Portabel tvätt Bærbar vasker Kannettava pesulaite Transportabel afrenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Portabel tvätt Bærbar vasker Kannettava pesulaite Transportabel afrenser"

Transkript

1 Manual.indd , Art Portabel tvätt Bærbar vasker Kannettava pesulaite Transportabel afrenser Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Biltema Nordic Services AB 2

3 Portabel tvätt Låg vattenkonsumtion och högt vattentryck Sparar energi och är miljövänlig Bärbar, hållbar, säker och stänkfri För rengöring inomhus, t.ex. badkar, tvättställ, eller utomhus, t.ex. trädgårdsmöbler och olika typer av fordon. Idealiskt vid camping och annat friluftsliv. INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar Varning! Tvättens delar Förberedelser Så här använder du tvätten Automatisk avstängning Underhåll Förvaring Felsökning Läs igenom denna manual noggrant innan du börjar använda tvätten. Varning! Små delar utgör en risk för kvävning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Ta alltid hänsyn till dessa grundläggande säkerhetsaspekter när du använder din portabla tvätt: 1. Fyll aldrig tanken med annan vätska än rent vatten; i annat fall kan allvarlig skada uppkomma. 2. Se till att bekanta dig med produkten och lär dig hur kontrollerna fungerar innan du börjar använda tvätten. 3. Använd inte apparaten om du känner dig osäker, eller om du har intagit alkohol eller andra droger. 4. Skadade tryckslangar kan spricka och utgör då en potentiell farlig situation eller skaderisk. En tryckslang ska inte vara hoptrasslad, snodd, hoppressad, vriden eller skadad på något sätt. Om detta sker ska tryckslangen bytas ut. 5. Använd endast vatten med temperatur C. VARNING! För att undvika risken för skada, tänk på följande: 1. Lämna inte apparaten med strömmen på. Dra ur strömtillförseln när apparaten inte används och innan något underhåll ska ske. 2. Detta är INTE en leksak. God uppmärksamhet krävs när apparaten används i närheten av barn. 3. Använd endast Biltemas rekommenderade tillbehör och reservdelar. Använd inte apparaten om den är skadad, har tappats i vatten eller inte fungerar som den ska. 4. Apparaten ska inte bäras i kabeln; kabeln ska aldrig användas som handtag. Dra inte i kabeln och dra den inte runt skarpa hörn. Håll kabeln borta från varma ytor. 5. Håll munstycket borta från sådant som kan täppa till det. Använd inte apparaten om munstycket är tilltäppt. Se till att inte damm, ludd, hårstrån eller annat hindrar luftströmmen. 6. Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och andra kroppsdelar på säkert avstånd från apparatens rörliga delar. 7. Använd inte apparaten om vattenfiltret inte är installerat. 8. Stäng av alla kontroller innan strömtillförseln stängs av. 9. Att använda felaktig spänning kan leda till motorskada eller möjligen personskada. Korrekt spänning finns angiven på maskinskylten. 10. Rikta inte vattenstrålen mot apparaten, mot elektriska delar eller mot andra elektriska apparater. 11. Ändra inte den ursprungliga diametern på munstycket. 12. Kom ihåg att lätta på det kvarvarande trycket innan slangen kopplas loss. 13. Innan tvätten används, KONTROLLERA att skruvarna är åtdragna och att det inte finns några trasiga eller slitna delar. 14. Tvätten ska inte användas tillsammans med klorinhaltiga medel eller rengöringsmedel överhuvudtaget Biltema Nordic Services AB

4 15. Fyll inte något annat än rent vatten i tanken. 16. Sänk aldrig ner apparaten i vatten. 17. Låt inte tvätten frysa. Töm alltid systemet och förvara därefter tvätten inomhus. Om apparaten utsätts för frostgrader kommer pumpen och vattenslangen att skadas. 18. Ta inte bort batterilocket och försök inte montera isär apparaten. Det kan leda till allvarlig personskada. 19. Använd alltid den proppsäkring som rekommenderas. Alla andra proppsäkringar kan leda till att apparaten eller fordonet skadas. 20. Spruta inte vatten direkt på ögon eller mun. 21. Ladda upp det inbyggda batteriet var 3:e månad. FÖRBEREDELSER Ta av vattentanken. TVÄTTENS DELAR Vrid locket moturs och ta av det Vattentank 2. Lock 3. Anslutning, tryckslang 4. Strömbrytare 5. Anslutning, laddare 6. Meshficka 7. Hjul 8. Strömkabel 9. Lock till strömkabel 10. Batterilock 11. Utlopp, vatten 12. Inlopp, vatten 13. Laddare 14. Sprutpistol, multifunktion 15. Avtryckarlås 16. Slang 17. Duschhuvud 18. Spruthuvud Fyll tanken med rent vatten. Viktigt! Vattentemperaturen ska vara mellan 10 och 60 C. Sätt på locket genom att vrida det medsols och dra åt så det blir tätt. Anslut slangen till tanken genom att föra Biltema Nordic Services AB 4

5 tillbaka hylsan, ansluta slangen och föra fram hylsan. Batteri Anslut slangen till spraymunstycket genom att föra tillbaka hylsan, ansluta slangen och föra fram hylsan. Sätt strömbrytaren på I för att använda ström från batteriet. Obs! Ladda 6 8 timmar så att batteriet är fulladdat. Anslut borst/spruthuvudet till sprutpistolen Tryck borst/spruthuvudet på sprutpistolen tills räfflorna på huvudet låser sig i hålen på sprutpistolen. Bild 2 bild 2a SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTEN Viktigt! Dra ut strömkabeln så snart motorn ska vara avslagen en längre tid. På vissa fordon stängs inte strömmen av i och med att motorn stängs av. Om strömkontakten sitter kvar kan fordonets batteri tömmas eller bli skadat. 12 V-uttag Töm systemet från luft För att få ut luften ur systemet, sätt strömbrytaren på II eller I (Bild 2). Placera munstycket i vattentanken och tryck på avtryckaren tills ett jämnt vattenflöde kommer ur munstycket (Bild 2a). Vid normal användning kan luft bli stående i slangen. Vi rekommenderar att du följer dessa steg för att få ut luften ur systemet så att trycket i tvätten blir optimalt. Anslut till bilens 12 V-uttag. Obs! För vissa fordon krävs att nyckeln är i tändningsläge. Följ dessa steg varje gång du fyller vattentanken: 1. Fyll tanken med vatten. 2. Anslut slangen till apparaten. 3. Anslut strömkabeln till apparaten. 4. Om du väljer fordonets 12 V som strömkälla, anslut kabeln till 12 V-uttaget och sätt strömbrytaren på II. Om du väljer batteriet, anslut detta och sätt strömbrytaren på I. 5. Placera slangen, utan munstycke, i vattentanken. 6. Slå på strömmen och låt den vara på i Biltema Nordic Services AB

