor med låg brottstyrka på rullen. Givaren har positiv flytkraft när den ligger i vattnet. Maxvikten för eventuella tillbehör på givaren är ungefär 6 gram. Om den kombinerade vikten av krok, lina, olika typer av svivlar samt bete som är fästa i den trådlösa givaren överstiger 5,7 g kommer den trådlösa ekolodsgivaren att sjunka under vattenytan, vilket orsakar signalförlust. 4 A. Det främre hålet fig. 15 B. Det andra hålet

5 Så här byter du ett CR-2032 batteri Ta bort batteriluckan på den trådlösa ekolodsgivaren. Tryck på låsblocket på batterihållaren så kommer batteriet ut, se bilden (fig. 17, fig. 18). Kontrollera att O-ringen i batterifacket finns kvar, att den ligger rätt i spåret och att det inte finns någon smuts innan du sätter tillbaka batteriluckan. 8. Indikator för fiskens djup 9. Indikator för fiskens position 10. Detektor för bottenkontur 11. Sjögräsdetektor Funktioner och inställningar fig. 17 fig. 18 Handhavande Skärm Ström på/av För ekolodets batterilucka åt sidan och lägg in 4 st. AAA-batterier. Se noga till att de placeras med polerna åt rätt håll, enligt mallen på insidan av batterifacket. Stäng sedan locket ordentligt. fig Signalstyrkeindikator 2. Känslighetsindikator 3. Batterisparfunktion På/Av 4. Fisklarm På/Av 5. Bakgrundsbelysning På/Av 6. Batteriladdningsindikator 7. Indikator för vattendjup Tryck på POWER för att sätta på enheten, som automatiskt ställer sig i normalläge. Du stänger av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt i 3 sekunder. Simuleringsläge: Håll strömknappen nedtryckt i 5 sekunder och släpp när strömmen är avstängd. OBS! Enheten måste vara stängas av för att återgå till normalläge från simuleringsläget. Automatisk 5

6 avstängning: skärmen stängs av automatiskt när vattendjupet har mätts i 5 minuter utan avbrott. Inställning av funktioner Håll SETUP-knappen nedtryckt i 3 sekunder; då börjar Spara-indikatorn{ [ *** ] 4} blinka. Tryck sedan på SETUP-knappen igen; indikatorn kommer återigen att blinka från den aktuella funktion som ska ställas in. SPARA { [ D } - Larm {^5 } - Bakgrundsbelysning { }. Tryck på ENTER när du vill aktivera eller avaktivera en funktion. Skärmen återgår automatiskt till normal funktion efter 5 sekunder om ingen knapp trycks ned. Håll ENTER-knappen nedtryckt i 3 sekunder tills måttenheten börjar blinka. Tryck sedan på ENTER igen. Måttenheten blinkar i väntan på inställning, nu från den aktuella enheten M eller FT. OBS! När ekolodet tar emot signalen från den trådlösa givaren kommer signalstyrkeindikatorn{ 0))) } att visas på skärmen. här funktionen minskar batteritiden avsevärt. Därför bör den bara användas vid dåliga ljusförhållanden. När bakgrundsbelysningen är avstängd tänds den i 3 sekunder varje gång en knapp trycks ner. Bakgrundsbelysning PÅ Bakgrundsbelysning AV Batteri LÅG Batteri HALV Batteri FULL OBS! När du använder enheten under lång tid eller om vattnet är lugnt, kan du välja SPAR-läge för att förlänga batteriernas livslängd. Du uppdaterar skärmen genom att trycka på strömknappen när enheten är i normalläge. Djupavläsning och lokalisering av fisk Djupavläsning Bakgrundsbelysningen är på hela tiden om inställningen för bakgrundsbelysning är påslagen. Den 6

7 Djupavläsningen visas OBS! högst upp till höger när Fisksymbolerna rör sig strömmen är påslagen och från höger till vänster med ekolodsgivaren är placerad i jämn hastighet. Denna vattnet. Djupmätaren anger rörelse återspeglar inte på - om djupet ligger utanför något sätt fiskens verkliga intervallet 0,7 till 40 meter. beteende. OBS! Denna symbol kan Använd indikatorn för att också visas om vattnet är mäta hur djupt fisken ligger väldigt smutsigt, om det i förhållande till givaren finns mycket slam eller om (fig. 8). Detta kan göras botten är gyttjig. Ekolodet genom att djupavläsningen sänder ut ljudsignaler som divideras med 10. Det talet fortplantar sig i vattnet. motsvarar värdet i varje ruta. Ekolodet fungerar inte i luften. Tänk på detta när du använder fiskelodet eftersom minsta luftbubbla mellan givaren och vattnet gör att enheten inte fungerar på rätt sätt. fig. 8 Visa fisk (Exempel: Om djupet är 20 m visas fisksymbolen i ruta 5 räknat från toppen. Det innebär att fisken är 10 m från ytan.) Visa sjögräs fig. 7 Om ekolodet upptäcker fig. 9 fig.10 fig. 11 en fisk visas en fiskformad symbol på skärmen (fig. 7). Skärmen anger att det finns Fiskindikatorn (kolumnen) kort sjögräs genom att visa på höger sida av skärmen den minsta symbolen för visar den aktuella informationen. sjögräs (fig. 9). Vid måttligt Den här kolumnen högt sjögräs visas den flyttas sedan åt vänster när andra sjögrässymbolen en ny avläsning visas (var (fig. 10). 5:e sekund). Högt sjögräs visas med den tredje sjögrässymbolen (fig. 11). 7

8 Bottenkontur fig. 12 fig.13 fig. 14 Symbolen med en sten identifierar mindre strukturer (fig. 12). Det finns med stor sannolikhet en liten klippa eller stenhög, eller är botten ojämn. Detta är ingen dålig plats för fisk att gömma sig på, men på grund av den begränsade mängden bottenstruktur kanske det inte finns så många fiskar. Symbolen med två stenar indikerar att det finns ganska mycket bottenstruktur, om än utspridd. (Fig. 13) Det kan löna sig att fiska i ett sådant område eftersom varje del av strukturen kan tänkas gömma en stor fisk. Symbolen med tre stenar visar en stor mängd bottenstruktur på ett begränsat område. Botten kan bestå av stora klippblock, stubbar, träd eller klippavsatser (fig. 14). Skötsel Förvaring Drifttemperatur: -10 C till 50 C; Förvaringstemperatur: -20 C till 70 C. Den trådlösa givaren känner av när enheten är nedsänkt i vatten. Denna funktion 8 startar ekolodssändaren/ mottagaren och sänder ekolodsinformationen via RF-signaler till skärmen. Strömmen till den trådlösa givaren slås av automatiskt några sekunder efter att den tas upp ur vattnet. OBS! Placera inte den trådlösa givaren på en våt plats när den inte används eftersom den startar automatiskt och detta förkortar drifttiden. Förvara den trådlösa givaren på en torr plats för att spara ström när den inte används. Placera aldrig enheten på en blöt plats på båten eller på en metallyta eftersom den kan startas oavsiktligt. Rengöring OBS! Om enheten har använts i saltvatten, skölj den med rent vatten innan du lägger undan den. AVFALLSHANTERING El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

9 Ekkolodd med trådløs sonarsensor GODKJENNING Dette utstyret er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt godt merke til sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: OBS! = Risiko for mindre personskade. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. Dette smarte produktet er beregnet for både hobbyfiskere og proffe som ønsker å ta rede på vanndybden og hvor fisken befinner seg. Enheten kan brukes i elver, innsjøer og til havs, og fungerer utmerket til å oppdage fiskestimer innenfor et bestemt område. Slik fungerer et ekkolodd Ekkolodd er basert på lydbølger. Systemet bruker lydbølgene til å finne og definere strukturer og bunnkonturer samt dybden rett under giveren. Giveren sender ut lydbølger og avgjør avstanden ved å måle tiden det tar å sende lydbølgene til de treffer et objekt og reflekteres tilbake. Med det reflekterte signalet kan man tolke et objekts posisjon, størrelse og sammensetning. 9

10 TEKNISKE DATA Art.nr Modell FFW Skjerm TN/ANTI- UV LCD grønn LED, 40X39 mm Batteri 4 stk. alkaliske AAA-batterier Dybde maks./min. 40 m/0,7 m Driftstemperatur 10 C til 50 C Temperatur ved 20 C til 70 C oppbevaring Vekt 300 g Mål 120 x 67 x 31 mm MERKING Her er en forklaring av symbolene på produktet og forpakningen. Produktet leveres med bruksanvisning. BRUKSOMRÅDE Dette ekkoloddet kan brukes av både hobbyfiskere og proffe til å finne ut hvor fisken er og på hvilken dybde. Produktet kan brukes til å lokalisere fiskestimer i havet, sjøen eller i vassdrag. SIKKERHETS- INFORMASJON OBS! Den nedre delen av den trådløse giveren bør ikke røres under pågående måling da den kan forårsake fysisk ubehag og vevsskader. Den trådløse giveren må bare røres ved antennedelen når den har vært i vannet. Maksimal RF-avstand er 30 meter i rolig vann. Indikatoren for signalstyrken forsvinner hvis avstanden mellom ekkoloddet og den trådløse giveren er over 30 meter. 10

11 BRUK feste kroken ved hjelp av Utpakking et tynnere snøre. Et tynnere snøre ryker imidlertid ADVARSEL! Emballasjen kan være farlig for barn. lett ved en hindring, så vi Etter utpakking må du anbefaler at du ikke drar fjerne all emballasje og i den med mindre det er levere den til gjenvinning. nødvendig. Teknikker med Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele. ikke da det øker faren for å glidesnøre anbefales miste den trådløse giveren. Hvis du likevel bruker glidesnøre, bør du bruke et tynnere snøre etter den nedre tyngden da du ikke får tilbake den trådløse giveren hvis det nedre snøret med krok slites av. Installasjon/ montering Trådløs giver Det er svært enkelt å bruke den trådløse ekkoloddgiveren. Fest giveren i enden av fiskesnøret, og kast den i vannet, akkurat som når du fisker med dupp eller agn. fig. 16 Knyt fast fiskesnøret i det fremre hullet på den trådløse giveren. Hvis du vil bruke den trådløse giveren som en statisk dupp, bruker du det andre hullet til å Faren for å ryke snøret øker hvis du bruker snøre med lav bruddstyrke på rullen. Giveren har positiv flyteevne når den ligger i vannet. Den maksimale vekten for eventuelt tilbehør på giveren, er ca. 6 gram. Hvis den kombinerte vekten av krok, snøre, ulike typer svivler og agn som er festet i den trådløse giveren, overstiger 5,7 g, vil den trådløse ekkoloddgiveren synke under vannskorpen, noe som gjør at signalet går tapt. 11 A. Det fremre hullet fig. 15 B. Det andre hullet

12 Slik bytter du et CR-2032-batteri Ta av batterilokket på den trådløse ekkoloddgiveren. Trykk på låsesperren på batteriholderen slik at batteriet kommer ut. Se bildene (fig. 17, fig. 18). Kontroller at O-ringen i batterirommet ligger igjen, at den ligger riktig i sporet og at det ikke ligger igjen noe skitt før du setter på batterilokket igjen. 8. Indikator for fiskens dybde 9. Indikator for fiskens posisjon 10. Detektor for bunnkontur 11. Sjøgressdetektor Funksjoner og innstillinger fig. 17 fig. 18 Bruk Skjerm fig. 3 Strøm på/av Før ekkoloddets batterilokk til siden, og legg i 4 stk. AAA-batterier. Sørg for at de legges med polene riktig vei, som vist på innsiden av batterilokket. Lukk lokket godt igjen. Trykk på POWER for å slå på enheten, som automatisk går til normalmodus. Du slår av enheten ved å holde strømknappen inne i 3 sekunder. 1. Signalstyrkeindikator 2. Følsomhetsindikator 3. Batterisparefunksjon På/Av 4. Fiskealarm På/Av 5. Bakgrunnsbelysning På/Av 6. Batteriladeindikator 7. Indikator for vanndybde Simuleringsmodus: Hold strømknappen inne i 5 sekunder, og slipp opp når strømmen er slått av. OBS! Enheten må slås av for å gå tilbake til normalmodus fra simuleringsmodus. Automatisk avslåing: Skjermen slår seg auto- 12

13 matisk av når vanndybden er målt i 5 minutter uten avbrudd. Innstilling av funksjoner Hold SETUP-knappen inne i 3 sekunder; da begynner Spare-indikatoren{ [ *** ] 4} å blinke. Trykk på SETUPknappen igjen; indikatoren vil igjen blinke fra den aktuelle funksjonen som skal stilles inn. SPARE { [ D } Alarm {^5 } Bakgrunnsbelysning { }. Trykk på ENTER når du vil aktivere eller deaktivere en funksjon. Skjermen går automatisk tilbake til normal funksjon etter 5 sekunder hvis du ikke trykker på en knapp. Hold ENTER-knappen inne i 3 sekunder til måleenheten begynner å blinke. Trykk deretter på ENTER igjen. Måleenheten blinker i påvente av innstilling, nå fra den aktuelle enheten M eller FT. OBS! Når ekkoloddet mottar signalet fra den trådløse giveren, vil signalstyrkeindikatoren{ 0))) } vises på skjermen. Bakgrunnsbelysningen er på hele tiden hvis innstillingen for bakgrunnsbelysning er slått på. Denne funksjonen reduserer batte- 13 ritiden betydelig. Derfor bør den bare brukes under dårlige lysforhold. Når bakgrunnsbelysningen er slått av, lyser den i 3 sekunder hver gang du trykker på en knapp. Bakgrunnsbelysning PÅ Bakgrunnsbelysning AV Batteri LAVT Batteri HALVT Batteri FULLT OBS! Når du bruker enheten i lang tid eller hvis vannet er rolig, kan du velge SPARE-modus for å forlenge levetiden til batteriene. Du oppdaterer skjermen ved å trykke på strømknappen når enheten er i normalmodus. Dybderegistrering og lokalisering av fisk Dybderegistrering

14 Dybderegistreringen vises oppe til høyre når strømmen er slått på og ekkoloddgiveren er plassert i vannet. Dybdemåleren angir - hvis dybden ligger utenfor området 0,7 til 40 meter. OBS! Dette symbolet kan også vises hvis vannet er svært skittent, inneholder mye slam eller om bunnen er grumset. Ekkoloddet sender ut lydsignaler som forplanter seg i vannet. Ekkoloddet fungerer ikke i luften. Vær klar over dette når du bruker ekkoloddet da den minste luftboble mellom giveren og vannet gjør at enheten ikke fungerer som den skal. Vis fisk OBS! Fiskesymbolene beveger seg fra høyre til venstre med jevn hastighet. Denne bevegelsen gjenspeiler ikke på noen måte fiskens virkelige atferd. Bruk indikatoren til å måle hvor dypt fisken står i forhold til giveren (fig. 8). Dette kan du gjøre ved å dividere dybderegistreringen med 10. Dette tallet tilsvarer verdien i hver rute. fig. 8 (Eksempel: Hvis dybden er 20 m, vises fiskesymbolet i rute 5 regnet fra toppen. Det betyr at fisken er 10 m fra overflaten.) fig. 7 Vis sjøgress Hvis ekkoloddet oppdager en fisk, vises det et fiskeformet symbol på skjermen (fig. 7). Fiskeindikatoren (kolonnen) til høyre på skjermen viser den aktuelle informasjonen. Denne kolonnen flytter seg til venstre når det vises en ny registrering (hvert 5. sekund). Skjermen angir at det finnes kort sjøgress ved å vise det minste symbolet for sjøgress (fig. 9). Ved middels høyt sjøgress vises det andre sjøgressymbolet (fig. 10). Høyt sjøgress angis med det tredje sjøgressymbolet (fig. 11). 14 fig. 9 fig.10 fig. 11

15 Bunnkontur Den trådløse giveren registrerer når enheten er senket ned i vann. Denne funksjonen starter ekkoloddsendefig. 12 fig.13 fig. 14 Symbolet med en stein identifiserer mindre strukturer (fig. 12). Det finnes da med stor sannsynlighet en liten klippe eller steinhaug, eller bunnen er ujevn. Dette er ikke noe dårlig sted for fisken å gjemme seg på, men på grunn av den begrensede mengden bunnstruktur, finnes det kanskje ikke så mye fisk her. Symbolet med to steiner angir at det finnes ganske mye bunnstruktur, om enn spredt. (Fig. 13) Det kan lønne seg å fiske i et slikt område da det kan være en stor fisk i hver del av strukturen. Symbolet med tre steiner viser en stor mengde bunnstruktur på et begrenset område. Bunnen kan bestå av store klippeblokker, stubber, trær eller klippeavsatser (fig. 14). Vedlikehold Oppbevaring Driftstemperatur: 10 C til 50 C; Oppbevaringstemperatur: 20 C til 70 C. 15 ren/mottakeren og sender ekkoloddinformasjonen via RF-signaler til skjermen. Strømmen til den trådløse giveren slås av automatisk noen sekunder etter at den tas ut av vannet. OBS! Legg ikke den trådløse giveren på et vått sted når den ikke brukes. Dette gjør at den starter automatisk og at driftstiden reduseres. Oppbevar den trådløse giveren på et tørt sted for å spare strøm når den ikke brukes. Legg aldri enheten på et vått sted på båten eller på en metallflate. Dette kan starte enheten utilsiktet. Rengjøring OBS! Hvis enheten har vært brukt i saltvann, må du skylle den med rent vann før du legger den til oppbevaring. AVFALLSHÅNDTERING El-avfall Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

16 Kaikuluotain jossa langaton luotainanturi HYVÄKSYTTY Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EU ja muiden määräysten oleelliset vaatimukset. JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: HUOMIO! = Henkilövahingon vaara. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. Tämä älykäs tuote soveltuu sekä harrastelijakalastajille että ammattilaisille, jotka haluavat saada selville veden syvyyden ja kalojen olinpaikan. Laitetta voi käyttää joissa, järvissä ja merellä, ja sen avulla löytää erittäin hyvin tietyn alueen kalaparvet. Kaikuluotain toimii näin: Kaikuluotain perustuu ääniaaltoihin. Järjestelmä käyttää hyväkseen ääniaaltoja löytääkseen ja määrittääkseen rakenteita, pohjan muodon ja koostumuksen sekä veden syvyyden suoraan anturin alla. Anturi lähettää ääniaaltoja ja määrittää etäisyyden mittaamalla ajan, joka kuluu ääniaaltojen lähettämisestä siihen, kun ne kohtaavat jonkin objektin ja heijastuvat takaisin. Heijastinsignaalin avulla voidaan tulkita objektin sijainti, koko ja koostumus. 16

17 TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli FFW Näyttö TN/ANTI- UV LCD vihreä LED, 40X39 mm Akku 4 kpl. AAA-alkaliparistot Syvyys, maksimi/ 40 m/0,7 m minimi Käyttölämpötila -10 C 50 C Säilytyslämpötila: C Paino 300 g Mitat 120 x 67 x 31 mm MERKINTÄ Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauksessa olevat symbolit. Tuotteen mukana toimitetaan ohjekirja. KÄYTTÖKOHTEET Tämä kaikuluotain soveltuu sekä harrastelijakalastajille että ammattilaisille, jotka haluavat saada selville veden syvyyden ja kalojen olinpaikan. Laitteen avulla voi paikallistaa kalaparvet meressä, järvessä tai vesistössä. TURVALLISUUSTIEDOT HUOMIO! Langattoman anturin alaosaan ei saa koskea mittauksen aikana, koska se saattaa aiheuttaa epämiellyttävän olon ja kudosvaurioita. Vain langattoman anturin antenniosaan saa koskea, kun anturi on ollut vedessä. Suurin radiotaajuusetäisyys on 30 metriä, jos vesi on tyyni. Signaalinvoimakkuuden ilmaisin häviää, jos etäisyys kaikuluotaimen ja langattoman anturin välillä on yli 30 metriä. 17

18 KÄYTTÄMINEN Purkaminen VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen, ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. kiinnitä koukku toiseen reikään ohuemmalla siimalla. Ohuempi siima kuitenkin katkeaa helposti osuessaan esteeseen, ja siksi suosittelemme, ettet vedä sitä, ellei se ole välttämätöntä. Emme suosittele liukutekniikkaa, koska silloin langaton anturi saattaa joutua helpommin hukkaan. Jos kuitenkin käytät liukusiimaa, kiinnitä ohuempi siima alempaan painoon, koska muutoin et saa langatonta anturia takaisin, alempi koukullinen siima katkeaa. Asennus/ kokoaminen Langaton anturi Langattoman kaikuluotainilmaisimen käyttö on hyvin yksinkertaista. Kiinnitä anturi siiman päähän ja heitä veteen aivan samalla tavalla kuin kalastaisit kohon tai syötin avulla. fig. 16 Solmi siima langattoman anturin etummaiseen reikään. Jos haluat käyttää langatonta anturia paikallaan pysyvänä kohona, Siiman katkeamisriski on suurempi, jos käytät siimaa, jonka vetolujuus rullalla on heikko. Anturin noste on positiivinen, kun se on vedessä. Anturin mahdolliset lisätarvikkeet eivät saa painaa enempää kuin 6 grammaa. Jos langattomaan anturiin kiinnitettyjen koukun, siiman, erilaisten kelojen ja syöttien yhteispaino ylittää 5,7 g, langaton anturi uppoaa vedenpinnan alapuolelle, mikä taas aiheuttaa signaalin menetyksen. 18 fig. 15 A. Etummainen reikä. B. Toinen reikä

19 Vaihda CR-2032-akku näin Ota langattoman kaikuluotaimen paristokotelon kansi pois. Paina paristopitimen salpaa, niin paristot tulevat ulos, katso kuvaa (kuva 17, kuva 18). Tarkista, että paristokotelon O-rengas on paikallaan ja oikeassa urassa ja ettei kotelossa ole likaa ennen kuin panet kannen takaisin paikalleen. 8. Kalojen syvyyden merkkivalo 9. Kalojen sijainnin merkkivalo 10. Pohjan muotojen tunnistin 11. Meriheinän tunnistin Toiminnot ja asetukset fig. 17 fig. 18 Käyttäminen Näyttö Virta päällä/pois Vie kaikuluotaimen paristokotelon kansi sivuun ja pane 4 paristoa paikalleen. AAAparistot. Tarkista, että paristojen napaisuus on oikein ja vastaa kotelon sisällä olevia merkintöjä. Sulje paristokotelon kansi huolellisesti. fig Signaalinvahvuuden merkkivalo 2. Herkkyyden merkkivalo 3. Akunsäästötoiminto päällä/pois 4. Kalahälytys päällä/pois 5. Taustavalo päällä/pois 6. Akun varaustason merkkivalo 7. Veden syvyyden merkkivalo Käynnistä laite painamalla POWER, jolloin se asettuu automaattisesti normaalitilaan. Sulje laite pitämällä virtapainiketta alhaalla 3 sekuntia. Simulointitila: Pidä virtapainiketta alhaalla 5 sekuntia ja vapauta, kun virta on katkennut. HUOMIO! Laite on ensin sammutettava, kun haluat palata normaalitilaan simu- 19

20 lointitilasta. Automaattinen sammutus: näyttö sammuu automaattisesti, kun veden syvyyttä on mitattu keskeytyksettä 5 minuuttia. Toimintojen asettaminen Pidä SETUP-painiketta alhaalla 3 sekuntia, jolloin Spara-merkkivalo { [ *** ] 4} alkaa vilkkua. Paina sitten uudelleen SETUP-painiketta. Merkkivalo alkaa taas vilkku toimintoa varten, jota olet asettamassa. SPARA { [ D } - Hälytys {^5 } - Taustavalo { }. Paina ENTER, kun haluat aktivoida tai peruuttaa jonkin toiminnon. Näyttö palaa automaattisesti normaalitilaan 5 sekunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta. Pidä ENTER-painiketta alhaalla 3 sekuntia, kunnes mittausyksikkö alkaa vilkkua. Paina uudelleen ENTER. Mittausyksikkö vilkkuu odottaen asetusta, nyt yksiköstä M tai FT. HUOMIO! Kun kaikuluotain ottaa vastaan signaalin langattomasta anturista, näkyy näytöllä signaalin vahvuuden merkki { 0))) }. lyhentää paristojen käyttöikää huomattavasti. Siksi sitä kannattaa käyttää vain huonoissa valo-olosuhteissa. Kun taustavalo on sammutettu, se syttyy 3 sekunniksi joka kerta, kun painat jotakin painiketta. Taustavalo PÄÄLLÄ Taustavalo POIS Akun varaus ALHAINEN Akun varaus PUOLILLAAN Akku TÄYNNÄ HUOMIO! Jos käytät laitetta pitkään vedenpinnan ollessa tyyni, voit valita SPAR-tilan säästääksesi paristoja. Päivitä näyttö painamalla virtapainiketta laitteen ollessa normaalitilassa. Syvyysluenta ja kalojen paikallistaminen Syvyysluenta Taustavalo palaa koko ajan, että sen asetus on voimassa. Tämä toiminto 20

21 Syvyysluenta näytetään HUOMIO! yläoikealla, kun virta on Kalasymbolit liikkuvat oikealta vasemmalle tasaisella kytketty ja kaikuluotain pantu veteen. Syvyysmittari nopeudella. Tämä liike ei näyttää -, jos syvyysmitta kerro mitään kalojen todellisesta käyttäytymisestä. on 0,7 40 metrin ulkopuolella. HUOMIO! Tämä Indikaattorin avulla voit symboli voi näkyä myös, jos mitata, kuinka syvällä kalat vesi on erityisen likaista, oleskelevat suhteessa anturiin (kuva 8). Voit tehdä sen jos siinä on paljon lietettä tai jos pohja on liejuinen. jakamalla syvyysluennan Kaikuluotain lähettää äänisignaaleja, jotka etenevät jokaisen ruudun arvoa. 10:llä. Silloin luku vastaa vedessä. Kaikuluotain ei toimi ilmassa. Muista tämä käyttäessäsi luotainta, sillä pieninkin ilmakupla anturin ja veden välissä saa aikaan sen, ettei laite toimi kunnolla. Näytä kala fig. 7 fig. 8 (Esimerkki: Jos syvyys on 20 m, kalasymboli näkyy ruudussa 5 ylhäältä laskettuna. Tämä tarkoittaa, että kala on 10 m:n päässä pinnasta.) Näytä meriheinä Kun kaikuluotain havaitsee kalan, sen näytöllä näkyy kalan muotoinen symboli (kuva 7). Näytön oikeassa sivussa kalailmaisin (sarake) näyttää senhetkiset tiedot. Sarake siirtyy vasemmalle, kun uusi luenta tulee näkyviin (joka 5. sekunti). Näyttä ilmaisee, että vedessä on matalaa meriheinää näyttämällä meriheinän pienimän symbolin (kuva 9). Kohtalaisen korkea meriheinä näytetään toisella meriheinäsymbolilla (kuva 10). Korkeia heinä näytetään kolmannella meriheinäsymbolilla (kuva 11). 21 fig. 9 fig.10 fig. 11

22 Pohjan muoto fig. 12 fig.13 fig. 14 Symboli, jossa näkyy kivi, merkitsee pienempiä rakenteita (kuva 12). Tällöin paikalla on todennäköisesti kivi tai kivikasa, tai pohja on epätasainen. Tämä ei ole mikään huono kätköpaikka kaloille, mutta vähäisen pohjarakenteen vuoksi tässä ei ehkä ole kovin paljon kaloja. Kaksikivinen symboli kertoo, että pohjarakennetta on melko paljon, vaikkakin hajanaista. (Kuva 13) Kannattaa ehkä kalastaa tällaisella alueella, koska jokaiseen rakenneosaan voi kätkeytyä suuri kala, Kolmikivinen symboli kertoo, että rajallisella alueella on runsaasti pohjarakennetta. Pohjassa voi olla suuria kivenlohkareita, kantoja, puuta tai kivikasoja (kuva 14). Hoitaminen Säilyttäminen Käyttölämpötila: -10 C 50 C; Säilytyslämpötila: C. Langaton anturi aistii, kun laite on laskettu veteen. Tämä toiminto käynnistää kaikuluotaimen ja lähettää kaikuluotaintietoja näytölle 22 radioaaltosignaalien avulla. Langattoman anturin virta katkeaa automaattisesti muutamassa sekunnissa sen jälkeen, kun laite on nostettu pois vedestä. HUOMIO! Älä sijoita langatonta anturia märkään paikkaan silloin, kun se ei ole käytössä, koska se käynnistyy silloin automaattisesti, mikä lyhentää toiminta-aikaa. Säilytä langatonta anturia kuivassa paikassa säästääksesi virtaa. Älä koskaan sijoita laitetta veneen märkään paikkaan tai metallipinnalle, koska se voi silloin käynnistyä turhaan. Puhdistaminen HUOMIO! Jos laitetta käytetään suolavedessä, huuhdo se puhtaalla vedellä ennen kuin panet sen säilöön. JÄTTEIDENKÄSITTELY Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/ETY mukaisesti.)

23 Ekkolod med trådløs sonarsensor GODKENDELSE Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC INTRODUKTION Læs denne manual inden brugen, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: OBS! = Risiko for mindre personskade. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet. Dette smarte produkt er beregnet til både fritidsfiskere og professionelle, der vil have information om vanddybden og hvor fiskene er. Enheden kan bruges i vandløb, søer og til havs, og den fungerer fremragende til at opdage fiskestimer inden for et bestemt område. Sådan fungerer et ekkolod Ekkolod er baseret på lydbølger. Systemet bruger lydbølger til at finde og gengive struktur, bundens kontur og sammensætning samt dybden direkte under sensoren. Sensoren udsender lydbølger og besregner afstanden ved at måle den tid, det tager, fra lydbølgerne udsendes, og til de rammer et objekt og reflekteres tilbage. På basis af det reflekterede signal kan man beregne et objekts position, størrelse og sammensætning. 23

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer