September årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "September2014 67. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen.

2 KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Håkon K. Tande. Tlf Kasserer: Anders Kvisberg tlf Epost: Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Alma H. Bø Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: E-post: SEPTEMBER 2014 Fra redaktøren Da er også denne sommeren over. Om det har vært ferietid, har ikke folk hverken i Øyer eller på Tretten hvert i sommerdvale. Nytt stoff kommer, men det er også kommet artikler som har stått i Klokkeklang før med ønske om «reprise». Dette synes jeg er en god tanke, for om det var på trykk for år eller lenger siden kan det være til ettertanke selv i dag. Skal smette inn slik når det passer. Takker for innspill! Håkon K. Tande / Red. Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: no Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Trusopplærer: Trond Klaape, Mobil: E-post: Kirketjener Øyer Jørn Haug: Mobil: Hjemmesider på Internett: Neste nummer kommer ca.???? Siste frist for innlevering av stoff er?????? Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. SEPTEMBER 2014 Fra tidligere Klokkeklang Her kommer en artikkel Johan Kraabøl skrev i Klokkeklang nr. 5 mai Danseglede Blant ulike kulturer og folkeslag har dans og rytme vært uttrykk for livsform og følelser trolig til alle tider. Også andre skapninger synes å vise glede over livet og friheten ved visse former for dans, ikke minst våre husdyr. Et underlig behov blant frie mennesker til å prise livet gjennom et felles rytmespråk. En trang til bevegelse i sann glede over førligheten og i undring og nytelse over kroppens vilje til å følge rytmekravet. En musikalsk lek der rytmens felleseie sanses gjennom dansens egenart. En folkelig, jordnær kunstart av kultur og helseverdi enten den utøves under primitive forhold eller ved moderne rullestolteknikk. Eller dansen som en kjærkomne anledning til ordløs kommunisering mellom ungdom i stum forelskelse. Dans som fri og åpen glede. Ikke på tilbud, men som tilbud. det vokste ugress blant dem. For vi trenger til hvile og avkobling i lekende former. Så for oss og dansens del måtte et langsiktig mål heller bli å plukke ugras i menneskenes gledesbed, sa han. Kulturarv Kanskje vi utfra biskopens ord bør sette dansen og jordbæra nærmere hverandre? Ikke bare for hans ypperlige eksempel på ugrasbekjempelse, men like mye for at dansen fortjener en verdig plass som en oppdragende lek for ungdom. Vi trenger denne kulturarven og må verdsette den der etter. I uvisse om hva de unge bør påvirkes til av såkalte adiafora som biskopen kalte slike utenomting, så kan tvilen kanskje komme dansen til gode. «Det æ itte fali for dein som dainse», sa Prøysen. Og et likeverdig tillitsforhold til dans som til bøker burde ikke bære oss utfor veien. For ingen slutter å lese fordi om vi alle vet at det finnes pornografi i litteraturen. Sammenlikninga halter kanskje, men likevel. Uskyldig moro?! Likevel har noen tatt avstand fra gjennom tida. Gamle Pontoppidan erklærte uten prutingsmonn at dans var synd i seg sjøl. Likeså det å le ble sett på med mistenksomhet i enkelte kristne grupper. Mye av den oppfatningen er nok endra siden, men også i dag mangler det syn for at dans er uskyldig moro. Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener Tretten Morten Brendløkken: Mobil: KLOKKEKLANG ADRESSEENDRINGER! Ved adresseending, meld fra til Klokkeklang på mail: eller ring oss. Et meningsfylt Skaperens program? For den som nyter synet av den ynde og eleganse som velutvikla dansekunst har i seg som har hatt glede av sin egen dansearv til husbehov som gjennom miljø har prøvd å motivere egne unger i samme lei sett nye små tasser i rytmejubel i ugrei bukse med sigen klut og høre nynning fra dem som med aldrings preg hadde minner om dans som reprise den kan vanskelig se noe anna i dans enn et meningsfylt Skaperens program. Håper redaktøren takker ja til denne danseinvitasjonen. Biskop Berggrav i 50-åra I et radioprogram engang i 50-åra hadde biskop Berggrav noen synspunkter om dans eller adiafora som han brukte som fellesord for slike fornøyelser. Selv om det også med dansen kan følge dårlige sider, så kan neppe et nei og en avvisende negativ holdning anerkjennes som det eneste rette, mente han. Slik total avstand sammenlikna han med det å rykke opp jordbærplantene fordi Johan Kraabøl. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2 3

3 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Takk for gjestfriehet og bevertning ØTKR hadde sitt siste møte før sommeren den 21. mai. Siden sist fra utvalgene - Kirke/kirkegård: Dugnad på begge kirkegårder. Flott innsats med 60 medhjelpere på Tretten og 40 i Øyer. Pynta til gudstjeneste 17. mai på ungdomsskolen. - Diakoni: Planlagt høstens program på Bakketun. Berammet felles møte med Øyvind og Kari - Trosopplæring og ungdomsutvalg: Utdeling av 6-årsbok på våronnmesser. Møte, bli kjent med Trond Klaape. Misjon i en ny tid Bjørn Vilberg, rådgiver i diakoni og misjon på Hamar bispekontor, var her og informerte om misjonsforståelse og hva som legges i begrepet misjon i dag. Det har skjedd store endringer i løpet av de siste år. Hamar bispedømme har et samarbeid med 7 forskjellige misjonsorganisasjoner som representerer stor bredde og forskjellige arbeidsmåter. Dette samarbeid kalles Samarbeid menighet og misjon (SMM), De skal bistå oss med kompetanse og hjelp til å se dette som en del av kirkens arbeid. Alle organisasjonene har tilbud om forskjellige prosjekter som menighetene kan ha nytte av i synliggjøringen av menighetens misjonsengasjement. ØTKR vil vurdere å knytte oss til et misjonsprosjekt i løpet av høsten. 1. Tertialrapport 2014 Regnskapsføreren vår, Oda Irene Ekerhaugen, la fram regnskapsrapport for Øyer og Tretten kirkelige råd for januar-april Økonomien er bra, og regnskapet er innenfor budsjettrammen. Prøveordninger. ØTKR har hatt to prøveordninger de siste åra, den ene går på valgordningen, den andre går på sammenslåing av våre to menighetsråd til ett fellesråd. - Valgordningen: Vi har hatt prøveordning med valg til menighetsråd/ fellesråd (ØTKR) på 2 og 2 år, halve rådet hver gang. Rådets faste medlemmer ble valgt for 4 år, varamedlemmer for 2 år. ØTKR har tidligere gjort vedtak om at vi ikke ønsker å videreføre denne valgordningen. Nå er det også gjort vedtak i Kirkerådet om at valg skal holdes hvert 4. år, gjeldende for hele rådet, for både faste medlemmer og varamedlemmer. Vedtak: Øyer og Tretten kirkelige råd vil fra 2015 ha valg til nytt råd hvert 4. år. Dette bør være sammenfallende i tid med valg til kommunestyret. - Sammenslåing til ett fellesråd: Forsøket med et felles kirkelig råd for Øyer og Tretten avsluttes i Saken var oppe på menighetsmøtene i 2013 i begge sogn. Både menighetsmøtene og Øyer og Tretten kirkelige råd mener erfaringene med ett felles råd er positive og går inn for at det bør bli fast ordning. Vedtak: Menighetsmøtene i Øyer og Tretten sokn og Øyer og Tretten kirkelige råd vil fortsette ordningen og søker kirkerådet om å ha denne organiseringen permanent. Eventuelt - Konfirmantleiren i Kragerø har vært sak på de siste møtene. Vi har sendt et skriv til styret for leiren og pekt på noen punkt som er viktige for vår videre deltakelse: Sterk økonomisk styring Forutsigbar økonomi Ikke økning av deltakeravgiftene For å redusere kostnader, foreslår vi: Leiren kan reduseres i tid, f.eks til 4 eller 5 dager. Bruke de fagpersonene som allerede er på leiren i undervisning: prester, kateketer, diakoner, i stedet for innleide lekfolk. - Lydanlegget i Øyer kirke: Når kirka brukes til kulturarrangement, må alle medvirkende bli kjent med bruken av mikrofon og mygg. Pinshelga ble tradisjonen tro ringt inn idet kirken og bygda hilste hverandre med gårdsklokker og kirkeklokker. På Skåe inviterte Brit Ragnhild og Leif Manengen dessuten til kaffe og kaker før Schola Gregoriana sang en pinsevesper. Søndag 22. juni skulle vi feire gudstjeneste på Kjørkjehaugen på Sør-Tretten. Været var imidlertid såpass ustabilt at menigheten trakk innomhus i Prestegarden. Jo Hennnig var vert og han hadde sørget for rikelig bevertning til alle. Søndag 10. august feiret vi dåpsgudstjeneste ved Svarverstugugrava. Mye folk var samlet, og på Nysetra hos Lunkes var Sjur og Grete Helene vertskap. Før kirkekaffe og kake serverte de smakfull suppe til de fremmøtte. En stor takk til vertskapene for bevertning og gjestfrihet. Dette er noe vi setter stor pris på! Øyvind Sagedal 4 5