6 sekunder, eller tills ett jämnt vattenflöde kommer ur slangen. 7. Slå av strömmen. 8. Anslut munstycket till slangen. Obs! Om du inte är säker på att fordonets batteri har tillräcklig kraft måste du låta fordonets motor vara igång medan du använder tvätten. Så här använder du sprutpistolen 1. Pulserande vattenflöde Det pulserande vattenflödet bildas när du trycker på och släpper avtryckaren. 2. Kontinuerligt vattenflöde Position 2 Position 1 Ett jämnt vattenflöde bildas när avtryckaren förs framåt i position 1 eller 2. AUTOMATISK AVSTÄNGNING När avtryckaren släpps stänger det dynamiska trycket av motorn automatiskt. När avtryckaren trycks in gör tryckfallet att motorn automatiskt aktiveras och att ett tryck bildas med en kort fördröjning. För att den automatiska avstängningen ska ske korrekt ska intervallet mellan att trycka på avtryckaren och att släppa den vara minst 5 10 sekunder. Tryck på sprutpistolens avtryckare och justera vattenflödet enligt behov. Stänga av den portabla tvätten 1. Sätt strömbrytaren på OFF. 2. Tryck på avtryckaren för att få ut det vatten som finns kvar i slangen och sprutpistolen. 3. Koppla loss slangen från apparaten. 4. Ta av munstycket från slangen. 5. Tryck på sprutpistolens avtryckare för att få ut det vatten som finns kvar i den. UNDERHÅLL Varning! Dra alltid ut stickkontakten från strömkällan innan något underhåll sker. 1. Vattenfilter: Kontrollera vattenfiltret innan du fyller vatten i tanken. Rengör vattenfiltret vid behov. 2. Tilltäppt munstycke: Om munstycket täpps till kommer trycket i apparaten att bli för högt, vilket gör att tvätten blir överbelastad. Om detta sker, sätt strömbrytaren på OFF och koppla ifrån strömkällan. Dra ur stickkontakten till strömkällan, tryck på avtryckaren för att jämna ut trycket och ta av munstycket från slangen. Rengör munstycket med rengöringsverktyget (se bild 1 och 2 nedan). Om trycket fortfarande är för högt, upprepa steg 1 och Smörjning: Ingen smörjning krävs för denna pump. Silikonfett kan tillföras O-ringarna om det är svårt att montera dem. 4. Tillsätt lite silikonfett på sprutpistolens metalldelar om den inte har använts på länge Biltema Nordic Services AB 6

7 Rengöra sprutpistolen Steg 1: Dra tillbaka hylsan och dra av munstycket från slangen. Steg 2: Rengör munstycket med det speciella verktyget. Ta bort all smuts från munstycket och skölj sedan av det. Byta ut säkringen (12 V) Skruva av änden på strömkabelns adapter och ta ur den gamla säkringen. Lägg in en ny säkring. Batteriet 1. Se till att batteriet alltid är fulladdat när tvätten ska användas. Vi rekommenderar att batteriet fulladdas efter varje användning, så att batteriet behåller sin maximala livstid. Kom ihåg att fulladda batteriet innan tvätten används första gången. 2. Observera att batteriets strömstyrka minskar med tiden om det inte används. Helst ska batteriet laddas minst en gång var tredje månad för att det alltid ska hållas fulladdat. 3. Kontrollera batteriets poler med jämna mellanrum sitter de löst, förekommer rost eller skador, läcker de? Detta kan leda till att underhåll behövs. 4. Förvara alltid batteriet och tvätten på säkert avstånd från höga temperaturer, samt från antändbara eller explosiva föremål. 5. För att undvika elektriska stötar, använd isolerade verktyg eller handskar medan du underhåller tvätten. 6. Kontakta Biltema om batteriet inte fungerar som det ska. Försök inte själv montera isär batteriet. 7. Försök inte rengöra batteriet med organiska lösningsmedel. Dessa förstör batteriet. FÖRVARING Den portabla tvätten ska förvaras frostfritt. Förvara den inte utomhus eller i en lokal där temperaturen riskerar att falla under 0 C. Frosttemperaturer kan leda till allvarliga skador på tvätten. Innan du ska förvara tvätten en längre tid, t.ex. över vintern, förbered apparaten enligt instruktionerna nedan: Töm ut allt vatten ur tvätten 1. Sätt strömbrytaren på OFF och tryck på avtryckaren för att lätta på trycket i systemet. Ta bort munstycket och tryck på avtryckaren för att allt vatten ska tömmas ur det. Töm ut allt vatten från tanken. Slå på strömmen och låt pumpen vara igång ca. 30 sekunder utan munstycke. 2. Ta av tryckslangen. Håll ena änden högt så att allt vatten rinner ur slangen. 3. Ta bort och placera slang, munstycke och strömkabel i meshfickan på tvättens baksida. FELSÖKNING Pumpen fungerar inte Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten. att bilens batteri är laddat, och att 12 V- uttaget fungerar. säkringen i 12 V-uttaget och stickkontakten på kabeln. Inget vattenflöde när pumpen är igång Kontrollera att munstycket inte är tilltäppt. att vattenintaget inte är tilltäppt. att det inte finns ett hindrande veck på vattenslangen. Obs! För att bilens batteri inte ska tömmas ska motorn vara igång om du ska använda 12 V-uttaget i mer än 30 minuter. Tekniska specifikationer Tryck: ,5 till 130,5 psi Spänning: V DC Effekt: W Slanglängd: m Strömkabel, längd: m Kapacitet: l Bruttovikt: ,8 kg Mått: x 230 x 530 mm Biltema Nordic Services AB

8 El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 8

9 Bærbar vasker Lavt vannforbruk og høyt vanntrykk Sparer energi og er miljøvennlig Bærbar, holdbar, sikker, sølfri For rengjøring innendørs, f.eks. badekar, servant, eller utendørs, f.eks. hagemøbler og ulike typer kjøretøy Ideelt ved camping og annet friluftsliv INNHOLD Viktige sikkerhetsanvisninger Advarsel! Vaskerens deler Forberedelser Slik bruker du vaskeren Automatisk avslåing Vedlikehold Oppbevaring Feilsøking Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar vaskeren i bruk. Advarsel! Små deler utgjør en risiko for kvelning. VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Ta alltid hensyn til disse grunnleggende sikkerhetsaspektene når du bruker den bærbare vaskeren: 1. Fyll aldri tanken med annen væske enn rent vann; det kan ellers oppstå alvorlig skade. 2. Sørg for å gjøre deg kjent med produktet, og lær deg hvordan det betjenes før du tar vaskeren i bruk. 3. Bruk ikke vaskeren om du er usikker på noe, eller dersom du har inntatt alkohol eller andre medikamenter. 4. Skadede trykkslanger kan sprekke og utgjør da en potensiell farlig situasjon eller skaderisiko. En trykkslange skal ikke være sammenfiltret, vridd, sammenpresset eller skadet på noen måte. Om dette skulle skje, skal trykkslangen skiftes ut. 5. Bruk kun vann med temperatur C. ADVARSEL! For å unngå risiko for skade, tenk på følgende: 1. Gå ikke fra apparatet med strømmen på. Koble fra strømtilførselen når apparatet ikke er i bruk og før vedlikehold. 2. Dette er ikke et leketøy. God oppmerksomhet kreves når apparatet brukes i nærheten av barn. 3. Bruk kun Biltemas anbefalte tilbehør og reservedeler. Bruk ikke apparatet dersom det er skadet, har blitt mistet i vann, eller ikke fungerer som det skal. 4. Apparatet skal ikke bæres i kabelen; kabelen skal aldri brukes som håndtak. Dra ikke i kabelen, og dra den ikke rundt skarpe hjørner. Hold kabelen borte fra varme flater. 5. Hold munnstykket borte fra ting som kan gjøre det tilstoppet. Bruk ikke apparatet om munnstykket er tett. Se til at ikke støv, lo, hårstrå eller annet hindrer luftstrømmen. 6. Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre kroppsdeler på sikker avstand fra apparatets bevegelige deler. 7. Bruk ikke apparatet dersom vannfilteret ikke er installert. 8. Slå av alle brytere og andre betjeningsinnretninger før strømtilførselen slås av. 9. Å bruke feil spenning kan føre til motorskade eller muligens personskade. Korrekt spenning er angitt på maskinskiltet. 10. Rett ikke vannstrålen mot apparatet, elektriske deler eller andre elektriske apparater. 11. Endre ikke den opprinnelige diameteren på munnstykket. 12. Husk på å lette på det gjenværende trykket før slangen kobles fra. 13. Før vaskeren brukes, KONTROLLER at skruene er strammet, og at ingen deler er slitt eller i stykker. 14. Vaskeren skal ikke brukes sammen med klorholdige midler eller rengjøringsmidler. 15. Fyll ikke noe annet enn rent vann i tanken. 16. Senk aldri apparatet ned i vann. 17. La ikke vaskeren bli utsatt for frost. Tøm alltid systemet, og oppbevar deretter vaskeren innendørs. Dersom apparatet utsettes for Biltema Nordic Services AB

10 kuldegrader, vil pumpen og vannslangen skades. 18. Ta ikke av batterilokket, og prøv ikke å ta apparatet fra hverandre. Dette kan føre til alvorlig personskade. 19. Bruk alltid anbefalt proppsikring. Alle andre proppsikringer kan føre til at apparatet eller kjøretøyet skades. 20. Sprøyt ikke vann rett på øyne eller munn. 21. Lad opp det innebygde batteriet hver 3. måned. FORBEREDELSER Ta av vanntanken. VASKERENS DELER Vri lokket mot klokka, og ta det av Vanntank 2. Lokk 3. Tilkobling, trykkslange 4. Strømbryter 5. Tilkobling, lader 6. Nettinglomme 7. Hjul 8. Strømkabel 9. Lokk til strømkabel 10. Batterilokk 11. Utløp, vann 12. Innløp, vann 13. Lader 14. Sprøytepistol, multifunksjon 15. Avtrekkerlås 16. Slange 17. Indikator (endres fra RØD til GRØNN når batteriet blir fulladet) 18. Dusjhode 19. Sprøytehode Fyll tanken med rent vann. Viktig! Vanntemperaturen skal være mellom 10 og 60 C. Sett på lokket ved å vri det med klokka, og stram så det blir tett. Koble slangen til tanken ved å føre hylsen tilbake, koble til slangen og føre hylsen fram Biltema Nordic Services AB 10

11 Batteri Koble slangen til sprøytemunnstykket ved føre hylsen tilbake, koble til slangen og føre hylsen fram. Koble til børste/sprøytehodet til sprøytepistolen Trykk børste/sprøytehodet på sprøytepistolen til rillene på hodet låses fast i hullene på sprøytepistolen. Sett strømbryteren på I for å bruke strøm fra batteriet. Obs! Lad 6 8 timer slik at batteriet er fulladet. SLIK BRUKER DU VASKEREN Viktig! Trekk ut strømkabelen så snart motoren skal være slått av i lengre tid. På visse kjøretøyer slås ikke strømmen av i og med at motoren slås av. Om strømkontakten blir sittende i uttaket, kan kjøretøyets batteri tømmes eller bli skadet. 12 V-uttak Bilde 2 bilde 2a Tøm systemet for luft For å få luften ut av systemet, sett strømbryteren på II eller I (bilde 2). Plasser munnstykket i vanntanken, og trykk på avtrekkeren til det kommer en jevn strøm av vann av munnstykket (bilde 2a). Ved normal bruk kan luft bli stående i slangen. Vi anbefaler at du følger trinnene nedenfor for å få luften ut av systemet slik at trykket i vaskeren blir optimalt. Koble til bilens 12 V-uttak. Obs! For visse kjøretøy kreves det at nøkkelen er i tenningsposisjon. Følg disse trinnene hver gang du fyller vanntanken: 1. Fyll tanken med vann. 2. Koble slangen til apparatet. 3. Koble strømkabelen til apparatet. 4. Om du velger kjøretøyets 12 V som strømkilde, koble kabelen til 12 V-uttaket, og sett strømbryteren på II. Om du velger batteriet, koble til dette, og sett strømbryteren på I. 5. Plasser slangen, uten munnstykke, i vanntanken. 6. Slå på strømmen, og la den være på i 30 sekunder, eller til det kommer en jevn strøm Biltema Nordic Services AB

12 av vann ut av slangen. 7. Slå av strømmen. 8. Koble munnstykket til slangen. Obs! Om du ikke er sikker på at kjøretøyets batteri har nok strøm, må du la kjøretøyets motor være i gang mens du bruker vaskeren. Slik bruker du sprøytepistolen 1. Pulserende strøm av vann Den pulserende vannstrømmingen dannes når du trykker på og slipper avtrekkeren. Trykk på sprøytepistolens avtrekker, og juster vannstrømmingen etter behov. Slå av den bærbare vaskeren 1. Sett strømbryteren på OFF. 2. Trykk på avtrekkeren for å få ut vannet som er igjen i slange og sprøytepistol. 3. Koble slangen fra apparatet. 4. Ta munnstykket av slangen. 5. Trykk på sprøytepistolens avtrekker for å få ut vannet som er igjen i den. VEDLIKEHOLD 2. Kontinuerlig strøm av vann Posisjon 2 Posisjon 1 En jevn strøm av vann dannes når avtrekkeren føres framover i posisjon 1 eller 2. AUTOMATISK AVSLÅING Når avtrekkeren slippes, slår det dynamiske trykket motoren automatisk av. Når avtrekkeren trykkes inn, gjør trykkfallet at motoren automatisk aktiveres, og at et trykk dannes med en kort forsinkelse. For at den automatiske avslåingen skal skje korrekt, skal intervallet mellom å trykke på avtrekkeren og å slippe den være minst 5 10 sekunder. Advarsel! Trekk alltid støpselet ut av strømkilden før enhver form for vedlikehold. 1. Vannfilter: Kontroller vannfilteret før du fyller vann i tanken. Rengjør vannfilteret ved behov. 2. Tilstoppet munnstykke: Om munnstykket er tilstoppet, vil trykket i apparatet bli for høyt, noe som gjør at vaskeren blir overbelastet. Om dette skulle skje, sett strømbryteren på OFF, og koble fra strømkilden. Trekk ut støpselet til strømkilden, trykk på avtrekkeren for å jevne ut trykket, og ta munnstykket av slangen. Rengjør munnstykket med rengjøringsredskapet (se bilde 1 og 2 nedenfor). Om trykket fortsatt er for høyt, gjenta trinn 1 og Smøring: Ingen smøring kreves for denne pumpen. Silikonfett kan tilføres O-ringene om det er vanskelig å montere dem. 4. Tilsett litt silikonfett på sprøytepistolens metalldeler om den ikke har vært brukt på en god stund Biltema Nordic Services AB 12

13 Rengjøre sprøytepistolen Trinn 1: Dra tilbake hylsen, og dra munnstykket av slangen. Trinn 2: Rengjør munnstykket med det spesielle redskapet. Fjern all smuss fra munnstykket, og skyll deretter av det. Skifte ut sikring (12 V) Skru av enden på strømkabelens adapter, og ta ut den gamle sikringen. Legg i en ny sikring. Batteriet 1. Se til at batteriet alltid er fulladet når vaskeren skal brukes. Batteriet bør fullades etter hver bruk, slik at det beholder sin maksimale levetid. Husk på å fullade batteriet før vaskeren brukes for første gang. 2. Legg merke til at batteriets strømstyrke minsker med tiden om det ikke brukes. Helst skal batteriet lades minst en gang hver tredje måned for at det alltid skal holdes fulladet. 3. Kontroller batteriets poler med jevne mellomrom sitter de løst, finnes det rust eller skader, lekker de? Dette kan føre til at vedlikehold blir nødvendig. 4. Oppbevar alltid batteri og vasker på sikker avstand fra høye temperaturer, og fra antennelige eller eksplosive gjenstander. 5. For å unngå elektrisk støt, bruk isolerte verktøy eller hansker mens du vedlikeholder vaskeren. 6. Kontakt Biltema om batteriet ikke fungerer som det skal. Forsøk ikke selv å montere batteriet fra hverandre. 7. Forsøk ikke å rengjøre batteriet med organiske løsemidler. Disse ødelegger batteriet. OPPBEVARING Den bærbare vaskeren skal oppbevares frostfritt. Oppbevar den ikke utendørs eller i et lokale der temperaturen risikerer å falle under 0 C. Frost kan føre til alvorlige skader på vaskeren. Før du setter bort vaskeren for en lengre tid, f.eks. over vinteren, klargjør den i samsvar med instruksjonene nedenfor: Tøm alt vann ut av vaskeren 1. Sett strømbryteren på OFF, og trykk på avtrekkeren for å lette på trykket i systemet. Ta av munnstykket, og trykk på avtrekkeren for at alt vann skal tømmes ut av det. Tøm alt vann ut av tanken. Slå på strømmen, og la pumpen være i gang ca. 30 sekunder uten munnstykke. 2. Ta av trykkslangen. Hold den ene enden høyt slik at alt vann renner ut av slangen. 3. Ta av og plasser slange, munnstykke og strømkabel i nettinglommen på vaskerens bakside. FEILSØKING Pumpen fungerer ikke Kontroller at strømkabelen er ordentlig tilkoblet. at bilens batteri er ladet, og at 12 V-uttaket fungerer. sikringen i 12 V-uttaket og støpselet på kabelen. Ingen vannstrømming når pumpen er i gang Kontroller at munnstykket ikke er tilstoppet. at vanninntaket ikke er tilstoppet. at det ikke finnes en hindrende knekk på vannslangen. Obs! For at bilens batteri ikke skal tømmes, la motoren være i gang om du skal bruke 12 V -uttaket i mer enn 30 minutter Biltema Nordic Services AB

14 Tekniske spesifikasjoner Trykk: ,5 til 130,5 psi Spenning: V DC Effekt: W Slangelengde: m Strømkabel, lengde: m Kapasitet: l Bruttovekt: ,8 kg Mål: x 230 x 530 mm EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 14

15 Kannettava pesulaite Vähäinen vedenkulutus, suuri veden paine Ympäristöystävällinen, säästää energiaa Kannettava, kestävä, turvallinen ja roiskuttamaton Esimerkiksi kylpyammeen ja pesualtaan pesemiseen sisällä ja puutarhakalusteiden ja erilaisten ajoneuvojen pesemiseen ulkona Oikea valinta leirintään ja muuhun ulkoilmaelämään. SISÄLTÖ Tärkeitä turvallisuusohjeita Varoitus! Pesulaitteen osat Valmistelut Pesulaitteen käyttäminen Automaattinen virrankatkaisu Kunnossapito Säilyttäminen Ongelmanratkaisu Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen pesulaitteen käyttämistä. Varoitus! Pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät kannettavaa pesulaitettasi, ota huomioon nämä perustason turvallisuusohjeet. 1. Älä koskaan täytä säiliöön mitään muuta nestettä kuin puhdasta vettä. Muutoin voi aiheutua vakavia vahinkoja. 2. Tutustu pesulaitteeseen ja sen hallintalaitteisiin ennen sen käyttämisen aloittamista. 3. Älä käytä laitetta, jos olet epävarma sen käyttämisen suhteen tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen. 4. Jos paineletku vaurioituu, voi aiheutua vaarallinen tilanne tai vahingoittumiseen vaara. Paineletku ei saa olla solmussa, kierteellä, puristuksissa tai vaurioitunut. Jos näin käy, paineletku on vaihdettava. 5. Käytä pesemisessä vain asteista vettä. VAROITUS! Ota seuraavat seikat huomioon vahingoittumisen vaaran välttämiseksi: 1. Jos laitteeseen on kytketty virta, älä jätä sitä ilman valvontaa. Irrota pistoke sähköpistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen kunnossapitoa. 2. Tämä laite EI ole lelu, Kun laitetta käytetään ja lähellä on lapsia, on toimittava tarkkaavaisesti. 3. Käytä vain Bilteman suosittelemia varaosia ja tarvikkeita. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai pudonnut veteen tai jos se ei toimi oikein. 4. Laitetta ei saa kantaa johdosta. Johtoa ei saa käyttää kantokahvana. Älä vedä johdosta tai pingota sitä terävän kulman ympäri. Pidä johto kaukana lämpimistä pinnoista. 5. Pidä suutin kaukana sen mahdollisesti tukkivien aineiden luota. Älä käytä laitetta, jos suutin on tukossa. Varmista, että esimerkiksi pöly, nukka tai karvat eivät estä ilmaa virtaamasta laitteessa. 6. Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut kehonosat turvallisen etäisyyden päässä laitteen liikkuvista osista. 7. Älä käytä laitetta, jos siinä ei ole vedensuodatinta. 8. Sulje kaikki hallintalaitteet ennen virransyötön katkaisemista. 9. Virheellinen jännite voi vaurioittaa moottoria tai aiheuttaa henkilövahingon. Oikea jännite näkyy tyyppikilvessä. 10. Älä suuntaa vesisuihkua kohti laitetta itseään, sähköisiä osia tai muita sähkölaitteita kohti. 11. Älä tee muutoksia suuttimen alkuperäiseen läpimittaan. 12. Muista päästää paine pois ennen letkun irrottamista. 13. Tarkista ennen pesurin käyttämistä, että ruuvit on kiristetty ja että siinä ei ole rikkinäisiä osia. 14. Pesuvedessä ei saa olla klooripitoisia aineita eikä pesuaineita. 15. Täytä säiliö vain puhtaalla vedellä Biltema Nordic Services AB

16 16. Älä koskaan upota laitetta veteen. 17. Älä anna pesulaitteen jäätyä. Tyhjennä järjestelmä vedestä ja säilytä pesulaitetta sisätiloissa. Jos laite altistuu pakkaselle, pumppu ja vesijohto vaurioituvat. 18. Älä irrota akkutilan kantta. Älä yritä purkaa laitetta. Muutoin voi aiheutua vakava henkilövahinko. 19. Käytä aina suositeltua sulaketta. Muunlaisen sulakkeen käyttäminen voi aiheuttaa vaurion laitteelle tai ajoneuvolle. 20. Älä suihkuta vettä suoraan silmiin tai suuhun. 21. Lataa laitteen sisäinen akku vähintään 3 kuukauden välein ESIVALMISTELUT Irrota vesisäiliö. PESULAITTEEN OSAT Käännä kantta myötäpäivään ja irrota se Vesisäiliö 2. Kansi 3. Paineletkun liitäntä 4. Virtakatkaisin 5. Latausliitäntä 6. Verkkotasku 7. Pyörä 8. Virtajohto 9. Virtajohdon paikan kansi 10. Akkukotelon kansi 11. Veden ulostulo 12. Veden sisäänmeno 13. Laturi 14. Ruiskupistooli, monitoiminen 15. Lukittava liipaisin 16. Letku 17. Merkkivalo, muuttuu punaisesta vihreäksi, kun akku on ladattu täyteen 18. Suihkupää 19. Ruiskupää Täytä säiliö puhtaalla vedellä. Tärkeää! Veden lämpötilan tulee olla alueella C. Kiinnitä kansi paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Kiristä se tiiviiksi Biltema Nordic Services AB Yhdistä letku säiliöön vetämällä hylsyä taaksepäin. Kiinnitä letku ja työnnä hylsy takaisin paikalleen. 16

17 Akku Yhdistä letku suihkusuuttimeen vetämällä hylsyä taaksepäin. Kiinnitä letku ja työnnä hylsy takaisin paikalleen. Ruuvaa kansi takaisin paikalleen. Yhdistä ruiskupistooliin harja- tai ruiskupää. Paina harja- tai ruiskupää ruiskupistooliin siten, että pään kohoumat lukittuvat ruiskupistoolin aukkoihin. Voit käyttää akun virtaa kääntämällä virtakatkaisimen I-asentoon. Huomio! Lataa akkua 6 8 tuntia, jotta se latautuu täyteen. Kuva 2 kuva 2a PESULAITTEEN KÄYTTÄMINEN Tärkeää! Jos auton moottori on pitkään sammuksissa, irrota pesulaitteen virtapistoke autosta. Tietyissä ajoneuvoissa virtaa ei katkaista, kun moottori sammutetaan. Jos pesulaitteen pistoke jää paikalleen, ajoneuvon akku voi tyhjentyä tai vaurioitua. 12 voltin liitäntä Ilman tyhjentäminen järjestelmästä Voit ilmata järjestelmän asettamalla virtakatkaisimen II- tai I-asentoon (kuva 2). Työnnä suutin vesisäiliöön ja paina liipaisinta, kunnes suuttimesta virtaa vettä tasaisesti (kuva 2a). Letkuun voi jäädä ilmaa normaalin käyttämisen aikana. On suositeltavaa ilmata järjestelmä toimimalla seuraavasti, jotta pesemispaine on paras mahdollinen. Yhdistetään auton 12 voltin liitäntään. Huomio! Joissakin ajoneuvoissa virta-avaimen tulee olla sytytysasennossa. Toimi seuraavasti aina kun täytät vesisäiliön: 1. Täytä säiliö vedellä. 2. Yhdistä letku laitteeseen. 3. Yhdistä virtajohto laitteeseen. 4. Jos käytät virtalähteenä auton 12 voltin virtaa, yhdistä liitin 12 voltin syöttöön ja aseta virtakatkaisin II-asentoon. Jos käytät virtalähteenä akkua, yhdistä se ja käännä virtakatkaisin I-asentoon. 5. Aseta letku ilman suutinta vesisäiliöön. 6. Kytke virta ja anna laitteen käydä 30 sekuntia tai kunnes letkusta virtaa vettä tasaisesti. 7. Katkaise virta. 8. Yhdistä suutin letkuun Biltema Nordic Services AB

18 Huomio! Jos et ole varma siitä, riittääkö ajoneuvon akussa virtaa, anna ajoneuvon moottorin käydä, kun käytät pesulaitetta. Ruiskupistoolin käyttäminen 1. Sykkivä vesivirtaus Kannettavan pesulaitteen sammuttaminen 1. Aseta virtakytkin OFF-asentoon. 2. Tyhjennä letku ja ruiskupistooli vedestä painamalla liipaisinta. 3. Irrota letku laitteesta. 4. Irrota suutin letkusta. 5. Tyhjennä ruiskupistooli vedestä painamalla liipaisinta. KUNNOSSAPITO Kun painat liipaisinta ja vapautat sen, muodostuu sykkivä vesivirtaus. 2. Jatkuva vesivirtaus Asento 2 Asento 1 Kun liipaisin viedään asentoon 1 tai 2, vesi virtaa tasaisesti. KATKAISEMINEN AUTOMAATTISESTI Kun liipaisin vapautetaan, dynaaminen paine lakkaa automaattisesti. Kun liipaisinta painetaan, paineen aleneminen saa moottorin käynnistymään ja paineen nousemaan pienellä viipeellä. Automaattinen katkaisu toimii oikein, kun liipaisimen painamisen ja vapauttamisen väliin jää vähintään 5 10 sekuntia. Varoitus! Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kunnossapitämistä. 1. Vedensuodatin: Tarkista vedensuodatin ennen kuin täytät vesisäiliön. Puhdista vedensuodatin tarvittaessa. 2. Tukkeutunut suutin: Jos suutin tukkeutuu, paine laitteessa nousee liian suureksi, jolloin laite ylikuormittuu. Jos näin käy, aseta virtakytkin OFF-asentoon ja katkaise virransyöttö. Irrota pistoke pistorasiasta, alenna painetta painamalla liipaisinta ja irrota suutin letkusta. Puhdista suutin puhdistustyökalulla (ks. kuvat 1 ja 2). Jos paine pysyy liian korkeana, toista vaiheiden 1 ja 2 toimet. 3. Voitelu: Pumppua ei tarvitse voidella. O- renkaisiin voi sivellä silikonirasvaa, jos ne on vaikea asentaa paikoilleen. 4. Jos ruiskupistooli on pitkään käyttämättä, voitele sen metalliosat silikonirasvalla. Ruiskupistoolin puhdistaminen Vaihe 1: Vedä hylsyä ja irrota suutin letkusta. Vaihe 2: Puhdista suutin erityisellä työkalulla. Poista kaikki lika suuttimesta ja huuhtele se. Paina ruiskupistoolin liipaisinta ja säädä veden virtausta tarvittaessa. Sulakkeen vaihtaminen (12 volttia) Irrota virtajohdon sovittimen pääty ja poista vanha sulake. Aseta uusi sulake paikalleen Biltema Nordic Services AB 18

19 Akku 1. Varmista, että akku on ladattu täyteen, kun pesulaitetta käytetään. On suositeltavaa ladata akku täyteen jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta sen käyttöikä pysyy mahdollisimman pitkänä. Muista ladata akku täyteen ennen pesulaitteen käyttämistä ensimmäisen kerran. 2. Huomaa, että akun lataus purkautuu ajan myötä, vaikka sitä ei käytetä. Akku on ladattava vähintään joka kolmas kuukausi, jotta se pysyy ladattuna täyteen. 3. Tarkista akun navat säännöllisesti löystymisen, ruostumisen, vaurioiden ja vuotojen varalta. Navat on huollettava, jos niissä on vaurioita. 4. Älä altista akkua ja pesulaitetta kuumuudelle. Säilytä niitä riittävän kaukana syttyvistä tai räjähtävistä materiaaleista. 5. Sähköiskun välttämiseksi käytä eristettyjä työkaluja tai käsineitä, kun huollat pesulaitetta. 6. Jos akku ei toimi oikein, ota yhteys Biltemaan. Älä yritä purkaa akkua itse. 7. Älä yritä puhdistaa akkua orgaanisilla liuottimilla. Ne vaurioittavat akkua. SÄILYTTÄMINEN Kannettavaa pesulaitetta on säilytettävä suojassa jäätymiseltä. Älä säilytä sitä ulkona tai altista sitä pakkaselle. Pakkanen voi vaurioittaa pesulaitetta vakavasti. Toimi seuraavasti, jos pesulaite on pitkän aikaa käyttämättä esimerkiksi talven yli. Tyhjennä kaikki vesi pesulaitteesta 1. Aseta virtakatkaisin OFF-asentoon. Vapauta paine järjestelmästä painamalla liipaisinta. Irrota suutin. Tyhjennä se vedestä painamalla liipaisinta. Tyhjennä vesi säiliöstä. Kytke virta ja anna pumpun käydä noin 30 sekunnin ajan ilman suutinta. 2. Irrota paineletku. Nosta letkun toista päätä, jotta kaikki vesi valuu pois siitä. 3. Irrota letku, suutin ja virtajohto. Aseta ne pesulaitteen takaosan verkkotaskuun. VIANETSINTÄ Pumppu ei toimi Tarkista että virtajohto on yhdistetty oikein että auton akku on ladattu ja että 12 voltin akku toimii 12 voltin pistorasian ja pistokkeen sulake. Vettä ei tule, vaikka pumppu on toiminnassa Tarkista ettei suutin ole tukossa ettei vedenotto ole tukossa ettei vesiletku ole mutkalla. Huomio! Jos 12 voltin liitäntää käytetään pidempään kuin 30 minuuttia, auton moottori on pidettävä käynnissä, jotta auton akku ei tyhjene. Tekniset tiedot Paine: ,5 130,5 psi Jännite: V DC Teho: W Letkun pituus: m Virtajohdon pituus: m Kapasiteetti: l Bruttopaino: ,8 kg Mitat: x 230 x 530 mm Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

20 Transportabel afrenser Lavt vandforbrug og højt vandtryk Sparer energi og er miljøvenlig Transportabel, holdbar, sikker og stænkfri Til indendørs rengøring, f.eks. badekar, håndvask, eller udendørs, f.eks. havemøbler og forskellige køretøjer. Perfekt til camping og andet friluftsliv. INDHOLD Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel! Højtryksrenserens dele Forberedelser Sådan bruger du højtryksrenseren Automatisk slukning Vedligeholdelse Opbevaring Fejlsøgning Læs omhyggeligt manualen igennem, inden du begynder at bruge højtryksrenseren. Advarsel! Smådele kan forårsage kvælning. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Tag altid hensyn til disse grundlæggende sikkerhedsaspekter, når du bruger din højtryksrenser: 1. Fyld aldrig andre væsker end vand i tanken, da der ellers kan forekomme skader. 2. Sørg for, at blive kendt med produktet og vide, hvordan kontrollerne fungerer, inden du begynder at bruge højtryksrenseren. 3. Brug ikke apparatet, hvis du føler dig usikker, eller du er påvirket af alkohol eller andre stoffer. 4. Beskadigede trykslanger kan revne og vil da udgøre en potentiel farlig situation eller risiko for skade. En trykslange må ikke være viklet sammen, snoet, sammenpresset, vredet eller beskadiget på nogen måde. Hvis det er tilfældet, skal trykslangen skiftes ud. 5. Brug kun vand med en temperatur på mellem 10 og 60º C. ADVARSEL! For at undgå risikoen for skader, skal du være opmærksom på følgende: 1. Efterlad ikke apparatet med strømmen sat til. Fjern strømtilførslen, når apparatet ikke er i brug, og når det skal vedligeholdes. 2. Dette er IKKE legetøj. Vær meget opmærksom, når apparatet bruges i nærheden af børn. 3. Brug kun Biltemas anbefalede tilbehør og reservedele. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget, har været tabt i vand eller ikke fungerer, som det skal. 4. Apparatet må ikke bæres i ledningen. Ledningen må aldrig bruges som håndtag. Træk ikke i ledningen, og træk den ikke rundt om skarpe hjørner. Hold ledningen væk fra varme flader. 5. Hold mundstykket borte fra ting, der kan tilstoppe det. Brug ikke apparatet, hvis mundstykket er tilstoppet. Sørg for, at støv, støvfnug, hår eller andet ikke hindrer luftstrømmen. 6. Hold hår, løsthængende tøj, fingre og andre kropsdele i sikker afstand fra apparatets bevægelige dele. 7. Brug ikke apparatet, hvis vandfiltret ikke er installeret. 8. Luk for alle kontroller, inden der slukkes for strømmen. 9. At bruge en forkert spænding kan føre til beskadigelse af motoren eller muligvis personskade. Den korrekte spænding er angivet på maskinskiltet. 10. Ret ikke vandstrålen mod apparatet, mod elektriske dele eller mod andre elektriske apparater. 11. Lav ikke om på mundstykkets oprindelige diameter. 12. Husk at lette det tilbageværende tryk, inden slangen kobles fra. 13. Inden højtryksrenseren bruges, skal du KONTROLLERE, at skruerne er spændt til, og at der ikke er ødelagte eller slidte dele. 14. Højtryksrenseren må ikke anvendes sammen med klorholdige midler eller Biltema Nordic Services AB 20

21 rengøringsmidler i det hele taget. 15. Fyld kun rent vand i tanken. 16. Sænk aldrig apparatet ned i vand. 17. Højtryksrenseren må ikke udsættes for frost. Tøm altid systemet for vand og opbevar derefter højtryksrenseren inden døre. Hvis apparatet udsættes for frost, tager pumpen og vandslangen skade. 18. Fjern ikke batteridækslet og forsøg ikke på at skille apparatet ad. Dette kan medføre alvorlig personskade. 19. Brug altid den anbefalede sikring. Alle andre sikringer kan føre til, at apparatet eller køretøjet lider skade. 20. Sprøjt ikke vand direkte mod øjne eller mund. 21. Det indbyggede batteri skal oplades hver 3. måned. FORBEREDELSER Fjern vandtanken. HØJTRYKSRENSERENS DELE Drej låget mod uret og tag det af Fyld tanken med rent vand. Vigtigt! Vandtemperaturen skal være mellem 10 og 60 C. 1. Vandtank 2. Låg 3. Tilslutning, trykslange 4. Afbryder 5. Tilslutning, oplader 6. Meshlomme 7. Hjul 8. Ledning 9. Dæksel til ledning 10. Batteridæksel 11. Udløb, vand 12. Indløb, vand 13. Oplader 14. Sprøjtepistol, multifunktion 15. Aftrækkerlås 16. Slange 17. Indikator (ændres fra RØD til GRØN, når batteriet er fuldt opladet) 18. Brusehoved 19. Sprøjtehoved Sæt låget på ved at dreje det med uret og spænd til, så det er tæt. Sæt slangen til tanken ved at føre muffen tilbage, sætte slangen på og føre muffen frem igen Biltema Nordic Services AB

22 Batteri Sæt slangen til spraymundstykket ved at føre muffen tilbage, sætte slangen på og føre muffen frem igen. Skru dækslet på igen. Tilslut børste/sprøjtehovedet til sprøjtepistolen Tryk børste/sprøjtehovedet på sprøjtepistolen, indtil rillerne på hovedet låses i sprøjtepistolens huller. Sæt afbryderen på I for at bruge batteriets strøm. Obs! Lad op 6 8 timer, så batteriet er fuldt opladet. SÅDAN BRUGER DU HØJTRYKSRENSEREN Vigtigt! Træk ledningen ud, hvis motoren skal være slukket i en længere periode. På visse køretøjer slukkes der ikke for strømmen, selvom motoren slukkes. Hvis strømmen er sluttet til, kan køretøjets batteri tømmes eller tage skade. 12 V-udtag Billede 2 billede 2a Tøm systemet for luft For at få luften ud af systemet sættes afbryderen på i eller II (Billede 2). Placer mundstykket i vandtanken og tryk på aftrækkeren, indtil der kommer en jævn vandstrøm ud af mundstykket (Billede 2a). Under normalt brug kan der stå luft i slangen. Vi anbefaler, at du følger disse trin for at få luften ud af systemet, så trykket i højtryksrenseren bliver optimalt. Slut til bilens 12 V-udtag. Obs! Visse køretøjer skal have nøglen i tændingsposition. Følg disse trin, hver gang du fylder vandtanken: 1. Fyld tanken med vand. 2. Slut slangen til apparatet. 3. Slut ledningen til apparatet. 4. Hvis du vælger køretøjets 12 V som strømkilde, skal ledningen sluttes til 12 V-udtaget og afbryderen sættes på II. Hvis du vælger batteriet, skal du slutte dette til og sætte afbryderen på I. 5. Placer slangen, uden mundstykke, i vandtanken. 6. Sæt strømmen til og lad den være tilsluttet i Biltema Nordic Services AB 22

23 30 sekunder, eller indtil der kommer en jævn vandstrøm ud af slangen. 7. Sluk for strømmen. 8. Sæt mundstykket på slangen. Obs! Hvis du ikke er sikker på, at køretøjets batteri har tilstrækkelig kraft, skal du lade køretøjets motor køre, medens du anvender højtryksrenseren. Sådan bruger du sprøjtepistolen 1. Pulserende vandgennemstrømning Den pulserende vandgennemstrømning dannes, når du trykker og slipper aftrækkeren. 2. Kontinuerlig vandgennemstrømning Position 2 Position 1 En jævn vandgennemstrømning dannes, når aftrækkeren føres frem i position 1 eller 2. AUTOMATISK SLUKNING Når du slipper aftrækkeren, slukkes motorens dynamiske tryk automatisk. Når aftrækkeren trykkes ind, gør trykfaldet, at motoren automatisk aktiveres, og at der dannes et tryk med en kort forsinkelse. For at den automatiske slukning skal ske korrekt, skal intervallet mellem at du trykker på aftrækkeren og at du slipper den være mindst 5 10 sekunder. Tryk på sprøjtepistolens aftrækker og juster vandflowet efter behov. i Sluk den transportable højtryksrenser 1. Sæt afbryderen på OFF. 2. Tryk på aftrækkeren for at få det vand ud, som er tilbage i slangen og sprøjtepistolen. 3. Fjern slangen fra apparatet. 4. Tag mundstykket af slangen. 5. Tryk på sprøjtepistolens aftrækker for at få det vand ud, der er tilbage i den. VEDLIGEHOLDELSE Advarsel! Fjern altid stikket fra stikkontakten inden vedligeholdelse. 1. Vandfilter: Kontroller vandfiltret, inden du fylder vand i tanken. Rengør vandfiltret efter behov. 2. Tilstoppet mundstykke: Hvis mundstykket stopper til, bliver trykket i apparatet for højt, hvilket betyder, at højtryksrenseren bliver overbelastet. Hvis dette sker, skal afbryderen sættes på OFF og kobles fra strømkilden. Træk stikket til strømkilden ud, tryk på aftrækkeren for at udligne trykket og tag mundstykket af slangen. Rengør mundstykket med renseværktøjet (se billede 1 og 2 forneden). Hvis trykket stadigvæk er for højt, gentages trin 1 og Smøring: Denne pumpe kræver ikke smøring. Man kan komme silikonefedt på O- ringene, hvis de er svære at montere. 4. Kom en smule silikonefedt på sprøjtepistolens metaldele, hvis den ikke har været brugt længe Biltema Nordic Services AB

24 Rengør sprøjtepistolen Trin 1: Træk muffen tilbage og træk mundstykket af slangen. Trin 2: Rengør mundstykket med det specielle værktøj. Fjern al snavs fra mundstykket og skyl det derefter. Udskift sikringen (12 V) Skru enden af ledningens adapter af og tag den gamle sikring ud. Sæt en ny sikring i. Batteriet 1. Sørg for, at batteriet altid er ladet helt op, når højtryksrenseren skal bruges. Vi anbefaler, at batteriet lades helt op efter hver brug, så batteriet beholder den maksimale levetid. Husk at oplade batteriet helt, inden du bruger højtryksrenseren første gang. 2. Husk på, at batteriets strømstyrke bliver mindre med tiden, når batteriet ikke bruges. Batteriet skal helst oplades mindst én gang hver tredje måned, så det altid er fuldt opladet. 3. Kontroller batteriets poler med jævne mellemrum er de løse, kan der opstå rust eller skader og lækker de? Dette kan føre til, at vedligeholdelse er nødvendig. 4. Opbevar altid batteriet og højtryksrenseren væk fra høje temperaturer og letantændelige eller eksplosive genstande. 5. For at undgå elektrisk stød skal der anvendes isoleret værktøj eller handsker, når du fortager vedligeholdelse af højtryksrenseren. 6. Kontakt Biltema, hvis batteriet ikke fungerer, som det skal. Forsøg ikke at skille batteriet ad. 7. Forsøg ikke at rengøre batteriet med organiske opløsningsmidler. Disse ødelægger batteriet. OPBEVARING Den transportable højtryksrenser skal opbevares frostfrit. Den må ikke opbevares udendørs eller i et lokale, hvor temperaturen risikerer at falde til under 0º C. Frost kan føre til alvorlige skader på højtryksrenseren. Inden højtryksrenseren skal opbevares i længere tid, f.eks. vinteren over, skal apparatet forberedes iht. instruktionerne nedenfor: Tøm højtryksrenseren for alt vand 1. Sæt afbryderen på OFF og tryk på aftrækkeren for at lette trykket i systemet. Fjern mundstykket og tryk på aftrækkeren, så alt vandet kommer ud. Tøm tanken for vand. Tænd for strømmen og lad pumpen være tændt i ca. 30 sekunder uden mundstykke. 2. Fjern trykslangen. Hold den ene opad, så alt vandet løber ud af slangen. 3. Fjern og placer slange, mundstykke og ledning i meshlommen på højtryksrenserens bagside. FEJLFINDING Pumpen fungerer ikke Kontrollér at ledningen er ordentligt tilsluttet. at bilens batteri er opladet, og at 12 V- udtaget fungerer. sikringen i 12 V-udtaget og stikket på ledningen. Ingen vandgennemstrømning, når pumpen kører Kontrollér at mundstykket ikke er tilstoppet. at vandindtaget ikke er tilstoppet. at der ikke er et knæk på vandslangen. Obs! For at bilens batteri ikke skal tømmes, skal du lade motoren køre, hvis du skal bruge 12 V-udtaget længere end 30 minutter Biltema Nordic Services AB 24

25 Tekniske specifikationer Tryk: ,5 til 130,5 psi Spænding: V DC Effekt: W Slangelængde: m Ledning, længde: m Kapacitet: l Bruttovægt: ,8 kg Mål: x 230 x 530 mm El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

26

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner i denna bruksanvisning innan du använder produkten. LED SPOTLIGHT Bruksanvisning VARNING! För att undvika ögonskada, titta aldrig rakt in i ljuset från en ficklampa. Lys inte i ansiktet på någon annan. Läs och följ alla säkerhetsanvisningar och instruktioner

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER

PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER PORTABEL DUSCH BÆRBAR DUSJ KANNETTAVA SUIHKU PORTABEL BRUSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER

TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER TRÅDLÖS MINIHÖGTALARE TRÅDLØS MINIHØYTTALER LANGATON MINIKAIUTIN TRÅDLØS MINIHØJTTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS

LUFTBÄDD LUFTMADRASS ILMAPATJA LUFTMADRAS LUFTBÄDD med elektrisk pump LUFTMADRASS med elektrisk pumpe ILMAPATJA jossa sähköpumppu LUFTMADRAS med elektrisk pumpe Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE Handhållen dammsugare STØVSUGER Håndholdt støvsuger PÖLYNIMURI Kädessä pidettävä pölynimuri STØVSUGER Håndholdt støvsuger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146

POWERPACK 7500 MAH. Art. 24-0146 POWERPACK 7500 MAH INTRODUKTION Denna kraftfulla PowerPack kan ladda de fl esta mobila enheter. TEKNISKA DATA Batteri:.............. Li-ion (Sanyo). Kapacitet:............ 7500 mah. Ingång:..............

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kyl/värmebox. Køle/varmeboks. Kylmä-/lämpölaukku

Kyl/värmebox. Køle/varmeboks. Kylmä-/lämpölaukku Kyl/värmebox Kjøle-/varmeboks Kylmä-/lämpölaukku Køle/varmeboks Kyl/värmebox Läs bruksanvisningen noga före användning och förvara den för framtida bruk. Säkerhetsråd Läs noggrant igenom instruktionerna

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC-motorbåd Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf:

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W

Dis Air humidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual HU-3W Dis Air humidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. HU-3W P. 2

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer