Technokey Flex wireless

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Technokey Flex wireless"

Transkript

1 Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide

2 Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE - Vidamic Technokey Flex wireless använder Bluetooth. Om din dator har stöd för Bluetooth ska en symbol för detta finnas i rutan med symboler som går att klicka upp längst ner till höger på din datorskärm. Om din dator inte har Bluetooth måste du använda medföljande adapter i någon av datorns USB-portar. Då kommer symbolen för Bluetooth att visas och du kan påbörja installeringen. FI - Vidamic Technokey Flex wireless toimii Bluetooth:illa. Mikäli tietokoneessa on Bluetooth, tulee näytössä olla Bluetooth-kuvake, jonka voit näpäyttää auki painamalla kuvaketta, joka löytyy näytön oikeasta alareunasta. Mikäli koneessa ei ole Bluetooth-ominaisuutta, on käytettävä mukana tulevaa adapteria jossakin tietokoneen USBporteista. Näin Bluetooth-kuvakkeen saa näkyviin ja asennuksen voi aloittaa. DK - Vidamic Technokey Flex wireless anvender Bluetooth. Hvis din computer understøtter Bluetooth findes der et symbol i ruden med dette.. Ruden kommer frem ved at klikke på pilen nede i højre hjørne af skærmen. Hvis din computer ikke understøtter Bluetooth skal du bruge den medfølgende adaptor, denne sættes i en af computerens USB-porte. NO - Vidamic Technokey Flex wireless bruker Bluetooth. Hvis datamaskinenen din har Bluetooth, skal et symbol for dette finnes i ruten med symboler som kan hentes fram nede til høyre på skjermen din. Dersom den ikke har Bluetooth, må du bruke medfølgende adapter i en av datamaskinens USB-porter, da vises symbolet, og du kan starte installeringen. 1. SE - Koppla in den medföljande USB-kabeln i tangentbordets mini-usb-port och en av datorns USB-portar. FI - Liitä mukana tullut USB-kaapeli:n pienempi puoli näppäimistöön ja toinen pää johonkin tietokoneessa olevista USB-porteista. DK - Tilslut det medfølgende USB-kabel i tastatures mini-usb-port og på en af computerens USB-porte. NO - Koble til USB-kabelen som følger med, i tastaturets mini-usb-port og en av datamaskinens USB-porter.

3 2. SE - Laddning. När batterinivån är låg fungerar inte tangenbordet och nummerdelen normalt. Koppla då in USB-kabeln i tangentbordets eller nummerdelens mini-usb-port och den andra änden i någon av datorns USB-portar. Ett rött ljus lyser vid batteri-symbolen på tangentbordets ovansida under laddningstiden och slocknar automatiskt när batteriet är fullt laddat. FI - Lataaminen: Kun paristoista alkaa loppua virta, näppäimistö ei toimi normaalisti. Paristot ovat ladattavia. Kun laitatte USB-kaapelin kiinni näppäimistöön ja tietokoneeseen, syttyy näppäimistössä punainen valo lataamisen merkiksi. Kun paristot ovat täynnä, valo sammuu. DK - Ladning: Når batteriniveauet er lavt fungerer tastaturet og nummerdelen ikke normalt. USB-kablet kobles i enten tastaturets eller nummerdelens mini-usb-port og den anden ende i en af computerens usb-porte. Et rødt lys ved batteri-symbolet på tastaturets forside lyser nu. Når batteriet er fuldt opladet slukker lyset og kablet kan tages ud igen. NO - Lading. Når batterinivået er lavt, fungerer ikke tastaturet og nummerdelen normalt. Koble da inn USB-kabelen i tastaturets eller nummerdelens mini-usb-port og den andre enden i en av datamaskinens usb-porter. Et rødt lys lyser ved batterisymbolet på tastaturets overside i ladetiden, og slukker automatisk når batteriet er ferdig ladet. 3. SE - Tryck in POWER-knappen på tangentbordets undersida. Ett blått ljus lyser då vid Bluetooth-symbolen på tangentbordets ovansida. Detta ljus stängs av automatiskt efter någon sekund. FI - Paina näppäimistön alla oleva POWER-nappia. Näppäimistön päällä olevassa Bluetoothsymbolissa syttyy sininen valo. Valo sammuu itsestään muutamassa sekunnissa. DK - Tryk på POWER-knappen på tastaturets bagside. Et blåt lys lyser så ved Bluetoothsymbolet på tastaturets forside. Dette lys slukkes automatisk efter nogle sekunder. NO - Trykk på POWER-knappen på tastaturets underside. Et blått lys lyser da ved Bluetoothsymbolet på tastaturets overside. Dette lyset skrus automatisk av etter noen sekunder. The backside of the keyboard The top of the keyboard 4. SE - Tryck in CONNECT-knappen på tangentbordets undersida i ett par sekunder. Det blå ljuset vid Bluetooth-symbolen blinkar nu. FI - Paina CONNECT-nappia näppäimistön alta pari sekuntia. Sininen valo alkaa vilkkua Bluetooth-symbolissa. DK - Tryk på CONNECT-knappen på tastaturets bagside i et par sekunder. Det blå lys ved Bluetooth-symbolet blinker nu. NO - Trykk på CONNECT-knappen på tastaturets underside i et par sekunder. Det blå lyset ved Bluetooth-symbolet blinker nå.