4 Anna Ruud Olsok i Hamar-domen Fra Ingerid og Iver Jevne har vi fått følgende dikt eller bønn som budeia deres, Anna Ruud, hadde hengende i fjøset på Bøsetra. O Herre, håld du din sjermende hånd over alle de dyr som står her i bånd. Vern dem mot sjukdom, pine og kval. La framgang lykkes i fjøs og stall. Vær snill mot dyrene! Frels alle dyr i vort kjære land fra mishandling sjukdom nød å brand. Hør denne bønn fra mit hjertes vell i denne stille sommer-kvell. Anna Ruud Ingerid skriver dette om Anna: Anna Ruud var fra Bødalen i Vestre Gausdal. Ho var seterbudeie på Jevne, på Bøsetra, fra 1931 til I fjøset hadde ho dette diktet innramma. Det er handskrifta til Anna Ruud. Tekst og foto: Kari Irene Lien For andre år på rad har Schola Gregoriana Øyer blitt spurt om å delta i Olsokfeiring på Domkirkeodden på Hamar, i Domkirkeruinene. Vi har ansvaret for våkenatten, natt til 29. juli. Den starter kl den 29. juli med at vi synger en innledning (Salme 95). Deretter er det tre nocturner (små tidebønner) hver hele time, kl synger vi Te Deum en av de eldste og mest velkjente kristne hymner. Kl er det morgensang (Laudes). Vi er også med på den økumeniske gudstjenesten kl om kvelden den 28. juli. Dette er et samarbeid mellom Den norske kirke, Metodistkirken og Den katolske kirke. Våkenatten følger samme opplegg som de gjør i Nidarosdomen natt til Olsok. Dette er utrolig fint å få være med på, å være våken hele natten på dette stedet, i dette bygget. Lange tradisjoner ligger i domkirkeruinene, vi får være med å holde dette levende. Vi får gå fra lyse sommerkvelden den 28. juli til mørket som varer adskillig lengre nå enn ved St.Hans. Vi får oppleve overgangen fra den fantastiske første strime av lys til solen som kommer opp på den tiden vi starter med Te Deum kl Både pilegrimer og andre kan ha med seg liggeunderlag og sovepose og sove på gresset inne i overbygget. En del synes dette er så fint å være med på at de er der hele natten gjennom. Vi i Schola Gregoriana er glad for å få være en del av dette. 6 7

5 Litt informasjon fra Øyer og Tretten Historielag Nå er sommeren over. Vi håper dere har hatt en lang, varm og fin sommer. Historielaget starter høsten med en rusletur i Øyerfjellet. Den 26.august møtes vi på Sjøsetra. Mary Dalbu vil fortelle litt om seterlivet slik det en gang var. Se GD-puls og hjemmesiden til historielaget. Kvernhuset som stod i Øyer er nå flyttet til Moksaparken på Tretten. I skrivende stund gjenstår det fortsatt en del arbeid. Vi håper kvernhuset blir ferdig i begynnelsen av september. Da planlegger vi å få til et medlemsmøte i parken, der vi får demonstrert kverna. Følg med i avisa og på hjemmesiden. Historielaget deltar også i år på Stavsmartn med egen stand. Her er det mulig å få kjøpt det nyeste eksemplar av «I gamle fotefar» I november blir det et medlemsmøte. Tid og sted er ikke bestemt enda. Følg med i avisa og på hjemmesiden vår. I dag har Historielaget lokaler på Tingberg i Øyer. Vi ønsker å få til kvelder der medlemmene kan sitte å lese det laget har av litteratur, eller se på bildesamlinga vår. Det kan også være mulig å få litt hjelp til å lete etter slekt. Lokalene på Tingberg er små og trange. Vi håper derfor at vi i løpet av høsten kan få tak i andre og mer egnede lokaler. På våren hadde vi et meget vellykket medlemsmøte på TINE Tretten. 33 medlemmer møtte opp. Vi fikk omvisning ved Erik Isum og Guttorm Aarnes. Deretter ble det en historisk reise fra 1911 fram til i dag. En meget vellykket kveld. I midten av juni var det rusletur til Strangstadhågån. Det ble tellet 37 personer. Anders Hagen tok oss med oppover vegen fra Strangstad, langs jordekanten og opp til husene. Her gikk gamle John Hagen hver dag for å hente posten. Anders kjøpte Hagen i Vi ble imponert over den arbeidsinnsatsen som er lagt ned. Det har gått med mange timer med restaureringsarbeidet. Og resultatet er meget bra! Anders hadde mye og mangt å fortelle, også om dagliglivet til John Hagen. Doris var inne på kjøkkenet og kokte kaffe på vedovnen. Kringle og vafler stod på bordet sammen med nyplukka markblomster.. Det var en meget vellykket tur. Takk til vertskapet. Vil du bli medlem i Øyer og Tretten Historielag ta kontakt med en av oss i styret, eller se på hjemmesiden vår: Vi vil gjerne sende informasjon til medlemmer i form av e-post. Gi oss beskjed om e-postadressen din til oss: Styret v/marit Storfint besøk på Bruvin gravlund i sommer Kirkegårdskonsulenten i Hamar bispedømme Kristin Lie og nytilsatt rådgiver i kirkegårdssaker i Kirkerådet Åse Skrøvseth var på befaring i Hedmark og Oppland. Vi var heldige å få besøk på Bruvin, da dette er en av de nyeste kirkegårder som er tatt i bruk. De var begge tilfreds med anlegget. På bildet ser vi Kristin Lie, Åse Skrøvseth, Jørn Haug, Morten Brendløkken. Foto Berit Sundli Vennlig hilsen Berit Sundli, kirkeverge SALMEREGISTER I sommer besøkte vi Sigmund Ihle i Sør-bygda i Øyer, født En meget oppegående person som ikke lar tida ta overhånd. Så for ikke å sitte med hendene i fanget, utgav han i vår 2014 alfabetisk salmeregister, der han samordnet 7 stk. sang/salmebøker til et felles register. Her gjengir vi forordet, en utførlig redegjørelse. Dette dreier seg om vel 3000 sang/salmetitler og mellom nr. FØREORD Her kjem eit samla register for alle sang/salmenummer i bøkene som er nemnt på forsida. Litt om dei ulike bøker: Når vi eldre høyrer ordet salmebok, har vi lett for å tenkja på namnet Landstad (Magnus Brostrup Landstad, f. 7. okt. 1802, d. 8. okt. 1889). Alt i 1841 gav han ut nokre salmer («Hjertesuk til hver Dag i Ugen». I 1848 vart han spurt om å skaffa til veges ei ny kyrkjesalmebok. Landstad skjøna at dette var eit sers tidkrevjande og vanskeleg arbeid. Han torde ikkje å ta det på seg. Men departementet gav seg ikkje og heldt fram med å spørja. Fyrst ved tredje forespørsel svara han ja. I 1852 gjekk han i gang med salmeboka, den vi nå kaller -«Gamle Landstad». (Lg) Boka utgjeven i Den inneheld 634 salmer, av desse er 65 skrivne av Landstad. Ved kongelig resolusjon 1908, fekk Gustav Jensen i oppdrag å fornya boka. Han kom med utkast i Ein komité arbeidde vidare med utkastet. «Landstads -reviderte» (Lr) godkjent til bruk i 1924, publisert Arbeidet med «Norsk salmebok» (Nos.) tok så smått til i Boka teken i bruk «Nynorsk salmebok», (Nyn) redigert av Bernt Støylen, Peter Hognestad og Anders Hovden. Boka utgjeven i «Norsk salmebok 2013» (N13) (S13 i oppsettet) Arbeidet med denne boka tok til i Kyrkjene i Øyer og Tretten har teke den i bruk. «Sangboken» (Sb) Utgjeven av Det Norske Misjonsselskap, Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Det Vestlandske Indremisjonsforbund, Norsk Luthersk Misjonssamband. Medutgjevarar: Den indre Sjømannsmisjon, Den Norske Israelsmisjon, Den Norske Santalmisjon, Den Norske Sjømannsmisjon og Norges samemisjon. Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Den Norske Santalmisjon er slått -saman til «Normisjon», som brukar boka. «Salmer 97» (S97), utgjeve i 1997 som tillegg til Norsk Salmebok (Nos). Enda ei bok, Salmer 1973, er ikkje teke med i nummeroppsettet. (Storparten av desse opplysingane er henta ut frå internett). I «Klokkeklang» for juni 2009 har Tore Briseid skrive «Frå salmebokens historie». Salmeregisteret er en stor hjelp for alle med interesse for hymnologi (læren om salmer og salmesang). Spesielt er det en god hjelp for kirkemusikere. Det blir enklere å finne fram i de ulike forspillsamlingene. Salmene har forskjellige nummer i de forskjellige salmebøkene. Mange av melodiene er brukt til flere salmetekster, og med den relativt raske utskiftingen av salmebøker er denne boka et godt arbeidsredskap. Her ser en raskt hvor salmen står, eller har stått. Derfor er den også interessant i et historisk perspektiv Arbeidet tok ca 5-6 måneder. Et genialt mesterverk som det står stor respekt av. Utgivelsen av dette er på eget forlag og for egen regning. Salmeregisteret er utlagt i kirkene og på kirkekontoret. Kari Irene Lien. Håkon Tande. 8 9

6 Han satt i prisonen i mange år Om nordmenn og dansker i engelsk krigsfangenskap og kirkens innsats for dem omsider kom hjem igjen var kone og barn døde av sult. På denne tiden var det norsk/dansk kirke i London, Denne kirkens historie går helt tilbake til Da var det nemlig stor dansk/norsk koloni i London. I 1808 kom det norsk prest til denne kirken. Han var fra Fredrikstad og hette Rosing. Han var en mann med stor sosial samvittighet. Da han etter hvert fikk høre om de norske og danske krigsfangene, søkte han det britiske admiralitet om å få besøke fangene. Det fikk han etter hvert lov til. Han fikk sitt livs sjokk da han fikk se hvorledes det sto til med dem. Han skjønte med en gang at her måtte det settes inn hjelpetiltak. Han tok kontakt med lederne i den dansk/norske kolonien og det ble samlet inn penger som så ble brukt til å kjøpe inn klær, såpe og andre ting fangene kunne trenge. Rosing ble etter hvert venn med den kjente engelske kristne politikeren Sir William Wilberforce. Gjennom han fikk Rosing Parlamentets tillatelse til sitt hjelpearbeid for krigsfangene. Dette ble så utvidet til ikke bare hjelpetiltak. Det ble startet undervisning for fangene. Flere av krigsfangene var kapteiner og styrmenn med etter den tid høg utdannelse. Rosing skaffet til veie bøker, skrivepapir og penner, slik at kapteinene kunne undervise dem av fangene som ikke hadde noen skolegang. På denne måten ble fangetiden meningsfull i langt høgere grad enn den ellers ville ha vært. Flere av fangene fikk så god undervisning i navigasjon at de kunne begynne på styrmannsskole etter hjemkomsten til Norge. Rosing ble også bedt av fangene om å drive konfirmantundervisning for de yngste av fangene. Han var medlem av det britiske bibelselskap og gjennom dem fikk han bibler til utdeling blant dem. Denne konfirmantundervisningen viste seg siden å ha en avgjørende innflytelse på flere av de innsattes liv. Det var ikke bare den dansk/norske kirke som drev hjelpearbeid. Engelske kvekere ble etter hvert også aktive i denne sammenheng. Kvekerne er en engelsk frikirke som legger stor vekt på sosialt arbeide. Gjennom deres innflytelse var det noen av fangene som gikk over til deres tro. Da de kom tilbake til Norge og forsøkte å praktisere sin lære ble de imidlertid forfulgt og fikk det svært vanskelig. Dette førte etter hvert til den første norske utvandring til Amerika i 1825 gjennom den kjente Cleng Person. Et annet varig resultat av kvekernes innflytelse i Norge var avholdsbevegelsen. Den hadde sitt utspring i kvekermenigheten i Stavanger. Pastor Rosing reiste i 1811 hjem og ble sokneprest i Horsens i Danmark. Han ble av kongen dekorert med Danebrogsordenen for sin innsats. Dette er for øvrig første gang vi hører om Kirkens Nødhjelp. Rosings arbeide var i høg grad med på å åpne kirkens øyne for at evangeliet ikke bare skal forkynnes med ord med like mye i praktisk gjerning. Leif Tore Briseid I løpet av våren feiret vi grunnlovsjubileet vårt med stor fest og mye prakt. I Øyer kirke feiret vi at vi var med å peke ut dem som skulle reise til Eidsvoll. Midt i all feiringen rundt om i landet er det imidlertid en del av begivenhetene som helt har kommet i skyggen. Som så mange ganger før i vår historie dreier dette seg om våre sjøfolk. Vi vil derfor i denne artikkelen fortelle om en del av 1814 hendelsene som er svært lite kjent og lite nevnt i våre historiebøker. Som vi har hørt var bakgrunnen for 1814 jubileet, Napoleonskrigene i Europa. Norge/Danmark støttet Napoleon og Sverige støttet England. Det førte som vi husker med seg at Danmark/Norge kom i krig med England. For Norges del førte krigen med seg store lidelser. England sendte krigsskip som lå i Skagerak og utenfor vestlandskysten og hindret import av korn fra Fra samlingen av Grunnlovsjubileet I Øyer. Danmark. Det er fra denne tiden vi har historiene om bruk av barkebrød. Likeledes falt all norsk eksport av trematerialer og andre eksportartikler til England bort og førte til voldsomme handelsproblemer for landet. En del av dem som bodde langs kysten tok sjansen på å seile til Danmark for å skaffe mat til seg og sine nærmeste. Mange av dem ble som Terje Vigen tatt av engelske krigsskip og ført som fanger til England og plasert i prisonen som Henrik Ibsen skriver i sitt kjente dikt. Prisonen var gamle utrangerte krigsskip som dels lå oppankret langs Themsen fra London og nedover og dels på havna i andre byer langs sydkysten av England. Til sammen satt det under krigen om lag 7000 nordmenn og dansker i engelsk krigsfangenskap. De ble behandlet på en forferdelig måte. Mange av dem omkom og andre fikk slite med livslange helseproblemer. Noen opplevde som Terje Vigen at da de Skodda ligg tjukk over myra. Tida er verken sommar eller haust. Ei vakuumfylt tidslomme der natur og menneske stoppar opp. Tunge, vassfylte steg er basstonen i ein uendeleg symfoni der komponisten aldri tek fri. Repertoaret er omfattande og kulissane talrike. I dag har han plassert to av aktørane sine i den skoddefylte myra. Dei går frå tuve til tuve, snur seg, endrar retning. Med kvart sitt spann å plukke i gjev dei liv til symfonien. Overtonane oppstår i det bæra treffer botnen av spannet. Komponisten nikkar og smiler. Han er tilfreds med dette tonebiletet, som har så mykje av harmonien og paradistanken i seg. Den aldrande mannen og den vesle guten sankar myrgullet. Aldersskilnaden blir ein usynleg parentes som gjev glans og fylde til den store mosaikken. Dei er ein del av det enorme skaparverket, eit meisterstykke utan tid og ende. Dei haustar av det som ein gong vart sådd, i den store augneblinken da komponisten slo an grunntonen. * Eg er vintreet, de er greinene. Om de blir i meg og eg i dykk, då ber de mykje frukt, men skilde frå meg kan de ingen ting gjera. Den som ikkje blir verande i meg, blir kasta ut som ei grein og visnar. Greinene blir samla saman og kasta på elden, og dei brenn. Blir de verande Adakt i meg, og blir orda mine verande i dykk, så be om kva de vil, og de skal få det. For ved dette lyser herlegdomsglans om Far min, at de ber mykje frukt og blir mine disiplar. (Joh. 15, 5-8) * Hausten har sin heilt spesielle tone. Trea feller blad og blir ståande nakne att. Komponisten ber oss å falle til ro. Vi har sådd og dyrka, sanka og hausta. No er det tid for takksemd og stille. Utan Han, den store komponisten, går vi ut av symfonien. Da vil tonane stilne og musikken langsamt døy. Han har staka ut ein veg for oss, ein sti som fører fram mot den glinsande mosaikken. Vi kan framleis endre kurs og retning. Vi kan velje ein veg som fører oss attende til den planen Han har skissert for å sikre balanse mellom natur og menneske. Ein plan som inneber at vi ikkje haustar meir enn vi sår. Vi kan attpåtil be om kraft og vilje til å stige over den store terskelen, der noko må leggjast att før vi kan gå vidare. Gjennom myra, via den glinsande mosaikken. Til vi skodar Guds hjarta, bankande i alt som har liv og ande. Trond Klaape 10 11

