Technokey Flex wireless

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Technokey Flex wireless"

Transkript

1 Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide

2 Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE - Vidamic Technokey Flex wireless använder Bluetooth. Om din dator har stöd för Bluetooth ska en symbol för detta finnas i rutan med symboler som går att klicka upp längst ner till höger på din datorskärm. Om din dator inte har Bluetooth måste du använda medföljande adapter i någon av datorns USB-portar. Då kommer symbolen för Bluetooth att visas och du kan påbörja installeringen. FI - Vidamic Technokey Flex wireless toimii Bluetooth:illa. Mikäli tietokoneessa on Bluetooth, tulee näytössä olla Bluetooth-kuvake, jonka voit näpäyttää auki painamalla kuvaketta, joka löytyy näytön oikeasta alareunasta. Mikäli koneessa ei ole Bluetooth-ominaisuutta, on käytettävä mukana tulevaa adapteria jossakin tietokoneen USBporteista. Näin Bluetooth-kuvakkeen saa näkyviin ja asennuksen voi aloittaa. DK - Vidamic Technokey Flex wireless anvender Bluetooth. Hvis din computer understøtter Bluetooth findes der et symbol i ruden med dette.. Ruden kommer frem ved at klikke på pilen nede i højre hjørne af skærmen. Hvis din computer ikke understøtter Bluetooth skal du bruge den medfølgende adaptor, denne sættes i en af computerens USB-porte. NO - Vidamic Technokey Flex wireless bruker Bluetooth. Hvis datamaskinenen din har Bluetooth, skal et symbol for dette finnes i ruten med symboler som kan hentes fram nede til høyre på skjermen din. Dersom den ikke har Bluetooth, må du bruke medfølgende adapter i en av datamaskinens USB-porter, da vises symbolet, og du kan starte installeringen. 1. SE - Koppla in den medföljande USB-kabeln i tangentbordets mini-usb-port och en av datorns USB-portar. FI - Liitä mukana tullut USB-kaapeli:n pienempi puoli näppäimistöön ja toinen pää johonkin tietokoneessa olevista USB-porteista. DK - Tilslut det medfølgende USB-kabel i tastatures mini-usb-port og på en af computerens USB-porte. NO - Koble til USB-kabelen som følger med, i tastaturets mini-usb-port og en av datamaskinens USB-porter.

3 2. SE - Laddning. När batterinivån är låg fungerar inte tangenbordet och nummerdelen normalt. Koppla då in USB-kabeln i tangentbordets eller nummerdelens mini-usb-port och den andra änden i någon av datorns USB-portar. Ett rött ljus lyser vid batteri-symbolen på tangentbordets ovansida under laddningstiden och slocknar automatiskt när batteriet är fullt laddat. FI - Lataaminen: Kun paristoista alkaa loppua virta, näppäimistö ei toimi normaalisti. Paristot ovat ladattavia. Kun laitatte USB-kaapelin kiinni näppäimistöön ja tietokoneeseen, syttyy näppäimistössä punainen valo lataamisen merkiksi. Kun paristot ovat täynnä, valo sammuu. DK - Ladning: Når batteriniveauet er lavt fungerer tastaturet og nummerdelen ikke normalt. USB-kablet kobles i enten tastaturets eller nummerdelens mini-usb-port og den anden ende i en af computerens usb-porte. Et rødt lys ved batteri-symbolet på tastaturets forside lyser nu. Når batteriet er fuldt opladet slukker lyset og kablet kan tages ud igen. NO - Lading. Når batterinivået er lavt, fungerer ikke tastaturet og nummerdelen normalt. Koble da inn USB-kabelen i tastaturets eller nummerdelens mini-usb-port og den andre enden i en av datamaskinens usb-porter. Et rødt lys lyser ved batterisymbolet på tastaturets overside i ladetiden, og slukker automatisk når batteriet er ferdig ladet. 3. SE - Tryck in POWER-knappen på tangentbordets undersida. Ett blått ljus lyser då vid Bluetooth-symbolen på tangentbordets ovansida. Detta ljus stängs av automatiskt efter någon sekund. FI - Paina näppäimistön alla oleva POWER-nappia. Näppäimistön päällä olevassa Bluetoothsymbolissa syttyy sininen valo. Valo sammuu itsestään muutamassa sekunnissa. DK - Tryk på POWER-knappen på tastaturets bagside. Et blåt lys lyser så ved Bluetoothsymbolet på tastaturets forside. Dette lys slukkes automatisk efter nogle sekunder. NO - Trykk på POWER-knappen på tastaturets underside. Et blått lys lyser da ved Bluetoothsymbolet på tastaturets overside. Dette lyset skrus automatisk av etter noen sekunder. The backside of the keyboard The top of the keyboard 4. SE - Tryck in CONNECT-knappen på tangentbordets undersida i ett par sekunder. Det blå ljuset vid Bluetooth-symbolen blinkar nu. FI - Paina CONNECT-nappia näppäimistön alta pari sekuntia. Sininen valo alkaa vilkkua Bluetooth-symbolissa. DK - Tryk på CONNECT-knappen på tastaturets bagside i et par sekunder. Det blå lys ved Bluetooth-symbolet blinker nu. NO - Trykk på CONNECT-knappen på tastaturets underside i et par sekunder. Det blå lyset ved Bluetooth-symbolet blinker nå.

4 5. SE - Klicka på pilen längst ner till höger på datorskärmen. Där finns ett antal symboler och bland dem symbolen för Bluetooth. Klicka på symbolen för Bluetooth, välj lägg till enhet och sedan bluetooth keyboard. I nästa steg, välj alternativet skapa en kopplingskod åt mig, skriv koden som kommer upp i rutan på tangentbordet och tryck sedan på Enter. Installationen ska nu vara slutförd. Avlägsna USB-kabeln och ditt trådlösa tangentbord börjar fungera inom någon minut. FI - Paina nuolta näytön oikeasta alareunasta. Esiin tulee kuvakkeita, jonka joukossa on Bluetooth. Paina Bluetoothkuvaketta, valitse lisää laite ja Bluetooth Keyboard. Seuraavassa vaiheessa valitse luo kytkentäkoodi, kirjoita ruudulle tuleva koodi näppäimistöllä ja paina Enter. Asennus on valmis. Irrota USB-kaapeli, langaton näppäimistösi alkaa toimia muutamassa minuutissa. DK - Klik på pilen længst nede til højre på computerskærmen. Her findes blandt andre symboler også symbolet for Bluetooth. Klik på symbolet for Bluetooth, vælg Tilføj en enhed og derefter bluetooth keyboard. Derefter vælg en enhed der skal føjes til denne computer. Klik på enheden og vælg alternativet skab en opkoblingskode til mig, skriv koden som kommer op i ruden og tryk Enter. Installationen er nu fuldendt. Tag USB-kablet ud og dit trådløse tastatur fungerer nu efter et par minutter. NO - Klikk på pilen nede til høyre på skjermen. Her finnes flere symboler i tillegg til symbolet for Bluetooth. Klikk på symbolet for Bluetooth, velg legg til enhet og så Bluetooth keyboard. Så velges alternativet opprett en koblingskode til meg, skriv koden som kommer opp i ruten på tastaturet og trykk deretter på Enter. Installasjonen skal nå være gjennomført. Fjern USB-kabelen, og ditt trådløse tastatur vil fungere i løpet av noen minutter. 6. SE - För att koppla in nummerdelen och göra den upptäckbar via Bluetooth, koppla först in den medföljande USB-kabeln i nummerdelens mini-usb-port och en av datorns usb-portar.tryck sedan in power-knappen på nummerdelens undersida så att den lilla lampan på ovansidan får en lila färg under någon sekund. Precis som vid installationen av tangentbordet, klicka på Bluetoothsymbolen längst ner till höger på datorskärmen och välj lägg till enhet. Håll därefter in de tre tangenterna 0(noll) 2(två) samt -(minustecken) samtidigt tills symbolen för nummerdelen kommer upp bland Bluetooth-enheterna. Klicka på enheten och välj alternativet skapa en kopplingskod åt mig, skriv koden som kommer upp i rutan på nummerdelen och tryck sedan på Enter. Installationen ska nu vara slutförd. Avlägsna USB-kabeln och din trådlösa nummerdel börjar fungera inom någon minut. FI - Asentaaksesi näppäimistön numero-osan, liitä USB-kaapeli numero-osaan samalla tavalla kuin olit liittänyt kaapelin näppäimistöön. Tämän jälkeen paina Power-nappia kääntöpuolella, lila valo syttyy etupuolella. Samalla tavalla kuin näppäimistön asennuksessa paina Bluetooth kuvaketta näytön oikeassa alareunassa ja valitse lisää laite. Pidä tämän jälkeen 0(nolla), 2(kaksi) ja (miinus merkki) samaan aikaan painettuna kunnes näytölle ilmestyy kuvake numero osalle Bluetooth valikossa. Paina kuvaketta ja valitse luo kytkentäkoodi, kirjoita ruudulle tuleva koodi numero näppäimillä ja paina Enter. Asennus on nyt valmis. Irrota USB-kaapeli, numeronäppäimistö alkaa toimia muutamassa minuutissa.

5 DK - For også at installere nummerdelen til Bluetooth skal du først koble det medfølgende usbkabel i nummerdelens mini-usb-port og i en af computerens USB-porte. Tryk derefter på power-knappen på nummerdelens bagside, så lyser den lille lampe lilla ovenpå tastaturet i et par sekunder. Præcis som ved installation af tastaturet skal du nu klikke på Bluetooth-symbolet længst nede i højre hjørne på computerskærmen. Vælg herefter Tilføj en enhed. Hold derefter de tre taster, 0(nul) 2(to) og -(minustegn) inde samtidigt indtil symbolet for nummerdelen kommer frem blandt Bluetooth-enhederne. Klik på enheden og vælg alternativet skab en opkoblingskode til mig, skriv koden som kommer op i ruden og tryk på Enter. Installationen er nu fuldendt. Tag USB-kablet ud og din trådløse nummerdel fungerer nu efter et par minutter. NO - For å koble inn nummerdelen og gjøre den registrerbar via Bluetooth, koble først inn den medfølgende USB-kabelen i nummerdelens mini-usb-port og en av datamaskinens usbporter. Trykk deretter på POWER-knappen på nummerdelens underside, slik at den lilla lampen på oversiden lyser i løpet av noen sekunder. Klikk på Bluetooth-symbolet nede til høyre på skjermen og velg legg til enhet, som ved installasjonen av tastaturet. Hold deretter inne de tre tastene 0 (null) 2 (to) samt - (minustegnet) samtidig, til symbolet for nummerdelen kommer opp blant Bluetooth-enhetene. Klikk på enheten, og velg alternativet opprett en koblingskode til meg. Skriv koden som kommer opp i ruten på nummerdelen og trykk deretter på Enter. Installasjonen skal nå være gjennomført. Fjern USB-kabelen og din trådløse nummerdel fungerer i løpet av noen 7. SE - Viloläge. När tangentbordet inte använts på mer än en minut aktiveras viloläget. Tryck på valfri tangent för att gå tillbaka till normalläge. FI - Lepotila. Mikäli näppäimistöä ei käytetä minuuttiin, se menee lepotilaan. Jatkaaksesi käyttöä paina mitä tahansa nappia, niin näppäimistö palaa normaaliin tilaan. DK - Dvaletilstand: Når tastaturet ikke anvendes i mere end et minut går det i dvaletilstand. Tryk på en valgfri tast for at gå tilbage til normal tilstand. NO - Dvalemodus. Når tastaturet ikke brukes, aktiveres dvalemodus etter ett minutt. Trykk på en valgfri tast for å komme tilbake til normal modus. Avstängning av viloläge / Lepotilan poiskytkeminen / Slå dvale tilstand fra / Avstenging av dvalemodus 1. SE - Klicka på pilen längst ner till höger på din datorskärm så att rutan med symboler visas. Här syns symbolen för Bluetooth längst upp till vänster. FI - Paina nuolta näytön oikeassa alakulmassa. Saat näkyviin ruudun, jossa on symbolit, Bluetooth-symboli ylhäällä vasemmalla. DK - Klik på pilen længst nede til højre på computerskærmen.her findes blandt andre symboler også symbolet for bluetooth. NO - Klikk på pilen nede i høyre hjørne på dataskjermen slik at ruten med symboler vises. Her vises symbolet for Bluetooth oppe til venstre.

6 2. SE - Klicka på symbolen för Bluetooth och välj öppna inställningar. FI - Klikkaa Bluetooth-symbolia ja valitse avaa asetukset. DK - Klik på symbolet for Bluetooth og vælg Åbn Indstillinger. NO - Klikk på symbolet for Bluetooth, og velg åpne innstillinger. 3. SE - Välj maskinvara i dialogrutan som kommer upp och markera önskad enhet. Klicka därefter på egenskaper. FI - Valitse Laite ruudusta, joka ilmestyy näytölle, seuraavaksi valitse ominaisuudet ja seuraavasta valikosta Muuta asetuksia. DK - Vælg Hardware i dialogruden og markér den ønskede enhed. Klik derefter på egenskaber. NO - Velg maskinvare i dialogruten som kommer opp, og markér ønsket enhet. Klikk deretter på egenskaper. 4. SE - Välj ändra inställningar på dialogrutan som nu kommer upp. FI -.Valitse avautuvasta valintaikkunasta Muuta asetuksia. DK - Vælg skift indstillinger i dialogruden som nu kommer frem. NO - Velg endre innstillinger på dialogruten som nå kommer opp.

7 5. SE - Välj energisparfunktioner i dialogrutan som nu kommer upp och bocka sedan ur rutan tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström. Viloläget är nu avstängt. FI - Valitse avautuvasta valintaikkunasta Energiansäästötoiminnot ja poista sitten valintamerkki ruudusta Anna tietokoneen sammuttaa tämä laite virran säästämiseksi. Lepotila on nyt poistettu käytöstä. DK - Vælg strømstyring i dialogruden som nu kommer frem og sæt hak i feltet for tillad, at computeren slukker denne enhed for at spare strøm. Dvale tilstand er nu slået fra. NO - Velg energisparefunksjoner i dialogruten som nå kommer opp, og merk så ruten tillat at datamaskinen slår av denne enheten for å spare strøm. Dvalemodusen er nå slått av. Installation på läsplatta eller Ipad / Installation på tablet eller Ipad / Installasjon av lesebrett eller ipad SE - Följ instruktionerna ovan. Istället för längst ner till höger på datorskärmen hittas symbolen Bluetooth under inställningar på läsplattan. Välj slå på, hitta enheten och slå in koden på tangentbordet och nummerdelen precis som vid installation på PC. FI - Noudata edellä olevia ohjeita. Bluetooth-symboli ei ole tietokoneen näytön oikeassa alareunassa vaan lukulaitteen asetuksissa. Valitse Ota käyttöön, etsi laite ja kirjoita koodi näppäimistön ja numeronäppäimistön avulla, kuten PC-asennuksen yhteydessä. DK - Følg samme instruktion. I stedet for at finde symbolet for Bluetooth nederst i højre hjørne, så findes det her under Indstillinger. Vælg Tilslut, find enheden og tast koden på tastaturet og nummerdelen, præcis som ved installation på PC. NO - Følg instruksjonene ovenfor. Symbolet for Bluetooth finner du under innstillinger på lesebrettet. Velg slå på, finn enheten og tast inn koden på tastaturet og nummerdelen som ved intallasjonen på datamaskinen.

8

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation surface.com/support surface.com/userguides 3 2015 Microsoft Corporation Silver Silver Tænd/sluk-knap Virtapainike Av/på-knapp Strömbrytare Lydstyrke Äänenvoimakkuus Volum Volym Mini DisplayPort til videoudgang

Detaljer

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem

Tilslutning af printer Bemærk: Rettelse af USB-problemer Styresystem Tillæg til Stylus Color 480SXU-brugere Tillegg for brukere av Stylus Color 480SXU Lisäys Stylus Color 480SXU -tulostimen käyttäjille Tillägg för användare av Stylus Color 480SXU MAEVL006 Tilslutning af

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-440. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Action-kamera Läs dessa instruktioner noga innan du använder produkten. Spara dem för framtida bruk. PÅ/AV MODE (läge) Fäste Klämma RECORD

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

TB-109Z Bluetooth micro keyboard with remote control. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-109Z Bluetooth micro keyboard with remote control. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-109Z Bluetooth micro keyboard with remote control EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Wireless Keyboard & Mouse. Ta kontakt med et av de

Detaljer

manual Keyboard media remote WR5+ Item no: Plexgear

manual Keyboard media remote WR5+ Item no: Plexgear manual Keyboard media remote WR5+ Item no: 96606 EN DK NO SV 2015-09-07 Plexgear ENGLISH ENGLISH Overview 1 Set button 2 TV remote keys 3 Volume up/down 4 Left mouse button Keyboard 1 2 3 4 5 Remote, mouse

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP

Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas S N DK FIN. LabelManager. Wireless PnP S N DK FIN Snabbstartshandledningen Hurtigstartveiledning Lynvejledning Pikaopas LabelManager Wireless PnP Upphovsrätt 2013 Newell Rubbermaid Europe LLC Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller

Detaljer

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

HL-W100 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning HL-W100 Wireless stereo headset EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN - User guide You have bought a wireless headset to be used in Windows XP, Vista

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 55Wx

Hurtigveiledning Konftel 55Wx NORSK Hurtigveiledning Konftel 55Wx Konftel 55Wx er en konferanseenhet som kan kobles til bordtelefoner, mobiltelefoner og datamaskiner. Den omgjør kommunikasjonsverktøyene dine til konferansetelefoner

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

HL-W105 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

HL-W105 Wireless stereo headset. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning HL-W105 Wireless stereo headset EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN - User guide You have bought a wireless headset to be used in Windows XP, Vista

Detaljer

Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+

Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Brugervejledning Højtaler med bluetooth til Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P og Handi Defy+ Varenr: 401 123 Rev B DK Innhold Om Høyttaleren... 3 Kompatibilitet... 4 Ladere... 4 Koble til strøm...

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

Sandberg USB Data Link

Sandberg USB Data Link [133-02] Rev. 25.02.03 ENGLISH Sandberg USB Data Link DANSK System requirements Pentium PC or compatible 1 available USB port on each PC CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP NORSK

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND

AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Art. 87-9 AVFALLSHINK AVFALLSBØTTE ROSKAKORI AFFALDSSPAND Med sensor/jossa liiketunnistin INTRODUKTION Avfallshink med automatisk öppning/stängning av locket som förenklar när du ska slänga skräp i badrummet.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

USB 3.0 to Gigabit network adapter

USB 3.0 to Gigabit network adapter USB3-GIGA / USB3-GIGA1 USB 3.0 to Gigabit network adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Quick Start Guide ZTE MF910

Quick Start Guide ZTE MF910 Quick Start Guide ZTE MF910 DK 2 FI 10 NO 18 SE 26 UK 34 1 Din egen mobile trådløse zone Følg instruktionerne i lynvejledningen, så er du snart oppe at køre med dit mobile bredbånd og din mobile trådløse

Detaljer