4 5. SE - Klicka på pilen längst ner till höger på datorskärmen. Där finns ett antal symboler och bland dem symbolen för Bluetooth. Klicka på symbolen för Bluetooth, välj lägg till enhet och sedan bluetooth keyboard. I nästa steg, välj alternativet skapa en kopplingskod åt mig, skriv koden som kommer upp i rutan på tangentbordet och tryck sedan på Enter. Installationen ska nu vara slutförd. Avlägsna USB-kabeln och ditt trådlösa tangentbord börjar fungera inom någon minut. FI - Paina nuolta näytön oikeasta alareunasta. Esiin tulee kuvakkeita, jonka joukossa on Bluetooth. Paina Bluetoothkuvaketta, valitse lisää laite ja Bluetooth Keyboard. Seuraavassa vaiheessa valitse luo kytkentäkoodi, kirjoita ruudulle tuleva koodi näppäimistöllä ja paina Enter. Asennus on valmis. Irrota USB-kaapeli, langaton näppäimistösi alkaa toimia muutamassa minuutissa. DK - Klik på pilen længst nede til højre på computerskærmen. Her findes blandt andre symboler også symbolet for Bluetooth. Klik på symbolet for Bluetooth, vælg Tilføj en enhed og derefter bluetooth keyboard. Derefter vælg en enhed der skal føjes til denne computer. Klik på enheden og vælg alternativet skab en opkoblingskode til mig, skriv koden som kommer op i ruden og tryk Enter. Installationen er nu fuldendt. Tag USB-kablet ud og dit trådløse tastatur fungerer nu efter et par minutter. NO - Klikk på pilen nede til høyre på skjermen. Her finnes flere symboler i tillegg til symbolet for Bluetooth. Klikk på symbolet for Bluetooth, velg legg til enhet og så Bluetooth keyboard. Så velges alternativet opprett en koblingskode til meg, skriv koden som kommer opp i ruten på tastaturet og trykk deretter på Enter. Installasjonen skal nå være gjennomført. Fjern USB-kabelen, og ditt trådløse tastatur vil fungere i løpet av noen minutter. 6. SE - För att koppla in nummerdelen och göra den upptäckbar via Bluetooth, koppla först in den medföljande USB-kabeln i nummerdelens mini-usb-port och en av datorns usb-portar.tryck sedan in power-knappen på nummerdelens undersida så att den lilla lampan på ovansidan får en lila färg under någon sekund. Precis som vid installationen av tangentbordet, klicka på Bluetoothsymbolen längst ner till höger på datorskärmen och välj lägg till enhet. Håll därefter in de tre tangenterna 0(noll) 2(två) samt -(minustecken) samtidigt tills symbolen för nummerdelen kommer upp bland Bluetooth-enheterna. Klicka på enheten och välj alternativet skapa en kopplingskod åt mig, skriv koden som kommer upp i rutan på nummerdelen och tryck sedan på Enter. Installationen ska nu vara slutförd. Avlägsna USB-kabeln och din trådlösa nummerdel börjar fungera inom någon minut. FI - Asentaaksesi näppäimistön numero-osan, liitä USB-kaapeli numero-osaan samalla tavalla kuin olit liittänyt kaapelin näppäimistöön. Tämän jälkeen paina Power-nappia kääntöpuolella, lila valo syttyy etupuolella. Samalla tavalla kuin näppäimistön asennuksessa paina Bluetooth kuvaketta näytön oikeassa alareunassa ja valitse lisää laite. Pidä tämän jälkeen 0(nolla), 2(kaksi) ja (miinus merkki) samaan aikaan painettuna kunnes näytölle ilmestyy kuvake numero osalle Bluetooth valikossa. Paina kuvaketta ja valitse luo kytkentäkoodi, kirjoita ruudulle tuleva koodi numero näppäimillä ja paina Enter. Asennus on nyt valmis. Irrota USB-kaapeli, numeronäppäimistö alkaa toimia muutamassa minuutissa.