7 Litt av hvert Konfirmanter i våre kirker 2014 Redigert av Leiv Tore Briseid Engasjementet fra tusener: Engasjementet fra tusener av frivillige hender er av avgjørende betydning for arbeidet som Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet driver. I fjor bidro ildsjeler i utlandet med timer frivillig arbeid. Det tilsvarer 36 årsverk og er en økning på 3600 timer i forhold til I tillegg gjøres en enorm innsats i Norge med basar og foreningsarbeid som gir organisasjonen verdifulle inntekter hvert år. Av budsjettet på 218 millioner kroner, samles to tredjedeler inn gjennom frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene ute. (Fra misjonsbladet Bud og Hilsen). Kristne jager kristne i Mexico De tradisjonelle katolske landsbystyresmaktene i Union Juarez i Chiapasprovinsen kuttet nettopp vanntilførselen til flere protestantiske familier. Det samme skjedde tidligere i år. Da mistet flere protestantiske familier strømmen og vannet fordi de ikke ville delta i katolske seremonier. I april gjennomførte en gruppe katolske og baptistiske kristne en pilegrimsreise for å få oppmerksomhet om de gjentatte truslene de blir utsatt for av presbyterianske kristne i bye Puebla i Chiapasprovinsen. (Fra avisen Vårt Land ). Frykter ny bølge av kirkeødeleggelser i Kina. I slutten av april rykket kinesiske myndigheter inn med mannskap og maskiner for å rive ned den monumentale Sanjiang kirken i utkanten av byen Wenzhou. Kristne i Kina har sett på den enorme kirken med plass til 3000 mennesker, som et symbol på motstanden mot Kinas religionsundertrykkelse. Siste byggetrin i kirken sto ferdig i desember 2013 etter seks år med bygging og pengeinnsamling Kommunistpartiets presseorganer kunne nylig fortelle at vedtaket om å rive ned Sanjiang kirken kom som en følge av at menigheten hadde bygget fire ganger så mange kvadratmeter som den hadde fått godkjent. Det spekuleres nå på om kristne i China går en mørkere tid i møte. (Fra Vårt Land ). Norges første misjonsskip 150 år. 23.mai 2014 var det 150 år siden barken Elieser ble sjøsatt i Bergen. Dette jubileet ble feiret 23. og 25. mai i byen hvor skipet ble bygget. Det norske Misjonsselskap markerte jubileet med avduking av en plakett på Bradbenken hvor Elieser ble sjøsatt. Markeringen var også en æresbevisning til de mange misjonsvennene som tok initiativet til dette store prosjektet. Søndag 25. mai ble jubileet feiret med festgudstjeneste i Bergen domkirke. (Fra kristelig pressekontor) Fire personer dødsdømt i Pakistan Et kristent ektepar ble 4. april dømt til døden i Punjabprovinsen i Pakistan for å ha forlatt den muslimske tro. Dødsdommene kom bare åtte dager etter at en domstol i Lahore dømte en annen kristen til døden av samme grunn. Medregnet en kvinne ved Navn Asia Bibi som allerede sitter i fengsel med dødsdom, er nå fire personer i stor fare for å miste livet bare fordi de har konvertert til kristen tro. Det har vært holdt fredelige demonstrasjoner i flere byer i Pakistan for å få de dømte frigitt. Foreløpig ser det ikke ut til at dette har hjulpet (Fra misjonsbladet Stefanus ). Færre misjonsfellesskap i Misjonssambandet. Antall misjonsfellesskap i Misjonssambandet falt med 53 fra 2012 til 2013 fra til Dette kommer fram i en fersk rapport som misjonsbladet Utsyn refererer fra. Leder for Misjonssambandets arbeid i Norge Øyvind Engås, sier at nedgangen er som forventet og dessuten en del av en langvarig trend. Organisasjonen har likevel et håp om at denne kan snu. Med misjonsfellesskap menes alle foreninger, lag og forsamlinger innenfor Misjonssambandet. (Fra Vårt Land). VEDRØRENDE konfirmasjon 2014 Heller ikke i år blir det organisert mottak, sortering og fordeling av gratulasjonskort og gaver ved inngangen til kirkene på konfirmasjonsdagen. Øyer og Tretten kirkelige råd drøftet denne saken i to møter 2013 fattet slikt vedtak: Ordningen med mottak, sortering og fordeling av gaver m.v. til konfirmantene avvikles. Begrunnelsen for dette er: Det blir lett synlig at noen konfirmanter får mange hilsener og gaver, mens andre ikke får så mange. Det kan bli en sår opplevelse på konfirmasjonsdagen. Det er gaver og penger - det kan være til dels store verdier som våre frivillige må ta ansvar for. Derfor finner vi det riktig å ikke pålegge våre tillitsvalgte dette ansvaret. Berit Sundli kirkeverge TRETTEN KIRKE søndag kl Scott Rokker Sanden Jahn Vidar Bakken Neråsen Rino Nymoen Hansveen Ingrid Vasrud Vanja Stensrud Hanne Steinslien Emma Øverhaug Sagheim Johanne Nordgård Frida Asdøl Midtmageli Anna Kråbøl Hagesveen Emilie Charleen Graven Kine Nymoen Harjo Ida Broberg Tretten kirke har fått tilskudd fra Norsk Kulturarv til opplæringsprosjekt i forbindelse med restaureringen av kirken. Vi er svært takknemlig for tilskuddet, og vi ser fram til at kirken skal settes i stand. Og at dette i tillegg vil være opplæring til håndverkere og andre interesserte til å ta vare på gamle håndverk. Det har allerede vært flere kurs: Avdekking og registrering og oppmåling av skader i kirkebygget. Blinking, merking, ringbarking av trær og felling av tømmer. I høst blir det kurs i tilvirkning av laftetømmer, kammadragere, bjelker, panel og annet som skal brukes når de fysiske arbeidene på kirkebygget skal gjennomføres i Kirka kommer til å bli stengt en periode i Når og hvor lenge vil vi komme tilbake til. Vennlig hilsen Berit Sundli, kirkeverge Kongsvegen 325, 2636 Øyer tlf / ØYER KIRKE lørdag kl Morten Milovanovic Brynjar Johan Strand Edvard Kruke Sander Roterud Klemetsdal Henrik Sandheim Kalløkkebakken Odd Alexander Høvik Mathias Iversen Gundelsby Solan Gretland Lars Lie Gillebo Andreas Madsbakken Bryhn Sander Berget Erik Øverli Antonsen Mia Madelen Vesteraas Ida Emilie Moastuen Trine Lysbakken Mari Huslænde Jenny Løvlund Cuthbert Emma Braathen Buenget Tilskudd til Tretten kirke ØYER KIRKE søndag kl Jørgen Thorvaldsen Hallstein Søderholm Vebjørn Romfog Edvard Wiker Lyseng Kristoffer Taije Lie Stian Håveødegård Morten Bjørnson Hermansen Marthe Stenersen Turid Løken Elise Løken Håkon Rybakken Adelen Kruke Nora Thelma Jevne Emilie Bakkestuen Nora Lerkerød Alnes Jostein Synstrud byggkonsulent i Øyer kommune, Simen Bjørgen direktør i Norsk kulturarv, Berit Sundli kirkeverge. Foto: Morten Brendløkken

8 Bussen gikk fra Øyer søndag 3 august kl 09.00, etter ca 6 timer's reise kom vi frem med høye forventninger til uken. I tillegg til Øyer-Tretten Menighet var: Ringebu og Fåvang,Gausdal,Fåberg, Brumunddal, Våler, Lunner, Grue og Harestua tilstede.. Vi hadde en del oblogatoriske programmer som gruppemøter morgen og kveld, her var det forskjellige temaer og bibelværs vi diskuterte sammen med vår gruppeleder. Før dagens lunsj hver dag samlet vi oss ca 400 konfirmanter + ledere i det store teltet til Singspiration for masse sang og informasjon. På kveldene (også i teltet) hadde vi seminar med blant annet tema om mobbing, ungdom og rus, ungdom og sex. På disse seminarene holdt personer foredrag med sine egne historier! Veldig sterke opplevelser... Ukens utflukter: Pilgrimsvandring med informasjon, nattverd, vin og brød. Kragerø-lekene ved Berg museum. Det bestod av ett lag fra hver Menighet, hvor det var øvelser som vi skulle samle poeng, de med flest poeng vant Øyer-Tretten gikk av med seier'n... Jomfruland som vi hadde hørt om skulle være en flott perle.. Å det var fint. Våre supre ledere hadde satt opp aktiviteter vi skulle melde oss på og Øyer-Tretten gutta var selvfølgelig sterkt engasjert i fotballturneringen OG VANT!! Hurra hurra Her ventet det også gode hamburgere, det smakte godt etter bading og aktivitetene.. Gunnarsholmen med bading, aktiviteter og konkurranser. Kveldtur til Kragerø kirke, kampkveld og årets Kragerø-talenter ble vunnet av vår egen Emma B.Buenget... herlig gratulerer!! Må også nevnes den dagen vi ble vekket med lokk og kjeler. Det handlet om "fattig og rik".. Alle ut på plenen trekke en lapp fra en bøtte, enten en rød eller hvit lapp. Hvis vi trakk en rød lapp ble vi "rike"og fikk komme inn å spise flotte snitter, yoghurt, potetgull, sjokolade og godt drikke!! Men trakk vi en hvit lapp, ble vi "fattige"fikk kun brødskalker og vann ute... Forskjell på "fattig og rik" Dagens tema var "Hånd i hånd Uganda også kaldt Global marked. Av ordet så skulle vi konfirmantert sammen med våre ledere være kreative å finne på noe å selge for inntekt for et skoleprosjekt til Uganda!! Våre norske penger vekslet vi inn i banken hvor vi fikk Ugandiske skilling. For en skilling kostet det kr 5,- Salget gikk strålende!! På fritiden kunne vi bade, padle,fiske krabber, kjøre tube og spille vollyball osv.. Hele uken's opphold har alt i alt vært en super uke med god stemning, masse aktiviteter, nye venner og mye sang... Skrevet av Kristoffer Taije Lie Vinnergutta! 14 15

9 Av Ragnhild Stende Røberg Mitt salmevalg Spennende musikkprosjekt på Tretten Sjukeheim - Allsang med seniorkoret No soli bakom blåe fjell Mitt salmevalg er: NO SOLI BAKOM BLÅE FJELL. Tekst av den store, norske salmedikteren, presten, professoren Elias Blix. Melodi av Ludvig Mathias Lindeman. (Norsk salmebok 2013 nr.821) Den salmen vil jeg velge fordi den er et fint minne fra barndommen. Vi sang den ofte som avslutning på skoledagen på Dulven skole, mest de to første versene. På Dulven sang vi nok mer enn det kanskje var vanlig. Sangene i Mads Bergs' sangbok kunne vi etterhvert utenat. Å "pugge salmer"var heller ikke så vanskelig syntes jeg, for lærer Ingvar Hylen forklarte oss innholdet i salmen vi fikk i lekse, og da var det både lettere å forstå og å lære utenat. Det å lære utenat har jeg hatt god bruk for seinere i mitt liv som sanger. "No soli bakom blåe fjell"er ofte blitt brukt i gravferder i vår familie, så den er både et sårt og kjært minne. Hilsen fra Ragnhild Stende Røberg. (Født og oppvokst på Lagethon). Øyer kommune har fått tildelt skjønnsmidler til et 4 årig prosjekt som er et samarbeid mellom sjukeheimen og kulturskolen. Paula Strand er en entusiastisk prosjektleder som gleder seg til å komme i gang! Med seg har hun Ingunn Bjørnstad og Berit Høibakken. De har alle tidligere vært på kurs i Bergen med tema `Musikk for pasienter med Demens'. Paula forteller at de skal bruke musikk som et redskap for å gjøre hverdagen lettere for personer med sjukdommen, fordi senteret for rytmer og toner vil bestå sjøl om hjernen er skadet. De vil starte kartlegging av pasienter på skjermet, men vil utvide etter hvert. Da vil de finne ut hva slags musikk hver enkel pasient har glede og nytte av i forskjellige situasjoner. Dette skal personalet på avdelinga bruke i sitt daglige arbeid. Sang og musikk er veldig viktig, sier Paula Strand som også dirigerer Seniorkoret i kommunen. Fra initiativ av Øyer Demensforening rullerer ei gruppe på tre, fra koret, som hver uke har allsang. På sjukeheimen mandag ettermiddag og på Bakketun tirsdag formiddag. Dette er til stor glede for alle, både sangere og beboere, så dette vil de fortsette med kommende år også. Åse og Gunvor FORMIDDAGSTREFF PÅ BAKKETUN HØSTEN 2014 ØYER TRETTEN REVMATIKERFORENING Oppfriskningskurs i trafikkregler ØYER-TRETTEN HØRSELLAG Diakoniforeningen starter opp igjen med formiddagstreffene i slutten av august, og da håper vi folk er flinke til å møte opp. Vi serverer kaffe og hjemmebakte kaker og får som vanlig besøk av spennende gjester! Treffene begynner kl. 11, og alle er selvsagt velkommen! Her er gjesteprogrammet: Torsdag 28. august: Om arbeidet i Kirkens Bymisjon. Ved Solbjørg Skruklien. Torsdag 25. september: Erling Fossum underholder på fele. Torsdag 30. oktober: I Finnmark for 50 år siden. Turid og Geir Korslund forteller. Torsdag 27. november: Seniorkoret kommer på besøk. Vel møtt til Bakketun til hygge og sosialt samvær! Øyer Tretten Revmatikerforening og Øyer Tretten Hørselslag tilbyr et kurs i oppfriskning av trafikkregler for våre medlemmer og andre interesserte. Kurset er delt opp i 3 bolker, 25. september, 2. oktober og 9 oktober. Alle dager fra kl til kl Kurset avholdes på kommunehuset, inngang gamle Handelslaget. Kurset er tilrettelagt med teleslynge. I tillegg kan vi få en kjøretime ved kursslutt, som er inkludert i prisen. Ordinær pris er kr pr. person som inkluderer undervisningsmateriell og enkel lunsj alle kursdager. Medlemmer i ØTRF og ØTHL vil bli sponset med kr Har du bilforsikring i Gjensidige kan du få refundert kr etter avsluttet kurs. Påmelding senest onsdag 17. september til Reidun S. Brustuen, , eller Toril Kr. Kjensdal, tlf , 16 17

10 KIRKENS BYMISJON TØYENKIRKEN, i samarbeid med ØYER MENIGHET, inviterer til HVERDAGSSMESSE I ØYER KIRKE TORSDAG 11. SEPTEMBER KL MØTEPLAN 2014: ØYER TRETTEN REVMATIKERFORENING Torsdag 21. august: Vandrer vi til Nord Hågån. Britt og Helge Grønlien tar imot oss på tunet. Med eller uten staver, går vi opp sammen fra P-plassen i Kanan, Nordbygda kl Helge kjører de som ikke klarer å gå opp bakken. Vi har ikke noe spesielt tema, men Helge og Britt har alltid noe morsomt og interessant å fortelle. Det blir servering av kaffe og kaker. Påmelding snarest og senest 16. august til Gerd Viken tlf Kom å bli med, dette blir så hyggelig!! Torsdag 25. september: Åpent møte på Bakketun kl Tema: Morostund ved Ivar Botheim og Stein Ove Longseth. Vi vil også prøve oss på en liten Bingo. Kaffeservering. Dette kan komme til å blir moro!! Tur til Savalen oktober Revma-uke Savalen 2014 Bli med på en hyggelig uke med fokus på velvære, avslapping, faglig påfyll og muligheter for litt trim og trening, samt dans hver kveld i et av Norges beste fjell-spa. Det blir også interessante foredrag. Savalen tilbyr en spesialpris inkl. helpensjon kr ,Tillegg enkeltrom kr Stedet er unikt på frokost, lunch og middags bufe. Kom å bli med, dette blir en opplevelse! Kontaktperson R.S. Brustuen, tlf / Øyer Tretten RF skal arrangere en hyggekveld på Revmatismesykehuset for pasientene, tirsdag 4.november, fremmøte kl. kl Hyggekvelden begynner kl Er det noen som kan tenke seg å være med å hjelpe til denne kvelden? Ta kontakt med oss i styret. Torsdag 13.november: Åpent møte på Bakketun kl.19.00, med trekning av lotteriet, underholdning og kaffeservering. Bymisjonsprest Kari Veiteberg og Sogneprest Øyvind Sagedal leder oss gjennom gudstjenesten. Andreas Utnem, musikalsk leder i Tøyenkirken, spiller. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! Torsdag 4. desember: Julemøte kl med god mat og drikke, underholdning og hyggelig samvær. Påmelding: Toril Kr. Kjensdal tlf , / Reidun S.Brustuen tlf.nr.: / Påmelding senest 27. november. Alle er velkomne! Øyer Tretten Revmatikerforening tilbyr også Likemannskaffe, på Bakketun 4.sept. kl Tema: Kort, Strikke, tove m.m. 9.okt. kl Tema: Nisse strikke tove m.m. 13.nov. kl Tema: Fortsettelse.?? des. dersom det blir ønsket. Aktuelle datoer blir avtalt etter hver samling. Om temaet ikke passer deg, tar du med deg det du selv liker, det viktigste er at du har det hyggelig! Vi prater og koser oss + servering av kaffe og kake. OBS: Det er også anledning til, en mot en samtale, om du har noe på hjerte. Den gode samtale. Trening i varmt vann. Reidun fortsetter med varmtvannstrening på Revmatismesykehuset fra tirsdag 26. august kl og frem til jul. Har du lyst på å delta. Kontakt tlf Først til mølla! Øyer-Tretten Revmatikerforening: Leder: Reidun S. Brustuen. Nordbygdsveien 181, 2636 Øyer. Tlf.nr.: / E-post: Sekretær: Toril Kr. Kjensdal. Sørbygdsveien 243, 2636 Øyer. Tlf.nr.: E-post: 18 19

11 Knut Berg 200 Gunnar Honshagen 300 Inger og Jørgen Skaug 300 Gunvor Solberg 200 Ingrid Eskeland Kruke 200 Bjørg og Kjell, Hamar 300 Astrid og Amund Tande 300 Birgit Marie Langset 200 Inger Marie Bleka 250 Gaveliste - mai juni - gaver til Klokkeklang Helga og Helge Kruke 300 Tore Osvold 500 Eldbjørg Tøftum 300 Åse og Espen 250 Øyer Tretten Revmatikerforening 500 Kjell Magnar Løvseth 300 Arnfinn Gillebo 400 Oddrun Segtnan 200 Ingrid Sollien 300 Magne Arild Kråbøl 300 Jan Langvik 200 Elisabeth Swiggum, USA 325 Bente og Jan Randulf Bull 600 R og O Hong 300 Lilly Rugsveen 200 Sum Tusen takk for rause gaver I tillegg har vi fått penger i forbindelse med en begravelse, som vi må takke for! Gave ved Sigurd Iles begravelse: Kr ,- Tusen takk! Gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten Hjertelig takk til alle som har gitt gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten til konto nr Gaver fra samme giver som til sammen gjennom året utgjør 500,- blir innrapportert til skattemyndighetene, og gir skattefradrag. Vennligst oppgi personnummer. Mye av den virksomheten som våre menigheter driver, skjer ved hjelp av frivillig arbeid og innsamla midler. Det gjelder særlig tiltak for barn og eldre. Vårt diakoniutvalg arrangerer en gang i måneden formiddagstreff på Bakketun og på Tretten sjukeheim, Trosopplæringsutvalget har tilbud til både 4 og 6 åringer og 3. og 5.klassinger. Våre konfirmanter har noe av undervisningen sin på et leirsted i Kragerø, et opplegg de delvis betaler selv. Men det er ikke til å komme fra at enkelte av tiltakene medfører en god del utgifter, og vi håper menighetens medlemmer ser verdien av dette arbeidet. Solveig Løken kr 200 Aud Eva Klufthaugen kr 200 Laura Skar kr 200 Hanne Karin Stener kr 200 Jorunn og Harald Bakke kr 250 Gunvor Fjeldstad kr 200 Arnlaug og Kåre Lien Bjørnstad kr 200 NN kr 200 NN kr 300 Reidun Møllerstuen kr 300 R og O Hong kr 200 Marie Sagheim kr 200 Birgit Marie Langset kr 200 Jens Tande kr 250 Astrid Mathisen kr 200 Magne Hagen kr 200 Egil Olav Ruud kr 200 Margrethe Rønningen kr 200 Inger Lise og Hans Kr. Lien kr 200 Lars Skaug kr 300 Eldredagen 2014 GAVER TIL NYTT ORGEL I ØYER KIRKE gis enklest på kto Egil Trosvik kr 200 Inger Johanne Glomstad kr 200 Henry Furulund kr 300 B. Nordhagen kr 200 Anne Johanne Jørstad kr 200 Astrid Holen kr 200 Ingerid Jevne kr Bjørg Romsås kr 300 SUM kr 7000 Øyer Eldreråd inviterer alle pensjonister i kommunen til Øyer Samfunnshus, Tingberg, torsdag 2.okt. kl Tallerkenrett og kaffe med biteti. Konsert med legendene i norsk folkemusikk og gammeldans, Svein Nyhus og Jon Faukstad. Påmelding senest 26.sept på Servicetorget Rådhuset, telef Si fra dersom du trenger skyss. Egenandel kr 100,- betales ved inngangen. VELKOMMEN til en hyggelig dag! Øyer Eldreråd Vi takker for tjenesten! Øyer eldreråd v/ Gerd Hausstätter Gaver der giveren ikke kan eller vil identifiseres, benevnes som "Anonym". Det er fantastisk at så mange støtter opp om orgelsaken. Hjertelig takk til alle som bidrar! Nytt orgel til Øyer kirke, arbeidet er inne i en ny fase! Orgelkomitéen skal finne den rette orgelbyggeren, som kan skape det best mulige instrumentet til Øyer kirke. Professor Bjørn Boysen, som er vår faglige konsulent, skal samarbeide med kommunens byggeleder Jostein Synstrud, om offentlig utlysing av arbeidet, og så vil prosessen som fører fram til valg av orgelbygger i inn- eller utland - gå sin gang. Det vil ta tid før orgelet er på plass på galleriet i kirka, med fasaden på orgelet i flukt med galleribrystningen, og dekorert med vakre, malte treskjæringer. I denne tida må vi skaffe penger. Det er mange utskiftninger av orgler i Norge for tida, og finansieringen av dem er ulik. Enkelte kommuner, som jo har ansvaret for å holde kirkene i orden, betaler alt, andre steder betaler de delvis, og i enkelte kirker er det «rike onkler» som trer inn. Hos oss er det foreløpig private gaver som har gitt oss kapital, men vi kommer til å utfordre kommunens næringsliv til å støtte opp om også denne formen for kultur. Pr. i dag står det kr ,20 på orgelkontoen, og for at arbeidet ikke skal stanse opp, kommer vi til å be kommunen om å garantere for restbeløpet, slik at de som får oppdraget med å bygge orgelet, blir gjort skadesløse. Vi håper å unngå å belaste kommunen med disse utgiftene, det er mange nok andre store oppgaver å løse. Derfor vil vi fortsette aktivt å samle inn penger til vi er i mål. Vi håper du støtter oss også økonomisk i anskaffelsen av nytt orgel! Kontonummer: Rigmor Aarø Spiten (nyvalgt leder i orgelkomitéen) Rønnaug Ørjaseter har gitt kr. 500,- til nytt orgel. Orgelkomiteen takker hjertelig for gaven. Nasjonalforeningen Øyer Demensforening arrangerer kurs for pårørende til personer med kognitiv svikt/ demens sjukdom i høst. Kurset har som mål bl.a. å øke forståelsen av disse sjukdommene og bedre kvaliteten på samvær med den sjuke, både hjemme og på institusjon. Pårørendeskolen håper å gi grunnlag for at pårørende bedre skal takle sin situasjon. Det gis mulighet til å dele erfaringer over en kopp kaffe. Meld deg på! Demens angår oss alle. Åse Kraabøl Lagsmøter LHL Øyer-Tretten Onsdag Onsdag Onsdag Fredag Julebord Onsdag Fredag Årsmøte Onsdag Møtene holdes på Skarsmoen Gård kl Møtene er åpne for alle. Velkommen! Øyer demensforening Øyer Demensforening arrangerer i samarbeid med Øyer kommune pårørendeskole i høst. Det er et undervisningstilbud til deg som er pårørende til personer med demens og andre interesserte. Temaer er sykdomslære, kommunikasjon, sorg og tap, lover og rettigheter samt hjelpemidler og kommunale tilbud. Start: tirsdag 7. okt 2014 kl 18:00 21:00 Varihet: 5 tirdager i 5 uker, 7/10,14/10, 21/10, 28/10 og 4/11 Sted: Bakketun og Tretten sykehjem Påmelding: Nasjonalforeningen for folkehelsen Hedmark og Oppland Tlf: E-post: Påmeld.frist: 23. september Pris: kr pr deltager Info: For mer informasjon kontakt Åse Kraabøl på tlf (etter kl 16) eller e-post: 20 21

12 Kirkelige handlinger Klokkene kaller til messe TRETTEN SOGN DÅP: Kristiane Brumoen Walle Amund Kraabøl Trym Røssum-Trønnes VIELSER Torunn Hansen og Johnny Strøm Trude Hansen og Knut-Erik Østby Frydenlund GRAVFERD Sverre Fossheim Alma Ingeborg Fossum Aud Fonstad Kjell Nymoen Jan Tore Rugsveen Ingrid Sæterdalen (bisatt i sykehuskapellet) Johan Asbjørn Bådstø Torbjørn Otto Lien ØYER SOGN DÅP: Kristian Ruud Granli Odd Iver Ånesen Berg Markus Aamodt Amundsen Tor Olafsen-Skaar (døpt i Sirabølkapellet) Edvard Harjo Hagebakken (døpt på Åstkjørkja) Andor Arnøygard Helland (døpt ved Svarverstugugrava) Mia Madelen Vesteraas (døpt i Sirabølkapellet) Sara Jeanette Vesteraas (døpt i Sirabølkapellet) Hallbjørn Kvam Arnfinn Moldeklev Nordlien VIELSER Mari Rindal og Espen Olav Øyen Anne Grorud Ingebrigtsen og Fredrik Ødegaard (viet på kjørkjeplassen på Skåe) Åse Harjo Hagebakken og Stian Hagebakken (viet på Åstkjørkja) Maren Wedum og Simen Sveipe Katrine Rønning Nermo og Morten Corneliussen Rustad GRAVFERD Arve Bryhn Irene Viken Astrid Ensbybakken Sigurd Ile Sigrid Myhren Mathea Haugerud September: søndag i treenighetstiden - grønn Øyer kirke. Samtalegudstjeneste søndag i treenighetstiden - hvit Tretten kirke. Konfirmasjon Lørdag hvit Øyer kirke. Konfirmasjon søndag i treenighetstiden - hvit Øyer kirke. Konfirmasjon søndag i treenighetstiden grønn Messefall Oktober: søndag i treenighetstiden grønn Øyer kirke. Høsttakkefest, konfirmantjubileum søndag i treenighetstiden grønn Tretten kirke. Høsttakkefest, konfirmantjubileum søndag i treenighetstiden grønn Øyer kirke. Vigsling av kantor Kari Irene Lien v/ biskop Solveig Fiske. Kirkekaffe i Prestegården Ofring til Kirkens nødhjelp Bots og bønnedag fiolett Tretten kirke Ofring til Kirkens bymisjon November: Allehelgens dag hvit Øyer kirke Kirkekaffe i Prestegården Allehelgens dag hvit Tretten kirke Kirkekaffe i Kapellet søndag i treenighetstiden grønn Tretten kirke. Ofring til Frelsesarmeen søndag i treenighetstiden grønn Øyer kirke. Ofring til Frelsesarmeen Kristi Kongefest - grønn Tretten kirke Folkemusikkmesse Ofring til Frivilligsentralen søndag i advent - fiolett Øyer kirke Familiegudstjeneste. Bok til 4-åringer Ofring til Kirkens bymisjon Regnskap Klokkeklang Gaveliste private , ,00 Kulturmidler 5 000, ,00 Bedriftsgaver , ,00 Gaver lag og foreninger 7 000, ,00 Gave ved gravferd , ,00 Renteinntekter 58,22 63,61 Sum innt , ,61 Trykking , ,00 Porto , ,72 Innbinding gamle eks. Redaksjonskostander 6 957, ,01 Fotografering Bankgebyr Sum utgifter , ,73 Overskudd / Underskudd , ,88 Egenkapital pr , ,94 Mottatt mva Resultat , ,88 Egenkapital / Bedoldning , ,72 Bakketun kl Messe Tretten sjukeheim kl Messe Sangstund må gå ut p.g.a. kollisjon med Stiftsdager Sangstund Messe Sangstund Messe Sangstund Messe Med forbehold om feil og endringer. Se annonsering i GD. TIDEBØNNER Tretten kirke kl Aftensang Øyer kirke kl Morgensang Øyer kirke kl Kveldsbønn Øyer kirke kl Morgensang Tretten kirke kl Aftensang Øyer kirke kl Morgensang Øyer kirke kl Kveldsbønn Øyer kirke kl Morgensang Tretten kirke kl Aftensang Øyer kirke kl Morgensang Øyer kirke kl Kveldsbønn Øyer kirke kl Morgensang Tretten kirke kl Aftensang Øyer Demensforening Vi takker hjerteligst for minnegave som ble gitt ved Agnar C. Karlsens gravferd. Tusen takk! 22 23

13 Returadresse: Kirkekontoret i Øyer, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Asfaltsangen Asfalten har sin egen sang. Noen ganger grå som den selv. Andre ganger flombelyst av neonlys og natt. Vandrere tynger den ned med sine ensomme tanker. Jo mer lys, jo mer ensomhet. Alt synes så godt da. Asfalten synger de falnes pris tar imot de som mister bakkekontakt sammen med de som aldri faller ; de som vet hvor de skal hen og har det travelt med å komme dit. De kan ikke komme fort nok fram hvor det enn er de skal og eier asfalten på sin egen måte. Asfalten tar i mot alle. Det er mer enn hva vi gjør! Pamela Hill Griffiths, Bærum

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

August 2013 66. årgang

August 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 August 2013 66. årgang Foto: Berit Sundli K L O K K E K L A N G AUGUST 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Kasserer: Jørn Haug.

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega

En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega En himmelblå opplevelse - høstens medlemssamling på Vega Helga 23-25 september i år avholdt LMSO sin medlemssamling på verdensarvøya Vega. Hele 22 stykk var påmeldt til samlinga. Dette ble ei svært innholdsrik

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer