Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst"

Transkript

1 Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2 FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Biltema Nordic Services AB

2 Ekolod med trådlös sonarsensor GODKÄNNANDE Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: OBS! = Risk för mindre personskada. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten. Denna smarta produkt är avsedd för både fritidsfiskare och proffs som vill ta reda på vattendjup och var fisken finns. Enheten kan användas i åar, insjöar och till havs och fungerar utmärkt för att upptäcka fiskstim inom ett visst område. Så fungerar ett ekolod Ekolod baseras på ljudvågor. Systemet använder ljudvågorna för att hitta och definiera struktur, bottenkontur och sammansättning samt djupet direkt under givaren. Givaren sänder ut ljudvågor och avgör avståndet genom att mäta tiden det tar att sända ljudvågorna tills de träffar ett objekt och reflekteras tillbaka. Med den reflekterade signalen kan man tolka ett objekts position, storlek och sammansättning. 2

3 TEKNISKA DATA Art.nr Modell FFW Skärm TN/ANTI- UV LCD grön LED, 40X39 mm Batteri 4 st. AAA alkaliska batterier Djup max/min 40 m/0,7 m Drifttemperatur -10 C till 50 C Temperatur vid -20 C till 70 C förvaring Vikt 300 g Mått 120 x 67 x 31 mm MÄRKNING Här följer en förklaring av symboler på produkten och förpackningen. En manual medföljer produkten. AnVÄNDNINGS- OMRÅDE Detta fiskelod passar att användas av både fritidsfiskare och proffs, för att veta var fisken finns och på vilket djup. Produkten kan användas för att lokalisera fiskstim i hav, sjö eller vattendrag. SÄKERHETS- INFORMATION OBS! Den nedre delen av den trådlösa givaren bör inte vidröras under pågående mätning eftersom den kan orsaka fysiskt obehag och vävnadsskador. Den trådlösa givaren får bara vidröras vid antenndelen när den har varit i vattnet. Maximalt RF-avstånd är 30 meter, om det är lugnt vatten. Indikatorn för signalstyrkan försvinner om avståndet mellan fiskelodet och den trådlösa givaren är över 30 meter. 3

4 ANVÄNDNING Uppackning VARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela. flöte, använd det andra hålet för att fästa kroken med hjälp av en tunnare lina. En tunnare lina går dock lätt sönder vid ett hinder, därför föreslår vi att du inte drar i den om det inte är nödvändigt. Tekniker med glidlina rekommenderas inte eftersom det ökar risken att förlora den trådlösa givaren. Om du ändå använder en glidlina, ta en tunnare lina efter den nedre tyngden eftersom du inte kan få tillbaka den trådlösa givaren om den nedre linan med krok slits av. Installation/ montering Trådlös givare Att använda den trådlösa ekolodsgivaren är mycket enkelt. Fäst givaren i änden på din fiskelina och kasta den i vattnet, precis som när du fiskar med flöte eller bete. fig. 16 Knyt fast fiskelinan i det främre hålet på den trådlösa givaren. Om du vill använda den trådlösa givaren som ett statiskt Risken för att din lina går av ökar om du använder linor med låg brottstyrka på rullen. Givaren har positiv flytkraft när den ligger i vattnet. Maxvikten för eventuella tillbehör på givaren är ungefär 6 gram. Om den kombinerade vikten av krok, lina, olika typer av svivlar samt bete som är fästa i den trådlösa givaren överstiger 5,7 g kommer den trådlösa ekolodsgivaren att sjunka under vattenytan, vilket orsakar signalförlust. 4 A. Det främre hålet fig. 15 B. Det andra hålet

5 Så här byter du ett CR-2032 batteri Ta bort batteriluckan på den trådlösa ekolodsgivaren. Tryck på låsblocket på batterihållaren så kommer batteriet ut, se bilden (fig. 17, fig. 18). Kontrollera att O-ringen i batterifacket finns kvar, att den ligger rätt i spåret och att det inte finns någon smuts innan du sätter tillbaka batteriluckan. 8. Indikator för fiskens djup 9. Indikator för fiskens position 10. Detektor för bottenkontur 11. Sjögräsdetektor Funktioner och inställningar fig. 17 fig. 18 Handhavande Skärm Ström på/av För ekolodets batterilucka åt sidan och lägg in 4 st. AAA-batterier. Se noga till att de placeras med polerna åt rätt håll, enligt mallen på insidan av batterifacket. Stäng sedan locket ordentligt. fig Signalstyrkeindikator 2. Känslighetsindikator 3. Batterisparfunktion På/Av 4. Fisklarm På/Av 5. Bakgrundsbelysning På/Av 6. Batteriladdningsindikator 7. Indikator för vattendjup Tryck på POWER för att sätta på enheten, som automatiskt ställer sig i normalläge. Du stänger av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt i 3 sekunder. Simuleringsläge: Håll strömknappen nedtryckt i 5 sekunder och släpp när strömmen är avstängd. OBS! Enheten måste vara stängas av för att återgå till normalläge från simuleringsläget. Automatisk 5

6 avstängning: skärmen stängs av automatiskt när vattendjupet har mätts i 5 minuter utan avbrott. Inställning av funktioner Håll SETUP-knappen nedtryckt i 3 sekunder; då börjar Spara-indikatorn{ [ *** ] 4} blinka. Tryck sedan på SETUP-knappen igen; indikatorn kommer återigen att blinka från den aktuella funktion som ska ställas in. SPARA { [ D } - Larm {^5 } - Bakgrundsbelysning { }. Tryck på ENTER när du vill aktivera eller avaktivera en funktion. Skärmen återgår automatiskt till normal funktion efter 5 sekunder om ingen knapp trycks ned. Håll ENTER-knappen nedtryckt i 3 sekunder tills måttenheten börjar blinka. Tryck sedan på ENTER igen. Måttenheten blinkar i väntan på inställning, nu från den aktuella enheten M eller FT. OBS! När ekolodet tar emot signalen från den trådlösa givaren kommer signalstyrkeindikatorn{ 0))) } att visas på skärmen. här funktionen minskar batteritiden avsevärt. Därför bör den bara användas vid dåliga ljusförhållanden. När bakgrundsbelysningen är avstängd tänds den i 3 sekunder varje gång en knapp trycks ner. Bakgrundsbelysning PÅ Bakgrundsbelysning AV Batteri LÅG Batteri HALV Batteri FULL OBS! När du använder enheten under lång tid eller om vattnet är lugnt, kan du välja SPAR-läge för att förlänga batteriernas livslängd. Du uppdaterar skärmen genom att trycka på strömknappen när enheten är i normalläge. Djupavläsning och lokalisering av fisk Djupavläsning Bakgrundsbelysningen är på hela tiden om inställningen för bakgrundsbelysning är påslagen. Den 6

7 Djupavläsningen visas OBS! högst upp till höger när Fisksymbolerna rör sig strömmen är påslagen och från höger till vänster med ekolodsgivaren är placerad i jämn hastighet. Denna vattnet. Djupmätaren anger rörelse återspeglar inte på - om djupet ligger utanför något sätt fiskens verkliga intervallet 0,7 till 40 meter. beteende. OBS! Denna symbol kan Använd indikatorn för att också visas om vattnet är mäta hur djupt fisken ligger väldigt smutsigt, om det i förhållande till givaren finns mycket slam eller om (fig. 8). Detta kan göras botten är gyttjig. Ekolodet genom att djupavläsningen sänder ut ljudsignaler som divideras med 10. Det talet fortplantar sig i vattnet. motsvarar värdet i varje ruta. Ekolodet fungerar inte i luften. Tänk på detta när du använder fiskelodet eftersom minsta luftbubbla mellan givaren och vattnet gör att enheten inte fungerar på rätt sätt. fig. 8 Visa fisk (Exempel: Om djupet är 20 m visas fisksymbolen i ruta 5 räknat från toppen. Det innebär att fisken är 10 m från ytan.) Visa sjögräs fig. 7 Om ekolodet upptäcker fig. 9 fig.10 fig. 11 en fisk visas en fiskformad symbol på skärmen (fig. 7). Skärmen anger att det finns Fiskindikatorn (kolumnen) kort sjögräs genom att visa på höger sida av skärmen den minsta symbolen för visar den aktuella informationen. sjögräs (fig. 9). Vid måttligt Den här kolumnen högt sjögräs visas den flyttas sedan åt vänster när andra sjögrässymbolen en ny avläsning visas (var (fig. 10). 5:e sekund). Högt sjögräs visas med den tredje sjögrässymbolen (fig. 11). 7

8 Bottenkontur fig. 12 fig.13 fig. 14 Symbolen med en sten identifierar mindre strukturer (fig. 12). Det finns med stor sannolikhet en liten klippa eller stenhög, eller är botten ojämn. Detta är ingen dålig plats för fisk att gömma sig på, men på grund av den begränsade mängden bottenstruktur kanske det inte finns så många fiskar. Symbolen med två stenar indikerar att det finns ganska mycket bottenstruktur, om än utspridd. (Fig. 13) Det kan löna sig att fiska i ett sådant område eftersom varje del av strukturen kan tänkas gömma en stor fisk. Symbolen med tre stenar visar en stor mängd bottenstruktur på ett begränsat område. Botten kan bestå av stora klippblock, stubbar, träd eller klippavsatser (fig. 14). Skötsel Förvaring Drifttemperatur: -10 C till 50 C; Förvaringstemperatur: -20 C till 70 C. Den trådlösa givaren känner av när enheten är nedsänkt i vatten. Denna funktion 8 startar ekolodssändaren/ mottagaren och sänder ekolodsinformationen via RF-signaler till skärmen. Strömmen till den trådlösa givaren slås av automatiskt några sekunder efter att den tas upp ur vattnet. OBS! Placera inte den trådlösa givaren på en våt plats när den inte används eftersom den startar automatiskt och detta förkortar drifttiden. Förvara den trådlösa givaren på en torr plats för att spara ström när den inte används. Placera aldrig enheten på en blöt plats på båten eller på en metallyta eftersom den kan startas oavsiktligt. Rengöring OBS! Om enheten har använts i saltvatten, skölj den med rent vatten innan du lägger undan den. AVFALLSHANTERING El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

9 Ekkolodd med trådløs sonarsensor GODKJENNING Dette utstyret er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. INTRODUKSJON Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt godt merke til sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler: OBS! = Risiko for mindre personskade. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet. Dette smarte produktet er beregnet for både hobbyfiskere og proffe som ønsker å ta rede på vanndybden og hvor fisken befinner seg. Enheten kan brukes i elver, innsjøer og til havs, og fungerer utmerket til å oppdage fiskestimer innenfor et bestemt område. Slik fungerer et ekkolodd Ekkolodd er basert på lydbølger. Systemet bruker lydbølgene til å finne og definere strukturer og bunnkonturer samt dybden rett under giveren. Giveren sender ut lydbølger og avgjør avstanden ved å måle tiden det tar å sende lydbølgene til de treffer et objekt og reflekteres tilbake. Med det reflekterte signalet kan man tolke et objekts posisjon, størrelse og sammensetning. 9

10 TEKNISKE DATA Art.nr Modell FFW Skjerm TN/ANTI- UV LCD grønn LED, 40X39 mm Batteri 4 stk. alkaliske AAA-batterier Dybde maks./min. 40 m/0,7 m Driftstemperatur 10 C til 50 C Temperatur ved 20 C til 70 C oppbevaring Vekt 300 g Mål 120 x 67 x 31 mm MERKING Her er en forklaring av symbolene på produktet og forpakningen. Produktet leveres med bruksanvisning. BRUKSOMRÅDE Dette ekkoloddet kan brukes av både hobbyfiskere og proffe til å finne ut hvor fisken er og på hvilken dybde. Produktet kan brukes til å lokalisere fiskestimer i havet, sjøen eller i vassdrag. SIKKERHETS- INFORMASJON OBS! Den nedre delen av den trådløse giveren bør ikke røres under pågående måling da den kan forårsake fysisk ubehag og vevsskader. Den trådløse giveren må bare røres ved antennedelen når den har vært i vannet. Maksimal RF-avstand er 30 meter i rolig vann. Indikatoren for signalstyrken forsvinner hvis avstanden mellom ekkoloddet og den trådløse giveren er over 30 meter. 10

11 BRUK feste kroken ved hjelp av Utpakking et tynnere snøre. Et tynnere snøre ryker imidlertid ADVARSEL! Emballasjen kan være farlig for barn. lett ved en hindring, så vi Etter utpakking må du anbefaler at du ikke drar fjerne all emballasje og i den med mindre det er levere den til gjenvinning. nødvendig. Teknikker med Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele. ikke da det øker faren for å glidesnøre anbefales miste den trådløse giveren. Hvis du likevel bruker glidesnøre, bør du bruke et tynnere snøre etter den nedre tyngden da du ikke får tilbake den trådløse giveren hvis det nedre snøret med krok slites av. Installasjon/ montering Trådløs giver Det er svært enkelt å bruke den trådløse ekkoloddgiveren. Fest giveren i enden av fiskesnøret, og kast den i vannet, akkurat som når du fisker med dupp eller agn. fig. 16 Knyt fast fiskesnøret i det fremre hullet på den trådløse giveren. Hvis du vil bruke den trådløse giveren som en statisk dupp, bruker du det andre hullet til å Faren for å ryke snøret øker hvis du bruker snøre med lav bruddstyrke på rullen. Giveren har positiv flyteevne når den ligger i vannet. Den maksimale vekten for eventuelt tilbehør på giveren, er ca. 6 gram. Hvis den kombinerte vekten av krok, snøre, ulike typer svivler og agn som er festet i den trådløse giveren, overstiger 5,7 g, vil den trådløse ekkoloddgiveren synke under vannskorpen, noe som gjør at signalet går tapt. 11 A. Det fremre hullet fig. 15 B. Det andre hullet

12 Slik bytter du et CR-2032-batteri Ta av batterilokket på den trådløse ekkoloddgiveren. Trykk på låsesperren på batteriholderen slik at batteriet kommer ut. Se bildene (fig. 17, fig. 18). Kontroller at O-ringen i batterirommet ligger igjen, at den ligger riktig i sporet og at det ikke ligger igjen noe skitt før du setter på batterilokket igjen. 8. Indikator for fiskens dybde 9. Indikator for fiskens posisjon 10. Detektor for bunnkontur 11. Sjøgressdetektor Funksjoner og innstillinger fig. 17 fig. 18 Bruk Skjerm fig. 3 Strøm på/av Før ekkoloddets batterilokk til siden, og legg i 4 stk. AAA-batterier. Sørg for at de legges med polene riktig vei, som vist på innsiden av batterilokket. Lukk lokket godt igjen. Trykk på POWER for å slå på enheten, som automatisk går til normalmodus. Du slår av enheten ved å holde strømknappen inne i 3 sekunder. 1. Signalstyrkeindikator 2. Følsomhetsindikator 3. Batterisparefunksjon På/Av 4. Fiskealarm På/Av 5. Bakgrunnsbelysning På/Av 6. Batteriladeindikator 7. Indikator for vanndybde Simuleringsmodus: Hold strømknappen inne i 5 sekunder, og slipp opp når strømmen er slått av. OBS! Enheten må slås av for å gå tilbake til normalmodus fra simuleringsmodus. Automatisk avslåing: Skjermen slår seg auto- 12

13 matisk av når vanndybden er målt i 5 minutter uten avbrudd. Innstilling av funksjoner Hold SETUP-knappen inne i 3 sekunder; da begynner Spare-indikatoren{ [ *** ] 4} å blinke. Trykk på SETUPknappen igjen; indikatoren vil igjen blinke fra den aktuelle funksjonen som skal stilles inn. SPARE { [ D } Alarm {^5 } Bakgrunnsbelysning { }. Trykk på ENTER når du vil aktivere eller deaktivere en funksjon. Skjermen går automatisk tilbake til normal funksjon etter 5 sekunder hvis du ikke trykker på en knapp. Hold ENTER-knappen inne i 3 sekunder til måleenheten begynner å blinke. Trykk deretter på ENTER igjen. Måleenheten blinker i påvente av innstilling, nå fra den aktuelle enheten M eller FT. OBS! Når ekkoloddet mottar signalet fra den trådløse giveren, vil signalstyrkeindikatoren{ 0))) } vises på skjermen. Bakgrunnsbelysningen er på hele tiden hvis innstillingen for bakgrunnsbelysning er slått på. Denne funksjonen reduserer batte- 13 ritiden betydelig. Derfor bør den bare brukes under dårlige lysforhold. Når bakgrunnsbelysningen er slått av, lyser den i 3 sekunder hver gang du trykker på en knapp. Bakgrunnsbelysning PÅ Bakgrunnsbelysning AV Batteri LAVT Batteri HALVT Batteri FULLT OBS! Når du bruker enheten i lang tid eller hvis vannet er rolig, kan du velge SPARE-modus for å forlenge levetiden til batteriene. Du oppdaterer skjermen ved å trykke på strømknappen når enheten er i normalmodus. Dybderegistrering og lokalisering av fisk Dybderegistrering

14 Dybderegistreringen vises oppe til høyre når strømmen er slått på og ekkoloddgiveren er plassert i vannet. Dybdemåleren angir - hvis dybden ligger utenfor området 0,7 til 40 meter. OBS! Dette symbolet kan også vises hvis vannet er svært skittent, inneholder mye slam eller om bunnen er grumset. Ekkoloddet sender ut lydsignaler som forplanter seg i vannet. Ekkoloddet fungerer ikke i luften. Vær klar over dette når du bruker ekkoloddet da den minste luftboble mellom giveren og vannet gjør at enheten ikke fungerer som den skal. Vis fisk OBS! Fiskesymbolene beveger seg fra høyre til venstre med jevn hastighet. Denne bevegelsen gjenspeiler ikke på noen måte fiskens virkelige atferd. Bruk indikatoren til å måle hvor dypt fisken står i forhold til giveren (fig. 8). Dette kan du gjøre ved å dividere dybderegistreringen med 10. Dette tallet tilsvarer verdien i hver rute. fig. 8 (Eksempel: Hvis dybden er 20 m, vises fiskesymbolet i rute 5 regnet fra toppen. Det betyr at fisken er 10 m fra overflaten.) fig. 7 Vis sjøgress Hvis ekkoloddet oppdager en fisk, vises det et fiskeformet symbol på skjermen (fig. 7). Fiskeindikatoren (kolonnen) til høyre på skjermen viser den aktuelle informasjonen. Denne kolonnen flytter seg til venstre når det vises en ny registrering (hvert 5. sekund). Skjermen angir at det finnes kort sjøgress ved å vise det minste symbolet for sjøgress (fig. 9). Ved middels høyt sjøgress vises det andre sjøgressymbolet (fig. 10). Høyt sjøgress angis med det tredje sjøgressymbolet (fig. 11). 14 fig. 9 fig.10 fig. 11

15 Bunnkontur Den trådløse giveren registrerer når enheten er senket ned i vann. Denne funksjonen starter ekkoloddsendefig. 12 fig.13 fig. 14 Symbolet med en stein identifiserer mindre strukturer (fig. 12). Det finnes da med stor sannsynlighet en liten klippe eller steinhaug, eller bunnen er ujevn. Dette er ikke noe dårlig sted for fisken å gjemme seg på, men på grunn av den begrensede mengden bunnstruktur, finnes det kanskje ikke så mye fisk her. Symbolet med to steiner angir at det finnes ganske mye bunnstruktur, om enn spredt. (Fig. 13) Det kan lønne seg å fiske i et slikt område da det kan være en stor fisk i hver del av strukturen. Symbolet med tre steiner viser en stor mengde bunnstruktur på et begrenset område. Bunnen kan bestå av store klippeblokker, stubber, trær eller klippeavsatser (fig. 14). Vedlikehold Oppbevaring Driftstemperatur: 10 C til 50 C; Oppbevaringstemperatur: 20 C til 70 C. 15 ren/mottakeren og sender ekkoloddinformasjonen via RF-signaler til skjermen. Strømmen til den trådløse giveren slås av automatisk noen sekunder etter at den tas ut av vannet. OBS! Legg ikke den trådløse giveren på et vått sted når den ikke brukes. Dette gjør at den starter automatisk og at driftstiden reduseres. Oppbevar den trådløse giveren på et tørt sted for å spare strøm når den ikke brukes. Legg aldri enheten på et vått sted på båten eller på en metallflate. Dette kan starte enheten utilsiktet. Rengjøring OBS! Hvis enheten har vært brukt i saltvann, må du skylle den med rent vann før du legger den til oppbevaring. AVFALLSHÅNDTERING El-avfall Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

16 Kaikuluotain jossa langaton luotainanturi HYVÄKSYTTY Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EU ja muiden määräysten oleelliset vaatimukset. JOHDANTO Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja seuraaviin varoituksiin: HUOMIO! = Henkilövahingon vaara. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tarkasti tuotetta. Tämä älykäs tuote soveltuu sekä harrastelijakalastajille että ammattilaisille, jotka haluavat saada selville veden syvyyden ja kalojen olinpaikan. Laitetta voi käyttää joissa, järvissä ja merellä, ja sen avulla löytää erittäin hyvin tietyn alueen kalaparvet. Kaikuluotain toimii näin: Kaikuluotain perustuu ääniaaltoihin. Järjestelmä käyttää hyväkseen ääniaaltoja löytääkseen ja määrittääkseen rakenteita, pohjan muodon ja koostumuksen sekä veden syvyyden suoraan anturin alla. Anturi lähettää ääniaaltoja ja määrittää etäisyyden mittaamalla ajan, joka kuluu ääniaaltojen lähettämisestä siihen, kun ne kohtaavat jonkin objektin ja heijastuvat takaisin. Heijastinsignaalin avulla voidaan tulkita objektin sijainti, koko ja koostumus. 16

17 TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli FFW Näyttö TN/ANTI- UV LCD vihreä LED, 40X39 mm Akku 4 kpl. AAA-alkaliparistot Syvyys, maksimi/ 40 m/0,7 m minimi Käyttölämpötila -10 C 50 C Säilytyslämpötila: C Paino 300 g Mitat 120 x 67 x 31 mm MERKINTÄ Seuraavassa on selitetty tuotteessa ja pakkauksessa olevat symbolit. Tuotteen mukana toimitetaan ohjekirja. KÄYTTÖKOHTEET Tämä kaikuluotain soveltuu sekä harrastelijakalastajille että ammattilaisille, jotka haluavat saada selville veden syvyyden ja kalojen olinpaikan. Laitteen avulla voi paikallistaa kalaparvet meressä, järvessä tai vesistössä. TURVALLISUUSTIEDOT HUOMIO! Langattoman anturin alaosaan ei saa koskea mittauksen aikana, koska se saattaa aiheuttaa epämiellyttävän olon ja kudosvaurioita. Vain langattoman anturin antenniosaan saa koskea, kun anturi on ollut vedessä. Suurin radiotaajuusetäisyys on 30 metriä, jos vesi on tyyni. Signaalinvoimakkuuden ilmaisin häviää, jos etäisyys kaikuluotaimen ja langattoman anturin välillä on yli 30 metriä. 17

18 KÄYTTÄMINEN Purkaminen VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla haitallisia lapsille. Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen, ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä. kiinnitä koukku toiseen reikään ohuemmalla siimalla. Ohuempi siima kuitenkin katkeaa helposti osuessaan esteeseen, ja siksi suosittelemme, ettet vedä sitä, ellei se ole välttämätöntä. Emme suosittele liukutekniikkaa, koska silloin langaton anturi saattaa joutua helpommin hukkaan. Jos kuitenkin käytät liukusiimaa, kiinnitä ohuempi siima alempaan painoon, koska muutoin et saa langatonta anturia takaisin, alempi koukullinen siima katkeaa. Asennus/ kokoaminen Langaton anturi Langattoman kaikuluotainilmaisimen käyttö on hyvin yksinkertaista. Kiinnitä anturi siiman päähän ja heitä veteen aivan samalla tavalla kuin kalastaisit kohon tai syötin avulla. fig. 16 Solmi siima langattoman anturin etummaiseen reikään. Jos haluat käyttää langatonta anturia paikallaan pysyvänä kohona, Siiman katkeamisriski on suurempi, jos käytät siimaa, jonka vetolujuus rullalla on heikko. Anturin noste on positiivinen, kun se on vedessä. Anturin mahdolliset lisätarvikkeet eivät saa painaa enempää kuin 6 grammaa. Jos langattomaan anturiin kiinnitettyjen koukun, siiman, erilaisten kelojen ja syöttien yhteispaino ylittää 5,7 g, langaton anturi uppoaa vedenpinnan alapuolelle, mikä taas aiheuttaa signaalin menetyksen. 18 fig. 15 A. Etummainen reikä. B. Toinen reikä

19 Vaihda CR-2032-akku näin Ota langattoman kaikuluotaimen paristokotelon kansi pois. Paina paristopitimen salpaa, niin paristot tulevat ulos, katso kuvaa (kuva 17, kuva 18). Tarkista, että paristokotelon O-rengas on paikallaan ja oikeassa urassa ja ettei kotelossa ole likaa ennen kuin panet kannen takaisin paikalleen. 8. Kalojen syvyyden merkkivalo 9. Kalojen sijainnin merkkivalo 10. Pohjan muotojen tunnistin 11. Meriheinän tunnistin Toiminnot ja asetukset fig. 17 fig. 18 Käyttäminen Näyttö Virta päällä/pois Vie kaikuluotaimen paristokotelon kansi sivuun ja pane 4 paristoa paikalleen. AAAparistot. Tarkista, että paristojen napaisuus on oikein ja vastaa kotelon sisällä olevia merkintöjä. Sulje paristokotelon kansi huolellisesti. fig Signaalinvahvuuden merkkivalo 2. Herkkyyden merkkivalo 3. Akunsäästötoiminto päällä/pois 4. Kalahälytys päällä/pois 5. Taustavalo päällä/pois 6. Akun varaustason merkkivalo 7. Veden syvyyden merkkivalo Käynnistä laite painamalla POWER, jolloin se asettuu automaattisesti normaalitilaan. Sulje laite pitämällä virtapainiketta alhaalla 3 sekuntia. Simulointitila: Pidä virtapainiketta alhaalla 5 sekuntia ja vapauta, kun virta on katkennut. HUOMIO! Laite on ensin sammutettava, kun haluat palata normaalitilaan simu- 19

20 lointitilasta. Automaattinen sammutus: näyttö sammuu automaattisesti, kun veden syvyyttä on mitattu keskeytyksettä 5 minuuttia. Toimintojen asettaminen Pidä SETUP-painiketta alhaalla 3 sekuntia, jolloin Spara-merkkivalo { [ *** ] 4} alkaa vilkkua. Paina sitten uudelleen SETUP-painiketta. Merkkivalo alkaa taas vilkku toimintoa varten, jota olet asettamassa. SPARA { [ D } - Hälytys {^5 } - Taustavalo { }. Paina ENTER, kun haluat aktivoida tai peruuttaa jonkin toiminnon. Näyttö palaa automaattisesti normaalitilaan 5 sekunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta. Pidä ENTER-painiketta alhaalla 3 sekuntia, kunnes mittausyksikkö alkaa vilkkua. Paina uudelleen ENTER. Mittausyksikkö vilkkuu odottaen asetusta, nyt yksiköstä M tai FT. HUOMIO! Kun kaikuluotain ottaa vastaan signaalin langattomasta anturista, näkyy näytöllä signaalin vahvuuden merkki { 0))) }. lyhentää paristojen käyttöikää huomattavasti. Siksi sitä kannattaa käyttää vain huonoissa valo-olosuhteissa. Kun taustavalo on sammutettu, se syttyy 3 sekunniksi joka kerta, kun painat jotakin painiketta. Taustavalo PÄÄLLÄ Taustavalo POIS Akun varaus ALHAINEN Akun varaus PUOLILLAAN Akku TÄYNNÄ HUOMIO! Jos käytät laitetta pitkään vedenpinnan ollessa tyyni, voit valita SPAR-tilan säästääksesi paristoja. Päivitä näyttö painamalla virtapainiketta laitteen ollessa normaalitilassa. Syvyysluenta ja kalojen paikallistaminen Syvyysluenta Taustavalo palaa koko ajan, että sen asetus on voimassa. Tämä toiminto 20

21 Syvyysluenta näytetään HUOMIO! yläoikealla, kun virta on Kalasymbolit liikkuvat oikealta vasemmalle tasaisella kytketty ja kaikuluotain pantu veteen. Syvyysmittari nopeudella. Tämä liike ei näyttää -, jos syvyysmitta kerro mitään kalojen todellisesta käyttäytymisestä. on 0,7 40 metrin ulkopuolella. HUOMIO! Tämä Indikaattorin avulla voit symboli voi näkyä myös, jos mitata, kuinka syvällä kalat vesi on erityisen likaista, oleskelevat suhteessa anturiin (kuva 8). Voit tehdä sen jos siinä on paljon lietettä tai jos pohja on liejuinen. jakamalla syvyysluennan Kaikuluotain lähettää äänisignaaleja, jotka etenevät jokaisen ruudun arvoa. 10:llä. Silloin luku vastaa vedessä. Kaikuluotain ei toimi ilmassa. Muista tämä käyttäessäsi luotainta, sillä pieninkin ilmakupla anturin ja veden välissä saa aikaan sen, ettei laite toimi kunnolla. Näytä kala fig. 7 fig. 8 (Esimerkki: Jos syvyys on 20 m, kalasymboli näkyy ruudussa 5 ylhäältä laskettuna. Tämä tarkoittaa, että kala on 10 m:n päässä pinnasta.) Näytä meriheinä Kun kaikuluotain havaitsee kalan, sen näytöllä näkyy kalan muotoinen symboli (kuva 7). Näytön oikeassa sivussa kalailmaisin (sarake) näyttää senhetkiset tiedot. Sarake siirtyy vasemmalle, kun uusi luenta tulee näkyviin (joka 5. sekunti). Näyttä ilmaisee, että vedessä on matalaa meriheinää näyttämällä meriheinän pienimän symbolin (kuva 9). Kohtalaisen korkea meriheinä näytetään toisella meriheinäsymbolilla (kuva 10). Korkeia heinä näytetään kolmannella meriheinäsymbolilla (kuva 11). 21 fig. 9 fig.10 fig. 11

22 Pohjan muoto fig. 12 fig.13 fig. 14 Symboli, jossa näkyy kivi, merkitsee pienempiä rakenteita (kuva 12). Tällöin paikalla on todennäköisesti kivi tai kivikasa, tai pohja on epätasainen. Tämä ei ole mikään huono kätköpaikka kaloille, mutta vähäisen pohjarakenteen vuoksi tässä ei ehkä ole kovin paljon kaloja. Kaksikivinen symboli kertoo, että pohjarakennetta on melko paljon, vaikkakin hajanaista. (Kuva 13) Kannattaa ehkä kalastaa tällaisella alueella, koska jokaiseen rakenneosaan voi kätkeytyä suuri kala, Kolmikivinen symboli kertoo, että rajallisella alueella on runsaasti pohjarakennetta. Pohjassa voi olla suuria kivenlohkareita, kantoja, puuta tai kivikasoja (kuva 14). Hoitaminen Säilyttäminen Käyttölämpötila: -10 C 50 C; Säilytyslämpötila: C. Langaton anturi aistii, kun laite on laskettu veteen. Tämä toiminto käynnistää kaikuluotaimen ja lähettää kaikuluotaintietoja näytölle 22 radioaaltosignaalien avulla. Langattoman anturin virta katkeaa automaattisesti muutamassa sekunnissa sen jälkeen, kun laite on nostettu pois vedestä. HUOMIO! Älä sijoita langatonta anturia märkään paikkaan silloin, kun se ei ole käytössä, koska se käynnistyy silloin automaattisesti, mikä lyhentää toiminta-aikaa. Säilytä langatonta anturia kuivassa paikassa säästääksesi virtaa. Älä koskaan sijoita laitetta veneen märkään paikkaan tai metallipinnalle, koska se voi silloin käynnistyä turhaan. Puhdistaminen HUOMIO! Jos laitetta käytetään suolavedessä, huuhdo se puhtaalla vedellä ennen kuin panet sen säilöön. JÄTTEIDENKÄSITTELY Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/ETY mukaisesti.)

23 Ekkolod med trådløs sonarsensor GODKENDELSE Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC INTRODUKTION Læs denne manual inden brugen, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og følgende advarsler: OBS! = Risiko for mindre personskade. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet. Dette smarte produkt er beregnet til både fritidsfiskere og professionelle, der vil have information om vanddybden og hvor fiskene er. Enheden kan bruges i vandløb, søer og til havs, og den fungerer fremragende til at opdage fiskestimer inden for et bestemt område. Sådan fungerer et ekkolod Ekkolod er baseret på lydbølger. Systemet bruger lydbølger til at finde og gengive struktur, bundens kontur og sammensætning samt dybden direkte under sensoren. Sensoren udsender lydbølger og besregner afstanden ved at måle den tid, det tager, fra lydbølgerne udsendes, og til de rammer et objekt og reflekteres tilbage. På basis af det reflekterede signal kan man beregne et objekts position, størrelse og sammensætning. 23

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNSTRØMBRYTER ETÄVIRTAKYTKIN FJERNBETJENT AFBRYDER 3 st. stk. kpl Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2016-12-09 Biltema Nordic Services AB SE

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17,

Detaljer

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC-motorbåd Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf:

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA

TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA TRÅDLÖS QI-LADDNINGSPLATTA CE Denna trådlösa laddare SNWO-TX001 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: EN62311, EN 60950-1+A11+A12+A2, EN 301 489-1/-3,

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

FJÄRRKONTROLL TILL VINSCH FJERNKONTROLL TIL VINSJ VINSSIN KAUKO-OHJAIN FJERNBETJENING TIL SPIL

FJÄRRKONTROLL TILL VINSCH FJERNKONTROLL TIL VINSJ VINSSIN KAUKO-OHJAIN FJERNBETJENING TIL SPIL FJÄRRKONTROLL TILL VINSCH FJERNKONTROLL TIL VINSJ VINSSIN KAUKO-OHJAIN FJERNBETJENING TIL SPIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION MC-GLASÖGON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. TILLVERKARE 4. ANVÄNDNING 5. SÄKERHET 6. SKÖTSEL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer Trådlös temperaturstation med klocka Trådløs temperaturstasjon med klokke Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer med ur 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB Art. 84-087

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art. 35-9575 1000 W Art. 35-9573 500 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

LED-lysrørsarmatur T5

LED-lysrørsarmatur T5 LED-lysrörsarmatur T5 LED-lysrørarmatur T5 LED-loistelamppuvalaisin T5 LED-lysrørsarmatur T5 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM

UPPFARTSLARM OVERVÅKINGSALARM PIHATIEHÄLYTIN OPKØRSELSALARM UPPFARTSLARM Trådlöst larm med rörelsevakt OVERVÅKINGSALARM Trådløs alarm med bevegelsesvakt PIHATIEHÄLYTIN Langaton liiketunnistimella varustettu hälytin OPKØRSELSALARM Trådløs alarm med bevægelsesdetektor

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer