LED-kompetanse fra Hella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LED-kompetanse fra Hella"

Transkript

1 Lys Elektrisk Elektronikk Termokontroll Salgsstøtte Teknisk service Våre ideer, dine muligheter LED-kompetanse fra Hella Ideer for fremtidens biler

2 Optimal kombinasjon av teknikk, økonomi og sikkerhet. LED, lysemitterende dioder, brukes nå på stadig flere områder på alle kjøretøyområder. Det har lykkes lyspioneren Hella å utvide spekteret av bruksmuligheter for alle typer kjøretøyer betydelig. Lysdiodenes tekniske, økonomiske og sikkerhetsrelevante fortrinn taler for seg: Lang levetid Ingen stopp- eller monteringstider Minimalt energiforbruk Slitasje- og vedlikeholdsfritt Større oppmerksomhetsvirkning Støv- og vanntett Kompakte former Ingen oppvarmingsfase lyssignalet når raskere den fastsatte verdien Nye muligheter for design Hella har stadig satt nye milepæler innen lysteknikk. Sånn som nå i LED-alderen. Hella gir deg og kundene dine visshet om at dere bruker den optimale kombinasjonen av teknikk, økonomi og sikkerhet perfekt Innhold Optimal kombinasjon av teknikk, økonomi og sikkerhet Økt lønnsomhet med LED Økt sikkerhet med LED Mange tekniske muligheter med LED LED-blinklykter og patentert pærekontroll Større funksjonssikkerhet med LED Oversikt over fordelene med Hella LED-produkter LEDenes funksjonsmåte LED-produktoversikt Lys front Lys på siden Lys bak Lys supplerende komponenter Pærekontroll av LED-lykter LED-lyktene har et lavt energiforbruk, i motsetning til vanlige lyspærer. Dette kan føre til problemer ved pærekontroll på de forskjellige trekkvogner. Kontroll av blinklysene er lovpålagt og vi anbefaler derfor kobling av LED-lykter til LED blinklysrelé eller styresentral. I tillegg finnes det flere lysfunksjoner på enkelte trekkvogner. Dette utgjør en komfortfunksjon i bilen som ikke er lovpålagt og som ikke befrir føreren fra plikten til å foreta visuell kontroll av lysutstyret. Også her kan det fremkomme feildiagnoser på grunn av avt energiforbruk (instrumentpanelet i førerhuset viser at en pære har gått, selv om den fungerer). Det er bare bussprodusenten som kan fastslå om disse pærekontrollene fungerer som de skal. 2

3 Opptil timer funksjon, funksjon, funksjon Fordelene overbeviser Light Emitting Diode. Disse små tekniske underverkene erobrer stadig flere bruksområder også på nyttekjøretøy. Spekteret av fordeler overbeviser både teknisk og økonomisk. Økt lønnsomhet med LED Lengre levetid: Pæreskift opptil 4 ganger i året Lyspærer i baklykter belastes av vibrasjoner, fuktighet, kulde, varme osv. På grunn av sin konstruksjon har f.eks. en standardpære P 2 W en levetid på ca. 500 timer. Lysdioder derimot har en levetid på opptil timer. En LED vil altså lyse uavbrutt i,5 år. Takket være fremtidsrettet LED-teknologi hører hyppige pæreskift nå fortiden til. Fordi LED-lykter er slitasje- og vedlikeholdsfrie. Det lønner seg raskt i forhold til lyspærer: LED-lykter sparer vanligvis alt etter kort tid inn de noe høyere innkjøpskostnadene. Euro LED-lykt lønner seg alt ved. lyspæreskift, altså etter ca. 3 måneder. NOK 275 NOK 470 NOK 665 Konvensjonell lykt med lyspære Eksempel sidemarkeringslykter: Konvensjonell lykt med lyspære LED-lykt Kostnader lyspære: Arbeidstid skifte /4 time = Ståtid kjøretøy /4 time = Totale kostnader pæreskift 80,00 NOK 80,00 NOK 2,50 NOK 95,00 NOK 87,50 NOK 95,00 NOK x 2x 3x lyspæreskift Aldri manglende lys eller pæreskift: Lysdioder med en levetid på opptil timer holder så godt som hele bilens levetid. Siden de er slitasje- og vedlikeholdsfri, forårsaker de ingen ekstra kostnader på grunn av stopp- og monteringstider. Markedsundersøkelser viser at det ofte er nødvendig å skifte pære i sidemarkeringslykter uten LED-teknikk allerede etter tre måneder. Konvensjonelle lykter med lyspærer er allerede på grunn av følgekostnadene ved første pæreskift betydelig dyrere enn anskaffelseskostnadene for de slitasje- og vedlikeholdsfrie LED-lyktene. De høyere engangskostnadene spares inn allerede etter tre til seks måneder. Lavere energiforbruk: Ved bruk av lysdioder sammenlignet med lyspærer blir energiforbruket redusert ved samme lyseffekt. Økt sikkerhet med LED Tidligvarsling med LED: Avgjørende meter lengre bremsestrekning. Uten LED ved 80 km/t Med LED ved 80 km/t 4 m Eksempel LED-bremselykter: I vanlige lyspærer må glødespiralen varmes opp i 200 ms for at den skal kunne sende ut lys med nødvendig styrke. Lysdioder trenger ingen oppvarmingsfase. Dermed oppnår lyssignalet raskere den fastsatte verdien. Det optimerer tidligvarslingen for trafikanten bak deg og gir vedkommende lengre reaksjonstid. Slike brøkdelssekunder kan forhindre eller redusere kollisjoner bakfra: Ved en hastighet på 80 km/t forkortes bremsestrekningen med ca. fire meter. Eksempel LED-blinklykter: LED-blinklykter gir høyere oppmerksomhetsvirkning (kilde: LED-studie NFO-Infratest, 2003). Særlig ved høye hastigheter på motorveien sørger det for økt sikkerhet, f.eks. ved skifte av fil. 3

4 LED-blinklykter og patentert pærekontroll Påbudt i alle ECE-land På kjøretøy som er godkjent for kjøring på offentlig vei, skal blinklyktene ha en overvåkingskontroll. Når en blinklykt ikke virker, skal det varsles optisk eller akustisk i bilen. Dette gjelder i alle ECE-land. En mulig svikt i blinklykten må dermed overvåkes av bilen. Til dette bruker produsentene diverse kontroller. De pærekontrollene som er i bruk i dag, kan ikke kjenne igjen LED-lyktene og indikerer feil. Alle Hella LED-blinklykter har et integrert elektronisk system til pærekontroll. Blinklyktene overvåker seg selv. De skaper en impuls som vurderes av den elektroniske tennsatsen. Denne tennsatsen simulerer en 2 W-pære, slik at det er mulig å bruke tradisjonelle blinkreleer. Hvis bare en eneste LED svikter, oppfatter tennsatsen at lykten er defekt, det skapes ingen impuls. Da kobler tennsatsen ut lyspæresimuleringen og blinkreleet melder defekten til føreren. Nå sikker ombygging til LED-blinklykter med patentert Hella-elektronikk Til alle Hella LED-blinklykter tilbyr Hella elektroniske tennsatser, og med dem er det mulig å vise blinklyspærevarsel også for mange ombygde kjøretøy. Dette er nødvendig, dersom bilprodusenten ikke har sikret varselfunksjonen over bilens ledningsnett. Metoden er patentert av Hella. For tiden står det tre forskjellige tennsatser og flere forskjellige typer LED-blinklykter til rådighet. LED-kontroll av blinklyspære: bakgrunn. I Figur Impulstopp I = Strøm t = Tid Hvorfor fungerer den påbudte pærekontrollen for forskjellige LED-lykter med noen blinkreleer og ikke med andre? I Lyspære Innkoblingsimpuls A t Figur viser det typiske spenningsforløpet når en lyspære slås på. Forskjellige blinkreleer oppdager disse på forskjellige måter, for eksempel ved å: a) måle impulstoppen eller b) måle spenningen en eller annen gang i løpet av innkoblingsimpulsen eller c) måle spenningen etter impulsen, mens spenningen er konstant og har en viss styrke, eller d) regne ut den totale energien som strømmer gjennom pæren (størrelsen på flate A). 4

5 I Figur 2 På fig. 2 er LED-spenningen (I LED) tegnet inn i forhold til dette. Av de forannevnte metodene er det ingen som kan fungere her, siden det verken finnes noen innkoblingsimpuls eller strømstyrken er høy nok eller den totale energien gjennom de to pærene er lik (flate B er like stor som A). I LED B I Lyspære t Hvis man setter inn en enkel motstand, f.eks. en motstandskabel, så økes spenningen med en bestemt verdi (IR) og vi får kurven som vist i figur 3. Her ville bare et blinkrelé etter prinsipp c) kunnet fungere. Velger man motstanden litt høyere, kunne eventuelt også prinsipp d) fungere. Hvis deretter lykten svikter på grunn av mekanisk skade, kunne blinkreleet kjenne igjen den innsatte motstanden som funksjonsdyktig lyspære. Da hadde det altså blitt indikert at lykten arbeider feilfritt, selv om den ikke virker! Det betyr: I dette tilfellet er kjøretøyet ikke lenger godkjent til bruk på offentlig vei. I Figur 3 I R Til generell bruk er det bare aktuelt med en løsning som virker sammen med alle blinkreleene på markedet. Som de foregående eksemplene har vist, kan det praktisk talt bare sikres hvis man simulerer strømforløpet til en lyspære helt eksakt gjennom en elektronisk kobling. Siden en slik kobling er svært omfattende, er det ikke mulig å integrere den i LED-lykten. For likevel å kunne utnytte fordelene med LED-lykter, trengs det en tennsats til koblingen. Denne kombinasjonen gir den perfekte og fremfor alt lovlige løsningen på problemet. B I LED t Hella-patent på den perfekte løsningen av problemet Alle Hella LED-blinklykter med integrert elektronikk for pærekontroll overvåker seg selv og skaper en enkeltimpuls. Denne impulsen vurderes av den elektroniske tennsatsen. Tennsatsene simulerer en 2 W-lyspære. Dermed er det mulig å bruke tradisjonelle blinkreleer. Ved en defekt i lykten, hvis bare én eneste LED ikke virker, skapes ikke den ovennevnte impulsen. Da kobler tennsatsene ut lyspæresimuleringen og blinkreleet melder defekten til føreren. Gjennom måling av lampespenningen i tidsvinduet (bilde 4) er en direkte utskiftning mellom en Hella LED-lampe og en glødelampeversjon mulig. Hella-tennsatser kan også ettermonteres uten problemer. I Figur 4 I Lyspære I LED Bilprodusenter kan også sikre pærekontroll i samsvar med ECE-reglene ved at de analyserer impulsen i Hella LED-blinklyktene som er vist ved siden av, direkte i styreenhetene sine. Den nøyaktige spesifikasjonen kan fås av Hella. Enkeltimpuls t 5

6 Hvilken Hella-tennsats til hvilken bil? Biler med blinkrelé. Løsning: Løsning: Bytte ut det eksisterende med et LED-blinkrelé LED-blinkrelé 2 V 2++ Best.nr. 4DN LED-blinkrelé 24 V 2+ Best.nr. 4DM LED-blinkrelé 24 V 3+ Best.nr. 4DW LED-blinkrelé 2 V 3+ Best.nr. 4DW Biler som kjører en blinklystest når tenningen slås på. 2. Er det ikke noe blinkrelé tilstede, kontroller med kaldtest. Beskrivelse av feilindikasjon: Indikeres det en defekt lykt når tenningen slås på eller når lyspæren skrus ut, uten at blinklyset er aktivert? Løsning: Apparat som simulerer testen når tenningen slås på 24 V apparat som simulerer testen når tenningen slås på Best.nr. 5DS V apparat som simulerer testen når tenningen slås på Biler uten blinkrelé, med strømmåling som pærekontroll. 3. Kan kun brukes, hvis løsning og 2 ikke er mulige. Beskrivelse av feilindikasjon: Blir en defekt først fastslått under blinkingen (f.eks. dobbelt blinkefrekvens)? Løsning: Blinklyktstyreenhet Blinklyktstyreenhet 24 V til trekkvogner til 24 V-tilhenger Ingen egen spenningsforsyning nødvendig Kapslingsklasse IP 6K9K til EasyConn: Best.nr. 5DS Kapslingsklasse IP 6K9K Støvtett. Ved høytrykksspyling kan strålen skade huset. Maks. vanntrykk bar. med flatpluggmuffer: Best.nr. 5DS

7 Større utformingsmessige muligheter med LED. Ved bruk av lysdioder får konstruktørene en vesentlig større kunstnerisk frihet. Man kan ta mer hensyn til ergonomiske aspekter. Mange tekniske muligheter med LED Alt etter krav til produktet eller kundeønsker bruker Hella lysdioder i forskjellige optiske lyssystemer. Her er noen eksempler for baklykter: Direkte lys Punktuelt utseende Optisk system unødvendig Maks. avstand mellom 2 LED-er = 5 mm Fresnel-systemer Egner seg til alle funksjoner Homogent utseende Refleks med optikk/lykteglass uten optikk Høy virkningsgrad Briljant utseende Lysledersystemer Langstrakt utseende Homogen belysning Tilpasning til buede former 7

8 Større funksjonssikkerhet med LED Det stilles høye krav til nyttekjøretøy. Bilparkleder og sjåfører vil ha funksjonssikkerhet uten om og men. Altså komponenter av høy kvalitet og med lang levetid. Hella LED-lykter oppfyller disse kravene. Utviklingen og fremstillingen av dem skjer etter de strengeste kvalitetskrav. At de duger i hverdagen, kontrolleres av Hella i de hardeste simulatortester: Blant disse er ekstremt dårlige veier, arktisk kulde, tropevarme, uværsbyger og langvarig regn. Resultatet viser at lysdioder er overlegne i forhold til tradisjonelle lyspærer. Merk: Alle LED-lykter er konstruert for bruk i likespenningsnett. Bruk med taktstyrt forsyningsspenning eller vekselstrøm er ikke tillatt. Hella originaldelskvalitet setter standarden. Produkttest av LED-lykter: To eksempler. I denne sammenheng en merknad om ECE-godkjenning: Alle LED-produkter testes omfattende hos Hella i laboratoriet og i praksis. Eksempelvis er 20 trailere hos en international spedition siden 2002 blitt utstyrt med Dura-LED-lykter for en maratontest. Resultatet: inntil idag ingen svikt. Sammenligning av produkter. I regelmessige laboratorietester må Hella originaldelskvalitet sammenlignes med andre produkter som er vanlige i handelen. Da viser det seg stadig hvordan detaljløsninger som er usynlige for brukeren, kan forårsake eller forhindre problemer.. På en av sidemarkeringslyktene som finnes på markedet, ble de temperaturfølsomme strømregulatorene loddet på for hånd. Da oppstår det lett umerkelige småskader på komponentene. Det reduserer levetiden til hele LED-lykten i betydelig grad. Hella satser utelukkende på en presis automatisert prosess. 2. På posisjonslykter som ble testet, var det satt inn metallplater for å reflektere lyset, for på den måten å overholde den påbudte utstrålingsvinkelen. Ved produksjonstoleranser og ved normal drift er dette konstruksjonsprinsippet imidlertid svært tvilsomt: På grunn av påvirkninger som korrosjon eller bøying av platene etter vibrasjon oppnås ikke lenger de påbudte lysverdiene. Produktene som Hella testet, var som regel ECE-godkjent. Testresultatene gir imidlertid ofte inntrykk av at det må ha oppstått kvalitetsvariasjoner under produksjonen. Derimot oppfyller Hella-produktene alle påbud samt krav fra bilprodusentene, som i mange tilfeller går ut over de lovpålagte kriteriene. Negativt eksempel : sidemarkeringslykt. Til disse funksjonskravene bruker Hella et høyverdig optisk system. Negativt eksempel 2: posisjonslykt. 8

9 Oversikt over fordelene med Hella LED-produkter Lønnsomhet Pålitelighet Sikkerhet Design Lang levetid Ufølsomme overfor risting og vibrasjoner Sikkerhetsfordel fordi lysdiodene slås på raskt Funksjonell design Høy driftssikkerhet Støv- og vanntette Minimalt energiforbruk Tåler høytrykksspyling (noen modeller) Slitasje- og vedlikeholdsfritt Kompakte former 9

10 Så mangfoldig kan du utnytte den moderne LED-teknikken Eksempel: CELIS teknologi Her kombineres lysdioder og CELIS -lysringer. Lysdioden overtar lyskildens rolle, lyset kommer ut i CELIS -lysringen. I ringen befinner det seg optikk som sørger for absolutt homogent lys. Eksempel: LED-kjørelys til nyttekjøretøy Mer sikkerhet færre ståperioder. Den som kjører uten lys om dagen, lever farlig. Undersøkelser viser at ulykkestallene faller tydelig når man kjører med lys om dagen. Hella kjørelys er optimert for dagslys det gir en bredere utstrålingskarakteristikk enn nærlys og gir dermed et sterkere signal. Bilen oppdages tidligere og bedre av andre trafikanter. Hella kjørelys sørger dermed for det avgjørende tillegget i reaksjonstiden. I forbindelse med moderne LED-teknologi kombinerer Hellakjørelys sikkerhetsgevinsten med den lange levetiden forbundet med færre ståperioder. For lyspærer som ikke slås på, blir ikke slitt. Luminator Chromium CELIS med integrert lyslederteknikk: Fjernlyskaster med klarglassoptikk. Sirkelrunde posisjonslykter i CELIS -lyslederteknikk. Posisjonslykter med hvitt utseende på grunn av LED. High Boost-reflektor. Nærlys (utviklet for å se i mørket) Flere produktopplysninger på side 4. Hella kjørelys (utviklet for å bli sett i dagslys) Flere produktopplysninger på side 5. 0

11 Eksempel: Tilbehørsprodukter Også her er Hellas LED-produkter høydepunkter innen teknikk og design. LED Upgrade-baklykter, sett, Volkswagen Golf V: Reduseret ulykkesrisiko. 32 toppytelses LED'er i bak- og bremselys sørger for at man blir sett bedre og tidligere. Integrerte reflekser. Nøyaktig passform. Eksempel: LED-arbeidslyskaster Den første Hella-arbeidslyskaster med LED-teknologi. Ekstra lang levetid. Flere produktopplysninger på side 42. Upgrade-lyskastere til BMW 3-serien E 36: Sirkelrunde posisjonslykter i CELIS -lyslederteknikk som spesielt stylingkjennetegn. Posisjonslykter med hvitt utseende på grunn av LED. Flere produktopplysninger får du av din grossist. Eksempel: LED-håndlykt. Trådløs frihet. høyverdige lysdioder for hvitt lys og god belysning. Høyverdig elektronikk garanterer lang produktlevetid. 5 timer uavbrutt brukstid: Nok lys til en lang arbeidsdag. Kan brukes mobilt uten ledning. Flere produktopplysninger får du av din grossist.

12 LEDenes funksjonsmåte I stadig flere køretøyer avløser LED'ene de konvensjonelle glødelampene. Gjennom de tekniske fordelene som f.eks. mindre dimensjoner eller lengre holdbarhet, brukes LED'ene innenfor stadig flere områder i automobilteknikken. Men hva består en LED egentlig av? Anode Katode Epoksyharpikslinse Gulltråd LED-chip Reflektorhus I det vesentlige består en LED av flere lag halvlederforbindelser. Halvledere, som f.eks. silisium, er stoffer, som med deres elektriske lederevne ligger mellom lederne, som f.eks.metallene sølv og kobber og ikke-ledere (isolatorer), som f.eks. teflon og kvartsglass. Gjennom målrettet innbygning av elektrisk virksomme fremmedstoffer (dotering) kan man i høy grad påvirke halvlederenes ledeevne. Sammen danner de forskjellige halvlederlagene LEDchippen. Lysutbyttet (effekten) fra LED'en og lysets farge avhenger i avgjørende grad av hvordan disse lag er sammensatt (forskellige halvledere). LED-chippen er omkapslet av et kunststoff (epoksyharpikslinse) som igjen er ansvarlig for LED'ens strålelyskarakteristikk. Dessuten beskytter den dioden. Katode n- dotert lag Flyter det i LED'en strøm i gjennomstrømningsretningen (fra anode + til katode ), blir det laget lys (emitteret). I framstillingen ved siden av forklares funksjonsmåten: Aktivt lag (pn-overgang) Hull Anode Elektron Lysstråling p-dotert lag N- dotert laget er gjennom innbygning av fremmedatomer preparert slik at det oppstår et overskudd av elektroner. I p- dotert laget finnes det kun få av disse ladningsbærerne. Dermed oppstår de såkalte elektronhuller (mellomrom). Ved tilkopling av en elektrisk spenning (+) til p- dotert lag og (ñ) til n- dotert lag beveger ladningsbærerne seg mot hverandre. Ved pn-overgangen kommer det til en rekombinasjon (gjenforening av motsatt ladete partikler til en neutral partikkel). Ved denne prosessen genereres det energi i form av lys. 2

13 Belysning supplerende komponenter Belysning bak Belysning side Belysning front Blå frontbelysning ekstra lyskastere LED-kjørelys Gul sidebelysning Rød hekkbelysning Grå står for supplerende komponenter, som f.eks. innvendig belysning Side 4-8 Side 9 24 Side

14 Belysning front 8245 Luminator Metal CELIS Fjernlyskaster med CELIS LED-posisjonslys, klarglassoptikk lykteglass, sort metallhus. Fjernlyskaster (ref. 7,5) F * Luminator Chromium CELIS Fjernlyskaster med CELIS LED-posisjonslys, klarglassoptikk, høyglansforkrommet hus. 753 Fjernlyskaster (ref. 7,5) Luminator Compact Metal CELIS F * Fjernlyskaster med CELIS LED-posisjonslys, klarglassoptikk, sort hus. 90 (Ref.37,5) Fjernlyskaster (ref. 37,5) Fjernlyskaster (ref. 7,5) F * F * 902 (Ref.7,5) Luminator Compact Chromium CELIS Fjernlyskaster med CELIS LED-posisjonslys, klarglassoptikk, høyglansforkrommet hus. 90 (Ref.37,5) 902 (Ref.7,5) Fjernlyskaster (ref. 37,5) Fjernlyskaster (ref. 7,5) F * F * Rallye 00 CELIS Fjernlyskaster med CELIS LED-posisjonslys, klarglassoptikk, sort hus. 3 Fjernlyskaster (ref. 7,5) F * Rallye 00 Compact CELIS Fjernlyskaster med CELIS LED-posisjonslys, klarglassoptikk, sort hus. 90 Fjernlyskaster (ref. 37,5) Fjernlyskaster (ref. 7,5) F * F * 74 Jumbo 320 Xenon Fjernlyskaster (ref. 37,5), posisjonslys, klarglassoptikk, sort hus, inkl. D2S Xenon- pære og forkoplingselektronikk. Fjernlyskaster 2 V Fjernlyskaster 24 V FE * FE * 4

15 655 Jumbo 320 FF Halogen Fjernlyskaster (ref. 37,5), med LED-posisjonslys, klarglassoptikk, sort hus. Fjernlyskaster 2 V/ 24 V FE * Belysning front Universal kjørelyskaster, sett 90 mm Settet inneholder to LED-lamper inkl. forkonfeksjoneret profi-kabelsett for helautomatisk innkopling. Holder for mange forskjellige montasjeposisjoner. Multivolt 9 32 V 2 V maks. 5,5 W, strømforbruk = ca. 0,36 A 24 V max. W, strømforbruk = ca. 0,36 A 2PT Universal kjørelyskaster, sett 2005 Settet inneholder to LED-kjørelyskastere, tilkoplingskabelsett, montasjeveiledning. Elektronikk og relékopling er integrert i dagslys-kjørelampen. Med 3 hvite LED. Med SAE-typekontroll. Multivolt 9 32 V 2 V/max. 5,5 W, strømforbruk = ca. 0,36 A 24 V/max. W, strømforbruk = ca. 0,36 A 2PT LEDayLine kjørelyskaster, sett 2578 LEDayLine (2 lamper) med fem LED pr. lampe og integrert relé for helautomatisk kopling, inkl. profi-kabelsett og monteringsveiledning. Lampe med integrert LED-posisjonslys. Ved bruk som posisjonslys skal det originalmonterte posisjonslyset frakoples. 2 V maks. 5,5 W, strømforbruk = ca. 0,67 A 2PT * 5

16 Belysning front Bilde Beskrivelse Artikkelnummer Sp Kombinerbar kjørelyskaster med glødelampe og integrert LED-posisjonslys Lyskaster med integrert LED-posisjonslys. Ved bruk som posisjonslykt skal den originalmonterte posisjonslykten frakoples. Kombinerbar med 90 mm modullyskaster fra byggeserie V/0,4 W, strømforbruk = ca. 0,03 A + glødelampe P2W Parkeringslykt 2BE * Rund innbygningslykt med klarglass, uten refleks. Sort gummihus med med lameller. Lett å montere på kjøretøy med platetykkelser på 3-0 mm. 2PF * 37 Med 2 hvite LEDer, 2 polet EasyConn sentralkontakt. 24 V/0,9 W, strømforbruk = ca. 0,04 A Diameter 35 mm, dybde 39,5 mm derav,9 mm overdel 37 Rund innbygningslykt uten refleks, klarglass. Sort kunststoffhus med klebefolie for påbyging på karosseriet. 2 polet ledning, 50 mm lang, åpne ledningsender. Med 2 hvite LEDer, 2 V/0,6 W, strømforbruk = ca. 0,05 A Vernetype: IP 6K9K 2PF * Parkeringslykt for innbygning 20 Med 2 hvite LEDer, for monteringsposisjon 0 20 for monteringsposisjon V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 A 2PF * 2PF * Parkeringslykt med sort hus for vannrett innbygning Hvitt lys, klart lykteglass. Med 2 hvite LEDer, 0,5 W. Multivolt 0 V 33 V. strømforbruk ved 2 V = ca. 0,04 A strømforbruk ved 24 V = ca. 0,02 A med 500 mm ledning med mm ledning Posisjonslykt Med hvitt hus og 500 mm ledning 2PF * 2PF * 2PF * 2PF * 2PF * dertil passende utjevningssokkel 25, hvit (bestille separat) 2 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,02 A 8HG

17 7597 Parkeringslykt for vannrett eller loddrett innbygning. Hvitt lys, klart lykteglass. Med sorte avdekningskapper for skruehodene. Med 2 hvite LEDer, 0,5 W. Multivolt 0 V 33 V. Strømforbruk ved 2 V = ca. 0,04 A strømforbruk ved 24 V = ca. 0,02 A med 500 mm ledning med mm ledning med mm ledning 2PF * 2PF * 2PF * 2PF * 2PF * Belysning front Parkeringslykt med refleks, uten holder, for vannrett påbygning. Hvitt lys. Hvit grunnplate. Med 2 hvite LEDer. 2 huller, Ø 5,5 mm, for festeskruer Med 500 mm støpt ledning, 24 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,02 A 2PG * Med mm støpt ledning, 24 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,02 A 2PG * Parkeringslykt med refleks, for vannrett påbygning foran Klart lykteglass. Med 2 skruefester og 2 hvite LEDer. Tetning og mm ledning, 24 V/0,6 W, strømforbruk = ca. 0,03 A 2PG * 2PG * 20 2 V/0,3 W, strømforbruk = ca. 0,03 A 2PG * 2PG * 20 Parkeringslykt uten refleks, for vannrett påbygning foran. Klart lykteglass. Med løs vedlagte vinkelholder (RAL 900) for påbygning på flater med 20 helling og 2 hvite LEDer. 2PF * med 00 mm PVC-ledning og 2,8 mm flatstiftplugger med isoleringsmuffer, 2 V/0,3 W, strømforbruk = ca. 0,03 A 7

18 Belysning front Bilde Beskrivelse Artikkelnummer Sp. 395 Parkeringslykt med refleks, for vannrett og loddrett påbygning foran. Hvitt lys. Sort hus. Med 3 hvite LEDer. Med sort kunststoffgrunnplate og 500 mm ledning, 24 V/0,9 W, strømforbruk = ca. 0,04 A Med mm ledning, 24 V/0,9 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PG * 2PG * 2PG * 2PG * Sort hus med gummipakning, 0 mm ledning med EasyConn plugg und 2 festehull. 24 V/0,9 W, stromforbruk = ca. 0,04 A 2PG * Som -32, men med.0 mm ledning Som -32, men med mm ledning 2PG * 2PG * Med 0 mm ledning med Quick-Link kopling inkl. klemmestykke for tilkopling til en 2-tråds flatledning, med gummipakning. 24 V/0,9 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PG * 2PG * 50 Med mm ledning med Quick-Link kopling inkl. klemmestykke for tilkopling til en 2-tråds flatledning, med gummipakning. 24 V/0,9 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PG * 2PG * 40 Parkeringslykt for innbygning foran. 696 Klart lykteglass, med 2 hvite LEDer,,8 W. Passer til lampeserienen V. Strømforbruk = ca. 0,5 A 2PF * 2PF * V Strømforbruk = ca. 0,08 A 2PF * 2PF * 60 Tilbehør: varmeavledningsplate **) 9XB mm premium LED-lykt parkeringslykt for innbygning med 2 LEDer 2 V/,5 W, strømforbruk = 0,25 A 24 V/,5 W, strømforbruk = 0,0625 A 2PF * 2PF * 239 **)Ved montering av ringen sammenbygget med lyktene skal varmeavledningsplaten brukes (bestilles separat). Ved en omgivelsestemperatur på > 50 C kreves det bruk av en varmeavledningsplate. 8

19 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. Gult glass. Gult lys. Med 2 gule LEDer. Med konfeksjonert 95 mm ledning med stikkontakter Løst vedlagt AMP-stikkontakthus, festes med dobbelsidig klebebånd. 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PS * 60 uten AMP-stikkontakthus, festes med dobbelsidig klebebånd. 2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2PS * 2PS * Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. Gult glass. Gult lys. Med 2 gule LEDer. Med to 500 mm ledninger, med gummitetning og skrufastgjøring. 2 V/0,5 W,2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * Belysning på siden uten gummitetning, klebeversjon, med kapper for skruehullene. 2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PS * 2PS * V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PS * 2PS * 80 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. Gult glass. Gult lys. Med 3 gule LEDer. Grunnplate grå. Med 500 mm ledning og avisolerte ender. 2 huller, Ø 4,5 mm, for festeskruene. 947 uten holder 2 V/0,7 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2PS * 2PS * V/,4 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2PS * 2PS * 8 05 med vinkelholder, avvinkling bakover 24 V/,4 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2 V/0,7 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2PS * 2PS * 2PS *

20 For vannrett ettermontering på personbiler < 6 m. 90 Med hver 3 gule LEDer. 2 V/0,7 W, strømforbruk = ca. 0,06 A Sidemarkeringslykter, sett med 4 lamper og montasjemateriell gult glass, sølvgråe blender grått glass, sorte blender grått glass, sølvgråe blender 2PS PS PS Resevedeler: sidemarkeringslykt for -80 for -8 for -82 2PS PS PS Belysning på siden Sidemarkeringslykt Med LED-teknologi, 2 V, med 500 mm ledning for vannrett påbygning, gul for vannrett påbygning, rød Kun SAE typegodkjennelse. Sidemarkeringslykt for vannrett påbygning. 2PS * 2PS * Gult glass. Gult lys, uten refleks. Med 4 gule LEDer. uten holder 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A (kombinerbar med refleks 9EL ) 2PS * 2PS * 60 Sidemarkeringslykt, sett uten holder 2PS * 2PS * 60 Med vinkelholder avvinkling fremover, påbygning 2PS * 2PS * 60 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. 40 Gult glass. Gult lys. Med 2 gule LEDer. Tilkopling med kontaktforbindelse. Det er mulig å bestille kjeder med komplett kabelføring og variabel antall/avstand av sidemarkeringslykten samt parkeringslykt. Defekte lykter kan lett skiftes ut pga. stikkforbindelsen. Med vinkelholder, avvinkling bakover 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PS * 2PS * Reservelykt uten holder 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PS * 20

21 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. Gult glass. Gult lys. Grunnplate sort. Med 2 gule LEDer Uten holder med 500 mm ledning, 2 V/0,7 W, strømforb. = ca. 0,06 A med 500 mm ledning, 24 V/,3 W, strømforb. = ca. 0,05 A med.500 mm ledning, 24 V/,3 W, strømforb. = ca. 0,05 A med 200 mm ledning, 24 V/,3 W, strømforb. = ca. 0,05 A Med holder, avvinkling bakover med 500 mm ledning, 2 V/0,7 W, strømforb. = ca. 0,06 A med 500 mm ledning, 24 V/,3 W, strømforb. = ca. 0,05 A med.500 mm ledning, 24 V/,3 W, strømforb. = ca. 0,05 A 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * Med 2.000/500 mm ledning og avskjærte ender uten holder, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A med holder*, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A Med 4.000/500 mm ledning og systemplugg uten holder, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A med holder*, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A Med 5.500/500 mm ledning og 6,3 mm flatplugg uten holder, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A med holder*, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * Belysning på siden Med 4.000/500 mm ledning og systemplugg uten holder, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A med holder*, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 2PS * Uten holder Med mm ledning, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS Med mm ledning, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 20 Med.500 mm ledning og underlag, uten holder, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 20 Med.500 mm ledning, stikkontakt og holder, avvinkling bakover, 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 20 Reservedeler, tetning 9GD Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett innbygning. 508 Gult glass. Gult lys. Med 500 mm ledning og 4 gule LEDer. 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2PS * 2PS *

22 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. Gult glass. Gult glass. Gult lys. Med 2 gule LEDer. 429 Montert på en holder. Med holder på langs, avvinkling bakover, tilkopling med innskjæringsklemmeforbindelse. 24 V/,4 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2PS * 2PS * Med holder på tvers, avvinkling fremover 24 V/,4 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2PS * 2PS * Belysning på siden Med holder universal, avvinkling fremover 24 V/,4 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2 V/0,7 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2PS * 2PS * 2PS * Uten holder 24 V/,4 W, strømforbruk = ca. 0,06 A 2PS * 0 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. Gult glass. Gult lys. Med 2 gule LEDer. Montert på en holder. Med klipsvinkel på tvers, foran. 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 9605 Montert på en universalholder, med avvinkling bakover. 24 V/,3 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 9605 Nødvendig tilbehør (bestill separat) ledninger og tilkoplingssett Rundledning (00 m) 2-pol. tilkoplingssett 2-pol. tilkoplingssett (for 0 lamper) 8KL * 9XX * 9XX * 0 22

23 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. Gult glass. Ved vannrett påbygning skal optikkfeltet vise mot køretøyets ytterside. Gult lys. Med 3 gule LEDer. Sort hus. Med gummipakning. 2 huller for festeskruer B4,2. 395, 396 med 2-pol. EasyConn plugghus 24 V/,2 W, strømforbruk = ca. 0,05 A med 0 mm ledning med.0 mm ledning med mm ledning 2PS * 2PS * 2PS * 395, 396 med.500 mm ledning, 24 V/,2 W, strømforbruk = ca. 0,05 A for loddrett påbygning med åpen kabelende og.500 mm ledning 24 V/,2 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2 V/0,6 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 2PS * 2PS * 2PS * 50 Belysning på siden 397 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. med.500 mm ledning,2 V/0,6 W, strømforb.= ca. 0,05 A 2PS * 395, 396 med mm ledning,24 V/,2 W, strømforb.= ca. 0,05 A 2PS * 50 med mm ledning, 24 V/,2 W,strømforb.= ca. 0,05 A 2PS * 50 med 50 mm ledning med Quick-Link kopling inkl. klemmestykke for tilkopling av en flatkabel med 2 ledere. 24 V/,2 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2PS * 2PS * 50 for vannrett påbygning med Quick-Link kabelføring for tilkopling av en flatkabel med 2 ledere, komplett med klemmestykke. 24 V/,2 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 395, 396 med 0 mm ledning med.0 mm ledning 2PS * 2PS * 2PS * 2PS *

24 Tilbehør (bestill separat): 8PE Montasjetang for Quick-Link kabelforbindelser Gummitetning som underlag mellom lampe og køretøy 9GD Vinkelholder, avvinkling bakover, for alle lykter i serien Universalvinkelholder med 2 monteringsskruer for feste av lyktene på holderen 8HG Universalvinkelholder, avvinkling bakover 8HG Klipsvinkel bakover 8HG Belysning på siden 023 Sidemarkeringslykt med refleks for vannrett påbygning. Gult glass. Polaritetssikker gjennom broforbindelse. Med 2 gule LEDer. 24 V/,4 W, strømforbruk = ca. 0,06 A Festes med vinkelholder fremover eller bakover, med 2-pol. EasyConn sentralplugg. med 2-pol. EasyConn plugghus, med innstøpt.0 mm lang ledning med Quick-Link kabelføring (passende for Hella flatkabel 8KA ), med.0 mm ledning 2PS * 2PS * 2PS * Festes gjennom monteringshull på siden med 2-pol. EasyConn sentralplugg 2PS * 023 med 2-pol. EasyConn pluggkontakt, med innstøpt.0 mm lang ledning 2PS * med Quick-Link kabelføring (passende for Hella flatkabel 8KA ), med.0 mm ledning 2PS * Tilbehør (bestill separat): Universalvinkelholder, avvinkling bakover, klipsvinkel bakover Klemmestykke for Quick-Link kabelføring, monteringstang for Quick-Link kabelforbindelser 8HG HG KW PE Kombinert blinklykt med LED-posisjonslys Diameter 90mm. Kan kombineres med 90 mm modullykt fra byggeseriene , 2 V 0,4 W, strømforbruk = ca. 0,03 A + sølvfarget glødelampe PY2W 2BE * V 0,4 W, strømforbruk = ca. 0,06 A + gul glødelampe PY2W 2BE * 24

25 EasyConn i multifunksjons baklykt for vannrett påbygning. Bak-bremse-blinke-tåke-ryggelykt m/trekantrefleks med 4 vibrasjonsdempere, 7-pol. EasyConn sentralplugg. 2 x baklykter med hver 2 røde LEDer. Vernetype IP V/ W, strømforb. til LED-baklykt = ca. 0,04 A høyre (uten gummiarm) venstre (uten gummiarm) 2VP * 2VP * 386 Gummiarm med omriss- og sidemarkeringslykt. Med 2 hvite LEDer for posisjonslys, rød LED til omrisslampen og 2 gule LEDer til sidemarkeringslys. høyre venstre 24 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,05 A Eftermonteringssett LED-modul for baklykt 2VP * 2VP * For ombygning av baklykt fra glødelampeteknikk til LED-teknikk. For EasyConn baklykt med glødelampebestykning (2VP , 2VP , 2VP og 2VP ) 9XX * 779 Settet består av 2 reflekser, en for høyre og en for venstre lykt, inklusiv 4 røde LEDer og adapterledning for tilkopling til pæreholderen. Lett innmontering av modulen i reflektoren. Typegodkjenningsnummeret er innpreget synligt på den høyre fjærbøylen. Samtidig tildekker fjærbøylene glødelampeversjonens typegodkjenningsnummer. 24 V/ W, strømforbruk = ca. 0,04 A EasyConn II multifunksjons baklykt for vannrett påbygning. Bak-bremse-blinke-tåke-ryggelykt m/trekantrefleks med 4 vibrasjonsdempere, 7-pol. EasyConn sentralplugg, 24 V. Belysning bak Baklysfunksjon bak trekantrefleksen med 0 røde LEDer. høyre (uten gummiarm) venstre (uten gummiarm) 24 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,08 A 2VP * 2VP * Gummiarm med 0 røde LEDer i baklykt, med omriss- og sidemarkeringslys med LED. 2 hvite LEDer for posisjonslys rød LED for omrisslys 2 gule LEDer for sidemarkeringslys høyre venstre 24 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2VP * 2VP * 25

26 0533 Lykt DuraLED til vannrett eller loddrett påbygning. Klart lykteglass. Med 36 røde LEDer og støpt mm lang ledning med isolerte ledningsender. Multivolt 9 V 33 V. 2 V/3 W, strømforbruk = ca.,08 A 24 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,54 A Bak-bremse-parkeringslykt klarglass, rødt lys Baklys = 2 W Bremselys = 9 W Markeringslys = 2 W 2SP * Blinklykt for påbygning bak (kategori 2a) Klarglass, gult lys, med 36 gule LEDer, med integrert elektronikk for feilkontroll. 2 V/9 W, strømforbruk = ca. 0,75 A 24 V/9 W, strømforbruk = ca. 0,38 A 2BA * 0363 Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side 7 0. Bak-bremse-blinklykt for vannrett påbygning. 076 Lykt DuraLED Combi Klart lykteglass. Med 40 LEDer og støpt mm ledning med avisolerte ledningsender, multivolt 8 28 V. 2SD * V/ W, strømforbruk = ca. 0,92 A 24 V/ W, strømforbruk = ca. 0,46 A Belysning bak Bremselys med 24 røde LEDer, 5 W. Baklys med 8 røde LEDer, av de 24 LEDer benyttes 8 LEDer med reduseret effekt, W. Blinklys med 6 gule dioder, 5W. Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side 7 0. Baklykt Lean LED bak-bremse-blinklys for vannrett eller loddrett påbygning Klart lykteglass, med 24 LEDer Multivolt 9 32 V, med 200 mm ledning og AMP plugg Blinklys: 2 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,25 A 24 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,04 A Baklys: 2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/ W, strømforbruk = ca. 0,04 A Bremselys: 2 V/ W, strømforbruk = ca. 0,08 A 24 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,06 A Vernetype: IP 6K9K 2SD * 50 26

27 00% LED-multifunksjons baklykt til vannrett påbygning Lykteglass klart utvendig; refleks innvendig rød med 3 LEDer 24 V Bak-bremse-blink-ryggelykt m/refleks med 500 mm ledning og 7-pol. EasyConn stikkontakthus. Samtlige lysfunksjoner med LED teknikk. Lykteglasset er klebet sammen med huset. Ventilasjon via membran. Baklys: 5 røde LEDer, 24 V/0,7 W strømforbruk = ca. 0,03 A Bremselys: 5 røde LEDer, 24 V/5 W strømforbruk = ca. 0,2 A Blinklys: 5 gule LEDer, 24 V/3 W strømforbruk = ca. 0,25 A Ryggelys: hvit LED, 24 V/5,5 W, strømforbruk = ca. 0,23 A Venstre lykt med ekstra utgang fra 7-pol. EasyConn stikkontakthus i en 500 mm lang ledning med 2-pol. EasyConn kontakt for tilkopling av tåkebaklykt. Venstre Høyre kun med 7-pol. tilkopling Venstre 500 mm ledning med 6,3 mm flatstikk Høyre 2500 mm ledning med 6,3 mm flatstikk Versjon for trekkvogn Bak-bremse-, blink- og ryggelykt m/refleks, 500 mm ledning med 6,3 mm flatstikk 2VP * 2VP * 2VP * 2VP * 2VP * Vernetype: IP 6K9K 2520 Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side 7 0. Belysning bak 27

28 785 Baklykt Oval Klart lykteglass, 24 LEDer, multivolt 9-32 V, for vannrett eller loddrett påbygning, kan brukes på høyre og venstre side, kan dreies 80, 2 karosseri-festeskruer med 00 mm ledningsgruppe. Vernetype: IP 6K9K Blinklykt 2 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A 24 V/3,5 W, strømforbruk = ca. 0,5 A Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side BA * 785 Bremselykt bak Bremselykt: 2 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,7 A 24 V/2,5 W, strømforbruk = ca. 0,0 A Endelys: 2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,02 A 2SB * Bak-bremse-blinklykt 2SD * Belysning bak Blinklykt: 2 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,25 A 24 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,08 A Bremselykt: 2 V/ W, strømforbruk = ca. 0,08 A 24 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,06 A Baklykt: 2 V/0,5 W strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/ W, strømforbruk = ca. 0,04 A Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side 7 0. Bremse-blinklykt bak kun for loddrett påbygning Med 4 polig Deutsch stikkontakt integrert i huset. 2SD * 2SD * Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side

29 84 For påmontering eller innbygning. med 37 røde LEDer, 500 mm lang ledning, uten plugg. Bak-bremselykt, rødt lykteglass lykteglass 24 V/5,7 W, strømforbruk = ca. 0,24 A baklys = 0,7 W Bremselys = 5 W 2SB * 2SB * 36 Tåkebaklykt, rødt lykteglass 24 V/4 W,strømforbruk = ca. 0,7 A 2NE * Ryggelykt klart lykteglass, med 37 hvite LEDer. 24 V/5 W, strømforbruk = ca. 0,2 A venstre høyre 2ZR * 2ZR * Bak-bremse-blinklykt for påbygning Redesign fra 'er serien Med klart lykteglass, 24 LEDer, multivolt 9 32 V og med 500 mm ledningsgruppe. 2SD * 2SD * Blinklys: 2 V/ W, strømforbruk = ca. 0,08 A 24 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,06 A Baklys: 2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,02 A Bremselys: 2 V/ W, strømforbruk = ca. 0,08 A 24 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,06 A Vernetype: IP 6K9K Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side 7 0. Bak-bremselykt for påbygning Bremselys: 2 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,7 A 24 V/2,5 W, strømforbruk = ca. 0,0 A Baklys: ca. 2 V/0,5 W; 2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,02 A 2SB * 36 Belysning bak Vernetype: IP 6K9K 2658 Blinklykt for påbygning 2 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,25 A 24 V/2 W, strømforbruk= ca. 0,08 A Vernetype t: IP 6K9K Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side BA * 36 29

30 Bak-bremse-blinklykt for vannrett påbygning Med rødt/gult/rødt lykteglass og sort hus, 4 LEDer. 2 LEDer for blinklyset, LED for baklyset, LED for bremselyset. Multivolt 9 32 V 2SD * 336 Blinklys: 2 V/2 W, strømforbruk= ca. 0,7 A 24 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A Baklys: 2 V/ W, strømforbruk = ca. 0,08 A 24 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,08 A Bremselys: 2 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,7 A 24 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A Vernetype: IP 6K9K Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side 7 0. Bak-bremse-blinklykt for vannrett innbygning. Som innbygningsvariant flat utføring. 2SD * 336 Kan også brukes i glødelampehus type og 277. For vannrett påbygning. Belysning bak 0208 EuroLED med sort grunnplate fast støpt. Elektrisk tilkopling med en mm lang ledning. Multivolt 9 V 33 V. Bak-/bremselykt Rødt lykteglass, med rød LED. 2 V/2,5 W, strømforbruk = ca. 0,2 A 24 V/2,5 W, strømforbruk = ca. 0,0 A Tåkebaklykt Klart lykteglass, med rød LED. 2 V/4 W, strømforbruk = ca. 0,33 A 24 V/4 W, strømforbruk = ca. 0,7 A 2SB * 2NE * Baklys Hvitt lykteglass, med hvit LED. 2 V/2,5 W, strømforbruk = ca. 0,2 A 24 V/2,5 W, strømforbruk = ca. 0,0 A 2ZR * Blinklykt Gult lykteglass, med gul LED. 2 V/2,5 W, ca. strømforbruk = 0,2 A 24 V/2,5 W, strømforbruk = ca. 0,0 A Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side BA *

31 Blinklykt for innbygning bak (kategori 2a) Med gult lykteglas, 24 V 2 LEDer og mm ledning 24 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,08 A 2BA * 2BA * Vernetype: IP 6K6, IP 6K7 Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side 7 0. Bak- bremselykt for innbygning Med rødt lykteglass, 24 V 2 LEDer og mm ledning. 2SB * 2SB * Baklys: 24 V/ W, strømforbruk = ca. 0,04 A Bremselys: 24 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A Vernetype: IP 6K6, IP 6K7 39 Tåkebaklykt for innbygning Klart lykteglass, med 24 LEDer og mm ledning. Multivolt 9-33 V 2 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A 24 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,3 A Vernetype: IP 6K6, IP 6K7 2NE * 2NE * 0 Belysning bak Ryggelykt for innbygning Klart lykteglass, med 24 LEDer og mm ledning. Multivolt 9-33 V 2ZR * 2ZR * 0 2 V/4 W, strømforbruk = ca. 0,33 A 24 V/4 W, strømforbruk = ca. 0,7 A 39 Vernetype: IP 6K6, IP 6K7 3

32 Blinklykt for innbygning bak (kategori 2a): 0880 Med klart lykteglass, 32 gule LEDer, grått hus, med impuls til blinklysfeilkontroll. Med 500 mm ledning, innbygning 24 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,08 A 2BA * 2BA * 32 2 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,7 A 2BA * 2BA * 32 Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side 7 0. Bak-/bremselykt Med rødt baklykteglass 32 røde LEDer. 24 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,3 A 2SB * 2SB * 32 2 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A 2SB * 2SB * 32 Med klart baklykteglass, 32 røde LEDer. 2 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A 2SB * 32 Belysning bak 2386 Bak-/bremselys for loddrett innbygning Med klart baklykteglass, 32 røde LEDer, 2 V. Baklys: 2 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A Bremselys: 2 V/3 W, strømforbruk = ca. 0,25 A 2SB * 36 Blinklykt for loddrett innbygning (kategori 2a) Med klart baklykteglass, 32 gule LEDer. 2BA * 36 2 V/2 W, strømforbruk = ca. 0,7 A 2386 Med patentert elektronikk for blinklysfeilkontroll. Se side

33 Blinklykt for påbygning på løftelem (kategori 2a): Klart lykteglass, med 2 gule LEDer, hus av sink-trykkstøpegods. 655 Med 90 mm støpt ledning 2 V/4 W, strømforbruk = ca. 0,33 A 2BA * Med 90 mm støpt ledning 24 V/8 W, strømforbruk = ca. 0,33 A 2BA * Med 90 mm støpt ledning 24 V/8 W, strømforbruk = ca. 0,33 A 2BA * 20 Uten patentert elektronikk til blinklysfeilkontroll. For løftelem er blinklysfeilkontroll ikke foreskrevet. Blinklykt 2390 Klart lykteglass, med 2 gule LEDer, kunststoffhus, lav vekt, lav høyde, vannbeskyttet utvendig stikkontakttilkopling. Passer for lykteseriene og V/,5 W, strømforbruk = ca.0,25 A 24 V/,5 W, strømforbruk = ca.0,0625 A 2BA * 2BA * Belysning bak 33

34 Belysning bak Bilde Beskrivelse Artikkelnummer Sp. Blinklykt for påbygning på løftelem (kategori 2a): 989 Klart lykteglass, med 2 gule LEDer, hus av sink-trykkstøpegods. 2 festeskruer M6, med støpte ledninger. Vernetype: IP5K9K. 24 V/2,8 W, strømforbruk = ca. 0,2 A 2 V/2,8 W, strømforbruk = ca. 0,23 A 2BA * 2BA * 2BA * Nødvendig for installasjonen: Blinkrelé, 2 V 0 0 W eller blinkrelé, 24 V 0 0 W 4ZA * 4ZA * Omrisslykt for vannrett påbygning Klart lykteglass, med 3 røde LEDer, sort hus. Multivolt 8 V-28 V. 2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 24 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,02 A med 500 mm ledning med mm ledning 2XA * 2XA *

35 Gummiarmslykt med integrert sidemarkeringslys. Klart lykteglass. Med innvendig gult lykteglass på siden. Med 500 mm ledning og Quick-Link kabelføring for stående sidemontering på loddrette flater. 2 hvite LEDer til posisjonslys, rød LED til omrisslys og 2 gule LEDer til posisjonslys, 24 V. høyre venstre 2XS * 2XS * 02 Med 500 mm ledning og 2 pol. EasyConn- pluggmuffekontakt for stående sidemontering på loddrette flater. 2 hvite LEDer for posisjonslyset, rød LED for omrisslyset og 2 gule LEDer til sidemarkeringslyset. høyre venstre 24 V/,5 W, strømforbruk = ca. 0,05 A 2XS * 2XS * Gummiarmslykt med integrert sidemarkeringslys. Kan brukes til høyre og venstre. Klart lykteglass. Med innvendig liggende gult lykteglass på siden. Med 500 mm ledning og Quick-Link kabelføring for sidemontering på loddrette flater. 2 hvite LEDer for posisjonslys, rød LED for omrisslyset og 2 gule LEDer til sidemarkeringslyset 24 V. 2XS * Med 500 mm ledning og 2 pol. EasyConnpluggkontakt for sidemontering på loddrette flater. 2 hvite LEDer for posisjonslyset, rød LED for omrisslyset og 2 gule LEDer til sidemarkeringslyset. 24 V/,5 W, strømforbruk = 0,05 A 2XS * Gummiarmslykt med integrert sidemarkeringslys. Klart lykteglass. Med innvendig liggende gult lykteglass på siden. Med 500 mm ledning med Quick-Link kabelføring. For stående sidemontering på vannrette flater. 2 hvite LEDer for posisjonslyset, rød LED til omrisslyset og 2 gule LEDer til sidemarkeringslyset, 24 V. høyre venstre Med 500 mm ledning og 2 pol. EasyConn plugghus. 2 hvite LEDer for posisjonslyset, rød LED til omrisslyset og 2 gule LEDer til sidemarkeringslyset, 24 V. høyre venstre 24 V/,5 W, strømforbruk =ca. 0,05 A 2XS * 2XS * 2XS * 2XS * Belysning bak 35

36 Posisjonslykt for vannrett og loddrett innbygning Klart lykteglass med 2 røde LEDer. Med tetning. Multivolt 8 V-28 V. Strømforbruk ved 2 V/0,5 W = ca. 0,04 A strømforbruk ved 24 V/0,5 W = ca. 0,02 A med 500 mm ledning og kapper med mm ledning og kapper 2XA * 2XA * 2XA * 2 2 Baklykt med refleks for vannrett påbygning. Rødt lykteglass. Med 2 røde LEDer. 02 Med tetning og mm ledning, 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2TM * 2TM * 20 Med tetning og mm ledning, 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2TM * 2TM * 20 Baklykt med refleks for vannrett påbygning. Rødt lykteglass. Med 2 røde LEDer, sort grunnplate, uten holder Med mm ledning 2 V/0,5 W, strømforbruk = ca. 0,04 A 2TM * 20 Belysning bak Med mm ledning 24 V/,0 W, strømforbruk = ca. 0,04 A Baklykt med refleks ) For vannrett og loddrett påbygning. Ved vannrett påbygning skal LED-feltet vise mot køretøyets ytterside. Ved loddrett påbygning skal LED-feltet vise oppover eller nedover. Rødt lys med 3 røde LEDer. Sort hus. 2 huller til festeskruer B4,2. 2 V/0,6 W, strømforbruk = ca. 0,05 A med 500 mm ledning 2TM * 2TM * 2TM * Med mm ledning 2TM * 24 V/,2 W, strømforbruk = ca. 0,05 A med 500 mm ledning 2TM * 2TM * 50 Med mm ledning Med mm ledning og 2 pol. Easyconn stikkontakt med 0 mm ledning med Quick-Link kopling inkl. klemmestykke for tilkopling av en flatledning med 2 ledere, 24 V,2 W Med mm ledning med Quick-Link kopling inkl. klemmestykke for tilkopling av en flatledning med 2 ledere, 24 V,2 W 2TM * 2TM * 2TM * 2TM * 2TM TM * 2TM * ) kan brukes som omrisslykt med refleks.

Pærevarselkontroll for LED-blinklykter

Pærevarselkontroll for LED-blinklykter 1 Hella KG Hueck & Co., Lippstadt 8. juni 2006 1-6 Pærevarselkontroll for LED-blinklykter Generelt På biler som er godkjent for kjøring på offentlig vei, skal blinklyktene ha en overvåkingskontroll. Når

Detaljer

LASTEBIL OG TILHENGER. Lykter og kabler

LASTEBIL OG TILHENGER. Lykter og kabler LASTEBIL OG TILHENGER Lykter og kabler Tekniske informasjoner Innhold Innhold Teknisk informasjon EasyConn kabel- og lyssystem til 24 V-tilhengere Side 4 5 EasyConn-systemet Side 6 7 Teknologien bak kontaktsystemet

Detaljer

Produktinfo Modulær LED-lykteserie

Produktinfo Modulær LED-lykteserie Produktinfo Modulær LED-lykteserie 03 236- Modulær lykt til innbygging og påmontering Til og Kan brukes horisontalt og vertikalt :-bytte med lyspæreversjon 003 236 Blinklysfunksjoner med det HELLA-patenterte

Detaljer

Leveringsomfang Xenon-fjernlyskaster Tennsats og D1S gassutladningslampe integrert Proff-kabelsett Festemateriell Monteringsveiledning

Leveringsomfang Xenon-fjernlyskaster Tennsats og D1S gassutladningslampe integrert Proff-kabelsett Festemateriell Monteringsveiledning Luminator Xenon-ekstralyskaster med integrert tennsats Produktinfo Frontbelysning For komplett monteringsveiledning og ytterligere detaljer kontakt Hellanor AS we Tilbehør Kappe* 8XS 147 945-011 * I enkelte

Detaljer

Produktinfo. Moduloppbygd LED-hybrid-tilhengerlykt 2VP / 2VP

Produktinfo. Moduloppbygd LED-hybrid-tilhengerlykt 2VP / 2VP Produktinfo Moduloppbygd LED-hybrid-tilhengerlykt 2VP 340 960-... / 2VP 340 961-... Moduloppbygd multifunksjonsbaklykt 24 V Full-LED-versjon, lang levetid ved lavt strømforbruk Produktegenskaper Funksjon:

Detaljer

20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI. www.hellanor.no

20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI. www.hellanor.no 20 ÅRS LED KOMPETANSE LYS ER TEKNOLOGI www.hellanor.no Velkommen til LED-alderen Det er mange grunner til at de lysemitterende diodene får gjennomslag på stadig flere kjøretøyområder. For det første har

Detaljer

ADR-godkjentlyssystem

ADR-godkjentlyssystem 0.100.1.1/1 ADR-godkjentlyssystem 0.0.1.1/2 Sidemarkeringslys 500819 Sidemarkeringslampe gul A 500859 Sidemarkeringslampe gul B 500801 Markeringslampe hvit 500802 Markeringslampe rød 500939 Sidemarkeringslampe

Detaljer

HØST 2014 1195,- KR. REF. 25% Rally 3003 M/LED. posisjonslys. Chrome ring LED

HØST 2014 1195,- KR. REF. 25% Rally 3003 M/LED. posisjonslys. Chrome ring LED HØST 2014 1195,- Rally 3003 M/LED posisjonslys Chrome ring LED posisjonslys REF. 25% Ø 220 mm LED posisjonslys Ø 220 mm 730,- Rallye 3003 Halogen fjernlyskaster m/sort hus og holder i kraftig materiale.

Detaljer

EKSTRALYS HALOGEN 1-8 BRØYTELYS XENON 10-11 LED TILBEHØR SIDE FOR EGNE NOTATER

EKSTRALYS HALOGEN 1-8 BRØYTELYS XENON 10-11 LED TILBEHØR SIDE FOR EGNE NOTATER BRØYTELYS XENON LED TILBEHØR SIDE FOR EGNE NOTATER 1-8 9 10-11 12 13 14 FJERNLYS RALLYE 225 HIGHLIGHT - ECE, HVIT/BLÅ, 12/24V Lysfordeling 239 mm 225 mm 120 mm bred/lang stående/hengende Nye Rallye 225

Detaljer

Nytte. kjøretøy. Nyhet LED VINTER FORBRUKER. februar/mars 2013

Nytte. kjøretøy. Nyhet LED VINTER FORBRUKER. februar/mars 2013 led bak-/brems-/blinklykt med 42 LUMINATOR fjernlyskaster med 100% led teknologi Se side: 4 Se side: 6 VINTER tilbud februar/mars 2013 FORBRUKER Nytte kjøretøy Ny Hella roterende varsellykt med -lysfunksjon.

Detaljer

Belysning, pærer og reflekser. Baklykter CLC-888L. LED Baklykt 5 kammer. LED Baklykt 5 kammer 70 LED. Bak-/Brems-/Blink-/Tåke og ryggelys.

Belysning, pærer og reflekser. Baklykter CLC-888L. LED Baklykt 5 kammer. LED Baklykt 5 kammer 70 LED. Bak-/Brems-/Blink-/Tåke og ryggelys. Belysning, pærer og reflekser Baklykter CLC-888L LED Baklykt kammer LED Baklykt kammer 70 LED Bak-/Brems-/Blink-/Tåke og ryggelys. E-merket Mål CLC-888L Baklys, -kammer 70LED, Bak-/Brems-/Blink-/Tåke-/Ryggelys

Detaljer

Kampanje VINTER 2015. Se mer på hellanor.no

Kampanje VINTER 2015. Se mer på hellanor.no Kampanje VINTER 2015 1.januar-31.mars 2015 Se mer på hellanor.no LED Posisjonslys 1195,- 730,- Rallye 3003 Halogen fjernlyskaster m/sort hus og holder i kraftig materiale. Klart glass uten optikk. Ref.17,5%

Detaljer

Høst. kampanje SIDE 1

Høst. kampanje SIDE 1 LANDBRUK OG tung sektor Høst kampanje 2010 Kampanjeperiode 1. sept. - 30. nov. 2010 SIDE 1 Ø 127 mm nyhet Luminator I denne serien finner du de beste lysene for proffer og folk som kjører mye Ekstremt

Detaljer

F-7761_C (2011-06) Produktpresentasjon OWS 7

F-7761_C (2011-06) Produktpresentasjon OWS 7 F-7761_C (2011-06) Produktpresentasjon OWS 7 Innhold I. Produktfordeler OWS 7 II. III. IV. Tekniske data Moduloversikt Monteringssystemer V. Tilbehør VI. Betjening - enkeltbryter VII. Konfigurator 2 Produktfordeler

Detaljer

Innovativ teknikk møter moderne design

Innovativ teknikk møter moderne design Innovative teknologier Individuelle løsninger Intensiv støtte Våre ideer, dine muligheter Produktoversikt rute- og turbusser Innovativ teknikk møter moderne design Ideer for fremtidens biler Frihet uten

Detaljer

Forskrifter i henhold til ECE-regulativ nr. 48

Forskrifter i henhold til ECE-regulativ nr. 48 Forskrifter i henhold til ECE-regulativ nr. 48 For biler og tilhengere 2 3 Oversikt over forskriftene for belysning og lysutstyr For å kunne montere evt. ettermontere lysutstyr på en bil, må man følge

Detaljer

PRODUKTINFO 90 MM LED-MODUL L4060 PRODUKTEGENSKAPER

PRODUKTINFO 90 MM LED-MODUL L4060 PRODUKTEGENSKAPER PRODUKTINFO 90 MM LED-MODUL L4060 Til de forskjelligste bruksformål og maksimale krav Kontinuerlig utvidelse av 90 mm-modulsortimentet Stor design- og teknologifrihet takket være modulært system Mer belysning

Detaljer

Monteringsanvisning for xenonsett

Monteringsanvisning for xenonsett Monteringsanvisning for xenonsett Les igjennom hele manualen før du begynner, det er gode tips til montering på hver eneste side. Når du monterer pærene: A: Ikke ta på pæra, fett fra fingrene dine ødelegger

Detaljer

våre ideer - dine muligheter Høstkampanje Fra 1. september til 30. november Høstens nyheter til bil - hjem - fritid

våre ideer - dine muligheter Høstkampanje Fra 1. september til 30. november Høstens nyheter til bil - hjem - fritid Høstkampanje Fra 1. september til 30. november 2005 Høstens nyheter til bil - hjem - fritid Høstkampanje 2005 Elektronikk Lys Elektrisk Klimaanlegg Salgsstøtte Teknisk service Rallye 3000 Compact Rallye

Detaljer

Lysteknikk til. nyttekjøretøy. Våre ideer, dine muligheter. Teknisk service. Salgsstøtte. Lys Elektrisk Elektronikk Termokontroll

Lysteknikk til. nyttekjøretøy. Våre ideer, dine muligheter. Teknisk service. Salgsstøtte. Lys Elektrisk Elektronikk Termokontroll Lys Elektrisk Elektronikk Termokontroll Salgsstøtte Teknisk service Våre ideer, dine muligheter Lysteknikk til nyttekjøretøy Ideer for fremtidens biler Lysteknikk til nyttekjøretøy Innledning Samarbeid

Detaljer

Markeringslys. Best.nr. 53213 ABT 2500 kg Kvikklift Boggi PU hjul L-115 cm. Best.nr. 53201 ABT 2500 kg L - 90 cm

Markeringslys. Best.nr. 53213 ABT 2500 kg Kvikklift Boggi PU hjul L-115 cm. Best.nr. 53201 ABT 2500 kg L - 90 cm Jekketralle 53213 ABT 2500 kg Kvikklift Boggi PU hjul L-115 cm 53201 ABT 2500 kg L - 90 cm Markeringslys JOKON diodelamper for sidemarkering, kabel med klemkontakt for flat kabel 12.1010.505 SMLR 2002/

Detaljer

Arbeidslys Halogen. Kontaktsett. 106 x 106 x 84mm. Material (no) Material korttekst Enhet 998532-011 Arbeidslyskaster 1Ga As200 Ff Bakkebl.

Arbeidslys Halogen. Kontaktsett. 106 x 106 x 84mm. Material (no) Material korttekst Enhet 998532-011 Arbeidslyskaster 1Ga As200 Ff Bakkebl. Arbeidslys Halogen 809036 Arbeidslyskaster Halogen TYRI Modell 1014 809038 Arbeidslyskaster Halogen H3 TYRI 1010 Arbeidslys Halogen 809036 Arbeidslyskaster Halogen TYRI 1014 H3 12336PR 13336HD Lyspære

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT

MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT MONTERINGSANVISNING FOR XENONSETT 1 Innhold s 2 Spesialsokler s 3 Installasjon enkellyskaster (ikke H4 bixenon) s 4 Installasjon bixenon H4, HB5 og H13 s 5 Koblingsdiagram H4 bixenon med to stk pærer s

Detaljer

PÆRER HALOGEN 151-158 XENON LED 160-163 PÆREHOLDERE 164-167 SIDE FOR EGNE NOTATER

PÆRER HALOGEN 151-158 XENON LED 160-163 PÆREHOLDERE 164-167 SIDE FOR EGNE NOTATER HALOGEN XENON LED PÆREHOLDERE SIDE FOR EGNE NOTATER 151-158 159 160-163 164-167 168 HALOGEN H1 - HEAVY DUTY MAXLIFE 24V, 70W 1 987 302 712 H1 - HALOGEN 12V, 55W, Philips 12258 12V, 55W, Europart 8900 018

Detaljer

Universal Belysning 2008/09

Universal Belysning 2008/09 Lys Elektrisk Elektronikk Termokontroll Salgsstøtte Teknisk service Våre ieer, ine muligheter Universal Belysning 2008/09 Universal Belysning 2008/09 Importør: Inustriveien 26, 1481 Hagan Postboks 44,

Detaljer

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder

LED. Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder LED Fremtidens lyskilde! En kort presentasjon av lysdioder Lysdioder gir skiftende stemninger i et moderne skolemiljø. En varm gulfarge for kalde vinterdager... En kjølig farge for varme sommerdager

Detaljer

PRODUKTER FOR JOHN DEERE

PRODUKTER FOR JOHN DEERE PRODUKTER FOR JOHN DEERE UPDATE 11/2015 www.hella.com/agriculture Symboler og forkortelser Produktdetaljer Tverrhenvisninger OE 4 5 6 Oversikt over bestillingsnummer 41279 30185 21913 1 Batteri Bryter

Detaljer

INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS

INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS INSTALLASJONSTIPS XENON EKSTRALYS Denne installasjonsveiledningen gir råd og tips til hvordan ekstralys med ettermontert xenon installeres i kjøretøy. Veiledningen tar utgangspunkt i ferdig xenon-klargjorte

Detaljer

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL til basseng 3-0610 ABS CERTIKIN for betong og liner- skråstilt 5 (Ungår blending) med sikkerhetsglass Innsats er ø330 mm i diameter. Og frontrammen bygger ø350mm. Bygger 150mm inn i veggen. Leveres med

Detaljer

KVALITET I SAMSVAR MED AKTUELL VERDI

KVALITET I SAMSVAR MED AKTUELL VERDI KVALITET I SAMSVAR MED AKTUELL VERDI Arbeidslyskastere Enkeltfunksjonslykter Multifunksjonslykter Gode løsninger. mer spart. HELLA VALUEFIT-produktsortimentet presenterer en ideell løsning for istandsetting

Detaljer

LysShow 2010/2011 Tuning

LysShow 2010/2011 Tuning LysShow 2010/2011 Tuning Ideer for fremtidens biler 2 Scenen er din! Individualister nøyer seg sjelden med standardprodukter: Kravene er altfor personlige til design, teknologi og ytelse. Hella tilbyr

Detaljer

Lys for livets øyeblikk

Lys for livets øyeblikk Hefte før salg for Norge () Philips Innfelt spot Phoenix hvit LED 31155/31/PH Lys for livets øyeblikk Tilpasset livet ditt Philips hue Phoenix 4" downlight kan dimmes og gir både varmt og kjølig hvitt

Detaljer

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G

P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G Solheim buss-stasjon CCTV - LED-Light - Construction - Metal works P R O D U S E N T O G L E V E R A N D Ø R AV L E D B E LYSN I N G 2014 hovedkontor, Rolvsøy OM OSS Talitor utvikler, produserer og distribuerer

Detaljer

Ombygging av baklykter til C3.

Ombygging av baklykter til C3. Side 1 Ombygging av baklykter til C3. Biler registrert før 1971 blir godkjent med orginale blinklys uten problemer de aller fleste steder her i landet. Men på biler registrert etter 71 har Vegdirektoratet

Detaljer

HØSTKAMPANJE. Kampanjeperiode 18. august 30. november

HØSTKAMPANJE. Kampanjeperiode 18. august 30. november HØSTKAMPANJE Kampanjeperiode 18. august 30. november 2014 FJERNLYS LED NYHET 1195,- 2295,- 2495,- 2295,- 1695,- LYS 3735C.DV LED fjernlys 9 4 x 10W krom front og LED ring Dim: 229mm, dybde 106mm Ref. 40

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Lys for livets øyeblikk

Lys for livets øyeblikk Hefte før salg for Norge () Philips Pendel Phoenix hvit LED 31152/31/PH Lys for livets øyeblikk Tilpasset livet ditt Philips hue Phoenix-pendelen kan dimmes og gir både varmt og kjølig hvitt LED-lys, slik

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

MicroLine TM. Tecnomedics tilbyr et nytt konsept med unike løsninger innen forstørrelse og LED lys. Dental optikk

MicroLine TM. Tecnomedics tilbyr et nytt konsept med unike løsninger innen forstørrelse og LED lys. Dental optikk MicroLine TM Tecnomedics tilbyr et nytt konsept med unike løsninger innen forstørrelse og LED lys Dental optikk MicroLine TM 2,3x TTL Nå kan du arbeide en hel arbeidsdag med lupebriller uten noen form

Detaljer

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk

Lindab Coverline Takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne. Gir et varig inntrykk Lindab Coverline TM Lindab takpanne Gir et varig inntrykk 2 Skap din egen effekt Lindabs takpanne er en sterk og elegant ståltakpanne som ser like flott ut på nye hus som på gamle, verneverdige bygninger.

Detaljer

HØSTKAMPANJE 17. AUGUST 30. NOVEMBER 2015

HØSTKAMPANJE 17. AUGUST 30. NOVEMBER 2015 HØSTKAMPANJE 17. AUGUST 30. NOVEMBER 2015 FJERNLYS LED LYS 3757C.DV LYS 3756C.DV LED fjernlys LED fjernlys 12x5W, lengde 60cm, ref.27,5 (lux) LYS 3749C.DV LYS 3742C.DV LYS 3735C.DV 6x5W,lengde 30cm ref.25

Detaljer

RLS2000, RLS1000 LED belysningssystem

RLS2000, RLS1000 LED belysningssystem RLS2000, RLS1000 LED belysningssystem Kraftig. Kompakt. Multifunksjonell. Rosenbauer - RLS2000, RLS1000 Bærbar batteri LED lyskaster Gjør natt til dag. Det multifunksionelle Rosenbauer LED lyssystemet

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

Datablad for HDL-lighting LED-paneler

Datablad for HDL-lighting LED-paneler Dimbare LED-paneler er fremtidens belysning alle steder der man tradisjonelt har brukt lysrør. Panelene gir tilsvarende mengde lys, helt flimmerfritt, mer energieffektivt og uten behov for å måtte skifte

Detaljer

WWW.HELLANOR.NO COMET 200 LED ARVTAGEREN. nyheter HELLA LED-BAR REF 20% HØST KAMPANJEN 2015. Forbruker

WWW.HELLANOR.NO COMET 200 LED ARVTAGEREN. nyheter HELLA LED-BAR REF 20% HØST KAMPANJEN 2015. Forbruker WWW.HELLANOR.NO COMET 200 ARVTAGEREN er HELLA -BAR REF 20% HØST KAMPANJEN 2015 Forbruker Sikkerhetslys Ø 170 MM KR. 4739,- KR. 5079,- Veil.pris kr. 4998,- Veil.pris kr. 5613,- LUMINATOR X CHROME RAMME

Detaljer

EKSTRALYSETS ABC. Alt du trenger å vite om ekstralys. www.hellanor.no. Sikkerhet er å se

EKSTRALYSETS ABC. Alt du trenger å vite om ekstralys. www.hellanor.no. Sikkerhet er å se EKSTRALYSETS ABC Alt du trenger å vite om ekstralys Sikkerhet er å se Trenger vi ekstralys? Det kommer selvfølgelig an på hvor man kjører, når man kjører og hvor mye man kjører. Vi bor i et mørkt, skogrikt

Detaljer

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv.

Hvorfor velge LED. Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. PRODUKTKATALOG 2014/2015 Hvorfor velge LED Miljøvennlige: LED-lamper inneholder ikke kvikksølv. Farger: Finnes i fargene rødt, grønt og blått, og flere dioder kan få plass i den samme lampen. Fargene kan

Detaljer

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale.

FORSTÅ LED- TEKNOLOGI. Dette kurset inneholder tale. FORSTÅ LED- TEKNOLOGI Dette kurset inneholder tale. Etter å ha fullført dette kurset, bør du kunne: Forstå markedet for LED og muligheter med LED. Kjenne til det grunnleggende om LEDteknologi. Forstå hvilke

Detaljer

HØST 2014 1195,- KR. REF. 25% Rally 3003 M/LED. posisjonslys. Chrome ring LED

HØST 2014 1195,- KR. REF. 25% Rally 3003 M/LED. posisjonslys. Chrome ring LED HØST 2014 1195,- Rally 3003 M/LED posisjonslys Chrome ring LED posisjonslys REF. 25% Ø 220 mm LED posisjonslys Ø 220 mm 730,- Rallye 3003 Halogen fjernlyskaster m/sort hus og holder i kraftig materiale.

Detaljer

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi!

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Jane 1200 Co ection Info Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Alle baderom har høy fuktighet som møblene må tåle våre gjør

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Roterende serie KL og KLX JuniorPlus Markedsintroduksjon. Skytta, Våren 2004

Roterende serie KL og KLX JuniorPlus Markedsintroduksjon. Skytta, Våren 2004 Roterende serie KL og KLX JuniorPlus Markedsintroduksjon Skytta, Våren 2004 Roterende serie KLX JuniorPlus Strobe Beskrivelse Volt Artikkel nr. Veil pris eks. mva KLX JuniorPlus F Fast montering 12 Volt

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

nyhet Luminator CompaCt LED Kr 4995,- Kr 2790,- Kr 899,- VINTER januar - mars 2014 LED fjernlys. E-godkjent. Vanntett 0,5 m. 187x120 mm. Ref 45%.

nyhet Luminator CompaCt LED Kr 4995,- Kr 2790,- Kr 899,- VINTER januar - mars 2014 LED fjernlys. E-godkjent. Vanntett 0,5 m. 187x120 mm. Ref 45%. Luminator Xenon 24v Rød Luminator Chrome MED pos. lys, ref 25% Kr 2790,- Kr 899,- VINTER tilbud januar - mars 2014 Førpris kr 8818,- Se side 3 Førpris kr 2106,- Se side 3 Alle priser er inklusive mva.

Detaljer

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b

MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b MOUNTING INSTRUCTION 2010-11-25 38-216403b NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC

2013-02-14 38-216403c Tilhengerdel MFC MOUNTING INSTRUCTION 2013-02-14 38-216403c NO Tilhengerdel MFC Den informasjonen som fi nnes i anvisningen er den som er aktuell når monteringsanvisningen blir produsert. VBG forbeholder seg retten til

Detaljer

Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3. Bruksanvisning

Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3. Bruksanvisning Steelmate Parkeringssystem med AWS-teknologi PTS800V3 Bruksanvisning Grunner til å velge Steelmate 1. Profesjonell produsent av super kvalitet 2. Stort produktutvalg, du kan enkelt velge det du trenger.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Kontakt 7-polet, 12V 7-polet, 12V Pro ISO Gummideksel til k & k. til

Kontakt 7-polet, 12V 7-polet, 12V Pro ISO Gummideksel til k & k. til Kontakt / Støpsel / Adapter Kontakt 7-polet, 12V 7-polet, 12V Pro ISO 1724 004017k 090 147 328 Kontakt 13-polet, 12V med skruetilslutning Pro inkl. gummidekning ISO 11446 090 163 402 Gummideksel til 004017k

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

RUSTET TIL ÅRETS KAMP MOT MØRKET PRODUKTKATALOG 2014-2015 EKSTRALYSKASTERE VARSELLYKTER ARBEIDSBELYSNING

RUSTET TIL ÅRETS KAMP MOT MØRKET PRODUKTKATALOG 2014-2015 EKSTRALYSKASTERE VARSELLYKTER ARBEIDSBELYSNING RUSTET TIL ÅRETS KAMP MOT MØRKET PRODUKTKATALOG 2014-2015 EKSTRALYSKASTERE VARSELLYKTER ARBEIDSBELYSNING HAR DU GODT NOK LYS? 2 HELLA PRODUKTKATALOG 2014-2015 Vi lever i en tid med forandringer. Men en

Detaljer

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Deleliste 1 bi-xenonlykt for venstre side, 1 bi-xenonlykt for høyre side, 1 lykteholder for venstre side, 1 lykteholder

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten

NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten 1 // Innledning DRIFTSSIKKER HURTIGPORTLØSNING Hurtigportene er som standard utstyrt med et effektivt sikkerhetslysgitter, hvilket betyr at portduken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Belysning for kropp og sjel. IföBadstu

Belysning for kropp og sjel. IföBadstu Belysning for kropp og sjel IföBadstu Armaturer for ekstreme rom som for eksempel i en badstu, skal oppfylle ekstra strenge sikkerhetskrav. Våre armaturer i keramikk og glass har kapslingsklasse IP44-

Detaljer

OFFROAD LIGHTSHOW 2014

OFFROAD LIGHTSHOW 2014 OFFROAD LIGHTSHOW 2014 www.hella.com/offroad 02 LYS TIL VEI, TERRENG OG MER I denne brosjyren har vi samlet produktseriene til områdene ekstralyskastere, arbeidslyskastere, varsellykter og kjørelys samt

Detaljer

VARSELLYS / LYSBJELKER

VARSELLYS / LYSBJELKER / LYSBJELKER HALOGEN VARSELLYS XENON VARSELLYS LED VARSELLYS HALOGEN/XENON LYSBJELKER LED LYSBJELKER TILBEHØR SIDE FOR EGNE NOTATER 33-36 37-38 39-42 43-44 45-46 47 48 HALOGEN HALOGEN ROTERENDE LAMPE -

Detaljer

Trace. Liten LED skrivebordslampe. Selskapet forbeholder seg retten til å forandre på hvilken som helst produktspesifikasjon uten varsel.

Trace. Liten LED skrivebordslampe. Selskapet forbeholder seg retten til å forandre på hvilken som helst produktspesifikasjon uten varsel. Liten LED skrivebordslampe Trace er en liten LED skrivebordslampe med godt lysutbytte og minimalistisk design. En slank arm bærer det karakteristiske lampehodet som har form som en superellipse, et kvadrat

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

LumiRoad enkel gatebelysning

LumiRoad enkel gatebelysning Lighting LumiRoad enkel gatebelysning LumiStreet Mange lokale myndigheter har foreldet utstyr for belysning av offentlige steder og som absolutt bør fornyes, men de mangler nødvendige budsjettmidler. Vi

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

varslingsutstyr 2012

varslingsutstyr 2012 varslingsutstyr 2012 AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING - AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR - SNØKJETTING AUTOUTSTYR

Detaljer

Lysteknologi fra Bosch

Lysteknologi fra Bosch 5 LIG 13X 061 SEN/CMS 06/2013 Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer og tar ikke ansvar for eventuelle trykkfeil. Lysteknologi fra Bosch For ekstra belysning: Bosch ekstralys u Pålitelig drift

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer.

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. 3 30 kw Elvarme 18 modeller Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. Bruksområde Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

DALI Square Track fleksibilitet som gir energibesparelser

DALI Square Track fleksibilitet som gir energibesparelser Lighting DALI Square Track fleksibilitet som gir energibesparelser DALI Square Track DALI Square Track er designet for bruk med DALI-lyskastere med en dedikert adapter og er ideell for brukere som ønsker

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Carboninfra IHC. Carboninfra IHC. Gir behagelig, men intens varme

Carboninfra IHC. Carboninfra IHC. Gir behagelig, men intens varme Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme Bruksområde Karboninfravarmeren IHC gir en skånsom/ direkte varme og med behagelig mykt lys er den ideell både for innendørsmiljøer, i vinterhager og på

Detaljer

Lyspærer. Pæreholdere Ryggelyspære med alarm Diodepærer Xenon ombyggingssett. Hovedlyspærer Xenonpærer Stopp, bak og blinklyspærer Kontrollyspærer

Lyspærer. Pæreholdere Ryggelyspære med alarm Diodepærer Xenon ombyggingssett. Hovedlyspærer Xenonpærer Stopp, bak og blinklyspærer Kontrollyspærer LYSPÆRER 7 Lyspærer Hovedlyspærer Xenonpærer Stopp, bak og blinklyspærer Kontrollyspærer Pæreholdere Ryggelyspære med alarm Diodepærer Xenon ombyggingssett 8 LYSPÆRER X-treme Vision +100% PHI 12258XV LYSPÆRESETT

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Cree Edge TM High Output Maste montering

Cree Edge TM High Output Maste montering Cree Edge TM High Output Maste montering Dimensjoner i mm LED LED 9 9 8 3 79 Produktbeskrivelse Cree Edge High Output armaturen er utformet for å levere høy lysytelse og presis optisk kontroll. Armaturen

Detaljer

HØSTKAMPANJE 22. AUGUST 30. NOVEMBER 2016

HØSTKAMPANJE 22. AUGUST 30. NOVEMBER 2016 HØSTKAMPANJE 22. AUGUST 30. NOVEMBER 2016 FJERNLYS LED LYS 3757CDV LYS 3756CDV LED fjernlys LED fjernlys 12x5W, lengde 60cm, ref.27,5 (lux) LYS 3749CDV LYS 3742CDV LYS 3735CDV 6x5W,lengde 30cm ref.25 (lux)

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

OEM-Aktuator 5: 230 V Standard

OEM-Aktuator 5: 230 V Standard OEM-Aktuator 5: 230 V Standard OEM-Aktuator 5: 230 V Standard er en termoelektrisk aktuator for åpning og lukking av ventiler på varmekretser, gulvvarme og kjøleanlegg. Det viktigste bruksområdet er individuell

Detaljer

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme 3 1150 1750 W Elvarme 2 modeller Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme Bruksområde Karboninfravarmeren IHC gir en skånsom/ direkte varme og med behagelig mykt lys er den ideell både for innendørsmiljøer,

Detaljer

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no

LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no LED-BELYSNING 2013 www.lumens.no 1 Hvorfor velge Lumens? OM LUMENS Lumens er en norsk produsent av LEDbelysning av høy kvalitet. Vi har helt siden oppstarten i 2002 satset tungt på forskning og utvikling

Detaljer

Energi- og miljøsparende - Ensto eled. Ganske enkelt perfekt! Ensto eled

Energi- og miljøsparende - Ensto eled. Ganske enkelt perfekt! Ensto eled Energi- og miljøsparende - Ensto eled Ganske enkelt perfekt! Ensto eled Enstos eled-armaturer - visuelt levende, økonomiske, effektive og økologisk bærekraftige Heldigvis er det fortsatt noe som lyser

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT LANDBRUKSMASKINER ANLEGGSMASKINER SKOGSMASKINER GAFFELTRUCKER

PRODUKTOVERSIKT LANDBRUKSMASKINER ANLEGGSMASKINER SKOGSMASKINER GAFFELTRUCKER PRODUKTOVERSIKT LANDBRUKSMASKINER ANLEGGSMASKINER SKOGSMASKINER GAFFELTRUCKER INNLEDNING INNHOLD Innledning 4 Mer kunstnerisk frihet med LED....................................................... 4 Ditt

Detaljer

Bil og maskin-belysning

Bil og maskin-belysning Page 1 of 8 Bil og maskin-belysning 50W Cree LED arbeidslys med lysspredning kr 780,- eksl. mva (L25) Digital radiostøy sletter med DT kontakter kr 256,- eksl. mva (5057) 10 stk 48W LED arbeidslampe kr

Detaljer

Infravarmer ELIR. Infravarmer ELIR. For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR. Infravarmer ELIR. For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Infravarmer ELIR For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 3 1 modell 1200 W Elvarme Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

Teknisk service. Våre ideer, dine muligheter. Hella arbeidslyskastere: Sikrer produktivitet.

Teknisk service. Våre ideer, dine muligheter. Hella arbeidslyskastere: Sikrer produktivitet. Lys Elektrisk Elektronikk Termokontroll Salgsstøtte Teknisk service Våre ideer, dine muligheter Hella arbeidslyskastere: Sikrer produktivitet. Hordan får man gode arbeidslyskastere? For det første: med

Detaljer