5 DK - For også at installere nummerdelen til Bluetooth skal du først koble det medfølgende usbkabel i nummerdelens mini-usb-port og i en af computerens USB-porte. Tryk derefter på power-knappen på nummerdelens bagside, så lyser den lille lampe lilla ovenpå tastaturet i et par sekunder. Præcis som ved installation af tastaturet skal du nu klikke på Bluetooth-symbolet længst nede i højre hjørne på computerskærmen. Vælg herefter Tilføj en enhed. Hold derefter de tre taster, 0(nul) 2(to) og -(minustegn) inde samtidigt indtil symbolet for nummerdelen kommer frem blandt Bluetooth-enhederne. Klik på enheden og vælg alternativet skab en opkoblingskode til mig, skriv koden som kommer op i ruden og tryk på Enter. Installationen er nu fuldendt. Tag USB-kablet ud og din trådløse nummerdel fungerer nu efter et par minutter. NO - For å koble inn nummerdelen og gjøre den registrerbar via Bluetooth, koble først inn den medfølgende USB-kabelen i nummerdelens mini-usb-port og en av datamaskinens usbporter. Trykk deretter på POWER-knappen på nummerdelens underside, slik at den lilla lampen på oversiden lyser i løpet av noen sekunder. Klikk på Bluetooth-symbolet nede til høyre på skjermen og velg legg til enhet, som ved installasjonen av tastaturet. Hold deretter inne de tre tastene 0 (null) 2 (to) samt - (minustegnet) samtidig, til symbolet for nummerdelen kommer opp blant Bluetooth-enhetene. Klikk på enheten, og velg alternativet opprett en koblingskode til meg. Skriv koden som kommer opp i ruten på nummerdelen og trykk deretter på Enter. Installasjonen skal nå være gjennomført. Fjern USB-kabelen og din trådløse nummerdel fungerer i løpet av noen 7. SE - Viloläge. När tangentbordet inte använts på mer än en minut aktiveras viloläget. Tryck på valfri tangent för att gå tillbaka till normalläge. FI - Lepotila. Mikäli näppäimistöä ei käytetä minuuttiin, se menee lepotilaan. Jatkaaksesi käyttöä paina mitä tahansa nappia, niin näppäimistö palaa normaaliin tilaan. DK - Dvaletilstand: Når tastaturet ikke anvendes i mere end et minut går det i dvaletilstand. Tryk på en valgfri tast for at gå tilbage til normal tilstand. NO - Dvalemodus. Når tastaturet ikke brukes, aktiveres dvalemodus etter ett minutt. Trykk på en valgfri tast for å komme tilbake til normal modus. Avstängning av viloläge / Lepotilan poiskytkeminen / Slå dvale tilstand fra / Avstenging av dvalemodus 1. SE - Klicka på pilen längst ner till höger på din datorskärm så att rutan med symboler visas. Här syns symbolen för Bluetooth längst upp till vänster. FI - Paina nuolta näytön oikeassa alakulmassa. Saat näkyviin ruudun, jossa on symbolit, Bluetooth-symboli ylhäällä vasemmalla. DK - Klik på pilen længst nede til højre på computerskærmen.her findes blandt andre symboler også symbolet for bluetooth. NO - Klikk på pilen nede i høyre hjørne på dataskjermen slik at ruten med symboler vises. Her vises symbolet for Bluetooth oppe til venstre.

6 2. SE - Klicka på symbolen för Bluetooth och välj öppna inställningar. FI - Klikkaa Bluetooth-symbolia ja valitse avaa asetukset. DK - Klik på symbolet for Bluetooth og vælg Åbn Indstillinger. NO - Klikk på symbolet for Bluetooth, og velg åpne innstillinger. 3. SE - Välj maskinvara i dialogrutan som kommer upp och markera önskad enhet. Klicka därefter på egenskaper. FI - Valitse Laite ruudusta, joka ilmestyy näytölle, seuraavaksi valitse ominaisuudet ja seuraavasta valikosta Muuta asetuksia. DK - Vælg Hardware i dialogruden og markér den ønskede enhed. Klik derefter på egenskaber. NO - Velg maskinvare i dialogruten som kommer opp, og markér ønsket enhet. Klikk deretter på egenskaper. 4. SE - Välj ändra inställningar på dialogrutan som nu kommer upp. FI -.Valitse avautuvasta valintaikkunasta Muuta asetuksia. DK - Vælg skift indstillinger i dialogruden som nu kommer frem. NO - Velg endre innstillinger på dialogruten som nå kommer opp.

7 5. SE - Välj energisparfunktioner i dialogrutan som nu kommer upp och bocka sedan ur rutan tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström. Viloläget är nu avstängt. FI - Valitse avautuvasta valintaikkunasta Energiansäästötoiminnot ja poista sitten valintamerkki ruudusta Anna tietokoneen sammuttaa tämä laite virran säästämiseksi. Lepotila on nyt poistettu käytöstä. DK - Vælg strømstyring i dialogruden som nu kommer frem og sæt hak i feltet for tillad, at computeren slukker denne enhed for at spare strøm. Dvale tilstand er nu slået fra. NO - Velg energisparefunksjoner i dialogruten som nå kommer opp, og merk så ruten tillat at datamaskinen slår av denne enheten for å spare strøm. Dvalemodusen er nå slått av. Installation på läsplatta eller Ipad / Installation på tablet eller Ipad / Installasjon av lesebrett eller ipad SE - Följ instruktionerna ovan. Istället för längst ner till höger på datorskärmen hittas symbolen Bluetooth under inställningar på läsplattan. Välj slå på, hitta enheten och slå in koden på tangentbordet och nummerdelen precis som vid installation på PC. FI - Noudata edellä olevia ohjeita. Bluetooth-symboli ei ole tietokoneen näytön oikeassa alareunassa vaan lukulaitteen asetuksissa. Valitse Ota käyttöön, etsi laite ja kirjoita koodi näppäimistön ja numeronäppäimistön avulla, kuten PC-asennuksen yhteydessä. DK - Følg samme instruktion. I stedet for at finde symbolet for Bluetooth nederst i højre hjørne, så findes det her under Indstillinger. Vælg Tilslut, find enheden og tast koden på tastaturet og nummerdelen, præcis som ved installation på PC. NO - Følg instruksjonene ovenfor. Symbolet for Bluetooth finner du under innstillinger på lesebrettet. Velg slå på, finn enheten og tast inn koden på tastaturet og nummerdelen som ved intallasjonen på datamaskinen.

8

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening,

Yleiskäyttöinen kaukosäädin, Universal fjernbetjening, Art. 31-9960 Universal fjärrkontroll, 8-i-1 Universal fjernkontroll, 8-i-1 Yleiskäyttöinen kaukosäädin, 8 yksissä kuorissa Universal fjernbetjening, 8 i 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS

GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS GLOBE 4800/4900 CAN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN OPAS 06DE2351B.pmd 1 Bästa kund. Vi gratulerar till ett bra produktval. Detta billarm är utvecklat enligt senaste teknologi för

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

FM sändare FM-sender FM-lähetin

FM sändare FM-sender FM-lähetin FM sändare FM-sender FM-lähetin Original manual 2 Art. 24-511 FM sändare Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs alltid manualen noga innan användning. Produkten ska endast användas för anslutning till

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

38-1584 ENGLISH. External Modem. Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi SVENSKA NORSK. Ver. 2007-11 SUOMI. Model: LP-430. www.clasohlson.

38-1584 ENGLISH. External Modem. Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi SVENSKA NORSK. Ver. 2007-11 SUOMI. Model: LP-430. www.clasohlson. 38-1584 External Modem Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi ENGLISH SVENSKA NORSK Model: LP-430 Ver. 2007-11 SUOMI www.clasohlson.com 1. Description External Modem, V90 Max Speed 56 Kbps Plug

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net Getting started with TellStick Net Snabbguide för TellStick Net Komme i gang med TellStick Net Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Getting started 4 with TellStick Net Snabbguide 14 för TellStick

Detaljer

C Kamera Kamera Kamera Kamera

C Kamera Kamera Kamera Kamera Vælg globale enheder Valitse kaikki yksiköt Flytt globale styrker Markera globala enheter Flyt markør Liikuta hiusristikkoa Flytt sikte Flytta hårkors Mål < Tavoitteet Mål Uppdrag L y x Skift mellem valgte

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50

A72900GNW0 A72900GNX0. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 A72900GNW0 A72900GNX0 DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 18 NOBruksanvisning 34 SV Bruksanvisning 50 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2.

Detaljer

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SILVERCREST KH 2278

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer